Whirlpool | AKB 4210 IX | Setup and user guide | Whirlpool AKB 4210 IX Gebruikershandleiding

Whirlpool AKB 4210 IX Gebruikershandleiding
NL
Snelgids
DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN
WHIRLPOOL PRODUCT
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren
op www.whirlpool.eu/register
Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat
gebruikt.
PRODUCTBESCHRIJVING
1
5
2
6
3
4
4
3
3
2
2
1
1
7
8
4
1. Bedieningspaneel
2. Ventilator
3. Roostergeleiders
(het niveau staat aangegeven
op de voorkant van de oven)
4. Deur
5. Bovenste
verwarmingselement / grill
6. Lamp
7. Identificatieplaatje
(niet verwijderen)
8. Onderste
verwarmingselement
(niet zichtbaar)
BEDIENINGSPANEEL
1
BEDIENINGSELEMENTEN OVEN
1. SELECTIEKNOP
Om de oven in te schakelen door
het selecteren van een functie.
zetten om de oven uit te
Op
schakelen.
2. DISPLAY
2
3
3. SELECTIE/
BEVESTIGINGSTOETS
Om een geselecteerde functie
of een ingestelde waarde te
bevestigen.
4
4. INSTELKNOP
Om door de menu's te bladeren en
instellingen aan te brengen of te
veranderen.
Let op: op het display verschijnt voor
aanwijzingen met betrekking tot deze
toets.
Let op: alle knoppen zijn verzonken. Druk op het midden van de knop om ze uit hun zitting te laten komen. De iconen van de
functies zijn te zien op de dikte van de knop, zodra ze uitgetrokken zijn.
1
ACCESSOIRES
ROOSTER
LEKBAKJE
BAKPLAAT
ROOSTERGELEIDERS
(INDIEN AANWEZIG)
Het aantal en type van accessoires is afhankelijk van het model dat u aangekocht hebt.
Andere accessoires die er niet bij zijn geleverd, kunnen afzonderlijk worden aangekocht via de klantendienst.
HET ROOSTER EN ANDERE ACCESSOIRES
PLAATSEN
Schuif het rooster horizontaal over de geleiders en
zorg ervoor dat de zijde met de geheven rand naar
boven gericht is.
Andere accessoires, zoals de opvangbak en de
bakplaat, worden op dezelfde wijze als het rooster
horizontaal in de oven geschoven.
DE GELEIDERS VAN HET ROOSTER VERWIJDEREN
EN TERUGPLAATSEN
. Om de roostergeleiders te verwijderen, verwijdert
u de schroeven (indien aanwezig) aan beide kanten
met behulp van een munt of een gereedschap. Til
de geleiders op en trek de onderste gedeelten uit hun
zittingen: De roostergeleiders kunnen nu verwijderd
worden.
. Om de geleiders opnieuw te plaatsen, moeten ze
eerst terug in hun bovenste zitting worden geplaatst.
Houd ze rechtop, schuif ze in de ovenruimte en laat ze
dan in de juiste positie in de onderste zitting zakken.
Monteer de bevestigingsschroeven weer.
DE SCHUIFRAILS AANBRENGEN
(ALLEEN BIJ BEPAALDE MODELLEN)
Let op: De schuifrails kunnen reeds gemonteerd zijn op de
geleiders: om ze te verwijderen, trek naar buiten toe na eerst
de onderste clip vrij te geven.
Verwijder de roostergeleiders uit de oven en verwijder
het beschermende plastic van de schuifrails.
Bevestig de bovenste
klem van de rail naar de
roostergeleider en schuif
deze zo ver mogelijk.
Duw de andere klem naar
beneden op zijn plaats.
Om de geleider vast te
zetten de onderkant van
de klem stevig tegen de
roostergeleider drukken.
Zorg ervoor dat de rails vrij
kunnen bewegen.
Herhaal deze stappen bij de
andere roostergeleider op
hetzelfde niveau.
Let op: De schuifrails kunnen op elk niveau worden
gemonteerd.
2
NL
Snelgids
FUNCTIES
OFF
Om de oven uit te schakelen.
LAMP
Om het ovenlampje in/uit te schakelen.
SPECIALE FUNCTIES
ONTDO
ONTDOOIEN
Voor het versnellen van het ontdooien
van voedsel.
WARMH
WARMHOUDEN
Voor het warm en krokant houden van
zojuist bereide gerechten.
RIJZEN
Voor het optimaal laten rijzen van zoet
of hartig deeg. Om de kwaliteit van het rijzen niet in
gevaar te brengen, de functie niet inschakelen als de
oven nog heet is na een bereidingscyclus.
RIJZE
CONVENTIONEEL
Voor het bakken van taarten met een vloeibare
vulling op één steunhoogte.
TURBO HETE LUCHT
Voor het bakken van taarten met een vloeibare
vulling op één steunhoogte.
GRILL
Voor het grillen van karbonades, spiesen en
worstjes, gratineren van groenten of om brood
te roosteren. Voor het grillen van vlees wordt
geadviseerd de opvangbak te gebruiken om het
braadvet op te vangen: Plaats de pan op één van
de niveaus onder het rooster en voeg 500 ml
drinkwater toe.
MAXI COOKING
Voor het braden van grote stukken vlees (meer
dan 2,5 kg).
Gebruik steunhoogte 1 of 3, afhankelijk van de
grootte van het vlees. De oven hoeft niet te worden
voorverwarmd.
Aanbevolen wordt om het vlees tijdens de bereiding
om te keren om gelijkmatig bruinen aan beide
kanten te verkrijgen. Het verdient de voorkeur het
vlees zo nu en dan vochtig te maken om het niet te
laten uitdrogen.
INSTELLINGEN
Voor het wijzigen van de instellingen van de
oven (taal, tijd, volume geluidssignaal, helderheid,
Ecomodus).
Let op: Wanneer de modus Eco actief is, zal de display
minder helder zijn en zullen de lichtschakelaars uitgaan om
energie te besparen. Ze schakelen tijdelijk weer in wanneer
op een willekeurige knop gedrukt wordt.
BROOD / PIZZA
Voor het bakken van verschillende soorten
en formaten brood en pizza. Binnen deze functie
zijn er twee programma's waarvan de instellingen
van te voren zijn vastgesteld. U hoeft alleen de
vereiste waarden (temperatuur en tijd) aan te geven,
dan zorgt de oven automatisch voor een optimale
bereidingscyclus. Plaats het deeg op de tweede
steunhoogte, nadat u de oven hebt voorverwarmd.
. AUTOMATISCHE REINIGING – PYRO
Voor het verwijderen van kookresten met
een extra hoge temperatuurcyclus (ca. 500°). U
kunt kiezen tussen twee zelfreinigende cyclussen:
een volledige cyclus en een snelle cyclus (ECO).
Het is raadzaam om de volledige cyclus alleen te
gebruiken bij een zeer vuile oven en de kortere
cyclus als de functie met regelmatige tussenpozen
wordt gebruikt.
SNEL VOORVERWARMEN
Om de oven snel voor te verwarmen.
3
EERSTE GEBRUIK
1. DE TAAL SELECTEREN
Stel de taal en tijd in wanneer u het apparaat voor
de eerste keer aan zet. ENGLISH zal op het display
verschijnen. Draai aan de instelknop om te bladeren
door de lijst met beschikbare talen en kies de
gewenste taal.
Druk op de selectie-/bevestigingstoets om uw keuze te
bevestigen.
Let op: De taal kan daarna veranderd worden in het menu
"Instellingen".
2. DE TIJD REGELEN
Na selectie van de taal moet ook de huidige tijd
geregeld worden: Op het display knipperen de twee
cijfers die het uur aangeven
Draai aan de instelknop om het juiste uur in te
stellen en druk op de selectie-/bevestigingstoets: De
kookwekker knippert op de display.
4
Draai aan de instelknop om de minuten in te stellen
en druk op de ‹ selectie-/bevestigingstoets om te
bevestigen
Let op: Wanneer de stroom voor langere tijd uitvalt moet u
de tijd mogelijk opnieuw instellen.
3. DE OVEN VERWARMEN
Een nieuwe oven kan geuren afgeven die tijdens het
productieproces zijn achtergebleven: Dit is volkomen
normaal. Voordat u begint met het bereiden van
voedsel, raden we daarom aan om de lege oven te
verwarmen, om alle mogelijke geuren te verwijderen.
Verwijder alle beschermende karton of transparante
film uit de oven en verwijder eventuele accessoires
aan de binnenkant.
Verwarm de oven tot 200 °C gedurende ongeveer
één uur, ideaal met behulp van een functie met
luchtcirculatie (bijvoorbeeld "Turbohetelucht" of
"Hetelucht").
Volg de instructies voor de correcte instelling van de
functie.
Let op: Het is raadzaam om de kamer na het eerste gebruik
van het apparaat te luchten.
NL
Snelgids
DAGELIJKS GEBRUIK
1. SELECTEREN VAN EEN FUNCTIE
Draai aan de selectieknop om de oven in te schakelen
en de gewenste functie op het display te tonen: Op
het display verschijnt het pictogram voor de functie
en de basisinstellingen.
CONVE
Om een item uit het menu te selecteren (het display
geeft het eerste beschikbare item weer) aan de
instelknop draaien totdat het gewenste item wordt
weergegeven.
TURBO
Druk op de selectie-/bevestigingstoets om uw keuze te
bevestigen: het display toont de basisinstellingen.
INSTELLEN VAN EINDE BEREIDING (UITGESTELDE
START)
Bij veel functies kunt u, nadat u een bereidingstijd
hebt ingesteld het starten van de functie uitstellen
door het programmeren van de eindtijd.
Op het display wordt de huidige eindtijd die is
pictogram
ingesteld weergegeven en het
knippert.
Draai aan de instelknop om de gewenste eindtijd van
de bereiding in te stellen en druk dan op de selectie-/
bevestigingstoets om te bevestigen en de functie te
starten.
Zet het voedsel in de oven en sluit de deur: De functie
start automatisch na een tijdsperiode die berekend
is om de bereiding te laten eindigen op het uur dat u
gekozen hebt.
2. DE FUNCTIE INSTELLEN
Nadat u de gewenste functie hebt geselecteerd kunt
u de instellingen wijzigen.
Op het display verschijnen de instellingen die in de
juiste volgorde kunnen worden gewijzigd.
TEMPERATUUR/GRILLNIVEAU
Wanneer er een waarde knippert op de display draai
aan de instelknop om het te veranderen, druk daarna
op de selectie-/bevestigingstoets om te bevestigen en
ga verder met het wijzigen van de instellingen die
volgen (indien mogelijk).
Let op: Zodra de functie is ingeschakeld kan de temperatuur
met behulp van de instelknop worden gewijzigd .
DUUR
Wanneer het symbool
knippert op de
display, de instelknop gebruiken om de gewenste
bereidingstijd in te stellen en druk dan op de selectie-/
bevestigingstoets om te bevestigen.
Wanneer u de bereiding handmatig wilt beheren
hoeft u geen bereidingstijd in te stellen: Druk op de
selectie-/bevestigingstoets om te bevestigen en de
functie te starten.
In dit geval kunt u niet het einde van de bereidingstijd
instellen door een uitgestelde start te programmeren.
Opmerkingen: Wanneer er een uitgestelde bereidingsstarttijd
wordt geprogrammeerd wordt de voorverwarmingsfase
van de oven uitgeschakeld: De oven zal de gewenste
temperatuur geleidelijk bereiken, wat betekent dat de
bereidingstijden iets langer zijn dan inde bereidingstabel
staat vermeld.
Tijdens de wachttijd kunt u de instelknop gebruiken om de
geprogrammeerde eindtijd te wijzigen.
3. DE FUNCTIE INSCHAKELEN
Wanneer u alle gewenste instellingen toegepast
hebt drukt u op de selectie-/bevestigingstoets om
het tijdstip waarop de bereiding zal eindigen te
bevestigen en om de functie te activeren.
Let op: Zodra de bereiding is gestart zal op het display
voor elke functie het meest geschikte niveau worden
weergegeven.
U kunt de selectieknop draaien naar
om de
functie die is geactiveerd op elk gewenst moment te
onderbreken.
5
.SNEL VOORVERWARMEN
Draai de selectieknop naar het symbool om de
functie snel voorverwarmen te selecteren en bevestig
uw keuze door het indrukken van de selectie-/
bevestigingstoets: de instellingen verschijnen op de
display.
Als de voorgestelde temperatuur overeenkomt met
de gewenste temperatuur, druk dan op de selectie-/
bevestigingstoets. Om de instelling te wijzigen gaat u
te werk zoals beschreven in de vorige paragrafen.
VOOR
Na deze fase is een signaal hoorbaar en toont de
display dat de oven de ingestelde temperatuur
bereikt heeft.
Open nu de deur open, plaats het voedsel in de oven,
sluit de deur en start het bereiden.
Na afloop van de voorverwarmingsfase selecteert
de oven automatisch de statische functie: Als u een
andere bereidingsfunctie wilt instellen, draai dan aan
de selectieknop en selecteer de gewenste functie .
Let op: Het voedsel in de oven plaatsen vooraleer de fase
van de voorverwarming afgelopen is zal een negatief effect
hebben op het uiteindelijk resultaat van de bereiding.
Wanneer de deur tijdens de voorverwarmingsfase wordt
geopend zal het onderbreken worden gestopt.
De bereidingstijd is exclusief de voorverwarmingsfase.
De door u gewenste oventemperatuur kan altijd met behulp
van de instelknop worden gewijzigd.
5. EINDE BEREIDINGSTIJD
Er klinkt een geluidssignaal en op het display wordt
aangegeven dat de bereiding klaar is.
Druk op de selectie- en bevestigingstoets om verder
te gaan met de bereiding in de handmatige modus
(zonder een geprogrammeerde bereidingstijd) of
draai aan de instelknop om de bereidingstijd te
verlengen door een nieuwe tijdsduur in te stellen.
BRUIN KORSTJE GEVEN
Met een aantal ovenfuncties kunt u de bovenkant van
de gerechten een bruin korstje geven door de grill in
te schakelen als de bereiding voltooid is.
DRUK
6
Wanneer op het display de betreffende boodschap
wordt getoond, druk dan indien nodig op de selectie-/
bevestigingstoets om een vijf minuten durende
bruiningscyclus te starten.
De functie kan op elk moment onderbroken worden door
om de oven uit te zetten.
de selectieknop te draaien
.KOOKWEKKER
Wanneer de oven uitgeschakeld is, kan het display
gebruikt worden als kookwekker. Om deze functie te
activeren ervoor zorgen dat de oven uitgeschakeld is
en aan de instelknop draaien: Het symbool knippert
op de display.
Draai aan de instelknop om de gewenste duur in te
stellen en druk dan op de selectie-/bevestigingstoets
om de kookwekker te activeren. U hoort een
geluidssignaal en het display toont wanneer de
kookwekker afgeteld heeft tot aan de geselecteerde
bereidingstijd.
Let op: De kookwekker schakelt geen bereidingscyclussen
in. Gebruik de instelknop om de ingestelde tijd op de
kookwekker te wijzigen; draai de selectieknop naar om de
kookwekker te allen tijde uit te schakelen.
NL
Snelgids
BEREIDINGSTABEL
VOORVERW.
TEMPERATUUR
(°C)
BEREIDINGSTIJD
(Min.)
Ja
160 - 180
30 - 90
2
Ja
160 - 180
30 - 90
3
Ja
160 - 200
30 - 85
2
Ja
160 - 200
35 - 90
3
Ja
170 - 180
15 - 45
3
Ja
160 - 170
20 - 45
3
Ja
180 - 200
30 - 40
2
Ja
180 - 190
35 - 45
3
Ja
90
110 - 150
2
Ja
90
130 - 150
3
Ja
190 - 250
15 - 50
2
Ja
190 - 250
25 - 50
3
Brood
Ja
180 - 220
30 - 50
2
Pizza
Ja
220 - 250
15 - 30
2
Ja
250
10 - 15
2
Ja
250
10 - 20
3
Ja
180 - 190
35 - 45
2
Ja
180 - 190
45 - 60
3
Ja
190 - 200
20 - 30
2
Ja
180 - 190
20 - 40
4
Lasagne / pasta uit de oven /
cannelloni / ovenschotels
Lamsvlees / Kalfsvlees /
Varkensvlees 1 kg
Ja
190 - 200
45 - 65
2
Ja
190 - 200
70 - 100
2
Kip / konijn / eend 1 kg
Ja
200 - 230
50 - 100
2
Kalkoen / Gans 3 kg
Ja
190 - 200
80 - 130
1/2
Vis uit de oven / in folie
(filet, heel)
Ja
180 - 200
40 - 60
2
Gevulde groenten
(tomaten, courgettes, aubergines)
Ja
180 - 200
50 - 60
2
Toast
-
3 (hoog)
2-5
4
Visfilet/moten vis
-
2 (gemiddeld)
20 - 35
4
RECEPT
Luchtig gebak
Gevulde taarten
(cheesecake, strudel, appeltaart)
Koekjes / taartjes
Soesjes
Meringues
Brood / pizza / focaccia
Diepvriespizza's
Hartige taarten
(groentetaart, quiche)
Pasteitjes / bladerdeeghapjes
FUNCTIE
NIVEAU
EN ACCESSOIRES
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
7
VOORVERW.
TEMPERATUUR
(°C)
BEREIDINGSTIJD
(Min.)
Worstjes / spiezen / spareribs /
hamburgers
-
2-3 (gemiddeldhoog)
15 - 40
4
3
Gegrilde kip 1-1,3 kg
-
2 (gemiddeld)
50 - 65 *
2
1
Rosbief rosé 1 kg
-
2 (gemiddeld)
35 - 45 *
2
Lamsbout / schenkel
-
2 (gemiddeld)
60 - 90 **
2
Geb. aardappelen
-
2 (gemiddeld)
45 - 55**
2
Groentegratin
-
3 (hoog)
10 - 15
2
Lasagne en vlees
Ja
200
50 - 100 ***
3
1
Vlees en aardappelen
Ja
200
45 - 100 ***
3
1
Vis en groente
Ja
180
30 - 50 ***
3
1
Gebraden varkensvlees
-
170
110 - 150 ***
2
RECEPT
FUNCTIE
* Draai het vlees halverwege de bereidingstijd om.
** Draai het voedsel na twee derde van de
bereidingstijd om
(indien nodig).
*** Geschatte tijdsduur: Gerechten kunnen op
verschillende tijdstippen afhankelijk van de
persoonlijke voorkeur uit de oven worden verwijderd.
NIVEAU
EN ACCESSOIRES
WWW Download de Gids voor Gebruik en Onderhoud
van onze website docs.whirlpool.eu om de lijst
met geteste recepten te raadplegen die voor de
beoordelingsinstituten zijn opgesteld, volgens de
norm IEC 60350- 1.
FUNCTIES
Conventioneel
ACCESSOIRES
8
Rooster
Grill
Taartvorm op rooster
Maxi Cooking
Opvangbak/bakplaat of
taartvorm op rooster
Convectiebakken
Lekbakje
Brood / Pizza
Opvangbak met
500 ml water
Speciale functies
Bakplaat
NL
Snelgids
REINIGEN
EN ONDERHOUD
Zorg ervoor dat de oven
afgekoeld is vooraleer te
onderhouden of te reinigen.
Gebruik geen stoomreinigers.
Gebruik geen staalwol,
schuursponsjes of schurende/
bijtende reinigingsproducten,
omdat deze het oppervlak
van het apparaat kunnen
beschadigen.
EXTERNE OPPERVLAKKEN
• Reinig de oppervlakken met een vochtig
microvezeldoekje.
• Als ze zeer vuil zijn, voeg dan een paar druppels
neutraal afwasmiddel toe aan het water. Droog af met
een droge doek.
• Gebruik geen bijtende of schurende
reinigingsmiddelen. Als een dergelijk product per
ongeluk in contact komt met de oppervlakken het
apparaat, verwijder het dan onmiddellijk met een
vochtig microvezeldoekje.
INTERNE OPPERVLAKKEN
• Na elk gebruik moet de oven afkoelen en dan
gereinigd worden, bij voorkeur wanneer die nog
Draag beschermende
handschoenen.
De oven moet worden
losgekoppeld van het
elektriciteitsnet voordat u
onderhoudswerkzaamheden
uitvoert.
warm is, om afzettingen of vlekken veroorzaakt door
voedselresten te verwijderen. Laat voor het drogen
van condens die zich heeft gevormd vanwege het
breiden van voedsel met een hoog vochtgehalte de
oven volledig afkoelen en veeg het af met een doek
of spons .
• Maak het glas van de deur schoon met een geschikt
vloeibaar reinigingsmiddel.
• Om de oven gemakkelijker te kunnen reinigen, kan
de deur worden verwijderd.
ACCESSOIRES
Laat de accessoires na gebruik weken in water met
afwasmiddel. Pak ze vast met handschoenen als
ze nog heet zijn. Voedselresten kunnen met een
afwasborstel of met een sponsje worden verwijderd.
DE OVEN MET DE PYROCYCLUS REINIGEN
Raak de oven niet aan tijdens de Pyrolysecyclus.
Met deze functie kunt u vetspatten bij een
temperatuur van ca. 500 °C verwijderen. Bij deze
temperatuur veranderen de voedselresten in afzetting
die gemakkelijk kan worden afgenomen met een
vochtige spons als de oven afgekoeld is.
Indien de oven onder een kookplaat is geïnstalleerd
dient u ervoor te zorgen dat alle branders of
elektrische kookplaten uitgeschakeld zijn tijdens de
zelfreinigingscyclus.
De accessoires moeten uit de oven worden gehaald
voordat u de Pyrofunctie inschakelt (ook de
roostergeleiders).
Voor een optimale reiniging dient het ergste vuil met
een vochtige spons verwijderd te worden voordat de
Pyrofunctie wordt gebruikt.
Houd kinderen en dieren uit de buurt van
de oven tijdens en na het uitvoeren van de
Pyrolysecyclus (totdat de ruimte klaar is met
luchten).
De oven heeft twee verschillende functies voor
pyrolysereiniging: de volledige cyclus zorgt voor een
grondige reiniging als de oven extreem vuil, is terwijl
de snelle cyclus (ECO) korter is en minder energie
verbruikt, waardoor het meer geschikt is voor gebruik
met regelmatige tussenpozen.
De Pyro-functie alleen uitvoeren wanneer het
apparaat erg vervuild is of tijdens het bereiden vieze
geuren afgeeft.
Let op: Tijdens de pyrolyse reiniging kan de ovendeur
niet worden geopend. Deze blijft vergrendeld totdat
de temperatuur weer op een acceptabel niveau is.
Ventileer de ruimte tijdens en na de pyrolytische
reinigingscyclus (totdat de ruimte volledig gelucht is).
9
VERVANGEN VAN HET LAMPJE
1. Koppel de oven los van de netvoeding.
2. Schroef het beschermkapje van de lamp, vervang
de lamp en schroef het beschermkapje weer op de
lamp.
3. Sluit de oven weer aan op de netvoeding.
DE DEUR VERWIJDEREN EN TERUGPLAATSEN
1. Om de deur te verwijderen opent u deze volledig
en brengt u de vergrendelingen naar beneden
totdat ze ontgrendeld zijn.
a
b
Let op: Gebruik uitsluitend halogenenlampen 20-40W/230 V
type G9, T300°C. De lamp die in het product wordt gebruikt
is specifiek ontworpen voor huishoudapparaten en is niet
geschikt voor ruimteverlichting (EC-Richtlijn Nr. 244/2009).
De lampjes zijn verkrijgbaar bij de Consumentenservice.
- Als u halogenenlampen gebruikt, mag u ze niet met uw
blote handen hanteren, aangezien uw vingerafdrukken
schade kunnen veroorzaken. Gebruik de oven niet voordat
het beschermkapje is teruggeplaatst.
3. Monteer de deur opnieuw door deze te bewegen
in de richting van de oven, de haken van de
scharnieren uit te lijnen met de zitting en het
bovenste deel op de zitting vast te zetten .
4. Laat de deur zakken en doe deze vervolgens
volledig open.
Breng de vergrendelingen omlaag naar hun
oorspronkelijke positie: zorg ervoor dat ze volledig
naar beneden staan.
a
2. Houd de deur stevig met beide handen beet – niet
b
vasthouden aan de handgreep.
Verwijder de deur door deze te blijven sluiten en
tegelijkertijd omhoog te trekken totdat het loshaakt.
Zet de deur opzij en laat deze op een zachte
ondergrond rusten.
~15°
b
a
10
Zachtjes drukken, om te controleren of de
vergrendelingen in de juiste positie staan.
5. Probeer de deur te sluiten en controleer of het
in lijn met het bedieningspaneel is. Als dit niet het
geval is herhaalt u de bovenstaande stappen: Als
het niet goed werkt kan de deur beschadigd raken.
NL
Snelgids
PROBLEMEN VERHELPEN
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De oven werkt niet.
Stroomonderbreking.
Loskoppeling van het
elektriciteitsnet.
Controleer of het elektriciteitsnet spanning
heeft en of de oven is aangesloten.
Reinigingscyclus bezig.
Storing aan het deurslot.
Wacht totdat de functie voltooid is en de
oven is afgekoeld.
De deur is geblokkeerd.
Zet de oven uit en weer aan, om te
controleren of het probleem opgelost is.
Zet de oven uit en weer aan, om te
controleren of het probleem opgelost is.
Op de display verschijnt de letter
"F" gevolgd door een nummer.
Softwareprobleem.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Consumentenservice en vermeld het
nummer dat volgt op de letter "F".
11
NUTTIGE TIPS
LEZEN VAN DE BEREIDINGSTABEL
De tabel geeft een overzicht van de beste functie,
accessoires en het niveau voor het bereiden van
verschillende soorten gerechten.
Kooktijden starten vanaf het moment dat het voedsel
in de oven is geplaatst, exclusief de voorverwarming
(indien nodig).
De bereidingstemperaturen zijn bij benadering en
zijn afhankelijk van de hoeveelheid voedsel en het
type accessoire dat wordt gebruikt. Gebruik eerst
de laagste aanbevolen waarden. Als de bereiding
niet naar wens is, kunt u hogere waarden gebruiken.
Geadviseerd wordt om de bijgeleverde accessoires
te gebruiken en indien mogelijk taartvormen en
bakplaten van donker metaal. U kunt ook vuurvaste
of aardewerk pannen en accessoires gebruiken; de
bereidingstijden zijn dan iets langer.
HET TEGELIJKERTIJD BEREIDEN VAN
VERSCHILLENDE GERECHTEN
Als u de functie “Convectiebakken” gebruikt,
kunt u verschillende gerechten die dezelfde
bereidingstemperatuur vereisen tegelijkertijd
bereiden (bijvoorbeeld: vis en groenten), op
verschillende roosters. Haal de gerechten die klaar
zijn uit de oven en laat de gerechten die meer tijd
nodig hebben in de oven staan.
U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Productfiche en de Energiegegevens
downloaden:
•
Op onze website docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
•
Gebruik makend van de QR-code
•
Anders, contacteer onze Klantenservice (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje).
Wanneer u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het
identificatieplaatje van het apparaat staan.
Model: xxxXXXXxx
XXXXXXXXXXXXXX
12
400011369373
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising