Whirlpool | PWTL79127 | Setup and user guide | Whirlpool PWTL79127 Brugervejledning

Whirlpool PWTL79127 Brugervejledning
DA
Oversigtsvejledning
TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT.
For at modtage en mere komplet assistance,
bedes du registrere dit produkt på
www.whirlpool.eu/register
Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.
Inden maskinen startes, skal transportbeslaget fjernes.
Se Installationsvejledningen for mere detaljerede instruktioner om, hvordan det fjernes.
BETJENINGSPANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Programvælger
Tasten “Start/Pause”
Tasten “Nulstil/Vandudtømning”
Tasten “Temperatur”
Tasten “Udskudt start”
Børnesikringskombination
Tasten “Centrifugering”
Tid
Temperatur
Vaskefase
10
9
8
7
1
2
3
4
5
INDIKATORER
Overdosering af vaskemiddel
Åbent låg
Fejl: Kundeservice
Fejl: Vandfilter stoppet
Fejl: Mangler vand
Indhent oplysninger i afsnittet
“FEJLFINDING”, hvis der skulle opstå fejl
6
Bomuld
60°C
Total vand l
Anbefalet
vaskemiddel
Energiforbrug
(kWh)
Max fyldning 7.0 kg
Vaskemidler og additiver
Strømforbrug i slukket tilstand 0.11 W / i standbytilstand 0.11 W
Max centriSkylleTemperaturer
Forvask Hovedvask
middel
fugerings- Max
Varighed
Program
fyldning
hastighed (Kg) (Minutter)
Default Interval
(o/min)
Lynvask 30'
3.0
–
30°C
- 30°C
1200
**


Resterende
fugtighed % *
PROGRAMTABEL
Pulver
Flydende
–

–
–
–
0.90
48
7.0
240
–




53
3.5
150
–




53
0.79
34
60°C
1200
40°C
1200
3.5
150
–




53
0.61
34
AquaEco
40°C
- 40°C
1200
2.5
**
–

–
–

–
–
–
Kulørtvask
40°C
- 60°C
1000
4.0
**




–
–
–
–
Jeans
40°C
- 60°C
1000
4.0
**



–

–
–
–
Sport
30°C
- 30°C
1200
3.0
**




–
–
–
–
Business
Skylning +
Centrifugering
Centrifugering
40°C
- 40°C
800
1.5
**



–

–
–
–
Uld
40°C
Finvask
–
-
1200
7.0
**
–
–

–
–
–
–
–
–
-
1200
7.0
**
–
–
–
–
–
–
–
–
- 40°C
1000
1.0
**
–


–

–
–
–
40°C
- 40°C
1000
1.5
**



–

–
–
–
Syntetisk
40°C
- 60°C
1200
3.0
100





40
0.52
50
Bomuld
60°C
- 95°C
1200
7.0
155





57
1.20
54
Blandet
40°C
- 60°C
1200
3.0
**
–




–
–
–
 Påkrævet dosering  Valgfri dosering
Bomuld
- Testvaskecyklusser iht. forordning 1061/2010
Disse er referenceprogrammerne for energimærkningen. Indstil disse vaskecyklusser med en
temperatur på 40°C eller 60°C. De er de mest effektive programmer hvad angår energi- og
vandforbrug ved vask af almindeligt snavset bomuldsvasketøj. Den reelle vandtemperatur kan
være forskellig fra den erklærede.
For alle prøve institutter
Lang vaskecyklus til bomuld: Indstil vaskecyklussen Bomuld med den temperatur på 40°C.
Langvarende syntetisk program: indstil vaskecyklussen Syntetisk ved en temperatur på 40°C.
PRODUKTBESKRIVELSE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Lågets håndtag
Låg
Betjeningspanel
Sæbeskuffe
Tromle
Vandfilter - bag dækslet
Løftestang (afhængigt af model)
Justerbare fødder (x2)
1.
3.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
Dette data kan være anderledes i dit hjem, pga. andre forhold så som vandtemperatur i
indløb, vandet tryk, etc. Den vejledende programvarighed henviser til programmernes
defaultindstilling, uden ekstrafunktioner.
*
Efter programmets afslutning og centrifugering ved den maksimale hastighed,
i programmets defaultindstilling.
** P
rogrammets varighed vises på displayet.
6th Sense - sensorteknologien tilpasser vand, energi og programmets varighed efter
mængden af vasketøj.
SÆBESKUFFE
Hovedvaskrum
Vaskemiddel til hovedvask, pletfjerner eller
skyllemiddel.
Forvaskrum
Vaskemiddel til forvasken.
Rum til skyllemiddel
Skyllemiddel. Flydende blegemiddel.
Blegemiddel.
Fyld kun skylle-, blegemiddel eller
stivelsesopløsning op til mærket “max”.
Udløserknap 
Tryk herpå, for at trække skuffen ud.

PROGRAMMER
Følg altid anvisningerne på vaskemærket på vasketøjet
for at vælge det rette program til dit vasketøj. Den viste
værdi i karrets symbol er den maksimale temperatur, som
genstanden må vaskes ved.
Lynvask 30’
Til hurtig vask af let snavsede artikler. Denne cyklus varer kun 30 minutter
og sparer tid og energi.
Bomuld
Til vask af normalt snavsede bomuldsvasketøj. Ved 40°C og 60°C er dette
standardbomuldsprogrammet og det mest effektive med hensyn til
vand- og energiforbrug.
AquaEco
Let snavset vasketøj af syntetisk stof eller, syntetisk stof blandet med
bomuldsartikler. Spareprogram med et meget lavt vandforbrug. Brug
flydende vaskemidler og den laveste anbefalede mængde til 2,5kg
vasketøj. Brug ikke skyllemiddel.
Kulørtvask
Hvide og pastelfarvede artikler af sarte stoffer.
Skånevaskeprogram som undgår at dit vasketøj bliver gråligt eller
gulligt. Brug kogevaskemidler og, om nødvendigt, også pletfjernere eller
oxygenbaserede blegemidler. Brug ikke flydende vaskemidler.
Jeans
Vend klæderne inden vask og anvend et flydende vaskemiddel.
Sport
Normalt snavset og svedig sportstøj lavet af bomuldsjersey eller
mikrofibre. Inkluderer en forvask - du kan også tilføje vaskemiddel i
forvaskkammeret. Brug ikke skyllemiddel.
Business
Skjorter og bluser af bomuld, hør og syntetiske fibre eller blandinger
heraf. Skåneprogram til fine artikler der er blevet brugt lidt eller kun er let
snavsede. Forbehandling af pletter anbefales.
Skylning + Centrifugering
Separat skylleprogram med kraftig centrifugering. For robust
vasketøj.
Centrifugerring
Centrifugerer vasken og tømmer herefter vandet ud. For robust vasketøj.
Uld
Alle uldartikler kan vaskes på programmet “Uld”, også den med
etiketten “kun vask i hånden”. For at opnå de bedste resultater bør der
anvendes specialmidler og den maksimale mængde vasketøj må ikke
overskrides.
Finvask
Til vask af sarte artikler. Det er en fordel at vende indersiden udad på
artiklerne, før vask.
Syntetisk
Til vask af snavsede artikler af syntetiske fibre (så som polyester, polyakryl,
viskose, etc.) eller blandinger af bomuld/syntetisk.
Bomuld
Almindeligt til meget snavset kraftig bomuld.
Blandet
Til vask af let til normalt snavset, robust vasketøj af bomuld, hørlærred,
syntetiske fibre og blandede fibre.
FØRSTEGANGSBRUG
Vælg programmet “Syntetisk” med en temperatur på 60 °C, for at
eliminere eventuelle fremstillingsrester. Tilføj en smule vaskepulver
i hovedvaskrummet i sæbeskuffen (højst 1/3 af den mængde, der
anbefales af vaskemiddelproducenten til let snavset vasketøj). Start
programmet uden at fylde vasketøj i.
DAGLIG BRUG
Forbered vasketøjet i henhold til anbefalingerne i afsnittet “RÅD
OG TIP”. Fyld vasketøjet i, luk tromlens låge og kontrollér, at den er
lukket korrekt. Hæld vaskemiddel og eventuelle additiver i. Følg
doseringsanbefalingerne på vaskemiddelpakken. Luk låget. Drej
programvælgeren over på det ønskede program og vælge om
nødvendigt ekstrafunktionerne. På displayet vises det valgte programs
varighed (i timer og minutter), og “Start/Pause“ knappens indikator
blinker. Temperaturen og centrifugeringens hastighed kan ændres ved
at trykke på knappen “Temperatur“ eller knappen “Centrifugering“
. Åbn hanen og tryk på knappen “Start/Pause“
for at starte
vaskeprogrammet. Indikatoren “Start/Pause” tænder og lågen låses. På
grund af variationer af mængden af vasketøj og temperaturen på vandet
i indløb, beregnes den tilbageværende tid på ny i visse programfaser. I
dette tilfælde vises der en animation
på tidens display.
PAUSE ELLER ÆNDRING UNDER ET KØRENDE
PROGRAM
Tryk på tasten “Start/Pause” igen, for at sætte vaskecyklussen på
pause, indikatoren blinker. Vælg det eventuelle nye program, temperatur,
valgmuligheder eller centrifugeringens hastighed, hvis du vil ændre
disse indstillinger. Tryk på “Start/Pause“
knappen igen, for at starte
vaskecyklussen igen, fra det sted den blev afbrudt på.Du skal ikke tilføje
vaskemiddel til det nye program.
INDIKATOREN ÅBENT LÅG
Inden start og ved afslutningen af et program tænder kontrollampen
“Åbent låg” , for at vise, at låget kan åbnes. Låget er låst så længe
vaskeprogrammet kører og må på ingen måde forceres til at åbne. Hvis
du har behov for at åbne det hurtigt under et kørende program, for
eksempel for at fylde mere vasketøj i, eller for at tage vasketøj, som er
fyldt i ved en fejltagelse, ud skal du trykke på “Start/Pause“
tasten.
Hvis temperaturen ikke er for høj, tænder indikatoren “Åbent låg” . Der
kan gå et stykke tid, før du kan åbne låget. Tryk på “Start/Pause”
, for
at fortsætte med programmet igen.
PROGRAMAFSLUTNING
Indikatoren “Åbent låg“ tænder og på displayet vises
. Drej
programvælgeren over i positionen “O” og luk for vandhanen. Åbn
låget og tromlen og tøm maskinen. Lad låget stå åbent i et stykke tid,
så maskinens indre kan tørre. Efter cirka et kvarter vil vaskemaskinen
slukke fuldstændigt, for at spare energi.
Tryk på tasten “Nulstil/Vandudtømning” i mindst 3 sekunder, for
at annullere et igangsæt program før cyklussens afslutning. Vandet
udtømmes. Der kan gå et stykke tid, før du kan åbne låget.
EKSTRAFUNKTIONER
! Hvis kombinationen af program og ekstrafunktion(er) ikke er mulig,
slukker indikatorerne automatisk.
! Uhensigtsmæssige kombinationer af funktioner fravælges automatisk.
Colours 15°
Sparer energi, der anvendes til opvarmning af vand, og sikrer samtidig
et godt vaskeresultat. Værner om farverne ved vask af kulørt vasketøj.
Anbefales til let snavset vasketøj uden pletter. Kontrollér at dit vaskemiddel
egner sig til koldvasktemperaturer.
FreshCare
Vælg denne funktion hvis du ikke kan tømme vaskemaskinen straks efter
programmets afslutning, eller hvis du ofte glemmer dit vasketøj i maskinen.
Det vil hjælpe med at holde dit vasketøj friskt. Vaskemaskinen begynder at
rotere vasketøjet jævnligt efter programafslutningen. Lyset i tasten “Fresh
care”
blinker, når denne funktion er aktiv, og der vises en animation
på displayet. Den periodiske tromlefunktion varer op til cirka 6 timer efter
vaskeprogrammets afslutning og du kan til enhver tid stoppe den ved at
trykke på tasten “Fresh care”. Der går et stykke tid, før du kan åbne lågen.
Når “Fresh care”
perioden er afsluttet, vises
på displayet.
Udskudt start
Tryk på tasten “Udskudt start” , for at indstille den ønskede forsinkelse,
hvis du vil have det markerede program til at starte på et senere
tidspunkt. Kontrollampen i tasten “Udskudt start” tænder, og slukker
når programmet starter. Nedtællingen af forsinkelsens tid starter når der
trykkes på tasten “Start/Pause” . Det forindstillede antal af timer kan
reduceres ved igen at trykke på tasten “Udskudt start” .
Brug ikke flydende vaskemiddel når denne funktion aktiveres.
Drej programvælgeren til en anden position, for at annullere den “Udskudte
start” .
Hurtigvask
Tillader hurtigere vask ved at afkorte programmets varighed. Anbefales til
mindre mængder eller kun let snavset vasketøj.
Forvask
Kun til meget snavset vasketøj (for eksempel sand, kornet snavs). Forøger
cyklussens varighed med cirka 15 min. Brug ikke flydende vaskemiddel til
hovedvasken, hvis du aktiverer funktionen Forvask.
Kraftigt skyl
Hjælper med at undgå rester af vaskemiddel i vasketøjet ved at forlænge
skyllefasen. Særlig velegnet til vask af babyvasketøj, for mennesker, der
lider af allergi og for områder med blødt vand.
Temperatur
Hvert program har en forindstillet temperatur. Tryk på tasten “Temperatur”
, hvis du vil ændre temperaturen. Værdien vises på displayet.
DA
Oversigtsvejledning
Centrifugering
Hvert program har en forindstillet centrifugeringshastighed. Tryk på tasten
“Centrifugering” , hvis du vil ændre centrifugeringshastigheden. Hvis
du vælger centrifugeringshastigheden “0” annulleres den afsluttende
centrifugering, men de mellemliggende centrifugeringer under skylningen
bibeholdes. Vandet udtømmes kun.
BØRNESIKRING
Du kan låse betjeningspanelets taster, for at forhindre ukorrekt brug
(f.eks. af børn). Tryk på begge børnesikringstasterne samtidig og hold
trykket i mindst 3 sekunder. Nøglesymbolet
tænder på displayet.
Gør det samme, for at låse tasterne op igen.
BLEGNING
Vask dit vasketøj med det ønskede program, Bomuld
eller Syntetisk
, og hæld en passende mængde blegemiddel med klor i Skyllemidlets
rum (luk låget forsigtigt). Drej straks efter programmets afslutning
“Programvælgeren” over på det ønskede program, for at starte det og
eliminere enhver tilbageværende lugt af blegemiddel. Du kan tilføje
skyllemiddel, hvis du vil. Hæld aldrig både blege- og skyllemiddel i
rummet på samme tid.
GODE RÅD OG TIPS
Sortér dit vasketøj efter
Type af stof/vaskeanvisning (bomuld, blandede fibre, syntetisk, uld, tøj
til håndvask). Farve (adskil farvet og hvidt tøj, vask nyt farvet tøj separat).
Skånevask (vask småt tøj – såsom nylonstrømper – og tøj med kroge –
såsom bh'er – i en stofpose eller pudebetræk med lynlås).
Tøm alle lommer
Genstande som mønter eller lightere kan beskadige vasketøjet samt
tromlen.
Apparatets indre
Hvis du aldrig eller sjældent vasker dit vasketøj ved 95°C, anbefaler vi, at
du ind imellem kører et program på 95°C uden vasketøj, med en smule
vaskemiddel, for at holde apparatets indre rent.
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Ved rengøring og vedligeholdelse skal vaskemaskinen slukkes og stikket
tages ud. Brug ikke brandbare væsker til rengøring af vaskemaskinen.
Udvendig rengøring af maskinen
Brug en blød, fugtig klud til at rengøre de ydre dele af vaskemaskinen.
Brug ikke glas eller almindelige rensemidler, skurepulver eller lignende til
rengøring af betjeningspanelet - disse stoffer kan beskadige trykningen.
Sæbeskuffe
Rengør jævnligt, mindst tre-fire gange om året, for at undgå
vaskemiddelophobning:
Tryk på udløserknappen  for at trække sæbeskuffen helt ud. Der kan
være en smule vand i skuffen, så du bør holde den vandret. Vask skuffen
under rindende vand. Du kan også tage vandlåsens hætte på bagsiden af
sæbeskuffen af. Sæt vandlåsens hætte på skuffen igen (hvis den er taget
af). Sæt skuffen i ved at føre de nedre faner i de relevante åbninger i
låget og skubbe skuffen mod låget, ind til den fastlåses.Kontrollér, at
sæbeskuffen er sat korrekt på plads.
Kontrol af forsyningsslangen
Undersøg jævnligt indløbsslangen for mørning og revner. Hvis den er
beskadiget, skal den udskiftes med en ny slange, der er tilgængelig
gennem vores serviceafdeling eller specialforhandler. Afhængigt af
slangetypen: Hvis indløbsslangen har en gennemsigtig belægning, skal
du regelmæssigt kontrollere, om farven intensiveres lokalt. Hvis ja, kan
slangen have en lækage og skal udskiftes. For aquastopslanger
(Om forudset): Kontrollér det lille sikkerhedsventilinspektionsvindue
(se pilen). Hvis det er rødt, blev aquastopfunktionen udløst, og slangen
skal udskiftes med en ny. For at skrue denne slange af skal du trykke på
udløserknappen (hvis tilgængelig), mens du skruer slangen af.
Rengøring af trådfiltrene i vandforsyningsslangen
Kontrollér og rengør jævnligt (mindst to-tre gange om året).
Luk hanen og skru indløbsslangen af hanen. Rengør det indre trådfilter
og skru indløbsslangen på vandhanen igen. Skru nu indløbsslangen på
bagsiden af vaskemaskinen af.
Træk trådfilteret af vaskemaskinens forbindelse med universaltænger og
rens det. Montér trådfilteret igen og skru indløbsslangen fast. Tænd for
hanen og kontrollér, at forbindelserne er fuldstændig vandtætte.
Rengøring af vandfilteret / udtømning af resterende vand
Vaskemaskinen er udstyret med en selvrensende pumpe. Filteret
tilbageholder genstande såsom knapper, mønter, sikkerhedsnåle etc. som
er blevet efterladt i vasketøjet. Hvis du har brugt et varmt vaskeprogram,
skal du vente, indtil vandet er kølet af, før du udtømmer vandet. Rens
vandfilter regelmæssigt for at undgå, at vandet ikke kan løbe ud efter
vasken på grund af tilstopning af filteret. Hvis vandet ikke kan løbe ud,
viser indikatoren, at vandfilteret kan være tilstoppet.
Åben filterets dæksel med en mønt. Anbring en bred, flad beholder under
vandfilteret til opsamling af afløbsvandet. Drej langsomt filteret mod uret,
indtil vandet løber ud. Lad vandet strømme ud uden at fjerne filteret. Når
beholderen er fuld, skal du lukke vandfilteret ved at dreje det med uret.
Tøm beholderen. Gentag denne procedure, indtil alt vandet er udtømt.
Denne vaskemaskine er forsynet med forskellige automatiske sikkerhedsog feedbackfunktioner. Fjern derefter vandfilter ved at dreje det ud imod
uret. Rens vandfilteret (fjern rester i filteret og rengør det under rindende
vand) og filterrummet.Sørg for, at pumpehjulet (i sædet bag filteret) ikke
er tilstoppet. Indsæt vandfilteret og luk filterdækslet: Før du åbner lågen
som beskrevet i det følgende afsnit, henvises der til fejlen "Lågen er låst
med eller uden fejlindikation og programmet kører ikke". Sørg for at dreje
det så langt ind som muligt. For at teste vandfilterets vandtæthed, kan
du hælde 1 liter vand i tromlen og kontrollere, at vandet ikke løber ud fra
filteret. Luk herefter filterets dæksel.
Lågets pakning
Kontrollér jævnligt lågets pakning og rengør det ind i mellem med en
fugtig klud.
Udtagning af en genstand, som er faldet ind mellem tromlen og
kummen
Hvis den genstand ved et uheld falder ned mellem tromlen og kummen,
kan du tage den ud, ved hjælp af en af tromlens aftagelige løftere.
Træk vaskemaskinens stik ud. Tag vasketøjet ud af tromlen.Luk tromlens
klapper og drej den en halv omdrejning (billede a).Tryk på plastikenden
med en skruetrækker, og flyt manuelt løfteren fra venstre til højre (billede
b, c) så den falder ned i tromlen. Åbn tromlen. Du kan tage genstanden
ud gennem åbningen i tromlen.Montér løfteren igen, fra tromlens
inderside: Placér plastikspidsen over åbningen på højre side af tromlen
(billede d). Skub herefter plastikløfteren fra højre mod venstre, indtil den
er fastklemt.Luk tromlens klapper igen, drej tromlen en halv omdrejning
og kontrollér bladets placering i alle dets forankringspunkter. Sæt
vaskemaskinens stik i igen.
a
b
c
d
TRANSPORT OG HÅNDTERING
Træk stikket ud, og luk vandhanen. Frakobl indløbsslangen fra
vandhanen, og fjern afløbsslangen fra din dræningspunkt. Hæld alt
vand ud af slangerne og vaskemaskinen og fastgør slangerne, så de
ikke kan tage skade under transporten. For at lette flytning af maskinen
kan du trække løftestangen foran forneden (hvis din model er udstyret
hermed) en smule udad. Træk vaskemaskinen ud til stoppet med foden.
Skub herefter løftestangen tilbage til den originale stabile position.
Montér transportbeslaget igen. Følg anvisningerne om hvordan man
fjerner transportbeslaget i MONTERINGSVEJLEDNINGEN i den modsatte
rækkefølge.
FEJLFINDING
Af visse årsager vil vaskemaskinen muligvis ikke altid kunne arbejde korrekt. Det anbefales at kontrollere, om man selv kan løse problemet ved at følge
den nedenstående liste, før man kontakter serviceafdelingen. Se desuden BRUGSVEJLEDNINGEN for at indhente flere oplysninger.
Anomalier:
Mulige årsager / Løsninger:
Vaskemaskinen drejer ikke og/eller
programmet starter ikke
•
•
•
•
Stikket er ikke sat i stikkontakten, eller ikke nok til at skabe kontakt.
Der har været et strømsvigt.
Låget er ikke korrekt lukket.
Funktionen “Børnesikring”
er aktiveret (om forudset).
Vaskecyklussen starter ikke.
•
•
•
Der er ikke blevet trykket på tasten “Start/Pause”
Vandhanen er ikke åbnet.
Der er blevet indstillet en “Udskudt start”
.
•
•
•
“Vandstop” funktionen er aktiveret (om forudset).
Programmet er blevet ændret - vælg det ønskede program igen og tryk på “Start/Pause”
Apparatets sikkerhedssystem er blevet aktiveret (jfr. BRUGSVEJLEDNINGEN/ Beskrivelse af
fejlindikatorer).
•
•
Vaskemaskinen er ikke i plan.
Transportbeslaget er ikke blevet afmonteret. Transportbeslaget skal fjernes, før maskinen tages
i brug.
•
Uafbalanceret fordeling af vasketøjet under centrifugering forhindrede centrifugeringsfasen,
for at undgå skader på vaskemaskinen. Derfor er vasketøjet stadig meget vådt. Årsagen for
ubalancen kan være: små mængder vasketøj (bestående af kun få temmelig store eller
absorberende artikler, f.eks. håndklæder), eller store/tunge artikler.
Undgå så vidt muligt små mængder vasketøj.
Tasten “Centrifugering” er indstillet på en lav centrifugeringshastighed.
Apparatet standser under
programmet, og
“Start/Pause“ liyset blinker
Apparatet vibrerer
Centrifugeringens slutresultat er
utilfredsstillende. Vasketøjet er stadig
meget vådt. Indikatoren “Centrifug./
Udtøm” blinker eller centrifugeringens
hastighedsindikator blinker efter
programmets afslutning - afhængigt af
model
Maskinen angiver en fejlkode (f.eks.
F-02, F-..) og/eller “Kundeservice“
indikatoren tænder
“Vandfilter stoppet“
tænder
“Mangler vand“
tænder
indikatoren
indikatoren
“Overdosering af vaskemiddel“
indikatoren tænder (om forudset)
•
•
•
•
.
.
•
Sluk maskinen, træk stikket ud af kontakten og vent i cirka 1 minut, før du tænder maskinen igen.
Kun display - Kontrollér fejlkoden (f.eks. F-02, F-..) i BRUGSVEJLEDNINGEN for at finde den
mulige løsning.
Kontakt serviceafdelingen hvis problemet varer ved.
•
•
•
Vaskemaskinen tømmer ikke vand ud.
Rengør vandfilteret
Se BRUGSVEJLEDNINGEN for at indhente flere oplysninger.
•
•
Apparatets vandforsyning mangler eller er utilstrækkelig.
Se BRUGSVEJLEDNINGEN for at indhente flere oplysninger.
•
•
•
Symbolet tænder ved programmets afslutning, hvis du har brugt for meget vaskemiddel.
Der skabes for meget skum.
Vaskemidlet er ikke egnet til vaskemaskinen (der skal stå “til vaskemaskiner”, “til vask i hånden
og maskinvask” eller noget lignende på midlets emballage).
Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen, Databladet og Energidataene, ved at:
• Ved at besøge vores website - docs.whirlpool.eu
• Ved hjælp af QR-koden
• Eller som alternativ kontakte vores serviceafdeling (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du
kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.
XXXXX
400011387144
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising