Whirlpool | AWG 812 S/PRO | Setup and user guide | Whirlpool AWG 812 S/PRO Керівництво користувача

Whirlpool AWG 812 S/PRO Керівництво користувача
ЩОДЕННИЙ ДОВІДНИК ПОСІБНИК
AWG 812 S/PRO
UK
ОРИГІНАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ WHIRLPOOL.
Для отримання більш повної допомоги зареєструйте свій прилад на сайті
www.whirlpool.eu/register
Перед використання виробу уважно
прочитайте посібник Техніка безпеки.
Перш ніж користуватися
машиною, необхідно викрутити
транспортні болти.
Докладнішу інструкцію з видалення
болтів див. в Інструкції з установлення.
ОПИС ПРОДУКТУ
ВИРІБ
1.
2.
1. Робоча поверхня
2. Дозатор мийних засобів
3. Панель керування
4. Ручка дверцят
5. Дверцята
6. Водяний фільтр /
аварійний зливний
шланг (за наявності) —
позаду цоколя —
7. Цоколь (знімний)
8. Регульована ніжка (4)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
13.
1.
2.
3.
12.
4.
5.
6.
7.
HT
MAX
8.
9.
10.
11.
1. Кнопка «Увімк./Вимк.»
(Перезапуск /
Відведення води, якщо
натиснути й утримувати)
2. Кнопка «Програма»
3. Кнопка «Colours 15°»
4. Кнопка «Антизморшки»
5. Кнопка «Вказівки щодо
дозування»
6. Ручка (прокрутити для
вибору, натиснути для
підтвердження)
7. Кнопка «Затримка
запуску»
8. Кнопка «Температура»
9. Кнопка «Швидкість
віджимання»
10. Кнопка «Параметри»
(функція блокування
кнопок, якщо натиснути
й утримувати)
11. Кнопка «Старт/Пауза»
12. Дисплей
13. Зона програм
1
ДОЗАТОР ПРАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
1. Відділення для основного циклу прання
• Основний пральний засіб
• Засіб для усунення плям
• Засіб для пом’якшення води
2. Відділення для попереднього прання
• Засіб для замочування.
3. Засіб для пом’якшувача
• Пом’якшувач для тканин
• Рідкий крохмаль
У відділення для пом’якшувача або крохмалю слід заливати
засіб лише до позначки «max».
4. Кнопка випуску
(натискайте, щоб злити пральний засіб перед
очищенням).
Рекомендації до пральних засобів для різних типів білизни
Біла міцна білизна
(холодна-HT)
Сильнодійні пральні засоби
Біла делікатна білизна
(холодна — 40 °C)
М’які пральні засоби з відбілювачами та/або візуальними освітлювачами
Білизна світлих або пастельних кольорів (холодна — 60 °C)
Пральні засоби з відбілювачами та/або візуальними освітлювачами
Білизна яскравих кольорів
(холодна — 60 °C)
Пральні засоби для кольорових тканин без відбілювача або візуального освітлювача
Білизна чорного або темних кольорів
(холодна — 60 °C)
Спеціальні пральні засоби для чорної або темної білизни
ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ
Докладніше про вибір та запуск програми див. розділ «ЩОДЕННЕ
ВИКОРИСТАННЯ».
• Оберіть програму «Бавовна» з режимом HT «Висока
температура»
ПЕРШИЙ ЦИКЛ ПРАННЯ
Після підключення пральної машини до мережі вона увімкнеться
автоматично.
Для видалення залишкових речовин після процесу
виготовлення:
• Долийте невелику кількість сильнодійного прального
засобу в відділення для основного циклу прання
дозатора пральних засобів (максимум 1/3 від
кількості, рекомендованої виробником прального
засобу для несильно забрудненої білизни)
• Запустіть програму без білизни.
ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ
Детальнішу інформацію про функції див. у посібнику «Довідник із
використання та догляду»/
щодо отримання посібника «Довідник із використання та
догляду» див. останню сторінку
1.
ЗАВАНТАЖТЕ БІЛИЗНУ
• Підготуйте білизну відповідно до рекомендацій із
розділу «КОРИСНІ ПОРАДИ».
Переконайтеся, що кишені порожні, застібки
застібнуті, а стрічки зв’язані.
• Відчиніть дверцята й завантажте білизну. Дотримуйтеся
вказівок щодо максимального обсягу завантаження, указаного
в таблиці програм.
2
2. ЗАЧИНІТЬ ДВЕРЦЯТА
• Переконайтеся, що білизна не затиснута між
склом дверцят і гумовим ущільнювачем.
• Зачиніть дверцята до чутного звуку фіксації.
3. ВІДКРИЙТЕ КРАН
UK
4. УВІМКНІТЬ ПРАЛЬНУ МАШИНУ
ІНДИКАТОРИ».
5. УСТАНОВІТЬ ПОТРІБНУ ПРОГРАМУ
РЕЖИМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАЛАШТУВАНЬ
Після увімкнення пральної машини вам не потрібно проходити
РЕЖИМ НАВЧАННЯ.
Порядок, в якому налаштовувати параметри програми,
залежить від вас.
Щоб зробити налаштування, спочатку натисніть відповідну
кнопку, поверніть ручку для вибору, та нарешті підтвердьте
вибір, натиснувши на ручку.
Діапазон температур, швидкостей віджимання та параметри
залежать від обраної програми. Тому рекомендується починати
з вибору програми.
• Натискайте кнопку «Увімк./Вимк.», доки не засвітиться
кнопка програм. На панелі керування відображається
анімація та лунає звуковий сигнал. Тепер пральна
машина готова до роботи.
РЕЖИМ НАВЧАННЯ — підсвітка кнопки проведе вас по
налаштуванню програми в наступному порядку: Вибір
програми, температури, швидкості віджимання, параметрів.
Щойно ви підтвердите свій вибір, натиснувши на ручку, підсвітка
кнопки перейде до наступного кроку.
• Вибір програми:
Переконайтеся, що кнопка програм світиться.
Поверніть ручку та оберіть потрібну програму.
Засвітиться індикатор поряд із позначкою обраної програми.
Підтвердьте потрібну програму, натиснувши на ручку.
• Зміна температури (за потреби)
Якщо необхідно змінити температуру, вказану на дисплеї,
переконайтеся, що світиться кнопка «Температура».
Поверніть ручку та оберіть потрібну програму та
підтвердьте, натиснувши на ручку.
• Зміна швидкості віджимання (за потреби)
Якщо необхідно змінити швидкість віджимання, вказану
на дисплеї, переконайтеся, що світиться кнопка
«Швидкість віджимання».
Поверніть ручку та оберіть потрібну швидкість або затримку
полоскання та підтвердьте, натиснувши на ручку.
Докладніше див. у розділі «ПАРАМЕТРИ, ФУНКЦІЇ ТА
ІНДИКАТОРИ».
• Вибір параметрів (за потреби)
Якщо необхідно обрати додаткові параметри,
переконайтеся, що світиться кнопка «Параметри».
Параметри, які можна обрати для вашої програми,
позначені стрілками, що світяться .
Поверніть ручку та оберіть потрібні параметри. Загориться
символ обраного параметру. Підтвердьте, натиснувши ручку.
Деякі параметри й функції можна обрати, просто натиснувши
відповідну кнопку:
Докладніше див. у розділі «ПАРАМЕТРИ, ФУНКЦІЇ ТА
6. ДОДАЙТЕ ПРАЛЬНИЙ ЗАСІБ
• Якщо ви не користуєтеся функцією «Вказівки щодо
дозування», вийміть дозатор пральних засобів та
додайте пральний засіб (і додаткові засоби або
пом’якшувачі) вже зараз; див. рекомендації щодо
дозування на упаковці прального засобу.
Якщо ви обрали програму «ПОПЕРЕДНЄ ПРАННЯ» або
«ЗАТРИМКА ЗАПУСКУ», див. рекомендації в розділі
«ПАРАМЕТРИ, ФУНКЦІЇ ТА ІНДИКАТОРИ». Після цього обережно
зачиніть дозатор пральних засобів.
• При використанні функції «Вказівки щодо дозування»,
додавайте пральний засіб пізніше, після запуску програми.
Докладніше див. у розділі «ПАРАМЕТРИ, ФУНКЦІЇ ТА
ІНДИКАТОРИ».
• Додавши пральний або додатковий засіб, не відчиняйте
дозатор пральних засобів із метою уникнення переливання.
7.
ЗАПУСК ПРОГРАМИ
• Натисніть і утримуйте «Старт/Пауза», доки не
засвітиться кнопка; програма починається.
• Якщо ви обрали «Вказівки щодо дозування», пральна
машина після запуску програми показує рекомендовану
кількість прального засобу для вашого рівня завантаження.
Дотримуйтеся інструкцій, наведених у розділі «ПАРАМЕТРИ,
ФУНКЦІЇ ТА ІНДИКАТОРИ»/«Вказівки щодо дозування».
8. ЗМІНА НАЛАШТУВАНЬ ЗАПУЩЕНОЇ ПРОГРАМИ (ЗА
ПОТРЕБИ)
Змінити параметри можна, навіть якщо програма вже запущена.
Налаштування будуть застосовані на відповідному етапі
програми, який ще не завершено.
• Натисніть відповідну кнопку (наприклад, кнопку «Швидкість
віджимання» для зміни швидкості віджимання). На кілька
секунд засвітиться обране значення.
• Поки воно світиться, можна відрегулювати налаштування,
прокрутивши ручку. Якщо значення згасає перш ніж було
налаштоване, натисніть кнопку знову.
• Підтвердьте нове налаштування, натиснувши ручку. Якщо його
не підтвердити, зроблене налаштування підтвердиться
автоматично: Значення згасне.
Програма автоматично продовжить роботу.
Для зміни параметрів вже запущеної програми можна також:
• натиснути «Старт/Пауза», щоб призупинити поточну роботу
програми;
• налаштувати потрібні параметри.
• натиснути «Старт/Пауза» ще раз для продовження програми.
3
9. ПРИЗУПИНЕННЯ ЗАПУЩЕНОЇ ПРОГРАМИ ТА
ВІДЧИНЕННЯ ДВЕРЦЯТ (ЗА ПОТРЕБИ)
• Натисніть і утримуйте «Старт/Пауза», щоб
призупинити поточну роботу програми.
• Якщо рівень води та/або температура не надто високі,
загоряється індикатор відкриття дверцят. Тоді можна
відчинити дверцята, наприклад, щоб завантажити або
вийняти білизну.
• Натисніть «Старт/Пауза» для продовження
програми.
10. ПЕРЕЗАПУСК ЗАПУЩЕНОЇ ПРОГРАМИ (ЗА ПОТРЕБИ)
• Натисніть і утримуйте кнопку «Увімк./Вимк.», доки на
дисплеї не відобразиться «rES».
11. ВИМКНІТЬ ПРАЛЬНУ МАШИНУ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ
ПРОГРАМИ
• Щойно на дисплеї відобразиться «Кінець» і загориться
індикатор відкриття дверцят, можна виймати білизну.
• Натисніть «Увімк./Вимк.» для вимкнення пральної
машини. Із міркувань заощадження електроенергії
пральна машина вимикається автоматично приблизно
за 15 хвилин після закінчення програми.
• Залиште дверцята трохи відкритими, щоб просушити
внутрішню поверхню пральної машини.
Вода відводиться, програма завершується, а дверцята
розблокуються.
КОРИСНІ ПОРАДИ
СОРТУЙТЕ БІЛИЗНУ
• за типом тканин або позначкою на ярлику (бавовна, змішані
тканини, синтетика, вовна, білизна для прання вручну);
• за кольором (кольорові та білі тканини окремо; нещодавно
пофарбовану білизну періть окремо);
• за типом ушкоджуваності (невеликі речі, такі як капронові
колготки, та речі з гачками (наприклад, бюстгальтери) періть у
тканинному мішечку або наволочці зі змійкою).
ПОПЕРЕДНЬО СПУСТОШУЙТЕ КИШЕНІ
• Сторонні предмети (наприклад, монети або запальничка)
можуть пошкодити як білизну, так і барабан пральної машини.
ПОЗНАЧКИ НА ЯРЛИКАХ ЩОДО ПРАННЯ
Температура, зображена в кориті, показує максимально
допустиму температуру для прання цієї білизни.
Звичайне механічне прання
Пом’якшене механічне прання
Делікатне механічне прання
Тільки для ручного прання
Прання заборонене
4
ЗАОЩАДЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ ТА ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ
• Це дозволить уникнути його засмічення, внаслідок чого вода
після ополіскування припинить відводитися. Див. розділ
«ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ»/«Очищення водяного фільтра»
посібника «Експлуатація та обслуговування».
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
• Щоб максимально ефективно використовувати
електроенергію, воду, пральний засіб і свій час, завантажуйте
максимальну кількість білизни для програми, вказану в таблиці
програм.
• Не заливайте більшу дозу прального засобу, ніж вказана в
інструкціях виробника прального засобу. Користуйтеся
функцією «Вказівки щодо дозування».
• Щоб заощадити електроенергію, запускайте програму прання
за температури 60 °C замість режиму «Висока температура» та
програму за температури 40 °C замість 60 °C.
• Щоб зберегти час та електроенергію, обирайте більшу
швидкість віджимання, що дозволить зменшити вміст води в
білизні перед використанням сушильного автомату.
UK
ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ
РОБОЧИЙ
ОДЯГ
Холодна/ 80
°C HT*
макс.
РУШНИКИ
ТА СЕРВЕТКИ
Холодна/60
°C
4,5
БАВОВНА
Холодна/ 80
°C HT*
макс.
ЗМІШ.
БІЛИЗНА
Холодна/60
°C
4,0
СИНТЕТИКА
Холодна/60
°C
3,0
—
ДЕЛІК.ТКАНИНА
Холодна/40
°C
1,5
—
—
—
—
1000
ВОВНА
Холодна/40
°C
1,0
—
—
—
—
—
1000
—
Холодна/30
°C
3,0
—
—
—
—
—
макс.
—
ОПОЛІСК.
ТА ВІДЖИМ
—
макс.
—
—
—
—
—
—
ВІДЖИМ
—
макс.
—
—
—
—
—
—
ПРИСКОРЕНА 30’
30’
Обирається (додатково)
—
Пом’якшувач
Основний цикл прання
Попереднє прання
Пральний
і додаткові
засоби
Затримка полоскання
Затримка запуску
Вказівки щодо дозування
Антизморшки
Макс. швидкість віджимання (об./хв.)
Віджим
Обираються натисканням відповідної
кнопки
Кольорова 15°
Швидке прання
Інтенсивне полоскання
Сильне забруднення
Усунення плям 15
Полоскання гар. водою
Попереднє прання
Макс. завантаження (кг)
Температура
Програма
Позначки на ярликах
Обираються кнопкою «Параметри»
макс.
—
макс.
макс.
—
макс.
макс.
Не обирається (не застосовується)
—
—
—
—
—
макс.
—
—
—
макс.
Необхідне дозування
—
—
Додаткове дозування
(*) Максимальна температура цього циклу залежить від різних умов експлуатації пральної машини, наприклад: температура води,
напруга живлення, завантаження тощо.
5
ПРОГРАМИ
змішаних тканин та кольорового одягу і доглядає за вашим
одягом під час прання.
Див. рекомендації на ярликах щодо догляду за білизною.
Не змінюйте попередньо встановлені параметри, щоб
переконатися, що програма працює оптимально.
РОБОЧИЙ ОДЯГ
Брудний робочий одяг, виготовлений з міцного
бавовняного матеріалу або суміші матеріалів з бавовни
та синтетики. Параметри «Попереднє прання» та
«Інтенсивне полоскання» попередньо встановлені в цій
програмі, таким чином, вона оптимізована для забезпечення
найкращого результату очищення.
Сильно забруднений одяг ми рекомендуємо ретельно струсити,
перш ніж покласти у пральну машину.
За бажанням можна використовувати засіб для видалення плям
на основі кисню.
РУШНИКИ ТА СЕРВЕТКИ
Здебільшого для сильно забруднених тканин для
чищення, серветок, рушників та аналогічної білизни,
виготовленої з міцної бавовняної тканини. Інтенсивна
програма прання, що включає попереднє прання; у випадку
сильного забруднення додати мийний засіб до камери
попереднього прання в лотку для миючих засобів.
СИНТЕТИКА
Для білизни зі синтетичних волокон або змішаної бавовни
звичайного ступеня забруднення.
ДЕЛІК.ТКАНИНА
Для тонкої білизни з делікатних тканин, які потребують
обережного поводження.
ВОВНА/БІЛИЗНА ДЛЯ ПРАННЯ ВРУЧНУ
Для вовняних виробів із позначкою «Woolmark» на
ярлику, які можна прати в машині, а також для
текстильних виробів із шовку (див. рекомендації на
ярлику щодо догляду), льону, вовни та віскози з позначкою
«тільки для ручного прання».
ГІГІЄНА
Розроблений спеціально, щоб забезпечити
максимально гігієнічні результати очищення,
гарантуючи, що ваша білизна буде безпечною та
санованою.
АНТИАЛЕРГЕННЕ ПРАННЯ
Використовуйте програму для видалення основних
алергенів, таких як пилок, кліщі, котяча та собача
шерсть.
БАВОВНА (антибактеріальний)
Для міцних виробів із бавовни й льону звичайного або
сильного ступеня забруднення.
ШВИДКЕ ВИДАЛЕННЯ ПЛЯМ
Ця програма ідеально підходить для прання найбільш
інтенсивних плям за 1 годину. Ідеально підходить для
ВІДЖИМ
Окрема програма інтенсивного віджимання. Для міцних
текстильних виробів.
ДАНІ ЩОДО СПОЖИВАННЯ
Ці дані можуть відрізнятися в повсякденній роботі через змінну
температуру водопровідної води, тиск води тощо.
ПРОГРАМА
ТЕМПЕРАТУРА
(°C)
ПРИБЛИЗНА
ТРИВАЛІСТЬ
ПРОГРАМИ (ГОД.:ХВ.)
ЗАВАНТАЖЕННЯ
(КГ)
ПРИБЛИЗНА ЗАЛИШКОВА ВОЛОГА
БЕЗ ВМІСТУ
(%)
БЕЗ ПРИСКОРЕННЯ
ІЗ ПРИСКОРЕННЯМ
РОБОЧИЙ ОДЯГ
60
8,0 (макс.)
02:25
01:55
53
РУШНИКИ ТА СЕРВЕТКИ
60
4,5
01:50
01:35
53
ЗМІШАНА БІЛИЗНА
40
4,0
01:20
01:15
59
БАВОВНА
HT
8,0 (макс.)
03:00
--
59
БАВОВНА
60
8,0 (макс.)
02:40
02:00
59
БАВОВНА
40
8,0 (макс.)
02:10
02:00
59
СИНТЕТИКА
40
3,0
01:50
01:30
39
Значення виміряні у звичайних умовах відповідно до стандарту
IEC/EN 60456. Значення води, електроенергії та залишкового
вмісту вологи відповідають налаштуванням програм за
замовчуванням, без додаткових параметрів.
макс. = максимальний об’єм завантаження пральної машини
6
Споживання електроенергії у вимкненому стані складає 0,25 Вт;
у режимі очікування — 0,25 Вт.
* Тривалість, вказана після визначення обсягу завантаження
ПАРАМЕТРИ, ФУНКЦІЇ ТА ІНДИКАТОРИ
ПАРАМЕТРИ, які обираються безпосередньо відповідними
кнопками
Colours 15° (Кольорова 15°)
Дозволяє зберегти колір білизни завдяки пранню в
холодній воді (15 °C). Зберігає електроенергію, яка
використовується для нагрівання води,
забезпечуючи гарний результат прання.
Підходить для кольорової білизни легкого ступеня забруднення
без плям.
Опція недоступна в режимі HT «Висока температура».
Зберiгання свiжостi
Залишає білизну свіжою, якщо ви не можете вийняти її з
машини відразу після закінчення програми.
Пральна машина буде періодично прокручувати близну
в барабані після закінчення програми. Це може тривати
приблизно до 6 годин після закінчення програми прання.
Процес можна перервати, натиснувши будь-яку кнопку;
дверцята розблокуються та білизну можна буде вийняти.
Вказівки щодо дозування
Дозволяють відміряти потрібну кількість прального
засобу для вашого обсягу завантаження. Вказівки перед
використанням цієї функції:
Концентрація пральних засобів, доступних на ринку,
змінюється відповідно до засобу. Тому відрегулюйте пральну
машину відповідно до кількості використовуваного прального
засобу.
До того ж, перевірте, чи відповідають попередні налаштування
машини місцевому рівні жорсткості води та налаштуйте його за
необхідності (див. розділи «Перше використання функції
"Вказівки щодо дозування"» у посібнику «Експлуатація та
обслуговування»).
1) Оберіть «Вказівки щодо дозування»:
Обравши програму та налаштувавши параметри, натисніть
кнопку «Вказівки щодо дозування»; на дисплеї засвітиться
символ «Вказівки щодо дозування».
2) Запустіть програму:
Запустіть програму, натиснувши «Старт/Пауза».
Барабан почне обертатися, щоб встановити обсяг
завантаження; після цього на дисплеї відобразиться
рекомендована кількість прального засобу в мл.
3)
Додайте пральний засіб:
Витягніть дозатор пральних засобів та залийте
кількість прального засобу, вказану на дисплеї у
відділення для основного циклу прання.
Якщо ви обрали функцію «Попереднє прання» та
бажаєте додати засіб для замочування, залийте половину
вказаної кількості засобу у відділення для попереднього
прання додатково до повної кількості прального засобу у
відділенні для основного циклу прання.
Також можна додавати пральний засіб не в дозатор
пральних засобів, а безпосередньо в барабан, у кулю для
прального засобу.
Для програм із попереднім пранням: Засіб для попереднього
прання можна додавати в барабан, але пральний засіб для
основного циклу необхідно додати у відповідне відділення
дозатору пральних засобів. У такому випадку
використовуйте порошковий засіб для основного циклу
4)
UK
прання: таким чином, він гарантовано залишиться в дозаторі
до початку основного циклу прання. Додавши засіб, зачиніть
дозатор пральних засобів (або дверцята машини).
Натисніть і утримуйте «Старт/Пауза» для
продовження програми.
ПАРАМЕТРИ, які можна обрати за допомогою кнопки
Попереднє прання
Дозволяє очищувати білизну сильного ступеня
забруднення завдяки підключенню етапу замочування
до обраної програми прання.
Для білизни сильного ступеня забруднення, наприклад, із піском
або зернинками бруду.
Подовжує програму приблизно на 20 хвилин.
Додавайте засіб у відділення для попереднього прання дозатора
пральних засобів або безпосередньо в барабан машини.
Випадку використовуйте порошковий засіб для основного
циклу прання: таким чином, він гарантовано залишиться в
дозаторі до початку основного циклу прання.
Цей параметр попередньо встановлений для програм «Робочий
одяг» та «Рушники та серветки». Щоб оптимізувати результат
прання, рекомендується не скасовувати «Попереднє прання»
для цих програм.
Гаряча обробка
Програма завершується етапом ополіскування теплою
водою. Розслаблює волокна білизни, і вона залишається
приємно теплою, якщо виймати її незабаром після
закінчення програми.
Усунення плям 15
Дозволяє усувати будь-які плями, окрім жирних та
олійних плям.
Програма починається етапом прання в холодній
воді. Подовжує програму приблизно на 10 хвилин.
Для застарілих плям рекомендується попередня обробка.
Опція недоступна в режимі HT «Висока температура».
Сильне забруднення
Дозволяє очищувати білизну сильного ступеня
забруднення з плямами завдяки оптимізації
ефективності додаткового засобу для усунення плям.
Додайте відповідну кількість допоміжного засобу (порошку) для
усунення плям у відділення для основного циклу прання разом
із пральним засобом (лише порошок). Може подовжити
програму на 15 хвилин.
Підходить для використання з відбілювачами та кисневими
засобами для усунення плям. Забороняється
використовувати відбілювачі з хлором або перборатом
натрію.
Інтенсивне полоскання
Дозволяє усунути залишки прального засобу з білизни
завдяки подовженню етапу ополіскування.
Частково підходить для прання дитячої білизни,
білизни для алергіків та для місцевості з м’якою водою.
Швидкий режим
Пришвидшує цикл прання.
Рекомендується лише для білизни легкого ступеня
забруднення.
Опція недоступна в режимі HT «Висока температура».
7
ФУНКЦІЇ
Затримка полоскання (функція на кнопці віджиму)
Деактивує автоматичне віджимання білизни наприкінці
програми. Білизна залишається в останній воді після
полоскання, а програма не продовжується.
Підходить для делікатної білизни, яку не можна віджимати або
яку рекомендується віджимати зі зниженою швидкістю. Не
підходить для шовку. Для вимкнення функції «Затримка
полоскання» оберіть одну з наступних опцій:
• відведення води без віджимання:
поверніть ручку, щоб обрати швидкість віджимання
«0», і натисніть «Старт/Пауза»: Вода зливається, а
програма завершується;
• віджимання білизни:
миготить швидкість віджимання за замовчуванням —
запустіть етап віджимання, натиснувши «Старт/
Пауза».
Або оберіть іншу швидкість віджимання, повернувши ручку,
натисніть на неї для підтвердження, а потім натисніть «Старт/
Пауза».
Затримка запуску
Переносить початок програми.
Не використовуйте рідкий пральний засіб із цією
функцією.
• Оберіть програму, температуру й параметри.
• Натисніть кнопку «Затримка запуску» — на дисплеї почне
миготіти символ затримки запуску.
• Повернувши ручку, оберіть затримку до 23 годин, що
відобразиться на дисплеї. Підтвердьте, натиснувши на ручку.
• Натисніть «Старт/Пауза» — розпочнеться зворотній відлік
часу затримки. На дисплеї миготить двокрапка. Дверцята
блокуються.
• Якщо ви обрали «Вказівки щодо дозування»: Після натискання
«Старт/Пауза», пральна машина вираховує рекомендовану
кількість прального засобу. Додайте пральний засіб, як
показано на дисплеї (див.«Вказівки щодо дозування»). Знову
натисніть «Старт/Пауза», щоб розпочався зворотній відлік
обраного часу затримки.
• Коли час затримки сплине, пральна машина автоматично
розпочне роботу. На дисплеї відобразиться залишкова
тривалість програми.
Для скасування функції «Затримка запуску»:
• Щоб скасувати затримку запуску, натисніть «Старт/Пауза».
ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОЧИЩЕННЯ
ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Докладніше про обслуговування, очищення та
усунення несправностей див.
посібник «Експлуатація та обслуговування».
Літературу щодо товару можна також
отримати наступним чином:
• завантаживши з веб-сайту Whirlpool
http://docs.whirlpool.eu
Блокування кнопок
Блокує кнопки й ручку на панелі управління від
небажаних операцій.
Для блокування кнопок:
• Пральна машина повинна бути увімкнена.
• Натисніть і утримуйте кнопку «Параметри», доки на
дисплеї не засвітиться зображення ключа. Тепер ручка
й кнопки заблоковані. Працює лише кнопка «Увімк./
Вимк.».
Після вимкнення й повторного увімкнення пральної
машини блокування кнопок залишається активним,
доки ви його не вимкнете.
Для розблокування кнопок знову натисніть і утримуйте
кнопку «Параметри», доки на дисплеї не згасне зображення
ключа.
ІНДИКАТОРИ
Дверцята можна відчинити.
Несправність: Водопровідний кран закритий.
Недостатня або відсутня подача води до пральної
машини.
Несправність: засмічений водяний фільтр. Вода не
зливається; можливо, фільтр заблокований
Несправність: зверніться до сервісної служби.
Див. розділ «Усунення несправностей» посібника
«Експлуатація та обслуговування».
У випадку несправності див. розділ «Усунення несправностей»
посібника «Експлуатація та обслуговування».
ЗВЕРНЕННЯ ДО ЦЕНТРУ ПІСЛЯ ПРОДАЖНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Звертаючись до команди центру післяпродажного
обслуговування (http://www.whirlpool.eu), завжди повідомляйте
обидва номери, вказані на сервісній наклейці на внутрішній
частині дверцят.
Номер телефону наведений у гарантійному талоні.
ЯКЩО ПРАЛЬНА МАШИНА ЗДАЄТЬСЯ ПОШКОДЖЕНОЮ,
ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ВЛАСНИКА ТА, ЗА ПОТРЕБИ, ДО ЦЕНТРУ
ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.
400011364924
Whirlpool® є зареєстрованою торговельною маркою компанії Whirlpool, США
8
001
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising