Whirlpool | BL SG7108V MB | Setup and user guide | Whirlpool BL SG7108V MB пайдаланушы нұсқаулығы

Whirlpool BL SG7108V MB пайдаланушы нұсқаулығы
КІР ЖУҒЫШ МАШИНА
Қысқаша нұсқаулығы
WHIRLPOOL ӨНІМІН САТЫП АЛҒАНЫҢЫЗҒА РАХМЕТ.
Толығырақ көмек алу үшін, құрылғыңызды
www.whirlpool.eu/register
сайтына тіркеңіз
Аспапты пайдалану алдында Денсаулық пен Қауіпсіздік нұсқаулығын мұқият оқыңыз.
Машинаны пайдалану алдында тасымалдау болттарын босату қажет. Оларды босату
туралы толық нұсқаулар алу үшін Орнату нұсқаулығы бөлімін көріңіз.
БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8
9
“Қосу/Өшіру” түймесі
Бағдарлама таңдағыш
“Іске қосу/Уақытша тоқтату” түймесі
“Айналдыру” түймесі
“Қарқынды жуу” түймесі
“Clean+” түймесі
“Іске қосу кідірісі” түймесі
“FreshCare+” / “Құлыптау“ түймесі
“Температура” түймесі
ДИСПЛЕЙ ИНДИКАТОРЛАРЫ
Есік жабулы
“FreshCare+” қосылған
Іске қосу кідірісі қосылған
Key lock (Құлыптау) қосылған
+1
1
KZ
2
+2
+3
3
2
Жуу кезеңі
Циклдің жуу кезеңін көрсетеді
Ақаулық: Call Service (Қонырау шалу орталығы)
Ақаулықтарды жою бөлімінде анықталған
Ақаулық: Water filter clogged (Суға арналған
сүзгісі толық)
Су ағызып шықпайды; су сүзгісі құлыпталуы мүмкін
Ақаулық: No water
(Суы жоқ)
Жоқ немесе жеткіліксіз су құятын.
Ақаулықты бір түрі жағдайда“АҚАУЛЫҚТЫ
АНЫҚТАУ“ БӨЛІМІНДЕ көріңіз
1
3 4 5
6 7
Кір жуғыш машина аз көпіретін синтетикалық жуу құралдарын пайдалана отырып тоқыма бұйымдарды жууға, сондай-ақ тұрмыстық жағдайда кірді шаюға
және сығуға арналған. Бұйымдарды өңдеу бойынша барлық операция жүктелген бағдарламаға сәйкес автоматты түрде орындалады.
БАҒДАРЛАМА СЫЗБАСЫ
Макс жүктеме 7 Кг
Жуғыш құралдары мен жуғыш
қоспалары
Өшірулі режимдегі қуат шығыны 0,5 Вт / қосулы режимінде 8 Вт
Бағдарлама
Температуралары
Орындамау
Ауқымы
Макс. айналу
жылдамдығы
(айн/мин)
Макс
жүктеме
(кг)
Ұзақтылығы
(Минуттар)
Алдын
ала жуу
Негізгі Жұмсарту
жуу
құралы
Ұсынылған жуғыш
құралдары
Ұнтақ
Сұйықтық
Смешанное (Араласқан)
40°C
- 40°C
1000
3.5
***
–


–

Белый хлопок (Ақ)
60°C
- 90°C
1000
7.0
***
 (90°C)




Хлопок (Мақта)
40°C
- 60°C
1000
7.0
220
–




1000
7.0
260
–




Хлопок эко ( Мақта ЭКО)
60°C
40°C - 60°C
Спорт (Спорт)
40°C
- 40°C
600
3.5
***
–


–

Пух/перо (Мамық көрпе)
30°C
- 30°C
1000
2
***
–


–

Оcвежить паpом (Бу жаңарту)
Отжим и слив (Айналдыру &
Ағызу)
Полоскание и Отжим
(Жуу & Айналдыру)
Быстpая 30' (Жылдам 30’)
–
–
–
1.5
***
–
–
–
–
–
–
–
1000
7.0
***
–
–
–
–
–
–
–
1000
7.0
***
–
–

–
–
30°C
- 30°C
800
3
***
–


–

Цветное 15° (Colours 15°)
15°C
15°C
1000
3.5
***
–


–

Шерсть (Жүн)
40°C
- 40°C
800
1.5
***
–


–

Деликатная (Сыпайы)
30°C
- 30°C
–
1
***
–


–

Синтетика (Синтетика)
40°C
- 60°C
1000
4
***
–




 Мөлшерлеу қажет  Мөлшерлеу міндетті емес
Мақта ЭКО - Жуу циклын EN 60456 стандартына сәйкес тексеріңіз:
температурасы 60°C болатын Мақта ЭКО жуу циклін орнатыңыз.
Барлық Сынау Институттарға арналған температурасы 40°C болатын Мақта жуу
циклін орнатыңыз.
Бұл мәліметтер сіздің үйіңіздің су температураның, су қысымы өзгерсітер
жағдайларға байланысы. Бағдарламағаның шамамен ұзындығы мағыналары,
бағдарламаның параметрлерсіз әдепкі қалпы бойынша теңшелімге жатады.
***Бағдарламаның ұзындығы дисплейде көрсетіледі.
6th Sense - сенсорлық технологиясы сіздің жуу бағдарламасының су, энергетикалық
және ұзақтығын бейімделеді.
ӨНІМ СИПАТТАМАСЫ
ЖУУ ҚҰРАЛЫНЫҢ ДОЗАТОРЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Жұмыс үстелі
Жуу құралының дозаторы
Басқару панелі
Есік тұтқасы
Есік
Су сүзгісі - табаның астында
Негізі (алынбалы)
Реттелмелі аяқтар (4)
1.
2.
3.
4.
5.
7.
6.
8.
Негізгі жуу бөлімі

Негізгі жуу, дақ кетіргіш немесе су
жұмсартқыштың арналған жуғыш заттары.
B A
Сұйық жуғыш затқа арналған дұрыс мөлшерлеу
үшін алмалы-салмалы пластик бөлім А
(жабдықталады) пайдалану ұсынылады. Егер
ұнтақ жуғышты пайдаланып жатсаңыз, кертікке
B бөлімін салыңыз.
Алдын ала жуу бөлімі
Алдын ала жуу құралы.
Жұмсарту құралы бөлмесі
Киім үшін кондиционері. Сұйық крахмал
Жұмсарту құралын немесе крахмал ерітіндісін "макс" деңгейіне дейін
құйыңыз.
Босату түймесі 
Науасын тазалау үшін алуға басыңыз.
БАҒДАРЛАМАЛАР
Киімге лайықты бағдарламаны таңдау үшін киімнің
күтім белгілерінде көрсетілген нұсқауларды
орындаңыз. Ванна белгісінде берілген мән киімді жууға
болатын ең жоғарғы рұқсат етілген температура.
Смешанное (Араласқан)
Мақтадағы, зығырдағы, синтетика талшықтарындағы және аралас
талшықтардағы аз мөлшерден қалыпты мөлшерге дейін бүлінген созылғыш
киімдерді жууға арналған .
Белый хлопок (Ақ)
Қалыптыдан қатты мөлшерге дейін кірлеген орамалдар, іш киім, асүй
заттары сияқты қатты мақталы және зығыр киімді жууға арналған. Тек қана
температура 90°C таңдалған болса батапқы жуу кезенің алдында, цикл
алдын ала жуу процессін орындайды. Осы жағдайда, алдын ала жуу және
басты жуу процесстің екеунің жуғыш құралын бөліміне салуға ұсынамыз.
Хлопок (Мақта)
Әдетте, қатты кірленген және нық мақта маталар үшін.
Хлопок эко ( Мақта ЭКО)
Қалыпты кірлеген мақта киімдерді жууға арналған. 40°C және 60°C
температураларда бұл – қалыпты мақта бағдарламасы және су мен қуат
үнемі үшін ең тиімді.
Спорт (Спорт)
Қатты емес кірленген спорт киімін жуу үшін (спорттық костюмдер, шолақ
шалбар, т.б.). Ең жоғары нәтижелер үшін ‘‘PROGRAMME CHART‘‘ тарауында
белгіленген максималды жүктеме мағынасын арттыруына жол бермеу
ұсынамыз. Біз сұйық жуғышты пайдалануға және жарты жүктемеге сәйкес
мөлшерді қосуға ұсынамыз.
Пух/перо (Мамық көрпе)
Мамық көрпені, қос немесе бір көрпелер, жастықтар және мамықтан
жасалған сырт киім сияқты заттарды жууға арналған. Осында мамықтан
жасалған заттарды жүктеп алу үшін ішіне бүктелген шеттері және барабан
көлемінен ¾жәрің аспауы тиіс болу керек. Оңтайлы нәтижеге жету үшін, біз
сұйық жуғышты пайдалануға ұсынамыз.
Оcвежить паpом (Бу жаңарту)
Бұл бағдарлама жаман иісті кетіріп, талшықтарды жұмсарту арқылы
киімдерді жаңғыртады (1.5 кг, шамамен 3 зат). Құрғақ заттарды ғана салып
(кір емес), “Бу жаңарту” бағдарламасын таңдаңыз. Цикл аяқталған кезде
киімдер дымқыл болады, сондықтан оларды іліп қою керек. “Бу жаңарту”
бағдарламасы үтіктеуді жеңілдетеді.
! Жүн немесе жібек киімдермен қолданбау керек.
! Жұмсартқыш немесе жуғыш зат қоспаңыз.
Отжим и слив (Айналдыру & Ағызу)
Жүкті айналдырады да, суды ағызып жібереді. Тығыз киімдер үшін. Егер сіз
айналу циклін пайдаланбайсыз, машина тек қана суды түсіреді
Полоскание и Отжим (Жуу & Айналдыру)
Шаяды және сосын айналдырады. Тығыз киімдер үшін.
Быстpая 30’ (Жылдам 30’)
Аздап кірлеген киімдерді жылдам жууға арналған. Бұл цикл уақыт пен қуатты
үнемдей отырып, тек 30 минутқа созылады.
Цветное 15° (Colours 15°)
Бұл цикл салқын суда (15°C) жуып түстерді қорғауға арналған және
суды қайнату үшін энергияны үнемделіп пайдалануға сондай- ақ жудын
қанағаттанарлық нәтижеге жетуге мүмкіндік береді. Аздап кірленген,
тозған киімдер үшін жарамды. Бұл цикл 40 °C салыстырмалы тек 15 °C
температурада жуу нәтижесін ұсынады.
Шерсть (Жүн)
«Жүн» бағдарламаны барлық жүн заттарға сонымен қатар "тек қолмен жуу"
белгіленген заттарды жуу үшін пайдалануға болады. Ең жоғары нәтижелер
үшін, арнайы жуғыштарды және белгіленген макс кг кір жүктемесінің
көрсеткіштерді аспай пайдалаңыз.
Деликатная (Сыпайы)
Ерекше нәзік киімдерді жууға арналған. Киімдерді жумас бұрын сыртын ішіне
айналдырып салыңыз.
Синтетика (Синтетика)
Синтетикалық талшықтардан (полистер, полиакриль, вискоз, т.б. сияқты)
немесе мақтадан/синтетикалық қоспалардан жасалған синтетикалық
кірлеген киімдерді жууға арналған.
АЛҒАШҚЫ РЕТ ПАЙДАЛАНУ
Өндіруші қалдықтарды алып тастау үшін “Мақта” бағдарламаны 60°C
температурада таңдаңыз. Жоғары қуатты ағартқыштың кішкентай мөлшерін
жуу құралы дозаторының негізгі жуу бөліміне қосыңыз (шамалы ластанған
киімдерге арналған жуу қоспасы өндірушісімен максимум 1/3 мөлшері
ұсынылады). Ешбір киімді қоспай бағдарламаны іске қосыңыз.
КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ
“HINTS AND TIPS” (КЕҢЕСТЕР ЖӘНЕ ҰСЫНЫСТАР) бөліміндегі
ұсыныстарға сәйкес киімді дайындаңыз. Кірді жүктеп алып, есікті жабыңыз,
су арнасын ашып және машинаны қосу үшін үшін “Қосу/Өшіру” түймесіне
басып, “Іске қосу/Уақытша тоқтату”
түймесі жыпылықтай бастайды.
Бағдарлама таңдағышты қалаған бағдарламаға бұраңыз және сізге керек
опцияны таңдаңыз. Температура және айналдыру жылдамдығы «Т-pa
C°» түймесің немесе «Скорость oтжима» түймесің басу арқылы өзгерте
аласыз. Жуу құралының дозаторың шығарып және жуу құралын (және
қосқыштарды/жумсағыштарды) қосыңыз. Жуу құралы бумасындағы дозалау
ұсыныстарын қараңыз. Жуу құралының дозаторың жауып және “Іске қосу/
Уақытша тоқтату”
түймесін басыңыз. “Іске қосу/Уақытша тоқтату”
түймесі жанады және есік жабылады.
ҚОСУЛЫ БАҒДАРЛАМАНЫ УАҚЫТША ТОҚТАТУ
Жуу циклін тоқту үшін “Іске қосу/Уақытша тоқтату”
түймесін басыңыз;
индикатор сөнеді және ескерту уақыты дисплейде жыпылықтайды.
Тоқтатқан уақыттан жуу циклін жалғастыру үшін түймесің қайтадан басыңыз.
КЕРЕК БОЛСА, ЕСІКТІ АШЫҢЫЗ
Бағдарламаны басталғаннан кейін, индикатор “Door locked” (Есік жабулы)
есікті ашуға жол жоқ жағдайды көрсетеді. Жуу бағдарламасын іске қосу
кезінде, есік құлыптаулы болып тұрады. Цикл жүріп жатқан кезде есікті ашу
үшін, “Іске қосу/Уақытша тоқтату”
түймесін бағдарламаны тоқтату үшін
басыңыз; Cу деңгейі және/не температура/ тым жоғары емес жағдайда, “Есік
жабулы” индикатор шамы өшеді және сіз есікті ашаласыз. Мысалға кірді
қосу немесе алып тастау үшін. Бағдарламаны қайта жалғастыру үшін “Іске
қосу/Уақытша тоқтату”
түймесін басыңыз.
БАҒДАРЛАМА АЯҚТАЛДЫ
“Door locked” (Есік жабулы) индикатор шамы сөнеді және дисплей “End”
көрсетеді. Машинаны бағдарламаны аяқталған кейін сөндіру үшін “Қосу/
Өшіру” түймесін басыңыз, шамдар өшеді. Егер “Қосу/Өшіру” түймесін
баспасыңыз, жуғыш машина жарты сағаттың ішінде автоматты түрде сөнеді.
Су шүмегін жабыңыз, есігін ашып және кір жуғыш машинаны алып тастаңыз.
Барабанды кептіру үшін есікті ашыңқы қалдырып алаңыз.
ОПИЯЛАР
! Егер таңдаған опция орнатылған бағдарламамен үйлесімсіздік
болса, дыбыстық белгісі (3 рет) сыңғырлайды және индикатор
шамы жанады.
! Егер таңдаған опция алдынғы басқа орнатылған опциямен
үйлесімсіздік болса, тек ең соңғы іріктеу белсенді болып қалады.
Clean+
Clean+ опциясы Сіздің жуғыш қажеттіліктеріне байланысты арнайы
жобалаған 3 түрлі жуғыш деңгейде жұмыс істейді (Қарқынды, Күнделікті
және Жылдам):
Қарқынды
: бұл опция ластану жоғары деңгейін қамтамасыз ету және
ең қиын дақтарды жоюға арналған.
Күнделікті
: бұл опция күнделікті дақтарды жоюға арналған.
Жылдам
: бұл опция жеңіл дақтарды жоюға арналған.
Дoп. полосканиe (Қарқынды жуу)
Бұл опцияны таңдағанда, шаю өнімділігінің артуы мен жуғыш құралының
оңтайлы жоюлуын кепілі. Бұл әсіресе сезгіш теріге пайдалы. Түймесін бір,
екі немесе үш рет басып стандарт шаю циклден кейін қосымша 1 +1, 2 +2
немесе 3 +3 шаю циклің таңдаңыз және жуғыш заттың барлық іздерің жоюға
болады. “Normal rinse” (Оңтайлы шаю) шаю түріне қайта оралу үшін түймесің
басыңыз.
Отсрочка старта (Іске қосу кідірісі)
Таңдалған бағдарламаны кешірек уақытта іске қосылатындай етіп орнату
үшін, қалаған кешіктірілген уақытты орнату түймесін басыңыз. Осы функция
іске қосылған кезде дисплейде
белгісі жанады. Кешігіп іске қосудан бас
тарту үшін, осы түймені дисплейде “0” мәні көрінгенше қайта басыңыз.
FreshCare+
Бұл опция будың түрлендіру арқасында машинаның ішіндегі жағымсыз
иістердің негізгі көздерінің таралуына жол бермей, жуу өнімділігін
арттырады. Бу кезенінең соң, жуғыш машина барабанның баяу аударалу
арқылы айналымдарды жасайды. FreshCare+ опциясы максимум 6 сағат
ұзындылыққа цикл аяқталғанда басталады және сіз оны керек уақытта
басқару панелінде кез келген түймесің басып немесе түймешікті бұрап
тоқтата аласыз.
(*) Есікті ашпас бұрын 5’ минуттай күтіңіз.
Қысқаша нұсқаулығы
Т-pa C° (Температура)
Әр бағдарлама өз температураға белгіленген. Температураны өзгерту үшін, «Тpa C°» түймешігін басыңыз. Шамасы дисплейде пайда болады.
Скорость oтжима (Айналу)
Әр бағдарламаның айналу жылдамдығы белгіленген. Айналу жылдамдығың
өзгерту үшін, «Скорость oтжима» түймешігін басыңыз. Шамасы дисплейде
пайда болады.
Демо режимі
Бұл құрылғы Демо режимі функциямен жабдықталған. Толығырақ
ақпарат алу үшін USER MANUAL/ Demo Mode (ПАЙДАЛАНУШЫ
НҰСҚАУЛЫҒЫ/Демо режимі ) қара.
ТҮЙМЕ ҚҰЛЫПТАУ
Басқару тақтасының құлыптау үшін “Түйме құлыптау”
түймесің шамамен
3 секунд басып ұстап тұрыңыз. Дисплейде жанған
белгісі басқару панелі
құлыпталған мәліметің білдіреді (“Қосу/Өшіру”
түймесінен басқа). Бұл
бағдарламалардың абайсызда өзгеруіне әсіресе балалар құрылғыға жақын
болған кезде жол бермейді. Басқару панелін құлыптан босату үшін “Key lock”
(Түйме құлыптау) түймесің шамамен 3 секунд басып ұстап тұрыңыз.
АҒАРТУ
Кірді ағарту үшін кір жуғыш машинаны “Жуу & Айналдыру” бағдарламаға
орнатыңыз.
машины қосып ол бірінші сумен толтыру циклің толығымен аяқталғанша дейін
күтіңіз (шамамен 2 минуттай). “Іске қосу/Уақытша тоқтату”
түймесін басып,
машинаны тоқтату режиміне орнатыңыз, жуғыш құралдын жәшігін ашып және
алдынғыда алмалы бөлім орнатқан негізгі жуу бөліміне ағартқышты құйыңыз
(орамында белгіленген мөлшерін сақтаңыз). циклды “Іске қосу/Уақытша тоқтату”
түймесін басу арқылы жаңадан бастаңыз.
Қаласаңыз,мата жұмсартқышты жуғыш құралының бөліміне қосуға болады.
КЕҢЕСТЕР ЖӘНЕ ҰСЫНЫСТАР
Киімді сәйкесінше сұрыптау
Талшық/күтім белгісінің түрі (мақта, аралас талшықтар, синтетика, ағаш, қолмен
жуу элементтері). Түс (бөлек түсті және ақ элементтер, жаңа түсті элементтерді
бөлек жуу). Сыпайы (кішкентай элементтерді жуу – нейлон жүктемелері
сияқты – ілмектері бар элементтер – бралар сияқты – мата қалтасында немесе
жастыққапта).
Барлық қалталарды босату
Тиындар немесе жарықтандырғыштар сияқты нысандар киімді зақымдауы мүмкін.
КҮТІП ҰСТАУ & ТАЗАЛАУ
Тазалау және техникалық қызмет үшін жуу машинасын өшіріп
ажыратыңыз. Жуу машинасымен жанғыш сұйықтықтарды
пайдаланбаңыз.
Жуу машинасы сыртын тазалау
Жуу машинасының сыртқы бөлшектерін тазалау үшін ылғалды матаны
пайдаланыңыз. Басқару тақтасын тазалау үшін шыныны немесе жалпы
мақсатқа арналған тазалау құралдарын, ұнтақты немесе ұқсас құралдарды
пайдаланбаңыз – осы заттар басып шығаруға зақым келтіруі мүмкін.
Су көзі шлангісін тексеру
Кіріс шлангісін сызаттарға және сынықтарға тексеріңіз. Зақымдалған жағдайда
Сатылымнан кейінгі қызмет орталығында немесе маман дилерінде бар жаңа
шлангімен ауыстырыңыз. Шлангі түріне байланысты: Егер кіріс шлангісінде
мөлдір қабат болса, түс өзгерістерін тексеріңіз. Егер иә болса, шлангінде кему
болып, оны ауыстырылуы керек.
Су көзі шлангінің торлы сүзгілерді тазалау
Шүмегін жабыңыз да су көзі шлангің босатыңыз. Ішкі торлы сүзгішті тазалап және
су көзінің шлангің шүмегіне қайтадан бұрап бекітіңіз. Жуу машинасының артында
кіріс құбыршекті кері босатыңыз. Тістеуік арқылы торлы сүзгіні жуғыш машинадаң
шешіп тазалаңыз. Торлы сүзгіні орнына салып және келтіру шлангісің қайтадан
бұрап қосыңыз. Кранды қосып және байланыс толығымен су өткізбейтін
жағдайын тексеріңіз.
Су сүзгісін тазалау / қалдық суды төгу
Егер ыстық жуу бағдарламасы пайдаланылса, суды төгу алдында судың
сууын күтіңіз. Су сүзгісінің бітелуіне байланысты жуудан соң суды төгу
мүмкін болмайтын жағдайды болдырмау үшін су сүзгісін жүйелі түрде
тазалаңыз. Егер су төгілмесе, дисплей су сүзгісі бітелгенін көрсетеді.
Негізің бұрауышты пайдаланып алып тастаңыз: негізінің бір жағын қолымен астына
қарай итеріңіз, сосын бұрауышты негізімен алдынғы панельдің саңылауына
итеріп салып және негізін ашуға тырысыңыз. Төгілетін суды жинау үшін кең, тегіс
ыдысты су сүзгісі астына қойыңыз. Су ағып біткенше сүзгіні сағат тіліне қарсы баяу
бұрыңыз. Сүзгіні алып тастамай, суды ағызыңыз. Ыдыс толған кезде, сағат тілі
бойынша бұрып су сүзгісін жабыңыз. Ыдысты босатыңыз. Барлық су төгілгенше
осы процедураны қайталаңыз. Қалған су мөлшерін сіңіретін мақтадан жасалған
матаны су сүзгісі астына қойыңыз. Одан кейін сағат тіліне қарсы бұрау арқылы су
сүзгісін алып тастаңыз. Су сүзгісін тазалау: сүзгідегі қалдықтарды жойып, ағын суда
тазалаңыз. Су сүзгісін салып, негізін қайта орнатыңыз: Сағат тілі бағытында бұрау
арқылы су сүзгісін қайта салыңыз. Барынша бұралғанын тексеріңіз; сүзгі тұтқасы
тік күйінде болуы қажет. Су сүзгісі беріктігін сынау үшін жуу құралы дозаторына
шамамен 1 литр су құюға болады. Одан кейін негізін қайта орнатыңыз.
КЕРЕК- ЖАРАҚТАР
KZ
Келесі керек-жарақтар жуу машинасы үлгісіне қолжетімді
екендігін тексеру үшін Сатылымнан кейінгі қызмет орталығына
хабарласыңыз
Қабаттасып орнату құралдар жинағы сөресі
Бос орынды сақтау және кептіру құралына киім жүктеу және шығару
әрекеттерін жоғары орында жүргізуге жуу машинасы үстіне бекітілетін
кептіру құралымен орындалады.
ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ
Жуу машинасын ешқашан үстінен ұстап көтермеңіз.
Электр тығынын тартып, су арнасын жабыңыз. Есік пен жуу құралы
дозаторы дұрыс жабылғанын тексеріңіз. Су арнасынан кіріс шлангісін
ажыратып, төгу нүктесінен төгу шлангісін алып тастаңыз. Шлангілерден
барлық қалған суды жойып, тасымалдау барысында зақымдалмауы
үшін бектіңіз. Тасымалдау болттарын қайта бекітіңіз. ОРНАТУ
НҰСҚАУЛЫҒЫНДАҒЫ тасымалдау бұрандамаларын жою нұсқауларын кері
ретпен орындаңыз.
САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ
Буып түйілген кір жуғыш машина табиғи түрде желдетілетін, ылғалдығы 80 %-дан
аспайтын жабық жайда сақталуы тиіс.
Кір жуғыш машина ұзақ уақыт бойы қолданылмайтын болса және жылытылатын
жайда сақталса, ішіндегі суды толығымен ағызу керек.
Тасымалдамас бұрын кір жуғыш машинаның барабанына зақым келмеуі үшін,
тасымалдау бұрандаларын машинадағы төлкелерге бекіту керек.
Кір жуғыш машина бір орынға мықтап бекітіліп, кез келген жабық көлікпен тік
қалыпта (жұмыс істеген кездегі қалпы) тасымалдануы тиіс.
Тиеген және түсірген кезде кір жуғыш машинаға механикалық соққы тигізуге
ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.
Техникалық деректері
Үлгі
BL SG7108 V MB
Өлшемдері
ені 59,5 см
биіктігі 83,7 см
тереңдігі 43,5 см
Сыйымдылығы
1 - 7 кг
Электр
қосылымдары
құрылғыға бекітілген техникалық
деректер тақтасын қараңыз
Барабан
сыйымдылығы
48 литр
Айналдыру
жылдамдығы
1000 айналым/мин мәніне дейін
Бұл құрылғы төмендегі ЕО
директиваларына сәйкес келеді:
- EMC - 2014/30/EU (Электр
магниттік үйлесімділік)
- LVD - 2014/35/EU (Төмен кернеу)
- 2012/19/EU (WEEE)
- TC 004/2011, TC 020/2011
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ШЕШУ
Жуғыш машина кейбір жағдайларда дұрыс емес жұмыс жасауын мүмкін. Сатудан кейінгі қызметке хабарласу алдында, егер
мәселені келесі берілген кеңестерді пайдаланып оңай жою мүмкіндіктер барын тексеруге ұсынамыз.
Мәселелер:
Мүмкін себептері / Жою жолдары:
Машина іске қосылмайды.
•
•
Айыры электр розеткасына салынған емес немесе қосу үшін жеткіліксіз.
Қуат іркілісі орын алған.
Жуу циклі басталмаған.
•
•
•
•
•
Есігі толығымен жабық емес.
“Қосу/Өшіру”
түймесі басылмаған.
“Іске қосу/Уақытша тоқтату”
түймесі басылмаған.
Су арнасын ашылмаған.
“Іске қосу кідірісі” түймесі орнатылған.
Жуғыш машина сумен
толтырмаған (дисплейде “h2o”
хабарлама көрсетіледі). “Beep” әр
5 секунд дыбыс шығарады.
•
•
•
•
•
•
Су кіру шлангі кранға қосылмаған.
Шлангісі бүгіліп қалған.
Су арнасын ашылмаған.
Басты су жеткізуші сөнік.
Қысымы жеткілікті емес.
“Іске қосу/Уақытша тоқтату”
түймесі басылмаған.
•
•
•
•
Төгу шлангісі жер бетінен 65 ден 100 см жоғары орнатылған жоқ.
Төгу шлангісінің ұшы суға батырылған.
Қабырғадағы төгу қосқышында ауа желдеткі жоқ.
Барлық тексерістерді жасап болған кейін проблема жойылмаса, су краның жауып,
кір жуғыш машинаны сөндіріп, Сатудан кейінгі қызметпен хабарласыңыз. Тұрғын
ғимараттың жоғарғы қабаттарының бірінде орналасқан болса, сифон әсері болуы
мүмкін, онда кейде кір жуғыш машина суды үнемі тартады және ағызады. Арнайы
қарсы сифон клапандар осындай проблемаларды болдырмау үшін, дүкендерде
қол жетімді.
•
•
•
Бағдарлама айналу функцияны қоспайды: бірнеше бағдарламада ол қолмен
белсендіріледі.
Ағызу шлангісі бүгіліп қалған.
Су төгетін желісі бітіліп қалған.
Айналу циклі кезеңінде машина
қатты дірілдейді.
•
•
•
Орнату уақытында, барабан дұрыс емес құлпы ашылған болды.
Жуғыш машина көлденең емес.
Жуғыш машина жиһаз бен қабырғаның арасында қысылып тұр.
Кір жуғыш машинаның су ағып
кетуі орын алды.
•
•
•
Су кіру шлангі дұрыс емес бекітілген.
Жуғыш құралының бөлімі бітіліп қалды.
Су кіру шлангі дұрыс емес бұралған.
•
Машинаны сөндіріп, электр қуатының көзінен ажыратыңыз және 1 минуттай күтіп
оны қайтадан қосыңыз.
Егер бұл қате қайталанса, Сатылымнан Кейін қызмет орталығына хабарласыңыз.
Кір жуғыш машина суды үнемі
тартады және ағызады.
Машина суды ағызбайды немесе
айналдырмайды.
Машина бұғатталған және
дисплей қате кодын көрсетіп
жыпылықтатады (мыс. F-01, F-..).
•
•
Тым көп көбік пайда болады.
•
Есік құлыпталды, ақаулық
көрсеткішпен,
немесе жоқсыз,
бағдарлама жасамайды.
•
•
Жуғыш құралы машинамен үйлесімсіз ("кір жуғыш машиналарға арналған",
"қолмен жуу немесе жуғыш машина көмегімен", немесе осы тәрізді нәрсе жазулы
болу керек).
Дәрілік шамадан тыс болды.
Қуат үзілген жағдайда есік құлыпталады. Электр тогы қайта қосылған кезде
бағдарлама автоматты түрде жалғасады.
Жуғыш машина тоқтатылған. Өшу себебі жойылғаннан кейін бағдарлама
автоматты түрде жалғасады.
Сіз ДЕҢСАУЛЫҚ & ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛЫҒЫН, ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫН, ӨНІМ
ҚАҒАЗЫН және ҚУАТ ДЕРЕКТЕРІҢ жүктеу аласыз:
• Біздің веб-сайтымызды қараңыз - http://docs.whirlpool.eu
• QR кодың қолдаңыз
• Кері жағдайда, біздің Сатудан кейінгі қызметіне хабарласыңыз (телефон нөмерің
кепілдеме шарттарда қараңыз). Сатудан кейінгі қызметіне хабарласу кезінде өнімнің
техникалық кестесінде көрсетілген кодтарды хабарлаңыз.
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising