Whirlpool | B TNF 5012 OX | Use and care guide | Whirlpool B TNF 5012 OX Керівництво користувача

Whirlpool B TNF 5012 OX Керівництво користувача
Інструкція з техніки безпеки, експлуатації,
догляду та монтажу
www.whirlpool.eu/register
УКРАЇНСЬКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
UK
УКРАЇНСЬКА
ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ,
ЕКСПЛУАТАЦІЇ та ДОГЛЯДУ ТА МОНТАЖУ
ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ ФІРМИ WHIRLPOOL.
Для отримання більш повної допомоги зареєструйте свій прилад
на сайті www.whirlpool.eu/register
Покажчик
Інструкція з техніки безпеки
УКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Інструкція з експлуатації та догляду
ОПИС ПРОДУКТУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ПРИЛАД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ДВЕРЦЯТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ОСВІТЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ПОЛИЦІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ВЕНТИЛЯТОР + АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ФІЛЬТР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ХОЛОДИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ З СИСТЕМОЮ NO-FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
МОРОЗИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ З СИСТЕМОЮ NO-FROST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
АКСЕСУАРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
УСТАНОВЛЕННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ФУНКЦІЇ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ПОРАДИ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ І НАПОЇВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
РЕКОМЕНДАЦІЇ У ВИПАДКУ НЕВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. . . . . . . . . . . . . 21
ЗВУКИ ПРИЛАДУ ПІД ЧАС ФУНКЦІОНУВАННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ЦЕНТР ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Інструкція з монтажу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3
УКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА, ЯКІ ТРЕБА
ПРОЧИТАТИ ТА ЯКИХ СЛІД
ДОТРИМУВАТИСЯ
Перед використанням приладу
прочитайте ці інструкції з техніки
безпеки.
Збережіть їх для використання у
майбутньому.
У цій інструкції та на самому приладі
містяться важливі попередження
про небезпеку, які слід прочитати та
завжди виконувати.
Виробник не несе жодної
відповідальності за недотримання
цих інструкцій з техніки безпеки, за
неналежне використання приладу
або неправильне налаштування
елементів управління.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО
НЕБЕЗПЕКУ
Малолітніх (від 0 до 3 років) і малих
дітей (від 3 до 8 років) не варто
залишати біля приладу без нагляду.
До користування приладом
допускаються діти віком від 8 років,
особи з фізичними, сенсорними чи
розумовими вадами, а також особи,
які мають незначний досвід чи
знання щодо використання цього
приладу, лише за умови, що такі
особи отримали інструкції щодо
безпечного використання приладу,
розуміють можливий ризик або
використовують прилад під
наглядом осіб, що відповідають за їх
безпеку. Не дозволяйте дітям
гратися з приладом. Не дозволяйте
дітям виконувати чищення та
обслуговування приладу без
нагляду дорослих.
ДОЗВОЛЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ
ОБЕРЕЖНО! Цей прилад не
призначений для експлуатації із
зовнішнім таймером або окремою
системою дистанційного керування.
Цей прилад призначений лише для
побутового застосування та не
призначений для професійного
використання.
Не користуйтеся приладом на
вулиці.
Не зберігайте вибухонебезпечні або
4
легкозаймисті речі, наприклад
контейнери з аерозолями, і не
кладіть і не використовуйте бензин
чи займисті речовини всередині
приладу або поблизу нього: якщо
через неуважність прилад буде
ввімкнено, може виникнути пожежа.
Цей прилад призначено для
використання в побутових і
подібних умовах, наприклад таких:
— у кухонних зонах магазинів,
офісів й інших робочих середовищ;
— житлові будинки за містом,
мотелі, готелі й інші заклади, які
передбачають можливість
проживання;
— домашні готелі, які пропонують
ночівлю та сніданок;
— заклади громадського
харчування, а також заклади, де
прилад використовується в
аналогічних цілях, коли не
передбачено роздрібний продаж.
Лампа, що використовується у
приладі, розроблена спеціально для
побутових електричних приладів, і
не підходить для побутового
освітлення приміщень (Постанова
EC 244/2009).
Прилад придатний до використання
у приміщеннях, температура в яких
відповідає наведеним нижче
діапазонам (відповідно до
кліматичного класу, указаного на
табличці з паспортними даними).
Прилад може не працювати
належним чином, якщо він
тривалий час перебуває в
середовищі з температурою, що
виходить за межі зазначеного
діапазону.
Кліматичний клас T навк.
середовища (°C)
SN Від 10 до 32
N Від 16 до 32
ST Від 16 до 38
T Від 16 до 43
Цей прилад не містить
графітокомпозитних елементів.
Контур холодильного агента містить
R600a (HC).
Прилади з ізобутаном (R600a):
Ізобутан — це природний
легкозаймистий газ, який не
шкодить навколишньому
середовищу. Пильнуйте, щоб
шланги контуру циркуляції
холодильного агента не були
пошкоджені. Будьте особливо
уважними, якщо з пошкоджених
шлангів виходить холодильний
агент.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: не пошкодьте
шланги контуру циркуляції
холодильного агента.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Слідкуйте за тим,
щоб не було перекрито
вентиляційні отвори у корпусі
приладу або в конструкції для його
вбудовування.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: не
використовуйте жодних механічних,
електричних або хімічних засобів,
крім рекомендованих виробником,
щоб прискорити процес
розморожування.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: не
використовуйте та не кладіть
усередину відділень приладу типи
електричних пристроїв, які не були
явно дозволені виробником.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
льодогенератори та/або
водороздатчики не підключені
безпосередньо до системи
водопостачання, тож їх потрібно
наповнювати виключно питною
водою.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Автоматичні
пристрої для виготовлення льоду
та/або дозатори води необхідно
під'єднати до водопроводу, який
постачає лише питну воду та тиск в
якому становить від 0,17 до 0,81 МПа
(1,7 та 8,1 бар).
Не проковтуйте вміст (нетоксичний)
пакетів із льодом (у деяких моделях).
Не їжте кубики льоду або
фруктовий лід відразу після
витягання його з морозильного
відділення, оскільки це може
призвести до обмороження.
Якщо для деяких моделей
передбачено використання
фільтрів, що прикріпляються під
кришкою вентилятора, ці фільтри
завжди потрібно використовувати,
щоб холодильник працював
належним чином.
Не зберігайте в морозильному
відділенні скляні контейнери з
рідинами, оскільки вони можуть
зламатися.
Не закривайте вентилятор
продуктами (за наявності).
Поклавши продукти всередину,
переконайтеся, що дверцята
зачинено належним чином
(особливо дверцята морозильної
камери).
Пошкоджену прокладку потрібно
якнайшвидше замінити.
Використовуйте холодильне
відділення виключно для зберігання
свіжих, а морозильне – для
зберігання заморожених продуктів.
Також у морозильному відділенні
можна заморожувати свіжі
продукти та кубики льоду.
Не зберігайте в морозильному та
холодильному відділеннях
продукти, незагорнуті в харчову
плівку, і уникайте контакту
незагорнутих продуктів із
внутрішніми стінками цих відділень.
Прилад може містити спеціальні
відділення (наприклад, відділення
для свіжих продуктів, контейнер
«Нуль градусів» тощо). Якщо в
посібнику з експлуатації не вказано
інше, ці відділення можна вилучити,
зберігаючи при цьому
функціональність пристрою.
Пентан — це легкозаймистий газ,
який використовується в
пінопластовій ізоляції як
пороутворюючий агент.
УСТАНОВЛЕННЯ
Установлення приладу мають
здійснювати принаймні дві особи.
Під час розпакування та
встановлення приладу
використовуйте захисні рукавиці.
Установлення та ремонт повинен
виконувати кваліфікований
спеціаліст відповідно до інструкцій
виробника та чинних правил
техніки безпеки. Не ремонтуйте та
не заміняйте жодну частину
приладу, якщо в інструкції з
експлуатації прямо не вказано, що
це необхідно зробити.
Роботи з установлення не повинні
виконувати діти. Під час
установлення діти мають
знаходитися на безпечній відстані
від сушарки. Під час та після
установлення сушарки зберігайте
пакувальні матеріали (пластикові
мішки, полістиролові деталі тощо) у
місцях, недоступних для дітей.
Пересувайте прилад обережно, щоб
не пошкодити підлогу (наприклад,
паркет). Рівно встановіть прилад на
підлозі або на опорі, яка здатна
витримати його вагу. Розташуйте
його в місці, яке відповідає розмірам
приладу та не перешкоджатиме
його використанню.
Розпакувавши прилад, перевірте, чи
на ньому немає пошкоджень після
транспортування. У випадку
виникнення проблем зверніться до
продавця або найближчого Центру
післяпродажного обслуговування.
Перед проведенням будь-яких
монтажних робіт прилад слід
відключити від електромережі.
Під час установлення приладу
переконайтеся, що він не
перетискає та не пошкоджує кабель
живлення.
Щоб забезпечити належну
вентиляцію, потурбуйтеся, щоб між
бічними та верхньою стінками
приладу залишився певний вільний
простір. Для запобігання доступу до
гарячих поверхонь відстань між
задньою стінкою приладу та стіною
позаду неї має становити 50 мм.
Якщо відстань буде меншою,
збільшиться рівень споживання
енергії приладом.
Вмикайте прилад тільки після
завершення процедури
установлення.
Перш ніж вмикати прилад,
зачекайте принаймні дві години,
доки контур циркуляції
холодильного агента досягне
максимальної ефективності роботи.
Переконайтеся, щоб поблизу
приладу не було джерела тепла.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО
НЕБЕЗПЕКУ УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
Установлення приладу має
відповідати чинним правилам
техніки безпеки. Для дотримання
цих правил використовуйте
омніполярний вимикач, у якому
відстань між контактами складає не
менше ніж 3 мм і надійне
заземлення.
UK
У разі пошкодження силового
кабелю замініть його на ідентичний.
Заміну кабелю живлення повинен
виконувати кваліфікований
спеціаліст відповідно до інструкцій
виробника та діючих правил техніки
безпеки. Звертайтеся в
авторизований сервісний центр.
Якщо вилка, якою оснащено прилад,
не підходить для розетки,
зверніться до кваліфікованого
техніка.
Довжина кабелю живлення має
бути достатньою для підключення
приладу до електромережі після
його встановлення в меблевий
корпус. Не тягніть за кабель
живлення приладу.
Не використовуйте подовжувачі,
розгалужувачі або перехідники.
Забороняється користуватися цим
приладом у разі пошкодження
шнура живлення або штепселя,
неналежної роботи або
пошкодження чи падіння. Тримайте
шнур подалі від гарячих поверхонь.
Після підключення електричні
компоненти не мають бути досяжні
користувачеві.
Не торкайтеся приладу мокрими
частинами тіла й не користуйтеся
ним, перебуваючи босоніж на
підлозі.
ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Ніколи не застосовуйте пристрої
чищення паром.
Для виконання очищення та
технічного обслуговування
використовуйте захисні рукавиці.
Перед проведенням будь-яких робіт
з технічного обслуговування прилад
слід відключити від електромережі.
Не застосовуйте абразивні або
жорсткі засоби для очищення,
наприклад, спреї для вікон, миючі
засоби для чищення, горючі рідини,
воски для чищення, концентровані
миючі засоби, відбілювачі та засоби
для очищення, що містять
нафтопродукти на пластмасовій
основі, інтер'єрні і дверні підкладки
або прокладки. Не використовуйте
паперові рушники, скребки або інші
жорсткі інструменти для очищення.
5
ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ
УТИЛІЗАЦІЯ ПАКУВАЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ
Пакувальний матеріал на 100% є
вторинною сировиною, придатною
для повторного використання, та
позначений відповідним символом
. Тому різні частини упаковки слід
утилізувати відповідально та і у
повній відповідності до місцевого
законодавства, що регулює
утилізацію відходів.
УТИЛІЗАЦІЯ ПОБУТОВИХ
ПРИЛАДІВ
Перш ніж здавати прилад на
утилізацію, зробіть його
непридатним до використання,
відрізавши кабель живлення та
знявши дверцята й полиці (за
наявності), щоб діти не змогли
залізти всередину та застрягти там.
Цей прилад виготовлено з
матеріалів, які підлягають вторинній
переробці або придатні для
повторного використання.
Утилізуйте його відповідно до
місцевих правил утилізації відходів.
Для отримання додаткової
інформації про поводження з
побутовими електричними
приладами, їх утилізацію та
вторинну переробку зверніться до
компетентних місцевих органів,
служби утилізації побутових
відходів або в магазин, де ви
придбали прилад.
Цей прилад марковано відповідно
до Європейської директиви 2012/19/
ЄC про відходи електричного та
електронного обладнання (WEEE).
Забезпечивши належну утилізацію
виробу, ви допоможете уникнути
можливих негативних наслідків для
довкілля та здоров’я людей, до яких
може призвести неналежне
обслуговування цього приладу під
час утилізації.
на продукті або в
Символ
супровідній документації вказує на
те, що прилад не можна утилізувати
як побутові відходи, і що його
потрібно здати на утилізацію до
відповідного центру збору та
вторинної переробки електричного
й електронного обладнання.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО
ЗАОЩАДЖЕННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Установлюйте прилад у кімнаті з
належною вентиляцією та
незначною вологістю повітря подалі
від джерел теплової енергії
(наприклад, радіатора, кухонної
плити тощо) та в місцях, куди не
потрапляє пряме сонячне проміння.
За потреби використовуйте
ізоляційну пластину.
Щоб забезпечити належну
вентиляцію, дотримуйтесь
інструкцій з установки. Недостатня
вентиляція задньої стінки приладу
спричиняє більше споживання
енергії та зменшує охолоджувальні
властивості приладу.
Часте відкривання дверцят може
призвести до збільшення
споживання енергії.
На внутрішню температуру приладу
і споживання електроенергії може
впливати температура
навколишнього середовища,
частота відкривання дверцят, а
також розташування приладу.
Установлюючи температуру, слід
звертати увагу на ці фактори.
Уникайте зайвого відкривання
дверцят холодильника.
Заморожені продукти
розморожуйте в холодильному
відділенні. Низька температура
заморожених продуктів
поширюється на продукти в
холодильному відділенні,
охолоджуючи їх.
Не ставте теплі напої та їжу в
холодильник – спочатку дайте їм
охолонути.
Розташування поличок у
холодильнику не впливає на рівень
споживання енергії. На полицях слід
так розташовувати продукти, щоб
забезпечити належну циркуляцію
повітря (продукти не мають
торкатися один одного, а між
задньою стінкою холодильника та
продуктами має бути певна
відстань).
Місце для зберігання заморожених
продуктів можна збільшити,
вилучивши контейнери та, за
наявності, полицю для накопичення
інею. Рівень споживання приладом
електроенергії при цьому не
зміниться.
Енергоефективні прилади оснащено
потужними моторами, які слугують
довше, але при цьому споживають
менше електроенергії. Не
хвилюйтеся, якщо мотор працює
протягом тривалішого часу.
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
Цей прилад було сконструйовано,
виготовлено та реалізовано
відповідно до вимог Директив ЄС:
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU та
2011/65/EU (Директива про
6
обмеження використання деяких
шкідливих речовин в електричному
та електронному обладнанні, RoHS).
Цей прилад було сконструйовано,
виготовлено та реалізовано відповідно
до вимог з екодизайну та
енергетичного маркування згідно
директив ЄС: 2009/125/EC і 2010/30/ EU.
UK
Посібник з експлуатації та догляду
ОПИС
ПРОДУКТУ
ПРИЛАД
1
5
6
7
2
3
4
9
8
1. Панель керування*
2. Відділення для овочів та
фруктів*
3. Зона дбайливого зберігання
0 °c /
Безпечне розморожування*
4. Відділення для
заморожування і зберігання
5. Пересувні полиці*
6. Індикатор температури*
7. Лоток для пляшок*
8. Полиця для пляшок*
9. Вирівнювання ніжок
* Залежно від кількості та/або
положення, доступно лише на деяких
моделях.
7
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Кнопка керування морозильником
Кнопка «Сильне заморожування»
«Сильне заморожування»
Жовтий індикатор температури у
морозильному відділенні
Жовтий індикатор температури у
холодильному відділенні
Синій індикатор функції «Сильне охолодження»
Кнопка «Швидке охолодження»
Кнопка керування холодильником
1
8
2
3
4
5
6
7
8
UK
ДВЕРЦЯТА
ЗМІНА НАПРЯМКУ ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЦЯТ
Примітка: Напрямок відкривання дверцят можна змінити.
Гарантія не поширюється на цю дію, якщо її виконують
працівники Центру післяпродажного обслуговування.
Рекомендується перевішувати дверцята удвох.
Дотримуйтесь порад, вказаних у інструкції з монтажу.
ОСВІТЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Для освітлення всередині холодильного відділення
використовується система світлодіодів, які не лише
забезпечують краще освітлення, а й заощаджують
споживання електроенергії.
Якщо система світлодіодного освітлення не працює,
зверніться до центру обслуговування клієнтів, щоб
вам її замінили.
Важливо: Внутрішнє освітлення холодильного
відділення вмикається під час відкривання дверцят.
Якщо дверцята залишатимуться відчиненими
протягом понад 10 хвилин, світло вимкнеться
автоматично.
ПОЛИЦІ
Усі полиці, відкидні полички та кошики можна
вийняти.
ВЕНТИЛЯТОР + АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ФІЛЬТР
Функція «Вентилятор» поліпшує розподіл
температури всередині приладу, забезпечуючи
кращі умови для зберігання продуктів.
Примітка: Не перекривайте продуктами зону
повітрозабірника.
Якщо прилад оснащено
вентилятором, у ньому може
бути встановлений
антибактеріальний фільтр.
Вийміть його з коробки,
розташованої в контейнері
для фруктів і овочів, і вставте в
кришку вентилятора, як зображено на малюнку.
Процедуру заміни наведено в документації, що
постачається в комплекті з фільтром.
ХОЛОДИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ З СИСТЕМОЮ NO-FROST
Розморожування холодильного відділення
відбувається повністю автоматично.
Тала вода автоматично стікає в дренажний отвір,
що прихований за багатопотоковою системою
Multi-flow, і накопичується в контейнері, звідки
потім випаровується.
9
МОРОЗИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ З СИСТЕМОЮ NO-FROST
У морозильних відділеннях No Frost циркуляція
холодного повітря відбувається навколо ділянок
зберігання продуктів, перешкоджаючи утворенню
льоду та звільняючи користувача від потреби
розморожувати прилад.
Заморожені продукти не примерзають до стінок
приладу, маркування продуктів залишається
читабельним, а ділянки зберігання продуктів –
чистими й охайними.
АКСЕСУАРИ
ЛЕГКЕ ЗАМОРОЖУВАННЯ
10
ЛОТОК ДЛЯ ПЛЯШОК
UK
АКСЕСУАРИ
ІНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРИ *
для визначення найхолоднішого місця у
холодильнику.
1. Переконайтеся, що слово «OK» чітко
відображається на індикаторі (див. мал. нижче).
2. Якщо слово «OK» не з'явилося, це означає, що
температура занадто висока: встановіть більш
низьку температуру і зачекайте приблизно 10
годин, поки температура стабілізується.
3. Знову перевірте індикатор: за необхідності
відрегулюйте його після початкового процесу.
Якщо додано надто велику кількість продуктів
або якщо дверцята холодильника часто
відкривали, відсутність на індикаторі напису
«ОК» є нормальною. Зачекайте щонайменше
10 годин, перш ніж встановити ручкою
«УПРАВЛІННЯ ХОЛОДИЛЬНИКОМ» більше
значення.
ЗОНА ДБАЙЛИВОГО ЗБЕРІГАННЯ 0 °C /
БЕЗПЕЧНЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ *:
Відділення призначено для зберігання свіжості
легкої їжі, такої як м'ясо і риба. Низька температура
у відділенні дозволяє зберігати продукти протягом
одного тижня - про це свідчать тести, проведені
із м'ясними продуктами - без втрати їх поживних
речовин, зовнішнього вигляду і смаку.
Відділення також дуже підходить для
розморожування здорової їжі, тому що
розморожування за низької температури запобігає
поширенню мікроорганізмів, у той же час
захищаючи її смак і органолептичні властивості.
Воно не підходить для зберігання фруктів, овочів і
зеленого салату. Але воно може бути використане
для свіжої фаршированої макаронної страви та
навіть для приготованої страви або залишків їжі.
ПОЛИЦІ *
Завдяки застосуванню спеціальних напрямних
можна знімати полиці і регулювати висоту, що
дозволяє зручно зберігати великі контейнери і
харчові продукти.
ПІДДОН ДЛЯ ФРУКТІВ ТА ОВОЧІВ *
Контейнери для фруктів та овочів, які
встановлюються усередину холодильного
відділення, мають бути спеціально розробленими
для підтримання фруктів та овочів свіжими.
Вимкніть регулятор вологості (положення B), якщо
бажаєте зберігати продукти у менш вологому
середовищі, що більш підходить для фруктів,
або увімкніть його (положення A), якщо бажаєте
зберігати продукти у більш вологому середовищі,
що більше підходить для овочів.
A
B
A
B
11
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
ПРИЛАДУ
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ
ЗАПУСК ПРИЛАДУ
Якщо підключити прилад до електромережі, він
автоматично розпочне роботу.
Зачекайте принаймні 4–6 годин після запуску
холодильника, перш ніж заповнювати його
продуктами харчування.
НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
За умовчанням прилад налаштовано на роботу в
межах рекомендованої середньої температури.
Докладні відомості про встановлення температури
наведено в документі «Інструкція для щоденного
використання».
Після підключення приладу до електромережі
його дисплей засвітиться, і приблизно протягом
1 секунди на ньому відображатимуться всі значки.
Активуються стандартні (заводські) настройки
холодильного відділення.
Примітка: Відображене значення відповідає середньому
рівню температури в усьому холодильному відділенні.
УСТАНОВЛЕННЯ
УСТАНОВЛЕННЯ ОДНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Щоб забезпечити належну вентиляцію,
потурбуйтеся, щоб між бічними та верхньою
стінками приладу залишився певний вільний
простір.
Відстань між задньою стінкою приладу та стіною
позаду неї має становити понад 50 мм.
Якщо відстань буде меншою, збільшиться рівень
споживання енергії приладом.
50mm
50mm
12
ВСТАНОВЛЕННЯ ВСТАВОК
Встановіть вставки у верхній та нижній частині
конденсатора (відповідно до малюнка) із задньої
сторони приладу.
UK
ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ
ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОСТОРУ МОРОЗИЛЬНОГО
ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ
•
•
•
•
•
Не блокуйте продуктами харчування область
вентиляції повітря (задня стінка та нижня частина
всередині приладу).
Усі полиці та висувні шухляди можна вийняти.
•
•
витягніть ящики, щоб розмістити в морозильному
відділенні великі продукти.
Розташовуйте продукти безпосередньо на
полицях морозильного відділення.
Вийміть додаткові знімні аксесуари.
На температуру всередині приладу може
вплинути температура навколишнього
середовища, частота відкривання дверцят, а
також розташування приладу. Установлюючи
температуру, слід звертати увагу на ці фактори.
Аксесуари приладу не слід мити в посудомийній
машині, якщо не надано інших вказівок.
ФУНКЦІЇ
УВІМКНЕНО/РЕЖИМ
ОЧІКУВАННЯ
Ця функція активує режим «On/
Stand-by» у холодильному
відділенні. Щоб перевести
прилад у режим очікування,
натисніть і утримуйте протягом
3 секунд кнопку «On/Stand-by».
Усі індикатори вимкнуться крім
індикатора «On/Stand-by», який
указує, що прилад перебуває в
режимі очікування.
Коли прилад перебуває в
режимі очікування, освітлення
в холодильному відділенні не
працює.
Пам’ятайте, що електроживлення
приладу при цьому не
вимикається.
Щоб скасувати режим
очікування, просто натисніть і
утримуйте протягом 3 секунд
кнопку «On/Stand-By».
РОЗУМНИЙ ДИСПЛЕЙ
Цю додаткову функцію
можна використовувати для
заощадження електроенергії.
Щоб активувати функцію
«Розумний дисплей», одночасно
натисніть і утримуйте протягом
3 секунд кнопки «Холодильне
відділення (°C)» і «Морозильне
відділення (°C)», доки не
пролунає звуковий сигнал.
Щоб вимкнути функцію,
повторно виконайте цю
процедуру. Слід пам’ятати, що за
умови використання цієї функції
електроживлення приладу не
вимикається. Натомість просто
зменшується рівень споживання
електроенергії зовнішнім
дисплеєм.
ІНДИКАТОР 6TH SENSE
Ця функція вмикається
автоматично та забезпечує
оптимальні умови для зберігання
продуктів. В разі будь-яких
відхилень функція Pro Fresh
негайно відновлює ідеальні
умови.
Результати вражаючі: свіжість
зберігається якнайкраще у всій
камері холодильника в 4 рази
довше.
13
ШВИДКЕ ОХОЛОДЖЕННЯ
За допомогою функції
«Швидке охолодження»
можна пришвидшити процес
охолодження продуктів у
холодильному відділенні.
Цю функцію рекомендовано
використовувати, якщо
в холодильне відділення
завантажено забагато продуктів.
Щоб активувати функцію
«Швидке охолодження», натисніть
кнопку «Швидке охолодження».
У разі активування функції
швидкого охолодження на
дисплеї холодильника світиться
синій індикатор. Через 6 годин
функція автоматично вимкнеться.
Щоб вимкнути її вручну,
натисніть кнопку «Швидке
охолодження».
СИЛЬНЕ ЗАМОРОЖУВАННЯ
Цю функцію рекомендовано
використовувати, якщо
в морозильне відділення
завантажено забагато продуктів
для заморожування. Щоб
увімкнути або вимкнути цю
функцію, натисніть кнопку
«СИЛЬНЕ ЗАМОРОЖУВАННЯ». У
разі активування функції «Сильне
заморожування» на дисплеї
морозильника світиться синій
індикатор.
Через 24 години покладіть
продукти для заморожування
у верхній висувний ящик
морозильного відділення.
Через 48 годин цю функцію
буде автоматично вимкнено,
або її можна вимкнути вручну,
натиснувши кнопку «Сильне
заморожування (°C)».
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО
ВІДКРИТІ ДВЕРЦЯТА
Якщо дверцята приладу
залишаються відчиненими
протягом понад 2 хвилин,
буде активовано сигнал
попередження про відкриті
дверцята.
Щоб вимкнути звуковий
сигнал, закрийте дверцята або
натисніть кнопку «Вимкнути
попередження».
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО
ТЕМПЕРАТУРУ
Випадки активації сигналу:
Дверцята залишено відчиненими
протягом понад 4 хвилин.
Зачиніть дверцята.
НЕСПРАВНІСТЬ
Несправність виробу.
Зверніться до Центру
післяпродажного
обслуговування.
14
ПОРАДИ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ
UK
ХОЛОДИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Холодильне відділення ідеально підходить для
зберігання приготованих страв, свіжих продуктів і
законсервованої їжі, молочних продуктів, фруктів і
овочів, а також напоїв.
ВЕНТИЛЯЦІЯ ПОВІТРЯ
Природна циркуляція повітря в холодильному
відділенні викликає різну температуру в певних
зонах холодильника. Найнижча температура
спостерігається над контейнером для овочів і
фруктів, а також біля задньої стінки холодильника.
Найвища температура – у верхній частині
відділення біля передньої стінки відділення.
ЗБЕРІГАННЯ СВІЖИХ ПРОДУКТІВ І НАПОЇВ
› Для зберігання продуктів використовуйте
пластикові, металеві, алюмінієві та скляні
контейнери, а також харчову плівку.
› Завжди використовуйте герметично закриті
контейнери для зберігання рідин і їжі, яка може
виділяти специфічний запах або може зіпсуватися
через такий специфічний запах.
› Продукти, що виділяють велику кількість етилену,
та ті, які є чутливими до цього газу, наприклад,
фрукти, овочі та салат, завжди необхідно зберігати
окремо або загортати, щоб не скоротити строк
їхнього зберігання; наприклад, не зберігайте
помідори разом з ківі або капустою.
Недостатня вентиляція призводить до підвищеного
енергоспоживання та зменшення охолоджувальних
властивостей приладу.
Не блокуйте отвори для повітря продуктами
на інших полицях - вони оптимізовані для
забезпечення належної циркуляції повітря та
збереження продуктів.
› Не зберігайте продукти надто близько один до
одного, щоб забезпечити належну циркуляцію
повітря.
› Щоб уникнути падіння пляшок, можна
використовувати утримувач пляшок.
› Якщо кількість продуктів для зберігання
в холодильнику невелика, рекомендуємо
використовувати для цього полиці над
контейнером для овочів і фруктів, адже в цій
зоні холодильного відділення спостерігається
найнижча температура.
› Будьте обережні, щоб не закрити продуктами
отвори для повітря.
МІСЦЕ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ СВІЖИХ ПРОДУКТІВ І НАПОЇВ
› На полицях холодильника: приготовлені страви,
› У контейнері для овочів і фруктів: фрукти, салат,
тропічні фрукти, сири, делікатеси.
овочі.
› У зоні з найнижчою температурою (над
› На поличках дверцят: масло, варення, соуси,
контейнером для овочів і фруктів): м’ясо, риба,
соління, консерви, напої у пляшках і картонних
нарізка, пироги
пакетах, яйця.
15
ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ
І НАПОЇВ
Умовні позначки
ЗОНА ОХОЛОДЖЕННЯ
Рекомендується для зберігання
напоїв, молока та молочних продуктів,
делікатесів, йогурту, яєць, масла, соусів,
солінь, десертів.
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ
ЗОНА ОХОЛОДЖЕННЯ:
ЗОНА ДБАЙЛИВОГО ЗБЕРІГАННЯ 0 °C /
БЕЗПЕЧНЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ *
Рекомендується для зберігання
м'яса, риби, м’ясної нарізки, свіжої
фаршированої макаронної страви,
приготованої страви, залишків їжі.
Також цю зону рекомендується
застосовувати для розморожування
харчових продуктів.
КОНТЕЙНЕР ЗОНИ ШВИДКОГО
ЗАМОРОЖУВАННЯ
Зону максимального охолодження
рекомендується використовувати для
заморожування свіжих та приготованих
продуктів.
ЗВИЧАЙНІ КОНТЕЙНЕРИ МОРОЗИЛЬНОГО
ВІДДІЛЕННЯ
Рекомендується використовувати для
зберігання заморожених продуктів і
морозива.
Примітка: Сірий колір умовної позначки не
збігається з кольором контейнерів
16
МОРОЗИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Морозильне відділення холодильника ідеально
підходить для зберігання заморожених продуктів
харчування, приготування кубиків льоду та
заморожування свіжих продуктів.
Максимальну вагу свіжих продуктів, яку можна
заморозити протягом доби, указано на табличці з
технічними даними (... кг/24 год).
UK
Якщо вам необхідно покласти у морозильну камеру
невелику кількість продуктів, рекомендується
використовувати найхолодніші зони морозильного
відділення в середній частині.
ПОРАДИ ЩОДО ЗАМОРОЖУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ СВІЖИХ ПРОДУКТІВ
› Рекомендуємо додавати до заморожених
› Завжди давайте гарячій їжі охолонути, перш ніж
продуктів записки з назвою цих продуктів і
розташовувати її в морозильному відділенні.
вказаною датою початку заморожування. Таким
› Повністю або частково розморожені продукти
чином, ви зможете швидко знайти потрібний
потрібно негайно спожити.
продукт і визначити продукти, термін придатності
Повторно не заморожуйте розталі неприготовані
яких добігає кінця. Не заморожуйте розморожені
продукти. Після приготування розталих продуктів
продукти повторно.
їх можна знову заморозити.
› Перед заморожуванням свіжих продуктів їх
› Не заморожуйте пляшки з рідиною.
необхідно щільно упакувати, використовуючи
щось одне з наведеного нижче: алюмінієву
› Використовуйте функцію швидкого охолодження
фольгу, харчову плівку, поліетиленові пакети, що
для пришвидшення охолодження процесу
не пропускають повітря та воду, поліетиленові
заморожування (див. «Інструкцію для щоденного
контейнери з кришками або контейнери
використання»).
морозильного відділення, призначені для
заморожування свіжих продуктів.
› Щоб отримати заморожені продукти найвищої
якості, слід використовувати свіжі, дозрілі та
високоякісні продукти.
› Свіжі фрукти й овочі бажано заморожувати
одразу після того, як вони були зібрані, щоб
зберегти оригінальні харчові властивості,
насиченість смаку, колір і запах продуктів.
Деякі види м’яса, наприклад дичину, перед
заморожуванням слід на певний час підвісити, щоб
висушити.
ЗАМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ: ПОРАДИ ЩОДО КУПІВЛІ
Купуючи заморожені продукти, дотримуйтеся
› Після повернення додому негайно помістіть
наведених нижче вказівок:
заморожені продукти в морозильне відділення.
› Перевіряйте, чи не пошкоджено упаковку
› Якщо продукти навіть частково розморозилися,
(заморожені продукти можуть зіпсуватися в
не заморожуйте їх повторно. Такі продукти
пошкодженій упаковці). Якщо упаковка здута
потрібно спожити протягом однієї доби.
або має вологі ділянки, можливо, через погані
› Уникайте або зводьте до мінімуму змінення
умови зберігання продукти в упаковці почали
температури. Уживайте продукт протягом періоду
розморожуватися.
його найкращої якості, термін завершення якого
› Додавайте заморожені продукти до кошика
вказано на упаковці.
наприкінці свого купівельного маршруту та
переносьте їх у теплоізоляційній сумці, що втримує › Завжди дотримуйтеся умов зберігання продуктів,
зазначених на упаковці.
холодну температуру.
17
ЧАС ЗБЕРІГАННЯ
ЗАМОРОЖЕНИХ ПРОДУКТІВ
М’ЯСО
(у місяцях) РАГУ
(у місяцях) ФРУКТИ
(у місяцях)
Яловичина
8 - 12
М’ясо, птиця
2-3
Яблука
12
Свинина, телятина
6-9
МОЛОЧНІ
ПРОДУКТИ
Абрикоси
8
Ягнятина
6-8
Масло
6
Ожина
8 - 12
Кролятина
4-6
Сир
3
Смородина/порічки
8 - 12
Фарш/тельбухи
2-3
Сметана
1-2
Вишні та черешні
10
Сосиски та ковбаси
1-2
Морозиво
2-3
Персики
10
Яйця
8
Груші
8 - 12
Сливи
10
Малина
8 - 12
ПТИЦЯ
Курка
5-7
СУПИ ТА СОУСИ
Індичатина
6
Суп
Пташині тельбухи
2-3
Соус до м’ясних страв 2 - 3
Полуниця
10
Паштет
1
Ревінь
10
8
Фруктові соки
(апельсиновий,
лимоновий,
грейпфрутовий)
4-6
РАКОПОДІБНІ
Річковий рак, омар
1-2
Краб, омар
1-2
КОНДИТЕРСЬКІ
ТА ХЛІБОБУЛОЧНІ
ВИРОБИ
Хліб
1-2
Спаржа
8 - 10
Пироги
4
Базилік
6-8
Торти, тістечка
2-3
Квасоля
12
2-3
Млинці, оладки
1-2
Артишоки
8 - 10
3-4
Неприготовані
кондитерські вироби 2 - 3
Броколі
8 - 10
Кіш
1-2
Брюссельська
капуста
8 - 10
Піца
1-2
Цвітна капуста
8 - 10
Морква
10 - 12
Селера
6-8
Гриби
8
Петрушка
6-8
Перець
10 - 12
Горох
12
Вогненні боби
12
Шпинат
12
Помідори
8 - 10
Кабачки
8 - 10
МОЛЮСКИ
Устриці (обчищені)
1-2
РИБА
«Жирна» риба
(лосось, оселедець,
скумбрія)
«Пісна» риба (тріска,
морський язик)
18
Рататуй
2-3
ОВОЧІ
РЕКОМЕНДАЦІЇ У ВИПАДКУ
НЕВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ
ВІДСУТНІСТЬ / ВІДПУСТКА
ПЕРЕЇЗД
1. Вийміть усі внутрішні частини холодильника.
2. Добре обгорніть частини холодильника
папером та зафіксуйте їх за допомогою клейкої
стрічки так, щоб вони не стукались одна об одну та
не загубилися.
ЗБІЙ В ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ
У разі виникнення збою в електромережі
зателефонуйте до місцевої компанії, що постачає
електроенергію, та запитайте, коли буде
відновлено постачання електроенергії.
Примітка: Зверніть увагу, що повністю заповнений
харчами холодильник підтримуватиме низьку температуру
довше, ніж частково заповнений холодильник.
Якщо на продуктах спостерігаються кристалики
льоду, це означає, що вони все ще заморожені,
але їхні смакові властивості та запах може бути
втрачено.
Якщо стан продуктів харчування незадовільний, їх
краще викинути.
UK
У випадку довготривалої відсутності
рекомендовано звільнити холодильник від
продуктів харчування та вимкнути його, щоб
заощадити споживання електроенергії.
3. Закрутіть ніжки регульованої висоти, щоб вони
не торкалися опорної поверхні.
4. Закрийте дверцята та зафіксуйте їх за
допомогою клейкої стрічки, а також за допомогою
клейкої стрічки прикріпіть кабель живлення до
приладу.
Якщо збій в електромережі триває до 24 годин,
виконайте наведені нижче дії.
Не відкривайте дверцята приладу. Це забезпечить
підтримання низької температури в холодильнику
протягом тривалішого часу.
Якщо збій в електромережі триває понад 24 години,
виконайте наведені нижче дії.
Перекладіть продукти харчування з морозильного
відділення до переносного холодильника. Якщо цю
дію неможливо виконати та якщо відсутні штучні
пакети з льодом, у першу чергу потрібно спожити
ті продукти харчування, що швидко псуються.
Спорожніть форму для кубиків льоду.
19
ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Перш ніж виконувати чищення або технічне
обслуговування, від’єднайте прилад від
електромережі або витягніть вилку з розетки.
Ніколи не використовуйте абразивні миючі
засоби. Ніколи не використовуйте займисті
рідини для миття холодильника.
› Періодично мийте прилад за допомогою ганчірки
та розчину теплої води з нейтральним миючим
засобом (особливо, якщо мова йде про внутрішні
частини холодильника).
› Зовнішню поверхню приладу й ущільнювач для
дверцят почистіть за допомогою вологої ганчірки, а
потім витріть насухо м'якою тканинною серветкою.
› Потрібно регулярно чистити конденсатор,
розташований на задній стінці приладу,
використовуючи пилосос.
20
Забороняється застосовувати пароочисники.
Кнопки та дисплей панелі керування не можна
протирати рідинами, які містять спирт, а лише
сухою ганчіркою.
Важливо:
› Кнопки та дисплей панелі керування не можна
протирати рідинами, які містять спирт, а лише
сухою ганчіркою.
› Труби системи охолодження розташовані поблизу
піддону для збору розмороженого льоду та можуть
нагріватися. Періодично чистість ці труби за
допомогою пилососа.
ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
ТА ПІСЛЯПРОДАЖНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПЕРШ НІЖ ЗВЕРТАТИСЯ В ЦЕНТР
ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ...
UK
Проблеми з ефективністю роботи приладу
можуть бути часто спричинені незначними
неполадками, які можна виправити самостійно та
без використання додаткових інструментів.
ЗВУКИ ПРИЛАДУ ПІД ЧАС ФУНКЦІОНУВАННЯ
Звук, що лунає під час функціонування приладу, –
це нормальне явище, адже прилад має певну
кількість вентиляторів і двигунів, що автоматично
вмикаються та вимикаються.
ДЕЯКІ СПОСОБИ ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ ДЕЯКИХ ЗВУКІВ, ЩО ЛУНАЮТЬ ПІД ЧАС
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИЛАДУ:
› Підніміть прилад і встановіть його на рівній
› Перевірте, чи правильно встановлено
поверхні.
компоненти всередині приладу.
› Не встановлюйте прилад надто близько до
› Перевірте, чи пляшки та контейнери не
навколишніх меблів.
контактують один з одним.
ДЕЯКІ ЗВУКИ, ЩО МОЖУТЬ ЛУНАТИ ПІД ЧАС
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИЛАДУ
Шипіння під час першого
ввімкнення приладу або
ввімкнення після тривалого
періоду простою.
Звук булькотіння, коли рідкий
холодильний агент надходить у
труби холодильника.
Звук «бр-р-р» лунає під час
роботи компресора.
Дзижчання, коли починає
працювати водопровідний
вентиль і вентилятор.
Потріскування, коли починає
працювати компресор.
Клацання термостата, який
регулює частоту роботи
компресора.
21
ПОСІБНИК
З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Проблема
Можлива причина
Рішення
ПРИЛАД НЕ ПРАЦЮЄ
Можливо, виникли проблеми з
електропостачанням приладу.
› Перевірте, чи вставлено
шнур живлення у розетку
електромережі з відповідною
напругою.
› Перевірте, чи справні
захисні пристрої і запобіжники
електричної системи будинку
ПІДДОН ДЛЯ ЗБОРУ
РОЗМОРОЖЕНОГО ЛЬОДУ
МІСТИТЬ ВОДУ
Це нормальне явище за умов
спекотної або вологої погоди.
Піддон може навіть бути
наполовину заповненим.
› Переконайтеся, що прилад
стоїть рівно, й тала вода не
виливається з піддону.
НАГРІВАЮТЬСЯ КРАЇ
ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ
ПРИЛАДУ, ЩО КОНТАКТУЮТЬ
З УЩІЛЬНЮВАЧЕМ ДЛЯ
ДВЕРЦЯТ
Це не є несправністю.
Це явище є нормальним в
умовах спекотної погоди або
під час роботи компресора.
НЕ ПРАЦЮЄ ОСВІТЛЕННЯ
Можливо, потрібно замінити
лампочку.
Можливо, прилад перебуває в
режимі очікування.
ДВИГУН НАДТО ТРИВАЛИЙ
ЧАС ПЕРЕБУВАЄ В РОБОТІ
22
На тривалість роботи двигуна
можуть впливати різні чинники:
частота відкривання дверцят,
обсяг продуктів харчування,
що зберігаються, температура
у приміщенні, налаштування
параметрів температури.
› Перевірте, чи справні
захисні пристрої і запобіжники
електричної системи будинку.
› Перевірте, чи вставлено
шнур живлення в розетку з
відповідною напругою
› Якщо світлодіоди розбиті,
користувачу слід звернутися в
сервісний центр, щоб замінити
несправні їх, а світлодіоди
такого типу є лише в наших
центрах післяпродажного
обслуговування або у
авторизованих продавців.
› Переконайтесь, що
встановлено правильні
налаштування приладу.
› Перевірте, щоб в приладі
зберігався не великий обсяг
продуктів.
› Не відкривайте занадто
часто дверцята приладу,
якщо в цьому немає нагальної
потреби.
› Перевірте, щоб дверцята були
надійно зачинені.
UK
Проблема
Можлива причина
Рішення
ЗАВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
ВСЕРЕДИНІ ПРИЛАДУ
Причин несправності може
бути кілька (див. розділ
«Рішення»).
› Переконайтесь, що
конденсатор не забився
конденсатор (задня частина
приладу) пилом і ворсом.
› Переконайтесь, щоб дверцята
були надійно закриті.
› Переконайтесь, щоб дверцята
були герметично закриті.
› Зазвичай двигун працює
довше, якщо надворі або в
кімнаті спекотно.
› Якщо дверцята приладу
залишити відчиненими
протягом тривалого часу або
якщо зберігається значний
обсяг продуктів харчування,
двигун працюватиме довше,
щоб установити низьку
температуру всередині
приладу.
ДВЕРЦЯТА ПРИЛАДУ
ПОГАНО ВІДЧИНЯЮТЬСЯ ТА
ЗАЧИНЯЮТЬСЯ
Причин несправності може
бути кілька (див. розділ
«Рішення»).
› Перевірте, чи не блокують
пакети продуктів дверцята.
› Перевірте, щоб внутрішні
частини приладу або лоток
для льоду були розташовано
правильно.
› Перевірте, щоб ущільнювач
для дверцят не був брудним і
липким.
› Переконайтеся, що прилад
установлено рівно.
23
ЦЕНТР
ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПЕРШ НІЖ ЗВЕРТАТИСЯ ДО ЦЕНТРУ
ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ,
ВИКОНАЙТЕ НАВЕДЕНІ НИЖЧЕ ДІЇ
1. Перевірте, чи можна вирішити проблему
самостійно за допомогою порад, наведених
у розділі «ПОСІБНИК ІЗ УСУНЕННЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ».
2. Вимкніть прилад і знову увімкніть його, щоб
перевірити, чи несправність залишається.
ЯКЩО ПІСЛЯ ВИЩЕВКАЗАНОЇ ПЕРЕВІРКИ
НЕСПРАВНІСТЬ НЕ ЗНИКНЕ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО
НАЙБЛИЖЧОГО ЦЕНТРУ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Щоб отримати допомогу, зверніться за номером, що
вказаний у гарантійному талоні, або дотримуйтесь
інструкцій на сайті www.whirlpool.eu
Підготуйте таку інформацію:
• короткий опис несправності;
• тип і точну модель приладу;
• сервісний номер (номер після слова Service на
паспортній табличці). Сервісний номер також
указано в гарантійному талоні;
• повна адреса вашого місця проживання;
• ваш номер телефону.
Якщо потрібен ремонт, зверніться до
авторизованого центру післяпродажного
обслуговування (щоб гарантувати правильність
ремонту та використання оригінальних запчастин).
Виробник:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
24
UK
x1
x1
x1
x1
x1
50mm
1
2
3
4
25
5
6
7
8
9
26
UK
10
11
14
12
13
15
16
27
ad
d
le
nd
ha
he
re
.
28
ad
d
d
ad
ha
le
23
001
re
.
re
.
he
he
nd
le
nd
ha
17
18
19
20
21
22
24
19514304300
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising