Indesit | BWE 71253X WSSS EU | Instruction for Use | Indesit BWE 71253X WSSS EU Használati útmutató

Indesit BWE 71253X WSSS EU Használati útmutató
Használati útmutató
www.indesit.com/register
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
KÖSZÖNJÜK, HOGY A INDESIT TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!
Ahhoz, hogy teljesebb támogatásban részesüljön,
kérjük, regisztrálja készülékét: www.indesit.com/register
TARTALOMJEGYZÉK
EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Biztonsági utasítások. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A termék bemutatása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Mosószer-adagoló. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A vízbekötéssel kapcsolatos műszaki adatok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kezelőpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Programok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Opciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Push & Wash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Funkciók. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Programtáblázat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tartozékok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A készülék használata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Első használat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Napi használat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tanácsok és tippek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tisztítás és karbantartás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zárja el a vizet és bontsa az áramellátást. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tisztítsa meg a mosógépet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tisztítsa meg a mosószer-adagoló fiókot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Az ajtó és a dob ápolása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tisztítsa meg a szivattyút. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
A vízbevezető cső ellenőrzése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Az ajtó manuális kinyitása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Szállítás és mozgatás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vevőszolgálat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2
Egészségvédelmi és biztonsági útmutató
HU
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL ÉS TARTSA BE
A készülék használata előtt olvassa el az alábbi
biztonsági útmutatót. Őrizze meg a későbbi
felhasználás érdekében.
Minden esetben tartsa be a kézikönyvben és a
készüléken
található
fontos
biztonsági
figyelmeztetéseket. A gyártó nem vállal felelősséget
a biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából,
a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy
a készülék kezelőszerveinek helytelen beállításaiból
eredő károkért.
Kisgyermekeket (0–3 év között) ne engedjen a
készülék közelébe. Gyermekek (3–8 év között)
kizárólag felügyelet mellett tartózkodhatnak a
készülék közelében. 8 éves vagy idősebb gyermekek,
valamint testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal
élő, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában
hozzá nem értő személyek a készüléket kizárólag
felügyelet mellett vagy a biztonságos használatra
vonatkozó tájékoztatást követően és a fennálló
kockázatok megértése után használhatják. Ne
engedje, hogy a gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik a
készülék tisztítását és karbantartását.
Ne nyissa fel erővel az ajtót, és soha ne álljon rá.
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
VIGYÁZAT! Kialakításából adódóan a készülék
működtetése nem lehetséges külső időzítő
szerkezettel vagy külön távirányítóval.
Ezt a készüléket háztartási, illetve ahhoz hasonló
célokra tervezték, mint például: üzletekben,
irodákban lévő és egyéb munkahelyi konyhákban;
tanyán; szállodák, motelek, reggelit és szobát kínáló
és egyéb szálláshelyek vendégei számára.
Ne lépje túl a gépre vonatkozó maximális
ruhamennyiséget, amely a programtáblázatban
található (száraz ruhák súlya kg-ban megadva).
A készülék nem nagyüzemi használatra való. Ne
használja a készüléket a szabadban.
Ne használjon oldószert (pl. terpentint, benzolt),
oldószert tartalmazó mosószert, súrolóport,
ablaktisztítót vagy általános tisztítószert, illetve
gyúlékony folyadékot. Ne mosson a mosógépben
előzőleg oldószerrel vagy gyúlékony folyadékkal
kezelt anyagokat.
ÜZEMBE HELYEZÉS
A készülék mozgatását és üzembe helyezését a
sérülésveszély csökkentése érdekében két vagy
több személy végezze. Viseljen védőkesztyűt a
készülék kicsomagolása és üzembe helyezése során,
nehogy megvágja magát.
Amennyiben egy szárítógépet szeretne a mosógép
tetejére helyezni, először lépjen kapcsolatba a
vevőszolgálattal vagy a forgalmazóval, és érdeklődje
meg, hogy ez lehetséges-e. Ez a művelet ugyanis
csak akkor lehetséges, ha a szárítógépet egy
megfelelő rögzítőkészlettel a mosógép tetejére
erősíti. A készlet a vevőszolgálattól vagy a
forgalmazótól szerezhető be.
A készüléket úgy mozgassa, hogy ne emelje meg
a tetejénél vagy a fedelénél fogva.
A készülék üzembe helyezését – beleértve a
vízbekötést (ha van) és az elektromos csatlakoztatást
–, valamint javítását kizárólag képzett szakember
végezheti. Csak akkor javítsa meg vagy cserélje ki a
készülék egyes alkatrészeit, ha az adott művelet
szerepel a felhasználói kézikönyvben. Ne engedje a
gyermekeket abba a helyiségbe, ahol az üzembe
helyezést végzi. A kicsomagolás után ellenőrizze,
hogy a készülék megsérült-e a szállítás során.
Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a
kereskedővel vagy a legközelebbi vevőszolgálattal.
Üzembe helyezés után a csomagolóanyagokat
(műanyag, habszivacs stb.) az esetleges
fulladásveszély miatt olyan helyen tárolja, vagy úgy
dobja ki, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá.
Az áramütés elkerülése érdekében az üzembe
helyezési műveletek előtt húzza ki a készülék
hálózati csatlakozóját. Az áramütés és a tűzveszély
elkerülése érdekében az üzembe helyezés során
győződjön meg arról, hogy a készülék miatt nem
sérül-e a hálózati tápkábel. A készüléket csak a
megfelelő üzembe helyezést követően kapcsolja
be.
Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen,
ahol szélsőséges körülményeknek lehet kitéve
(például nem megfelelő szellőzés, 5 °C alatti vagy
35 °C feletti hőmérséklet).
A készülék üzembe helyezése során ügyeljen
arra, hogy mind a négy láb stabilan álljon a padlón,
és szükség esetén állítsa be azokat. Vízmérték
segítségével ellenőrizze, hogy a készülék tökéletesen
vízszintesen áll-e.
Ha a készüléket fa- vagy „úszópadlón” (bizonyos
parketták vagy laminált padlók) helyezi üzembe,
rögzítsen egy legalább 60 x 60 x 3 cm-es rétegelt
lemezt a padlóhoz, és erre helyezze a készüléket.
A vízbevezető tömlő(ke)t a helyi vízszolgáltató
előírásainak
megfelelően
csatlakoztassa
a
vízhálózatra.
Csak hideg vizet használó típusok esetén: ne
csatlakoztassa a melegvíz-ellátáshoz.
Meleg vizet használó típusok esetén: a meleg víz
bemeneti hőmérséklete nem haladhatja meg a 60
°C-ot.
3
Egészségvédelmi és biztonsági útmutató
A mosógépre szállítási csavarokat szerelnek, A CSOMAGOLÓANYAGOK HULLADÉKKEZELÉSE
csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, és el van látva az
hogy a készülék belseje ne sérüljön a szállítás során. Aújrahasznosítás
jelével
.
A gép használata előtt mindenképpen el kell A csomagolás egyes részeinek hulladékkezelését felelősségteljesen, a
ártalmatlanítására vonatkozó helyi rendelkezések szerint kell
távolítani a szállításhoz használt csavarokat. hulladékok
elvégezni.
Eltávolításuk után helyezze a nyílásokba a mellékelt A HÁZTARTÁSI GÉPEK HULLADÉKKÉNT
4 műanyag takaróelemet.
TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSE
A készülék üzembe helyezése után várjon néhány Ez a készülék újrahasznosítható vagy újrafelhasználható anyagok
készült. Leselejtezésekor a helyi hulladékelhelyezési
órát
annak
bekapcsolásával,
hogy felhasználásával
szabályokkal összhangban járjon el. Az elektromos háztartási készülékek
kezelésére, hasznosítására és újrafeldolgozására vonatkozó további
alkalmazkodhasson a helyiség adottságaihoz.
forduljon az illetékes helyi hatósághoz, a háztartási
Győződjön meg arról, hogy a mosógép alján információkért
hulladékok begyűjtését végző vállalathoz vagy az üzlethez, ahol a
található szellőzőnyílásokat (ha vannak az Ön készüléket vásárolta. Ez a készülék az elektromos és elektronikus
készülékén) nem takarja el szőnyeg vagy egyéb berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelv szerinti jelölésekkel
rendelkezik.
anyag.
A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít
A készülék vízhálózatra történő bekötésekor elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív
kizárólag új tömlőket használjon. Régi tömlőkészlet következményeket.
nem használható fel.
A terméken vagy a kísérő dokumentumokon található
jel azt jelzi,
a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem
A belépő víznyomásnak a 0,1–1 MPa tartományba hogy
az elektromos és elektronikai készülékeknek megfelelő gyűjtőhelyen kell
kell esnie.
leadni.
ELEKTROMOS ÁRAMMAL KAPCSOLATOS
FIGYELMEZTETÉSEK
Fontos, hogy a készüléket le lehessen választani
az elektromos hálózatról a villásdugó kihúzásával
vagy az aljzat és a készülék közé szerelt, többpólusú
megszakítóval, illetve kötelező a készüléket a
biztonsági előírásoknak megfelelően földelni.
Ne használjon hosszabbítót, elosztót vagy
adaptert. Beszerelés után az elektromos
alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniük a
felhasználó számára. Ne használja a készüléket
mezítláb, és ne nyúljon hozzá nedves kézzel. Ne
használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a
csatlakozódugó sérült, illetve ha a készülék nem
működik megfelelően, megsérült vagy leejtették.
Ha a hálózati kábel megsérül, az áramütés
kockázatának elkerülése érdekében a gyártóval,
annak szervizképviselőjével vagy egy hasonlóan
képzett szakemberrel kell egy ugyanolyan kábelre
kicseréltetni.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
FIGYELEM: Bármilyen karbantartási művelet előtt
győződjön meg arról, hogy a készüléket kikapcsolta
és kihúzta a konnektorból. Az áramütés elkerülése
érdekében soha ne használjon gőznyomással
működő tisztítókészüléket.
4
HU
Használati útmutató
TERMÉK- LEÍRÁS
1.
2.
3.
1. A mosógép teteje
2. Mosószer-adagoló fiók
3. Kezelőpanel
4.
5.
6.
7.
8.
4. Fogantyú
5. Adagolónyílás
6. Leeresztő szivattyú (a lábazat mögött)
7. Lábazat (leszerelhető)
8. Állítható lábak (4)
MOSÓSZER-ADAGOLÓ
A mosás eredményessége függ a mosószer helyes
adagolásától is: ha túl sokat adagol belőle, a mosás nem lesz
hatékonyabb, de hozzájárul ahhoz, hogy lerakódás képződjön
a mosógépben, valamint a környezetet is jobban szennyezi.
! Ne használjon kézi mosószert, mert túlzottan sok hab
képződik.
! Fehér színű pamut ruhadarabokhoz, előmosáshoz és 60
°C-nál magasabb hőmérsékleten történő mosásokhoz
mosóport használjon.
! Kövesse a mosópor csomagolásán feltüntetett utasításokat.
Húzza ki a mosószer-adagoló fiókot, és a következők szerint
tegye bele a mosószert, illetve az adalékot.
1. Rekesz : Mosószer (por vagy folyadék)
• Folyékony mosószer használata esetén a készülékhez
mellékelt, A jelű eltávolítható műanyaglapot kell
használni a megfelelő adagoláshoz.
• Por alakú mosószer használata esetén helyezze be az
elválasztót a B. mélyedésbe.
2. Rekesz
• Ne tegyen mosószert ebbe a rekeszbe.
3. Rekesz : Adalékanyagok (öblítők stb.)
• Az öblítő soha nem lehet több, mint a központi elemen
jelzett maximális szint.
A VÍZBEKÖTÉSSEL KAPCSOLATOS MŰSZAKI ADATOK
Vízcsatlakoztatás
Vízellátás
Vízcsap
A tápvíz minimális nyomása
A tápvíz maximális nyomása
Hideg
3/4”-es menetes tömlőcsatlakozó
100 kPa (1 bar)
1000 kPa (10 bar)
5
Használati útmutató
KEZELŐPANEL
1
10
2
9
3
8
4
5
7
6
1
ON/OFF gomb
2
START/PAUSE gomb és jelzőlámpa
3
HŐMÉRSÉKLET gomb
4
Kijelző
5
Gomblezáró gomb
6
OPCIÓ gomb
7
Késleltetett indítás gomb
8
CENTRIFUGA gomb
9
PROGRAMVÁLASZTÓ KAPCSOLÓ
10 PUSH & WASH gomb
PROGRAMOK
Kövesse a ruhákon található címke szimbólumaival kapcsolatos utasításokat. A szimbólum által jelzett érték a ruha mosásához
ajánlott maximális hőmérséklet.
NAPI PAMUT
SZINTETIKUS
Egy 30°C-os program pamutruhákhoz. Lehetővé teszi a víz
melegítéséhez használt áramfogyasztás csökkentését, és
jó mosási eredmény biztosít. Enyhén szennyezett ruhák
mosására alkalmas.
Szintetikus szálakból (pl. poliészter, poliakril, viszkóz stb.)
vagy kevertszálas szintetikus-pamut szálakból készült,
közepesen szennyezett ruhák mosására alkalmas.
NAPI SZINTETIKUS
Egy 40°C-os program pamut és szintetikus ruhák vegyes
mosásához. Enyhén szennyezett alsóruhák mosására
alkalmas.
Egy 30°C-os program szintetikus anyagból készült ruhákhoz.
Lehetővé teszi a víz melegítéséhez használt áramfogyasztás
csökkentését, és jó mosási eredmény biztosít. Enyhén
szennyezett ruhák mosására alkalmas.
SZÍNES
Egy 30°C-os program, mely segít megőrizni a színeket;
színes pamut- vagy szintetikus anyagokból készült ruhák
mosására alkalmas. Lehetővé teszi a víz melegítéséhez
használt áramfogyasztás csökkentését, és jó mosási
eredmény biztosít. Enyhén szennyezett ruhák mosására
alkalmas.
FINOMRUHÁZAT
A finomruházat mosására alkalmas. Mosás előtt
célszerű kifordítani a ruhákat. A legjobb eredmény
elérése érdekében használjon folyékony mosószert a
finomruházathoz.
30 PERCES GYORSMOSÁS
Enyhén szennyezett ruhák gyors mosásához. Nem alkalmas
gyapjú, selyem és kézzel mosandó ruhák mosásához.
PAMUT
Közepesen vagy erősen szennyezett, ellenálló vászonból és
pamutból készült törölközők, alsóneműk, asztalterítők stb.
mosására alkalmas.
6
VEGYES
ÖKO PAMUT
Enyhén szennyezett pamutruhák mosására alkalmas.
40°C-on és 60°C-on ez a szokásos program a pamutruhák
mosásához, és ez a leghatékonyabb víz- és áramfogyasztás
szempontjából.
PAMUT, FEHÉR
Erősen szennyezett fehér és színtartó színes ruhákhoz.
SPORT
az enyhén koszos sportruházatok (melegítők, rövid
nadrágok stb.) mosására tervezték. A legjobb
eredmény érdekében javasoljuk, hogy ne lépje túl a
„programtáblázat”-ban feltüntetett maximális töltetet.
Folyékony mosószer alkalmazása javasolt, féladagnak
megfelelő mennyiséget használjon.
HU
Használati útmutató
PAPLAN
Libatollal bélelt anyagok, például (legfeljebb 3,5 kgos) dupla vagy szimpla paplanok, párnák vagy kabátok
mosására. A paplanokat úgy kell elhelyezni a dobban, hogy
a szélüket befelé kell hajtogatni, és legfeljebb a dob ¾ részét
szabad kitölteni. A legjobb eredmények elérése érdekében
öntsön folyékony mosószert a mosószer-adagoló fiókba.
GYAPJÚ - WOOLMARK APPAREL CARE
- BLUE:
A „Gyapjú” programot a Woolmark Company
jóváhagyta a „kézzel mosható” besorolású
gyapjúruhák mosásához, feltéve, hogy a mosás során
betartják a ruha címkéjén jelzett és a mosógép gyártója által
közölt utasításokat. (M1127)
SZAGTALANÍTÁS
Használja ezt a programot a kellemetlen (pl. dohányfüst,
izzadtság, sült étel) szagú (szintetikus szálból készült) ruhák
mosásához. Ez a program eltávolítja a kellemetlen szagokat,
és megőrzi a szálakat.
ÖBLÍTÉS + CENTRIFUGÁLÁS
Öblítésre és centrifugálásra szolgál.
CENTRIFUGÁLÁS + SZIVATTYÚZÁS
Centrifugálásra és a víz leeresztésére szolgál.
OPCIÓK
! Ha a kiválasztott opció nem kompatibilis a beállított programmal, a jelzőlámpa villogni fog, és az opció nem lesz aktív.
! Ha a kiválasztott opció nem kompatibilis egy korábban kiválasztott másik opcióval, a jelzőlámpa villogni fog, és 3 csipogást fog
hallani, és csak az utóbbi opció lesz aktív; bekapcsol az aktivált opcióhoz tartozó jelzőlámpa.
FOLTELTÁVOLÍTÁS
Ez az opció lehetővé teszi a szennyeződés típusának
kiválasztását, így optimálisan lehet beállítani a programot
a folt eltávolítása érdekében. A következő típusú
szennyeződést lehet kiválasztani:
- Étel: például az ételek és italok által okozott
szennyeződéseknél.
- Munka: például zsírok és tintafoltok esetén.
- Szabadtér: például sár- és fűfoltok esetén.
SPORT
Ez az opció lehetővé teszi a sportruházatoknak
legjobban megfelelő program kiválasztását, hogy a
készülék a ruházatok technikai jellemzőinek lehető legjobb
megőrzése mellett távolítsa el a szennyeződést. A Sport
opció különböző szintjei az alábbi mosási ciklusokat teszik
lehetővé:
- S
portcipők, olyan ciklus, mely tökéletes biztonságban
max. 2 pár edzőcipő mosására alkalmas.
- S
portruházat és törölközők, ez a ciklus lehetővé teszi
a különböző sportruházatok mosását az edzőteremben
használt törölközőkkel együtt.
- T
echnikai ruházat, kimondottan a vízhatlan vagy
különleges technikai ruházatok, pl. Gore-tex mosására
alkalmas ciklus, mely optimizálja a mosási teljesítményt,
hogy huzamos ideig megőrizze a ruházatok technikai
jellemzőit. A technikai ruházatokhoz ne használjon öblítőt.
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
A kiválasztott program késleltetett indításához
nyomogassa a gombot a kívánt késleltetés beállításához. Az
opció bekapcsolásakor a
szimbólum látható a kijelzőn.
A késleltetett indítás megszüntetéséhez nyomogassa a
gombot addig, amíg az „OFF” szó megjelenik.
40°
60°
HŐMÉRSÉKLET
Minden egyes programhoz előre meghatározott
hőmérséklet tartozik. A hőmérséklet módosításához nyomja
meg a
gombot. Az érték megjelenik a kijelzőn.
40°
60°
CENTRIFUGÁLÁS
Minden egyes programhoz előre meghatározott
centrifuga-sebesség tartozik. A centrifuga sebességének
módosításához nyomja meg a
gombot. Az érték
megjelenik a kijelzőn.
7
Használati útmutató
PUSH & WASH
Ezzel a funkcióval úgy is el lehet indítani egy mosást, amikor a készülék ki van kapcsolva, hogy előtte megnyomná az ON/
OFF gombot, vagy a készülék bekapcsolása után úgy, hogy aktiválna bármilyen más gombot és/vagy használná a
programválasztó kapcsolót (ellenkező esetben a Push & Wash funkció kikapcsol). A Push & Wash mosás elindításához tartsa
lenyomva a megfelelő gombot 2 másodpercig. A világító jelzőlámpa mutatja, hogy a program elindult. Ez a program pamut
vagy szintetikus anyagoknál is ideális, mivel 30°C-os hőmérsékleten most, a centrifuga maximális fordulatszáma pedig 1000. A
maximális töltet 4 kg (időtartama 45 perc).
Hogyan működik?
Megjegyzés: ha a Push & Wash gombbal indítja el a mosást,
1. Töltse be a (pamut és/vagy szintetikus) ruhákat, majd
ezzel egy automatikus, nem módosítható programot indít el
csukja be az ajtót.
pamut és szintetikus ruhákhoz. Ennél a programnál nem lehet
2. Töltse be a mosószert és adalékokat.
további opciókat beállítani.
3. Indítsa el a programot úgy, hogy 2 másodpercig nyomva
Ha egy automatikus program közben szeretné kinyitni az
tartja a Push & Wash gombot. A megfelelő jelzőlámpa zölden
ajtót, nyomja meg a START/PAUSE
gombot; ha az ajtózár
világít és az ajtó bezárul (megjelenik a szimbólum).
szimbólum kikapcsol, ki lehet nyitni az ajtót. Nyomja meg
újra a START/PAUSE
gombot, és a program ott folytatódik,
ahol megszakította.
4. A program végén az END szó jelenik meg a kijelzőn.
8
HU
Használati útmutató
FUNKCIÓK
ON/OFF
a készülék be- vagy kikapcsolásához nyomja meg
röviden ezt a gombot. Amennyiben az START/PAUSE lámpa
zöld fénnyel lassan villog, a készülék be van kapcsolva. A
mosógép mosás közben történő leállításához hosszan,
kb. 3 másodpercig tartsa lenyomva a nyomógombot – a
gomb rövid, vagy véletlen megnyomása nem kapcsolja le a
készüléket.
A mosógép mosás közben történő leállítása magát a mosást
is nullázza.
PROGRAMOK TEKERŐGOMB
a kívánt program beállítására szolgálnak (lásd
“Programtáblázat”).
START/PAUSE
nyomógomb és lámpa : ha a zöld jelzőlámpa
lassan villog, a mosás indításához nyomja meg ezt a
gombot. A ciklus elindításával a jelzőlámpa állandó fénnyel
kezd világítani. A mosás szüneteltetéséhez ismételten
nyomja meg ezt a gombot; a jelzőlámpa narancssárga
fénnyel kezd el villogni. Amennyiben al szimbólum nem
világít, az ajtót ki lehet nyitni. Hogy a mosást a készülék
onnan folytassa, ahol azt ön korábban megszakította,
nyomja meg ismét a gombot.
GOMBZÁR
A kezelőpult zárolásához tartsa lenyomva a
gombot kb. 2 másodpercig. A világító
szimbólum jelzi,
ha a kezelőpult le van zárva. Ez megakadályozza, hogy
véletlenül módosítsa a programot (az ON/OFF gomb
kivételével), például akkor, ha kisgyermek van otthon. A
kezelőpult zárolásának feloldásához tartsa lenyomva a
gombot kb. 2 másodpercig.
KIJELZŐ
B
A
C
C
A választható mosási programok hossza és a futó
programból hátralévő idő az A részben jelenik meg; ha
KÉSLELTETETT INDÍTÁST választ, a kijelző visszaszámlál a
kiválasztott program indításáig.
A megfelelő gomb megnyomásával megnézheti a
centrifuga maximális fordulatszámát és a hőmérséklet
értékét a készüléken beállított programnál, vagy a legutóbb
kiválasztott értékeket, ha ezek kompatibilisek a beállított
programmal.
Amíg a készülék feldolgozza az adatokat a kiválasztott
program alapján, a homokóra villog a kijelzőn. Legfeljebb 10
perc múlva a ikon égve marad, és megjelenik a hátralévő
idő. A „homokóra” ikon kb. 1 perccel azután kikapcsol, hogy
megjelenik a hátralévő idő.
A kiválasztott programhoz tartozó „mosási fázisok” és a futó
program „mosási fázisa” a B részben jelenik meg:
Mosás
Öblítés
Centrifugálás
Szivattyúzás
Amikor világít a „késleltetés” szimbólum , azt jelzi, hogy a
„Késleltetett indítás” értéke megjelent a kijelzőn.
A mosási opcióktól függően három szint van a C részben.
Ajtózár szimbólum
Amikor világít, azt jelzi, hogy az ajtó zárva van. A károsodás
megelőzése érdekében az ajtó kinyitása előtt várja meg,
amíg a szimbólum elalszik.
Ha egy program közben szeretné kinyitni az ajtót, nyomja
meg a START/PAUSE gombot ; ha a szimbólum elalszik,
az ajtót ki lehet nyitni.
9
Használati útmutató
PROGRAMTÁBLÁZAT
Összes víz (l)
Javasolt
mosószer
Energiafogyasztás kWh
Mosószerek és
adalékok
Maradék
nedvességtartalom %
Maximális töltet 7 kg
Teljesítményfelvétel kikapcsolt módban 0,5 W / bekapcsolva hagyva 8 W
1
Napi pamut
30°C
– 30°C
1200
3.5
**


–

–
–
–
2
Napi szintetikus
30°C
– 30°C
1000
3.5
**


–

–
–
–
3
Színes
30°C
– 30°C
1000
3.5
**


–

–
–
–
4
Finomruházat
30°C
– 30°C
0
1.0
**


–

–
–
–
5
30 perces gyorsmosás
30°C
– 30°C
800
3.5
30


–

70
0.16
33
6
Pamut (2)
40°C
– 60°C
1200
7.0
220




53
0.98
75
7
Szintetikus (3)
40°C
– 60°C
1200
3.5
195




33
0.75
72
8
Vegyes
40°C
– 40°C
1200
7.0
**


–

–
–
–
60°C
1200
7.0
275




53
0.99
52.5
40°C
1200
7.0
220




53
0.98
75
60°C
– 90°C
1200
7.0
**




–
–
–
30°C
– 40°C
600
3.5
**




–
–
–
9
10
11
Öko pamut
Max. for- Maximá- Időtartam Mosás
lis töltet
(perc)
dulatszám
(kg)
Tartomány
Hőmérséklet
Program
Alap
(1)
Pamut, fehér
Sport
60°C
Öblítés
Por
Folyadék
12
Paplan
30°C
– 30°C
1000
2.0
**


–

–
–
–
13
Gyapjú
40°C
– 40°C
800
1.5
**


–

–
–
–
14
Szagtalanítás
40°C
– 40°C
1000
3.0
**


–

–
–
–
Öblítés + centrifugálás
–
–
1200
7.0
**
–

–
–
–
–
–
Centrifugálás + szivattyúzás *
–
–
1200
7.0
**
–
–
–
–
–
–
–
 Szükséges adag  Opcionális adag
A mosási programnak a kijelzőn vagy az útmutatóban jelzett
időtartama egy a szokásos körülményeken alapuló becslés. A
tényleges időtartam számos tényezőtől függ, így például a bejövő
víz hőmérsékletétől és nyomásától, a környezeti hőmérséklettől,
a mosószer mennyiségétől, a töltet mennyiségétől és típusától, a
ruhatöltet kiegyensúlyozása, a kiválasztott további opciók.
A vizsgálatot végző intézetek számára:
2) Hosszú pamutprogram: állítsa be a 6-os programot 40°C-ra.
3) Hosszú szintetikus program: állítsa be a 7-es programot 40°C-ra.
* A program kiválasztása és a centrifugálás kihagyása
esetén a mosógép csak szivattyúzást végez.
** A programok időtartamát a kijelzőn lehet ellenőrizni.
A 1061/2010 szabályozásnak megfelelő tesztprogram:
1) Ez a program normál szennyezettségű pamuttöltet mosására
alkalmas, és ez a leghatékonyabb energia- és vízfogyasztás
szempontjából is; ez kell használni a 60°C-on vagy 40°C-on
mosható ruhákhoz. A tényleges mosási hőmérséklet eltérhet a
kijelzett értéktől.
TARTOZÉKOK
Érdeklődjön az ügyfélszolgálaton, hogy az alábbi kiegészítők
rendelkezésre állnak-e ehhez a mosógépmodellhez.
10
Összeépítő készlet
Ezzel a kiegészítővel a szárítógépet a mosógép tetejére lehet
helyezni, így helyet takaríthat meg, és egyszerűbb lesz a
szárító betöltése és kiürítése is.
HU
Használati útmutató
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
ELSŐ HASZNÁLAT
A készülék bekötése után, és az első használat előtt,
futtasson le egy programot mosószerrel, de töltet nélkül, az
„Öntisztítás” programot beállítva.
NAPI HASZNÁLAT
A MOSANDÓ RUHÁK ELŐKÉSZÍTÉSE
Ürítse ki a zsebeket:
• Az olyan tárgyak, mint például a pénzérmék vagy
öngyújtók kárt tehetnek a mosógépben és a
dobban. Vizsgálja meg a gombokat.
Válogassa szét a szennyest a következők szerint:
• Az anyag típusa (pamut, kevertszálas anyagok, szintetikus,
gyapjú, kézzel mosható ruhák). Szín (válogassa szét a
színes és a fehér ruhákat, az új színes ruhákat mossa
külön). Finomruházat (apró ruhadarabok – például
nejlonharisnya; és kapcsos ruhadarabok – például
melltartók: helyezze ezeket egy textilzsákba).
A MOSÁSI CIKLUSOK VÉGREHAJTÁSA
Gyors programozás
1. Nyissa ki az ajtót. Töltse be a szennyest,
és figyeljen rá, hogy ne lépje túl a
programtáblázatban jelzett maximális töltetet.
2. Húzza ki a mosószer-adagoló-fiókot, és töltsön
mosószert a megfelelő rekeszekbe a „MOSÓSZERADAGOLÓ FIÓK” című részben leírtaknak
megfelelően.
3. Csukja be az ajtót.
4. Nyomja meg a PUSH & WASH gombot a
mosás elindításához.
Hagyományos programozás
1. Nyomja meg az ON/OFF gombot ; a START/PAUSE
jelzőlámpa
zölden, lassan fog villogni.
2. Nyissa ki az ajtót. Töltse be a szennyest,
és figyeljen rá, hogy ne lépje túl a
programtáblázatban jelzett maximális töltetet.
3. Húzza ki a mosószer-adagoló-fiókot, és töltsön
mosószert a megfelelő rekeszekbe a „MOSÓSZERADAGOLÓ FIÓK” című részben leírtaknak
megfelelően.
4. Csukja be az ajtót.
5. Használja a PROGRAMVÁLASZTÓ
kapcsolót a kívánt mosási program kiválasztásához:
ehhez egy adott hőmérséklet és centrifuga-sebesség
tartozik, amelyet módosítani lehet. A program hossza
megjelenik a kijelzőn.
6. Módosítsa a hőmérsékletet és/vagy a centrifuga
sebességét: a készülék automatikusan megjeleníti a
kiválasztott programhoz tartozó maximális hőmérsékletet
és centrifuga-sebességet, vagy a legutóbb használt
beállításokat, ha ezek kompatibilisek a kiválasztott
40°
programmal. A
60° gombbal fokozatosan csökkenteni
lehet a hőmérsékletet a hideg vizes mosásig, melyet
az „OFF” beállítás jelöl. A
gombbal fokozatosan
csökkenteni lehet a centrifuga sebességét, és teljesen ki
is lehet kapcsolni („OFF” beállítás). Ha ismét megnyomja
ezeket a gombokat, visszaállnak a maximális értékek.
7. Válassza ki a kívánt opciók.
- If the selected option is not compatible with the set wash cycle, the
indicator light will flash and the option will not be activated.
- If the selected option is not compatible with another previously
selected option, the indicator light will flash accompanied by a
buzzer (3 beeps), and only the latter option will be activated; the
indicator light corresponding to the activated option will turn on.
8. Nyomja meg a START/PAUSE
gombot a program
elindításához; a megfelelő jelzőlámpa zölden világítani
fog, és az ajtó bezárul (megjelenik a szimbólum).
PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA
A program megszakításához nyomja meg újra a START/
PAUSE
gombot; a jelzőlámpa sárgán fog villogni. Ha a
szimbólum nem világít, az ajtót ki lehet nyitni. HA folytatni
szeretné a programot a megszakítás pontjától, nyomja meg
újra a START/PAUSE
gombot.
AZ AJTÓ KINYITÁSA, HA SZÜKSÉGES
A program elindítása után megjelenik a szimbólum, mely
azt jelzi, hogy az ajtót nem lehet kinyitni. A program futása
közben az ajtó zárva marad. Ha egy program közben szeretné
kinyitni az ajtót, például azért, hogy ruhákat tegyen be vagy
vegyen ki, nyomja meg a START/PAUSE
gombot a program
megszakításához; a jelzőlámpa sárgán fog villogni. Ha a
szimbólum nem világít, az ajtót ki lehet nyitni. Nyomja meg
újra a START/PAUSE
gombot a program folytatásához.
FUTÓ PROGRAM MÓDOSÍTÁSA
Ha módosítani szeretne egy folyamatban lévő programot,
szakítsa meg azt a START/PAUSE
gombbal (a megfelelő
jelzőlámpa sárgán fog villogni), ezután válassza ki a kívánt
programot, majd nyomja meg újra a START/PAUSE
gombot.
! Ha szeretne törölni egy már megkezdett programot, tartsa
lenyomva az ON/OFF gombot. A program leáll, a mosógép
pedig kikapcsol.
11
Használati útmutató
PROGRAM VÉGE
Ezt a kijelzőn látható „END” felirat fogja jelezni; amikor a
szimbólum kikapcsol, kinyithatja az ajtót. Nyissa ki az ajtót,
vegye ki a ruhákat, majd kapcsolja ki a készüléket. Ha nem
nyomja meg a „BE/KI” gombot, a mosógép automatikusan
kikapcsol kb. fél óra elteltével. Zárja el a vízcsapot, nyissa ki az
ajtót, és pakolja ki a ruhákat. Hagyja félig nyitva a mosógép
ajtaját, és hagyja, hogy a dob megszáradjon.
! Az elindított ciklus törléséhez hosszan nyomja meg a
gombot. A ciklus megszakad és a készülék kikapcsol.
A bepakolt ruhák kiegyensúlyozására szolgáló rendszer
A túlzott zajhatás megelőzésére, valamint a mosandók
egyenletes eloszlása érdekében a dob a centrifuga fázis előtt
a mosási centrifugasebességnél kicsit nagyobb sebességre
kapcsol. Amennyiben a töltet kiegyensúlyozására irányuló
próbálkozások nem vezetnek eredményre, a készülék az
elméleti centrifugasebességnél lassabb centrifugálásra
kapcsol. Jelentős kiegyensúlyozatlanság esetén a mosógép,
centrifugálás előtt megpróbálja a töltetet megfelelően
eloszlatni. A töltet megfelelő eloszlásának biztosítása
érdekében ajánlatos a nagy ruhaneműket a kicsikkel
összekeverni.
TANÁCSOK ÉS TIPPEK
A RUHANEMŰ SZÉTVÁLOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI
•
•
•
•
Anyag típusa/kezelési címke utasításai szerint (pamut,
vegyes szövet, műszálas anyag, gyapjú, kézzel mosandó
darabok)
Szín szerint (válassza szét a színes és fehér ruhákat, az új
színes darabokat mossa külön)
Méret szerint (mosson együtt különböző méretű
ruhadarabokat, mivel így javítható a mosás hatékonysága
és a ruhák eloszlása a dobban)
Kényes anyagok elkülönítése (a kisméretű darabokat,
például nejlonharisnyákat, illetve a például rézkapoccsal
rendelkező ruhadarabokat mossa mosózsákban vagy
cipzáras párnahuzatban).
A KEZELÉSI CÍMKÉN JELZETT MOSÁSI
SZIMBÓLUMOK
A lavór ábrája mellett megadott érték az adott ruhadarab
mosásának maximum hőmérsékletét jelzi.
Normál mechanikus hatás
Csökkentett mechanikus hatás
Nagyon csökkentett mechanikus hatás
Csak kézi mosás
Nem mosható
12
•
RENDSZERESEN TISZTÍTSA MEG A VÍZSZŰRŐT
Ezzel megelőzhető a szűrő eltömődése, ami
akadályozhatja a víz megfelelő leeresztését.
MILYEN NEHEZEK A MOSANDÓ RUHÁK?
•
•
•
•
•
1 lepedő: 400–500 g.
1 párnahuzat: 150–200 g
1 asztalterítő: 400–500 g
1 fürdőköpeny: 900–1200 g.
1 törölköző: 150–250 g
HU
Használati útmutató
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
A tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a mosógépet és húzza ki a konnektorból. Ne használjon gyúlékony
folyadékot a mosógép tisztításához.
ZÁRJA EL A VIZET ÉS BONTSA AZ
ÁRAMELLÁTÁST
Zárja el a vízcsapot minden mosás után. Ez segít csökkenteni
a mosógépben található hidraulikus rendszer kopását, és így
elkerülhetők a szivárgások.
A tisztítás és karbantartás során mindig húzza ki a
mosógépet.
TISZTÍTSA MEG A MOSÓGÉPET
A készülék külső részét és gumi alkatrészeit langyos
szappanos vízbe áztatott ronggyal lehet megtisztítani. Ne
használjon oldószert vagy súrolószert.
A mosógép rendelkezik egy „Öntisztító” programmal a belső
alkatrészekhez; ezt töltet nélkül kell lefuttatni.
A program optimalizálása érdekében használhat mosószert
(az enyhén szennyezett ruhákhoz megadott mennyiség
10%-át) vagy speciális mosógéptisztító adalékanyagot. Azt
javasoljuk, hogy 40 mosásonként futtasson le egy öntisztító
programot.
A program elindításához tartsa lenyomva a és
gombot egyszerre 5 másodpercig.
A program automatikusan elindul, és kb. 70 percig fut.
A program leállításához nyomja meg a START/PAUSE
gombot.
AZ AJTÓ ÉS A DOB ÁPOLÁSA
Mindig hagyja nyitva az ajtót, hogy ne alakuljanak ki
kellemetlen szagok.
TISZTÍTSA MEG A SZIVATTYÚT
A mosógépben öntisztító szivattyú van, mely nem igényel
semmilyen karbantartást. Az apró tárgyak (például
pénzérmék vagy gombot) néha beleeshetnek a szivattyú
alapjánál található védő előkamrába.
! Ellenőrizze, hogy véget ért a program, majd húzza ki a
készüléket.
Az előkamra elérése:
1. vegye le a mosógép elején található fedőlapot: ehhez
először nyomja meg a közepét, majd a két oldalán húzza
lefelé.
2. csavarja le a leeresztő szivattyú fedelét az óra járásával
ellentétes irányba csavarva: természetes, hogy egy kevés
víz kifolyhat.
1
2
3
A
B
3. gondosan tisztítsa meg a belső részt.
TISZTÍTSA MEG A MOSÓSZER-ADAGOLÓ
FIÓKOT
A fiók kiszedéséhez nyomja meg a kart (1) és húzza ki a fiókot
(2) (lásd ábra).
Mossa ki folyó víz alatt! Ezt a tisztítást gyakran el kell végezni.
1
2
4. csavarozza vissza a fedelet.
5. helyezze vissza a fedőlapot: ellenőrizze, hogy a horgok a
helyükön legyenek, mielőtt visszanyomja a fedőlapot a
készülékre.
A VÍZBEVEZETŐ CSŐ ELLENŐRZÉSE
Legalább évente egyszer ellenőrizze a vízbevezető csövet. Ha
megrepedt vagy felhasadt, ki kell cserélni: a mosás közben a
nagy nyomású víz miatt hirtelen szétnyílhat a cső.
! Soha ne alkalmazzon már használt csövet.
13
Használati útmutató
HIBAELHÁRÍTÁS
A mosógép számos automatikus biztonsági és tájékoztató funkcióval rendelkezik. Ezek észlelik, ha hiba történt vagy
karbantartás szükséges, és megfelelően tájékoztatnak is erről. Gyakran olyan apró hibákról van szó, amelyek néhány percen
belül megoldhatók.
Rendellenesség
A mosógép nem kapcsol be.
Lehetséges okok / megoldás
A készülék nincs bedugva a konnektorba, vagy nincs bedugva eléggé, hogy érintkezzen.
Nincs áram a lakásban.
A mosógép ajtaja nincs megfelelően becsukva.
Nem nyomta meg az ON/OFF
A program nem indul el.
gombot.
Nem nyomta meg a START/PAUSE
gombot.
A vízcsap nincs kinyitva.
Késleltetett indítás van beállítva.
A vízbevezető cső nincs csatlakoztatva a csaphoz.
A cső meg van törve.
A mosógép nem tölt fel vízzel
(a kijelzőn a „H2O” felirat
villog).
A vízcsap nincs kinyitva.
Nincs víz a lakásban.
Nincs elegendő nyomás.
Nem nyomta meg a START/PAUSE
gombot.
A leeresztőcső nem a padlószinttől 65 és 100 cm közötti magasságban van felszerelve.
A leeresztőcső vége vízbe merül.
A mosógép folytonosan
szívja, és üríti a vizet.
A mosógép nem üríti le a
vizet, vagy nem centrifugál.
A mosógép nagyon rázkódik
a centrifugálás alatt.
A fali szifonnak nincs szellőzése.
Ha ezen vizsgálatok után a probléma nem oldódik meg, zárja el a vízcsapot, kapcsolja ki a mosógépet, és hívja
ki a szervizszolgálatot. Ha a lakás egy épület legfelsőbb emeleteinek egyikén található, lehetséges, hogy a
csatornaszellőző eltömődése (szivornyahatás) lépett fel, ezért a mosógép folytonosan szívja, és leereszti a vizet.
E kellemetlenség elkerülésére a kereskedelmi forgalomban rendelkezésre állnak csatornaszellőző-szelepek.
A program nem ereszti le a vizet: néhány programnál a vizet manuálisan kell leereszteni.
A leeresztőcső meg van törve.
A lefolyó el van dugulva.
Az üzembe helyezéskor a forgódob rögzítése nem lett eltávolítva.
A készülék nincs vízszintben.
A mosógép bútorok és falak közé van szorítva.
A vízbevezető cső nincs jól felcsavarva.
A mosógépből elfolyik a víz.
A mosószer-adagoló fiók eltömődött.
A leeresztőcső nincs szorosan rögzítve.
Az „Opciók” és a START/
lámpa villog, a
PAUSE
kijelzőn pedig egy hibakód
látható (pl.: F-01, F-...).
Túl sok hab képződik.
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a konnektorból, várjon kb. 1 percet, majd kapcsolja be újra.
Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a szervizhez .
A mosószer nem mosógépekhez való („gépi”, „kézi vagy gépi mosáshoz” vagy hasonló jelzésnek kell lennie
rajta).
Túl sok mosószert használt.
A Push & Wash funkció nem
kapcsol be.
14
A készülék bekapcsolása után egy másik funkciót aktivált, nem a Push & Wash funkciót. Kapcsolja ki a
készüléket, és nyomja meg a Push & Wash gombot.
Használati útmutató
HU
SZÁLLÍTÁS ÉS MOZGATÁS
Ne emelje a mosógépet a tetejénél fogva.
1. Húzza ki a hálózati csatlakozót, és zárja el a vízcsapot.
2. Ellenőrizze, hogy a gép ajtaja és a mosószer-adagoló
megfelelően be van-e zárva.
3. Csatlakoztassa le a vízbevezető csövet a vízcsapról, majd
a vízleeresztő csövet a lefolyóról. Távolítsa el a tömlőkben
maradt vizet, majd rögzítse őket úgy, hogy a szállítás
során ne sérülhessenek meg.
4. Szerelje vissza a szállítási csavarokat. Ehhez hajtsa végre
fordított irányban a szállítási csavarok eltávolításához az
Üzembe helyezési útmutatóban szereplő lépéseket.
Fontos megjegyzés: A mosógépet ne szállítsa úgy, hogy a
szállítási csavarok nincsenek becsavarozva.
15
Használati útmutató
VEVŐSZOLGÁLAT
MIELŐTT A SZERVIZHEZ FORDULNA, TEGYE A KÖVETKEZŐKET
•
•
Győződjön meg arról, hogy a hibát nem tudja saját maga
is elhárítani (lásd “Rendellenességek és elhárításuk”);
Indítsa el újból a programot, hogy lássa, elhárította-e a
hibát;
• Amennyiben nem sikerült, forduljon szakszervizhez.
! Soha ne forduljon nem engedéllyel nem rendelkező
szerelőhöz.
VEGYE FEL A KAPCSOLATOT A VEVŐSZOLGÁLATTAL
Ha a fenti lépések elvégzése után
a hiba továbbra is fennáll,
forduljon a helyi vevőszolgálathoz (a telefonszámot lásd a
garanciafüzetben)
Közölje:
• A meghibásodás jellege;
• A mosógép típusa (Mod.);
• Gyártási szám (S/N).
16
Ezek az adatok a mosógép hátoldalán, illetve az elülső
oldalon az ajtó belsején elhelyezett adattáblán találhatók.
XXXXXXXXXX
Üzembe helyezési útmutató
x1
17 mm - 0.67 inch
x1
12 mm - 0.47 inch
1a
1
1b
2
x4
1c
2 cm
x4
- 0,7
inch
1d
3
4
17
Üzembe helyezési útmutató
max 2,0 cm
max 0,8 inch
max 100cm / 39 inch
min 60cm / 24 inch
B
8,2
f e et
A
ma x 2 , 5
m
/
max 100cm / 39 inch
min 60cm / 24 inch
ext
x4
n
n
859991534540HU
18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising