Whirlpool | FWDD1071681B EU | Setup and user guide | Whirlpool FWDD1071681B EU Használati útmutató

Whirlpool FWDD1071681B EU Használati útmutató
MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT
VÁLASZTOTTA!
A teljes körű támogatás érdekében regisztrálja készülékét
a www.whirlpool.eu/register oldalon.
Kérjük, hogy a készülék használata előtt
olvassa el a teljes Egészségvédelmi,
biztonsági és telepítése.
WWW
A készülék használata előtt el kell
távolítani a szállítási csavarokat.
HU
A Használati útmutató letölthető a
http://docs.whirlpool.eu weboldalról
Kövesse az utolsó oldalon szereplő lépéseket.
A szállítási csavarok eltávolítására vonatkozó
részletes utasítások az Egészségvédelmi,
biztonsági és telepítése találhatók.
A TERMÉK BEMUTATÁSA
KÉSZÜLÉK
1.
2.
3.
4.
5.
1. Felső lap
2. Mosószer-adagoló
3. Vezérlőpanel
4. Fogantyú
5. Ajtó
6. Vízszűrő – a takarólemez
mögött
7. Levehető takarólemez
8. Állítható lábak (2)
6.
7.
8.
KEZELŐPANEL
1.
2.
3.
13.
11.
12.
1. Be/Ki gomb
2. Program választó
3. Billentyűzár gomb
4. zárítási üzemmód gomb
5. Csak szárítás gomb
6. Hőmérséklet gomb
7. Centrifuga gomb
8. Késleltetés gomb
9. Gyors gomb
10. Intenzív Öblítés gomb
11. FreshCare+ gomb
12. Kijelző
13. Indít/Szünet gomb
40°
h.
60°
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
17
MOSÓSZER-ADAGOLÓ
Előmosás rekesze
• Mosószer az előmosáshoz
Főmosás rekesze
• Mosószer a főmosáshoz
• Folteltávolító
• Vízlágyító
Öblítőszer rekesze
• Öblítőszer
• Keményítőoldat
Kizárólag a „max” jelölésig töltsön öblítőszert
vagy keményítőoldatot a rekeszbe.
Kioldó gomb
(Nyomja meg, ha tisztítás céljából szeretné kivenni az
adagolót.)
B
A
Lehetőség szerint használja az A
választóelemet, ha folyékony mosószert
használ a mosáshoz, mivel így biztosítható
a megfelelő mennyiségű mosószer
használata (a választóelem az útmutatót
tartalmazó tasakban található).
Mosópor használatakor helyezze át a
választóelemet a B rekeszbe.
AZ ELSŐ HASZNÁLAT
A programok kiválasztásával és indításával kapcsolatos
utasításokat lásd a MINDENNAPI HASZNÁLAT részben.
Az első bekapcsoláskor a készülék kérni fogja a nyelv
kiválasztását, és a kijelző automatikusan belép a
nyelvválasztás menübe.
A kívánt nyelv kiválasztásához nyomja meg a
és a h.
gombokat, a kiválasztás jóváhagyásához pedig a
gombot.
Amennyiben módosítani szeretné a nyelvet, kapcsolja ki a
készüléket, és tartsa egyszerre lenyomva az
,
,
gombokat a hangjelzésig. A kijelzőn újra megjelenik a
nyelvválasztás menü.
Ha módosítani szeretné a kijelző fényességét, mely gyárilag a
lehető legmagasabb értékre van állítva, akkor nyomja le
egyidejűleg a
,
és,
gombokat, amíg egy
hangjelzést nem hall. Nyomja meg az
és h. gombot a
kivánt fényesség kiválasztásához. A kiválasztás
jóváhagyásához nyomja meg a
gombot.
18
Első ciklus
Távolítsa el a gyártási hulladékot:
1. Válassza ki a
programot és a 60 °C-os hőmérsékletet.
2. Töltsön be kis mennyiségű mosóport (a mosószer
gyártója által az enyhén szennyezett ruhaneműkhöz
ajánlott mennyiség legfeljebb 1/3-át) a mosószeradagoló főmosás rekeszébe.
3. Indítsa el a programot, ehhez ne töltsön ruhát a
mosó-szárítógépbe (a dob legyen üres).
HU
MINDENNAPI HASZNÁLAT
Ha további tájékoztatásra van szüksége a funkciókkal kapcsolatban,
részletes útmutató igényelhető és letölthető a weboldalon keresztül,
ehhez kövesse az utolsó oldalon jelzett lépéseket. WWW
1. RUHÁK BETÖLTÉSE.
• Készítse elő a ruhaneműket a „TANÁCSOK ÉS TIPPEK”
részben található ajánlásoknak megfelelően. Nyissa ki az ajtót, és helyezze a ruhákat a dobba. Ne
lépje túl a Programtáblázat feltüntetett maximális
ruhamennyiséget.
• Csukja be az ajtót úgy, hogy a zár
kattanjon. Ügyeljen arra, hogy ne szoruljon
ruha az ajtóüveg és a gumitömítés közé.
2. NYISSA KI A VÍZCSAPOT
Ellenőrizze, hogy a mosógép megfelelően
csatlakozik-e a vízhálózathoz. Nyissa ki a vízcsapot.
3. A MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉP BEKAPCSOLÁSA.
Nyomja meg a
gombot; a
jelzőfény lassan villog.
4. PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS A CIKLUS TESTRESZABÁSA.
A következő funkciók választhatók ki a készüléken:
• Csak mosás
• Mosás és szárítás
• Csak szárítás
Csak mosás
Válassza ki a kívánt programot a PROGRAM
választókapcsolóval. A kijelzőn a ciklus neve és időtartama
látható. A mosó-szárítógép automatikusan jelzi a kiválasztott
programhoz tartozó maximális hőmérsékletet és a lehetséges
centrifugálási sebességeket. Szükség esetén módosítsa a
hőmérsékletet és/vagy a centrifugálási sebességet a
megfelelő gombokkal.
• Nyomja meg az
gombot, amellyel fokozatosan
csökkenthető a hőmérséklet, amíg el nem éri a „hideg vizes
mosás” beállítást („- -” jelzés a kijelzőn).
• Nyomja meg az
gombot, amellyel fokozatosan
csökkenthető a centrifugálási sebesség, amíg ki nem
kapcsolja a centrifugálási ciklust („- -” jelzés a kijelzőn).
A gomb ismételt megnyomásakor a legmagasabb érték
lesz aktív.
Válassza ki a kívánt opciókat (ha szükséges).
• Az opció kiválasztásához nyomja meg a gombot; kigyullad a
megfelelő jelzőfény.
• Az opció törléséhez nyomja meg ismét a gombot; a
jelzőfény kialszik.
! Ha a kiválasztott opció nem használható a beállított
programmal, figyelmeztető hibaüzenet hallható, és a kijelzőn
a „Nem Választható” üzenet látható. Az opció nincs
kiválasztva.
Mosás és szárítás
Ha a ruhákat a ciklusok közötti megszakítás nélkül kívánja
mosni és szárítani, ügyeljen arra, hogy a töltet ne haladja
meg a kiválasztott program esetén megengedett maximális
ruhamennyiséget (lásd a „Max. szárítási töltet” oszlopot a
Programtáblázat).
1. A kívánt program kiválasztásához és testreszabásához (ha
szükséges) kövesse a „Csak mosás” részben megadott
utasításokat.
2. A szárítási üzemmód kiválasztásához nyomja meg az
gombot. Két szárítási mód választható: automatikus és időzített.
- Automatikus szárítás választható szárítási erősséggel:
Az automatikus szárítási módban a mosó-szárítógép addig
szárítja a ruhákat, amíg azok el nem érik a beállított
szárazsági szintet. Az
gomb egyszeri megnyomásakor
automatikusan a kiválasztott program esetén lehetséges
legerősebb szárítási fokozat lesz aktív. A szárítási fokozat
csökkentéséhez nyomja meg ismét a gombot.
A következő fokozatok választhatók:
Extra szekrényszáraz
: azon ruhadarabok mosására
szolgál, melyek teljes szárítást igényelnek (pl.
frottírtörülközok és fürdoköpenyek).
Szekrényszáraz : a ruhák teljesen szárazak és vasalás
nélkül a szekrénybe tehetők.
Felakasztandó
: a gyűrődések minimálisra csökkentése
érdekében a ruhák enyhén nedvesek maradnak. A teljes
száradáshoz a ruhákat vállfára kell akasztani.
Vasalásszáraz
: a ruhák megfelelően nedvesek ahhoz,
hogy egyszerűen vasalhatók legyenek.
- Időzített szárítási mód:
Az időzített szárítási mód beállításához nyomja meg egymás
után többször az
gombot. Miután végigléptette az összes
automatikus szárítási fokozatot, nyomja meg ismét többször
az
gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt idő. Az érték
30 és 180 perc között állítható be.
A maximális szárítási töltetnél nagyobb ruhamennyiség
mosásához (lásd a „Max. szárítási töltet” oszlopot a
Programtáblázat) a mosási ciklus után, de még a szárítási
ciklus indítása előtt vegyen ki néhány ruhadarabot a dobból.
Ezt a következők szerint végezze:
1. A kívánt program kiválasztásához és testreszabásához (ha
szükséges) kövesse a „Csak mosás” részben megadott
utasításokat.
2. Ne válasszon szárítási ciklust.
3. A mosási ciklus lejártakor nyissa ki az ajtót, és vegyen ki
néhány ruhadarabot a töltet csökkentése érdekében.
Ezután kövesse a „Csak szárítás” üzemmódra vonatkozó
utasításokat.
Megjegyzés: Szárítást követően, mielőtt kinyitná az ajtót,
hagyja egy ideig hűlni a ruhákat.
A két gyári beállítású ciklus
és
használatakor
nem kell szárítási ciklust kiválasztani és elindítani.
Csak szárítás
Ez a funkció az előzőleg a mosó-szárítógépben vagy kézzel
kimosott, nedves ruhák egyszerű szárítására szolgál.
1. Válassza ki a megfelelő programot a szárítandó ruhákhoz (pl.
nedves pamutruhák szárításához a Pamut opciót).
2. Mosási ciklus nélküli szárításhoz nyomja meg az
gombot.
3. A szárítási üzemmód kiválasztásához nyomja meg az
gombot. Két szárítási mód elérhető: automata szárítás a
beállított fokozaton és szárítás a beállított ideig.
19
- Automatikus szárítás választható szárítási erősséggel:
Az automatikus szárítási módban a mosó-szárítógép addig
szárítja a ruhákat, amíg azok el nem érik a beállított szárazsági
szintet. Az
gomb egyszeri megnyomásakor automatikusan
a kiválasztott program esetén lehetséges legerősebb szárítási
fokozat lesz aktív. A szárítási fokozat csökkentéséhez nyomja
meg ismét a gombot.
A következő fokozatok választhatók:
Extra szekrényszáraz
: azon ruhadarabok mosására
szolgál, melyek teljes szárítást igényelnek (pl.
frottírtörülközok és fürdoköpenyek).
Szekrényszáraz : a ruhák teljesen szárazak és vasalás nélkül
a szekrénybe tehetők.
Felakasztandó
: a gyűrődések minimálisra csökkentése
érdekében a ruhák enyhén nedvesek maradnak. A teljes
száradáshoz a ruhákat vállfára kell akasztani.
Vasalásszáraz
: a ruhák megfelelően nedvesek ahhoz,
hogy egyszerűen vasalhatók legyenek.
- Időzített szárítási mód:
Az időzített szárítási mód beállításához nyomja meg egymás
után többször az
gombot. Miután végigléptette az összes
automatikus szárítási fokozatot, nyomja meg ismét többször az
gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt idő. Az érték 30
és 180 perc között állítható be.
Megjegyzés: Szárítást követően, mielőtt kinyitná az ajtót,
hagyja egy ideig hűlni a ruhákat.
5. MEGFELELŐ MENNYISÉGŰ MOSÓSZER HASZNÁLATA.
Húzza ki az adagolót, és töltsön mosószert a megfelelő
rekeszekbe a „Mosószer-Adagoló” részben leírtak szerint. Ez
csak a „csak mosás” és a „mosás + szárítás” program esetén
szükséges.
6. PROGRAM INDÍTÁSÁNAK KÉSLELTETÉSE. Ha a programot
egy későbbi időpontban kívánja elindítani, lásd az „Opciók és
Funkciók” részt.
7. PROGRAM INDÍTÁSA.
Nyomja meg a INDÍT/SZÜNET gombot. Kigyullad a megfelelő
jelzőfény, az ajtózár aktív, és kialszik a nyitott ajtót jelző
szimbólum. Ha folyamatban lévő ciklus közben kívánja
módosítani a programot, nyomja meg a INDÍT/SZÜNET gombot
a mosó-szárítógép megállításához (a INDÍT/SZÜNET jelzőfény
sárga színű és lassan villog); ezután válassza ki a kívánt ciklus,
majd nyomja meg ismét a INDÍT/SZÜNET gombot. Ha
folyamatban lévő ciklus közben kívánja kinyitni az ajtót, nyomja
meg a INDÍT/SZÜNET gombot; az ajtó akkor nyitható ki, ha az
szimbólum világít. Nyomja meg ismét a INDÍT/SZÜNET
gombot, hogy folytassa a programot attól a ponttól, ahol
leállította.
8. FOLYAMATBAN LÉVŐ PROGRAM LEÁLLÍTÁSA (SZÜKSÉG
ESETÉN)
Nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot addig, amíg a
mosó-szárítógép le nem áll.
Ha a vízszint és a hőmérséklet kellően alacsony, az ajtózár kiold,
és az ajtó kinyitható.
Az ajtó zárva marad, ha a dobban víz van. Az ajtózár nyitásához
kapcsolja be a mosó-szárítógépet, válassza ki a programot,
majd kapcsolja ki a centrifuga funkciót (ehhez állítsa “- -“ a
centrifugálási sebességet). A program végén a készülék
leereszti a vizet, és az ajtózár kiold.
20
9. A MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉP KIKAPCSOLÁSA A PROGRAM VÉGÉN.
A ciklus végén a kijelzőn megjelenik az „Ciklus vége“
üzenet. Az ajtó csak akkor nyitható ki, ha az
szimbólum
világít. Győződjön meg arról, hogy világít az „Ajtó nyitva”
szimbólum, majd nyissa ki az ajtót, és vegye ki a ruhákat.
A mosó-szárítógép kikapcsolásához nyomja meg a
gombot. Energiatakarékossági megfontolásból, ha a
mosó-szárítógépet nem kapcsolják ki a
gombbal, az a
program lejárta után 30 perccel automatikusan kikapcsol.
Hagyja félig nyitva az ajtót, hogy a mosó-szárítógép belseje
megszáradhasson.
TANÁCSOK ÉS TIPPEK
HU
A RUHANEMŰ SZÉTVÁLOGATÁSÁNAK
SZABÁLYAI
• Anyag típusa/kezelési címke utasításai (pamut, vegyes szövet,
műszálas anyag, gyapjú, kézzel mosandó darabok)
• Szín (válassza szét a színes és fehér ruhákat, az új színes
darabokat mossa külön)
• Méret (mosson együtt különböző méretű ruhadarabokat, mivel
így javítható a mosás hatékonysága és a ruhák eloszlása a
dobban)
• Kényes anyagok (a kisméretű darabokat, például
nejlonharisnyákat, illetve a például rézkapoccsal rendelkező
ruhadarabokat mossa mosózsákban vagy cipzáras
párnahuzatban).
A ZSEBEK KIÜRÍTÉSE
• Az érmék, biztosítótűk és hasonló tárgyak kárt tehetnek a
ruhákban és a mosógép dobjában.
A KEZELÉSI CÍMKÉN
JELZETT MOSÁSI SZIMBÓLUMOK
A teknő szimbólumban látható érték a ruha mosásához
megengedett maximális hőmérsékletet jelzi.
Normál mechanikus hatás
Csökkentett mechanikus hatás
Nagyon csökkentett mechanikus hatás
Csak kézi mosás
Nem mosható
RENDSZERESEN TISZTÍTSA KI A VÍZSZŰRŐT
• Ezzel megelőzhető a szűrő eltömődése, ami akadályozhatja a víz
megfelelő leeresztését. Olvassa el a részletes útmutató „Tisztítás
és karbantartás”/„A vízszűrő tisztítása” részeit. Az útmutató a
weboldalon keresztül igényelhető és tölthető le. WWW
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS ÉS
KÖRNYEZETVÉDELEM
• Ha betartja a programtáblázatban jelölt ruhamennyiségeket,
optimális lesz az energia-, víz- és mosószerfogyasztás, és csökken
a mosási idő.
• Ne lépje túl a mosószer gyártója által ajánlott
mosószermennyiséget.
• Takarítson meg energiát azzal, hogy 60 °C-os mosóprogramot
használ 90 °C-os helyett, vagy 40 °C-os mosóprogramot használ
60 °C-os helyett. Javasoljuk, hogy a pamutruhákhoz használja a
60 °C-os
programot, amely hosszabb, de kevesebb energiát
használ.
• Mosáskor és szárításkor energiát és időt takaríthat meg, ha a
program esetén elérhető legnagyobb centrifugálási sebességet
választja a ruhákban lévő maradék víz eltávolításához a mosási
ciklus végén.
21
PROGRAMTÁBLÁZAT
- 60°C
1600
10
7
-
MŰSZÁLAS (3)
- 60°C
1200
5
5
-
- 40°C
800
5
5
-
- 30°C
--
1
1
-
- 40°C
800
2,5
2,5
ECO PAMUT (1)
- 60°C
1600
10
7
ECO PAMUT
- 40°C
1600
10
7
- 90°C
1600
10
7
-
1600
10
7
-
1600
10
7
4,5
4,5
KÉNYES ANYAG
GYAPJÚ
FEHÉR
CENTRIFUGA + LEERESZTÉS *
ÖBLÍTÉS + CENTRIFUGA
A program időtartama a kijelzőn látható.
FARMER
-
-
-
-
Előmosás
-
-
(90°)
SPORTRUHA
- 40°C
600
PAPLAN
- 30°C
1000
-
3,5
-
GYORS 30 perc
- 30°C
800
-
4
-
-
SZÍNES 15°
15°C
1000
5,5
5,5
-
MOSÁS+SZÁRÍT 45 perc
30°C
1600
1
1
-
MOSÁS+SZÁRÍT 90 perc
30°C
1200
2
2
-
Választható/opcionális
-
Nem választható/alkalmazható
Folyékony
PAMUT
Por
-
Öblítőszer
5,5
Ajánlott
mosószer
Fő-
5,5
Időtartam (perc)
Max. szárítási töltet (kg)
1000
Szárítás
- 40°C
Program
Max. centrifuga-fordulatszám
(ford./perc)
VEGYES
Választható hőmérséklet
Max. mosási töltet (kg)
Mosószer és
adalékok
-
Szükséges
mennyiség
Választható mennyiség
Az 50 °C-nál magasabb hőmérsékletet használó mosási programok esetén javasoljuk, hogy folyékony mosószer helyett használjon mosóport, és kövesse
a mosószer csomagolásán megadott utasításokat.
* Válassza ki a
programot, és állítsa “- -“ a centrifugálási sebességet (ekkor a készülék mindössze a vizet ereszti le).
1) Az EN 50229 szabványnak megfelelő tesztprogram (Mosáshoz): válassza a 60 °C-os
2) Hosszú program pamut ruhaneműk mosásához: állítsa be a 40 °C-os
programot.
3) Hosszú műszálas program: állítsa be a
-es programot 40 °C-ra.
Az EN 50229 szabványnak megfelelő tesztprogram (Szárítás): válassza a(z)
Az első szárítási ciklust a névleges töltettel kell elvégezni.
programot.
mosási programot, és mindkét töltetnél „
” szárítási szintet állítson be.
A ciklus kijelzőn látható és útmutatóban jelölt időtartama a szabványos körülményekre érvényes, becsült idő. A ciklus tényleges időtartama különböző
tényezőktől függ, mint például a belépő víz hőmérsékletétől és nyomásától, a környezeti hőmérséklettől, a mosószer mennyiségétől, a ruhák mennyiségétől és
típusától, a súlyelosztástól, illetve a további kiválasztott funkcióktól.
22
HU
PROGRAMOK
Kövesse a ruhákra vonatkozó mosási szimbólumok utasításait.
VEGYES
enyhén szennyezett vagy normál szennyezettségű, tartós
ruhadarabok mosásához, amelyek pamutból, lenvászonból,
műszálas anyagból vagy vegyes szövetből készültek.
PAMUT
normál szennyezettségű vagy erősen szennyezett, tartós
ruhadarabok (pl. törölköző, alsónemű, asztalterítő, ágynemű)
mosásához, amelyek pamutból vagy lenvászonból készültek.
MŰSZÁLAS
normál szennyezettségű ruhadarabok mosásához, amelyek
műszálas anyagból (poliészter, poliakril, viszkóz stb.) vagy pamut
és szintetikus anyag keverékéből készültek.
FARMER
Mosás előtt fordítsa ki a ruhákat, és használjon folyékony
mosószert.
KÉNYES ANYAG
különösen kényes ruhák mosásához. Lehetőség szerint fordítsa
ki a ruhákat mosás előtt.
GYAPJÚ
Gyapjúruhák mosásához használhatja a „Gyapjú” programot
annak ellenére, hogy a ruhák címkéjén a „kézi mosás” jelzés
szerepel. Jobb eredményt érhet el speciális mosószer
használatával, és ha ügyel rá, hogy a töltet ne haladja meg a
megadott max. töltet súlyát.
ECO PAMUT
normál szennyezettségű pamutruhák mosásához. Általános
mosóprogram 40 °C-on és 60 °C-on pamut ruhanemű mosásához,
amely egyben a legkedvezőbb a víz- és energiafogyasztás
szempontjából.
FEHÉR
Normál szennyezettségű vagy erősen szennyezett, tartós
ruhadarabok (pl. törölköző, alsónemű, asztalterítő, ágynemű)
mosásához, amelyek pamutból vagy lenvászonból készültek.
Kizárólag a 90 °C-os ciklus kiválasztása esetén egy előmosási
fázis is lezajlik a főmosás előtt. Ilyen esetben javasoljuk, hogy az
előmosáshoz és a főmosáshoz való rekeszbe is tegyen mosószert.
OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK
Közvetlenül a megfelelő gombbal kiválasztható OPCIÓK
! Ha a kiválasztott opció nem használható a beállított
programmal, figyelmeztető hibaüzenet hallható, és a
kijelzőn a „Nem Választható” üzenet látható. Az opció nincs
kiválasztva..
FRESHCARE+
Ha ez a lehetőség mosási ciklusokhoz van hozzárendelve,
akkor azzal növeli azok hatékonyságát, hogy gőzt termel,
amely megakadályozza, hogy a kellemetlen szagok fő
forrásai elszaporodjanak a készülék belsejében (kizárólag
mosásnál). A gőzfázis után a készülék elindít egy lassú
dobforgatásokat tartalmazó kímélő ciklust. Amikor a
FRESHCARE+ lehetőség szárítási ciklusokhoz van
hozzárendelve, akkor a lassú dobforgatásoknak
köszönhetően megakadályozza, hogy makacs ráncok
alakuljanak ki a ruhákon.
CENTRIFUGA + LEERESZTÉS
a ruhák centrifugálása, majd a víz leeresztése.
ruhadarabokhoz.
Tartós
ÖBLÍTÉS + CENTRIFUGA
a ruhák öblítése, majd centrifugálása. Tartós ruhadarabokhoz.
SPORTRUHA
enyhén koszos sportruházatok (melegítők, rövid nadrágok stb.)
mosására tervezték. A legjobb eredmény érdekében javasoljuk,
hogy ne lépje túl a „Programtáblázat”-ban feltüntetett maximális
töltetet. Folyékony mosószer alkalmazása javasolt, féladagnak
megfelelő mennyiséget használjon.
PAPLAN
pehellyel bélelt, steppelt darabok (pl. dupla vagy szimpla
pehelypaplan, párna, anorák) mosására szolgál. Javasoljuk,
hogy a mosógép dobjába helyezés előtt a steppelt darabok
széleit hajtsa be, és a dobot maximum a ¾-éig töltse. Az
optimális mosási eredmény érdekében javasoljuk, hogy
folyékony mosószert használjon.
GYORS 30 perc
enyhén szennyezett ruhák gyors mosásához: ez a ciklus
mindössze 30 perces, így idő és energia takarítható meg. A
maximális ruhamennyiség 4 kg.
SZÍNES 15°
Ez a ciklus segít megőrizni a ruhák színét, mivel hideg (15 °Cos) vizet használ. Kielégítő eredményt ad annak ellenére, hogy
kevesebb energiát fordít a vízmelegítésre. Enyhén szennyezett,
foltmentes ruhák mosásához. Ez a ciklus csupán 15 °C-on
képes a 40 °C-os Vegyes programnak megfelelő eredményt
elérni.
MOSÁS+SZÁRÍT 45 perc
enyhén szennyezett pamut- és szintetikus ruhák gyors
mosásához és szárításához. Ezzel a ciklussal max. 1 kg ruha
mosható ki és szárítható meg mindössze 45 perc alatt.
MOSÁS+SZÁRÍT 90 perc
pamut- és szintetikus ruhák gyors mosásához és szárításához.
Ezzel a ciklussal max. 2 kg ruha mosható ki és szárítható meg
mindössze 90 perc alatt.
A FreshCare+ ciklus a mosási vagy szárítási ciklus végén indul
el, legfeljebb 6 órán keresztül folytatódik, és bármikor
megszakítható a vezérlőpanel bármelyik gombjával vagy egy
gomb elfordításával. Az ajtó kinyitása előtt várjon nagyjából 5
percet.
INTENZÍV ÖBLÍTÉS
Az opció az érzékeny bőrről való maximális gondoskodást
biztosító öblítéstípus kiválasztására szolgál. A gomb első
megnyomásakor a ciklust a rendszer “Extra +1” szintre állítja,
mely a ciklus normál öblítéséhez egy további öblítést tesz
hozzá, hogy a mosószer minden nyoma el legyen távolítva. A
gomb második megnyomásakor a ciklust a rendszer “Extra +2”
szintre állítja, mely a ciklus normál öblítéséhez két további
öblítést tesz hozzá, ezért használata az érzékenyebb bőrrel
rendelkezők számára javasolt. A gomb harmadik
megnyomására beállítja az “Extra +3” szintet, mely lehetővé
23
teszi 3 kiegészítő öblítés hozzáadását a hagyományos ciklushoz.
A 40°C-os ciklusokkal aktivált opció lehetővé teszi a legfőbb
allergének, pl. macska- és kutyaszőrök és pollenek eltávolítását, a
40°C-nál magasabb hőmérsékletű ciklusokkal pedig optimális
antiallergén védelmi szint biztosítható. A “Normál öblítés”
öblítéstípushoz való visszatéréshez nyomja meg újból a gombot.
Ha nem lehet beállítani vagy módosítani a meglévő beállítást, a
kijelzőn a “Nem Választható” vagy “Nem Módosítható” szöveg
jelenik meg.
BILLENTYŰZÁR
a kezelőpanel lezárásához nyomja meg és tartsa lenyomva
kb. 2 másodpercig a
gombot. Amikor a kijelzőn
megjelenik a “BILLENTYŰZÁR AKTÍV” felirat, a vezérlőpult le
van zárva (a
gomb kivételével). Ezzel megelőzhető a
program véletlen módosítása, melynek veszélye főként akkor
áll fenn, ha gyermekek tartózkodnak a készülék közelében.
A kezelőlap lezárásának feloldásához nyomja meg és tartsa
lenyomva kb. 2 másodpercig a
gombot.
GYORS
Ezzel az opcióval a kiválasztott ciklustól függően akár 50%-kal
alacsonyabb programidő érhető el, egyúttal csökken a víz- és
energiafogyasztás is. Ezt a ciklust a nem különösen koszos
ruhadarabokhoz használja.
h. KÉSLELTETÉS
A kiválasztott program beállítható úgy, hogy egy későbbi
időpontban induljon el. Ehhez nyomja meg a gombot, és állítsa
be a kívánt késleltetési időt. A késleltetett indítás
kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot, amíg a ”-- h”
érték nem lesz látható a kijelzőn.
KARBANTARTÁSI ÉS HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
A karbantartási eljárásokkal és a hibák elhárításával kapcsolatos
utasításokat lásd a Használati útmutatóban.
WWW
A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BESZERZÉSE
> Hívja a vevőszolgálatot
> Olvassa le ezt a QR-kódot
MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ
Az energiafogyasztási adatokat tartalmazó műszaki dokumentáció
a Whirlpool weboldaláról tölthető le: http://docs.whirlpool.eu
KAPCSOLATFELVÉTEL A VEVŐSZOLGÁLATTAL
A vevőszolgálaton történő ügyintézéskor meg kell adnia az ajtó
belső oldalán található öntapadós címkén szereplő kódokat. A
telefonszám a garanciafüzetben található.
> Töltse le az útmutatót a Whirlpool weboldaláról
(http://docs.whirlpool.eu)
Ehhez meg kell adnia a termék kereskedelmi kódját, amely az
öntapadós címkén van feltüntetve.
Whirlpool Europe s.r.l.
Viale G.Borghi 27
21025 Comerio - Italy
A Whirlpool® a Whirlpool, USA bejegyzett védjegye.
001
24
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising