Whirlpool | GSXK 5140 A+ Di | Instruction for Use | Whirlpool GSXK 5140 A+ Di User guide

Whirlpool GSXK 5140 A+ Di User guide
Quadre
Guia de referència ràpida
ABANS DE FER SERVIR L'APARELL PER PRIMER COP, LLEGIU DETINGUDAMENT
AQUESTA GUIA DE REFERÈNCIA RÀPIDA I LES INSTRUCCIONS DE MUNTATGE!
(vegeu a la dreta la descripció de les funcions)
BOTÓ DE SELECCIÓ DE
PROGRAMA
Premeu el botó “Programes”
repetidament fins que l'indicador
del programa desitjat s'encengui
(vegeu la “Taula de programes”
més avall).
BOTÓ D'INICI/REPRESA
Premeu aquest botó per iniciar el programa seleccionat:
l'indicador s'encén i, al final del programa, s'apaga. Quan
la porta s'obre durant un cicle de rentat, el cicle s'atura
temporalment: l'indicador d'inici parpelleja.
Per reprendre el cicle, premeu el botó d'Inici i tanqueu la
porta abans de 3 segons.
BOTÓ DE CANCEL·LACIÓ/APAGADA
Premeu aquest botó per apagar el tauler de control.
Si el premeu mentre hi ha un programa en funcionament,
cancel·la el programa en curs i buida l'aigua durant
1 minut (apareix 0:01 a la pantalla).
Si el premeu quan el rentaplats està apagat, buida els
líquids que hi pugui haver dins (el procés dura 1 minut).
Taula de programes
P
Programes
1
Sensor
2
Prerentat
40-70 °C
Opcions
disponibles
Instruccions de càrrega
Inici diferit
Multizona
Esbandida
antibacteriana
Vaixella moderadament/molt bruta, incloses
olles i cassoles. Gràcies a l'acció del vapor, ja
no cal posar la vaixella en aigua ni prerentar-la
a mà abans. A més, la higiene està garantida
gràcies a l'alta temperatura del vapor.
X
La vaixella es rentarà més tard.
—
fred
Inici diferit
Multizona
Inici diferit
Multizona
Descripció de les funcions i la pantalla
INDICADOR DE SAL
Quan s'encén (al final d'un cicle), cal
omplir el dipòsit de sal.
INDICADOR D'ABRILLANTADOR
Quan s'encén (al final d'un cicle), cal
omplir el dispensador de l'abrillantador.
INDICACIÓ DE TEMPS DE RENTAT
Indica la duració del cicle i el temps restant (h:min). Quan “Inici diferit” està seleccionat, indica el temps restant
fins a l'inici del programa (h.00); menys d'1 h (0:min).
Si apareix el missatge “Fx Ey” a la pantalla, consulteu l'apartat “Que cal fer si...” de la pàgina 6.
Consum
Detergent
EL TAULER DE CONTROL DEL RENTAPLATS S'ACTIVA PREMENT QUALSEVOL
BOTÓ, LLEVAT DEL BOTÓ DE CANCEL·LACIÓ/APAGADA. PER ESTALVIAR ENERGIA,
EL TAULER DE CONTROL ES DESACTIVA AUTOMÀTICAMENT AL CAP DE
30 SEGONS SI NO S'HA INICIAT CAP CICLE.
Litres
kWh
Minuts1)
7-14
0,99-1,80
70-160
Fase
d'assecat
MULTIZONA
Permet triar les zones de rentat.
Premeu aquest botó (repetidament)
per seleccionar les zones de rentat:
ambdós prestatges
Completa
només el prestatge
inferior
4,0
0,03
14
NO
només el prestatge
superior
- l'indicador s'encén
1)
2)
3)
3
Rentada ràpida
45 °C
4
Bio Normal2)
50 °C
5
Intensiu
70 °C
Vaixella poc bruta sense menjar incrustat.
X
11,0
0,80
30
NO
Inici diferit
Multizona Vaixella amb brutícia normal.
Esbandida Programa d'estalvi d'energia.
antibacteriana
X
11,0
1,03
170
Completa
Inici diferit
Multizona Programa recomanat per a vaixella molt bruta;
Esbandida especialment adient per a olles i cassoles.
antibacteriana
X
14,0
1,60
145
Completa
Les dades dels programes s'han obtingut d'acord amb la norma europea EN 50242 en condicions normals (sense opcions addicionals) i poden variar en funció de les
condicions. Amb els programes amb sensor es poden produir diferències de fins a 20 minuts com a resultat del sistema de calibratge automàtic de l'aparell.
Programa de referència per a l'etiqueta energètica de conformitat amb la norma EN 50242. Nota per als instituts de proves: per obtenir més informació sobre la
prova de comparació EN/Càrrega estàndard, com també d’altres proves, contacteu amb l'adreça següent: “nk_customer@whirlpool.com”.
L'acció antibacteriana ha estat provada per l'Institut Pasteur de Lille (França), segons la norma NF EN 13697 de novembre de 2001.
ESBANDIDA ANTIBACTERIANA3)
Aquesta funció activa una esbandida
antibacteriana al final del cicle de rentat
que garanteix una reducció addicional de
les bactèries. Premeu aquest botó per
activar o desactivar la funció. Aquesta
funció es pot fer servir amb els programes
que indica la taula de programes. La porta
del rentaplats s'ha de mantenir tancada
mentre duri el programa per garantir la
reducció de bactèries. Si la porta s'obre,
l'indicador comença a parpellejar.
PASTILLES
Aquest ajustament permet
optimitzar el rendiment del
cicle d'acord amb el tipus
de detergent utilitzat.
Premeu el botó de les
pastilles durant 3 segons
(fins que l'indicador
s'encengui) si feu servir un
detergent combinat en
forma de pastilla
(abrillantador, sal i
detergent en 1 dosi). Si feu
servir detergent líquid o en
pols, l'indicador de les
pastilles del tauler de
control ha d'estar apagat.
BOTÓ D'INICI DIFERIT
Premeu el botó
(repetidament) per diferir
l'inici del programa.
Ajustable d'1 a 24 hores.
Cada vegada que es prem
el botó, l'indicador d'inici
diferit augmenta una hora, i
després de 24, comença de
0. A continuació, premeu el
botó d'Inici. El rentaplats
s'iniciarà un cop
transcorregut el temps
establert.
5019 496 01795
CA -1-
Ús per primer cop
Com ajustar la duresa de l'aigua per garantir sempre els millors resultats de neteja
La duresa de l'aigua s'hauria d'ajustar abans
de la primera rentada o quan la duresa de
l'aigua canviï
-
Premeu alhora els botons Programes i Cancel·lació/Apagada durant almenys 3 segons.
-
L'ajustament actual de duresa de l'aigua serà visible a la pantalla.
-
Premeu el botó Programes per augmentar l'ajustament. L'interval de valors va de 1 a 7 (quan el nivell arriba a 7, la propera vegada que es
premi el botó d'inici es tornarà a ajustar el nivell a 1).
-
Espereu 30 segons (el tauler de control s'apaga) o premeu el botó d'Inici/Represa per guardar l'ajustament.
1. Demaneu a la vostra companyia subministradora de l'aigua quina és la duresa 2. ...i seleccioneu aquest
de l'aigua...
valor al rentaplats
El nivell de duresa de l'aigua
preestablert de fàbrica és mitjanadura (nivell 4).
Encara que feu servir pastilles que
incloguin sal, heu d'afegir sal de
regeneració, atès que aquesta
mena de detergents no són prou
efectius per suavitzar la duresa de
l'aigua.
Grau alemany
°dH
Grau francès °fH Grau anglès °eH
Suggeriments sobre l'ús del detergent
Nivell de duresa de
l'aigua
El valor d'inserció es mostra a
la pantalla
0-5
0-9
0 - 6,3
Suau
1
6 - 10
10 - 18
7 - 12,6
Lleu
2
11 - 15
19 - 27
13,3 - 18,9
Mitjana
3
16 - 21
28 - 37
19,6 - 25,9
Mitjana-dura
4
22 - 28
38 - 50
26,6 - 35
Dura
5
29 - 35
51 - 63
35,7 - 44,1
Molt dura
6
36 - 50
64 - 90
44,8 - 62,4
Extremadament dura
7
Gel o pols
(abrillantador i sal)
Aneu al pas 1
(vegeu “Comprovació
diària”)
Pastilles
Si l'aigua és DURA cal
afegir sal
(aneu al pas 1,
“Comprovació diària”)
Quan feu servir l'aparell per primer cop, cal que ompliu el dipòsit de sal independentment del nivell de duresa de l'aigua (vegeu la descripció del pas 1 de l'apartat “Comprovació
diària”).
Comprovació diària
Com omplir el dipòsit de sal - Dissoleu la calç (no cal si el nivell de duresa de l'aigua és “suau”)
1
1- dipòsit de sal
2- dispensador d'abrillantador
3- dispensador de detergent
4- conjunt de prestatges
5, 6, 7, 8- funcions del tauler disponibles
9- filtres
10- braços d'aspersió
Indicador visual
(segons el model)
Descargoleu el
tap.
Cargoleu el tap.
Elimineu la sal
residual del voltant
del tap. Alguns
dipòsits de sal tenen
un indicador de
nivell integrat en el
tap (vegeu com
funciona més avall).
Ompliu el dipòsit de sal amb aigua
abans de la primera rentada.
Afegiu sal (no afegiu mai detergent!)
mín. 0,8 kg/màx. 1 kg
(segons el model)
El llum indicador del nivell de sal pot romandre Indicador de sal al tauler de control
encès al final de diversos cicles de rentat. Si el
nivell de duresa de l'aigua és “suau”, no cal afegir
L'indicador s'encén quan CAL AFEGIR SAL.
sal.
Indicador de sal al tap del dipòsit de sal
Verd:
correcte.
Transparent: CAL
AFEGIR SAL
CA -2-
Comprovació diària
Com afegir abrillantador (no cal si es fan servir pastilles). Com ajustar el regulador de dosificació de l'abrillantador
2
Indicador visual
Si cal, obriu la
coberta B
(premeu el
botó
pertinent).
Comproveu l'indicador de l'abrillantador per veure el
nivell del dispensador.
La dosi d'abrillantador es pot ajustar
en funció del detergent utilitzat.
Com més baix és l'ajustament,
menys abrillantador es dispensa
(valor preestablert de fàbrica: 4).
Premeu el botó per obrir la coberta
B. Feu servir una moneda o un
objecte similar per girar la fletxa a la
posició desitjada. Després d'ajustar
l'abrillantador, torneu a tancar la
coberta.
Afegiu
abrillantador
fins a la línia
màx. (~150 ml)
(segons el model)
Indicador d'abrillantador al tauler de control
Indicador d'abrillantador al dispensador
L'indicador s'encén quan CAL AFEGIR ABRILLANTADOR.
Fosc: correcte.
Transparent: CAL AFEGIR SAL
Feu servir només abrillantadors recomanats per a rentaplats d'ús domèstic. Netegeu immediatament qualsevol resta d’abrillantador que s’hagi vessat accidentalment. Això evitarà que es formi massa escuma, cosa que podria provocar
un mal funcionament de l'aparell.
Si la vaixella presenta vetes, reduïu la dosi girant el comandament a una posició inferior (1-3). Si la vaixella no està perfectament seca augmenteu la dosi girant el comandament a una posició superior (5-6). Els plats de plàstic costen més
d'assecar, però augmentar l'ajustament d'abrillantador no millora la situació.
Els detergents amb abrillantador incorporat només són efectius amb els programes més llargs. En el cas dels programes més curts, es poden produir residus de detergent (si cal, feu servir detergent en pols). Els detergents amb
abrillantador incorporat acostumen a formar massa escuma.
Com afegir detergent - Feu servir només detergents específics per a rentaplats d'acord amb les recomanacions del fabricant
Obriu la coberta A
(premeu el botó pertinent)
3
Afegiu detergent: Pastilla / pols / líquid dins la cambra gran
Ompliu el dispensador
de detergent abans
d'iniciar un programa
de rentat.
Ús diari
Tanqueu la coberta fent pressió sobre
les varetes pertinents.
Feu servir només una pastilla per cicle,
col·locada dins del dispensador de
detergent.
Es poden fer servir tot tipus de pastilles,
però per a les pastilles del tipus 2 en 1 cal
afegir sal obligatòriament.
CA -3-
Com carregar els prestatges
PRESTATGE SUPERIOR, segons el model
4
A - Extensions ajustables (2 o 4): en posició horitzontal per
a tasses/estris llargs/gots de peu.
A - TANCAT
A - OBERT
B - Portacoberts: es pot col·locar al prestatge superior quan se
selecciona la funció “Mitja càrrega/Multizona”.
S'ha de treure la reixeta (F).
PER OBRIR A:
C
D
Com retirar el prestatge superior (si n'hi ha)
De vegades, pot ser útil retirar el prestatge superior per carregar objectes voluminosos al
prestatge inferior.
- Obriu els dos topalls (D) per
retirar el prestatge superior
(quan el prestatge superior està
posat, els topalls han d'estar
sempre tancats).
Gireu l'extensió a
dretes i enganxeula al prestatge
A
Com ajustar l'alçada del prestatge superior
(si n'hi ha).
Pot ser útil apujar el prestatge superior per gaudir de
més espai al prestatge inferior o abaixar-lo per
carregar-hi gots de peu llarg.
- Agafeu i estireu cap enfora de les dues nanses laterals
(C) (han d'estar al mateix nivell) i apugeu o abaixeu el
prestatge superior.
A
B
D - TANCAT
D - OBERT
PRESTATGE INFERIOR, segons el model
E - Portacoberts
F - Reixeta: ajuda a mantenir els coberts separats per obtenir millors resultats.
G - Portaplats verticals: es poden plegar per carregar-hi olles.
H - Suport lateral amb extensions plegables (si n'hi ha): els prestatges es poden fer
servir per col·locar estris llargs o tasses.
EL SUPORT LATERAL ES POT TREURE: empenyeu
el suport cap a la part davantera de la cistella i
apugeu per extreure'l.
H
F
E
5
G
Col·loqueu la vaixella de manera que l'aigua no es pugui acumular en cap cavitat i que els braços d'aspersió puguin girar lliurement. Feu servir només vaixelles i plats a prova de rentaplats. No feu servir el rentaplats per rentar
estris de fusta, alumini o llauna, coberts de plata o vaixelles decorades (sense esmaltar). Cal que col·loqueu bé els plats, bols i olles a les cistelles perquè l'aigua s'escoli cap avall.
Com encendre l’aparell. Premeu qualsevol botó (llevat del botó de cancel·lació/apagada) per encendre el tauler de control i iniciar la programació.
CA -4-
Selecció de programa
6
Visió general dels programes
El nombre màxim de programes s'indica a l'apartat “Quadre”. Els programes que inclou el vostre aparell els trobareu al tauler (pàgina 1).
Trieu el programa d'acord amb la taula de programes (pàgina 1).
La durada del programa depèn de les condicions externes de l'habitació, com ara la temperatura i la pressió.
Cicle de rentat
7
La porta del rentaplats ha de romandre tancada i l'aixeta de l'aigua, oberta.
Per aturar el programa (per exemple, per introduir un objecte):
- Obriu la porta amb compte (el programa s'atura) i introduïu els objectes que
calgui
(aneu amb compte amb el vapor calent).
- Premeu el botó d'inici i tanqueu la porta abans de 3 segons (el programa reprèn
el cicle allà on s'havia aturat).
Per cancel·lar el programa en curs:
- Obriu la porta, premeu el botó de cancel·lació/
apagada i tanqueu la porta.
- (L'aigua es buida durant 1 minut i, tot seguit,
l'aparell s'apaga).
Per canviar un programa en curs:
- Obriu la porta, premeu el botó de cancel·lació/apagada per cancel·lar el programa en
curs i tanqueu la porta.
- (L'aigua es buida durant 1 minut i, tot seguit, l'aparell s'apaga).
- Obriu la porta i premeu qualsevol botó (llevat del botó de cancel·lació/apagada) per
encendre l'aparell.
- Seleccioneu el nou programa.
- Premeu el botó d'inici i tanqueu la porta abans de 3 segons.
Un cop acabat el programa, l'aparell passa automàticament a la modalitat d'espera. Tots els indicadors de llum s'apagaran.
Aneu amb compte quan obriu la porta amb el vapor calent.
Descarregueu l'aparell començant pel prestatge inferior per tal d'evitar que les possibles gotes acumulades al prestatge
superior mullin la vaixella de baix.
Per obtenir encara millors resultats d'assecada, deixeu oberta la porta del
rentaplats una estona abans de descarregar-lo per deixar dissipar el vapor i
deixar que s'assequin els plats. S'ha de protegir la part inferior del taulell
(vegeu les instruccions a “Instruccions de muntatge”).
Com apagar l’aparell. Tot correcte.
8
Manteniment i cura
Manteniment i cura
9
Filtres
Comproveulo i, si cal,
netegeu-lo
Cargoleu el microfiltre.
COMPROVEU LA MARCA!
Descargoleu el
microfiltre (1) i
retireu-lo (2),
juntament amb
el sedàs (3).
Inseriu-lo
Esbandiu-lo amb
aigua corrent.
Correcció de petits problemes...
10
Braços
d’aspersió
Elimineu
obturacions/
dipòsits.
Inseriu i colleu bé els braços d'aspersió superior i inferior.
Descargoleu i
retireu el braç
superior.
Descargoleu i
retireu el braç
inferior.
Netegeu els
aspersors amb
aigua corrent (feu
servir escuradents
si cal).
CA -5-
Què cal fer si...
Si sorgeix un problema, realitzeu les comprovacions següents per mirar de solucionar-lo abans de trucar al servei postvenda.
Amb aquestes accions se solucionen la majoria de problemes i l'aparell torna al seu funcionament normal.
Com s'indiquen els problemes de funcionament
a la pantalla:
L'aparell...
...no funciona/no s'encén
...mostra “F6 E2”
...mostra “F6 E7” o “F6 E1”
Nombre de funció “F”x: parpellejant
pausa de 0,5 segons
Solucions
-
L'aparell no està encès.
-
Comproveu que no s'hagi produït un tall de corrent.
-
La porta del rentaplats no està tancada.
-
Comproveu que la porta del rentaplats estigui ben tancada.
-
La funció “Inici diferit” està activada.
-
Comproveu si heu seleccionat la funció “Inici diferit” (si n'hi ha). Si és així, l'aparell només s'encendrà quan passi el temps establert. Si cal,
situeu l'inici diferit a “0” (reinicieu l'aparell).
-
L'aixeta de l'aigua està tancada.
-
Obriu l'aixeta de l'aigua.
-
La mànega d'entrada d'aigua està cargolada o els filtres interiors estan
obturats.
-
Comproveu que la mànega d'entrada d'aigua no estigui cargolada i que el filtre del connector de l'aixeta de l'aigua no estigui obturat.
-
La pressió de l'aigua és massa baixa.
-
L'aixeta de l'aigua ha d'estar completament oberta durant l'entrada de l'aigua (capacitat mínima: 0,5 litres per minut).
-
La mànega d'entrada d'aigua està cargolada o els filtres interiors estan obturats. -
...mostra “F6 E3”/el programa de rentat ha finalitzat massa aviat (els plats estan bruts i humits)
...mostra “F8 E1”
Nombre d'error “E”y: parpellejant
Causes possibles
Comproveu que la mànega d'entrada d'aigua no estigui cargolada i que el filtre del connector de l'aixeta de l'aigua no estigui brut.
Els filtres estan bruts o obturats.
-
Comproveu que els filtres no estiguin bruts ni obturats.
-
Hi ha molt poca aigua en el sistema hidràulic del rentaplats.
-
Els objectes còncaus (com ara bols o tasses) s'han de col·locar cap per avall sobre el prestatge.
-
La mànega de buidatge està mal instal·lada.
-
Comproveu que la mànega de buidatge estigui ben instal·lada (si teniu l'aparell muntat en alt, deixeu un mínim de 200-400 mm des de
l'extrem inferior de l'aparell); vegeu les instruccions de muntatge.
-
Hi ha un alt nivell d'escuma a l'interior.
-
Repetiu el programa sense detergent o espereu que marxi l'escuma.
-
Els filtres estan bruts.
-
Netegeu els filtres.
-
La mànega de buidatge està cargolada.
-
Comproveu que la mànega de buidatge no estigui cargolada.
-
La connexió amb la mànega del sifó està tancada.
-
Retireu el disc de tancament de la connexió amb la mànega del sifó.
Després de realitzar les accions proposades, cal que restabliu el missatge d'error. En la majoria de casos, el problema se soluciona així.
REINICI:
La vaixella i els coberts...
...no estan perfectament nets o presenten residus de
menjar
Premeu el botó de cancel·lació/apagada.
Tanqueu la porta.
L'aigua es buida automàticament durant 1 minut.
L'aparell ja està llest per tornar a funcionar.
Causes possibles
Solucions
-
Hi ha massa poc espai entre els plats (col·locació incorrecta dels objectes còncaus dins dels prestatges).
Col·loqueu la vaixella de manera que les peces no es toquin entre si. Els objectes còncaus (com ara bols o tasses) s'han de col·locar cap per
avall sobre el prestatge.
-
Hi ha massa poc detergent, el detergent està caducat o s'ha
emmagatzemat incorrectament.
-
Si cal, feu servir més detergent, però respectant sempre les indicacions de dosificació del fabricant. Emmagatzemeu sempre el detergent
en un lloc sec i no el guardeu durant massa temps.
-
La temperatura no és prou alta per a vaixelles molt brutes.
-
Per a vaixelles molt brutes, seleccioneu un programa de rentat amb una temperatura més alta (vegeu la taula de programes de la pàgina 1).
-
Heu carregat el rentaplats fent servir alhora els prestatges superior i
inferior amb la funció “Mitja càrrega/Multizona”.
-
Si seleccioneu la funció “Mitja càrrega/Multizona” (si està disponible), recordeu que heu de carregar només el prestatge superior o només
el prestatge inferior per augmentar el poder de rentat i obtenir així els millors resultats.
-
Ús freqüent d'Eco 50 °C.
-
En cas que utilitzeu freqüentment el programa Eco 50 °C (si està disponible), seleccioneu de tant en tant el programa Intensiu 70 °C
(si està disponible).
-
Els braços d'aspersió estan obturats o els filtres estan bruts o mal instal·lats.
-
Comproveu que els braços d'aspersió no estiguin obturats i que els filtres no estiguin bruts o mal instal·lats (vegeu la pàgina 5, “Manteniment i cura”).
-
Els braços d'aspersió estan bloquejats per la vaixella o els coberts.
-
Comproveu que els braços d'aspersió girin lliurement i no quedin bloquejats per la vaixella o els coberts.
CA -6-
Què cal fer si...
La vaixella i els coberts...
Causes possibles
...s'ha encès l'indicador de la sal.
-
...presenten dipòsits: residu de sal de regeneració
Solucions
Feu servir pastilles per a aigua suau.
-
Seleccioneu l'opció “Pastilles”; si no teniu aquesta funció disponible, és normal que l'indicador de la sal s'encengui.
-
L'aigua és massa dura.
-
En àrees on l'aigua és molt dura, cal afegir més sal de regeneració (vegeu la pàgina 2, “Com ajustar la duresa de l'aigua”).
-
El tap del dipòsit de sal està obert.
-
Tanqueu bé el tap del dipòsit de sal.
-
No hi ha prou abrillantador.
-
Si feu servir un detergent d'acció combinada, mireu d'afegir més abrillantador.
-
Els contenidors de plàstic no s'assequen bé.
-
Els materials sintètics no s'assequen bé; si estan humits al final del cicle, assequeu-los amb un drap.
-
Els plats nets han romàs durant un temps prolongat al
rentaplats després del final del cicle (per exemple, quan es fa
servir l'opció “Inici diferit”).
-
En aquest cas, la presència de gotes d'aigua als plats i als costats del rentaplats és normal.
Deixeu la porta oberta 5 minuts abans de retirar els plats.
-
Els objectes còncaus s'han col·locat malament en els prestatges. -
Col·loqueu la vaixella de manera que l'aigua no s'acumuli en cap cavitat.
-
Dosi d'abrillantador incorrecta.
-
Augmenteu la dosi d'abrillantador (vegeu la pàgina 3, “Com afegir abrillantador”).
-
Heu seleccionat un programa ràpid.
-
El programa ràpid a 40 °C/45 °C està pensat per rentar ràpidament plats lleugerament bruts. Si el feu servir per a una
càrrega completa de plats mitjanament/molt bruts, pot ser que els plats no s'assequin completament. En aquest cas,
seleccioneu un programa de durada estàndard. Per obtenir millors resultats, obriu la porta quan acabi el programa i
espereu 15 minuts abans de descarregar el rentaplats.
...presenten parts de plàstic descolorides
-
Suc de pastanaga/tomàquet.
-
La salsa de tomàquet, per exemple, pot arribar a descolorir el plàstic. Es recomana l'ús de detergent en pols, atès que
permet fer servir dosis lleugerament més altes i obtenir així un major blanqueig. S'haurien de fer servir programes amb
temperatures de rentat més altes.
...gots opacs, etc.
-
Heu fet servir plats no aptes per a rentaplats (porcellana).
-
Feu servir només vaixelles i plats a prova de rentaplats.
...els gots acumulen dipòsits extraïbles
-
Heu fet servir un programa incorrecte per a gots.
-
Els plats han d'anar junts, per evitar que es toquin entre si. No poseu els gots junts a les cistelles. Feu servir un
programa adequat per a gots.
...els gots no brillen
-
Heu fet servir gots no aptes per a rentaplats (porcellana).
-
Certs tipus de gots no es poden rentar al rentaplats.
...els gots acumulen dipòsits permanents
-
Efecte arc de sant Martí.
-
Aquest fenomen és irreversible. En un futur, us recomanem:
Canvieu el control del sistema de dosificació del suavitzant.
Aneu amb compte i respecteu la dosificació de detergent recomanada.
Per a pastilles d'acció combinada, consulteu les recomanacions del fabricant.
...les tasses s'enfosqueixen i la brutícia no marxa
després de la rentada
-
Es desconeixen.
-
Aquest fenomen és inevitable. La teïna altera els colors de forma permanent.
...presenten marques d'òxid
-
No heu fet servir un programa de prerentat.
-
Els residus àcids o salats poden deixar marques d'òxid fins i tot en coberts d'acer inoxidable. Per evitar-ho, feu servir
sempre el programa de prerentat si heu de rentar els plats més tard.
...presenten altres marques
-
La dosi d'abrillantador és massa baixa.
-
Si apareixen marques, augmenteu la dosi d'abrillantador (vegeu la pàgina 3, “Com afegir abrillantador”).
Si feu servir un detergent d'acció combinada, afegiu més abrillantador.
...presenten vetes
-
La dosi d'abrillantador és massa alta.
-
Si apareixen vetes, reduïu la dosi d'abrillantador (vegeu la pàgina 3, “Com afegir abrillantador”).
Si feu servir un detergent d'acció combinada que inclou abrillantador, no afegiu abrillantador addicional.
...presenten escuma
-
Heu fet servir una dosi de detergent/abrillantador inadequada. -
...no estan secs
Feu servir només la quantitat de detergent/abrillantador necessària, atès que unes quantitats excessives poden produir
un excés d'escuma.
CA -7-
Què cal fer si...
Desendolleu el cable d'alimentació
Si, després de realitzar les comprovacions anteriors, el problema persisteix, desendolleu el cable d'alimentació i tanqueu l'aixeta de l'aigua. Contacteu amb el servei postvenda (vegeu la garantia).
Preneu nota del següent abans de posar-vos en contacte amb el nostre servei postvenda:
- tipus d’avaria
- tipus i model d’aparell
- codi de servei (nombre que figura a la placa identificativa enganxada a l'interior de la porta, al costat dret).
Precaucions i recomanacions generals
1. Embalatge
Els materials d’embalatge són 100% reciclables i porten el símbol de reciclatge
.
2. Retirada de l'embalatge i revisió del contingut
Després de desembalar el rentaplats, assegureu-vos que no presenti cap dany i que la porta tanqui bé. Si teniu cap dubte,
contacteu amb un tècnic qualificat o amb el vostre distribuïdor local.
3. Abans de fer servir el rentaplats per primer cop
- L'aparell s'ha dissenyat per funcionar a una temperatura ambient d'entre 5 °C i 45 °C.
- El fabricant ha provat el rentaplats per assegurar-ne el correcte funcionament. És possible que aquestes proves hagin
deixat gotes o marques d'aigua que marxaran després del primer ús.
4. Estalvi d'aigua i energia
- No esbandiu els plats sota l'aixeta.
- Carregueu completament el rentaplats abans de fer-lo anar o seleccioneu la funció “Mitja càrrega/Multizona” (si està
disponible).
- Si disposeu de fonts d'energia ecològiques, com ara calefacció amb plafons solars, bombes de calor o sistemes de
calefacció centralitzats, podeu connectar l'aparell a la xarxa d'aigua calenta fins a una temperatura màxima de 60 °C.
Assegureu-vos que la mànega d'entrada d'aigua sigui del tipus correcte (“Màx. 70 °C” o “Màx. 90 °C”).
5. Seguretat infantil
- Manteniu els materials d'embalatge fora de l'abast dels infants.
- No deixeu que els infants juguin amb el rentaplats.
- Guardeu el detergent, l'abrillantador i la sal fora de l'abast dels infants.
6. Advertències de seguretat
- L’aparell no està previst perquè el facin servir infants o persones amb discapacitats físiques o mentals, llevat que ho
facin sota la supervisió d'un adult responsable capaç de garantir un ús segur de l'aparell.
- No feu servir l'aparell a l'aire lliure.
- No emmagatzemeu materials inflamables a prop del rentaplats.
- L'aigua del rentaplats no és potable.
- No feu servir dissolvents a l'interior del rentaplats: risc d'explosió!
- Aneu amb compte quan la porta estigui oberta: risc d'ensopegada!
- La porta oberta del rentaplats només aguanta el pes del prestatge carregat quan s’extreu. No recolzeu objectes sobre
la porta oberta ni hi seieu o us hi pugeu a sobre.
-
Els objectes tallants que puguin causar ferides (com ara ganivets) s'han de col·locar a la cistella amb la punta cap avall.
Els estris de mànec llarg s’han de col·locar en posició horitzontal al prestatge superior, amb l’extrem esmolat mirant
cap a l'interior de l’aparell.
- En cas de mal funcionament o abans de realitzar qualsevol tasca de manteniment o neteja, desendolleu el cable
d'alimentació i tanqueu l'aixeta de l'aigua.
- Les reparacions o modificacions tècniques les ha de realitzar exclusivament un tècnic qualificat.
7. Resistència a la congelació
Si l’aparell es col·loca en un lloc exposat a un risc de congelació, cal buidar-lo d’aigua completament. Tanqueu l’aixeta de
l’aigua, retireu les mànegues d’entrada i sortida i deixeu que l’aigua surti. Assegureu-vos que hi hagi almenys 1 kg de sal de
regeneració dissolta dins del dipòsit de sal, per protegir l'aparell de temperatures de fins a ­20 °C. Quan el programa es
reprengui, és possible que aparegui un missatge d'error (vegeu la pàgina 6).
“F6 E2”: l'aparell s'ha de mantenir a una temperatura ambient de com a mínim 5 °C durant almenys 24 hores.
Després d'eliminar aquests problemes, reinicieu l'aparell (vegeu l'apartat “Què cal fer si...”).
8. Eliminació
- L’aparell s’ha fabricat amb materials reciclables. Si decidiu llençar el rentaplats, elimineu-lo d’acord amb les normatives
locals relatives a l’eliminació de residus. Inutilitzeu-lo tallant el cable d'alimentació. Per evitar situacions perilloses per
als infants (per exemple, perill d’ofegament), trenqueu el bloqueig de la porta perquè no es pugui tornar a tancar.
- Aquest aparell compleix la Directiva Europea 2002/96/CE sobre Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (WEEE). Si
elimineu aquest aparell de manera adient, evitareu les possibles conseqüències nocives per al medi ambient i la salut.
L'eliminació inadequada com a residu domèstic d'un aparell d'aquest tipus pot tenir efectes nocius per al medi ambient.
El símbol
que porta l’aparell, o la documentació que l'acompanya, indica que aquest producte no es pot tractar
com a residu domèstic i cal portar-lo al centre de recollida i reciclatge d'aparells elèctrics i electrònics més proper.
L'eliminació s'ha de realitzar de conformitat amb la normativa mediambiental local sobre eliminació de residus. Per a
més informació sobre el tractament, la recuperació i el reciclatge d'aquest aparell, contacteu amb l'autoritat local
pertinent, amb el servei de recollida de residus domèstics o amb la botiga on el vau comprar.
Declaració de conformitat CE
Aquest aparell s’ha dissenyat, construït i distribuït de conformitat amb els requisits de seguretat de les Directives CE:
2006/95/CE, 89/336/CE, 93/68/CE i 2002/95/CE (Directiva RoHS).
Capacitat de càrrega: 13 coberts.
La garantia no és aplicable si el mal funcionament es deu a un ús incorrecte de l'aparell.
Ens reservem el dret a fer qualsevol modificació tècnica.
CA -8-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising