Whirlpool | ART 375/A+ | Use and care guide | Whirlpool ART 375/A+ Käyttöohjeet

Whirlpool ART 375/A+ Käyttöohjeet
Käyttöopas
www.whirlpool.eu/register
KÄYTTÖOPAS
KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN.
Täyden tuen saamiseksi on laite
rekisteröitävä osoitteessa www.whirlpool.eu/register
SISÄLTÖ
TERVEYS- JA TURVALLISUUSOPAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Turvallisuusohjeet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tuotteen kuvaus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Käyttöpaneeli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Jääkaapin sisävalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Hyllyt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Luukku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Laitteen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ensimmäinen käyttökerta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Jääkaappiosasto ja ruoan säilytys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tuoreiden elintarvikkeiden ja juomien säilytysohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pakastinosasto ja ruoan säilytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kotona pakastettujen ruokien säilytysajat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pakastinosaston sulattaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Toimintaäänet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Suositeltavat toimenpiteet, jos laitetta ei käytetä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Puhdistus ja huolto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Huoltopalvelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ASENNUSOPAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2
Terveys- ja turvallisuusopas
TURVALLISUUSOHJEET
Lue nämä turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä.
Säilytä ne lähettyvillä tulevaa tarvetta varten.
Näissä ohjeissa ja itse laitteessa on tärkeitä
turvallisuutta koskevia varoituksia, joita on aina
noudatettava. Valmistaja kieltäytyy kaikesta
vastuusta, jos näitä turvallisuusohjeita ei noudateta
tai jos laitetta käytetään sopimattomasti tai säätimet
asetetaan virheellisesti.
Pikkulapset (0-3 vuotta) on pidettävä loitolla
laitteesta. Hieman vanhemmat lapset (3-8 vuotta) on
pidettävä loitolla laitteesta, ellei heitä valvota
jatkuvasti. Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset
sekä fyysisesti, aisteiltaan tai henkisesti rajoitteiset tai
kokemattomat ja taitamattomat henkilöt ainoastaan,
jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö
valvoo tai opastaa heitä laitteen turvallisessa käytössä
ja osoittaa mahdolliset vaaratilanteet. Lapset eivät
saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa
puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
SALLITTU KÄYTTÖ
VARO: Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
ulkopuolisen kytkentälaitteen, kuten esimerkiksi
ajastimen, tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän
kanssa.
Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja
vastaaviin käyttötarkoituksiin, kuten: henkilöstön
keittiötiloihin kaupoissa, toimistoissa ja muissa
työympäristöissä; maataloissa; asiakaskäyttöön
hotelleissa, motelleissa, aamiaismajoituspaikoissa ja
muissa asuinympäristöissä.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.
Älä käytä laitetta ulkona.
Laitteessa käytetty polttimo on suunniteltu
erityisesti kodinkoneita varten, eikä se sovellu
huonevalaistukseen (EY-asetus N:o 244/2009).
Laite on suunniteltu toimimaan paikoissa, joissa
ympäristön lämpötila on seuraavien rajoitusten
puitteissa, arvokilpeen merkityn ilmastoluokan
mukaisesti. Laitteen toiminnassa saattaa esiintyä
häiriöitä, jos se jätetään pidemmäksi aikaa
lämpötilaan, joka on sallitun alueen ulkopuolella.
Ymp. lämpötilaluokka (°C)
SN: 10 – 32 °C;
N: 16 – 32 °C
ST: 16 – 38 °C;
T: 16 – 43 °C
Tämä laite ei sisällä kloorihiilivetyjä (CFC).
Kylmäainepiiri
sisältää
R600a-kaasua
(HC).
Isobutaania sisältävät laitteet (R600a): Isobutaani on
luonnonkaasu,
jolla
ei
ole
haitallisia
ympäristövaikutuksia, mutta se on tulenarkaa.
Varmista sen vuoksi, että kylmäainepiirin putkissa ei
ole vaurioita, etenkin kylmäainepiiriä tyhjennettäessä.
FI
OHJEET ON LUETTAVA JA NIITÄ ON
NOUDATETTAVA
VAROITUS: Älä vaurioita laitteen kylmäainepiirin
putkia.
VAROITUS: Pidä laitteen vaipassa tai sen
asennuskalusteessa
olevat
tuuletusaukot
esteettöminä.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta
käyttämällä mekaanisia, sähköisiä tai kemiallisia
apuvälineitä, joita valmistaja ei ole suositellut.
VAROITUS: Älä käytä tai säilytä laitteen osastojen
sisällä sähkölaitteita, elleivät ne ole valmistajan
nimenomaan hyväksymää tyyppiä.
VAROITUS: Jääpalakoneet ja/tai vesiautomaatit,
joita ei ole kytketty suoraan vesijohtoverkkoon, on
täytettävä vain juomakelpoisella vedellä.
VAROITUS: Automaattiset jääpalakoneet ja/tai
vesiautomaatit on ehdottomasti kytkettävä
ainoastaan juomakelpoista vettä antavaan
vesipisteeseen, jonka syöttöpaine on 0,17 –
0,81 MPa (1,7 – 8,1 bar).
Älä varastoi tässä laitteessa räjähtäviä aineita,
kuten aerosolisuihkeita, joiden ponneaine on
syttyvää.
Älä laita suuhun kylmävaraajien (toimitetaan
joidenkin mallien mukana) sisältämää (myrkytöntä)
ainetta. Älä syö jääkuutioita tai mehujäitä suoraan
pakastimesta ottamisen jälkeen, sillä ne voivat
aiheuttaa kylmävammoja.
Jos laitteessa käytetään tuulettimen kannen
sisäpuolelle
asennettavaa
ilmansuodatinta,
suodattimen on oltava paikoillaan aina, kun
jääkaappi on käytössä.
Älä säilytä pakastinosastossa nesteitä sisältäviä
lasiastioita, sillä ne saattavat särkyä.
Älä estä tuulettimen pyörimistä elintarvikkeilla (jos
laitteessa on tuuletin). Varmista elintarvikkeiden
sijoittamisen jälkeen, että osastojen, erityisesti
pakastimen, ovet sulkeutuvat kunnolla.
Vioittuneet
tiivisteet
on
vaihdettava
mahdollisimman pian.
Käytä jääkaappiosastoa vain tuoreiden
elintarvikkeiden säilyttämiseen ja pakastinosastoa
vain pakasteiden säilyttämiseen, tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen ja jääkuutioiden
valmistamiseen.
Vältä pakkaamattomien ruokien säilyttämistä
kosketuksissa
jääkaapin
tai
pakastimen
sisäpintoihin.
Laitteissa voi olla erikoislokeroita (tuoretuotelokero,
Zero Degree -lokero, jne.). Ellei tuotteen ohjeissa
nimenomaisesti toisin mainita, ne voidaan poistaa
ilman, että laitteen suorituskyky heikkenee.
3
Terveys- ja turvallisuusopas
C-pentaania
käytetään
eristysmassan
Älä käytä jatkojohtoja, jakorasioita tai adaptereita.
paisutusaineena, ja se on syttyvä kaasu.
Kun asennus on tehty, sähköosat eivät saa olla
ASENNUS
käyttäjän ulottuvilla. Älä käytä laitetta märkänä tai
Laitteen käsittely ja asennus edellyttää kahta tai paljasjaloin. Älä käytä tätä laitetta, jos virtajohto tai
useampaa henkilöä – loukkaantumisvaara. Käytä pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla
suojakäsineitä pakkauksen avaamisen ja asennuksen tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut.
yhteydessä – leikkautumisvaara.
Jos syöttöjohto on vahingoittunut, sen tilalle on
Asennus, mukaan lukien vesikytkennät (jos niitä vaihdettava
toinen
samanlainen;
vaarojen
on) ja sähkökytkennät sekä korjaukset on annettava välttämiseksi vaihdon saa suorittaa valmistaja,
pätevän asentajan tehtäväksi. Älä korjaa tai vaihda valmistajan huoltopalvelu tai vastaava pätevä
mitään laitteen osaa, ellei käyttöohjeessa henkilöstö – sähköiskuvaara.
nimenomaan näin kehoteta. Pidä lapset loitolla PUHDISTUS JA HUOLTO
asennuspaikasta. Kun olet purkanut laitteen
VAROITUS: Varmista, että laite on sammutettu ja
pakkauksesta varmista, että laite ei ole vahingoittunut että se on irrotettu sähkövirrasta ennen mihinkään
kuljetuksen aikana. Jos havaitset ongelmia, ota huoltotoimenpiteisiin ryhtymistä; älä koskaan käytä
yhteyttä
jälleenmyyjään
tai
lähimpään höyrypesuria – sähköiskuvaara.
huoltopalveluun. Kun asennus on suoritettu,
Älä
käytä
hankaavia
tai
voimakkaita
pakkausjätteet (muovi, styrox-osat, jne.) on puhdistusaineita
kuten
lasinpesusuihkeita,
säilytettävä
poissa
lasten
ulottuvilta
– hankausaineita, syttyviä nesteitä, puhdistusvahoja,
tukehtumisvaara. Laite on kytkettävä irti pesuainetiivisteitä, valkaisuaineita tai petrolipohjaisia
sähköverkosta ennen mitään asennustoimenpiteitä tuotteita sisältäviä puhdistusaineita muoviosiin,
– sähköiskuvaara. Varmista asennuksen aikana, että sisäosiin ja luukun tiivisteisiin tai vuorauksiin. Älä
laite ei vahingoita virtajohtoa – tulipalon tai käytä paperiliinoja, hankaussieniä tai muita hankaavia
sähköiskun vaara. Ota laite käyttöön vasta kun puhdistusvälineitä.
asennus on viety täysin päätökseen.
PAKKAUSMATERIAALIEN HÄVITTÄMINEN
Lattian vaurioitumista (esim. parkettipinta) on Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista ja
varottava laitetta siirrettäessä. Asenna laite lattialle siinä on kierrätysmerkki .
Pakkauksen osia ei saa heittää roskiin vaan ne on hävitettävä paikallisten
tai tukipinnalle, joka on riittävän vankka tukemaan jätehuoltoviranomaisten määräysten mukaisesti.
sen painon. Valitun tilan on myös sovelluttava KODINKONEIDEN HÄVITTÄMINEN
käyttötarkoitukseen ja oltava riittävän suuri. Varmista, Tämä tuote on valmistettu kierrätettävistä tai uusiokäyttöön soveltuvista
Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
että laite ei ole lämmönlähteen läheisyydessä, että materiaaleista.
Lisätietoja sähkökäyttöisten kodinkoneiden käsittelystä, materiaalin
kaikki neljä jalkaa ovat tukevasti kiinni ja että ne keräämisestä ja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta
tulevat kunnolla kiinni lattiaan; säädä niitä tarvittaessa tai liikkeestä, josta laite on ostettu. Tämä laite on merkitty sähkö- ja
2012/19/EU (WEEE-direktiivi) mukaisesti.
tilanteen vaatimalla tavalla. Tarkasta vesivaa'an avulla, elektroniikkalaiteromudirektiivin
Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan
että laite on täysin vaakasuorassa. Odota vähintään auttaa estämään ympäristö- ja terveyshaittoja.
kaksi tuntia ennen kuin kytket laitteen päälle, jotta Symboli tuotteessa tai sen mukana tulevissa asiakirjoissa tarkoittaa, että
kylmäainepiiri toimisi tehokkaasti.
sitä ei saisi käsitellä kotitalousjätteenä, vaan se on toimitettava tilanteen
VAROITUS: Laite on asennettava valmistajan vaatimaan keräyskeskukseen sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätystä
ohjeiden mukaisesti, ettei laitteen epävakaus, varten.
ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJA
asettelu tai kiinnitys aiheuta vahinkoja. Jääkaappia ei Noudata
asennusohjeita riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi. Tuotteen
saa sijoittaa siten, että kaasulieden metalliputki tai takaosan puutteellinen ilmanvaihto lisää energiankulutusta ja vähentää
metalliset kaasu- tai vesiputket tai sähköjohdot ovat jäähdytystehoa.
avaaminen usein saattaa nostaa energian kulutusta.
kosketuksissa jääkaapin takaseinään (lauhduttimen Oven
Laitteen sisälämpötilaan ja energiankulutukseen saattaa vaikuttaa
myös ympäristön lämpötila sekä laitteen sijainti. Huomioi nämä tekijät
kierukka).
lämpötila-asetusta.
Kaikki laitteen asennukseen tarvittavat mitat ja säätäessäsi
Availe ovea mahdollisimman vähän.
tilantarpeet on ilmoitettu asennusohjevihkossa.
Kun sulatat pakastettuja elintarvikkeita, laita ne jääkaappiin. Pakastettujen
SÄHKÖASIOITA KOSKEVAT VAROITUKSET
Laite on voitava kytkeä irti sähköverkosta
irrottamalla pistoke pistorasiasta, jos se on
saavutettavissa, tai pistorasiaa ennen asetetusta
moninapaisesta kytkimestä kytkentöjä koskevien
määräysten mukaisesti. Laite on maadoitettava
kansallisten, sähköistä turvallisuutta koskevien
turvamääräysten mukaisesti.
4
tuotteiden alhainen lämpötila jäähdyttää jääkaapissa olevia elintarvikkeita.
Anna lämpimien ruokien ja juomien jäähtyä ennen niiden laittamista
laitteeseen.
Jääkaapin hyllyjen sijoittelulla ei ole vaikutusta energiankulutukseen.
Elintarvikkeet tulisi sijoittaa hyllyille siten, että ilma pääsee kiertämään
(elintarvikkeet eivät saa koskettaa toisiaan, ja elintarvikkeiden ja takaseinän
väliin on jätettävä rako).
Saat lisätilaa pakasteiden säilytystä varten irrottamalla korit tai Stop Frost
-hyllyn, jos sellainen on.
Älä huolestu kompressorista kuuluvasta äänestä, jonka on ilmoitettu
olevan normaalia tämän tuotteen pikaoppaassa.
FI
Käyttö- ja huolto-opas
TUOTTEEN KUVAUS
1
4
2
3
5
10
6
11
7
8
Pakastinosasto
1. Elintarvikkeiden pakastamiseen ja
pakasteiden säilytykseen tarkoitettu
alue
2. Ritilä
3. Jääpala-astia*
4. Pakastinosaston oven sisäpuoli
Jääkaappiosasto
5. Termostaattiyksikkö/valo
6. Hyllyt
7. Hedelmä- ja vihanneslokeroiden
kansitaso
8. Hedelmä- ja vihanneslaatikko
9. Arvokilpi
(hedelmä- ja vihanneslaatikon sivussa)
10. Ovihyllyt
11. Pullonpidike*
12. Pulloille tarkoitettu ovihylly
12
9
KÄYTTÖPANEELI
1.
1. Termostaatin asennon viitemerkki
2. Pakastin- ja jääkaappiosaston
lämpötila
3. LED-lamppu
2.
3.
ELINTARVIKKEIDEN PAKASTAMINEN
Aseta pakastettavat elintarvikkeet ritilälle pakastinosastoon
siten, että ne eivät ole suorassa kosketuksessa jo
pakastettujen elintarvikkeiden kanssa.
24 tunnin aikana pakastettavien tuore-elintarvikkeiden
määrä näkyy laitteen arvokilvessä.
Jos haluat pakastaa tuoreita elintarvikkeita, aseta
pakastinosaston ritilä yläasentoon.
PAKASTIN- JA JÄÄKAAPPIOSASTON
LÄMPÖTILA
Tämä jääkaappi-pakastin kytketään toimintaan
jääkaappiosaston sisällä olevan termostaattiyksikön avulla.
Molempien osastojen lämpötilaa säädetään termostaatin
valitsinta kääntämällä.
Termostaatti asennossa 1 tai 2 : jäähdytysteho alhainen
Termostaatti asennossa 3–5: jäähdytysteho keskitasoa
Termostaatti asennossa 6 tai 7 : jäähdytysteho
korkeimmalla tasolla
Termostaatti asennossa : jäähdytys ja valaistus
sammutettu
Termostaatin valitsimen asettaminen asentoon
sammuttaa koko laitteen.
•
•
* Vain tietyissä malleissa
5
Käyttö- ja huolto-opas
JÄÄKAAPIN SISÄVALO
Jääkaappiosaston sisällä oleva valojärjestelmä käyttää
LED-valoja. Niillä saadaan aikaan parempi valaistus kuin
perinteisillä lampuilla ja niiden energiankulutus on hyvin
alhainen.
Ota yhteyttä tekniseen tukeen, jos tarvitset varapolttimon.
Tärkeää: Jääkaappiosaston sisävalo syttyy, kun jääkaapin ovi
avataan.
HYLLYT
Kaikki laatikot, ovihyllyt ja hyllyt ovat irrotettavissa.
LUUKKU
OVEN KÄTISYYS
6
Huomaa: Oven avaussuunta voidaan vaihtaa. Jos tämä toimenpide
suoritetaan huoltopalvelun toimesta, takuu ei kata sitä.
Seuraa asennusoppaan ohjeita.
FI
Käyttö- ja huolto-opas
LAITTEEN KÄYTTÖ
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
Odota vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen ennen kuin
kytket laitteen verkkovirtaan.
Kytke laite verkkovirtaan ja käynnistä se kääntämällä
lämpötilan valitsinta.
Odota laitteen virran kytkemisen jälkeen 4–6 tuntia, että
laite saavuttaa oikean säilytyslämpötilan normaalille
täyttömäärälle. Aseta antibakteerinen hajunpoistosuodatin
tuulettimeen suodattimen pakkauksessa kuvatulla tavalla (jos
kuuluu toimitukseen).
JÄÄKAAPPIOSASTO JA RUOAN SÄILYTYS
Jääkaappiosastossa voidaan säilyttää tuoreita elintarvikkeita
ja juomia. Jääkaappiosaston sulatus on täysin automaattinen.
Osaston takaseinässä silloin tällöin näkyvät vesipisarat ovat
merkki automaattisen sulatuksen toiminnasta. Sulatusvesi
valuu tyhjennysaukkoon ja siitä haihdutusastiaan, josta se
haihtuu.
Huomaa: ympäristön lämpötila, ovien avaustiheys ja laitteen sijainti
saattavat vaikuttaa kummankin osaston sisälämpötiloihin. Säädä
lämpötila-asetus näiden tekijöiden perusteella.
Erittäin kosteassa ympäristössä jääkaappiin, erityisesti lasihyllyihin,
saattaa tiivistyä vettä.
Jos näin tapahtuu, on suositeltavaa sulkea nestettä sisältävät
säiliöt (esim. liemiastiat), sulkea vesipitoiset elintarvikkeet (esim.
vihannekset) kääreisiin ja käynnistää tuuletin, jos laitteessa on
sellainen.
Kaikki laatikot, ovihyllyt ja hyllyt ovat irrotettavissa.
ILMANKIERTO
Jääkaappiosaston luontainen ilmankierto saa aikaan
alueita, joissa on eri lämpötila. Kylmintä on heti hedelmäja vihanneslaatikon yläpuolella ja takaseinän lähellä.
Lämpimintä on osaston yläetuosassa.
Puutteellinen ilmanvaihto lisää energiankulutusta ja vähentää
jäähdytystehoa.
TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN SÄILYTYSOHJEITA
Ruoat, joista vapautuu suuria määriä etyleenikaasua (omenat,
aprikoosit, päärynät, persikat, avokado, viikunat, luumut,
mustikat, melonit, pavut) sekä ne, jotka ovat herkkiä tälle
kaasulle, kuten hedelmät, vihannekset ja salaatti, tulisi aina
erotella tai kääriä, jotta niiden säilymisaika ei lyhentyisi;
esimerkiksi tomaatteja ei saisi säilyttää yhdessä kiivien tai
kaalin kanssa.
Jätä elintarvikkeiden väliin riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee
kiertämään. Käytä ruokien suojana kierrätyskelpoisia muovi-,
metalli-, alumiini- ja lasiastioita tai tuorekelmua.
Jos jääkaapissa säilytettävää ruokaa on vain vähän, on
suositeltavaa käyttää hedelmä- ja vihanneslaatikon
yläpuolella olevia hyllyjä, sillä se on osaston kylmin paikka.
Laita nestemäiset tuotteet sekä makuja tai hajuja levittävät tai
imevät tuotteet aina suljettuihin astioihin tai kääreisiin. Käytä
pullotelinettä, jotta pullot eivät kaadu (saatavilla joissakin
malleissa).
Selitys
VIILEÄ ALUE
Suositellaan trooppisten hedelmien, tölkkien,
juomien, kananmunien, kastikkeiden,
pikkelssien, voin, hillojen säilytykseen
KYLMÄ ALUE
Suositellaan juustojen, maidon, maitotuotteiden,
herkkutavaroiden, jugurtin säilytykseen
KYLMIN ALUE
Suositellaan kylmien leikkeiden, jälkiruokien,
kalan ja lihan säilytykseen
HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO
7
Käyttö- ja huolto-opas
PAKASTINOSASTO JA RUOAN SÄILYTYS
Pakastinosastossa
voidaan säilyttää pakastettuja
elintarvikkeita (pakkauksessa ilmoitetun ajan) ja pakastaa
tuoreita elintarvikkeita.
24 tunnin aikana pakastettavien tuore-elintarvikkeiden määrä
näkyy laitteen arvokilvessä.
Sijoittele tuoreet elintarvikkeet pakastinosaston
pakastusosioon ja jätä elintarvikepakkausten väliin tarpeeksi
tilaa, jotta ilma pääsee vapaasti kiertämään. Osittain sulaneita
elintarvikkeita ei ole suositeltavaa pakastaa uudelleen.
Elintarvikkeet on suljettava kääreisiin, siten, että ne estävät
veden, kosteuden ja kondenssiveden pääsyn.
Pakastinosastoon saa lisää tilaa poistamalla ritilät. Kun olet
laittanut elintarvikkeet takaisin ritilälle, varmista, että ovi
sulkeutuu kunnolla.
JÄÄKUUTIOT
Täytä 2/3 jääpala-astiasta vedellä ja laita se takaisin
pakastinosastoon. Älä missään tapauksessa käytä teräviä
esineitä jään irrottamiseen astiasta.
Selitys
PAKASTUSOSA
KOTONA PAKASTETTUJEN RUOKIEN SÄILYTYSAJAT
Tuote
Säilytysaika
Voi tai margariini
Juusto
Kala
Äyriäiset, simpukat
Hedelmät (lukuun ottamatta sitrushedelmiä)
Jäätelö tai sorbetti
Liha
Kinkku, makkarat
Paistit (nauta, sika, lammas)
Pihvit tai kyljykset (nauta, lammas, sika)
Maito, tuore, nestemuodossa
Linnunliha (broileri, kalkkuna)
Vihannekset
6 kuukautta
3 kuukautta
2–3 kuukautta
1 kuukausi
8–12 kuukautta
2–3 kuukautta
2 kuukautta
8–12 kuukautta
4 kuukautta
1–3 kuukautta
5- 7 kuukautta
8–12 kuukautta
PAKASTINOSASTON SULATTAMINEN
1. Lämpötila on suositeltavaa asettaa kylmemmäksi tai
laittaa päälle pikapakastustoiminto muutamaksi tunniksi
ennen ruoan poistamista pakastinosastosta, jotta ruoka
säilyisi paremmin sulatusvaiheen aikana.
2. Aloita sulatus katkaisemalla laitteen virta ja poistamalla
laatikot. Laita pakastetut elintarvikkeet viileään. Jätä
ovi auki, jotta jää sulaa. Jotta vettä ei pääse valumaan
ulos sulatuksen aikana, on suositeltavaa asettaa
pakastinosaston pohjalle imukykyinen liina ja puristaa se
välillä kuivaksi.
8
3. Puhdista pakastinosaston sisäosat ja kuivaa ne
huolellisesti.
4. Kytke laitteeseen virta ja laita elintarvikkeet takaisin
pakastinosastoon.
FI
Käyttö- ja huolto-opas
TOIMINTAÄÄNET
1. Kompressorista tuotteen toiminnan aikana kuuluva surina
on normaalia.
2. Kupliva ja naksuttava ääni syntyy kylmäainekaasun
kulkiessa kylmäainepiirissä ja ne ovat siis normaaleja
ääniä.
4. Tärinän ehkäisemiseksi varmista, että jääkaapin oven
sisäpuolella ovat hyllyt sekä varsinaisen jääkaappiosaston
hyllyt ja laatikot ovat kunnolla paikoillaan.
5. Älä aseta lasiastioita (pulloja, tölkkejä, jne.) suoraan
kosketukseen toistensa kanssa, sillä tällöin saattaa syntyä
tärinää.
6. Tämä laite on varustettu kompressorilla, joka
toimii energiankulutuksen vähentämisen kannalta
ihanteellisella nopeudella. Joissakin tilanteissa (kesällä
tai kun laitteeseen laitetaan runsaasti ruokaa) saattaa
kompressori nostaa nopeutta ja olla siksi tavallista
kovaäänisempi.
3. On mahdollista kuulla naksutusta kompressorin
ollessa päällä tai pois päältä: se on normaalia tuotteen
rakenteeseen kuuluvaa ääntä.
SUOSITELTAVAT TOIMENPITEET, JOS LAITETTA EI KÄYTETÄ
KUN LAITETTA EI KÄYTETÄ
SÄHKÖKATKOT
Kytke laite irti sähköverkosta ja sitten tyhjennä, sulata
(tarvittaessa) ja puhdista se.
Jätä ovi hieman auki, jotta ilma pääsee kiertämään osastoissa.
Tämä estää homeen ja pahojen hajujen muodostumisen.
Pidä ovet kiinni, jotta elintarvikkeet pysyvät kylminä
mahdollisimman pitkään. Älä pakasta osittain sulaneita
elintarvikkeita uudelleen. Jos sähkökatko kestää pitkään,
sähkökatkohälytys saattaa aktivoitua (elektroniikalla
varustetut tuotteet).
PUHDISTUS JA HUOLTO
Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite irti sähköverkosta ennen minkään huolto- tai puhdistustoimenpiteen
aloittamista.
Älä käytä hankaavia pesuaineita. Älä koskaan puhdista jääkaapin osia syttyvillä nesteillä.
Älä käytä höyrypesuria.
Painikkeet ja käyttöpaneelin näyttö on puhdistettava kuivalla liinalla. Puhdistamiseen ei saa käyttää alkoholia tai
alkoholipohjaisia aineita.
Puhdista laite silloin tällöin liinalla, joka on kastettu lämmintä
vettä ja neutraaleja, erityisesti jääkaapin sisäosien
puhdistukseen tarkoitettuja puhdistusaineita sisältävään
liuokseen.
Puhdista jääkaapin takaseinässä, hedelmä- ja
vihanneslaatikon kohdalla oleva
poistoaukko säännöllisesti laitteen
mukana toimitetulla työkalulla,
jotta sulatusvesi pääsee poistumaan
esteettä ja oikeaa väylää pitkin.
9
Käyttö- ja huolto-opas
VIANETSINTÄ
Mitä tehdä jos...
Mahdolliset syyt
Ratkaisut
Laite ei toimi.
Laitteen virransaannissa voi olla
ongelma.
Tarkasta, että:
• kyseessä ei ole sähkökatko
• pistoke on kiinnitetty kunnolla pistorasiaan ja
kaksinapainen kytkin (jos sellainen on) on oikeassa
asennossa (on-asento)
• kotitalouden sähköverkon vikavirtasuojalaitteet toimivat
oikein
• virtajohto ei ole rikki
• termostaatin valitsinta ei ole käännetty asentoon “ ”.
Laitteen sisävalo ei
toimi.
Polttimo täytyy mahdollisesti
vaihtaa.
Irrota laitteen kytkentä verkkovirtaan ja ota yhteyttä
tekniseen tukeen varaosan hankkimista varten.
Osastojen sisälämpötila
ei ole riittävän alhainen.
Syitä on useampia (ks, kohta
“Ratkaisut”).
Tarkista seuraavat seikat:
• ovet on suljettu kunnolla
• laitetta ei ole asennettu lähelle lämmönlähdettä
• lämpötila on asetettu oikein
• laitteen alalaidassa olevien ritilöiden kautta tapahtuva
ilmanvaihto ei ole estynyt.
Jääkaappiosaston
pohjalla on vettä.
Sulatusveden tyhjennysaukko on
tukossa.
Puhdista sulatusveden tyhjennysaukko (ks. kohta “Puhdistus
ja huolto").
Pakastinosaston
pinnoilla on liian paljon
jäätä.
Pakastinosaston ovi ei ole kunnolla •
kiinni.
•
•
Laitteen etureuna on
kuumentunut kohdasta,
jossa se koskee oven
tiivisteeseen.
Kyseessä ei ole vika. Tämä toiminto Tilanne ei vaadi mitään toimenpiteitä.
estää kosteuden muodostumista.
Jääkaappiosaston
lämpötila on liian
alhainen.
•
10
•
Lämpötila on asetettu liian
alhaiseksi.
Pakastinosastoon on ehkä
asetettu kerralla suuri määrä
tuoreita elintarvikkeita.
•
•
•
•
Tarkasta, ettei mikään estä oven sulkeutumista.
Sulata pakastinosasto.
Varmista, että laite on asennettu oikein.
Aseta lämpötila hieman korkeammaksi.
Jos pakastinosastoon on asetettu tuoreita elintarvikkeita,
odota kunnes pakastamisvaihe päättyy.
Sammuta tuuletin (jos sellainen on), josta on kerrottu
kappaleessa “TUULETIN”.
FI
Käyttö- ja huolto-opas
HUOLTOPALVELU
ENNEN KUIN OTAT YHTEYTTÄ HUOLTOPALVELUUN
1. Kokeile, voitko ratkaista ongelman itse kohdassa
VIANETSINTÄ annettujen neuvojen avulla.
2. Kytke laite pois toiminnasta ja uudelleen toimintaan
nähdäksesi, onko häiriö poistunut.
JOS VIKA EI OLE KORJAUTUNUT YLLÄ MAINITTUJEN
TARKASTUSTEN JÄLKEEN, OTA YHTEYTTÄ LÄHIMPÄÄN
HUOLTOPALVELUUN
Jos tarvitset huoltopalvelun apua, soita takuukirjassa olevaan
numeroon tai katso ohjeet sivustolta www‌.‌whirlpool‌.‌eu
Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita aina seuraavat
seikat:
• vian laatu,
• laitteen tyyppi ja malli,
•
huoltokoodi (sanan Service jälkeen tuleva numero
arvokilvessä). Huoltokoodi on merkitty myös
takuukorttiin
• täydellinen osoitteesi,
• puhelinnumerosi.
Jos tuotetta täytyy korjata, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun. (Näin voit olla varma, että korjaukseen
käytetään alkuperäisiä varaosia ja että korjaustyöt suoritetaan
oikein.)
11
A
x2
B
x8
3,5 x 9,5mm 3,2 x 13,5mm
x2
x3
x1
x 14
x7
x3
x1
x1
x1
x3
min. 50mm
57
min. 2
200 cm
30
863,5
773,5
295
545
60
1220
996
1441
min.
550
560
recommended
60
540
295
0
+ 10
DD14M 1443 + 100
DD12M 1222 + 100
560
30
545
1084
540
57
DD 14M
DD 12M
4mm
18mm
30mm
540
0
+ 10
12
57
DD 16 M
1166,5
1078
1576
min.
550
560
recommended
DD16M 1580+ 100
60
min. 2
200 cm
30
347
560
545
1220 1441 1576 mm
min. 50mm
x3
A
2
min. 200cm
50mm
min. 2
200cm
2
200cm
13
4
5
min.
7
6
22mm
B
0mm
A
2
2
6
4
B
3
3
1
46mm
1
14
B
8
8
4
1
6
5
2
3
1mm
1mm
x4
x7
1mm
400011023369
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising