Whirlpool | WB B3960 BF | Instruction for Use | Whirlpool WB B3960 BF пайдаланушы нұсқаулығы

Whirlpool WB B3960 BF пайдаланушы нұсқаулығы
ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
http://‌‌docs‌.w
‌ hirlpool‌.‌eu сайтынан толық пайдаланушы
нұсқаулығын жүктеп алыңыз немесе кепілдеме
кітапшасында көрсетілген телефон нөміріне қоңырау
соғыңыз.
Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқауларды
мұқият оқып шығыңыз. Оларды болашақта қарау
үшін сақтап қойыңыз.
Бұл нұсқаулар мен құрал барлық уақытта ұстану
қажет маңызды қауіпсіздік ескертулерін қамтамасыз
етеді. Өндіршуі осы қауіпсіздік нұсқауларын
ұстанбау, құралды дұрыс пайдаланбау немесе
басқару параметрлерін дұрыс орнатпау нәтижесінде
туындаға ақаулық үшін жауапты болмайды.
ЕСКЕРТУ: Құрал және оның қолжетімді бөліктері
пайдалану барысында қызады. Қыздырушы
элементтерді түртпес үшін абай болу керек. Үздіксіз
қарап отырмаған жағдайда 8 жасқа толмаған
балаларды құрылғыдан алыс ұстау керек.
ЕСКЕРТУ: Егер пісіретін беткі қабат шытынап
кетсе, пешті пайдаланбаңыз электр тоғы соғу
мүмкіндігі бар.
ЕСКЕРТУ: Өрт қаупі бар: заттарды пісіру
беттеріне қойып сақтамаңыз.
САҚТАНЫҢЫЗ: Пісіру процесі басқарылады.
Қысқа пісіру процесі үздіксіз басқарылу керек.
ЕСКЕРТУ: Тоң немесе сұйық маймен тамақ
пісірген кезде пешті қараусыз қалдыру қауіпті
болуы және өртке себеп болуы мүмкін. Отты
ЕШҚАШАН сумен өшіруге әрекеттенбеңіз:
құрылғыны өшіріп, отты қақпақ немесе өрт
сөндіру жапқышы сияқты нәрсемен бүркеңіз.
Пешті жұмыс беті немесе тіреуіш ретінде
пайдаланбаңыз. Барлық бөліктері толығымен
суымайынша, киімдеріңізді немесе басқа
жанатын заттарды құрылғыдан аулақ ұстаңыз өрт туу қаупі.
Пышақтар, шанышқылар, қасықтар және
қақпақтар сияқты металл заттарды пеш бетіне
қоюға болмайды, себебі олар қызып кетуі мүмкін.
Кішкентай сәбилерді (0-3 жастағы) құрылғыға
жақындатпау керек. Үнемі бақылау болмаса, жас
балаларды (3-8 жастағы) құрылғыға жақындатпау
керек. 8 жас және одан үлкен жастағы балалар
және физикалық, сезімдік немесе рухани
мүмкіншіліктері жеткіліксіз немесе тәжірибесі мен
білімі жеткіліксіз тұлғалар құрылғыны тек басқару
бойынша арнайы қауіпсіз пайдалану нұсқаулары
берілгеннен кейін пайдалана алады. Балалар
құрылғымен ойнамауы тиіс. Егер қасында
жетекшілік ететін ересек адам болмаса,
балалардың тазалау және жөндеу жұмыстарын
орындауына болмайды.
Қолданыстан кейін пешті басқару тетіктері
арқылы өшіріңіз, таба детекторына сенім
артпаңыз.
KK
ОҚУ ЖӘНЕ САҚТАУ МАҢЫЗДЫ
РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН ПАЙДАЛАНУ
САҚТАНЫҢЫЗ:
Бұл
құрылғы
сыртқы
таймермен немесе бөлек қашықтан басқару
жүйесімен пайдаланылуға арналмаған.
Бұл құрылғы тұрмыстық және соған ұқсас
қолданыстарда
пайдаланылуға
арналған,
мысалы: дүкендердегі, кеңселер мен жұмыс
орталарындағы
қызметкерлерге
арналған
асхана аумақтары; шаруашылық ғимараттары;
қонақ
үйлердің,
мотельдердің,
шағын
мейманханалардың
және
басқа
тұрғын
жайлардың клиенттерінің пайдалануы.
Басқа қолданыстарға рұқсат жоқ (мысалы,
бөлмелерді жылыту).
Бұл құрылғы кәсіптік мақсатта пайдалануға
арналмаған. Бұл құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз.
ОРНАТУ
Құрылғыны екі не одан көп адам тасуы және
орнатуы керек - жарақат алу қатері. Қорабынан
шығарып, орнату үшін қолғап киіңіз - қолыңызды
кесіп алу қатері.
Орнатуды, соның ішінде сумен жабдықтауды
(егер болса) және электр сымдарын жалғауды
білікті техник маман жүзеге асыруы керек.
Құрылғыны ешбір бөлігін жөндеуге немесе
ауыстыруға болмайды, егер пайдаланушы
нұсқаулығында солай деп жазылмаса. Құрылғы
орнатылатын жерге балаларды жақындатпаңыз.
Құрылғыны орамнан шығарған соң, оның
тасмалдау барысында зақымдалмағанына көз
жеткізіңіз. Ақау пайда болған кезде дилерге
немесе жақын жердегі тұтынушыларға қолдау
көрсету қызметіне хабарласыңыз. Орнатылғаннан
кейін орауыштың қалдықтарын (пластик, көбікті
полистирол т.с.с.) балалардың қолы жетпейтін
жерде сақтау керек - тұншығып қалу қатері. Кез
келген орнату жұмысының алдында құрылғыны
қуат көзінен ажырату қажет - электр тоғы соғу
қатері. Орнату барысында құрылғының қуат
сымына нұқсан келтірмейтіндігіне көз жеткізіңіз өрт шығуы немесе электр тоғы соғу қатері.
Құрылғыны тек орнату аяқталған соң іске
қосыңыз.
Құрылғыны жиһазға салмас бұрын, барлық
шкафты кесу жұмысын орындап, ағаш қиқымдары
мен ұнтақтарын алып тастаңыз.
Құрлығы пештің алданыда орнатылмаған
кезде,оның астындағы бөлікке бөлгіш тақта
(құрылғымен бірге келмейді) орнату қажет.
ЭЛЕКТРИКАЛЫҚ ЕСКЕРТУЛЕР
Құрылғының ашасына қол жеткізу мүмкін
болған жағдайда, розеткадан суыру арқылы
немесе электр сымдар жүйесі ережесімен
бойынша ол розеткадан жоғары орнатылған көп
полюсті қосқыштың көмегімен қуат көзінен
ажыратыла алатын болуы керек және ұлттық
электр қауіпсіздігі стандарттарына сәйкес
құрылғыны жерге тұйықтау қажет.
Ұзартқыштарды, бірнеше розетканы немесе
адаптерлерді пайдаланбаңыз. Электр құрамдастары
орнатудан кейін пайдаланушы қатынаса алатындай
болуы қажет. Аяғыңыз су болса немесе жалаң аяқ
болсаңыз, құрылғыны пайдалануға болмайды.
Құрылғының қуат сымы немесе ашасы бүлінген
болса, дұрыс жұмыс істемесе немесе бұзылған
немесе құлаған болса, оны пайдаланбаңыз.
Егер
ұзартқыштар
зақымдалса,
қатерді
болдырмау мақсатында, өндіруші, оның қызмет
көрсетуші персоналы немесе сондай білікті маманы
соған ұқсас ұзартқышпен алмастыруы тиіс - электр
тоғымен зақымдану қаупі бар.
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
ЕСКЕРТУ: Тазалау немесе техникалық қызмет
көрсету жұмыстарын жүргізерден бұрын құрылғының
өшіріліп, қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз
- электр тоғымен зақымдану қаупі бар бумен тазалау
жабдығын ешқашан пайдаланбаңыз- электр тоғымен
зақымдану қаупі бар.
Абразивті немесе коррозиялы өнімдерді, хлор
негізіндегі тазалау құралдарын немесе табаларды
пайдаланбаңыз.
ОРАМ МАТЕРИАЛДАРЫН ТАСТАУ
Орам материалы 100% қайта өңделеді және ол қайта өңдеу
таңбасымен белгіленген
.
Буманың әр түрлі бөліктері қоқысты тастауға рұқсат беретін жергілікті
орган реттеулеріне толығымен сәйкес және жауапкершілігіне берілуі
қажет.
ПАЙДАЛАНЫЛЫП БОЛҒАН ТҰРМЫСТЫҚ
ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ҚОҚЫСҚА ТАСТАУ
Бұл құрал қайта өңделмелі немесе қайта қолданбалы материалдармен
жасалған. Оны жергілікті қалдықты тастау ережелеріне сәйкес
тастаңыз. Тұрмыстық электр құрылғыларын қолдану, қалпына келтіру
және қайта пайдалануға тапсыру бойынша қосымша ақпарат алу үшін
құзыретті жергілікті билік органына, тұрмыстық қалдықтарды жинау
қызметіне немесе құрылғы сатып алынған дүкенге хабарласыңыз. Бұл
құрал электрлік және электрондық жабдықты қоқысқа тастау (WEEE)
бойынша 2012/19/EU Еуропалық директивасына сай белгіленген.
Бұл өнімнен дұрыс арылу арқылы қоршаған ортаға және адамдардың
денсаулығына теріс әсердің салдарының алдын алуға көмектесесіз.
Құрылғыдағы немесе онымен бірге берілген құжаттамадағы белгісі
бұл құрылғы тұрмыстық қоқыс болып есептелмеуі керек және электрлік
және электрондық жабдықты қайта өңдеуге арналған арнайы жинау
орталығына өткізілуі тиіс екендігін көрсетеді.
ҚУАТ ҮНЕМДЕУ КЕҢЕСТЕРІ
Ыстық табақтың қалдық температурасың пайдалану үшін, тамақ пісіру
аяқталуына бірнеше минут қалғанда пешті сөңдіріңіз.
Кастрөлдердің немесе табалардың асты ыстық табақты толығымен жабу
керек; контейнер ыстық табақтан кішілеу болса, ол ыстықты жояды.
Кастрөлдерді немесе табаларды пісіру барысында тығыз жабылатын
қақпағымен жабыңыз және суды мүмкіндігінше аздау қолдаңыз. Пісіру
қақпасыз энергия шығынын айтарлықтай арттырады.
Тек түбі жалпақ кастрөлдер мен табаларды ғана пайдаланыңыз.
СӘЙКЕСТІЛІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫ
Бұл құрылғы EN 60350-2 Еуропалық стандартына сәйкес, №66/2014
Еуропалық ереженің үнемді дизайн талаптарына сәйкес келеді.
ЕСКЕРТПЕ
Денесінде жүрекширатқыш немесе соған ұқсас құрылғылар бар
адамдар қосулы индукциялық пісіру панелінің жанында тұрғанда абай
болуы керек. Электрмагниттік өріс жүрекширатқыш немесе соған
ұқсас құрылғыға әсер етуі мүмкін. Пісіру панелінің электрмагниттік
өрісінің жүрекширатқыш немесе соған ұқсас құрылғыға қалай әсер
ететіндігі туралы толық ақпаратты алу үшін, дәрігеріңізден немесе сол
құрылғылардың өндірушілерінен кеңес алыңыз.
ОРНАТУ
4 mm
590 mm
510 mm
50 mm
476 mm
553 mm
Min. 35 mm
0
560 + 2 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
R = Max. 10 mm
i
L
Min. 400 mm
Min.100 mm
12 mm No Max.
Min. 35 mm
28 mm No Max.
90 mm
120 mm
45 mm
min. 45 mm
min. 10 mm
min. 45 mm
min. 550 mm
60 mm
min. 550 mm
min. 20 mm
min. 20 mm
x4
1
2
x4
2mm
3
90°C
2
1
x4
KK
ЭЛЕКТР ҚОСЫЛЫМЫ
Барлық электрлік байланыстарды құрылғы қуат көзіне қосылғанша дейін жалғау керек.
Орнатуды және электрге қосуды өнім жасаушысының нұсқаулары мен жергілікті қауіпсіздік ережелеріне сәйкес білікті техникалық маман
орындауы керек. Атап айтқанда, орнатуды жергілікті электр жеткізуші компаниясының ережелеріне сәйкес орнатқан қажет.
Құрылғының төменгі жағында орналасқан деректер тақтасында көрсетілген кернеу үй желісіндегі кернеумен бірдей болуы керек.
Ереже бойынша құрылғының жерге тұйықталуы талап етіледі: тиісті өлшеммен өткізгіштерді (соның ішінде жер өткізгіштерді де) пайдалаңыз.
380-415 V 2 N ~
220-240 V ~
AU-UK-IRL
220-240 V 3 ~
BE
230V 2 Phase 2N ~
NL
380-415 V 3 N ~
R
S
220-240 V ~
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru-черно-црнčrna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort-siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin-maro-кaфявбраон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna-brunt-ruskea-brunt-brunkahverengi-donn
T
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)-mėlyna (pilkas)niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)-синьо (сиво)-плава (сива)modro (sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)-көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý (sivá)kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)-blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
=E
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline-dzeltens/zaļšgeltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde-жълто/зелено-жуто/зеленаrumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelenásárga/zöld-gul/grønn-keltainen/vihreä-gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
N
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо-плава-modroplava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
ӨНІМ СИПАТТАМАСЫ
1. Плита беті
2. Басқару панелі
1
2
БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1
2 3
6
4
7
8
P
OFF
P
3 sec
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Таңбалар/арнайы функцияларды іске қосу
Пісіру деңгейі таңдалған
Оттықты өшіру түймесі
Қуатты реттеу батырмалары
Оттықты анықтау
Жылдам қыздыру батырмасы
16
9
OFF
5
7 13
10
OK
7 12
7. Пеш индикаторы жылтырайды – функция
қосулы
8. Қосу/ өшіру түймесі
9. 6th Sense түймесі
10. Таймер
11. Тамақ пісіру уақыты
OFF
P
OFF
P
15
14
12. CONNEXION ZONE түймесі
13. OK/Пернені құлыптау батырмасы –
3 секунд
14. Таймердің іске қосылу индикаторы
15. Аймақты таңдау индикаторы
16. Таймер индикаторының таңбасы
KK
КЕРЕК-ЖАРАҚТАР
КӘСТРӨЛДЕР МЕН ТАБАЛАР
Индукциялық плиталар бірге пайдалану үшін
OK
ЖOҚ
жарамды болып табылған ферромагнетик
материалдардаң жасалған кәстрөлдер мен
табаларды қолданыз:
• эмальданған болаттан жасалған кәстөлдер
мен табалар
• шойыннан жасалған кәстрөлдер мен табалар
• индукциялық пісіруге жарамды, тот баспайтын
болаттан жасалған арнайы кәстрөлдер мен
табалар
Кәстрөлді сәйкестігін анықтау үшін оны
таңбасына тексеріңіз (әдетте
төменгі жағында мөрмен куәландырылады). Магнитті кәстрөлдер
магниттенгендігіне тексеру үшін қолдануға болады.
Кәстрөлдің сапасы мен түбінің құрылымы пісіру процессіне әсер етеді.
Түбінің диаметрдің кейбір индикаторлар ферромагнетикалық бетінің
диаметрге сәйкес емес.
Кей кәстрөлдер мен табалардың түбінің бір бөлігі ғана ферромагнитті
материалдан жасалып, ал қалған бөлігі индукциялық пісіруге
жарамайтын басқа материалдан жасалған болуы мүмкін.
Ондай бөліктер әртүрлі қыздыру деңгейлерінде немесе төмен
температураларда қызады. Ыдыс түбінің көп бөлігі ферромагнитті
емес материалдардан жасалған кей жағдайларда пісіру панелі
кәстрөлді танымай, тиісінше пісіру аймағын да қоса алмауы мүмкін.
Жұқа түбімен кәстрөлдер мен бос табалар
Бос кәстрөлдер мен табаларды пеш іске қолылған кезде
пайдаланбаңыз. Температураны әрдайым бақылау үшін пеш ішкі
қаупсіздік жүйесімен жабдықталған, егер жоғары температура
көрсетілген кезде “automatic off“ автоматты түрде сөңу іске қосылады.
Жұқа түбімен бос кәстрөлдер мен табалар қолданылған кезде,
температура өте жылдам көтерілуге мүмкін, және “automatic off“
автоматты түрде сөңу функиясы бірден істемей қалады, кәстрөлдің
және табалардың астын бұзып алу мүмкін . Егер бұл болып қалса, еш
нәрсені ұстамаңыз, және барлық құрауыштар салқындамаған дейін
күтіңіз.
Егер қате хабарлама шықса, қызмет орталығына хабарласыныз.
Кәстрөлдің және табалардың түбінің минималды диаметрлері
әртүрлі оттықтарға арналған
Функциялар түзу жұмыс істеуің тексеру үшін, кәстрөл пештің бетінде
көрсетілген бір немесе одан да көп тірек орындары орналасқан жерді
жабу керек, және қолайлы ең төменгі диаметрі болуы тиіс.
Әрдайым табаның диаметріне ең жақсы сәйкес келетін пісіру аймағын
қолдануға тырысыңыз.
100 mm
Оңтайлы тиімділікті қамтамасыз ету үшін, әрдайым түбі жалпақ,
жылуды біркелкі тарататын кәстрөлдер мен табаларды пайдаланыңыз.
Егер ыдыстың түбі тегіс болмаса, ол пісіру қуаты пен жылу өткізгіштікке
әсер етеді.
150 mm
120 mm
220 mm
ИНДУКЦИЯҒА
ЖАРАМАЙТЫН
КӘСТРӨЛДЕР/ТАБАЛАРҒА
АРНАЛҒАН АДАПТЕР
Бұл құралды қолдану арқылы индукциялық плиталарға жарамайтын
кәстрөлдер мен табаларды пайдалануға мүмкіндік аласыз. Оны
қолданатын болсаңыз, оның тамақты пісіру тиімділігіне және, тиісінше
тағамды қыздыруға қажетті уақытқа әсер етуі мүмкін екенін естен
шығармаған абзал. Оны шектеулі түрде қолдану керек, себебі оның
үстіндегі температура қолданылатын кәстрөл/табаға, оның жазықтығы
мен пісірілетін тағам түріне байланысты қойылады. Диаметрі адаптер
дискінің диаметрінен кішкентай кәстрөл немесе таба қолданылса,
ол кәстрөлге немесе табаға өтпейтін жылудың жиналып қалуына
соқтырып, нәтижесінде пісіру панелі де, диск те қарайып кетуі мүмкін.
Кәстрөл/табаңыздың диаметрі мен плитаны адаптердің диаметріне
сәйкес бейімдеңіз.
БІРІНШІ РЕТ ПАЙДАЛАНУ
POWER MANAGEMENT (ҚУАТ ПАРАМЕТРІ)
Сатып алу кезінде, плита ең ықтимал жоғарғы қуат деңгейіне
орнатылады. Баптауларды келесі параграфта көрсетілгендей,
үйіңіздегі электр жүйесінің шектеулеріне сәйкестендіріп реттеңіз.
Пештің қуатын орнату:
Құрылғыны негізгі қуат көзіне қосқан сон, сіз қуат деңгейің 60
секундтын ішінде орната аласыз.
Оң жақ шеткі таймердегі “+“ батырмасын кем дегенде 5 секунд басып
тұрыңыз. Экранда,
таңбасы көрсетіледі.
OK
түймесің таңдаған соңғы қуат деңгейі көрсеткеше дейін,
басыңыз.
Қалаған қуат деңгейін таңдау үшін “+“ және “−“ түймешіктерің
пайдаланыз. Мынадай қуат деңгейлер қолайлы: 2.5 kW – 4.0 kW – 6.0
kW – 7.2 kW.
3 sec
3 sec
OK
түймешігін басып растаңыз.
Қуат көзі үзілген жағдайда, таңдаған қуат деңгейі жадыда қалады.
Қуат деңгейін ауыстыру үшін, құрылғыны 60 секундтке қуат
көзінен ажыратыңыз, содан кейін оны қайтадан желісіне қосып
жоғарыдағы қадамдарды қайталап шығыңыз.
Егер қуат параметрін орнату кезінде қателік орын алса,
белгісі
пайда болады және дыбыстық белгісі естіледі. Егер бұл орын алса,
операцияны қайталау ұсынылады.
Егер бұл қате қайталанса, Сатылымнан кейін Қызмет орталығына
хабарласыңыз.
АКУСТИКАЛЫҚ ДЫБЫС ҚОСУЛЫ / ӨШІРУЛІ
Акстикалық дыбысты қосу/өшіру:
• Пеш бетің қосу
• Сол жақ бұрыштағы бірінші пернетақтадағы “P“ батырмасын 5 секунд
басып тұрыңыз.
Кез келген дыбыс сигналдың орындалуы қосулы болып қалады.
DEMO РЕЖИМІ
Demo режимін қосу және өшіру үшін:
• Плитаны қуат көзіне жалғаңыз.
• Бірінші минут ішінде сол жақ пернетақтадағы “P“ тез қыздыру
батырмасын 5 секунд басып тұрыңыз (төменде көрсетілгендей).
КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ
ПЕШТІ ІСКЕ ҚОСУ/ ӨШІРУ
Пешті іске қосу үшін, қуат түймешігін 1 секундтке басыңыз. Пешті өшіру
үшін,тап сондай түймешігін басыңыз және барлық оттықтар өшеді.
ОРНАЛАСТЫРУ
Құрылғының күйін көрсететін таңбалардың көмегімен қажетті
пісіру аймағын таңдаңыз .
Басқару панелің таңбаларын пісіру кәстрөлмен жаппаңыз.
Ескеріңіз: Басқару панеліне жақын пісіру аймақтары үшін, кәстрөлдерді
және табаларды таңбалаңған аймақтарда орналасу ұсынылады
(табаның түбтерінің екеуінде, соның ішінде оның үстінгі шетін, өйткені
оның ерекшелігі үлкенірек болу).
Бұл сенсорлық пернетақтаны қыздырып жіберуден сақтайды. Гриль немесе
қуыру кезде, өтінеміз, мүмкіндігінше артқы пісіру аймақтарын пайдаланыңыз.
ОТТЫҚТАРДЫ ҚОСУ/ӨШІРУ ЖӘНЕ ҚУАТ ДЕҢГЕЙІН РЕТТЕУ
P
OFF
Оттықтарды қосу:
Қажетті пісіру аймағын іске қосып, оның қуатын реттеу үшін, сол
пісіру аймағының “+” немесе “−” батырмаларын басыңыз. Қуат
деңгейі белсенді пісіру аймағын көрсететін индикатор шамы мен
пісіру аймағына сәйкес көрсетіледі. “P“ батырмасын тез қыздыру
функциясын таңдау үшін қолдануға болады.
Оттықтың өшіру:
Қуатты реттеу тетігінің сол жағындағы “OFF” батырмасын басыңыз.
3 sec
OK
БАСҚАРУ ТАҚТАСЫНЫҢ ҚҰЛЫПТАУЫ
Баптауларды құлыптап, олардың кездейсоқ қосылып кетуінің
алдын алу үшін, OK/Пернені құлыптау батырмасын 3 секунд басып
тұрыңыз. Дыбыс белгісі және таңбаның үстінде ескерту шамы
функция іске қосылғанын көрсетеді. Басқару панелі бұғатталған,
“Өшірулі“ функциясы бар қоспағанда (
). Басқаруыштарды ашу
үшін қосу процедурасын қайталаңыз.
ТАЙМЕР
Екі таймер түрі бар- біріншісі сол жақтағы оттықты бақылайды, сол
екі арада басқасы оң жақтағы оттықты бақылайды.
Таймерді активтендіру:
Пайдалану кезде сізге қалаған уақыт орнату үшін “+“ немесе “−“
түймешігін басыңыз. Индикатор шамы нақты таңбаға сәйкес іске
қосылады . Орнатулыған уақыт ағып біткен соң, дыбыс беріледі,
және оттық автоматты түрде өшіріледі.
Уақытты кез келген сәтте өзгертіп, бір уақытта бірнеше таймерді
іске қосуға болады.
Егер плитаның бір жағында бір уақытта 2 таймер іске қосылса,
“Аймақты таңдау индикаторы“ жыпылықтап, дисплейде тиісті
таңдалған пісіру уақыты көрсетіледі.
Таймер өшіру:
Таймер сөңгенше “+“ және “−“ түймешігін бірге басыңыз.
ТАЙМЕР ИНДИКАТОРЫ
Бұл жарықдиодты шам (ҚОСУЛЫ болғанда) пісіру аймағының
таймері қосылғанын көрсетеді.
ФУНКЦИЯЛАРЫ
OFF
P
OFF
P
CONNEXION ZONE
Бұл сізге екі пісіру аймағын біріктіріп, оны бір үлкен тұтас аймақ ретінде
пайдалануға мүмкіндік береді. Пісіру панелінің үстін тұтастай жауып
тұратын, балық пісіруге арналған қазандар, кәстрөлдер мен торлар
үшін қолданғанға қолайлы. Көпір бөлігі тұтастай жабылмаса, функция
өшіп қалады. Оң жақтағы кез келген пернетақтаны қолдануға болады.
6 TH SENSE
“6th Sense“ түймешігі арнайы функцияны іске қосады.
Кәстрөлді орынына қойып және оттықты таңдаңыз.
“6th Sense“ түймешігін басыңыз. “A“ дисплейде шығады.
Оттыққа арналаған алғышқы арнайы ерекшелікке қолайлы
мүмкіндігін индикатор жанып көрсетеді.
Қалаған арнайы функцияны таңдау үшін “6th Sense“ түймешігін бір
немесе бірнеше рет басыңыз.
OK
Функция
түймешігін құлыптау үшін басылған кезде іске қосылады.
Арнайы функцияны өшіру үшін, “OFF“ батырмасын басып, содан соң
қажетті функцияны таңдау үшін “6th Sense“ батырмасын басыңыз.
Арнайы функцияларды өшіру үшін, “OFF“ батырмасын басып тұрыңыз.
3 sec
ЕРУ
Бұл функция сіздің тамақты еру үшін ыңғайлы температурасына
жетуге мүмкіндік береді және тамақтын күйін қаспақтану тәуекелден
3 sec
OFF
P
OFF
P
сақтайды.Бұл тәсілі нәзік тағамдырды, шоколад сияқты, бұзбау үшін
мінсіз және оны кәстрөлге жабысырудаң қорғайды.
ЖЫЛЫНЫ САҚТАУ
Әдетте пісіру біткен соң, немесе баяу сұйықтықты төмендету кезде
бұл функция сіздің тамағынызды пәк температурада сақтау үшін
мүмкіндік береді.Тамақты оңтайлы температурада ұсынуға үшін
мінсіз.
ҚАЙНАТУ
Бұл функция бұқтыру температураны ұстау үшін өте ыңғайлы,сізге
тамақтың жану тәуекелі жоқ ұзақ уақыт бойы дайындауға мүмкіндік
береді.Баяу пісіру соусы бар рецепттер үшін (күріш, тұздық, ет
қуырдақ) өте ыңғайлы.
ҚАЙНАТУ
Бұл функция сізге суды қайнатып және оны төмен энергия
шығынымен қайнатуға мүмкіндік береді.
Кәстрөлдің ішіне шамамен 2 литр су (бөлме температурасында
болғаны жақсы) құйып, қақпағын ашық қалдыру қажет. Барлық
жағдайларда, пайдаланушыларға қайнаған суды жақында болып
тексеріңіз және су мөлшерін жүйелі түрде тексеруге кеңес беріледі.
KK
ИНДИКАТОРЛАР
КӘСТРӨЛДІҢ ДҰРЫС ЕМЕС ОРНАЛАСҚАНЫ НЕМЕСЕ ЖОҚТЫҒЫ
Егер кәстрөл индукциялық пеште пісіруге лайық болмаса, дұрыс емес
жерде тұрса немесе оның мөлшері таңдаған оттыққа қолайлы болмаса
бұл таңба пайда болады. Егер таңдау жасаған соң 30 секундтың ішінде
ешқандай кәстрөл анықталған жоқ, оттық сөнеді.
ҚАЛДЫҚ ЖЫЛУЫ
Егер дисплейде “H“ көрсетілсе, оттық әлі ыстық. Оттық суып қалған
кезде, дисплей өшіріледі.
ПІСІРУ КЕСТЕСІ
ПІСІРУ ТҮРІ
ДЕҢГЕЙДІ ПАЙДАЛАНУ
(пісіру тəжірибесі мен əдеттерін көрсетеді)
P
Тез қыздыру
Су немесе тез қызып қайнайтын сұйықтықтар болған кезде тез қайнату үшін
тамақтың температурасын тез көтеруге арналған.
8−9
Қуыру – қайнату
Күйдіруге, тамақ пісіруді бастауға, қатқан өнімдерді қуыруға, тез қайнатуға арналған.
7−8
Қызарту – соте – қайнату –
грильдеу
Соте, қайнату, пісіру, грильдеуге қолайлы (қысқа уақыт аралығында, 5-10 минут).
6−7
Қызарту – пісіру – бықтыру
– соте – грильдеу
Соте, қайнату, пісіру, грильдеуге (орташа уақыт аралығында, 10-20 минут),
жабдықтарды жылытуға қолайлы.
4−5
Пісіру – бұқтыру – майға
қуыру – отқа қақтау
Бұқтыруға, жай қайнау күйін ұстап тұруға, тамақ пісіруге (ұзақ уақытқа) арналған.
Спагеттиді тұндыру.
ҚУАТ ДЕҢГЕЙІ
Mаксималды
қуат
Жоғарғы
қуат
Орташа қуат
3−4
2−3
1−2
Төменгі қуат
1
Нөлдік қуат
OFF
Пісіру – қайнауға дейінгі
температурада ұстау
– қоюлату – спагеттиді
тұндыру
Еріту – жібіту – тамақты
жылы күйде ұстау –
тұндыру
Пештің беткі бөлігін
Ұзақ уақыт бойы сұйықтықтармен (мысалы, су, шарап, сорпа, сүт) пісіруге (күріш,
соустар, қуырылатын нәрселер, балық), спагеттиді тұндыру рецептілеріне арналған.
Ұзақ уақыт бойы пісіру рецептілеріне арналған, бір литрден аз мөлшер: күріш,
соустар, қуырылатын нәрселер, балық сияқты тамақтарды сұйықтықтармен
(мысалы, су, шарап, сорпа, сүт) пісіруге арналған.
Сары майды жұмсартуға, шоколадты аздап жібітуге, шағын өнімдерді жібітуге
және жаңа ғана піскен тамақты ыстық күйінде сақтауға (мысалы, соустар,
сұйық тамақтар, минестроне) арналған.
Жаңа ғана піскен тамақты ыстық күйінде сақтауға, ризотталарды тұндыруға
және берілетін тамақтарды жылы күйде сақтап тұруға (индукцияға жарамды
қосымша құралмен) арналған.
Күту режиміндегі панель немесе өшіру режимі (“Н“ әрпімен белгіленген жылу
қалдығы болуы мүмкін).
ҚЫЗМЕТ ЕТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ
!
ЕСКЕРТУ
• Бумен тазалау құрылғыларын пайдаланбаңыз.
• Тазалау алдында пісіру аймақтарының өшірілгеніне және қалған қызу индикаторының (“H“) көрсетілмей
тұрғанына көз жеткізіңіз.
Маңызды:
• Ысқыштарды немесе таба қырғыштарды қолданбаңыз өйткені
олар шыны зақымдалу мүмкін.
• Әрбір қолданыстан соң, тағам қалдықтарынан қалған кез келген
қалдықтар мен дақтарды кетіру үшін плитаны тазалаңыз (ол
салқындаған кезде).
• Тиісті деңгейде тазалығы сақталмаған беттер басқару панеліндегі
батырмалардың сезгіштігін төмендетуі мүмкін.
• Қырғышты тамақ қалдықтары пісіру панеліне жабысып қалған
жағдайда ғана қолданыңыз. Әйнекті сырып алмау үшін,
қырғыш өндірушісінің нұсқаулығын басшылыққа алыңыз.
• Қант және құрамында қанты көп тағамдар плитаны зақымдайды,
сондықтан оларды плитаға тиген соң дереу алып тастау керек.
• Тұз, қант және құм шыны бетін сызып тастауы мүмкін.
• Жұмсақ, сіңіргіш ас қағазын немесе арнайы плита тазартқышын
пайдаланыңыз (өнім жасаушысының нұсқауларын орындаңыз).
• Оттыққа сұйықтықтың тасуы кәстрөлдің жылжуын және
дірілдеуін тудыруы мүмкін.
• Плитаны тазалаған соң оны мұқият кептіріңіз.
Егер iXelium™ логотибі шының бетінде бар болса, пеш iXelium™
технологиясына жатады, эксклюзивті Whirlpool finish тамаша
тазалау нәтижесін қамтамасыз етеді, сондай-ақ плитаның бетін
ұзақ уақытта жарқырап болып ұстайды.
iXelium™ пештерді тазалау үшін, келесі ұсынымдарды
қолдаңыз:
• Су мен күнделікті шыны тазалау сұйықтығының қоспасына
дымқылданған жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз (шағын
талшықты шүберек өте ыңғайлы).
• Ең тамаша нәтижені жету үшін, пештің шыны бетінде дымқыл
шүберекті бірнеше минутқа қалдырыңыз.
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ШЕШУ
•
•
•
Электр көзі өшпегенін тексеріңіз.
Егер плита қолданылған соң өшіру мүмкін болмаса, оны қуат
көзінен ажыратыңыз.
Егер плита іске қосылған кезде дисплейде әріпті-санды кодтар
көрінсе, төмендегі кестедегі нұсқауларды оқыңыз.
ДИСПЛЕЙ КОДЫ
Ескеріңіз: Кастрөлдерден немесе кез келген пештің түймелерге
шашыраған судың немесе сұйықтықтың болуы, басқару
тақтасының құлпын іске қосуы не ажыратуы мүмкін.
СИПАТТАМА
ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕРІ
ШЕШІМІ
Ыдыс-аяқ анықталды, бірақ ол
таңдалған операцияға сәйкес
келмейді.
Ыдыс-аяқ пісіру аймағында дұрыс
орналастырылмаған немесе ол
бір не бірнеше пісіру аймақтарына
сәйкес келмейді.
F0E1 кодын жойып, пісіру аймағының
функционалдығын қалпына келтіру үшін
Қосу/Өшіру (On/Off) батырмасын екі рет
басыңыз. Содан соң ыдыс-аяқты басқа
пісіру аймағына қойып көріңіз немесе
басқа ыдыс-аяқ қолданыңыз.
Қуат сымы дұрыс қосылмаған.
Сым қуат көзіне “ЭЛЕКТР ҚОСЫЛЫМЫ“
тармағында
көрсетілгендей
жалғанбаған.
Сымды қуат көзіне “ЭЛЕКТР ҚОСЫЛЫМЫ“
тармағына сәйкес қосыңыз.
F0EA
Басқару панелі шамадан тыс
жоғары температураның әсерінен
өшеді.
Электрлік
бөліктердің
температурасы тым жоғары.
Плитаны қайта пайдаланбас бұрын, оны
суытып алыңыз.
F0E2, F0E4, F0E6,
F0E8, F0EC, F1E1,
F6E1, F7E5, F7E6
Плитаны қуат көзінен ажыратыңыз.
Бірнеше секунд күте тұрыңыз да, содан кейін пешті қуат көзіне қайта қосыңыз.
Ақау қайталана берсе, қызмет көрсету орталығына хабарласып, дисплейде пайда болған қатенің кодын айтыңыз.
F0E1
F0E7
dE
[плита өшірулі
тұрғанда]
Пісіру панелі қыздыруды қоспай
тұр.
Функциялар қосылмай тұр.
DEMO РЕЖИМІ қосулы.
ішкі
“DEMO
РЕЖИМІ“
нұсқаулықтарды орындаңыз.
тармағындағы
ЖҰМЫС БАРЫСЫНДА ЕСТІЛЕТІҢ ДЫБЫСТАР
Индукциялық пеші қалыпты жұмыс кезінде ысқару немесе сықыр
дыбыстарын тудыруы мүмкін. Бқл шу плитадаң естіледі және
кәстрөлдің түбіне байланысты сипаттамаларға қатысты (мысалы,
түбі түрлі материалдар қабаттарынан жасалған немесе тұрақты
емес кезде).
Бұл дыбыстар пайдаланылатын кастрөлдер мен табаларға және
олардың ішінде тағам мөлшеріне байланысты және олар ешбір
ақаулық түрін білдірмейді.
КЕПІЛДІК БОЙЫНША ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Толығырақ көмек алу үшін құрылғыңызды www‌.‌whirlpool.eu/
register веб-сайтында тіркеңіз.
•
қызмет көрсету нөмірі (техникалық тақтайшадағы Service
(Қызмет көрсету) сөзінен кейінгі нөмір). Сондай-ақ, қызмет
нөмірі кепілдік кітапшасында да көрсетілген;
•
•
толық мекенжайыңыз;
телефоныңыздың нөмірі.
САТУДАН КЕЙІН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРНЫНА ХАБАРЛАСПАС
БҰРЫН:
1. Мәселені АҚАУЛЫҚТЫ ШЕШУ берілген ұсыныстар арқылы шешу
мүмкіндігін тексеріңіз.
2. Құралды өшіріп, ақаулықтың бар-жоғын қайта қосу арқылы
тексеріңіз.
ЕГЕР ЖОҒАРЫДАҒЫ ТЕКСЕРІСТЕР АҚАУЛЫҒЫ ОРЫН АЛСА, ЕҢ
ЖАҚЫН САТЫЛЫМНАН КЕЙІНГІ ҚЫЗМЕТКЕ ХАБАРЛАСЫҢЫЗ.
Көмек алу үшін, кепілдік кітапшасында берілген нөмірге қоңырау шалыңыз
немесе www‌.‌whirlpool.eu сайтындағы нұсқауларды орындаңыз.
Кепілдік бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласқан алдында,
әрқашан көрсетіңіз:
• ақаулықтың қысқаша сипаттамасы;
• құралдың нақты үлгісі және түрі;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
Егер жөндеу жұмыстары талап етілсе, өкілетті Сатудан кейінгі
қызметке хабарласыңыз (түпнұсқалы қосалқы бөліктердің
пайдаланылғанын және дұрыс жөндеу жұмыстары орындалғанын
тексеру).
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011377392
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising