Whirlpool | AWZ8HPS | Setup and user guide | Whirlpool AWZ8HPS Navodila

Whirlpool AWZ8HPS Navodila
Hitri vodnik
5
11
HVALA, DA STE KUPILI IZDELEK ZNAMKE WHIRLPOOL.
6
10
Aparat registrirajte na spletni strani
www.whirlpool.eu/register, da vam bomo
lahko nudili celovit servis in podporo
UPRAVLJALNA PLOŠČA
1 Vključen/Izključen (dolg pritisk – ponastavitev)
2 Ročica za izbor programa
3 Zagon/Premor
Opcijski gumbi*
4 Konec cikla
5 Visoka temperatura
6 Proti zapletanju (dolg pritisk – Tiho)
7 Stopnja suhosti
8 Zamik vklopa
9 Časovno sušenje
10 Hitri (dolg pritisk – Tipke so blokirane)
11 Nežno
12 Fresh care+
3“
3“
SL
Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.
h
2
7
8
9
4
12
5
11
6
3“
3“
1
10
3
h
2
7
8
3
9
*Na nekaterih modelih je lahko prisoten opis v besedah namesto ikone
INDIKATORJI
Stopnja suhosti:
Suho za likanje Suho za obešenje - Suho za omaro Zelo suho
Faza cikla:
Sušenje - Ohlajanje - Konec cikla
Izprazniti posodo za vodo Očistiti filter na vratih Očistiti spodnji filter
Glej poglavje odpravljanje težav:
Okvara: Pokličite tehnični servis. DEMO Demo način
PRVA UPORABA
PROGRAMI
Posoda za vodo mora biti pravilno vstavljena. Odtočna cev na
zadnji strani sušilnega stroja mora biti pravilno pritrjena na
posodo za vodo sušilnega stroja (glejte sliko) ali pa na domačo
kanalizacijo.
Sušilnik je treba namestiti v prostor s temperaturo od 20° do
23°C, ker je samo tako zagotovljeno optimalno delovanje.
Pravilno delovanje je vsekakor zagotovljeno v razponu od 14° do
30°C. Pred uporabo sušilnika preverite, da je bil vsaj 6 ur v
navpičnem položaju.
Bombaž eko
kg Maks.*
Običajni program za bombaž, ki je primeren za sušenje običajno
mokrega bombažnega perila. Najbolj učinkovit program glede porabe
elektrike za sušenje bombažnega perila. Energetsko označevanje
temelji na tem programu.
Mešano
kg 4 Ta program je namenjen skupnemu sušenju bombažnih in
sintetičnih tkanin.
Posteljnina
Kg Maks.*
Ta program je namenjen sušenju bombažnih rjuh.
Srajce
kg 3 Program za sušenje srajc iz bombaža ali mešanice bombaža in
sintetike.
Športna ob.
kg 4 Za sušenje športnega perila iz sintetike ali mešanice sintetike in
bombaža.
Prešite odeje
Za sušenje debelega perila, npr. ene prešite odeje.
Jeans
kg 3 Za sušenje jeans hlač in perila iz odporne tkanine (npr. Denim),
kot so hlače in jakne.
Lahko likanje
Cikel omogoča sprostitev vlaken, s čimer postaneta likanje in
upogibanje lažja. Ne uporabljajte pri še vlažnem perilu. Primeren za
majhne količine perila iz bombaža ali mešanice iz bombaža in
sintetike.
VSAKODNEVNA UPORABA
Izvajanje tu opisanih postopkov vam bo omogočilo, da bo
aparat ostal v OPTIMALNEM stanju. Ne pozabite izprazniti
posode za vodo po vsakem ciklu sušenja. Prav tako je treba
očistiti filter po vsakem ciklu sušenja (glej poglavje Nega in
vzdrževanje).
1. Odprite vrata in naložite perilo; bodite pozorni na navodila
na všitkih oblek in na maksimalno obremenitev, omenjeno v
predstavitvi programov. Izpraznite vse žepe. Pazite, da se perilo ne
zagozdi v vratih in/ali filtru na vratih.
2. Zaprite vrata.
3. Pritisnite na tipko Vklj./Izklj.
4. Izberite program glede na vrsto perila.
5. Če je potrebno, izberite dodatne opcije.
6. Za zagon cikla pritisnite na tipko za Zagon/Premor.
7. Na konec cikla sušenja vas opozori zvočni signal. Indikator na
kontrolni plošči opozori na konec cikla. Perilo bo manj zmečkano,
če ga boste odstranili takoj po koncu cikla.
8. Stroj izklopite s pritiskom na gumb Vklj./Izklj., odprite vrata in
odstranite perilo. Če aparata ne izklopite ročno, se sam izklopi
približno 15 minut po koncu cikla, da zagotovi prihranek energije.
V kolikor zadnjega koraka ne opravite takoj, nekateri aparati oziroma
programi/opcije razpolagajo s sistemom proti mečkanju in še nekaj
*MAKS. POLNJ. 8 Kg (Suho perilo)
ur po koncu sušenja se boben vrti ob rednih intervalih in s tem
preprečuje nastanek gub.
Varnostna
navodila,energije
uporabniški
priročnik
podatkovno
kartico
izdelka s podatki
o porabi energije
V primeru prekinitve
dobave električne
je treba
pritisnitiinna
xxxx
VŠITKI
Z NAVODILI
O VZDRŽEVANJU
lahko
tipko za Zagon/Premor
zaprenesete:
ponovno sprožitev cikla.
Preverite všitke perila predvsem, ko ga prvič sušite v sušilniku. V
•
z obiskom spletne strani docs.whirlpool.eu
nadaljevanju so navedeni najpogostejši simboli:
• MED
z uporabo
QR kode CIKLA
ODPRTJE VRATC
POTEKOM
xxxxxxxxxxxx
• je Lahko
pa se
tudi obrnete
servisno
službo
številko
v garancijski
knjižici). Ko stopite
Med obratovanjem
mogoče
odpreti
vratca. na
Potem,
ko ste
jih (glejte telefonsko
Primerno
za sušenje
v sušilniku.
v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.
zaprli, morate ponovno
pritisniti na tipko za Zagon/Premor; s
Neprimerno za sušenje v sušilniku.
tem ponovno zaženete sušilnik.
Sušiti pri visoki temperaturi.
Sušiti pri nizki temperaturi.
Trajanje teh programov je odvisno od količine perila, vreste
blaga, hitrosti centrifuge vašega pralnega stroja in drugih
izbranih opcij. Pri modelih z ekranom je trajanje ciklov
prikazano na upravljalni plošči. Preostali čas je stalno pod
nadzorom med potekom cikla sušenja, tako da stroj kaže čim
bolj natančno oceno časa.
Poživitev
Kratek program za osvežitev tkanin na osnovi svežega zraka.
Ne uporabljajte s še vlažnim perilom. Lahko se uporablja s kakršno
koli količino perila, vendar je učinkovitejši z majhno količino. Cikel
traja približno 20 minut.
Hitri 30'
kg 0,5
Za sušenje bombažnega perila, že ožetega v pralnem stroju
pri visoki hitrosti.
Barvno
kg Maks.*
Program za nežno sušenje.
Svila
kg 0,5 Za sušenje svilenega perila.
Wool kg 1 Program za sušenje volnenega perila. Priporočamo, da perilo
obrnete z narobno stranjo navzven pred sušenjem. Pustite
debelejše robove, ki so po sušenju še vlažnu, da se posušijo na
zraku.
Občut. perilo
kg 2 Za sušenje občutljivega perila, ki zahteva nežno sušenje.
Sintetika
kg 4 Za sušenje perila iz sintetičnih vlaken.
OPCIJE
Po izbiri programa lahko po potrebi nastavite razne opcije.
Stopnja suhosti
Na gumb pritisnite večkrat, da izberete različno stopnjo
preostale vlage v perilu. Indikator opozarja na stopnjo vlažnosti, ki
jo izbirate.
Suho za likanje: rahlo sušenje. Pripomore k lažjemu likanju
takoj po koncu cikla.
Suho za obešenje: za občutljivo perilo, namenjeno obešanju.
Suho za omaro: perilo lahko zložite in spravite v omaro.
Zelo suho: za perilo, ki ga želite obleči ob koncu cikla.
Časovno sušenje
Ta opcija omogoča izbor časa sušenja. S pritiskom na ustrezni
gumb lahko izberete čas sušenja. Indikator na kontrolni plošči
kaže čas, ki ga izbirate.
Zamik vklopa
h
S to opcijo je mogoče določiti zamik začetka cikla.
Večkrat pritisnite na ustrezni gumb, da nastavite želeni zamik. Po
dosegu največjega možnega zamika naknadni pritisk na gumb
ponastavi opcijo. Indikator na upravni plošči kaže čas, ki ga
izbirate. Po pritisku na tipko za Zagon/Premor: stroj kaže čas do
zagona cikla. Če ponovno odprete vrata, potem ko ste jih že zaprli,
morate ponovno pritisniti na tipko za Zagon/Premor.
Hitri
Omogoča hitrejše sušenje.
Fresh care+
Če pustite perilo v bobnu po koncu cikla, se lahko bakterije v
njem razmnožijo. S to opcijo lahko to možnost omejite na osnovi
nadzora temperature in vrtenja bobna. Ta postopek lahko traja
največ 6 ur po koncu izbranega programa. Če ste to opcijo izbrali
ob prejšnjem sušenju, ostane v spominu.
Če to opcijo uporabite skupaj z zamikom zagona, bo stroj
obdelavo proti mečkanju dodal zamiku (z občasnim vrtenjem
bobna).
OPCIJSKI GUMBI
S temi gumbi lahko prilagodite izbrani program vašim željam.
Nekatere opcije niso na voljo za vse programe. Nekatere opcije
niso skladne z drugimi že izbranimi. V primeru neskladja se sproži
zvočni alarm in/ali utripa indikator. Če je opcija na voljo, indikator
izbrane opcije gori. Nekatere opcije se lahko shranijo v spominu
programa, če ste jih izbrali ob zadnjem sušenju.
Tipke so blokirane
S to opcijo postanejo vsa povelja stroja nedosegljiva razen Vklj./Izklj.
Ko je stroj vklopljen:
• pritiskajte na gumb, dokler se ne prižge ustrezni indikator.
• opcijo deaktivirate tako, da pritiskate na gumb, dokler indikator
ne ugasne.
Če ste to opcijo izbrali ob prejšnjem sušenju, ostane v spominu.
Konec cikla
Ta opcija sproži daljši zvočni signal ob koncu cikla. Aktivirajte
jo, če niste gotovi, da boste zaslišali normalni signal ob koncu
cikla. Če ste to opcijo izbrali ob prejšnjem sušenju, ostane v
spominu.
Tiho
Ta opcija onesposobi vse zvočne signale kontrolne plošče.
Alarmi o napakah so še dalje aktivni.
• Opcijo aktivirate tako, da pritiskate na gumb, dokler se ne prižge
ustrezni indikator.
• Opcijo izklopite tako, da pritiskate na gumb, dokler ustrezni
indikator ne ugasne.
Visoka temperatura
Izboljša sušilno zmogljivost. Opcija je primerna za sušenje
trpežnega perila; uporablja se s časovno nastavitvijo ciklov.
Proti zapletanju
Ta opcija doda obdelavo proti mečkanju ob koncu cikla z
občasnim vrtenjem bobna (trajanje do 10 ur). Priporočamo jo,
ko ne morete odstraniti perila takoj po sušenju. Če to opcijo
uporabite skupaj z zamikom zagona, bo stroj obdelavo proti
mečkanju dodal zamiku. Če ste to opcijo izbrali ob prejšnjem
sušenju, ostane v spominu.
Nežno
Omogoča nežnejšo obravnavo perila tako, da zniža
temperaturo sušenja.
Družba The Woolmark Company je odobrila sušilni cikel za volno tega stroja.
Odobritev velja za sušenje volnenih
oblacil z oznako »rocno pranje« pod
pogojem, da sušenje poteka v skladu z navodili izdelovalca tega stroja.
Upoštevajte navodila za vzdrževanje na
všitku oblacila in druga navodila.
M1762 . Oznaka Woolmark je v mnogih državah certifikacijska znamka.
SL
Hitri vodnik
HVALA, DA STE KUPILI IZDELEK ZNAMKE WHIRLPOOL.
NEGA Aparat
IN VZDRŽEVANJE
registrirajte na spletni strani
RAVNANJE V PRIMERU TRANSPORTA
Pred uporabo
aparata pozorno
varnostna
navodila.
www.whirlpool.eu/register,
da vam bomo
Med postopki
čiščenja in vzdrževanja
ločite aparat od
Nikoli ne prijemajte
sušilnegapreberite
stroja za delovno
površino,
če ga
lahko
nudili
celovit
servis
in
podporo
električnega omrežja.
želite dvigniti.
Po vsakem ciklu izpraznite posodo za vodo (glej sliko A). 1. Sušilni stroj izklopite iz omrežne napetosti.
2. Vrata in posoda za vodo morajo biti dobro zaprta.
Izvlecite posodo iz sušilnika in izlijte vsebino v lijak ali drug 3. Če je odtočna cev priključena v kanalizacijo, jo znova pritrdite
podoben sistem za odvajanje vode, nato pa posodo postavite na na zadnji strani sušilnega stroja (glejte navodila za namestitev).
mesto. Sušilnika ne uporabljajte, dokler niste ponovno namestili
posode na mesto.
Čiščenje filtra na vratih po vsakem ciklu (glej sliko B).
Snemite filter in ga očistite; pri tem odstranite morebitne dlake s
površine filtra tako, da ga sperete pod tekočo vodo ali posesate
s sesalnikom. Če želite doseči optimalno učinkovitost, posušite
vse filtre, preden jih vstavite nazaj na njihovo mesto. Sušilnika ne
uporabljajte, če niste prej postavili filtra na mesto.
Kako sneti filter na vratih:
1. Odprite vrata in povlecite filter navzgor.
2. Odprite filter in ga skrbno očistite ter odstranite dlake. Postavite
ga na mesto; preverite, da leži tik ob tesnilu sušilnika.
Čiščenje spodnjega filtra ob vklopu ustreznega
indikatorja (glej sliko C).
Filter izvlecite in ga očistite ter odstranite morebitne dlake s
površine tako, da filter sperete pod tekočo vodo ali posesate s
sesalcem. Priporočamo, da ta cikel očistite po vsakem ciklu, da
izboljšate sušilno zmogljivost. Sušilca ne uporabljajte, če niste
prej postavili filtra na njegovo mesto.
Kako sneti spodnji filter:
1. Odprite spodnja vratca.
2. Poprimite za ročico in izvlecite spodnji filter.
3. Odprite hrbtno stran filtra in odstranite morebitne dlake z
notranje površine mrežice.
4. Očistite komoro spodnjega filtra in se pri tem ne dotikajte res.
5. Ponovno zaprite hrbtno stran spodnjega filtra in filter spet
vstavite na svoje mesto. Preverite, da je pravilno vstavljen.
6. Spustite ročico filtra in zaprite spodnja vratca.
7. Preverite, da je odprtina za dovod zraka prosta.
Poraba energije
Ko je aparat izklopljen (Po) Watt
0.50
Ko je aparat vklopljen (Pl) Watt
1.00
Programi
Kg
kWh
Minute
Bombaž Eko*
8
1.78
194
Bombaž Eko
4
1.15
135
Sintetika
4
0.73
95
* Referenčni program za energetsko oznako. Primeren je za sušenje
normalnega bombažnega perila in je energetsko najučinkovitejši
program za bombažno perilo. (Standardna/tovarniška konfiguracija).
Sistem s toplotno črpalko
Toplotna črpalka vsebuje toplogredne pline, ki se nahajajo v
hermetično zaprti enoti. Ta zaprta enota vsebuje 0,18 kg plina
R134a F. GWP = 1430 (1 t C02).
Filtri so bistveni deli sušilnega postopka. Na njih se zbirajo
dlačice, ki nastajajo med sušenjem. Če se filtri zamašijo, je
pretok zraka v stroju onemogočen, čas sušenja se podaljša,
poraba energije se poveča, sušilnik pa se lahko poškoduje.
Če teh postopkov ne izvedete pravilno, zagon sušilnika ni
vedno mogoč.
OPIS IZDELKA
1.
2.
3.
4.
Posoda za vodo
Odprtina za dovod zraka
Spodnji filter
Filter na vratih
A
1
B
C
Varnostna navodila, uporabniški priročnik in podatkovno kartico izdelka s podatki o porabi energije
lahko prenesete:
•
z obiskom spletne strani docs.whirlpool.eu
•
z uporabo QR kode
•
Lahko pa se tudi obrnete na servisno službo (glejte telefonsko številko v garancijski knjižici). Ko stopite
2 kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.
v stik z4našo servisno službo, navedite
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
SL
Hitri vodnik
HVALA, DA STE KUPILI IZDELEK ZNAMKE WHIRLPOOL.
ODPRAVLJANJE
TEŽAV
Aparat registrirajte
na spletni strani
Pred
uporabo
aparataservis.
pozorno
preberite
varnostna
www.whirlpool.eu/register,
da vam
bomotabelo, preden se
V primeru
motenj delovanja preglejte
spodnjo
obrnete
na tehnični
Težave
so pogosto
lažjega navodila.
značaja in jih
lahko nudili celovit servis in podporo
je mogoče rešiti v nekaj minutah.
Težava
Možen vzrok
Vtič ni pravilno vstavljen v električno vtičnico.
Sušilnik se ne
prižge
Vtičnica ne deluje.
Prišlo je do prekinitve električne napetosti.
Počakajte na ponovno vzpostavitev elektrike.
Vrata so odprta.
Zaprite vrata.
Če vaš aparat razpolaga s to funkcijo: počakajte do konca
nastavljenega zamika ali izklopite aparat in ga ponastavite. Glej
poglavje Opcije.
Nastavljen je zamik zagona cikla.
Sušilnik se ne
zažene.
Čas sušenja je
zelo dolg.
Rešitev
Vstavite vtič napajalnega kabla v električno vtičnico.
Poskusite priključiti drug aparat na isto vtičnico. Ne uporabljajte
električnih pripomočkov za povezavo z vtičnico, npr. adapterjev ali
podaljškov.
Niste pritisnili na tipko Zagon/Premor za zagon
programa.
Pritisnite na tipko Zagon/Premor.
Na aparatih, ki razpolagajo s funkcijo blokade
gumbov, je aktivirana ta opcija.
Glej poglavje Opcije; če je funkcija blokade gumbov aktivirana, jo
izklopite. Izklop stroja ne zadostuje za izbris te opcije.
Niste opravili potrebnih vzdrževalnih posegov.
Glej poglavje Nega in vzdrževanje: opravite tam opisane posege.
Nastavljeni program, čas in/ali stopnja sušenja
niso primerni za vrsto ali količino perila, ki se
nahaja v sušilniku.
Glej poglavje o programih in opcijah, kjer lahko opredelite program in
opcijo, ki ustreza vašemu perilu.
Perilo je prevlažno.
Opravite cikel pranja s centrifugo z večjim številom obratov, da
izločite čim večjo količino vode.
Glej poglavje o programih, kjer lahko preverite največjo možno
obremenitev za vsak program.
V primeru prekinitve dobave elektrike je potrebno pritisniti na tipko
Zagon/Premor za ponovni zagon cikla.
Sušilnik je morda prepoln.
Program ni
Morda je prišlo je do prekinitve električne
zaključen.
napetosti.
Indikatorji gorijo ali utripajo
Posoda za vodo Posoda za vodo je polna.
Izpraznite posodo za vodo. Glej poglavje Nega in vzdrževanje.
Filter na vratih
in/ali spodnji
filter*
Napaka pri dovajanju zraka, potrebnega za
delovanje stroja.
Očistite filter na vratih in spodnji filter ter preverite, da je odprtina
za dovod zraka prosta. Če tega ne izvedete pravilno, bi lahko nastale
poškodbe na aparatu.
Spodnji filter*
Spodnji filter je treba očistiti.
Očistite spodnji filter. Glej poglavje vzdrževanje.
Demo način
Cikel traja nekaj Sušilnik je v demo načinu. Indikator DEMO gori.
minut.
Če se na ekranu
prikaže simbol
francoskega
ključa, to
pomeni okvaro
na aparatu.
Tipala aparata so zaznali nepravilno delovanje.
Izklopite Demo način. Naslednje posege morate izvesti v zaporedju in
brez prekinitev. Aparat vklopite in ga nato izklopite. Pritisnite na tipko
Zagon/Premor, dokler ne zaslišite zvočnega signala.
Aparat ponovno vklopite. Indikator "DEMO" utripa in nato ugasne.
Sušilnik izklopite in ločite od električnega omrežja. Takoj odprite vrata
in odstranite perilo, tako da se toplota lahko razprši. Počakajte vsaj 15
minut. Sušilnik spet priklopite na električno omrežje, naložite perilo
in ponovno zaženite cikel sušenja. Če težava ni odpravljena, se
obrnite na tehnični servis in mu sporočite črke in številke, ki
utripajo na ekranu.
Npr. F3 in E2
*Opomba: nekateri modeli razpolagajo s funkcijo samodejnega čiščenja; ti aparati nimajo spodnjega filtra; glej poglavje Nega in
vzdrževanje.
Varnostna navodila, uporabniški priročnik in podatkovno kartico izdelka s podatki o porabi energije
lahko prenesete:
•
z obiskom spletne strani docs.whirlpool.eu
•
z uporabo QR kode
•
Lahko pa se tudi obrnete na servisno službo (glejte telefonsko številko v garancijski knjižici). Ko stopite
v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising