Indesit | YT CM08 7B EU | Setup and user guide | Indesit YT CM08 7B EU Manualul utilizatorului

Indesit YT CM08 7B EU Manualul utilizatorului
08-05-2017
ilt_Mono_Dryer_M08
Ghid de referinţă rapidă
RO
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS INDESIT.
Pentru a beneficia de servicii complete de
asistenţă, vă rugăm să vă înregistraţi produsul pe
www.indesit.eu/register
Key lock
Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile de siguranţă.
PANOUL DE COMANDĂ
1
2
3
Buton Pornit/Oprit (Resetare dacă se apasă lung)
Buton rotativ Programe
Pornire/Pauză (Pornire: led fix. Pauză: led intermitent)
Taste Opțiuni*
4 Antişifonare
5 Întârziere Start
6 Finalizare Ciclu
7 Blocate Taste
1
3h
6h
9h
5
4
6
2
7
3
3”
*Notă: unele modele pot afișa descrierea detaliată în locul pictogramelor
INDICATORI
Start delay
Faza ciclului:
Uscare - Răcire - END Sfârșit ciclu
08-05-2017
Gentle/crease care
Aceeași indicatori ai fazei ciclului, dacă iluminează intermitent, indică întârzierea pornirii programului setat.
ilt_Mono_Dryer_M08
Goliți rezervorul de apă
Curățați Filtrul hublou
Curățați Filtrul inferior
Key lock
PRIMA UTILIZARE
De asemenea, asiguraţi-vă că rezervorul de apă este introdus în
mod corespunzător. Asiguraţi-vă că furtunul de evacuare de pe
partea din spate a uscătorului de rufe este fixat corect, fie la
rezervorul de apă al uscătorului de rufe (consultaţi imaginea), fie
la sistemul local de canalizare a apelor reziduale menajere.
TILIZAREA ZILNICĂ
Dry time
Măsurile descrise în continuare vă vor permite să mențineți
120 min
aparatul în condiții OPTIME. Amintiți-vă să goliți rezervorul
90 min
după fiecare ciclu de uscare. Amintiți-vă să curățați filtrele
60 minși
după fiecare ciclu de uscare. (Consultați secțiunea „Îngrijire
întreținere”).
30 min
*ÎNCĂRCĂT. MAX. 7 Kg
(Încărcătură uscată)
ETICHETE CU INSTRUCŢIUNI DE SPĂLARE
Citiţi etichetele articolelor de îmbrăcăminte, în special atunci când le uscaţi
în uscătorul de rufe pentru prima dată. Următoarele simboluri sunt cel mai
frecvent utilizate:
Mixed
Uscarea în uscătorul de rufeCotton
este permisă.
A nu se usca în uscătorul de rufe.
extra
A se usca în uscătorul de rufe cu opţiunea
temperatură ridicată
3h 6h 9h
A se usca în uscătorul de rufe cu opţiunea temperatură scăzută
Synthetics
1. Deschideți hubloul și introduceți rufele; respectați indicațiile de
Specials
pe etichetele articolelor de îmbrăcăminte și încărcătura maximă
indicată în secțiunea programe. Goliți buzunarele articolelor de
îmbrăcăminte. Asigurați-vă ca rufele să nu rămână blocate între
hublou și/sau filtrul aflat pe hublou.
3”
2. Închideți hubloul.
3. Apăsați tasta Pornit/Oprit.
4. Selectați programul în funcție de tipul rufelor.
5. Selectați opțiunile dacă este necesar.
6. Pentru a începe ciclul apăsați butonul Pornire/Pauză.
7. Finalizarea ciclului de uscare este evidențiată de un semnal sonor.
Un indicator de pe panoul de comandă, semnalează finalizarea
ciclului. Scoateți imediat rufele, acest lucru ajută la evitarea
formării cutelor pe articolele de îmbrăcăminte.
8. Opriți aparatul apăsând tasta Pornit/Oprit, deschideți hubloul
și scoateți rufele. Dacă aparatul nu este oprit manual, după
aproximativ un sfert de oră de la terminarea ciclului, acesta se
oprește automat pentru a economisi energie.
În cazul în care nu efectuați imediat această ultimă etapă, unele
aparate și/sau unele programe/opțiuni sunt prevăzute cu un sistem
de prevenire a formării cutelor. Timp de câteva ore, după terminarea
uscării, tamburul se rotește, la intervale regulate, în scopul de a
preveni formarea cutelor.
Puteţi descărca instrucţiunile privind siguranţa, manualul de utilizare, fișa tehnică a produsului și datele energetice:
În cazul întreruperii• curentului
trebuie
apăsați tasta
Vizitândelectric
site-ul nostru
websă
docs.indesit.eu
Pornire/Pauză pentru
relua ciclul.
• a Utilizând
codul QR
Ca alternativă, contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare (consultaţi numărul de telefon din
certificatul de garanţie). Când contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizaţi
DESCHIDEREA HUBLOULUI
ÎN TIMPUL CICLULUI
codurile specificate pe plăcuţa cu date de identificare a produsului dumneavoastră.
•
În timpul funcționării este posibilă deschiderea hubloului. După
ce ați închis hubloul, trebuie să apăsați din nou tasta Pornire/
Pauză pentru a pune din nou în funcțiune uscătorul de rufe.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Durata acestor programe depinde de tipul încărcăturii, de tipul
țesăturilor, de viteza centrifugii utilizate de mașina de spălat și de
alte opțiuni selectate.
În cazul modelelor cu afișaj, durata ciclurilor este indicată pe
panoul de comandă. Timpul rămas este monitorizat constant
și este modificat pe durata ciclului de uscare pentru a indica cea
mai bună estimare posibilă.
PROGRAME
Amestec
kg 4
Timp 130'
Acest program este ideal pentru uscarea împreună a
țesăturilor din bumbac și a celor sintetice.
Bumbac
extra Uscare Extra
kg Max* Timp 131'
Program potrivit pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte
din bumbac gata pentru a fi îmbrăcate..
Uscare Normală kg Max* Timp 114'
Permite uscarea articolelor de îmbrăcăminte din bumbac
și așezarea acestora direct în dulap (Configurare standard/
predefinită iniţială).
Uscare Antișifonare kg Max* Timp 96'
Un ciclu de uscare pentru articole de îmbrăcăminte din
bumbac. Studiat pentru facilitarea călcării, imediat după
finalizarea ciclului.
Sintetice
Uscare Normală
kg 4
Timp 90'
Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte sintetice și
așezarea acestora direct în dulap.
Uscare Antișifonare kg 4
Timp 94'
Un ciclu de uscare pentru articole de îmbrăcăminte sintetice.
Studiat pentru facilitarea călcării, imediat după finalizarea ciclului.
Cămăşi
kg 3
Timp 70'
Acest program este dedicat uscării cămășilor fabricate din
bumbac sau amestec de bumbac/fibre sintetice.
Împrospătare Program scurt potrivit pentru împrospătarea fibrelor și a
articolelor de îmbrăcăminte prin emisia de aer proaspăt. A nu se
utiliza pentru articole de îmbrăcăminte încă ude.
Poate fi utilizat pentru orice tip de încărcătură, dar este mai
eficient pentru încărcături reduse.
Ciclul durează aproximativ 20 de minute.
Speciale
Delicate
kg 2
Timp 45'
Pentru uscarea rufelor din ţesături delicate care necesită o
spălare uşoară.
Lână kg 1
Timp 100'
Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte din lână. Se
recomandă întoarcerea pe dos a articolelor de îmbrăcăminte
înainte de uscare. Lăsați să se usuce natural marginile mai grele
care rămân umede.
Sport
kg 4
Timp 90'
Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte sportive sintetice
sau din amestec de bumbac.
Timp Uscare
Aceste programe pot fi utilizate dacă se dorește setarea timpului
de uscare.
BUTOANE OPȚIUNI
Aceste butoane sunt utilizate pentru personalizarea programului
selectat, în funcție de propriile exigențe.
Nu toate opțiunile sunt disponibile pentru toate programele.
Unele opțiuni sunt incompatibile cu altele setate în precedență.
Incompatibilitatea este evidențiată de un semnal sonor și/
sau indicatoare intermitente. Dacă opțiunea este disponibilă,
indicatorul opțiunii selectate va rămâne aprins. Unele opțiuni
pot rămâne în memoria programului dacă sunt selectate pentru
uscarea precedentă.
OPȚIUNI
După ce ați selectat programul este posibilă setarea diferitelor
opțiuni, dacă este necesar.
Întârziere Start
Această opțiune permite setarea unei întârzieri față de
începutul ciclului.
Apăsați de mai multe ori butonul corespunzător pentru a obține
întârzierea dorită. După ce a fost atins timpul maxim care poate
fi selectat, apăsarea ulterioară a tastei resetează opțiunea. Un
indicator aflat pe panoul de comandă semnalează timpul ales.
După ce ați apăsat tasta pornire/pauză: aparatul semnalează
timpul rămas pentru pornirea ciclului.
În cazul deschiderii hubloului, după închidere, trebuie să apăsați
din nou tasta pornire/pauză.
Finalizare Ciclu
Această opțiune activează un semnal sonor prelungit la
finalizarea ciclului. Activați opțiunea dacă nu sunteți siguri că veți
auzi sunetul normal de finalizare a ciclului. Această opțiune, dacă
este selectată pentru uscarea precedentă, rămâne în memorie.
Blocate Taste
Această opțiune face inaccesibile toate comenzile aparatului,
cu excepția tastei pornit/oprit.
Cu aparatul pornit:
• pentru a activa opțiunea țineți apăsată tasta până când se
aprinde indicatorul corespunzător.
• pentru dezactivarea opțiunii, țineți apăsată tasta până când se
stinge indicatorul corespunzător.
Această opțiune, dacă este selectată pentru uscarea precedentă,
rămâne în memorie.
Antişifonare
Această opțiune adaugă la sfârșitul ciclului un tratament
antișifonare prin intermediul rotației periodice a tamburului
(durata până la 10 ore). Este deosebit de indicată când nu aveți
posibilitatea de a scoate din uscător articolele de îmbrăcăminte
imediat după finalizarea uscării. Dacă această opțiune este
utilizată împreună cu întârziere start, tratamentul antișifonare va
fi adăugat și la faza întârziere start. Această opțiune, dacă este
selectată pentru uscarea precedentă, rămâne în memorie.
RO
Ghid de referinţă rapidă
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS INDESIT.
Filtrele sunt componente fundamentale ale procesului
ÎNGRIJIRE
ÎNTREŢINERE
PentruŞI
a benefi
cia de servicii complete de
dede
uscare.
Funcția
acestora
este
de a instrucţiunile
colecta scamele
care
asistenţă,
vă rugăm
sărufe
vă înregistraţi
produsul
pe în timpul
Înainte
a utiliza
aparatul,
citiţi cu
atenţie
de siguranţă.
Deconectați
uscătorul
de
de
la
rețeaua
electrică
www.indesit.eu/register
se formează în timpul uscării. În cazul în care filtrele sunt
efectuării operațiunilor de curățare și întreținere.
saturate, fluxul de aer din interiorul uscătorului de rufe
Golirea rezervorului de apă după fiecare ciclu (consultați este grav compromis: timpul de uscare este mai lung, se
figura A).
consumă mai multă energie, iar uscătorul de rufe poate
Scoateți recipientul din uscătorul de rufe și goliți-l în chiuvetă sau suferi daune. Dacă aceste operațiuni nu sunt efectuate
într-un alt loc de evacuare adecvat, apoi puneți-l la loc corect. Nu corect, este posibil ca uscătorul de rufe să nu pornească.
utilizați uscătorul de rufe fără a introduce recipientul la locul său.
Curățarea filtrului hublou după fiecare ciclu (consultați TRANSPORT ŞI MANEVRARE
figura B).
Nu ridicaţi niciodată uscătorul de rufe apucându-l de blat.
Scoateți filtrul și curățați-l eliminând eventuale reziduuri de scame 1. Scoateţi uscătorul din priză.
de pe suprafața acestuia; spălați-l cu apă de la robinet sau aspirați-l 2. Asiguraţi-vă că hubloul şi rezervorul de apă sunt închise
cu un aspirator. Pentru performanțe optime, uscați toate filtrele corespunzător.
înainte de a le pune la loc. Nu utilizați uscătorul de rufe fără a 3. Dacă furtunul de evacuare este conectat la sistemul de
introduce filtrul la locul său.
canalizare, fixaţi din nou furtunul de evacuare pe spatele
Demontarea filtrului hublou:
uscătorului de rufe (consultaţi Ghidul de instalare).
1. Deschideți hubloul și trageți filtrul în sus.
2. Deschideți filtrul și curățați scamele de pe toate părțile acestuia.
Poziționați-l corect la loc; asigurați-vă ca filtrul să fie introdus
complet și să se afle la nivelul garniturii uscătorului de rufe.
Consum de energie
Curățarea filtrului inferior la aprinderea indicatorului
În modul: oprit (Po) – Waţi
0.50
corespunzător (consultați figura C).
În
modul:
rămas
în
funcţiune
(Pl)
–
Waţi
1.00
Scoateți filtrul și curățați-l eliminând eventuale reziduuri de
scame de pe suprafața acestuia; spălați-l cu apă de la robinet
Programe
Kg
kWh
Minute
sau aspirați-l cu un aspirator. Cu toate acestea se recomandă
curățarea acestui filtru după fiecare ciclu pentru a optimiza
7
4.28
114
Eco Bumbac*
performanțele de uscare. Nu utilizați uscătorul de rufe fără a
3.5
2.22
61
Eco Bumbac
introduce filtrul la locul său.
Demontarea filtrului inferior și a condensatorului
Sintetice
4
1.83
90
1. Deschideți ușița inferioară
*Program de referinţă pentru eticheta datelor energetice, acest
program este adecvat uscării rufelor din bumbac normale și este cel
2. Prindeți mânerul și trageți afară filtrul inferior
mai eficient program din punct de vedere al consumului de energie
3. Deschideți partea posterioară a filtrului și înlăturați scamele de
pentru rufe din bumbac. (Configurare standard/predefinită iniţială).
pe suprafața internă a plasei.
4. Curățați camera filtrului inferior (poate fi prezentă o cantitate
de apă reziduală: acest lucru este normal).
5a. La aproximativ fiecare 3 luni, curățați unitatea de condensare
(figura D), situată în spatele filtrului inferior.
5b. Coborâți manetele aflate în părțile laterale ale
condensatorului. După ce ați scos condensatorul curățați-l sub
jet de apă.
5c. Puneți la loc condensatorul și ridicați manetele.
6. Închideți la loc partea posterioară a filtrului inferior și
introduceți-l la loc controlând ca acesta să fie bine fixat la locul
său.
7. Coborâți mânerul filtrului și închideți ușița inferioară.
8. Asigurați-vă ca orificiul de admisie a aerului să fie liber.
DESCRIEREA PRODUSULUI
1.
2.
3.
4.
Rezervor de apă
Orificiu de admisie a aerului
Filtru inferior și condensatorului
Filtru hublou
A
1
C
B
D
Puteţi descărca instrucţiunile privind siguranţa, manualul de utilizare, fișa tehnică a produsului și datele energetice:
•
Vizitând site-ul nostru web docs.indesit.eu
•
Utilizând codul QR
•
Ca alternativă,4contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare (consultaţi numărul de telefon din
2
certificatul de garanţie). Când contactaţi serviciul
nostru de asistenţă tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizaţi
codurile specificate pe plăcuţa cu date de identificare a produsului dumneavoastră.
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
RO
Ghid de referinţă rapidă
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS INDESIT.
REMEDIEREA
DEFECȚIUNILOR
Pentru a benefi
cia de servicii complete de
asistenţă,
să vă înregistraţi
produsul
pe unitateaÎnainte
de a consultați
utiliza aparatul,
cu atenţie
instrucţiunile
de siguranţă.
În caz de
defectevăderugăm
funcționare,
înainte de
a contacta
de service,
tabelulcitiţi
de mai
jos. Anomaliile
sunt deseori
minore www.indesit.eu/register
și pot fi rezolvate în câteva minute
Anomalie
Cauza posibilă
Ștecherul nu este introdus în priza de curent
Uscătorul de
Priza de curent este defectă
rufe nu pornește
hetics
otton
A avut loc o întrerupere a curentului electric.
Așteptați activarea curentului electric.
Hubloul este deschis
Închideți hubloul
În cazul uscătoarelor cu această funcție: așteptați finalizarea ciclului
setat sau opriți aparatul pentru a-l reseta. Consultați secțiunea
Opțiuni.
A fost setată o întârziereCrease
de start a ciclului.
Care
hetics
Uscătorul de
Nu a fost apăsată tasta Pornire/Pauză pentru a
licate rufe nu pornește porni programul
DEMO
Sound
3 sec
Pe aparatele dotate cu funcția
de blocare a
tastelor, a fost setată această opțiune.
Jeans
Baby
Dryness
level
Sport
Soluție
Introduceți ștecherul în priza de curent
Încercați să conectați un alt aparat electrocasnic în aceeași priză.
Nu utilizați dispozitive electrice de conectare la priză precum
adaptatoare sau prelungitoare
Drying
Start întreținerea
Nu
a fost efectuată
adecvată.
Memo
Time
delay
Apăsați tasta Pornire/Pauză
Consultați secțiunea opțiuni, iar dacă este prezentă funcția de blocare
a tastelor, dezactivați opțiunea. Oprirea uscătorului de rufenu este
suficientă pentru dezactivarea acestei opțiuni
Consultați secțiunea de îngrijire și întreținere și efectuați operațiunile
descrise.
Programul, durata și/sau nivelul de uscare setate Consultați secțiunea programe și opțiuni pentru a identifica
Timpul de
nu sunt potrivite tipului și cantității de rufe
programul și opțiunile cele mai potrivite tipului de încărcătură
uscare este
introduse în uscătorul de rufe.
foarte lung
Efectuați un ciclu de spălare cu număr de rotații mai mare ale
Rufele sunt prea umede
centrifugii pentru a elimina cât mai multă apă posibil.
Este posibil ca uscătorul de rufe să fie încărcat
Consultați secțiunea programe pentru a verifica încărcătura maximă
excesiv
pentru fiecare program.
Programul nu
Este posibil să fi avut loc o întrerupere a
În cazul întreruperii curentului electric apăsați tasta Pornire/Pauză
s-a terminat.
curentului electric.
pentru a relua ciclul.
Indicatori aprinse sau intermitente
Rezervor de
apă
Rezervorul de apă este plin
Goliți rezervorul de apă Consultați secțiunea de îngrijire și întreținere.
Filtrul
hubloului și/
sau filtrul
inferior *
Anomalie a fluxului de aer necesar pentru
funcționarea aparatului
Curățați filtrul hubloului, filtrul inferior și controlați ca priza de aer să
fie liberă. Dacă aceste operațiuni nu sunt efectuate corect, este posibil
ca uscătorul de rufe să se defecteze.
Filtrul inferior* Filtrul inferior trebuie curățat
Curățați filtrul inferior. Consultați secțiunea de îngrijire și întreținere.
Dezactivați modalitatea Demo. Următoarele acțiuni trebuie efectuate
LED-urile care iluminează intermitent simultan, semnalează
o anomalie.
Efectuați
descrisă
în această
în ordine, fără
pauze. Porniți
apoiprocedura
opriți aparatul.
Apăsați
tastapagină.
Start/
Uscătorul
de
rufe
este
în
modalitate
DEMO.
Opriți uscătorul de rufe și deconectați-l de la rețeaua
Deschideți
Pauzăelectrică.
până la auzirea
unuiimediat
semnal hubloul
sonor. și scoateți rufele, astfel
Indicatorul
DEMO
este
aprins.
încât căldura să se disperseze. Așteptați aproximativ
o oră.aparatul.
Reconectați
uscătorul
de rufe
la rețeauaintermitent
electrică, încărcați
Reporniți
Indicatorul
„DEMO”
iluminează
apoi se
rufele și reluați ciclul de uscare.
stinge.
Opriți uscătorul de rufe de la rețeaua electrică. Deschideți imediat
ger dry
hubloul
scoateți rufele
astfel
încât căldura
se disperseze.
Dacă
problema
persistă,
contactați
Unitatea
de
service șișipentru
comunicați
literele
și15numerele
caresăiluminează
intermitent
on dry Prezența
Așteptați
aproximativ
minute. Reconectați
uscătorul
de
pe afișaj, de exemplu:
rufe
la
rețeaua
electrică,
încărcați
rufele
și
reluați
ciclul
de
uscare.
simbolului cheii Senzorii
Primulaparatului
și al doileaauLED
pe orizontala
indicatori luminoase.
detectat
o anomalie.
Dacă problema persistă, contactați Unitatea de service și
hetics englezești indică
Primul
LED
pe
verticala
tastelor
opțiuni.
comunicați literele și numerele care iluminează intermitent pe
ard dry o anomalie.
otton DEMO
Ciclul durează
d dry +
numai câteva
ard dry minute.
afișaj.
De exemplu F3 și E2
ger dry
on dry
*Notă: unele modele sunt prevăzute cu funcție de autocurățare; nu sunt dotate cu filtrul inferior. Consultați secțiunea îngrijire și întreținere.
Puteţi descărca instrucţiunile privind siguranţa, manualul de utilizare, fișa tehnică a produsului și datele energetice:
•
Vizitând site-ul nostru web docs.indesit.eu
•
Utilizând codul QR
•
Ca alternativă, contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare (consultaţi numărul de telefon din
certificatul de garanţie). Când contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizaţi
codurile specificate pe plăcuţa cu date de identificare a produsului dumneavoastră.
hetics
ureds
Start
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising