Indesit | FT D 8X3WS EU | Setup and user guide | Indesit FT D 8X3WS EU Brukerhåndboken

Indesit FT D 8X3WS EU Brukerhåndboken
NO
Hurtigveiledning
TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT.
For å motta en mer fullstendig assistanse, vær
vennlig å registrere produktet ditt på
www.whirlpool.eu/register
Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.
KONTROLLPANEL
1 På/Av knapp
2 Start/Pause knapp
Opsjonstaster
3 Fresh Care+
4 Hurtig (Legg Til Favoritt hvis den trykkes ned lenge)
5 Alternativer (Innstillinger hvis den trykkes ned lenge)
6 Still Inn Tørkenivå
7 Tidsbestemt Tørking
8 Utsatt Start
Navigasjonstaster og Tastsperre
9 OPP
10 NED
11 BEKREFT (Tastsperre hvis den trykkes ned lenge)
1
9
3
1:35
SYNTHETICS
4
5
-:--
-:--
10
11
2
6
7
8
INDIKATORER
Programfase:
Tørking - Nedkjøling - Program Slutt
Tøm vanntanken Gjør rent dørfilteret Gjør rent Bunnfilter
Konsulter avsnittet Feilsøking:
Feil: Ring Service DEMO Demo Modus
FØRSTE BRUK
Når du starter apparatet for første gang, vil kontrollpanelet
automatisk vise menyen for språket som er stilt inn. Knappene
OPP og NED viser deg hvilke språk som er tilgjengelig ved
maskinen. Trykk på knappen
for å bekrefte. Maskinen kan
ikke benyttes uten at språket er valgt.
Påse at vanntanken er riktig innført. Påse at tømmeslangen bak
på tørketrommelen er riktig festet, enten til tørketrommelens
vanntank, eller til husholdningens kloakksystem.
Tørketrommelen bør installeres i en omsluttende
romtemperatur på mellom 20 til 23°C for optimal ytelse. Men
den vil fungere i romtemperaturer mellom 14 og 30°C. Før du tar
tørketrommelen din i bruk, pass på at den har stått i loddrett
stilling i minst 6 timer.
DAGLIG BRUK
Ecomonitor
på display, ved siden av ikonet til ecomonitor.
NÅR DØREN ÅPNES MENS PROGRAMMET PÅGÅR
Mens programmet pågår er det mulig å åpne døren. Etter at en
har lukket døren igjen må en trykke på tasten Start/Pause for at
tørketrommelen skal fungerer på nytt.
NAVIGASJON
Det er mulig å navigere blant menyene som er tilgjengelige ved
knappene "OPP" og "NED".
• Trykk på knappen
for å bekrefte valget.
• Trykk på opsjonsknappen ved symbolet , hvor den finnes på
display, for å returnere til skjermbildet framfor.
Dersom ingen valg bekreftes, vil display etter 2 minutt
returnere til hovedskjermbildet.
INNSTILLINGER
Forholdsreglene som beskrives gjør det mulig å
opprettholde optimale forhold ved apparatet. Husk å tømme For å tilgang til menyen med innstillinger, hold den aktuelle knappen
nede i noen sekunder.
vanntanken etter hvert tørkeprogram. Husk å gjøre filtrene
• Still inn språket viser språkene som er tilgjengelige på display.
rene etter hvert tørkeprogram. (Konsulter avsnittet Pleie og
• Lyder gjør det mulig å aktivere eller deaktivere lydene (noen lyder,
Vedlikehold)
som varsellyder, vil uansett være aktive).
1. Åpne døren og legg inn tøyet; respekter indikasjonene på merket
• Lysstyrke gjør det mulig å endre på lysstyrken til display.
for pleie av tøyet og for maksimal last indikert i avsnittet med
• Gjenopprette gjør det mulig å gjenopprette innstillingene gjort
programmer. Lommene må være tømte. Påse at tøyet ikke blir
ved fabrikken. Hold nede knappen i noen sekunder etter at
sittende fast mellom døren og/eller dørens filter.
innstillingen er valgt.
2. Lukk døren.
3. Trykk på tasten på/av.
PROGRAM
4. Velg programmet på grunnlag av type skittentøy, med den egne
Eco Bomull
Maks. last*
knotten.
Standard bomullsprogram, egnet til å tørke vanlig, vått
5. Velg opsjonene dersom det er nødvendig.
bomullstøy. Dette er det mest effektive programmet med hensyn til
6. Trykk på knappen Start/Pause for å starte programmet.
7. Tørkeprogrammets slutt varsles ved et akustisk signal. En indikator energiforbruk ved tørking av bomullstøy. Verdiene på Energimerket er
basert på dette programmet.
på kontrollpanelet varsler programmets slutt. Ta lasten ut
øyeblikkelig, dette hindrer at det danner seg skrukker på tøyet.
8. Slå av maskinen ved å trykke på knappen PÅ/Av, åpne opp døren
*MAKS. LAST 8 Kg (Tørr last)
og ta ut tøyet. Dersom maskinen ikke slås av manuelt, etter
omtrent ett kvarter
programmets
slutt, vil apparatet slå seg
av
Dufra
kan
laste ned Sikkerhetsinstruksene,
Brukerhåndboken,
Produktkortet
og Energidata ved:
xxxx
MERKER
FOR TØYPLEIE
automatisk for å spare
energi.vårt nettsted docs.whirlpool.eu
•
besøke
Kontroller alltid merkelappene, spesielt når du legger klær i
Dersom en ikke utfører
denne
passasjen
med det samme, har
•
Ved
å benytte
QR-koden
tørketrommelen
for første
gang. Nedenfor
noen maskiner og/eller
noen programmer/opsjoner
et Ettersalgsservice
system som
•
Alternativt
kan du kontakte vår
(se telefonnummeret
i garantiheftet).
Når du finnes de mest brukte
symbolene:
hindrer at klærne skrukker
seg. I noen
timer, etter at tørkingen
kontakter
vår Ettersalgsservice,
vennligster
oppgi kodene
du finner på produktets typeskilt.
avsluttet, fortsetter kurven å rotere med jevne mellomrom, for å
Kan tørkes i tørketrommel.
hindre at det danner seg skrukker. Ved strømstans må en trykke på
tasten Start/Pause for å starte programmet på nytt.
Må ikke tørkes i tørketrommel.
xxxxxxxxxxxx
Ecomonitor
Denne indikatoren viser nivået for energiforbruk til programmet og
opsjonene som er stilt inn. Forbruket er proporsjonalt med linjene
Kan tørkes i tørketrommel – på høy varme.
Kan tørkes i tørketrommel – på lav varme.
Varigheten til disse programmene avhenger av mengden tøy,
type stoff, hastigheten ved sentrifugering til vaskemaskinen i
tillegg til ytterligere opsjoner som er valgt.
For modellene med display vises programmenes varighet på
kontrollpanelet. Tiden som gjenstår monitoreres kontinuerlig
mens programmet for tørking pågår for å vise det mest
nøyaktige anslaget.
Blandet
kg 4
Dette programmet er ideelt når både bomull og syntetiske
stoffer skal tørkes sammen.
Sengetøy
Maks. last*
For å tørke bomullslaken
Skjorter
kg 3
Dette programmet egner seg for bomullsskjorter eller
skjorter i bomull/syntetisk material
Sport
kg 4
For tørking av sportsklær fremstilt av syntetiske stoffer eller
bomull.
Dyner
For å tørke store plagg som én enkel dyne.
Strykelett
Denne syklusen løsner på fibrene til plaggene og forbereder
de på stryking og sammenbretting; må ikke brukes for klær som
fremdeles er våte. Egnet for liten last med tøy i bomull eller
bomullsblandinger.
Refresh
Kort program egnet til å friske opp tøy ved at det tilføres frisk
luft. Må ikke benyttes dersom tøyet fortsatt er vått.
Kan benyttes til en hvilken som helst dimensjon på lasten, men er
mest effektiv for liten last. Programmet varer i omtrent 20
minutter.
Hurtig 30'
kg 0,5
For å tørke bomullstøy som er sentrifugert ved høy hastighet i
vaskemaskin.
Kulørt
Maks. last*
Program for skånsom tørking egnet for kulørte plagg.
Spesial
Denne posisjonen gjør det mulig å velge mellom de
forskjellige spesialprogrammene. Vis programmene med
tastene OPP og NED. Trykk på -tasten for å bekrefte det valgte
programmet.
•
Jeans kg 3
For å tørke jeans-tøy av bomull og plagg laget av
slitesterkt jeans-lignende materiale, som bukser og jakker.
•
Håndklær
Maks. last*
For tørking av mer robust tøy i bomull, som for eksempel
frottéhåndklær..
•
Treningsklær
kg 4
For tørking av sportsklær fremstilt av syntetiske stoffer
eller bomull.
•
Down Jacket
kg 2,5
For å tørke jakker i dun eller andre dunjakker for å gi de
tilbake deres naturlige mykhet (2 jakker).
Farvoritter
Denne posisjonen gjør det mulig å velge mellom
programmene og de tilhørende opsjonene som tidligere ble
lagret. Tastene OPP og NED gjør det mulig å bla igjennom
listen med lagrede favoritter. Trykk på -tasten for å velge
programmet og bekrefte det. Bruk den tilhørende opsjonen for å
lagre programmene.
OPSJONENES KNAPPER
Disse knappene benyttes for å tilpasse programmet som er valgt
etter egne behov.
Ikke alle opsjonene er tilgjengelige for alle programmene. Noen
opsjoner er ikke kompatibile med andre som allerede er stilt inn.
Når de ikke er kompatibile varsles dette ved et akustisk signal og/
eller blinkende varsellamper. Dersom opsjonen er tilgjengelig,
vil indikatoren for den valgte opsjonen fortsette å lyse. Noen
opsjoner kan ligge igjen i minnet til programmet dersom de ble
valgt i tørkeprogrammet som tidligere ble utført.
Ull kg 1
For å tørke klær av ull, anbefaler en å vri plaggene før tørking.
La de tykkeste kantene som fortsatt er fuktige tørke normalt.
Finvask
kg 2
For tørking av delikat tøy som trenger skånsom behandling.
Syntetisk
kg 4
For tørking av tøy fremstilt av syntetiske fibrer.
OPSJONER
Etter at en har valgt program er det mulig å stille inn de
forskjellige opsjonene, dersom nødvendig.
Still Inn Tørkenivå
Trykk flere ganger på den aktuelle knappen for å oppnå ulike
nivå for restfuktighet på tøyet. Display vil varsle hvilket nivå som
er valgt. Etter noen sekunder uten aktivitet vil display returnere til
hovedmenyen.
Stryketørt: en svært skånsom tørking. Nyttig for å være til
hjelp ved strykingen av plaggene rett etter at programmet er
avsluttet.
Hengertørt: et nivå spesielt beregnet på delikate plagg; klare
til å henges opp.
Skaptørt: tøyet er klart til å brettes sammen og legges i skapet.
Ekstra Tørt: brukt for plagg som er klare til bruk når
programmet er avsluttet.
Tidsbestemt Tørking
Denne opsjonen gjør det mulig å velge varigheten til
tørkingen. Trykk på den aktuelle knappen flere ganger for å stille
inn ønsket tørketid. En indikator, på kontrollpanelet, varsler tiden
en velger.
Utsatt Start
h
Denne opsjonen gjør det mulig å stille inn en utsettelse for
programmets start.
Trykk på den aktuelle knappen flere ganger til du oppnår ønsket
utsettelse. Etter at du har oppnådd maksimal tid som kan
velges, vil du tilbakestille opsjonen ved å trykke nok en gang. En
indikator, på kontrollpanelet, varsler tiden en velger. Etter å ha
trykket på tasten start/pause: varsler maskinen tiden som gjenstår
før programmet starter.
Dersom en åpner døren, etter at en har lukket den, må en trykke
på knappen start/pause.
Hurtig
Aktiverer raskere tørking.
Fresh Care+
Dersom tøyet blir liggende igjen i trommelen etter at
programmet er avsluttet, utsettes det for spredning av bakterier.
Med denne opsjonen vil en kunne slå ned på denne spredningen
ved å kontrollere temperaturen og rotere kurven. Denne
behandlingen varer i maksimalt 6 timer etter at det innstilte
programmet er avsluttet. Denne opsjonen blir liggende i minnet
dersom den ble valgt i tørkeprogrammet som tidligere ble utført.
Dersom opsjonen brukes i kombinasjon med forsinket start,
vil antikrøllbehandlingen (lagt til ved at kurven med jevne
mellomrom roterer) også bli lagt til ved forsinkede start.
Legg Til Favoritt
Med denne knappen kan du legge de mest brukte
programmene (maks. 6 - ved å legge inn det sjuende vil ett av
de allerede lagrede programmene bli slettet) til “Favoritt”, som
allerede har andre opsjoner.
• Velg programmet og opsjonene som skal lagres.
• Hold knappen nede i noen sekunder.
• Lagringen bekreftes ved at det kommer en melding på display.
• Det samme programmet kan ikke lagres to ganger med
forskjellige opsjoner.
Tastsperre
Denne opsjonen gjør alle kontrollene til maskinen utilgjengelige,
med unntak av tasten på/av.
Når maskinen står på:
• for å aktivere opsjonen, hold knappen nede helt til maskinen
varsler at opsjonen er aktivert.
• for å deaktivere opsjonen, hold knappen nede helt til maskinen
varsler at opsjonen er deaktivert.
Denne opsjonen blir liggende igjen i minnet, dersom den ble
valgt ved forrige tørking.
NO
Hurtigveiledning
TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET INDESIT-PRODUKT.
du først setter filteret på plass.
Alternativer
For å motta en mer fullstendig assistanse, vær
Disse
knappene
gir
deg
tilgang
til
menyen
over
tilgjengelige
Les
sikkerhetsinstruksene
nøye før du bruker apparatet.
vennlig å registrere produktet ditt på
Hvordan fjerne bunnfilteret:
opsjoner
(se de neste opsjonene). Med knappene “OPP” og
www.indesit.eu/register
1. Åpne den nedre døren.
“NED” kan du bla igjennom opsjonene og med knappen kan
2. Ta tak i håndtaket og dra ut bunnfilteret.
du bekrefte valget. .
3. Åpne veggen bak filteret og fjern eventuelt lo fra den
•
Progr. slutt sig.
innvendige overflaten til nettet.
Denne opsjonen aktiverer et akustisk signal ved avsluttet
syklus. Aktiver den dersom du ikke er sikker på at du hører den
4. Gjør rent det nedre filterkammeret mens du unngår å komme
normale lyden ved avsluttet syklus.
i direkte kontakt med platen.
Etter at du har trykket på knappen til opsjonen, kan den aktiveres
5. Lukk igjen veggen bak på bunnfilteret og sett det på plass
eller deaktiveres ved å benytte knappene OPP og NED.
mens du kontrollerer at det er perfekt integrert på sin plass.
Trykk på knappen for å bekrefte.
6. Senk håndtaket til filteret og lukk igjen den nedre døren.
Denne opsjonen blir liggende igjen i minnet, dersom den ble
7. Påse at Kondensatordeksel er fritt.
valgt ved forrige tørking.
•
Anti Filtr.
Filtrene er vesentlige komponenter ved tørkingen. Deres
Denne opsjonen har endret trommelbevegelse for
funksjon er å samle lo som dannes under tørkeprosessen.
å gi en roterende virkning som reduserer sammenfiltring
Dersom filtrene tetter igjen, vil luftstrømmen gjennom
og krølldannelse av klærne dine. Opsjonen med redusert
sammenfiltring gir best resultat når den benyttes med mindre last. tørketrommelen svekkes vesentlig: tiden for tørking
forlenges, den bruker mer energi og tørketrommelen kan
•
Skånsom
skades. Hvis disse operasjonene ikke blir utført på riktig måte
Aktiverer en mildere behandling av tøyet ved å redusere
er det mulig at tørketrommelen ikke starter.
tørketemperaturen.
TRANSPORT OG FLYTTING
PLEIE OG VEDLIKEHOLD
Koble tørketrommelen fra strømnettet mens du utfører
operasjonene for renhold og vedlikehold.
Tømming av vanntanken etter hvert program (se figur A).
Ta ut beholderen til tørketrommelen og tøm den i vasken eller
i annet utslipp som egner seg, sett den deretter riktig tilbake
på plass. Bruk ikke tørketrommelen uten at du først har satt
beholderen tilbake på plass.
Gjør dørfilteret rent etter hvert program (se figur B).
Ta ut filteret og gjør det rent ved å eliminere eventuelle rester av
lo fra filteroverflaten ved å vaske det under rennende vann, eller
ved å suge med en støvsuger. Du oppnår optimal ytelse hvis du
tørker alle filtrene før du setter dem tilbake på plass. Bruk ikke
tørketrommel uten at du først setter filteret på plass.
Hvordan fjerne dørfilteret:
1. Åpne døren og dra filteret oppover.
2. Åpne filteret og gjør alle delen rene for lo. Plasser det riktig tilbake
på plass; påse at filteret er fullstendig på plass og står på linje med
pakningen til tørketrommelen.
Renhold av bunnfilteret når den aktuelle indikator
tennes (se figur C).
Ta ut filteret og gjør det rent ved å eliminere rester etter lo fra
overflaten til filteret ved å vaske det under rennende vann,
eller ved å suge med en støvsuger. En anbefaler uansett at
dette filteret gjøres rent etter hvert program for å optimere
prestasjonene ved tørking. Bruk ikke tørketrommelen uten at
Løft aldri tørketrommelen ved å holde i topplaten.
1. Trekk ut støpselet.
2. Kontroller at dør og vanntank er riktig lukket.
3. Dersom tømmeslangen er koplet til kloakksystemet
ditt, fest tommeslangen bak på tørketrommelen igjen (se
Installasjonsveiledningen- MONTERING).
Strømforbruk
I modus: avslått (Po) Watt
0.50
I modus: påslått (Pl) - Watt
1.00
Programmer
Kg
kWh
Minutter
Øko Bomull*
8
1.41
158
Øko Bomull
4
0.78
93
Syntetisk
4
0.93
113
*Referanseprogram for Energimerket, dette programmet er egnet
for tørking av normalt vått bomullstøy og er det mest effektive
programmet med hensyn til energiforbruk for bomullstøy.
(Standardkonfigurasjon/forhåndsdefinert ved start).
System med varmepumpe
Varmepumpen inneholder drivhusgasser, som finnes i
en hermetisk forseglet enhet. Denne forseglede enheten
inneholder 0,43 kg gass R134a F. GWP = 1430 (1 t C02).
PRODUKTBESKRIVELSE
1.
2.
3.
4.
Vanntank
Kondensatordeksel
Bunnfilter
Dørfilter
A
1
B
C
Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:
•
besøke vårt nettsted docs.indesit.eu
•
Ved å benytte QR-koden
•
Alternativt kan du kontakte vår Ettersalgsservice (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du
kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.
4
2
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
NO
Hurtigveiledning
TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT.
FEILSØKING
For å motta en mer fullstendig assistanse, vær
Les sikkerhetsinstruksene
nøye førerduofte
bruker
apparatet.
vennlig å registrere
produktet ditt
på
Ved funksjonsfeil
må en kontrollere
tabellen
nedenfor før en kontakter
kundeservicen. Anomaliene
ubetydelige
og kan løses i
løpet avwww.whirlpool.eu/register
få minutter
Anomali
Mulig årsak
Støpselet er ikke satt inn i strømkontakten
Umulig å slå på Feil ved strømkontakten
tørketrommelen
Løsning
Sett støpselet inn i strømkontakten
Prøv å kople annet husholdningsapparat til samme kontakt. Bruk ikke
elektrisk utstyr som adaptere eller skjøteledninger ved tilkobling til
kontakten
Det har oppstått et strømbrudd
Vent til strømmen har kommet tilbake
Døren er åpen
Lukk døren
For maskinene med denne funksjonen: vent til tiden for utsettelse
som er stilt inn er over eller stans maskinen og utfør ny reset.
Konsulter avsnittet med Opsjoner.
Det er stilt inn en utsatt start for programmet.
Tørketrommelen
En har ikke trykket på tasten for Start/Pause for å Trykk på tasten for Start/Pause
starter ikke
starte programmet
Konsulter avsnittet med opsjoner, dersom tastsperren finnes må du
På maskinene med funksjonen tastsperre, er
fjerne denne opsjonen. Det er ikke tilstrekkelig å slå av maskinen for
denne opsjonen innført.
å fjerne denne opsjonen
Tørketidene er
svært lange
Det nødvendige vedlikeholdet er ikke vært
utført
Innstilt program, tid og/eller nivå for tørking
egner seg ikke for typen og mengden last som
er lagt inn i tørketrommelen.
Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold for å utføre operasjonene
som er beskrevet.
Plaggene er for våte
Utfør et vaskeprogram med raskere sentrifugeringshastighet for å
eliminere mest mulig vann.
Konsulter avsnittet med program for å finne ut den maksimale lasten
for hvert program.
Dersom det oppstår strømbrudd må en trykke på tasten for Start/
Pause for å starte programmet på nytt.
Det er mulig at tørketrommelen er for full
Programmet er Det kan ha oppstått et strømbrudd.
ikke avsluttet.
Indikatorene lyser eller blinker
Konsulter avsnittet med program og opsjoner for å finne programmet
og opsjonene som egner seg til typen last
Vanntank
Vanntanken er full
Tøm vanntanken Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold
Dørfilter
og/eller
bunnfilter*
Anomali ved strømmen av luft som er
nødvendig for at maskinen skal fungere
Gjør rent dørfilteret, bunnfilteret og kontroller at Kondensatordeksel
er fri. Dersom disse operasjonene ikke utføres på riktig måte, kan det
oppstå skade ved tørketrommelen.
Bunnfilter*
Bunnfilteret må gjøres rent
Gjør rent bunnfilteret Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold.
DEMO
Syklusen varer
få minutter.
Tørketrommelen befinner seg i modaliteten
DEMO. Indikatoren for DEMO lyser.
Når en
skiftenøkkel
vises varsler
dette en
anomali.
Maskinens sensorer har registrert en anomali.
Fjern Demo modusen. Følgende handlinger må utføres
etterhverandre uten pause. Slå på maskinen og slå den deretter av
igjen. Trykk på tasten Start/Pause helt til du hører et akustisk signal.
Slå på maskinen igjen. Maskinen varsler at funksjonen er deaktivert.
Slå av tørketrommelen og ta støpselet ut av strømkontakten. Åpne
øyeblikkelig opp døren og ta ut tøyet, slik at varmen reduseres. Vent
i omtrent 15 minutter. Koble tørketrommelen til strømnettet igjen,
legg inn tøyet og start tørkeprogrammet.
Dersom problemet vedvarer må du kontakte kundeservicen
og oppgi bokstavene og numrene som blinker på display.
For eksempel F3 og E2
*Merk: noen modeller er selvrensende; de er ikke utstyrt med bunnfilter, konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold.
Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:
•
besøke vårt nettsted docs.whirlpool.eu
•
Ved å benytte QR-koden
•
Alternativt kan du kontakte vår Ettersalgsservice (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du
kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising