Bauknecht | T U 83WS EU | Setup and user guide | Bauknecht T U 83WS EU Brugervejledning

Bauknecht T U 83WS EU Brugervejledning
DA
Oversigtsvejledning
TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT.
Registrér venligst dit produkt på
www.bauknecht.eu/register, for at modtage en
mere komplet assistance
Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.
PANNEAU DE COMMANDE
Tændt/Slukket knap (Nulstilling ved
langvarigt tryk)
2 Program knap
3 Programknap (drej for at vælge / tryk
for at bekræfte)
4 Start/Pause knap
5 Programområde
6 Display
Tilvalgsknapper
7 Indstillinger
8 FriskFærdig
9 Taster låst
10 Start Forsinkelse
11 Tørretid
12 Indstil Tørhed
13 Programvalg
1
6.
COTTON
2:20
5.
3.
1.
2.
7.
FØRSTEGANGSBRUG
Ved apparatets første tænding vil betjeningspanelet automatisk
vise menuen til valg af sprog. Drej knappen for at vise de sprog
der findes i maskinen. Tryk knappen for at bekræfte det valgte
sprog.
Kontrollér, at vandtanken er sat korrekt i. Kontrollér, at
afløbsslangen på bagsiden af tørretumbleren er fastgjort
korrekt, enten til tumblerens vandtank eller til hjemmets
spildevandssystem.
Tørretumbleren skal installers i et rum med omgivende
temperatur på 20-23 °C for at opnå den bedste ydeevne.
Maskinen kan dog også anvendes, hvis temperaturen er mellem
14 og 30 °C. Inden tørretumbleren tages i brug skal man sikre
sig, at den har stået i lodret position i mindst 6 timer.
Hvis man ønsker at ændre lågens åbningsretning, skal man
kontakte Servicen (telefonnummeret findes i garantihæftet).
NAVIGATION (FUNKTIONSVALG)
Man kan navigere når led' et på funktionen er tændt.
Navigér i funktionen ved at dreje knappen for at visualisere de
mulige valg på displayet.
Tryk knappen for at bekræfte valget.
Maskinen foreslår en vej til valg af programmer og tilvalg, ved at
funktionernes led tændes i rækkefølge.
Det er dog muligt selv at vælge programmer og tilvalg, ved ganske
enkelt at trykke programmernes taster eller det tilvalg man ønsker.
DAGLIG BRUG
8.
9.
10.
11.
12
13.
4.
Se afsnittet Fejlfinding.
I tilfælde hvor denne sidste passage ikke udføres straks, er visse maskiner
og/eller visse programmer/tilvalg udstyret med et antikrøl-system.
Tromlen vil blive ved med at dreje i nogle timer efter tørringens slut, med
regelmæssige mellemrum, med formålet at forebygge at der dannes
folder.
I tilfælde af strømafbrydelse, er det nødvendigt at trykke tasten
Start/Pause for genstarte cyklussen.
Økoskærm
Denne indikator viser det forbrugte energiforbrug alt efter det
indstillede program og tilvalg. Forbruget er proportionelt med de antal
linier der findes på displayet, ved siden af ikonet økoskærm.
Lys i tromlen (Hvis den findes)
Visse modeller er udstyret med et indre lys i tromlen for at gøre
tørretumblerens brug nemmere. Der er ikke nogen indstillinger der
skal foretages. Lyset tændes for eksempel når lågen åbnes.
ÅBNING AF LÅGEN UNDER CYKLUSSEN
Man kan åbne lågen under funktion. Når man har lukket lågen igen,
er det nødvendigt at trykke tasten Start/Pause igen for at sætte
tørretumbleren i funktion igen.
INDSTILLINGER
De forskellige indstillinger kan vælges med modaliteterne der
beskrives i "Navigation".
Sprog visualiserer de tilgængelige sprog på displayet.
Tast-lydstyrke gør det muligt at regulere eller fjerne tasterness
indstillede lyde på maskinen.
Programslut alarm gør det muligt at regulere eller fjerne lydene
ved programmets slut.
Display kontrast gør det muligt at regulere displayets lysstyrke
Husk sidste cyklus ved maskinens tænding vælger automatisk den
sidste cyklus der er foretaget, ellers vil den starte med
fabriksindstillingerne igen.
Øko tilstand gør det muligt at regulere maskinens slukning ved
cyklussens slut.
Fabriksindstillinger gør det muligt at genoprette
fabriksindstillingerne.
Forholdsreglerne som her beskrives, gør det muligt at
holde apparatet i en OPTIMAL tilstand. Man skal huske at
tømme tanken efter hver tørrecyklus. Man skal huske at gøre
filtrene rene efter hver tørrecyklus. (Se afsnittet Pleje og
Vedligeholdelse).
1. Åbn lågen og fyld vasketøjet i; respektér indikationerne der findes
på tøjmærkaterne og de maksimale vægtangivelser der findes
i programafsnittet. Lommerne skal tømmes. Vær sikker på at
vasketøjet ikke hænger fast i lågen og/eller lågens filter.
2. Luk lågen.
3. Tryk tasten Tændt/Slukket.
4. Vælg det ønskede program alt efter vasketøjets type. Taste P's led
skal være tændt. Drej knappen for at vælge den ønskede værdi
og tryk til sidst knappen for at bekræfte.
*MAX PÅFYLDNING 8 Kg (Tør påfyldning)
5. Vælg programvalg hvis det skulle være nødvendigt. Hvis
kan
downloade Sikkerhedsanvisningerne,
Brugsvejledningen, Databladet og Energidataene, ved at:
programvalgeneDu
har
undermenuer,
kan man navigere i
xxxx
VASKEMÆRKER
• knappen
Besøge vores
docs.bauknecht.eu
disse ved at dreje
og tilwebsite
sidst trykke
knappen for at
•
Ved hjælp af QR-koden
bekræfte.
Kontroller tøjets vaskemærker, inden de for første gang lægges
•
Eller
som
alternativ
kontakteStart/Pause.
vores serviceafdeling
(Telefonnummeret
findes i garantihæftet).
du almindelige
6. For at starte cyklussen,
skal
man
trykke knappen
i tørretumbleren.
Herunder
listes nogle afNår
de mest
vores dette
serviceafdeling,
bedes signal.
du angive koderne
på dit produkts identifikationsskilt.
7. Når tørrecyklussen erkontakter
slut signaleres
med et akustisk
symboler:
Displayet signalerer at cyklussen er slut. Hvis man straks tager
Kan tørretumbles.
tøjet ud, hjælper dette med at forhindre at tøjet krølles.
8. Sluk maskinen ved at trykke tasten Tændt/Slukket, åbn lågen
Kan ikke tørretumbles.
og tag vasketøjet ud. Hvis maskinen ikke slukkes manuelt, vil
Tørring ved høj temperatur.
apparatet slukkes automatisk efter cirka et kvarters tid efter
cyklusslut, for at spare energi.
Tørring ved lav temperatur.
xxxxxxxxxxxx
Disse programmers varighed afhænger af den
påfyldningsmængde, tekstil-type og centrifugehastighed der
bruges i Jeres vaskemaskine og af andre yderligere valgte tilvalg.
På modellerne med display, vises cyklussens varighed på
betjeningspanelet. Den tilbageværende tid overvåges konstant
og ændres under tørrecyklussen, for at vise den bedst mulige
vurdering.
P
PROGRAMMER
Øko Bomuld
kg Max*
Standard bomuldsprogram, velegnet til normalt vådt
bomuldstøj. Det mest effektive program med hensyn til
energiforbrug til tørring af bomuldstøj. Energimærkatets værdier er
baseret på dette program.
Bomuld kg Max*
Til tørring af bomuldstøj.
Blandet
kg 4
Dette program er ideelt til at tørre alt bomuldstøj og
syntetisk tøj sammen.
Syntetisk
kg 4
Til tørring af vasketøj med syntetiske fibre.
Skånevask
kg 2
Til tørring af fint vasketøj med behov for en blid behandling.
Uld kg 1
For at tørre tøj i uld. Det anbefales at omvende tøjet inden
tørring. Lad de tungeste sider, som ser ud til stadig at være
fugtige, tørre på en naturlig måde.
Store Artikler
kg Max*
For at tørre bomuldslagener.
Hurtigvask 30'
kg 0,5
For at tørre bomuldstøj der er centrifugeret med en høj
hastighed i vaskemaskinen.
Skjorter
kg 3
Dette program er egnet til skjorter der er lavet af bomuld
eller blandet bomuld/syntetisk
Strygelet
Denne cyklus afspænder tøjets fibre og gør strygningen og
sammenlægningen nemmere; den må ikke anvendes med tøj
der stadig er vådt. Den er egnet til små fyldninger af tøj af
bomuld eller blandet bomuld.
Opfriskning
Et kort program der er egnet til at opfriske fibre og tøj
gennem udsending af frisk luft. Det må ikke anvendes med tøj der
stadig er vådt. Det kan anvendes på enhver fyldestørrelse, men
det er mest effektiv på små fyldninger. Cyklussen varer cirka 20
minutter.
Speciel
For at indstille et af følgende programmer, skal man
anvende knappen til valg og bekræfte "Special Programmer"
position. Man får adgang til programlisten ved at dreje knappen;
på displayet visualiseres navnene på de tilgængelige
programmer. Bekræft det program man ønsker ved at trykke
knappen.
• Jeanskg 3
Til tørring af cowboytøj af bomuld samt tøj fremstillet af kraftigt
cowboystoflignende materiale, som f.eks. bukser og jakker.
• Minilast kg 1
Mini påfyldning
Miljøvenlig tørring af mindre påfyldninger.
• Sport kg 4
Til tørring af sportstøj af syntetiske fibre eller bomuld.
TILVALGSKNAPPER
Disse knapper bruges til at personalisere det valgte program
efter egne behov. Det er ikke alle tilvalg der er tilgængelige til
samtlige programmer. Visse tilvalg er uforenelige med andre
der forinden er blevet indstillet. Uforeneligheden tydeliggøres
med et akustisk signal og/eller med blinkende indikatorer. Hvis
tilvalget er tilgængeligt, vil indikatoren der tilsvarer det valgte
tilvalg forblive tændt. Visse tilvalg forbliver i programmets
hukommelse hvis de var valgt i den forrige tørring med samme
program..
• Silkekg 0,5
Blid tørring af silketøj.
• Kulørtkg Max*
Tørreprogram der er egnet til kulørt tøj.
• Vindjakker
kg 2,5
For at tørre dun- og dynejakker så de samtid får deres naturlige
blødhed tilbage (2 jakker).
TILVALG
Når man har valgt et program, er det muligt at indstille de
forskellige tilvalg, hvis det skulle være nødvendigt.
Indstil Tørhed
Hvert program har allerede et forud-indstillet Tørhed. På visse
programmer kan man regulere vasketøjets restfugtighed. Tryk
den tilsvarende tilvalgstaste, og led'et vil tændes. Drej knappen
for at navigere i de tilgængelige niveauer til hvert program. Tryk
knappen for at bekræfte valget.
Strygetørt: en meget skånsom tørring. Den er nyttig til at hjælpe
til tøjets strygning, lige efter cyklussens slut.
Hængetørt: et niveau der er udstuderet til sart tøj; så det er
klart til at blive hængt op.
Skabstørt: vasketøjet er klart til at blive lagt sammen og lagt i
skabet.
Ekstra tørt: bruges til tøj så det kan iføres efter cyklussens slut.
Tørretid
Man kan regulere tørretiden i visse programmer. Tryk den
tilsvarende tilvalgstaste, led' et vil tændes. Drej knappen for at
visualisere de tider der er tilgængelige til hvert program. Tryk
knappen for at bekræfte valget.
Start Forsinkelse
h
Tryk den tilsvarende tilvalgstaste, led' et vil tændes. Drej
knappen for at navigere i de tider der er tilgængelige til hvert
program. Tryk knappen for at bekræfte valget.
I tilfælde hvor lågen åbnes, skal man trykke tasten start/pause
efter lukning.
FriskFærdig
Hvis vasketøjet efterlades indeni tromlen efter at cyklussen
er endt, kan der opstå bakteriedannelse. Dette tilvalg gør det
muligt at forhindre denne dannelse, gennem temperaturkontrol
og tromlens rotation. Denne behandling har en varighed på
maksimalt 6 timer efter det indstillede programs slutning.
Tilvalget forbliver i hukommelsen, hvis det var valgt i den forrige
tørring. Hvis dette tilvalg bruges sammen med en forsinket start, vil
antikrøl-behandlingen (gennem periodiske rotationer af tromlen)
også tilføjes den forsinkede start-fase.
Taster låst
Dette tilvalg gør at samtlige af maskinens taster bliver
utilgængelige, bortset fra tasten tændt/slukket.
Ved slukket maskine:
• for at aktivere tilvalget skal man holde tasten trykket, indtil at
den tilhørende indikator tændes.
• for at deaktivere tilvalget skal man holde tasten trykket, indtil at
den tilhørende indikator slukkes.
Tilvalget forbliver i hukommelsen, hvis det var valgt i den forrige
tørring.
Programvalg
Denne taste gør det muligt at få adgang til en menu med
tilgængelige tilvalg (se de efterfølgende tilvalg). Når man
har trykket tasten, skal man dreje knappen for at vælge tilvalg og
trykke den for at bekræfte.
•
Hurtigvask
Iværksætter en hurtigere tørring.
•
Skånsom
Iværksætter en mere blid behandling af vasketøjet ved at
reducere temperaturen.
•
Lyd prog.slut
Dette tilvalg aktiverer et forlænget akustisk signal ved
program slut. Aktivér dette hvis man ikke er sikker på at høre den
normale lyd ved programmets slut.
Tilvalget forbliver i hukommelsen, hvis det var valgt i den forrige
tørring.
DA
Oversigtsvejledning
TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT.
Registrér venligst dit produkt på
PLEJEwww.whirlpool.eu/register,
OG VEDLIGEHOLDELSE
for at modtage en
Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.
TRANSPORT OG HÅNDTERING
komplet assistance
Frakoblmere
tørretumbleren
elforsyningen under rengøring og
Løft
aldrig tørretumbleren ved at holde den i toppladen.
vedligeholdelse.
1.
Tag
stikket ud af stikkontakten.
Tømning af vandtank efter hver cyklus (se figur A).
2. Kontrollér, at lågen og vandtanken er lukket ordentligt.
Træk tørretumblerens beholder ud og tøm den i en håndvask 3. Hvis afløbsslangen er forbundet til dit spildevandssystem skal
eller et andet egnet afløb, sæt den derefter i på korrekt måde afløbsslangen fastgøres på tørretumblerens bagside igen (jfr.
igen. Brug ikke tørretumbleren uden først at have sat tanken på Installationsvejledningen).
plads igen.
Rengøring af lågens filter efter hver cyklus (se figurer B).
Strømforbrug
Træk filteret ud og gør det rent ved at fjerne eventuelle fnugrester fra filterets overflade, ved at skylle det under rindende
Slukket tilstand (Po) - Watt
0.50
vand eller støvsuge det med en støvsuger. For at sikre de bedste
Left on-tilstand (Pl) - Watt
1.00
resultater skal alle filtre tørres, inden de genmonteres. Brug ikke
tørretumbleren uden først at have sat filteret på plads igen.
Programmet
Kg
kWh
Minutter
Sådan fjernes lågens filter:
8
1.42
165
1. Åbn lågen og træk filteret opad.
Øko Bomuld*
2. Åbn filteret og gør det rent for fnug i alle dets dele. Sæt det
4
0.78
96
Øko Bomuld
korrekt i igen; vær sikker på at filteret er fuldstændigt sat i langs
tørretumblerens pakning.
Syntetisk
4
0.94
113
Rengøring af bundfilter når den tilsvarende indikator
* Referenceprogram for energimærkning, programmet er
tændes (se figurer C).
egnet til tørring af normalt bomuldstøj, og det er det mest
Træk filteret ud og gør det rent ved at fjerne eventuelle fnugenergieffektive program, hvad angår energiforbrug, til bomuldstøj.
rester fra filterets overflade, ved at skylle det under rindende
(Standardkonfiguration/Indledende standard).
vand eller støvsuge det med en støvsuger. Det anbefales dog
Varmepumpesystem
at gøre dette filter rent efter hver anden cyklus, for at optimere
tørrepræstationerne. Brug ikke tørretumbleren uden først at have Varmepumpen indeholder drivhusgas, der indeholdes i en
enhed der er hermetisk forseglet. Denne forseglede enhed
sat filteret på plads igen.
Sådan fjernes bundfilteret:
indeholder 0.43 kg gas R134a F. GWP = 1430 (1 t C02).
1. Åbn baglåge.
2. Tag om håndtaget og træk bundfilteret ud
3. Åbn filterets bagerste væg og fjern eventuelle fnug fra nettets
indre overflade.
4.Gør bundfilterets rum rent, ved samtid at undgå direkte
kontakt med pladerne.
5. Luk igen bundfilterets bagerste væg og sæt det i igen, ved
samtid at tjekke at det sidder fuldstændigt perfekt på sin plads.
6. Sænk filterets håndtag og luk baglåge.
7. Vær sikker på at kondensatorlåget er frit.
Filtrene er nogle af tørretumblerens vigtigste bestanddele.
Deres funktion er at samle de fnug som dannes
under tørringen. I tilfælde hvor filtrene tilstoppes, vil
luftstrømmen indeni tørretumbleren alvorligt påvirkes:
tørretiderne forlænges, der forbruges mere energi og
der kunne opstå skader på tørretumbleren. Hvis disse
handlinger ikke foretages korrekt, kunne det ske at
tørretumbleren ikke vil starte.
PRODUKTBESKRIVELSE
1.
2.
3.
4.
Vandtank
Kondensatorlåg
Bundfilter
Lågens filter
A
1
B
C
Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen, Databladet og Energidataene, ved at:
•
Besøge vores website docs.whirlpool.eu
•
Ved hjælp af QR-koden
•
Eller som alternativ kontakte vores serviceafdeling (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du
kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.
4
2
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
DA
Oversigtsvejledning
TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT.
FEJLFINDING
Registrér venligst dit produkt på
Læs
sikkerhedsanvisningerne
med
omhu,
før apparatet
tages
for at
modtage
en Servicen,
I tilfældewww.bauknecht.eu/register,
af fejlfunktion, skal man inden
man
kontakter
tjekke
den nedenstående tabel.
Ofte
er anomali
ikke alvorlig
ogi brug.
kan
mereaf
komplet
assistance
løses i løbet
få minutter.
Anomali
Mulig årsag
Stikket er ikke sat i strømudtaget
Tørretumbleren
tændes ikke
Der er problemer med strømudtaget
Der er strømafbrydelse.
Vent til at strømmen kommer igen.
Lågen er åben.
Luk lågen.
Ved maskiner med denne funktion: vent til at den indstillede
forsinkelsestid slutter eller sluk maskinen for at nulstille den. Se
afsnittet Tilvalg.
Programstarten har en indstillet forsinkelse.
Tørretumbleren
starter ikke
Tørretiderne er
meget lange
Tasten Start/Pause til at starte programmet er
ikke blevet trykket.
Tryk tasten Start/Pause.
På maskiner der er udstyrede med tastelåsfunktion, er dette tilvalg isat.
Se afsnittet tilvalg, hvis tastelåsen er tilstede, skal man fjerne dette
tilvalg. Det er ikke tilstrækkeligt at slukke maskinen, for at fjerne
dette tilvalg.
Se afsnittet om pleje og vedligeholdelse og udfør de beskrevne
handlinger.
Der er ikke blevet udført en passende
vedligeholdelse.
Det indstillede program, tid og/eller tørhed er
ikke egnede til den type eller mængde der er
fyldt i tørretumbleren.
Tøjet er alt for vådt.
Tørretumbleren kan eventuelt være overfyldt.
Programmet er
ikke endt.
Løsning
Sæt stikket i strømudtaget
Prøv at tilslutte et andet husholdningsapparat til samme strømudtag.
Brug ikke elektriske tilslutningsanordninger til strømudtaget, såsom
adaptere eller forlængerledninger.
Der har eventuelt været strømafbrydelse.
Se afsnittet programmer og tilvalg, for at finde det tilvalg der er bedst
egnet til den type fyldning.
Udfør en maskinvask med et højere antal
centrifugeringsomdrejninger, for at fjerne den størst mulige
vandmængde.
Se afsnittet programmer for at tjekke den maksimale fyldning for
hvert program.
I tilfælde af strømafbrydelse, skal man trykke tasten Start/Pause for at
genstarte programmet.
Tændte eller blinkende indikatorer
Vandtank
Vandtanken er fuld.
Tøm vandtanken. Se afsnittet om pleje og vedligeholdelse.
Lågens filter
og/eller
bundfilter *
Anomali i luftstrømmen der er nødvendig til
maskinens funktion.
Bundfilter*
Bundfilteret har brug for blive gjort rent.
Displayet viser
"Fault FX EX"
Maskinens sensorer har opdaget en anomali.
Gør lågens filter og bundfilteret rent og tjek at kondensatorlåget
er frit. Hvis disse handlinger ikke foretages korrekt, kunne
tørretumbleren beskadiges.
Udfør rengøring af bundfilter. Se afsnittet om pleje og
vedligeholdelse.
Sluk tørretumbleren og frakobl den elforsyningen. Åbn straks lågen
og tag tøjet ud, således at varmen kan fordampe. Vent i cirka 15
minutter. Tilslut igen tørretumbleren elforsyningen, fyld vasketøjet i
og genstart tørreprogrammet.
DEMO
Cyklussen varer
få minutter.
Tørretumbleren er i DEMO modalitet. (åbne
demo)
Hvis problemet vedvarer, skal man kontakte Servicen og
oplyse bogstaver og numre der blinker på displayet.
For eksempel F3 og E2
Deaktivér DEMO modaliteten. De følgende handlinger skal foretages
i rækkefølge uden pause. Tænd og sluk derefter maskinen. Tryk
tasterne NR. 2 og 13 (se første side) indtil man hører et akustisk signal.
Tænd maskinen igen. Demo modalitetens udgang signaleres.
*Bemærk: visse modeller har selvrens; de er ikke udstyrede med bundfilter, se afsnittet pleje og vedligeholdelse.
Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen, Databladet og Energidataene, ved at:
•
Besøge vores website docs.bauknecht.eu
•
Ved hjælp af QR-koden
•
Eller som alternativ kontakte vores serviceafdeling (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du
kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising