Whirlpool | W6 MW361 | Setup and user guide | Whirlpool W7 MW361 User guide

Whirlpool W7 MW361 User guide
KY
Quick guide
WHIRLPOOL ӨНҮМҮН САТЫП
АЛГАНЫҢЫЗ ҮЧҮН ЫРААЗЫЧЫЛЫК
БИЛДИРЕБИЗ
Толугураак жардам алуу үчүн,
шайманыңызды www.whirlpool.eu/register
сайтында каттаңыз
Шайманды колдонуудан мурда Коопсуздук
Нускамаларын кунт коюп окуӊуз.
ӨНҮМДҮН СҮРѲТТѲЛҮШҮ
1
5
2
6
3
1. Башкаруу панели
2. Тоголок ысытуучу элементи
(көрүнбөйт)
3. Идентификациялоо көрнөгү
(алып салбаңыз)
4. Эшик
5. Жогорку ысытуу элементи/
гриль
6. Жарык лампасы
7. Айлангыч
7
4
БАШКАРУУ ПАНЕЛИНИН СҮРӨТТӨМӨСҮ
1
2
3
1. КҮЙҮК / ӨЧҮК
Мешти күйгүзүү, өчүрүү жана
активдүү функциясын токтотуу
үчүн керек.
2. МЕНЮ / ФУНКЦИЯЛАРГА
ТҮЗДӨН-ТҮЗ КОШУЛУУ
Функциялар жана менюга тез
жетүү үчүн.
3. МИНУС НАВИГАЦИЯ
БАСКЫЧЫ
Меню боюнча жүгүртүп,
жөндөөлөрдү жана
функциялардын маанилерин
азайтуу үчүн арналган.
4
5
4. АРТКА
Мурдагы экранга кайтып келүү
үчүн.
Бышыруу убагында,
жөндөөлөрдү өзгөртүүгө
мүмкүнчүлүк берет.
5. ДИСПЛЕЙ
6. ЫРАСТОО
Тандалган функцияны же
коюлган белгилерин бекитүү
үчүн.
7. ПЛЮС НАВИГАЦИЯ
БАСКЫЧЫ
Меню боюнча жүгүртүп,
жөндөөлөрдү жана
функциялардын маанилерин
көбөйтүү үчүн арналган.
6
7
8
9
8. ПАРАМЕТРЛЕРГЕ /
ФУНКЦИЯЛАРГА ТҮЗДӨН-ТҮЗ
КОШУЛУУ
Функциялар, жөндөөлөр жана
сүйүктүүлөргө тез жетүү үчүн.
9. БАШТОО / ТЕЗ БАШТОО
Функцияны белгиленген же
негизги жөндөөлөр
менен баштоо үчүн керек.
Өнүм Күтүү режиминде турганда,
Микротолкун функциясын 30
секундда толук кандуу иштетүү
үчүн жөн гана бул баскычты
басыңыз.
1
АКСЕССУАРЛАР
АЙЛАНГЫЧ
Бул айнек айлангыч өзүнүн
кармагычына коюлса, аны
бардык тамак-ашты даярдоо
ыкмаларында колдонууга болот.
Айлангыч ар дайым
астыңкы идиш катары башка контейнерге же
аксессуарларга колдонушу керек, тик бурчтуу
бышыруу тарелкадан тышкары.
АЙЛАНГЫЧТЫН КАРМАГЫЧЫ
Кармагычты жалаң гана айнек
айлангычка колдонуңуз.
Кармагычка башка
жабдууларды койбоңуз.
КЫТЫРАК ТАМАК БЫШЫРУУЧУ ТАБАК
Атайын арналган ыункциялар
үчүн гана колдонуңуз.
Кытырак тамак ашты даярдоо
идиши ар дайым айнек
айлангычтын ортосуна коюлуш
керек жана бош болсо буга арналган өзгөчө
функциясын колдонуп алдын ала ысытса болот.
Тамак ашты кытырак тамак ашты даярдоо
идиштин ичине салыңыз.
КЫТЫРАК ТАМАШ-АШТЫ БЫШЫРУУ
ИДИШТИН КАРМАГЫЧЫ
Ысып турган кытырак тамакашты бышыруу табагын мештин
ичинен чыгарууга ыңгайлуу.
РЕШЕТКАЛУУ ТЕКЧЕ
Бул тамак ашты грильге жакын
жайгаштырууга мүмкүнчүлүк
түзөт, ал сыртын ойдогудай
бышырууга жана оптималдуу
ысык абанын айланганына
арналган.
Айлангыч ар дайым астыңкы идиш катары
"Кытырак сырттын" бышырылышына колдонушу
керек.
Тор текчени айлангычтын үстүнө коюңуз жана
анын башка ички беттерге тийбегенин ырастаңыз.
Жабдуулардын саны жана түрү сатып алынган
моделге карата айырмаланышы мүмкүн.
Ар кандай жабдууларды базардан сатып
алсаңыз болот. Сатып алардын астында, алар
микротолкундуу мешке жарамдуу жана мештин
температурасына туруштук берерин текшериңиз.
Микротолкундуу меште тамак-аш бышыруу
үчүн тамак-аш же ичимдиктерге арналган темир
контейнерлерди эч качан колдонбоңуз.
2
ТИК БУРЧТУУ БЫШЫРУУ ПОДНОС
Бышыруу тарелкасын конвекция
менен бышыруу менен гана
бышырганда колдонуңуз; аны эч
качан микротолкундар менен
бирге колдонбош керек.
Тарелканы туурасынан салгыла, аны бышыруу
бөлүмдүн текчесине койгула.
Эсиңизде болсун: Тик бурчтуу бышыруу табаны
колдонуп жатканда айлангычты жана анын
колдоолорун алып салууга кереги жок.
БУУ ИДИШИ
Балык же жашылчалар
1 сыяктуу азыктарды бууга
бышыруу үчүн аны торго
2 салып, (2) (100 мл) ашкана
суусун буу идишине куюп,
3 (3) буунун туура көлөмүн
камсыздаңыз.
Картошка, макарон, күрүч
же башка дандар сыяктуу тамак- аштарды бууга
бышыруу үчүн аларды бууга бышыруу идиштин
түбүнө коюңуз (торчонун кереги жок) жана
бышырып жаткан азыктын көлөмүнө жараша таза
суунун керектүү көлөмүн куюңуз.
Эң мыкты натыйжаларга жетүү үчүн буу идишти
камсыздалган капкак (1) менен жабыңыз.
Буу идишти ар дайым айнек айлангычка коюп,
аны бышыруунун туура функциялары же
микротолкун функциясы менен колдонуңуз.
Түпкү буу идиши жалаң гана Smart clean
функциясын колдонууга арналган.
Камсыздалбаган тетиктерди Кызматтан ѳзүнчѳ
сатып алууга болот.
Тамак-аш жана жабдуулар мештин ички бетине
тийбегенин ар дайым текшерип туруңуз.
Мешти күйгүзөрдүн алдында айлангыч эркин
айланарын ар дайым текшериңиз. Жабдууларды
коюп же алып салган учурда айлангыч ордунан
жылып кетпегенин текшериңиз.
KY
FUNCTIONS (ФУНКЦИЯЛАР)
6th SENSE
Бул функция ар түрлүү тамактардын бардык
түрлөрүнө эң жакшы температураны жана бышыруу
режимин автоматтык түрдө тандайт.
• 6th SENSE ЫСЫТУУ
Тоңдурулган же бөлмө температурасындагы
даяр тамак-ашты кайра ысытууга керек. Меш
жөндөөлөрдү автоматтык түрдө эсептеп чыгып,
эң кыска убакытта эң мыкты натыйжага жетүүнү
камсыздайт. Тамак-ашты микротолкундарга
жана ысыкка туруштук берген идишке же
табакка салыңыз. Таңгактан чыгарып, алюминий
фольгасын толугу менен алып салыңыз. Кайра
жылытуу процкессинин аягында, 1-2 мүнөткө
калтырып койгондо, өзгөчө тоңдурулган тамак аш
болсо ал ар дайым натыйжаны жакшыртат. Бул
функция иштетилип жатканда, эшикти ачпаңыз.
• 6th SENSE БУУ
Камсыздалган буу идиш жашылчаларды
же балыкты бууга бышырууга арналган. Ал
буу идиштин түбүнө куюлган (100 мл.) сууну
кайнатып даярдоо фазасында автоматикалык
турдө бууну чыгарат. Бул фазанын убакыттары
айырмаланышы мүмкүн. Андан кийин меш
коюлган убакытына жараша тамак-ашты бууда
бышырууга өтөт. Брокколи жана порей пиязы
сыяктуу жумшак жашылчаларды 1-2 мүнөткө,
ал эми сабиз менен картөшкө сыяктуу катуу
жашылчаларды 4-5 мүнөткө коюңуз. Бул функция
иштетилип жатканда, эшикти ачпаңыз.
•
Талап кылынган жабдуулар: Буу идиши
6th SENSE COOK
Айрым түрдөгү тамак ашты тез бышырып,
керектүү жана оптималдуу натыйжаларга
жетүү. Бул функцияны эң мыкты колдонуу
үчүн, тиешелүү бышыруу таблицасындагы
көрсөткүчтөрду жолдоңуз.
CRISP FRY (КЫТЫРАК КЫЛЫП КУУРУУ)
Бул ден соолукка пайдалуу жана эксклюзивдүү
функция кытырак функциясын жылуу аба желдеткич
тарабынан камсыздалат. Бул даамдуу, кытырак
натыйжаларга жетүүңүңүзгө мүмкүнчүлүк берет.
Күнүмдүк жасаган тамакка кошкон майды кыйла
азайтып, деги эле айрым рецепттерде майдын
керегин жокко чыгарганга да мүмкүнчулук берет. Бул
жаңы же тоңдурулган ар түрлүү азыктарды куурууга
жетикиликтүү болот. Эң мыкты бышыруу натыйжаны
алыш үчүн, төмөнкү таблицада берилген ар бир
тамак аштын түрүнө сунушталган жабдууларды
колдонуңуз (жаңы же тоңдурулган).
ТАМАК-АШ
ЖАҢЫ ТАМАК
Breaded chicken fillets (Нан кошулган тоок филеси)
Бышырганга чейин кичинекей өлчөмдөгү майды
шыбаңыз. Катырак табактын үстүнө текши
салыңыз. Табакты решеткалуу текчеге коюңуз.
САЛМАГЫ(g)
ПОРЦИЯЛАР
САЛМАГЫ(g)
ПОРЦИЯЛАР
ТАМАК-АШ
Aubergine (Баклажан)
Аарчып, туздап, 30 мүнөткө калтырып коюңуз.
Сууга жууп, жакшы кургатып коюңуз. Зайтун
майы менен майлаңыз (5%). Катырак табактын
үстүнө текши бөлүштүрүңүз. Табакты
решеткалуу текчеге коюңуз. Эстетилгенде
оодарып коюңуз.
Courgette (Цукини)
Тилкелерге бөлүп, зайтун майы менен майлаңыз
(5%). Катырак табактын үстүнө текши
бөлүштүрүңүз. Табакты решеткалуу текчеге
коюңуз.
ТОНДУРУЛГАН
Тоок этинен наггетстер
Катырак табактын үстүнө текши салыңыз.
Табакты решеткалуу текчеге коюңуз.
Cheese-sticks (Сыр таякчалары)
Катырак табактын үстүнө текши салыңыз.
Табакты решеткалуу текчеге коюңуз.
Пияз тегерекчелери
Катырак табактын үстүнө текши салыңыз.
Табакты решеткалуу текчеге коюңуз.
Fish & chips (Куурулгани балык менен куурулган
картошка)
Катырак табактын үстүнө текши салыңыз.
Mixed Fried Fish (Аралашкан куурулган картошка)
Катырак табактын үстүнө текши салыңыз.
Fish Fingers (Балык таякчалары)
Катырак табактын үстүнө текши салыңыз.
Эстетилгенде оодарып коюңуз.
French Fries (Фри картөшкөсү)
Катырак табактын үстүнө текши салыңыз.
Эстетилгенде оодарып коюңуз.
200 - 600
200 - 500
200 - 600
100 - 400
100 - 500
1-3
100 - 500
100 - 500
200 - 500
FORCED AIR (АБАНЫН МАЖБУРЛАНГАН
АГЫМЫ)
Духовканы колдонгондогуга окшош натыйжаларга
жетишүү сыяктуу тамак даярдоо үчүн. Белгилүү
тамаш аштарды бышытуу подносто же башка
духовкага жарактуу идиштин ичинде даярдаса болот.
Эсиңизде болсун: 250°C тандалганда, тамакты
күйгүзүп жиберүүнүн алдын алуу жана электр кубатын
үнөмдөө максатында, 30 мүнөттөн кийин меш
температураны автоматтык түрдө 200°C түшүрөт.
ТАМАК-АШ
Суфле
ТЕМП. (°C)
УЗАКТЫГЫ(мүн..)
175
30 - 35
Сыр кошулуп жасалган
кекс
170 *
25 - 30
Печеньелер
175 *
12 - 18
* алдын ала ысытуу талап кылынат
Сунушталган жабдуулар: Тик бурчтуу бышыруу поднос/
решеткалуу текче
100 - 500
3
TRADITIONALS (КҮНҮМДҮК ТАМАКТАР)
•
GRILL (ГРИЛЬ)
Кызартуу, гриль жана запеканкага арналган.
Бышыруу убагында тамак-ашты оодарып турууну
сунуштайбыз.
ГРИЛДИН
ДЕҢГЭЭЛИ
УЗАКТЫГЫ(мүн..)
Тост
3
6-7
Майда чаяндар
2
18 - 22
ТАМАК-АШ
•
Сунушталган жабдуулар: Решеткалуу текче
GRILL+MW (ГРИЛЬ + МИКРОТОЛКУН)
Микротолкун менен гриль функцияларын кошуп,
тамак-ашты тез бышырууга жана запеканка
жасоого арналат.
КУБАТТУУЛУК ГРИЛДИН
УЗАКТЫГЫ(мүн..)
(ВТ)
ДЕҢГЭЭЛИ
ТАМАК-АШ
•
Potatoes Gratin
(Картөшкө
запеканкасы)
650
2
20 - 22
Jacket Potatoes
(Мундирде
бышырылган
картөшкө)
650
3
10 - 12
Сунушталган жабдуулар: Решеткалуу текче
TURBO GRILL (ТУРБО ГРИЛЛЬ)
Эң мыкты натыйжаларды алууга, гриль жана
духовканын конвекция функцияларын бирге
колдонгуңуз. Бышыруу убагында тамак-ашты
оодарып турууну сунуштайбыз.
ТАМАК-АШ
ГРИЛДИН ДЕҢГЭЭЛИ
УЗАКТЫГЫ(мүн..)
3
25 - 35
Тоок шишкебеги
•
Сунушталган жабдуулар: Решеткалуу текче
TURBO GRILL+MW (ТУРБО ГРИЛЬ +
МИКРОТОЛКУНДАР)
Микротолкундар, гриль жана конвекциялык
духовка функциялары менен тамак ашты тез
бышыруу жана кызартуу.
КУБАТТУУЛУК
(ВТ)
ГРИЛДИН
ДЕҢГЭЭЛИ
УЗАКТЫГЫ(мүн..)
Каннелони
[Тоңдурулган]
650
3
20 - 25
Чочконун эти
350
3
30 - 40
ТАМАК-АШ
•
Сунушталган жабдуулар: Решеткалуу текче
FORCED AIR + MW (АБАНЫН МАЖБУРЛАНГАН
АГЫМЫ + МТ)
Кыска убакыттын ичинде тамак ашты бышырууга.
Чыныны алдын ала ысытуу үчүн, ошол эле чынын
кофени даярдоого колдонуңуз.
КУБАТТУУЛУК
(ВТ)
ТЕМП.
(°C)
УЗАКТЫГЫ(мүн..)
Куурулган эт
350
170
35 - 40
Эт кошулган
пирог
160
180
25 - 35
ТАМАК-АШ
Сунушталган жабдуулар: Решеткалуу текче
4
•
SPECIALS (ѲЗГѲЧѲ ПРОДУКЦИЯЛАР)
»» FAST PREHEAT (ТЕЗ АЛДЫН АЛА
БЫШЫРУУ)
Бышыруу циклине чейин мешти алдын ала
ысытуу үчүн керек. Тамак-ашты мештин ичине
салардын астында функция иштеп бүткөнчө
күтүп туруңуз.
Алдын ала ысытуу бүткөндө, меш
"Мажбурланган абанын агымы" функциясын
автоматтык түрдө тандайт.
»» KEEP WARM (ЖЫЛУУ КАРМОО)
Жаңы бышырылган тамак ашты ысык жана
кытырак бойдон кармоого, этти, куурулган
тамакты же тортторду кошо.
»» RISING (КАМЫР АЧЫТУУ)
Таттуу жана даамдуу камырды ыӊгайлуу
текшерүү. Эгер тамак бышыруу циклинен
кийин меш дагы эле ысык болсо, текшерүү
сапатын кармоо үчүн функцияны иштетпеңиз.
CRISP
Тамак аштын үстүн жана түбүн эң мыкты
кызартууга. Бул функцияны жалаң гана атайын
кытырак тамак ашты бышыруу идиши менен
колдонуңуз.
ТАМАК-АШ
УЗАКТЫГЫ(мүн..)
Ачытып бышырылган торт
7 - 10
Гамбургер
8 - 10 *
* Тамак ашты даярдоонун ортосунда оодарыңыз.
Талап кылынган жабдуулар: Кытырак тамак ашты
бышыруу идиши, анын кармагычы
MICROWAVE (МИКРОТОЛКУН)
Тамак ашты же ичимдиктерди тез даярдоо жана
ысытуу үчүн.
КУБАТТУУЛУК
СУНУШТАЛГАН
(ВТ)
900
Ичимдиктерди же курамында көп суу бар
тамак ашты тез кайра ысытуу.
750
Жашылчаларды бышыруу.
650
Этти жана балыкты бышыруу.
500
Эттү, сыр же жумурткасы бар соустарды
бышыруу үчүн керек. Эт пирогторду же
бышырылган макарондорду бүтүрүүгө.
350
Жай, жумшак бышыруу. Майды же
шоколадды ээритүүгө ыңгайлуу.
160
Тоңдурулган тамак ашты ээритүү же майды
жана сырды жумшартуу.
90
Бал муздакты жумшартуу.
КУБАТТУУЛУК
(ВТ)
УЗАКТЫГЫ(мүн..)
2 кружка
900
1-2
Ысытуу
Картөшкө пюреси
(1 кг.)
900
10 - 12
Ээритүү
Эт фаршы (500 г)
160
15 - 16
750
7-8
АРАКЕТ
ТАМАК-АШ
Ысытуу
Бышыруу Бисквит
KY
КУБАТТУУЛУК
(ВТ)
УЗАКТЫГЫ(мүн..)
Бышыруу Жумуртка креми
500
16 - 17
Бышыруу Эт рулети
750
20 - 22
АРАКЕТ
ТАМАК-АШ
JET DEFROST
Жөн гана салмагын көрсөтүп, түрдүү азыктарды
тез ээритүү. Жакшы натыйжага жетүү үчүн, ар дайым
буу идишти айнек айлангычка койюңуз.
CRISP BREAD DEFROST (КЫТЫРАК НАНДЫ ЭРИТҮҮ)
Бул эксклюзивдүү Whirlpool функциясы тоңдурулган
нанды жумшартууга мүмкүнчүлүк берет. Ээритүү
жана Кытыратып бышыруу технологияларын
бириктирсеңиз, наныңыз жаңы эле
бышырылгандай сезилет. Бул функцияны колдонуп,
тоңдурулган рулеттерди, багеттерди жана
круассандарды тез жумшартып, ысытууга болот.
Бул функцияны Кытыраган тамак ашты бышыруу
идиши менен колдонуңуз.
ТАМАК-АШ
CRISP BREAD DEFROST
(КЫТЫРАК НАНДЫ ЭРИТҮҮ)
САЛМАК
50 - 800 гр
MEAT (ЭТ)
100 гр - 2,0 кг
POULTRY (КАНАТТУУНУН ЭТИ)
100 гр - 3,0 кг
FISH (БАЛЫК)
100 гр - 2,0 кг
VEGETABLES (ЖАШЫЛЧАЛАР)
100 гр - 2,0 кг
BREAD (НАН)
100 гр - 2,0 кг
БИРИНЧИ ЖОЛУ КОЛДОНУУ
1. ТИЛДИ ТАНДОО
Жабдууну биринчи жолу күйгүзгөндө, тилди жана
убакытты жөндөп алыңыз: Дисплейде "English" тили
көрсөтүлөт.
English
же белгилерди колдонуп жеткиликтүү
тилдердин тизмегин жылдырыңыз жана сизге
керектүү тилди тандаңыз.
Тандооңузуд ырастоо үчүн
басыңыз.
Эсиңизде болсун: Тилди өзгөртүү үчүн "SETTINGS"
(ЖӨНДӨӨЛӨР) менюсуна өтүп, "LANGUAGE" (ТИЛДИ)
басыңыз.
2. УБАКЫТТЫ ЖӨНДӨӨ
Тилди тандагандан кийин учурдагы убактты коюңуз:
Дисплейде эки сандан турган саат көрүнөт.
CLOCK
Учурдагы убактты тандоо үчүн
же
басыңыз :
Мүнөттөргө караштуу эки сан дисплейде өчүп күйөт.
Мүнөттөрдү орнотуу үчүн
же
басып, ырастоо
үчүн
басыңыз.
TIMERS (ТАЙМЕРЛЕР)
Функция убагынын маанилерин тузөтүү үчүн.
Функцияны активдштирбей кармоо үчүн.
SMART CLEAN (АКЫЛДУУ ТАЗАЛОО)
Бул атайын тазалоо циклинде бөлүнүп
чыгарылган буу кирди жана тамактын калдыктарын
оңой кетирет. Бир чыны ичүүчү сууну буу идишинин
түбүнө же меште колдонууга жарамдуу контейнердин
ичине куюп, (3) функцияны иштетиңиз.
Талап кылынган жабдуулар: Буу идиши
FAVORITE (СҮЙҮКТҮҮ)
Эң жакшы көргөн 10 функциянын тизмеси үчүн.
SETTINGS (ЖӨНДӨӨЛӨР)
Духовканын жөндөөлөрүн түзөтүү үчүн.
«EСО» (ЭКО) режими иштетилип турганда, дисплейдин
жарыктыгы кубатты үнөмдөө үчүн азайып, лампа 1
мүнөттөн кийин өчүрүлөт. Ал каалаган баскыч
басылганда автоматтык түрдө кайра иштетилет.
«DEMO» (ДЕМО) «On» (Күйүк) режимде бырдык
буйруктар активдүү жана менюлар жеткиликтүү болуп,
меш ысып кетпейт. Бул режимди өчүрүү үчүн
«SETTINGS» (ЖӨНДӨӨЛӨР) менюсунан «DEMO»
(ДЕМО) режимине кирип, «Off» (Өчүк) баскычын
тандаңыз.
«FACTORY RESET» (ЗАВОДДУК ОРНОТУУЛАРГА
КОЮУ) параметрин тандасаңыз, өнүм өчүп, андан соң
ал биринчи жолку күйгүзгөн абалга кайтарылат.
Жөндөөлөрдүн баары өчүрүлөт.
Эсиңизде болсун: Электр кубаты узакка чейин өчүрүлсө,
басып,
убакытты кайра жѳнгѳ салышыңыз керек.
"SETTINGS" (ЖӨНДӨӨЛӨРДӨН) "CLOCK" (СААТТЫ)
тандаңыз.
2.1 ТУТАШТЫРЫЛГАН ЖАБДУУДАН СААТТЫ
КОЮҢУЗ
Туташтырылган жабдуудагы Саатты "Cloud" аркылуу
автоматтык түрдө жаңыртууга болот.
Эгер "Cloud" аркылуу коюлган саатты өзгөрткүңүз келсе,
"CLOCK" (СААТКА) кирип,
Жөндөөлөр менюсунан
убакытты кол менен коюп алыңыз; бул учурда "Cloud"
аркылуу коюлган саат колдонулбайт.
3. МЕШТИ ЫСЫТУУ
Жаңы меш жыттарды чыгарышы мүмкүн алар
өндүрүү учурунда калып калышы мүмкүн: бул
демейдеги көрүнүш. Ошондуктан тамак ашты
даярдоонун астында бардык мүмкүн жыттарды
кетирүү үчүн бош духовканы ысытууга сунуштайбыз.
Мештин ичиндеги коргоочу картонду, тунук туткуну
жана ичиндеги жабдууларды алып салыңыз.
"Fast preheat" (Тез ысытуу) функциясын колдонуп,
духовканы 200 °C чейин бир саатка ысытыӊыз.
Функцияны туура жөндөө үчүн нускамаларды
аткарыңыз.
Эсиңизде болсун: Шайманды биринчи жолу
колдонгондон кийин бѳлмѳнү желдетүү сунушталат.
5
КҮНДѲЛҮК КОЛДОНУУ
. JET START (ТЕЗ БАШТОО)
Меш өчүп турганда, бышыруу баскычын басып,
микротолкундуу бышыруу функциясын толук
кубаттуулугу (900 Вт) менен 30 секундага иштетиңиз.
Ар бир басуу менен бышыруу убакыты 30 секундга
узартылат.
1. SELECT A FUNCTION (ФУНКЦИЯ ТАНДОО)
Функцияны тандоо үчүн
басыңыз: дисплей акыркы
иштеген негизги функцияны же негизги менюну көрсөтөт.
Функцияларды тандоо үчүн негизги функциялардын
сүрөтчөсүн басып же менюну сыдырып караңыз.
Менюда жайгашкан функцияны тандоо үчүн же
басып каалаганыңызды тандаңыз, андан соң ырастоо
үчүн
басыңыз.
FORCED AIR+MW
Эсиңизде болсун: Функция тандалганда, дисплей ар бир
функцияга эң мыкты деңгээлди сунуштайт.
2. ФУНКЦИЯНЫ ЖӨНДӨӨ
Сизге керектүү функцияны тандагандан кийин сиз анын
жөндөөлөрүн өзгөртө аласыз. Дисплей жөндөөлөрдү
көрсөтөт жана аларды кезеги менен өзгөртүүгө болот.
Баскычын басаңыз , мурунку жөндөөнү өзгөртө
аласыз.
КУБАТ / ТЕМПЕРАТУРА/ ГРИЛЬ ДЕҢГЭЭЛИ
MW POWER
Маани дисплейде күйгөндө, аны алмаштыруу үчүн
же басып, андан соң ырастоо үчүн
басыңыз жана
алардан кийинки келген жөндөөөрдү басып, улантыңыз
(эгер мүмкүн болсо).
Грилльдин денгээлин ушундай окшош жол менен
орнотсо болот: Грильге үч белгиленген кубаттуулук
деңгээлдер бар: 3 (жогорку), 2 (орто), 1 (төмөн).
УЗАКТЫГЫ
DURATION
Дисплейде сүрөтчөсү күйгөндө, сизге керек болгон
бышыруу убакытын орноту үчүн
же басып, андан
соң
басып, ырастаңыз.
Эсиңизде болсун: Тамак бышырып жатканда бышыруу
басыңыз:
же
басып,
убактысын тууралоо үчүн
басыңыз.
тууралап, андан соң ырастоо үчүн
Эгер бышырууну колуңуз менен башкаргыңыз келсе,
микротолкундуу эмес функцияларында, сиз бышыруу
убакытын койбой эле койсоңуз болот (таймери жок):
же
басып, ырастаңыз жана функцияны баштаңыз.
Бул режимди тандоо менен, сиз кечиктирилип
бышырууну баштоону колдоно албай каласыз.
6
END TIME (КЕЧИКТИРИП БАШТОО)
Grill” ("Гриль") же “Turbogrill”( "Турбогриль") сыяктуу
микротолкунду иштеткен көпчүлүк функцияларда
бышыруу убакытын койгондон кийин аяктоо
убакытын программалап, функцияны кечиктирип
баштоону жөндөсөнүз болот. Микротолкун
функцияларында, аяктоо убагы созулган убакка
барабар болот.
сүрөтчөсү күйгөндө, дисплей бүтүү убакытты
көрсөтөт.
END TIME
Бышырууңуздун аяктаган убагын орнотуу үчүн же
баскычты басып, андан соң функцияны иштетүү
үчүн
басып, ырастаңыз. Тамак ашты мешке
салып, эшигин жабыңыз: Сиз белгилеген убакытка
тамакты даярдоо үчүн функция керектүү убакытта
автоматтык түрдө иштеп баштайт.
Эсиңизде болсун: Кечиктирилип бышырууну баштоо
убакытын программалоосу духовканын алдын ала
ысытуу фазасын өчүрөт: Духовка сиз талап кылган
температурага акырындык менен жетип, бышыруу
убактары күтүлгөндөн да бир аз узагыраак болгонун
билдирет. Күтүү убагында, сиз программалаган
бүтүрүү убагын түзөтүп, башка жөндөөлөрдү өзгөртүү
же
басыңыз же башка жөндөөлөрдү өзгөртүү
басыңыз.
басуу менен, маалыматты
үчүн
визуалдаштыруу үчүн, аяктоо убагы менен узактыктын
которуштурсаңыз болот.
. 6th SENSE
Бул функциялар эң мыкты бышыруу режимин
мүмкүн болгон тамактардын баары үчүн кубатты,
температура жана узактыкты автоматтык түрдө
орнотот.
2. MEAT
Талап кылынганда тамактын өзгөчөлүгүн көрсөтүп,
оптималдуу натыйжага жетиңиз.
САЛМАК / ПОРЦИЯЛАР
KILOGRAMS
Функцияны туура орнотуу үчүн, дисплейдеги
көрсөтмөлөрдү жолдоп, эстетилгенде
же
басып, тандалган маанини ырастоо үчүн
басыңыз.
Айрым 6th Sense функциялары үчүн өлчөмдү
көрсөтүүнүн кереги жок: акылдуу нымдуулук
сенсордун жардамынан улам, духовка коюлган
убакытына карата тамак ашты бышыруу убагын
жөндөйт.
ДАЯРДЫГЫ
6th Sense функцияларында, даярдык деңгээли
режимин жөндөө мүмкүн болот.
DONENESS
Сизге эскертилген убакта, Жеңил/Төмөн (-1) жана
Кошумча/Жогору (+1) деңгээлдеринин ортосунда
которуштуруу үчүн же басып, функциянын
иштеп башташын ырастаңыз.
же басып,
ырастап, функцияны иштетиңиз..
3. ФУНКЦИЯНЫ ИШТЕТҮҮ
Каалаган убакта, эгер баштапкы маанилер сиз
каалаган маанилер болсо же сизге керектүү
жөндөөлөрдү орноткон болсоңуз, функцияны
иштетүү үчүн
басып коюңуз.
кайра басылган сайын, бышыруу убакыты
кошумча 30 секундага жогорулайт (5 мүнөт
кадамтары микротолкунду иштетпеген
функцияларда).
Кечиктирилип баштоо фазасынын убагында,
бассаңыз, духовка дароо функцияны иштете
баштайт.
Эсиңизде болсун: Иштеп баштаган функцияны
басыңыз.
каалаган убакта токтотуу үчүн
Эгер меш ысыса, бирок функция үчүн белгилүү
бир максималдуу температура керек болсо,
дисплейде билдирүү көрсөтүлөт. Мурунку экранга
кайтып, башка функцияны тандап же толугу менен
муздаганга чейин күтүү үчүн
басыңыз.
4. PREHEATING (АЛДЫН АЛА ЫСЫТУУ)
Абанын мажбурланган агымы үчүн алдын
ала ысытуу талап кылынат: Функция иштеп
баштаганда, дисплей алдын ала ысытуу фазасы
иштетилгенин көрсөтөт.
KY
5. БЫШЫРУУНУ ТЫНДЫРУУ / АЗЫКТЫ
КОШУУ, ООДАРУУ ЖЕ ТЕКШЕРҮҮ)
ТЫНДЫРУУ
Эшикти ачканда, бышыруу автоматтык түрдө
убактылуу тынытылып, ысытуу элементтерин
өчүрүп коёт.
Бышыруу процессин кайра улантуу үчүн, эшикти
жаап,
басыңыз.
Эсиңизде болсун: “6th Sense” функцияларынын
убагында, эшикти эстетилгенде гана ачыңыз.
ТАМАКТЫ КОШУП,ООДАРЫП ЖЕ
АРАЛАШТЫРУУ
Айрым 6th Sense рецепттери үчүн тамакты
аягына чейин бышыруу максатында азыкты же
ингредиенттерди алдын ала ысытуу фазасынан
кийин кошуу керек. Ошондой эле, тамакты оодарып
же бышырылып жатканда тамакты аралаштырып
коюу эскертүүлөрү да болот.
TURN FOOD
Үн сигналы иштетилип, дисплей аткарыла турган
аракетти көрсөтөт.
Эшикти ачыңыз, дисплей аркылуу эстетилген
аракетти жасап, эшикти жаап, андан соң
бышырууну улантуу үчүн,
басыңыз.
Эсиңизде болсун: Оодаруу же аралаштыруу керек
болгондо, 2 мүнөттөн кийин, эч кандай аракет
кылынбаса да, духовка бышырууну улантат. “ADD
FOOD” (АЗЫК КОШУУ) фазасы 2 мүнөттө аткарылат:
эгер бир да аракет кылынбаса, функция аяктайт.
6. END OF COOKING (БЫШЫРУУНУ АЯКТОО)
Үн белгиси угулат жана дисплей бышыруу бүткөнүн
көрсөтөт.
Кол менен башкаруу режиминде бышырууну
PREHEATING
END
Бул фаза аяктаганда, добуш сигнал чыгат жана
дисплей духовка жѳнгѳ салынган температурага
жеткендигин билдирип, тамактын салынышын
талап кылат.
Бул учурда, эшикти ачкыла, тамак ашты мештин
ичине салгыла, эшикти жапкыла жана бышырууну
баштагыла.
Эсиңизде болсун: Алдын ала ысытуу аяктаганга чейин
тамак-ашты мешке салуу даярдоонун акыркы
натыйжасына жагымсыз таасир калтырышы мүмкүн.
Алдын ала ысытуу фаза иштеп турганда эшик ачылса
ал фазаны токтотуп коет.
Көрсөтүлгөн убакытка алдын ала ысытуу фазасы
кошулбайт.
же
басып, температураны ар
дайым өзгөртө аласыз.
улантуу үчүнбасып
30 секунддук убакытты улам
басып кошуп (микротолкун функцияларында) же 5
мүнөттүк убакытты (микротолкунсуз) иштетип, же
жаңы узактыкты орнотуу үчүн
басып, бышыруу
убагын улантыңыз. Эки жагдайда тең, бышыруу
параметрлери кайра кала берет.
бассаңыз, бышыруу кайра башталат.
. FAVORITE (СҮЙҮКТҮҮЛӨР)
Духовканын колдонулушун жеңилдетүү үчүн, 9го
жакын эң жакшы көргөн функцияларыңызды сактай
алат.
Дисплей, жакшы көргөн функцияларыңыздын
тизмесиндеги 1 менен 9дун ортосундагы сандагы
функцияны сактооңузга түрткү берет.
7
ADD FAVORITE?
Эгерде бир функцияны жакшы көргөн катары жана
учурдагы жөндөөлөрдү кийинки жолу колдонууга
сактагыңыз келсе,
басыңыз, тескери жагдайда,
басыңыз.
иштетилген убакта,
же басып, номер
деңгээлин тандап, андан соң ырастоо үчүн
басыңыз.
Эсиңизде болсун: Эгер эстутум толуп калса же
тандалган номер мурунтан эле колдонулуп жатса, меш
мурунку функцияны өзгөртүүнү ырастооңузду сурайт.
Сиз сактап койгон функцияларды кайра көрүү үчүн
басыңыз: Дисплей сиздин сүйүктүү функциялар
тизмегиңизди көрсөтөт.
2.GRILL
же басып, функцияны тандап,
басуу менен
ырастап, андан соң аны иштетүү үчүн
басыңыз.
. SMART CLEAN
Жабдуулардын баарын функцияны иштеткенге
чейин микротолкун духовкасынан (тегерек айнек
аланткычтан сырткары) алып салыңыз.
“Smart Clean” функциясына кирүү үчүнбасыңыз.
Smart Clean
Тазалоо функциясын иштетүү үчүн басыңыз
: тазалоону баштаганга чейин, дисплей тазалоону
баштаганга чейин аткарыла турган бир нече
аракеттин эстеткичтерин көрсөтөт. Бүткөндөн кийин
каалаган убакта басыңыз.
Талап кылынганда, камсыз кылынган буу астына
же микротолкунга туруктуу контейнерге бир чыны
таза сууну куюп коюп, андан соң эшигин жабыңыз.
Акыркы ырастоодон кийин, тазалоо айлампасын
баштоо үчүн
басыңыз.
Бүткөндө, контейнерди алып салып, жумшак
чүпүрөк менен бир сүрүп, андан соң духовканын
ичин микрофибрадан жасалган майлык менен
сүрүп, кургатыңыз.
. MINUTEMINDER (ТАЙМЕР)
Меш ѳчкѳндѳ, дисплейди таймер катары колдонсо
болот. Функцияны иштетүү үчүн меш ѳчкѳнүн
текшерип, жана андан кийин
же
басыңыз:
Дисплейде
сүрөтчөсү күйөт.
MINUTE-MINDER
же
8
басып, сизге керектүү убакытты коюп,
андан соң таймерди иштетүү үчүн басыңыз.
Аудио сигнал угулат жана дисплей тандалган
убакытты артка санап бүткөнүн көрсөтөт.
Эсиңизде болсун: Таймер эч кандай тамак ашты
даярдоо циклдерин иштетпейт. Таймерде коюлган
же басыңыз.
убакытты өзгөртүү үчүн,
Таймер иштетилгенден кийин функцияны тандап
жана ишке киргизсеңиз болот. Духовканы күйгүзүү
үчүн
басып, андан кийин сиз керектүү
функцияны тандаңыз.
Функция иштеп баштаганда, таймер функциянын
ишине кийлигишпей өз алдынча саноону уланта
берет.
Бул фазада таймер (
сүрөтчөсү гана көрүнөт)
фондо артка саноону уланта берет. Таймер
экранын кайра калыбына келтирүү үчүн учурдагы
иште жаткан функцияны токтотуу үчүн
басыңыз.
. KEYLOCK (БАСКЫЧТЫ БӨГӨТТӨӨ)
Баскычтарды кулпулоо үчүн
баскычын беш
секунд коё бербей басып туруңуз. Баскычтардын
кулпусун ачуу үчүн бул аракетти кайталаңыз.
KEYLOCK
Эсиңизде болсун: Бышыруу учурунда бул функция
дагы иштетүүгѳ болот. Коопсуздук себептери үчүн,
басуу менен ѳчүрсѳ
духовканы каалаган убакта
болот.
KY
ИНТЕРНЕТКЕ ТУТАШТЫРУУ*
SAID: 0123456789
MAC ID: 88:E7:45:67:89
6th Sense Live колдонмосун мобилдик түзмөгүңүзгө
жүктөп алыңыз. Колдонмону жүктөп алуу үчүн iTunes
же Google Play кызматына өтүңүз.
Жүктөп алгандан кийин аккаунт түзүү үчүн
Колдонмодогу нускамаларды аткарыңыз. Аккаунт
түзүлгөндөн кийин Колдонмону ачып, экрандын
ылдый жагындагы
баскычын басып,
аккаунтуңузга жаңы шайманды кошуп алыңыз.
SAID: 0123456789
MAC ID: 88:E7:45:67:89
6th Sense Live функциясынын жардамы менен
шайманды Интернетке туташтырууга болот. 6th Sense
Live колдонмосун смартфондо/планшетте колдонуп,
төмөнкүлөрдү аткара аласыз:
• шаймандын абалын көзөмөлдөө
• бышыруу циклин жөндөө жана баштоо
• бышыруу циклин өзгөртүп, бүтүрүү
• кошумча мазмунду көрүү
• шаймандын программасы тууралуу автоматтык
жаңыртууларды алуу
Интернетке туташуу үчүн шайманды үйүңүздөгү
тармакка жана Колдонмого туташтырыңыз.
Жөндөөнү бир жолу гана аткаруу керек.
Эгер үйүңүздөгү тармактын параметрлерин (тармактын
аталышы менен сырсөзүн) өзгөртсөңүз, шайманды
кайра жөндөшүңүз керек болот.
МИНИМАЛДУУ ТАЛАПТАР
Мобилдик түзмөк: 1280x720 (же жогорураак) болгон
Android же iOS. Колдонмолор дүкөнүнө өтүп, Android
же iOS версиялары менен шайкештигин текшериңиз.
Зымсыз роутер: 2,4Ггц WiFi b/g/n.
КАНТИП ЖӨНДӨӨ КЕРЕК
Бул функцияны колдонуу үчүн төмөнкүлөр керек:
мобилдик түзмөк (смартфон же планшет) менен
Интернетке туташкан зымсыз роутер. Мобилдик
түзмөгүңүз менен үйңүздөгү зымсыз тармактын
сигналы күчтүү экенин текшериңиз. Жөндөө учурунда
шайман менен мобилдик түзмөк бир зымсыз
тармакка туташып турушу керек.
*: Россияда жеткиликсиз
Шаймандын энбелгисиндеги QR кодду скандап,
6th Sense Live колдонмосунда көрсөтүлгөн
нускамаларды карап, жөндөөнү аягына чыгаруу үчүн
керектүү кадамдарды аткарыңыз.
Эскертүү: Айрым учурларда Колдонмо шаймандын
түрүн киргизүүңүздү талап кылат: анда
Микротолкунду тандаңыз.
Интернетке туташуу учурунда диспледе ар кандай үлгүдөгү бир нече билдирүү көрүнөт; шайман фондо
аткарган операциялар жөнүндө маалымат алуу үчүн төмөнкү таблицадагы сүрөттөмөлөрдү караңыз.
ДИСПЛЕЙДЕ ЭМНЕ КӨРСӨТҮЛҮП ТУРАТ
МААНИСИ
FOLLOW INSTRUCTI
Көрсөтүлгөн билдирүү: Колдонмодогу нускамаларды аткарыңыз.
Жыйырма секундду артка саноо учурунда шайман үйүңүздөгү тармакка
(роутерге) туташууга аракет кылат.
тез-тез күйүп-өчүп турат.
WiFi сүрөтчөсү
PLEASE WAIT
Көрсөтүлгөн билдирүү: Күтө туруңуз.
Роутерге туташкандан кийин шайман Колдонмого автоматтык түрдө
туташууга аракет кылып, күтүп турууңузду суранат.
жай күйүп-өчүп турат.
WiFi сүрөтчөсү
APPLIANCE CONNEC
USE THE APP TO R
CONNECTION ERROR
Көрсөтүлгөн билдирүү: Шайман туташты.
Процесс ийгиликтүү аяктады: шайман туташты.
күйүп-өчпөй калат.
WiFi сүрөтчөсү
Көрсөтүлгөн билдирүү: Шайманды Колдонмо аркылуу каттаңыз.
Шайманды аталышын киргизип, каттоо үчүн Колдонмодогу нускамаларды
аткарыңыз. Аны Колдонмонун башкы бетинен тез таап турасыз.
Көрсөтүлгөн билдирүү: Туташуу катасы.
Шайман белгилүү бир убакыттын ичинде катталбаса, ушул билдирүү бир
нече секунд көрсөтүлөт. Андан кийин шайман күтүү режимине өтүп, WiFi
өчөт.
сүрөтчөсү
9
АРАЛЫКТАН БАШКАРУУ
Эгер шайман туура туташтырылса,
сүрөтчөсүн басып, Алыстан башкарууну
иштетиңиз.
Микротолкундуу мешти мобилдик
түзмөгүңүздөн көзөмөлдөп, бышыруу
процессин алыстан башкарып турасыз.
Бышыруу цикли Колдонмодон жөнөтүлгөндө,
"Цикл алынды" деген маалымат бир нече
секунд көрсөтүлүп, цикл башталат.
CYCLE RECEIVED
ТУТАШУУНУ КАЙРА ЖӨНДӨӨ
Үйүңүздөгү тармактын параметрлери
(тармактын аталышы менен сырсөзү)
өзгөргөндө, ушул функция колдонулат.
Туташууну кайра жөндөөдөн удан мурда
тармактын мурунку аталышы менен сырсөзүн
колдонуу мүмкүнчүлүгүн текшерип көрүңүз.
Мындай учурда туташууну кайра жөндөөнүн
кереги жок.
Туташууну кайра жөндөө үчүн төмөнкү
кадамдарды аткарыңыз: SETTINGS
(ЖӨНДӨӨЛӨР) > CONNECTIVITY MENU
(ТУТАШУУ МЕНЮСУ) > RESET CONNECTION
(ТУТАШУУНУ КАЙРА ЖӨНДӨӨ) > YES (ООБА).
Дисплейде "Кайра жөндөлсүнбү?" деген суроо
көрүнөт.
басканда, туташуу кайра жөндөлөт.
Эми шайманды кайра туташтырыңыз (“Кантип
жөндөө керек” параграфын караңыз).
ПРОГРАММАНЫ ЖАҢЫРТУУ
Күтүү режиминде шайман туташууга
конфигурацияланып, WiFi туташуусу
иштетилип, жаңы версия жеткиликтүү болгондо,
ал автоматтык түрдө жаңыртылат.
SOFTWARE UPDATE
Жаңыртуу орнотулуп жатканда, анын
аткарылышы пайыз менен көрсөтүлүп турат.
Эскертүү: Программа жаңыртылып жатканда,
шайман электр кубатына сайылып турушу керек.
Жаңыртуу орнотулуп жатканда башкаруу панелин
колдонууга болбойт.
ИНТЕРНЕТКЕ ТУТАШУУ ЖӨНҮНДӨ КӨП БЕРИЛҮҮЧҮ
СУРООЛОР
Кайсы WiFi протоколдору колдоого
алынган?
Орнотулган WiFi радиосунда Европа
өлкөлөрүнө арналган WiFi b/g/n протоколдору
колдоого алынган.
Төмөнкү роутер орнотуулары талап кылынат:
2.4 ГГц иштетилген, WiFi b/g/n . DHCP жана
NAT күйгүзүлгөн.
Android же iOS орнотулган смартфонду (же
планшетти) колдонуунун айырмасы барбы?
Өзүңүзгө жаккан операциялык тутумду колдоно
бериңиз, анын айырмасы жок.
Роутердин ордуна мобилдик 3G таратуусун
колдоно аламбы?
Ооба, бирок булуттагы түзмөктөр үзгүлтүккө
учурабай туташып турууга ыңгайлаштырылган.
Үйүмдөгү Интернет жана зымсыз
функциялар иштеп жатканын кантип
текшерем?
Смарт жабдууңузда тармагыңызды издей
аласыз. Аракет кылып көргөнгө чейин башка
маалыматтардын баарын иштен чыгарыңыз.
Жабдуу үйүмдөгү зымсыз тармакка
байланышканын кантип текшерем?
Роутердин конфигурациясына кирип (роутердин
нускамасын караңыз), жабдуунун MAC дареги
зымсыз туташкан түзмөктөр барагындагы
тизмеде бар экенин текшериңиз.
Шаймандын MAC дареги менен SAID кодун
10
кайдан карасам болот?
Шаймандын QR коду көрсөтүлгөн чаптамасы
бар: QR коддун жанында SAID коду менен MAC
дареги бар.
Ошондой эле SAID коду менен MAC дарегин
көрүү үчүн Башкаруу панелиндеги SETTINGS
(ЖӨНДӨӨЛӨРДҮ) басып, Интернетке туташуу
менюсуна кирип, “MAC дарегин” же “SAID
кодун” тандасаңыз болот.
Шайман Колдонмого туура туташканын
кантип текшерем?
6th Sense Live колдонмосун мобилдик
түзмөгүңүздөн ачып, шайманыңыз көрүнүп
турганын текшериңиз.
Сигналдын жабдууга жетишине бир нерсе
тоскоол болушу мүмкүнбү?
Сиз туташтырган түзмөктөр бардык жеткиликтүү
көзөнөктөрдүн тешиктери толуп калбаганын
регулярдуу түрдө текшерип туруңуз. WiFi
менен иштетилген түзмөктөрүңүз WiFi менен
иштетилген түзмөктөрүңүздун роутер аркылуу
уруксат берилген максималдык сандан ашып
кетпегенин текшерип туруңуз.
Роутер шаймандан канчалык алыс турушу
керек?
Демейде WiFi сигналы бир нече бөлмөнү
каптоого жетиштүу, бирок бул дубалдардын
эмнеден жасалганына көз каранды болот.
Сигналдын күчүн текшерүү үчүн (бир такмакка
туташып турган) мобилдик түзмөгүңүздү
шайманды жанына жайгаштырыңыз.
Зымсыз тармактын аталышы менен
сырсөзүн кайдан карасам болот?
Роутердин документациясын карап көрүңүз.
Демейде роутердин артында чапталган
стикерде түзмөктү орнотуу баракчасынын
түзмөккө кантип орнотулушу керек тууралуу
маалымат көрсөтүлөт.
Эгер роутерим кошунанын WiFi каналын
колдонсо эмне кылам?
Үйүңүздүн WiFi каналын колдонуусун
мажбурлаңыз.
Шаймандын WiFi статусун кантип текшерем?
WiFi тармагын өчүрүп койсом болобу?
Бул шаймандагы WiFi модулу демейки катары
КҮЙҮК. WiFi тармагынын статусун өзгөртүү же
текшерүү үчүн Интернетке туташуу менюсуна
өтүп, "WiFi статусун" тандаңыз. Статустун
учурдагы мааниси КҮЙҮК же ӨЧҮК экени
дисплейде көрсөтүлөт.
Эскертүү: Электр кубаты өчүп, кайра күйгөндөн
кийин WiFi модулунун жөндөөлөрү (роутер жана
Колдонмо менен туташуусу) сакталган бойдон
калат жана Алыстан башкаруу статусу калыбына
келтирилет.
Whirlpool аккаунтумду өзгөртүп,
шаймандарымды туташтырылган бойдон
кантип кармайм?
Жаңы аккаунт түзүп алсаңыз болот,
бирок жабдууларыңызды жаңы аккаунтка
жылдыруудан мурда аларды эски аккаунттан
алып салууну эсиңизден чыгарбаңыз.
KY
Роутеримди алмаштырдым: эмне кылышым
керек?
Эгер жаңы роутердин аталышы менен сырсөзү
эски роутердикиндей болсо, эч нерсе кылуунун
кереги жок. Шайман автоматтык түрдө өзү
туташат.
Болбосо, шайманды жаңы WiFi тармагына
туташтыруу үчүн Колдонмонун башкы бетинен
жөн гана
басып, шайманды аккаунтуңузга
кайра кошуңуз.
Эскертүү: шайманды аккаунтуңуздан алып
салуунун кереги ЖОК. Кайра туташтыруу үчүн
Колдонмодогу нускамаларды аткарыңыз.
11
6th SENSE TABLE
ТАМАК-АШ КАТЕГОРИЯСЫ /
РЕЦЕПТТЕР
АКСЕССУАРЛАР
САНЫ
БЫШЫРУУ МААЛЫМАТЫ
CAKES & PASTRIES (ТОРТТОР ЖАНА
КОНДИТЕР АЗЫКТАРЫ)
PIZZA & BREAD (ПИЦЦА ЖАНА НАН)
MAIN DISHES (НЕГИЗГИ ТАМАКТАР)
BAKED GOODS (УН АЗЫКТАРЫ)
Lasagna (Лазанья)
Lasagna-frozen
(Тоңдурулган лазанья)
Quiche lorraine (Киш
лорен)
Quiche lorraine-frozen
(Тоңдурулган киш
лорен)
Salty cake (Туздуу
пирог)
+
4-10 порция
Сүйүктүү рецепттериңизге карай бышырыңыз. Үстүнө бешамель соусун
куюп, мыкты кызартуу үчүн сырды сээп коюңуз
500 гр - 1,2 кг
Таңгактан чыгарып, алюминий фольгасын толугу менен алып салыңыз
1 партия
200 - 800 гр
+
1 партия
Камырдын негизинде ачык пирогду салыӊыз. 8 порцияга туураланган киш
лорен аралашмасын даырдаңыз
Таңгактан чыгарып, алюминий фольгасын толугу менен алып салыңыз
Пирогду 8-10 порцияга бөлүп, аны айры менен тешип коюңуз да, камырга
сүйүктүү рецебиңизге ылайык толтурма салыңыз
Майдаланган жашылчалардын аралашмасын даярдаңыз. Майды чачып,
15-20 мүнөткө табага салыңыз. Муздатыңыз. Сыр, туз, бальзам кычкылдыгы
жана татымалдарды кошуп жана үстүнө крем куюңуз. Кондитердик
аралашмасына салып, тышкы аралашмасын бөлүштүрүңүз
Veg strudel (Жашылча
штрудели)
800 гр - 1,5 кг
Rolls-frozen
(Тоңдурулган оромо)
1 партия
Таңгагынан чыгарыңыз. Бышыруу табасына текши жайгаштырыңыз
Sandwich loaf
(Сендвич бөлкөсү)
желим идиштеги
1-2 бөлүк
Жеңил нан бышырууга камырды сизге жаккан рецептке жараша жууруңуз.
Бөлүкчөлөргө бөлүп, чоң контейнерге салып коюңуз. Ачытуу үчүн ылайыктуу
функцияны колдонуңуз
Scones (Токочтор)
1 партия
Pizza (Пицца)
2-6 порция
Thin pizza-frozen
(Тоңдурулган пицца)
Thick pizza-frozen
(Тоңдурулган калың
пицца)
Pizza-chilled
(Муздатылган пицца)
250 - 500 гр *
Таңгактан чыгарып, алюминий фольгасын толугу менен алып салыңыз
300 - 800 гр *
200 - 500 гр
Chocolate cookies
(Шоколад
печеньелери)
1 партия
Fruit Pie (Жемиш
пирогу)
1 партия
Fruit Pie-frozen
(Тоңдурулган жемиш
пирогу)
Fruit filled pie
(Толтурулган жемиш
пирогу)
Muffins
(Маффиндер)
Sponge cake
(Бисквит)
Майланган контейнер тарелкада аны нан же кичине бөлүктөргө калыбына
келтириңиз
150 мл суу, 15 г жаӊы ачыткы, 200-225 г ун, туз жана майды колдонуу менен
камыр жууруӊуз. Ачытуу үчүн ылайыктуу функцияны колдонуңуз. Майланган
нан бышыруучу табага жайыӊыз. Помидорлор, моцарелла сыры жана
чочконун сан этин үстүнѳ кошуӊуз
300 - 800 гр
+
800 гр - 1,5 кг
1 партия
+
1 партия
Таңгагынан чыгарыңыз. Табакка текши салыңыз
Кондитер азыкты 250 гр ун, 150 гр майды, 100 гр шекерди, 1 жумуртка, 25 гр
какао, туз жана бышыруу содасын кошуңуз. Ваниль эссенциясын кошуңуз.
Муздатыңыз. 5 мм калыңдыкта, өзүңүз каалаган формада табага
жайгаштырыңыз
180 г ун, 125 май жана 1 жумуртканы колдонуу менен камырдын негизин
жасаӊыз. Контейнер тарелкага кондитер азыктарды тизгиле жана аны
700-800 гр кесилген алмага кошулган шекер жана корица кошуңуз
Таңгактан чыгарып, алюминий фольгасын толугу менен алып салыңыз
Пирожноени текшилеп, жемиштердин ширесин сордуруп алуу үчүн, нан
күүкүмдөрун салып коюңуз. Шекер жана корица кошулган жемиштерди
салып коюңуз
Суюк камырды 16-18 даанага жууругула жана аны кагаз калыптарга
толтуруңуз. Бышыруу табасына текши жайгаштырыңыз
Жалпысынан 500-900 г суюк камырды даярдаӊыз. Май сүртүлгөн бышыруу
табасына куюңуз
* Сунушталган сан. Бышырып жатканда эшикти жаппаңыз.
АКСЕССУАРЛАР
12
МТ/Мешке
жарамдуу
контейнер
Буу идиши
(толугу менен)
Буу идиши
(Асты +
Капкагы)
Мешти
алдын ала
ысытуу
Буу идиши
(асты)
Грилди
алдын ала
ысытуу
Решеткалуу
текче
Кытырак тамак
бышыруучу табакты
алдын ала ысытуу
Тик бурчтук
бышыруу
идиши
Кытырак тамак
бышыруучу
табак
SNACKS
(СНЭКТЕР)
DESSERTS
(ДЕСЕРТТЕР)
ТАМАК-АШ КАТЕГОРИЯСЫ /
РЕЦЕПТТЕР
KY
АКСЕССУАРЛАР
САНЫ
Baked apples
(Бышырылган алма)
4-8 бөлүкчө
Hot chocolate (Ысык
шоколад)
2-8 бөлүкчө
Brownies (Брауни)
Popcorn (Попкорн)
1 партия
-
Scrambled eggs
(Куурулган жумуртка)
БЫШЫРУУ МААЛЫМАТЫ
Ортосун чыгарып, марципан же корица, шекер жана май менен толтуруңуз
Сүйүктүү рецепттериңизге карай бир контейнерге салып, бышырыңыз.
Ваниль же корица менен салыңыз. Калыңдыгын жогорулатуу үчүн, жүгөрү
крахмалын кошуңуз
Сүйүктүү рецепттериңизге карай бышырыңыз. Бышыруу табасына бышыруу
кагазы менен жаап, ага май шыбаңыз
90 - 100 гр *
Ар дайым баштыкты айнек айлангычка койюңуз. Бир жолу бир гана
баштыкты салыңыз
2-10 бөлүкчө
Сүйүктүү рецепттериңизге карай бир контейнерге салып, бышырыңыз
MAIN DISHES (НЕГИЗГИ ТАМАКТАР)
ROASTED & GRATIN (ЗАПЕКАНКА)
Vegetables-stuffed
(Толтурулган
жашылча)
Veg burger-frozen
(Тоңдурулган
жашылча бургер)
Potatoes gratin
(Картөшкө
запеканкасы)
Broccoli gratin
(Брокколи запканкасы)
Cauliflowers gratin
(Капуста запеканкасы)
Gratin-frozen
(Тоңдурулган
запеканка)
Roast beef
(Ростбиф)
600 гр - 2,2 кг
2-6 бөлүк
+
600 гр- 1,5кг
+
+
800 гр - 1,5 кг
2-6 бөлүк
Roast pork (Чочконун
куурулган эти)
MEAT (ЭТ)
600 гр - 1,5 кг
400 гр – 800 гр
Steak (Стейк)
FISH
(БАЛЫК)
4-10 порция
+
800 гр - 1,5 кг
Ribs (Кабырга)
700 гр - 1,2 кг
Roast chicken
(Куурулган тоок)
800 гр - 2,5 кг
Pieces (Бөлүкчөлөр)
400 гр - 1,2 кг
Meat loaf
(Эт рулети)
Sausages & Wurstel
(Сосискалар)
Roast whole fish (Бүтүн
куурулган балык)
Gratin-frozen
(Тоңдурулган
запеканка)
4-8 порция
200 - 800 гр
+
Жашылчалардын ичин тазалап, ага майдаланган эт менен сырды
аралаштырып, кайра толтуруңуз. Сарымсак, туз жана жашылчаларды кошуп
коюңуз.
Контейнер тарелканы кичине майлаңыз
Бөлүкчөлөргө бөлүп, чоң контейнерге салып коюңуз. Туздап, мурчтап,
үстүнө каймак куюп коюңуз. Үстүнө сыр себелеп коюңуз
Майда туурап, чоң контейнердин ичине салыңыз. Туздап, мурчтап, үстүнө
каймак куюп коюңуз. Үстүнө сыр себелеп коюңуз
Узунунан туурап, чоң контейнерге өрүп салыңыз. Туздап, мурчтап, үстүнө
каймак куюп коюңуз. Үстүнө сыр себелеп коюңуз
Бышырганга чейин май шыбап же туз сээп коюңуз. Сарымсак женен
жашылчаларды кошуп коюңуз. Бышкандан кийин 15 мүнөт коюп коюңуз
Суу менен розмарин сыйпап коюңуз. Туз менен калемпирди сүрүңүз. Тор
текчеге текши болуштүрүңүз
Майды же катту май менен сүрүп коюңуз. Туз менен калемпирди сүрүңүз.
Бышкандан кийин 15 мүнөт коюп коюңуз
Сарымсак менен татымалдарды кошуп коюңуз. Туз менен калемпирди
сүрүңүз. Катырак табактын үстүнө сөөгүн капталына коюп, текши салыңыз
Сарымсак менен татымалдарды кошуп коюңуз. Туз менен калемпирди
сүрүңүз. Төш жагын өйдө каратып, духовкага салыңыз
Сарымсак менен татымалдарды кошуп коюңуз. Катырак табактын үстүнө
терисин ылдый каратып, текши салыңыз
Сүйүктүү рецепттериңизге карай даярдап, аба чөнтөкчөлөрүнун алдын алуу
үчүн, бөлүкчөлөрдү салуу контейнерди бышырыңыз
Алдын ала ысытканга чейин, кытырак табакты бираз майлап коюңуз.
Жарылып кетүүнүн алдын алуу үчүн сосискаларды тешип коюңуз.
600 гр - 1,2 кг
Май сүрүп коюңуз. Лимон ширеси, сарымсак жана петрушка себелеңиз
600 гр - 1,2 кг
Таңгактан чыгарып, алюминий фольгасын толугу менен алып салыңыз
* Сунушталган сан. Бышырып жатканда эшикти жаппаңыз.
АКСЕССУАРЛАР
МТ/Мешке
жарамдуу
контейнер
Буу идиши
(толугу менен)
Буу идиши
(Асты +
Капкагы)
Мешти
алдын ала
ысытуу
Буу идиши
(асты)
Грилди
алдын ала
ысытуу
Решеткалуу
текче
Кытырак тамак
бышыруучу табакты
алдын ала ысытуу
Тик бурчтук Кытырак тамак
бышыруу
бышыруучу
идиши
табак
13
SIDE DISH (БАЛЫК
ГАРНИРИ)
ТАМАК-АШ КАТЕГОРИЯСЫ /
РЕЦЕПТТЕР
АКСЕССУАРЛАР
Potatoes pieces
(Картөшкө тилкелери)
Potatoes wedges
(Картөшкө
кесиндилери)
+
САНЫ
300 гр - 1,2 кг
300 - 800 гр
БЫШЫРУУ МААЛЫМАТЫ
Бышырганга чейин бөлүкчөлөргө тилип, май шыбап, туз сээп жана
духовкага салганга чейин ага татымал кошуп коюңуз
Туурап, суу май, туз кошуп, мешке салуудан мурда жыттуу чөптөн себелеп
коюңуз
FISH (БАЛЫК)
MEAT
(ЭТ)
RICE, PASTA & CEREALS (КҮРҮЧ,
МАКАРОН ЖАНА БОТКО)
STEAMED (БУУ МЕНЕН БЫШЫРЫЛГАН)
Rice (Күрүч)
100 - 400 мл *
Pasta (Макарон)
1 - 4 порция *
Quinoa (Киноа)
100 - 400 гр
Spelt (Спельта)
100 - 400 гр
Barley (Арпа)
100 - 400 гр
Cous Cous (Кус кус)
100 - 400 гр
Hot dog (Хот-дог)
Steam fillets (Бууга
бышка филе)
Whole Fish (Бүкүлү
балык)
Fish fillets (Балык
филеси)
Fish steak (Балык
стейки)
4-8 бөлүк *
Mussels (Мидия)
DESSERT
(ДЕСЕРТ)
VEGETABLES
(ЖАШЫЛЧАЛАР)
Shrimps (Майда чаян)
Vegetables-frozen
(Тоңдурулган жашылча)
Potatoes pieces
(Картөшкө тилкелери)
300 - 800 гр *
600 гр - 1,2 кг
300 - 800 гр *
300 - 800 гр *
400 гр - 1,0 кг
100 - 600 гр
300 - 800 гр *
300 гр - 1 кг *
Carrots (Сабиз)
200 - 500 гр *
Broccoli (Брокколи)
200 - 500 гр *
Cauliflower (Капуста)
200 - 500 гр *
Сулу буламыгы
1-2 порция *
Fruit Compote (Жемиш
компоту)
300 - 800 мл *
Күрүч бышырууга сунушталган убакытты коюңуз. Буу бышыргычтын түбүнө
туздалган суу менен күрүчтү салып, аны капкагы менен жабыңыз. күрүчкө
2-3 чыны суу куюңуз.
Макаронду бышыруу сунушталган убакытын коюңуз. Мештин көрсөтмөсүнө
ылайык макаронду кошуп, үстүн жабыңыз. Ар бир 100 гр макаронго болжол
менен 400-450 мл суу куюңуз
Буу бышыргычтын түбүнө туздалган суу менен дан азыгын салып, аны
капкагы менен жабыңыз. Бир чыны киноага 2 чыны суу куюңуз
Буу бышыргычтын түбүнө туздалган суу менен дан азыгын салып, аны
капкагы менен жабыңыз. Бир чыны спельтага 3-4 чыны суу куюңуз
Буу бышыргычтын түбүнө туздалган суу менен дан азыгын салып, аны
капкагы менен жабыңыз. Бир чыны арпага 3-4 чыны суу куюңуз
Буу бышыргычтын түбүнө туздалган суу менен дан азыгын салып, аны
капкагы менен жабыңыз. Бир чыны кус куска 2 чыны суу куюңуз
Хот догду буу түбүнө салып, суу менен каптаңыз. Үстүн жаппай бышырыңыз.
Бууда бышыруу себетине салыңыз. Себеттин түбүнө 100 мл ичүүчү суу
куюңуз
Май сүрүп коюңуз. Лимондун ширесин, сарымсак жана петрушка кошуңуз.
Себеттин түбүнө 100 мл ичүүчү суу куюңуз.
Бууда бышыруу себетине текши жайгаштырыңыз. Себеттин түбүнө 100 мл
ичүүчү суу куюңуз.
Бышырганга чейин, лимон ширеси, сарымсак жана петрушка себелеңиз.
Жакшы аралаштырыңыз
Бууда бышыруу себетине текши жайгаштырыңыз. Себеттин түбүнө 100 мл
ичүүчү суу куюңуз.
Бууда бышыруу себетине текши жайгаштырыңыз. Себеттин түбүнө 100 мл
ичүүчү суу куюңуз
Тилкелерге бөлүңүз. Бууда бышыруу себетине текши жайгаштырыңыз.
Себеттин түбүнө 100 мл ичүүчү суу куюңуз
Тилкелерге бөлүңүз. Бууда бышыруу себетине текши жайгаштырыңыз.
Себеттин түбүнө 100 мл ичүүчү суу куюңуз
Туздалган суу менен сулу үлпүлдөктөрүн кырлары бийик контейнерге салып,
аны аралаштырып, духовкага салыңыз
Жемишти аарчып, бөлуштүрүңүз. Туурап, бууда бышыруу себетине
салыңыз. Себеттин түбүнө 100 мл ичүүчү суу куюңуз
EGGS
(ЖУМУРТКАЛАР)
FRIED (КУУРУЛГАН ТАМАК-АШ)
Fried eggs (Куурулган
жумуртка)
Omelette (Омлет)
1-6 бөлүкчө
Алдын ала ысытууга чейин идишти майлаңыз
1 партия
* Сунушталган сан. Бышырып жатканда эшикти жаппаңыз.
АКСЕССУАРЛАР
14
МТ/Мешке
жарамдуу
контейнер
Буу идиши
(толугу менен)
Буу идиши
(Асты +
Капкагы)
Мешти
алдын ала
ысытуу
Буу идиши
(асты)
Грилди
алдын ала
ысытуу
Решеткалуу
текче
Кытырак тамак
бышыруучу табакты
алдын ала ысытуу
Тик бурчтук
бышыруу
идиши
Кытырак тамак
бышыруучу
табак
SNACKS (СНЭКТЕР)
SIDE DISH (БАЛЫК
ГАРНИРИ)
FISH (БАЛЫК)
MEAT (ЭТ)
ТАМАК-АШ КАТЕГОРИЯСЫ /
РЕЦЕПТТЕР
KY
АКСЕССУАРЛАР
САНЫ
БЫШЫРУУ МААЛЫМАТЫ
Hamburgers-frozen
(Тоңдурулган
гамбургер)
100 - 500 гр
Алдын ала ысытууга чейин идишти майлаңыз
Bacon (Бекон)
50 - 150 гр
Табакка текши салыңыз
100 - 500 гр
Май сүрүп коюңуз. Табакка текши салыңыз
1-3 порция
Катырак табактын үстүнө балык филелери менен картошканы текши
салыңыз
Breaded chicken fillets
(Нан кошулган тоок
филеси)
Fish & chips-frozen
(Тоңдурулган балык
жана картөшкө)
Mixed fish-frozen
(Тоңдурулган аралаш
балык)
Fish stick-frozen
(Тоңдурулган балык
таякчалары)
Fry steak (Куурулган
стейк)
Potatoes (frozen)
Картөшкө
(тоңдурулган)
+
100 - 500 гр
Табакка текши салыңыз
100 - 500 гр
300 - 800 гр
Алдын ала ысытканга чейин, кытырак табакты бираз майлап коюңуз. Балык
стейктерине май сыйпап, үстүнө кунжут сээп коюңуз
200 - 500 гр
Табакка текши салыңыз
Aubergine (Баклажан)
+
200 - 600 гр
Courgette (Цукини)
+
200 - 500 гр
Chicken wings-frozen
(Тоңдурулган тоок
канаттары)
Chicken nuggets-frozen
(Тоңдурулган тоок
наггетси)
Fried cheesefrozen (Куурулган
сыр таякчалары,
тоңдурулган)
Onion rings-frozen
(Тоңдурулган пияз
тегеректери)
Аарчып, муздак туздалган 30 мл сууну куюңуз. Жууп, кургатып жана
салмакка салыңыз. 200 гр баклажанды 10 гр суу май менен майлаңыз.
Табакка текши салыңыз
Бөлүкчөлөргө кесип, салмакка салып, ар бир 200 гр кургак цуккиниге 10 гр
май кошуп, аралаштырыңыз. Туз менен кара калемпирди сүрүңүз. Катырак
табактын үстүнө текши бөлүштүрүңүз
300 - 600 гр *
Табакка текши салыңыз
+
+
200 - 600 гр
100 - 400 гр
Бышырганга чейин май шыбап коюңуз. Табакка текши салыңыз
100 - 500 гр
Табакка текши салыңыз
* Сунушталган сан. Бышырып жатканда эшикти жаппаңыз.
АКСЕССУАРЛАР
МТ/Мешке
жарамдуу
контейнер
Буу идиши
(толугу менен)
Буу идиши
(Асты +
Капкагы)
Мешти
алдын ала
ысытуу
Буу идиши
(асты)
Грилди
алдын ала
ысытуу
Решеткалуу
текче
Кытырак тамак
бышыруучу табакты
алдын ала ысытуу
Тик бурчтук
бышыруу
идиши
Кытырак тамак
бышыруучу
табак
ТАЗАЛОО ЖАНА ТЕЙЛӨӨ
Кармоону же тазалоону ишке ашырардан мурда
жабдуунун муздаганына ынаныӊыз.
Буу менен тазалоочу жабдууну эч качан колдонбоңуз.
ИЧКИ ЖАНА СЫРТКЫ БЕТТЕР
• Беттерди нымдуу микробулалуу чүпүрѳк менен
тазалаңыз. Эгерде алар өтө кир болсо, pHнейтралдуу каражаттардын бир нече тамчыларын
кошуңуз. Кургак чүпүрѳк менен аяктаңыз.
• Эшиктин айнегин жарактуу суюк каражат менен
тазалаңыз.
Зымдуу, абразивдүү/коррозияга алып келүүчү
тазалоочу заттарды колдонбоңуз. Алар шаймандын
бетине зыян келтириши мүмкүн.
• Регулярдуу убакыт аралыкта же бир нерсе
төгүлүп кетсе айлангычты жана анын колдоочусун
алып салып духовканын түбүн бардык тамак аш
калдыктарынан тазалаңыз.
• Ички беттерди оптималдуу тазалоого "Smart Clean
(Акылдуу) тазалоо" функциясын иштетиңиз.
• Грильди тазалоонун кажети жок анткени катту
15
ысык ар кандай кирлерди өртөп жок кылат. Бул
функцияны регулярдуу колдонуңуз.
АКСЕССУАРЛАР
Бардык аксессуарларды идиш жуучучта жууса болот,
кытырак тамакты жасоочу идиштен тышкары.
Контейнер тарелканы жумшак, тазалоо каражаты
кошулган сууга жууш керек. Өтө кыйын кете турган
кирди акырындап чүпүрөк менен сүртүңүз. Ар дайым
кытырак тамакты жасоочу идишти жуулардын
астында муздатыңыз.
БУЗУКТУКТАРДЫ ТАБУУ
КӨЙГӨЙ
МҮМКҮН БОЛГОН СЕБЕП
ЧЕЧИМ
Электр энергиясы жок.
Духовка иштебейт.
Электр менен камсыздоо желесинде ток бар экенин жана
духовка электр тогуна кошулганын текшериңиз.
Электр менен камсыздоо Духовканы ѳчүрүңүз жана бузуктуктун сакталгандыгын
текшерүү үчүн кайра иштетиңиз.
желеси ѳчүрүлгѳн.
Духовка, өчүк болсо да үндөрдү
чыгарат.
Муздатуу желдеткичи
иштеп жатат.
Эшикти ачыңыз же муздатуу процесси бүткөнгө чейин
күтүңүз.
Программаны туура
эмес иштеши.
Мешти өчүрүп, кайра күйгүзүп көрүңүз. “SETTINGS”
(ЖӨНДӨӨЛӨРГӨ) өтүп, “FACTORY RESET” (БАШТАПКЫ
АБАЛГА КЕЛТИРИП) көрүңүз. Саткандан кийинки
кардарларды тейлөө кызматына кайрылып, “F” тамгасынан
кийин көрсөтүлгөн абалды билдириңиз.
Дисплей сан менен коштолгон «F»
тамгасын кѳргѳзѳт.
Колдонмо шайманды көрбөй жатат.
Шайман үйүмдөгү роутер менен
туруктуу байланыш түзө албай жатат.
Дисплейдеги
өчөт.
сүрөтчөсү күйүп-
Роутер же Колдонмо
менен байланыш
түзүлбөй жатат.
Шайман туташтырылган
жок.
Ички ката.
WiFi өчүк.
(Интернетке туташуу
менюсуна кирип,
басып, Туташуу
абалынын маанисин
караңыз)
WiFi роутеринин интернетке туташканын текшериңиз.
WiFi сигналынын күчү шайманга жакын болгонун
ырастаңыз.
Роутерди кайра орнотуп көрүңүз.
"Интернетке туташуу жөнүндө көп берилүүчү суроолорду"
караңыз.
Эгер үйүңүздөгү зымсыз тармактын жөндөөлөрү өзгөрсө,
Колдомодогу нускамаларды аткарып, шайманды тармакка
кайра туташтырыңыз. Эгер үйүңүздөгү тармактын
параметрлери (тармактын аталышы менен сырсөзү)
өзгөрсө гана, туташууну кайра жөндөшүңүз керек.
Роутер жөндөөлөрү: NAT күйүк болушу керек, Firewall жана
DHCP туура жөндөлүшү керек. Сырсөздү шифрлөө
колдоого алынат: WEP, WPA,WPA2. Башка шифрлөө түрүн
байкап көрүү үчүн, роутердин колдонуу нускамасына
кайрылыңыз.
Байланыш операторунун жөндөөлөрү: эгер байланыш
операторуңуз MAC даректеринин санын чектеп койсо,
шайманды булутка туташтыра албайсыз. Түзмөктүн MAC
дареги, анын уникалдуу идентификатогру болуп саналат.
Интернет провайдерине кайрылып, компьютерден башка
түзмөктөрдү Интернетке кантип туташтыруу керек экенин
сураңыз.
Бул жөндөө учурунда кадимки көрүнүш; автоматтык түрдө
аткарылуучу конфигурация аягына чыкканча күтө туруңуз
Туташуу аракетти фондо
(ал бир нече мүнөткө созулушу мүмкүн).
аткарылып жатат.
Туташуу аткарылгандан кийин сүрөтчө күйүп-өчпөй калат.
Үйүңүздөгү тармак туура иштеп жатканын жана анын
Туташуу мүмкүн эмес.
параметрлери (аталышы менен сырсөзү) өзгөрбөгөнүн
текшериңиз
Шайман туташып турат, бирок аны
Алыстан башкаруу ӨЧҮК Башкаруу панелиндеги Алыстан башкаруу ачкычын
менен Колдонмо аркылуу байланыша
болушу мүмкүн.
басып, Алыстан башкарууну иштетиңиз
албай жатам.
Сиз Коопсуздук Нускамаларын, Колдонуучунун Колдонмосун
жана Энергия боюнча маалыматты:
• биздин вебсайтка docs‌.‌whirlpool‌.‌eu кирип жүктөсөңүз болот
• аларды QR кодун колдонуп жүктөсө болот
• Же болбосо, биздин Саткандан кийинки тейлөө кызматка
кайрылыңыз (Телефон номурун кепилдик буклетинен караңыз).
Биздин Саткандан кийинки тейлөө кызматыбызга кайрылып
жатканда, өнүмүңүздүн идентификациялоочу тактасында жазылган
коддорду көрсөтүңүз.
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXX/XXX
16
400011348456
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising