Whirlpool | NS 823C W RU | Setup and user guide | Whirlpool NS 823C W RU User guide

Whirlpool NS 823C W RU User guide
Кир жуугуч машина
Тез нускама
HOTPOINT ӨНҮМҮН САТЫП АЛГАНЫҢЫЗ ҮЧҮН
РАХМАТ.
KGZ
Шайманды колдонордон мурда Ден-соолук жана коопсуздук колдонмосун к
коюп оку уз.
Машинени колдонуудан мурда, ташуу болтторду алып салуу зарыл. Аларды
алып салуу боюнча толугураак нускамаларды алууга, Орнотуу колдонмосун
карагыла.
Жакшыраак түшүнүктүү жардамды алуу үчүн,
шайманды бул жерден каттаңыз:
www.hotpoint.eu/register
үл
БАШКАРУУ ПАНЕЛИ
1.
2.
3.
4.
5.
КҮЙГҮЗҮҮ/ӨЧҮРҮҮ баскычы
БАСКЫЧТЫ КУЛПУЛОО баскычы
EXTRA TOUCH баскычы
EXTRA TOUCH индикатору күйөт
БАШТОО/ТЫНЫТУУ баскычынын
жана индикаторунун жарыгы
6. ПАРАМЕТР баскычынын жана ндикаторунун
жарыгы
7. КЕЧИГИП БАШТОО баскычы
8. АЙЛАНДЫРЫП СЫГУУ баскычы
9. ТЕМПЕРАТУРА баскычы
10. ЖУУ ЦИКЛИН ТАНДОО БАСКЫЧЫ
1
2
3
6
5
4
дисплей
9
10
8
7
ЖУУ ЦИКЛИНИН ЖАДЫБАЛЫ
Максималдык жүктөө 8 кг
Кубат киргизүүсү өчүк режимде 0,5 Вт / күйгүзүлүп калтырылган режими 8 Вт
1
2
Баштапкы
Аралаш
Эко пахта
Ара
катыш
Максималдык
Максималдык
сыгуу
жүктөө (кг)
(айлануулар)
40°C
- 40°C
1200
8
60°C
- 60°C
1200
8
(1)
3
Пахта (2)
40°C
- 60°C
1200
8
4
Синтетика
40°C
- 60°C
1200
4,5
5
Назиктер
40°C
- 40°C
1000
4,5
6
Жүн
40°C
- 40°C
800
2
7
Актар
40°C
- 90°C
1200
8
8
Жууркан
30°C
- 30°C
1000
3,5
9
Тез жуу 30 мүн.
30°C
- 30°C
800
4,5
10
Толук толтурулган 45 мүн.
40°C
- 40°C
1200
8
11
Көйнөктөр
40°C
- 40°C
600
2
12
Балдар
40°C
- 40°C
800
4
13
Тактарга каршы 40°
40°C
- 40°C
1200
8
14
Анти-аллергикалык
60°C
- 60°C
1200
5
15
Сыгуу + Сууну агызуу
–
–
1200
8
16
Чайкоо + Сыгуу
–
–
1200
8
Узактык
(мүнөт)
Кир жуу программасынын узактыгын дисплей боюнча текшерүүгө
болот.
Температура
Жуу цикли
Жуучу каражаттар
жана кошундулар
Кездеме
Жуу
жумшарткыч
Сунушталган жуучу
каражат
Күлмайда
Суюк

–















–



–




–


–



–



–



–


1
2



–


–





–
–
–
–

–
–
–
 Тадап кылынган ченем  Тандалган ченем
Циклдин узактыгы дисплейде же стандарттык шарттарга негизделген нускама
колдонмосунда көрсөтүлөт. Чыныгы узактык мөөнөтү айрым факторлорго
байланыштуу өзгөрүшү мүмкүн. Мисалы, келген суунун температурасы менен
басымы, айлана-чөйрөдөгү температура, жуучу каражаттын көлөмү, кир жуугуч
машинанын ичине жүктөлгөн кирдин көлөмү жана түрү, ошондой эле тандалган
кошумча параметрлерге карай өзгөрүшү мүмкүн.
Бардык сыноо мекемелери үчүн:
1) EN 60456 Директивасына ылайык башкаруу программалары: 60°C
температурасы менен 2-программаны тапшырыңыз.
2) Пахтанын узак цикли: 3-айлампаны 40°C температурага коюңуз.
* 15 циклин тандап, сыгуу циклин алып салсаңыз, шайман сууну гана агызат.
*** Эгер “буу гигиенасы” параметри орнотулган болсо, жуу циклинин узактыгы
жогорулайт.
ӨНҮМДҮН СҮРӨТТӨМӨСҮ
Бөлүм *:
A
B
Жуучу каражатты бул бөлүмгө салбаңыз
Бөлүм 1: Жуучу каражат (айна же суюк
каражат)
Суюк жуучу каражат колдонулса, туура ченөө
* 1
үчүн (таңгактагы) алып салма пластигинин А
2
ченегичин колдонуңуз.
Күлмайда жуучу каражат колдонсоңуз,
ченегичти B көзөнөгүнө салыңыз.
Бөлүм 2: Кошулмалар (кездеме
жумшарткычтар ж.у.с.)
Кездемени жумшарткыч “MAX” деңгээлинен ашпашы керек.
! Порошок ак пахтадан токулган кездемелер үчүн химикаттарды,
температурада чейинки жуу, жуунуш үчүн 60 ° жогору C. колдонуу
! Жуугучтар пакеттөө боюнча сунуштарды керек.
ЖУУЧУ КАРАЖАТ ДИСПЕНСЕРИНИН СУУРМАСЫ
1. Жогорку
2. Жуучу каражат диспенсеринин
суурмасы
3. Башкаруу панели
4. Кармагыч
5. Барабандын эшиги
6. Суу агызуучу түтүк (пайдубалдын
артында)
7. Пайдубал (алып салса болот)
8. Жөндөлө турган буттар (2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ЖУУ ЦИКЛДЕРИ
Кийимдеги жуу энбелгисинде көрсөтүлгөн белгилерди
жолдоңуз. Белгиде көрсөтүлгөн маани, кийимди жууганда
сунушталган эң максималдык температура болуп эсептелет.
Аралаш
Пахта, лен, синтетикалык жана аралаш кездемелерден жасалып,
жеңилден орто деңгээлге чейин кирдеген катуу кирлерге ылайык.
Эко пахта
Орто кирдеген пахта кийимдерин жуу үчүн ылайыктуу болот.
40°C жана 60°C температурасы, пахта кийимдерин жуу үчүн
стандарттык цикл жана суу менен электрикалык керектөөнүн
айкалыштырылган колдонуусундагы эң эле натыйжалуусу.
Пахта
Бекем лен жана пахтадан жасалган сүлгү, ич кийим, дасторкон
б.у.с., орто же катуу кирдеген нерселерди жуу үчүн ылайыктуу.
Синтетика
Синтетикалык жиптен (мис.: полиестр, полиакрил, вискоза, б.у.с.)
же аралаш синтетикалык-пахта жиптен жасалган орто кирдеген
нерселер үчүн ылайыктуу болот.
Назиктер
Синтетикалык жиптен (мис.: полиестр, полиакрил, вискоза, б.у.с.)
же аралаш синтетикалык-пахта жиптен жасалган бираз кирдеген
нерселер үчүн ылайыктуу болот.
Жүн - Woolmark Apparel Care - Green:
“Жүн” жуу цикли “кол менен жуула турган” жүндөн
жасалган нерселердин Woolmark Компаниясы
аркылуу жуу үчун арналат. Ал үчүн, жуу кийим
кеченин энбелгисинде көрсөтулгөн маалыматка
ылайык жана бул кир жуучу машиненин өндүрүүчүсү тарабынан
камсыз кылынган нускамаларга ылайык жуулушу керек. (M1127)
Актар
Абдан кир болгон ак түстөгү кийимдер жана боёгу чыкпаган
кирлер.
Жууркан
Каз мамыгы менен толтурулган, бир кат жууркандарды жуу үчүн
(салмагы 3,5 кг аз), жаздыктар же мамык кемселдер үчүн
ылайыктуу. Жууркандар барабанга бурчтары ичке каратып,
барабандын толук мейкиндигинин ¾ көбү колдонулбашы керек.
Жакшыраак натыйжалар үчүн, жуучу каражат салынуучу жерге
суюк каражатты куюп койгонуңуз сунушталат.
Тез жуу 30 мүн.
Аз кирдеген кирди кыска убакытта жуу үчүн арналган. Жүн, жибек
жана кол менен жуула турган кийимдер үчүн болбойт.
Толук толтурулган 45 мүн.
Орточо кирдеген пахтадан жасалган кирди толтуруп, 45 мүнөт
жууганга ылайфктуу.
Көйнөктөр
Ар кандай кездемеден тигилген жана ар түстөгү көйнөктөргө
жакшы кам көрүү үчүн жууганга атайын циклды колдонуңуз.
Балдар
Атайын жуу циклын колдонуп, кичинекей балдардын демейде
кирдеткен кийимдерин жуу үчүн, ошондой эле кичинекей
балдардын сезгич терисинин айнадан улам аллергиялардын
алдын алуу үчүн колдонулат. Цикл, суунун көбүрөөк көлөмун
колдонуп, айнага атайын дезинфекциялоочу кошундуларды
кошуу менен, бактерияны азайтууга арналган.
Тактарга каршы 40°
Программа катуу кирдеген туруктуу түстөгү нерселер үчүн
ылайыктуу. Ал стандарттык класстагы (А класс) жуу классынан
жогорку класстагы жуу сапатын камсыз кылат. Программаны
иштетип жатканда ар түрлүү түстөгү нерселерди
аралаштырбаңыз. Биз күлмайда жуу каражатын колдонууну
сунуштайбыз. Эгер жууп чыгарылышы кыйын тактар болсо,
жуунун алдында атайын так кетирүүчү каражаттарды колдонуу
сунушталат.
Анти-аллергикалык
Чаңча, кене жана ти-мышыктардын жүндөрү сыяктуу эң белгилүү
аллергендерди жок кылууга ылайык.
Сыгуу + Сууну агызуу
Биринчи айландырып сыгып, андан соң сууну агызат. Катуу
нерселерге ылайыкталган. Эгер айлануу циклин алып салсаңыз,
машине сууну гана агызат.
Чайкоо + Сыгуу
Биринчи чайкап, андан соң сыгат. Катуу нерселерге
ылайыкталган.
ДИСПЛЕЙ
Дисплей машинаны программдап жатканда пайдалуу жана ал
көптөгөн маалымат менен камсыз кылат.
h
Ар кандай программалардын циклдарынын узактыгы жана цикл
иштетилгенден кийин ал аяктаганга чейинки убакыт көрсөтүлөт.
(Дисплейде тандалган циклдын максималдуу узактыгы көрсөтүлөт,
аны бир нече мүнөт өткөндөн кийин кыскартууга болот, анткени
программанын иш жүзүндөгү узактыгы жүктөлгөн кирдин салмагына
жана тапшырылган тескөөлөргө жараша өзгөрөт). Эгерде
МӨӨНӨТҮН ЖЫЛДЫРУУ ТАЙМЕРИ орнотулса, дисплейде
белгиленген программа иштегенге чейинки калган убакыт чыгарылат.
Мындан тышкары, тийиштүү баскычты басууда дисплейде машина
тапшырылган программа же акыркы тапшырылган маанилер
тандалган программа менен сыйышса, аларга жараша сыгуунун
ылдамдыгынын жана температуранын максималдуу мааниси
көрсөтүлөт.
Кулпуланган эшик индикатору
Күйүп турганда, белги эшиктин кулпуланганы көрсөтүлөт. Кандайдыр
бир зыян келтирүүнүн алдын алуу үчүн, эшикти ачуу үчүн белги
өчкөнгө чейин күтүп туруңуз.
Кир жуучу циклдын учурунда эшикти ачыш үчүн ЖАНДЫРУУ /ТЫНЫГУУ
баскычын басыңыз; эгер
белгиси өчүк болсо, эшик ачылат.
БИРИНЧИ ЖОЛУ КОЛДОНУУ
Шайман орнотулуп, аны биринчи жолу колдонгонго чейин, жуу
циклин жуучу каражатты кошуп, бирок барабанга кирди
салбастан, “Авто тазалоо” циклин коюп, иштетип көрүңүз. (“КАМ
КӨРҮҮ ЖАНА ОҢДОО” бөлүмүн караңыз)
КҮНҮМДҮК КОЛДОНУУ
“КЕҢЕШТЕР ЖАНА СУНУШТООЛОР” бөлүмүндө пайда болгон
сунуштарды жолдоо менен жуула турган кирди даярдаңыз.
- КҮЙГҮЗҮҮ/ӨЧҮРҮҮ баскычын басыңыз ; индикатордун жарыгы
БАШТОО/ТЫНЫТУУ
жай жашыл болуп күйө баштайт.
- Эшикти ачыңыз. Циклдердин Жуу циклинин жадыбалында
берилгендей максималдык салуу көлөмүнөн ашырбай кирди салууга
аракет кылыңыз.
- Кир жуучу каражат диспенсеринин суурмасын тартып, “КИР ЖУУЧУ
КАРАЖАТ ДИСПЕНСЕРИНИН СУУРМАСЫ” көрсөтүлгөндөй, кир
жуучу каражатты ылайыктуу бөлүкчөсүнө салыңыз.
- Эшикти жабыңыз.
- Машина автоматтык түрдө максималдык температураны көрсөтөт
жана сыгуу ылдамдыгынын мааниси тандалган циклге орнотулат же
эгер тандалган цикл менен эң акыркы коюлган циклдер шайкеш
болсо, көрсөтүлөт.
Баскычын акырындык менен басуу,
температыранын муздак суу менен жууган, “ӨЧҮК” жөндөөсүнө
ылдыйлатат.
Баскычын акырындык менен басуу, сыгуу
ылдамдыгын, ал толугу менен жок кылынгыча ылдыйлатат (“ӨЧҮК”
жөндөөсү). Баскычтарды басып, уланта берсеңиз, тандалган цикл
үчүн максималдык мүмкун болгон маанилерди көрсөтөт.
- каалаган жуугуч айлампасын танда.
- Каалаган параметрлериңизди тандаңыз.
- БАШТОО/ТЫНЫТУУ
баксычын басып, жуу циклин баштаңыз;
ылайыктуу индикатор жарыгы туруктуу жашыл болуп күйөт жана
rэшик кулпуланат (
белгиси күйгүзүлөт).
40°
60°
ЦИКЛДИ ТЫНЫТУУ
Жуу циклин тынытуу үчүн, БАШТОО/ТЫНЫТУУ баскычын
кайра
басыңыз; индикатордун жарыгы сары болуп күйөт. Жуу циклин, ал
токтотулган жерден улантуу үчүн, БАШТОО/ТЫНЫТУУ баскычын
кайра басыңыз.
КЕРЕК БОЛГОН УЧУРДА ЭШИКТИ АЧУУ
Цикл башталганда,
белгиси күйгүзүлүп, эштиктин ачылбаары
жөнүндө сигнал берет. Жуу цикли жүргүзүлүп жатканда, эшик
кулпуланган бойдон калат. Цикл иштеп баштаганда эшикти ачуу үчүн,
мисалы, кошумча кирди салуу же кирди алып салуу сыяктуу,
БАШТОО/ТЫНЫТУУ
баскычын басып, циклди тынытыңыз;
индикатордун жарыгы сары болуп күйөт. Эгер
белгиси
күйгүзүлбөсө, эшикти ачсаңыз болот. БАШТОО/ТЫНЫТУУ
баскычын кайра басып, циклди улантыңыз.
ИШТЕП ЖАТКАН ЖУУ ЦИКЛИН ӨЗГӨРТҮҮ
Кир жуучу циклдын иштөө учурунда, циклды алмаштырыш үчүн,
БАШТОО/ТЫНЫТУУ
баскычын басып тынытып индикатор жарыгы
кызгыл сары түстө жай күйүп жанат), андан соң, каалаган циклды
тандап, кайрадан БАШТОО/ТЫНЫТУУ
баскычын кайра басыңыз.
! Башталгын циклды токтоткуңуз келсе, КҮЙГҮЗҮҮ/ӨЧҮРҮҮ
баскычын коё бербей кармап туруңуз. Цикл токтоп, машине өчүрүлөт.
ЖУУ ЦИКЛИНИН АЯГЫНДА
Бул “END” деген текст дисплейде көрүнүү менен белгиленет;
белгиси өчкөндө, эшикти ачууга болот. Эшикти ачыңыз, кирди алып
чыгарып, машинени өчүрүңүз. Эгерде сиз “КҮЙҮК/ӨЧҮК”
баскычын
баспасаңыз, кир жуугуч машине болжолу жарым сааттын ичинде өзү
автоматтык түрдө өчүп калат.
ПАРАМЕТРЛЕР
- Эгер тандалган параметр коюлган жуу циклине шайкеш келбесе,
көрсөткүч жарыгы күйүп, параметр иштетилбей коёт.
Кошумча чайкоо
Бул параметрди тандоо, чайкоо майнаптуулугун өркүндөтүүгө жана
жуучу каражатты толугу менен жок кылууга мүмкүндүк берет. Бул
сезгич тери үчүн өзгөчө пайдалуу болот.
EXTRA
TOUCH
Extra Touch
Баскычты 1-жолу басканда, “Тез параметри”
тандалып,
циклдин узактыгы азайтылат.
Баскычты 2-жолу басканда, “Буу гигиенасы”
параметри ошол
эле учурда булалардан кандай болбосун бактерияларды кетирүү
үчүн жуу цикли учурунда буу чыгаруу менен жуунун
өндүрүмдүүлүгүн жакшыртат.
! Кир жуугуч иштеп жатканда пайда болгон буу тегерек эшик
мунарыктап калышына алып келиши мүмкүн.
Кечиктирилип баштоо
Тандалган цикл үчүн кечиктирип баштоону коюу үчүн, ылайыктуу
баскычты кайра кайра басып, каалаган кечиктирүү убагына жеткиче
басыңыз. Бул тандоо иштетилген убакта,
белгиси дисплейде
күйөт. Кечиктирилип баштоо жөндөөсүн алып салуу үчүн, баскычты
дисплейде “OFF” деген текст чыкканча басыңыз.
Температура
Ар бир циклдын алдын ала аныкталган температурасы бар.
Tемператураны өзгөртүү үчүн,
баскычын басыңыз. Маани
дисплейде пайда болот.
Сыгуу
Ар бир циклдын алдын ала аныкталган сыгуу ылдамдыгы бар. Сыгуу
ылдамдыгын өзгөртүү үчүн,
баскычын басыңыз. Маани дисплейде
пайда болот.
40°
60°
40°
60°
БАСКЫЧ КУЛПУСУ
Башкаруу панелинин кулпусун иштетүү үчүн,
баскычты болжол
менен 2 секунда бою басып, кармап туруңуз.
Символу күйүп
турганда, көзөмөлдөө панели кулпуланат (КҮЙГҮЗҮЛГӨН/
ӨЧҮРҮЛГӨН
баскычынан сырткары). Бул жуу циклдеринин
капыстан өзгөрүүлөрүнүн алдын алат. Озгөчө, балдар үйдө кезде.
Башкаруу панелинин кулпусун өчүрүү үчүн,
баскычты болжол
менен 2 секунда бою басып, кармап туруңуз.
КЕҢЕШТЕР ЖАНА СУНУШТООЛОР
Жуулчу кирди буларга карай бөлүңүз:
Кездеменин түрү (пахта, аралашкан кездеме, синтетика, жүн,
кол менен жуула турган кийимдер). Түс (түстүү кийимдерди ак
түстүүлөрдөн ажыратыңыз, жаңы түстүү кийимдерди өзүнчө жууңуз).
Назиктер (майда кийимдер - мисалы нейлон колготкилери - жана
илгичтери бар нерселер, мисалы бюстгалтерлерди: атайын чүпүрөк
баштыгына салып жууңуз).
Чөнтөктөрдү бошотуңуз:
Тыйындар, оттуктар сыяктуу нерселер кир жуугуч машинасын же
барабанга зыян келтириши мүмкүн. Бардык топчурарын текшериңиз.
КАРОО ЖАНА КАМ КӨРҮҮ
Тазалоо жана кам көүү иштерин жүргүзгөнгө чейин, кир жуугуч
машинаны өчүрүп, аны негизги кубаттан ажыратыңыз. Кир жуугуч
машинаны жуу үчүн күйүүчү суюктуктарды колдонбоңуз.
Суу жана кубат камсыздоочуларды ажыратыңыз
Ар жуугандан кийин суу кранын өчүрүңүз. Бул кир жуугуч машинанын
ичиндегини чектеп, суунун агуусунун алдын алат.
Кир жуугуч машинаны тазалап жатканда же кам көрүү ишин жасап
жатканда кубаттан ажыратып коюңуз.
Кир жугуч машинаны тазалоо
Шаймандын тышкы бөлүкчөлөрү жана резинадан жасалган
компоненттери жылымык самын сууга чүпүрөктү салып, суулап, аны
менен тазаласа болот. Аралашмалар же абразивдүү агенттерди
колдонбоңуз.
Кир жуугуч машина, ички бөлүктөрү үчүн “Өзүн-өзү тазалоо” цикли
бар; ал барабанга кир салынбай, иштетилиши керек.
Бул циклди оптималдаштыруу үчүн, күлмайданы да, (шеңил
кирдеген кийимдер үчүн көрсөтүлгөндүн 10%) же атайын
кошундуларды кошуп, кир жуугуч машинаңызды тазалаңыз. Биз ар
40 циклден кийин бир тазалоо циклин өткөрүп турууңузду
сунуштайбыз.
Программаны баштоо үчүн, эшикти жаап, машинаны КҮЙГҮЗҮП,
баскычын 5 секунда бою басып, кармап туруңуз.
Цикл автоматтык түрдө башталып, болжолу менен 70 мүнөт иштейт.
Циклды аякташ үчүн БАШТОО/ТЫНЫГУУ
баскычын басыңыз.
Кир жуугуч каражаттын диспенсерин тазалоо
Диспенсер суурмасын көтөрүп жана сыртка тартуу менен алып
чыгарыңыз. Аны аккан суунун астында жууңуз; бул процедура
тез-тезден аткарылып турушу керек.
Эшик менен барабанды кароо
Жагымсыз жыттардын пайда болушун болтурбоо үчүн, машинанын
эшигин ар дайым бираз ачык калтырыңыз.
Түтүктү тазалаңыз
Кир жуучу машинада өзүн-өзү тазалоочу сордургуч менен камсыз
кылынган. Ошондуктан, ал өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт. Майда
нерселер (тыйындар же топчулар сыяктуу) кээде соргучтун астында
жайгашкан коргоочу бөлүмгө түшүп калышы мүмкүн.
! Жуу циклинин аяктаганыны текшерип, шайманды өчүрүңүз.
Алдыңкы бөлүмгө кошулуу үчүн:
1. mашинанын маңдайкы тарабындагы каптооч панелинин ортоңку
жана эки четиндеги бурагычтарын аны рычаг катары колдонуу менен
бурап ачыңыз;
2. дренаждык сргучтун капкагын саат жебесине каршы багытта
бурап, бошотуңуз: бираз суу агышы мүмкүн;
3. ичин кылдаттык менен тазалаңыз;
4. капкагын кайра бурап коюңуз;
5. nанелди кайра ордуна коюп, илгичтердин оюгунун туура келгенин
текшерип, панелди шайманга түртүңүз.
Суу кирүү түтүгүн текшерүү
Суу кирүү түтүгүн жок дегенде жылына бир карап коюп туруңуз. Эгер
анда жылчык же тешик пайда болсо, аны алмаштырып коюу керек:
жуу циклдеринин убагында, суунун бийик басымы түтүктү чыгарып
салышы мүмкүн.
! Мурда колдонулган түтүктөрдү колдонбоңуз.
КИРДИ ТЕҢ САЛМАКТОО ТУТУМУ
Ар бир сыгуунун алдында ашыкча вибрациядан алыс болуу үчүн
жана барабанда кирди тегиз бөлүштүрүү үчүн машина кир жуунун
ылдамдыгынан бир аз жогору ылдамдык менен айлантат. Эгерде
бир нече аракеттен кийин кир туура тең салмактанбаса, машина
каралгандан азыраак ылдамдыкта сыгат.
ЖАБДУУЛАР
Биздин Техникалык жардам кызматыбызга кайрылып, төмөндөгү
жабдуулар бул кир жуугуч машинасынын моделине туура келээрин
текшериңиз.
Улоо таңгагы
Бул жабдуу менен, сиз мейкиндикти үнөмдөө, кургатуучу барабанды
жүктөөнү жана бошотууну жеңилдетүү үчүн кир жуугуч машинанын
үстүнө кир кургаткыч машинаны улап алсыңыз болот.
ТАШУУ ЖАНА ИШТЕТҮҮ
Кир жуугуч машинаны өйдө жагынан кармап, көтөрбөңүз.
Шайманды электр кубатынан ажыратып, суу кранын жабыңыз. Эшик
менен кир жуучу каражат диспенсеринин суурмасы катуу жабылып
турганын текшериңиз. Суу кранынан суу толтуруучу түтүктү чыгарып,
андан соң суу агызуу түтүгүн ажыратыңыз. Түтүктөрдө калган бардык
сууну агызып, ташуу убагында зыян келбеши үчүн түтүктү
коопсузураак бекитип коюңуз. Ташуу бурагычтарын кайра бурап
коюңуз. “Орнотуу нучкамалары” бөлүмүндө көрсөтүлгөн
бурагычтарды чыгаруу процедурасынын бардыгын тескери ыраатта
кайталаңыз.
САКТОО ЖАНА ТАШУУ ШАРТТАРЫ
Таңгакталган кир жуугуч машинаны табигый желдетүүсү бар жабык
жайларда 80%дан көп эмес салыштырмалуу нымдуулукта сактоо
керек. Эгерде машина узак убакыт пайдаланылбаса жана
жылытылбаган жайда сактала турган болсо, машинаны суудан толук
өчүрүү керек. Машинаны ташуу алдында кир жуугуч машинанын
багынын бузулушуна жол бербөө үчүн, тыгыны менен транспорттук
бурамаларды орнотуу керек. Машинаны жабык машинанын бардык
түрү менен, аны бекем бекитип жумушчу абалында (вертикалдуу)
ташуу керек. Кир жуугуч машинаны жүктөө-түшүрүү иштеринде
урунууга кабылтууга ТЫЮУ САЛЫНАТ.
Техникалык маалыматтар
Модели
NS 823 W RU
Өндүрүүчү өлкө
Полша
Габариттик өлчөмдөр
туурасы 59,5 см.
бийиктиги 85 см.
тереңдиги 60,5 см.
Сыйымдуулугу
1ден 8 кг чейин
Электр азыктандыруунун
чыңалуусунун номиналдык
мааниси же чыңалуунун
диапазону
максималдуу кубаттуулук
220-240 V ~
1850 W
Электр тогунун түрүнүн шарттуу
белгиси же өзгөрмө токтун
номиналдуу жыштыгы
Электр тогуна урунуудан коргоо
классы
50 Hz
I коргоо классы
Суу түтүк туташуусу
максималдуу басым 1 МПа (10 бар)
минималдуу басым 0,05 МПа (0,5 бар)
барабандын сыйымдуулугу 62 литр
Сыгуунун ылдамдыгы
Мүнөтүнө 1200 айланууга чейин
EN 60456 Директивасына ылайык
башкаруу программасы
2 программа; температура 60°C;
жүктөө 8 кг кир
Бул буюм Европа Коомдоштугунун
төмөндөгү Директиваларына шайкеш келет:
- EMC - 2014/30/EU (Электр магниттик
шайкештик);
- LVD - 2014/35/EU (Төмөнкү чыңалуу)
- 2012/19/EU (WEEE)
- TC 004/2011, TC 020/2011
Бул техниканы өндүрүү датасын
төмөндөгүдөй түрдө, штрихкод астында жайгашкан серия
номеринен алууга болот (S/N
XXXXXXXXX)
- S/N 1-саны жылдын акыркы санына туура
келет,
- S/N 2 жана 3-саны – ирет номери боюнча
жылдын айына.
- S/N 4 жана 5-сандары – күн.
Нымдан коргоого ээ болбогон, төмөнкү вольттуу жабдуудан тышкары, коргоочу кабык менен
камсыздалуучу, катуу бөлүкчөлөрдүн жана нымдын түшүүсүнөн коргоо деңгээли: IPX4
Энергияны керектөө классы
A
Энергия натыйжалуулугу класстарынын
шайкештиги
Продуктта
көрсөтүлгөн энергия
натыйжалуулугунун
классы жөнүндө
маалымат
Россия мыйзамдарына
ылайык энергия
натыйжалуулугунун
классы
A
A
A+
A-10% (*)
A++
A-20% (*)
A+++
A-30% (*)
A+++-10%
A-40% (*)
A+++-20%
A-50% (*)
(*) энергия натыйжалуулуктун көрсөткүчтөрүнүн
пайыздарынын бул өлчөмү Россия Федерациясынын
ченемдик документтери менен аныкталган, “А”
классына караганда мыкты.
БУЗУКТАРДЫ ЖАРЫККА ЧЫГАРУУ
Кир жуучу машинаңыз кээ бир убактарды иштебеши мүмкүн. Техникалык жардам кызматына кайрылаардан мурун, төмөндөгү тизмени
колдонуу менен көйгөй оңой чечилбегенин текшериңиз.
Аномалиялар
Мүмкүн болгон себептер / Чечим
Кир жуучу машина күйбөй
жатат.
Шайман электрикалык кубатка сайылган эмес же контакт болушу үчүн катуу киргизилген эмес.
Үйдө свет жок.
Кир жуучу машинанын эшиги жакшы жабылбай калган.
Кир жуучу цикл башталбай
жатат.
КҮЙГҮЗҮҮ/ӨЧҮРҮҮ
баскычы басылбай калган.
БАШТОО/ТЫНЫГУУ
баскычы басылбай калган.
Суу краны ачылган эмес.
Баштоо убагынын кечиктирилээри коюлган эмес.
Сууну киргизүү түтүгү кранга туташылган эмес.
Түтүк бүктөлүп калган.
Кир жуучу машинага суу
толбой жатат (дисплейде
“H2O” көрүнөт).
Суу краны ачылган эмес.
Үйдө суу жок.
Суунун басымы өто жай.
БАШТОО/ТЫНЫГУУ
баскычы басылбай калган.
Суу агызуучу түтүк жердегиден 65 жана 100 см. Орнотулган эмес.
Түтүктүн бош аягы сууга салынып калган.
Кир жуучу машина
токтобостон сууну
киргизип, кайра чыгарып
жатат.
Дубалдын дренаждык системасынын дем алуу клапаны жок.
Ушул текшерүүлөрдөн кийин деле эгер көйгөй дагы эле болсо, суу кранын өчүрүп, шайманды өчүрүп,
Техникалык Жардам кызматына кайрылыңыз. Эгер үй курулуштун жогорку каттарында болсоңуз, ал жерде
арткы сифон менен көйгөй чыгышы мумкүн. Натыйжада, кир жуугуч машина сууга толуп, үзгүлтүксүз ага
берет. Атайын арткы сифон клапандары дүкөндөрдө мүмкүн болуп, бул ыңгайсыздыгынын алдын алууга
жардам берет.
Циклде сууну агызуу кошулбайт: айрым циклдарда бул ызмат кол менен жасалышы керек.
Кир жуучу машина сууну
Суу агызуу түтүгү бүктөлүп калган.
агызбай жана сыкпай жатат.
Дренаждык кармагыч тосмолонгон
Сыгуу убагында кир
жуугуч машина абдан көп
дирилдейт.
Кир жуучу машинадан суу
агып жатат.
“Параметрлер” жана
БАШТОО/ТЫНЫГУУ
көрсөткүчтөрү тез күйүп,
дисплей ката кодун
көрсөтөт (мис.: F-01, F-...).
Өтө көп көбүк чыгып жатат.
Орнотулуп жатканда барабандын кулпусу туура эмес ачалган.
Кир жуучу машина түздөлгөн эмес.
Кир жуучу машина эмерек кабинеттери жана дубал менен бирге кошулалым.
Сууну киргизүү түтүгү кранга жакшы кылып туташылган эмес.
Кир жуугуч каражат диспенсеринин суурмасы толуп калган.
Сууну агызуучу түтүк туура туташтырылган эмес.
Машинаны өчүрүп, аны розеткадан ажыратысыз, болжоолу менен 1 мүнөт күтүп, аны кайра күйгүзүңүз.
Эгер көйгөй дагы эле чыккыча, Техникалык жардам кызматы кайрылыңыз.
Кир жуучу каражат машинада жууганга колдонулбашы керек (бул “кир жуучу машинада колдонуу” же “кол
менен жуу жана машине менен жуу” катары же ошого окшош болуп белгилениши керек).
Өтө көп айна салынган.
БАШТОО/ТЫНЫГУУ
баскычын баскандан
кийин, барабан айланат,
кир жуугуч машина
сууну толтурбайт жана
диплейде эч кандай ката
коду да чыкпайт.
“ДЕМО РЕЖИМИН” көрүү
ДЕМО РЕЖИМИН: Бул мүмкүнчүлүктү өчүрүү үчүн, машинанын өчүрүп да койсо болот. “БАШТОО/ТЫНЫГУУ
ошол эле учурда, КҮЙГҮЗҮҮ/ӨЧҮРҮҮ
5 секунд да 2 секунд кысымга алынып, аларды басып.
Сиз КООПСУЗДУК ЖАНА ОРНОТУУ НУСКАМАЛАРЫНДА, ИШТЕТҮҮ НУСКАМАСЫНДА,
ТЕХНИКАЛЫК БАРАКТЫ жана КУБАТ МААЛЫМАТЫН:
• Http://docs.hotpoint.eu сайтына баш багуу аркылуу жүктөй аласыз.
• QR кодун колдонуу.
• Же болбосо, Техникалык жардамчы кызматыбыз менен байланышыңыз
(телефон номери кепилдик брошюрасында көрсөтүлгөн). Техникалык жардамчы кызматы менен
байланышуу аркылуу, эшиктин ичинде жазылган коддорду бериңиз.
баскычын басып,
xxxx
xxxxxxxxxxxx
11381778
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising