Whirlpool | NS 823C W EU | Setup and user guide | Whirlpool NS 823C W EU Упутство за употребу

Whirlpool NS 823C W EU Упутство за употребу
Vodič za brzi početak
SR
ZAHVALJUJEMO VAM SE NA KUPOVINI PROIZVODA
KOMPANIJE HOTPOINT.
Da biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj aparat
na adresi www.hotpoint.eu/register
Pažljivo pročitajte „Mere opreza i bezbednosti“ pre upotrebe aparata.
Pre korišćenja mašine za pranje veša, obavezno uklonite transportne vijke. Detaljnija
uputstva o njihovom uklanjanju potražite u „Uputstvu za instalaciju“.
KONTROLNA TABLA
1. Dugme ON/OFF
2. Dugme ZAKLJUČAVANJE KONTROLNE TABLE
3. Dugme EXTRA TOUCH
4. Indikatorske lampice EXTRA TOUCH
5. Dugme i indikatorska lampica START/PAUSE
6. Dugme i indikatorska lampica OPCIJE
7. Dugme ODLOŽENO POKRETANJE
8. Dugme Odloženo pokretanje CENTRIFUGA
9. Dugme TEMPERATURA
10. OBRTNO DUGME ZA IZBOR PROGRAMA PRANJA
1
2
3
6
5
4
DISPLEJ
9
10
8
7
TABELA PROGRAMA PRANJA
Eko pamuk
Ukupna
potrošnja vode
ul
2
Mešovito
Potrošnja struje
u kWh
1
Preostala
vlažnost u %
Maksimalni kapacitet 8 kg
Deterdženti i
Preporučeni
Ulazna snaga u režimu isključenosti: 0,5 W/u režimu pripravnosti: 8 W
dodatna sredstva
deterdžent
Maks.
brzina
Pranje Omekšivač
Temperatura
Maks.
Trajanje
centrifuge
Praškasti Tečni
kapacitet
Program pranja
(minuta)
(obrtaja u
Podrazu(kg)
Opseg
1
2
mevano
minuti)
- 40°C
1200
8
**


–

–
–
–
60°C
1200
8
200




53
1,16
54,7
40°C
1200
8
230




53
0,89
88
40°C
- 60°C
1200
8
230




53
0,89
88




53
0,54
55

–
–
–
40°C
(1)
60°C
3
Pamuk (2)
4
Sintetika (3)
40°C
- 60°C
1200
4
175
5
Osetljivi veš
40°C
- 40°C
1000
4
**


–
6
Vuna
40°C
- 40°C
800
1,5
**


–

–
–
–
7
Beli veš
40°C
- 90°C
1200
8
**



–
–
–
–
8
Jorgani
30°C
- 30°C
1000
3
**


–

–
–
–
9
Brzo, 30 min.
30°C
- 30°C
800
3,5
**


–

–
–
–
10
Pun bubanj, 45 min.
40°C
- 40°C
1200
8
**


–

–
–
–
11
Košulje
40°C
- 40°C
600
1,5
**


–

–
–
–
12
Bebe
40°C
- 40°C
800
3
**


–

–
–
–
13
Uklanjanje mrlja na 40°
40°C
- 40°C
1200
8
**


–

–
–
–
14
Antialergijski
60°C
- 60°C
1200
4
**




–
–
–
15
Centrifuga i ispuštanje vode*
–
–
1200
8
**
–
–
–
–
–
–
–
16
Ispiranje i centrifuga
–
–
1200
8
**
–

–
–
–
–
–
 Potrebna doza  Opciona doza
Trajanje programa koje je navedeno na displeju ili u uputstvu za upotrebu predstavlja
procenu zasnovanu na uobičajenim uslovima. Stvarno trajanje može da varira u zavisnosti
od nekoliko faktora, poput temperature i pritiska dovodne vode, temperature u okruženju,
količine deterdženta, količine i vrste ubačenog veša, izbalansiranosti opterećenja i svih
izabranih dodatnih opcija.
Za sve institute za ispitivanje:
2) Dugi program pranja pamuka: podesite program 3 sa temperaturom od 40 °C.
3) Dugi program pranja sintetike: podesite program 4 sa temperaturom od 40 °C.
* Kada izaberete program 15 i isključite centrifugu, mašina za pranje veša će samo da ispusti vodu.
** Trajanje programâ pranja možete da proverite na displeju.
*** Ukoliko je postavljena opcija „Tretiranje parom“, trajanje programa pranja biće duže.
1) Probni program pranja je u skladu s regulativom 1061/2010:
Ovaj program je namenjen pranju normalno zaprljanog pamučno veša i najefikasniji je
u pogledu kombinovanog utroška električne energije i vode. Njega bi trebalo koristiti za
odeću koja se pere na 60 °C ili na 40 °C. Stvarna temperatura pranja može da se razlikuje od
navedene vrednosti.
FIOKA ZA DETERDŽENT
OPIS PROIZVODA
1. Radna ploča
2. Fioka za deterdžent
3. Kontrolna tabla
4. Ručka
5. Vrata
6. Drenažna pumpa (iza postolja)
7. Postolje (uklonjivo)
8. Podesive nožice (2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
A
Pregrada *:
B
Nemojte da sipate deterdžent u ovu pregradu.
Pregrada 1: Deterdžent za pranje (praškasti ili tečni)
Ukoliko se koristi tečni deterdžent, za pravilno
doziranje treba da se koristi uklonjivi plastični
* 1
2
graničnik A (isporučen).
Ukoliko se koristi praškasti deterdžent, postavite
graničnik u prorez B.
Pregrada 2: Dodatna sredstva za pranje
(omekšivači za veš, itd.)
Omekšivač za veš ne sme da pređe iznad nivoa „MAX“ (Maksimalno).
! Praškasti deterdžent koristite za beli pamučni veš, pretpranje i pranje na
temperaturama iznad 60 °C.
! Pratite uputstva navedena na pakovanju deterdženta.
PROGRAMI PRANJA
Pratite simbole na etiketi s uputstvima za održavanje odeće. Vrednost
navedena na simbolu predstavlja maksimalnu preporučenu temperaturu
pranja datog artikla.
Mešovito
Za pranje blago do umereno zaprljanog otpornog veša od
pamuka, lana, sintetičkih i mešovitih vlakana.
Eko pamuk
Pogodno za pranje umereno zaprljanog pamučnog veša. Pranje na 40°C i
60°C predstavlja standardni program pranja pamučnog veša, a ujedno je i
najefikasniji u pogledu kombinovanog utroška vode i električne energije.
Pamuk
Pogodno za pranje umereno do teško zaprljanih peškira, donjeg veša,
stolnjaka itd. od otpornog lana i pamuka.
Sintetika
Pogodno za pranje umereno zaprljanog veša od sintetičkih vlakana (npr.
poliestera, poliakrilata, viskoze itd.) ili od mešovitih vlakana (sintetička i
pamučna vlakna).
Osetljivi veš
Pogodno za pranje blago zaprljanog veša od sintetičkih vlakana (npr.
poliestera, poliakrilata, viskoze itd.) ili od mešovitih vlakana (sintetička i
pamučna vlakna).
Vuna – certifikat Woolmark Apparel Care – Green:
Kompanija Woolmark Company odobrila je program
pranja Vuna za pranje vunene odeće sa oznakom ručnog
pranja, pod uslovom da se pranje izvodi u skladu s
uputstvima s etikete na odeći i uputstvima koje je
dostavio proizvođač ove mašine za pranje veša.
Beli veš
Za teško zaprljani beli i veš postojanih boja.
Jorgani
Pogodno za pranje stvari punjenih guščjim perjem poput jorgana za
krevete za jednu osobu (težine manje od 3 kg), jastuka ili perjanih jakni.
Ivice jorgana treba da se saviju na unutra pri ubacivanju u bubanj, a sam
bubanj ne treba da se puni više od ¾ ukupne zapremine. Da biste dobili
najbolje rezultate, preporučujemo da u fioku za deterdžent sipate tečni
deterdžent.
Brzo, 30 min.
Za brzo pranje blago zaprljanog veša. Nije pogodno za vunu, svilu i odeću
koja se pere ručno.
Pun bubanj, 45 min.
Pogodno za pranje punog bubnja umereno zaprljane pamučne odeće uz
trajanje pranja od 45 minuta.
Košulje
Ovaj posebni program koristite za pranje različitih boja košulja od
različitih tkanina kako biste im obezbedili optimalnu negu.
Bebe
Ovaj posebni program pranja koristite za uklanjanje mrlja svojstvenih
bebama. Pri tom se uklanjaju i svi tragovi deterdženta sa pelena kako bi se
sprečila pojava alergijskih reakcija na osetljivoj bebinoj koži. Program je
osmišljen tako da koristi veću količinu vode i da optimizuje učinak
posebnih dezinfekcionih dodataka iz deterdženta kako bi se smanjio broj
bakterija.
Uklanjanje mrlja na 40°
Ovaj program je pogodan za jako zaprljani veš postojanih boja.
Obezbeđuje veću klasu pranja od standardne (A klasa). Kada pokrećete
ovaj program, nemojte da mešate veš različitih boja. Preporučujemo
korišćenje praškastog deterdženta. U slučaju tvrdokornih mrlja,
preporučuje se predtretman posebnim dodatnim sredstvima za pranje.
Antialergijski
Pogodno za uklanjanje najčešćih alergena, poput polena, grinja i mačjih
ili psećih dlaka.
Centrifuga i ispuštanje vode
Centrifugira, a zatim izbacuje vodu. Za čvrsti veš. Ako isključite centrifugu,
mašina će samo da ispusti vodu.
Ispiranje i centrifuga
Ispira, a zatim centrifugira. Za čvrsti veš.
DISPLEJ
Displej je koristan za programiranje mašine za pranje veša i pruža
mnoštvo informacija.
h
Prikazuje se trajanje dostupnih programa pranja i preostalo vreme trajanja
pokrenutog programa (displej pokazuje maksimalno trajanje izabranog
programa koje može da se smanji nakon nekoliko minuta budući da
stvarno trajanje programa varira u zavisnosti od količine ubačenog veša i
izabranih podešavanja). Ako je podešena opcija Odloženo pokretanje,
prikazaće se odbrojavanje do početka izabranog programa.
Pritiskom na odgovarajuće dugme možete da prikažete maksimalne
vrednosti brzine centrifuge i temperature koje mašina postiže tokom
podešenog programa pranja ili pak poslednje izabrane vrednosti ukoliko
su one kompatibilne s podešenim programom pranja.
Indikator zaključanih vrata
Kada svetli, simbol ukazuje na to da su vrata zaključana. Da biste sprečili
bilo kakva oštećenja, sačekajte da simbol nestane, pa onda otvorite vrata.
Da biste otvorili vrata dok je neki program pranja u toku, pritisnite dugme
START/PAUSE
. Ako simbola
nema, vrata mogu da se otvore.
PRVO KORIŠĆENJE MAŠINE
Nakon montaže mašine i pre prvog korišćenja, najpre pokrenite program
pranja sa veoma malo deterdženta i bez veša tako što ćete podesiti
program „Automatsko čišćenje“. (Pogledajte poglavlje „ČIŠĆENJE I
ODRŽAVANJE“)
SVAKODNEVNO KORIŠĆENJE
Pripremite veš prateći preporuke koje su navedene u odeljku „SAVETI I
PREPORUKE“.
– Pritisnite dugme ON/OFF . Indikatorska lampica START/PAUSE
će
polako treperiti zelenim svetlom.
– Otvorite vrata. Ubacite veš u mašinu, vodeći pri tom računa da ne
premašite maksimalni kapacitet naveden u tabeli programa pranja.
– Izvucite fioku za deterdžent, a zatim sipajte deterdžent u odgovarajuću
pregradu shodno uputstvima iz odeljka „FIOKA ZA DETERDŽENT“.
– Zatvorite vrata.
– Na displeju mašine će se automatski prikazati maksimalne vrednosti
temperature i brzine centrifuge za izabrani program ili pak poslednje
korišćena podešavanja ukoliko su kompatibilna s izabranim programom.
Pritiskanjem dugmeta
se postepeno smanjuje temperatura sve do
pranja hladnom vodom (podešavanje „OFF“ (Isključeno)). Pritiskanjem
dugmeta se postepeno smanjuje brzina centrifuge sve do potpunog
isključenja centrifuge (podešavanje „OFF“ (Isključeno)). Daljim
pritiskanjem dugmadi vratićete maksimalno dozvoljene vrednosti za
izabrani program.
– Izaberite željeni program pranja.
– Izaberite željene opcije.
– Pritisnite dugme
START/PAUSE da biste pokrenuli program pranja.
Odgovarajuća indikatorska lampica će trajno svetleti zelenim svetlom,
dok će se vrata zaključati (zasvetleće simbol ).
40°
60°
PAUZIRANJE PROGRAMA
Da biste pauzirali program pranja, ponovo pritisnite dugme
START/
PAUSE : Indikatorska lampica će treperiti žutim svetlom. Da biste program
pranja nastavili od tačke na kojoj je prekinut, ponovo pritisnite dugme
START/PAUSE .
OTVARANJE VRATA, PO POTREBI
Nakon pokretanja programa pranja, simbol
će zasvetleti kako bi
ukazao na to da vrata ne mogu da se otvore. Vrata ostaju zaključana dokle
god je program pranja u toku. Da biste otvorili vrata u toku pokrenutog
programa, ako npr. želite da ubacite veš u mašinu ili ga pak izvadite iz nje,
najpre pauzirajte program pritiskom na dugme
START/PAUSE .
Indikatorska lampica će treperiti žutim svetlom. Ako simbol
ne svetli,
vrata mogu da se otvore. Da biste nastavili program, ponovo pritisnite
dugme
START/PAUSE .
PROMENA POKRENUTOG PROGRAMA PRANJA
Da biste promenili program pranja dok je u toku, pauzirajte mašinu za
pranje veša pritiskom na dugme
START/PAUSE (odgovarajuća
indikatorska lampica će treperiti žutim svetlom), izaberite željeni program,
a zatim ponovo pritisnite dugme
START/PAUSE .
! Da biste otkazali pokrenuti program, pritisnite i zadržite dugme ON/
OFF . Program će da se zaustavi, a mašina će da se isključi.
PO ZAVRŠETKU PROGRAMA PRANJA
Završetak programa se označava prikazom reči „END“ (KRAJ) na displeju.
Kada simbol
prestane da svetli, vrata mogu da se otvore. Otvorite
vrata, izvadite veš, a zatim isključite mašinu. Ako ne pritisnete dugme
ON/OFF , mašina za pranje veša će automatski da se isključi nakon
otprilike pola sata.
OPCIJE
– Ukoliko izabrana opcija nije kompatibilna sa podešenim programom
pranja, indikatorska lampica će treperiti i opcija se neće aktivirati.
Dodatno ispiranje
Izbor ove opcije pojačava efikasnost ispiranja i u potpunosti uklanja
deterdžent. Posebno je namenjena korisnicima sa osetljivom kožom.
EXTRA
TOUCH Extra Touch
Kada se prvi put pritisne ovo dugme, uključuje se opcija
„Brza opcija“ i
trajanje programa se skraćuje.
Kada se drugi put pritisne ovo dugme, opcija
„Tretiranje parom“
dodatno unapređuje rezultate pranja tako što tokom programa pranja
pravi paru kojom se iz vlakana koja se istovremeno tretiraju uklanjaju sve
bakterije.
! Para koja se obrazuje tokom rada mašine za pranje veša može da
zamagli vrata mašine.
Odlaganje
Da biste podesili odloženo pokretanje izabranog programa, pritiskajte
odgovarajuće dugme sve dok se ne prikaže željeno vreme odlaganja
pokretanja. Kada se ova opcija aktivira, na displeju zasvetli simbol
. Da
biste uklonili podešavanje odloženog pokretanja, pritiskajte dugme sve
dok se na displeju ne prikaže „OFF“.
Temperatura
Svaki program pranja ima unapred definisanu temperaturu. Da biste
izmenili temperaturu, pritisnite dugme
. Na displeju će se prikazati
vrednost.
Odloženo pokretanje CENTRIFUGA
Svaki program pranja ima unapred definisanu brzinu centrifuge. Da biste
izmenili brzinu centrifuge, pritisnite dugme . Na displeju će se prikazati
vrednost.
40°
60°
40°
60°
ZAKLJUČAVANJE KONTROLNE TABLE
Da biste aktivirali zaključavanje kontrolne table, pritisnite i otprilike 2
sekunde zadržite dugme
. Kada zasvetli simbol
, kontrolna tabla
je zaključana (osim dugmeta ON/OFF ). Time se sprečavaju slučajne
promene podešavanja programâ, pogotovo kada su deca kod kuće. Da
biste deaktivirali zaključavanje kontrolne table, pritisnite i otprilike 2
sekunde zadržite dugme
.
SAVETI I PREPORUKE
Veš razvrstavajte prema sledećim kriterijumima:
Vrsta tkanine (pamuk, mešovita tkanina, sintetika, vuna, veš koji se ručno
pere). Boja (odvojite beli i obojeni veš. Novi obojeni veš perite zasebno).
Osetljivost (manje odevne predmete, na primer najlonske čarape i odeću
s kopčama, kao što su grudnjaci, ubacite u platnenu torbu).
Ispraznite džepove:
Predmeti poput novčića ili upaljača mogu oštetiti mašinu za pranje veša i
bubanj. Proverite svu dugmad.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Pre čišćenja i održavanja isključite mašinu za pranje veša, a zatim izvucite
utikač iz mrežnog napajanja. Ne upotrebljavajte zapaljive tečnosti za čišćenje
mašine za pranje veša.
Isključivanje priključaka za vodu i struju
Zatvorite slavinu za vodu nakon svakog pranja. Na taj način ćete smanjiti
habanje hidrauličnog sistema unutar mašine za pranje veša i sprečiti
pojavu curenja.
Isključite mašinu za pranje veša s napajanja prilikom čišćenja i bilo kakvog
održavanja.
Čišćenje mašine za pranje veša
Spoljašnji delovi i gumene komponente mašine mogu da se čiste pomoću
mekane krpe natopljene mlakom sapunicom. Nemojte da koristite
rastvarače ili abrazivna sredstva.
Mašina za pranje veša je opremljena programom automatskog čišćenja
unutrašnjih delova „Automatsko čišćenje“ koji se pokreće bez veša u
bubnju.
Da bi se poboljšao učinak ovog programa, mogu da se koriste deterdžent
(10% količine potrebne za blago zaprljani veš) ili posebna dodatna
sredstva za čišćenje mašine za pranje veša. Preporučujemo da program
čišćenja pokrenete nakon svakih 40 ciklusa pranja.
Zatvorite vrata, UKLJUČITE mašinu, te pritisnite i 5 sekundi zadržite
dugme
kako biste pokrenuli program.
Program će se automatski pokrenuti i trajaće otprilike 70 minuta. Da biste
zaustavili program, pritisnite dugme
START/PAUSE .
Čišćenje fioke za deterdžent
Fioku za deterdžent uklonite tako što ćete da je podignete i povučete ka
spolja. Operite fioku tekućom vodom. Ovaj postupak bi trebalo ponavljati
u redovnim intervalima.
Održavanje vrata i bubnja
Vrata mašine uvek ostavljajte odškrinuta kako bi se sprečilo stvaranje
neugodnih mirisa.
Čišćenje pumpe
Mašina za pranje veša je opremljena pumpom koja se sama čisti tako da
nju nije neophodno održavati. Mali predmeti (poput novčića ili dugmadi)
mogu ponekad upasti u zaštitnu pretkomoru koja se nalazi u osnovi
pumpe.
! Uverite se da se program pranja završio, a zatim isključite mašinu s
napajanja.
Da biste pristupili pretkomori, postupite na sledeći način:
1. uklonite prekrivnu ploču na prednjoj strani mašine tako što ćete da
umetnete odvijač u centralni deo i bočne delove ploče i upotrebite ga kao
polugu;
2. olabavite poklopac drenažne pumpe tako što ćete da ga okrenete
nalevo: neznatno curenje vode je uobičajena pojava;
3. temeljno očistite unutrašnjost;
4. ponovo pričvrstite poklopac;
5. pre vraćanja ploče nazad na mašinu proverite da li se prorezi za kukice
nalaze na predviđenom mestu.
Provera creva za dovod vode
Crevo za dovod vode proverite najmanje jednom godišnje. Ako je crevo
napuklo ili je pokidano, treba da se zameni: visok pritisak vode koji nastaje
tokom pranja mogao bi iznenada da raspoluti crevo.
! Nipošto nemojte da koristite već upotrebljivana creva.
SISTEM ZA BALANSIRANJE OPTEREĆENJA
Da bi se izbegao nastanak jakih vibracija pre svake centrifuge i da bi
se opterećenje ravnomerno raspodelilo, bubanj se pre svakog ciklusa
centrifugiranja neprestano obrće brzinom koja je neznatno veća od
brzine obrtanja bubnja pri pranju. Ako se nakon nekoliko pokušaja
opterećenje ne izbalansira, bubanj će sporije da centrifugira. Ako
je opterećenje značajno neizbalansirano, mašina za pranje veša će
namesto centrifugiranja sprovesti postupak raspodele opterećenja.
Da biste doprineli poboljšanju raspodele i balansiranja opterećenja,
preporučujemo da mašinu napunite kombinacijom manjih i većih
odevnih predmeta.
DODATNA OPREMA
Obratite se našoj službi za tehničku podršku kako biste proverili da li je za vaš
model mašine za pranje veša dostupna navedena dodatna oprema.
Komplet za slaganje
Pomoću ove dodatne opreme možete da pričvrstite sušilicu za veš na
gornji deo mašine za pranje veša i na taj način uštedite prostor, te olakšate
punjenje i pražnjenje sušilice za veš.
TRANSPORT I RUKOVANJE
Nemojte podizati mašinu za pranje veša hvatajući je za gornji deo.
Isključite mašinu s napajanja i zatvorite slavinu za vodu. Proverite da li su
vrata i fioka za deterdžent pravilno zatvoreni. Odvojite crevo za punjenje
sa slavine za vodu, a zatim odvojite odvodno crevo. Ispustite svu preostalu
vodu iz crevâ, a zatim ih obezbedite tako da se ne oštete tokom
transporta. Ponovo pričvrstite transportne vijke. Izvedite, prema
obrnutom redosledu, postupak uklanjanja transportnih vijaka opisan u
odeljku „Uputstva za montažu“.
OTKLANJANJE PROBLEMA
Može da se dogodi da mašina za pranje veša povremeno prestane s radom. Pre nego što zatražite pomoć od službe za tehničku podršku, najpre
proverite da li se problem može jednostavno rešiti praćenjem uputstava s liste u nastavku.
Problem
Mogući uzroci/rešenja
Mašina se ne pokreće.
Mašina nije do kraja priključena na utičnicu ili nije dovoljno priključena da bi se uspostavio kontakt.
U domu nema struje.
Vrata mašine nisu pravilno zatvorena.
Program pranja se ne
pokreće.
Nije pritisnuto dugme
ON/OFF .
Nije pritisnuto dugme
START/PAUSE .
Slavina za vodu nije otvorena.
Podešeno je odlaganje vremena pokretanja.
Crevo za dovod vode nije priključeno na slavinu.
Crevo je savijeno.
Mašina se ne puni vodom (na
displeju se prikazuje poruka
„H2O“).
Slavina za vodu nije otvorena.
U domu nema vode.
Pritisak je prenizak.
Nije pritisnuto dugme
START/PAUSE .
Odvodno crevo nije postavljeno na udaljenosti od 65 do 100 cm od poda.
Slobodan kraj creva je uronjen u vodu.
Mašina neprestano dovodi i
odvodi vodu.
Mašina ne ispušta vodu ili ne
centrifugira.
Mašina previše vibrira
prilikom centrifugiranja.
Zidni sistem za odvod vode nije opremljen odušnom cevi.
Ukoliko se problem javlja i nakon sprovođenja ovih provera, zatvorite slavinu, isključite mašinu i pozovite službu
za tehničku podršku. Ukoliko živite na višim spratovima zgrade, možda postoje problemi u vezi s povratnom
sifonažom koji uzrokuju da mašina za pranje veša neprestano dovodi i odvodi vodu. Ovaj problem može da
se otkloni pomoću posebnih ventila za zaštitu od povratne sifonaže koji se nabavljaju u specijalizovanim
prodavnicama.
Program pranja ne uključuje ispuštanje vode. Kod nekih programa ispuštanje vode mora ručno da se pokrene.
Odvodno crevo je savijeno.
Odvodni kanal je zapušen.
Bubanj nije pravilno odblokiran prilikom montaže.
Mašina nije pravilno nivelisana.
Mašina je tesno pritisnuta između komada nameštaja i zida.
Crevo za dovod vode nije pravilno pričvršćeno.
Mašina za pranje veša curi.
Fioka za deterdžent je zaprečena.
Odvodno crevo nije pravilno priključeno.
Indikatorske lampice
„s“OPCIJE i START/PAUSE
brzo trepere, a na displeju se
prikazuje šifra greške (npr:
F-01, F-...).
U mašini se pravi previše
pene.
Nakon pritiska dugmeta
START/PAUSE bubanj se
okreće, ali mašina se ne puni
vodom i ne prikazuje se greška
na displeju.
Isključite mašinu, a zatim izvucite utikač mašine iz utičnice. Sačekajte otprilike 1 minut i zatim je ponovo uključite.
Ako se problem i dalje javlja, pozovite službu za tehničku podršku.
Deterdžent nije namenjen za mašinsko pranje; na pakovanju deterdženta treba da stoji da je „for washing
machines“ (za mašinsko pranje), „hand and machine wash“ (za ručno i mašinsko pranje) ili slično tome.
Upotrebljeno je previše deterdženta.
Pogledajte odeljak DEMO REŽIM
DEMO REŽIM: da biste deaktivirali ovu funkciju, ISKLJUČITE mašinu. Zatim pritisnite i zadržite dugme
pritisnite i dugme
„ON/OFF“ , te oba dugmeta zadržite 2 sekunde.
„Start/Pause“ i u roku od 5 sekundi
BEZBEDNOSNA UPUTSTVA I UPUTSTVA ZA MONTAŽU, UPUTSTVO ZA RUKOVANJE, TEHNIČKI LIST i LIST S
PODACIMA O POTROŠNJI ENERGIJE možete da preuzmete tako što ćete:
• da posetite veb stranicu http://docs.hotpoint.eu.
• da skenirate QR kod
• ili pozovete našu službu za tehničku podršku (broj telefona je naveden u garantnoj knjižici). Kada kontaktirate
službu za tehničku podršku, navedite šifre sa nalepnice koja je zalepljena na unutrašnjoj strani vrata.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising