Indesit | FT M22 8X3B EU | Setup and user guide | Indesit FT M22 8X3B EU Kasutusjuhend

Indesit FT M22 8X3B EU Kasutusjuhend
Kiirjuhend
5
11
TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOL TOOTE.
6
10
Parema tugiteenuse saamiseks registreerige
oma seade aadressil
www.whirlpool.eu/register
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusjuhend.
3
h
2
JUHTPANEEL
3“
3“
ET
Sisselülitatud/Väljalülitatud (pikal vajutamisel
lähtestab)
2 Programmide pöörlev nupp
3 Start/Paus
7
8
9
1
Lisafunktsioonide nupud*
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tsükli lõpp
Kõrge temperatuur
Vähem kortse (kui pikalt vajutada Hääletu)
Määra kuivatusaste
Viitstart
Ajatatud kuivatus
Kiire (kui pikalt vajutada Nupud lukustatud)
Õrn
Fresh care+
4
12
5
11
6
3“
3“
1
10
3
h
2
7
8
9
*Märkus: osadel tootemudelitel võivad ikoonide asemel olla juhiste laiendatud sõnastused
MÄRGUTULED
Kuivatusaste:
Triikimiskuiv Riidepuukuiv - Kapikuiv Eriti kuiv
Tsükli faas:
Kuivatamine - Jahutamine - Tsükli lõpp
Tühjendada vee kogumise anum Puhastada ukse filter Puhastada alumine filter
Konsulteerige osa tõrkeotsing:
Tõrge: Helistada teenindusse. DEMO Demorežiim.
ESMAKASUTUS
PROGRAMMID
Veenduge, et veepaak on õigesti paigaldatud. Veenduge, et
tühjendusvoolik kuivati tagaküljel on ühendatud õigesti kas
kuivati veepaagi külge (vt pilti) või majapidamise
kanalisatsioonisüsteemi.
Kuivati parimate tööomaduste saavutamiseks on soovitatav see
paigaldada ruumi, mille temperatuur jääb 20 ja 23°C vahele.
Kuivati korrektsed tööomadused on garanteeritud
temperatuuridel 14-30°C.
Enne kuivati kasutamist veenduge, et kuivati on olnud
vertikaalses asendis vähemalt 6 tundi.
Eco puuvill
Max kaal*
Standardne puuvillase pesu programm, sobib tavalise märja
puuvillase pesu kuivatamiseks. Kõige energiasäästlikum programm
puuvillase pesu kuivatamiseks. Energiamärgise näitajad põhinevad
sellel programmil.
Kirju pesu
kg 4 Programm puuvillase ja sünteetilise pesu kuivatamiseks.
Voodilinad
Max kaal*
Programm puuvillaste voodilinade kuivatamiseks.
Särgid
kg 3 Programm puuvillaste või puuvillaste/sünteetilisest kiust
päevasärkide kuivatamiseks.
Spordiriided
kg 4 Programm sünteetilisest või segakiust spordiriiete kuivatamiseks.
Tekikotid
Programm mahuka pesu kuivatamiseks, nt tekk (1)
Teksad
kg 3 Programm teksade ja vastupidavast puuvillast riideesemete
kuivatamiseks, nt püksid ja jakid.
Kerge triikimine
Kuivatustsükkel, mis silub riideseemete kiud lihtsustades
triikimist ja pesu kokku panekut; ärge kasutage märga pesu. Sobib
puuvillaste ja segakiust riideesemete väikeste koguste puhul.
Värskendus
Lühiprogramm riideesemete jaheda õhuga värskendamiseks.
Ärge kasutage märga pesu.
Sobib iga laadimiskogusega, kuid on efektiivsem väikeste koguste
puhul. Tsükkel kestab umbes 20 minutit.
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
Siin äratoodud ettekirjutuste järgimine säilitab seadme
parimad tööomadused. Pärast iga kuivatustsükli lõppu
tühjendada paak. Pärast iga kuivatustsükli lõppu puhastada
filtrid. (Konsulteerige osa Hooldamine)
1. Avage laadimisluuk ja sisestada pesu; jälgige riideesemete
etikettidel äratoodud juhiseid ning programmide maksimaalseid
laadimiskoguseid. Rõivaste taskud peavad olema tühjendatud.
Tehke kindlaks, et pesuesemed ei jääks laadimisluugi ja/või
uksefiltri vahele kinni.
2. Sulgege laadimisluuk.
3. Vajutage toitenuppu.
4. Valige riideesemetele vastav programm.
5. Vajadusel valige lisavalikud.
6. Tsükli käivitamiseks vajutada nuppu Start/Paus.
7. Kuivatustsükli lõpust annab märku helisignaal. Märgutuli
juhtpaneelil näitab tsükli lõppu. Võtke viivitamatult pesu kuivatist
välja, vältimaks esemete kortsumist.
8. Lülitage seade välja, vajutades toitenuppu, avage laadimisluuk
ning võtke pesu välja. Kui seadet ei lülitata välja manuaalselt, siis
lülitub seade 15 minuti pärast automaatselt välja energiasäästmise
eesmärgil.
*MAX KAAL 8 Kg (Laetud kogus kuiv)
Mõned mudelid ja/või programmid/lisafunktsioonid on
varustatud kortsumisvastase
süsteemiga. Mõne
tunni jooksul
Ohutus-, kasutusjuhendi,
tootekirjelduse
energiaandmed
saab laadida alla järgmiselt:
xxxx
‫הכביסה‬ja‫תווית‬
HOOLDUSMÄRGID
peale kuivatustsükli
lõppu,
trummel
pöörleb
regulaarse
•
Külastage meie veebilehte docs.whirlpool.eu
‫למייבש בפעם‬et‫כביסה‬
‫הכנסת‬
‫בעת‬
‫בייחוד‬
,‫הכביסה‬
‫בתוויות‬
‫תמיד‬
‫לעיין‬
‫יש‬
intervalliga,
vältida
kortsude
tekkimist.
Elektrikatkestuse
järel
Kontrollige alati rõivaste hooldusmärke, eriti enne rõiva esimest kui•
QR-koodi kasutamine
:‫ביותר‬
‫הנפוצים‬
‫להלן הסמלים‬
.‫הראשונה‬
vatuskorda
pesukuivatis. Tavaliselt
on neile kantud kõige tavalisemad
vajutage nuppu Start/Paus
tsükli
taaskäivitamiseks.
•
Teise võimalusena
võtke ühendust
meie
müügijärgse
teeninduskeskusega
(vt telefoninumbrit
xxxxxxxxxxxx
sümbolid: siis teatage neile oma toote
garantiikirjas). Kui
võtate
ühendust
müügijärgse
teenindusega,
.‫כביסה‬
‫במייבש‬
‫לייבש‬
‫ניתן‬
olevad koodid.
LAADIMISLUUGI andmeplaadil
AVAMINE TSÜKLI
KÄIGUS
.‫במייבש כביסה‬
‫לא לייבש‬
Kuivatustsükli käigus on võimalik avada laadimisluuk. Pärast
‫ חום‬- ‫לייבוש במייבש‬
laadimisluugi sulgemist tuleb kuivati.‫גבוה‬
taaskäivitamiseks
vajutada
Start/Paus nuppu.
.‫ חום נמוך‬- ‫לייבוש במייבש‬
Pesukuivatis kuivatamine lubatud.
Pesukuivatis kuivatamine pole lubatud.
Kuivatada kõrgel temperatuuril.
Kuivatada madalal temperatuuril.
Programmi kestvus sõltub pesu kogusest, kangatüübist, pesu
pesemiseks kasutatud pesumasina tsentrifuugi kiirusest ja
lisafunktsioonidest.
Ekraaniga varustatud mudelitel on tsükli pikkus näidatud
juhtpaneelil. Tsükli lõpuni jääv aeg on pidevalt monitoreeritud
ja uuendatud.
Kiire 30'
kg 0,5
Programm pesumasinas suurel kiirusel tsentrifuugitud
puuvillase pesu kuivatamiseks.
Värviline
Max kaal*
Programm värvilise pesu õrnaks kuivatamiseks.
Siidkg 0,5 Programm siidist riideesemete õrnaks kuivatamiseks.
Vill kg 1 Programm villaste riideesemete kuivatamiseks. Enne
kuivatamist pöörata riideesemed pahupidi. Kui kuivatustsükli
lõpus on riideesemete kätised ja ääred niisked, lasta õhu käes
kuivada.
Õrnpesu
kg 2 Õrna, ettevaatlikku käsitsemist nõudva pesu kuivatamiseks.
Sünteetika
kg 4 Sünteetilisest kangast pesu kuivatamiseks.
LISAFUNKTSIOONID
Pärast programmi valikut on võimalik vajadusel kasutada
lisafunktsioone
Määra kuivatusaste
Vajutada korduvalt vastavat nuppu, et valida sobiv
niiskuskoguse jääk kuivatatud pesus. Märgutuli näitab valitud
taset.
Triikimiskuiv: väga õrn kuivatustsükkel. Pärast seda tsüklit on
riided veidi niisked, et pesu triikimist hõlbustada.
Riidepuukuiv: tsükkel, mis sobib õrnadele materjalidele.
Pärast seda tsüklit on pesu valmis riidepuule riputamiseks.
Kapikuiv: pesu on täiesti kuiv ja selle võib panna kappi
triikimata.
Eriti kuiv: pärast seda tsüklit on riided kandmisvalmis.
Ajatatud kuivatus
Lisavalik, mis võimaldab valida kuivatustsükli kestvuse.
Vajutage korduvalt nuppu kuni sobiv kuivatustsükli kestvus on
valitud. Juhtpaneelil olev märgutuli näitab valitatavat aega.
Viitstart
h
Lisavalik, mis võimaldab programmi hilisemat käivitumist.
Sobiva programmi käivitamiseks vajutage korduvalt nuppu
kuni vajalik viivitusaja väärtus on valitud. Kui olete korduva
nupulevajutusega ületanud maksimaalse võimaliku viiteaja, siis
seade lähtestab lisavaliku algusest. Juhtpaneelil olev märgutuli
näitab valitatavat viiteaega. Pärast Start/Paus nupu vajutamist:
seade näitab tsükli alguseni jäävat aega.
Laadimisluugi avamise ja seejärel sulgemise korral on vajalik
uuesti vajutada Start/Paus nuppu.
Kiire
Võimaldab kiiremat kuivatamist.
Fresh care+
Pärast tsükli lõppu kuivatisse jäetud pesu võib olla bakterite
kasvule soodsaks pinnaseks. See lisafunktsioon võimaldab
vähendada bakterite kasvu, kontrollides temperatuuri ja
pesukorvi pöörlemist. Selle lisafunktsiooni maksimaalne kestus
on 6 tundi pärast valitud programmi lõppu. Kui seda valikut on
kasutatud eelneva kuivatustsükli korral, jääb see seadme mällu.
LISAFUNKTSIOONIDE NUPP
Lisafunktsioonide nupud võimaldavad individualiseerida valitud
programmi oma nõudmiste kohaselt.
Mitte kõik lisafunktsioonid ei ole ühildatavad kõikide
programmidega. Mõned lisavalikud võivad olla vastuolus teiste
eelnevalt valitud lisafunktsioonidega. Vastuolust annab märku
helisignaal ja/või vilkuv näidik. Kui lisavaliku kasutamine on
võimalik, jääb valitud lisafunktsiooni näidik põlema. Mõned
lisafunktisoonide valikud võivad jääda programmi mällu, kui
need on lisatud eelneva kuivatustsükli korral.
Kui see lisavalik on kombineeritud viitstardiga, kortsudevastane
funktsioon lisandub viitstardi käivitusfaasile (pannaks pesukorv
pöörlema).
Nupud lukustatud
Lisavalik, mis piirab kuivati programmivaliku, välja arvatud
Start/Paus nupp.
Töötava seadme korral:
• lisavaliku käivitamiseks tuleb hoida nupp allavajutatuna kuni
valikule vastav märgutuli süttib.
• lisavaliku tühistamiseks tuleb hoida nupp all kuni vastav
märgutuli kustub.
Kui seda lisavalikut on kasutatud eelneva kuivatustsükli korral,
jääb see seadme mällu.
Tsükli lõpp
Lisavalik, mis käivitab tsükli lõpus pika helisignaali. Aktiveerida
see valik, kui tavahelisignaal pole tsükli lõpumärgundena piisav.
Kui seda valikut on kasutatud eelneva kuivatustsükli korral, jääb
see seadme mällu.
Hääletu
Lisavalik, mis võimaldab tühistada juhtpaneeli helisignaalid.
Tõrkesignaalid jäävad aktiivseks.
• lisavaliku käivitamiseks tuleb hoida nupp all kuni valikule vastav
märgutuli süttib.
• lisavaliku tühistamiseks tuleb hoida nupp all kuni vastav
märgutuli kustub.
Kõrge temperatuur
Lisavalik, mis parandab seadme kuivatusvõimekust. Sobib
vastupidavate riideesemete kuivatamiseks, seda on võimalik
kasutada ajatatud kuivatusega kombineerides.
Vähem kortse
Selle funktsiooni valimisel pannaks pesukorv pöörlema pärast
kuivatuse lõppemist (kestvus kuni 10h). See lisavalik on vajalik
juhul, kui ei ole võimalik eemaldada koheselt pesu programmi
lõppedes. Kui see lisavalik on kombineeritud viitstardiga,
kortsudevastane funktsioon lisandub viitstardi käivitusfaasile. Kui
seda valikut on kasutatud eelneva kuivatustsükli korral, jääb see
seadme mällu.
Õrn
Töötleb pesu leebemalt, vähendades kuivatustemperatuuri.
Kiirjuhend
TÄNAME, ET OSTSITE INDESIT TOOTE.
HOOLDAMINE
Parema tugiteenuse saamiseks registreerige
TRANSPORTIMINE JA KÄSITSEMINE
ET
seadme
kasutamist
lugege
hoolikalt
läbi ohutusjuhend.
aadressil
kunagi
tõstke kuivatit,
hoides
seda ülaosa
paneelist.
E e m a loma
d a gseade
e ku
i v a t i v o o l u v õ r g u s t p u h a s t u s - Enne
j a Ärge
www.indesit.eu/register
hooldustoimingute ajaks.
1. Eemaldage kuivati vooluvõrgust.
Vee kogumise anuma tühjendamine iga tsükli järel (vt 2. Veenduge, et uks ja veepaak on korralikult kinni.
joonist A).
3. Kui tühjendusvoolik on ühendatud kanalisatsiooniga, kinnitage
Võtke anum pesukuivatist välja ja tühjendage see kraanikaussi või tühjendusvoolik uuesti kuivati tagaossa (vt paigaldusjuhendit).
muusse sobivasse nõusse, siis pange õigesti tagasi. Ärge kasutage
kuivatit, kui anum ei ole asetatud oma kohale.
Energiatarbimine
Ukse filtri puhastamine iga tsükli järel (vt joonist B).
Väljalülitatud (Po) - Watts
0.50
Eemaldage filter ja puhastage see võimalikest ebemetest filtri
pinnal pestes seda voolava vee all või puhastades tolmuimejaga.
Sisselülitatud (PI) - Watts
1.00
Optimaalse talitluse tagamiseks kuivatage kõik filtrid enne, kui
Programi
Kg
kWh
Minutid
need oma kohale tagasi panete. Ärge kasutage kuivatit, kui filter
ei ole asetatud oma kohale.
8
1.41
158
Eco Puuvillane*
Kuidas eemaldada ukse filtrit:
4
0.78
93
Eco Puuvillane
1. Avage laadimisluuk ja tõmmake filtrit ülespoole.
Sünteetika
4
0.94
113
2. Avage filter ja puhastage selle kõik osad võimalikest ebemetest.
Asetage filter oma kohale; veenduge, et filter on pandud täielikult
* Energiamärgise näitajad põhinevad sellel programmil, programm
pesukuivati tihendi vastu.
on sobilik puuvillaste esemete kuivatamiseks ning on selleks kõige
energiasäästlikum. (Seadistus standard/vaikimisi algseaded).
Alumise filtri puhastamine vastava näidiku süttimise
korral (vt joonist C).
Soojuspumba süsteem.
Eemaldage filter ja puhastage see võimalikest ebemetest filtri
pinnal pestes seda voolava vee all või puhastades tolmuimejaga. Soojuspump sisaldab kiirguslikult aktiivseid gaase, hermeetiliselt
suletud üksuses. See suletud üksus sisaldab 0,43 kg gaasi R134a
On soovitatav puhastada filter pärast iga kuivatustsüklit
F. GWP = 1430 (1 t C02).
masina parimate tööomaduste säilitamiseks. Ärge kasutage
kuivatit, kui filter ei ole asetatud oma kohale.
Kuidas eemaldada alumine filter:
1. Avage alumise laadimisluuk.
2. Haarake käepidemest ja tõmmake alumine filter välja.
3. Avage filtri tagumine külg ja eemaldage seesmise võrgu pinnal
olevad ebemed.
4. Puhastage alumise filtri kamber vältides metallosade
puudutamist.
5. Sulgege alumise filtri tagumine külg ja sisestage see oma kohale.
6. Vajutage filtri käepida alla ja sulgege alumise laadimisluuk.
7. Veenduge, et õhu sisselaskeava oleks vaba.
Filtrid on kuivati oluliseimad komponendid. Nende
ülesandeks on koguda kokku kuivatustsükli vältel tekkivad
ebemed. Kui filtrid on umbes, on õhu juurepääs kuivati
sisemusse raskendatud: kuivatustsükli kestus pikeneb,
energiakulu suureneb ja kuivati võib saada kahjustusi. Kui
puhastusoperatsioonid pole korrektselt sooritatud, võib
kuivati mitte tööle hakata.
TOOTE KIRJELDUS
1.
2.
3.
4.
A
Vee kogumise paak
Õhu sisselaskeava
Alumine filter
Ukse filter
1
B
C
Ohutus-, kasutusjuhendi, tootekirjelduse ja energiaandmed saab laadida alla järgmiselt:
•
Külastage meie veebilehte docs.indesit.eu
•
QR-koodi kasutamine
•
Teise võimalusena võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega (vt telefoninumbrit
garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote
4
2
andmeplaadil
olevad koodid.
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
ET
Kiirjuhend
TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOL TOOTE.
Parema tugiteenuse saamiseks registreerige
TÕRKEOTSING
Enne
seadme
kasutamist
hoolikalt läbi
ohutusjuhend.
oma seade
aadressil
Tõrke korral
vaadake
enne Teenindusse helistamist allpool asuvat
tabelit.
Tõrked
on sageli lugege
väikse tähtsusega
ja neid
saab mõne
www.whirlpool.eu/register
minuti jooksul lahendada
Tõrge
Võimalik põhjus
Pistik pole korralikult pistikupesas
Pesukuivati ei
käivitu
Pistikupesa on katki
On toimunud elektrikatkestus
Oodake elektrikatkestuse lõppu
Laadimisluuk on avatud
Sulgege laadimisluuk
Viitstardiga mudelite puhul: oodake seatud viivitusaja lõppu või
seadistage masin uuesti Konsulteerige osa Lisafunktsioonid
On seatud viivitusaeg
Kuivatustsükkel
ei käivitu
Lahendus
Ühendage pistik pistikupesaga
Proovige ühedada mõni teine kodumasin sama pistikupesaga
Ärge kasutage elektriseadmeid, nt adapterid või pikendusjuhtmed,
pistikupesasse ühendamiseks või laiendamiseks
Programmi käivitamiseks pole nuppu Start/Paus
vajutatud
Nupud lukustatud lisafunktsioon on
aktiveeritud, selle lisafunktsiooniga varustatud
mudelite puhul
Vajutage nuppu Start/Paus
Masinat on hooldatud ebakorrektselt
Konsulteerige osa Hooldamine ning sooritage kirjeldatud toimingud
Programm, kestvus ja/või kuivatusaste pole
Kuivatsutsükkel sobivad kuivatatava pesu tüübi või kogusega
kestab liiga kaua
Pesu on liiga märg
Kuivati võib olla ülekoormatud
Programm ei ole On toimunud elektrikatkestus
veel lõpetanud
Märgutuled põlevad või vilguvad
Konsulteerige osa Lisafunktsioonid, kui esineb Nupud lukustatud
lisafunktsioon, tühistage lisavalik Seadme väljalülitamine ei ole
lisafunktsiooni tühistamiseks piisav
Konsulteerige osa Programmid ja lisafunktsioonid sobiva programmi
ja lisafunktsiooni leidmiseks
Tehke pesutsükkel suurema tsentrifuugimiskiirusega, et võimalikult
palju vett eemaldada
Konsulteerige osa Programmid, et valida kuivatisse laetava pesu
maksimaalne kogus
Elektrikatkestuse puhul on vajalik vajutada nuppu Start/Paus tsükli
taaskäivitamiseks
Vee kogumise
paak
Vee kogumise paak on täis
Tühjendage vee kogumise paak. Konsulteerige osa Hooldamine
Ukse filter ja/
või alumine
filter *
Tõrge masina tööks vajalikuks õhuvoolus
Puhastage ukse filter, alumine filter ja kontrollige, et õhu sisselaskeava
oleks vaba. Ebakorrektselt sooritatud hooldus võib kahjustada
masinat.
Alumine filter*
Alumine filter vajab puhastamist.
Puhastage alumine filter. Konsulteerige osa Hooldamine.
DEMO
Tsükkel kestab
paar minutit.
Kuivati on demorežiimil. DEMO näidik põleb.
Mutrivõtme
sümbol näitab
Masina andurid on tuvastanud tõrke.
tõrke olemasolu.
Tühistage Demorežiim. Järgmised toimingud tuleb sooritada järjest
ilma pausideta. Lülitage masin sisse ja seejärel lülitage masin välja.
Vajutage nuppu Start/Paus kuni käivitub helisignaal.
Taaskäivitage masin. „DEMO“ näidik vilgub ja seejärel kustub
Lülitage kuivati välja ja eemaldage vooluvõrgust. Avage koheselt
laadimisluuk ja võtke pesu välja, et see saaks jahtuda. Oodake umbes
15 minutit. Ühendage kuivati vooluvõrguga, laadige kuivatisse pesu
ja taaskäivitage kuivatustsükkel.
Kui probleem püsib, helistage Teenindusse ning teatage tähed
ja numbrid, mis vilguvad ekraanil.
Näiteks F3 ja F2
*Märkus: mõned mudelid on isepuhastuvad; nendega ei kaasne alumine filter. Konsulteerige osa Hooldamine.
Ohutus-, kasutusjuhendi, tootekirjelduse ja energiaandmed saab laadida alla järgmiselt:
•
Külastage meie veebilehte docs.whirlpool.eu
•
QR-koodi kasutamine
•
Teise võimalusena võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega (vt telefoninumbrit
garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote
andmeplaadil olevad koodid.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising