Whirlpool | BSNF 8993 PB | Use and care guide | Whirlpool BSNF 8993 PB Korisnički vodič

Whirlpool BSNF 8993 PB Korisnički vodič
Vodič za zdravlje, sigurnost, upotrebu,
održavanje i postavljanje
www.whirlpool.eu/register
HRVATSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
HR
HRVATSKI
VODIČI ZA ZDRAVLJE, SIGURNOST,
UPOTREBU, ODRŽAVANJE i POSTAVLJANJE
ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL.
Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć,
registrirajte svoj uređaj na adresi www.whirlpool.eu/register
Indeks
Vodič za zdravlje i sigurnost
SIGURNOSNE UPUTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ZAŠTITA OKOLIŠA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
IZJAVA O SUKLADNOSTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vodič za upotrebu i održavanje
OPIS PROIZVODA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
UREĐAJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
UPRAVLJAČKA PLOČA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VRATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
SVJETLO HLADNJAKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
POLICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
VENTILATOR + ANTIBAKTERIJSKI FILTAR ZRAKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ODJELJAK HLADNJAKA NO-FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ODJELJAK HLADNJAKA NO-FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
DODATNI PRIBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
NAČIN UPOTREBE UREĐAJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PRVA UPOTREBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
MONTAŽA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SVAKODNEVNA UPOTREBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SAVJETI ZA SPREMANJE NAMIRNICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
PREPORUKE U SLUČAJU DA SE UREĐAJ NE UPOTREBLJAVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA I POST-PRODAJNI SERVIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
FUNKCIONALNI ZVUKOVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
POSTPRODAJNI SERVIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Vodič za postavljanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3
SIGURNOSNE UPUTE
OBAVEZNO PROČITAJTE I
PRIDRŽAVAJTE SE
Prije upotrebe uređaja pročitajte
ove sigurnosne upute.
Sačuvajte ih za buduću
referencu.
Ovaj priručnik i sam uređaj
sadrže važna sigurnosna
upozorenja kojih se morate
stalno pridržavati.
Proizvođač otklanja svaku
odgovornost u slučaju
nepoštivanja sigurnosnih uputa,
za neprikladno korištenje ili za
pogrešno podešavanje komandi.
SIGURNOSNA UPOZORENJA
Vrlo maloj (0 – 3 godine) i maloj
djeci (3 – 8 godina) treba
zabraniti pristup osim ako ih se
neprekidno ne nadzire.
Djeca starija od 8 godina i osobe
smanjenih fizičkih, osjetilnih i
mentalnih sposobnosti ili osobe
bez dovoljnog iskustva i znanja
mogu koristiti uređaj samo ako
su pod nadzorom ili su dobili
upute o sigurnom rukovanju
uređajem te ako razumiju
potencijalne opasnosti. Djeca se
ne smiju igrati s uređajem. Djeca
ne smiju čistiti niti održavati
uređaj bez nadzora.
DOZVOLJENI RASPON
UPOTREBE
PAŽNJA: uređaj nije namijenjen
radu pomoću vanjskog mjerača
vremena ili odvojenog sustava
daljinskog upravljanja.
Ovaj uređaj predviđen je samo
za upotrebu u kućanstvu, ne za
profesionalnu upotrebu.
Uređaj ne upotrebljavajte na
otvorenom.
Eksplozivne ili zapaljive tvari kao
što su spremnici raspršivača ne
pohranjujte i ne upotrebljavajte
benzin ili druge zapaljive tvari u
uređaju ili u njegovoj blizini: Ako
se uređaj nehotično uključi,
može izbiti požar.
Ovaj uređaj namijenjen je
upotrebi u kućanstvima i na
4
sličnim mjestima, kao što su:
- kuhinje za osoblje u
prodavaonicama, uredima i
drugim objektima u kojima se
radi;
- seoske kuće; upotrebljavaju ih i
klijenti u hotelima, motelima i u
drugim stambenim objektima;
- objekti koji nude smještaj i
doručak;
- ugostiteljstvo i slična upotreba
koja ne uključuje maloprodaju.
Žarulja koja se nalazi u uređaju
posebno je namijenjena za
kućanske uređaje i nije prikladna
za rasvjetu u kućanstvu (Uredba
EZ 244/2009).
Uređaj je namijenjen za rad na
mjestima s temperaturom
unutar raspona navedenog u
nastavku, prema klimatskom
razredu označenom na nazivnoj
pločici. Uređaj možda neće
ispravno raditi ako ga ostavite
duže vrijeme na temperaturi
izvan navedenog raspona.
Klimatski razred - Temperatura
okoline (°C)
SN od 10 do 32
N od 16 do 32
ST od 16 do 38
T od 16 do 43
Ovaj uređaj ne sadrži
kloroflorougljike (CFC). Sustav
hlađenja sadrži R600a (HC).
Uređaji s izobutanom (R600a):
izobutan je prirodni plin koji ne
utječe negativno na okoliš, ali je
zapaljiv. Zbog toga provjerite da
cijevi rashladnog sustava nisu
oštećene. Posebnu pozornost
obratite na mogućnost
oštećenja cijevi pri čemu dolazi
do pražnjenja sklopa rashladnog
sredstva.
UPOZORENJE : Nemojte oštetiti
cijevi rashladnog sustava
uređaja.
UPOZORENJE : Pazite da nema
zapreka na ventilacijskom
otvoru na kućištu uređaja ili
ugradbenom elementu,
otklonite sve zapreke.
UPOZORENJE : Ne
upotrebljavajte mehanička,
električna ili kemijska sredstva
za ubrzavanje postupka
odleđivanja, osim onih koje
preporučuje proizvođač.
UPOZORENJE : Ne
upotrebljavajte električne
uređaje i ne stavljajte ih u
odjeljke uređaja osim ako ih
proizvođač nije izričito dozvolio.
UPOZORENJE : Ledomati i/ili
uređaji za vodu koji nisu izravno
povezani s dovodom vode
moraju se puniti samo pitkom
vodom.
UPOZORENJE : Automatski
ledomati i/ili uređaji za vodu
moraju biti spojeni na dovod
vode koji daje samo pitku vodu,
a kojemu je vrijednost tlaka
vode između 0,17 i 0,81 MPa (1,7
i 8,1 bara).
Ne gutajte sadržaj (nije otrovan)
vrećica za led (u nekim
modelima).
Ne jedite kocke leda ili ledene
lizalice odmah nakon vađenja iz
zamrzivača jer mogu izazvati
smrzotine.
Na proizvodima napravljenima
tako da upotrebljavaju filtar za
zrak unutar dostupnog
poklopca ventilatora filtar će se
uvijek nalaziti u položaju za rad
kad je hladnjak u funkciji.
Staklene spremnike s tekućinom
ne stavljajte u zamrzivač jer se
mogu razbiti.
Ventilator (ako je uređaj
opremljen) ne zaklanjajte
namirnicama.
Nakon stavljanja hrane u
hladnjak provjerite zatvaraju li se
vrata odjeljaka ispravno,
pogotovo vrata zamrzivača.
Oštećenu brtvu treba što prije
zamijeniti.
Odjeljak hladnjaka
upotrebljavajte samo za čuvanje
svježe hrane, a odjeljak
zamrzivača samo za čuvanje
smrznute hrane, zamrzavanje
svježe hrane i izradu kocki leda.
Izbjegavajte čuvanje neomotane
hrane u izravnom dodiru s
unutarnjim površinama
odjeljaka hladnjaka ili
zamrzivača.
Uređaji mogu imati posebne
odjeljke (odjeljak sa svježom
hranom, kutija od nula
stupnjeva...). Ako drugačije nije
navedeno u posebnoj knjižici
proizvoda, odjeljci se mogu
uklanjati, a izvedba ostaje ista.
C-pentan koristi se kao
raspršujuće sredstvo u
izolacijskoj pjeni i spada u
zapaljive plinove.
slobodan prostor s obje strane
uređaja i iznad njega. Udaljenost
između stražnje stjenke uređaja i
zida iza uređaja mora biti
najmanje 50 mm kako bi se
izbjegao pristup vrućim
površinama. Smanjenje ovog
razmaka dovest će do veće
potrošnje proizvoda.
Uređaj uključite tek kada završi
postupak postavljanja.
Pričekajte najmanje dva sata
prije nego što uključite uređaj da
biste bili sigurni da je rashladni
krug u punoj funkciji.
POSTAVLJANJE
Dvije ili više osoba mora rukovati Pazite da se uređaj ne nalazi u
blizini izvora topline.
uređajem i postavljati ga. Za
raspakiranje i postavljanje
ELEKTRIČNA UPOZORENJA
uređaja upotrijebite zaštitne
rukavice.
Da bi instalacija bila u skladu s
Postavljanje i popravke mora
važećim sigurnosnim propisima,
vršiti kvalificirani tehničar, prema potrebna je višepolarna sklopka
uputama proizvođača i sukladno s minimalnim razmakom između
lokalnim sigurnosnim propisima. kontakata od 3 mm i uređaj se
Nemojte popravljati ni
mora uzemljiti.
zamjenjivati bilo koji dio uređaja, Ako se kabel za napajanje, ošteti
osim ako to nije izričito
zamijenite ga identičnim. Kabel
navedeno u priručniku za
za napajanje smije zamijeniti
upotrebu.
samo kvalificirani tehničar u
Djeca ne smiju obavljati
skladu s uputama proizvođača i
postupke postavljanja. Ne
važećim sigurnosnim
dopuštajte pristup djeci tijekom odredbama. Obratite se
postavljanja. Čuvajte materijal za ovlaštenom servisu.
pakiranje (plastične vrećice,
Ako utikač ne odgovara vašoj
polistiren itd.) izvan dohvata
utičnici, kontaktirajte
djece, tijekom i nakon
kvalificiranog tehničara.
postavljanja.
Kabel za napajanje mora biti
Pazite da ne oštetite pod (npr.
dovoljno dug kako bi se uređaj,
parket) pri pomicanju uređaja.
nakon postavljanja u element,
Postavite uređaj na pod ili
moglo priključiti na izvor
podlogu dovoljno čvrstu da
napajanja. Ne povlačite kabel za
može podnijeti njegovu težinu
napajanje.
te na mjestu prikladnom
Nemojte koristiti produžne
njegovoj veličini i načinu
kabele, višestruke utičnice ili
upotrebe.
višestruke utikače.
Nakon uklanjanja ambalaže s
Ovaj se uređaj ne smije stavljati
uređaja provjerite da nije došlo
u pogon ako su njegov dovodni
do oštećenja za vrijeme
kabel ili utikač oštećeni, ako
transporta. U slučaju problema,
pećnica ne radi ispravno, ili ako
kontaktirajte distributera ili
je oštećena ili je pala na tlo.
najbliži servis.
Držite kabel za napajanje dalje
Uređaj se prije postavljanja mora od vrućih površina.
isključiti iz napajanja.
Nakon postavljanja električni
Uvjerite se da za vrijeme
dijelovi ne smiju biti dostupni
postavljanja uređaj neće oštetiti korisniku.
električni kabel.
Nemojte dodirivati uređaj bilo
Kako bi se mogla zajamčiti
kojim mokrim dijelom tijela ni
odgovarajuća ventilacija ostavite rukovati njime ako ste bosi.
HR
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Nikada ne upotrebljavajte
uređaje za čišćenje parom.
Zaštitne rukavice nosite prilikom
čišćenja i obavljanja zahvata
održavanja.
Uređaj se prije obavljanja
zahvata održavanja mora
isključiti iz napajanja.
Abrazivna ili oštra sredstva za
čišćenje kao što su raspršivači za
čišćenje stakla, sredstva za
ribanje, zapaljive tekućine,
voskove za čišćenje,
koncentrirane deterdžente,
izbjeljivače ili sredstva za
čišćenje koja sadrže petrolej ne
upotrebljavajte na plastičnim
dijelovima, unutarnjim
vodilicama ili vodilicama vrata ni
na brtvama. Ne upotrebljavajte
papirnate ručnike, jastučiće za
ribanje ili oštra sredstva za
čišćenje.
5
ZAŠTITA OKOLIŠA
ZBRINJAVANJE AMBALAŽE
Ambalažni materijal može se u
potpunosti reciklirati i označen je
simbolom recikliranja . Razne
dijelove ambalaže stoga morate
odložiti odgovorno i pridržavajući se u
potpunosti propisa lokalnih vlasti o
odlaganju otpada.
ODLAGANJE KUĆANSKIH
UREĐAJA NA OTPAD
Pri rastavljanju kućanskog uređaja
onesposobite ga tako da prerežete
kabel za napajanje i uklonite vrata i
police (ako postoje) tako da se djeca
ne mogu lako popeti u njega i
zaglaviti.
Ovaj uređaj proizveden je od
materijala koje se može reciklirati ili
ponovno iskoristiti. Odložite ga u
skladu s lokalnim propisima o
zbrinjavanju otpada.
Za više informacija o postupanju,
oporabi i recikliranju električnih
kućanskih uređaja, kontaktirajte
nadležne lokalne vlasti, službu za
sakupljanje komunalnog otpada ili
trgovinu u kojoj ste uređaj kupili.
Ovaj uređaj je označen sukladno
europskoj direktivi 2012/19/EU o
električnom i elektroničkom otpadu
(OEEO).
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda
pomažete u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i
ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći
u slučaju neprimjerenog rukovanja
otpadom od ovog proizvoda.
na proizvodu ili na
Simbol
popratnoj dokumentaciji označava da
se s njim ne smije postupati kao s
kućnim otpadom, nego ga treba
odnijeti na odgovarajuće sakupljalište
za recikliranje električnog i
elektroničkog otpada.
SAVJETI ZA UŠTEDU
ENERGIJE
Uređaj postavite u hladnoj, dobro
prozračenoj prostoriji udaljenoj od
svih izvora topline (npr. radijator,
štednjak itd.) i na mjesto koje nije
izravno izloženo suncu. Ako je
potrebno, upotrijebite izolacijsku
ploču.
Kako bi se zajamčila odgovarajuća
ventilacije slijedite upute za
postavljanje. Nezadovoljavajuća
ventilacija sa stražnje strane proizvoda
povećava potrošnju energije i
smanjuje učinkovitost hlađenja.
Često otvaranje vrata može dovesti do
veće potrošnje energije.
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Ovaj uređaj je napravljen, izrađen i
distribuira se sukladno sigurnosnim
zahtjevima europskih direktiva:
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU i
RoHS 2011/65/EU.
6
Ovaj je uređaj proizveden, izrađen i
distribuira se u skladu sa zahtjevima
za Ekodizajn i energetsko označavanje
direktiva EZ-a: 2009/125/EZ i 2010/30/
EU.
Na unutarnju temperaturu i potrošnju
uređaja može utjecati temperatura
okoline, učestalost otvaranja vratiju,
kao i položaj uređaja. Pri postavljanju
temperature valja uzeti u obzir te
čimbenike.
Otvaranje vrata maksimalno smanjite.
Zamrznutu hranu koju želite odlediti
stavite u hladnjak. Niska temperatura
zamrznutih proizvoda hladi hranu u
hladnjaku.
Topla jela i pića ostavite da se ohlade
prije stavljanja u uređaj.
Položaj polica unutar hladnjaka ne
utječe na učinkovitost upotrebe
energije. Hrana bi se na police trebala
stavljati na način koji osigurava
pravilnu cirkulaciju zraka (hrana se ne
bi smjela međusobno dodirivati, a
trebao bi i postojati razmak između
hrane i stražnje stjenke).
Kapacitet pohranjivanja zamrznute
hrane možete povećati uklanjanjem
košara te, ako je prisutna, police za
sprječavanje nakupljanja leda,
zadržavajući istu potrošnju energije.
Proizvodi koji spadaju u razred visoke
energetske učinkovitosti opremljeni
su motorima visoke učinkovitosti koji
rade duže, ali imaju nisku potrošnju
energije. Ne brinite se ako motor radi
duže vrijeme.
HR
The following statements refer to the portions
of this software based in part on FreeRTOS
v7.0.2, http://www.freertos.org. The use of
this software is governed by the terms of GNU
General Public License v. 2, which is available
at: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html.
A copy of the source code may be obtained
by written request for the software by name
to opensource@whirlpool.com, along with the
address for delivery.
The following statements refer to those
portions of the software copyrighted by
Eclipse Foundation, Inc.
Copyright (c) 2007, Eclipse Foundation, Inc.
and its licensors.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
• Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
• Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/
or other materials provided with the
distribution.
• Neither the name of the Eclipse Foundation,
Inc. nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products
derived from this software without specific
prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Portions of this software are copyright (c)
Sawtooth Consulting Ltd. 2006-2015 All rights
reserved.
Portions of this software are copyright (c)
Arrayent, Inc. 2015 All rights reserved.
The following statements refer to those
portions of the software copyrighted by
Swedish Institute of Computer Science.
Copyright (c) 2001-2004 Swedish Institute of
Computer Science.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must
retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer
in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
AUTHOR “AS IS”’ AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The following statements refer to those
portions of the software copyrighted by
Marvell International Ltd.
Copyright (c) Marvell International Ltd.
All rights reserved.
DISCLAIMER. THIS SOFTWARE IS PROVIDED
BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
7
Vodič za upotrebu i održavanje
OPIS
PROIZVODA
UREĐAJ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
21
25
8
16
15
17
18
1
19
20
22
23
24
1. Upravljačka ploča
Odjeljak hladnjaka
2. LED svjetlo
3. Ventilator
4. Poklopac ventilatora i područje
antibakterijskog filtra
5. Police
6. Pretinac za boce
7. Područje višestrukog protoka
hladnog zraka
8. Kutija za sir + poklopac
9. Pokrov senzora
10. Odjeljak Aktivno 0° (za dulje
očuvanje svježine namirnica)
11. Nazivna pločica s trgovačkim
nazivom
12. Pretinac za održavanje svježine
voća i povrća
13. Razdjelnik ladice hladnjaka
14. Komplet za promjenu smjera
otvaranja vrata
15. Duboke police u vratima
16. Ladica za jaja
17. Polovica police za male
predmete
18. Separator za boce
19. Polica za boce
20. Brtva na vratima
Odjeljak zamrzivača
20. Brtve na vratima
21. Ladice zamrzivača
22. Brzi led / Eutektik
23. Srednja ladica: najhladnije
područje za zamrzavanje svježih
namirnica
24. Razdjelnik ladice zamrzivača
25. Police
HR
UPRAVLJAČKA PLOČA
1
2
20
3
5
6
7 8 9
4
17
18 19
led
10
11
12
16 1314-15
1. Gumb/indikator TEMPERATURE
HLADNJAKA
2. ZASLON TEMPERATURE HLADNJAKA
(°C)
3. GUMB NAČINA RADA ODMOR
4. GUMB ZA UPRAVLJANJE
ZAMRZAVANJEM
5. ZASLON TEMPERATURE ZAMRZIVAČA
(°C)
6. Gumb TEMPERATURA ZAMRZIVAČA
7. Indikator ALARMA ANTIBAKTERIJSKOG
FILTRA ZRAKA
8. Indikator ALARMA ZA SLUČAJ
NESTANKA STRUJE
9. Indikator ALARMA NEISPRAVNOSTI
10. Gumb/indikator UKLJ./STANJE
PRIPRAVNOSTI
11. Gumb/indikator BRZO HLAĐENJE
12. Gumb/indikator AKTIVNO 0
13. Indikator za UPRAVLJANJE SVJEŽINOM
6TH SENSE
14. indikator STANJA POVEZIVANJA
15. Gumb POVEZIVANJE
16. Gumb/indikator ZAKLJUČAVANJE TIPKI
17. Gumb/indikator BRZO ZAMRZAVANJE
18. Gumb/indikator ALARM ZA
ZAUSTAVLJANJE
19. Indikator ALARMA OTVORENIH VRATA
20. Indikator WPS
Ova upravljačka ploča opremljena je inovativnom tehnologijom koja će vas voditi kroz postavljanje funkcija
hladnjaka. Kada je neka od opcija ili funkcija uključena, indikator je do kraja uključen; kada je neka opcija
dostupna, ali ne i odabrana, on samo djelomično svijetli.
NAPOMENA: kada postavljate temperaturu ili djelujete na upravljačku ploču, svi gumbi su uključeni. Kada ne
upotrebljavate upravljačku ploču, a radi uštede energije, ona će prikazivati samo važne informacije (postavljenu
temperaturu, uključene opcije).
Kada pak želite upotrijebiti upravljačku ploču i vidjeti sve funkcije, samo dodirnite billo koji gumb i probudite
ploču.
9
VRATA
PROMJENA SMJERA OTVARANJA VRATA
Napomena: Smjer otvaranja vrata može se promijeniti. Ako tu
radnju izvrši Postprodajni servis, nije pokrivena jamstvom.
preporučuje se da dvije osobe obave promjenu smjera
okretanja vrata.
Slijedite upute u Vodiču za postavljanje.
SVJETLO HLADNJAKA
Za sustav osvjetljenja u odjeljku hladnjaka
upotrebljavaju se LED žarulje koje omogućuju bolje
osvjetljenje kao i vrlo nisku potrošnju.
Ako sustav LED svjetala ne radi obratite se servisu
kako bi ih zamijenili.
Važno: Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje se kada
se vrata hladnjaka otvore. Ako vrata ostanu otvorena
dulje od 10 minute, svjetlo će se automatski isključiti.
POLICE
Sve police, preklopna vratašca i košare koje se izvlače
mogu se skidati.
VENTILATOR + ANTIBAKTERIJSKI FILTAR ZRAKA
Ventilator poboljšava raspodjelu temperature unutar
proizvoda omogućujući bolje čuvanje spremljenih
namirnica.
Napomena: Ne stavljajte namirnice na područja ulaza
zraka.
Ako uređaj ima ventilator, on se može opremiti
antibakterijskom filtrom.
Izvadite ga iz kutije u ladici za očuvanje svježine
i umetnite u poklopac ventilatora – kao što je
prikazano na slici.
Postupak zamjene nalazi se u kutiji filtra.
Simbol filtra zraka uključen je kako bi označio da je
istekao i da ga treba zamijeniti. Filtar traje 6 mjeseci.
Korisničko sučelje vizualno vam
daje povratnu informaciju, bez
uključivanja zvučnog alarma. Na
tekstualnom zaslonu prikazuje se
poruka “Zamijeni filtar zraka”.
Nakon zamjene filtra pritisnite
gumb Zaustavljanje alarma
kako biste ponovno početno
postavili poruku na tekstualnom zaslonu/indikatoru
antibakterijskog filtra zraka.
ODJELJAK HLADNJAKA
NO-FROST
Odmrzavanje odjeljka hladnjaka u potpunosti je
automatsko.
10
Odleđena voda automatski teče u odvod skriven iza
višestrukog protoka i potom sakuplja u spremniku iz
kojeg isparava.
HR
ODJELJAK HLADNJAKA
NO-FROST
Hladnjaci No frost omogućuju kruženje rashlađenog
zraka oko područja odlaganja i sprječavaju
stvaranje leda i time u potpunosti uklanjaju potrebu
odleđivanja.
Zaleđene namirnice ne lijepe se za stjenke, oznake
ostaju čitljive, a prostor za odlaganje uredan i čist.
DODATNI PRIBOR
POLICA ZA JAJA
KUTIJA ZA SIR
KOŠARA ZA BOCE
SEPARATOR ZA FLAŠE
RAZDJELNIK LADICE
ZAMRZIVAČA
RAZDJELNIK LADICE HLADNJAKA
ODJELJAK ZA BRZU IZRADU LEDA EUTEKTIK/LADICE ZA BRZI LED
11
NAČIN UPOTREBE
UREĐAJA
PRVA UPOTREBA
NAČIN POKRETANJA UREĐAJA
Nakon priključivanja uređaja na struju, za uključivanje
pritisnite gumb Uključivanje/Mirovanje. Prilikom
prvog uključivanja prikazuju se zadane vrijednosti
postavki hladnjaka (5 °C) i zamrzivača (-18°C).
PREDUVJETI POVEZIVANJA
Kada je hladnjak spojen na internet, uređaj možete
stalno nadzirati i njime upravljati na daljinu.
Za upotrebu te značajke trebate:
-- pametni telefon s operacijskim sustavom Android
4.3 (ili novijom verzijom) sa zaslonom 1280x720 (ili
većim) ili tablet ili pametni telefon s operacijskim
sustavom iOS 8 (ili novijom verzijom);
-- bežični usmjerivač od 2,4 Ghz WiFi b/g/n spojen na
internet (pametnim uređajem provjerite da je dobra
jačina signala bežične kućne mreže u blizini uređaja).
Za upotrebu aplikacije morate:
Nakon pokretanja uređaja pričekajte najmanje 4 – 6 sati
prije stavljanja namirnica u uređaj.
Svijetle zadane (tvorničke) vrijednosti postavki odjeljka
hladnjaka.
--
Imati uređaj s operacijskim sustavom iOS (Ipad/
Iphone) ili Android (pametni telefon).
-- Preuzeti besplatnu aplikaciju “LIVE” iz trgovine App
store ili Google play za svoj uređaj i instalirati je na
uređaju.
-- Pretplatiti se (pravne odredbe) na uslugu kako
biste mogli iskoristiti značajke koje su pružene kroz
aplikaciju.
-- Registrirati hladnjak i spojiti ga na bežičnu kućnu
mrežu.
Detaljne informacije o postavljanju povezivanja
pronađite u aplikaciji.
PODEŠAVANJE TEMPERATURE
TEMPERATURA HLADNJAKA
Za namještanje temperature hladnjaka pritisnite gumb
. Temperatura hladnjaka može se
°C na hladnjaku
namjestiti na vrijednosti između +2 °C i + 8 °C kao što
je to prikazano na zaslonu temperature hladnjaka (°C).
12
TEMPERATURA ZAMRZIVAČA
Za namještanje temperature zamrzivača pritisnite
. Temperatura zamrzivača
gumb °C na zamrzivaču
može se namjestiti na vrijednosti između -16 °C i -24
°C kao što je to prikazano na zaslonu temperature
zamrzivača (°C).
HR
POSTAVLJANJE
POSTAVLJANJE JEDNOG UREĐAJA
Kako bi se mogla zajamčiti odgovarajuća ventilacija
ostavite slobodan prostor s obje strane uređaja i iznad
njega.
Udaljenost između stražnje stjenke uređaja i zida iza
uređaja mora biti najmanje 50 mm.
Smanjenje ovog razmaka dovest će do veće potrošnje
proizvoda.
50mm
50mm
SVAKODNEVNA UPORABA
ZAPREMINA ODJELJKA ZAMRZIVAČA
•
•
•
•
•
Nemojte namirnicama blokirati područja izlaza zraka
(na stražnjoj stjenci i na dnu unutar proizvoda).
Sve police i košare koje se izvlače mogu se skidati.
•
•
vađenjem ladica kako bi se omogućilo spremanje
velikih proizvoda.
stavljanjem namirnica izravno na police zamrzivača.
vađenjem dodatnog pribora koji se može skidati.
Na unutarnju temperaturu uređaja može utjecati
temperatura okoline, učestalost otvaranja vrata te
položaj uređaja. Pri postavljanju temperature valja
uzeti u obzir te čimbenike.
Osim ako nije drugačije navedeno, dodatni pribor
uređaja ne može se prati u perilici posuđa.
13
FUNKCIJE
UKLJUČIVANJE/
MIROVANJE
Ova funkcija uključuje hladnjak/stavlja
ga u stanje pripravnosti. Za stavljanje
proizvoda u stanje pripravnosti
pritisnite i 3 sekunde držite
pritisnutim gumb za uključivanje/
stanje pripravnosti.
Isključuju se svi indikatori osim
pozadinskog svjetla ikone Uklj/Stanje
pripravnosti kako bi označilo da je
uređaj u stanju pripravnosti.
Kada je uređaj u stanju mirovanja,
svjetlo u odjeljku hladnjaka ne radi.
Zapamtite da se ovom radnjom
isključuje napajanje uređaja.
Za ponovno uključivanje uređaja
jednostavno pritisnite i 3 sekunde
držite pritisnutim gumb za uključivanje/
stanje mirovanja.
PAMETNI ZASLON
Ova opcijska funkcija može se
upotrijebiti za uštedu energije. Slijedite
upute u Vodiču za svakodnevnu
upotrebu kako biste uključili/
isključili funkciju.
Nakon uključenja pametnog zaslona,
isključuje se zaslon, osim indikatora
sustava za očuvanje svježine 6th
Sense. Ako je uključen pametni zaslon,
za podešavanje temperature ili za
upotrebu drugih funkcija, obavezno
uključite zaslon pritiskom na bilo koji
gumb.
Nakon otprilike 15 sekundi bez
obavljanja bilo koje radnje zaslon se
ponovno isključuje i samo indikator
sustava za očuvanje svježine 6th Sense
ostaje vidljiv.
Kada je funkcija isključena, ponovno
se obnavlja uobičajeni zaslon. Pametni
zaslon automatski se onemogućuje
nakon nestanka struje.
Zapamtite da ova funkcija ne isključuje
napajanje uređaja već samo smanjuje
potrošnju energije vanjskog zaslona.
Napomena: Navedena potrošnja energije
uređaja odnosi se na rad s uključenim
pametnim zaslonom.
UPRAVLJANJE
SVJEŽINOM 6TH SENSE
Ova je funkcija automatski uključena
kako bi se omogućili optimalni uvjeti za
čuvanje spremljenih namirnica. Ako ne
postoje varijacije funkcija Upravljanje
svježinom 6th Sense odmah obnavlja
idealne uvjete.
Rezultati su izvanredni:
svježina se u cijeloj unutrašnjosti
hladnjaka održava na najboljoj razini do
4 puta dulje.
BRZO HLAĐENJE
Upotreba ove funkcije preporučuje
se prilikom stavljanja velike količine
namirnica u odjeljak hladnjaka.
Upotreba ove funkcije preporučuje
se prilikom stavljanja velike količine
namirnica u odjeljak hladnjaka.
Pažnja:
• Nekompatibilnost s funkcijom
“Odmor”
Kako bi se mogla zajamčiti optimalna
učinkovitost, funkcije “Odmor” i “Brzo
hlađenje” ne smiju se istovremeno
upotrebljavati.
Zbog toga, ako je funkcija “Odmor”
već uključena, mora se isključiti prije
uključivanja funkcije “Brzo hlađenje” (i
obrnuto).
14
HR
BRZO
ZAMRZAVANJE
Upotreba ove funkcije preporučuje
se prilikom stavljanja velike količine
namirnica u koje treba zamrznuti
odjeljak zamrzivača. 24 sata prije
zamrzavanja svježih namirnica pritisnite
gumb Zamrzivač kako biste uključili
funkciju Brzo zamrzavanje. Kada je
uključena, uključuje se indikator brzog
zamrzavanja. Nakon 24 sata stavite
namirnice koje treba zamrznuti u
srednje područje zamrzavanja odjeljka
zamrzivača. Funkcija se automatski
isključuje nakon 48 sati ili je možete
ručno isključiti tako da pritisnete brzog
zamrzavanja zamrzivača.
NAČIN
RADA ODMOR
Ova se funkcija može uključiti za
smanjenje potrošnje energije tijekom
duljeg razdoblja.
Prije uključivanja značajke sve kvarljive
namirnice treba se izvaditi iz odjeljka
hladnjaka te provjeriti jesu li vrata
ispravno zatvorena jer će hladnjak
održavati odgovarajuću temperaturu
kako bi se spriječilo stvaranje
neugodnih mirisa (+12°C).
Za uključivanje/isključivanje pritisnite
i 3 sekunde držite gumb načina rada
odmor. Kada je funkcija omogućena
uključit će se pripadajući simbol.
Promjena zadane vrijednosti
temperature automatski isključuje
funkciju.
Odjeljak zamrzivača ispravno radi.
Pažnja:
• Nekompatibilnost s funkcijom
“Brzo hlađenje”
Kako bi se mogla zajamčiti optimalna
učinkovitost, funkcije “Odmor” i “Brzo
hlađenje” ne smiju se istovremeno
upotrebljavati.
Zbog toga, ako je funkcija “Brzo
hlađenje” već uključena, mora se
isključiti prije uključivanja funkcije
“Odmor” (i obrnuto).
ZAKLJUČAVANJE
TIPKI
Ova funkcija sprječava da netko
slučajno promijeni postavke ili isključi
uređaj.
Za zaključavanje tipki pritisnite na
3 sekunde gumb za zaključavanje
tipki sve dok se na zaslonu prikazuje
indikator zaključavanja tipki i zvučni
signal ne potvrdi da je funkcija
odabrana.
Nakon 3 sekunde
Isključuje se indikator zaključavanja
tipki.
Kada je uključen, pritiskom na ostale
gumbe (osim gumba za zaključavanje
tipki) uključuje se zvučni signal i na
zaslonu trepće indikator zaključavanja
tipki.
Svi alarmi mogu se isključiti kada je
uključena funkcija zaključavanja tipki.
Za otključavanje tipki slijedite isti
postupak sve dok se na zaslonu
prikaže indikator zaključavanja tipki i
zvučni signal ne potvrdi da je funkcija
isključena.
15
UPRAVLJANJE
ZAMRZAVANJEM
Upravljanje zamrzavanjem napredna
je tehnologija koja smanjuje promjene
u temperaturi u cijelom zamrzivaču na
minimum, zahvaljujući inovativnom
sustavu zraka koji je u potpunosti
neovisan o hladnjaku. Smrzotine
se smanjuju do 60%, a namirnice
zadržavaju svoju originalnu kvalitetu i
boju.
Za uključivanje/isključivanje funkcije
za upravljanje zamrzavanjem samo
pritisnite gumb UPRAVLJANJE
ZAMRZAVANJEM.
Ako je funkcija uključena, a korisnik
promijeni temperaturu zamrzivača
izvan vrijednosti raspona za rad,
funkcija se automatski isključuje.
U slučaju da je uključeno brzo
zamrzavanje, funkcija “Upravljanje
zamrzavanjem” blokirana je sve do
isključivanja funkcije brzo zamrzavanje.
Funkcija ispravno radi o određenom
rasponu temperature: između -22°C
i -24°C. Kada je funkcija uključena i
trenutačna temperatura u zamrzivaču
je postavljena na zadanu vrijednost
koja je viša od -22°C, temperatura se
automatski postavlja na -22°C kako bi
odgovarala zadanom rasponu za rad.
ALARM NESTANKA
STRUJE
Proizvod je napravljen tako da nakon
nestanka struje automatski nadzire
temperaturu u hladnjaku kada se
obnovi dovod električne struje. Ako
temperatura u zamrzivaču prijeđe
razinu zamrzavanja ikona nestanka
struje i indikator alarma trepere i
zvučni alarm se oglašava kada se
ponovno uspostavi dovod struje. Za
ponovno postavljanje alarma samo
jednom pritisnite gumb za ponovno
postavljanje alarma.
U slučaju uključivanja alarma za
nestanak struje, preporučuje se:
• ako su namirnice u zamrzivaču
neodleđene, ali i dalje hladne, sve
namirnice iz zamrzivača trebaju se
premjestiti u odjeljak hladnjaka i
pojesti u roku od sljedeća 24 sata.
• ako su namirnice u zamrzivaču
zaleđene to znači da su se one
otopile i ponovno zamrznule kada se
vratio dovod električne struje čime
se umanjio okus, kvaliteta i hranjiva
vrijednost, a moguće je da više
nisu sigurne. Preporučuje se da se
namirnice ne jedu već da se baci cijeli
sadržaj zamrzivača.
Alarm nestanka struje napravljen je
kako bi dao informaciju o kvaliteti
namirnica u zamrzivaču u slučaju
nestanka električne struje.
Ovaj sustav ne jamči kvalitetu ili
sigurnost namirnica i potrošačima
se preporučuje da se vode vlastitim
mišljenjem prilikom procjene kvalitete
namirnica u odjeljcima zamrzivača i
hladnjaka.
ALARM PREVISOKE
TEMPERATURE
Alarm se uključuje kada:
• Se uređaj spaja na napajanje nakon
duljeg razdoblja nekorištenja.
• Je temperatura u odjeljku zamrzivača
previsoka.
• Količina namirnica u zamrzivaču
prelazi količinu navedenu na nazivnoj
pločici.
• Su vrata zamrzivača predugo
otvorena.
• Za isključivanje zvuka alarma jednom
pritisnite gumb za zaustavljanje.
•
ALARM OTVORENIH
VRATA
Alarm za otvorena vrata uključuje se
kada vrata ostanu otvorena dulje od
2 minute.
Zatvorite vrata ili pritisnite Isključenje
alarma za isključenje zvučnog alarma.
16
Indikator alarma automatski se
isključuje kada temperatura u
odjeljku zamrzivača padne ispod
-10°C.
HR
BRZI LED
IZRADA KOCKICA LEDA
Stavite prazne ladice za kockica leda
u zamrzivač 24 sata prije upotrebe
značajke brzi led kako biste ih ohladili.
Za najbolju učinkovitost ladica za brzi
led preporučuje se da ih stalno držite
u zamrzivaču i održavate postavku
temperature na -18°C ili hladnije.
Ladicu za brzi led izvadite tako da je
povučete prema sebi.
Skinite poklopac i napunite ladicu
pitkom vodom (maksimalna razina =
2/3 ukupne zapremnine ladice).
Umetnite poklopac u ladicu i vratite
je u posebne utore na vrhu ladice
zamrzivača. Pazite da ne prolijete vodu.
Pričekajte najmanje 30 minuta dok se
kockice leda ne formiraju (ako se ladice
upotrebljavaju odmah nakon prve
upotrebe ovo može neznatno dulje
trajati).
VAĐENJE KOCKICA LEDA
Kada je led spreman, otvorite poklopac
i izvadite kockice.
17
ODJELJAK AKTIVNO 0
Odjeljak Aktivno 0 osmišljen je posebno
za održavanje niske temperature i
odgovarajuće razine vlage, kako bi se
namirnice dulje očuvale svježijim (npr.
meso, riba, voće i zimsko povrće).
UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE
ODJELJKA
Za uključivanje/isključivanje odjeljka
Aktivno 0 pritisnite odgovarajući gumb
na upravljačkoj ploči (indikator na slici u
nastavku).
Isključen odjeljak Aktivno 0:
gumb djelomično svijetli
Uključen odjeljak Aktivno 0:
gumb potpuno svijetli
Kada je uključen, svjetlosna traka na
odjeljku Aktivno 0 svijetli.
Temperatura u ovom odjeljku/ladici,
kada je on uključen, je otprilike 0
stupnjeva.
Sljedeći faktori važni su za ispravan rad
ovog odjeljka:
-- temperatura u hladnjaku mora biti
između +2 °C i +4°C.
-- odjeljak mora biti umetnut kako bi se
omogućilo uključivanje
-- niti jedna posebna funkcija ne smije
biti odabrana (Stanje pripravnosti,
Odmor – ako je uređaj njima
opremljen).
Ako je odabrana bilo koja od posebnih
funkcija svježe namirnice iz odjeljka
Aktivno 0 moraju se ukloniti.
Napomena:
-- ako svjetlosna traka i simbol ne svijetle,
no simbol trepće kada je uključena
kutija, provjerite je li kutija ispravno
umetnuta; Kada se ladica umetne
funkcija se može ponovno uključiti
nakon nekoliko sekundi jednostavnim
pritiskom na gumb. Ako se problem
i dalje javlja obratite se najbližem
postprodajnom servisu
-- ako je odjeljak Aktivno 0 uključen
i ladica ostane dulje od 2 minute
otvorena, funkcija se automatski
isključuje.
Nakon umetanja ladice funkcija se
nakon nekoliko sekundi ponovno može
uključiti jednostavnim pritiskom na
gumb.
18
--
neovisno o stanju kutije može se čuti
slab zvuk: ovo je normalno i nije razlog
za zabrinutost.
-- kad kutija nije aktivna, temperature u
njoj ovisi o općoj temperaturi hladnjaka.
U tom slučaju preporučujemo da je
koristite za čuvanje voća i povrća koje nije
osjetljivo na hladne temperature (šumsko
voće, jabuke, marelice, mrkve, špinat,
salata, itd.).
Važno: kada je funkcija uključena i
prisutne su namirnice s visokim sadržajem
vode, može doći do pojave kondenzacije
na policama.
Pažnja:
• Nekompatibilnost s funkcijom
“Odmor”
Kako bi se mogla zajamčiti optimalna
učinkovitost funkcije “Odmor” i
“Aktivno 0” ne smiju se istovremeno
upotrebljavati.
Zbog toga, ako je funkcija “Odmor”
već uključena, mora se isključiti prije
uključivanja funkcije “Aktivno 0” (i
obrnuto).
VAĐENJE ODJELJKA AKTIVNO 0
Odjeljak Aktivno 0 možete izvaditi kako
biste dobili više prostora u hladnjaku. U
tom slučaju postupite ovako:
-- isključite odjeljak
-- izvucite ladicu
-- izvucite staklenu policu ispod odjeljka
Aktivno 0
-- skinite bijelu plastičnu izolaciju sa
staklene police
-- vratite staklenu policu.
Napomena: gornja polica i
bočni nosači ne mogu se
skinuti.
Za ponovno omogućavanje
rada odjeljka Aktivno 0
obavezno zamijenite bijelu
plastičnu policu ispod
kutije (staklenom policom koja je spojena
s plastičnom) prije umetanja ladice i
ponovnog uključivanja funkcije. Odjeljak
Aktivo 0 zadovoljava zahtjeve odjeljka za
hlađenje prema EN 62552. Redovito čistite
odjeljak i sve njegove dijelove krpom
i otopinom tople vode i neutralnog
deterdženta posebno namijenjenog za
čišćenje unutrašnjosti hladnjaka (pazite da
bijelu plastičnu policu ispod odjeljka ne
uronite u vodu).
Prije čišćenja kutije (pa i izvana),
izvadite ladicu kako biste iskopčali
kutiju iz električnog napajanja.
Nemojte nikad koristiti abrazivna
sredstva za čišćenje.
HR
UPRAVLJANJE NA
DALJINU APLIKACIJOM
LIVE/POSTUPAK
POSTAVLJANJA
Značajka LIVE omogućuje i upravljanje
i nadzor hladnjaka na daljinu putem
vanjskog uređaja.
Kako bi se omogućilo upravljanje
na daljinu, najprije morate uspješno
dovršiti postupak postavljanja
povezivanja.
Taj je postupak potreban kako biste
mogli registrirati hladnjak i spojiti ga na
kućnu mrežu.
Postupak postavljanja treba samo
jednom obaviti. Morat ćete ga ponovno
obaviti ako promijenite značajke
postavljanja usmjerivača (naziv mreže ili
lozinka).
PRIJE POKRETANJA
POSTUPKA
POSTAVLJANJA
1. Za upotrebu te značajke trebate:
• pametni telefon s operacijskim
sustavom Android 4.3 (ili novijom
verzijom) sa zaslonom 1280x720 (ili
većim) ili tablet ili pametni telefon
s operacijskim sustavom iOS 8 (ili
novijom verzijom);
• bežični usmjerivač od 2,4 Ghz WiFi
b/g/n spojen na internet (pametnim
uređajem provjerite da je dobra jačina
signala bežične kućne mreže u blizini
uređaja).
2. Preuzmite i instalirajte besplatnu
aplikaciju: LIVE na pametnom
telefonu s operacijskim sustavom
Android ili uređaju iPAD/iPhone iz
trgovine. Aplikacija će vas voditi
kroz postupak postavljanja, korak po
korak.
3. Ako još uvijek nemate račun,
stvorite ga i pretplatite se (pravne
odredbe) na uslugu kako biste mogli
upotrebljavati značajke koje aplikacija
pruža.
4. Hladnjak registrirajte prema uputama
iz aplikacije. Za postupak registracije
treba vam broj Smart Appliance
IDentifier (identifikacijski kod
pametnog uređaja – SAID), naljepnica
s unutrašnje strane vrata hladnjaka
između donje i srednje ladice.
Kod SAID sastoji se od 13 brojki i slova.
Kod SAID svog uređaja možete ovdje
zabilježiti:
SAID … … … … … … … …
… … … … …
•
Prije pokretanja postupka instalacije
uključite usmjerivač i provjerite
pokriva li bežični signal kućnog
usmjerivača uređaj. Upotrijebite
računalo, tablet ili pametni telefon
spojen samo na wi-fi usmjerivač i
onemogućite sve ostale podatkovne
veze. Elektronički uređaj postavite
u blizinu kućanskog uređaja i u
pregledniku otvorite bilo koje webmjesto i provjerite preuzima li se brzo
i ispravno. Ako internetska veza kućne
mreže ispravno radi, ali se mjesto
ne preuzima, morat ćete postaviti
pojačivač wi-fi signala (ne isporučuje
se s uređajem).
•
Ako usmjerivač podržava WPS
2.0 (ili noviji), slijedite postupak
automatskog postavljanja za spajanje
uređaja na usmjerivač. Ako usmjerivač
ne podržava WPS, slijedite postupak
ručnog postavljanja.
Slijedite upute u aplikaciji instaliranoj na pametnom telefonu za postavljanje uređaja na mrežu. U protivnom, u
sljedećim odjeljcima pročitajte postupak automatskog ili ručnog postavljanja.
19
UPUTE ZA
AUTOMATSKO
POSTAVLJANJE (prva
upotreba) – način rada
WPS
Ovaj postupak može se
primijeniti samo ako
usmjerivač podržava
WPS2.0 (ili noviji)
1. Na pametnom uređaju:
• pritisnite gumb Povezivanje na 3 s.
Time se pokreće postupak
dodjeljivanja. Uređaj se u lokalnoj
mreži postavlja u način rada
“pretraživanje”.
Na prekidaču korisničkog sučelja na
ikoni WPS.
• Gumb Povezivanje počinje brzo
treperiti.
2. Na bežičnom usmjerivaču pritisnite
za uspostavljanje
gumb WPS
veze između dva proizvoda. Svjetlo
indikatora na usmjerivaču započet će
treperiti.
3. Kada se uređaj uspješno poveže s
lokalnim usmjerivačem, vidjet ćete
da gumb Povezivanje započinje
polako treperiti što znači da je veza
s usmjerivačem u redu. Ikona WPS
isključuje se.
4. Uređaj se pokušava spojiti na
pozadinski sustav. Gumb Povezivanje
stalno svijetli.
Ako se uređaj ne spoji
NAPOMENA:
Ako se s usmjerivača/pozadinskog
sustava dobije nevaljana povratna
informacija ili ako istekne vrijeme
povezivanja, na korisničkom sučelju
uređaja prikazuje se posljednja odabrana
temperatura obje unutrašnjosti.
Ako hladnjak ne pronalazi vezu na
kućni mrežu pomoću WPS-a, isključuje
se ikona WPS na sučelju uređaja.
Uređaj prelazi u način rada “Mikro
pristupne točke”. Uključuje se i 20
minuta traži signal.
To će se na sučelju uređaja prikazati
smanjenjem osvjetljenja gumba
povezivanja.
Ako se to dogodi, primijenite UPUTE ZA
RUČNO POSTAVLJANJE.
20
Tijekom načina rada Mikro pristupne
točke, postupak WPS može se ponoviti.
HR
UPUTE ZA RUČNO
POSTAVLJANJE (prva
upotreba) – način rada
uPristupna točka
taj postupak primjenjuje
tehnologiju Micro Access
Point (mikro pristupne
točke) i primjenjuje se ako
usmjerivač ne podržava
WPS
1. Prije pokretanja postupka zabilježite
naziv bežične kućne mreže (SSID),
njezinu LOZINKU i kod SAID
hladnjaka. To će vam trebati tijekom
postupka postavljanja.
2. Uključite usmjerivač i provjerite radi
li internetska veza.
3. Na pametnom uređaju:
• gumb povezivanja svijetli što znači
da je uređaj u načinu rada pristupne
točke, u protivnom ponovite
kako je
postupak “Postavljanje”
opisan u točki “Automatsko
postavljanje” načina rada WPS
4. Uključite pametni uređaj, pristupite
postavkama bežične mreže i
pregledajte popis dostupnih
bežičnih mreža.
5. Odaberite uređaj s popisa bežičnih
mreža. Hladnjak će stvoriti bežičnu
mrežu (SSID). Naziv mreže sastoji
se od prefiksa “WP_” kojeg slijedi
MAC adresa (npr. WP_88_A1_23_
B3_F_66_C3). Možda ćete trebati
osvježiti popis mreža.
6. Kada odaberete SSID, zatražit će
se lozinka. Upotrijebite SAID (
pogledajte točku 3 odjeljka “Prije
pokretanja postupka postavljanja”)
kao mrežu (npr. WPR 444441ABCD),
ali preskočite prva 3 znaka.
SAID … … … … … … … …
… … … … …
Napomena: Ta lozinka razlikuje velika i
mala slova. Zatim se spojite na mrežu.
7.
Pričekajte dok uređaj potvrdi da je
spojen na WP mrežu.
8. Otvorite web preglednik. Ako se ništa
ne pojavi, upišite “192.168.10.1” u
adresnu traku (URL) i pritisnite Enter.
Preglednik prikazuje web-mjesto
SMART. To je stranica konfiguracije za
wi-fi radio hladnjaka.
9. Odaberite kućnu bežičnu mrežu na
padajućem popisu dostupnih mreža.
10. Ako je kućna bežična mreža
sakrivena, odaberite “Ostalo” (->) i
ručno unesite njezin naziv (SSID) i
sigurnosni protokol. Ako je potrebno
unesite lozinku kućne bežične mreže
i pošaljite. Ne zaboravite da ta vrsta
lozinki razlikuje velika i mala slova.
11. Kliknite “Pošalji” i pričekajte
15 sekundi.
12. Indikator STANJA POVEZIVANJA
prestat će treperiti i ostat će trajno
uključen. U protivnom, iskopčajte
pa ponovno prikopčajte glavno
napajanje uređaja i ponovite
postupak.
13. Postupak postavljanja je dovršen.
ISKLJUČIVANJE značajke wi-fi – Kada je uređaj dodijeljen, korisnik može isključiti ovu funkciju tako da jednom
pritisne gumb povezivanja. Taj gumb ostaje uključen uz smanjeno osvjetljenje.
UKLJUČIVANJE značajke wi-fi – Korisnik treba jednom pritisnuti gumb povezivanja za ponovno uključivanje
povezivanja. Gumb je trajno uključen uz uobičajeno osvjetljenje.
21
POSTUPAK PONOVNOG
POSTAVLJANJA
Postupak ponovnog
postavljanja treba se
obaviti ako promijenite
svojstva postavljanja
usmjerivača (naziv mreže i
lozinku) ili ako se hladnjak
Ne može spojiti na oblak.
Na pametnom uređaju:
• pritisnite gumb povezivanje na 3 s.
Ako želite ponovno upotrijebiti
značajku Live, morate ponoviti
postupak postavljanja.
UPRAVLJANJE
ZNAČAJKOM LIVE
NA DALJINU/
SVAKODNEVNA
UPOTREBA
Način rada s upravljanjem na daljinu
omogućuje upravljanje i nadzor
hladnjaka putem pametnog uređaja.
•
1. Provjerite je li usmjerivač uključen i
spojen na internet
2. Provjerite svijetli li stalno indikator
stanja povezivanja
3. Pomoću aplikacije Whirlpool App
uređajem možete upravljati na
daljinu tako da možete;
• provjeriti hladnjak i uključiti opcije i
kada niste kod kuće
•
BRZO UTVRĐIVANJE
STANJA POVEZIVANJA
NA UREĐAJU
•
•
Indikator Stanja
povezivanja
Opisi povezivanja
brzo treperi
Uređaj traži mogućnost spajanja na
usmjerivač
Uređaj je spojen na usmjerivač, ali ne može
se spojiti na poslužitelj (primjerice ne radi
ADSL)
Uređaj je spojen na poslužitelj i poslužitelj
prepoznaje uređaj
sporo treperi
Stalno uključen
22
•
upravljati stanjem namirnica i
popisom za kupovinu primajući
informacije o datumu isteka
namirnica
pristupati dodatnim funkcijama kao
što je primjerice pametni način rada
za zabavu
optimizirati potrošnju energije
iskorištavajući najbolju tarifu
pristupati dodatnim informacijama
za najbolji način upotrebe hladnjaka i
savjetima za najbolje čuvanje
primati povratne informacije o stanu
hladnjaka u slučaju pojave alarma
HR
VODIČ ZA
Postoje li razlike u načinu upotrebe Možete upotrebljavati bilo koji
s pametnim telefonom (ili
operacijski sustav, nema razlika.
tabletom) s operacijskim sustavom
Android ili iOS?
Koji se wi-fi protokoli podržavaju?
Ugrađeni wi-fi radio podržava WiFi
b/g/n za europske države.
Koja je podržana verzija WPS?
Uređaj podržava verziju WPS 2.0 ili
noviju, pogledajte dokumentaciju
usmjerivača.
Koje se postavke/konfiguracija
Potrebne glavne postavke
1. omogućeno 2,4 GHz, WiFi
b/g/n
trebaju postaviti u softveru
usmjerivača:
usmjerivača?
2. uključeni DHCP i NAT
Je li moguće internetsku vezu
Da, ali usluge oblaka napravljene
dijeliti preko 3G mobilnog uređaja su za uređaje koji su stalno spojeni
umjesto preko usmjerivača?
na internet.
Kako se može provjeriti radi li
Mrežu možete tražiti preko tableta Zapamtite da trebate
kućna internetska veza i je li
ili pametnog telefona i/ili računala onemogućiti sve ostale
uključena bežična mreža?
i, ako je mreža vidljiva, provjerite
podatkovne veze (npr. onu na
radi li veza.
mobilnom telefonu) prije no što
pokušate.
Kako se može naći ime bežične
Pogledajte korisničku
Na naljepnici usmjerivača
MREŽE i lozinka?
dokumentaciju usmjerivača.
obično se nalaze informacije za
Prijedlozi: Ponekad se pomoću
prijavu za dohvaćanje stranice
“http://IP number” usmjerivača
za postavljanje uređaja preko
može pristupiti postavljanju
priključenog uređaja (računala,
usmjerivača s priključenog uređaja. uređaja iPad ili tableta).
Što se može napraviti ako se wi-fi
Usmjerivač odabire kanal koji
kanal upotrebljava iz susjedstva?
se upotrebljava za kućni wi-fi
(pogledajte priručnik usmjerivača)
i tjera usmjerivač da upotrebljava
željeni kanal.
Kako se može provjeriti je li funkcija Provjerite je li svjetlo stanja stalno
bežičnog rada uređaja uključena?
uključeno. Pomoću pametnog
uređaja provjerite u aplikaciji
Live je li mreža uređaja vidljiva i
spojena na oblak.
23
Kolika je udaljenost od usmjerivača Uobičajeno pokrivanje je nekoliko
do uređaja ( jedna prostorija/dvije prostorija, ali wi-fi signal uvelike
prostorije)?
ovisi o materijalu od kojeg su
izrađeni zidovi.
Postoji li nešto što može spriječiti
da signal dođe do uređaja?
Što se može napraviti ako bežična
veza ne dopire do hladnjaka?
Zamijenio sam usmjerivač, što
trebam napraviti?
24
•
Provjerite da nema uređaja koji
upotrebljavaju cijelu internetsku
propusnost i provjerite da broj
kućnih uređaja spojenih na
internet ne prelazi maksimalno
ograničenje spojenih uređaja
usmjerivača.
• Možete upotrebljavati posebne
uređaje kako biste proširili
pokrivenost kućne wi-fi mreže
kao što su: pristupna točka,
ponavljači WiFi signala ili
pojačivač signala za premošćenje
strujnim vodom (ne isporučuje
se s hladnjakom).
Možete sačuvati ista svojstva
postavljanja (naziv mreže i lozinku)
ili na uređaju izbrisati prethodno
postavljanje (postupak ponovnog
postavljanja) i ponovno provesti
postupak postavljanja (pogledajte
“Upravljanje na daljinu Live/
Postupak postavljanja”).
•
Ako je poništena dodjela
radija hladnjaka, klijent može
provjeriti jačinu povezivanja
pomoću uređaja iPAD (ili nekog
drugog bežičnog uređaja HAN)
u blizini uređaja (na primjer
pomoću posebnih softverskih
alata za provjeru jačine signala
koji se mogu preuzeti s
interneta).
HR
Što se može napraviti ako
indikator stanja veze nastavi sporo
treperiti i nikada se ne uključi za
stalno?
Gdje se može pronaći MAC adresa
hladnjaka?
Kako se postavlja bežična veza na
uređaju?
Kako se može provjeriti prenose li
se podaci?
Ako indikator stanja veze nije stalno
uključen, to znači da je hladnjak
uspješno spojen na usmjerivač, ali
se nije mogao spojiti na internet.
Kako bi se uređaj spojio na
internet, morate provjeriti postavke
usmjerivača i nositelja.
Ispravne postavke usmjerivača: NAT
mora biti uključen, vatrozid i DHCP
moraju biti ispravno postavljeni.
Podržano šifriranje lozinke: WEP,
WPA,WPA2. Pogledajte priručnik
usmjerivača.
Na pametnom uređaju:
• otvorite vrata hladnjaka
• na unutarnjoj oblozi vrata između
donje i srednje ladice nalazi se
naljepnica s kodom SAID i MAC
adresom
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu, postoje 2 različita načina
pristupa svakom uređaju:
1. upotrijebite postupak spajanja
WPS (WiFi Protected Setup –
zaštićeno wi-fi postavljanje).
Nakon uspostavljanja napajanja
mreže, pričekajte 20 s i uključite
napajanje uređaja, provjerite
prikazuje li aplikacija UI stanje
uređaja. Postavite opciju MaxIce ili
neku drugu i provjerite stanje u
Postavke nositelja: ako je davatelj
internetskih usluga uspostavio
više MAC adresa koje se mogu
spojiti na internet, možda
nećete moći spojiti hladnjak na
oblak. MAC adresa jedinstveni
je identifikator uređaja, npr.
jedna za računalo. Potražite kod
davatelja internetskih usluga
koji su postupci za spajanje na
internet nekog novog uređaja
koji nije računalo (npr. hladnjak).
MAC adresa sastoji se od
kombinacije brojki i slova.
2. Ako uređaj nije dodijeljen,
tijekom prvih 20 minuta od
uključivanja uređaja aktivno je
web-mjesto za konfiguriranje
kojem se može pristupiti preko
mreže koju stvara uređaj
(WP_“MAC adresa”, primjer
WP_88_E7_12_00_28_3C).
aplikaciji (NAPOMENA: postavci
temperature treba nekoliko
sekundi prije no što se isporuči u
aplikaciju).
25
SAVJETI ZA ODLAGANJE NAMIRNICA
ODJELJAK HLADNJAKA
Hladnjak je idealno mjesto za spremanje gotovih jela,
svježih i konzerviranih namirnica, mliječnih proizvoda,
voća, povrća i napitaka.
VENTILIRANJE
Prirodna cirkulacija zraka u odjeljku hladnjaka
rezultira područjima različite temperature. Najhladnije
područje je točno iznad pretinca za održavanje
svježine voća i povrća i na stražnjoj stjenci. Najtoplije
je na gornjem prednjem odjeljku.
Nedovoljna ventilacija dovodi do povećanja potrošnje
energije i smanjenje učinkovitosti hlađenja.
Otvore za zrak ne prekrivajte namirnicama ili drugim
predmetima - oni su optimizirani za ispravnu
cirkulaciju zraka i očuvanje hrane.
NAČIN SPREMANJA HRANE I PIĆA
› Za omatanje namirnica upotrebljavajte spremnike
od plastike, metala i stakla koji se mogu reciklirati i
folije za omatanje.
› Uvijek upotrebljavajte spremnike za tekućine ili
namirnice koje šire mirise ili mogu poprimiti miris ili
aromu ili nadjačati druge okuse.
› Namirnice koje ispuštaju veliku količinu etilena
ili one koje su osjetljive na taj plin kao što su voće,
povrće i salate uvijek se trebaju odvojiti i omotati kako
bi dulje zadržale svježinu tijekom čuvanja; na primjer
ne spremajte rajčice zajedno s kivijem ili kupusom.
› Namirnice ne spremajte preblizu kako bi se
omogućila dovoljna cirkulacija zraka.
› Kako biste izbjegli prevrtanje boca možete
upotrijebiti držač za boce.
› Ako imate malu količinu namirnica koje trebate
spremiti u hladnjak, preporučujemo upotrebu polica
iznad pretinca za očuvanje svježine voća i povrća jer
je to najhladnije područje u odjeljku.
› Pazite da namirnicama ne zatvorite otvore za zrak.
NAČIN SPREMANJA HRANE I PIĆA
› Na police hladnjaka: gotova jela, tropsko voće,
sireve, delikatese.
› U pretinac za održavanje svježine voća i povrća:
voće, salatu, povrće.
› U najhladnije područje (ono iznad pretinca za
očuvanje svježine voća i povrća): meso, ribu, hladne
nareske, torte
› Na vrata: maslac, pekmeze, konzervirano povrće,
limenke, boce, kartonska pakiranja napitaka, jaja.
26
HR
Opis
UMJERENO PODRUČJE
Preporučuje se za spremanje tropskog
voća, limenki, napitaka, jaja, umaka,
konzerviranog povrća, maslaca,
pekmeza.
HLADNO PODRUČJE
Preporučuje se za spremanje
sira, mlijeka, mliječnih proizvoda,
delikatesa, jogurta.
NAJHLADNIJE PODRUČJE
Preporučuje se za spremanje ribe, mesa
hladnih narezaka. Kada je odjeljak
Aktivno 0° isključen, ladica se može
upotrebljavati za spremanje i drugih
vrsta namirnica kao što je zimsko voće,
desert.
LADICA ZA VOĆE I POVRĆE
LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA
(PODRUČJE MAKS HLADNOĆE)
Preporučuje se za zamrzavanje svježih/
skuhanih namirnica.
LADICE ZAMRZIVAČA
Napomena
Siva nijansa opisa ne odgovara bojama
ladica
27
ODELJAK ZAMRZIVAČA
Zamrzivač je idealno mjesto za odlaganje zamrznutih
namirnica, izradu kockica leda i zamrzavanje svježih
namirnica u odjeljku zamrzivača.
Maksimalan broj kilograma svježih namirnica koje se
SAVJETI ZA ZAMRZAVANJE I ČUVANJE SVJEŽIH
NAMIRNICA
› Preporučujemo da označite naljepnicama i datirate
sve zamrznute namirnice. Dodavanje naljepnica
pomoći će vam u identificiranju namirnica te u tome
da znate kada se one trebaju upotrijebiti prije no
što se njihova kvaliteta umanji. Nemojte ponovno
zamrzavati odmrznute namirnice.
› Prije zamrzavanja svježe namirnice omotajte i
hermetički zatvorite u: aluminijsku foliju, plastičnu
foliju, nepropusna plastična pakovanja, polietilenske
posude s poklopcima, posude za stavljanje hrane u
zamrzivač prikladne za zamrzavanje namirnica
› Namirnice moraju biti svježe, zrele i prvorazredne
kvalitete kako bi se dobile zamrznute namirnice
visoke kvalitete.
› Svježe povrće i voće po mogućnosti treba zamrznuti
mogu zamrznuti u razdoblju od 24 sata naveden je na
nazivnoj pločici (…kg/24h).
Ako imate malu količinu namirnica za odlaganje u
zamrzivaču preporučujemo upotrebu najhladnijeg
područja odjeljka zamrzivača koje odgovara srednjem
području.
čim se ubere kako bi se sačuvala puna izvorna
hranjiva vrijednost, postojanost, boja i okus. Meso
i divljač ostavite da odleži dovoljno dugo prije
zamrzavanja.
› Tople namirnice uvijek pustite da se ohlade prije no
što ih stavite u zamrzivač.
› Potpuno ili djelomično odmrznute namirnice odmah
pojedite.
Namirnice nemojte ponovno zamrzavati osim ako
nakon prvog odmrzavanja nisu skuhane. Nakon
kuhanja odmrznute namirnice mogu se ponovno
zamrznuti.
› Nemojte zamrzavati boce s tekućinom.
› Upotrijebite funkciju za brzo hlađenje kako biste
ubrzali postupak hlađenje ili zamrzavanja (pogledajte
Vodič za svakodnevni rad).
ZAMRZNUTA JELA: SAVJETI ZA KUPOVINU
Pri kupnji zamrznutih prehrambenih proizvoda:
› Pazite da pakiranje nije oštećeno (zamrznuta hrana
u oštećenim pakiranjima može biti pokvarena). Ako je
pakiranje napuhano ili se vide vlažne mrlje, to znači
da proizvod nije čuvan u najpovoljnijim uvjetima i
moguće je da je već počeo odmrzavanje.
› Prilikom kupovine zamrznute namirnice uvijek
kupujte na kraju kupovine i prevezite ih u toplinski
izoliranim vrećicama.
28
› Čim stignete kući zamrznute namirnice odmah
stavite u zamrzivač.
› Ako su se namirnice odledile, pa makar i djelomično,
nemojte ih ponovno zamrzavati. Konzumirajte ih u
roku od 24 sata.
› Promjene temperature izbjegavajte ili smanjite na
minimum. Poštujte datum roka trajnosti koji se nalazi
na pakiranju.
› Uvijek poštujte informacije o čuvanju navedene na
pakiranju.
HR
VRIJEME ČUVANJA
SMRZNUTE HRANE
МЕSО
Govedina
mjeseci
8 - 12
GULAŠI
Meso, perad
VOĆE
Jabuke
mjeseci
12
Svinjetina, teletina
6-9
MLIJEČNI PROIZVODI
Marelice
8
Janjetina
6-8
Maslac
6
Borovnice
8 - 12
Zečetina
4-6
Sir
3
Crni/crveni ribizl
8 - 12
Mljeveno meso/
iznutrice
2-3
Kiselo vrhnje
1-2
Višnje
10
Kobasice
1-2
Sladoled
2-3
Breskve
10
Jaja
8
Kruške
8 - 12
Šljive
10
PERAD
mjeseci
2-3
Pile
5-7
JUHE I UMACI
Puretina
6
Juha
2-3
Maline
8 - 12
Divljač
2-3
Mesni umaci
2-3
Jagode
10
Tijesto
1
Rabarbara
10
8
Voćni sokovi (od naranče, limuna, grejpa)
4-6
RAKOVI
Školjke, rakovi, jastog
1-2
Ratatouille
Rakovi, jastog
1-2
KOLAČI I KRUH
1-2
Kruh
Torte (bez kreme)
1-2
4
Šparoge
Bosiljak
8 - 10
6-8
Torte (s kremom)
2-3
Mahune
12
Palačinke
1-2
Artičoke
8 - 10
Nekuhano tijesto
2-3
Brokula
8 - 10
Quiche
1-2
Prokulice
8 - 10
Pizza
1-2
Cvjetača
8 - 10
Mrkve
10 - 12
Celer
6-8
Gljive
8
Peršin
6-8
Paprike
10 - 12
Grašak
12
Grah
12
Špinat
12
Rajčice
8 - 10
Tikvice
8 - 10
ŠKOLJKE
Oštrige, očišćene
RIBA
“masna riba” (losos,
haringa, skuša)
2-3
“nemasna riba” (bakalar, 3 - 4
list)
POVRĆE
29
PREPORUKE U SLUČAJU
DA SE UREĐAJ NE UPOTREBLJAVA
ODSUTNOST/ODMOR
U slučaju dulje odsutnosti preporučuje se potrošiti
namirnice i isključiti uređaj kako bi se uštedjela
energija.
SELIDBA
1. Izvadite sve unutarnje dijelove.
3. Zavijte podesive nožice tako da ne dodiruju
površinu oslonca.
2. Dobro ih omotajte i pričvrstite ljepljivom trakom
kako ne bi lupale ili se izgubile.
4. Vrata zatvorite i pričvrstite ljepljivom trakom, a
ljepljivom trakom pričvrstite i kabel za napajanje na
uređaj.
NESTANAK STRUJE
U slučaju nestanka struje nazovite lokalnog
dobavljača i pitajte koliko će nestanak trajati.
Napomena: Zapamtite da će puni uređaj dulje ostati
hladan od djelomično napunjenog.
Ako su kristali leda vidljivi na namirnicama one
se mogu ponovno zamrznuti iako će se možda
promijeniti okus i aroma.
Ako mislite da su namirnice u lošem stanju, najbolje ih
je baciti.
30
U slučaju nestanka struje koji traje do 24 sata.
Vrata uređaja držite zatvorenima. Time će se
omogućiti da spremljene namirnice ostanu hladne što
je moguće dulje.
U slučaju nestanka struje koji traje više od 24 sata.
Ispraznite odjeljak zamrzivača i smjestite namirnice
u prenosivi zamrzivač. Ako takav zamrzivač nije
dostupan i nema ni pakiranja umjetnog leda,
potrošite namirnice koje se najbrže kvare.
Ispraznite posudu za kockice leda.
HR
ČIŠĆENJE
I ODRŽAVANJE
Prije obavljanja bilo koje radnje održavanja ili
čišćenja, izvucite utikač iz utičnice ili isključite
dovod električne struje.
Nikada ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za
čišćenje. Nikada nemojte čistiti dijelove hladnjaka
› Uređaj povremeno očistite krpom i otopinom mlake
vode i neutralnog deterdženta namijenjenog za
čišćenje unutrašnjosti hladnjaka.
› Vanjski dio uređaja i brtvu na vratima očistite
vlažnom krpom i osušite mekom krpom.
› Kondenzator na stražnjem dijelu uređaja treba
redovito čistiti usisavačem.
zapaljivim tekućinama.
Ne koristite uređaje za parno čišćenje.
Gumbi i zaslon upravljačke ploče ne smiju se čistiti
alkoholom ili sredstvima na bazi alkohola, već
suhom krpom.
Važno:
› Gumbi i zaslon upravljačke ploče ne smiju se čistiti
alkoholom ili sredstvima na bazi alkohola, već suhom
krpom.
› Cijevi sustava hlađenja nalaze se u blizini posude
za odleđivanje i mogu postati vruće. Povremeno ih
očistite usisačem.
31
VODIČ ZA RJEŠAVANJE
PROBLEMA I POST-PRODAJNI
SERVIS
PRIJE KONTAKTIRANJA POSTPRODAJNOG
SERVISA...
Problemi u radu često su posljedica banalnih uzroka,
koje možete utvrditi i riješiti bez uporabe bilo kakve
vrste alata.
FUNKCIONALNI TONOVI
Zvukovi koji dolaze iz uređaja normalni su jer on
ima brojne ventilatore i motore koji reguliraju rad i
automatski se uključuju i isključuju.
NEKI OD FUNKCIONALNIH ZVUKOVA MOGU SE
UBLAŽITI TAKO DA:
› Poravnate uređaj i postavite ga na ravnu površinu.
› Provjerite jesu li unutarnji sastavni dijelovi ispravno
postavljeni.
› Razdvojite uređaj od namještaja i izbjegavate njihov
kontakt.
› Provjerite da boce i spremnici ne dolaze u
međusobni doticaj.
NEKI OD FUNKCIONALNIH ZVUKOVA
KOJE MOŽETE ČUTI
Zvuk piskutanja kada uređaj
uključujete po prvi put ili nakon
duge pauze.
Zvuk grgljanja kada rashladna
tekućina ulazi u cijevi.
Brujanje stvara kompresor u radu.
Zvuk zujanja kada se uključuje
ventil za vodu ili ventilator.
Zvuk pucketanja kada se uključuje
kompresor.
KLIK stvara termostat koji podešava
duljinu rada kompresora.
32
HR
VODIČ ZA RJEŠAVANJE
PROBLEMA
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
UREĐAJ NE RADI
Moguće je da je došlo do problema
s napajanjem uređaja.
› Provjerite je li kabel za napajanje
uključen u strujnu utičnicu
odgovarajućeg napon.
› Provjerite zaštitne uređaje i
osigurače električnog sustava u
domu
PRISUSTVO VODE U POSUDI
ZA SAKUPLJANJE VODE OD
ODMRZAVANJA
Ovo je uobičajeno kod vrućeg,
vlažnog vremena. Posuda se može
napuniti i do polovice.
› Provjerite je li uređaj poravnat kako
ne bi došlo do prelijevanja.
RUBOVI ELEMENTA UREĐAJA KOJI
DOLAZE U KONTAKT S BRTVOM NA
VRATIMA TOPLI SU NA DODIR
To nije kvar.
To je uobičajeno kada je vruće i
kada je kompresor u radu.
SVJETLO NE RADI
Možda treba zamijeniti žarulju.
Možda je uređaj uključen/u stanju
pripravnosti
› Provjerite rade li ispravno zaštitni
uređaji i osigurači električnog sustava
u domu.
› Provjerite je li kabel za napajanje
uključen u strujnu utičnicu
odgovarajućeg napona
› U slučaju kvara LED žarulja korisnik
mora nazvati servis za zamjenu istom
vrstom žarulja koje su dostupne samo
u našim postprodajnim servisima ili
kod ovlaštenog distributera.
IZGLEDA DA MOTOR OSTAJE
PREDUGO UKLJUČEN
Vrijeme rada motora ovisi o
različitim čimbenicima: učestalosti
otvaranja vrata, količini pohranjenih
namirnica, temperaturi prostorije,
podešavanju termostata.
› Provjerite jesu li komande uređaja
ispravno postavljene.
› Provjerite da u uređaj nije postavljena
prevelika količina namirnica.
› Provjerite da se vrata prečesto ne
otvaraju.
› Provjerite da se vrata ispravno
zatvaraju.
TEMPERATURA UREĐAJA JE
PREVISOKA
Razlozi tome mogu biti raznoliki
(pogledajte “Rješenja”)
› Provjerite da na kondenzatoru (na
stražnjem dijelu uređaja) nema prašine
i dlačica.
› Provjerite jesu li vrata ispravno
zatvorena.
› Provjerite je li brtva na vratima
ispravno postavljena.
› Tijekom vrućih dana ili ako je soba
topla, normalno je da motor dulje radi.
› Ako su vrata uređaja dugo ostala
otvorena ili ste stavili velike količine
namirnica, motor će dulje raditi kako bi
ohladio unutrašnjost uređaja.
VRATA SE PRAVILNO NE
ZATVARAJU I NE OTVARAJU
Razlozi tome mogu biti raznoliki
(pogledajte “Rješenja”)
› Provjerite da paketi namirnica ne
blokiraju vrata.
› Provjerite da se unutarnji dijelovi
ili automatski ledomat nalaze u
svom položaju.
› Provjerite da brtve na vratima nisu
prljave ili ljepljive.
› Provjerite da je uređaj poravnat.
33
POSTPRODAJNI
SERVIS
PRIJE NEGO ŠTO KONTAKTIRATE
POSTPRODAJNI SERVIS
1. Pogledajte možete li sami riješiti problem uz
pomoć prijedloga danih u VODIČ ZA RJEŠAVANJE
PROBLEMA.
2. Isključite i ponovno uključite uređaj kako biste
provjerili je li smetnja uklonjena
AKO SE I NAKON NAVEDENIH PROVJERA KVAR
I DALJE JAVLJA, OBRATITE SE NAJBLIŽEM
POSTPRODAJNOM SERVISU
Za pomoć nazovite broj u knjižici jamstva ili slijedite
upute na web-mjestu www.whirlpool.eu
Uvijek navedite:
• kratki opis kvara,
• vrstu i točan model uređaja;
• servisni broj (broj iza riječi "Service" na nazivnoj
pločici). Servisni broj naveden je i u knjižici jamstva;
• svoju potpunu adresu;
• svoj telefonski broj.
Ako je potreban popravak, obratite se ovlaštenom
postprodajnom servisu (kako bi se jamčila upotreba
originalnih rezervnih dijelova i ispravan popravak).
Proizvođač:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
34
HR
2
50mm
abc
4x
1x
1x
1x
A
B
C
D
1
c
2
3
4
5
b
a
c
c
6
c
c
a
35
8
7
9
c
a
10
11
12
c
b
13
B
14
b
a
D
B
15
A
36
b
HR
21
1
1
2
2
3
1
2
3
4
5
6
1
1
45
o
2
2
1
1
45
o
3
2
001
4 0 0 0 11 0 2 7 3 1 9
Tiskano u Italiji
37
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising