Whirlpool | BLF 7001 W | Use and care guide | Whirlpool BLF 7001 W Käyttöohjeet

Whirlpool BLF 7001 W Käyttöohjeet
Terveys & turvallisuus, Käyttö- ja huolto- sekä Asennusopas
www.whirlpool.eu/register
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
FI
SUOMI
TERVEYS & TURVALLISUUS, KÄYTTÖJA HUOLTO- SEKÄ ASENNUSOPAS
KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN.
Täyden tuen saamiseksi on laite rekisteröitävä
osoitteessa www.‌whirlpool.‌eu/register
Sisältö
Terveys- ja turvallisuusopas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
TURVALLISUUSOHJEET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
YMPÄRISTÖNSUOJELU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Käyttö- ja huolto-opas
TUOTTEEN KUVAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
LAITE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KÄYTTÖPANEELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
OVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
JÄÄKAAPIN SISÄVALO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
HYLLYT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
NO-FROST HUURTUMATON JÄÄKAAPPIOSASTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PAKASTINOSASTON SULATUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
LISÄVARUSTEET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
LAITTEEN KÄYTTÖ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ASENNUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VINKKEJÄ RUOAN SÄILYTYKSEEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUOSITELTAVAT TOIMENPITEET, JOS LAITETTA EI KÄYTETÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PUHDISTUS JA HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIANETSINTÄ- OPAS & HUOLTO PALVELU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOIMINTAÄÄNET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MYYNNIN JÄLKEINEN PALVELU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
16
17
18
18
20
Asennusopas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3
TURVALLISUUSOHJEET
OHJEET ON LUETTAVA JA
NIITÄ ON NOUDATETTAVA
Lue nämä turvallisuusohjeet
ennen laitteen käyttöä.
Säilytä ne tulevaa tarvetta
varten.
Näissä ohjeissa ja itse laitteessa
on tärkeitä turvallisuutta
koskevia varoituksia, joita on
aina noudatettava.
Valmistaja ei ole millään tavoin
vastuussa siinä tapauksessa, että
näitä turvallisuusohjeita ei ole
noudatettu, jos laitetta on
käytetty väärin tai jos sen
ohjausta koskevat asetukset on
tehty väärin.
muita syttyviä materiaaleja tällä
tavoin: Ne saattavat syttyä
palamaan, jos laite
käynnistetään vahingossa.
Tämä laite on tarkoitettu
kotitalouskäyttöön ja vastaaviin
käyttötarkoituksiin, kuten:
– henkilöstön keittiötiloihin
kaupoissa, toimistoissa ja muissa
työympäristöissä
– maatiloille ja asiakkaiden
käyttöön hotelleissa, motelleissa
ja muissa majoitustiloissa
– aamiaishotellien tyyppisissä
ympäristöissä
– ateriapalveluihin ja vastaaviin
pienimuotoisiin tarkoituksiin.
Laitteessa käytetty polttimo on
TURVALLISUUSVAROITUKSIA suunniteltu erityisesti
kodinkoneita varten, eikä se
Hyvin nuoret (0–3-vuotiaat) ja
sovellu huonevalaistukseen
nuoret lapset (3–8-vuotiaat) on
(EY-asetus N:o 244/2009).
pidettävä turvallisen välimatkan Laite on säädetty toimimaan alla
päässä laitteesta, ellei heitä
esitetyillä lämpötila-alueilla,
valvota jatkuvasti.
arvokilpeen merkityn
Laitetta voivat käyttää yli
ilmastoluokan mukaisesti.
8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti, Laitteen toiminnassa saattaa
aisteiltaan tai henkisesti
esiintyä häiriöitä, jos se jätetään
rajoitteiset tai kokemattomat ja
pidemmäksi aikaa lämpötilaan,
taitamattomat henkilöt
joka on sallitun alueen
ainoastaan, jos heidän
ulkopuolella.
turvallisuudestaan vastaava
Ymp. lämpötilaluokka (°C)
henkilö valvoo tai opastaa heitä SN 10 – 32
laitteen turvallisessa käytössä ja N 16 – 32
osoittaa mahdolliset
ST 16 – 38
vaaratilanteet. Lapset eivät saa
T 16 – 43
leikkiä laitteella. Lapset eivät saa Tämä laite ei sisällä
suorittaa puhdistus- tai
kloorihiilivetyjä (CFC).
huoltotoimenpiteitä ilman
Kylmäainepiiri sisältää R600avalvontaa.
kaasua (HC).
Isobutaania sisältävät laitteet
SALLITTU KÄYTTÖ
(R600a): Isobutaani on
luonnonkaasu, jolla ei ole
HUOMIO: Laitetta ei ole
haitallisia ympäristövaikutuksia,
tarkoitettu käytettäväksi
mutta se on tulenarkaa. Varmista
ulkopuolisen ajastimen tai
sen vuoksi, että kylmäainepiirin
erillisen kauko-ohjauksen
putkissa ei ole vaurioita. Kiinnitä
kanssa.
kylmäainepiirin tyhjentymisen
Tämä laite on tarkoitettu
kohdalla erityishuomiota
ainoastaan kotitalouskäyttöön,
vaurioituneisiin putkiin.
ei ammattikäyttöön.
VAROITUS: Älä vaurioita laitteen
Älä käytä laitetta ulkona.
Älä säilytä räjähtäviä tai syttyviä kylmäainepiirin putkia.
VAROITUS: Pidä laitteen
aineita, kuten esimerkiksi
aerosolipakkauksia, laitteessa tai vaipassa tai sen
sen lähettyvillä äläkä myöskään asennuskalusteessa olevat
tuuletusaukot esteettöminä.
sijoita tai käytä bensiiniä tai
4
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa
sulatusta käyttämällä
mekaanisia, sähköisiä tai
kemiallisia apuvälineitä, joita
valmistaja ei ole suositellut.
VAROITUS: Älä käytä tai säilytä
laitteen osastojen sisällä
sähkölaitteita, elleivät ne ole
valmistajan nimenomaan
hyväksymää tyyppiä.
VAROITUS: Jääpalakoneet ja/tai
vesiautomaatit, joita ei ole
kytketty suoraan
vesijohtoverkkoon, on täytettävä
vain juomakelpoisella vedellä.
VAROITUS: Automaattiset
jääpalakoneet ja/tai
vesiautomaatit on ehdottomasti
kytkettävä ainoastaan
juomakelpoista vettä antavaan
vesipisteeseen, jonka
syöttöpaine on 0,17 – 0,81 MPa
(1,7 – 8,1 bar).
Älä laita suuhun kylmävaraajien
(mallikohtainen varuste)
sisältämää (myrkytöntä) ainetta.
Älä syö jääkuutioita tai
mehujäitä suoraan pakastimesta
ottamisen jälkeen, sillä ne voivat
aiheuttaa kylmävammoja.
Jos laitteessa käytetään
tuulettimen kannen sisäpuolelle
asennettavaa ilmansuodatinta,
suodattimen on oltava
paikoillaan aina, kun jääkaappi
on käytössä.
Älä säilytä pakastinosastossa
nesteitä sisältäviä lasiastioita,
sillä ne saattavat särkyä.
Älä estä (mahdollisen)
tuulettimen pyörimistä
elintarvikkeilla.
Tarkista elintarvikkeiden
sijoittamisen jälkeen, että
osastojen, erityisesti pakastimen,
ovet sulkeutuvat kunnolla.
Vioittunut tiiviste on vaihdettava
mahdollisimman pian.
Käytä jääkaappiosastoa vain
tuoreiden elintarvikkeiden
säilyttämiseen ja
pakastinosastoa vain
pakasteiden säilyttämiseen,
tuoreiden elintarvikkeiden
pakastamiseen ja jääkuutioiden
valmistamiseen.
FI
Vältä pakkaamattomien ruokien
säilyttämistä kosketuksissa
jääkaapin tai pakastimen
sisäpintoihin.
Laitteissa saattaa olla erityisiä
osastoja (tuoreille elintarvikkeille
tarkoitettu osasto, nollaastelokero, jne.). Ellei tuotteen
omissa asiakirjoissa ole toisin
mainittu, ne voidaan poistaa
laitteen suorituskykyä
muuttamatta.
C-pentaania käytetään
eristysmassan paisutusaineena,
ja se on syttyvä kaasu.
ASENNUS
Laitteen siirtämisessä ja
asennuksessa tarvitaan
vähintään kaksi henkilöä. Käytä
laitteen pakkauksen purkamisen
sekä sen asentamisen aikana
suojakäsineitä.
Asennuksen ja korjaukset saa
suorittaa vain pätevä
huoltohenkilö, ja ne on
suoritettava valmistajan
ohjeiden ja paikallisten
turvallisuusmääräysten
mukaisesti. Älä korjaa tai vaihda
mitään laitteen osaa, ellei
käyttöohjeessa nimenomaan
näin kehoteta.
Asennustoimenpiteitä ei saa
antaa lasten suoritettaviksi. Pidä
lapset loitolla asentamisen
aikana. Pidä pakkausmateriaalit
(muovipussit, polystyreenipalat
jne.) pois lasten ulottuvilta
asennuksen aikana sekä sen
jälkeen.
Lattian vaurioitumista (esim.
parkettipinta) on varottava
laitetta siirrettäessä. Asenna laite
lattialle tai tukipinnalle, joka on
riittävän vankka tukemaan sen
painon. Valitun tilan on myös
sovelluttava käyttötarkoitukseen
ja oltava riittävän suuri.
Kun olet purkanut laitteen
pakkauksesta varmista, että laite
ei ole vahingoittunut
kuljetuksen aikana. Jos havaitset
ongelmia, ota yhteyttä
jälleenmyyjään tai lähimpään
huoltopalveluun.
Laite on kytkettävä irti
sähköverkosta ennen minkään
asennustoimenpiteen
aloittamista.
Varmista asennuksen aikana,
että laite ei vaurioita
verkkovirtajohtoa.
Riittävän ilmanvaihdon
varmistamiseksi jätä laitteen
sivuille ja yläpuolelle tyhjää tilaa.
Laitteen takaosan ja seinän väliin
tulisi jättää vähintään 50 mm:n
rako, jotta estettäisiin pääsy
kuumille pinnoille. Tätä
pienempi etäisyys lisää tuotteen
energiankulutusta.
Ota laite käyttöön vasta kun
asennus on viety täysin
päätökseen.
Odota vähintään kaksi tuntia
ennen kuin kytket laitteen
päälle, jotta kylmäainepiiri
toimisi tehokkaasti.
Varmista, että laitetta ei ole
asennettu lämmönlähteen
lähelle.
SÄHKÖASIOITA KOSKEVAT
VAROITUKSET
Asennuksessa on voimassa
olevien turvallisuusmääräysten
mukaisesti käytettävä
moninapaista kytkintä, jonka
koskettimien välit ovat
vähintään 3 mm. Laite on lisäksi
maadoitettava.
Vaihda vaurioituneen
verkkovirtajohdon tilalle
samanlainen virtajohto.
Verkkovirtajohdon saa vaihtaa
ainoastaan ammattitaitoinen
sähköasentaja; toimenpide on
suoritettava valmistajan
antamien ohjeiden ja paikallisten
turvallisuusmääräysten
mukaisesti. Ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jos asennettu pistoke ei sovi
käytettävissä olevaan
pistorasiaan, ota yhteyttä
pätevään sähköasentajaan.
Virtajohdon on oltava riittävän
pitkä, jotta kalusteeseen
asennetun laitteen voi kytkeä
pistorasiaan. Älä vedä
syöttövirtajohdosta.
Älä käytä jatkojohtoja,
haaroitusrasioita tai adaptereita.
Älä käytä laitetta, jos virtajohto
tai pistoke on vahingoittunut,
jos laite ei toimi kunnolla tai jos
se on vaurioitunut tai pudonnut.
Pidä virtajohto erillään kuumista
pinnoista.
Kun asennus on tehty, sähköosat
eivät saa olla käyttäjän
ulottuvilla.
Älä koske laitetta millään märällä
ruumiinosalla, äläkä käytä sitä,
kun olet paljain jaloin.
PUHDISTUS JA HUOLTO
Älä käytä höyrypesuria.
Käytä puhdistus- ja
huoltotoimenpiteiden aikana
suojakäsineitä.
Laite on kytkettävä irti
sähköverkosta ennen minkään
huoltotoimenpiteen
aloittamista.
Älä käytä hankaavia tai
voimakkaita puhdistusaineita
kuten lasinpesusuihkeita,
hankausaineita, syttyviä
nesteitä, puhdistusvahoja,
pesuainetiivisteitä,
valkaisuaineita tai
petrolipohjaisia tuotteita
sisältäviä puhdistusaineita
muoviosiin, sisäosiin ja luukun
tiivisteisiin tai vuorauksiin. Älä
käytä paperiliinoja,
hankaussieniä tai muita
hankaavia puhdistusvälineitä.
5
YMPÄRISTÖNSUOJELU
PAKKAUSMATERIAALIEN
HÄVITTÄMINEN
Pakkaus on valmistettu
100-prosenttisesti kierrätettävästä
materiaalista ja siinä on
kierrätysmerkki .
Pakkauksen osia ei saa heittää roskiin
vaan ne on hävitettävä vastuullisesti
sekä paikallisten
jätehuoltoviranomaisten määräysten
mukaisesti.
KODINKONEIDEN
HÄVITTÄMINEN
Kun hävität laitteen, tee siitä
käyttökelvoton katkaisemalla
verkkovirtajohto, ja poista ovet ja
hyllyt (jos siinä on sellaisia), jotta
lapset eivät voi helposti kiivetä sisään
ja jäädä ansaan.
Tämä tuote on valmistettu
kierrätettävistä tai uusiokäyttöön
soveltuvista materiaaleista. Hävitä
laite paikallisten jätehuoltomääräysten
mukaisesti.
Lisätietoja sähkökäyttöisten
kodinkoneiden käsittelystä,
talteenotosta ja kierrätyksestä saat
paikallisilta viranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä,
josta laite on ostettu.
Tämä laite on merkitty sähkö- ja
elektroniikkalaiteromudirektiivin
2012/19/EU (WEEE-direktiivi)
mukaisesti.
Varmistamalla, että tuote poistetaan
käytöstä asianmukaisesti, voidaan
auttaa estämään sellaiset ympäristöja terveyshaitat, jotka saattaisivat
aiheutua tuotteen asiattomasta
käsittelystä.
Laitteessa tai sen mukana
toimitetuissa käsikirjoissa oleva
tarkoittaa, että laitetta ei
symboli
saa käsitellä tavanomaisena
yhdyskuntajätteenä, vaan se on
toimitettava asianmukaiseen
keräyspisteeseen sähkö- ja
elektroniikkaosien kierrätystä varten.
ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJA
Asenna laite kuivaan, hyvin
ilmastoituun tilaan, kauas
lämmönlähteistä (lämpöpattereista,
liesistä jne.) ja suojaan suoralta
auringonvalolta. Käytä tarvittaessa
eristelevyä.
Noudata asennusohjeita riittävän
ilmanvaihdon varmistamiseksi.
Tuotteen takaosan puutteellinen
ilmanvaihto lisää energiankulutusta ja
vähentää jäähdytystehoa.
Oven avaaminen usein saattaa nostaa
energian kulutusta.
Ympäristön lämpötila, oven
avaamiskertojen tiheys sekä laitteen
sijainti saattavat vaikuttaa laitteen
sisälämpötilaan ja energian
kulutukseen. Huomioi nämä tekijät
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Laitteen suunnittelussa,
valmistuksessa ja jakelussa on
noudatettu seuraavia Euroopan
unionin direktiivejä:
LVD 2014/35/ EU, EMC 2014/30/EU ja
RoHS 2011/65/ EU.
6
Laitteen suunnittelussa,
valmistuksessa ja jakelussa on
noudatettu seuraavia ekosuunnitteluja energiamerkintävaatimuksia
koskevia direktiivejä: 2009/125/EY ja
2010/30/ EU.
säätäessäsi lämpötila-asetusta.
Availe ovia mahdollisimman vähän.
Kun sulatat jäätyneitä elintarvikkeita,
laita ne jääkaappiin. Jäätyneiden
tuotteiden alhainen lämpötila
jäähdyttää jääkaapissa olevia
elintarvikkeita.
Anna lämpimien ruokien ja juomien
jäähtyä ennen niiden laittamista
laitteeseen.
Jääkaapin hyllyjen sijoittelulla ei ole
vaikutusta energiankulutukseen.
Elintarvikkeet tulisi sijoittaa hyllyille
siten, että ilma pääsee kiertämään
(elintarvikkeet eivät saa koskettaa
toisiaan, ja elintarvikkeiden ja
takaseinän väliin on jätettävä rako).
Pakasteruokien säilytystilaa voi lisätä
irrottamalla koreja ja mahdollisen
Stop Frost -hyllyn. Tämä ei vaikuta
laitteen energiankulutukseen.
Korkean energiateholuokan laitteissa
on tehokkaat moottorit, jotka kestävät
käytössä pitkään mutta kuluttavat
vähemmän virtaa. Jos moottori käy
yhtäjaksoisesti pitkän aikaa, siitä ei
tarvitse huolestua.
FI
Käyttö- ja huolto-opas
TUOTTEEN
KUVAUS
LAITE
TUOTTEEN KUVAUS
7
1
2
6
8
9
3
4
5
10
11
12
Jääkaappiosasto
1. Elektroninen käyttöpaneeli /
valoyksikkö
2. Hyllyt
3. Arvokilpi, jossa laitteen
kauppanimi
4. Hedelmä- ja vihanneslaatikko
5. Oven kätisyyden
vaihtotarvikkeet
6. Ovihyllyt
7. Kananmunakotelo
8. Pullonpidike
9. Pullohylly
10. Oven tiiviste
Pakastinosasto
10. Oven tiivisteet
11. Pakastimen laatikot
12. Hyllyt
13. Alalaatikko: kylmin alue, paras
tuoreiden elintarvikkeiden
pakastamiseen
14. Jääpala-astia
13
14
KÄYTTÖPANEELI
MAX
-
MED
MIN
A. Valopolttimo
B. Lämpötilan valitsin
C. Lämpötila-asetuksen
merkkivalo
D. Valopainike
A
B C
D
LÄMPÖTILAN ASETUS
Termostaatti asennossa MIN: alhainen jäähdytysteho
Termostaatin asento välillä MIN - MAX:
jäähdytystehoa voidaan säätää haluttuun arvoon.
Termostaatti asennossa MAX: suurin jäähdytysteho.
Asento MED on paras elintarvikkeiden säilymisen
kannalta.
Termostaatti asennossa • : jäähdytys ja valot poiskytketty.
Huomaa: Näytössä näytettävät arvot vastaavat koko
jääkaapin keskimääräistä lämpötilaa.
7
OVI
OVEN KÄTISYYS
Huomaa: Oven avaussuunta voidaan vaihtaa.
Jos tämä toimenpide suoritetaan huoltopalvelun
toimesta, takuu ei kata sitä. Oven kätisyyden
vaihtaminen onnistuu helpoiten kahden henkilön
toimesta.
Seuraa asennusoppaan ohjeita.
JÄÄKAAPIN
SISÄVALO
Lamppu irrotetaan kääntämällä sitä vastapäivään
kuten kuvassa.
Tarkista polttimo. Tarvittaessa ruuvaa irti viallinen
lamppu ja vaihda se uuteen samanlaiseen.
Tarvittavia LED-valoja on saatavana vain
huoltoliikkeistä tai valtuutetuilta jälleenmyyjiltä.
Jääkaappiosaston sisävalo syttyy, kun jääkaapin ovi
avataan.
HYLLYT
Kaikki hyllytasot, luukut ja ulosvedettävät korit ovat
irrotettavissa.
8
FI
NO-FROST HUURTUMATON
JÄÄKAAPPIOSASTO
Jääkaappiosaston sulatus on täysin automaattinen.
Jääkaappiosaston sisälle, takaseinään muodostuvat
vesipisarat ilmaisevat, että automaattinen sulatus
on käynnissä. Sulatusvesi valuu automaattisesti
tyhjennysaukkoon ja siitä haihdutusastiaan, josta se
haihtuu pois.
PAKASTINOSASTON
SULATUS
Pakastin on suositeltavaa sulattaa muutaman
kerran vuodessa, tai kun huurretta on muodostunut
paljon (huurrekerroksen paksuus 3 mm). Huurteen
muodostuminen on normaalia.
Huurrekerroksen paksuus ja muodostumisnopeus
riippuvat ympäristöolosuhteista ja oven
avaamistiheydestä.
Laite sulatetaan kytkemällä siitä virta pois ja ottamalla
ulos kaikki elintarvikkeet.
Jätä pakastimen ovi auki, jotta jää sulaa.
Kuvan kaltaisissa laitteissa riittää, että otat esiin
sulatusveden tyhjennysputken ja
laitat sen alle astian.
Kun toimenpide on päättynyt,
laita sulatusveden tyhjennysputki
takaisin paikalleen.
Puhdista pakastimen sisäpinnat.
Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Kytke laite uudestaan päälle ja laita elintarvikkeet
sisälle.
LISÄVARUSTEET
KANANMUNAKOTELO
PULLONPIDIKE
Jääpala-astia
9
LAITTEEN
KÄYTTÖ
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN
Laite käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään
verkkovirtaan.
Odota laitteen käynnistymisen jälkeen ainakin 4–6
tuntia, ennen kuin asetat elintarvikkeita laitteen
sisälle.
Kun laite kytketään sähköverkkoon, näyttöön syttyy
valo ja kaikki kuvakkeet näkyvät näytössä noin 1
sekunnin ajan. Jääkaappiosaston (tehtaan) oletusarvot
tulevat näyttöön.
LÄMPÖTILAN ASETUS
Laitteen käyttölämpötilaksi on yleensä tehtaalla
asetettu suositeltu normaali lämpötila.
ASENNUS
LAITTEEN ASENTAMINEN
Riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi jätä laitteen
sivuille ja yläpuolelle tyhjää tilaa.
Laitteen takaosan ja seinän välisen etäisyyden tulisi
olla vähintään 50 mm.
Tätä pienempi etäisyys lisää tuotteen
energiankulutusta.
50mm
50mm
10
Huomaa: Näytössä näytettävät arvot vastaavat koko
jääkaapin keskimääräistä lämpötilaa.
FI
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
PAKASTEIDEN SÄILYTYSMÄÄRÄN LISÄÄMINEN
•
•
•
•
•
•
Älä tuki ilmanpoistoaluetta (tuotteen sisällä
takaseinässä ja alaosassa) elintarvikkeilla.
Kaikki hyllyt ja ulosvedettävät korit ovat
irrotettavissa.
Ympäristön lämpötila, oven avaamiskertojen tiheys
sekä laitteen sijainti saattavat vaikuttaa laitteen
sisälämpötilaan.
poistamalla korit suurien tuotteiden säilytystä
varten.
asettamalla elintarvikkeet suoraan pakastinhyllyille.
poistamalla muita poistettavia lisävarusteita.
Huomioi nämä tekijät säätäessäsi lämpötila-asetusta.
• Ellei toisin ole mainittu, laitteen lisävarusteet eivät
kestä konepesua.
PAKASTIMEN LAATIKON PITIMEN IRROTTAMINEN
• Avaa pakastimen ovi
• Vedä yläpidintä ylöspäin oikeasta ja vasemmasta
kulmasta (1)
• Irrota laatikko (2)
1
•
2
Asenna yläpidin vastakkaisessa järjestyksessä
11
VINKKEJÄ RUOAN SÄILYTYKSEEN
JÄÄKAAPPIOSASTO
Jääkaappi sopii erityisesti valmisruokien, tuoreiden
ja säilöttyjen elintarvikkeiden, maitotuotteiden,
hedelmien, vihannesten ja juomien säilytykseen.
ILMANKIERTO
Jääkaappiosaston luontainen ilmankierto saa
aikaan alueita, joissa on eri lämpötila. Kylmintä
on heti hedelmä- ja vihanneslaatikon yläpuolella
ja takaseinän lähellä. Lämpimintä on osaston
yläetuosassa.
Puutteellinen ilmanvaihto lisää energiankulutusta ja
vähentää jäähdytystehoa.
Älä peitä ilma-aukkoja elintarvikkeilla tai muulla –
ne parantavat ilman kiertämistä ja elintarvikkeiden
säilymistä.
TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN
SÄILYTYSOHJEITA
Käytä ruokien suojana kierrätyskelpoisia muovi-,
metalli-, alumiini- ja lasiastioita tai tuorekelmua.
› Jätä elintarvikkeiden väliin riittävästi tilaa, jotta ilma
pääsee kiertämään.
› Laita nestemäiset tuotteet sekä makuja tai hajuja
levittävät tai imevät tuotteet suljettuihin astioihin tai
kääri ne.
› Estä pullojen kaatuminen pullonpidikettä
käyttämällä.
› Ruoat, joista vapautuu suuria määriä etyleenikaasua
sekä ne, jotka ovat herkkiä tälle kaasulle, kuten
hedelmät, vihannekset ja salaatti, tulisi aina erotella
tai kääriä, jotta niiden säilymisaika ei lyhentyisi;
esimerkiksi tomaatteja ei saisi säilyttää yhdessä
kiivien tai kaalin kanssa.
› Jos jääkaapissa säilytettävää ruokaa on vain vähän,
on suositeltavaa käyttää hedelmä- ja vihanneslaatikon
yläpuolella olevia hyllyjä, sillä se on osaston kylmin
paikka.
TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN
SÄILYTYSPAIKAT
› Jääkaapin hyllyillä: valmisruoat, trooppiset hedelmät,
juustot, delituotteet.
› Kylmimmällä alueella (hedelmä- ja vihanneslaatikon
yläpuolella oleva hylly): liha, kala, leikkeleet, kakut.
12
› Hedelmä- ja vihanneslaatikossa: hedelmät, salaatit,
vihannekset.
› Ovessa: voi, hillot, kastikkeet, pikkelssit, tölkit, pullot,
juomatölkit, munat.
FI
ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN
SÄILYTYSOHJEITA
Selitys
VIILEÄ ALUE
Suositellaan trooppisten hedelmien,
tölkkien, juomien, kananmunien,
kastikkeiden, pikkelssien, voin, hillojen
säilytykseen
KYLMÄ ALUE
Suositellaan juustojen, maidon,
maitotuotteiden, herkkutavaroiden,
jugurtin, kylmien leikkeleiden,
jälkiruokien säilytykseen
HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO
TAVALLISET PAKASTIMEN LAATIKOT
PAKASTUSOSAN LAATIKKO
(KYLMIN ALUE) Suositellaan tuoreiden
/ valmiiden elintarvikkeiden
pakastamiseen.
Huomaa: Selitysten harmaa väri ei vastaa
laatikoiden väriä
13
PAKASTINOSASTO
Pakastinosastossa voidaan parhaiten säilyttää
pakastetuotteita, valmistaa jääkuutioita ja pakastaa
tuoretuotteita.
TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN PAKASTUS- JA
SÄILYTYSVINKKEJÄ
› Kaikkiin pakasteisiin on suositeltavaa merkitä
tuotteen nimi ja päivämäärä. Merkinnät helpottavat
tuotteiden tunnistamista ja auttavat arvioimaan,
milloin tuote on parasta käyttää. Älä pakasta
sulanutta elintarviketta uudelleen.
Yhden 24 tunnin jakson aikana pakastettavien
tuoretuotteiden enimmäismäärä näkyy arvokilvessä
(…kg/24h).
Jos pakastimeen laitettavia elintarvikkeita on vain
vähän, on suositeltavaa käyttää ala-aluetta.
› Tuoreet vihannekset ja hedelmät tai marjat on
suositeltavaa pakastaa heti keräämisen jälkeen, jotta
niiden ravintoarvo, koostumus, väri ja maku saadaan
säilytettyä. Tiettyjä lihoja, etenkin riistalihaa, on hyvä
riiputtaa ennen pakastamista.
› Anna kuuman ruoan aina jäähtyä ennen sen
laittamista pakastimeen.
› Kääri tai sulje tuoretarvikkeet ennen pakastamista
käyttäen jotain seuraavista:
pakastamiskäyttöön soveltuva alumiinikalvo,
tuorekelmu, ilman ja veden pitävät muovipussit,
kannelliset polyteeniastiat tai pakasteastiat.
› Käytä osittain tai kokonaan sulaneet pakasteet
välittömästi.
Kun olet sulattanut pakasteen, älä pakasta sitä
uudelleen, ellet ole kypsentänyt sitä. Kypsentämisen
jälkeen sulatettu ruoka voidaan pakastaa uudelleen.
› Korkealaatuisia pakasteita saadaan elintarvikkeista,
jotka ovat tuoreita, kypsiä ja hyvälaatuisia.
› Älä pakasta nestettä sisältäviä pulloja.
PAKASTEET: OSTOSVINKKEJÄ
› Laita pakasteet pakastimeen heti kotiin tultuasi.
Kun ostat pakasteita:
› Jos pakaste on sulanut edes osittain, älä pakasta sitä
uudelleen. Käytä se 24 tunnin kuluessa.
› Varmista, että pakkaus on ehjä (vioittuneessa
pakkauksessa pakasteiden laatu on saattanut
heikentyä). Jos pakkaus on pullistunut tai siinä on
kosteita läikkiä, sen säilytysolosuhteet eivät ole olleet
kunnossa ja tuote on saattanut jo alkaa sulaa.
› Vältä tai vähennä lämpötilan vaihteluita minimiin.
Noudata pakkaukseen merkittyä viimeistä
käyttöpäivää.
› Tehdessäsi ostoksia jätä pakasteiden valinta
viimeiseen hetkeen ja kuljeta tuotteet kotiin
lämpöeristetyssä laukussa.
14
› Noudata aina pakkaukseen merkittyjä
säilytysohjeita.
FI
PAKASTEIDEN
SÄILYTYSAIKA
LIHA
kuukautta
PATARUOAT
kuukautta
HEDELMÄT JA
MARJAT
kuukautta
Naudanliha
8 - 12
Liha, siipikarja
2-3
Omenat
12
Porsaan- ja
vasikanliha
Lampaanliha
6–9
MAITOTUOTTEET
Aprikoosit
8
6-8
Voi
6
Mustikat
8 - 12
Jäniksenliha
4-6
Juusto
3
Musta-/punaherukat
8 - 12
Jauheliha/sisäelimet
2-3
Kuohukerma
1-2
Kirsikat
10
Makkarat
1-2
Jäätelö
2-3
Persikat
10
Munat
8
Päärynät
8 - 12
Luumut
10
SIIPIKARJA
Kana
5-7
KEITOT JA
KASTIKKEET
Kalkkuna
6
Keitto
2-3
Vadelmat
8 - 12
Siipikarjan sisäelimet
2-3
Lihakastike
2-3
Mansikat
10
Patee
1
Raparperi
10
8
Hedelmämehut
(appelsiini, sitruuna,
greippi)
VIHANNEKSET
4-6
Leipä
1-2
Parsa
8 - 10
Kuivakakut
4
Basilika
6-8
Täytekakut
2-3
Pavut
12
ÄYRIÄISET
Nilviäiset, hummeri
1-2
Ratatouille
Ravut, hummerit
1-2
LEIPÄ JA
LEIVONNAISET
ÄYRIÄISET,
SIMPUKAT
Avatut osterit
1-2
KALA
rasvainen (lohi, silli,
makrilli)
2-3
Ohukaiset
1-2
Artisokat
8 - 10
vähärasvainen
(turska, meriantura)
3-4
Raa'at leivonnaiset
2-3
Parsakaali
8 - 10
Piiraat
1-2
Ruusukaali
8 - 10
Pizza
1-2
Kukkakaali
8 - 10
Porkkanat
10 - 12
Selleri
6-8
Sienet
8
Persilja
6-8
Paprikat
10 - 12
Herneet
12
Ruusupavut
12
Pinaatti
12
Tomaatit
8 – 10
Kesäkurpitsa
8 - 10
15
SUOSITELTAVAT TOIMENPITEET,
JOS LAITETTA EI KÄYTETÄ
PITKÄ POISSAOLO / LOMA-AIKA
Jos asunnosta ollaan poissa pitemmän aikaa, on
energian säästämiseksi suositeltavaa käyttää
elintarvikkeet loppuun ja irrottaa laite sähköverkosta.
MUUTTAMINEN
1.
Poista kaikki sisäiset osat.
2.
Pakkaa osat hyvin ja kiinnitä ne toisiinsa teipillä,
jotta ne eivät kolhiudu toisiaan vasten tai pääse
katoamaan.
3.
Kierrä säädettävät jalat niin, että ne eivät koske
tukipintaan.
4.
Sulje ovi ja kiinnitä se teipillä. Kiinnitä myös
laitteen verkkojohto laitteeseen teipillä.
SÄHKÖKATKO
Jos virta katkeaa, tiedustele paikalliselta
sähkölaitokselta, kuinka kauan sähkökatko
todennäköisesti kestää.
Huomaa: Muista, että laite kestää kylmänä pidempään, jos
se on täynnä.
Jos elintarvikkeen pinnalla on yhä jääkiteitä, se
voidaan pakastaa uudelleen, vaikka maku ja aromi
saattavat heiketä.
Jos elintarvike vaikuttaa huonolaatuiselta, se
kannattaa hävittää.
16
Jos sähkökatko kestää korkeintaan 24 tuntia.
Pidä laitteen ovi suljettuna. Näin laitteen sisällä olevat
elintarvikkeet pysyvät kylminä mahdollisimman
pitkään.
Jos sähkökatko kestää yli 24 tuntia:
Tyhjennä pakastinosasto ja pakkaa elintarvikkeet
pakastelaukkuun. Jos pakastelaukkua ei ole käsillä
eikä keinojääpaketteja ole saatavilla, yritä käyttää
helpoimmin pilaantuvat elintarvikkeet.
Tyhjennä jääpala-astia.
FI
PUHDISTUS JA
HUOLTO
VAROITUS
Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite irti
sähköverkosta ennen minkään huolto- tai
puhdistustoimenpiteen aloittamista.
Älä käytä hankaavia pesuaineita. Älä koskaan
puhdista jääkaapin osia syttyvillä nesteillä.
› Puhdista laite säännöllisesti liinalla käyttäen haaleaa
vettä, johon on lisätty vähän neutraalia, erityisesti
jääkaapin sisäosan puhdistamiseen tarkoitettua
puhdistusainetta.
› Puhdista laitteen ulkopuoli ja ovitiiviste kostealla
liinalla ja kuivaa pehmeällä liinalla.
› Laitteen takana oleva lauhdutin tulee puhdistaa
säännöllisesti pölynimurilla.
VAROITUS
Älä käytä höyrypesuria.
Painikkeet ja käyttöpaneelin näyttö on
puhdistettava kuivalla liinalla. Puhdistamiseen ei saa
käyttää alkoholia tai alkoholipohjaisia aineita.
Tärkeää:
› Painikkeet ja käyttöpaneelin näyttö on puhdistettava
kuivalla liinalla. Puhdistamiseen ei saa käyttää
alkoholia tai alkoholipohjaisia aineita.
› Jäähdytysjärjestelmän putket ovat lähellä
sulatusvesiastiaa ja ne saattavat kuumeta. Puhdista ne
ajoittain pölynimurilla.
Puhdista jääkaapin takaseinässä, hedelmä- ja
vihanneslaatikon kohdalla oleva poistoaukko
säännöllisesti laitteen mukana toimitetulla välineellä,
jotta sulatusvesi poistuu aina oikeaa väylää pitkin.
17
VIANETSINTÄOPAS & HUOLTO
PALVELU
ENNEN KUIN OTAT YHTEYDEN HUOLTOON...
Toimintaan liittyvät ongelmat ovat usein pieniä
pulmia, jotka on helppo selvittää ja voidaan korjata
ilman työkaluja.
TOIMINTAÄÄNET
Laitteesta kuuluu normaalin toiminnan aikana
ääniä, koska laitteessa on useita tuulettimia ja
sähkömoottoreita, jotka kytkeytyvät toimintaan ja
pois toiminnasta automaattisesti.
JOITAKIN TOIMINTAÄÄNIÄ VOIDAAN KUITENKIN
VÄHENTÄÄ:
› Säätämällä laite vaakatasoon ja sijoittamalla se
tasaiselle alustalle.
› Tarkastamalla, että sisäosat on laitettu oikein
paikalleen.
› Sijoittamalla laite erilleen niin, että se ei kosketa
kalusteisiin.
› Tarkastamalla, että pullot ja muut astiat eivät ole
kosketuksissa toisiinsa.
SEURAAVIA TOIMINTAÄÄNIÄ
SAATTAA KUULUA
Suhiseva ääni, kun laite kytketään
toimintaan ensimmäistä kertaa tai
pitkän tauon jälkeen.
Kurluttava ääni, kun
kylmäaineneste virtaa putkissa.
BRRR-ääni kuuluu käynnissä
olevasta kompressorista.
Suriseva ääni, kun vesiventtiili tai
tuuletin alkaa toimia.
Raksahtava ääni, kun kompressori
käynnistyy.
NAKSAUS kuuluu termostaatista,
joka säätää kompressorin
käyntitiheyden.
18
FI
VIANETSINTÄOPAS
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
LAITE EI TOIMI
Laitteen virransaannissa voi olla
ongelma.
› Tarkasta onko verkkojohto liitetty
pistorasiaan, jossa on oikea jännite.
› Tarkasta asunnon sähköverkon
suojalaitteet ja sulakkeet
SULATUSVESIASTIASSA ON
VETTÄ
Tämä on normaalia kuumalla ja
kostealla säällä. Astia saattaa olla
jopa puolillaan.
› Varmista, että laite on vaakatasossa,
jotta vettä ei valu ulos kaukalosta.
LAITEKAAPIN REUNAT, JOTKA Kyseessä ei ole vika.
KOSKEVAT OVITIIVISTEESEEN, Tämä on normaalia kuumalla säällä
OVAT LÄMPIMIÄ
ja kun kompressori on käynnissä.
KOSKETETTAESSA
VALO EI TOIMI
Lamppu täytyy mahdollisesti
vaihtaa.
Laite saattaa olla valmiustilassa
› Varmista, että asunnon sähköverkon
suojalaitteet ja sulakkeet toimivat hyvin.
› Tarkasta onko verkkojohto liitetty
pistorasiaan, jossa on oikea jännite.
› Jos LED-valoissa on vikaa, käyttäjän
on otettava yhteyttä huoltoliikkeeseen
valojen vaihtoa varten. Tarvittavia LEDvaloja on saatavana vain huoltoliikkeistä
tai valtuutetuilta jälleenmyyjiltä.
MOOTTORI TUNTUU KÄYVÄN
LIIKAA
Moottorin käyntiaika riippuu
useasta eri tekijästä: oven
avauskertojen määrästä,
säilytettävien elintarvikkeiden
määrästä, huoneen lämpötilasta,
lämpötilasäätimillä valitusta
lämpötilasta.
› Varmista, että laitteen säätimet on
säädetty oikein.
› Tarkasta onko laitteeseen laitettu suuri
määrä elintarvikkeita.
› Varmista, että ovea ei avata liian usein.
› Varmista, että ovi sulkeutuu kunnolla.
LAITTEEN LÄMPÖTILA ON
LIIAN KORKEA
Tähän voi olla useita eri syitä
(katso Ratkaisut-kohta)
› Varmista, että lauhdutin (laitteen takana)
on puhdas pölystä ja nöyhdästä.
› Varmista, että ovi on suljettu kunnolla.
› Varmista, että oven tiivisteet ovat
kunnossa.
› Moottori toimii normaalisti enemmän
kuumalla säällä tai hyvin lämpimässä
huoneessa.
› Jos ovea on pidetty auki pitkään tai
jos kaappiin on pantu paljon ruokaa,
moottori käy kauemmin, jotta laitteen
sisäosa jäähtyy.
OVET EIVÄT SULKEUDU JA
AVAUDU KUNNOLLA
Tähän voi olla useita eri syitä
(katso Ratkaisut-kohta)
› Tarkasta, että elintarvikepakkaukset
eivät ole oven tiellä.
› Tarkasta, että sisäosat tai
jääautomaatti eivät ole pois paikaltaan.
› Tarkasta, että oven tiivisteet eivät ole
likaiset tai tahmeat.
› Varmista, että laite on vaakatasossa.
19
MYYNNIN JÄLKEINEN
PALVELU
ENNEN KUIN OTAT YHTEYTTÄ
HUOLTOPALVELUUN
1.
Kokeile, voitko ratkaista ongelman itse
kohdassa VIANETSINTÄOPAS annettujen neuvojen
avulla.
2.
Sammuta laite ja käynnistä se uudelleen
nähdäksesi toistuuko häiriö
JOS VIKA EI OLE KORJAUTUNUT YLLÄ MAINITTUJEN
TARKASTUSTEN JÄLKEEN, OTA YHTEYTTÄ
LÄHIMPÄÄN HUOLTOPALVELUUN
Jos tarvitset huoltopalvelun apua, soita takuukirjassa
olevaan numeroon tai katso ohjeet sivustolta
www.whirlpool.eu
Ilmoita aina:
• vian laatu,
• laitteen tyyppi ja malli,
• huoltokoodi (sanan Service jälkeen tuleva numero
arvokilvessä). Huoltokoodi on merkitty myös
takuukorttiin
• täydellinen osoitteesi,
• puhelinnumerosi.
Jos tuotetta täytyy korjata, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun. (Näin voit olla varma,
että korjaukseen käytetään alkuperäisiä varaosia ja
että korjaustyöt suoritetaan oikein.)
Valmistaja:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
20
FI
2
50mm
abc
4x
1x
1x
1x
A
B
C
D
1
c
2
3
4
5
b
a
c
c
6
c
c
a
21
8
7
9
c
a
10
11
12
c
b
13
B
14
b
a
D
B
15
A
22
b
FI
21
1
1
2
2
3
1
2
3
4
5
6
1
1
45
o
2
2
1
1
45
o
3
2
23
FI
400010885447
Whirlpool® on Whirlpool, USA:n rekisteröity tavaramerkki
001
24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising