Whirlpool | AKH 4012 IX | Setup and user guide | Whirlpool AKH 4012 IX Gebruikershandleiding

Whirlpool AKH 4012 IX Gebruikershandleiding
NL
Snelgids
DANK U DAT U ONS PRODUCT HEEFT
AANGESCHAFT.
Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.
HET APPARAAT VOOR HET EERST GEBRUIKEN
DE OVEN VERWARMEN
Een nieuwe oven kan geuren afgeven die tijdens het productieproces
zijn achtergebleven: dit is volkomen normaal.Voordat u begint met
het bereiden van voedsel, raden we daarom aan om de lege oven te
verwarmen, om alle mogelijke geuren te verwijderen. Remove any
protective cardboard or transparent film from the oven and remove
any accessories from inside it. Verwarm de oven tot 250°C gedurende
ongeveer één uur: De oven moet leeg zijn gedurende deze tijd. Follow
the instructions for setting the function correctly.
Let op: Het is raadzaam om de kamer na het eerste gebruik van het
apparaat te luchten.
BEDIENINGSPANEEL
2
A
B
1
2A 2B 2A
1. SELECTIEKNOP
Om de oven in te schakelen door het selecteren van een functie.
Selecteer de positie voor het uitschakelen van de oven.
2. ELEKTRONISCHE PROGRAMMEERFUNCTIES
2A. AANRAAKKNOP +/Voor het verlagen of verhogen van de waarde op het display.
2B. TIJDKNOP
Voor het selecteren van diverse instellingen: timer, duur, einde
bereiding.
3. THERMOSTAATKNOP
Draai rond om de gewenste temperatuur te selecteren.
3
C
D 4
4. LED THERMOSTAAT/VOORVERWARMING
Gaat aan tijdens het verwarmen.
Gaat uit eens de gewenste temperatuur bereikt is.
BEDIENINGSKNOPPEN VOOR KOOKPLAAT
A. voor kookzone linksvoor.
B. voor kookzone linksachter.
C. voor kookzone rechtsachter.
D. voor kookzone rechtsvoor.
Let op: Alle knoppen zijn druk-geactiveerde knoppen. Druk naar beneden
op het midden van de knop om het uit de zitting te laten komen.
ACCESSOIRES
Het aantal en type. Bij de Whirlpool Consumentenservice kunt u apart
andere, niet bijgeleverde, accessoires aanschaffen.
ROOSTER Om voedsel te bereiden of als draagrooster
voor pannen, cakevormen en ander ovenvast
kookgerei.
OPVANGBAK* Gebruik deze als een ovenschaal voor
het bereiden van vlees, vis, groenten, focaccia enz. of
plaats deze onder het rooster om het bereidingsvocht
op te vangen.
BAKPLAAT* Gebruik deze voor het bereiden van alle
brood- en deegwaren, maar ook voor gebraad, vis en
papillotte enz.
Schuif het rooster horizontaal over de geleiders en zorg ervoor dat de
zijde met de geheven rand naar boven gericht is. Andere accessoires, zoals
de opvangbak en de bakplaat, worden op dezelfde wijze als het rooster
horizontaal in de oven geschoven.
* Alleen bij bepaalde modellen.
FUNCTIES & DAGELIJKS GEBRUIK
1. SELECTEREN VAN EEN FUNCTIE
Om een functie te selecteren, draai de keuzeknop op het symbool van
de gewenste functie.
OFF
LAMP
Inschakeling van het ovenlampje.
CONVENTIONEEL
Functie geschikt voor de bereiding van willekeurig welk gerecht
op een steunhoogte. De oven voorverwarmen op de gewenste
temperatuur en het gerecht in de oven plaatsen zodra wordt
aangegeven dat de ingestelde temperatuur is bereikt. Aanbevolen
wordt voor de bereiding het tweede of derde inzetniveau te gebruiken.
Deze functie is ook geschikt voor het bereiden van kant-en-klare
diepvriesproducten; volg de aanwijzingen op de verpakking.
TURBO HETE LUCHT
Voor het bakken van taarten met een vloeibare vulling (hartig of
zoet) op één inzetniveau. Deze functie is ook ideaal voor de bereiding
op twee niveaus. Aanbevolen wordt om tijdens de bereiding de
gerechten onderling van plaats te verwisselen om een gelijkmatiger
bereidingsresultaat te bereiken.
GRILL
Om biefstukken, kebabs en saucijzen te grillen, om
gegratineerde groenten te bereiden en brood te roosteren. Verwarm
de oven 3-5 minuten voor. Tijdens de bereiding moet de deur van de
oven dicht blijven. Bij de bereiding van vlees wordt aanbevolen een
beetje water in de opvangbak op de eerste steunhoogte te gieten,
om rookvorming en vetspatten zoveel mogelijk te voorkomen.
Aanbevolen wordt het vlees tijdens de bereiding regelmatig om te
draaien.
TURBOGRILL
Voor het grillen van grote stukken vlees (rosbief, braadstuk,
rollades). Tijdens het bereiden moet de ovendeur gesloten blijven.
Bij de bereiding van vlees wordt aanbevolen een beetje water in de
opvangbak op de eerste steunhoogte te gieten. Dit is om rookvorming
en vetspetters zoveel mogelijk te voorkomen. Het is raadzaam het
vlees tijdens de bereiding regelmatig om te draaien.
ONTDOOIEN
Deze functie kan gebruikt worden om het ontdooien van voedsel op
kamertemperatuur te versnellen. Laat het voedingsmiddel in zijn verpakking
zitten om uitdrogen te voorkomen.
2. EEN FUNCTIE INSCHAKELEN
Om de geselecteerde functie te starten, draai de thermostaatknop
op de gewenste temperatuur. Om de functie op elk moment
te onderbreken, zet de oven uit, draai de keuzeknop en de
en .
thermostaatknop op
3. VOORVERWARM
Zodra de functie geactiveerd is, wordt de led van de thermostaat
ingeschakeld , om aan te geven dat de voorverwarming gestart is. Na
dit proces wordt de led van de thermostaat uitgeschakeld, om aan te
geven dat de oven de ingestelde temperatuur heeft bereikt: plaats het
voedsel in de oven en ga verder met het bereiden.
Let op: Het voedsel in de oven plaatsen vooraleer de fase van de
voorverwarming afgelopen is zal een negatief effect hebben op het
uiteindelijk resultaat van de bereiding.
GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT
Op het bedieningspaneel bevinden zich 4 knoppen (van 0 tot 6) voor
de bediening van de kookplaat. Draai de bedieningsknop van de
betreffende kookplaat naar rechts op de gewenste stand (raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de kookplaat wordt geleverd).
Let op: Draai de knoppen bij het eerste gebruik van de kookplaten op de
stand 6 en laat ze ongeveer 3 minuten werken om geurtjes te verwijderen.
Zet op elk van de kookplaten een pan met een geschikte diameter die
voor de helft met water is gevuld. Laat de kookplaten niet werken zonder
pannen. Wij bevelen het gebruik van kookgerei met een platte en dikke
bodem aan dat speciaal geschikt is voor elektrische kookplaten. De
diameter van de bodem van de pan moet gelijk of iets groter zijn dan die
van de elektrische kookplaat.
GEBRUIK VAN DE ELEKTRONISCHE PROGRAMMEERFUNCTIES
1. Toets – : voor het verlagen van de waarde op het display
: voor het selecteren van diverse instellingen:
2. Knop
a. Timer
b. Bereidingstijd
c. Instelling van eindtijd bereiding
3. Knop +: voor het verhogen van de waarde op het display
A. Het symbool geeft aan dat de timerfunctie actief is
B. Het AUTO-symbool bevestigt dat de instelling gemaakt is
B
A
U
T
O
A
1
2
De oven voor het eerst gebruiken
De tijd en de toon van het geluidssignaal instellen. Nadat de oven op
de netvoeding is aangesloten, knipperen AUTO en 0.00 op het display.
Voor het programmeren van de juiste tijd drukt u gelijktijdig op de
toetsen – en +: het middelste puntje knippert. Programmeer de juiste
tijd met behulp van de toetsen + en –. Druk na het selecteren van de
gewenste waarde op de middelste knop. Op het display wordt “ton 1”
weergegeven. Druk op de knop – om de gewenste toon te selecteren.
Druk na het selecteren van de gewenste toon op de middelste knop.
Om de tijd te wijzigen, gaat u te werk zoals hierboven beschreven.
Instellen van de timer
Om de timer in te stellen, houdt u de middelste knop lang ingedrukt:
op het display wordt 0.00 weergegeven en het kloksymbool knippert.
Programmeer de timer met behulp van de toets + (de maximale
programmeerbare waarde is 23 uur en 59 minuten). Het aftellen begint na
enkele seconden. Op het display wordt de tijd weergegeven en de klok
blijft branden om te bevestigen dat de timer is ingesteld. Druk opnieuw op
de middelste knop om het aftellen te zien en wijzig het indien nodig.
Bereidingstijd instellen
Druk na het selecteren van de bereidingsfunctie en -temperatuur met
behulp van de knoppen op de middelste knop: op het display wordt
0.00 weergegeven en het kloksymbool knippert. Druk nogmaals op
de middelste knop: op het display verschijnen achtereenvolgens
en 0.00 en AUTO knippert. Programmeer de bereidingstijd met
behulp van de toetsen + en – (de maximale programmeerbare
waarde is 10 uur). Na enkele seconden geeft het display de tijd
weer en blijft AUTO branden om de instelling te bevestigen. Om de
resterende bereidingstijd weer te geven en indien nodig te wijzigen,
drukt u 2 seconden op de middelste knop en drukt hier vervolgens
nogmaals op. Als de ingestelde tijd om is, wordt het symbool
uitgeschakeld, klinkt het alarm en knippert AUTO op het display. Druk
op een willekeurige toets om het alarm te deactiveren. Stel de functieen temperatuurknop weer in op nul en druk twee seconden op de
middelste knop om de bereiding te beëindigen.
Eindtijd bereiding uitstellen
Druk na het selecteren van de bereidingstijd op de middelste knop: op
, weergegeven en knipperen achtereenvolgens
het display wordt
de eindtijd van de bereiding en AUTO. Druk op de toets + om de
gewenste eindtijd van de bereiding te bekijken (de bereiding kan
met maximaal 23 uur en 59 minuten worden vertraagd). Na enkele
seconden geeft de display de juiste tijd weer, het symbool
wordt uitgeschakeld en AUTO blijft branden als bevestiging van de
programmering. Om de eindtijd van de bereiding weer te geven en
indien nodig te wijzigen, drukt u op de middelste knop en drukt u hier
vervolgens nog tweemaal op. Aan het einde van het aftellen, gaat het
branden en gaat de oven verder met de geselecteerde
symbool
bereidingsfunctie.
3
BEREIDINGSTABEL
RECEPT
Luchtig gebak
Gevulde taarten
(cheesecake, strudel, appeltaart)
Koekjes / taartjes
Soesjes
FUNCTIE VOORVERWARM STEUNHOOGTE
(VAN ONDER)
TEMP.
(°C)
TIJD
(MIN)
ACCESSOIRES EN OPMERKINGEN
Taartvorm op rooster
Steunhoogte 3: taartvorm op rooster
(verwissel de steunhoogtes halverwege de
bereidingstijd)
Steunhoogte 1: taartvorm op rooster
Opvangbak/bakplaat of taartvorm op
rooster
Steunhoogte 3: taartvorm op rooster
(verwissel de steunhoogtes halverwege de
bereidingstijd)
Steunhoogte 1: taartvorm op rooster
Opvangbak / bakplaat
Steunhoogte 3: draadrooster (verwissel de
steunhoogtes halverwege de bereidingstijd)
Steunhoogte 1: Opvangbak / bakplaat
Opvangbak / bakplaat
Steunhoogte 3: ovenschaal op rooster
(verwissel de steunhoogtes halverwege de
bereidingstijd)
Steunhoogte 1: Opvangbak / bakplaat
Ja
2
160 - 180
35 - 55
Ja
1-3
150 - 170
30 - 90
Ja
2
150 - 190
30 - 85
Ja
1-3
150 - 190
35 -90
Ja
3
170 - 180
15 - 40
Ja
1-3
150 - 175
20 - 45
Ja
3
180
30 - 40
Ja
1-3
170 - 190
35 - 45
RECEPT
FUNCTIE VOORVERWARM STEUNHOOGTE
(VAN ONDER)
TEMP.
(°C)
TIJD
(MIN)
ACCESSOIRES EN OPMERKINGEN
Ja
3
Ja
1-3
Ja
2
Ja
1-3
Ja
2
Ja
1-3
Ja
2
Ja
1-3
180 - 190
40 - 55
Ja
3
180 - 200
20 - 30
Ja
1-3
180 - 190
20 - 40
Steunhoogte 3: ovenschaal op rooster (verwissel
de steunhoogtes halverwege de bereidingstijd)
Steunhoogte 1: Opvangbak / bakplaat
Ja
2
190 - 200
40 - 65
Opvangbak of ovenschaal op rooster
Ja
2
190 - 200
90 - 110 Opvangbak of ovenschaal op rooster
Ja
2
190 - 200
65 - 85
Kalkoen / Gans 3 kg
Ja
1/2
Vis uit de oven / in folie (filet, heel)
Ja
2
180 - 200
40 - 60
Opvangbak of ovenschaal op rooster
Gevulde groenten
(tomaten, courgettes, aubergines)
Ja
2
175 - 200
50 - 60
Ovenschaal op rooster
Toast
Ja
4
200
2-5
Visfilet/moten vis
Ja
4
200
30 - 40
Meringues
Brood / pizza / focaccia
Diepvriespizza
Hartige taarten (groententaart,
quiche Lorraine)
Pasteitjes / bladerdeeghapjes
Lasagne / pasta uit de oven /
cannelloni / ovenschotels
Lamsvlees / kalfsvlees / rundvlees /
varkensvlees 1 kg
Kip / Konijn / Eend 1 kg
Worstjes/spiezen/spareribs/
hamburgers
Ja
Gebraden kip 1 - 1,3 kg
-
90
120 - 130 Opvangbak / bakplaat
Steunhoogte 3: ovenschaal op rooster (verwissel
90
130 - 150 de steunhoogtes halverwege de bereidingstijd)
Steunhoogte 1: Opvangbak / bakplaat
190 - 250 15 - 50 Opvangbak / bakplaat
Steunhoogte 3: ovenschaal op rooster (verwissel
190 - 250 25 - 45 de steunhoogtes halverwege de bereidingstijd)
Steunhoogte 1: Opvangbak / bakplaat
Steunhoogte 2: opvangbak/bakplaat of
250
10 - 15
rooster
Steunhoogte 3: ovenschaal op rooster (verwissel
250
10 - 20 de steunhoogtes halverwege de bereidingstijd)
Steunhoogte 1: Opvangbak / bakplaat
175 - 200 40 - 50 Taartvorm op rooster
Opvangbak of ovenschaal op rooster
190 - 200 140 - 180 Opvangbak of ovenschaal op rooster
Medium
20 - 30
200
30 - 50
Medium
-
2
200
55 – 70
3
Medium
55 - 65
2
200
60 - 80
3
Medium
55 - 65
4
Steunhoogte 3: taartvorm op rooster (verwissel
de steunhoogtes halverwege de bereidingstijd)
Steunhoogte 1: taartvorm op rooster
Opvangbak / bakplaat
Gebraden kip 1 - 1,3 kg
-
Rosbief rosé 1 kg
-
2
200
35 - 50
Lamsbout / schenkel
-
2
200
60 - 90
Gebakken aardappeltjes
-
2
200
45 - 55
Groentegratin
-
2
200
20 - 30
Lasagne en vlees
Ja
1-3
200
Vlees en aardappelen
Ja
1-3
200
Rooster
Steunhoogte 4: rooster (draai het voedsel
halverwege de bereidingstijd om)
Steunhoogte 3: opvangbak met water
Steunhoogte 4: rooster (draai het voedsel
halverwege de bereidingstijd om)
Steunhoogte 3: opvangbak met water
Steunhoogte 2: rooster (draai het voedsel
indien nodig om na twee derde van de
bereidingstijd)
Steunhoogte 1: opvangbak met water
Steunhoogte 2: draaispit (indien
bijgeleverd)
Steunhoogte 1: opvangbak met water
Ovenschaal op rooster
(draai het voedsel indien nodig na
tweederde van de bereidingstijd om)
Opvangbak of ovenschaal op rooster
(draai het voedsel indien nodig na twee
derde van de bereidingstijd om)
Opvangbak / bakplaat (draai het voedsel
indien nodig na tweederde van de
bereidingstijd om)
Ovenschaal op rooster
Steunhoogte 3: ovenschaal op rooster
(draai het voedsel indien nodig na
50 - 100* tweederde van de bereidingstijd om)
Steunhoogte 1: opvangbak of ovenschaal
op rooster
Steunhoogte 3: ovenschaal op rooster
(draai het voedsel indien nodig na
45 - 100* tweederde van de bereidingstijd om)
Steunhoogte 1: opvangbak of ovenschaal
op rooster
FUNCTIE VOORVERWARM STEUNHOOGTE
(VAN ONDER)
RECEPT
Vis en groente
Ja
1-3
TEMP.
(°C)
180
TIJD
(MIN)
ACCESSOIRES EN OPMERKINGEN
Steunhoogte 3: ovenschaal op rooster
(verwissel de steunhoogtes halverwege de
30 - 50* bereidingstijd)
Steunhoogte 1: opvangbak of ovenschaal
op rooster
* De vermelde bereidingstijd is slechts een indicatie. Gerechten kunnen op verschillende tijdstippen afhankelijk van de persoonlijke voorkeur uit de oven
worden verwijderd.
REINIGEN EN ONDERHOUD
Zorg ervoor dat de oven afgekoeld is vooraleer te onderhouden of te reinigen. Gebruik geen stoomreinigers. Gebruik geen staalwol,
schuursponsjes of schurende/bijtende reinigingsproducten, omdat deze het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen. Draag
beschermende handschoenen. De oven moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
EXTERNE OPPERVLAKKEN
Reinig de oppervlakken met een vochtige doek. Als ze zeer vuil zijn,
voeg dan een paar druppels neutraal afwasmiddel toe aan het water.
Droog af met een droge doek. Gebruik geen bijtende of schurende
reinigingsmiddelen. Als een dergelijk product per ongeluk in
contact komt met de oppervlakken het apparaat, verwijder het dan
onmiddellijk met een vochtig microvezeldoekje.
INTERNE OPPERVLAKKEN
Na elk gebruik moet de oven afkoelen en dan gereinigd worden,
bij voorkeur wanneer die nog warm is, om afzettingen of vlekken
veroorzaakt door voedselresten te verwijderen. Laat voor het drogen
van condens die zich heeft gevormd vanwege het breiden van voedsel
met een hoog vochtgehalte de oven volledig afkoelen en veeg het af
met een doek of spons. Maak het glas van de deur schoon met een
geschikt vloeibaar reinigingsmiddel.
ACCESSOIRES
Laat de accessoires na gebruik weken in water met afwasmiddel. Pak
ze vast met handschoenen als ze nog heet zijn. Voedselresten kunnen
met een afwasborstel of met een sponsje worden verwijderd.
HET BOVENSTE VERWARMINGSELEMENT OMLAAG ZETTEN (alleen
bij sommige modellen)
Het bovenste verwarmingselement van de grill kan omlaag worden
gezet, om het bovenste paneel van de oven te kunnen reinigen.
Verwijder de steunen van de accessoires aan de zijkanten. Trek
voorzichtig het verwarmingselement naar buiten (1) en breng het naar
beneden (2). Om het verwarmingselement terug te plaatsen tilt u het
op, trekt u het voorzichtig naar u toe en legt u het op de daarvoor
bestemde steunen aan de zijkant (3).
1
2
3
DE DEUR VERWIJDEREN EN TERUGPLAATSEN
Om de deur te verwijderen opent u deze volledig en brengt u de
vergrendelingen naar beneden totdat ze ontgrendeld zijn (1). Sluit
de deur zo ver mogelijk. Houd de deur stevig met beide handen
beet – niet vasthouden aan de handgreep. Verwijder de deur door
deze te blijven sluiten en tegelijkertijd omhoog te trekken totdat het
loshaakt uit zijn zitting (2). Zet de deur opzij en laat deze op een zachte
ondergrond rusten.
~15°
a
b
b
a
1
2
Monteer de deur opnieuw door deze te bewegen in de richting van
de oven, de haken van de scharnieren uit te lijnen met de zitting en
het bovenste deel op de zitting vast te zetten. Laat de deur zakken
en doe deze vervolgens volledig open. Breng de vergrendelingen
omlaag naar hun oorspronkelijke positie (3): zorg ervoor dat ze volledig
naar beneden staan. Zachtjes drukken, om te controleren of de
vergrendelingen in de juiste positie staan.
a
b
3
Probeer de deur te sluiten en controleer of het in lijn met het
bedieningspaneel is. Als dit niet het geval is herhaalt u de
bovenstaande stappen: Als het niet goed werkt kan de deur
beschadigd raken.
VERVANGEN VAN HET LAMPJE
Koppel de oven los van het elektriciteitsnet, schroef het beschermkapje
van de lamp, vervang de lamp en schroef het beschermkapje weer op
de lamp. Sluit de oven weer aan op de netvoeding.
Let op: Gebruik alleen halogeenlampen van 20-40 W/230 V, type G9,
T300°C. De lamp die in het product wordt gebruikt is specifiek ontworpen
voor huishoudapparaten en is niet geschikt voor ruimteverlichting
(EC-Richtlijn Nr. 244/2009). De lampjes zijn verkrijgbaar bij de
Consumentenservice. Raak de halogeenlampen niet met blote handen
aan omdat vingerafdrukken ze kunnen beschadigen. Gebruik de oven niet
voordat het beschermkapje is teruggeplaatst.
STORINGEN VERHELPEN
Wat moet u doen als...
Mogelijke oorzaken
Oplossingen
De oven werkt niet.
Stroomonderbreking.
Loskoppeling van het elektriciteitsnet.
Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft en of de oven is
aangesloten.
Zet de oven uit en weer aan, om te controleren of het probleem
opgelost is.
U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Productfiche en de Energiegegevens
downloaden:
•
Op onze website docs.whirlpool.eu
•
Gebruik makend van de QR-code
•
Anders, contacteer onze Klantenservice (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje).
Wanneer u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het
identificatieplaatje van het apparaat staan.
XXXXXXXX
XXX
XXXXXXXXXX
Model: xxxXXXXxx
XXXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising