Whirlpool | BSFV 8122 W | Setup and user guide | Whirlpool BSFV 8122 W Navodila

Whirlpool BSFV 8122 W Navodila
SL
NAVODILA ZA
ODPRAVLJANJE TEŽAV
HVALA, DA STE KUPILI IZDELEK ZNAMKE WHIRLPOOL.
Aparat registrirajte na spletni strani www.whirlpool.eu/register,
da vam bomo lahko nudili vsestranski servis in podporo.
Pred uporabo aparata pozorno preberite
Navodila za varovanje zdravja in varnost
ter Navodila za uporabo in vzdrževanje.
OPIS IZDELKA
GOSPODINJSKI APARAT
1
2
3
9
4
8
10
11
5
6
7
12
13
14
15
Hladilni prostor
1. Ventilator
2. Pokrov in protibakterijski filter
3. Elektronska upravljalna plošča/
enota osvetlitve
4. Police
5. Napisna ploščica s komercialnim
imenom
6. Predal za sadje in zelenjavo
7. Oprema za spremembo smeri
odpiranja vrat
8. Police na vratih
9. Posoda za jajca
10. Element za ločevanje steklenic
11. Predal na vratih za steklenice
12. Tesnilo vrat
Zamrzovalni prostor
12. Tesnila vrat
13. Pribor za preprečevanje
nastanka ledu Stop frost
14. Predali v zamrzovalnem
prostoru
15. Police
16. Spodnji predal: najhladnejše
območje, primerno za
zamrzovanje svežih živil
17. Posoda za ledene kocke
16
17
UPRAVLJALNA
PLOŠČA
1.
1. LED-indikatorji
(za prikaz trenutne vrednosti
temperature ali funkcije hitrega
ohlajanja)
2. Tipka za hitro hlajenje/tipka za
temperaturo
2.
1
PRIBOR
POSODA ZA JAJCA
ELEMENT ZA LOČEVANJE STEKLENIC
POSODA ZA LEDENE KOCKE
PRIBOR STOP FROST
PRVA UPORABA
VKLOP APARATA
Ko aparat priključite na električno omrežje, se samodejno vključi.
Ko aparat priključite, počakajte 4–6 ur, preden hladilni in
zamrzovalni prostor napolnite z živili.
DNEVNA UPORABA
Ko aparat priključite na električno omrežje, se zaslon prižge in vse
ikone se na njem prikažejo za približno 1 sekundo. Prikažejo se
privzete (tovarniške) nastavitvene vrednosti hladilnega prostora.
Za podrobnejše informacije o funkcijah glejte Navodila za uporabo in
vzdrževanje / za informacije o pridobitvi Navodil za uporabo in
vzdrževanje glejte zadnjo stran
FUNKCIJE
NASTAVITEV TEMPERATURE
Pritisnite tipko za temperaturo na nadzorni plošči, da
tako nastavite temperaturo: od najtoplejše prek srednje in
vse do najhladnejše stopnje.
S pritiskom na tipko za temperaturo se bo temperaturna
nastavitev periodično spreminjala.
Aparat je ob prvi priključitvi nastavljen na srednjo
temperaturo (tovarniška nastavitev). Spodnja tabela
prikazuje nastavitvene vrednosti temperature:
VISOKA TEMP.
SREDNJE VISOKA TEMP.
SREDNJA TEMP.
SREDNJE NIZKA TEMP.
NIZKA TEMP.
FUNKCIJA HITREGA HLAJENJA
Prižgana luč
FUNKCIJA 6TH SENSE
Ta funkcija samodejno zagotavlja optimalne pogoje za shranjevanje
živil.
Funkcija 6th Sense se samodejno vključi, ko:
• v hladilnik naložite večjo količino hrane
• so vrata hladilnika dalj časa odprta
• pride do daljšega izpada električne energije, zaradi katerega se
notranja temperatura aparata dvigne na vrednosti, ki ne
zagotavljajo varnega shranjevanja hrane.
FUNKCIJA HITREGA HLAJENJA
Uporabo funkcije hitrega hlajenja priporočamo, kadar v hladilni
prostor naložite večjo količino živil, saj s to funkcijo povečate
njegovo hladilno zmogljivost.
Če želite vključiti funkcijo hitrega hlajenja, držite tipko za
temperaturo na upravljalni plošči tri sekunde, dokler vse tri
LED-diode ne svetijo.
Funkcija se po 24 urah samodejno izklopi, aparat pa ponovno deluje
s prej nastavljenimi vrednostmi.
Ugasnjena luč
Opomba: prikazane nastavitvene vrednosti ustrezajo
povprečni temperaturi v celotnem hladilniku.
!
!
Funkcijo lahko izklopite tudi ročno tako, da tipko za temperaturo na
upravljalni plošči držite tri sekunde.
!
2
SL
OSVETLITEV HLADILNIKA
Notranjost hladilnika je osvetljena z LED-lučmi, kar
omogoča boljšo osvetljavo in nizko porabo energije.
Če sistem LED-luči ne deluje, se obrnite na servis, da ga
nadomesti.
Pomembno: luč v hladilniku se prižge, ko odprete vrata. Če
so vrata odprta več kot 8 minut, se luč samodejno izključi.
VENTILATOR + PROTIBAKTERIJSKI FILTER
Ventilator porazdeli temperaturo v hladilniku, kar omogoča
boljše ohranjanje živil.
Ventilator je privzeto vklopljen.
Da ventilator izključite, pritisnite tipko za ventilator.
Ne pozabite, da četudi je ventilator vklopljen, ne bo
neprekinjeno deloval. Ventilator se vklaplja/izklaplja glede
na temperaturo in/ali vlago v hladilniku.
Zato je povsem običajno, da ventilator ne deluje, četudi je
vklopljen.
Če je aparat opremljen z ventilatorjem, lahko nanj namestite
protibakterijski filter.
Vzemite ga iz škatle v predalu za sadje in zelenjavo in ga
vstavite v pokrov ventilatorja, kot prikazuje slika.
Postopek nameščanja je vključen v škatli filtra.
TABELA OPOZORIL
TIP OPOZORILA
SIGNAL
VZROK
REŠITEV
Opozorilo za odprta vrata
Luč v hladilniku utripa
Vrata so bila odprta več kot 5
minut.
Zaprite vrata
Opozorilo za odprta vrata
UGASNJENA luč v hladilniku
Vrata so bila odprta več kot 8
minut.
Zaprite vrata
Napaka
Kateri koli temperaturni
indikator utripa
Napaka v izdelku.
Obrnite se na našo servisno
službo
3
SHRANJEVANJE ŽIVIL
IN PIJAČE
Legenda
PREDEL ZMERNE TEMPERATURE
Primeren za shranjevanje tropskih sadežev,
konzerv, pijače, jajc, omak, kumaric, masla in
marmelade.
HLADNI PREDEL Primeren za shranjevanje
sira, mleka, vsakdanje hrane, delikatesnih
izdelkov, jogurtov, mesnih narezkov in sladic.
PREDAL ZA SADJE IN ZELENJAVO
OBIČAJNI PREDALI ZAMRZOVALNEGA
PREDELA
PREDAL V PREDELU ZA ZAMRZOVANJE
(PREDEL NAJNIŽJE TEMPERATURE) Primerno
za zamrzovanje svežih/kuhanih živil.
Opomba: siva barva na legendi se ne ujema
z barvo predalov
HLADILNI PROSTOR
Živila shranjujte v plastični foliji ali v
plastičnih, kovinskih, aluminijastih in
steklenih posodah, ki jih je mogoče
reciklirati.
Živila, ki oddajajo večjo količino etilena in ki
so občutljiva na ta plin, npr. sadje, zelenjava
in solata, vedno ločite ali zavijte, da jim ne
bo rok trajanja potekel predčasno; ne
shranjujte npr. paradižnikov skupaj s kiviji ali
zeljem.
Tekočine in živila, s katerih se lahko prenaša
vonj ali okus, shranjujte v zaprtih posodah.
Uporabljajte držalo za steklenice, da se te ne
prevrnejo (na voljo pri izbranih modelih).
Če shranjujete manjšo količino hrane v
hladilniku, priporočamo uporabo polic nad
predalom za sadje in zelenjavo, saj je to
najhladnejši predel v hladilniku.
Ne shranjujte živil preveč skupaj, da
omogočite boljši pretok zraka.
VZDRŽEVANJE, ČIŠČENJE
IN ODPRAVLJANJE TEŽAV
Navodila za vzdrževanje, čiščenje
in odpravljanje težav najdete v
Navodilih za uporabo in vzdrževanje.
Navodila za uporabo in vzdrževanje so vam
na voljo:
> pri servisni službi; telefonsko številko
najdete v garancijski knjižici.
> kot prenos na spletni strani podjetja
Whirlpool
http://docs.whirlpool.eu
Zamrzovalni prostor je primerno mesto za
shranjevanje zamrznjenih živil, pripravo
ledenih kock in zamrzovanje svežih živil.
Maksimalna dovoljena teža sveže hrane, ki
jo lahko zamrznete v obdobju 24 ur, je
navedena na napisni ploščici (… kg/24 h).
Če shranjujete manjšo količino hrane v
zamrzovalniku, priporočamo uporabo
najhladnejših predelov v zamrzovalniku, t. j.
srednjega predela.
STIK S SERVISNO SLUŽBO
Ko stopite v stik s servisno službo, navedite obe številki, ki sta
napisani na servisni nalepki. http://www.whirlpool.eu
Tehnične informacije so navedene na napisni ploščici
v notranjosti aparata.
Whirlpool® je registrirana blagovna znamka skupine podjetij Whirlpool
© avtorske pravice Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Vse pravice pridržane – http://www.Whirlpool.eu
4
ZAMRZOVALNI PROSTOR
n
400010779729
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising