Whirlpool | FWDD1071681B EU | Setup and user guide | Whirlpool FWDD1071681B EU Manualul utilizatorului

Whirlpool FWDD1071681B EU Manualul utilizatorului
GHID DE REFERINŢĂ PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN
PRODUS WHIRLPOOL.
Pentru a beneficia de o asistenţă cât mai completă
ca utilizator, înregistraţi-vă aparatul la adresa
www.whirlpool.eu/register
Vă rugăm să citiţi cu atenţie conţinutul
Ghidului privind sănătatea, siguranţa şi
instalarea înainte de a utiliza acest
aparat.
WWW
Bolţurile pentru transport trebuie
scoase înainte de utilizarea
aparatului.
RO
Descărcaţi Instrucţiunile de utilizare de pe
site-ul web http://docs.whirlpool.eu
Urmaţi procedura descrisă pe ultima pagină.
Pentru instrucţiuni detaliate privind
demontarea acestora, consultaţi Ghidul
privind sănătatea, siguranţa şi instalarea
DESCRIEREA PRODUSULUI
APARATUL
1.
2.
3.
4.
5.
1. Ultimul
2. Dozatorul de detergent
3. Panoul de comandă
4. Mâner
5. hublou
6. Filtru de apă - în spatele
panoului din partea inferioară
a aparatului
7. Panou inferior demontabil
8. Picioruşe reglabile (2)
6.
7.
8.
PANOUL DE COMANDĂ
1.
2.
3.
13.
11.
12.
1. Buton On/Off
2. Selectorul de programe
3. Buton Blocare Taste
4. Buton Mod de uscare
5. Buton Numai uscare
6. Buton pentru
temperatură
7. Buton Centrifugare
8. Buton Pornire Întârziat
9. Buton Rapid
10. Buton Clătire Intensivă
11. Buton FreshCare+
12. Afişaj
13. Buton Pornire/Pauză
40°
h.
60°
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
41
DOZATORUL DE DETERGENT
Compartiment pentru prespălare
• Detergent pentru prespălare
Compartiment pentru spălarea principală
• Detergent pentru spălarea principală
• Agent pentru îndepărtarea petelor
• Substanţă pentru dedurizarea apei
Compartiment pentru balsam
• Balsam de rufe
• Apret lichid
Introduceţi balsam de rufe sau apret lichid în
compartiment, fără a depăşi nivelul „max”.
Buton de deblocare
(apăsaţi pentru a scoate tava în vederea curăţării).
B
A
Se recomandă folosirea partiţiei A
atunci când spălaţi folosind detergent
lichid, pentru a vă asigura că folosiţi
cantitatea corectă de detergent (partiţia
este inclusă în ambalajul care conţine
manualul cu instrucţiuni).
Deplasaţi partiţia în fanta B atunci când
utilizaţi detergent pudră.
PRIMA UTILIZARE
Pentru instrucţiuni privind selectarea şi pornirea unui program,
consultaţi secţiunea UTILIZARE ZILNICĂ.
La punerea în funcţiune a maşinii (prima dată) vi se va cere să
selectaţi limba; ecranul va afişa direct meniul de alegere
limbă.
Pentru a alege limba dorită, apăsaţi tastele
şi h. iar
pentru a confirma alegerea, apăsaţi tasta
.
Dacă doriţi să schimbaţi limba, opriţi maşina, apăsaţi în
acelaşi timp pe butoanele
,
,
până când auziţi un
semnal acustic, va fi afişat din nou meniul de selectare a
limbii.
Dacă doriți să schimbați luminozitatea displayului care este de
default la nivelul medie, stingeți mașina, apăsați simultan tastele
,
,
până când auziți un semnal sonor.
Apăsați tastele
şi h. pentru a alege luminozitatea dorită,
pentru a confirma alegerea, apăsaţi tasta
.
42
Primul ciclu de spălare
Eliminaţi orice resturi de fabricaţie:
1. Selectaţi programul
, setând temperatura la 60 °C.
2. Adăugaţi o cantitate mică de detergent în compartimentul
pentru spălare principală al dozatorului de detergent
(maximum 1/3 din cantitatea de detergent recomandată
de producător pentru rufele cu un grad de murdărie
redus).
3. Porniţi programul fără a încărca maşina de spălat cu
uscător (cu tamburul gol).
RO
UTILIZAREA ZILNICĂ
Pentru informaţii suplimentare privind funcţiile, puteţi solicita
sau descărca un ghid mai detaliat de pe site-ul web, urmând
instrucţiunile de pe ultima pagină. WWW
1. ÎNCĂRCAREA RUFELOR.
• Pregătiţi rufele în funcţie de recomandările din
secţiunea „SFATURI ŞI RECOMANDĂRI”. - Deschideţi
hubloul şi încărcaţi rufele în tambur, fără a depăşi
capacităţile maxime de încărcare indicate în Tabelul
cu programe.
• Închideţi hubloul, apăsând până când auziţi
cum se fixează dispozitivul de blocare, apoi
asiguraţi-vă că nu s-a prins niciun articol
între hublou şi garnitura din cauciuc .
2. DESCHIDEŢI ROBINETUL DE APĂ
Asiguraţi-vă că maşina de spălat rufe este
conectată corect la reţeaua de alimentare cu apă.
Deschideţi robinetul de apă.
3. PORNIREA MAŞINII DE SPĂLAT RUFE CU USCĂTOR.
Apăsaţi butonul
; becul
clipeşte lent.
4. SELECTAREA UNUI PROGRAM ŞI PERSONALIZAREA UNUI
CICLU.
Sunt posibile următoarele funcţii cu acest aparat:
• Numai spălare
• Spălare şi uscare
• Numai uscare
Numai spălare
Selectaţi programul solicitat cu ajutorul selectorului rotativ
PROGRAM. Afişajul va prezenta numele şi durata ciclului.
Maşina de spălat cu uscător afişează automat temperatura
maximă şi setările pentru viteza de centrifugare posibile
pentru programul selectat. Reglaţi temperatura şi/sau setările
pentru viteza de centrifugare, dacă este necesar, cu ajutorul
butoanelor corespunzătoare.
• Apăsaţi butonul
pentru a trece progresiv prin setările
pentru temperaturi scăzute până când se setează spălarea
la temperaturi reduse (“- -“) indicată pe afişaj.
• Apăsaţi butonul
pentru a trece progresiv prin setările
pentru o viteză de centrifugare redusă , până când ciclul de
centrifugare se opreşte (“- -“ apare pe afişaj). Prin apăsarea
din nou a butonului, se obţine cea mai mare setare posibilă.
Prin apăsarea din nou a butonului, se obţine cea mai mare
setare posibilă.
Selectaţi opţiunile solicitate (dacă este necesar).
• Apăsaţi butonul pentru a selecta opţiunea; becul butonului
respectiv se aprinde.
• Apăsaţi din nou butonul pentru a anula opţiunea; becul se
stinge.
! Dacă opţiunea selectată nu este compatibilă cu programul
setat, este emis un semnal sonor de eroare, iar pe afişaj este
prezentat textul „Neselectabil”. Opţiunea nu este selectată.
Spălare şi uscare
Pentru a spăla şi a usca o încărcătură fără nicio întrerupere
între ciclurile de spălare şi uscare, asiguraţi-vă că încărcătura
nu depăşeşte valoarea maximă permisă pentru uscare
pentru programul selectat (consultaţi coloana „Încărcătură
maximă pentru ciclu de uscare” din Tabelul cu programe).
1. Urmaţi instrucţiunile din paragraful „Numai spălare” pentru a
selecta şi, dacă este necesar, personalizaţi programul
necesar.
2. Apăsaţi
pentru a selecta modul de uscare necesar. Sunt
disponibile două moduri de uscare: automat sau cu
temporizator.
- Uscare automată cu niveluri selectabile:
În modul automat de uscare, maşina de spălat cu uscător
usucă rufele până când este atins nivelul de uscare setat. Prin
apăsarea o singură dată a butonului
, se selectează
automat cel mai ridicat nivel de uscare disponibil pentru
programul selectat. Apăsaţi din nou butonul pentru a reduce
nivelul de uscare.
Sunt disponibile următoarele niveluri:
Uscare extra
: indicat ptr hainele care au nevoie de o
uscare perfectă, ca de ex., prosoapele şi halatele de baie.
Uscare normală : rufele sunt uscate complet şi gata pentru
a fi păstrate în dulap, fără a fi călcate.
Uscare pe umeraş
: rufele sunt lăsate puţin umede pentru
a se reduce formarea cutelor. Articolele de îmbrăcăminte
trebuie agăţate pe umeraşe pentru a se usca complet.
Uscare antişifonare
: articolele de îmbrăcăminte sunt
lăsate suficient de umede pentru a se facilita călcarea
acestora.
- Modul de uscare cu temporizator:
Apăsaţi în mod repetat butonul
pentru a seta modul de
uscare cu temporizator. După ce aţi parcurs toate nivelurile
de uscare automată, apăsaţi în continuare butonul
până
când se afişează timpul dorit. Pot fi setate valori cuprinse
între 180 şi 30 de minute.
Pentru a spăla o încărcătură de rufe mai mare decât cea
maximă permisă pentru uscare (consultaţi coloana
„Încărcătură maximă pentru ciclu de uscare” din Tabelul cu
programe), scoateţi câteva articole imediat ce se finalizează
ciclul de spălare, înainte de a începe ciclul de uscare.
Procedaţi după cum urmează:
1. Urmaţi instrucţiunile din paragraful „Numai spălare” pentru
a selecta şi, dacă este necesar, personalizaţi programul
necesar.
2. Nu includeţi un ciclu de uscare.
3. Imediat după finalizarea ciclului de uscare, deschideţi
hubloul şi scoateţi câteva dintre articolele de
îmbrăcăminte, pentru a reduce încărcătura. Acum urmaţi
instrucţiunile pentru programul „Numai uscare”.
N.B.: după uscare, lăsaţi întotdeauna un timp pentru răcire,
înainte de a deschide hubloul.
Atunci când utilizaţi două cicluri presetate
şi
nu este necesar să selectaţi şi să porniţi un ciclu de uscare.
,
Numai uscare
Această funcţie se utilizează pentru a usca o încărcătură
umedă, spălată anterior în maşina de spălat cu uscător sau
manual.
1. Selectaţi un program adecvat pentru rufele pe care doriţi să
le uscaţi (de ex., selectaţi bumbac pentru a usca rufele din
bumbac ude).
2. Apăsaţi butonul
pentru a usca fără un ciclu de spălare.
3. Apăsaţi
pentru a selecta modul de uscare necesar. Sunt
disponibile două moduri de uscare: automat sau cu
temporizator.
43
- Uscare automată cu niveluri selectabile:
În modul automat de uscare, maşina de spălat cu uscător
usucă rufele până când este atins nivelul de uscare setat. Prin
apăsarea o singură dată a butonului
, se selectează
automat cel mai ridicat nivel de uscare disponibil pentru
programul selectat. Apăsaţi din nou butonul pentru a reduce
nivelul de uscare.
Sunt disponibile următoarele niveluri:
Uscare extra
: indicat ptr hainele care au nevoie de o
uscare perfectă, ca de ex., prosoapele şi halatele de baie.
Uscare normală : rufele sunt uscate complet şi gata pentru
a fi păstrate în dulap, fără a fi călcate.
Uscare pe umeraş
: rufele sunt lăsate puţin umede pentru
a se reduce formarea cutelor. Articolele de îmbrăcăminte
trebuie agăţate pe umeraşe pentru a se usca complet.
Uscare antişifonare
: articolele de îmbrăcăminte sunt
lăsate suficient de umede pentru a se facilita călcarea
acestora.
- Modul de uscare cu temporizator:
Apăsaţi în mod repetat butonul
pentru a seta modul de
uscare cu temporizator. După ce aţi parcurs toate nivelurile
de uscare automată, apăsaţi în continuare butonul
până
când se afişează timpul dorit. Pot fi setate valori cuprinse
între 180 şi 30 de minute.
N.B.: după uscare, lăsaţi întotdeauna un timp pentru răcire,
înainte de a deschide hubloul.
5. UTILIZAREA CANTITĂŢII DE DETERGENT CORECTE. Trageţi
tava şi introduceţi detergentul în compartimentele
corespunzătoare după cum se descrie în “Dozatorul De
Detergent”. Acest lucru este necesar numai atunci când utilizaţi
un program de spălare sau un program de spălare şi uscare.
6. ÎNTÂRZIEREA ÎNCEPERII UNUI PROGRAM. Pentru a seta
pornirea unui program la un moment ulterior, consultaţi
secţiunea „Opţiuni şi funcţii”.
7. PORNIREA UNUI PROGRAM.
Apăsaţi butonul PORNIRE/PAUZĂ. Lampa indicatoare
corespunzătoare se aprinde, hubloul se blochează, iar simbolul
de hublou deschis
se stinge. Pentru a modifica un program
în timpul derulării unui ciclu, apăsaţi butonul PORNIRE/PAUZĂ
pentru a întrerupe funcţionarea maşinii de spălat cu uscător
(becul PORNIRE/PAUZĂ clipeşte lent în chihlimbariu); apoi
selectaţi ciclul necesar şi apăsaţi din nou PORNIRE/PAUZĂ.
Pentru a deschide hubloul în timpul derulării unui ciclu, apăsaţi
butonul PORNIRE/PAUZĂ; hubloul poate fi deschis dacă
simbolul
se aprinde. Apăsaţi din nou butonul PORNIRE/
PAUZĂ pentru a relua programul de unde a fost întrerupt.
8. ANULAREA UNUI PROGRAM ÎN CURS DE DERULARE (DACĂ
ESTE NECESAR)
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
până când maşina de
spălat cu uscător se opreşte.
Dacă nivelul de apă şi temperatura sunt destul de scăzute,
hubloul se deblochează şi poate fi deschis.
Hubloul rămâne blocat dacă există apă în tambur. Pentru a
debloca hubloul, porniţi maşina de spălat cu uscător, selectaţi
programul
şi dezactivaţi funcţia de centrifugare setând
viteza de centrifugare la “- -“. Apa este evacuată şi hubloul se
deblochează la finalizarea programului.
44
9. OPRIREA MAŞINII DE SPĂLAT CU USCĂTOR LA SFÂRŞITUL
UNUI PROGRAM.
La finalizarea ciclului, pe afişaj va apărea mesajul „Sfârşit cicl”.
Hubloul poate fi deschis numai atunci când simbolul
se
aprinde. Asiguraţi-vă că simbolul de hublou deblocat este
aprins, apoi deschideţi hubloul pentru a scoate rufele.
Apăsaţi
pentru a opri maşina de spălat cu uscător. Pentru
a economisi energie, dacă maşina de spălat cu uscător nu
este oprită manual cu ajutorul butonului
, aceasta se
opreşte automat la aproximativ la aproximativ 30 de minute
după finalizarea programului.
Lăsaţi hubloul întredeschis pentru ca interiorul maşinii de
spălat cu uscător să se usuce.
SFATURI ŞI RECOMANDĂRI
RO
REGULI DE SEPARARE A RUFELOR
• Tipul de ţesătură/indicaţiile de pe etichetă (bumbac, fibre mixte,
sintetice, lână, articole de spălat de mână)
• Culoare (separaţi articolele colorate de cele albe, spălaţi separat
articolele colorate noi)
• Dimensiune (spălaţi împreună articolele de dimensiuni diferite,
pentru a spori eficienţa de spălare şi distribuirea greutăţii în
tambur)
• Ţesături delicate (introduceţi articolele mici – precum ciorapii de
nailon – şi articolele de îmbrăcăminte cu cleme – precum
sutienele – într-un săculeţ pentru rufe sau într-o faţă de pernă cu
fermoar).
GOLIREA BUZUNARELOR
• Obiectele precum monedele sau acele de siguranţă pot deteriora
atât rufele, cât şi tamburul maşinii de spălat rufe.
SIMBOLURILE PENTRU SPĂLARE
DE PE ETICHETELE ARTICOLELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE
Valoarea indicată în simbolul cadă reprezintă temperatura maximă
la care poate fi spălat articolul de îmbrăcăminte.
Acţiune mecanică normală
Acţiune mecanică redusă
Acţiune mecanică foarte redusă
Numai spălare manuală
Nu se spală
CURĂŢAŢI FILTRUL DE APĂ ÎN MOD REGULAT
• Acest lucru este necesar pentru a se evita înfundarea filtrului,
ceea ce ar putea împiedica evacuarea corectă a apei. Consultaţi
secţiunea „Curăţare şi întreţinere”/„Curăţarea filtrului de apă”, din
manualul detaliat care poate fi solicitat şi descărcat de pe site-ul
web. WWW
ECONOMISIREA ENERGIEI ŞI PROTEJAREA
MEDIULUI
• Respectarea limitelor de încărcare indicate în tabelul cu
programe va determina optimizarea energiei, a consumului de
apă şi detergent şi reducerea duratelor de spălare.
• Nu depăşiţi cantităţile de detergent recomandate de producător.
• Economisiţi energie utilizând un program de spălare la 60 °C în
loc de 90 °C sau un program de spălare la 40 °C în de 60 °C. Vă
recomandăm să utilizaţi programul
60 °C pentru articolele
de îmbrăcăminte din bumbac, care este mai lung, dar utilizează
mai puţină energie.
• Pentru a economisi energie şi timp atunci când spălaţi şi uscaţi,
selectaţi cea mai ridicată viteză de centrifugare disponibilă
pentru program pentru a reduce cantitatea de apă reziduală din
articolele de îmbrăcăminte la sfârşitul ciclului de spălare.
45
TABELUL CU PROGRAME
-
BUMBAC
- 60°C
1600
10
7
-
SINTETICE (3)
- 60°C
1200
5
5
-
- 40°C
800
5
5
-
- 30°C
--
1
1
-
- 40°C
800
2,5
2,5
ECO BUMBAC (1)
- 60°C
1600
10
7
ECO BUMBAC
- 40°C
1600
10
7
- 90°C
1600
10
7
-
1600
10
7
-
1600
10
7
4,5
4,5
DELICATE
LÂNĂ
RUFE ALBE
CENTRIFUGARE + EVACUARE *
CLĂTIRE + CENTRIFUGARE
DDurata programului este indicată pe afişaj.
JEANS
-
-
-
-
Prespălare
-
-
(90°)
SPORT
- 40°C
600
PLAPUMĂ
- 30°C
1000
-
3,5
-
RAPID 30’
- 30°C
800
-
4
-
-
COLOURS 15°
15°C
1000
5,5
5,5
-
SPALĂ/USUCĂ ÎN 45’
30°C
1600
1
1
-
SPALĂ/USUCĂ ÎN 90’
30°C
1200
2
2
-
Selectabil/opţional
-
Neselectabil/neaplicabil
Lichid
5,5
Pudră
5,5
Balsam de rufe
1000
Detergent
recomandat
Spălare
- 40°C
Durată (Minute)
Încărcătură maximă pentru ciclu de
uscare (kg)
AMESTEC
Program
Uscare
Încărcătură maximă pentru ciclu de
spălare (kg)
Viteză max. de centrifugare (rot/min)
Temperaturi disponibile
Detergenţi şi aditivi
-
Cantitate necesară
Cantitate opţională
Pentru programele de spălare la temperaturi de peste 50 °C, vă recomandăm să utilizaţi detergent pudră în loc de detergent lichid şi să urmaţi
instrucţiunile de pe ambalajul detergentului.
* Selectaţi programul
şi setaţi viteza de centrifugare la “- -“ doar pentru a evacua apa.
1) Program de testare în conformitate cu standardul EN 50229 (Spãlare): selectaţi programul
2) Program lung pentru bumbac: setaţi programul
la o temperatură de 40 °C.
3) Program sintetic lung: setaţi programul
cu o temperatură de 40°C.
la o temperatură de 60 °C.
Program de testare în conformitate cu standardul EN 50229 (uscare): selectați programul de spălare
sarcini. Prima uscare trebuie să fie efectuată cu sarcina nominală.
și setați nivelul de uscare “
”, pentru ambele
Durata ciclului indicată pe afişaj sau în manual reprezintă timpul estimat calculat pentru condiţiile standard. Durata reală a ciclului poate varia în funcţie de un
număr de factori diverşi, precum temperatura şi presiunea de intrare a apei, temperatura ambientală, cantitatea de detergent, dimensiunea şi tipul de
încărcătură, distribuţia încărcăturii şi orice funcţii opţionale suplimentare selectate.
46
RO
PROGRAME
Urmaţi instrucţiunile indicate de simbolurile de spălare
aferente articolului de îmbrăcăminte.
AMESTEC
pentru a spăla articole rezistente cu un grad uşor sau normal de
murdărie, din bumbac, in, fibre sintetice şi fibre mixte.
BUMBAC
pentru a spăla articole cu un grad de murdărie normal sau foarte
murdare: prosoape, lenjerie intimă, feţe de masă şi cearşafuri etc., din
bumbac şi in rezistent.
SINTETICE
pentru a spăla articole cu un grad de murdărie normal, fabricate
din fibre sintetice (precum poliester, poliacril, vâscoză etc.) sau
bumbac/amestecuri de fibre sintetice.
JEANS
Întoarceţi articolele de îmbrăcăminte pe dos înainte de a le spăla
şi folosiţi un detergent lichid.
DELICATE
pentru a spăla articole de îmbrăcăminte deosebit de delicate. Se
recomandă întoarcerea articolelor de îmbrăcăminte pe dos înainte
de a le spăla.
LÂNĂ
Toate articolele de lână pot fi spălate folosind programul „Lână”,
chiar şi cele care poartă eticheta „Numai spălare manuală”. Pentru
rezultate optime, utilizaţi detergenţi speciali şi nu depăşiţi
încărcătura max. specificată de rufe.
ECO BUMBAC
pentru a spăla articole de îmbrăcăminte din bumbac cu grad de
murdărie normal. La 40 °C şi 60 °C, programul standard pentru
bumbac şi cel mai avantajos program din punctul de vedere al
consumului combinat de apă şi energie electrică.
RUFE ALBE
Pentru spălarea articolelor cu un grad mediu de murdărie sau
foarte murdare: prosoape, lenjerie intimă, feţe de masă şi cearşafuri
etc., din bumbac şi in rezistent. Numai atunci când temperatura
selectată este de 90 °C, ciclul include o etapă de prespălare înainte
de etapa de spălare principală. În acest caz, se recomandă să
adăugaţi detergent atât în compartimentul pentru prespălare, cât
şi în cel pentru spălare principală.
CENTRIFUGARE + EVACUARE
centrifughează încărcătura, apoi evacuează apa.
articole rezistente.
Pentru
CLĂTIRE + CENTRIFUGARE
clăteşte şi apoi centrifughează. Pentru articole rezistente.
SPORT
a fost studiat pentru spălarea ţesăturilor utilizate la confecţionarea
hainelor sportive (echipamente, pantaloni scurţi etc.) puţin
murdare; pentru cele mai bune rezultate, se recomandă să nu
depăşiţi cantitatea maximă admisă indicată în „TABELUL CU
PROGRAME”. Se recomandă utilizarea detergentului lichid într-o
cantitate adecvată unei încărcări pe jumătate a maşinii.
PLAPUMĂ
conceput pentru spălarea articolelor matlasate cu puf, precum
plăpumile sau pilotele, pernele şi hanoracele. Este recomandat
ca articolele matlasate să aibă colţurile îndoite în interior când
sunt încărcate în tambur şi ca volumul acestora să nu
depăşească ¾ din volumul tamburului. Pentru o spălarea
optimă, este recomandat să utilizaţi detergent lichid.
RAPID 30’
pentru a spăla rapid articole cu un grad de murdărie redus: acest
ciclu durează numai 30 de minute, economisind timp şi energie.
Încărcătură de maxim 4 Kg.
COLOURS 15°
Acest ciclu vă ajută să protejaţi culorile prin spălare în apă rece
(15 °C) şi utilizează mai puţină energie electrică pentru a încălzi
apa, oferind în acelaşi timp rezultate de spălare satisfăcătoare.
Adecvat pentru articole cu un grad de murdărie redus,
nepătate. La o temperatură de numai 15 °C, acest ciclu oferă
rezultate de spălare comparabile cu cele ale programului
Încărcătură mixtă 40 °C.
SPALĂ/USUCĂ ÎN 45’
pentru a spăla şi usca rapid articole din fibre sintetice şi din
bumbac cu grad de murdărie redus. Acest ciclu spală şi usucă o
încărcătură de rufe de până la 1 kg în numai 45 de minute.
SPALĂ/USUCĂ ÎN 90’
pentru a spăla şi usca rapid articole din fibre sintetice şi din
bumbac. Acest ciclu spală şi usucă o încărcătură de rufe de până
la 2 kg în numai 90 de minute.
OPŢIUNI ŞI FUNCŢII
OPŢIUNI selectabile direct prin apăsarea butonului
corespunzător
! Dacă opţiunea selectată nu este compatibilă cu programul
setat, este emis un semnal sonor de eroare, iar pe afişaj este
prezentat textul „Neselectabil”. Opţiunea nu este selectată.
FRESHCARE+
Această opțiune, dacă este asociată ciclurilor de spălare, le
crește performanța generând vapori pentru inhibarea
proliferării principalelor surse ale mirosurilor neplăcute în
interiorul aparatului (exclusiv pentru spălare). După faza cu
vapori mașina execută un ciclu delicat în care efectuează
rotații lente ale cuvei. Când opțiunea FRESHCARE+ e
asociată unor cicluri de uscare ea previne formarea de
pliuri dificile pe rufe datorită rotațiilor lente ale cuvei.
Ciclul FRESHCARE+ începe la finalul spălării sau la finalul
uscării și continuă pe o durată maximă de 6 ore; poate fi
întrerupt în orice moment apăsând orice tastă de pe panoul
de comandă sau rotind butonul. Așteptați circa 5 minute
înainte de a deschide ușa.
CLĂTIRE INTENSIVĂ
Opţiunea vă permite să selectaţi tipul de clătire dorit pentru
îngrijirea maximă a pielii sensibile. Prima apăsare a butonului
stabileşte nivelul „Extra +1” care vă permite să selectaţi o
clătire suplimentară faţă de cele standard ale ciclului, pentru
a elimina toate urmele de detergent. A doua apăsare a
butonului stabileşte nivelul „Extra +2” care vă permite să
selectaţi două clătiri suplimentare faţă de cele standard ale
ciclului şi este recomandat pentru pielea foarte sensibilă. A
treia apăsare a butonului stabileşte nivelul „Extra +3” care vă
permite să selectaţi trei clătiri suplimentare faţă de cele
standard ale ciclului. Opţiunea activată cu cicluri la o
temperatură de 40° permite eliminarea principalilor alergeni,
precum părul de pisică şi polenul, cu cicluri la o
47
temperatură mai mare de 40° se obţine un nivel optim de
protecţie antialergică.
Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la tipul de clătire
„Clătire normală”. Dacă nu se poate regla sau modifica
reglarea existentă, pe ecran se va vizualiza „NESELECTABIL”
sau „NEMODIFICABIL”.
RAPID
Prin selectarea acestei opţiuni, se reduce durata programului
cu până la 50% în funcţie de ciclul ales, asigurând în acelaşi
timp o economie de apă şi de energie. Folosiţi acest ciclu
pentru rufe care nu sunt excesiv de murdare.
BLOCARE TASTE
pentru a bloca panoul de comandă, apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul
timp de aproximativ 2 secunde. Atunci când pe
display apare mesajul “BLOCARE TASTE ACTIV” panoul de
control este blocat (cu excepţia butonului
). Astfel, se evită
modificările neintenţionate ale programelor, mai ales atunci
când se află copii în apropierea aparatului.
Pentru a debloca panoul de comandă, apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul
timp de aproximativ 2 secunde.
h. PORNIRE ÎNTÂRZIAT
Pentru a seta pornirea la un moment ulterior a programului
selectat, apăsaţi butonul pentru a seta durata de temporizare
dorită. Pentru a anula pornirea întârziată, apăsaţi din nou
butonul până când apare valoarea “-- h” pe afişaj.
GHID DE ÎNTREŢINERE ŞI DE REMEDIERE A DEFECŢIUNILOR
Consultaţi instrucţiunile de utilizare pentru a obţine indicaţii
privind procedurile de întreţinere şi problemele de remediere a
defecţiunilor.
CUM PUTEŢI PRIMI INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE
> Telefonaţi la serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare
> Utilizaţi acest cod QR
WWW
DOSARUL TEHNIC
Dosarul tehnic care conţine valorile privind consumul de energie
poate fi descărcat de pe site-ul web al Whirlpool http://docs.
whirlpool.eu
CONTACTAREA SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POSTVÂNZARE
Atunci când contactaţi serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare,
va trebui să specificaţi codurile indicate pe eticheta adezivă de pe
partea interioară a hubloului. Numărul de telefon este specificat în
certificatul de garanţie.
> Descărcaţi manualul de pe site-ul web al Whirlpool
http://docs.whirlpool.eu
În acest sens, trebuie să introduceţi codul comercial corect al a
produsului, indicat pe eticheta adezivă a acestuia.
Whirlpool Europe s.r.l.
Viale G.Borghi 27
21025 Comerio - Italy
Whirlpool® este o marcă înregistrată a Whirlpool, SUA.
001
48
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising