Whirlpool | AKT 806/BA | Instruction for Use | Whirlpool AKT 806/BA instrukcja

Whirlpool AKT 806/BA instrukcja
AKT 806
KARTA KATALOGOWA URZĄDZENIA
PL
2
3
1.
Promiennikowe pole grzewcze Ø 145
2.
Promiennikowe pole grzewcze Ø 180
3.
Podwójne pole grzewcze promiennikowe
Ø 280
4.
Wyświetlacz
Ważne:
Aby uniknąć trwałych uszkodzeń płyty
ceramicznej, nie należy używać:
- naczyń, których dna nie są idealnie płaskie.
- metalowych naczyń z emaliowanym spodem.
Wszelkie wady estetyczne urządzenia
(zarysowania, plamy na powierzchniach itp.)
należy zgłaszać podczas instalacji.
4
1
WYMIARY PŁYTY GRZEWCZEJ (mm)
Typ PLEAT 230 V ~ /400 V 3 N ~ 50 Hz 5,6 kW
5019 319 01494
C
D
F
B
A
E
A
Włączenie/Wyłączenie
D
Przycisk blokady płyty
B
Wybór pola grzewczego oraz timera
F
Wlaczanie/Wylaczanie funkcji wielostrefowej
C-E
Zwiększenie i zmniejszanie mocy grzewczej
Po pierwszym włączeniu panel sterowania przeprowadzi kontrolę działania trwającą ok. 1 sekundę.
Następnie automatycznie włączy się funkcja “Blokada płyty”.
Nacisnąć przycisk “D”, aby wyłączyć funkcję. W momencie wyłączenia funkcji rozlegnie się sygnał
dźwiękowy i zgaśnie kontrolka funkcji.
UWAGA: Po wyzerowaniu urządzenia powtórzyć wskazaną procedurę.
Aby włączyć płytę, należy nacisnąć przycisk “A” i przytrzymać przez ok. 2 sekundy.
Na 4 wyświetlaczach pól grzewczych wyświetlone zostanie “0”. Jeśli nie włączy się pola grzewczego
w ciągu 20 sekund, płyta automatycznie się wyłączy ze względów bezpieczeństwa.
Nacisnąć jeden z przycisków “B” odpowiadających polu grzewczemu, które ma być użyte.
Wybrać moc grzewczą przyciskiem “E” lub “C”. Moc grzewczą można ustawić w zakresie od 1 - 9.
Aby anulować wszystkie ustawienia, należy jednocześnie nacisnąć przyciski +/-.
Naciśnięcie przycisku “+” po osiągnięciu poziomu 9 powoduje włączenie funkcji “Booster”.
Na wyświetlaczu pojawia się litera “A”.
WAŻNE: Po ustawieniu żądanego poziomu mocy, po 10 sekunda wyłącza kontrola. Aby zmienić
ustawienie mocy grzewczej, należy najpierw nacisnąć ponownie przycisk wyboru “B”, a następnie
zmienić ustawienie przy użyciu przycisków “E” lub “C”.
FUNKCJA WIELOSTREFOWA: Po wybraniu zadanego pola grzewczego i ustawieniu mocy grzania
(zgodnie z opisem we wczesniejszej czesci instrukcji) wcisnac przycisk “F”; zaswieci sie wówczas
lampka kontrolna nad przyciskiem, sygnalizujac wlaczenie dodatkowego pola. Korzystanie z funkcji
wielostrefowej jest mozliwe tylko w nastepujacych przypadkach:
1) Przewidzianym polem grzewczym jest pole wielostrefowe
2) Ustawiona moc grzania musi byc wieksza od 0.
Aby wylaczyc funkcje wielostrefowa, nalezy wcisnac przycisk “B” zadanego pola, po czym wcisnac
ponownie przycisk “F”.
Aby ustawić funkcję Timer, należy wybrać żądane pole grzewcze i określić moc grzewczą, ponownie
nacisnąć przycisk pola grzewczego.
Na 2 wyświetlaczach miga komunikat “00” przyciskami “C” lub “E” zmienić czas w zakresie od 1 do 99.
Aby włączyć funkcję BLOKADA PłYTY, należy nacisnąć przycisk “D” i przytrzymać do momentu,
kiedy nad przyciskiem funkcji nie zaświeci się punkcik. Następuje zablokowanie wszystkich przycisków
płyty kuchennej oprócz przycisków włączania i wyłączania “A”. Funkcja ta pozostaje włączona nawet
po wyłączeniu płyty kuchennej i jej ponownym włączeniu. Można ją wyłączyć poprzez ponowne
naciśnięcie przycisku “D” i przytrzymanie do momentu zgaśnięcia punkciku nad przyciskiem funkcji.
H
WSKANIK CIEPŁA RESZTKOWEGO
Po wyłączeniu pola grzewczego wskaźnik “H” pozostaje włączony lub miga na przemian z
komunikatem “0” do chwili, gdy temperatura płyty grzewczej osiągnie bezpieczną wartość.
WAŻNE: Ze względów bezpieczeństwa płyta grzewcza została wyposażona w funkcję automatycznego
wyłączania. Długotrwałe używanie tej samej mocy grzewczej powoduje automatyczne wyłączenie danego pola
grzewczego (na przykład: pole grzewcze wyłącza się po 1 godzinie pracy z maksymalną mocą grzewczą).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising