Whirlpool | SMF 9010 C/NE/IXL | Use and care guide | Whirlpool SMF 9010 C/NE/IXL User guide

Whirlpool SMF 9010 C/NE/IXL User guide
Օգտագործողի ձեռնարկ
www.whirlpool.eu/register
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՁԵՌՆԱՐԿ
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ WHIRLPOOL ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԸ ԳՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:
Ավելի համապարփակ օգնություն և աջակցություն ստանալու համար գրանցեք Ձեր ապրանքը www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register հղումով:
ԻՆԴԵՔՍ
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ և ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Անվտանգության ցուցումներ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ և ԽՆԱՄՔԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Նկարագրություն . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Վերահսկողության վահանակ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Պարագաներ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ինչպես օգտագործել սարքավորումը . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Առաջին օգտագործում. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ամենօրյա օգտագործում. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Գործառույթներ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Հատուկ գործառույթներ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ցուցիչներ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Պատրաստման աղյուսակ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Պահպանում եվ մաքրում. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Անսարքություն . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Գործարկման ժամանակ արձակված ազդանշաններ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ստուգված պատրաստում . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Վաճառված ապրանքների սպասարկման կենտրոն . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2
HY
Առողջության և Անվտանգության ուղեցույց
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
Նախքան սարքի օգտագործումը, ընթերցեք այս հրահանգները:
Պահեք դրանք ձեռքի տակ` հետագայում անդրադառնալու
համար:
Այս ցուցումներն ու սարքավորումները պարունակում են
կարևոր անվտանգության նախազգուշացումներ, որոնք պետք
է դիտարկել ցանկացած ժամանակ: Արտադրողը որևէ
պատասխանատվություն չի կրում այս անվտանգության
ցուցումներին չհետևելու, սարքերի ոչ պատշաճ օգտագործման
և վերահսկողության համակարգի սխալ տեղադրման համար:
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Սարքավորումը և դրա պարագաները
տաքանում են օգտագործման ժամանակ: Պետք է անել այնպես,
որպեսզի խուսափեք տաքացած մասերին դիպչելուց: 8
տարեկանից փոքր երեխաներին չպետք է թույլ տալ մոտենալ
առանց հսկողության:
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Եթե սալօջախի մակերեսը ճաքած է,
ապա մի օգտագործեք սարքավորումը, քանի որ կա
էլեկտրահարվելու վտանգ:
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Հրդեհի վտանգ. չի կարելի
առարկաներ դնել պատրաստման համար նախատեսված
մակերեսներին:
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Պատրաստման գործընթացը պետք է
վերահսկել: Կարճաժամկետ պատրաստման գործընթացը պետք
է անընդհատ վերահսկել:
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Յուղով և ձեթով պատրաստման
գործընթացն առանց հսկողության թողնելը կարող է վտանգավոր
լինել, քանի որ կա հրդեհի վտանգ: ԵՐԲԵՔ չփորձեք կրակը
մարել ջրով. փոխարենը` անջատեք սարքավորումը, իսկ հետո
կրակը ծածկեք կափարիչով կամ հրդեհային անվտանգության
ծածկոցով:
Չի կարելի սալօջախն օգտագործել, որպես աշխատանքային
մակերես կամ հենարան: Հագուստը կամ այլ դյուրավառ
նյութերը հեռու պահեք սարքավորումից մինչև դրա բոլոր
բաղադրիչներն ամբողջությամբ սառչեն - կա հրդեհի վտանգ:
Մետաղական առարկաները, ինչպիսիք են դանակները,
պատառաքաղները, գդալները և կափարիչները չպետք է դնել
սալօջախի մակերեսին, քանի որ դրանք կարող են տաքանալ:
Շատ փոքր երեխաներին (0-3 տարեկան) պետք է հեռու
պահել սարքավորումից: Փոքր երեխաներին (3-8 տարեկան)
պետք է հեռու պահել սարքավորումից և շարունակաբար
վերահսկել: 8 տարեկան և ավելի երեխաները, ինչպես նաև այն
անձիք ովքեր ունեն թույլ ֆիզիկական, զգայական և մտավոր
կարողություններ և սարքերի վերաբերյալ փորձի և գիտելիքի
պակաս, կարող են առնչվել այդ սարքերի հետ, եթե նրանց
տրվել է դրանց օգտագործման համար անհրաժեշտ
անվտանգության ցուցումներ, ինչպես նաև գիտակցում են թե
ինչպիսի վտանգ են դրանք պարունակում: Երեխաները չպետք է
խաղան սարքերի հետ: Դրանց մաքրումը և պահպանումը չպետք
է իրականացվի երեխաների կողմից առանց խորհրդատվության:
Օգտագործելուց հետո, անջատեք սալօջախի էլեմենտն իր
վերահսկողությունից:
ԿԱՐԵՎՈՐ Է ԿԱՐԴԱԼ ԵՎ ԴԻՏԱՐԿԵԼ
ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Այս սարքավորումը նախատեսված չէ
արտաքին անջատման սարքով շահագործելու համար, ինչպիսիք
են` ժամանակաչափը կամ հեռակառավարվող համակարգը:
Այս սարքավորումը նախատեսված է կենցաղում և
նմանատիպ միջավայրերում օգտագործելու համար, ինչպիսիք
են` խանութներում, գրասենյակներում և այլ աշխատանքային
միջավայրերում աշխատակազմի համար նախատեսված
խոհանոցային տարածքներում, գյուղատնտեսական տներում,
հյուրանոցների, մոթելների և այլ բնակելի միջավայրերի
հաճախորդների կողմից:
Այլ օգտագործում չի թույլատրվում (օր.` տաքացնել
սենյակները):
Այս սարքավորումը նախատեսված չէ մասնագիտական
օգտագործման համար: Չի կարելի սարքն օգտագործել դրսում:
ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
Սարքավորումը պետք է տեղադրեն երկու կամ ավելի անձիք.
կավնասվածքստանալուհավանականություն.Փաթեթավորումից
հանելու և տեղադրելու համար օգտագործեք պաշտպանիչ
ձեռնոցներ. կա կտրվածք ստանալու հավանականություն:
Տեղադրումը` ներառյալ ջրամատակարարումը (առկայության
դեպքում),
էլեկտրամիացումները
և
վերանորոգման
աշխատանքները պետք է իրականացվեն որակավորված
տեխնիկի կողմից: Չի կարելի վերանորոգել կամ փոխել սարքի
որևէ մաս, եթե տվյալ արտադրանքի ձեռնարկում նշված չէ:
Երեխաներին պետք է հեռու պահել տեղադրման վայրից:
Սարքավորումը փաթեթավորումից հանելուց հետո պետք է
համոզվել, որ այն չի վնասվել տեղափոխման ժամանակ:
Խնդիրների դեպքում կապ հաստատեք մատակարարի կամ Ձեր
մոտակա Վաճառված Ապրանքների Սպասարկման Ծառայության
հետ: Տեղադրելուց հետո, փաթեթավորման նյութերը
(պլաստմաս, փրփրապլաստմասե մասեր և այլն) պետք է պահել,
որպեսզի դրանք հասանելի չլինեն երեխաներին. Կա շնչահեղձ
լինելու հավանականություն: Սարքավորումը չպետք է միացված
լինի հոսանքին նախքան տեղադրելը. կա էլեկտրահարվելու
հավանականաություն: Տեղադրման ընթացքում համոզվեք որ
սարքավորումը չի վնասել հոսանքի մալուխը. կա
էլեկտրահարվելու հավանականաություն: Ակտիվացրեք
սարքավորումը միայն, երբ տեղադրումն ավարտել եք:
Կատարեք խցիկի կտրման աշխատանքները` նախքան
սարքավորումը տեղադրելը և հեռացրեք փայտի տաշեղները և
թեփը:
Եթե սարքավորումը տեղադրված չէ ջեռոցի վերևում, ապա
անհրաժեշտ է բաժանարար պանել (ներառված չէ) տեղադրել
խցիկի մեջ` սարքավորման մեջ:
ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ
Անհրաժեշտ է սարքավորումն անջատել հոսանքի աղբյուրից`
հանելով խրոցակը, կամ բազմաբևեռ անջատիչի միջոցով, որը
տեղադրված է վարդակի վերին մասում` էլեկտրագծերի
անցկացման կանոնների համաձայն, ինչպես նաև սարքավորումը
պետք է հողանցվի` համաձայն ազգային անվտանգության
ստանդարտների:
3
Առողջության և Անվտանգության ուղեցույց
Չի կարելի օգտագործել երկարացման լարեր, բազմաթիվ
վարդակներ կամ ադապտերներ: Էլեկտրական բաղադրիչները
չպետք է հասանելի լինեն օգտագործողին տեղադրելուց հետո:
Չի կարելի օգտագործել սարքավորումը, երբ Ձեր ձեռքերը թաց
են կամ ոտաբոբիկ եք: Չի կարելի սարքավորումը շահագործել,
եթե դրա մալուխը կամ խրոցակը վնասված են, պատշաճ կերպով
չի աշխատում, վնասված է կամ ընկել է:
Եթե էլեկտրամատակարարման լարը վնասված է, ապա այն
պետք է փոխարինել նմանատիպ լարով`արտադրողի կամ
որակավորված անձանց կողմից` վտանգից խուսափելու համար
- կա էլեկտրահարվելու վտանգ:
ՄԱՔՐՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Ստուգեք` արդյոք սարքավորումն
անջատված է հոսանքի մատակարարումից, նախքան սպասարկման
որևէ գործողություն իրականացնելը. Երբեք չօգտագործել
գոլորշիով մաքրող սարքեր - կա էլեկտրահարվելու
հավանականություն:
Չի կարելի օգտագործել հղկող կամ քայքայիչ նյութեր, քլորի
հիմքով մաքրիչներ կամ հղկող մանրաթելեր:
ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ
Փաթեթավորման նյութը 100%-ով վերամշակման ենթակա է և նշված է այդ նշանով
:
Փաթեթավորման տարբեր մասերը պետք է հեռացնել պատշաճ կերպով և աղբի
հեռացման տեղի իրավական կանոններին համապատասխան:
ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ
Այս սարքավորումն արտադրված է վերամշակվող կամ վերաօգտագործվող
նյութերից: Դրա հեռացումն անհրաժեշտ է կատարել տեղի աղբահանման
կանոններին համապատասխան: Կենցաղային էլեկտրատեխնիկաների վերանորոգման
և վերամշակման վերաբերյալ ինֆորմացիա ստանալու համար անհրաժեշտ է կապ
հաստատել Ձեր համապատասխան տեղամասի կենցաղային աղբի հավաքման
ծառայության հետ կամ դիմել այն խանութը որտեղից գնել եք սարքավորումը: Այս
սարքավորումը նշված է ըստ Եվրոպական հրահանգի 2012/19/ԵՄ, Էլեկտրական և
Էլեկտրոնային Սարքավորումներ:
Համոզվելով, որ արտադրանքի հեռացումը կատարվել է ճիշտ կերպով, դրանով
օգնած կլինեք կանխելու պոտենցիալ բացասական հետևանքները շրջակա միջավայրի
և մարդու առողջության վրա:
Արտադրանքի վրա կամ դրա փաստաթղթերում նշված նշանը
ցույց է տալիս,
որ այն չպետք է մշակվի որպես կենցաղային աղբ այլ պետք է տեղափոխել
համապատասխան կենտրոն, որտեղ կատարվում է էլեկտրական և էլեկտրոնային
սարքերի վերամշակում:
ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ
Նախքան պատրաստման գործընթացն ավարտելը, մի քանի րոպե շուտ անջատեք այն,
քանի որ սալիկը դեռ պահպանում է իր մնացորդային ջերմությունը:
Ձեր թավայի կամ կաթսայի հատակը պետք է ամբողջությամբ ծածկի սալիկը: այն
տարան, որը փոքր է սալիկից` կհանգեցնի էներգիայի ծախսի:
Պատրաստելու ժամանակ կաթսաները և թավաները ծածկեք ամուր փակվող
կափարիչներով և հնարավորինս քիչ ջուր օգտագործեք: Բաց կափարիչով
պատրաստման գործընթացը կհանգեցնի էներգիայի ծախսի բարձրացմանը:
Օգտագործեք միայն հարթ հատակով թավաներ և կաթսաներ:
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ
Այս սարքավորումը համապատասխանում է Եվրոպական կանոնակարգի հ. 66/2014
էկոդիզայնի պահանջներին` սահմանված համաձայն Եվրոպական Ստանդարտի ԵՆ
60350-2:
4
Արտադրող Whirlpool EMEA S.p.A- ը, հայտարարում է, որ
կենցաղային սարքավորման I200 Maestro ռադիոհաղորդիչներով մոդելը,
համապատասխանում է 2014/53 / UE դիրեկտիվին:
Համապատասխանության հայտարարագրի ամբողջական տեքստն առկա է հետևյալ
կայքում. https://docs.whirlpool.eu:
Ռադիոհաղորդիչները գործում են 2.4 ԳՀց ISM հաճախականության տիրույթում.
փոխանցված առավելագույն ռադիոհաճախականության հզորությունը չի
գերազանցում 20 դԲմ:
Այս ապրանքը ներառում է երրորդ կողմերի կողմից մշակված որոշակի բաց կոդով
ծրագրային ապահովում: Բաց կոդով լիցենզիայի օգտագործման հայտարարությունը
հասանելի է հետևյալ կայքում: https://docs.whirlpool.eu:
HY
Օգտագործման և Խնամքի ուղեցույց
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
1. Սալօջախ
2. Վերահսկողության վահանակ
1
2
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ
Սալօջախի միացում/անջատում
Հատուկ կոճակ` վառարանը միացնելու և անջատելու համար:
Կոճակը մշտապես ակտիվ է ցանկացած էկրանի վրա` անկախ սալօջախի կարգավիճակից:
Հիմնական էկրան
Հատուկ կոճակը, որը նախատեսված է սկզբնական էկրան մուտք գործելու համար, կարող
եք ընտրել թերթելու ընթացքում:
Նախընտրելիներ
Հատուկ կոճակ, որը նախատեսված է սալօջախի պահպանված կամ առաջարկվող
գործառույթների էկրանն ակտիվացնելու համար:
Սալօջախի կարգավորումները
Հատուկ կոճակ` սալօջախի
կարգավորումները և կոնֆիգուրացիաները մուտք գործելու համար:
5
Օգտագործման և Խնամքի ուղեցույց
ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ
ԿԱԹՍԱՆԵՐ և ԹԱՎԱՆԵՐ
Միայն ֆերոմագնիսական նյութերից պատրաստված
OK
NO
թավաներ և կաթսաներ օգտագործեք, որոնք հարմար են
իդուկցիոն սալօջախների օգտագործման համար: Որոշելու
համար, թե արդյոք կաթսան հարմար է, ստուգեք
նշանը
(որը սովորաբար կնքված է ներքևից): Կարող եք մագնիս
օգտագործել ստուգելու համար արդյոք կաթսաները մագնիսական են:
Կաթսայի հատակի որակը և կառուցվածքը կարող է փոխել պատրաստման
կատարողականությունը: Կաթսայի հատակի տրամագծի որոշ ցուցումներ չեն
համապատասխանում ֆեռոմագնիսական մակերեսի իրական տրամագծին:
ԲԱՐԱԿ ՀԻՄՔՈՎ ԴԱՏԱՐԿ ԿԱԹՍԱՆԵՐ և ԹԱՎԱՆԵՐ
Երբ սալօջախը միացված է, մի կիրառեք դատարկ կաթսաներ և թավաներ.
Սալօջախը
զինված
է
ներքին
անվտանգության
համակարգով,
որը
պարբերաբար
մշտադիտարկում
է
ջերմաստիճանը՝
ակտիվացնելով
«ավտոմատ անջատում» գործառույթը, երբ բարձր ջերմաստիճան է հայտաբերվում.
Դատարկ կամ բարակ հիմքով կաթսաներ օգտագործելիս, ջերմաստիճանը կարող է շատ
արագ բարձրանալ և «automatic off» գործառույթը կարող է հանդես գալ մի փոքր
ուշացումով` այդպիսով վնասելով կաթսան կամ թավան: Եթե այն տեղի է ունենում,
ոչինչ ձեռք մի տվեք և սպասեք, որ բոլոր բաղադրիչները սառչեն.
Եթե որևէ սխալի հաղորդագրություն է հայտվում, զանգահարեք սպասարկման
կենտրոն:
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱԹՍԱՅԻ/ԹԱՎԱՅԻ
ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՏՐԱՄԱԳԻԾ:
Որպեսզի համոզվեք, արդյոք սալօջախը գործում է պատշաճ կերպով, անհրաժեշտ
է որպեսզի կաթսան ծածկի սալօջախի մակերեսին նշված մեկ կամ երկու կետերը և
լինի համապատասխան նվազագույն տրամագծով:
19
25
10
(Կաթսայի հատակի տրամագիծը սանտիմետրերով)
ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄԸ
ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
Պահանջվող պարամետրերի հերթական կարգավորումը, երբ սալօջախը միանում է առաջին անգամ:
Պարամետրերն ավելի ուշ կարգավորելու համար, մուտք գործեք Կարգավորումների մենյու " ":
1
2
Language
Wi-Fi
АШдЯнцчЬгвгЬЭпщнЯнцчЬгпщзШлШчаЬчаЬышШнжЯвфжзЬцп
фЬйлЬыCзШфцШцЬгпщзШлШч
ЉШчЪШхпчпщлЮфШчыШхпчлШнюцнШмвнвнцЬчнЬцшШншвлвтюжШсЯ
цЬфлШнчШлШфнаЬчаЯ ϿаЬ:L)LжШсЯжШчЪШхпчхпщлЮзвлШШсШШлфШавхЯюбШлШнШжн
ШхцплШцжЬчспхжЪчШншхЬнзШлШжШчЪпщл
:L)LжШсЯжШчпйЬынШюжШчЪШхпчЬгШхЬгвпщовфжШлфШавхЯю
бШлШнШжнШмЫЫЬсыпщлсЬцыЮжШчЪШхпчЬгиЬуыпх
ЄШлШнШж
4
ϻлфШавх ϻлфШавхЯжШчЪШхпчпщлЮьчШлвфцШчвиюШрШъпх
ЋюШрШъЯжШчпйЬыъпдЬгШхЬгвпщоCзШлШжШчЪвжШчЪШхпчпщлнЬчвлЬт
ЊпфШны
ЉϻКϽϻИВКϿІЊЅЎϻ
ϻАЛАϿІ
'(02ДϻЊДϻАВМЃЏϻАЖϿЄЅЎ
ОврыШнжпщамШнлаЬчывзШлШч
ьЪцШЪпчехпйуЬбвлCшШнжв
звлнШжШнЪпчеШупщманЬчЯ
нЬчжШмШшнЬгпщзШлШчϻнзШцШжШн
шШнжвзШтпчЫШжШнпщамШн
хЬчШЫШчилШнзШлШчфЬйлЬы
жШчЪШхпчпщлнЬчвœ¬жпкШжЯ
юШсЯнцчЬы
œ,QIRUPDWLRQ¬ЩШбвнЯ
ЖЬбвлнШсЯнцчЬгпщзШлШчфЬйлЬы
звлнШжШнЮжчШнвжпкШжЯœ¬
ЉШчЪШхпчпщлЮфШгьтШдвШуШхЬгШЪпщмнзЭпчпщампщнЯCЯнцчЬгпхзЬцюмШгШчбЬынЬчЯ
жИцжИцжИцжИцжИц
ՍԵՆՍՈՐԱՅԻՆ ԷԿՐԱՆԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
-- Մենյուն թերթելու համար պարզապես դիպչեք էկրանին` մատով կտտացնելով
դրա վրա:
-- Կախված այն բանից թե որքան ուժեղ եք դիպչում էկրանին, էկրանի շարժման
արագությունը կարող եք կարգավորել:
-- Ընտրելու կամ ընտրությունը հաստատելու համար դիպչեք էկրանին` համաձայն ընտրված
արժեքի կամ մենյուի կետի:
6
ЊϻЕВКϾ
ЉШчЪШхпчпщлЮбШлШнШжЯчб
ЋюШрШъЯжШчпйЬыъпдЬгШхЬгвпщоCзШлШжШчЪвжШчЪШхпчпщлнЬчвлЬт
3
5
'(02
ДϻЊДϻАВМЃЏВМА
-- Դուք կարող եք մուտք գործել նախորդ կամ հաջորդ էկրաններ` սեղմելով
«Next» և «Go Back» կոճակները:
-- Մոխրագույն կոճակները վերաբերում են այն գործառույթներին, որոնք այժմ չեն
կարող ընտրվել:
HY
Օգտագործման և Խնամքի ուղեցույց
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
Սալօջախի կարգավորումները կարող են փոխվել ցանկացած ժամանակ: Կարգավորումները փոխելու համար, սեղմեք "
" կոճակը:
ЄШлШнШжШрШъ
ЎпщцыЮЪпчепщлбШлШнШжШрШъвЪпчеШупщмаЬчЩфШгьтШднШнтШцхШеЮ
ЊШлч
ϾШЫШчЬшнпщлЮфШгьтШдвЩпгпчшпщшврзнрмпщннЬчЯ
ИЬчШзфжпйпщамШнШчЪЬгШъШжпщл
ϻнтШцпщлЮжпкШжвлпщцыШЪчпщлЯЖЬбвлнШсШШжцвхШшнЬгпщзШлШчзЬцюЬыЮжчШнвхчШцчхШезчШзШнЪнЬчвн
ϻмгцШчЩЬчШжнЬчзпфШнывжШуШхШчпщл
ЉШчЪШхпчпщлЮфШгьтШдвзЭпчпщампщннЯфцШнзШцШжШннШдШфвчпщампщннЬчвжШлЋЬчЮгЬжцчШЮнЬчЪвШмв
зШохврнЬчвШуШхЬгШЪпщмнзЭпчпщамШнжИцжИцжИцжИцжИц
АШдШсШцхпщампщннЬч
ЄШлШнШжюШлфШавх
ВщцЬгвывбШлШнШжЯШлфШавхЯюиюШрШъЬчЯжШчЪШхпчЬгпщзШлШч
ЙШЪнШсвШЭЫШноШнвеШхШгЯ
ЉШчЪШхпчпщлЮцШЪнШсвШЭЫШноШнвеШхШгЯбШлШнШжШрШъвюжпкШжнЬчвзШлШч
ЁжчШнвжШчЪШхпчпщлнЬчДШмеШупщампщн ЉШчЪШхпчпщлЮЮжчШнвсШмеШупщампщнЯCЬчЬыЯнцчпхвлШжШчЫШжнЬчпхЩШчичлвтвншШеч
ϻодШчзШЪчШжШнЪпцвІЬЭпщ
ІЬЭпщнЯнцчЬгпщзШлШч
:L)L
ЗШчыШхпчпщлЯ:L)LшШншвнлвШшнЬгпщзШлШч цЬфзШлШсШцШфдШнсШчЩЬчпщампщнЯ ЅнэпчлШшвШ
ИШкШухШеШсчШнынЬчвфсШфШчжлШнжЬнцчпнвжпнцШжцШмвнвнэпчлШшвШншпщшШЫчЬгпщзШлШчCлпщцы
ЪпчеЬгпх'HPRуЬбвлжШлфШгьтШдЯжШчЪШхпчЬгпхЪпчеШчШнШмвнсШчШлЬцчЬчпх
ЂнцчЬы'HPRуЬбвлЯюьЪцШЪпчеЬы)UHH3OD\ЪпчеШупщмаЯCцЬйЬжШнШгпщаЬвнрсЬфаЬчаЬгфШгьтШдв
лЬнмпщн
WI-FI ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
Wi-Fi կապը կարգավորելու համար, սեղմեք "
" կոճակը և Wi-Fi-ը կհայտնվի էկրանին:
Wi-Fi
ЎвШшчЬышШншвн
АЬчЩЬунЬы:KLUOSRROзШхЬгхШеЯЋЬчфлШчаэпнвзШлШчзШхЬгхШеЩШбнвш
ϽпчеШчжЬыечШЪвчЯЋЬчфШчывнлвШшнЬгпщзШлШч
6$,'жпЫ
6$,'жпЫньЪцШЪпчехпщлЮфлШчаэпнЯфШчыШхпчлШнЯлвШшнЬгпщзШлШч
6$,'свцШжЯжпчшнЬгпщЫЬсыпщлжШсзШфцШцЬыхШкШухШеШсчШнынЬчв
фсШфШчжлШнжЬнцчпнвзЬц
0$&зШфшЬ
0$&зШфшЬншпщшШЫчхпщлЮЮжчШнвн:L)LлпЫпщгвзШлШч
Wi-Fi
лвШшШеЮ
:L)LжШсЯлвШшчЬыюШнтШцЬыRQRIIжпкШжпх
7
Օգտագործման և Խնամքի ուղեցույց
ԱՄԵՆՕՐՅԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
ՍԱԼՕՋԱԽԻ ՄԻԱՑՈՒՄ/ԱՆՋԱՏՈՒՄ
Սալօջախը միացնելու համար, կոճակը սեղմեք մոտավորապես 1 վայրկյան` մինչև
էկրանը լուսավորվի:
Եթե ոչ մի գործառույթ չի ընտրվում, սալօջախը ավտոմատ կանջատվի 10 վայրկյան
հետո:
Սալօջախը անջատելու համար, նորից սեղմեք և պահեք նույն կոճակը, մինչև էկրանն
անջատվի և պատրաստման բոլոր գոտիներն ապաակտիվանան:
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
Նախընտրելի պատրաստման գոտին կարող եք ընտրել էկրանի վրա` սեղմելով
համապատասխան վահանակը:
Ակտիվացնել պատրաստման գոտիները:
Էկրանի վրա ընտրեք պատրաստման գոտին և սեղմեք " " կոճակը:
Եթե պատրաստման գոտին դեռ տաք է, ապա մնացորդային ջերմության ցուցիչը "
կհայտնվի համապատասխան պանելի վրա:
H OT
H OT
"
ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԻՉ
Երբ " " նշանը հայտնվում է պատրաստման գոտում, դա նշանակում է, որ
համապատասխան գոտին դեռ տաք է: Երբ պատրաստման գոտին սառում է,
" " նշանն անհետանում է:
H OT
H OT
H OT
Special
Special
ADD POT
Եթե սալօջախը չի հայտնաբերում կաթսան, ապա համապատասխան նախազգուշացնող
հաղորդագրությունը հայտնվում է էկրանին:
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎԱՑՈՒՄ/ԱՊԱԱԿՏԻՎԱՑՈՒՄ և
ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ
Ակտիվացնել պատրաստման գոտիները:
1. Միացնել սալօջախը. Եթե մթերքը իր տեղում է, սալօջախն ավտոմատ զգում է
այն: Ընտրեք առաջարկվող գոտին` հզորությունն ընտրելու համար:
2. Կաթսան դրեք ընտրված պատրաստման գոտում` համոզվելով, որ այն ծածկում է
սալօջախի մակերեսին նշված կետերից մեկը կամ ավելին:
Երբ սալօջախն անջատելուց հետո որոշ գոտիներ դեռ տաք են, ապա նախազգուշացնող
նշանը մնում է էկրանին:
ԸՆՏՐԵԼ ՃԿՈՒՆ ՏԱՐԱԾՔԸ
Ճկուն տարածքը բաղկացած է բազմաթիվ գոտիներից, որոնք միանում են իրար,
բայց կառավարվում եմ որպես մեկ գոտի:
Ճկուն տարածք ստեղծելու համար`
Եթե սալօջախը հայտնաբերում է պարագան և էկրանին ցուցադրվում են առկա
գոտիները, պարզապես սեղմեք " " կոճակը` հաստատելու համար:
Special
ADD POT
Եթե ցանկանում եք տարածք ստեղծել ձեռքով, ապա սահեցրեք Ձեր մատը մակերեսի
վրայով և աստիճանաբար միացրեք նախընտրելի գոտիները` մի շարք ուղղորդիչ
սլաքների օգնությամբ: Որոշ կոմբինացիաներ հնարավոր չէ ստանալ` կախված
իրենց ձևից կամ այն փաստից, որ մյուս գոտիներն արդեն օգտագործվում են:
*
*Այս դիրքի օգտագործումը թույլ կտա Ձեզ օգտվել առավելագույն հզորությունից:
Խնդրում ենք հաշվի առնել. Չի կարելի էկրանը ծածկել պարագաներով:
Եթե պարագաները փակում են էկրանը, սալօջախը հնարավոր է լավ չաշխատի:
3. Գոտին սահմանելուց հետո հայտնվում է էկրան, որը թույլ է տալիս ընտրել
հզորության մակարդակը:
4. Սահմանեք նախընտրելի հզորության մակարդակը` սեղմելով կամ շարժելով
Ձեր մատը հորիզոնական և հաստատեք «START» կոճակով:
Սահմանված հզորության մակարդակը կհայտնվի ընտրված պատրաստման
գոտու պանելին:
1 2
3
4 5
F
BOOST
OK
3
Ճկուն տարածքը բաժանելու համար`
Երբ սեղմում եք տարածքի վրա, հայտնվում է հատուկ էկրան, որից հետո կարող
եք ընտրել " " նշանը, որը թույլ կտա Ձեզ բաժանել միացած տարածքները: Այդ
տարածքները կարող եք նորից օգտագործել առանձին-առանձին` յուրաքանչյուրը
նույն հզորության մակարդակով:
3
3
1 2
Special
ADD POT
Յուրաքանչյուր պատրաստման գոտի առաջարկում է մի շարք ջերմային
պարամետրեր`"1"-ից (նվազագույն հզորություն) մինչև "18" (առավելագույն
հզորություն):
Օգտագործելով հզորության մակարդակի էկրանը, դուք կարող եք նաև ընտրել
արագ տաքացման գործառույթը, որը ցուցադրվում է էկրանին "Boost" կոճակով:
Խնդրում ենք հաշվի առնել. Եթե կաթսան հարմար չէ ինդուկցիոն պատրաստման
համար ճիշտ չի դիրքավորվում կամ համապատասխան չափի չէ, ապա էկրանին
կհայտնվի հետևյալը. "Այս գոտում կաթսա ճի գտնվել": Եթե 30 վայրկյանի
ընթացքում ոչ մի կաթսա չի հայտնաբերվում, սալօջախն անջատվում է:
8
Special
ADD POT
3
4 5
BOOST
Special
3
OK
3
Special
HY
Օգտագործման և Խնամքի ուղեցույց
ADD POT (ՏԵՂԱԴՐԵՔ ԿԱԹՍԱ)
Մի քանի գոտիներից բաղկացած պատրաստման տարածքն օգտագործելիս` կաթսան
կարող եք դնել ցանկացած ակտիվ պատրաստման գոտում: Սալօջախն ավտոմատ
կերպով կզգա կաթսայի փաստացի դիրքը:
Եթե ցանկանում եք պատրաստման ակտիվ գոտում ավելացնել լրացուցիչ կաթսա, ապա
օգտագործեք "Add pot" (Տեղադրեք կաթսա) հրահանգը, որպեսզի սալօջախն զգա նոր
դրված կաթսան:
ԺԱՄԱՆԱԿԱՉԱՓ
Կա ժամանակաչափ սահմանելու մի տարբերակ, որը համապատասխանում է մի շարք
պահանջների, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ սալօջախը չի գործում:
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՒՄ
Որպեսզի մաքրման գործընթացի ժամանակ սալօջախը չմիանա կամ պատրաստման
ընթացքում վերահսկողության կոճակները չփոփոխվեն, կարող եք սալօջախն
արգելափակել` օգտագործելով " " Կարգավորումների վերահսկողության կոճակը
: Վերահսկողության վահանակը կարգելափակվի` բացառությամբ «off»
կոճակի: Վերահսկողության կոճակները նորից ակտիվացնելու համար, սահեցրեք
Ձեր մատը դեպի էկրանի վերնամաս:
Ժամանակաչափը ակտիվացնելու համար :
1. Միացնել սալօջախը
2. Սեղմեք կարգավորումների կոճակը "
" և ընտրեք ժամանակաչափը " ":
3. Նախընտրելի ժամանակը կարգավորեք ժամ/րոպե/վայրկյան ձևաչափով:
Կան նախապես սահմանված երեք արժեքներ, որոնք հեշտացնում են պահանջվող
ժամանակի կարգավորման գործընթացը:
4. Սեղմեք «Start» կոճակը:
Ընտրելուց հետո, եթե մեկ րոպե չեք դիպչում էկրանին այն սևանում է` թողնելով
հաշվարկի թվերը ցուցադրված:
5. Երբ սահմանված ժամանակը լրանում է, հնչում է ձայնային ազդանշան:
Ժամանակաչափը կարգավորելու համար :
1. Միացնել սալօջախը
2. Սեղմեք կարգավորումների կոճակը "
" և ընտրեք ժամանակաչափը "
3. Սեղմեք էկրանի մեջտեղում և կարգավորեք արժեքները:
":
Ժամանակաչափն ապաակտիվացնելու համար սեղմեք "CANCEL":
Երբ ժամանակը լրանում է, կարող եք այն նորից սահմանել կամ անջատել
ժամանակաչափը:
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՉԱՓԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ
Պատրաստման գոտիները կարող եք ծրագրավորել, որպեսզի դրանք ավտոմատ կերպով
անջատվեն:
Պատրաստման ժամանակը սահմանելու համար.
1. Ընտրեք պատրաստման գոտին և սահմանեք պահանջվող հզորության մակարդակը:
2. Սեղմեք ժամանակի կանգնեցման կոճակը, " " որը հայտնվում է պատրաստման
ակտիվ գոտում:
3. Նախընտրելի ժամանակը կարգավորեք ժամ/րոպե/վայրկյան ձևաչափով:
4. Սեղմեք «Start» կոճակը:
Բարը կհայտնվի համապատասխան գոտում և կլրացվի, երբ ժամանակն աստիճանաբար
ավելանա:
Սահմանված պատրաստման ժամանակը կարգավորելու համար.
1. Սեղմեք հոսանքի մակարդակը:
2. Սեղմեք " " կոճակը:
3. Կարգավորեք սահմանված պատրաստման ժամանակը:
Սահմանված պատրաստման ժամանակն ապաակտիվացնելու համար սեղմեք
"CANCEL":
Յուրաքանչյուր գոտու կամ ճկուն տարածքի համար կարող եք սահմանել պատրաստման
ժամանակ` հետևելով նույն քայլերին:
3
1 2
5
3
BOOST START
Special
ADD POT
3
hh
1
6
3
00:04:00
2
7
mm
3
8
ss
4
9
5
0
Done
3:59
Special
9
Օգտագործման և Խնամքի ուղեցույց
ՆԱԽԸՆՏՐԵԼԻՆԵՐ
Ցանկացած ժամանակ օգտագործելով " " կոճակը, դուք կարող եք նախընտրելիներ
բաժնում պահպանել բաղադրատոմսը կամ նախապես սահմանված պատրաստման
ծրագիրը` ընտրելով օրվա անհրաժեշտ ժամանակը:
Նախընտրելիներ բաժինը օգտակար վայրէ, որտեղ ամենից հաճախ օգտագործվող
խոհարարական ծրագրերը կարող են պահպանվել մեկ կամ մի քանի
կատեգորիաներով, ըստ օրվա որոշակի ժամերի սպառվող ուտեստների:
BREAKFAST
LUNCH
DINNER
SNACK
ՆԱԽԸՆՏՐԵԼԻԻ ԱՎԵԼԱՑՈՒՄ
Յուրաքանչյուր օժանդակ պատրաստման գործառույթի վերջում հայտնվում է "
" նշանը, ինչը նշանակում է, որ այն մեթոդը, որը դուք հենց նոր կիրառում էիք
կարող եք պահպանել կամ ավելացնել Ձեր նախընտրած կատեգորիային: Ընտրեք
մեկ կամ ավելի կատեգորիաներ` նշելով համապատասխան նշանները:
Enjoy!
Your recipe
Special
ՃԱՇԻ ԺԱՄԱՆԱԿԸ
Կարգավորումների մեջ (Նախընրելիների ցանկ–Ամսաթիվ և ժամանակ),
«Ճաշի ժամանակը» բաժնում կարող եք կարգավորել ժամային ինտերվալները
յուրաքանչյուր կատեգորիայի համար (օր.` նախաճաշ 7-9, լանչ 12-14…):
ՆԱԽԸՆՏՐԵԼԻՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ
«Նախընտրելիներ» էկրանի վրա (կարող եք մուտք գործել` օգտագործելով "
" կոճակը ապակու վրա) կարող եք պահպանել պահանջվող հերթականությունը
(հզորություն + ժամանակ) կամ օժանդակ պատրաստման մեթոդը` առաջարկվող չորս
կատեգորիաներից մեկի մեջ:
Այս նախընտրելին կարող եք կարգավորել ցանկացած ժամանակ:
PREPARATION1
PREPARATION3
PREPARATION2
Special
Special
ADD POT
Create a Favorite
Lets start with the basics.
What type of favourite?
Manual Functions
Assisted cooking
1 2
3
5
F
BOOST
A Name
START
An Image
POWER LEVEL: 3
Cook Time 4:00
NEXT
EDIT
Power level: 3 for 4:00
Save as favorite
NEXT
Ընտրեք մեկ կամ ավելի կատեգորիաներ` նշելով համապատասխան նշանները:
10
EDIT
Meat/Poultry
Thin Slices
Save as favorite
NEXT
Նորմալ օգտագործման ընթացքում, եթե սահմանվում է ժամանակ, հայտնվում է "
" նշանը, ինչը նշանակում է, որ Ձեր օգտագործած հզորության մակարդակը և
նախկինում սահմանված ժամանկը կարող են պահպանվել:
Այս գործառույթն օգտակարէ, եթե ուզում եք վերադառնալ դեպի պատրաստման
մեթոդ, որը հաճախ եք օգտագործում:
HY
Օգտագործման և Խնամքի ուղեցույց
ՀԱՏՈՒԿ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ
6 SENSE (6-ՐԴ ԶԳԱՅԱՐԱՆ)
6th Sense կոճակն ակտիվացնում է օժանդակ պատրաստման գործընթացը, որը
թույլ է տալիս մթերքի համար ընտրել պատրաստման բազմաթիվ մեթոդներ:
Այս գործառույթով սալօջախն ակտիվացնում է համակարգը և կառավարում
պատրաստման բոլոր փուլերը` կանխելով կաթսայի գերտաքացումը (համեմունքով
կամ առանց համեմունքի) և պահպանելով լավագույն ջերմաստիճանը պատրաստման
ընթացքում:
Ընտրված պատրաստման մեթոդի հիման վրա սալօջախը հրահանգներ է տալիս
յուրաքանչյուր քայլի համար` առաջարկելով բաղադրիչները և դրանց ավելացվող
իդեալական ժամանակը:
th
" "ընտրելուց հետո, դուք մուտք եք գործում մենյու, որը պարունակում է մթերքի
տարբեր կատեգորիաներ (տես աղյուսակը) և "personalised" ռեժիմ, որտեղից
կարող եք ընտրել օժանդակ պատրաստման մի քանի մեթոդներ:
1 2
3
Դրան հաջորդող էկրանին հայտնվում է համառոտ նկարագիր և անհրաժեշտության
դեպքում նաև խորհուրդ (օրինակ` հատուկ պարագայի օգտագործումը):
[Name of the food]
Cooking Method: Name_of_method
Sub-Mode: Name_of_submethod
*possible instruction/further info
START
Այնուհետև ակտիվանում է պատրաստման փուլը և ցուցադրվում է նախապես
տաքացման բարը, որը վերաբերում է դատարկ կամ յուղով և ջրով լցված
պարագային:
Reheating
5
F
BOOST
Special
OK
Special
or
Մթերքի տեսակն ընտրելուց հետո, դուք մուտք եք գործում երկրորդ էկրան,
որտեղից դուք կարող եք ընտրել տվյալ կատեգորիայի համար առաջարկվող
պատրաստման մեթոդներից մեկը և անհրաժեշտության դեպքում, այն առաջարկում
է պայմաններ, համակարգի արդյունավետության ապահովման համար (օրինակ`
միսի հաստությունը):
Select food type
Select a cooking method
Meat/Poultry
Fish
Vegetables
Sauces/Soups
GRILLING
PAN FRYING
BOILING
FRYING
Select sub method mode
Condition 1
Condition 2
Պահանջվող բոլոր գործառույթներն ընտրելուց հետո, առկա գոտիները ցուցադրվում
են էկրանին, որից հետո դուք ընտրում եք Ձեզ անհրաժեշտը: Ինչպես ցույց է տրված
նկարում, կարևոր է, որպեսզի օժանդակ պատրաստման ընթացքում կաթսան միշտ
տեղադրվի երկու գոտիներում, երկու շրջանակները ծածկելու համար:Այդ նպատակով
էկրանին ցուցադրվում են արդեն իսկ միացած տարածքները, որոնք կարող են
միավորվել:
(Միակ բացառությունը դա moka գործառույթն է, որի օգտագործման համար
առաջարկվում է միայն մեկ գոտի):
Առաջընթացը կարող եք ստուգել ցանկացած ժամանակ` սեղմելով ակտիվ գոտին (եղեք
զգույշ, որպեսզի չսեղմեք " "):
Էկրանին ցուցադրվում է առաջընթացի վիճակը և յուրաքանչյուր պատրաստման
մեթոդի համար պահանջվող փուլերի քանակը:
Heating UP
INFO Step 2 of 3
e.g: add food in the pot
ADJUST
SET TIME
DONE
Special
Եթե սեղմում եք միայն "DONE" կոճակը, ապա համակարգը շարժվում է դեպի
հաջորդ փուլ, որն անհրաժեշտ է պատրաստման յուրաքանչյուր մեթոդի համար:
Պատրաստման ժամանակը նույնպես կարող եք ընտրել նույն էկրանից (ոչ
նախապես տաքացման փուլի ընթացքում)կամ կարող եք սեղմել "
" կոճակը`
գործառույթն ավարտելու համար:
Երրորդ նշանը (Adjust) առաջարկում է հսկման և ճաշացանկի թարմացման
հնարավորություն, ինչն իդեալական է, եթե ցանկանում եք այն հարմարեցնել Ձեր
անձնական ճաշակին:
Այս էկրանին կարող եք անցնել 5 մակարդակներով (+1, +2 or -1, -2), որպեսզի
համակարգը կարգավորի հզորությունը և ջերմաստիճանը:
-2 -1
0
+1 +2
2
Normal power level
Set Cook Time
ok
ADD POT
Երբ կատարվել են տարբեր քայլեր, եթե սեղմում եք պատրաստման ժամանակը կամ
" " կոճակը, ապա գործառույթն ավարտվում է:
Enjoy!
Special
Special
ADD POT
11
Օգտագործման և Խնամքի ուղեցույց
Այս աղյուսակում ամփոփվում է օժանդակ պատրաստման գործընթացի, ինչպես
նաև ապրանքի կատեգորիաների, պատրաստման մեթոդների և ամբողջական
բաղադրատոմսերի հետ կապված ամեն ինչ:
Այսաղյուսակը չի պարունակում քանակի կամ այլ պարամետրերի վերաբերյալ
անհրաժեշտ բոլոր մանրամասները, որոնք կարողեն պահանջվել պատրաստման
մեթոդների ընտրության ժամանակ:
Հնարավոր պատրաստման մեթոդներ
ЎЃϿКОЅЙϿЗϻЉЂ
ДϻЙКϻЗЙЎϻАЎϿЃВϾ
ЎвфЃурнШлвф
ЇпчпхЬгаШхШмпхцШсШжЬгЬуШшнЬгцШсШжЬг
Ћпщж
ЇпчпхЬгаШхШмпхцШсШжЬгЬуШшнЬгцШсШжЬг
ϼШнтШчЬйЬн
ЇпчпхЬгаШхШмпхцШсШжЬгЬуШшнЬгцШсШжЬг
ЗппщфнЬч
спЫгвхШнЬчШспщчнЬч
ЗппщфнЬч цШсШжЬгЬуШшнЬгЩЬоШлЬг ϻспщчнЬч цШсШжЬгЬуШшнЬгфЬчпщшыШмвнШспщчнЬч
ϻйШнЫЬч
ϿъШеыШйшчжчЬлсШннШжпцШзШгЬшчШеопжпгШЫ
ЩгванЬчЩчнипхспщЫвнЪ
Ћпщ
ЙШсШжШеипщихШеЬйдШоШе дШоШеипщ¢ODFRTXH эчвцШцШихШеЬй
ДШнвч
ЇпчпхпщлаШхШмпхцШсШжпщлэпнЫмпщ
ϼчвниюлШжШчпнЬйЬн
ЇпчпхпщлЃШхШмпхцШсШжпщлЇШопщл
ЂлсЬгвынЬч
ϼгаЩгапш жШа тпщч ЬуШгЩгаЩгаШг лпжШ
ϽнпщлнЬч
ϿуШшнЬгдШоЬгаШхШмпхцШсШжЬгЩгаЩгаШшнЬгзШгЬшнЬг
ՀԱԼԵՑՈՒՄ
Իդեալական պատրաստման մեթոդ` ջերմաստիճանը բարձրացնելու կամ պահպանելու
համար, որը նախատեսված է շոկոլադի, կարագի կամ նմանատիպ մթերքների հալեցման
համար, ինչպես նաև համարվում է ավելի նուրբ պատրաստման մեթոդ (օր. կրեմ,
սերուցք), որը թույլ չի տալիս որևէ բան կպչի կաթսայի հատակին:
ԲԼԹԲԼԹՈՒՄ
Իդեալական պատրաստման մեթոդ` ջերմաստիճանը բարձրացնելու կամ պահպանելու
համար, որը նախատեսված է հեղուկները դանդաղ գոլորշիացնելու և պատրաստման այն
մեթոդների համար, որոնց անհրաժեշտ է պատրաստման երկար ժամանակ, ինչպիսիք
են սոուսները, ապուրները, արգանակները և հեղուկով այն բաղադրատոմսերը, որոնք
պետք է պատրաստվեն թույլ եռման ջերմաստիճանում:
Պատրաստման արագությունը կարող եք կարգավորել ցանկացած ժամանակ ` էկրանի
վրա օգտագործելով “+” և “−” կոճակները:
Կաթսայի որակը և տեսակը կարող են ազդեցություն ունենալ արդյունավետության և
պատրաստման ժամանակի վրա:
BOILING (ԽԱՇՈՒՄ)*
Իդեալական պատրաստման մեթոդ` ջուրը տաքացնելու և եռման աստիճանի հասցնելու
համար` կանխելով ցայտքերի առաջացումը և էներգիայի վատնումը: Երբ ջուրը
սկսում է եռալ, էկրանին ցուցադրվում է նախազգուշացնող հաղորդագրություն և
հնչում է ձայնային ազդանշան: Ձայնային ազդանշանից հետո միայն ավելացրեք աղ
և համեմունք:
Երբ այս գործառույթն ակտիվ է, համակարգը կտեղեկացնի Ձեզ, եթե տեղադրված
կաթսան պատահաբար դատարկ (առանց ջրի) կամ եռացած չորացած լինի:
Պատրաստման արագությունը կարող եք կարգավորել ցանկացած ժամանակ ` էկրանի
վրա օգտագործելով “+” և “−” կոճակները:
Կաթսայի որակը և տեսակը կարող են ազդեցություն ունենալ արդյունավետության և
պատրաստման ժամանակի վրա:
PAN FRYING (ԹԱՎԱՅՈՎ ՏԱՊԱԿՈՒՄ)*
Իդեալական պատրաստման մեթոդ` ջերմաստիճանը բարձրացնելու կամ պահպանելու
համար, որոնք հարմար են պատրաստման բոլոր մեթոդներին, ինչպիսիք են` թավայի մեջ
կտրտած սոխի պատրաստումը (ձեթի բարձրության չափով), կամ մսի և բանջարեղենի
արագ պատրաստումը:
Երբ թավան և բաղադրիչներն իրենց տեղում են, սալօջախը սկսում է նախապես
տաքացման փուլը: Էկրանին ցուցադրվող հաղորդագրությունը և ձայնային ազդանշանը
12
հուշում են այն մասին, որ անհրաժեշտ է ավելացնել ընտրված մթերքի տեսակը:
Մինչ օգտագործողի հաստատմանը սպասելը, համակարգը շարունակում է տաքացնել
պարագան վերահսկելի մակարդակում` կանխելով թավայի և բաղադրիչների
գերտաքացումը, ինչպես նաև էներգիայի վատնումը:
Իդելական է, երբ գործառույթն օգտագործելիս թավան և բաղադրիչները գտնվում են
սենյակային ջերմաստիճանում և օգտագործվում է հատուկ պարագան:
Նախապես տաքացման փուլում չի կարելի օգտագործել կափարիչ:
Պատրաստման արագությունը կարող եք կարգավորել ցանկացած ժամանակ ` էկրանի
վրա օգտագործելով “+” և “−” կոճակները:
GRILLING (ԽՈՐՈՎՈՒՄ)*
Իդեալական պատրաստման մեթոդ` ջերմաստիճանը բարձրացնելու կամ պահպանելու
համար, որը հարմար է պատրաստման բոլոր մեթոդների համար, որոնց դեպքում
անհրաժեշտ է օգտագործել ցանցե դարակը` մսի, ձկան, բանջարեղենի և պանրի
համար:
Երբ ցանցե դարակն իր տեղում է, սալօջախը սկսում է նախապես տաքացման փուլը:
Էկրանին ցուցադրվող հաղորդագրությունը և ձայնային ազդանշանը հուշում են այն
մասին, որ անհրաժեշտ է ավելացնել ընտրված մթերքի տեսակը:
Մինչ օգտագործողի հաստատմանը սպասելը, համակարգը շարունակում է տաքացնել
պարագան վերահսկելի մակարդակում` կանխելով թավայի և բաղադրիչների
գերտաքացումը, ինչպես նաև էներգիայի վատնումը:
Իդեալական է, երբ այս գործառույթն օգտագործելիս ցանցե դարակը գտնվում է
սենյակային ջերմաստիճանում:
Պատրաստման արագությունը կարող եք կարգավորել ցանկացած ժամանակ ` էկրանի
վրա օգտագործելով “+” և “−” կոճակները:
Եթե դուք չեք օգտագործում այս նպատակի համար նախատեսված ցանցե դարակը, ապա
ավելի մեծ ուշադրություն դարձրեք այն ժամանակ, երբ առաջին անգամ օգտագործում
եք գրիլի գործառույթը, քանի որ պարագայի հիմքի որակը կարող է ազդել նախնական
տաքացման ժամանակի վրա, քանի որ շատ բարակ հիմքով պարագաները կարճ
ժամանակում հասնում են շատ բարձր ջերմաստիճանի:
FRYING* (ՏԱՊԱԿԵԼ)
Իդեալական պատրաստման մեթոդ` ջերմաստիճանը բարձրացնելու կամ պահպանելու
համար, որը հարմար է պատրաստման բոլոր մեթոդների համար և որի դեպքում
անհրաժեշտ է մթերքն ամբողջությամբ ընկղմել ձեթի մեջ` անկախ այն բանից մթերքը
թարմ է թե սառած:
Երբ թավան իր տեղում է և բաղադրիչներն ավելացված են, սալօջախը սկսում է
նախապես տաքացման փուլը:
Էկրանին ցուցադրվող հաղորդագրությունը և ձայնային ազդանշանը հուշում են այն
մասին, որ անհրաժեշտ է ավելացնել ընտրված մթերքի տեսակը:
Մինչ օգտագործողի հաստատմանը սպասելը, համակարգը շարունակում է տաքացնել
պարագան վերահսկելի մակարդակում` կանխելով թավայի և բաղադրիչների
գերտաքացումը, ինչպես նաև էներգիայի վատնումը:
Իդելական է, երբ գործառույթն օգտագործելիս թավան և բաղադրիչները գտնվում են
սենյակային ջերմաստիճանում և օգտագործվում է հատուկ պարագան:
Նախապես տաքացման փուլում չի կարելի օգտագործել կափարիչ:
Խորհուրդ է տրվում օգտագործել յուղեր, որոնք հարմար են տապակելու համար` այս
գործառույթով պատրաստելու ժամանակ, ինչպիսիք են օրինակ` սերմային յուղերը:
Առաջին անգամ պատրաստելու ժամանակ տարբեր յուղեր օգտագործելիս` մշտապես
լրացուցիչ վերահսկողություն ապահովեք:
Խորհուրդ է տրվում օգտագործել առջևի պատրաստման գոտիները` պատրաստման
գործընթացի արագությունն ավելի լավ գնահատելու համար:
Պատրաստման արագությունը կարող եք կարգավորել ցանկացած ժամանակ ` էկրանի
վրա օգտագործելով “+” և “−” կոճակները:
MOKA (ՄՈԿԱ)*
Այս գործառույթն ավտոմատ կերպով սուրճ է պատրաստում: Տաքացման փուլը կարող
է ակտիվանալ` մենյուից ընտրելով գործառույթը, և կհնչի տու ազդանշան, երբ սուրճը
պատրաստ լինի: Գործառույթը ծրագրավորված է ավտոմատ կերպով անջատվելու
համար` կանխելով հեղուկի թափվելը: Առաջին անգամ օգտագործելիս ստուգեք,
որպեսզի նկարագրված պայմանները համապատասխանեն: Իդեալական է համարվում,
երբ գործառույթն օգտագործվում է մոկայով և սենյակային ջերմաստիճանի ջրով,
ինչպես նաև օգտագործվում է հատուկ պարագան:
* Այս գործառույթների համար խորհուրդ է տրվում համապատասխան
պարագաներ կիրառել:
• խաշելու համար WMF SKU: 07.7524.6380
• թավայով տապակելու համար WMF SKU: 05.7528.4021
• խորովելու համար՝ WMF SKU: 05.7650.4291
• տապակելու համար.WMF SKU: 07.7520.6380
• Մոկայի, Բիալետտի համար ՄՈԿԱ ԻԴՈՒԶԻՈՆԵ 3ՏԶ ԱՆՏՐԱՍԻՏԵ
Խնդրում ենք հաշվի առնել. Տաքացման առաջին րոպեի ընթացքում փորձեք չշարժել
կաթսան կամ թավան, որպեսզի սալօջախն օպտիմալ կերպով աշխատի:
HY
Օգտագործման և Խնամքի ուղեցույց
ՀԱՏՈՒԿ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ
Սեղմելով “ ” կոճակը` դուք կարող եք ակտիվացնել Flexifull (Բազմաճկուն) և
Chef Control (Հիմնական Վերահսկողություն) գործառույթները:
+
FLEXIFULL (ԲԱԶՄԱՃԿՈՒՆ)
Այս գործառույթը թույլ է տալիս Ձեզ սալօջախն օգտագործել, որպես պատրաստման
մեկ ընդհանուր տարածք:
+
+
CHEF CONTROL (ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ)
Այս գործառույթը սալօջախը բաժանում է պատրաստման երեք գոտիների`
ակտիվացնելով դրանք միաժամանակ` նախապես սահմանված հզորության
մակարդակով: Այն թույլ է տալիս կաթսաները տեղաշարժել մի գոտուց դեպի
մյուսը` թույլ տալով Ձեզ պատրաստել տարբեր ջերմաստիճաններով` առանց
խոչընդոտելու ընտրված հզորության մակարդակին:
+
Flexifull (Բազմաճկուն) գործառույթն ակտիվացնելու համար.
1. Դրեք կաթսան իր դիրքում.
(Այն կարող եք նաև հետո դնել):
2. Սեղմեք “ ” կոճակը և ընտրեք Flexifull (Բազմաճկուն) գործառույթը:
3. Սահմանեք նախընտրելի հզորության մակարդակը:
4. Սեղմեք «Start» կոճակը:
Սահմանված հզորության մակարդակը հայտնվում է էկրանին:
5. Եթե ցանկանում եք էլի կաթսաներ ավելացնել, ապա օգտագործեք “Դրեք
կաթսան” հրահանգը .
6. Այս գործառույթից դուրս գալու համար` սեղմեք «EXIT»:
Select Special Mode
+
+
+
+
Here place a description of the selected
function
Chef Control
Special
ADD POT
High
Medium
Select special mode
Here place a description of the selected
function
Low
EXIT
ADD POT
FlexiFull
+
+
FlexiFull
+
+
Chef Control
Special
ADD POT
1 2
3
EXIT
3
4 5
BOOST
ADD POT
START
ADD POT
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿ
ЊЀВКВМЃЏϻА
ЎϻЉϻКϾϻЉ
ДϻЙКϻЗЙЎϻАЙϿЗϻЉ
ЎШыфвлпщл
зЭпчпщампщн
ϻчШЪцШыШшпщл
ЅЫЬШгШжШнЮтЬчлШфцвкШнвЩШчичШшлШнонпчзвхШчШЪЬуШшнЬгпщзШлШчCтчв
жШлзЬйпщжпхжЬчШжпщчнЬчвШчШЪцШыШшлШнЫЬсыпщл
ЙШсШжЬгЇШоЬг
ЅЫЬШгШжШнЮжШчлчШшнЬгпщЬъЬгпщдпчЯфШушШжШгШелаЬчынЬчЯцШсШжЬгпщ
внрсЬфнШюШчШЪЬуШшнЬгпщзШлШч
Boost
14 - 18
ЉШчлчШшнЬгЏпщйпхжШлиЬапх ЅЫЬШгШжШнЮиЬапхжШлмпщйпхцШсШжЬгпщШчШЪЬулШнЪпчеЯнаШшЯсШзсШнЬгпщ
цШсШжЬгЇШопщлЇпчпхпщл
ЬъЬгпщюдпчпхЬгпщзШлШч
ЉШчлчШшнЬгЬъЬгБпЪЬдШоЬгЏпщйпх
жШлиЬапхцШсШжЬгЇпчпхпщл
10 - 14 ϿъЬгБпЪЬдШоЬгЏпщйпхжШл
иЬапхцШсШжЬгЇпчпхпщлфцШнШг
фЬчпщшыШмвнфппщф
5-9
1-4
ЀчпмШжШн
зЭпчпщампщн
ЇВКЊВМКϾЁЙКИВМЎПϽЙϻϽВКЈϿІ
ЇпчзпщчЫнЬчCъпчиЯюкШоШшШнжЯзШхЬгЬгпщзШлШч
ϿъЬгϼгаЩгаШгдцШнШг
фцШнШгфЬчпщшыШмвнфпщпф
ЅЫЬШгШжШнЮиЬапхжШлмпщйпхцШсШжЬгпщШчШЪЬулШнЪпчеЯнаШшЯсШзсШнЬгпщ
ЬъЬгпщюдпчпхЬгпщзШлШчвнрсЬфнШюсШчШЪШнЬчЯнШдШсЬфцШыШшнЬгпщзШлШч
ЅЫЬШгШжШнЮопЪЬдШоЬгпщлЬйлЬулШнЪпчеЯнаШшЯсШзсШнЬгпщЬъЬгпщюдпчпхЬгпщ
зШлШч ЬчжШчбШлШнШжШзШцхШепщл ЅЫЬШгШжШнЮЬчжШчсШцчШфцхпйзЬйпщжпх ЩчвнифппщфнЬчцШсШжШелфЬйЬнипщж ЩШйШЫчШцплфЬчвзШлШч ьчCтпщчЪвнвШчЪШнШжжШа внрсЬфнШюфЬчпщшыШмвнфппщфпх
лШжШчпнЬйЬнвзШлШч
ЅЫЬШгШжШнЮзЬйпщжпхЬчжШчсШцчШфцхпй гвцчвшыврыШнШжпщамШнЩчвнифппщфнЬч
цШсШжШелфЬйЬнипщж ЩШйШЫчШцплфЬчвзШлШч ьчCтпщчЪвнвШчЪШнШжжШа ЊШгЬшнЬг
ЅЫЬШгШжШнЮжШчШЪЯъШъжЬшнЬгпщюопжпгШЫЯлЬйлпчЬнзШгЬшнЬгпщъпычжцпчнЬчв
зШгЬшнЬгпщзШлШч
ЎаЬчыЯцШысШзЬг
фЬчпщшыШмвнувЭпцп
ЅЫЬгШжШнЮCзЬншнпчсШцчШфцхШелаЬчыЯъпычрШъШЩШбвннЬчпхсШзЬгпщ
внсЬфнШюпщцЬфцнЬчЯцШыхвкШжпщллШцпщшЬгпщюувЭпццпнфЬчпщшыпхсШцчШфцЬгпщзШлШч
-
ЗШгьтШдЯЪцнхпщлЮфсШфлШнжШлШнтШцхШеуЬвлпщл сШцчШфцлШнЪпчеЯнаШшвшзЬцп
фШгьтШдЯжШчпйЮЫЬуцШыгвнЬгюшпщшШЫчхЬгಯರноШнпх HOT
13
Օգտագործման և Խնամքի ուղեցույց
ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ՄԱՔՐՈՒՄ
!
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
• Չի կարելի օգտագործել գոլորշիով մաքրող սարք:
• Նախքան մաքրման գործընթացը սկսելը ստուգեք, որպեսզի պատրաստման գոտիները լինեն անջատված և մնացորդային տաքության
ցուցիչը " H OT" չցուցադրվի:
Կարեվոր է.
• Չի կարելի օգտագործել հղկող սպունգեր կամ մաքրող բարձիկներ, քանի որ
դրանք կարող են վնասել ապակին:
• Յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո մաքրեք սալօջախը (երբ այն սառել է),
մթերքի մնացորդներից առաջացած դժվարանցանելի հետքերը և նստվածքները
հեռացնելու համար:
• Շաքարը կամ շաքարի բարձր պարունակությամբ մթերքները վնասում են
սալօջախը և պետք է անմիջապես հեռացվեն:
• Աղը, շաքարը և ավազը կարող են քերծել ապակու մակերեսը:
• Օգտագործեք փափուկ կտոր, ներծծող խահանոցային թուղթ կամ հատուկ
սալօջախի մաքրիչ (հետևեք Արտադրողի ցուցումներին):
• Պատրաստման գոտիների թափված հեղուկը կարող է կաթսաների
տեղաշարժման կամ ճոճվելու պատճառ դառնալ:
• Մաքրելուց հետո մանրակրկիտ չորացրեք սալօջախը:
Եթե iXelium™ լոգոն հայտվում է ապակու վրա, սալօջախը պատրաստվել է
iXelium™ տեխնոլոգիայով՝ բացառիկ Ուիրլփուլի արդյունք, որը ապահովում
է կատարյալ մաքրման արդյունքներ, ինչպես նաև սալօջախի մակերեսը երկար
ժամանակ փայլուն պահելու համար է:
iXelium ™ սալօջախները մաքրելու համար, հետևեք այս խորհուրդներին:
• Օգտագործեք փափուկ կտոր` (միկրոֆայբրային կտորն ամենալավն է)
խոնավեցրած ջրով կամ ապակու մաքրող հեղուկով:
• Լավագույն արդյուքների համար, թաց կտորը մի քանի րոպե ապակե սալօջախի
մակերեսին թողեք:
Wi-Fi ՀՏՀ
Որ՞ WiFi արձանագրություններն են խրախուսվում:
Տեղադրված WiFi ադապտերը խրախուսում է WiFi b/g/n-ի օգտագործումը
եվրոպական երկրների համար:
Ո՞ր պարամետրերը պետք է կարգավորել երթուղիչի ծրագրում:
Պահանջվում են երթուղիչի հետևյալ պարամետրերը. 2.4 ԳՀց միացած է, WiFi
b/g/n . DHCP և NAT ակտիվացած են
WPS-ի որ տարբերակն է օգտագործվում:
WPS 2.0 կամ ավելի բարձր: Ստուգեք երթուղիչի փաստաթղթերը:
Կա՞ արդյոք տարբերություն, երբ սմարթֆոնն (կամ պլանշետ)
օգտագործվում է Android կամ iOS ծրագրով:
Կարողեք օգտագործել Ձեր նախընտրած օպերացիոն համակարգը, տարբերություն
չկա:
Կարո՞ղ եմ օգտագործել 3G միացումը երթուղիչի փոխարեն:
Այո, բայց ամպային ծառայությունները նախատեսված են մշտական միացած
սարքերի համար:
Ինչպե՞ս կարող եմ ստուգել, արդյոք իմ տնային ինտերնետ միացումն
աշխատում է, իսկ անլար ինտերնետը միացած է:
Դուք կարող եք կապը փնտրել Ձեր սարքի մեջ: Փորձելուց առաջ անջատեք մյուս
կապային միացումները:
Ինչպես կարող եմ ստուգել, որ իմ տնային ինտերնետ միացումն
աշխատում է և սարքավորումը միացած է անլար ցանցին:
Մուտք գործեք Ձեր երթուղիչի կոնֆիգուրացիա (տես երթուղիչի ձեռնարկը) և
ստուգեք, որպեսզի սարքի MAC հասցեն ընդգրկված լինի անլար կապին միացած
սարքի էջում:
Որտե՞ղ կարող եմ գտնել սարքավորման MAC հասցեն:
Սեղմեք «Settings», հետո սեղմեք WiFi պատկերակը կամ հետևեք սարքին:
MAC հասցեն բաղկացած է թվերի և տառերի համադրությունից, որոնք սկսվում
են «88:e7»-ով:
Ինչպես կարող եմ ստուգել, արդյոք սարքի անլար ինտերնետը միացած է:
Օգտագործեք Ձեր խելացի սարքը և 6th Sense հավելվածը` ստուգելու արդյոք
սարքավորման կապը տեսանելի է և միացած ամպին:
Կա արդյոք որևէ բան, որը կխոչնդոտի որպեսզի ազդանշանը հասնի
սարքավորմանը:
Ստուգեք, արդյոք Ձեր սարքը չի օգտագործում ամբողջ հասանելի կապը:
Ստուգեք, որպեսզի WiFi-ին միացած Ձեր սարքը չգերազանցի երթուղիչի կողմից
թույլատրելի առավելագույն չափը:
Որքա՞ն պետք է լինի երթուղիչի հեռավորությունը սարքավորումից:
Սովորաբար WiFi-ի ազդանշանը բավարար է մի քանի սենյակում ծածկույթ
ապահովելու համար, սակայն դա հիմնականում կախված է պատի նյութից:
Դուք կարող եք ստուգել ազդանշանի հզորությունը` Ձեր խելացի սարքը դնելով
սարքավորման կողքին:
14
Ինչ կարող եմ անել, եթե անլար կապը չի հասնում իմ սարքավորմանը:
Կարող եք օգտագործել հատուկ սարքեր` Ձեր տան WiFi ծածկույթը երկարացնելու
համար, ինչպիսիք են` մուտքի կետերը, WiFi կրկնիչները և էլեկտրական գծի
կամրջակները (տրամադրված չէ սարքավորման հետ):
Ինչպես կարող եմ գտնել իմ անլար կապի անունը և գաղտնաբառը:
Տես երթուղիչի փաստաթղթերը: Սովորաբար երթուղիչի վրա պիտակ է լինում, որը
ցույց է տալիս Ձեզ անհրաժեշտ ինֆորմացիան` սարքի կարգավորման էջ մուտք
գործելու համար` օգտագործելով միացած սարքը:
Ին՞չ կարող եմ անել, եթե իմ երթուղիչն օգտագործում է հարևանությամբ
գտնվող WiFi ալիքը:
Ստիպեք, որպեսզի երթուղիչը օգտագործի Ձեր տնային WiFi ալիքը:
Ինչ կարող եմ անել, եթե
հայտնվում է էկրանին կամ սարքը չի
կարողանում կայուն կապ հաստատել իմ տան երթուղիչին:
Հնարավոր է, սարքը հաջողությամբ միացել է երթուղիչին, սակայն այն չի
կարողանում մուտք գործել ինտերնետ: Սարքը ինտերնետին միացնելու համար
անհրաժեշտ է ստուգել երթուղիչը և/կամ կրիչի կարգավորումները:
Երթուղիչի կարգավորումները. NAT- ը պետք է լինի միացած, Firewall- ը և
DHCP- ը պետք է պատշաճ կերպով սահմանվեն: Գաղտնաբառի կոդավորումը
խրախուսվում է. WEP, WPA,WPA2. Կոդավորման այլ տեսակ փորձելու
համար, անհրաժեշտ է նայել երթուղիչի ձեռնարկը:
Կրիչի կարգավորումները. եթե Ձեր Ինտերնետ ծառայության մատակարարը
սահմանել է MAC հասցեների համարները, որոնք կարող են միանալ ինտերնետին,
դուք չեք կարողանա միացնել սարքը ամպին: Սարքի MAC հասցեն իր եզակի
նույնացուցիչն է: Հարցրեք Ձեր ինտերնետ ծառայության մատկարարին, թե ինչպես
համակարգչից բացի այլ սարքեր միացնել ինտերնետին:
Ինչպես կարող եմ ստուգել, արդյոք տվյալները փոխանցվում են:
Ցանցը կարգավորելուց հետո, անջատեք հոսանքը, սպասեք 20 վայրկյան, իսկ
հետո միացրեք սարքը: Ստուգեք, արդյոք սարքին ցուցադրվում է UI կարգավիճակը:
Մի քանի վայրկյան կարող է պահանջվել, որպեսզի որոշ կարգավորումներ հայտնվեն
հավելվածում:
Ինչպե՞ս կարողեմ փոխել իմ Ուիրլփուլ հաշիվը, բայց սարքը միացած
պահել:
Դուք կարող եք նոր հաշիվ ստեղծել, սակայն հիշեք, որ Ձեր սարքերը հին հաշիվից
պետք է դուրս բերել` նախքան դրանք տեղափոխելը նորը:
Ես փոխել եմ իմ երթուղիչը, ի՞նչ պետք է անեմ:
Դուք կարող եք կամ պահպանել նույն կարգավորումները (ցանցի անվանումը և
գաղտնաբառը) կամ սարքից ջնջել նախկին կարգավորումները և նորից սահմանել
դրանք:
HY
Օգտագործման և Խնամքի ուղեցույց
ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆ
•
•
•
Ստուգեք, արդյոք էլեկտրամատակարարումը չի խափանվել:
Եթե օգտագործելուց հետո, սալօջախը չեք կարողանում անջատել, ապա
անջատեք այն տան հոսանքի մատակարարումից:
Եթե սալօջախի միացած լինելու ժամանակ տառաթվային ծածկագրեր են
հայտնվում էկրանին, ապա հաշվի առեք հետևյալ ցուցումների աղյուսակը:
ЗдШгвеШежШЪвч
АжШчШЪчпщампщн
ЊнШчШхпчсШцкШунЬч
Іпщепщл
C81, C82
ϻхЬгпчЫЩШчичтЬчлШфцвкШнвш
хЬчШзфжпйпщамШнхШзШнШжн
ШнтШцхпщлЮ
ЁгЬжцчпнШмвнлШфЬчвнЬчывн
тЬчлШфцвкШнЯрШъШЭШншЩШчичЮ
ЗсШфЬыпчсЬфЭвфШгьтШдЯфШурвC
нШдыШнШмннпчвшьЪцШЪпчеЬгЯ
F02, F04
ЎвШшлШнгШчпщлЯфдШгЮ
ЗЬнфпчЯзШмцнШЩЬчпщлЮ
ШнзШлШсШцШфдШнпщампщнC
фШчыШхпчлШнгШчлШнюзвлнШжШн
лШцШжШчШчхпйзпфШнывлвтю
ϻнтШцЬыфШгьтШдЯзвлнШжШнгШчвш
юфцпщЪЬыЮгЬжцчШжШнпщампщнЯ
F01, F06, F12, F13,
F25, F34, F35, F36,
F37, F41, F47, F58, F61,
F76
ϻнтШцЬыфШгьтШдЯЮгЬжцчШлШцШжШчШчпщлвшЗсШфЬылвыШнвхШмчжмШнШсШнпчвшлвШшчЬыфШгьтШдЯ
ЮгЬжцчШлШцШжШчШчлШнЯ
ϿаЬднЫвчЯЫЬуШужШЮЭШнЪШзШчЬыфсШфШчжлШнжЬнцчпнюноЬыфдШгвеШежШЪвчЯпчЯзШмцнхпщлЮЮжчШнвн
ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՐՁԱԿՎԱԾ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐ
Ինդուկցիոն սալօջախները կարող են շվվացնել կամ ճռռալ նորմալ գործարկման
ընթացքում: Այս ձայները գալիս են պատրաստման պարագաներից և կապվում են
որակ հետ ( օրինակ, երբ հատակները պատրաստված են նյութի տարբեր շերտերից
կամ անկանոն են):
Այս ձայները կարող են տարբերվել կախված օգտագործվող պատաստման
պարագաների տեսակից և պարունակած սնունդի քանակից և որևէ սխալի
հայտանիշ չեն:
ՍՏՈՒԳՎԱԾ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ
Ստորև գտնվող աղյուսակը հատուկ պատրաստված է տեսչական մարմիններին
հնարավորություն տալու համար մեր ապրանքները կիրառել:
ЗцпщЪхШеЬъпщл
ЗцпщЪхШеЬъЬгпщЫвчыЬчЯ
ЙШыпщамШнЩШодпщлœϼгванЬчв¬
ъпчиШчжпщлзШлШиШмнEN 60350-2˜
ЙШыпщамШнжвчШупщлœРчШнфвШжШнэчвнЬчв¬
ъпиШчжпщлзШлШиШмнEN 60350-2˜
ЊШгЬшпщлюцШысШзпщлœопжпгШЫ¬
ϼгаЩгапшœϼчнипхспщЫвнЪ¬
ЁЉВАϻЇϻϽЅЈХНчиШчжпщлЯвчШжШнШшхЬгЮжШнпнШжШчЪЬчвзШлШиШмнХЯнцчЬгпхфШгьтШдвхчШсШцчШфцлШнЩпгпчЪпцвнЬчЯлЬжцШчШеыиюШхпчЬгпщ
зШлШчюьЪцШЪпчеЬгпх)OH[LIXOOЪпчеШупщмаЯ
15
Օգտագործման և Խնամքի ուղեցույց
ՎԱՃԱՌՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՆԱԽՔԱՆ ՎԱՃԱՌՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵԼԸ:
1. Տեսեք` արդյոք կարող եք ինքներդ լուծել խնդիրը` օգտվելով
Անսարքությունների ուղեցույցում տրված առաջարկներից:
2. Անջատեք սարքավորումը և կրկին միացրեք, տեսնելու արդյոք խնդիրը
վերացել է
ԵԹԵ ՎԵՐԸ ՆՇՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻՑ ՀԵՏՈ ԽՆԴԻՐԸ ԴԵՌ
ԱՌԿԱ Է, ԱՊԱ ԿԱՊ ՀԱՍՏԱՏԵՔ ՁԵՐ ՄՈՏԱԿԱ ՎԱՃԱՌՎԱԾ
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԵՏ.
Աջակցություն ստանալու համար, զանգահարեք երաշխիքի գրքույկում
նշված համարով կամ հետևեք վեբ կայքում տրված ցուցումներին
www‌.‌whirlpool‌.‌eu.
Վաճառված ապրանքների սպասարկման կենտրոնի հետ կապ հաստատելիս`
միշտ նշեք.
• խնդրի կարճ նկարագրությունը,
• սարքավորման տեսակը և ճշգրիտ մոդելը,
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
16
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
•
ծառայության համարը (այն համարը որը գրված է Ծառայություն
բառից հետո` տեխնիկական տվյալների սանդղակի վրա): Ծառայության
համարը նաև նշված է երաշխիքային գրքույկի վրա,
•
•
Ձեր ամբողջական հասցեն,
Ձեր հեռախոսի համարը:
Եթե վերանորոգման անհրաժեշտություն կա, ապա կապ հաստատեք
լիազորված վաճառված ապրանքների սպասարկման կենտրոնի հետ
(երաշխավորելու այն, որ պետք է օգտագործվեն օրիգինալ կցամասերը և
վերանորոգումը ճիշտ է իրականացված):
860 mm
4 mm
510 mm
53 mm
483 mm
832 mm
0
863 + 2 mm
Min. 50 mm
0
840 + 2 mm
0
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
490 + 2 mm
65mm
min. 45mm
min. 20mm
60mm
100mm
15mm
min. 5mm
min. 550mm
min. 20mm
60mm
min. 20mm
min. 5mm
min. 45mm
min. 550mm
min. 20mm
17
x4
1
2
x4
2mm
3
2
1
x4
18
90°C
220-240V~
220-240V~
380-415V 3 N~
380-415V 2 N~
AU-UK-IRL
220-240V3~
BE
230V 2 Phase 2N~
R
S
T
=E
N
NL
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru
черно-црн-črna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort
siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin
maro-кафяв-браон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna
brunt-ruskea-brunt-brun-kahverengi-donn
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)
mėlyna(pilkas)-niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)
синьо (сиво)-плава (сива)-modro(sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)
көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý(sivá)-kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)
blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline
dzeltens/zaļš-geltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde
жълто/зелено-жуто/зелена-rumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-gul/grønn
жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelená-sárga/zöld-keltainen/vihreä
gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо
плава-modro-plava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
400011390766
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising