Bauknecht | T Soft CM10 8B EU | Setup and user guide | Bauknecht T Soft CM10 8B EU Brugervejledning

Bauknecht T Soft CM10 8B EU Brugervejledning
DA
Oversigtsvejledning
TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT.
Registrér venligst dit produkt på
www.bauknecht.eu/register, for at modtage en
mere komplet assistance
Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.
BETJENINGSPANEL
Tændt/Slukket Knap (Nulstilling ved langvarigt
tryk)
2 Programknap
3 Start/Pause
Tilvalgsknapper*
4 Indstil Tørhed
5 Tidsindstillet Tørring
6 Forsinket Start
7 Skånsom
8 Antikrøl (Tastelås ved langvarigt tryk)
9 Program Slut
1
END
9
1
180’
120’
9h
90’
60’
30’
6h
8
3h
DEMO
3“
1h
h
2
4
5
6
3
7
*Bemærk: visse modeller kunne have fuldt ud anførte betegnelser i stedet for ikoner
INDIKATORER
Cyklusfase:
Tørring - Afkøling - END Program Slut
Tøm vandtanken Rengør lågens filter Rengør bundfilteret
Se afsnittet fejlfinding:
Fejl: Kontakt service. DEMO Demo Tilstand
FØRSTEGANGSBRUG
PROGRAMMER
Kontrollér, at vandtanken er sat korrekt i. Kontrollér, at
afløbsslangen på bagsiden af tørretumbleren er fastgjort
korrekt, enten til tumblerens vandtank eller til hjemmets
spildevandssystem.
Hvis man ønsker at ændre lågens åbningsretning, skal man
kontakte Servicen (Telefonnummeret findes i garantihæftet).
1.Blandet
kg 4 Tid 100'
Dette program er ideelt til at tørre alt bomuldstøj og syntetisk tøj
sammen.
2.Øko Bomuld
Max påfyldning* Tid 130'
Standard bomuldsprogram, velegnet til normalt vådt bomuldstøj.
Det mest effektive program med hensyn til energiforbrug til
tørring af bomuldstøj. Energimærkatets værdier er baseret på dette
program.
3.Syntetisk
kg 4 Tid 90'
Til tørring af vasketøj med syntetiske fibre.
4.Uld kg 1 Tid 100'
For at tørre tøj i uld. Det anbefales at omvende tøjet inden tørring.
Lad de tungeste sider, som ser ud til stadig at være fugtige, tørre på en
naturlig måde.
5.Silke kg 0,5 Tid 95'
Blid tørring af silketøj.
6.Anti Allergi
Max påfyldning* Tid 160'
Denne cyklus kan prale af godkendelsen “Allergy UK” der er udstedt
af “The British Allergy Foundation” der beviser den effektive
allergenformindskelse og - fjernelse. Den kan både anvendes med
fugtig påfyldning ​(tørring og behandling) som med tør påfyldning ​
(kun halv påfyldning)​.
7.Daily
kg 2 Tid 100'
Det er ideelt til at tørre tøj der er blandet bomuld/syntetisk og som
centrifugeres ved en høj hastighed i vaskemaskinen.​
8.Tøjdyr Kg 2,5 Tid 196'
Cyklussen gør at tøjdyrenes oprindelige udseende og glans
bibeholdes på bedst måde. Man skal fjerne samtligt tilbehør
inden man udfører tørringen. Hver enkel artikel må ikke overskride
de 600 gr.
DAGLIG BRUG
Forholdsreglerne som her beskrives, gør det muligt at
holde apparatet i en OPTIMAL tilstand. Man skal huske at
tømme tanken efter hver tørrecyklus. Man skal huske at gøre
filtrene rene efter hver tørrecyklus. (Se afsnittet Pleje og
Vedligeholdelse)
1. Åbn lågen og fyld vasketøjet i; respektér indikationerne der findes
på tøjmærkaterne og de maksimale vægtangivelser der findes
i programafsnittet. Lommerne skal tømmes. Vær sikker på at
vasketøjet ikke hænger fast i lågen og/eller lågens filter.
2. Luk lågen.
3. Tryk tasten Tændt/Slukket.
4. Vælg program alt afhængigt af vasketøjstype.
5. Vælg tilvalg hvis det er nødvendigt.
6. For at starte cyklussen, skal man trykke knappen Start/Pause.
7. Tørrecyklussens slut vises med et akustisk signal. En indikator på
betjeningspanelet, signalerer at cyklussen er fuldført. Ved straks at
tage vasketøjet ud, forebygger man at vasketøjet får folder.
8. Sluk maskinen ved at trykke tasten Tændt/Slukket, åbn lågen
og tag vasketøjet ud. Hvis maskinen ikke slukkes manuelt, vil
apparatet slukkes automatisk efter cirka et kvarters tid efter
cyklusslut, for at spare energi.
I tilfælde hvor denne sidste passage ikke udføres straks, er visse
maskiner og/eller visse programmer/tilvalg udstyret med et
antikrøl-system. Tromlen vil blive ved med at dreje i nogle timer efter
tørringens slut, med regelmæssige mellemrum, med formålet at
forebygge at der dannes folder.
*MAX PÅFYLDNING 8 Kg (Tør påfyldning)
I tilfælde af strømafbrydelse, er det nødvendigt at trykke tasten
Start/Pause for genstarte
Du kancyklussen.
downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen, Databladet og Energidataene, ved at:
VASKEMÆRKER
xxxx
xxxxxxxxxxxx
•
Besøge vores website docs.bauknecht.eu
ÅBNING AF LÅGEN
CYKLUSSEN
Kontroller tøjets vaskemærker, inden de for første gang lægges
•
VedUNDER
hjælp af QR-koden
i tørretumbleren.
Herunder
listes nogle af Når
de mest
Man kan åbne lågen
funktion.
Nårkontakte
man harvores
lukketserviceafdeling
lågen
• under
Eller som
alternativ
(Telefonnummeret
findes i garantihæftet).
du almindelige
symboler:
kontakter
vores
serviceafdeling,
koderne
på dit produkts identifikationsskilt.
igen, er det nødvendigt
at trykke
tasten
Start/PAUSEbedes
igen du
forangive
at
sætte tørretumbleren i funktion igen.
Kan tørretumbles.
Kan ikke tørretumbles.
Tørring ved høj temperatur.
Tørring ved lav temperatur.
Disse programmers varighed afhænger af den
påfyldningsmængde, tekstil-type og centrifugehastighed der
bruges i Jeres vaskemaskine og af andre yderligere valgte tilvalg.
På modellerne med display, vises cyklussens varighed på
betjeningspanelet. Den tilbageværende tid overvåges konstant
og ændres under tørrecyklussen, for at vise den bedst mulige
vurdering.
9.Opfriskning
Et kort program der er egnet til at opfriske fibre og tøj gennem
udsending af frisk luft. Det må ikke anvendes med tøj der stadig er
vådt. Det kan anvendes på enhver fyldestørrelse, men det er mest
effektiv på små fyldninger. Cyklussen varer cirka 20 minutter.
10.Dyner Tid 240'
For at tørre fyldige artikler, såsom en enkelt dyne.
11.Sengetøj&Håndklæder Max påfyldning* Tid 170'
For at tørre håndklæder og bomuldslagener.
12.Sportstøj Kg 4 Tid 90'
Til tørring af sportstøj af syntetiske fibre eller bomuld.
13.Babykg 2 Tid 70'
Et program der netop er udtænkt til at tørre spædbørns
tøj, sengetøj og håndklæder (bomuld og chenille) og sarte
tøjstykker. Tør ikke tøjstykker med plastikbeklædning.
14.Jeans
kg 3 Tid 80'
Til tørring af cowboytøj af bomuld samt tøj fremstillet af
kraftigt cowboystoflignende materiale, som f.eks. bukser og
jakker.
15.Skjorter
kg 3 Tid 70'
Dette program er egnet til skjorter der er lavet af bomuld
eller blandet bomuld/syntetisk.
TILVALGSKNAPPER
Disse knapper bruges til at personalisere det valgte program
efter egne behov.
Det er ikke alle tilvalg der er tilgængelige til samtlige
programmer. Visse tilvalg er uforenelige med andre der
forinden er blevet indstillet. Uforeneligheden tydeliggøres
med et akustisk signal og/eller med blinkende indikatorer. Hvis
tilvalget er tilgængeligt, vil indikatoren der tilsvarer det valgte
tilvalg forblive tændt. Visse tilvalg kan forblive i programmets
hukommelse, hvis de var valgt i den forrige tørring.
TILVALG
Når man har valgt et program, er det muligt at indstille de
forskellige tilvalg, hvis det skulle være nødvendigt.
Indstil Tørhed
tryk den tilhørende knap flere gange, for at ændre
restfugtighedsniveauet på vasketøjet. En indikator signalerer
niveauet som man er ved at vælge.
Strygetørt: en meget skånsom tørring. Den er nyttig til at
hjælpe til tøjets strygning, lige efter cyklussens slut.
Hængetørt: et niveau der er udstuderet til sart tøj; så det er
klart til at blive hængt op.
Skabstørt: vasketøjet er klart til at blive lagt sammen og lagt i
skabet.
Ekstra tørt: bruges til tøj så det kan iføres efter cyklussens slut.
h Forsinket Start
Dette tilvalg gør det muligt at indstille en forsinkelse i forhold
til cyklussens start.
Tryk den tilhørende knap flere gange for at få den forsinkelse
man ønsker. Når man har fået den maksimalt indstillelige tid, vil
endnu et tryk på tasten gøre at tilvalget nulstilles. En indikator på
betjeningspanelet signalerer tiden som man er ved at vælge. Når
man har trykket tasten start/pause: vil maskinen signalere den
tilbageværende tid til cyklussens start.
I tilfælde af lågens åbning, efter lukning, skal man igen trykke
tasten start/pause.
Tidsindstillet Tørring
Dette tilvalg gør det muligt at vælge tørringens varighed. Tryk
den tilhørende knap flere gange for at indstille den tørringstid
man ønsker. En indikator på betjeningspanelet signalerer den tid
man er ved at vælge.
Program Slut
Dette tilvalg aktiverer et forlænget akustisk signal ved
programmets slutning. Det kan aktiveres hvis man ikke er sikker
på at høre lyden ved slutningen af det normale program. Tilvalget
forbliver i hukommelsen, hvis det var valgt i den forrige tørring.
Skånsom
Iværksætter en mere blid behandling af vasketøjet ved at
reducere temperaturen.
Tastelås
Dette tilvalg gør at samtlige af maskinens taster bliver
utilgængelige, bortset fra tasten tændt/slukket.
Ved slukket maskine:
• for at aktivere tilvalget skal man holde tasten trykket, indtil at
den tilhørende indikator tændes.
• for at deaktivere tilvalget skal man holde tasten trykket, indtil at
den tilhørende indikator slukkes.
Tilvalget forbliver i hukommelsen, hvis det var valgt i den forrige
tørring.
Antikrøl
Dette tilvalg tilføjer en antikrøl-behandling gennem
periodiske rotationer af tromlen (varighed op til 10 timer). Det er
isæt velegnet når man ikke har mulighed for at tage tøjet ud, lige
så snart at tørringen er færdig. Hvis dette tilvalg bruges sammen
med en forsinket start, vil antikrøl-behandlingen også tilføjes den
forsinkede start-fase. Tilvalget forbliver i hukommelsen, hvis det
var valgt i den forrige tørring.
DA
Oversigtsvejledning
TAK FORDI DU HAR KØBT ET INDESIT PRODUKT.
Filtrene er nogle af tørretumblerens vigtigste bestanddele.
PLEJERegistrér
OG VEDLIGEHOLDELSE
venligst dit produkt på
Deres funktion er at samle
deomhu,
fnug som
dannes tages i brug.
Læs sikkerhedsanvisningerne
med
før apparatet
for at modtage
en rengøring og
Frakoblwww.indesit.eu/register,
tørretumbleren elforsyningen
under
under
tørringen.
I
tilfælde
hvor
filtrene
tilstoppes,
vil
mere
komplet
assistance
vedligeholdelse.
luftstrømmen indeni tørretumbleren alvorligt påvirkes:
Tømning af vandtank efter hver cyklus (se figur A).
tørretiderne forlænges, der forbruges mere energi og
Træk tørretumblerens beholder ud og tøm den i en håndvask eller der kunne opstå skader på tørretumbleren. Hvis disse
et andet egnet afløb, sæt den derefter i på korrekt måde igen. Brug handlinger ikke foretages korrekt, kunne det ske at
ikke tørretumbleren uden først at have sat tanken på plads igen.
tørretumbleren ikke vil starte.
Rengøring af lågens filter efter hver cyklus (se figurer B).
Træk filteret ud og gør det rent ved at fjerne eventuelle fnug-rester TRANSPORT OG HÅNDTERING
fra filterets overflade, ved at skylle det under rindende vand eller
støvsuge det med en støvsuger. For at sikre de bedste resultater skal Løft aldrig tørretumbleren ved at holde den i toppladen.
alle filtre tørres, inden de genmonteres. Brug ikke tørretumbleren 1. Tag stikket ud af stikkontakten.
uden først at have sat filteret på plads igen.
2. Kontrollér, at lågen og vandtanken er lukket ordentligt.
3. Hvis afløbsslangen er forbundet til dit spildevandssystem skal
Sådan fjernes lågens filter:
afløbsslangen fastgøres på tørretumblerens bagside igen (jfr.
1. Åbn lågen og træk filteret opad.
Installationsvejledningen).
2. Åbn filteret og gør det rent for fnug i alle dets dele. Sæt det
korrekt i igen; vær sikker på at filteret er fuldstændigt sat i langs
tørretumblerens pakning.
Rengøring af bundfilter når den tilsvarende indikator
Strømforbrug
tændes (se figurer C).
Slukket tilstand (Po) - Watt
0.50
Træk filteret ud og gør det rent ved at fjerne eventuelle fnugrester fra filterets overflade, ved at skylle det under rindende
Left on-tilstand (Pl) - Watt
1.00
vand eller støvsuge det med en støvsuger. Det anbefales
Programmet
Kg
kWh
Minutter
dog at gøre dette filter rent efter hver anden cyklus, for
at optimere tørrepræstationerne. Brug ikke tørretumbleren
8
4.76
130
Øko Bomuld*
uden først at have sat filteret på plads igen.
Sådan fjernes bundfilteret og kondensatoren.
4
2.47
70
Øko Bomuld
1. Åbn baglåge.
Syntetisk
4
1.83
90
2. Tag om håndtaget og træk bundfilteret ud.
* Referenceprogram for energimærkning, programmet er
3. Åbn filterets bagerste væg og fjern eventuelle fnug fra nettets
egnet til tørring af normalt bomuldstøj, og det er det mest
indre overflade.
energieffektive program, hvad angår energiforbrug, til bomuldstøj.
(Standardkonfiguration/Indledende standard).
4. Gør bundfilterets rum rent (der kunne være vandrester: det er
normalt).
5a. Cirka hver 3 måned skal man gøre kondensatorheden ren
(figurer D), der findes bag bundfilteret.
5b. Det er nødvendigt at sænke løftestængerne der findes på
kondensatorens sider. Når man har trukket kondensatoren ud,
skal man rengøre den under rindende vand.
5c. Sæt kondensatoren på plads igen og hæv løftestængerne.
6. Luk igen bundfilterets bagerste væg og sæt det i igen, ved
samtid at tjekke at det sidder fuldstændigt perfekt på sin plads.
7. Sænk filterets håndtag og luk baglåge.
8. Vær sikker på at luftindtaget er frit.
PRODUKTBESKRIVELSE
1.
2.
3.
4.
Vandtank
Kondensatorlåg
Bundfilter og kondensatoren
Lågens filter
A
1
C
B
D
Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen, Databladet og Energidataene, ved at:
•
Besøge vores website docs.indesit.eu
•
Ved hjælp af QR-koden
•
Eller som alternativ
kontakte vores serviceafdeling (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du
4
2 angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.
kontakter vores serviceafdeling, bedes du
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
DA
Oversigtsvejledning
TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT.
Registrér venligst dit produkt på
FEJLFINDING
Læs
sikkerhedsanvisningerne
med
omhu,
før apparatet
tages
www.bauknecht.eu/register,
for atman
modtage
en Servicen,
I tilfælde
af fejlfunktion, skal man inden
kontakter
tjekke
den nedenstående tabel.
Ofte
er anomali
ikke alvorlig
ogi brug.
kan
mere komplet assistance
løses i løbet af få minutter.
Anomali
Mulig årsag
Stikket er ikke sat i strømudtaget
Tørretumbleren
tændes ikke
Der er problemer med strømudtaget
Der er strømafbrydelse.
Vent til at strømmen kommer igen.
Lågen er åben.
Luk lågen.
Ved maskiner med denne funktion: vent til at den indstillede
forsinkelsestid slutter eller sluk maskinen for at nulstille den. Se
afsnittet Tilvalg.
Programstarten har en indstillet forsinkelse.
Tørretumbleren
starter ikke
Tørretiderne er
meget lange
Løsning
Sæt stikket i strømudtaget
Prøv at tilslutte et andet husholdningsapparat til samme strømudtag.
Brug ikke elektriske tilslutningsanordninger til strømudtaget, såsom
adaptere eller forlængerledninger.
Tasten Start/Pause til at starte programmet er
ikke blevet trykket.
Tryk tasten Start/Pause.
På maskiner der er udstyrede med tastelåsfunktion, er dette tilvalg isat.
Se afsnittet tilvalg, hvis tastelåsen er tilstede, skal man fjerne dette
tilvalg. Det er ikke tilstrækkeligt at slukke maskinen, for at fjerne
dette tilvalg.
Se afsnittet om pleje og vedligeholdelse og udfør de beskrevne
handlinger.
Der er ikke blevet udført en passende
vedligeholdelse.
Det indstillede program, tid og/eller tørhed er
ikke egnede til den type eller mængde der er
fyldt i tørretumbleren.
Tøjet er alt for vådt.
Tørretumbleren kan eventuelt være overfyldt.
Programmet er Der har eventuelt været strømafbrydelse.
ikke endt.
Tændte eller blinkende indikatorer
Vandtank
Vandtanken er fuld.
Lågens filter
og/eller
bundfilter *
Anomali i luftstrømmen der er nødvendig til
maskinens funktion.
Se afsnittet programmer og tilvalg, for at finde det tilvalg der er bedst
egnet til den type fyldning.
Udfør en maskinvask med et højere antal
centrifugeringsomdrejninger, for at fjerne den størst mulige
vandmængde.
Se afsnittet programmer for at tjekke den maksimale fyldning for
hvert program.
I tilfælde af strømafbrydelse, skal man trykke tasten Start/Pause for at
genstarte programmet.
Tøm vandtanken. Se afsnittet om pleje og vedligeholdelse.
Gør lågens filter og bundfilteret rent og tjek at kondensatorlåget
er frit. Hvis disse handlinger ikke foretages korrekt, kunne
tørretumbleren beskadiges.
Udfør rengøring af bundfilter. Se afsnittet om pleje og
Bundfilter*
Bundfilteret har brug for blive gjort rent.
vedligeholdelse.
Fjern Demo modaliteten. De følgende handlinger skal udføres efter
DEMO
Tørretumbleren
er
i
DEMO
modalitet.
DEMO
hinanden uden pause. Tænd og sluk derefter maskinen. Tryk tasten
Cyklussen varer indikatoren er tændt.
Start/Pause indtil man hører et akustisk signal.
få minutter.
Tænd maskinen igen. "DEMO" indikatoren blinker og slukker derefter.
Skruenøglens tilstedeværelse
signalerer en anomali.
Udfør
handlinger.
Sluk tørretumbleren
og frakobl
denfølgende
elforsyningen.
Åbn straks lågen
Sluk tørretumbleren og og
frakobl
den elforsyningen.
Åbn straks
og tagVent
vasketøjet
ud,
tag tøjet
ud, således at varmen
kanlågen
fordampe.
i cirka 15
SkruenøglensEND
således at varmen kan fordampe.
Vent i cirka
en time. Tilslut tørretumblen
igen,
minutter. Tilslut
igen tørretumbleren
elforsyningen,elforsyningen
fyld vasketøjet
i
tilstedeværelse Maskinens sensorer har opdaget
ilæg vasketøjet
og genstart
tørringscyklussen.
og genstart
tørreprogrammet.
en
anomali.
signalerer en
Hvis problemet vedvarer, skal man kontakte Servicen og
anomali.
180’
120’
9h
90’
6h
60’
30’
3h
DEMO
1h
oplyse bogstaver og numre der blinker på displayet.
For eksempel F3 og E2
Hvis problemet vedvarer, skal man kontakte Servicen og oplyse de blinkende lysdioders
numre og placeringer, ved at starte nedenfra i den venstre søjle.
Eks.:
Første søjle til venstre, lysdiode nr. 1 og 3 er tændte.
Midterste søjle, lysdiode nr. 1 er tændt.
h
*Bemærk: visse modeller har selvrens; de er ikke udstyrede med bundfilter, se afsnittet pleje og vedligeholdelse.
Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen, Databladet og Energidataene, ved at:
•
Besøge vores website docs.bauknecht.eu
•
Ved hjælp af QR-koden
•
Eller som alternativ kontakte vores serviceafdeling (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du
kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising