Whirlpool | HIP 4O23 WGTL | Instruction for Use | Whirlpool HIP 4O23 WGTL Használati útmutató

Whirlpool HIP 4O23 WGTL Használati útmutató
HU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
KÖSZÖNJÜK, HOGY HOTPOINT-ARISTON TERMÉKET VÁSÁROLT!
A teljes körű támogatás és szolgáltatás érdekében regisztrálja készülékét a
www.hotpoint.eu/register oldalon!
A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az Egészségvédelmi és biztonsági útmutatót!
A TERMÉK BEMUTATÁSA
KÉSZÜLÉK
1
2
7
8
9
3
10
4
11
5
1. Felső kosár
2. Evőeszköztartó
3. Lehajtható polcok
4. Felső kosár magasságbeállítója
5. Felső permetezőkar
6. Alsó kosár
7. Nagyterű zóna
8. Alsó permetezőkar
9. Szűrőegység
10. Sótartály
11. Mosogatószer- és öblítőszer-adagoló
12. Adattábla
13. Kezelőpanel
6
Service:
12
0000 000 00000
13
KEZELŐPANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2
3
4
BE/KI gomb
ELŐZŐ gomb
KÖVETKEZŐ gomb
Tabletta (kombinált) gomb
Zone Wash gomb
Zone Wash jelzőfény
Kijelző
Öko program jelzőfénye
Késleltetés jelzőfény
Program száma és a hátralévő idő jelzése
5
6
789
10
11 12 13 14 15
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
16
17
18
19
Elzárt vízcsap jelzőfény
Öblítőszer utántöltése jelzőfény
Só utántöltése jelzőfény
Tabletta (kombinált) jelzőfény
Zone Wash 3D gomb és jelzőfény
Turbo gomb és jelzőfény
Extra Dry gomb és jelzőfény
Késleltetés gomb és jelzőfény
INDÍTÁS gomb és jelzőfény
1
ELSŐ HASZNÁLAT
BEÁLLÍTÁSOK MENÜ ÉS SÓ
TANÁCSOK AZ ELSŐ HASZNÁLATHOZ
A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE
Az üzembe helyezés után távolítsa el az ütközőket a kosarakról és a
rugalmas rögzítőelemeket a felső kosárról.
Só használatával elkerülhető, hogy VÍZKŐ képződjön az edényeken és
a gép funkcionális alkatrészein.
• Fontos, hogy a sótartály soha ne legyen üres.
• Fontos, hogy a vízkeménység be legyen állítva.
A sótartály a mosogatógép alsó részén található (lásd PROGRAMOK
ISMERTETÉSE), és akkor kell feltölteni, amikor a kezelőpanelen a SÓ
kigyullad.
UTÁNTÖLTÉSE jelzőfény
1.Vegye ki az alsó kosarat, és csavarja ki
a tartály kupakját (az óramutató
járásával ellentétes irányba)..
2.Csak a legelső használatkor: töltse fel
vízzel a sótartályt!
3.Helyezze be a tölcsért (lásd az ábrát), és
töltse fel teljesen a sótartályt (ehhez kb.
1 kg só szükséges). Előfordulhat, hogy
egy kevés víz kifolyik a rekeszből.
4. Vegye ki a tölcsért, és törölje le az esetlegesen kiszóródott sót a
nyílás környékéről.
Zárja vissza szorosan a kupakot úgy, hogy a mosogatási program során
ne kerülhessen mosogatószer a tartályba (ellenkező esetben a
vízlágyító helyrehozhatatlanul károsodhat).
Ezután edények nélkül futtasson le egy programot.
Egyedül az „Előmosogatás” program NEM alkalmas erre a célra.
A kiömlő sós oldat vagy sószemek mély korróziót okozhatnak, és
helyreállíthatatlanul károsíthatják az inox acél részegységeket.
Ilyen esetre vonatkozó reklamációnál nem nyújtunk semmiféle
garanciát.
Miután sót öntött a készülékbe, a „SÓ UTÁNTÖLTÉSE” jelzőfény kialszik.
Kizárólag mosogatógépekhez készült sót használjon.
Ha nem tölti fel a sótartályt, a vízlágyító és a fűtőelem károsodhat.
Ha esedékes a só hozzáadása, mindenképpen el kell végezni az
eljárást a mosogatási ciklus megkezdése előtt.
BEÁLLÍTÁSOK MENÜ
1. Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
2. Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
3. Tartsa lenyomva a INDÍTÁS gombot 5 másodpercig, amíg
hangjelzést nem hall.
4. A kijelzőn megjelenik az első elérhető beállítás („A” betű), utána
pedig annak értéke (például: 3).
5. Nyomja meg az ELŐZŐ/KÖVETKEZŐ gombot, és léptessen az
elérhető beállítások és értékek listájában (lásd az alábbi
táblázatban), majd nyomja meg a INDÍTÁS gombot az aktuálisan
kijelölt beállítás értékének megváltoztatásához: a beállítás értéke
villogni kezd.
6. Az ELŐZŐ/KÖVETKEZŐ gombokkal állítsa át a kívánt beállítások
villogó értékeit, majd nyomja meg a INDÍTÁS gombot az új
értékek mentéséhez: a villogás megszűnik.
7. További beállítások módosításához ismételje meg az 5. és 6. lépést
8. A beállítások menüből a BE/KI gombbal léphet ki.
BETŰ
BEÁLLÍTÁSOK
ÉRTÉKEK
(Alapértelmezett félkövéren)
Vízkeménységszint
(lásd „Vízkeménység beállítása”
és „Vízkeménységi táblázat”)
1|2|3|4|5
Öblítőszerszint
(lásd „öblítőszer-adagolás beállítása”)
1|2|3|4|5
Program indítása
A készülék bekapcsolásakor megjelenő
program beállítása.
„E”= Gazdaságos, „L”= Legutóbb futtatott
ciklus
E|L
Fényerő
A kijelző fényerejének beállítása.
„Lo”= Alacsony, „Hi”= Magas
Lo | Hi
Hangerő
A hangjelzések hangerejének beállítása.
„OF” = hang ki, „Lo” = halk, „Hi” = hangos.
OF | Lo | Hi
Belső világítás
(lásd „Opciók és funkciók”)
„On” = Be, „OF” = Ki
On | OF
Gyári beállítások
A gyári beállítások (alapértelmezett
értékeke) visszaállítása a Beállítások
menüben. A beállítás aktiválása után (BE) a
készülék KIKAPCSOL, és visszaállítja a gyári
beállításokat.
„On” = Be, „OF” = Ki
2
A VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSA
A vízlágyító akkor működik tökéletesen, ha a vízkeménységet a
lakóhelyén elérhető víz tényleges keménysége alapján állítja be. Ezzel
kapcsolatban érdeklődjön a helyi vízműveknél.
A gyári beállítás a közepes „3” vízkeménység.
A módosításhoz kövesse a „BEÁLLÍTÁSOK MENÜ” részben leírt
utasításokat.
Vízkeménységi táblázat
On | OF
Szint
°dH
°fH
Német rendszer
Francia rendszer
1
Lágy
0–6
0–10
2
Közepes
7–11
11–20
3
Átlagos
12–17
21–30
4
Kemény
18 - 34
31–60
5
Nagyon kemény
35–50
61–90
HU
ELSŐ HASZNÁLAT
ÖBLÍTÉS ÉS MOSOGATÓSZER
AZ ÖBLÍTŐSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
Az öblítőszerrel könnyebben SZÁRADNAK az edények. Az öblítőszeradagolót A akkor kell feltölteni, ha az ÖBLÍTŐSZER UTÁNTÖLTÉSE
világít a kezelőpanelen..
jelzőfény
Kizárólag mosogatógépekhez készült mosogatószert használjon.
A legjobb mosogatási és szárítási eredmény érdekében javasoljuk,
hogy mosogatószert, folyékony öblítőszert és finomított sót
egyaránt használjon.
Javasoljuk, hogy foszfát- és klórmentes mosogatószert használjon, mivel ezek az anyagok a környezetre károsak.
A jó mosogatási eredmény attól is függ, hogy megfelelő mennyiségű mosogatószert használ-e.
A javasolt mennyiségnél több szer használatakor nem nő a mosogatás hatékonysága, viszont a környezetkárosító hatás nagyobb.
A mennyiséget a szennyezettségi szint alapján határozza meg.
Normál szennyezettségű edények esetén használjon kb. 35 g
(mosogatópor) vagy 35 ml (folyékony mosogatószer)
mosogatószert, és egy teáskanálnyit tegyen közvetlenül a
mosogatótérbe. Ha tablettát használ, egyetlen tabletta elegendő.
Ha az edények enyhén szennyezettek, vagy a mosogatógépbe helyezés előtt vízzel elöblítették azokat, használjon kevesebb (de
min. 25 g/ml) mosogatószert, azaz például ne tegyen a mosogatótérbe mosogatóport vagy -gélt.
35
25
MA X
B
A
1. Nyissa ki az adagolót B úgy, hogy a fedélen lévő fület lenyomja,
majd felfelé húzza.
2. Óvatosan öntse be az öblítőszert. Ne lépje túl a tartályban jelölt
maximális mennyiséget (110 ml), és ne öntse ki a folyadékot. Ha ez
mégis megtörténik, azonnal törölje fel a kiömlött folyadékot egy
száraz ruhával.
3. Csukja vissza a fedelet: ehhez nyomja le, amíg kattanás nem hallatszik.
SOHA ne öntse az öblítőszert közvetlenül a mosogatótérbe.
AZ ÖBLÍTŐSZER ADAGOLÁSA
Ha nem elégedett a szárítási eredménnyel, módosítsa a használt öblítőszer mennyiségét.
A módosításhoz kövesse a „BEÁLLÍTÁSOK MENÜ” részben leírt utasításokat.
Ha az öblítőszer szintjét 1-ra állítja, a készülék nem adagol öblítőszert.
Az ÖBLÍTŐSZER UTÁNTÖLTÉSE jelzőfény nem fog kigyulladni, amikor
kifogy az öblítőszer.
A mosogatógép típusától függően legfeljebb 5 szint állítható be.
A gyári beállítás: „5”.
• Ha kékes csíkok jelennek meg az edényeken, alacsony értéket
állítson be (2-3).
• Ha vízcseppek vagy vízkő látható az edényeken, magas értéket
állítson be (4-5).
B
A
Nyomja meg az A gombot a
mosogatószer-adagoló
felnyitásához.
A mosogatószer kizárólag a száraz
B adagolóba önthető.
Az előmosogatáshoz használt
mosogatószert közvetlenül a
mosogatótérbe helyezze.
1. A mosogatószer kimérésekor a helyes mennyiség meghatározását
az eddigi információk alapján végezze.
A mosogatószer-adagoló B belsejében elhelyezett jelzések
segítenek a megfelelő mennyiség meghatározásában.
2. Törölje le a kiömlött mosogatószert az adagoló széléről, majd zárja
vissza a fedelet kattanásig.
3. Zárja vissza a mosogatószer-adagoló fedelét: húzza felfelé, amíg a
zárszerkezet rögzül.
A mosogatószer-adagoló automatikusan kinyílik, amikor a program az
adott szakaszba ér.
Kombinált mosogatószer használatakor javasoljuk, hogy nyomja meg a
TABLETTA gombot. Ezzel a program úgy módosul, hogy a legjobb
mosogatási és szárítási eredményt nyújtsa.
Ha kombinált terméket használ, javasoljuk, hogy mindenképpen
öntsön a gépbe sót, főként akkor, ha a víz kemény vagy nagyon
kemény (kövesse a csomagoláson jelzett utasításokat).
3
Szárítási
fázis
PROGRAMTÁBLÁZAT
Program
Választható beállítások
*)
Mosogatószer-tartály
B
A mosogatási
program
időtartama
Moso**)
gatótér (óra:perc)
Vízfogyasztás
(liter/ciklus)
Energiafogyasztás
(kWh/ciklus)
3:35
9,5
0,93
2:00 - 3:10
14,0 - 17,0
1,50 - 1,85
1:30 - 2:30
14,5 - 16,0
1,15 - 1,30
-
0:55 - 1:20
13,0 - 14,5
1,15 - 1,25
-
1:40
11,5
1,20
-
0:30
9,0
0,55
P1 Öko
50°
P2 Auto
Intenzív
65°
P3 Auto Normál
55°
P4 Auto Gyors
50°
P5 Kényes
darabok
45°
P6 Expressz 30’
50°
P7 Good Night
50°
-
3:30
15,0
1,15
P8 Fertőtlenítő
65°
-
1:40
10,0
1,30
-
0:12
4,5
0,01
-
0:50
8,0
0,85
P9 Áztatás
P10 Öntisztítás
-
-
-
-
-
65°
-
-
Az ÖKO program adatainak mérése laboratóriumi körülmények között, az EN 50242 európai szabvány előírásainak megfelelően történt.
Megjegyzés a vizsgáló laboratóriumok számára: az EN összehasonlító vizsgálatainak körülményeivel kapcsolatos információkért írjon a következő címre:
assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Az edények előkezelése egyik programnál sem szükséges.
*) Nem minden opció használható egyszerre.
**) A program kijelzőn látható vagy útmutatóban jelzett időtartama becsült érték, amely szabványos feltételek esetén érvényes. A tényleges időtartam
számos tényezőtől függ, mint például a belépő víz hőmérsékletétől és nyomásától, a helyiség hőmérsékletétől, a mosogatószer mennyiségétől, az edények
mennyiségétől és típusától, a súlyelosztástól, a kiválasztott kiegészítő funkcióktól és az érzékelő kalibrációjától. Az érzékelő kalibrációja akár 20 perccel is
növelheti a program hosszát.
Fogyasztás készenléti üzemmódban: Fogyasztás bekapcsolt állapotban: 6 W - Fogyasztás kikapcsolt állapotban: 0,5 W
PROGRAMS DESCRIPTION
P1 ÖKO
P7 GOOD NIGHT
Normál mértékben szennyezett edényekhez használható. Átlagosan
szennyezett edényekhez használatos program, amely az összesített
energia- és vízfogyasztás szempontjából a leghatékonyabb.
Ha a készüléket éjszaka kívánja működtetni, ez a megfelelő program.
Az optimális teljesítmény garantált.
P2 AUTO INTENZÍV
Normál vagy erősen szennyezett edényekhez használható program,
amely egy kiegészítő antibakteriális mosogatást is tartalmaz.
Erősen szennyezett edények és serpenyők mosogatásához (kényes
edényekhez nem használható).
P3 AUTO NORMÁL
P8 FERTŐTLENÍTŐ
P9 ÁZTATÁS
Normál szennyezettségű edényekhez.
Ezt a programot olyan edényekhez használhatja, amelyeket később szeretne elmosogatni. Ehhez a programhoz nem kell mosogatószert használni.
P4 AUTO GYORS
P10 ÖNTISZTÍTÁS
Korlátozott mennyiségű, normál szennyezettségű edényhez. Ez a
ciklus rövid idő alatt optimálisan tisztít.
P5 KÉNYES DARABOK
Ez a program az olyan kényes edényekhez használható, melyek az átlagnál
érzékenyebbek a magas hőmérsékletre (például üvegpoharak, csészék).
P6 EXPRESSZ 30’
Ez a program az enyhén szennyezett edényekhez használható,
amelyeken nincs rászáradt ételmaradék.
4
A mosogatógép karbantartására szolgáló ciklus. Forró vízzel tisztítja a
készülék belsejét.
Megjegyzések:
Ne feledje, hogy a gyorsabb programok inkább enyhén szennyezett
edényekhez valók.
A fogyasztás tovább csökkenthető, ha a mosogatógépet mindig
teljes töltettel indítja el.
HU
OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK
Az OPCIÓK kiválasztásához nyomja meg a megfelelő gombot (lásd: KEZELŐPANEL).
Ha valamely opció nem kompatibilis a kiválasztott programmal (lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA), a megfelelő LED háromszor gyorsan
felvillan, és sípoló hangjelzések hallhatók. Az opció nem aktív.
TABLETTA (kombinált)
TURBO
Ezzel a beállítással a használt mosogatószernek
megfelelően optimalizálható a program teljesítménye.
Ha tabletta formájában kombinált (öblítőt, sót és
mosogatószert egyaránt tartalmazó) mosogatószert
használ, nyomja meg a TABLETTA gombot (kigyullad a
jelzőfény).
Ha mosogatóport vagy folyékony mosogatószert
használ, ezt az opciót ki kell kapcsolni.
Ezzel az opcióval a fő programok hossza lerövidíthető
úgy, hogy a mosogatási és szárítási teljesítmény
változatlan marad.
Válasszon egy kompatibilis programot (lásd:
„Programtáblázat”), és nyomja meg a TURBO gombot.
Ekkor kigyullad a megfelelő jelzőfény. A beállítás
törléséhez nyomja meg ismét a gombot.
EXTRA DRY
ZONE WASH
Ha csak kevés edényt kíván elmosogatni, fél töltet is
elmosható, amellyel vizet, áramot és mosogatószert
takaríthat meg.
Válasszon egy kompatibilis programot (lásd:
„Programtáblázat”), és nyomja meg a ZONE WASH
gombot. A kiválasztott kosár megjelenik a kijelzőn:
(csak az alsó kosár)
(csak a felső kosár
(csak az evőeszközkosár)
Alapértelmezés szerint a készülék az összes kosárban
elvégzi a mosogatást. Opció KIKAPCSOLVA..
ZONE WASH 3D (ZÓNAMOSOGATÁS 3D)
Az opció egyszerre egy kosárnál működik. Különösen a Normál és Intenzív programokhoz ajánlott: a mosogatótér alján
elhelyezett extra 3D vízsugaraknak köszönhetően a ZONE
WASH 3D (ZÓNAMOSOGATÁS 3D) opcióval energiát takaríthat meg, vagy javíthat a mosogatógép teljesítményén:
• ZONE WASH 3D (3D ZÓNAMOSOGATÁS) + NORMÁL
PROGRAM: Akár 40%-kal csökkenti az energiafelhasználást.
• ZONE WASH 3D (3D ZÓNAMOSOGATÁS) + INTENZÍV
PROGRAM: Akár 40%-kal javítja a mosogatógép
teljesítményét. Ez a mosogatási ciklus ideális a nagyon
szennyezett, vegyes edényekhez, pl. lábasokhoz és
serpenyőkhöz, lerakódásokkal erősen szennyezett
edényekhez és nehezen tisztítható edényekhez
(reszelő, zöldségdaráló, piszkos evőeszközök).
Az opció aktiválásához:
1.Válasszon egy kompatibilis programot (normál vagy
intenzív).
2.Nyomja meg a 3D gombot az opció aktiválásához: pár
másodpercig villog a kosár ikon.
3.A ZONE WASH (ZÓNAMOSOGATÁS) gombbal másik
kosárra válthat.
Csak a kiválasztott kosárba tegye be az edényeket.
Az edények hatékonyabb szárításához a program
kiválasztása után nyomja meg az EXTRA DRY gombot.
Ekkor kigyullad a jelzőfény.
Ha az utolsó öblítés magasabb hőmérsékleten történik és
a szárítás hosszabb ideig tart, azzal növelhető a szárítás
hatékonysága. A beállítás törléséhez nyomja meg ismét a
gombot. Az EXTRA DRY opció kiválasztásakor nő a
mosogatási ciklus hossza.
KÉSLELTETÉS
A program indítását 30 perctől 24 óráig terjedő
időtartamig késleltetheti.
1.Válassza ki a programot és a tetszőleges opciókat. A
program indításának késleltetéséhez nyomja meg
(többször) a KÉSLELTETÉS gombot. 30 perc és 24 óra
közötti időtartam állítható be. Amikor a 24 órás
időtartamot eléri, nyomja meg még egyszer a
KÉSLELTETÉS gombot a KÉSLELTETÉS funkció
kikapcsolásához.
2.Nyomja meg a INDÍTÁS gombot, és zárja be az ajtót 4
másodpercen belül. Az időzítő elkezdi a visszaszámlálást.
3.A beállított idő leteltekor kialszik a jelzőfény, és
automatikusan elindul a program.
KÉSLELTETÉS funkció a program elindítása után már
nem állítható be.
A VÍZCSAP EL VAN ZÁRVA - figyelmeztetés
A figyelmeztetés villog, ha nincs belépő víz, vagy el van
zárva a vízcsap.
BELSŐ VILÁGÍTÁS
Ha a funkció aktív, a mosogatótérben elhelyezett LED-ek az ajtó
kinyitásakor, illetve becsukásakor automatikusan bekapcsolnak, illetve
kikapcsolnak.
Ha az ajtót 10 percnél tovább nyitva hagyja, a belső LED-ek
kikapcsolnak. (Ha újra be akarja őket kapcsolni, csukja be, majd ismét
nyissa ki az ajtót.)
Ez a funkció alapértelmezés szerint aktív, de a „BEÁLLÍTÁSOK
MENÜBEN” ki lehet kapcsolni.
5
MINDENNAPI HASZNÁLAT
1. ELLENŐRIZZE A VÍZBEKÖTÉST
Ellenőrizze, hogy a mosogatógép rá van-e kötve a vízhálózatra, és
hogy a csap nyitva van-e.
2. RAKJA AZ EDÉNYEKET A KOSARAKBA
(lásd: A KOSARAK MEGTÖLTÉSE)
3. TÖLTSE FEL A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓT
(lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA).
4. KAPCSOLJA BE A MOSOGATÓGÉPET
Nyissa ki az ajtót, és nyomja meg a BE/KI gombot. Ne feledje, hogy
amíg az ajtó legalább a háromnegyedéig nyitva van, a gombok
nem működnek.
5. VÁLASSZON PROGRAMOT ÉS ADJON MEG EGYÉNI
BEÁLLÍTÁSOKAT
Válassza ki az edények típusának és szennyezettségének leginkább
megfelelő programot (lásd: PROGRAMOK ISMERTETÉSE)
A kijelzőn megjelenik a „P” betű, utána pedig a program száma (pl.
„P 1”). Az ELŐZŐ/KÖVETKEZŐ gombokkal lehet léptetni a
programok között. Állítsa be a kívánt opciókat (lásd: OPCIÓK ÉS
FUNKCIÓK).
6. INDÍTÁS
Indítsa el a mosogatási ciklust a INDÍTÁS gombbal (kigyullad a
jelzőfény), majd 4 másodpercen belül csukja be az ajtót. A program
indulásakor egyszeri hangjelzés hallható. Ha az ajtót nem csukta be
4 másodpercen belül, hangriasztás hallható. Ilyenkor nyissa ki az
ajtót, nyomja meg a INDÍTÁS gombot, majd zárja be ismét az ajtót
4 másodpercen belül.
7. MOSOGATÁSI CIKLUS VÉGE
A mosogatási ciklus végét sípoló hangjelzések jelzik, és a kijelzőn
megjelenik az „End” felirat. Nyissa ki az ajtót, és kapcsolja ki a
készüléket a BE/KI gombbal. Az égési sérülések elkerülése
érdekében az edények kipakolása előtt várjon néhány percet.
Vegye ki az edényeket. Először az alsó kosarat ürítse ki.
Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a készülék
automatikusan kikapcsol, ha bizonyos ideig nem használják.
Ha az edények enyhén szennyezettek, vagy a mosogatógépbe
helyezés előtt vízzel leöblítették azokat, használjon kevesebb
mosogatószert.
FUTÓ PROGRAM MÓDOSÍTÁSA
Ha nem a megfelelő programot választotta, akkor elindítás után kis
ideig még módosítható: Nyissa ki az ajtót (vigyázzon a FORRÓ gőzre!),
és tartsa lenyomva a BE/KI gombot a készülék leállításához. Kapcsolja
vissza a mosogatógépet a BE/KI gombbal, majd válassza ki az új
mosogatási ciklust és az esetleges opciókat. Indítsa el a ciklust: nyomja
meg az INDÍTÁS gombot, majd 4 másodpercen belül csukja be az ajtót.
TOVÁBBI EDÉNYEK HOZZÁADÁSA
A készülék kikapcsolása nélkül nyissa ki az ajtót. Ekkor a „:” égve marad,
és a INDÍTÁS kezd villogni (vigyázzon a FORRÓ gőzre!), majd tegye
be az újabb edényeket a mosogatógépbe. Nyomja meg a INDÍTÁS
gombot, majd 4 másodpercen belül csukja be az ajtót. A ciklus onnan
folytatódik, ahol korábban megszakította azt.
VÉLETLEN FÉLBESZAKÍTÁS
Ha kinyitja az ajtót, vagy ha áramszünet van, a ciklus leáll. Ha ismét
megnyomja a INDÍTÁS gombot, és majd 4 másodpercen becsukja az
ajtót , a program onnan folytatja a ciklust, ahol az félbemaradt
TANÁCSOK ÉS TIPPEK
TANÁCSOK
GÉPBEN NEM MOSOGATHATÓ EDÉNYEK
A kosarak megtöltése előtt távolítsa el az ételmaradékokat az
edényekről, és ürítse ki a poharakat. Mosogatás előtt nem szükséges
folyó vízzel leöblíteni az edényeket.
Az edényeket úgy rendezze el, hogy biztosan álljanak, ne dőljenek el
könnyen. Az edények nyílása lefelé nézzen, és a homorú/domború
részek ferdén álljanak, hogy a víz mindenhova elérjen, és
akadálytalanul folyhasson.
Vigyázat! A fedők, fogantyúk, tálak és serpenyők nem állítják meg a
forgó szórókarokat.
A kisebb tárgyakat az evőeszközkosárba helyezze.
Az erősen szennyezett edényeket az alsó kosárba kell helyezni, mivel
ott erősebb a vízpermet, azaz jobb a mosogatási eredmény.
A készülék megtöltése után ellenőrizze, hogy a szórókarok forgását
nem akadályozza-e valami.
•
•
HIGIÉNIA
•
•
A mosogatógépben keletkező kellemetlen szag és lerakódások
elkerülése érdekében legalább havonta egyszer futtasson le egy magas
hőmérsékletű programot. Használjon egy teáskanál mosogatószert, és
a készülék tisztításához futtassa le a programot edények nélkül.
6
Fából készült edények és evőeszközök.
Kényes, díszes poharak, kézműves és antik edények. Ezek a
díszítések nem bírják a gépi mosogatást.
• Szintetikus anyagból készült részek, amelyek nem bírják a magas
hőmérsékletet.
• Réz- és bádogedények.
• Hamuval, viasszal, kenőzsírral vagy tintával szennyezett edények.
A poharakon lévő díszítés és az alumínium- vagy ezüstedények színe
megváltozhat, kifakulhat a mosogatás során. Egyes üvegtípusok (pl.
kristályüveg) néhány mosogatási ciklus után homályossá válhatnak.
A POHARAK ÉS AZ EDÉNYEK KÁROSODÁSA
•
A készülékbe kizárólag olyan üveg- és porcelánedények
helyezhetők, amelyek a gyártó állítása szerint mosogatógépben
mosogathatók.
Az edényekhez megfelelő, kímélő mosogatószert használjon.
Az edényeket és az evőeszközöket a mosogatási ciklus végeztével
azonnal vegye ki a mosogatógépből.
HU
A KOSARAK MEGTÖLTÉSE
EVŐESZKÖZTARTÓ
A harmadik kosár az evőeszközök
bepakolására szolgál.
Az evőeszközöket az ábrán látható
módon helyezze el.
A külön gyűjtött evőeszközök a
mosogatás után könnyebben
kivehetők, valamint így a
mosogatási és szárítási eredmény
is javul.
A késeket és egyéb éles eszközöket élükkel lefelé rakja a kosárba.
A kosár kialakításának
köszönhetően az olyan kisméretű
edények, mint a kávéscsészék
középre helyezhetők.
Az evőeszközkosárban található
két állítható magasságú rekesz,
melyek segítségével kihasználható a rendelkezésre álló alsó tér, és
magasabb edények helyezhetők a
felső kosárba.
ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ LEHAJTHATÓ POLCOK
A kosárban lévő edények optimális elrendezése
érdekében a lehajtható polcok három
különböző magasságba állíthatók.
A borospoharak biztonságosan helyezhetők a
lehajtható polcokra: a poharak talpát illessze a
megfelelő nyílásokba.
A legjobb szárítási eredmény érdekében hajtsa
le jobban a polcokat. A dőlésszög
módosításához húzza felfelé a lehajtható
polcot, enyhén csúsztassa el, majd állítsa a
kívánt pozícióba.
ALSÓ KOSÁR
Ide fazekak, fedők, tányérok, salátástálak, evőeszközök stb. pakolhatók.
A nagyobb tányérokat és fedőket lehetőség szerint a kosár szélére
helyezze, hogy biztosan ne érjenek a szórókarokhoz.
Az alsó kosár lehajtható tartóelemekkel rendelkezik: függőleges
helyzetbe állítva tányérokat, vízszintes (leengedett) helyzetbe állítva
pedig tálakat, lábasokat pakolhat be egyszerűen.
Az alsó kosárban található egy ún.nagyterű zóna (A). Ez a speciális,
kihúzható tartóelem a kosár hátsó részén található, és lehetővé teszi a
serpenyők és tepsik függőleges helyzetben történő elhelyezését,
amivel hely takarítható meg. Ha használni kívánja, fogja meg a színes
fogantyút (B), és húzza felfelé, miközben előre forgatja. Az edények
méretének megfelelően a tartóelemek jobbra és balra csúsztathatók.
A
B
FELSŐ KOSÁR
Ide helyezhetők a kényesebb és
könnyű edények, például
poharak, csészék, tálkák, kis
salátástálak
A felső kosár lehajtható
tartóelemekkel rendelkezik:
függőleges helyzetbe állítva
csészealjakat, kistányérokat,
leengedett helyzetbe állítva
pedig tálakat, ételtartókat
pakolhat be.
(Példa a megtöltött alsó kosárra)
A FELSŐ KOSÁR MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA
A felső kosár magassága állítható. Ha a felső állásba állítja, az alsó kosárba nagyobb edények helyezhetők; ha az alsó állásba állítja, maximálisan kihasználhatók a lehajtható rögzítőelemek: függőlegesen több
hely áll rendelkezésre, és az alsó kosárba pakolt edényeknek is elegendő hely jut.
A felső kosár magasságbeállítóval rendelkezik (lásd az ábrát). Magasabbra állításához
fogja meg a kosár két oldalát, és az emelőkarok megnyomása nélkül emelje azt feljebb. A
kosár a felső helyzetbe áll.
Az alsó helyzetbe állításához nyomja meg a
kosár két oldalán lévő emelőkarokat A, és tolja lefelé a kosarat
Kifejezetten javasoljuk, hogy ne módosítsa a kosár magasságát akkor, amikor a kosárban edények találhatók. A kosár lejjebb vagy feljebb
helyezésekor SOHA ne csak az egyik oldal magasságát módosítsa.
(Példa a megtöltött alsó kosárra))
ZONE WASH 3D (Zónamosogatás 3D)
A Zone Wash 3D (Zónamosogatás 3D) extra
vízsugarakkal működik, melyek a mosogatótér felső és alsó részein helyezkednek el (narancs színnel jelölve). Ezek több vizet
juttatnak az erősen szennyezett edényekre,
így növelve a mosogatás hatékonyságát. Példa: Helyezzen fazekakat és sütőtálakat szájukkal lefelé a Zona Wash 3D ( Zónamosogatás
3D) alul elhelyezett tartozékai fölé, majd aktiválja a Zona Wash 3D (Zónamosogatás 3D)
opciót a kezelőlapon.
ÜVEGKÍMÉLŐ
Ez a tartozék segít a
különböző talpas
poharakat
biztonságosan
elhelyezni az alsó
kosárban.
A poharak optimális és
stabil elhelyezése révén
a mosogatás és szárítás
hatékonyabbá tehető.
2
3
1
1
2
3
B
A
7
ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS
FIGYELEM! A tisztítási és karbantartási műveletek előtt mindig válassza le a készüléket a hálózatról. A gép tisztításához ne használjon gyúlékony
folyadékokat.
A MOSOGATÓGÉP TISZTÍTÁSA
A készülék belsejében lévő foltokat vízbe és kevés
ecetbe áztatott ronggyal törölje le.
A gép külseje és a kezelőpanel nedves, nem súroló
ronggyal tisztítható. Ne használjon oldószereket vagy
súroló hatású termékeket.
A KELLEMETLEN SZAGOK
MEGELŐZÉSE
Mindig hagyja félig nyitva a készülék ajtaját, így elkerülhető a
páraképződés és a nedvesség felhalmozódása a gépben.
Rendszeresen tisztítsa meg az ajtó és a mosogatószer-adagolók
tömítését egy nedves szivaccsal. Így elkerülhető, hogy ételmaradék
ragadjon a tömítésbe, ami a kellemetlen szagok képződésének
leggyakoribb oka.
Néhány mosogatás után ellenőrizze a szűrőegységet, és szükség
esetén tisztítsa meg alaposan folyó víz alatt, nemfémes kefével, az
alábbi utasításoknak megfelelően:
1. Forgassa a henger alakú szűrőt A az óramutató járásával ellentétes
irányba, majd húzza ki (1. ábra).
2. Vegye ki a kehely alakú szűrőt B úgy, hogy enyhén megnyomja az
oldalsó füleket (2. ábra).
3. Csúsztassa ki a rozsdamentes acélból készült szűrőlemezt C (3. ábra).
4. Ellenőrizze a szűrőrészt, és távolítsa el az ételmaradékokat. SOHA
NE TÁVOLÍTSA EL a mosogatóciklust végző pumpa védőfedelét
(feketével jelölve) (4. ábra)!
1
A VÍZELLÁTÓ TÖMLŐ ELLENŐRZÉSE
Ha a bevezető tömlő átlátszó bevonattal rendelkezik, rendszeresen
ellenőrizze, hogy látható-e egy-egy ponton erősebb elszíneződés. Ha
igen, akkor előfordulhat, hogy a tömlő szivárog, és ki kell cserélni.
Vízzáró tömlők esetén: Ellenőrizze a kis biztonsági szelep betekintő
nyílását (lásd a nyilat). Ha piros, akkor a vízzáró funkció bekapcsolt, és a
tömlőt cserélni kell.
A tömlő lecsatlakoztatásához nyomja meg a kioldó gombot a tömlő lecsavarása közben.
A VÍZBEVEZETŐ TÖMLŐ TISZTÍTÁSA
Ha a víztömlők újak, vagy azokat hosszabb ideig nem használták, a csatlakoztatás előtt folyasson át rajtuk vizet, hogy biztosan tiszták és szennyeződéstől mentesek legyenek. Ha nem végzi el ezt az óvintézkedést,
a vízbevezető tömlő eltömődhet, és károsíthatja a mosogatógépet.
A SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA
Rendszeresen tisztítsa ki a szűrőegységet, így megelőzhető a szűrők
eltömődése, és a víz szabadon tud távozni.
A szűrőegység három szűrőből áll, amelyek eltávolítják az
ételmaradékokat a mosogatóvízből, majd visszaforgatják a vizet: a
legjobb mosogatási eredményt úgy érheti el, ha a szűrőket mindig
tisztán tartja.
A mosogatógép nem használható szűrők nélkül vagy meglazult
szűrővel.
8
B
A
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a vízbevezető tömlő nem tört vagy
repedt-e el. A sérült tömlőt cserélje ki egy, a vevőszolgálaton vagy
szaküzletben beszerzett új tömlőre.
A tömlő típusától függően:
2
A
C
3
4
A szűrők tisztítása után helyezze vissza a szűrőegységet, és rögzítse
megfelelően a helyére. Ez elengedhetetlen a mosogatógép hatékony
működéséhez.
A SZÓRÓKAROK TISZTÍTÁSA
Időnként ételmaradék száradhat a szórókarokra, és eltömítheti a víz permetezésére szolgáló nyílásokat. Ezért
javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a szórókarokat, és tisztítsa meg azokat egy kisméretű, nemfémes kefével.
A felső szórókar leszereléséhez
forgassa el a műanyag
rögzítőgyűrűt az óramutató
járásával ellentétes irányba. A felső szórókar visszahelyezésekor
ügyeljen arra, hogy a több nyílást tartalmazó oldala nézzen felfelé.
Az alsó szórókart felfelé húzva lehet
kivenni a helyéről.
HU
ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELEM! Ha a készüléket el kell mozdítani, tartsa álló helyzetben. Ha mindenképpen szükséges, a hátára dönthető.
CSATLAKOZTATÁS A VÍZCSAPRA
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
A készülék beszerelésekor a vízellátás megfelelő kialakítását kizárólag
szakképzett villanyszerelő végezheti.
A megfelelő beszerelés érdekében a vízbevezető és vízelvezető tömlők
a jobb és a bal oldalra is szerelhetők.
Ügyeljen arra, hogy a mosogatógép ne hajlítsa meg vagy nyomja össze
a vezetékeket.
A VÍZBEVEZETŐ TÖMLŐ CSATLAKOZTATÁSA
•
•
Folyassa a vizet addig, amíg teljesen tiszta nem lesz.
Húzza meg erősen a vízbevezető tömlő csatlakozását, és nyissa ki a
csapot.
Ha nem elég hosszú a bemeneti tömlő, forduljon egy szaküzlethez
vagy szakképzett villanyszerelőhöz.
A víznyomásnak a műszaki adattáblán jelölt értékhatárokon belülre kell
esnie, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a mosogatógép nem
megfelelően működik.
Ügyeljen arra, hogy a tömlő ne legyen megtörve, összenyomva.
A VÍZELLÁTÓ TÖMLŐ CSATLAKOZTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS
ADATOK:
VÍZELLÁTÁS
VÍZBEMENET
VÍZNYOMÁS ÉRTÉKE
hideg vagy meleg (max. 60 °C)
3/4”
0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar)
7,25–145 psi
VIGYÁZAT! Semmilyen körülmények között ne vágja el a
vízbevezető tömlőt, mivel az feszültség alatt álló elektromos
alkatrészeket tartalmaz.
Mielőtt bedugná a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatba, ellenőrizze a
következőket:
•
•
Az aljzat földelt
és megfelel a hatályos előírásoknak.
Az aljzat megfelel a készülék maximális terhelésének, amely az ajtó
belsején található adattáblán van feltüntetve (lásd: A TERMÉK
BEMUTATÁSA).
•
A hálózati feszültség az ajtó belsején található adattáblán jelzett
határértékek közé esik.
•
Az aljzat kompatibilis a készülék csatlakozódugójával.
Ellenkező esetben cseréltesse ki a dugót szakképzett villanyszerelővel
(lásd: VEVŐSZOLGÁLAT). Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót. A
készüléket úgy kell beszerelni, hogy a tápkábel és a csatlakozóaljzat
könnyen hozzáférhető legyen.
Ne hajlítsa meg vagy nyomja össze a vezetéket.
Ha a tápkábel sérült, a potenciális veszélyek elkerülése érdekében
cseréltesse ki azt a gyártóval vagy annak hivatalos műszaki
vevőszolgálatán.
Cégünk nem vállal felelősséget az előírások be nem tartásából adódó
hibákért.
ELHELYEZÉS ÉS VÍZSZINTBE ÁLLÍTÁS
A VÍZELVEZETŐ TÖMLŐ CSATLAKOZTATÁSA
Csatlakoztassa a kimeneti vezetéket egy min. 2 cm átmérőjű
vízelvezető csőre A.
A kimeneti vezeték csatlakozási pontja legyen a talajtól – vagy a
felülettől, amelyen a mosogatógép áll – számított 40-80 cm
magasságban.
MAX 80 cm
MIN 40 cm
Mielőtt a vízelvezető tömlőt a mosogató lefolyójára csatlakoztatná,
vegye le a műanyag dugót B.
1. A mosogatógépet vízszintes és szilárd talajra helyezze. Egyenetlen
talaj esetén a készülék első lábai beállíthatók úgy, hogy a
mosogatógép vízszintesen álljon. A vízszintbe állított készülék
stabilabb, valamint kevesebb az esélye annak, hogy működés
közben elmozdul, rezeg vagy zajt ad ki.
2. Mielőtt a helyére tolná a mosogatógépet, ragassza a hosszúkás,
átlátszó matricát a fapolc alá, így megóvja azt az esetleges
kondenzációtól.
3. Úgy helyezze el a mosogatógépet, hogy annak oldalsó vagy hátsó
panele érintkezzen a szomszédos szekrénnyel vagy a fallal. A
készülék egyszerűen a munkalap alá is helyezhető.
4. A hátsó lábak magasságának beállításához egy 8 mm-es
hatszögletű csavarkulccsal forgassa el a mosogatógép elején
(középen, alul) található piros hatszögletű anyát. Forgassa a
csavarkulcsot az óramutató járásával megegyező irányba a
magasság növeléséhez, illetve az óramutató járásával ellenkező
irányba a magasság csökkentéséhez.
MÉRETEK ÉS KAPACITÁS:
ELÁRASZTÁSVÉDELEM
Védelem az elárasztás ellen. Az elárasztás elkerülése érdekében a
mosogatógép:
- speciális rendszerrel rendelkezik, amely a készülék hibája vagy
szivárgása esetén elzárja a vízellátást.
Egyes típusok Új Aqua Stop kiegészítő biztonsági eszközzel is
rendelkeznek, amely a vízellátó tömlő törésekor is gondoskodik az
elárasztásvédelemről.
Semmilyen körülmények között ne vágja el a vízbevezető tömlőt, mivel
az feszültség alatt álló elektromos alkatrészeket tartalmaz.
SZÉLESSÉG
MAGASSÁG
MÉLYSÉG
KAPACITÁS
598 mm
820 mm
555 mm
14 normál teríték
9
HIBAELHÁRÍTÁS
Előfordulhat, hogy a mosogatógép nem megfelelően működik.
Mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna, az alábbi lista segítségével ellenőrizze, hogy nem oldható-e meg a probléma önállóan.
HIBA
LEHETSÉGES OK
MEGOLDÁS
A mosogatógép nem Nem megfelelően csatlakoztatta a készüléket. Csatlakoztassa a dugót a hálózati aljzatba.
indul vagy nem reagál
Áramkimaradás.
A mosogatógép automatikusan elindul, amint visszatér az áramszolgáltatás.
a parancsokra.
Nincs bezárva a mosogatógép ajtaja.
Erőteljesen nyomja be az ajtót, amíg kattantást nem hall.
A készülék nem reagál a parancsokra.
Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal, majd kb. 1 perc elteltével kapcsolja
vissza, és indítsa újra a programot.
Nem csukódik be az
ajtó.
A kosarak nincsenek teljesen betolva.
Tolja be teljesen a kosarakat.
Az ajtó nyitva van.
Erőteljesen nyomja be az ajtót, amíg kattanást nem hall.
A mosogatógép túl
hangosan működik.
Az edények egymáshoz ütődnek.
Rendezze el megfelelően az edényeket (lásd: A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
Túl sok hab képződött .
Nem megfelelően mérte ki a mosogatószert, vagy az nem használható mosogatógépben (lásd: A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE). Az aktuális ciklust
állítsa le a BE/KI gombbal, majd kapcsolja be ismét a készüléket, válasszon egy
új programot, nyomja meg a INDÍTÁS gombot, és csukja be az ajtót. Ne töltsön
bele mosogatószert.
Nem száradtak meg
az edények.
A kiválasztott programban nincs szárítás.
Ellenőrizze a programtáblázatban, hogy a választott program tartalmaz-e szárítási szakaszt.
Kifogyott az öblítőszer, vagy az adagolása
nem megfelelő.
Adjon hozzá öblítőszert, vagy növelje az adagolt mennyiséget (lásd: AZ ÖBLÍTŐSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE).
Az edények tapadásmentes anyagból vagy
műanyagból készültek.
A vízcseppek megjelenése normális jelenség (lásd: TANÁCSOK).
Nem megfelelően rendezte el az edényeket.
Rendezze el megfelelően az edényeket (lásd: A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
A szórókarok nem forognak szabadon, mivel
az edények útban vannak.
Rendezze el megfelelően az edényeket (lásd: A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
Az edények nem tiszták.
Nem megfelelő erősségű mosogatási ciklust Válasszon megfelelő mosogatási ciklust (lásd: PROGRAMTÁBLÁZAT).
választott, és/vagy a mosogatószer hatékonysága nem megfelelő.
Túl sok hab képződött (lásd: VEVŐSZOLGÁLAT).
Nem megfelelően mérte ki a mosogatószert, vagy az nem használható mosogatógépben (lásd: A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE). Az aktuális ciklust
állítsa le a BE/KI gombbal, majd kapcsolja be ismét a készüléket, válasszon egy
új programot, nyomja meg a INDÍTÁS gombot, és csukja be az ajtót. Ne töltsön
bele mosogatószert.
Nem megfelelően zárta vissza az öblítőszer
rekeszének kupakját.
Zárja vissza az öblítőszer-adagoló kupakját.
A szűrő szennyezett vagy eltömődött.
Tisztítsa meg a szűrőegységet (see ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS).
Kifogyott a só.
Töltse fel a sótartályt (lásd: A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE).
Ha a készülék nem töl- Nem jön víz a vízvezetékből, vagy el van zárva
tődik fel vízzel,
a vízcsap.
a kijelzőn a „H2O”
Meghajlott a vízbevezető tömlő.
vagy az „F06” figyelmeztetés látszik.
Eltömődött a vízbevezető tömlőben lévő
szűrő. Ki kell tisztítani.
Ellenőrizze, hogy jön-e víz a vízvezetékből, és a vízcsap nyitva van-e.
Az edényeken és a
poharakon lerakódás
vagy fehér réteg látható.
Alacsony a sómennyiség.
Töltse fel a sótartályt (lásd: A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE).
Nem megfelelően lett beállítva a vízkeménység.
Növelje az értéket (lásd a vízkeménységi táblázatot).
Ellenőrizze, hogy nincs-e megtörve a vízelvezető tömlő (lásd: ÜZEMBE HELYEZÉS). Állítsa be újra a mosogatógépet, majd indítsa újra.
Az ellenőrzés és a tisztítás után kapcsolja ki, majd be a mosogatógépet, és indítson el egy új programot.
A sótartály kupakja nem megfelelően lett vis- Ellenőrizze, hogy megfelelően visszazárta-e a sótartály kupakját.
szazárva.
Elfogyott vagy nem elegendő az öblítőszer.
Az edényeken és a
A készülék túl sok öblítőszert adagol.
poharakon kék csíkok
vagy kékes elszíneződés látható.
10
Adjon hozzá öblítőszert, vagy növelje az adagolt mennyiséget.
Csökkentse az adagolt mennyiséget.
HU
TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ
A VEVŐSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE
A készülék energiafogyasztási adatait tartalmazó termékspecifikáció a
weboldalunkról tölthető le: docs.hotpoint.eu
Elérhetőségeinket a garancialevélen
találja. A vevőszolgálat hívásakor kérjük,
hogy készítse elő a termék azonosító
lemezén található adatokat.
IEC 436
:
11
400011380080
06/2019 as - Xerox Fabriano
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising