Whirlpool | BLF 8122 OX | Use and care guide | Whirlpool BLF 8122 OX Brugervejledning

Whirlpool BLF 8122 OX Brugervejledning
Sundhed & Sikkerhed, Brug og pleje
og Installationsvejledning
www.whirlpool.eu/register
dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
p .3
DA
DANSK
SUNDHEDS- & SIKKERHEDS-, BRUG &
PLEJE og INSTALLATIONSVEJLEDNING
Tak fordi du har købt et Whirlpool produkt.
Registrér venligst dit apparat på www.whirlpool.eu/register,
for at modtage en mere komplet assistance.
Indholdsfortegnelse
Sundheds- og sikkerhedsvejledning
SIKKERHEDSFORSKRIFTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
MILJØHENSYN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Brugs- og vedligeholdelsesvejledning
BESKRIVELSE AF PRODUKTET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
APPARAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
BETJENINGSPANEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
LÅGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
KØLESKABSLYS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
HYLDER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
BLÆSER + BAKTERIEFILTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
NO-FROST KØLEAFDELING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
BRUG AF APPARATET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
VED FØRSTEGANGSBRUG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
DAGLIG BRUG / FUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
OPBEVARINGSTIPS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ANBEFALING NÅR APPARATET IKKE ER I BRUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
FEJLFINDINGSOVERSIGT OG SERVICE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
FUNKTIONELLE LYDE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
FEJLFINDINGSOVERSIGT.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Installationsvejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
3
Sundheds- og sikkerhedsvejledning
SIKKERHED
FORSKRIFTER
VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN
DIN OG ANDRES SIKKERHED
ER MEGET VIGTIG.
Denne brugsvejledning og
selve apparatet er forsynet
med vigtige oplysninger om
sikkerhed, der altid skal læses
og overholdes.
Dette er et sikkerhedssymbol.
Dette symbol advarer om
potentielle farer, som kan være
dødbringende eller skade dig
og andre.
Alle sikkerhedsmeddelelserne
følger efter sikkerhedssymbolet og angivelsen FARE eller
ADVARSEL. Disse ord betyder
:
fare
Angiver en farlig situation, der,
hvis den ikke forhindres, forårsager alvorlige læsioner.
advarsel
Angiver en farlig situation, der,
hvis den ikke forhindres, vil
kunne forårsage alvorlige
læsioner.
Alle advarsler om sikkerheden
specificerer den potentielle
4
fare, som de henviser til, og
angiver hvordan man kan
forhindre risikoen for læsioner,
skader og elektriske stød som
følge af ukorrekt brug af apparatet. Overhold de følgende
anvisninger med omhu.
Tilsidesættelse af disse anvisninger kan medføre risici.
Fabrikanten kan ikke holdes til
ansvar for skader med udspring i manglende overholdelse af disse anvisninger.
Producenten fralægger sig
ethvert ansvar for eventuelle
skader på personer eller ting,
hvis de ovenstående råd og
forholdsregler ikke overholdes.
Opbevar disse anvisninger på
et let tilgængeligt sted til
eventuel senere brug.
Opbevar aldrig eksplosionsfarlige stoffer, så som aerosoldåser, og anbring eller benyt
aldrig benzin eller andre
brandbare materialer i eller i
apparatets nærhed.
Gør apparatet ubrugeligt ved
at klippe strømkablet af og
fjerne lågerne og hylderne (om
forudsete), så børn ikke kan
gemme sig i apparatet.
Dette apparat indeholder ikke
CFC. Kølekredsløbet indeholder R600a (HC).
Apparater, der indeholder
isobutan (R600a): Isobutan er
en naturlig gasart, der ikke
påvirker miljøet, men den er
brændbar. Det er således
nødvendigt at sikre sig, at
kølesystemet ikke er defekt.
Vær særlig opmærksom i
tilfælde af beskadigede rørledninger, der kan tømme kølesystemet.
C-pentan anvendes som blæsemiddel i isoleringsskummet,
og det er en brændbar gas.
Beskadig ikke apparatets
kølesystem.
advarsel
Brug aldrig andre mekaniske,
elektriske eller kemiske anordninger til at fremskynde afrimningen end dem, der anbefales
af producenten.
advarsel
Brug eller anbring aldrig andet
elektrisk udstyr i apparatet end
det, der er udtrykkeligt autoriseret af producenten.
advarsel
Is- og/eller vandmaskiner, der
ikke er sluttet direkte til vandforsyningen, må udelukkende
fyldes med drikkevand.
DA
advarsel
Hold ventilationsåbningerne, i
apparatets indkapsling eller
indbygningsstruktur, fri for
tilstopning.
advarsel
- i køkkenet på arbejdspladser,
kontorer og/eller forretninger
- på gårde og af kunder på
hoteller, moteller og lignende
boligtyper;
- på Bed & Breakfast-værelser;
- catering og lignende ikke-detail anvendelse.
Automatiske is- og/eller vandmaskiner skal tilsluttes en
vandforsyning, der udelukkende leverer drikkevand, med et
hovedvandtryk på mellem 0,17
og 0,81 MPa (1,7 og 8,1 bar).
Pæren i apparatet er specielt
designet til apparater beregnet
til husholdningsbrug og er ikke
egnet til almindelig belysning i
husholdningen (EF-forordning
244/2009).
For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der efterlades mellemrum på begge sider og
oven over apparatet.
Der skal være en afstand på
mindst 50 cm mellem apparatets bagside og væggen.
En reduktion af denne afstand
vil øge produktets energiforbrug.
INSTALLATION
FORUDSET BRUG AF
PRODUKTET
Dette apparat er udelukkende
beregnet til husholdningsbrug.
Anvendelse af dette apparat til
professionelle formål er forbudt.
Fabrikanten fralægger sig
ethvert ansvar for upassende
brug eller for forkert indstilling
af betjeningsanordningerne.
Apparatet er ikke beregnet til
at blive startet ved hjælp af en
ekstern timer eller separat
fjernbetjening.
Apparatet må ikke anvendes
udendørs.
Dette apparat er beregnet til
husholdningsbrug og lignende
anvendelsesområder, så som:
Kontrollér, at alle fire fødder
står stabilt og sikkert på gulvet,
og regulér dem efter behov.
Sørg desuden for, at apparatet
er i vater ved hjælp af et vaterpas.
Det anbefales at vente mindst
to timer efter opstilling med at
starte apparatet, således at
kølesystemet fungerer perfekt.
Sørg for, at apparatet ikke
opstilles i nærheden af en
varmekilde.
ADVARSLER OM
ELEKTRICITET
Tænd først for apparatet, når
installationsproceduren er fuld- Kontrollér, at spændingen på
ført.
typeskiltet svarer til spændingen i hjemmet.
Installation og reparationer
skal udføres af en autoriseret
Strømforsyningsintervallerne
el-installatør i henhold til
er anført på typeskiltet.
fabrikantens anvisninger og de Den gældende forskrift kræver,
gældende, lokale bestemmelat dette apparat jordforbindes.
ser. Reparér eller udskift ingen For at opfylde de gældende
af apparatets dele, medmindre sikkerhedsforskrifter, skal der
det kræves specifikt i brugeranvendes en stikkontakt til
vejledningen.
installationen, med en afstand
på mindst 3 mm.
Anvend altid beskyttelseshandsker i forbindelse med
Hvis strømkablet er beskadiget
udpakning og installation.
skal det skiftes ud med et
tilsvarende kabel. Strømkablet
Tag stikket ud af stikkontakten må kun udskiftes af en autorifør enhver form for installation. seret el-installatør i henhold til
Kontrollér, at apparatet ikke er
producentens anvisninger og
blevet beskadiget under trans- den gældende lovgivning.
porten. Kontakt forhandleren
Kontakt et autoriseret sereller serviceafdelingen, hvis der vicecenter.
er problemer.
Efter endt installation må der
Under opstillingen kontrolleres ikke være direkte adgang til de
det, at apparatet ikke beskadi- elektriske dele.
ger elkablet.
Strømforsyningskablet skal
være tilstrækkelig langt til, at
Flytning og opstilling af appadet er muligt at slutte det
ratet skal foretages af to eller
indbyggede apparat til strømflere personer.
forsyningen.
5
Brug ikke forlængerledninger.
Ryk ikke strømforsyningskablet
ud.
Brug ikke multistikdåser, hvis
apparatet er udstyret med et
stik.
Kontakt en autoriseret el-installatør, hvis apparatets stik
ikke passer til stikkontakten.
Rør ikke ved apparatet med
våde kropsdele, og brug det
ikke med bare fødder.
Anvend ikke dette apparat,
hvis strømkablet eller stikproppen er beskadiget, hvis det
ikke fungerer korrekt, eller hvis
det er beskadiget, eller har
været tabt på gulvet. Sænk
ikke strømkablet eller stikket
ned i vand. Hold strømkablet
væk fra varme overflader.
Når der bruges en fejlstrømsafbryder (RCCB), skal det være en
.
model mærket med
Apparatet er beregnet til drift i
omgivelser med rumtemperaturer inden for følgende intervaller, der svarer til den klimakategori, som er angivet på
typeskiltet.
Apparatet kan ikke fungere
korrekt, hvis det står i en temperatur over eller under det
angivne interval i en længere
periode.
Klimaklasse Omg. T. (° C)
SN Fra 10 til 32
N Fra 16 til 32
ST Fra 16 til 38
T Fra 16 til 43
6
ELEKTRISK TILSLUTNING
FOR STORBRITANNIEN OG
IRLAND
Udskiftning af sikring.
Hvis strømkablet til dette
apparat er udstyret med en BS
1363A 13 amp sikring, skal der
anvendes en A.S.T.A. godkendt
sikring til BS 1362 type ved
udskiftning af en sikring i
denne type stik og fortsættes
på følgende måde:
Stikkontakt / stik (gælder for
begge lande)
Kontakt venligst Service for
yderligere oplysninger, hvis det
monterede stik ikke passer til
stikkontakten. Forsøg ikke selv
at skifte stikket. Dette indgreb
skal udføres af en autoriseret
tekniker i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning.
KORREKT BRUG
Brug kun køleafdelingen til
opbevaring af friske madvarer
og fryseafdelingen til opbevaring af frostvarer, indfrysning af
friske madvarer samt fremstilling af isterninger.
1. Tag sikringsdækslet (A) af, og
tag sikringen (B) ud.
2. Sæt 13A udskiftningsikringen i sikringsdækslet.
3. Monter igen begge i stikket.
VIGTIGT:
Sikringsdækslet skal monteres
igen, når der skiftes sikring, og
hvis sikringsdækslet går tabt,
må stikket ikke genanvendes,
før der er monteret en korrekt
erstatning.
En korrekt udskiftning af dækslet identificeres ved hjælp af
den farvede indsats eller farven på de ord, der er præget
på stikkets bund.
Du kan købe ekstra sikringsdæksler i din lokale el-butik.
Kun for Den irske Republik
Oplysningerne for Storbritannien vil ofte være gældende,
men der anvendes desuden en
tredje type stik og stikkontakt,
en topolet type med jordforbindelse i siden.
Opbevar ikke uindpakkede
madvarer i direkte kontakt
med køle- eller fryseafdelingens indvendige overflader.
Apparatet kan have særlige
afdelinger til opbevaring af
madvarer.
Medmindre andet er angivet i
produktets specifikationshæfte, kan de fjernes, uden at det
forringer apparatets ydelse.
Den ugiftige væske i fryseelementerne må ikke indtages
(afhængigt af model).
Isterninger og sodavandsis må
ikke indtages umiddelbart
efter, at de er taget ud af
fryseren, da de kan give frostskader.
På produkter, som er designet
til at bruge et luftfilter inde i en
tilgængelig ventilatordæksel,
skal filteret altid være isat, når
køleskabet er i drift.
Glasflasker med væsker må
ikke anbringes i fryseafdelingen, da de kan gå i stykker.
DA
Blokér ikke indsugningsområdet med madvarer.
Når madvarerne er lagt i fryseren, skal man sikre sig, at lågen
lukker korrekt.
Beskadiget pakning skal udskiftes så hurtigt som muligt.
BØRNESIKRING
Små børn (0-3 år) og børn i
alderen 3-8 år skal holdes
borte fra apparatet, medmindre de er under konstant
opsyn.
Apparatet kan bruges af børn
fra en alder på 8 år og personer
med fysiske, sensoriske eller
mentale handicap eller med
manglende erfaring og viden,
hvis disse personer er under
opsyn eller er oplært i brugen
af apparatet på en sikker måde
og forstår de involverede farer.
Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af
børn, medmindre de er under
opsyn.
Hold emballagens materialer
(plastikposer, polystyrendele,
etc.) udenfor børns rækkevidde.
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Træk apparatets stik ud af
stikkontakten før der udføres
nogen form for rengøring eller
vedligeholdelseshandling.
Anvend aldrig damprensere
MILJØHENSYN
Bortskaffelse af
emballagen
Bortskaffelse af
husholdningsapparater
Emballagen kan genbruges
100% og er mærket med
genbrugssymbolet:
Apparatet er fremstillet af
materialer, der kan genbruges.
Det skal skrottes i henhold til
gældende lokale miljøregler
for bortskaffelse af affald.
Emballagen bør derfor ikke
efterlades i miljøet, men skal
bortskaffes i overensstemmelse
med lokale regler.
Indhent yderligere oplysninger
om behandling, genvinding og
genbrug af elektriske
husholdningsapparater hos de
lokale myndigheder,
renovationsselskabet eller
forretningen, hvor apparatet er
købt.
Dette apparat er mærket i
overensstemmelse med det
europæiske direktiv 2012/19/EF,
om affald af elektronisk og
elektrisk udstyr (WEEE).
Ved at sikre at dette produkt
bliver bortskaffet korrekt,
hjælper man med til at
forhindre potentielle, negative
konsekvenser for miljøet og
folkesundheden, der kunne
opstå gennem
uhensigtsmæssig håndtering
af dette produkt.
Dette symbol på
produktet eller den
ledsagende
dokumentation angiver, at
dette produkt ikke må
7
bortskaffes som
husholdningsaffald, men at det
skal afleveres på nærmeste
opsamlingscenter for genbrug
af elektrisk og elektronisk
udstyr.
Energispareråd
Opstil apparatet et tørt sted
med god udluftning væk fra
varmekilder (f.eks. radiator,
komfur, osv.) og ikke i direkte
sollys. Anvend eventuelt en
isolerende plade.
Følg opstillingsanvisningerne
for at sikre tilstrækkelig
ventilation. Utilstrækkelig
ventilation på bagsiden af
produktet øger
energiforbruget og mindsker
køleeffektiviteten.
Apparatets indvendige
temperatur afhænger af
rumtemperaturen, apparatets
placering, og hvor tit lågen
åbnes. Disse faktorer skal tages
i betragtning ved indstillingen
af temperaturen.
Åbn kun lågen, når det er
nødvendigt.
Frosne fødevarer optøs ved at
placere dem i køleskabet. Den
lave temperatur i de frosne
produkter køler maden i
køleskabet.
Lad varm mad og drikkevarer
afkøle, inden de anbringes i
apparatet.
Hyldernes placering i
køleskabet ikke har nogen
indflydelse på effektiv
udnyttelse af energi. Maden
skal placeres på en sådan
måde, at der sikres korrekt
luftcirkulation (fødevarer bør
ikke røre ved hinanden og der
skal være en vis afstand
mellem mad og bagvæg).
Du kan øge
opbevaringskapaciteten af
frosne fødevarer ved at fjerne
kurve, og hvis den findes, Stop
Frost-hylden, og opretholde
samme energiforbrug.
Produkter i høje energiklasser
er udstyret med højeffektive
motorer, der forbliver i drift i
længere tid, men har et lavt
strømforbrug. Det er helt
naturligt, at motoren fortsætter
med at køre i længere
perioder.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Dette apparat er beregnet til
opbevaring af madvarer, og
det er fremstillet i
overensstemmelse med EUforordning nr. 1935/2004.
8
Dette apparat er designet,
fremstillet og markedsført i
overensstemmelse med:
Sikkerhedskravene i
“Lavspændingsdirektiv
2006/95/EF (der erstatter
73/23/EØF og efterfølgende
ændringer);
Beskyttelseskravene i “EMCdirektivet” 2004/108/EF.
Apparatets elsikkerhed
garanteres kun, når det er
korrekt forbundet til en
kontakt med lovpligtig
ekstrabeskyttelse.
DA
Brugs- og vedligeholdelsesvejledning
BESKRIVELSE AF
PRODUKTET
APPARAT
1
2
3
4
5
7
6
8
9
10
1. Elektronisk betjeningspanel/
belysning
2. Hylder
3. Typeplade med varenavn
4. Frugt-/grøntsagsskuffe
5. Lågevendingssæt
6. Hylder i lågen
7. Æggebakke
8. Flaskeseparator
9. Flaskehylde
10. Lågens pakning
Fryseafdeling
10. Lågens pakning
11. Fryserskuffer
12. Hylder
13. Nederste skuffe: koldeste område, bedst egnet til nedfrysning
af friske varer
14. Isterningbakke
11
12
13
14
9
BETJENINGSPANEL
1. Kontrollamper (til visualisering
af den aktuelle temperaturindstilling eller funktionen Lynafkøling)
2. Knappen LYNAFKØLING
/ Knappen Temperatur
TEKNISKE
DATA
Produktets mål
Højde
1885
mm
Bredde
595
mm
Dybde
655
mm
Nettorumfang, køleafdeling (l)
227
L
Nettorumfang, fryseafdeling (l)
111
L
Afrimningssystem
Køleskab
Manuel
Fryser
Manuel
Sikkerhedstid (t)
24
h
Indfrysningskapacitet (kg/24t)
5,0
Kg/24h
Energiforbrug (kwh/24t)
0,663
Kwh/24T
Støjniveau (dba)
38
dba
Energiklasse
A++
10
DA
LÅGE
Vending af lågen
Bemærk: Lågen kan vendes, så den åbner i modsatte side. Hvis serviceafdelingen udfører vending af
lågen, dækkes det ikke af garantien. Det anbefales,
at ændring af lågens åbningsretning udføres af to
personer.
Følg anvisningerne i Installationsvejledningen.
KØLESKABSLYS
Lyssystemet i køleafdelingen bruger LED-lys, der
giver en bedre belysning, og som har et meget lavt
forbrug af energi.
Hvis lysdiode-belysningssystemet ikke fungerer, skal det udskiftes af serviceafdelingen.
VIGTIGT: Køleafdelingens lys tænder, når lågen
åbnes. Hvis lågen holdes åben i mere end 8
minutter, slukkes lyset automatisk.
HYLDER
Alle hylder, klapper og kurve kan tages ud.
11
NO-FROST KØLEAFDELING
Afrimningen af køleafdelingen er fuldautomatisk.
Dannelse af vanddråber på køleafdelingens bagvæg
betyder, at den automatiske afrimning er i gang.
Afrimningsvandet ledes automatisk via en
afløbskanal ud i en beholder, hvor det fordamper.
AFISNING AF FRYSEAFDELINGEN
Fryseren skal afises en til to gange årligt, eller når
der har dannet sig et for tykt rimlag (3 mm tykkelse).
Isdannelse er helt normalt.
Mængden samt hastigheden, hvormed den dannes,
er afhængig af de omgivende temperaturforhold,
og hvor ofte døren står åben.
Tag stikket ud af stikkontakten, og tag alle madvarer
ud, når fryseafdelingen skal afises.
Lad fryserdøren stå åben, så isen på væggene kan
smelte.
For skabe som på figuren trækkes
udtømningsrøret til afrimningvand
ud, og der stilles en beholder
under til opsamling.
Efter endt afisning anbringes
udtømningsrøret på sin plads.
Rengør fryseren indvendigt. Skyl, og tør grundigt af.
Tænd for apparatet, og fyld madvarerne i.
TILBEHØR
ÆGGEBAKKE
12
FLASKESEPARATOR
Isterningbakke
DA
BRUG AF APPARATET
FØRSTEGANGSBRUG
TÆNDING AF APPARATET
Når strømstikket sættes i stikkontakten, starter
apparatet automatisk.
Når der er tændt for apparatet, skal der gå mindst
4-6 timer, inden der anbringes madvarer i det.
TEMPERATURINDSTILLING
Apparatet er normalt fabriksindstillet til den
anbefalede middeltemperatur.
Se den medfølgende vejledning Daglig reference
omkring oplysninger om indstilling af temperatur.
Når apparatet sluttes til strømforsyningen, tænder
displayet, og alle ikonerne vises i ca. 1 sekund. De
fabriksindstillede værdier for køleafdelingen
tænder.
Bemærk: De viste temperaturindstillinger svarer til
den gennemsnitlige temperatur i hele køleskabet.
INSTALLATION
OPSTILLING AF ENKELT APPARAT
For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der
efterlades mellemrum på begge sider og oven over
apparatet.
Der skal være en afstand på mindst 50 cm mellem
apparatets bagside og væggen.
En reduktion af denne afstand vil øge produktets
energiforbrug.
INSTALLATION AF AFSTANDSSTYKKER
Montér afstandsstykkerne (hvis de medfølger)
øverst og nederst på kondensatoren (i henhold til
tegningen) bag på apparatet.
50mm
50mm
13
DAGLIG BRUG
SÅDAN KAN FRYSEAFDELINGENS KAPACITET
UDVIDES
• Ved at fjerne kurvene, for at tillade opbevaring af
store varer.
• Ved at anbringe madvarerne direkte på hylderne i
fryseafdelingen.
• Ved at udtage udtageligt ekstraudstyr.
• Undlad at blokere åbningen til luftudledning (på
bagvæggen og i bunden inde i produktet) med
fødevarer.
• Alle hylder og kurve kan tages ud.
• Apparatets indvendige temperatur afhænger af
rumtemperaturen, apparatets placering, og hvor tit
døren åbnes.
Disse faktorer skal tages i betragtning ved
indstillingen af temperaturen.
• Tilbehørsdelene kan ikke vaskes i opvaskemaskine,
medmindre andet er angivet.
FUNKTIONER
6TH sense
Denne funktion giver mulighed for, at
der hurtigt kan opnås optimale
opbevaringsforhold (i form af
temperatur og fugtighed) i apparatet.
6th Sense fungerer automatisk.
FAST COOLING
Det anbefales at bruge denne
funktion, når der anbringes en meget
stor mængde madvarer i køle- og
fryseafdelingerne.
Funktionen Lynafkøling anvendes til
at øge kølekapaciteten i køle- og
fryseafdelingen.
Hold ventilatoren tændt for at
maksimere kølingen.
Bemærk: Der bør også tændes for
funktionen Lynkøling, før der
anbringes friske madvarer til
indfrysning i fryseafdelingen, for at
maksimere frysekapaciteten.
ALARM ÅBEN LÅGE
Alarmen aktiveres, når døren har stået
åben i mere end 5 minutter.
Angivelse af alarm vises ved at
lysdioden i lågens lys blinker.
minutter, slukkes lyset automatisk.
Hvis døren holdes åben i mere end 8
14
DA
OPBEVARINGSTIPS
KØLEAFDELING
Køleskabet er ideelt til opbevaring af færdigretter,
friske og konserverede fødevarer, mejeriprodukter,
frugt, grøntsager og drikkevarer.
LUFTVENTILATION
Den naturlige luftcirkulation i køleskabet danner
zoner med forskellige temperaturer. Det er koldest
lige over frugt- og grønsagsskuffen og ved
bagvæggen. Det er varmest øverst foran i
køleskabet.
Utilstrækkelig ventilation resulterer i en stigning i
energiforbruget og en reduktion af
køleeffektiviteten.
Dæk ikke luftpassagerne til med madvarer eller
andet - de er optimeret til korrekt luftcirkulation og
opbevaring af madvarer.
Opbevaring af frisk mad og drikkevarer
Brug genanvendelige plast-, metal-, aluminiums- og
glasbeholdere og film til at pakke fødevarer ind.
› Opbevar ikke fødevarer for tæt sammen, for at
tillade tilstrækkelig luftcirkulation.
› Brug altid lukkede beholdere til drikkevarer og
fødevarer, der kan afgive eller være behæftet med
stærk lugt eller smag eller tildæk dem.
› Man kan anvende flaskeholderen til at undgå at
flaskerne vælter.
› Fødevarer, som afgiver store mængder ætylen gas,
eller dem som er følsomme overfor dette, så som
frugt, grønsager og salat, bør altid opbevares
separat eller indpakket, så deres opbevaring ikke
forkortes; for eksempel, bør tomater ikke opbevares
sammen med kiwifrugter eller kål.
•
Hvis der kun skal gemmes en lille mængde
mad i køleskabet, anbefaler vi at bruge hylderne
over frugt- og grønsagsskuffen, da dette er det
køligste område i køleafdelingen.
RÅD OM PLACERING AF FRISKE FØDEVARER
OG DRIKKEVARER
› På køleskabets hylder: færdigretter, tropiske
frugter, oste, deli.
› I det koldeste område (over frugt- og
grønsagsskuffen): kød, fisk, pålæg, kager.
› I frugt-/grønsagsskuffen: frugt, salat, grøntsager.
› I lågens hylder: smør, marmelade, saucer, pickles,
dåser, flasker, drikkekartoner, æg.
15
Forklaring
TEMPERERET OMRÅDE
Anbefalet til opbevaring af
tropisk frugt, dåser, drinks, æg,
saucer, pickles, smør, marmelade.
KOLDT OMRÅDE Anbefalet til
opbevaring af ost, mælk,
dagligdagsvarer, delikatesser,
yoghurt.
FRUGT & GRØNSAGSSKUFFE
FRYSEOMRÅDETS SKUFFE
(MAX KØLEOMRÅDE) Anbefalet til
frysning af friske/tilberedte
madvarer.
FRYSESKUFFER
Bemærk
Oversigtens grå tone stemmer
ikke overens med skuffernes farve
16
DA
FRYSEAFDELING
Fryseren er ideel til opbevaring af frostvarer, til
indfrysning af friske madvarer samt til fremstilling af
isterninger.
Tips til indfrysning og opbevaring af
friske madvarer
› Vi anbefaler, at mærke og datere alle dine frosne
fødevarer. Med en mærkat er det lettere at
identificere dine fødevarer og vide, hvornår de skal
bruges, før deres kvalitet forringes. Nedfrys ikke
optøede fødevarer.
› Før nedfrysningen skal de friske madvarer pakkes i:
Stanniol, plastfilm, vandtætte plastbeholdere,
polyætylenbeholdere m. låg eller fryseemballage,
som er egnet til de pågældende madvarer.
› Madvarer skal være friske, modne og af bedste
kvalitet, for at opnå frosne madvarer af høj kvalitet.
› Frugt og grønt skal nedfryses så hurtigt som
Frosne fødevarer: indkøbstips
Ved køb af frostvarer skal man:
› Sikre sig, at emballagen eller pakken er intakt, da
varen ellers kan forringes. Hvis en pakke er bulet
eller har fugtige pletter, har den ikke været
opbevaret under optimale betingelser og kan have
været udsat for delvis optøning.
› Under indkøb bør de frosne fødevarer vælges i
slutningen af indkøbsturen, og transporteres i en
isoleret køletaske.
Mængden af friske madvarer, der kan indfryses på
24 timer, er angivet på typeskiltet (…kg/24t).
Hvis der kun opbevares en lille mængde fødevarer i
fryseren, anbefaler vi at bruge det midterste
område.
muligt efter høsten for at bevare næringsstofferne,
konsistensen, farverne og smagen af de
pågældende madvarer så intakte som muligt. Visse
kødtyper, især vildt, skal hænge før indfrysning.
› Varm mad skal køle af, før det placeres i fryseren.
› Helt eller delvist optøede madvarer bør anvendes
straks.
Frys ikke optøede madvarer ned igen, medmindre
de først er blevet tilberedt. Optøede madvarer kan
indfryses efter tilberedning.
› Frys ikke flasker med væske.
› Anvend funktionen lynafkøling til at forkorte
fryseprocessens afkølingstidsrum (jfr. vejledningen
Daglig reference).
› Straks anbringe varerne i fryseren ved
hjemkomsten.
› Hvis en madvare har været optøet, også kun
delvist, må den ikke nedfryses igen. Brug den inden
24 timer.
› Undgå eller begrænse temperaturudsving mest
muligt. Overholde udløbsdatoen på emballagen.
› Følg altid anvisningerne på emballagen
vedrørende opbevaring af frostvarer.
17
OPBEVARINGSTID
FOR FROSNE FØDEVARER
Kød
Gryderetter
Oksekød
måneder
8 - 12
Kød, fjerkræ
Svinekød, kalvekød
6-9
MEJERIPRODUKTER
Lammekød
6-8
Smør
Harekød
4-6
Hakkekød/indmad
Medisterpølse
Frugt
Æbler
måneder
12
Abrikoser
8
6
Brombær
8 - 12
Ost
3
Solbær/røde ribs
8 - 12
2-3
Piskefløde
1-2
Kirsebær
10
1-2
Is
2-3
Ferskner
10
Æg
8
Pærer
8 - 12
Blommer
10
Fjerkræ
måneder
2-3
Kylling
5-7
Supper og saucer
Kalkun
6
Suppe
2-3
Hindbær
8 - 12
Indmad
2-3
Kødsovs
2-3
Jordbær
10
Krebsdyr
Pate
1
Rabarber
10
Bløddyr, krabber,
1-2
hummer
Krabbe-, hummerkød 1 - 2
Ratatouille
8
Frugtsaft (appelsin,
citron, grapefrugt)
4-6
Skaldyr
Brød
Kager (uden fyld)
1-2
4
Asparges
Basilikum
8 - 10
6-8
Gateaux (kager)
2-3
Bønner
12
2-3
Crepes
1-2
Artiskokker
8 - 10
3-4
Butterdej
2-3
Broccoli
8 - 10
Tærter
1-2
Rosenkål
8 - 10
Pizza
1-2
Blomkål
8 - 10
Gulerødder
10 - 12
Selleri
6-8
Svampe
8
Persille
6-8
Peberfrugter
10 - 12
Ærter
12
Store bønner
12
Spinat
12
Tomater
8 - 10
Squash
8 - 10
Østers, kogte
1-2
Fisk
"Fede" fisk (laks, sild,
makrel)
"Magre" fisk (torsk,
søtunge)
18
Kager og brød
Grøntsager
DA
ANBEFALING NÅR APPARATET
IKKE ER I BRUG
VED LÆNGEREVARENDE FRAVÆR/FERIE
I tilfælde af længere fravær anbefales det at bruge
fødevarer og frakoble apparatet for at spare strøm.
FLYTNING
1. Fjern alle indvendige dele.
2. Pak delene godt ind, og tape dem sammen, så
de ikke går løse eller rystes.
3. Justér de justerbare fødder, så de ikke berører
støtteunderlaget.
4. Luk, og fastgør lågen med tape, og brug også
tape til at fastgøre strømkablet bag på køle-/
fryseskabet med.
STRØMSVIGT
Ved strømsvigt kontaktes det lokale elværk for at
høre, hvor længe man regner med, at strømsvigtet
vil vare.
Ved strømsvigt, der varer op til 24 timer.
Hold apparatets låge lukket. Dette holder
madvarerne kolde længst muligt.
Bemærk: Husk, at et fyldt apparat forbliver koldt
længere end et halvfyldt.
Ved strømsvigt, der varer mere end 24 timer.
Tøm fryseafdelingen, og anbring madvarerne i en
bærbar fryseboks. Hvis en fryseboks ikke er til
rådighed, og f.eks. fryseelementer ikke kan
anvendes, skal du forsøge at anvende de madvarer,
der hurtigst vil blive ødelagt.
Hvis der stadig er iskrystaller på madvarerne, er det
muligt at genindfryse dem uden risiko. Madvarerne
vil imidlertid sandsynligvis skifte farve og smag.
Hvis madvarerne derimod er i dårlig tilstand, skal de
kasseres.
Tøm isbeholderen.
19
RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
advarsel
Før enhver form for vedligeholdelse eller rengøring
skal stikket tages ud af stikkontakten eller
strømmen afbrydes på hovedafbryderen.
Brug aldrig skurremidler. Rengør aldrig køle-/
fryseskabsdele med brændbare væsker.
› Rengør apparatet regelmæssigt med en svamp
fugtet med en opløsning af lunkent vand og mildt
rengøringsmiddel beregnet til køleskabe.
› Rengør apparatets yderside og lågens pakning
med en fugtig klud og tør af med en blød klud.
› Rengør kondensatoren på bagsiden af apparatet
med støvsugeren eller en børste.
For at sikre et konstant og korrekt afløb af optøet
vand, skal indersiden af drænhullet på bagsiden af
køleskabet, i nærheden af frugt- og
grønsagsskuffen, jævnligt renses med det
medfølgende redskab.
20
advarsel
Anvend ikke damprensere.
Betjeningspanelets taster og display må ikke
rengøres med produkter, der indeholder alkohol
eller afledte produkter, men kun med en tør klud.
VIGTIGT:
› Betjeningspanelets taster og display må ikke
rengøres med produkter, der indeholder alkohol
eller afledte produkter, men kun med en tør klud.
› Kølesystemets kølerør er placeret nær
afrimningsbakken, og de kan blive varme. Rengør
dem regelmæssigt med støvsugeren.
DA
FEJLFINDINGSOVERSIGT
&
SERVICE
FØR SERVICEAFDELINGEN KONTAKTES...
Ydelsesproblemer skyldes ofte små ting, som du
selv kan finde og rette uden værktøjer af nogen art.
FUNKTIONELLE LYDE
Det er normalt, at der høres forskellige lyde fra dine
apparater, da de har en række ventilatorer og
motorer til at regulere funktioner, der automatisk
tændes og slukkes.
Nogle af de driftsrelaterede lyde kan
reduceres ved at:
› Nivellere apparatet og installere det på en plan
overflade.
› Separere og undgå berøring mellem apparat og
møbler.
› Kontrollere, at de interne dele er placeret korrekt.
› Sørge for, at flasker og beholdere ikke berører
hinanden.
Nogle af de driftsrelaterede lyde der
kan høres:
En hvislende lyd, når apparatet
tændes første gang eller efter en
lang pause.
En gurglende lyd, når kølevæsken
kommer ind i rørene.
BRRR lyden kommer fra
kompressoren.
En summende lyd, når
vandventilen eller ventilatoren
går i gang.
En knagende lyd, når
kompressoren starter.
KLIKKET kommer fra termostaten,
der justerer
kompressorfunktionens
hyppighed.
21
FEJLFINDINGSOVERSIGT
Problem
Mulig årsag
Løsning
Apparatet fungerer ikke
Der kan være et problem med
strømforsyningen til apparatet.
› Kontrollér, om strømkablet er sat
i en stikkontakt med den korrekte
spænding.
Kontrollér
beskyttelsesanordningerne og
sikringerne i hjemmets el-anlæg
der er vand i
afrimningsbakken
Dette er normalt i varmt, fugtigt
vejr. Bakken kan være halvt fyldt.
› Sørg for, at apparatet er i vater,
så vandet ikke løber ud.
Kanterne på køle-/
fryseskabets kabinet, der
kommer i kontakt med
lågens pakning, er varme
ved berøring
Dette er ikke en fejl.
Dette er normalt i varmt vejr og
når kompressoren kører.
Lyset fungerer ikke
Pæren skal måske udskiftes.
Apparatet kan være i On/standbytilstand.
Motoren synes ikke at
køre ret meget
22
Motorens kørselstid afhænger af
forskellige ting: antallet af gange
lågen åbnes, mængden af
opbevarede madvarer,
rumtemperaturen samt
indstillingen af termostaterne.
› Kontrollér, at
beskyttelsesanordningerne og
sikringerne i hjemmets el-anlæg
virker korrekt.
› Kontrollér, om strømkablet er sat
i en stikkontakt med den korrekte
spænding
› Hvis lysdioderne går i stykker
skal bruger kontakte
serviceafdelingen, for at skifte
dem ud med andre af samme
type, der kun kan erhverves hos
vores servicecentre eller
autoriserede forhandlere.
› Kontrollér at apparatets
betjeningsanordninger er justeret
korrekt.
› Kontrollér om der netop lagt en
større mængde madvarer
apparatet.
› Kontrollér, at lågen ikke bliver
åbnet for tit.
› Kontrollér, at lågen lukker
ordentligt.
DA
Temperaturen er for høj
Der kan være forskellige årsager
(se “Løsning”)
› Kontrollér, at kondensatoren (på
apparatets bagside) er fri for støv.
› Kontrollér, at lågen er lukket
korrekt.
› Kontrollér, at lågens pakninger
sidder korrekt.
› På varme dage, eller hvis lokalet
er varmt, kører motoren i længere
tid.
› Hvis lågen har været åbnet
hyppigt, eller hvis der er anbragt
store mængder af madvarer,
kører motoren i længere tid for at
køle det indre af apparatet ned.
Lågerne åbner og lukker
ikke korrekt
Der kan være forskellige årsager
(se “Løsning”)
› Kontrollér, at madvareemballage
ikke blokerer lågen.
› Kontrollér, at skåle, hylder,
skuffer og ismaskinen er på plads.
› Kontrollér, om lågens pakning er
ren og ikke klæber.
› Sørg for, at apparatet er i vater.
23
SERVICEAFDELING
FØR SERVICEAFDELINGEN
KONTAKTES
1.
Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen
ved at følge anvisningerne i afsnittet
FEJLFINDINGSOVERSIGT.
2.
Sluk og tænd igen for apparatet, for at
kontrollere om fejlen er afhjulpet.
KONTAKT DEN NÆRMESTE SERVICEAFDELING,
HVIS FEJLEN STADIG FOREKOMMER EFTER DE
OVENSTÅENDE KONTROLLER
Ring til det anførte nummer i garantibeviset, eller
følg anvisningerne på hjemmesiden www.
whirlpool.eu, for at få assistance.
Oplys venligst:
• En kort beskrivelse af fejlen;
• Apparatets type og model;
• Servicenummer (nummeret efter Service på
typeskiltet). Servicenummeret står også i
garantibeviset.
• Din fulde adresse;
• Dit telefonnummer.
Hvis det er nødvendigt at reparere apparatet,
kontaktes et autoriseret servicecenter (som garanti
for brug af originale reservedele og en korrekt
reparation).
24
DA
7
SERVICE
25
1.
4
stk.
C
B
A
1
stk.
1
stk.
D
1
stk.
min.
50 mm
2.
26
3.
4.
DA
5.
6.
A
27
7.
9.
28
8.
10.
DA
11.
29
12.
13.
14.
15.
A
30
16.
17.
DA
B
18.
19.
A
A
B
31
DA
400010777720
Whirlpool® Registreret varemærke/TM varemærke, der tilhører gruppen af Whirlpool selskaber © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Alle rettigheder forbeholdes - http://www.whirlpool.eu
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising