Indesit | YT M11 82K RX EU | Setup and user guide | Indesit YT M11 82K RX EU Gebruikershandleiding

Indesit YT M11 82K RX EU Gebruikershandleiding
NL
Snelle Referentiegids
DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN INDESIT
PRODUCT.
Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat
registeren op www.indesit.eu/register
BEDIENINGSPANEEL
1
2
3
4
On/Off (Resetten indien lang ingedrukt)
Programmaknop
Start/Pausa
Push & Go
Optietoetsen*
5 Droogniveau instellen
6 Uitgestelde start
7 Droging met tijdsfunctie
8 Einde programma
9 Licht drogen (Toetsenvergrendeling blokk
DEMO
10
1
9
4
3’’
3’’
2
indien lang ingedrukt)
3
5
6
7
8
10 Antikreuk (Stil indien lang ingedrukt)
*Opmerking: op sommige modellen staat de volledige beschrijving in de plaats van de pictogrammen
INDICATOREN
Droogniveau instellen:
Strijkdroog
Hangerdroog - Kastdroog Extra droogstart delay
Cyclusfase:
Drogen - Afkoelen - END Einde progr. Watertank leegmaken
Deurfilter reinigen
Bodemfilter reinigen
Lees het gedeelte Problemen en oplossingen:
Defect: Service opbellen - DEMO Demo-modus.
EERSTE GEBRUIK
Zorg ervoor dat het waterreservoir correct is geplaatst. Zorg
ervoor dat de afvoerslang aan de achterkant van de droger
correct is bevestigd, op het waterreservoir van de droger, of op
uw huishoudelijk afvalwatersysteem.
Voor een optimale werking moet de droogautomaat bij een
kamertemperatuur van 20 tot 23 °C worden geplaatst. Hij werkt
echter ook bij kamertemperatuur tussen 14 en 30 °C.
De droger mag pas gebruikt worden als deze minimaal 6 uur in
verticale stand gestaan heeft.
DAGELIJKS GEBRUIK
Met de hier beschreven maatregelen kunt u het apparaat in
OPTIMALE condities houden. Vergeet niet het waterreservoir
leeg te maken na elke droogcyclus. Vergeet niet de filters te
reinigen na elke droogcyclus. (Lees het gedeelte Verzorging en
Onderhoud).
en 3 volgen. Om de cyclus Push & GO te starten, houd u de toets
ingedrukt. Het lampje dat brandt, signaleert dat de cyclus gestart
is. Deze cyclus is ideaal voor katoen en synthetische materialen.
Maximum belading 4 kg. (Cyclustijd 131’).
Als de deur wordt geopend tijdens de cyclus, moet u de deur sluiten
en op de toets START/PAUZE drukken om de cyclus te hernemen. Met
dit programma kunt u geen andere opties instellen.
DE DEUR OPENEN TIJDENS DE CYCLUS
U kunt de deur openen terwijl het apparaat werkt. Om de
droogautomaat weer op te starten, moet u de deur sluiten en
opnieuw op de toets Start/Pauze drukken.
PROGRAMMA'S
Eco katoen
kg Max*
Standaard katoenprogramma, geschikt voor drogen van
normaal vochtig katoenen wasgoed. Meest efficiënte
programma met betrekking tot energieverbruik voor het drogen van
katoenen wasgoed. De waarden op het energielabel zijn gebaseerd
op dit programma.
Synthetisch
kg 4 Voor het drogen van wasgoed van synthetische stoffen.
Gemengde was
kg 4 Dit programma is ideaal katoenen en synthetische weefsels
samen te drogen.
Synthetisch kleine belading kg 2 Economisch drogen van kleine wasladingen.
1. Het deurtje openen en het apparaat vullen met wasgoed;
leef de aanwijzingen op de etiketten in de kledingstukken na
en de maximum belading die in het gedeelte Programma's is
voorgeschreven. Maak zakken leeg. Controleer dat er niets in de
deur en/of het deurfilter blijft haperen.
2. Sluit de deur.
3. Druk op de toets On/Off.
4. Selecteer het programma voor uw wasgoed.
5. Selecteer de opties indien nodig.
6. Druk op Start/Pauze om de cyclus te starten.
7. U hoort een signaal aan het einde van de droogcyclus. Op het
Katoen kleine belading
kg 2 bedieningspaneel verschijnt een indicator om het einde van de
Economisch drogen van kleine wasladingen.
cyclus te signaleren. Haal onmiddellijk alles uit het apparaat om
vouwen en kreuken te voorkomen.
8. Zet het apparaat uit met de toets On/Off, open de deur en haal het
wasgoed eruit. Als het apparaat niet met de hand wordt uit gezet,
zal het ongeveer een kwartier na het cycluseinde automatisch
uitschakelen om energie te besparen.
*MAX. BELADING 8 Kg (Droge inhoud)
Als u dit niet meteen doet, is voor sommige apparaten en/of
sommige programma's/opties
een kreukvrij systeemde
voorzien.
U kunt de Veiligheidsinstructies,
Handleiding, de Productfi
che en de Energiegegevens downloaden:
xxxx
WASETIKETTEN
Na de droogcyclus •draait
de trommel
regelmatig
om kreuken te
Bezoek
onze website
docs.indesit.eu
Controleer de wasetiketten, vooral als de kledingstukken voor het
voorkomen. Als de •stroom
uit valt,
moetvan
u dedetoets
Start/Pauze
Gebruik
makend
QR-code
eerst in de wasdroger
worden
gedaan. Hieronder
indrukken om de cyclus
weer opcontacteer
te starten.onze Klantenservice (Het telefoonnummer
•
Anders,
staat in het
garantieboekje).
Wanneer worden de meest
symbolen
u contact neemt met de Klantenservice, gelieve devoorkomende
codes te vermelden
die op gegeven:
het identificatieplaatje
xxxxxxxxxxxx
PUSH & GO
van het apparaat staan.
Met deze functie start u een cyclus nadat het apparaat is aan
gezet zonder dat u een andere toets indrukt of aan een knop
draait (in het andere geval wordt het programma Push & GO
uitgeschakeld).
Voor het dagelijks gebruik moet u altijd de punten 1 2
Mag in de wasdroger.
Kan niet in de wasdroger worden gedroogd.
Drogen bij hoge temperatuur.
Drogen bij lage temperatuur.
Hoe lang de programma's duren, hangt af van de hoeveelheid
wasgoed, van het textieltype, het centrifugetoerental van uw
wasmachine en van de andere opties die u heeft geselecteerd.
Op de modellen met display ziet u op het bedieningspaneel
hoe lang de cyclussen duren. De resterende tijd wordt
constant gecontroleerd en gewijzigd tijdens de droogcyclus om
u een zo goed mogelijke schatting te geven.
Fijne was
kg 2 Voor het drogen van fijn wasgoed dat een zachte
behandeling nodig heeft.
Wol kg 1 Om wol te drogen. Draai de kledingstukken binnenstebuiten
voordat u ze laat drogen. Laat zware randen die nog vochtig zijn
aan de lucht drogen.
Opfrissen Kort programma om vezels en kledingstukken met verse
lucht op te frissen. Niet voor wasgoed dat nog nat is.
Kan voor elke hoeveelheid wasgoed worden gebruikt, maar
werkt het best voor weinig wasgoed. De cyclus duurt ongeveer
20 minuten.
Overhemden
kg 3 Dit programma is voorbehouden voor shirts van katoen of
katoen en synthetisch.
Dekbedden
Om groot wasgoed te drogen, zoals een donsdeken.
Baby
kg 2 Een programma dat speciaal uitgevonden is voor
babykleding en ondergoed (katoen en chenille) en fijne was.
Artikelen met plastic bekleding niet drogen.
Sport
kg 4 Voor het drogen van sportkleding van synthetische stoffen of
katoen.
Sportschoenen
1 paar Met dit programma droogt u een paar sportschoenen.
De schoenen moet gewassen en gecentrifugeerd zijn met een
minimum toerental van 400. Ze moeten worden gedroogd met
het meegeleverde schoenenrek.
Laat alleen schoenen drogen van synthetisch materiaal of doek
Smart iron
Deze cyclus ontspant de textielvezels zodat ze
gemakkelijker kunnen worden gestreken en opgeplooid; niet
voor wasgoed dat nog nat is. Geschikt voor kleine hoeveelheden
van katoen of katoen gemengd met synthetisch.
Xpress 45’ kg 1 45’
Een snel programma op tijd, ideaal voor het drogen van
kledingstukken die op hoge snelheid zijn gecentrifugeert in
de wasmachine, bijvoorbeeld overhemden die gedurende een
werkweek zijn gebruikt.
OPTIES
Nadat u het programma heeft geselecteerd, kunt u indien
nodig de diverse opties instellen.
Droogniveau instellen
druk meerdere malen de bijbehorende toets in om een ander
restvochtniveau voor het wasgoed in te stellen. Een indicator
signaleert het niveau dat u selecteert.
Strijkdroog: heel zachte droogcyclus. Nuttig om de kleding
onmiddellijk na de cyclus te strijken.
Hangerdroog: een speciaal voor delicate kleding bestudeerd
niveau; klaar om opgehangen te worden.
Kastdroog: het wasgoed is klaar om te worden opgevouwen
en in de kast te worden gelegd.
OPTIETOETSEN
Deze toetsen dienen om het geselecteerde programma aan uw
eigen behoeften aan te passen.
Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle programma's. Sommige
opties zijn incompatibel met andere, reeds ingestelde opties.
Een akoestisch signaal en/of knipperende indicatoren signaleren
deze incompatibiliteit. Als de optie beschikbaar is, blijft de
indicator van de geselecteerde optie branden. Sommige opties
kunnen in het geheugen van het programma blijven als u ze
voor een vorige droogcyclus heeft geselecteerd.
Extra droog: gebruikt om kleding meteen aan te trekken na
de cyclus.
Droging met tijdsfunctie
Met deze optie kiest u hoe lang het drogen duurt. Druk
meerdere malen op de bijbehorende toets om de gewenste
droogtijd in te stellen. Een indicator op het bedieningspaneel
signaleert de tijd die u aan het instellen bent.
Uitgestelde start
Met deze optie stelt u een tijdspanne in waarna de cyclus
start. Druk meerdere keren op de toets voor de gewenste
tijdspanne. Als u de maximum selecteerbare tijdspanne heeft
bereikt, reset u de optie door nog een keer op de toets te drukken.
Een indicator op het bedieningspaneel signaleert de tijd die u aan
het instellen bent. Nadat u de toets start/pauze heeft ingedrukt:
signaleert het apparaat de tijd die zal verstrijken voordat de cyclus
zal starten. Als u de deur opent nadat die gesloten werd, moet u
opnieuw de toets start/pauze indrukken.
Antikreuk
Deze optie voegt aan het einde van de cyclus een
behandeling tegen kreuken toe door de trommel met
regelmatige tussenpozen te laten draaien (tot 10 uur lang). Dit is
bijzonder handig als u de trommel niet meteen na de droogcyclus
kunt leegmaken. Als deze optie samen met een uitgestelde
start wordt gebruikt, wordt de antikreukbehandeling ook aan
de uitgestelde startfase toegevoegd. Als deze optie tijdens
een vorige droogcyclus werd geselecteerd, blijft deze in het
geheugen.
Licht drogen
Maakt een zachtere behandeling van de was mogelijk door
de droogtemperatuur te verlagen.
Stil
Met deze optie schakelt u de akoestische signalen van
het bedieningspaneel uit. De alarmmeldingen in geval van
storingen blijven werken.
Om deze optie in te schakelen, houdt u de toets ingedrukt
totdat de bijbehorende indicator begint te branden.
Om de optie uit te schakelen, houdt u de toets ingedrukt
houden totdat de bijbehorende indicator uit gaat.
Toetsenvergrendeling blokk
Met deze toets sluit u alle bedieningen van het apparaat uit,
behalve de toets On/Off.
Met ingeschakeld apparaat:
om de optie in te schakelen, moet u de toets ingedrukt houden
totdat de bijbehorende indicator brandt.
om de optie uit te schakelen, moet u de toets ingedrukt houden
totdat de bijbehorende indicator uit gaat.
Als deze optie tijdens een vorige droogcyclus werd geselecteerd,
blijft deze in het geheugen.
Einde programma
Deze optie schakelt een langdurig akoestisch signaal in aan
het einde van de cyclus. Schakel deze optie in als u denkt dat
u het normale eindsignaal niet hoort. Als deze optie tijdens
een vorige droogcyclus werd geselecteerd, blijft deze in het
geheugen.
HET SCHOENENREK GEBRUIKEN
Verwijder het deurfilter en plaats het
schoenenrek erin. Steek de veters in
de schoenen: zet de schoenpunten
naar onder en de zolen naar voor.
Voeg geen ander wasgoed of
schoenen toe aan de trommel. Zet
het deurfilter weer op zijn plaats na
het drogen.
Snelle Referentiegids
DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN INDESIT
VERZORGING
PRODUCT. EN ONDERHOUD
TRANSPORT EN BEHANDELING
NL
Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.
verdere
kunt u het voordat
apparaat u het apparaat
Trek deVoor
stekker
uitassistentie
het stopcontact
De wasdroger nooit optillen door het aan het werkblad vast te
registeren
op
www.indesit.eu/register
reinigt of onderhoudt.
houden.
Het waterreservoir leegmaken na elke cyclus (zie 1. Haal de stekker van de wasdroger uit het stopcontact.
afbeelding A).
2. Controleer of de deur en het waterreservoir goed dicht zitten.
Haal het reservoir uit de droogautomaat en maak het leeg in een 3. Als de afvoerslang is aangesloten op uw afvalwatersysteem
wasbak of een andere geschikte afvoerplaats en zet het reservoir de afvoerslang opnieuw aan de achterzijde van de wasdroger
weer goed in de automaat. Neem de droogautomaat niet in gebruik bevestigen (zie Installatiegids).
zonder eerst het reservoir in zijn zitting te hebben geplaatst.
Het deurfilter reinigen na elke cyclus (zie afbeelding B).
Stroomverbruik
Haal het filter eruit en reinig het. Verwijder eventuele pluisjes door
het filter onder stromend water te wassen of te reinigen met een
Off modus (Po) - Watts
0.50
stofzuiger. Voor optimale prestaties dient u alle filters te laten
modus aan (PI)- Watts
1.00
drogen voordat u ze weer op hun plaats aanbrengt. Neem de
droogautomaat niet in gebruik zonder eerst het filter in zijn zitting
Programmas
Kg
kWh
Minuten
te hebben geplaatst.
8
1.78
194
Het deurfilter verwijderen:
Eco Katoen*
1. Het deurtje openen en het filter naar boven eruit trekken.
4
1.15
135
Eco Katoen
2. Open het filter en verwijder zorgvuldig al de pluisjes uit alle
Synthetisch
4
0.73
95
filterdelen. Zet het filter weer goed op zijn plaats. Zorg ervoor dat
het filter niet voorbij de pakking op de droogautomaat steekt.
* Referentieprogramma voor het energielabe, dat dit geschikt is voor
het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed en dat dit qua
Het bodemfilter reinigen als de bijbehorende indicator
energieverbruik het meest efficiënte programma is voor het drogen
gaat branden (zie afbeelding C).
van vochtig katoenen wasgoed. (Standaard configuratie/ vastgesteld
Haal het filter eruit en reinig het. Verwijder eventuele pluisjes
aan het begin).
door het filter onder stromend water te wassen of te reinigen
met een stofzuiger. Wij raden hoe dan ook aan om dit filter te
Systeem met Warmtepomp
reinigen na elke cyclus om de droogprestaties te optimaliseren.
De warmtepomp bevat broeikasgassen in een hermetisch
Neem de droogautomaat niet in gebruik zonder eerst het filter
gesloten ruimte. Deze ruimte bevat 0.18 kg R134a F-gas. GWP =
in zijn zitting te hebben geplaatst.
1430 (1 t C02).
Het bodemfilter verwijderen:
1. Het klepje onderaan openen.
2. Het bodemfilter eruittrekken.
3. De onderkant van het filter openen en eventueel pluis op het
deel met gaatjes verwijderen.
4. De binnenkant van het filter reinigen zonder de mesjes aan te
raken.
5. De onderkant van het filter sluiten en het filter weer monteren,
controleren of het perfect in de zitting zit.
6. Het handvat van het filter naar onder zetten en het klepje
erop sluiten.
7. Controleren of het luchtrooster vrij is.
De filters zijn fundamentele componenten van het
droogproces. Ze vangen het pluis op dat zich tijdens
het drogen vormt. Als de filters verstopt raken, komt de
luchtstroom in de droogautomaat ernstig in gevaar: het
droogproces duurt langer en verbruikt meer energie
en de droogautomaat kan beschadigd raken. Als u deze
handelingen niet goed uitvoert, kan het zijn dat de
droogautomaat niet inschakelt.
PRODUCTBESCHRIJVING
1.
2.
3.
4.
A
Waterreservoir
Luchtrooster
Bodemfilter
Deurfilter
1
B
C
U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Productfiche en de Energiegegevens downloaden:
•
Bezoek onze website docs.indesit.eu
•
Gebruik makend van de QR-code
•
Anders, contacteer onze Klantenservice (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer
u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje
4 apparaat staan.
2
van het
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
NL
Snelle Referentiegids
DANK
U WEL VOOR UW
VAN EEN INDESIT
PROBLEMEN
ENAANKOOP
OPLOSSINGEN
PRODUCT.
Controleer
tabel
voor
problemen,
Technische
Service opbelt.
Storingen
zijn meestal
van onbelangrijke
de instructies
aandachtig
voordat
u het apparaat
gebruikt.
Vooronderstaande
verdere assistentie
kunt
u het
apparaat voordat u de Lees
aard enregisteren
kunnen in
enkele
minuten
worden
opgelost
op www.indesit.eu/register
Probleem
Mogelijke oorzaak
De stekker zit niet in het stopcontact
De
droogautomaat Het stopcontact is defect
gaat niet aan
Er is een stroomonderbreking geweest.
De deur is open
Er is een tijdspanne ingesteld voor de start van
de cyclus.
De
droogautomaat De toets Start/Pauze om het programma te
vertrekt niet
starten is niet ingedrukt
Probeer of de stekker in een ander stopcontact wel werkt. Steek geen
elektrische adapters of verlengsnoeren in de stekker.
Wacht totdat de netstroom weer wordt ingeschakeld.
Sluit de deur
Voor apparaten met deze functie wacht u totdat de ingestelde tijd is
verstreken of zet u het apparaat uit om het te resetten. Raadpleeg het
gedeelte Opties.
Druk op de toets Start/Pauze
Onvoldoende onderhoud uitgevoerd.
Raadpleeg het gedeelte Opties. Schakel de geselecteerde
vergrendeling uit. Het apparaat uit zetten volstaat niet om deze optie
uit te schakelen
Lees het gedeelte Verzorging en Onderhoud en voer de beschreven
handelingen uit.
Ingesteld programma, tijd en/of droogniveau
niet geschikt voor het type of de hoeveelheid
wasgoed in de droogautomaat.
Lees het gedeelte Programma's en Opties om programma en opties
te kiezen die geschikt zijn voor het wasgoed
Wasgoed is te nat
Laat de wasmachine centrifugeren op een hoger toerental om zoveel
mogelijk water te elimineren.
Lees het gedeelte Programma's om de maximum belading voor elk
programma te controleren.
Voor apparaten met toetsenvergrendeling, is
deze optie geselecteerd.
Heel lange
droogtijden
Oplossing
Steek de stekker in het stopcontact
Er kan te veel wasgoed in de droogautomaat
zitten
Het programma
is niet
Er kan een stroomonderbreking geweest zijn.
beëindigd.
Indicatoren branden of knipperen
In geval van een stroomonderbreking moet u op de toets Start/Pauze
drukken om de cyclus opnieuw te starten.
Watertank
Watertank leegmaken. Lees het gedeelte Verzorging en Onderhoud.
Het watertank is vol
Deurfilter en/of De luchtstroom om het toestel te laten werken,
bodemfilter *
volstaat niet
Reinig het deurfilter, het bodemfilter en controleer of het luchtrooster
vrij is. Als u dit niet naar behoren doet, kan de droogautomaat
beschadigd raken.
Bodemfilter*
Het bodemfilter moet worden gereinigd
Reinig het bodemfilter. Lees het gedeelte Verzorging en Onderhoud.
DEMO
De cyclus duurt
maar enkele
minuten.
Schakel de Demo-modus uit. Voer de volgende acties op volgorde
zonder onderbrekingen uit. Zet het apparaat aan en dan weer uit.
De droogautomaat staat in de Demo-modus. De en
Druk op de toets Start/Pauze totdat u een akoestisch signaal hoort.
indicator de DEMO brandt.
Zet het apparaat weer aan. De indicator "DEMO" knippert en gaat dan
uit.
Schakel de droogautomaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
Open onmiddellijk de deur en haal het wasgoed eruit om het
apparaat af te laten koelen. Wacht ongeveer 15 minuten. Steek
de stekker weer in het stopcontact, vul de trommel en start de
De sensoren van het apparaat hebben een
droogcyclus opnieuw. Als het probleem niet verdwijnt, neemt u
storing gevonden.
Het symbool
van de
moersleutel
signaleert een
storing.
contact op met de Technische Service en vermeldt u de letters
en cijfers die op het display verschijnen.
Bijvoorbeeld F3 en E2
*Opmerking: sommige modellen reinigen zichzelf en hebben geen bodemfilter: raadpleeg het gedeelte Verzorging en Onderhoud.
U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Productfiche en de Energiegegevens downloaden:
•
Bezoek onze website docs.indesit.eu
•
Gebruik makend van de QR-code
•
Anders, contacteer onze Klantenservice (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer
u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje
van het apparaat staan.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising