Whirlpool | BSF 8452 OX | Setup and user guide | Whirlpool BSF 8452 OX Lietotāja rokasgrāmata

Whirlpool BSF 8452 OX Lietotāja rokasgrāmata
LV
IKDIENAS LIETOŠANA
INSTRUKCIJA
PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU.
Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību,
lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.whirlpool.eu/register
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet
Veselības un drošības un Lietošanas un
apkopes instrukcijas.
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
IERĪCE
VADĪBAS PANELIS
2
3
1. Vadības panelis
Ledusskapja nodalījums
2. LED gaismiņa
3. Plaukti
4. Pudeļu statīvs
5. Siera trauks + vāks
6. Sensora apvalks
7. Dzesētāja nodalījums
(piemērotākā vieta gaļai un
zivīm)
8. Datu plāksnīte ar rūpniecisko
nosaukumu
9. Augļu un dārzeņu atvilktne
10. Ledusskapja atvilktņu
atdalītājs
11. Komplekts durvju
atvēršanas virziena maiņai
12. Durvju plaukti
13. Olu trauks
14. Sānu plaukts nelieliem
12
13
4
5
14
6
7
8
9
10
11
15
16
17
18
19
1
20
21
22
23
1
2
3
priekšmetiem
15. Pudeļu atdalītājs
15. Pudeļu plaukts
17. Durvju blīvējums
Saldētavas nodalījums
17. Durvju blīvējums
18. Sarmas apturēšanas sistēma
19. Augšējā atvilktne: vēsākā
zona labākā vieta svaigu
produktu sasaldēšanai
20. Plaukti
21. Saldētavas atvilktņu
atdalītājs
22. Saldētavas atvilktnes
23. Ledus trauks
4
1. TRAUKSMES APTURĒŠANAS poga /TRAUKSMES indikators
2. 6. PRĀTA SVAIGUMA KONTROLE
3. ĀTRĀS DZESĒŠANAS poga
4. LEDUSSKAPJA NODALĪJUMA TEMPERATŪRAS GAISMIŅA
5. BALLĪTES REŽĪMA poga /TAUSTIŅU BLOĶĒŠANAS poga
6. ELEKTROPADEVES PĀRRĀVUMA BRĪDINĀJUMS
7. IESLĒGŠANAS/GAIDLAIKA režīma poga
8. TAUSTIŅU BLOĶĒŠANAS indikators
9. LEDUSSKAPJA NODALĪJUMA TEMPERATŪRAS poga
5
6
7
8
9
1
PIEDERUMI
OLU TRAUKS
SIERA TRAUKS
PUDEĻU STATĪVS
PUDEĻU ATDALĪTĀJS
SALDĒTAVAS ATVILKTŅU ATDALĪTĀJS
LEDUSSKAPJA ATVILKTŅU ATDALĪTĀJS
SARMAS APTURĒŠANAS PIEDERUMS
LEDUS TRAUKS
PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE
KĀ IEDARBINĀT IERĪCI
Kad ierīce tiek pievienota elektrības padevei, displejs tiek izgaismots
un aptuveni uz vienu sekundi uz tā parādās visas ikonas. Tiek
izgaismotas ledusskapja nodalījuma iestatījumu noklusējuma
(rūpnīcas) vērtības.
IKDIENAS LIETOŠANA
Lai uzzinātu vairāk par ierīces funkcijām, skatiet Lietošanas un apkopes
instrukciju / lai uzzinātu, kā iegūt Lietošanas un apkopes instrukciju,
skatiet pēdējo lappusi
Kad ierīce pievienota elektrības padevei, tā ieslēdzas automātiski.
4–6 stundas pēc ierīces ieslēgšanas neievietojiet ledusskapī un
saldētavā nekādus pārtikas produktus.
FUNKCIJAS
IESLĒGŠANAS/GAIDLAIKA FUNKCIJA
Lai izstrādājumu iestatītu gaidlaika režīmā, nospiediet
ieslēgšanas/gaidslaika pogu un turiet to 3 sekundes.
Izslēdzas visi indikatori izņemot ieslēgšanas/gaidlaika
indikatoru.
Nospiediet vēlreiz, lai atkārtoti ieslēgtu ierīci.
GUDRAIS DISPLEJS
Šo funkciju var izmantot enerģijas taupības nolūkā. Lai
aktivizētu gudro displeju, 3 sekundes vienlaicīgi turiet
nospiestas ledusskapja nodalījuma temperatūras pogu un
ballītes režīma pogu, līdz atskan signāls. Lai izslēgtu šo funkciju,
atkārtojiet šo darbību. Atcerieties, ka šī funkcija neatvieno ierīci
no elektropadeves, bet tikai samazina ārējā ekrāna patērētās
enerģijas daudzumu.
2
TEMPERATŪRAS IESTATĪJUMI
Lai pielāgotu ledusskapja nodalījuma temperatūru, nospiediet
ledusskapja nodalījuma temperatūras pogu. Ledusskapja
temperatūru iespējams iestatīt no +2°C līdz + 8°C, kā to attēlo
ledusskapja temperatūras LED gaismiņas.
BALLĪTES REŽĪMS
Nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu Ballītes režīma funkciju.
Izmantojiet šo funkciju, lai saldētavas nodalījumā atdzesētu
dzērienus.
Svarīgi! neatstājiet dzērienus saldētavas nodalījumā ilgāk par
funkcijas darbības laiku (30 minūtes)
TAUSTIŅU BLOĶĒŠANA
Lai nobloķētu/atbloķētu vadības paneļa taustiņus, nospiediet
ballītes režīma pogu un turiet to 3 sekundes: uz neilgu brīdi tiks
parādīta taustiņu bloķēšanas ikona un tiks atskaņots skaņas signāls.
LV
6. PRĀTA SVAIGUMA KONTROLE
Šī funkcija darbojas automātiski, lai nodrošinātu optimālus
apstākļus ilgākai produktu uzglabāšanai. Ja radušās izmaiņas
temperatūrā, 6. prāta svaiguma kontrole nekavējoties atjauno
ideālos apstākļus. Rezultāts ir izcils — svaigums visā ledusskapī
saglabājas pat 4 reizes ilgāk.
LEDUSSKAPJA GAISMIŅA
Gaismas sistēma ledusskapja nodalījumā izmanto LED
spuldzītes, kas nodrošina labāku apgaismojumu, kā arī ļoti zemu
enerģijas patēriņu.
Ja LED gaismas sistēma nedarbojas, lūdzu, sazinieties ar servisu,
lai to nomainītu.
ĀTRĀS DZESĒŠANAS FUNKCIJA
Ar Ātrās dzesēšanas funkciju iespējams palielināt ledusskapja
nodalījuma dzesēšanas jaudu. Šīs funkcijas izmantošana ir
ieteicama, kad ledusskapja nodalījumā ievietots ļoti liels
daudzums pārtikas produktu. Nospiediet ātrās dzesēšanas
pogu, lai ieslēgtu šo funkciju. Kad tā ir aktivizēta, iedegas ātrās
dzesēšanas indikators. Funkcija automātiski izslēdzas pēc 6
stundām, taču to iespējams izslēgt arī manuāli, nospiežot
ledusskapja °C pogu.
Svarīgi! Ledusskapja apgaismojums ieslēdzas, kad tā durvis ir
atvērtas. Ja durvis ir atvērtas ilgāk par 10 minūtēm, gaisma
automātiski izslēgsies.
TRAUKSMES TABULA
TRAUKSMES
VEIDS
Signāls
Cēlonis
Risinājums
Atvērtu durvju Ir ieslēgts brīdinājuma skaņas signāls, Durvis bijušas atvērtas ilgāk
brīdinājums
un trauksmes indikators mirgo.
par 2 minūtēm.
Aizveriet durvis un nospiediet trauksmes
apturēšanas pogu, lai izslēgtu trauksmes
skaņas signālu.
Temperatūras
brīdinājums
Ir ieslēgts trauksmes skaņas signāls,
un trauksmes indikators mirgo.
Saldētavas nodalījuma iekšējā
temperatūra nav atbilstoša.
Nospiediet trauksmes apturēšanas pogu;
skaņas signāls tiek pārtraukts, bet
trauksmes indikators neizdziest līdz brīdim,
kad temperatūra atkal ir < -10°C.
BALLĪTES
REŽĪMA
trauksme
Ballītes režīma indikators mirgo, un ir
ieslēgts trauksmes skaņas signāls.
Pagājušas 30 min., kopš ieslēgta
Ballītes režīma funkcija. Laiks izņemt
pudeli no saldētavas (lai uzzinātu
vairāk, skatiet lietošanas un apkopes
instrukciju).
Ilgstoša
Elektropadeves pārrāvuma trauksmes Pārāk ilgs elektropadeves pārrāvums,
elektropade- ikona turpina degt, trauksmes
kas var paaugstināt iekšējo
ves pārrāvuma indikators mirgo.
temperatūru līdz 0°C.
brīdinājums
Nospiediet trauksmes apturēšanas pogu;
skaņas signāls tiek pārtraukts, bet
trauksmes indikators neizdziest līdz brīdim,
kad temperatūra atkal ir < -10°C.
Darbības
traucējums
Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.
Uz displeja mirgo 3 centrālās
Izstrādājuma darbības traucējums.
ledusskapja nodalījuma temperatūras
gaismiņas.
3
KĀ UZGLABĀT PĀRTIKU
UN DZĒRIENUS
Apzīmējums
MĒRENĀ ZONA Paredzēta
tropisko augļu, konservu, dzērienu, olu,
mērču, marinētu gurķīšu, sviesta, ievārījuma
uzglabāšanai
VĒSĀ ZONA Paredzēta siera, piena,
ikdienas produktu, delikatešu, jogurta
uzglabāšanai
VĒSĀKĀ ZONA Paredzēta gatavo gaļas
produktu, desertu uzglabāšanai
AUGĻU UN DĀRZEŅU ATVILKTNE
SALDĒŠANAS ZONAS ATVILKTNE
(MAKS. SALDĒŠANAS ZONA) Paredzēta, lai
saldētu svaigu/pagatavotu pārtiku.
SALDĒTAVAS ATVILKTNES
Piezīme: Apzīmējuma pelēkais tonis
nesakrīt ar atvilktņu krāsu
LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS
jo tā ir vēsākā vieta ledusskapī.
SALDĒTAVAS NODALĪJUMS
Lietojiet otrreizēji izmantojamus plastmasas,
metāla, alumīnija un stikla traukus un
ietinamo plēvi, lai iesaiņotu pārtikas
produktus.
Ēdienus, kas izdala etilēna gāzi vai ir jutīgi
pret to, piemēram, augļus, dārzeņus un
salātus ieteicams atdalīt vai ietīt plēvē, lai
tādējādi pagarinātu to uzglabāšanas laiku,
piemēram, neuzglabājiet tomātus kopā ar
kivi vai kāpostiem.
Saldētava ir piemērota, lai uzglabātu
saldētus produktus, gatavotu ledus
kubiciņus un sasaldētu svaigus produktus
saldētavas nodalījumā.
Maksimālais svaigu produktu kilogramu
skaits, ko iespējams sasaldēt 24 stundu laikā,
norādīts uz datu plāksnītes (…kg/24h).
Lai saldētavā uzglabātu produktus, kas ir
nelielā daudzumā, iesakām izmantot
saldētavas nodalījuma aukstākās zonas,
respektīvi, vidējo zonu.
Šķidrumus un ēdienus, kas var radīt aromātu
vai ietekmēties no citiem aromātiem vai
garšām, vienmēr ievietojiet aizveramos
traukos vai apklājiet tos.
Lai uzglabātu produktus, kas ir nelielā
daudzumā, iesakām novietot tos uz
plauktiņa virs augļu un dārzeņu nodalījuma,
UZTURĒŠANA UN TĪRĪŠANA
UN PROBLĒMU RISINĀŠANA
Lai uzzinātu vairāk par uzturēšanu un tīrīšanu
un problēmu risināšanu, skatiet
Lietošanas un apkopes instrukciju.
Lietošanas un apkopes instrukciju varat
iegūt:
> Pēcpārdošanas servisā; tālruņa numuru
skatiet garantijas grāmatiņā.
> lejuplādējot to Whirlpool tīmekļa vietnē
http://docs.Whirlpool.eu
Lai izvairītos no pudeļu apgāšanās, varat
izmantot pudeļu turētāju (pieejams
atsevišķiem modeļiem).
Neuzglabājiet produktus pārāk cieši,
tādējādi traucējot gaisa cirkulācijai.
SAZINIETIES AR PĒCPĀRDOŠANAS SERVISU
Sazinoties ar pēcpārdošanas servisu, miniet abus numurus, kas
redzami servisa uzlīmē. http://www.whirlpool.eu
Tehniskā informācija norādīta uz datu plāksnītes
ierīces iekšpusē.
Whirlpool® reģistrēta prečzīme/TM Whirlpool grupas uzņēmumu prečzīme —
© Autortiesības Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Visas tiesības aizsargātas — http://www.whirlpool.eu
4
n
LV
400010774283
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising