Whirlpool | NM11 846 GC AD PL | Setup and user guide | Whirlpool NM11 846 GC AD PL instrukcja

Whirlpool NM11 846 GC AD PL instrukcja
Skrócony podręcznik obsługi
PL
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUPIENIE PRODUKTU HOTPOINT.
Aby otrzymać bardziej szczegółowe wsparcie, zarejestruj
urządzenie na stronie
www.hotpoint.eu/register
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać podręcznik
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Przed użyciem pralki konieczne jest zdemontowanie śrub transportowych. Bardziej
szczegółowe instrukcje dotyczące usuwania śrub można znaleźć w Podręczniku instalacji.
PANEL STEROWANIA
1
1. Przycisk ODKAŻANIE PARĄ / WYCISZENIE
2. Przycisk FINAL CARE / BLOKADA KLAWISZY
3. Przycisk ON/OFF
4. Przycisk ACTIVE CARE i lampka wskaźnika
5. Przycisk URUCHOM/PRZERWIJ
6. Przycisk EKO/SZYBKIE
7. Przycisk WIROWANIE
8. Przycisk OPÓŹNIENIE STARTU
9. Przycisk TEMPERATURA
10. POKRĘTŁO WYBORU CYKLU PRANIA
2
3
WYŚWIETLACZ
10
8
9
7
4
6
5
TABELA CYKLI PRANIA
Domyślny
1
2
Mieszane
Eko bawełna
40°C
(1)
60°C
Zakres
Łączna ilość wody l
Cykl prania
Zużycie energii kWh
Temperatura
–


–

–
–
–

–




53
0,64
55

–




53
0,64
55
Detergent i dodatki
Maks.
Maks. Czas Active
prędkość ładu- trwania Care
wirowania nek (minuty)
(obr./min) (kg)
- 40°C
1400
8
**
60°C
1400
8
40°C
1400
8
Zalecany
detergent
Wilgotność resztkowa %
Maks. ładunek 8 kg
Zasilanie w trybie wyłączenia 0,5 W / w trybie czuwania 8 W
Dodaj
ubrania
(
)


300
–
300
–
Pranie
Płyn do
wstęp- Pranie zmiękczania tkanin Prone
Płyn
szek
1
2
3
3
Bawełna (2)
40°C
- 60°C
1400
8
235
–

–




53
1,24
94
4
Syntetyki (3)
40°C
- 60°C
1200
4,5
175
–

–




53
0,54
55
5
Delikatne
40°C
- 40°C
1000
4,5
**


–


–

–
–
–
6
Wełna
40°C
- 40°C
800
2
**
–

–


–

–
–
–
1400
5
**
–

–




–
–
–
7
Antyalergiczny
60°C
8
Odplamianie 40°
40°C
- 40°C
1000
4,5
**


–




–
–
–
9
Białe
40°C
- 90°C
1400
8
**


(***)




–
–
–
10
Odśwież. parowe
–
–
2
**
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
11
Szybki 30min
30°C
- 30°C
800
4,5
**


–


–

–
–
–
12
Pościel i ręczniki
60°C
- 60°C
1400
8
**


–




–
–
–
13
Koszule
40°C
- 40°C
600
2
**
–

–


–

–
–
–
14
Wirowanie i odpomp.*
–
–
1400
8
**
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
15
Płukanie i wirowanie
–
–
1400
8
**
–
–
–
–

–
–
–
–
–
40°C - 60°C
–
 Wymagane dozowanie  Opcjonalne dozowanie
Określony na wyświetlaczu lub w instrukcji obsługi czas trwania cyklu jest szacowaną wartością opartą
na standardowych warunkach. Rzeczywisty czas trwania może się różnić w zależności od kilku czynników, np. temperatury i ciśnienia wody zasilającej, temperatury otoczenia, ilości detergentu, stopnia i
rodzaju załadowania, bilansowania obciążenia i wszelkich wybranych dodatkowych opcji.
1) Cykl prania próbnego zgodny z rozporządzeniem 1061/2010:
Cykl ten jest przeznaczony do prania tkanin bawełnianych normalnie zabrudzonych i jest
najbardziej wydajny pod względem zużywania prądu i wody; należy go używać do ubrań
przeznaczonych do prania w temperaturze 60°C lub 40°C. Rzeczywista temperatura prania
może się różnić od wskazanej wartości.
SZUFLADA NA DETERGENT
OPIS PRODUKTU
1. Góra
2. Szuflada na detergent
3. Panel sterowania
4. Uchwyt
5. Drzwiczki
6. Pompa odprowadzająca (za
cokołem)
7. Cokół (z możliwością demontażu)
8. Regulowane nóżki (2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dla wszystkich instytutów badawczych:
2) Długi cykl tkanin bawełnianych: ustaw 3 cykl prania z temperaturą 40°C.
3) Długi cykl tkanin syntetycznych: ustaw 4 cykl prania z temperaturą 40°C.
* Wybór cyklu 14 i bez cyklu wirowania spowoduje, że pralka będzie tylko opróżniana z wody.
** Czas trwania cykli prania można sprawdzić na wyświetlaczu.
*** W przypadku Prania wstępnego naciśnij przycisk „Temp.” i przytrzymaj, aż podświetli się
symbol
(tylko 90°).
A
B
komora 1: Detergent do prania wstępnego
(proszek)
komora 2: Detergent do cyklu prania
(proszek lub płyn)
W przypadku korzystania z detergentu w
1
2
płynie, zaleca się odpowiednie dozowanie przy
3
użyciu demontowanej plastikowej podziałki A
(w zestawie).
W przypadku korzystania z detergentu w proszku,
należy umieścić podziałkę w szczelinie B.
komora 3: Dodatki (płyny do zmiękczania tkanin itd.)
Płyn do zmiękczania tkanin nie może wylewać się poza siatkę.
! Należy używać detergentu w proszku do białych ubrań bawełnianych,
do prania wstępnego i do prania w temperaturach ponad 60°C.
! Należy przestrzegać instrukcji podanych na opakowaniu detergentu.
CYKLE PRANIA
Należy przestrzegać instrukcji, określonych przez symbole
znajdujące się na etykietach ubrań, dotyczących prania.
Wartość wskazana przez symbol jest maksymalną zalecaną
temperaturą do prania ubrania.
Mieszane
Do lekkiego prania normalnie zabrudzonych ubrań z elastycznej bawełny,
lnu, tkanin syntetycznych oraz tkanin mieszanych.
Eko bawełna
60°/40°
Odpowiednie do prania umiarkowanie zabrudzonych ubrań bawełnianych. W temperaturze 40°C i 60°C jest to standardowy cykl przeznaczony
do prania ubrań z bawełny i jest najbardziej wydajny pod względem
zużycia wody i prądu.
Bawełna
Rzeczy normalnie do silnie zabrudzonych z grubej bawełny.
Syntetyki
Odpowiedni do prania umiarkowanie zabrudzonych ubrań z tkanin
syntetycznych (np. poliestru, poliakrylanu, wiskozy itd.) lub mieszanych
tkanin syntetyczno-bawełnianych.
Delikatne
Do prania bardzo delikatnych ubrań. Przed włożeniem ubrań do pralki
zaleca się przewrócenie ich na lewą stronę. Najlepsze rezultaty w
przypadku ubrań delikatnych można uzyskać, korzystając z detergentu w
płynie.
Wełna — Woolmark Apparel Care - Eko:
Cykl prania „Wełniane” został zatwierdzony przez firmę Woolmark do
prania ubrań wełnianych przeznaczonych do„prania ręcznego”, pod
warunkiem, że cykl ten jest zgodny z instrukcjami na metce ubrań oraz
instrukcjami zapewnionymi przez producenta tej pralki. (M1127)
Antyalergiczny
Odpowiedni do usuwania najczęstszych alergenów, np. pyłków, roztoczy
oraz sierści kotów lub psów.
Odplamianie 40°
Program jest odpowiedni do prania silnie zabrudzonych ubrań w kolorach
odpornych na ścieranie. Zapewnia on klasę prania wyższą niż standardowa
klasa (klasa A). Korzystając z tego programu, nie należy łączyć ubrań w
różnych kolorach. Zalecamy korzystanie z detergentu w proszku. W przypadku opornych plam zalecane jest pranie wstępne ze specjalnymi dodatkami.
Białe
Do prania normalnie do silnie zabrudzonych ręczników, bielizny, pościeli i
bielizny stołowej itd. z elastycznej bawełny i lnu. Pranie wstępne jest
wykonywane w cyklu przed fazą prania głównego jedynie w razie
wybrania temperatury 90°C. W takim przypadku zalecane jest dodanie
detergentu zarówno w fazie prania wstępnego, jak i prania głównego.
Odśwież. parowe
Jeśli po zakończeniu cyklu ubrania są nadal wilgotne, zalecamy ich
rozwieszenie w celu wysuszenia (2 kg, około 3 elementy). Program ten
odświeża ubrania, usuwając z nich nieprzyjemne zapachy oraz poluzowując włókna. Wkładać należy tylko suche rzeczy (niezabrudzone) o wybrać
program ”Odśwież. parowe”. Ubrania będą pod koniec cyklu trochę
wilgotne, a po kilku minutach będą gotowe do noszenia. Program
„Odśwież. parowe” ułatwia prasowanie.
! Nie należy dodawać płynów zmiękczających lub detergentów.
! Niezalecany do prania ubrań wełnianych lub jedwabnych.
Szybki 30min
Do szybkiego prania lekko zabrudzonych ubrań. Cykl ten trwa tylko 30
minut, zapewniając oszczędność czasu i prądu.
Pościel i ręczniki
Do domowego prania lnu w pojedynczym cyklu. Optymalizuje użycie
płynu do zmiękczania tkanin i umożliwia oszczędność czasu i prądu.
Zalecamy korzystanie z detergentu w proszku.
Koszule
Tego specjalnego cyklu prania należy używać do prania koszul z różnych
tkanin i różnych kolorach, zapewniając im najlepszą możliwą pielęgnację.
Wirowanie i odpomp.
Wirowanie ładunkiem, opróżniające pralkę z wody. Do ubrań z tkanin
elastycznych. Pominięcie cyklu wirowania spowoduje tylko odprowadzanie wody urządzenia.
Płukanie i wirowanie
Płucze, a następnie wiruje. Do ubrań z tkanin elastycznych.
WYŚWIETLACZ
Wyświetlacz jest przydatny podczas programowania pralki, zapewniając
mnóstwo informacji.
B
DEMO
C
C
END
A
C
h
C
C
Czas trwania dostępnych cykli prania i pozostały czas trwającego cyklu
wyświetlane są w sekcji A (wyświetlacz przedstawia maksymalny czas
trwania wybranego cyklu, który może po kilku minutach ulec skróceniu,
ponieważ efektywny czas trwania programu różni się w zależności od
stopni załadowania pralki oraz wybranych ustawień); w przypadku
wyboru opcji OPÓŹNIENIE STARTU, na wyświetlaczu widoczne będzie
odliczanie do rozpoczęcia wybranego cyklu prania.
Naciśnięcie odpowiedniego przycisku umożliwia wyświetlanie maksymalnej prędkości wirowania i wartości temperatury uzyskanych przez
urządzenie w czasie ustawionego cyklu prania, lub wartości ostatnio
wybranych, jeśli są one zgodne z ustawionym cyklem prania.
„Fazy cyklu prania” odpowiadają wybranemu cyklowi prania, a „faza cyklu
prania” uruchomionego cyklu będzie widoczna w sekcji B:
Pranie główne
Płukanie
Wirowanie + Wypompowanie
Referencje C wskazują dostępne opcje prawa (patrz sekcja „Opcje”).
Podświetlenie symbolu
oznacza, że ustawiona wartość „opóźnionego
uruchomienia” pojawiła się na wyświetlaczu.
Symbol
oznacza możliwość włożenia dodatkowych ubrań (patrz sekcja
„Dodawanie ubrań”).
Symbol
oznacza możliwość wyciszenia dźwięków przycisków
W aktywnym trybie wyciszenia prawie wszystkie dźwięki zostaną wyłączone. Aktywne pozostaną tylko sygnały dźwięków i alarmy, a także sygnał
końca cyklu.
Aby aktywować/dezaktywować funkcję wyciszenia, nacisnąć i przytrzymać
przycisk .
WSKAŹNIKI NA WYŚWIETLACZU
Błąd: Wezwij serwis
Patrz sekcja Rozwiązywanie problemów
Błąd: Zapchany filtr wody
Wody nie można odprowadzić; zapchany może być filtr wody
Błąd: Brak wody
Brak wody zasilającej lub niewystarczająca jej ilość.
W przypadku wystąpienia dowolnego błędu, patrz sekcja „Rozwiązywanie
problemów”.
Blokada klawiszy
Aby zablokować panel sterowania, nacisnąć przycisk
i przytrzymać
przez około 3 sekundy. Symbol
podświetli się na wyświetlaczu,
wskazując blokadę panelu sterowania (z wyjątkiem przycisku „WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA“ ). Pozwoli to zapobiec przypadkowym zmianom
programów, zwłaszcza w wyniku ingerencji dzieci w pracę urządzenia.
Aby odblokować panel sterowania, nacisnąć przycisk
i przytrzymać
przez około 3 sekundy.
Wskaźnik zablokowanych drzwiczek
Podświetlony oznacza, że drzwiczki są zablokowane. Aby zapobiec
wszelkim szkodom, należy przed otwarciem drzwiczek poczekać, aż
symbol zgaśnie.
Aby otworzyć drzwiczki w trakcie trwania cyklu, naciśnij przycisk
URUCHOM/PRZERWIJ
; kiedy symbol zgaśnie, drzwiczki można
otworzyć.
PIERWSZE UŻYCIE
Po zainstalowaniu urządzenia oraz przed jego pierwszym użyciem należy
uruchomić cykl prania z detergentem i bez brudnych rzeczy, ustawiając 9
cykl prania (60°).
CODZIENNE UŻYTKOWANIE
Przygotować pranie zgodnie z zaleceniami w sekcji „WSKAZÓWKI I
ZALECENIA”.
- Nacisnąć przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA .
- Otworzyć drzwiczki. Włożyć pranie, upewniając się, że nie przekracza
maksymalnego stopnia załadowania wskazanego w tabeli cykli prania.
- Wyciągnąć szufladę na detergent i umieścić detergent w odpowiedniej
komorze, zgodnie z zaleceniami w sekcji „SZUFLADA NA DETERGENT”.
- Zamknąć drzwiczki.
- Urządzenie automatycznie wyświetli domyślnym temperaturę i wartości
prędkości wirowania dla wybranego cyklu, lub ostatnio używane
ustawienia, jeśli są zgodne z wybranym cyklem.
- Wybrać żądany cykl prania.
- Wybrać żądane opcje.
- Nacisnąć przycisk URUCHOM/PRZERWIJ
, aby rozpocząć cykl prania;
drzwiczki zostaną zablokowane ( symbol zostanie podświetlony).
ZATRZYMYWANIE CYKLU
Aby zatrzymać cykl prania, nacisnąć ponownie przycisk URUCHOM/
PRZERWIJ
. Aby uruchomić cykl prania od momentu, w którym został
przerwany, nacisnąć ponownie przycisk URUCHAMIANIA/WSTRZYMANIA
.
AWARYJNE OTWIERANIE DRZWICZEK
Po uruchomieniu cyklu symbol rozpocznie sygnalizowanie, że
drzwiczek nie można otworzyć. Podczas trwającego cyklu prania
drzwiczki pozostają zablokowane. Aby otworzyć drzwiczki podczas
trwania cyklu, np. aby dodać lub wyjąć ubranie, nacisnąć przycisk
URUCHOM/PRZERWIJ
w celu zatrzymania cyklu. Jeśli symbol nie
jest podświetlony, drzwiczki mogą być otwarte. Nacisnąć ponownie
przycisk URUCHOM/PRZERWIJ
, aby kontynuować cykl.
DODAWANIE UBRAŃ
Ikona na wyświetlaczu będzie sygnalizować możliwość dodania do pralki
kolejnych ubrań, bez zmniejszania wydajności prania. Aby dodać ubrania,
należy najpierw zatrzymać pralkę, naciskając przycisk URUCHOM/
PRZERWIJ
, a następnie otwierając drzwiczki i wkładając pranie.
Nacisnąć przycisk URUCHOM/PRZERWIJ
ponownie, aby uruchomić
ponownie cykl prania od momentu, w którym został przerwany.
ZMIANA TRWAJĄCEGO CYKLU PRANIA
Aby zmienić trwający cykl prania, zatrzymać pracę pralki przy użyciu
przycisku
URUCHOM/PRZERWIJ, a następnie wybrać żądany cykl i
nacisnąć ponownie przycisk
URUCHOM/PRZERWIJ.
! Aby anulować rozpoczęty właśnie cykl, naciśnij i przytrzymaj przycisk
włączania/wyłączania. Cykl zostanie zatrzymany, a urządzenie wyłączone.
POD KONIEC CYKLU PRANIA
Na wyświetlaczu pojawi się słowo „
”; kiedy symbol zgaśnie,
drzwiczki będzie można otworzyć. Otwórz drzwiczki, wyjmij pranie i
wyłącz urządzenie. Jeśli nie naciśniesz przycisku WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA , pralka po 15 minutach zostanie wyłączona automatycznie.
OPCJE
- Jeśli wybrana opcja jest niezgodna z ustawionym cyklem prania,
lampka wskaźnika będzie migać wraz z emitowaniem sygnału
dźwiękowego, a opcja nie będzie aktywowana.
- Jeśli wybrana opcja jest niezgodna z inną wcześniej wybraną opcją,
lampka wskaźnika będzie migać wraz z emitowaniem sygnału
dźwiękowego, a opcja nie będzie aktywowana.
Odkażanie parą
Opcja ta poprawia wydajność prania poprzez generowanie pary podczas
cyklu prania w celu usunięcia wszelkich bakterii z włókien, przy jednoczesnej ich pielęgnacji. Umieścić brudne rzeczy w bębnie, wybrać odpowiedni program i wybrać opcję Pielęgnacji parą.
! Wygenerowana podczas pracy pralki prawa może utrudnić otwieranie
drzwiczek.
Eko/Szybkie
Po naciśnięciu przycisku po raz pierwszy zostanie wybrana, a czas trwania
cyklu zostanie skrócony.
W przeciwnym razie po drugim naciśnięciu wybrana zostanie opcja Eko,
pozwalając na dodatkową oszczędność energii.
Final Care
Pralka wykona delikatne wirowanie poprzez wolne obracanie bębna.
Opcja Final Care uruchamia się po zakończeniu cyklu na maksymalnie 6
godzin i w dowolnym czasie można ją przerwać, naciskając dowolny
przycisk na panelu sterowania lub obracając pokrętło.
Active Care
Po wcześniejszym połączeniu z wodą, detergent tworzy unikalną emulsję
umożliwiającą lepszą penetrację tkaniny ubrań, czyszcząc plamy nawet
w niskich temperaturach, chroniąc zarówno kolory, jak i tkaniny. Jest to
możliwe także dzięki wielu różnych określonym ruchom bębna, który
zapewnia optymalną ochronę ubrań.
Opóźnienie startu
Aby ustawić Opóźnienie startu dla wybranego cyklu, naciskaj kilkakrotnie
odpowiedni przycisk, aż ustawiony zostanie żądany czas. Po aktywowaniu
opcji na wyświetlaczu zaświeci się symbol . Aby usunąć ustawienie
opóźnionego uruchomienia, naciskaj przycisk, aż na wyświetlaczu pojawi
się komunikat „WYŁĄCZONY”.
Temperatura
Każdy cykl prania posiada wstępnie określoną temperaturę. Aby zmienić
temperaturę, naciśnij przycisk „Temp.”. Wartość pojawi się na wyświetlaczu.
Wirowanie
Każdy cykl prania posiada wstępnie określoną prędkość wirowania. Aby
zmienić prędkość wirowania, naciśnij przycisk „Prędkość wirowania” .
Wartość pojawi się na wyświetlaczu.
PROCEDURA USUWANIA KAMIENIA I CZYSZCZENIA
Ikona
pojawiająca się regularnie na wyświetlaczu (średnio co 50 cykli)
przypomina użytkownikom o czasie przeprowadzenia cyklu konserwacji, pozwalając na wyczyszczenie pralki z zabrudzeń i nagromadzonego
kamienia, oraz pokonanie nieprzyjemnych zapachów.
Aby usunąć alarm dotyczący usuwania kamienia, przekręcić pokrętło i
nacisnąć dowolny przycisk (w tym przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA).
W celu uzyskania optymalnej konserwacji, zalecamy użycie środka do
usuwania kamienia i tłustych osadów WPRO, zgodnie z instrukcjami pokazanymi na opakowaniu.
Produkt można zakupić, kontaktując się z serwisem obsługi technicznej
oraz za pośrednictwem witryny www.whirlpool.eu.
Firma Whirlpool zrzeka się całej odpowiedzialności za wszelkie szkody
urządzenia powstałe w wyniku korzystania z innych, dostępnych na rynku
produktów czyszczących do pralek.
WSKAZÓWKI I ZALECENIA
Pranie należy dzielić według:
Rodzaju tkaniny (bawełna, tkanina mieszana, tkanina syntetyczna, wełna,
ubrania przeznaczone do prania ręcznego). Koloru (należy rozdzielić
rzeczy kolorowe i białe, nowe kolorowe rzeczy prać oddzielnie) Rzeczy
delikatnych (małe ubrania – np. rajstopy nylonowe – oraz elementy z
haczykami – np. biustonosze: wkładać je do torby z tkaniny).
Opróżnić kieszenie:
Przedmioty takie jak monety lub zapalniczki mogą uszkodzić pralkę i
bęben. Sprawdzić wszystkie przyciski.
PIELĘGNACJA I KONSERWACJA
Przed czyszczeniem i konserwacją należy wyłączyć pralkę i odłączyć ją od
zasilania. Pralki nie należy czyścić przy użyciu substancji łatwopalnych.
Odcinanie dopływu wody i prądu
Po każdym praniu należy zamknąć zawór wody. Ograniczy to zużycie
elementów układu hydraulicznego wewnątrz pralki i pomoże zapobiegać
przeciekom.
Przed czyszczeniem i pracami konserwacyjnymi należy odłączać pralkę.
Czyszczenie pralki
Zewnętrzne części i elementy gumowe urządzenia można czyścić przy
użyciu miękkiej szmatki namoczonej w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła.
Nie używać rozpuszczalników lub środków ściernych.
Czyszczenie szuflady na detergent
Wyjąć szufladę na detergent, unosząc ją i wyciągając. Umyć szufladę pod
bieżącą wodą; procedura ta powinna być stosowana regularnie.
Pielęgnacja drzwiczek i bębna
Drzwiczki należy zawsze zostawiać szeroko otwarte, aby zapobiegać
powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Czyszczenie pompy
Pralka jest wyposażona w samoczyszczącą się pompę, która nie wymaga
żadnych czynności konserwacyjnych. Małe elementy (np. monety lub
guziki) mogą czasami wpadać do zabezpieczającej komory wstępnej,
znajdującej się u podstawy pompy.
! Sprawdzić, czy cykl prania się skończył i odłączyć urządzenie.
Aby uzyskać dostęp do komory wstępnej:
1. usunąć panel pokrywy z przodu urządzenia, podważając jego środek i
boczne krawędzie;
2. umieścić niski i szeroki pojemnik pod filtrem wody w celu zbierania
pozostałej wody.
3. poluzować pokrywę pompy odprowadzającej, obracając ją w kierunku
przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara: przeciekanie wody
jest normalnym zjawiskiem;
4. dokładnie oczyścić wnętrze;
5. przykręcić ponownie pokrywę;
6. przed wciśnięciem panelu w urządzenie umieścić panel ponownie na
miejscu, upewniając się, że haczyki znajdują się na swoich miejscach.
Sprawdzanie węża wody zasilającej
Węża wody zasilającej należy sprawdzać co najmniej raz w roku. Uszkodzony lub pęknięty wąż należy wymienić, ponieważ podczas cykli prania
wysokie ciśnienie wody może nagle spowodować rozerwanie węża.
! Nigdy nie należy korzystać z używanych węży.
USZCZELKA PRZECIWBAKTERYJNA
Uszczelka umieszczona na krawędzi dookoła drzwiczek jest wykonana ze
specjalnego połączenia materiałów, zapewniając ochronę przeciwbakteryjną, zmniejszając tym samym rozwój bakterii o 99,99%.
Uszczelka zawiera pirytonian cynku, substancję biobójczą redukującą
rozprzestrzenianie się szkodliwych mikroorganizmów (*) np. bakterii i
pleśni powodujących plamy, nieprzyjemne zapachy i pogorszenie jakości
produktu.
(*) Zgodnie z testami przeprowadzonymi przez Uniwersytet w
Perugii, we Włoszech, w zakresie: gronkowca złocistego, escherichia
coll, pseudomonas aeruginosa, candida albicans, kropidlaka czarnego,
penicillium digitatum
W rzadkich przypadkach w wyniku przedłużonego kontaktu uszczelki i skóry, może
wystąpić reakcja alergiczna.
AKCESORIA
Aby sprawdzić, czy poniższe akcesoria są dostępne dla tego modelu pralki,
należy skontaktować się z działem obsługi wsparcia technicznego.
Zestaw łączący
Akcesorium to umożliwia montaż suszarki bębnowej na górnej części
pralki w celu oszczędności miejsca i ułatwienia ładowania i rozładowywania suszarki.
TRANSPORT I OBSŁUGA
Nie podnosić pralki, chwytając ją za górną część.
Odłączyć urządzenie i zamknąć zawór wody. Sprawdzić, czy drzwiczki i
szuflada na detergent są szczelnie zamknięte. Odłączyć wąż napełniający
od zaworu wody, a następnie odłączyć wąż odprowadzający. Opróżnić
węże całkowicie z resztek wody i przymocować tak, aby nie zostały
uszkodzone podczas transportu. Założyć z powrotem śruby transportowe.
Powtórzyć w odwrotnej kolejności czynności usuwania śrub transportowych, opisane w „Instrukcjach instalacji”.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Pralka mogła sporadycznie przestawać działać. Przed skontaktowaniem się z działem obsługi wsparcia technicznego upewnij się, że problemu nie
można łatwo rozwiązać, korzystając z poniższej listy.
Nieprawidłowości
Możliwe przyczyny / Rozwiązanie
Pralka nie jest uruchamiana.
Urządzenie jest niepodłączone do gniazda całkowicie lub niewystarczająco w celu kontaktu.
Brak zasilania w gospodarstwie.
Pralka nie jest prawidłowo zamknięta.
Przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA
Przycisk URUCHOM/PRZERWIJ
Cykl prania nie jest
uruchamiany.
nie został naciśnięty.
nie został naciśnięty.
Zawór wody nie został otwarty.
Dla czasu rozpoczęcia zostało ustawione opóźnienie.
Tryb Demo jest aktywny (patrz poniżej, jak dezaktywować).
Wąż wody zasilającej nie jest podłączony do zaworu.
Wąż jest zgięty.
Pralka nie napełnia się wodą
(na wyświetlaczu pojawia się
komunikat „ ”).
Zawór wody nie został otwarty.
Brak wody zasilającej w gospodarstwie.
Zbyt niskie ciśnienie.
Przycisk URUCHOM/PRZERWIJ
nie został naciśnięty.
Wąż odprowadzający nie jest przymocowany pomiędzy 65 a 100 cm od podłogi.
Wolny koniec węża jest zanurzony w wodzie.
Pralka ciągle wpompowuje i
wypompowuje wodę.
Pralka nie odprowadza wody,
a na wyświetlaczu widoczny
jest symbol
(F9E1).
Pralka jest mocno
poddawana wibracjom
podczas cyklu wirowania.
System odprowadzania wody ze ściany nie jest wyposażony w rurę odpowietrzającą.
Jeśli problem nie ustąpi nawet po powyższych kontrolach, należy zamknąć zawór wody, wyłączyć urządzenie i
skontaktować się z działem obsługi wsparcia technicznego. Jeśli mieszkanie znajduje się na jednym z górnych
pięter budynku, mogą wystąpić problemy związane z przepływem wstecznym, prowadzące do ciągłego
wypełniania pralki wodą i odprowadzania wody. W sklepach dostępne są specjalne zawory zapobiegające
syfonowaniu, pomagające przeciwdziałać takim sytuacjom.
Wyczyścić filtr pompy (patrz rozdział Pielęgnacja i konserwacja)
Wąż odprowadzający jest zgięty.
Przewód odprowadzający jest zapchany.
Śruby transportowe nie zostały prawidłowo usunięte podczas instalacji.
Pralka nie została wypoziomowana.
Pralka jest wciśnięta pomiędzy szafki a ścianę.
Wąż wody zasilającej nie jest prawidłowo przykręcony.
Przeciekająca pralka.
Szuflada na detergent jest zablokowana.
Wąż odprowadzający nie jest prawidłowo podłączony.
Symbol miga , a
wyświetlacz pokazuje kod
błędu (np.: F1E1, F4...).
Wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania, odczekać około 1 minutę, a następnie włączyć ponownie.
Jeśli problem nie ustąpi, skontaktować się z działem obsługi wsparcia technicznego.
Detergent jest nieodpowiedni dla tej pralki (powinien być wyświetlany komunikat „do pralek” lub „do prania
ręcznego i w pralce” lub podobny).
Zbyt dużo piany.
Użyto zbyt dużą ilość detergentu.
Zacznie migać ikona fazy„
, wyświetlona będzie prędkość
wirowania „0”.
W wyniku nierównego rozłożenia wkładu prania, cykl wirowania nie mógł być uruchomiony, w celu ochrony pralki.
Aby odwirować mokre pranie, należy dodać więcej ubrań różnych wielkości i uruchomić program „Wirowanie
i odpomp.”. Należy unikać małych ilości prania składających się z kilku dużych sztuk ubrań o dużym stopniu
wchłanialności / należy w jednym wkładzie prać różne rozmiary artykułów.
Wyłączyć TRYB DEMO: Poniższe czynności należy wykonać kolejno bez przerw. Włączyć urządzenie, a następnie wyłączyć ponownie. Naciskać przycisk
URUCHOM/PRZERWIJ
, aż zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Włącz pralkę ponownie. Zacznie migać wskaźnik „DEMO”, a następnie zgaśnie.
Można pobrać INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA, PODRĘCZNIK OBSŁUGI, ARKUSZ
TECHNICZNY oraz DANE DOTYCZĄCE ENERGII,
• odwiedzając witrynę http://docs.hotpoint.eu.
• Korzystając z kodu QR.
• Można alternatywnie skontaktować się z naszym działem Obsługi wsparcia technicznego (numer telefonu został
podany w biuletynie dotyczącym gwarancji). Po skontaktowaniu się z działem Obsługi wsparcia technicznego należy
wprowadzić kody wyświetlone poniżej na etykiecie samoprzylepnej, znajdującej się na wewnętrznej stronie drzwiczek.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising