Whirlpool | FT M22 8X3B EU | Setup and user guide | Whirlpool FT M22 8X3B EU Naudotojo gidas

Whirlpool FT M22 8X3B EU Naudotojo gidas
Trumpasis vadovas
5
11
DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE WHIRLPOOL GAMINĮ.
6
10
Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba,
užregistruokite gaminį svetainėje
www.whirlpool.eu/register
VALDYMO SKYDELIS
3“
3“
LT
Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.
3
h
2
Įjungta / Išjungta (ilgiau palaikius – nustatymas
iš naujo)
2 Programų rankena
3 Paleidimas / Pristabdymas
7
8
9
1
Parinkčių mygtukai*
Ciklo pabaiga
Aukšta temperatūra
Nesuglamžyti (jei ilgiau spaudžiamas Nutildyti)
Džiovinimo lygis
Starto atidėjimas
Džiovinimo laikas
Spartusis plovimas (jei ilgiau spaudžiamas
Mygtukai blokuoti)
11 Švelnus
12 Fresh care+
4
5
6
7
8
9
10
4
12
5
11
6
3“
3“
1
10
3
h
2
7
8
9
*Pastaba: kai kuriuose modeliuose vietoj piktogramų gali būti pateikiamas užrašas
INDIKATORIAI
Džiovinimo lygis:
Lyginimui Džiovinimas pakabinimui - Džiov. į spintą Ypat.džiov.į spintą
Ciklo etapas:
Džiovinimas - Vėsinimas - Ciklo pabaiga
Ištuštinkite vandens baką Išvalykite durelių filtrą Išvalykite apatinį filtrą
Žr. skyrių „Trikčių šalinimas“:
Gedimas: Skambinti pagalbos tarnybai. DEMO Demonstr. rež.
PIRMAS NAUDOJIMAS
Taip pat patikrinkite, ar tinkamai įstatytas vandens bakas.
Patikrinkite, ar džiovyklės nugarėlėje esanti vandens išleidimo
žarna pritvirtinta tinkamai prie džiovyklės vandens bako (žr.
pav.) arba namų nutekamojo vandens sistemos.
Kad džiovyklė veiktų kuo geriau, ji turi būti sumontuota
aplinkoje, kurios temperatūra nuo 20 iki 23 °C. Bet kokiu atveju,
tinkamas džiovyklės veikimas garantuojamas temperatūroje nuo
14 iki 30° C.
Prieš naudodami savo džiovyklę, įsitikinkite, kad ji bent 6
valandas buvo vertikalioje padėtyje.
KASDIENIS NAUDOJIMAS
PROGRAMOS
Eko medvilnė
Maks. įkrova*
Standartinė medvilnės programa, tinka džiovinti drėgnus
medvilninius skalbinius. Efektyviausia programa pagal energijos
sąnaudas, skirta džiovinti medvilninius skalbinius. Energijos klasės
etiketės vertės apskaičiuotos naudojant šią programą.
Mišrūs
kg 4 Ši programa idealiai tinka kartu džiovinti medvilninius ir
sintetinius audinius.
Patalynė
Maks. įkrova*
Medvilninių paklodžių džiovinimui.
Marškinėliai
kg 3 Ši programa yra skirta medvilniniams arba mišraus medvilnės/
sintetikos audinio marškiniams.
Sportinė
kg 4 Sintetiniams arba mišriems medvilniniams drabužiams džiovinti.
Patalynė
Skirta džiovinti didelio tūrio skalbinius, pavyzdžiui vieną antklodę.
Džinsai
kg 3 Skirta džiovinti džinsus ir atsparius medvilninius, džinsinio tipo
drabužius, pavyzdžiui, kelnes ir švarkus.
Lengvas lyginimas
Šio ciklo metu drabužių audiniai sušvelninami, kad būtų
lengviau lyginti ir lankstyti; nenaudokite su dar drėgnais drabužiais.
Skirta nedideliam kiekiui medvilninių arba mišrios medvilnės
drabužių.
Atšviežinimas
Tai trumpa programa, skirta atšviežinti audinį ir drabužius
įleidžiant gaivaus oro. Nenaudokite su vis dar drėgnais drabužiais.
Galima naudoti bet kokio svorio įkrovai, tačiau ji efektyvesnė, kai
drabužių mažiau. Ciklas trunka maždaug 20 minučių.
Su toliau aprašytomis priemonėmis bus galiam išlaikyti
įrenginį OPTIMALIOS būklės. Po kiekvieno džiovinimo ciklo
nepamirškite būtinai ištuštinti vandens baką. Po kiekvieno
džiovinimo ciklo nepamirškite būtinai išvalyti filtrus. (Žr.
skyrių „Valymas ir techninė priežiūra“)
1. Atidarykite dureles ir įdėkite skalbinius; vadovaukitės drabužių
etiketėse pateiktais nurodymais ir neviršykite didžiausio programų
skyriuje nurodyto skalbinių svorio. Kištenės turi būti tuščios.
Įsitikinkite, kad tarp durelių ir (arba) durelių filtro nėra įstrigę
skalbinių.
2. Uždarykite dureles.
3. Paspauskite mygtuką „Įjungta / Išjungta“.
4. Pasirinkite programą pagal skalbinių rūšį.
5. Jei reikia, pasirinkite papildomus nustatymus.
6. Kad pradėtumėte ciklą, paspauskite „Paleidimas / Pristabdymas“.
7. Apie džiovinimo ciklo pabaigą pranešama garso signalu.
Nedelsdami iškraukite skalbinius, kad jie nesusiglamžytų.
8. Išjunkite mašiną paspausdami mygtuką „Įjungta / Išjungta“,
atidarykite dureles ir ištraukite skalbinius. Jei mašina neišjungiama
rankiniu būdu, praėjus maždaug ketvirčiui valandos po ciklo
pabaigos, mašina automatiškai išsijungia, kad sutaupytų energijos
Tuo atveju, jei iš karto neatliksite paskutinių veiksmų, kai kuriose
*MAKS. ĮKROVA 8 Kg (Sausas veļas ielāde)
mašinose ir (arba) kai kuriose programose / parinktyse yra sistema
be suglamžymo . Kelias
valandas
po džiovinimo
pabaigos
būgnas
Saugos
instrukcijas,
naudotojo
vadovą,
gaminio duomenų lapą ir energijos sąnaudų duomenis galite
xxxx
‫ תווית הכביסה‬PRIEŽIŪROS ETIKĖTĖS
apsisuka reguliariaisatsisiųsti:
intervalais, kad nesusiformuotų raukšlės.
Jei
išjungiama
elektros
srovė,
reikia‫בייחוד‬
paspausti
mygtuką
„Paleidimas
/ ‫ יש‬Patikrinkite drabužių etiketes, ypač tada, kai jie į džiovyklę dedami
‫בפעם‬
‫כביסה למייבש‬
‫בעת‬
,‫הכביסה‬
‫בתוויות‬
‫לעיין תמיד‬
• ‫הכנסת‬
Apsilankydami
svetainėje
adresu
docs.whirlpool.eu
Pristabdymas“, kad •vėl įjungtumėte
ciklą.
Naudodami
QR
kodą
:‫ביותר‬
‫ להלן הסמלים הנפוצים‬.‫ הראשונה‬pirmą kartą. Toliau pateikiami dažniausiai pasitaikantys simboliai:
•
Arba kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke).
.‫ כביסה‬priežiūros
‫לייבש במייבש‬
‫ניתן‬
galima
dėti į džiovyklę;
Kreipiantis į techninės
centrą
būtina pateikti gaminio
duomenų
plokštelėje nurodytus kodus.
xxxxxxxxxxxx
DURELIŲ ATIDARYMAS CIKLO METU
.‫כביסה‬
‫לא‬
Mašinai veikiant, dureles galima atidaryti.
Vėl‫במייבש‬
uždarius‫לייבש‬
dureles,
reikia iš naujo paspausti mygtuką „Paleidimas
.‫ חום גבוה‬/- Pristabdymas“,
‫ לייבוש במייבש‬kad
džiovyklė vėl pradėtų veikti.
.‫ חום נמוך‬- ‫לייבוש במייבש‬
negalima džiovinti džiovyklėje;
džiovinti aukštoje temperatūroje;
džiovinti žemoje temperatūroje.
Šių programų trukmė priklauso nuo įkrovos kiekio, audinių
tipo, jūsų skalbyklėje naudojamos centrifugos tipo ir nuo kitu
pasirinktų papildomų parinkčių. Modeliuose su skydeliu
ciklų trukmė rodoma valdymo skydelyje. Likęs laikas nuolat
stebimas ir keičiamas džiovinimo džiovinimo ciklo metu, kad
būtų galima parodyti kuo geresnį matavimą.
Spartusis plovimas 30' kg 0,5
Skirta džiovinti dideliu greičiu skalbimo mašinoje
centrifuguotus medvilninius drabužius.
Spalvoti
kg Maks. įkrova*
Programa pritaikyta švelniam spalvotų drabužių džiovinimui.
Šilkas
kg 0,5 Švelnus šilkinių drabužių džiovinimas.
Vilna kg 1 Skirta džiovinti vilnonius drabužius. Prieš džiovinant
rekomenduojama drabužius išversti į išvirkščią pusę. Sunkesnius
kraštus, kurie vis dar liko drėgni, palikite išdžiūti natūraliai.
Švelni pr.
kg 2 Gležnų audinių skalbinių džiovinimas.
Sintetika
kg 4 Sintetinių audinių skalbinių džiovinimas.
PARINKTYS
Pasirinkus programą, jei reikia, galima nustatyti įvairias
parinktis.
Džiovinimo lygis
kelis kartus paspauskite atitinkamą mygtuką, kad
nustatytumėte kitokį baltinių likutinį džiovinimo lygį. Rodiklis
praneša apie pasirenkamą lygį.
Lyginimui: labai švelnus džiovinimas. Naudinga norint
palengvinti drabužių lyginimą iš karto po ciklo pabaigos.
Džiovinimas pakabinimui: švelniems drabužiams skirtas
lygis; jie parengti pakabinimui.
Džiov. į spintą: baltinius galima sulankstyti ir padėti į spintą.
Ypat.džiov.į spintą: naudojama drabužiams, kurie ciklo
pabaigoje bus mūvimi.
Džiovinimo laikas
Su šia parinkti galima pasirinkti džiovinimo trukmę. Kelis
kartus paspauskite atitinkamą mygtuką, kad nustatytumėte
pageidaujamą džiovinimo laiką. Valdymo skydelyje indikatorius
rodo pasirenkamą laiką.
Starto atidėjimas
h
Su šia parinktimi galima nustatyti delsą palyginus su ciklo
pradžia.
Kelis kartus paspauskite atitinkamą mygtuką, kad nustatytumėte
pageidaujamą delsą. Pasiekę didžiausią galimą pasirinkti laiką
ir dar kartą paspaudę mygtuką, parinktį atstatysite. Valdymo
skydelyje indikatorius rodo pasirenkamą laiką. Nuspaudus
mygtuką „Paleidimas / Pristabdymas“: įrenginys nurodo, kiek laiko
liko iki ciklo įsijungimo.
Atidarius dureles ir vėl jas uždarius, reikia vėl paspausti mygtuką
„Paleidimas / Pristabdymas“.
Spartusis plovimas
Įjungiamas spartesnis džiovinimas.
Fresh care+
Jei pasibaigus ciklui baltiniai bus palikti būgno viduje, gali
vykti bakterijų proliferacija. Su šia parinktimi galima užkirsti kelią
šiai proliferacijai kontroliuojant temperatūrą ir sukant būgną.
Ši procedūra atliekama daugiausiai 6 valandas po nustatytos
programos pabaigos. Jei ši parinktis buvo pasirinkta ankstesnio
džiovinimo metu, ji išlieka atmintyje.
PARINKČIŲ MYGTUKAI
Šie mygtukai naudojami norint suasmeninti pasirinktą programą
pagal savo poreikius. Ne visas parinktis galima naudoti su
visomis programomis. Kai kurios parinktys nesiderinamos su
kitomis prieš tai nustatytomis parinktimis. Apie nesuderinamumą
pranešama garso signalu ir (arba) mirksinčiais rodikliais. Jei
parin-ktis naudojama, pasirinktos parinkties rodiklis liks įjungtas.
Kai kurios parinktys gali išlikti programos atmintyje, jei buvo
pasirinktos ankstesnio džiovinimo metu.
Jei ši parinktis yra naudojama kartu su įjungimo atidėjimu,
funkcija nuo suglamžymo bus atidėta ir pavėlinto įjungimo etape
(kurios metu periodiškai pasukamas būgnas).
Mygtukai blokuoti
Su šia parinktimi daugiau nebus galima naudoti jokių
įrenginio valdiklių, išskyrus mygtuką „Įjungta / išjungta“.
Kai įrenginys įjungtas:
• norint suaktyvinti parinktį, reikia laikyti mygtuką nuspaustą tol,
kol įsijungia atitinkamas indikatorius.
• Norint išjungti parinktį, reikia laikyti mygtuką nuspaustą tol, kol
išsijungia atitinkamas rodiklis.
Jei ši parinktis buvo pasirinkta ankstesnio džiovinimo metu, ji
išlieka atmintyje.
Ciklo pabaiga
Ši parinktis suaktyvina ilgą garso signalą ciklo pabaigoje.
Suaktyvinkite jį, jei nesate tikri, kad ciklo pabaigoje girdite
normalų garsą. Jei ši parinktis buvo pasirinkta ankstesnio
džiovinimo metu, ji išlieka atmintyje.
Nutildyti
Su šia parinktimi galima išjungti valdymo skydelio garso
signalus. Veikimo sutrikimo įspėjamieji signalai lieka aktyvūs.
• Norint suaktyvinti parinktį, reikia laikyti mygtuką nuspaustą tol,
kol įsijungia atitinkamas indikatorius.
• Norint išjungti parinktį, reikia laikyti mygtuką nuspaustą tol, kol
atitinkamas indikatorius išsijungia.
Aukšta temperatūra
Pagerina džiovinimo našumą. Parinktis yra skirta džiovinti
atsparius drabužius ir naudojama nustatomo laiko ciklams.
Nesuglamžyti
Su šia parinktimi ciklo pabaigoje pridedama nuo suglamžymo
sauganti funkcija, kurios metu periodiškai pasukamas būgnas
(trukmė iki 10 valandų). Ji ypač skirta tiems atvejams, kai neturima
galimybės išimti drabužių vos tik pasibaigus džiovinimui. Jei ši
parinktis yra naudojama kartu su įjungimo atidėjimu, funkcija
nuo suglamžymo bus atidėta ir pavėlinto įjungimo etape. Jei ši
parinktis buvo pasirinkta ankstesnio džiovinimo metu, ji išlieka
atmintyje.
Švelnus
Skalbiniai apdorojami dar švelniau ir džiovinami žemesnėje
temperatūroje.
Trumpasis vadovas
DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE WHIRLPOOL GAMINĮ.
VALYMAS
IR TECHNINĖ
Kad galėtumėte
tinkamaiPRIEŽIŪRA
pasinaudoti pagalba,
PERVEŽIMAS IR NAUDOJIMAS
LT
Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.
gaminį svetainėje
Valymoužregistruokite
ir techninės priežiūros
darbų metu išjunkite džiovyklę
Niekada nekelkite džiovyklės suėmę už stalviršio.
www.whirlpool.eu/register
iš elektros energijos tinklo.
1. Atjunkite džiovyklę nuo elektros tinklo.
Vandens bako ištuštinimas po kiekvieno ciklo (žr. A 2. Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos durelės ir vandens bakas.
paveikslą).
3. Jei vandens išleidimo žarna yra prijungta prie kanalizacijos
Ištraukite indą iš džiovyklės iš išpilkite jį į kriauklę arba į kitą sistemos, pritvirtinkite vandens išleidimo žarną džiovyklės
išleidimo indą bei vėl teisingai jį įstatykite. Nenaudokite džiovyklės, nugarėlėje dar kartą (žr. Įrengimo vadovą).
jei prieš tai neįdėsite indo.
Durų filtro valymas po kiekvieno ciklo (žr. B paveikslus).
Energijos suvartojimas
Ištraukite filtrą ir išvalykite jį nuo filtro paviršiaus pašalindami bet
Režimas – išjungta (Po) vatai
0.50
kokius pūkus pakišę po vandens srove arba išsiurbdami dulkių
siurbliu. Kad prietaisas veiktų optimaliai, prieš vėl įdėdami į vietą
Režimas – palikta įjungta (PI) vatai
1.00
išdžiovinkite visus filtrus. Nenaudokite džiovyklės, jei prieš tai
Programos
Kg
kWh
Minutės
neįdėsite filtro.
Kaip išimti durų filtrą:
8
1.41
158
Eko Medvilnė*
1. Atidarykite dureles ir patraukite filtrą į viršų.
4
0.78
93
Eko Medvilnė
2. Atidarykite filtrą ir nuo visų jo dalių nuvalykite pūkus. Vėl
teisingai įstatykite; įsitikinkite, kad filtras įstatytas tinkamai ir visiškai
Sintetika
4
0.94
113
suderintas su džiovyklės tarpikliu.
* Energijos vartojimo duomenų etiketėje nurodoma programa yra
Apatinio filtro valymas įsijungus atitinkamam
skirta džiovinti normalius medvilninius drabužius ir ši programa
indikatoriui (žr. C paveikslus).
efektyviausia atsižvelgiant į medvilninių drabužių energijos
sąnaudas. (Standartinė/pradinė numatytoji sąranka).
Ištraukite filtrą ir nuvalykite jį pašalindami bet kokius
pūkų likučius nuo filtro paviršiaus pakišę po vandens
srove arba išsiurbdami dulkių siurbliu. Bet kokiu atveju,
Šilumos siurblio sistema
rekomenduojama išvalyti šį filtrą po kiekvieno ciklo, kad
Šilumos siurblio hermetiškai uždarytame bloke yra šiltnamio
būtų optimizuotos džiovinimo funkcijos. Nenaudokite
efektą sukeliančių dujų. Šiame sandariame bloke yra 0,43 kg dujų
džiovyklės, jei prieš tai neįdėsite filtro.
R134a F. VAP = 1430 (1 t C02).
Kai išimti apatinį filtrą:
1. Atidarykite apatines dureles.
2. Paimkite už rankenos ir ištraukite apatinį filtrą.
3. Atidarykite filtro galinę sienelę ir pašalinkite bet kokius pūkus
nuo vidinio tinklelio paviršiaus.
4. Išvalykite apatinio filtro kamerą saugodami nuo tiesioginio
sąlyčio su folija.
5. Vėl uždarykite galinę apatinio filtro sienelę ir įstatykite jį atgal
patikrindami, ar jis visiškai įsistatė reikiamoje vietoje.
6. Nuleiskite filtro rankeną ir uždarykite apatines dureles.
7. Įsitikinkite, kad oro tiekimas neužblokuotas.
Filtrai yra pagrindinės džiovinimo sudėtinės dalys. Jų
funkcija – surinkti džiovinimo metu susikaupusius pūkus.
Tuo atveju, jei filtrai užsikimštų, oro srautas džiovyklėje
žymiai sumažėtų: džiovinimo laikas pailgėja, suvartojama
daugiau energijos ir galima sugadinti džiovyklę. Jei šių
veiksmų neatliksite teisingai, džiovyklė gali neįsijungti.
GAMINIO APRAŠYMAS
1.
2.
3.
4.
vandens bakas
Oro tiekimas
Apatinis filtras
Durų filtras
A
1
B
C
Saugos instrukcijas, naudotojo vadovą, gaminio duomenų lapą ir energijos sąnaudų duomenis galite
atsisiųsti:
•
Apsilankydami svetainėje adresu docs.whirlpool.eu
•
Naudodami QR kodą
•
Arba kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke).
4
2 būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus.
Kreipiantis
į techninės priežiūros centrą
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
LT
Trumpasis vadovas
DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE WHIRLPOOL GAMINĮ.
TRIKČIŲ
Kad ŠALINIMAS
galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba,
Prieš
naudodamiesi
atidžiaiSutrikimai
perskaitykite
saugos
instrukcijas.
užregistruokite
gaminį
svetainėje
Įvykus veikimo
sutrikimui,
prieš
kreipdamiesi į pagalbos tarnybą,
peržiūrėkite
toliauprietaisu
esančią lentelę.
dažnai
yra nedideli
ir
www.whirlpool.eu/register
gali būti išsprendžiami per kelias minutes
Sutrikimas
Galima priežastis
Kištukas nėra įkištas į elektros lizdą
Sprendimas
Įkiškite kištuką į elektros lizdą
Džiovyklė
neįsijungia
Elektros lizdas sugedęs
Pabandykite į tą patį lizdą įkišti kitą elektros prietaisą. Nenaudokite į
lizdą įkišamų elektrinių prietaisų kaip adapterių ar ilgintuvų
Dingo elektros srovė.
Palaukite, kol vėl bus suaktyvinta elektros srovė.
Durelės yra atidarytos
Nustatyta ciklo įjungimo delsa.
Uždarykite dureles
Įrenginiuose su šia funkcija: palaukite nustatytos delsos pabaigos
arba išjukite įrenginį, kad nustatytumėte iš naujo. Žr. skyrių „Parinktys“.
Nebuvo nuspaustas mygtukas „Paleidimas /
Pristabdymas“ programai įjungti
Paspauskite mygtuką „Paleidimas / Pristabdymas“
Įrenginiuose su mygtukų blokavimo funkcija
buvo įjungta ši parinktis.
Žr. Parinktys skyrių ir, jei įjungta mygtukų blokavimo parinktis, ją
išjunkite. Norint išjungti šią parinktį, įrenginio išjungti nepakanka
Neatlikta tinkama priežiūra.
Žr. skyrių „Valymas ir techninė priežiūra“ ir atlikite aprašytus veiksmus.
Džiovyklė
neįsijungia
Nustatyta programa, džiovinimo trukmė ir (arba) Žr. skyrių apie programos ir parinktys, kad rastumėte įkrovos tipui
Džiovinimo
lygis nėra tinkami į džiovyklę įdėtam skalbinių
tinkamiausią programą ir parinktis
trukmės labai
tipui ir kiekiui.
ilgos
Atlikite plovimo ciklą su didesnėmis centrifugavimo apsukomis, kad
Drabužiai per daug šlapi
pašalintumėte kiek įmanoma daugiau vandens.
Žr. programos skyrių, kad patikrintumėte kiekvienai programai
Džiovyklė gali būti perklrauta
tinkamą didžiausią įkrovą.
Dingus elektros srovei, reikia paspausti mygtuką „Paleidimas /
Programa
Gal buvo dingusi elektros srovė.
nesibaigė.
Pristabdymas“, kad ciklas vėl būtų įjungtas.
Indikatoriai dega arba mirksi
Vandens bakas Vandens bakas pilnas
Ištuštinkite vandens baką. Žr. skyrių „Valymas ir techninė priežiūra“.
Durų filtras ir
(arba) apatinis
filtras *
Išvalykite durų filtrą, apatinį filtrą ir patikrinkite, ar oro tiekimas
laisvai teka. Jei šie veiksmai nebus atlikti teisingai, dviovyklę galima
sugadinti.
Įrenginiui veikti reikalingo oro srauto sutrikimas
Apatinis filtras* Apatinį filtrą reikia išvalyti
Demonstr. rež.
Ciklas trunka
kelias minutes.
Džiovyklė yra režime „DEMONSTRACIJA“.
Indikatorius „Demonstr. rež.“ yra įjungtas.
Rodomas
veržliarakčio
simbolis reiškia
sutrikimą.
Įrenginio jutikliai aptikimo sutrikimą.
Išvalykite apatinį filtrą. Žr. skyrių „Valymas ir techninė priežiūra".
Išjunkite Demonstr. rež. Tolesnius veiksmus reikia atlikti vieną po kito
be pauzių. Įjunkite, o po to vėl išjunkite įrenginį. Paspauskite mygtuką
„Paleidimas / Pristabdymas“, kol išgirsite garso signalą.
Vėl įjunkite įrenginį. Indikatorius „Demonstr. rež.“ mirksi, o po to
išsijungia.
Išjunkite džiovyklę ir išjunkite ją iš elektros tinklo. Iš karto atidarykite
dureles ir ištraukite skalbinius, kad karštis galėtų išsisklaidyti.
Palaukite maždaug 15 minučių. Vėl prijunkite džiovyklę prie elektros
tinklo, įdėkite baltinius ir vėl įjunkite džiovinimo ciklą.
Jei problema išlieka, kreipkitės į pagalbos tarnybą ir
nurodykite ekrane mirksinčias raides ir numerius.
Pavyzdžiui, F3 ir E2
*Pastaba: kai kurie modeliai turi automatinio plovimo funkciją; jei nėra apatinio filtro, žiūrėkite skyrių „Valymas ir techninė priežiūra“.
Saugos instrukcijas, naudotojo vadovą, gaminio duomenų lapą ir energijos sąnaudų duomenis galite
atsisiųsti:
•
Apsilankydami svetainėje adresu docs.whirlpool.eu
•
Naudodami QR kodą
•
Arba kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke).
Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising