Whirlpool | T TNF 8211 OX AQUA | Use and care guide | Whirlpool T TNF 8211 OX AQUA Használati útmutató

Whirlpool T TNF 8211 OX AQUA Használati útmutató
Egészségvédelmi és biztonsági, valamint használati
és kezelési útmutató
www.whirlpool.eu/register
MAGYAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
HU
MAGYAR
EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI,
valamint HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI
ÚTMUTATÓ
KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!
Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön,
kérjük, regisztrálja készülékét a www.whirlpool.eu/register oldalon
Tárgymutató
Egészségvédelmi és biztonsági útmutató
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Használati és kezelési útmutató
A TERMÉK BEMUTATÁSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KÉSZÜLÉK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VEZÉRLŐPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
AJTÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A HŰTŐSZEKRÉNY VILÁGÍTÁSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
POLCOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLIS SZŰRŐ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
JEGESEDÉSMENTES HŰTŐTÉR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
JEGESEDÉSMENTES FAGYASZTÓTÉR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TARTOZÉKOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ELSŐ HASZNÁLAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ÜZEMBE HELYEZÉS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
MINDENNAPI HASZNÁLAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
FUNKCIÓK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ÉLELMISZER-TÁROLÁSI TANÁCSOK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
AJÁNLÁSOK ARRA AZ ESETRE, HA NEM HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS VEVŐSZOLGÁLAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
MŰKÖDÉSI ZAJOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
VEVŐSZOLGÁLAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL ÉS TARTSA BE
A készülék használata előtt
olvassa el az alábbi biztonsági
útmutatót.
Őrizze meg a későbbi
felhasználás érdekében.
A kézikönyvben és a készüléken
található fontos biztonsági
figyelmeztetéseket mindig
olvassa el és tartsa be.
A gyártó nem vállal jogi
felelősséget a biztonsági
utasítások figyelmen kívül
hagyásából, a készülék nem
rendeltetésszerű használatából
vagy a készülék
kezelőszerveinek helytelen
beállításaiból eredő károkért.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A nagyon kicsi (0-3 éves) és a
kisgyermekeket (3-8 éves) távol
kell tartani a készüléktől, hacsak
nincsenek folyamatos felügyelet
alatt.
A 8 éves vagy idősebb
gyermekek, továbbá csökkent
fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel élő, illetve kellő
tapasztalattal és a készülékre
vonatkozó ismeretekkel nem
rendelkező személyek csak
felügyelet mellett használhatják
a készüléket, továbbá ha
előzőleg ellátták őket
útmutatásokkal a készülék
használatára vonatkozóan, és
ismerik a használatból eredő
esetleges kockázatokat. Soha ne
engedje, hogy a gyermekek
játsszanak a készülékkel.
Gyermekek nem végezhetik a
készülék tisztítását és
karbantartását felügyelet nélkül.
RENDELTETÉSSZERŰ
HASZNÁLAT
FIGYELEM: Kialakításából
adódóan a készülék
működtetése nem lehetséges
külső időzítő szerkezettel vagy
külön távirányítóval.
A készüléket kizárólag
háztartási, nem ipari használatra
4
tervezték.
Ne használja a készüléket a
szabadban.
Ne tároljon robbanásveszélyes
vagy gyúlékony anyagokat (pl.
aeroszolos flakont) a
készülékben vagy annak
közelében. Ne tegyen benzint
vagy egyéb gyúlékony anyagot
a készülékbe vagy annak
közelébe: ezek ugyanis a
készülék véletlen bekapcsolása
esetén meggyulladhatnak.
A készülék háztartási
használatra, illetve hasonló
felhasználási célra készült,
úgymint:
– üzletekben, irodákban és
munkahelyeken lévő
konyhákban;
– vidéki házakban, továbbá
hotelek, motelek és más
lakókörnyezetek vendégei
számára;
– panzió jellegű szálláshelyeken;
– vendéglátóipari és más
hasonló, nem kereskedelmi
környezetek számára.
A készülékben lévő izzót
kifejezetten háztartási gépekhez
tervezték, ezért helyiségek
megvilágítására nem alkalmas
(244/2009/EK rendelet).
A készüléket az alábbi
hőmérsékleti tartományok közül
abban a klímaosztályban kell
üzemeltetni, amelynek jelzése a
készülék adattábláján fel van
tüntetve. Előfordulhat, hogy a
készülék nem működik
megfelelően, ha hosszabb időn
át az előírt tartományon kívüli
hőmérsékleten üzemelteti.
Klímaosztály Körny. hőm. (°C)
SN 10–32
N 16–32
ST 16–38
T 16–43
Ez a készülék nem tartalmaz
CFC-ket. A hűtőkör R600a (HC)
hűtőközeget tartalmaz.
Izobutánt (R600a) alkalmazó
készülékek: Az izobután olyan
földgáz, amely nem károsítja a
környezetet, viszont gyúlékony.
Ezért győződjön meg arról, hogy
nem sérültek-e a hűtőkör csövei.
Legyen fokozottan körültekintő,
amennyiben a hűtőrendszer
csövei sérültek.
VIGYÁZAT! Tilos a készülék
hűtőkörének csöveit
megrongálni.
VIGYÁZAT! Hagyja szabadon a
készülék házán és a beépített
részeken lévő szellőzőnyílásokat.
VIGYÁZAT! A leolvasztás
felgyorsítása érdekében
kizárólag a gyártó ajánlásait
kövesse, és ne alkalmazzon
egyéb mechanikus, elektromos
vagy vegyi módszereket.
VIGYÁZAT! Ne tegyen a
készülékbe a gyártó által
ajánlottaktól eltérő típusú
elektromos berendezéseket,
illetve ne használjon ilyeneket.
VIGYÁZAT! A vízvezetékre nem
közvetlenül csatlakoztatott
jégkockakészítőt és/vagy
vízadagolót kizárólag ivóvízzel
szabad feltölteni.
VIGYÁZAT! Az automata
jégkockakészítőt és/vagy
vízadagolót kizárólag olyan
ivóvízhálózatra szabad
csatlakoztatni, amelynek
nyomása a 0,17 és 0,81 MPa (1,7
és 8,1 bar) közötti tartományba
esik.
Ne nyelje le a jégakkuban lévő
(nem mérgező) folyadékot (ha a
készülék jégakkuval rendelkezik).
Miután a jégkockákat vagy a
jégkrémet kivette a készülékből,
ne fogyassza el azonnal, mert
fagyási sérüléseket szenvedhet.
Ha a készülék ventilátorának
burkolata alatt levegőszűrő
található, a szűrőnek a készülék
használata közben mindig a
helyén kell lennie.
A fagyasztótérben ne tároljon
folyadékot üvegedényekben,
mert az edények széttörhetnek.
A ventilátort (ha van) ne takarja
el élelmiszerekkel.
Az élelmiszerek behelyezése
után győződjön meg arról, hogy
a hűtőszekrény ajtajai –
különösen a fagyasztó ajtaja –
megfelelően be vannak zárva.
A sérült tömítést a lehető
leghamarabb ki kell cserélni.
A hűtőteret kizárólag friss
élelmiszerek tárolására, a
fagyasztóteret pedig mélyhűtött
ételek tárolására, friss ételek
lefagyasztására és
jégkockakészítésre használja.
A nem csomagolt élelmiszereket
úgy helyezze el, hogy azok ne
érjenek hozzá a hűtőtér/
fagyasztótér falához.
A készülékek speciális
rekeszekkel vannak kialakítva
(pl. friss élelmiszereket tároló
rekesz, zéró hőmérsékletű rekesz
stb.). Ha a készülékhez kapott
tájékoztató másként nem
rendelkezik, a rekeszek
eltávolíthatók anélkül, hogy a
teljesítmény csökkenne.
A c-pentán egy gyúlékony gáz,
amelyet habosítóanyagként
használnak a szigetelőhabhoz.
ÜZEMBE HELYEZÉS
A készülék mozgatását és
üzembe helyezését két vagy
több személy végezze.
Használjon védőkesztyűt a
készülék kicsomagolásakor és
üzembe helyezésekor.
A készülék üzembe helyezését
és javítását szakembernek kell
végeznie a gyártó utasításaival
és a helyi biztonsági előírásokkal
összhangban. Csak akkor javítsa
meg vagy cserélje ki a készülék
egyes alkatrészeit, ha az adott
művelet szerepel a felhasználói
kézikönyvben.
Gyermekek nem végezhetik az
üzembe helyezési műveleteket.
Az üzembe helyezés során tartsa
távol a gyermekeket a
készüléktől. Az üzembe helyezés
során és az után a
csomagolóanyagot (műanyag
zacskók, polisztirolból készült
elemek stb.) tartsa gyermekek
által nem elérhető helyen.
A készülék mozgatása közben
ügyeljen a padló (pl. parketta)
épségére. A készüléket olyan
helyiségben helyezze el, ahol a
padló vagy az emelvény elbírja a
készülék súlyát, és amely
megfelel a készülék méretének
és rendeltetésének.
A kicsomagolás után ellenőrizze,
hogy a készülék sérült-e a
szállítás során. Probléma esetén
vegye fel a kapcsolatot a
kereskedővel vagy a
legközelebbi vevőszolgálattal.
Az üzembe helyezési műveletek
előtt húzza ki a készülék hálózati
csatlakozóját.
Az üzembe helyezés során
ügyeljen, hogy a készülék ne
károsítsa a tápkábelt.
A megfelelő szellőzés érdekében
hagyjon üres helyet a készülék
két oldalánál, illetve a készülék
felett. A készülék hátoldala és a
készülék mögötti fal között
50 mm távolságnak kell lenni a
forró felületekkel való érintkezés
elkerülése érdekében. Ennél
kisebb távolság esetén nő a
készülék energiafogyasztása.
Megfordítható ajtók amennyiben meg szeretné
változtatni az ajtók nyitásának
irányát, kérjük, vegye fel a
kapcsolatot a műszaki
ügyfélszolgálattal.
A készüléket csak a megfelelő
üzembe helyezést követően
kapcsolja be.
A készülék bekapcsolása előtt
várjon legalább két órát, hogy a
hűtőrendszer tökéletes
hatásfokkal működjön.
Ügyeljen arra, hogy a készülék
közelében ne legyen hőforrás.
ELEKTROMOS ÁRAMMAL
KAPCSOLATOS
FIGYELMEZTETÉSEK
Az érvényben lévő biztonsági
előírásoknak megfelelően a
beszereléshez egy többpólusú,
legalább 3 mm-es
érintkezőtávolságú, földelt
kapcsoló szükséges.
Szükség esetén a hálózati kábelt
az eredetivel megegyező
kábellel kell kicserélni. A
tápkábel cseréjét képzett
szakembernek kell elvégeznie a
gyártó utasításainak és az
érvényben lévő biztonsági
előírásoknak megfelelően.
HU
Vegye fel a kapcsolatot a
hivatalos vevőszolgálattal.
Ha a készülékre szerelt
csatlakozó nem megfelelő az Ön
konnektorába, kérje szakképzett
villanyszerelő segítségét.
A tápkábelnek elég hosszúnak
kell lennie ahhoz, hogy a házba
beszerelt készülék
csatlakoztatható legyen a
hálózati aljzathoz. Ne feszítse
meg a tápkábelt.
Ne használjon hosszabbítót,
elosztót vagy adaptert!
Ne használja a készüléket akkor,
ha a hálózati tápkábel vagy a
villásdugó sérült, továbbá ha a
készülék nem működik
megfelelően, vagy ha megsérült
vagy leesett. A hálózati
tápkábelt ne helyezze meleg
felületek közelébe.
Beszerelés után az elektromos
alkatrészeknek
hozzáférhetetlennek kell lenniük
a felhasználó számára.
Ne érjen a készülékhez nedves
testrésszel, és ne használja a
készüléket, ha mezítláb van.
TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS
Soha ne használjon
gőznyomással működő
tisztítókészüléket.
Viseljen védőkesztyűt a készülék
tisztításához és
karbantartásához.
A karbantartási műveletek előtt
húzza ki a készülék hálózati
csatlakozóját.
Ne használjon maró hatású vagy
erős tisztítószereket, például
ablaktisztító sprayt, súrolószert,
gyúlékony folyadékot,
ápolóviaszt, mosogatószerkoncentrátumot vagy
kőolajszármazékokat a készülék
műanyag részein, belsejében,
illetve az ajtó tömítésein. Ne
használjon papírtörlőt,
dörzsszivacsot vagy más durva
tisztítóeszközt.
5
KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK
A CSOMAGOLÓANYAGOK
ÁRTALMATLANÍTÁSA
A csomagolóanyag 100%-ban
újrahasznosítható, és el van látva az
újrahasznosítás jelével . A
csomagolás különféle részeinek
hulladékba helyezését ezért
felelősségteljesen és a hulladékok
elhelyezését szabályozó helyi
rendelkezésekkel teljes összhangban
végezze.
HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEK
LESELEJTEZÉSE
A készülék kiselejtezésekor tegye azt
használhatatlanná: vágja le a
tápkábelt, távolítsa el az ajtókat és
kihúzható elemeket (ha vannak), így
elkerülhető, hogy a gyermekek
könnyedén bemásszanak és a
készülékbe szoruljanak.
Ez a készülék újrahasznosítható
vagy újrafelhasználható anyagok
felhasználásával készült.
Leselejtezésekor a helyi
hulladékelhelyezési szabályokkal
összhangban járjon el.
Az elektromos háztartási készülékek
kezelésére, hasznosítására és
újrafeldolgozására vonatkozó további
információkért forduljon az illetékes
helyi hatósághoz, a háztartási
hulladékok begyűjtését végző
vállalathoz vagy az üzlethez, ahol a
készüléket vásárolta.
Ez a készülék az elektromos és
elektronikus berendezések
hulladékairól szóló 2012/19/EK
irányelv szerinti jelölésekkel
rendelkezik.
A termék megfelelő hulladékkezelése
esetén elkerülhetők a környezetet és
az emberi egészséget érintő esetleges
negatív következmények, amelyek a
termék nem megfelelő
ártalmatlanítása esetén fennállnak.
A terméken vagy a kísérő
jel
dokumentumokon található
azt jelzi, hogy a készüléket nem
szabad háztartási hulladékként
kezelni, hanem az elektromos és
elektronikai készülékeknek megfelelő
gyűjtőhelyen kell leadni.
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI
TANÁCSOK
A készülék beüzemelésére egy száraz,
jól szellőző helyiséget válasszon
hőforrásoktól (pl. radiátortól,
tűzhelytől stb.) távol, olyan helyen,
amelyet nem ér közvetlenül napfény.
Igény szerint használjon
szigetelőlapot.
A megfelelő szellőzés biztosítása
érdekében kövesse a beszerelési
utasításokat. Ha a készülék
hátoldalánál nem megfelelő a
szellőzés, nő az energiafogyasztás, és
csökken a hűtési hatékonyság.
A gyakori ajtónyitás az
energiafogyasztás növekedéséhez
vezethet.
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A készülék tervezése, gyártása és
forgalmazása a következő EKirányelvek előírásainak betartásával
történt:
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU és
RoHS 2011/65/EU.
6
A készülék tervezése, kialakítása és
forgalmazása a következő
irányelveknek megfelelően történt:
2009/125/EK és 2010/30/EU.
A készülék belső hőmérsékletét és
energiafogyasztását a környezeti
hőmérséklet, az ajtónyitások
gyakorisága, valamint a készülék
elhelyezkedése befolyásolhatja. A
hőmérséklet beállításánál ezeket a
tényezőket figyelembe kell venni.
Minél kevesebbszer nyissa ki az ajtót.
Kiolvasztáskor tegye a fagyasztott
élelmiszereket a hűtőtérbe. A
fagyasztott élelmiszerek alacsony
hőmérséklete lehűti a hűtőtérben lévő
élelmiszereket.
Várja meg, amíg a meleg élelmiszerek
és italok lehűlnek, mielőtt betenné
őket a hűtőszekrénybe.
A hűtőszekrényben lévő polcok
elrendezése nem befolyásolja a
hatékony energiafelhasználást. Az
élelmiszereket úgy kell elhelyezni a
polcokon, hogy a levegőzés megfelelő
legyen (ügyeljen arra, hogy az
élelmiszerek ne érjenek egymáshoz,
és tartson megfelelő távolságot az
élelmiszerek, illetve a készülék
hátlapja között).
A fagyasztott élelmiszerek tárolási
kapacitásának növelése érdekében a
kosarak és a jégtelenítő polcok
eltávolíthatók anélkül, hogy az
energiafogyasztás megváltozna.
A magas energiaosztályú termékek
olyan, nagy teljesítményű motorokkal
rendelkeznek, amelyek kisebb
energiafogyasztás mellett hosszabb
ideig maradnak működőképesek.
Nem kell aggódnia, ha a motor hosszú
ideig folyamatosan üzemel.
HU
Használati és kezelési útmutató
A TERMÉK BEMUTATÁSA
KÉSZÜLÉK
1
8
2
14
3
9
4
10
Use Water Only
5
6
7
15
Max
11
12
8
13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Jégkészítő *
Gyorsfagyasztó *
Fagyasztó- és tárolórekesz
0 °C-os zóna /
Biztonságos kiolvasztás*
Polcok *
Palacktartó rács *
Zöldség-gyümölcs fiók *
Állítható polcok *
Palacktartó polc vízszűrővel*
Aqua víztartály *
Vízadagoló
Hőmérséklet jelzőlámpa *
Palacktartó polc
Vezérlőpanel
Vízszintező lábak
* Ezek száma és/vagy helye változó
lehet, illetve csupán bizonyos
modelleknél elérhetők.
7
VEZÉRLŐPANEL
1.
2.
3.
4.
5.
Bekapcsolás/kikapcsolás
Hűtőtér hőmérsékletét jelző lámpa
A hűtőtér hőmérsékletének beállítása
Gyorsfagyasztás jelzőfénye
Gyorsfagyasztás gomb
1
2
3
4
5
8
HU
AJTÓ
MEGFORDÍTHATÓ AJTÓ
Megfordítható ajtók - amennyiben meg szeretné
változtatni az ajtók nyitásának irányát, kérjük, vegye
fel a kapcsolatot a műszaki ügyfélszolgálattal.
A HŰTŐSZEKRÉNY VILÁGÍTÁSA
A hűtőtérben lévő világítórendszer LED-világítást
használ, ami jobb megvilágítást és rendkívül alacsony
energiafogyasztást eredményez.
Ha a LED-világítás nem működik, vegye fel a
kapcsolatot a vevőszolgálattal, hogy cseréljék ki.
Fontos: A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol
be, ha a hűtő ajtaját kinyitja. Ha az ajtó 10
percnél hosszabb ideig marad nyitva, a világítás
automatikusan kikapcsol.
POLCOK
Az összes polc, eszköztartó elem és kihúzható kosár
eltávolítható.
VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLIS SZŰRŐ
A ventilátor segítségével egyenletesebb hőmérséklet
biztosítható a készülékben, így hatékonyabban
tárolhatók az élelmiszerek.
Megjegyzés: Ne takarja el élelmiszerekkel a
levegőbemenetet.
Ha a készülék rendelkezik ventilátorral, a ventilátort
antibakteriális szűrővel lehet felszerelni.
Vegye ki a frissen tartó rekeszben
található dobozból, és illessze a
ventilátor burkolatába az ábrán
látható módon.
A csere menetének leírása a
szűrődobozban található.
JEGESEDÉSMENTES HŰTŐTÉR
A hűtőtér leolvasztása teljesen automatikus.
A leolvasztott víz automatikusan a Multi-flow
mögötti leeresztő nyílásba folyik, és összegyűlik egy
edényben, amelyből elpárolog.
9
JEGESEDÉSMENTES FAGYASZTÓTÉR
A jegesedésmentes fagyasztók hűtött levegőt
áramoltatnak a tárolóterületek körül, és
megakadályozzák a jégképződést, így egyáltalán
nincs szükség leolvasztásra.
A fagyasztott élelmiszerek nem tapadnak hozzá a
készülék falához, a címkék olvashatók maradnak, és a
tárolóterület is tiszta marad.
TARTOZÉKOK
JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ
10
PALACKTARTÓ
HU
TARTOZÉKOK
HŐMÉRSÉKLET JELZŐFÉNY*
A hűtő leghidegebb területének meghatározására
szolgál.
1. Ellenőrizze, hogy az „OK” jelzés látható-e a
jelzőfényen (lásd az alábbi ábrát).
2. Ha nem látható az „OK” jelzés, a hűtőtér
hőmérséklete túl magas: állítson be alacsonyabb
hőmérsékletet, és várjon kb. 10 órát, hogy a
hőmérséklet stabilizálódjon.
3. Ellenőrizze ismét a jelzőfényt: ha szükséges,
ismételje meg az előző beállítási lépéseket. Ha
nagyobb mennyiségű ételt tesz a hűtőbe, vagy
gyakran kinyitja a hűtő ajtaját, előfordulhat, hogy
a kijelzőn nem látható az „OK” felirat. Várjon
legalább 10 órát, mielőtt a HŰTŐ BEKAPCSOLÁSA
gombbal magasabb értéket állítana be.
ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ*
A hűtőszekrénybe illesztett zöldség-gyümölcs fiók
kifejezetten arra a célra készült, hogy frissen és
ropogósan tartsa a gyümölcsöket és zöldségeket.
Nyissa ki a páratartalom-szabályzót (B állás), ha
kevésbé párás környezetben szeretné tárolni az
élelmiszert, vagy zárja be azt (A állás), ha párásabb
környezetben szeretné tárolni az élelmiszereket,
például a zöldségeket.
A
0 °C-OS ZÓNA / BIZTONSÁGOS KIOLVASZTÁS*:
Ez a rekesz a gyorsan romlandó ételek (pl. hús,
hal) frissen tartására szolgál. A rekesz alacsony
hőmérséklete révén a romlandó élelmiszerek akár
egy hétig is eltarthatók – ezt húskészítményeken
teszteltük – anélkül, hogy azok tápértéke,
megjelenése vagy íze megváltozna.
A rekesz kifejezetten alkalmas továbbá fagyasztott
ételek egészséges felengedésére is, mivel az alacsony
hőmérsékleten történő kiolvasztással megelőzhető
a mikroorganizmusok elszaporodása, miközben az
ételek íze és megjelenése megőrződik.
Ez a rekesz gyümölcsök, zöldségek és zöld saláták
tárolására nem alkalmas. Viszont kiválóan használható
töltött friss tészták, főtt ételek és maradékok
tárolására.
POLCOK*
A speciális tartósínek révén a polcok kivehetők és más
magasságba helyezhetők, így könnyedén tárolhatók
nagyobb méretű edények, ételek is.
A VÍZSZŰRŐ ÜZEMBE HELYEZÉSE
(AKTÍV SZÉN)
A szűrőt az alábbi utasítások szerint kell üzembe
helyezni. A szűrő eltávolítható.
VÍZSZŰRŐ
A vízszűrő egy aktív szenes betét használatával
csökkenti a klór, az üledék, a piszok és a rozsda
megjelenését, illetve a zavarosságot az ivóvízben.
Palacktartó
Fedél
Vízszűrő
Betöltőcső
Szénszűrő betét
A
Szűrőház
1. ábra
B
Víztartály
2. ábra
B
11
A SZÉNSZŰRŐ BETÉT AKTIVÁLÁSA
A szűrő használata előtt a SZÉNSZŰRŐ BETÉTET
aktiválni kell és be kell szerelni. Vegye ki a
szénszűrőt a csomagolásból (melyet a zöldséggyümölcs fiókban talál), és aktiválja a következő
módon:
1. merítse vízbe 10 percre
2. vegye ki a vízből, és legalább 10 másodpercig
erőteljesen rázza le, hogy aktiválódjon
A SZŰRŐ BESZERELÉSE
Távolítsa el a szűrőt a palacktartó polcról, és
nyissa ki a szénszűrő betét behelyezéséhez:
- Oldja az egész szűrő rögzítését az óramutató
járásával ellentétes irányba történő elforgatásával (3.
ábra).
A palacktartó polc visszahelyezéséhez zárja a szűrőt
(7. ábra):
a) illessze a betöltőcsövet a szűrőházba;
b) forgassa el a betöltőcsövet az óramutató járásával
megegyező irányba a rögzítéshez.
a
b
Click!
7. ábra
Ezután helyezze az egész szűrőt a palacktartó
polcra, és rögzítse a 8. ábrán látható sorrendben.
a
b
c
3. ábra
- Távolítsa el a szűrőt a palacktartó polcról (4. ábra).
- Az óramutató járásával ellenkező irányba csavarva
vegye le a szűrőtestről a tölcsért (5. a - b ábra).
b
a
4. ábra
5. ábra
Miután aktiválta, helyezze be a szénszűrő
betétet a szűrőházba az aktuális hónapot az ablak
felé fordítva (pl. ha október van, akkor az október
hónapnak kell az ablak felé néznie) - lásd 6. ábra.
8. ábra
VÍZ BETÖLTÉSE ÉS SZŰRÉSE
Vegye le a kupakot, és öntsön vizet a betöltőcsőbe: a
víz áthalad a szűrőn és megtölti a víztartályt.
Maximum 3 liter vizet tölthet be. Ne töltse túl a
tartályt (a maximális vízszint meg van jelölve a
tartályon).
Megjegyzés: kizárólag vizet töltsön a tartályba. Ne
öntsön bele gyümölcslét, kólát vagy más italt, mivel ezek
tönkretehetik a szűrő és a vízadagoló működését.
Jul
Sep
Aug
Oct
Nov
Oc t
MAX
6. ábra
12
9. ábra
VÍZADAGOLÁS
Víz adagolásához nyomja meg a kart egy pohárral (10.
ábra), az adagolás befejezéséhez pedig engedje fel a
kart.
Megjegyzés: a szűrt vízben vagy a szűrő területén
előfordulhat fekete elszíneződés.
10. ábra
HU
A TARTÁLY TISZTÍTÁSA
Javasoljuk, hogy rendszeresen vegye ki és
tisztítsa meg a tartályt (a 12. ábra és az alább
leírtak alapján):
- forgassa el a szűrőt (a) és vegye le a polcról (b),
- vegye ki a palacktartó polcot (c), majd vegye ki a
víztartályt, illetve a víztartályról a fedelét, és mossa
meg.
A polcot, a tartályt és a fedelét csak vízzel
mossa. A tisztítás befejeztével tegye vissza a
fedelet a tartályra, helyezze a tartályt az ajtóba és
fölé a palacktartó polcot. Ellenőrizze, hogy ezek
megfelelően rögzültek-e az ajtón. Ezután illessze rá a
szűrőt a polcra (soha ne felejtse el a szűrő rögzítését).
11. ábra
ez normális jelenség és nem veszélyes, a szénszűrő
normál működése által jön létre.
VÍZADAGOLÓ GYEREKZÁR: Zárolhatja az adagoló
karját, ha meg szeretné előzni, hogy gyerekek
használják (fordítsa el a kis pecket a kar mellett a 11.
ábra szerint.
A SZÉNSZŰRŐ BETÉT CSERÉJE
A szénszűrő maximum 2 hónapig használható
folyamatosan (legfeljebb 225 l).
A szénszűrő betét cseréjéhez tegye a
következőket:
- Forgassa el, majd emelje le a szűrőt a palacktartó
polcról;
- Távolítsa el a betöltőcsövet a szűrőházról az
óramutató járásával ellentétes irányba történő
elforgatásával.
- Vegye ki a régi szénszűrő betétet, és aktiválás után
tegye be az újat, a hónappal az ablak felé.
(A Szénszűrő cseréje és a Szűrőbetét aktiválása c.
részeknél leírt lépéseket kövesse – 3., 4., 5., 6., 7.,
8. ábrák).
b
a
c
d
12. ábra
Ha úgy dönt, hogy teljesen eltávolítja a vízadagolót és
-tartályt a hűtőből, akkor egészben kiveheti a szűrőt
és a tartályt, a polcon pedig tárolhat palackokat.
Ebben az esetben a szűrő fedelével takarja le a polcon
lévő nyílást (lásd 13. ábra).
13. ábra
13
A KÉSZÜLÉK
HASZNÁLATA
ELSŐ HASZNÁLAT
A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA
Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos
hálózathoz, automatikusan működni kezd.
A készülék bekapcsolása után várjon legalább 4-6
órát, mielőtt az élelmiszert a készülékbe helyezné.
A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA
A készülék gyárilag az ajánlott közepes hőmérsékletre
van beállítva.
A hőmérséklet beállítására vonatkozó részletes
tudnivalókat lásd a Rövid használati útmutatóban.
Az elektromos hálózatra való csatlakoztatáskor a
kijelző világítani kezd, és körülbelül egy másodpercre
az összes ikon megjelenik a kijelzőn. A hűtőtér
beállításainak alapértelmezett (gyári) értékei világítani
kezdenek.
Megjegyzés: A megjelenített értékek a készülék egészében
mért átlaghőmérsékletet jelzik.
ÜZEMBE HELYEZÉS
EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE
A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon üres helyet
a készülék két oldalánál, illetve a készülék felett.
A készülék hátoldala és a készülék mögötti fal között
legalább 50 mm távolságnak kell lennie.
Ennél kisebb távolság esetén nő a készülék
energiafogyasztása.
50mm
50mm
14
A TÁVTARTÓK BESZERELÉSE
Szerelje be a távtartókat a készülék hátoldalán a
kondenzátor felső és alsó részére (az ábra szerint).
HU
MINDENNAPI HASZNÁLAT
A MÉLYHŰTŐTÉR KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE
•
•
•
•
•
Ne takarja el élelmiszerekkel a (készülék belsejének
hátsó falán és alján lévő) levegőkimeneti zónákat.
Az összes polc és kihúzható kosár kivehető.
•
•
Nagyméretű élelmiszerek tárolásához vegye ki a
kosarakat.
Helyezze az élelmiszereket közvetlenül a fagyasztó
polcaira.
Vegye ki a kiegészítő kivehető tartozékokat.
A készülék belső hőmérsékletét a környezeti
hőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága, valamint
a készülék elhelyezkedése befolyásolhatja. A
hőmérséklet beállításánál ezeket a tényezőket
figyelembe kell venni.
Eltérő jelölés hiányában a készülék tartozékai
mosogatógépben nem moshatók.
FUNKCIÓK
BE/KÉSZENLÉT
Ezzel a funkcióval bekapcsolhatja,
illetve készenléti üzemmódra
állíthatja a hűtőszekrényt. A
készülék készenléti üzemmódba
állításához nyomja meg és tartsa
lenyomva 3 másodpercig a Be/
Készenlét gombot.
A bekapcsolt/készenléti állapot
ikonjának háttérfénye kivételével
az összes ikon jelzőfénye kialszik,
ami azt jelzi, hogy a készülék
készenléti üzemmódra van állítva.
Amikor a készülék készenléti
üzemmódra
van állítva, a hűtőtér belsejében
lévő lámpa nem világít.
Ne feledje, hogy ez a művelet
nem kapcsolja le a készüléket az
elektromos hálózatról.
Ha ismét be szeretné kapcsolni
a készüléket, tartsa lenyomva
3 másodpercig a bekapcsolt/
készenléti állapot gombját.
GYORSFAGYASZTÁS GOMB
A Gyorsfagyasztás friss
élelmiszerek lefagyasztására
használható.
Megnyomásakor világítani kezd a
Gyorshűtés jelzőfénye.
A HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETE
A hűtőtér hőmérsékletének
beállításához nyomja meg a
Hűtőtér °C gombot. A hűtőtér
hőmérséklete +2 °C és +8 °C között
állítható, ahogyan azt a hűtőtér
hőmérsékletét jelző LED-ek
mutatják. A hűtőtér hőmérsékletét
mutatja.
Lehetővé teszi a hűtőtér
hőmérsékletének módosítását,
valamint a választott
hőmérsékletet megjeleníti a
kijelzőn.
15
NYITOTT AJTÓRA
FIGYELMEZTETŐ JELZÉS
Az „Ajtó nyitva” figyelmeztetés
akkor kapcsol be, ha az ajtó 2
percnél tovább marad nyitva.
Csukja be a készülék
ajtaját, vagy nyomja meg a
figyelmeztetéskikapcsoló gombot
a hangjelzés elnémításához.
HŐMÉRSÉKLETTEL
KAPCSOLATOS
FIGYELMEZTETÉS
A figyelmeztetés akkor kapcsol be,
ha:
Az ajtó 4 percnél tovább maradt
nyitva.
Zárja be az ajtót.
HIBÁS MŰKÖDÉS
A készülék hibás működése.
Vegye fel a kapcsolatot a
vevőszolgálattal.
16
ÉLELMISZER-TÁROLÁSI TANÁCSOK
HU
HŰTŐTÉR
A hűtőszekrény készételek, friss és tartósított
élelmiszerek, tejtermékek, gyümölcsök, zöldségek és
italok tárolására szolgál.
SZELLŐZÉS
A hűtőtérben a levegő természetes áramlása
különböző hőmérsékletű zónákat eredményez. A
hőmérséklet közvetlenül a gyümölcsös és zöldséges
rekesz felett, illetve a készülék hátlapjánál a
legalacsonyabb. A hőmérséklet a hűtőtér elülső felső
részén a legmagasabb.
FRISS ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA
› Az ételek csomagolásához használjon
újrahasznosítható, műanyagból, fémből,
alumíniumból és üvegből készült tárolóedényeket,
illetve háztartási fóliát.
› Használjon zárt tárolóedényeket a folyadékokhoz
és azokhoz az élelmiszerekhez, amelyek erőteljes
szagokat/ízeket bocsáthatnak ki vagy vehetnek át,
illetve fedje be ezeket.
› A nagy mennyiségű etilént kibocsátó és az erre
érzékeny élelmiszereket (pl. gyümölcsök, zöldségek,
saláta) egymástól elkülönítve vagy becsomagolva kell
tárolni eltarthatóságuk megőrzése érdekében; például
ne tároljon együtt paradicsomot kivivel vagy fejes
káposztával.
FRISS ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSI HELYE
› A hűtőszekrény polcain: készételek, déligyümölcsök,
sajtok, csemegeáruk.
› A leghidegebb területen (a gyümölcsös és zöldséges
rekesz felett): húsok, halak, felvágottak, torták.
Ha a szellőzés nem megfelelő, az energiafogyasztás
nő, a hűtési teljesítmény pedig csökken.
Ne takarja el a szellőzőket élelmiszerrel vagy más
tárgyakkal – ezek biztosítják a levegő megfelelő
keringetését és az ételek megfelelő tárolását.
› Ne tegye túl közel egymáshoz az élelmiszereket,
hogy a levegő megfelelően tudjon áramlani.
› Az üvegek felborulása megelőzhető a palacktartó
segítségével.
› Ha a hűtőtérben kis mennyiségű élelmiszert kíván
tárolni, javasoljuk, hogy a gyümölcsös és zöldséges
rekesz feletti polcokat használja, mivel a hűtőtérnek
ez a leghidegebb része.
› Ügyeljen arra, hogy ne takarja el a szellőzőnyílásokat
az élelmiszerrel.
› A gyümölcsös és zöldséges rekeszben: gyümölcsök,
saláták, zöldségek.
› Az ajtóban: vajak, lekvárok, szószok, savanyúságok,
konzervek, üvegek, italos dobozok, tojások.
17
ÉLELMISZEREK
ÉS ITALOK TÁROLÁSA
Jelmagyarázat
HŰVÖS ZÓNA
Italok, tej, tejtermékek, csemegeáruk,
joghurt, tojás, vaj, szószok, savanyúságok és
desszertek tárolásához ajánljuk.
ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS FIÓK
HIDEG ZÓNA:
0 °C-OS ZÓNA / BIZTONSÁGOS
KIOLVASZTÁS *
Hús, hal, felvágottak, töltött friss tészták,
főtt ételek és maradékok tárolásához
ajánljuk.
Ezt a zónát javasoljuk fagyasztott ételek
felengedéséhez is.
GYORSFAGYASZTÓ ZÓNA REKESZE
Ez a leghidegebb zóna, amely friss és főtt
ételek fagyasztásához ajánlott.
NORMÁL FAGYASZTÓREKESZEK
Fagyasztott ételek és fagylalt tárolásához
ajánljuk.
FAGYLALTTÁROLÓ AZ AJTÓBAN
Megjegyzés: A jelmagyarázatban használt szürke
árnyalatok nem a rekeszek valódi színét jelzik
18
MÉLYHŰTŐTÉR
A fagyasztó a fagyasztott ételek tárolására, jégkockák
készítésére és friss élelmiszerek lefagyasztására
használható.
A készülék adattábláján megtekinthető, hogy 24
óra alatt maximum hány kilogramm friss élelmiszer
lefagyasztása lehetséges (… kg/24 óra).
HU
Ha csak kis mennyiségű élelmiszert kíván tárolni
a fagyasztóban, javasoljuk, hogy a fagyasztótér
leghidegebb részét, azaz a középső zónát használja.
TANÁCSOK FRISS ÉLELMISZEREK FAGYASZTÁSÁHOZ ÉS TÁROLÁSÁHOZ
› Javasoljuk, hogy minden fagyasztott ételt
› A forró ételeket hagyja kihűlni, mielőtt a
címkézzen fel, és tüntesse fel rajtuk a dátumot. A
fagyasztóba tenné őket.
címkék segítségével azonosítani tudja az ételeket,
› A teljesen vagy részben kiolvadt ételeket azonnal
és láthatja, meddig kell felhasználnia azokat, hogy
fogyassza el.
ne romoljanak meg. A felengedett ételeket soha ne
Ne fagyassza le újra az ételeket, hacsak nem főzte
fagyassza le újra.
meg azokat kiolvasztás után. Főzés után a kiolvasztott
› Fagyasztás előtt csomagolja be és zárja le a friss
élelmiszert vissza lehet fagyasztani.
élelmiszereket a következők segítségével: alufólia,
› Ne fagyasszon le folyadékkal teli üvegeket.
folpack, levegő- és vízzáró műanyag zacskó, fedővel
ellátott polietilén tárolóedény, friss élelmiszerek
› Kérjük, hogy használja a Gyorshűtés funkciót a
fagyasztásához megfelelő fagyasztóedény.
hűtési vagy fagyasztási folyamat felgyorsításához
(lásd a Rövid használati útmutatót).
› Ha jó minőségű fagyasztott élelmiszert kíván
készíteni, az élelmiszernek frissnek, érettnek és kiváló
minőségűnek kell lennie.
› A friss zöldségeket és gyümölcsöket lehetőség
szerint közvetlenül a leszedés után kell lefagyasztani,
hogy megőrizzék teljes tápértéküket, eredeti
állagukat, színüket és ízüket. Egyes húsokat,
különösen a vadakat, lefagyasztás előtt érlelni kell.
VÁSÁRLÁSI TANÁCSOK: FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREKHEZ
Fagyasztott élelmiszerek vásárlásakor:
› Otthon azonnal tegye be a fagyasztott
élelmiszereket a mélyhűtőbe.
› Győződjön meg arról, hogy a csomagolás nem sérült
(előfordulhat, hogy a sérült csomagolású élelmiszer
› Ha az élelmiszer akár csak részben kiolvadt, ne
megromlott). Ha a csomagolás felpuffadt vagy
fagyassza le újra. 24 órán belül fogyassza el.
nedvességfoltok láthatók rajta, előfordulhat, hogy a
tárolás nem megfelelő körülmények között történt, és › Kerülje el vagy csökkentse minimálisra a
hőmérséklet-változásokat. Tartsa be a csomagoláson
az élelmiszer már elkezdett kiolvadni.
feltüntetett szavatossági időt.
› A fagyasztott élelmiszereket a vásárlás végén vegye
› Tartsa be a csomagoláson jelzett tárolási
meg, és hőszigetelt hűtőtáskában szállítsa.
utasításokat.
19
FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK
ELTARTHATÓSÁGA
HÚS
hónap
PÖRKÖLT
hónap
GYÜMÖLCSÖK
hónap
Marha
8-12
Hús, szárnyas
2-3
Alma
12
Disznóhús, borjúhús
6-9
TEJTERMÉKEK
Sárgabarack
8
Bárány
6-8
Vaj
6
Szeder
8-12
Nyúlhús
4-6
Sajt
3
Ribizli/fekete ribizli
8-12
Darált hús/belsőség
2-3
Tejszín
1-2
Cseresznye
10
Kolbász
1-2
Jégkrém
2-3
Őszibarack
10
Tojás
8
Körte
8-12
Szilva
10
SZÁRNYAS
Csirke
5-7
LEVESEK ÉS
SZÓSZOK
Pulyka
6
Leves
2-3
Málna
8-12
Szárnyasaprólék
2-3
Hússzósz
2-3
Eper
10
Pástétom
1
Rebarbara
10
8
Gyümölcslé (narancs,
citrom, grépfrút)
4-6
RÁKFÉLÉK
Puhatestűek, homár
1-2
Ratatouille
Rák, homár
1-2
TÉSZTAFÉLÉK ÉS
KENYEREK
Kenyér
Sütemény (töltelék
nélkül)
1-2
Spárga
8-10
4
Bazsalikom
6-8
HAL
Torta
2-3
Bab
12
„Zsíros” (lazac, hering, 2-3
makréla)
Palacsinta
1-2
Articsóka
8-10
„Sovány” (tőkehal,
nyelvhal)
Nyers tészta
2-3
Brokkoli
8-10
Lepény
1-2
Kelbimbó
8-10
Pizza
1-2
Karfiol
8-10
Répa
10-12
Zeller
6-8
Gomba
8
Petrezselyem
6-8
Paprika
10-12
Borsó
12
Futóbab
12
Spenót
12
Paradicsom
8-10
Cukkini
8-10
KAGYLÓK
Osztriga (héjában)
20
1-2
3-4
ZÖLDSÉGEK
AJÁNLÁSOK ARRA AZ ESETRE, HA NEM HASZNÁLJA A
KÉSZÜLÉKET
TÁVOLLÉT / NYARALÁS
KÖLTÖZÉS
Vegye ki az összes belső alkatrészt.
1.
2. Csomagolja be és rögzítse egymáshoz őket
ragasztószalaggal úgy, hogy ne ütődjenek
egymáshoz, és ne vesszenek el.
ÁRAMSZÜNET
Áramkimaradás esetén hívja fel az áramszolgáltató
ügyfélszolgálatát, és kérdezze meg, milyen hosszú
ideig fog tartani az áramszünet.
Megjegyzés: Ne feledje, hogy a teljesen telepakolt készülék
hosszabb ideig tartja a hideget, mint a csak részben feltöltött.
Ha még láthatók jégkristályok az élelmiszereken, azok
ismét lefagyaszthatók, bár elképzelhető, hogy ízük és
aromájuk romlik.
Ha az élelmiszer rossz állapotban van, a legbiztosabb,
ha kidobja.
HU
Hosszabb távollét esetén javasoljuk, hogy használja
fel az élelmiszert, és energiatakarékossági okokból
válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
3. Csavarja vissza az állítható lábakat, hogy ne
érjenek hozzá a támasztófelülethez.
4. Zárja be az ajtót és rögzítse ragasztószalaggal,
majd rögzítse a csatlakozókábelt a készülékhez
szintén ragasztószalaggal.
24 óránál rövidebb áramkimaradás esetén.
Tartsa zárva a készülék ajtaját. Ezáltal a készülékben
lévő élelmiszerek a lehető leghosszabb ideig hidegen
maradnak.
24 óránál hosszabb áramkimaradás esetén.
Ürítse ki a fagyasztóteret, és tegye az élelmiszereket
hordozható fagyasztóba. Ha nem rendelkezik
ilyen fagyasztódobozzal, és jégakkuk sem állnak
rendelkezésére, próbálja meg felhasználni a
könnyebben romló élelmiszereket.
Ürítse ki a jégkockatartót.
21
TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS
A tisztítási vagy karbantartási műveletek
megkezdése előtt húzza ki a készülék tápkábelét
a csatlakozóaljzatból, vagy szüntesse meg a
tápellátást.
Soha ne használjon súrolószereket. Soha ne
tisztítsa a hűtőszekrény alkatrészeit gyúlékony
folyadékkal.
Ne használjon gőzzel tisztító berendezéseket.
A gombok és a vezérlőpanel kijelzője nem
tisztítható alkohollal vagy alkoholszármazékokkal;
kizárólag száraz törlőkendőt használjon.
› Időnként tisztítsa meg a készüléket kifejezetten
hűtőszekrények belsejének tisztítására szolgáló
semleges tisztítószeres, langyos vizes oldatba mártott
törlőkendővel.
› A készülék külső felületét és az ajtó tömítését
nedves ruhadarabbal tisztítsa, majd egy puha
ruhadarabbal törölje szárazra.
› A készülék hátoldalán lévő kondenzátort
rendszeresen meg kell tisztítani porszívóval.
Fontos:
› A gombok és a vezérlőpanel kijelzője nem
tisztítható alkohollal vagy alkoholszármazékokkal;
kizárólag száraz törlőkendőt használjon.
› A hűtőrendszer csövei a leolvasztótálca közelében
találhatók, és felforrósodhatnak. Időnként tisztítsa
meg ezeket porszívóval.
22
HU
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
ÉS VEVŐSZOLGÁLAT
MIELŐTT A VEVŐSZOLGÁLATHOZ FORDUL...
A teljesítménnyel kapcsolatos problémák gyakran
olyan, apró dolgokból adódnak, amelyeket
mindenféle szerszám nélkül Ön is ki tud küszöbölni.
MŰKÖDÉSI ZAJOK
A készülék által kiadott zajok hozzátartoznak
a normál működéshez, mivel a berendezés a
teljesítményszabályozás érdekében számos
ventilátorral és motorral rendelkezik, amelyek
automatikusan be- és kikapcsolnak.
ENNEK ELLENÉRE A MŰKÖDÉS KÖZBEN HALLHATÓ ZAJOK EGY RÉSZE CSÖKKENTHETŐ, HA:
› a készüléket vízszintesen, egyenletes felületen
› ellenőrzi, hogy a belső alkatrészek megfelelően
helyezi üzembe.
vannak-e elhelyezve.
› elegendő szabad helyet hagy a készülék és a
› ellenőrzi, hogy az üvegek és tárolóedények nem
bútorok között.
érintkeznek-e egymással.
A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE KÖZBEN HALLHATÓ
ZAJOK
Sípoló hang, amikor első
alkalommal vagy hosszú idő után
kapcsolja be a készüléket.
Kotyogó hang, amikor a
hűtőfolyadék befolyik a
csövekbe.
Zúgó hang, amikor a
kompresszor működik.
Zúgó hang, amikor a vízszelep
vagy a ventilátor aktiválódik.
Recsegő hang, amikor a
kompresszor elindul.
Kattanó hang, amikor a
termosztát beállítja, milyen
gyakran kapcsoljon be a
kompresszor.
23
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
Probléma
Lehetséges ok
Megoldás
A KÉSZÜLÉK NEM MŰKÖDIK
Lehetséges, hogy a készülék
elektromos tápellátásával van
gond.
› Ellenőrizze, hogy a
tápkábel működő, megfelelő
feszültségű konnektorba van-e
csatlakoztatva.
› Ellenőrizze a lakás elektromos
rendszerének védelmi
berendezéseit és biztosítékait.
VÍZ TALÁLHATÓ A
LEOLVASZTÓTÁLCÁBAN
Ez meleg, párás időben normális
jelenség. A tálca akár félig is tele
lehet.
› Győződjön meg arról, hogy a
készülék vízszintesen áll, nehogy
a víz kifolyjon.
A KÉSZÜLÉK AJTÓTÖMÍTÉSSEL
ÉRINTKEZŐ
SZÉLEI ÉRINTÉSKOR MELEGEK
Nem jelent meghibásodást.
Meleg időben és a kompresszor
működése esetén ez normális
jelenség.
NEM MŰKÖDIK A VILÁGÍTÁS
Lehetséges, hogy ki kell cserélni
az izzót.
Lehetséges, hogy a készülék
bekapcsolt/készenléti állapotban
van.
ÚGY TŰNIK,
HOGY A MOTOR TÚL HOSSZAN
MŰKÖDIK
24
A motor működési ideje az
alábbiaktól függ: az ajtónyitások
száma, a tárolt élelmiszer
mennyisége, a helyiség
hőmérséklete, a hőmérsékletszabályozók beállítása.
› Ellenőrizze, hogy a lakás
elektromos rendszerének
védelmi berendezései és
biztosítékai megfelelően
működnek-e.
› Ellenőrizze, hogy a
tápkábel működő, megfelelő
feszültségű konnektorba van-e
csatlakoztatva.
› Ha a LED-ek kiégtek, vegye fel
a kapcsolatot a vevőszolgálattal
az azonos típusú izzóra történő
csere érdekében, amely
kizárólag a vevőszolgálatnál
vagy a hivatalos forgalmazóknál
szerezhető be.
› Ellenőrizze, hogy a készülék
vezérlőelemei megfelelően
vannak-e beállítva.
› Ellenőrizze, hogy nem
helyezett-e nagy mennyiségű
élelmiszert a készülékbe.
› Ellenőrizze, hogy nem nyitják-e
ki túl gyakran az ajtót.
› Ellenőrizze, hogy az ajtó
megfelelően zár-e.
HU
Probléma
Lehetséges ok
Megoldás
A KÉSZÜLÉK HŐMÉRSÉKLETE
TÚL MAGAS
Ennek különböző okai lehetnek
(lásd a „Megoldások” oszlopot).
› Ellenőrizze, hogy a (készülék
hátulján lévő) kondenzátor nem
túl poros, szennyezett-e.
› Ellenőrizze, hogy az ajtó
megfelelően be van-e csukva.
› Ellenőrizze, hogy az ajtó
tömítése megfelelő-e.
› Forró napokon vagy ha a
helyiségben meleg van, a motor
természetesen hosszabb ideig
működik.
› Ha a készülék ajtaja egy ideig
nyitva volt, vagy nagyobb
mennyiségű élelmiszert helyezett
a készülékbe, a motor hosszabb
ideig működik annak érdekében,
hogy a készülék belsejét lehűtse.
AZ AJTÓK NYITÁSA VAGY
ZÁRÁSA NEM MEGFELELŐ
Ennek különböző okai lehetnek
(lásd a „Megoldások” oszlopot).
› Ellenőrizze, hogy az élelmiszer
nem akadályozza-e az ajtó
csukását.
› Ellenőrizze, hogy a belső
alkatrészek és az automatikus
jégkockakészítő a megfelelő
helyen van-e.
› Ellenőrizze, hogy nincs-e
szennyeződés vagy ragadós
anyag az ajtótömítésen.
› Győződjön meg arról, hogy a
készülék vízszintesen áll.
25
VEVŐSZOLGÁLAT
MIELŐTT A VEVŐSZOLGÁLATOT HÍVNÁ
1. Ellenőrizze, hogy a probléma megoldható-e a
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ részben ismertetett
javaslatok segítségével.
2. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készüléket,
hogy lássa, fennáll-e még a hiba.
HA A FENTI LÉPÉSEK ELVÉGZÉSE UTÁN A HIBA
TOVÁBBRA IS FENNÁLL,
LÉPJEN KAPCSOLATBA A HELYI VEVŐSZOLGÁLATTAL
Ha segítségre van szüksége, hívja a garanciafüzetben
található telefonszámot, vagy kövesse a
www.whirlpool.eu weboldalon megadott
utasításokat
Mindig adja meg:
• a hiba rövid leírását;
• a készülék típusát és pontos modellszámát;
• a szervizszámot (az adattáblán a „Service” szó után
látható). A szervizszám a garancialevélen is fel van
tüntetve;
• a teljes címét;
• a telefonszámát.
Ha bármilyen javításra van szükség, csak a hivatalos
vevőszolgálathoz forduljon (így biztosítható az eredeti
alkatrészek használata és a megfelelő javítás).
26
HU
27
19514304901
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising