Whirlpool | DFG 051 S EU | Instruction for Use | Whirlpool DFG 051 S EU دليل المستخدم

Whirlpool DFG 051 S EU دليل المستخدم
Οδηγίες χρήσης
EL
TR
AR
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
Περίληψη
Εγκατάσταση, 2-3
Ελληνικά, 1
FA
34 ،‫فارسی‬
Türkçe, 12
23 ،‫عربي‬
Τοποθέτηση και οριζοντίωση
Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις
Προειδοποιήσεις για το πρώτο πλύσιμο
Τεχνικά στοιχεία
Ecodesign Regulation
Περιγραφή της συσκευής, 4
Συνολική εικόνα
Πίνακας χειριστηρίων
Φόρτωση των καλαθιών, 5
Κάτω καλάθι
Καλάθι των μαχαιροπήρουνων
Επάνω καλάθι
Εκκίνηση και χρήση, 6
DFG 051
Εκκίνηση του πλυντηρίου πιάτων
Φόρτωση του απορρυπαντικού
Δυνατότητες πλυσίματος
Προγράμματα, 7
Πίνακας των προγραμμάτων
Γυαλιστικό και αναγεννητικό αλάτι, 8
Φόρτωση του γυαλιστικού
Φόρτωση του αλατιού αναγέννησης
Συντήρηση και φροντίδα, 9
Αποκλεισμός νερού και ηλεκτρικού ρεύματος
Καθαρισμός του πλυντηρίου πιάτων
Αποφυγή δυσάρεστων οσμών
Καθαρισμός των ψεκαστήρων
Καθαρισμός του φίλτρου εισόδου νερού
Καθαρισμός των φίλτρων
Αν απουσιάσετε για μεγάλη χρονική περίοδο
Προφυλάξεις και συμβουλές , 10
Γενική ασφάλεια
Διάθεση
Εξοικονόμηση ενέργειας και σεβασμός του
περιβάλλοντος
Ανωμαλίες και λύσεις, 11
1
Εγκατάσταση
EL
Είναι σημαντικό να διατηρήσετε το εγχειρίδιο αυτό για να
μπορείτε να το συμβουλεύεστε οποιαδήποτε στιγμή. Σε
περίπτωση πώλησης, παραχώρησης ή μετακόμισης,
βεβαιωθείτε ότι παραμένει μαζί με τη συσκευή.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες: υπάρχουν σημαντικές
πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και την ασφάλεια.
Σε περίπτωση μετακόμισης διατηρείτε τη συσκευή σε
κατακόρυφη θέση. Αν χρειαστεί, δώστε της κλίση στο πίσω
μέρος.
Σύνδεση του σωλήνα τροφοδοσίας του νερού
• Σε υποδοχή κρύου νερού: βιδώστε καλά το σωλήνα εισόδου
σε μια βρύση με στόμιο σπειρώματος 3/4 gas. Πριν
βιδώσετε, αφήστε να τρέξει νερό μέχρι αυτό να βγαίνει
διαυγές ώστε οι ενδεχόμενες ακαθαρσίες να μην βουλώνουν
τη συσκευή.
• Σε υποδοχή ζεστού νερού: στην περίπτωση κεντρικής
εγκατάστασης καλοριφέρ, το πλυντήριο πιάτων μπορεί να
τροφοδοτείται με ζεστό νερό δικτύου που δεν ξεπερνάει τη
θερμοκρασία των 60°C.
Βιδώστε το σωλήνα στη βρύση όπως περιγράφεται για την
υποδοχή κρύου νερού.
Η συσκευή αυτή σχεδιάστηκε για οικιακή χρήση ή για
παρόμοιες εφαρμογές, για παράδειγμα:
- χώροι χρησιμοποιούμενοι ως κουζίνα προσωπικού
καταστημάτων, γραφείων και άλλων εργασιακών χώρων
- αγροτικές κατοικίες
- χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων χώρων
φιλοξενίας
- bed and breakfast.
Αν το μήκος του σωλήνα εισόδου δεν είναι επαρκές,
απευθυνθείτε σε ένα ειδικό κατάστημα ή σε εξουσιοδοτημένο
τεχνικό (βλέπε Τεχνική υποστήριξη).
Τοποθέτηση και οριζοντίωση
Προσέξτε να μην παρουσιάζει ο σωλήνας τσακίσματα και
στενώσεις.
1. Αποσυσκευάστε τη συσκευή και ελέγξτε αν έχει υποστεί
ζημιές κατά τη μεταφορά.
Αν έχει υποστεί ζημιές μη τη συνδέετε και επικοινωνήστε με τον
μεταπωλητή.
Η πίεση του νερού πρέπει να κυμαίνεται στις τιμές του
πίνακα Τεχνικών Στοιχείων (βλέπε δίπλα).
Σύνδεση του σωλήνα εκκένωσης του νερού
Συνδέστε το σωλήνα εκκένωσης, χωρίς να τον διπλώσετε, σε
έναν αγωγό αποχέτευσης ελάχιστης διαμέτρου 4 cm.
2. Τακτοποιήστε το πλυντήριο πιάτων κάνοντάς το να κολλήσει
με τα πλαϊνά ή με την πλάτη στα γειτονικά έπιπλα ή στον τοίχο.
Η συσκευή επίσης μπορεί να εντοιχιστεί κάτω από έναν συνεχή
πάγκο εργασίας* (βλέπε φύλλο Συναρμολόγησης).
3. Τοποθετήστε το πλυντήριο πιάτων σε δάπεδο επίπεδο και
ανθεκτικό. Αντισταθμίστε τις ανωμαλίες ξεβιδώνοντας ή
βιδώνοντας τα ποδαράκια μέχρι η συσκευή να οριζοντιωθεί. Μια
επιμελής οριζοντίωση προσδίδει σταθερότητα και αποσοβεί
δονήσεις, θορύβους και μετατοπίσεις.
4*. Για να ρυθμίσετε το ύψος του πίσω ποδαριού, ενεργήστε
στην εξαγωνική ροδέλα κόκκινου χρώματος που υπάρχει στο
πίσω μέρος, στο πρόσθιο, στο κέντρο του πλυντηρίου πιάτων,
με ένα εξαγωνικό κλειδί ανοίγματος 8 mm, στρέφοντας
δεξιόστροφα για την αύξηση του ύψους και αριστερόστροφα για
τη μείωση. (βλέπε συνημμένο φύλλο οδηγιών εντοιχισμού)
Ο σωλήνας εκκένωσης θα πρέπει να είναι σε ένα ύψος μεταξύ
40 και 80 cm από το δάπεδο απόθεσης του πλυντηρίου πιάτων
(A).
Πριν συνδέσετε το σωλήνα εκκένωσης του νερού στο σιφώνιο
του νεροχύτη, αφαιρέστε το πλαστικό πώμα (B).
Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις
Ασφάλεια κατά του πλημμυρίσματος
Η προσαρμογή των ηλεκτρικών και υδραυλικών συνδέσεων
για την εγκατάσταση πρέπει να διενεργηθεί μόνο από
εξειδικευμένο προσωπικό.
Το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει να ακουμπάει σε
σωλήνες ή στο ηλεκτρικό καλώδιο.
Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο διανομής του
νερού χρησιμοποιώντας νέους σωλήνες.
Μη χρησιμοποιείτε τους παλιούς σωλήνες.
Οι σωλήνες εισόδου και αδειάσματος του νερού και το ηλεκτρικό
καλώδιο μπορούν να είναι στραμμένα προς τα δεξιά ή προς τα
αριστερά για να επιτρέπουν την καλύτερη εγκατάσταση.
2
Για να διασφαλίσετε την αποτροπή πλημμυρίσματος, το
πλυντήριο πιάτων:
- διαθέτει ένα σύστημα που διακόπτει την είσοδο του νερού
στην περίπτωση ανωμαλιών ή απωλειών στο εσωτερικό του.
Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν μια εφεδρική διάταξη ασφαλείας
New Acqua Stop*, που εγγυάται την αποτροπή
πλημμυρίσματος ακόμη και σε περίπτωση θραύσης του σωλήνα
τροφοδοσίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤEΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ!
Ο σωλήνας τροφοδοσίας νερού δεν πρέπει, σε καμία
περίπτωση, να κόβεται αφού περιέχει μέρη υπό τάση.
* Υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα
Ηλεκτρική σύνδεση
Ταινία κατά του συμπυκνώματος*
Πριν βάλετε το βύσμα στην ηλεκτρική πρίζα, βεβαιωθείτε ότι:
• η πρίζα διαθέτει γείωση και τηρεί τις εκ του νόμου
προδιαγραφές
• Η πρίζα να είναι σε θέση να υφίσταται το μέγιστο φορτίο
ισχύος της μηχανής, όπως αναφέρεται στην ταμπελίτσα
χαρακτηριστικών πίσω από την πόρτα (βλέπε κεφάλαιο
Περιγραφής του πλυντηρίου πιάτων).
• η τάση τροφοδοσίας να κυμαίνεται μεταξύ των τιμών που
αναφέρονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών πίσω από την
πόρτα.
• η πρίζα είναι συμβατή με το βύσμα της συσκευής. Σε αντίθετη
περίπτωση, ζητήστε την αντικατάσταση του βύσματος από
εξουσιοδοτημένο τεχνικό (βλέπε Τεχνική υποστήριξη). Μη
χρησιμοποιείτε προεκτάσεις ή πολύπριζα.
Αφού εντοιχίσετε το πλυντήριο πιάτων ανοίξτε την πόρτα και
κολλήστε τη διαφανή λωρίδα κάτω από το ξύλινο ράφι για να το
προστατεύει από ενδεχόμενο συμπύκνωμα.
Με την εγκατάσταση της συσκευής, το ηλεκτρικό καλώδιο
και η ηλεκτρική πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα.
Προειδοποιήσεις για το πρώτο πλύσιμο
Μετά την εγκατάσταση, αμέσως πριν το πρώτο πλύσιμο, γεμίστε
τελείως με νερό το ρεζερβουάρ αλατιού και προσθέστε περίπου 1
Kg αλατιού (βλέπε κεφάλαιο Γυαλιστικό και αναγεννητικό αλάτι):
είναι φυσικό το νερό να ξεχειλίσει. Επιλέξτε το βαθμό
σκληρότητας του νερού (βλέπε κεφάλαιο Γυαλιστικό και
αναγεννητικό αλάτι). Μετά τη φόρτωση του αλατιού το ενδεικτικό
φωτάκι ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ* σβήνει.
Η μη πλήρωση του δοχείου αλατιού μπορεί να προκαλέσει τη
βλάβη της διάταξης αποσκλήρυνσης του νερού και του
θερμαντικού στοιχείου.
Το καλώδιο δεν πρέπει να παρουσιάζει τσακίσματα ή
συμπιέσεις.
Τεχνικ στοιχε α
Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει χαλάσει, πρέπει να
αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή ή από την Υπηρεσία
Τεχνικής Υποστήριξης, ώστε να προλαμβάνεται κάθε κίνδυνος.
(Βλέπε Τεχνική Υποστήριξη)
ιαστ σει
Χωρητικ τητα
Π εση νερο
τροφοδοσ α
Τ ση τροφοδοσ α
Η Επιχείρηση αποποιείται κάθε ευθύνης αν οι κανόνες
αυτοί δεν τηρούνται.
Ολικ
απορροφο
ισχ
ενη
Ασφ λεια
ΠλÜτοò cm 60
Ύ ψοò cm 85
ΒÜθοò cm 60
12 στÜνταρ σερβßτσια
0,05 χ 1MPa (0.5 χ 10 bar)
7,25 – 145 psi
ΒλÝπε ταìπελßτσα χαρακτηριστικþν
ΒλÝπε ταìπελßτσα χαρακτηριστικþν
ΒλÝπε ταìπελßτσα χαρακτηριστικþν
ΑυτÞ η συσκευÞ εßναι σýìφωνη ìε
τιò ακüλουθεò ΚοινοτικÝò Οδηγßεò:
-2006/95/EC (ΧαìηλÞ ΤÜση)
- 2004/108/EC (ΗλεκτροìαγνητικÞ
Συìβατüτητα)
- 2005/32/EC (Comm. Reg.
1275/2008) (Ecodesign)
- 97/17/EC (ΕτικÝτεò)
-2002/96/EC
ECODESIGN REGULATION
Κύκλος πλυσίματος ECO είναι το στάνταρ πρόγραμμα στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα της ενεργειακής ετικέτας. Ο κύκλος αυτός
είναι κατάλληλος για το πλύσιμο σκευών συνηθισμένης ρυπαρότητας και είναι το πιο αποδοτικό πρόγραμμα από την άποψη της
κατανάλωσης ενέργειας και νερού για αυτού του είδους τα σκεύη. Για μικρότερη κατανάλωση να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων με
πλήρες φορτίο.
Κατανάλωση σε stand-by: Κατανάλωση left-on mode: 3 W – κατανάλωση off mode: 1,3 W
Πίνακας με καταναλώσεις για τους κύριους κύκλους
ΕΝΤΑΤΙΚΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ
ΣυνθÞκεò στÜνταρ*
ΚατανÜλωση
ΚατανÜλωση
ΕνÝργειαò
νεροý (l/ κýκλο)
(KWh/κýκλο)
1,60
16
1,30
16
ÄιÜρκεια
(min/ κýκλο)
ΣυνθÞκεò χρÞστη**
ΚατανÜλωση ΕνÝργειαò
(KWh/ κýκλο)
ΚατανÜλωση
νεροý (l/ κýκλο)
ÄιÜρκεια
(min/ κýκλο)
150
120
1,40
1,10
15
15
135
110
* Τα δεδομένα του προγράμματος είναι εργαστηριακές τιμές μέτρησης που προέκυψαν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή EN
50242.
** Τα δεδομένα προέκυψαν διενεργώντας μετρήσεις σε συνθήκες χρησιμοποίησης και φόρτωσης σκευών χρήστη.
3
EL
Περιγραφή της
συσκευής
EL
Συνολική εικόνα
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Καλάθι επάνω
Ψεκαστήρας επάνω
Κάλυμμα
Ρυθμιστής ύψους καλαθιού
Κάτω καλάθι
Ψεκαστήρας κάτω
Καλάθι μαχαιροπήρουνων
Φίλτρο πλυσίματος
Ρεζερβουάρ αλατιού
Λεκανίτσες απορρυπαντικού και ρεζερβουάρ
γυαλιστικού
Πινακίδα χαρακτηριστικών
Πίνακας χειριστηρίων***
Πίνακας χειριστηρίων
Επιλογέας
προγραμμάτων
Πλήκτρο On-Off/
Reset
Ενδεικτικό φωτάκι
Πλυσίματος
Ενδεικτικό φωτάκι
Στεγνώματος
Κουμπί και ενδεικτικό
φωτάκι Εκκίνησης/
Παύσης
Ενδεικτικό φωτάκι
Απουσία Αλατιού*
Ενδεικτικό φωτάκι Τέλους
προγράμματος
*** Μόνο στα μοντέλα με πλήρη εντοίχιση
* Υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα.
Ο αριθμός και ο τύπος προγραμμάτων και δυνατοτήτων ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο του πλυντηρίου πιάτων.
4
Φόρτωση των καλαθιών
Πριν φορτώσετε τα καλάθια, απομακρύνετε από τα σκεύη τα
υπολείμματα τροφών και εκκενώστε ποτήρια και κούπες από
υπολείμματα υγρών.
Αφού φορτώσετε, ελέγξτε αν οι ψεκαστήρες στρέφονται
ελεύθερα.
Επάνω καλάθι
EL
Φορτώστε τα ντελικάτα και ελαφρά σκεύη: ποτήρια, κούπες,
πιατάκια, χαμηλές σαλατιέρες.
Κάτω καλάθι και καλαθάκι μαχαιροπίρουνων
Το κάτω καλάθι μπορεί να περιέχει κατσαρόλες, καπάκια, πιάτα,
σαλατιέρες, σκεύη, κλπ.Πιάτα και σκεύη μεγάλα τακτοποιούνται
κατά προτίμηση στα πλαϊνά του καλαθιού.
Κινητά πλαίσια σε μεταβλητή θέση
Ορισμένα μοντέλα πλυντηρίων πιάτων, διαθέτουν τομείς
ανακλινόμενους*, αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κατακόρυφη
θέση για την τακτοποίηση των πιάτων ή σε θέση οριζόντια για την
τακτοποίηση κατσαρολών, σαλατιέρων και τηγανιών.
Τα κινητά πλαίσια μπορούν
να τοποθετούνται σε δύο
διαφορετικά ύψη για τη
βελτιστοποίηση της
διευθέτησης των σκευών
στο χώρο του καλαθιού. Τα
ποτήρια με πόδια μπορούν
να τοποθετούνται στα
κινητά πλαίσια, εισάγοντας
το στέλεχος του ποτηριού
στιςσχετικές εσοχές.
Ρύθμιση του ύψους του επάνω καλαθιού
Για τη διευκόλυνση της τακτοποίησης των σκευών, μπορείτε να
τακτοποιήσετε το επάνω καλάθι σε θέση ψηλή ή χαμηλή.
Είναι θεμιτό να ρυθμίσετε το ύψος του επάνω καλαθιού
με ΚΑΛΑΘΙ ΑΔΕΙΟ.
Ποτέ μη σηκώνετε ή κατεβάζετε το καλάθι προς τη μια μόνο
πλευρά.
Το καλάθι των μαχαιροπήρουνων μπορεί να είναι διαφορετικού
τύπου, αποσυναρμολογούμενο ή ανάλογα με τα μοντέλα των
πλυντηρίων πιάτων: Το μη αποσυναρμολογήσιμο καλάθι πρέπει να
τοποθετείται μόνο στο πρόσθιο μέρος του κάτω καλαθιού.
Αμφότερα διαθέτουν
πλαίσια επάνω για
καλύτερη τακτοποίηση
των σκευών.
Τα μαχαίρια και τα σκεύη με αιχμηρά άκρα πρέπει να
τοποθετούνται στο καλάθι των μαχαιροπήρουνων με τις μύτες
στραμμένες προς τα κάτω ή να τοποθετούνται στο επάνω
καλάθι σε οριζόντια θέση.
Συνιστάται η χρήση σκευών κατάλληλων για πλύσιμο σε
πλυντήριο πιάτων.
* Υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα. Ποικίλουν σε αριθμό και
θέση.
Ανοίξτε τα στοπ των οδηγών του καλαθιού
δεξιά και αριστερά και βγάλτε το καλάθι.
Τακτοποιήστε το ψηλά ή χαμηλά, κυλήστε
το κατά μήκος των οδηγών μέχρι εισέλθουν
και οι πρόσθιες ροδέλες και κλείστε τα στοπ
(βλέπε εικόνα).
Αν το καλάθι διαθέτει λαβές Dual
Space* (βλέπε εικόνα), βγάλτε το
επάνω καλάθι στο τέλος διαδρομής,
πιάστε τις λαβές στα πλαϊνά του
καλαθιού και κινήστε προς τα πάνω ή
προς τα κάτω. Αφήστε να πέσει το
καλάθι συνοδεύοντάς το.
Σκεύη ακατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο
πιάτων
• Ξύλινα αντικείμενα, με ξύλινη ή κεράτινη λαβή ή με κολλημένα
μέρη.
• Αντικείμενα αλουμινίου, χαλκού, μπρούντζου, κασσίτερου ή από
καλάι.
• Σκεύη από μη θερμοανθεκτικό πλαστικό.
• Πορσελάνες αντικέ ή με χειροποίητη διακόσμηση.
• Ασημένια αντικέ. Τα ασημένια μη αντικέ, αντίθετα, μπορούν να
πλυθούν με ένα απαλό πρόγραμμα και αφού βεβαιωθείτε ότι
δεν είναι σε επαφή με άλλα μέταλλα.
5
Εκκίνηση και χρήση
EL
Εκκίνηση του πλυντηρίου πιάτων
1. Ανοίξτε τη βρύση του νερού.
2. Πατήστε το κουμπί ΑΝΟΙΚΤΟ-ΚΛΕΙΣΤΟ: όλα τα
ενδεικτικά φωτάκια στον πίνακα χειρισμού φωτίζονται για
μερικά δευτερόλεπτα.
3. Ανοίξτε την πόρτα και δοσολογήστε το απορρυπαντικό
(βλέπε παρακάτω).
4. Φορτώστε τα καλάθια (βλέπε Φόρτωση των καλαθιών)
και κλείστε την πόρτα.
5. Επιλέξτε το πρόγραμμα στρέφοντας τον επιλογέα
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ δεξιόστροφα: κάνετε να
συμπέσει η ένδειξη με τον αριθμό ή το σύμβολο του
προγράμματος. Το σχετικό ενδεικτικό φωτάκι για το
κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ πάλλεται.
6. Επιλέξτε τις δυνατότητες πλυσίματος* (βλέπε δίπλα).
7. Εκκινήστε πιέζοντας το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ, το
ενδεικτικό φωτάκι σταματάει να πάλλεται και αποκτά
σταθερό φως. Το άναμμα του ενδεικτικού φωτός σχετικού
με το πλύσιμο ειδοποιεί για την έναρξη του
προγράμματος.
8. Στο τέλος του προγράμματος φωτίζεται το ενδεικτικό
φωτάκι ΤΕΛΟΥΣ (φως σταθερό). Σβήστε τη συσκευή
πιέζοντας το κουμπί ΑΝΟΙΚΤΟ-ΚΛΕΙΣΤΟ, κλείστε τη
βρύση του νερού και βγάλτε το βύσμα από την ηλεκτρική
πρίζα.
9. Περιμένετε μερικά λεπτά πριν βγάλετε τα σκεύη, για να
μην καείτε. Αδειάστε τα καλάθια αρχίζοντας από το κάτω.
- Για να μειωθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας, σε ορισμένες περιστάσεις ΜΗ χρήσης,
η μηχανή σβήνει αυτόματα.
Τροποποίηση ενός προγράμματος σε εξέλιξη
Αν έχει επιλεγεί ένα εσφαλμένο πρόγραμμα μπορείτε να το
τροποποιήσετε, αρκεί να έχει μόλις ξεκινήσει: με την
εκκίνηση του πλυσίματος, για να αλλάξετε κύκλο σβήστε τη
μηχανή πιέζοντας παταρεταμένα το κουμπί ON/OFF/
Reset, ανάψτε τη πάλι με το ίδιο κουμπί και επιλέξτε εκ
νέου πρόγραμμα και επιθυμητές δυνατότητες.
Φόρτωση του απορρυπαντικού
Το καλό αποτέλεσμα του πλυσίματος εξαρτάται και
από τη σωστή δοσολογία του απορρυπαντικού,
υπερβάλλοντας δεν έχετε καλύτερο πλύσιμο και
επιβαρύνετε το περιβάλλον.
Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό για
πλυντήριο πιάτων.
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ απορρυπαντικά για πλύσιμο
στο χέρι.
Υπερβολική χρήση απορρυπαντικού μπορεί να
αφήσει υπολείμματα αφρού στο τέλος του κύκλου.
Η χρήση παστίλιας συνιστάται μόνο στα μοντέλα
όπου υπάρχει η δυνατότητα ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ.
Οι καλύτερες επιδόσεις πλυσίματος και
στεγνώματος, επιτυγχάνονται μόνο με τη χρήση
απορρυπαντικού σε σκόνη, υγρού γυαλιστικού και
αλατιού.
λεκανίτσα A:Απορρυπαντικό για πλύσιμο
λεκανίτσα Β: Απορρυπαντικό για πρόπλυση
1. Ανοίξτε το καπάκι C πιέζοντας
το κουμπί D.
2. Δοσολογήστε το
απορρυπαντικό
συμβουλευόμενοι τον Πίνακα
των προγραμμάτων:
• σε σκόνη: λεκανίτσες A και B.
• παστίλιες: όταν το πρόγραμμα
απαιτεί 1, βάλτε την στη
C
λεκανίτσα Α και κλείστε το καπάκι. ταν απαιτούνται 2,
βάλτε τη δεύτερη στο βάθος του κάδου.
3. Απομακρύνετε τα υπολείμματα του απορρυπαντικού
από τα άκρα της λεκανίτσας και κλείστε το καπάκι μέχρι να
ακουστεί το κλικ.
D
A
B
Προσθήκη άλλων σκευών
Πατήστε το κουμπί Εκκίνηση/Παύση, (το φως του
κουμπιού πάλλεται). Ανοίξτε την πόρτα προσέχοντας στην
έξοδο ατμού και βάλτε τα σκεύη. Πιέστε το κουμπί
Εκκίνηση/Παύση (φως σταθερό): ο κύκλος
επαναλαμβάνεται.
Πιέζοντας το κουμπί Εκκίνηση/Παύση για να θέσετε τη
μηχανή σε παύση, διακόπτεται τόσο το πρόγραμμα όσο και
η Εκκίνηση με Υστέρηση αν τεθεί.
Στη φάση αυτή δεν μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα.
Τυχαίες διακοπές
Αν κατά το πλύσιμο ανοίξει η πόρτα ή διαπιστωθεί
διακοπή ρεύματος, το πρόγραμμα διακόπτεται. Συνεχίζει
από το σημείο της διακοπής όταν κλείσετε την πόρτα ή
επιστρέψει το φως.
6
* Υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα
Προγράμματα
Αν τα σκεύη είναι λίγο λερωμένα ή ξεβγάλθηκαν προηγουμένως κάτω από νερό, μειώστε αισθητά τη δόση του
απορρυπαντικού.
Ο αριθμός και ο τύπος προγραμμάτων και δυνατοτήτων ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο του πλυντηρίου πιάτων.
Υποδε ξει για την
επιλογ των
προγρα
των
Σκεýη και κατσαρüλεò πολý
λερωìÝνεò (δεν
χρησιìοποιεßται για
ευαßσθητα αντικεßìενα).
Σκεýη και κατσαρüλεò
κανονικÜ λερωìÝνα.
ΣτÜνταρ ηìερÞσιο
πρüγραììα.
Προκαταρκτικü πλýσιìο εν
αναìονÞ την συìπλÞρωσηò
του φορτßου στο επüìενο
γεýìα.
Οικολογικü πλýσιìο ìε
χαìηλÞ κατανÜλωση
ενÝργειαò, κατÜλληλο για
σκεýη και κατσαρüλεò..
Ιδανικüò κýκλοò για το
πλýσιìο ενüò ìειωìÝνου
φορτßου σκευþν ìε συνÞθη
βρωìιÜ.
Πρ γρα
α
Απορρυπαντικ
(A) = λεκαν τσα A
(B) = λεκαν τσα B
Σκ νη
Υγρ
Παστ λιε
Προγρ
ατα
που
προβλ πουν
το στ γνω α
ι ρκεια του
προγρ
ατο
(ανοχ ±10%)
Ηrs. Min.
30 g (A)
30 ml (A)
1 (A)
Ναι
2:25’
25 g (A)
5 g (B)
25 ml (A)
5 ml (B)
1 (A)
Ναι
1:50’
‘Oχι
‘Oχι
‘Oχι
‘Oχι
0:08’
25 g (A)
5 g (B)
25 ml (A)
5 ml (B)
1 (A)
Ναι
2:55’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Ναι
1:20’
1. Εντατικü
2. Κανονικü
3.Μοýλιασìα
4. Eco*
5. Μισü
Φορτßο
Σημειώσεις:
* Το πρόγραμμα Eco, τηρεί την προδιαγραφή EN-50242, διαρκεί περισσότερο σε σχέση με άλλα προγράμματα, αλλά
παρουσιάζει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και σέβεται περισσότερο το περιβάλλον.
Σημείωση για τα Εργαστήρια Δοκιμών: για πληροφορίες για τις συνθήκες της συγκριτικής δοκιμής EN, απευθυνθείτε στη
διεύθυνση: ASSISTENZA_EN_LVS@indesitcompany.com
Για τη διευκόλυνση της δοσολογίας απορρυπαντικού είναι καλό να γνωρίζετε ότι:
1 κουτάλι σούπας = 15 γραμμάρια σκόνης = 15 ml υγρού περίπου - 1 κουτάλι σούπας = 5 γραμμάρια σκόνης = 5 ml υγρού
περίπου
7
EL
Γυαλιστικό και
αναγεννητικό αλάτι
EL
Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικά προϊόντα για
πλυντήρια πιάτων. Μη χρησιμοποιείτε μαγειρικό ή
βιομηχανικό αλάτι κι ούτε απορρυπαντικά για
πλύσιμο στο χέρι.
Ακολουθήστε τις υποδείξεις που αναγράφονται επί
της συσκευασίας.
Αν χρησιμοποιείτε πολυδύναμο προϊόν, δεν
χρειάζεται να προσθέσετε γυαλιστικό, προτείνεται,
αντίθετα, να προσθέσετε αλάτι, ειδικά αν το νερό είναι
σκληρό ή πολύ σκληρό. Ακολουθήστε τις υποδείξεις
που αναγράφονται επί της συσκευασίας.
σκληρότητας:
Παρ.: 1° πρόγραμμα, επίπεδο σκληρότητας 1
2° πρόγραμμα, επίπεδο σκληρότητας 2 κλπ..κλπ... μέχρι ένα
μέγιστο 5* επιπέδων.
(Το αποσκληρυντικό έχει τεθεί εργοστασιακά στο επίπεδο 3).
- Για να βγείτε από τη λειτουργία περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα
ή πατήστε ένα κουμπί των δυνατοτήτων* ή σβήστε τη μηχανή με
το κουμπί ON/OFF.
Αν χρησιμοποιούνται οι πολυδύναμες παστίλιες, γεμίστε το
ρεζερβουάρ του αλατιού.
Π νακα Σκληρ τητα Νερο
Μην προσθέτοντας ούτε αλάτι ούτε γυαλιστικό
είναι φυσικό τα ενδεικτικά φωτάκια ΑΠΟΥΣΙΑΣ
ΑΛΑΤΙΟΥ*και ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟΥ* να
παραμένουν αναμμένα.
στ θ η
1
2
3
4
Φόρτωση του γυαλιστικού
Το γυαλιστικό διευκολύνει το στέγνωμα των σκευών κάνοντας
το νερό να κυλήσει από την επιφάνεια, ώστε να μην
παραμένουν γραμμώσεις ή λεκέδες.
Το ρεζερβουάρ του γυαλιστικού γεμίζει:
• όταν στο ταμπλό αναβοσβήνει το ενδεικτικό φωτάκι
ΑΠΟΥΣΙΑ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟΥ*.
1. Ανοίξτε το ρεζερβουάρ
στρέφοντας το πώμα (G)
αριστερόστροφα.
2. Χύστε το γυαλιστικό
αποτρέποντας τη διαφυγή του. Αν
συμβεί, καθαρίστε αμέσως με ένα
F
στεγνό πανί.
G
3. Ξαναβιδώστε το πώμα.
Μη χύνετε ΠΟΤΕ το
γυαλιστικό απ’ ευθείας στο εσωτερικό της λεκάνης.
Ρύθμιση της δόσης γυαλιστικού
Αν δεν είστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα του στεγνώματος,
μπορείτε να ρυθμίσετε τη δόση του γυαλιστικού. Με ένα κατσαβίδι
στρέψτε το ρυθμιστή (F) επιλέγοντας μεταξύ 6 θέσεων (η
εργοστασιακή ρύθμιση είναι στο 4):
• αν στα σκεύη παρατηρούνται γραμμώσεις, στρέψτε προς τα
μικρότερα νούμερα (1-3).
• αν παρατηρούνται σταγόνες νερού ή λεκέδες από άλατα
στρέψτε προς τα μεγαλύτερα νούμερα (4-6).
Ρύθμιση σκληρότητας του νερού
Κάθε πλυντήριο πιάτων διαθέτει έναν αποσκληρυντή νερού που,
χρησιμοποιώντας αναγεννητικό αλάτι ειδικό για πλυντήρια πιάτων,
παρέχει νερό χωρίς άλατα για το πλύσιμο των σκευών.
Αυτό το πλυντήριο πιάτων επιτρέπει μια ρύθμιση που μειώνει τη
μόλυνση και βελτιστοποιεί τις επιδόσεις πλυσίματος σε συνάρτηση
με τη σκληρότητα του νερού. Το δεδομένο είναι διαθέσιμο από το
Οργανισμό που παρέχει το πόσιμο νερό.
- Σβήστε τη μηχανή με το κουμπί ON/OFF και ανοίξτε την πόρτα.
- Τοποθετήστε τον επιλογέα ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ πρώτα
στο 5° πρόγραμμα και διαδοχικά στο 1° πρόγραμμα και εκ νέου στο
5°.
- Πιέστε το κουμπί ON/OFF, τα ενδεικτικά φωτάκι των φάσεων κύκλου
αναβοσβήνουν. Τώρα μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο
σκληρότητας. Σε κάθε πρόγραμμα αντιστοιχεί ένα επίπεδο
8
°dH
0-6
6 - 11
12 - 17
17 - 34
°fH
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 60
mmol/l
0-1
1,1 - 2
2,1 - 3
3,1 - 6
Μ ση αυτονο α**
δοχε ου αλατιο
νε
7 ìÞνεò
5 ìÞνεò
3 ìÞνεò
2 ìÞνεò
5* 34 - 50 61 - 90 6,1 - 9
2/3 εβδοìÜδεò
Απü 0°f Ýωò 10°f συστÞνεται να ìη χρησιìοποιεßτε αλÜτι.
* ìε ρýθìιση 5 η διÜρκεια ìπορεß να επιìηκýνεται.
** ìε 1 πλýσιìο ηìερησßωò
(°dH = σκληρότητα σε γερμανικούς βαθμούς - °fH = σκληρότητα σε
γαλλικούς βαθμούς - mmol/l = μιλιmol/λίτρο)
Φόρτωση του αλατιού αναγέννησης
Για να έχετε καλά αποτελέσματα πλύσης είναι απαραίτητο να
διαπιστώνετε ότι το ρεζερβουάρ του αλατιού δεν είναι ποτέ άδειο. Το
αναγεννητικό αλάτι απομακρύνει τα άλατα από το νερό,
αποτρέποντας την επικάθισή του στα σκεύη. Το ρεζερβουάρ του
αλατιού βρίσκεται στο κάτω μέρος του πλυντηρίου πιάτων (βλέπε
Περιγραφή) και πρέπει να πληρώνεται:
• όταν ο πράσινος πλωτήρας* δεν είναι ορατός παρατηρώντας το
πώμα του αλατιού
• όταν στο ταμπλό ανάβει το ενδεικτικό φωτάκι ΑΠΟΥΣΙΑ
ΑΛΑΤΙΟΥ*.
1. Βγάλτε το κάτω καλάθι και ξεβιδώστε το πώμα
του ρεζερβουάρ αριστερόστροφα.
2. Μόνο για την πρώτη χρήση: γεμίστε το
ρεζερβουάρ νερού μέχρι το χείλος.
3. Τοποθετήστε το χωνί* (βλέπε εικόνα) και
γεμίστε το ρεζερβουάρ αλατιού μέχρι το χείλος
(περίπου 1kg). Είναι φυσιολογικό να ξεχειλίσει λίγο νερό.
4. Αφαιρέστε το χωνί*, απομακρύνετε τα υπολείμματα αλατιού από το
άνοιγμα, ξεπλύνετε το πώμα κάτω από τρεχούμενο νερό πριν το
βιδώσετε, διευθετώντας το με την κεφαλή προς τα κάτω και κάνοντας
το νερό να εκρεύσει από τα τέσσερα ανοίγματα που είναι
διευθετημένα αστεροειδώς στο κάτω μέρος του πώματος. (Πώμα με
πράσινο πλωτήρα*)
Συστήνεται να κάνετε την εργασία αυτή σε κάθε εφοδιασμό
με αλάτι.
Κλείστε καλά το πώμα, ώστε να μην εισχωρεί απορρυπαντικό στο
ρεζερβουάρ κατά το πλύσιμο (θα μπορούσε να χαλάσει
ανεπανόρθωτα η διάταξη αφαλάτωσης).
ταν χρειαστεί, φορτώστε το αλάτι πριν από τον κύκλο
πλυσίματος ώστε να απομακρυνθεί το αλατούχο διάλυμα που
ξεχείλισε από το δοχείο του αλατιού.
*
Υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα
Συντήρηση και
φροντίδα
Αποκλεισμός νερού και ηλεκτρικού
ρεύματος
• Να κλείνετε τη βρύση του νερού μετά από κάθε πλύσιμο για
την αποτροπή κινδύνου απωλειών.
• Βγάλτε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα όταν καθαρίζετε
τη μηχανή και κατά τις εργασίες συντήρησης.
Καθαρισμός του πλυντηρίου πιάτων
• Η εξωτερική επιφάνεια και ο πίνακας χειρισμού μπορούν να
καθαρίζονται με μαλακό πανί βρεγμένο με νερό. Μη
χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.
• Η εσωτερική λεκάνη μπορεί να καθαριστεί από
ενδεχόμενους λεκέδες με πανί βρεγμένο με νερό και λίγο
ξύδι.
Αποφυγή δυσάρεστων οσμών
• Να αφήνετε πάντα μισάνοιχτη την πόρτα για να μην
κατακάθεται υγρασία.
• Να καθαρίζετε τακτικά τις περιμετρικές τσιμούχες της πόρτας
και των λεκανών απορρυπαντικού με βρεγμένο
σφουγγαράκι. τσι, θα αποφευχθεί η κατακάθιση τροφής,
που ευθύνεται κατά κύριο λόγο για τη δυσοσμία.
Καθαρισμός των ψεκαστήρων
Μπορεί να συμβεί υπολείμματα τροφής να κολλήσουν στους
ψεκαστήρες και να βουλώσουν τις οπές εξαγωγής νερού: είναι
καλό, κάθε τόσο, να τις ελέγχετε και να τις καθαρίζετε με
βουρτσάκι μη μεταλλικό.
Οι δύο ψεκαστήρες είναι αποσυναρμολογήσιμοι.
Για να ξεμοντάρετε τον επάνω
ψεκαστήρα, πρέπει να
ξεβιδώσετε αριστερόστροφα τον
πλαστικό δακτύλιο. Ο επάνω
ψεκαστήρας ξαναμοντάρεται με
το τμήμα του μεγαλύτερου
αριθμού οπών προς τα πάνω.
Ο κάτω ψεκαστήρας
ξεμοντάρεται ασκώντας πίεση
στις γλωσσίτσες που βρίσκονται
στα πλαϊνά και τραβώντας τον
προς τα πάνω.
Καθαρισμός του φίλτρου εισόδου
νερού*
Αν οι σωλήνες του νερού είναι νέοι ή παρέμειναν επί μακρόν
ανενεργοί, πριν κάνετε τη σύνδεση, κάντε να τρέξει νερό μέχρι
να γίνει διαυγές και χωρίς ακαθαρσίες. Χωρίς αυτό το
προληπτικό μέτρο, υπάρχει κίνδυνος το σημείο όπου μπαίνει το
νερό να βουλώσει, προκαλώντας ζημιά στο πλυντήριο πιάτων.
Να καθαρίζετε περιοδικά το φίλτρο εισόδου νερού που
βρίσκεται στην έξοδο της βρύσης.
- Κλείστε τη βρύση του νερού.
- Ξεβιδώστε το άκρο του σωλήνα παροχής νερού, βγάλε το φίλτρο
και καθαρίστε το απαλά κάτω από πίδακα τρεχούμενου νερού.
- Βάλτε εκ νέου το φίλτρο και βιδώστε το σωλήνα.
Καθαρισμός των φίλτρων
Η μονάδα φιλτραρίσματος αποτελείται από τρία φίλτρα που
καθαρίζουν το νερό πλυσίματος από τα υπολείμματα τροφής και το
επαναφέρουν στην κυκλοφορία: για να έχετε καλά αποτελέσματα
πλυσίματος, είναι απαραίτητο να τα καθαρίζετε.
Να καθαρίζετε τα φίλτρα τακτικά.
Το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς
φίλτρα ή με φίλτρο αποσυνδεδεμένο.
• Μετά από μερικά πλυσίματα ελέγξτε τη μονάδα φιλτραρίσματος
και αν χρειαστεί καθαρίστε την επιμελώς με τρεχούμενο νερό και
με τη βοήθεια μιας βούρτσας μη μεταλλικής, ακολουθώντας τις
παρακάτω οδηγίες:
1. στρέψτε δεξιόστροφα το κυλινδρικό φίλτρο C και βγάλτε το (εικ.
1).
2. Βγάλτε το ποτήρι φίλτρου Β ασκώντας μια ελαφρά πίεση στα
πλευρικά πτερύγια (Εικ. 2).
3. Τραβήξτε το δίσκο φίλτρου inox A. (εικ. 3).
4. Επιθεωρήστε τη λεκάνη αποστράγγισης και απομακρύνετε
ενδεχόμενα υπολείμματα τροφής. ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΠΟΤΕ την
προστασία της αντλίας πλυσίματος (λεπτομέρεια μαύρου
χρώματος) (εικ. 4).
1
2
3
4
Μετά τον καθαρισμό των φίλτρων, ξαναμοντάρετε τη μονάδα
φιλτραρίσματος και επανατοποθετήστε το σωστά στην έδρα του.
Είναι βασικό για καλή λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων.
Αν απουσιάσετε για μεγάλη χρονική
περίοδο
• Αποσυνδέστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις και κλείστε τον κρουνό
του νερού.
• Να αφήνετε μισόκλειστη την πόρτα.
• Στην επιστροφή, κάνετε ένα πλύσιμο χωρίς φορτίο.
* Υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα
9
EL
Προφυλάξεις και
συμβουλές
EL
Η συσκευή σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με
τους διεθνείς κανόνες ασφάλειας. Οι προειδοποιήσεις αυτές
παρέχονται για λόγους ασφαλείας και πρέπει να διαβαστούν
προσεκτικά.
Γενική ασφάλεια
• Αυτή η οικιακή ηλεκτρική συσκευή δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των
παιδιών) με μειωμένες ικανότητας φυσικές, αισθησιακές ή
νοητικές ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός κι αν
εποπτεύονται ή τους παρασχεθούν οδηγίες σχετικές με τη
χρήση από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
• Η Εποπτεία από έναν ενήλικα είναι αναγκαία για να μην
παίζουν τα παιδιά με την οικιακή ηλεκτρική συσκευή.
• Η συσκευή σχεδιάστηκε για μη επαγγελματική χρήση στο
εσωτερικό κατοικίας.
• Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται για το πλύσιμο
σκευών οικιακής χρήσης, μόνο από ενήλικα άτομα και
σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.
• Η συσκευή δεν εγκαθίσταται σε εξωτερικό χώρο, ακόμη κι αν
ο χώρος σκεπάζεται, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο να την
αφήνετε εκτεθειμένη στη βροχή και στην κακοκαιρία.
• Μην αγγίζετε το πλυντήριο πιάτων με γυμνά πόδια.
• Μη βγάζετε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα τραβώντας το
καλώδιο, αλλά πιάνοντας το βύσμα.
• Πρέπει να κλείνετε τη βρύση νερού και να βγάζετε το βύσμα
από την ηλεκτρική πρίζα πριν τη διενέργεια εργασιών
καθαρισμού και συντήρησης.
• Σε περίπτωση βλάβης, σε καμία περίπτωση μην επεμβαίνετε
στους εσωτερικούς μηχανισμούς για επισκευή.
• Μην αγγίζετε ποτέ την αντίσταση.
• Μην ακουμπάτε και μην κάθεστε στην ανοιχτή πόρτα: η
συσκευή μπορεί να ανατραπεί.
• Η πόρτα δεν πρέπει να διατηρείται στην ανοιχτή θέση γιατί
μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο πρόσκρουσης.
• Να κρατάτε το απορρυπαντικό και το γυαλιστικό μακριά από
παιδιά.
• Οι συσκευασίες δεν είναι παιχνίδια για παιδιά.
Εξοικονόμηση ενέργειας και σεβασμός του
περιβάλλοντος
Εξοικονόμηση νερού και ενέργειας
• Να εκκινείτε το πλυντήριο πιάτων μόνο με φορτίο πλήρες.
Αναμένοντας να γεμίσει η μηχανή, αντιμετωπίστε τις
δυσοσμίες με τον κύκλο Μουλιάσματος (βλέπε
Προγράμματα).
• Επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα για τον τύπο σκευών και
το βαθμό βρωμιάς συμβουλευόμενοι τον Πίνακα των
προγραμμάτων:
- για σκεύη με συνήθη βρωμιά χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα
Eco, που εγγυάται χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και νερού.
- αν το φορτίο είναι μειωμένο ενεργοποιήστε τη δυνατότητα
Μισό φορτίο* (βλέπε Εκκίνηση και χρήση).
• Αν το συμβόλαιο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπει
μειωμένο τιμολόγιο σε χρονικά διαστήματα, να διενεργείτε τα
πλυσίματα στα ωράρια αυτά. Η δυνατότητα Εκκίνησης με
υστέρηση* (βλέπε Εκκίνηση και χρήση) μπορεί να βοηθήσει
στην οργάνωση των πλυσιμάτων.
Απορρυπαντικά χωρίς φωσφορικά, χωρίς
χλώριο και περιέχοντα ένζυμα
• Συνιστάται θερμά η χρήση απορρυπαντικών χωρίς
φωσφορικά και χωρίς χλώριο που είναι τα πλέον
ενδεδειγμένα για την προστασία του περιβάλλοντος.
• Τα ένζυμα αναπτύσσουν μια ιδιαίτερα αποτελεσματική δράση
με θερμοκρασίες πλησίον των 50°C, οπότε με τα
απορρυπαντικά με ένζυμα μπορούν να τεθούν πλυσίματα σε
χαμηλές θερμοκρασίες και να επιτευχθούν τα ίδια
αποτελέσματα που θα είχατε στους 65°C.
• Να δοσολογείτε σωστά το απορρυπαντικό με βάση τις
υποδείξεις του παραγωγού, τη σκληρότητα του νερού, το
βαθμό βρωμιάς και την ποσότητα των σκευών για να
αποφευχθεί σπατάλη. Αν και βιοδιασπώμενα, τα
απορρυπαντικά περιέχουν στοιχεία που αλλοιώνουν την
ισορροπία της φύσης.
Διάθεση
• Διάθεση του υλικού συσκευασίας: να τηρείτε τους τοπικούς
κανονισμούς, ώστε οι συσκευασίες να καθίστανται
επαναχρησιμοποιήσιμες.
• Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/CE για τα απορρίμματα
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (RAEE), προβλέπει
ότι οι οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να διατίθενται
στην κανονική ροή των στερεών αστικών απορριμμάτων. Οι
διατεθείσες συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά για να
βελτιστοποιείται το ποσοστό ανάκτησης και ανακύκλωσης
των υλικών που τις συνθέτουν και να αποφεύγονται
δυνητικές ζημιές στην υγεία και στο περιβάλλον. Το σύμβολο
του διαγραμμένου καλαθιού φέρεται σε όλα τα προϊόντα για
να θυμίζει τις υποχρεώσεις χωριστής συλλογής.
Για περαιτέρω πληροφορίες, για τη σωστή απομάκρυνση των
οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, οι κάτοχοι μπορούν να
απευθύνονται στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία ή στους
μεταπωλητές.
* Υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα
10
Ανωμαλίες και λύσεις
Μπορεί να τύχει να μη λειτουργεί η συσκευή. Πριν τηλεφωνήσετε στην Τεχνική υποστήριξη ελέγξτε αν πρόκειται για πρόβλημα
εύκολης επίλυσης με τη βοήθεια του παρακάτω καταλόγου.
EL
Ανω αλ ε :
Πιθαν α τια/Λ ση:
Το πλυντ ριο πι των δεν ξεκιν ει
δεν απαντ ει στι εντολ
• ΣβÞστε τη ìηχανÞ ìε το κουìπß ON/OFF, ανÜψτε πÜλι ìετÜ απü περßπου Ýνα λεπτü και
ξαναθÝστε το πρüγραììα.
• Το βýσìα δεν Ýχει ìπει καλÜ στην ηλεκτρικÞ πρßζα.
• Η πüρτα του πλυντηρßου πιÜτων δεν εßναι καλÜ κλεισìÝνη.
Η π ρτα δεν κλε νει
• Η κλειδαριÜ πετÜχτηκε. ÙθÞστε δυναìικÜ την πüρτα ìÝχρι να ακοýσετε το «κλακ».
Το πλυντ ριο πι των δεν αδει ζει
νερ .
•
•
•
•
Το πλυντ ριο πι των κ νει
θ ρυβο.
• Τα σκεýη χτυπÜνε ìεταξý τουò Þ κüντρα στουò ψεκαστÞρεò.
• ΥπερβολικÞ παρουσßα αφροý: Το απορρυπαντικü δεν Ýχει δοσολογηθεß σωστÜ Þ δεν
εßναι κατÜλληλο για πλýσιìο σε πλυντÞριο πιÜτων. (βλÝπε Εκκßνηση και χρÞση).
Σε σκε η και ποτ ρια υπ ρχουν
ασβεστο χα κατακ θια
ια
υπ λευκη επ στρωση.
• ΑπουσιÜζει το αναγεννητικü αλÜτι Þ η ρýθìισÞ του εßναι ακατÜλληλη για την σκληρüτητα
του νεροý (βλÝπε Γυαλιστικü και αλÜτι).
• Το πþìα του ρεζερβουÜρ αλατιοý δεν εßναι καλÜ κλεισìÝνο.
• Το γυαλιστικü Ýχει εξαντληθεß Þ η δοσολογßα εßναι ανεπαρκÞò.
Σε σκε η και ποτ ρια υπ ρχουν
γρα
σει
υπ λευκε
επιστρ σει .
• Η δοσολογßα του γυαλιστικοý εßναι υπερβολικÞ.
Τα σκε η ε ναι λ γο στεγν .
•
•
•
•
Τα σκε η δεν ε ναι καθαρ .
•
•
•
•
•
Το πλυντ ριο πι των δεν
φορτ νει νερ -Συναγερ
κλειστο κρουνο . (ακοýγονται
•
•
•
•
σýντοìα ìπιπ * )
(αναβοσβÞνουν γρÞγορα τα ενδεικτικÜ
φωτÜκια Στεγνþìατοò και ΤÝλουò).
Συναγερ
στο σωλ να παροχ
νερο /Φ λτρο εισ δου νερο
βουλω νο.
(αναβοσβÞνουν γρÞγορα τα ενδεικτικÜ
φωτÜκια Στεγνþìατοò και ΤÝλουò.)
Το πρüγραììα δεν τελεßωσε ακüìη.
Ο σωλÞναò εκκÝνωσηò νεροý εßναι διπλωìÝνοò (βλÝπε ΕγκατÜσταση).
Η εκκÝνωση του νεροχýτη εßναι βουλωìÝνη.
Το φßλτρο εßναι βουλωìÝνο απü υπολεßììατα τροφÞò.
ΕπελÝγη Ýνα πρüγραììα χωρßò στÝγνωìα.
Το γυαλιστικü εξαντλÞθηκε Þ η δüση εßναι ανεπαρκÞò (βλÝπε Γυαλιστικü και αλÜτι).
Η ρýθìιση του γυαλιστικοý δεν εßναι κατÜλληλη.
Τα σκεýη εßναι απü αντικολλητικü Þ πλαστικü υλικü.
Οι κÜδοι εßναι πολý φορτωìÝνοι (βλÝπε Φüρτωση των κÜδων).
Τα σκεýη δεν τακτοποιÞθηκαν καλÜ
Οι ψεκαστÞρεò δεν στρÝφονται ελεýθερα.
Το πρüγραììα πλýσηò εßναι πολý Þπιο (βλÝπε ΠρογρÜììατα).
ΥπερβολικÞ παρουσßα αφροý: Το απορρυπαντικü δεν Ýχει δοσολογηθεß σωστÜ Þ δεν
εßναι κατÜλληλο για πλýσιìο σε πλυντÞριο πιÜτων. (βλÝπε Εκκßνηση και χρÞση).
• Το πþìα του γυαλιστικοý δεν Ýκλεισε σωστÜ.
• Το φßλτρο εßναι βρþìικο Þ βουλωìÝνο (βλÝπε ΣυντÞρηση και φροντßδα).
• ΑπουσιÜζει το αναγεννητικü αλÜτι (βλÝπε Γυαλιστικü και αλÜτι).
Λεßπει το νερü στο δßκτυο ýδρευσηò.
Ο σωλÞναò παροχÞò νεροý εßναι διπλωìÝνοò (βλÝπε ΕγκατÜσταση).
Ανοßξτε τη βρýση και η συσκευÞ θα εκκινÞσει σε λßγα λεπτÜ.
Η συσκευÞ εßναι ìπλοκαρισìÝνη γιατß δεν Ýγινε επÝìβαση ìε το Üκουσìα των ìπιπ.
ΣβÞστε τη ìηχανÞ ìε το κουìπß ON/OFF, ανοßξτε τη βρýση και ìετÜ απü 20
δευτερüλεπτα ανÜψτε τη πÜλι πιÝζονταò το ßδιο κουìπß. Προγραììατßστε πÜλι τη
ìηχανÞ και επανεκκινÞστε.
• ΣβÞστε τη ìηχανÞ πιÝζονταò το κουìπß ON/OFF. Κλεßστε τη βρýση του νεροý για την
αποφυγÞ πληììυρßσìατοò, βγÜλτε το βýσìα ρεýìατοò.
ΕλÝγξτε αν το φßλτρο εισüδου νεροý εßναι βουλωìÝνο απü ακαθαρσßεò. (βλÝπε κεφÜλαιο
«ΣυντÞρηση και Φροντßδα»).
* Υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα
11
Ýþletim Talimatlarý
TR
Türkçe, 12
BULAÞIK MAKÝNESÝ
Ýçindekiler
Kurulum 13-14
Yerleþtirme ve Seviyelendirme
Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý
Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri
Teknik bilgi
Ecodesign Regulation
Cihazýn tanýmý, 15
Genel görünüm
Kontrol paneli
Raflarýn yüklenmesi, 16
DFG 051
Alt raf
Çatal ve Býçak Sepeti
Üst Raf
Baþlangýç ve kullaným, 17
Bulaþýk makinesinin çalýþtýrýlmasý
Deterjanýn ölçülmesi
Yýkama seçenekleri
Yýkama devirleri, 18
Yýkama devirleri tablosu
Parlatýcý ve iþlenmiþ tuz, 19
Parlatýcýnýn ölçülmesi
Ýþlenmiþ tuzun ölçülmesi
Bakým ve onarým, 20
Su ve elektrik kaynaklarýnýn kapatýlmasý
Bulaþýk makinesinin temizlenmesi
Ýstenmeyen kokularýn engellenmesi
Püskürtücü kollarýn temizlenmesi
Su Giriþ Filtresinin Temizlenmesi
Filtrelerin temizlenmesi
Uzun bir süre boyunca makinenin kullanýlmadan
býrakýlmasý
Önlemler ve öneri, 21
Genel güvenlik
Tasfiye
Enerji tasarrufu yapmak ve çevreye karþý duyarlý olmak
Sorun giderme, 22
12
Kurulum
Ýleride kullanýlmasý açýsýndan bu talimat kitabýný güvenli bir
yerde muhafaza edin. Cihaz satýldý, baþka birine verildi ya da
hareket ettirildiyse yeni kullanýcýnýn da bu manüelde belirtilen
önerilerden yararlanabilmesi için manüelin de makine ile birlikte
muhafaza edildiðinden emin olun.
Lütfen bu talimat kitabýný dikkatle okuyun: Cihazýn güvenli bir
þekilde kurulumuna, kullanýmýna ve bakýmýna dair önemli bilgiler
içermektedir.
Makinenin yeri deðiþtirilmek istenirse makineyi dik konumda
tutun; kesinlikle gerekiyor ise makine arka kýsmý üzerine eðilebilir.
Bu cihaz evde kullanýlmasý veya benzer uygulamalar
amaçlý tasarlanmýþtýr, örneðin:
- maðazalarda, ofislerde ve diðer iþ ortamlarýnda çalýþan
personel için mutfak olarak kullanýlan alanlar;
- çiftlik evleri;
- otel, motel ve diðer konaklama tipi ortamlarda müþteriler
tarafýndan kullaným;
- bed and breakfast (oda&kahvaltý).
Yerleþtirme ve Seviyelendirme
1. Cihazý, ambalajýndan tamamýyla çýkarýn ve taþýma sýrasýnda
hasar görmediðinden emin olmak için kontrol edin.
Hasar görmüþ ise perakende satýcýnýz ile görüþün ve kurulum
iþlemini devam ettirmeyin.
Su giriþ hortumunun baðlanmasý
• Uygun bir soðuk su baðlantý noktasýna: Hortumu baðlamadan
önce, su içinde bulunmasý mümkün olan partiküllerin cihazý
týkamamasý için hortum tamamýyla temizlenene kadar su akýtýn;
Bu iþlemi gerçekleþtirdikten sonra giriþ hortumunu, musluða
¾’lük bir gaz vidasý diþli baðlantýsýyla vidalayýn.
• Uygun bir sýcak su baðlantý noktasýna: Bulaþýk makineniz,
sýcaklýðý 60°C’yi geçmeyecek þekilde elektrik kaynaðýndan
gelen sýcak su ile beslenebilir (radyatörlü bir merkezi ýsýtma
sisteminiz varsa).
Soðuk su kaynaðýnýn baðlanmasý konusunda belirtilen þekilde
hortumu musluða vidalayýn.
Giriþ hortumu yeteri kadar uzun deðil ise konusunda uzman
bir maðazaya ya da yetkili bir teknisyene baþvurun. (bknz
Destek)
Su basýncý, Teknik bilgi tablosunda verilen deðer aralýðýnda
olmalýdýr. (bknz bitiþik bilgi)
Hortum kývrýlmamalý ya da ezilmemelidir.
Atýk su boþaltma hortumunun baðlantýsý
boþaltma hortumunu, kývýrmadan iç çapý en az 4 cm olan bir
boþaltma kanalýna baðlayýnýz
2. Yanlarýnýn ve arka panelinin bitiþiðinde bulunan dolaplar ya da
duvar ile temas edebilmesi için bulaþýk makinesini yerine
yerleþtirerek kontrol edin. Bu cihaz, ayný zamanda tek bir tezgah
altýna da yerleþtirilebilir *(Kurulum bilgileri sayfasýna bakýnýz).
3. Bulaþýk makinesini, düz ve dayanýklý bir yüzey üzerine
yerleþtirin. Yüzey düz deðil ise cihazýn ön ayaðý, makine yatay
bir pozisyona gelene kadar ayarlanabilir. Cihaz doðru bir þekilde
seviyelendirildiyse daha saðlam olacak ve çalýþmasý sýrasýnda
titreþim ya da gürültü yaratmayacak veya hareket etmeyecektir.
4*. Arka ayaðýn yüksekliðinin ayarlanmasý için 8 mm açýklýklý bir
altýgen anahtar kullanmak suretiyle bulaþýk makinesinin önünde
alt kýsmýn merkezinde bulunan kýrmýzý altýgen burç yataðýný
döndürün. Yüksekliði arttýrmak için anahtarý saat yönünde,
yüksekliði azaltmak için saat yönünün tersine döndürün.
(dokümana eklenen Yapým talimatlarý sayfasýna bakýnýz)
Boþaltma hortumu, zeminden veya bulaþýk makinesinin destek
zemininden (A) 40 ila 80 cm. arasýnda bir yükseklikte olmalýdýr.
Atýk su boþaltma hortumunu lavabonun akýþ borusuna
baðlamadan önce, plastik tapayý (B) kaldýrýnýz.
Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý
Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý, nitelikli bir teknisyen
tarafýndan gerçekleþtirilmelidir.
Bulaþýk makinesi, su hortumlarýnýn ya da elektrik kaynaðý
kablolarýnýn üstüne yerleþtirilmemelidir.
Cihaz, su tesisatýna yeni hortumlar kullanýlarak
baðlanmalýdýr.
Eski hortumlarý kullanmayýn.
Su giriþ ve çýkýþ hortumlarý ve elektrik kaynaðý kablosu, mümkün
olan en iyi kurulumun elde edilmesi amacýyla saða ya da sola
doðru yerleþtirilebilir.
* Sadece seçilen modellerde mevcuttur.
13
TR
TR
Su basmalarýna karþý koruma
Su basmasý olaylarýnýn ortaya çýkmayacaðýndan emin olmak için
bulaþýk makinesi:
- Cihazýn içinde oluþabilecek arýza veya sýzýntýlar halinde su
beslemesini bloke eden özel bir sistem ile yapýlandýrýlmalýdýr.
Bazý modellerde, New Aqua Stop* (Yeni Su Durdurma) olarak
bilinen ve besleme hortumunun yýrtýlmasý durumunda bile su
basmalarýna karþý koruma saðlayan destek güvenlik cihazlarý da
bulunmaktadýr.
UYARI: TEHLÝKELÝ VOLTAJ!
Su giriþ borusu iletken elektriksel parçalar içerdiði için her ne
þart altýnda olursa olsun kesilmemelidir.
Elektrik baðlantýsý
Fiþi elektrik prizine takmadan önce aþaðýdaki hususlarýn
saðlandýðýndan emin olun:
• Priz topraklanmýþ olup uygulanan tüm yönetmeliklere
uygundur.
• Priz, kapaðýn iç kýsmýnda bulunan bilgi plakasý üzerinde
belirtilen cihazýn maksimum yüküne dayanacak güçtedir.
(Cihazýn Tanýmý baþlýklý bölümü inceleyiniz)
• Güç kaynaðý voltajý, kapaðýn iç kýsmýnda bulunan bilgi
plakasýnýn üzerinde belirtilen deðerler içerisinde deðiþir.
• Priz, cihazýn fiþi ile uyumludur. Yukarýdaki þartlar
saðlanmýyorsa prizin deðiþtirilmesi için yetkili bir teknisyene
baþvurun (bknz Destek); uzatma kablolarý ya da çoklu priz
kullanmayýn.
Yoðuþma önleyici bant*
Bulaþýk makinesini kurduktan sonra kapaðý açýn ve bulaþýk
makinenizi yoðuþma nedeniyle oluþan muhtemel sorunlardan
korumak için yapýþkanlý bandý ahþap rafýn altýna yapýþtýrýn.
Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri
Cihazýn kurulumu tamamlandýktan sonra ve ilk yýkama devrini
baþlatmadan hemen önce tuz daðýtýcýsýný tamamýyla su ile
doldurun ve ancak bundan sonra yaklaþýk 1 kg kadar tuz ekleyin
(Duruluma maddesi ve iþlenmiþ tuz baþlýklý bölümü
inceleyiniz). Su dýþarýya taþabilir: Bu normal bir durum olup sorun
olarak deðerlendirilmemelidir. Su sertliði deðerini seçin (Durulama
maddesi ve iþlenmiþ tuz baðlýklý bölümü inceleyiniz). Tuz,
makinenin içine döküldükten sonra, YETERSÝZ TUZ (LOW SALT)*
göstergesi sönecektir.
Tuz bölmesi doldurulmazsa, sonuç olarak su yumuþatýcýsý ve
ýsýtma bileþeni zarar görebilir.
Teknik bilgiler
Boyutlar
Kapasite
Su şebeke basıncı
Güç kaynağı voltajı
Toplam absorbe
edilen güç
Sigorta
Cihazýn kurulumu tamamlandýktan sonra güç kaynaðý
kablosu ve elektrik prizi kolaylýkla ulaþýlabilir bir yerde olmalýdýr.
Genişlik 60 cm.
Yükseklik 85 cm.
Derinlik 60 cm.
12 standart yer ayarı
0.05 ÷ 1MPa (0.5 ÷ 10 bar)
7,25 - 145 psi
Bilgi levhasına bakınız
Bilgi levhasına bakınız
Bilgi levhasına bakınız
Bu bulaşık makinesi aşağıdak
i Avrupa Birliği Yönergelerine
uygundur:
- 2006/95/EC (Düşük Voltaj)
-2004/108/EC
(Elektromanyetik Uygunluk)
-97/17/EC (Etiketleme)
-2005/32/EC (Comm. Reg.
1275/2008) (Ecodesign)
-2002/96/EC
Kablo kývrýlmamalý ya da ezilmemelidir.
Güç kaynaðý kablosu zarar görmüþ ise tüm potansiyel
tehlikelerin önlenmesi için kablo, imalatçý ya da Teknik Destek
Servisi tarafýndan deðiþtirilmelidir. (Bknz “Destek”)
Bu kurallara uyulmamasý durumunda ortaya çýkabilecek
olaylardan Þirketimiz sorumlu tutulamayacaktýr.
ECODESIGN REGULATION
ECO yýkama devresi enerji etiketinin verilerine iliþkin olan standart programdýr; bu devre, genellikle kirli olan bulaþýklarý yýkamaya uygundur
ve bu tipteki bulaþýklar için enerji ve su tüketimi açýsýndan en etkin olan programdýr. Daha az tüketim için, bulaþýk makinesini tam yükte
kullanýnýz.
Stand-by tüketimleri: Left-on mode tüketimi:3 W - off mode tüketimi: 1,3 W
Baþlýca devreler için tüketimlere sahip tablo
YOĞUN
NORMAL
Standart şartlar*
Enerji tüketimi
(KWh/devre)
1,60
1,30
Su tüketimi
(l/devre)
16
16
Süre
(dak/devre)
150
120
Kullanıcı şartları**
Enerji tüketimi
Su tüketimi
(KWh/devre)
(l/devre)
1,40
15
1,10
15
Süre
(dak/devre)
135
110
* Program verileri, EN 50242 avrupa standartýna göre elde edilen laboratuvar ölçüm deðerleridir.
** Veriler, kullaným ve kullanýcýnýn bulaþýk yükü þartlarýnda ölçümler gerçekleþtirilerek elde edilmektedir.
14
Cihazýn tanýmý
Genel görünüm
TR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Üst Raf
Üst püskürtücü kol
Eðimli bölümler
Raf yüksekliði ayarlayýcýsý
Alt raf
Alt püskürtücü kol
Çatal ve Býçak Sepeti
Yýkama filtresi
Tuz daðýtýcý
Deterjan ve durulama maddesi daðýtýcýlarý
Bilgi plakasý
Kontrol paneli***
Kontrol paneli
Devir seçim
düðmesi
Baþlat/Durdur
düðmesi ve
gösterge ýþýðý
AÇMA/KAPAMA/
Sýfýrlama düðmesi
Yýkama gösterge
ýþýðý
Kurutma
gösterge ýþýðý
Yetersiz tuz
gösterge ýþýðý *
Program bitiþ
gösterge ýþýðý
*** Sadece tamamýyla geliþtirilmiþ modellerde.
* Sadece seçilen modellerde mevcuttur.
Yýkama devrilerinin ve seçeneklerin sayýsý ve tipi, bulaþýk makinesi modeline baðlý olarak deðiþiklik göstermektedir.
15
Raflarýn yüklenmesi
TR
Sepetleri yüklemeden önce bulaþýklarda ki yemek artýklarýný
temizleyiniz ve bardak ve kaselerde ki sývýlarý boþaltýnýz.
Yükleme yapýldýktan sonra püskürtme kollarýnýn
serbestçe döndüðünden emin olunuz.
Üst sepet
Hassas ve hafif çatal býçaklarý sýralayýnýz: Bardak, fincan, altlýk,
alçak salatalýklar.
Alt sepet ve çatal býçak sepeti.
Alt sepete tencereler, kapaklar, tabaklar, salatalýklar, kepçeler vb.
konulabilirBüyük tabak ve kapaklar tercihe göre, sepetin yan
kýsýmlarýna sýralanabilir.
Deðiþtirilebilir pozisyonlu kapaklar.
Bazý bulaþýk makinesi modelleri, eðilebilir alanlar içermektedir ki; *
bu alanlarý, tencere, salatalýk ve tavalarýn yerleþtirilmesine göre
yatay ya da dikey pozisyonlarda kullanmak mümkündür.
Kapaklar, sepet alanýnda
yerleþtirilmiþ bulaþýklarýn
yerleþtirilmesini iyileþtirmek
amacý ile iki farklý yükseklikte
ayarlanabilir. Kadehler,
kapaklar vasýtasý ile kadeh
ayaklarý ilgili boþluklara
yerleþtirilmek sureti ile
sabitlenerek sýralanabilir.
Üst sepetin yüksekliðini ayarlayýnýz.
Tabak çanaklarýn yerleþtirilmesini kolaylaþtýrmak için, üst sepet
yüksekliðini alçak ya da yüksek pozisyonda ayarlamak
mümkündür.
Çatal býçak sepeti, bulaþýk makinesinin modeline baðlý olarak ayrýlabilir
ya da ayrýlamaz tipte olabilir. Ayrýlamaz sepet, yalnýzca bulaþýk
makinesinin alt sepetinin ön kýsmýna yerleþtirilmelidir.
Her iki tipte, çatal
býçaklarýn en iyi
þ e k i l d e
yerleþtirilmesi için üst
ýzgaraya sahiptir.
Býçak ve sivri uçlu kesici aletler çatal býçak sepetine,
kesici uçlarý aþaðý dönük olarak sýralanmýþ olmalý ya da üst
sepetin kapaklarýnýn üzerine yatay olarak konulmalýdýr.
* Sadece seçilen modellerde mevcuttur. Sayýsý ve yeri
deðiþiklik gösterebilir.
16
Üst sepet yüksekliðini YENÝ SEPET yüksekliðine göre
ayarlamak mümkündür.
Sepeti asla tek tarafýndan bastýrmayýnýz ya da kaldýrmayýnýz.
Sepetin kýlavuz sabitlemelerini saða ve
sola doðru açýnýz ve sepeti çýkarýnýz, alta
ve yahut üste yerleþtiriniz, ön tekerlekler
yerine oturana kadar kýlavuzlar üzerinde
kaydýrýnýz ve sabitlemeleri kapatýnýz
(Þekile bakýnýz).
Sepette Dual Space (Þekile bakýnýz)
kollarýn bulunmasý halinde sepeti hat
sonuna kadar çýkarýnýz, sepetin
yanlarýnda bulunan kollarý kavrayýnýz,
aþaðý ve yukarý doðru kaydýrarak ve el ile
eþlik ederek sepeti býrakýnýz.
Bulaþýk makinesinde yýkamaya uygun olmayan
tabak çanaklar.
• Ahþap saplý , baða saplý ya da yapýþtýrmalý kýsýmlarý bulunan
ahþap objeler.
• Alüminyum, bakýr, pirinç, kalay ve kurþun alaþýmlý ya da kalaylý
objeler.
• Isýya dayanýklý olmayan plastik tabak çanaklar
• El dekorlu, antik porselenler
• Antik gümüþ Antik gümüþ objeler özel ve hassas bir program
ile diðer metaller ile temas etmeleri kesinlikle önlenerek
yýkanabilir.
Bulaþýk makinesinde yýkamaya uygun tabak çanak
kullanýlmasý tavsiye edilir.
Baþlangýç ve kullaným
Bulaþýk makinesinin çalýþtýrýlmasý
1. Su musluðunu açýn.
2. AÇMA/KAPAMA düðmesine basýn: Birkaç saniye
boyunca kontrol paneli üzerinde bulunan tüm gösterge
ýþýklarý yanacaktýr.
3. Kapaðý açýn ve yeterli miktarda deterjan dökün
(aþaðýya bakýnýz).
4. Raflarý yükleyin (Raflarýn yüklenmesi baþlýklý bölümü
inceleyiniz) ve kapaðý kapatýn.
5. YIKAMA DEVRÝ SEÇÝMÝ düðmesini saat yönünde
döndürerek yýkama devrini seçin: Düðme üzerinde
bulunan çizgiyi, istenilen yýkama devrini temsil eden
sayý ya da sembol ile ayný hizaya getirin. BAÞLAT/
DURDUR gösterge ýþýðý yanýp sönecektir.
6. Yýkama opsiyonlarýný seçin* (bitiþikteki bilgiyi
inceleyin).
7. BAÞLAT düðmesine basarak yýkama devrini
baþlatýn; gösterge ýþýðý dönüþecek ve sabit bir þekilde
yanmaya devam edecektir. Yýkama devrinin
baþladýðýný bildirir yýkama fazýna iliþkin gösterge ýþýðý
yanacaktýr.
8. Yýkama devrinin sonunda BÝTTÝ (END) gösterge ýþýðý
yanacaktýr (sabit ýþýk). AÇMA/KAPATMA düðmesine
basarak cihazý kapatýn, su vanasýný kapatýn ve
makinenin fiþini elektrik prizinden çekin.
9. Yanýklarýn oluþmasýný engellemek için çatal ve býçak
sepetini çýkarmadan önce birkaç dakika bekleyin. Alt
raftan baþlamak üzere raflarý sýrasýyla boþaltýn.
- Elektrik enerjisi tüketimini azaltmak için,
bazý KULLANILMAYAN durumlarda, makine
otomatik olarak kapanýr.
Rastlantýsal kesintiler
Yýkama devri sýrasýnda kapak açýlýrsa ya da elektrik
kesintisi yaþanýrsa devir duracaktýr. Kapak kapatýldýktan ya
da elektrik geldikten sonra yýkama devri, yine durduðu
noktadan devam eder.
Deterjanýn ölçülmesi
Yýkama sonunda iyi bir sonucun elde edilmesi, kullanýlan
deterjan miktarýnýn doðruluðuna da baðlýdýr; belirtilen
miktardan daha fazla deterjan kullanýmý yýkamayý daha
verimli hale getirmezken ayný zamanda çevresel kirlilik
yaratýr.
Sadece bulaþýk makineleri için özel olarak üretilen
deterjanlarý kullanýn.
Sývý bulaþýk deterjaný KULLANMAYIN.
Fazla miktarda deterjanýn kýllanýlmasý, devir sona
erdikten sonra makinenin içinde sabun artýklarýnýn
kalmasýna neden olabilir.
Tabletlerin kullanýmý, sadece ÇOK FONKSÝYONLU
TABLETLER opsiyonunu sunan modeller için tavsiye
edilmektedir.
Her yýkama ve kurutma devrinden en iyi sonuçlarý
almak için toz deterjan, parlatýcý sývýsý ve tuz
kullanýlmalýdýr.
A Bölmesi:Yýkama deterjaný
B Bölmesi: Ön yýkama deterjaný
1. D düðmesine basarak C
kapaðýný açýn.
2. Yýkama devirleri tablosuna
göre deterjaný dökün:
• Toz deterjan için A ve B
bölmelerini kullanýn.
• Tablet þeklindeki deterjanlar
için: Devir için 1 tablet
gerekiyorsa söz konusu tableti A
C
bölmesine yerleþtirin ve kapaðý kapatýn; 2 tablet
gerekiyorsa ikinci tableti cihazýn en altýna yerleþtirin.
3. Bölmenin kenarlarýndan deterjan kalýntýlarýný temizleyin
ve klik sesini duyana kadar kapaðý kapatýn.
D
A
Çalýþmakta olan bir yýkama devrini
deðiþtirmek
Yýkama devri seçim iþlemi sýrasýnda herhangi bir hata
yapýldýysa yeni baþlatýlmýþ olmasý kaydýyla devrin
deðiþtirilmesi mümkündür: Yýkama devri baþladýktan
sonra AÇMA/KAPATMA/Sýfýrlama düðmesine basarak
makineyi kapatýn. Ayný düðmeyi kullanarak tekrar açýn
ve istenilen yýkama devrini ve opsiyonlarý seçin.
Ekstra çatal ve býçak eklemek
Baþlat/Durdur düðmesine basýn (ilgili gösterge ýþýðý
yanýp sönecektir). Elektrik kaçaklarýna dikkat ederek
kapýyý açýn ve çatal ve býçaklarý makinenin içine
yerleþtirin. Kapaðý kapatýn ve Baþlat/Durdur düðmesine
basýn (sabit ýþýk): Devir, durdurulduðu noktadan devam
eder.
B
Makinenin durdurulmasý için Baþlat/Durdur
düðmesine basýldýysa yýkama devri ya da Gecikmeli
Baþlama fonksiyonu (seçildiyse) kesintiye uðratýlýr.
Bu aþamada yýkama devrinin deðiþtirilmesi mümkün
deðildir.
*Sadece seçilen modellerde mevcuttur.
17
TR
Yýkama devirleri
TR
Çatak, kaþýk ve býçaklar az kirli ise ya da bulaþýk makinesine yerleþtirilmeden önce sudan geçirilmiþler ise bu
doðrultuda kullanýlan deterjan miktarýný azaltýn.
Yýkama devrilerinin ve seçeneklerin sayýsý ve tipi, bulaþýk makinesi modeline baðlý olarak deðiþiklik
göstermektedir.
Yıkama devri seçimi
hakkında talimatlar
Çok kirli bulaşıklar ve
tavalar (kırılgan parçalar
için kullanılmamalıdır).
Kurutmalı
yıkama
devirleri
Yıkama Devri
Süresi
(Tolerans
± %10)
Saat Dakika
Toz
Sıvı
Tablet
30 g (A)
30 ml (A)
1 (A)
Evet
2:25’
25 g (A)
5 g (B)
25 ml (A)
5 ml (B)
1 (A)
Evet
1:50’
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
0:08’
25 g (A)
5 g (B)
25 ml (A)
5 ml (B)
1 (A)
Evet
2:55’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Evet
1:20'
1. Yoğun
Normal kirli tavalar ve
bulaşıklar için Standart
günlük yıkama devri.
2. Normal
Bir sonraki yemeğin bulaş
ıklarının da konulmasını
bekleyen bulaşıklar
için ön yıkama
Düşük enerji kullanımı
sağlayan çevreye duyarlı
yıkama devri, tavalar ve
tabaklar için uygundur
Deterjan
(A) = bölme A
(B) = bölme B
Yıkama
devri
3. Sudan
Geçirme
4.Ekonomik*
Normal kirlilik düzeyinde a
z miktarda çatal bıçaklar i
çin ideal devir.
5. Yarım
yükleme
Notlar:
* Ekonomik yýkama devri, EN-50242 yönetmeliklerine uygundur. Diðer yýkama devirlerinden daha uzun sürmesine
raðmen daha az enerji kullanýr ve çevreye daha az zararlýdýr.
Test Laboratuarlarý için Not: Ýlgili EN test koþullarýna iliþkin bilgi almak için lütfen aþaðýdaki adrese bir e-posta
gönderin: ASSISTENZA_EN_LVS@indesitcompany.com
Deterjanýn ölçülmesini daha kolay hale getirmek için aþaðýdaki bilgileri inceleyin:
1 çorba kaþýðý = 15 g toz = yaklaþýk 15 ml sývý 1 çay kaþýðý = 5 g toz = yaklaþýk 5 ml sývý
*Sadece seçilen modellerde mevcuttur.
18
Parlatýcý ve iþlenmiþ tuz
Sadece bulaþýk makineleri için özel olarak üretilen
ürünleri kullanýn. Tablet tuz ya da endüstriyel tuz veya
sývý bulaþýk deterjaný kullanmayýn.
Paket üzerinde verilen talimatlarý izleyin.
Çok fonksiyonlu bir ürün kullanýlýyorsa parlatýcý eklemenize
gerek yoktur; fakat özellikle de suyun sert ya da çok sert
olduðu yerlerde yaþýyorsanýz tuz eklemenizi önemle
tavsiye ederiz. Paket üzerinde verilen talimatlarý izleyin.
Tuz ya da parlatýcý eklemezseniz YETERSÝZ TUZ* ve
YETERSÝZ PARLATICI* gösterge ýþýklarý yanýp öyle
kalacaktýr.
Parlatýcýnýn ölçülmesi
Parlatýcý, su, yüzeylerin üzerinden devamlý akar ve herhangi bir
çizik veya iz býrakmadan parlatma iþlemini gerçekleþtirirken
bulaþýklarýn kurumasýný kolaylaþtýrýr.
Parlatýcý daðýtýcýsý doldurulmalýdýr:
• Kontrol paneli üzerindeki YETERSÝZ PARLATICI* gösterge
ýþýðý yandýðý zaman;
1. (G) kapaðýný saat yönünün
H
tersine döndürerek daðýtýcýyý
açýn.
2. Daðýtýcýdan taþmamasýna dikkat
ederek parlatýcýyý daðýtýcýya
F
dökün. Parlatýcý daðýtýcýdan
taþarsa, kuru bir bez ile dökülen
G
miktarý silin.
3. Kapaðý tekrar yerine takýn.
Parlatýcýyý ASLA makinenin içine direkt olarak dökmeyin.
Parlatýcý miktarýnýn ayarlanmasý
Kurutma sonuçlarýndan tam anlamýyla memnun deðilseniz
parlatýcý miktarýný ayarlayabilirsiniz. Dozaj ayarlayýcýsýný (F)
bir tornavida kullanmak suretiyle daha önceden belirlenen 6
pozisyondan birine getirin (öntanýmlý pozisyon 4’tür):
• Bulaþýklarýn üzerinde çizgiler oluþuyorsa, ayarlayýcýyý daha
küçük bir sayýya getirin (1-3).
• Bulaþýklar üzerinde su damlalarý bulunuyorsa ya da devir
bittikten sonra kireç izleri görülüyorsa ayarlayýcýyý daha
büyük bir sayýya getirin (4-6).
Su sertliðinin ayarlanmasý
Her bulaþýk makinesinde özellikle bu tür cihazlar için tasarlanan
iþlenmiþ tuz kullanarak daha sonra bulaþýklarý yýkamak için
kullanýlan suyun içindeki kireci alan bir su yumuþatýcýsý
bulunmaktadýr.
Bulaþýk makinesi, kirliliði azaltacak ve bölgenizdeki su sertliðine
göre yýkama performansýný optimize edecek seçenekler
sunmaktadýr. Bu bilgi, konutunuza su tedarik eden
organizasyondan öðrenilebilir.
- AÇMA/KAPATMA düðmesini kullanarak makineyi kapatýn ve
kapaðý açýn.
- YIKAMA DEVRÝNÝ SEÇÝN düðmesini ilk önce 5 numaralý yýkama
devrine, ardýndan 1 numaralý yýkama devrine ve ardýndan yine 5
numaralý yýkama devrine getirin.
- AÇMA/KAPATMA düðmesine basýn; yýkama devri faz
göstergesinin ýþýðý yanýp sönecektir. Artýk su sertliði seviyesinin
seçilmesi mümkündür. Her yýkama devri için bir su sertliði
seviyesi vardýr:
Örn: Yýkama devri 1, su sertliði seviyesi 1
Yýkama devri 2, su sertliði seviyesi 2,vb, vb maksimum beþ
seviyeye kadar
(Ön tanýmlý su yumuþatýcý ayarý seviye 3’ tür)
- Çýkmak için birkaç saniye bekleyin veya herhangi bir düðme
seçeneðine basýn* ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) düðmesine
basarak makineyi kapatýn.
Çok fonksiyonlu tabletler kullanýlýrken bile su daðýtýcý doldurulmalýdýr.
seviye
1
2
3
4
°dH
0-6
6 - 11
12 - 17
17 - 34
°fH
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 60
mmol/l
0-1
1,1 - 2
2,1 - 3
3,1 - 6
Orta yeterlilik**
tuz konteyneri
ay
7 ay
5 ay
3 ay
2 ay
5*
34 - 50
61 - 90
6,1 - 9
2/3 hafta
Su Sertlik Tablosu
0°f ile 10°f arasında tuz kullanılmaması tavsiye edilir.
* 5’e ayarlandığında süre uzayabilir.
** günde 1 yıkama ile
(°dH = Alman derecesi ile hesaplanmýþ sertlik - °f = Fransýz
derecesi ile hesaplanmýþ sertlik – mmol/l = litre baþýna milimol)
Ýþlenmiþ tuzun ölçülmesi
Bir yýkama devrinden mümkün olan en iyi sonuçlarý almak için
daðýtýcýnýn devamlý olarak dolu olduðundan emin olun. Ýþlenmiþ tuz,
sudan kireci alýr ve buna baðlý olarak bulaþýklar üzerinde kireç
oluþumunu engeller.
Tuz daðýtýcý, bulaþýk makinesinin alt kýsmýnda bulunmakta olup (bknz
Taným) doldurulmalýdýr:
• Tuz daðýtýcýsýnýn kapaðýna gözle bakarak yeþil ibre* görülmediði
zaman
• Kontrol paneli üzerindeki YETERSÝZ TUZ* gösterge ýþýðý yandýðý
zaman.
1. Alt kremayeri sökün ve konteynýr kapaðýnýn
vidalarýný açýn (saat yönünün tersine).
2. Ýlk defa yapýyorsanýz: su tankýný tam aðzýna
kadar doldurun.
3. Huniyi* yerleþtirin (bakýnýz figür) ve tuz
konteynýrýný tam aðzýna kadar doldurun (Bu konteynýr yaklaþýk 1 kg
kaldýrabilmelidir); az miktarda suyun dýþarý sýzmasý olaðandýr.
4. Huniyi* çýkartýn ve açýklýk üzerinde kalan tüm tuz artýklarýný
temizleyin; akan suyun altýnda kapaðý durulayýn ve ardýndan kapaðýn
alt kýsmýnda yýldýz þeklinde düzenlenmiþ olarak bulunan dört yarýktan
suyun dýþarý çýkmasýný saðlamak için aþaðýya doðru bakan baþlýða
tekrar vidalayýn. (Yeþil ibreli kapak*)
Konteynýra her tuz ekleyiþinizde bu iþlemleri
gerçekleþtirmenizi tavsiye ederiz.
Kapaðýn yerine sýkýca vidalanmýþ olduðundan emin olun; böylece
yýkama döngüsü süresince daðýtýcýnýn içine herhangi bir deterjan
madde giremeyecektir (Bu durum su yumuþatýcýsýna tamir edilemez
bir þekilde zarar verebilirdi.).
Gerekli olduðu zaman tuz daðýtýcýsýndan dýþarýya sýzan tuz
çözeltisinin temizlendiðinden emin olmak için yýkama devrinden önce
tuzu ölçün.
* Sadece seçilen modellerde mevcuttur.
19
TR
Bakým ve onarým
TR
Su ve elektrik kaynaklarýnýn kapatýlmasý
• Sýzýntýlarý engellemek amacýyla su musluðunu her yýkama
devrinden sonra kapatýn.
• Makine temizlenirken ya da bakýmý yapýlýrken makinenin fiþini
çekin.
Bulaþýk makinesinin temizlenmesi
• Makinenin dýþ yüzeyleri ve kontrol paneli, iplikçik býrakmayan
hafif nemli bir bez parçasý ile temizlenebilir. Deterjan ya da
aþýndýrýcý ürünler kullanmayýn.
• Cihaz içinde oluþan leke ya da izler nemli bir bez ile ve az bir
sirke ile temizlenebilir.
Ýstenmeyen kokularýn engellenmesi
• Nem oluþmamasý ve oluþan nemin makine içine
hapsedilmemesi için makinenin kapaðýný devamlý olarak aralýk
tutun.
• Kapak çevresindeki su sýzdýrmaz bantlarý ve deterjan
daðýtýcýlarýný düzenli aralýklarla nemli bir sünger ile temizleyin.
Bu, yiyecek artýklarýnýn bantlar üzerinde kalmasýný
engelleyecek ve bu artýklarýn neden olduðu istenmeyen
kokularýn oluþumunu önleyecektir.
Püskürtücü kollarýn temizlenmesi
Yiyecek artýklarý, püskürtücü kollar üzerine yapýþýp suyun
püskürtüldüðü delikleri týkayabilir. Bu nedenle püskürtücülerin
düzenli aralýklarla kontrol edilmesi ve metal içermeyen bir fýrça
ile temizlenmesi önerilmektedir.
Her iki püskürtücü kol da çýkartýlabilir.
Üst püskürtücü kolu çýkarmak için
kilit halkasýný saat yönünün
tersine döndürün. Üst püskürtücü
kol, daha fazla sayýda delik
bulunan yüzün yukarýya doðru
geldiðinden emin olunmasý için
deðiþtirilmelidir.
Alt püskürtücü kol, yandaki
sekmelere basarak ve yukarýya
doðru çekerek çýkartýlabilir.
Musluk çýkýþýndaki su giriþ filtresini düzenli olarak temizleyin;
- Su musluðunu kapatýn.
- Su giriþ hortumunun ucunun vidalarýný sökün, filtreyi çýkartýn ve
akan suyun altýnda dikkatlice temizleyin.
- Filtreyi yenisi ile deðiþtirin ve su hortumunu eski pozisyonunda
vidalayýn.
Filtrelerin temizlenmesi
Filtre grubu, yýkama suyundan yiyecek kalýntýlarýný temizleyen ve
suyu tekrar döndüren üç ayrý filtreden oluþmaktadýr. Her yýkamada
en iyi sonuçlarý elde etmek için temizlenmelidirler.
Filtreleri düzenli aralýklarla temizleyin.
Bulaþýk makinesi filtreler bulunmadan ya da filtreler gevþek
durumdayken kullanýlmamalýdýr.
• Bir çok yýkamadan sonra filtre grubunu kontrol edin ve gerekli
olmasý durumunda üzerinden su akýtarak metal içermeyen bir fýrça
vasýtasýyla aþaðýdaki talimatlarý izleyerek temizleyin:
1. C silindirik filtresini saat yönünün tersine döndürün ve dýþarý
çekin (þkl 1).
2. Kapak filtresi B’yi yan kanatlara hafif basýnç uygulayarak
çýkartýn (þkl 2).
3. Paslanmaz çelik plaka filtresi A’yý dýþarý doðru kaydýrýn (þkl 3).
4.Týkacý kontrol edin ve yiyecek artýklarýný temizleyin. Yýkama devri
pompasýný (siyah kenarlý) ASLA SÖKMEYÝN (þkl 4).
1
2
3
4
Filtreleri temizledikten sonra filtre grubunu yeniden yerine takýn ve
sabitleyin; bu durum bulaþýk makinesinin verimli kullanýmýnýn elde
edilmesi için gereklidir.
Su Giriþ Filtresinin Temizlenmesi*
Eðer su hortumlarý yeni ya da uzun bir süre boyunca
kullanýlmamýþlarsa gerekli baðlantýlarý yapmadan önce
hortumlarýn temiz ve artýklardan arýndýrýlmýþ olduðundan emin
olmak için su hortumlarýndan su geçisine izin verin. Eðer söz
konusu önlem alýnmaz ise su giriþi týkanabilir ve bulaþýk
makinesi hasar görebilir.
Uzun bir süre boyunca makinenin
kullanýlmadan býrakýlmasý
• Makineyi elektrik kaynaðýndan çýkarýn ve su musluðunu kapatýn.
• Makinenin kapaðýný aralýk býrakýn.
• Döndüðünüz zaman bulaþýk makinesi boþ iken bir yýkama devri
çalýþtýrýn.
* Sadece seçilen modellerde mevcuttur.
20
Önlemler ve öneri
Bu makine, mevcut uluslar arasý güvenlik standartlarýna
uygun olarak tasarlanmýþ ve üretilmiþtir. Aþaðýdaki bilgi
güvenliðiniz için hazýrlanmýþtýr, bu nedenle dikkatle okunmalýdýr.
Enerji tasarrufu yapmak ve çevreye karþý
duyarlý olmak
Genel güvenlik
• Sadece bulaþýk makinesi dolu olduðu zaman yýkama devrini
baþlatýn. Bulaþýk makinesinin dolmasýný beklerken Sudan
Geçirme devrini kullanarak istenmeyen kokularýn kullanýmýný
engelleyebilirsiniz. (bknz Yýkama devirleri)
• Yýkama devirleri tablosunu kullanarak bulaþýklarýn kirlilik
seviyesine ve bulaþýk tipine uygun olan yýkama devrini seçin:
- Normal derecede kirli bulaþýklar için daha düþük enerji ve
su kullanan Ekonomik yýkama devrini kullanýn.
- Bulaþýk miktarý normalden daha az ise Yarým yükleme
opsiyonunu kullanýn *(bknz Baþlangýç ve kullaným)
• Elektrik tedarikçiniz, elektrik tasarrufu saatleri hakkýnda bilgi
veriyorsa yýkama devirlerini daha düþük ücretlendirme
uygulandýðý saatler arasýnda çalýþtýrýn. Gecikmeli baþlatma
*düðmesi (bknz Baþlangýç ve kullaným) yýkama devirlerini
istediðiniz þekilde organize etmenize yardýmcý olur.
• Bu cihaz, kendilerine güvenliklerinden sorumlu kiþi
tarafýndan cihazýn kullanýmý ile ilgili gözetim veya talimat
verilmeksizin, sýnýrlý fiziksel, algýsal veya zihinsel beceriye
sahip kiþiler (çocuklar dahil) tarafýndan kullanýlmak üzere
tasarlanmamýþtýr.
• Çocuklar cihazla oynamamalarýný saðlamak için gözetim
altýnda tutulmalýdýr.
• Cihaz, ev içinde konut kullanýmý için tasarlanmýþ olup ticari
ya da endüstriyel kullanýmý amaçlanmamýþtýr.
• Ev bulaþýklarýnýn bu kullaným kýlavuzunda belirtilen þekilde
yýkanmasý için makine sadece yetiþkinler tarafýndan
kullanýlmalýdýr.
• Makine, dýþ mekanlarda ya da sadece üstü kapalý
alanlarda kurulmamalýdýr. Makinenin yaðmur ya da fýrtýna
altýnda býrakýlmasý çok tehlikelidir.
• Çýplak ayakla makineye dokunmayýn.
• Makine prizden çekilirken kabloyu deðil fiþi, elektrik
prizinden çekin.
• Makine temizlenmeden ya da bakým iþlemleri
baþlatýlmadan önce su besleme musluðu kapatýlmalý ve
makinenin fiþi, elektrik prizinden çýkarýlmalýdýr.
• Makine arýzalanýrsa her ne þart altýnda olursa olsun
makineyi kendiniz tamir etmeye çalýþmayýn ve makinenin
iç kýsýmlarýna dokunmayýn.
• Isýtýcý bileþene asla dokunmayýn.
• Makinenin açýk olan kapaðý üzerine yaslanmayýn ya da
oturmayýn Bu, makinenin devrilmesine neden olabilir.
• Önemli bir engel teþkil edeceði için kapak açýk
býrakýlmamalýdýr.
• Deterjanlarý ve durulama maddelerini çocuklarýn
ulaþamayacaðý yerlerde muhafaza edin.
• Paketleme malzemesi oyuncak olarak kullanýlmamalýdýr.
Su ve enerji tasarrufu yapmak
Enzim içeren fosfatsýz ve klorsuz deterjanlar
• Çevreye zararlý olmalarý nedeniyle fosfat ya da klor içeren
deterjanlarý kullanmamanýzý önemle tavsiye ederiz.
• Enzimler, 50°C sýcaklýk altýnda özellikle etkilidir ve bu nedenle
enzim içeren deterjanlar, normalde 65°C sýcaklýk altýnda elde
edilen sonuçlarýn daha düþük yýkama devri sýcaklýklarýnda elde
edilmesi açýsýndan kullanýlabilir.
• Deterjanýn sarf edilmesinin önlenmesi açýsýndan, ürünü
imalatçýnýn talimatlarý, su sertliði, kirlilik seviyesi ve bulaþýk
miktarýna göre uygun miktarlarda kullanýn. Biyolojik olarak geri
dönüþtürülebilir olsalar da deterjanlar doðanýn dengesini
deðiþtirebilen malzemeler içerir.
Tasfiye
• Paketleme malzemesinin tasfiyesi: Paketlerin yeniden
kullanýlabilir olup olmadýðýna dair yerel yasalarý inceleyin.
• Atýk Elektrikli ve Elektronik Donanýmlar (WEEE) konulu ve
2002/96/EC sayýlý Avrupa Direktiflerinde konutlarda
kullanýlan elektrikli cihazlarýn normal katý atýk döngüsü
içinde tasfiye edilmemesi gerektiði belirtilmektedir. Eskimiþ
cihazlar, toplum saðlýðýna ve atmosfere verilebilecek
potansiyel zarar engellenerek makine içinde bulunan
malzemelerin yeniden kullaným ve geri dönüþüm
masraflarýnýn optimize edilmesi için ayrý olarak
toplanmalýdýr. Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu,
elektrikli ve elektronik alet sahiplerine ayrý atýk toplanmasý
hususundaki sorumluluklarýný hatýrlatmak için tüm ürünler
üzerinde bulunmaktadýr.
Konutlarda kullanýlan elektrikli cihazlarýn doðru bir þekilde
tasfiye edilmesi hususunda ayrýntýlý bilgi edinmek için ilgili
toplum yetkilisine ya da yerel bayiinize baþvurabilirsiniz.
* Sadece seçilen modellerde mevcuttur.
21
TR
Sorun giderme
TR
Cihazýn çalýþmasýnda problem olmasý durumunda Destek talebinde bulunmadan önce aþaðýdaki listede bulunan
çözüm yollarýný kontrol edin:
Arızalar:
Olası sebep/Çözüm:
Bulaşık makinesi, çalışmıyor
veya komutlara yanıt vermiyor
• ON/OFF tuşu ile makineyi kapatınız, yaklaşık bir dakika sonra yeniden açınız ve
programı
yeniden ayarlayınız.
• Fiş elektrik prizine tam oturmuyordur.
• Bulaşık makinesinin kapağı tam kapalı değil.
Kapak kapanmıyor
• Kilit serbest kalmıştır; "klak" sesini duyana kadar kapağı iyice itiniz.
Bulaşık makinası atık suları
boşaltmıyor.
•
•
•
•
Bulaşık makinesi ses yapıyor.
• Bulaşıklar birbirine veya püskürtme kollarına çarpıyor.
• Aşırı köpük oluşuyor. deterjan dozajı uygun miktarda ayarlanmamış veya deterjan
bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir. (Çalıştırma ve kullanım bölümüne
bakınız)
Bulaşık ve bardaklar üzerinde
kireç kalıntıları veya beyaz bir
satıholuşuyor.
• Yenileyici tuz eksik veya su sertliğine uygun bir şekilde ayarlanmamış (Parlatıcı ve tuz
bölümüne bakınız).
• Tuz haznesinin kapağı tam kapalı değil.
• Parlatıcı bitti veya dozajı yeterli değil.
Bulaşık ve bardaklar üzerinde
çizgi gibi veya mavi bir satıh
oluşuyor.
• Parlatıcı dozajı fazla.
Bulaşıklar tam kurumamış.
•
•
•
•
Bulaşıklar temiz değil.
•
•
•
•
•
Sepetler fazlasıyla doldurulmuş (Sepetlerin doldurulması bölümüne bakınız).
Bulaşıklar iyi yerleştirilmemiş.
Püskürtme kolları serbestçe dönemiyor.
Çok hafif bir yıkama programı seçilmiş (Program bölümüne bakınız).
Aşırı köpük oluşuyor . deterjan dozajı uygun miktarda ayarlanmamış veya deterjan
bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir. (Çalıştırma ve kullanım bölümüne bakınız)
• Parlatıcı haznesinin kapağı tamamen kapanmamış.
• Filtre kirli veya tıkalı (Bakım ve temizlik bölümüne bakınız).
• Yenileyici tuz eksik (Parlatıcı ve tuz bölümüne bakınız).
Bulaşık makinesi su almıyor Kapalı çeşme alarmı.
•
•
•
•
(kısa bip sinyalleri duyulur)
(Kurutma ve END gösterge
ışıkları yanıp söner)
Su alma hortumunda alarm/Su
giriş filtresi tıkalı.
(Yıkama Devri Kurutma ve END
gösterge ışıkları yanıp söner)
Kurutmasız bir program seçilmiş.
Parlatıcı bitti veya dozajı yeterli değil (Parlatıcı ve tuz bölümüne bakınız).
Parlatıcı dozajı uygun değil.
Bulaşıklar yapışmaz tabanlı veya plastiktir.
Şebekeden su akmıyor.
Besleme su hortumu kıvrılmış (Montaj bölümüne bakınız).
Musluğu açınız; birkaç dakika sonra makine tekrar çalışmaya başlayacaktır.
Bip sinyali verilince müdahale edilmediği için cihaz durmuş. ON/OFF tuşuna basarak
makineyi kapatınız, musluğu açınız ve 20 saniye sonra aynı tuşa basarak makineyi
tekrar çalıştırınız. Makineyi yeniden programlayınız ve tekrar çalıştırınız.
• Çamaşır makinesini AÇMA/KAPAMA düğmesine basmak suretiyle kapatınız. Akmasını
önlemek için su musluğunu kapatınız, fişi prizden çıkartınız.
Su giriş filtresinin pislikler ile tıkanmamış olduğunu kontrol ediniz. ("Bakım ve Koruma"
bölümüne bakınız)
* Sadece seçilen modellerde mevcuttur.
22
Program bitmemiş.
Atık su hortumu kıvrılmış (Montaj bölümüne bakınız).
Lavabonun tahliye borusu tıkalı.
Filtre yemek artıkları ile tıkanmıştır.
‫تعليمات التشغيل‬
‫ماكينة غسل األطباق‬
‫‪AR‬‬
‫عربي‪23 ،‬‬
‫الفهرس‬
‫التركيب‪24-25 ،‬‏‬
‫اختيار الموضع واالرتفاع‬
‫وصل إمدادات الكهرباء والماء‬
‫نصيحة متعلقة بدورة الغسل األولى‬
‫البيانات التقنية‬
‫‪Ecodesign Regulation‬‬
‫وصف الجهاز‪26 ،‬‬
‫نظرة عامة‬
‫لوحة التحكم‬
‫تحميل الرفوف‪27 ،‬‬
‫الرف السفلي‬
‫سلة السكاكين‬
‫الرف العلوي‬
‫التشغيل واالستخدام‪28 ،‬‬
‫‪DFG 051‬‬
‫تشغيل ماكينة غسل األطباق‬
‫قياس مواد التنظيف‬
‫خيارات الغسيل‬
‫دورات الغسل‪29 ،‬‬
‫جدول دورات الغسيل‬
‫ملح التكرير ومادة الشطف المساعدة‪30 ،‬‬
‫قياس مادة الشطف المساعدة‬
‫قياس ملح التكرير‬
‫العناية والصيانة‪31 ،‬‬
‫قطع إمدادات الماء والكهرباء‬
‫تنظيف ماكينة غسل األطباق‬
‫منع الروائح الكريهة‬
‫تنظيف أذرع ّ‬
‫الرشاش‬
‫فحص فلتر خرطوم إدخال الماء‬
‫تنظيف الفالتر‬
‫ترك الماكينة من دون استخدام لفترات طويلة‬
‫وسائل حذر ونصائح‪32 ،‬‬
‫الوقاية العامة‬
‫التخلص‬
‫توفير الطاقة واحترام البيئة‬
‫استكشاف المشاكل وحلها‪33 ،‬‬
‫التركيب‬
‫احتفظ بدليل التعليمات هذا في مكان آمن لمراجعته في المستقبل‪.‬‬
‫إذا تم بيع الجهاز‪ ،‬إعطاؤه أو نقله‪ ،‬الرجاء تأكد من أن دليل التعليمات‬
‫قد أرفق بالماكينة بحيث يتمكن مالكوها الجدد من االستفادة من النصائح‬
‫الموجودة فيه‪.‬‬
‫الرجاء اقرأ دليل التعليمات هذا بعناية‪ :‬إنه يحتوي على معلومات‬
‫هامة فيما يتعلق بالعمل اآلمن‪ ،‬التركيب وصيانة الجهاز‪.‬‬
‫توجب نقل الجهاز في أي وقت‪ ،‬احتفظ به بشكل عامودي؛ إذا‬
‫إذا ّ‬
‫كان األمر ضروريا جدا‪ ،‬يمكن إمالته على الجهة الخلفية منه‪.‬‬
‫تم تصنيع هذا الجهاز بغرض استخدامه في األغراض المنزلية‪ ،‬ومن‬
‫مجاالت استخدامه ما يلي‪:‬‬
‫ مطابخ فرق العمل في المحال والمكاتب وغيرها من بيئات العمل؛‬‫ المنازل في المزارع؛‬‫ عمالء الفنادق واالستراحات وغيرها من أماكن اإلقامة؛‬‫‪ -‬دور اإلقامة الخاصة بالمبيت واإلفطار‪.‬‬
‫اختيار الموضع واالرتفاع‬
‫‪ .1‬أخرج الجهاز من جميع مواد التعبئة الخاصة به وتأكد من أنه لم‬
‫يلحق به األذى خالل عملية الشحن‪.‬‬
‫ّ‬
‫بالموزع وال تنفذ أية عملية تركيب إضافية‪.‬‬
‫إذا لحق بها ضرر‪ ،‬اتصل‬
‫‪ .2‬افحص ماكينة غسل األطباق بوضعها بحيث تالمس جوانبها‬
‫أو اللوحة الخلفية‪ ،‬الخزائن المجاورة أو حتى الحائط‪ .‬يمكن‬
‫تركيب هذا الجهاز أيضا تحت ّ‬
‫مسطح عمل منفرد* (أنظر نشرة‬
‫معلومات التجميع)‪.‬‬
‫وصل خرطوم إدخال الماء‬
‫• بالنقطة المالئمة لتوصيل المياه الباردة‪ :‬قبل وصل الخرطوم‪ ،‬قم‬
‫بتشغيل الماء حتى يصبح نقيا تماما بحيث ال تسد الجهاز أية أوساخ‬
‫موجودة في الماء؛ بعد إنجاز هذه العملية‪ ،‬قم بشد خرطوم اإلدخال‬
‫لولبيا بلسان ¾ إلدخال الغاز‪.‬‬
‫• بالنقطة المالئمة للمياه الساخنة‪ :‬يمكن تزويد ماكينة غسل األطباق‬
‫لديك بالماء الساخن من شبكة المياه الرئيسية (إذا كان لديك شبكة‬
‫تدفئة مركزية مزودة بشبكة أنابيب تدفئة) بحيث ال تتعدى درجة‬
‫الحرارة ‪ 60‬درجة مئوية‪.‬‬
‫قم بشد الخرطوم باللسان لولبيا كما تم الوصف في توصيل تزويد‬
‫الماء البارد‪.‬‬
‫إذا لم يكن طول خرطوم اإلدخال كافيا‪ ،‬اتصل بمستودع خاص أو‬
‫بتقني مؤهل (أنظر المساعدة)‪.‬‬
‫على ضغط الماء في الحنفية أن يكون في نطاق القيم المشار إليها في‬
‫جدول البيانات التقنية (أنظر المعلومات المجاورة)‪.‬‬
‫على الخرطوم أال يكون معوجا أو مضغوطا‪.‬‬
‫وصل خرطوم إخراج الماء‬
‫وصل خرطوم إخراج الماء (من دون ثنيه) بأنبوب تصريف بقطر يصل‬
‫إلى ‪ 4‬سم بحد أدنى‪.‬‬
‫‪ّ .3‬‬
‫ركب ماكينة غسل األطباق على مسطح مستو وأرضية صلبة‪ .‬إذا‬
‫كانت األرضية غير مستوية‪ ،‬يمكن معايرة أرجل الجهاز حتى يصل إلى‬
‫وضعية أفقية تامة‪ .‬إذا تم تحديد مستوى الجهاز بشكل صحيح‪ ،‬فسيكون‬
‫أكثر ثباتا ويقل احتمال اهتزازه ولن يسبب على ما يبدو االرتجاج‬
‫والضجيج خالل عمله‪.‬‬
‫‪ .4‬اضبط ارتفاع الرجل الخلفية من مقدمة الجهاز* في الجزء السفلي‬
‫المركزي من ماكينة غسل األطباق‪ ,‬مديرا مفتاح ربط سداسي الشكل‬
‫(اللون األحمر) ذي فتحة ‪ 8‬ملم باتجاه عقارب الساعة لزيادة االرتفاع أو‬
‫عكس اتجاه عقارب الساعة لتقليل االرتفاع‪.‬‬
‫وصل إمدادات الكهرباء والماء‬
‫على وصل إمدادات الماء والكهرباء أن يتم فقط من قبل‬
‫تقني مؤهل‪.‬‬
‫يجب أن يكون خرطوم اإلخراج على ارتفاع يتراوح بين ‪ 40‬وحتى‬
‫‪ 80‬سم عن األرض ‪ /‬أو السطح الذي ترتكز عليه ماكينة غسل‬
‫األطباق (‪.)A‬‬
‫قبل توصيل خرطوم إخراج الماء إلى حوض التصريف‪ ،‬قم بخلع الغطاء‬
‫البالستيكي (‪.)B‬‬
‫ال يجب أن تقف ماكينة غسل األطباق على خراطيم المياه أو على‬
‫كبل تزويد الكهرباء‪.‬‬
‫يجب أن يكون الجهاز موصوال بشبكة تزويد المياه باستخدام‬
‫خراطيم جديدة‪.‬‬
‫ال تستخدم الخراطيم القديمة‪.‬‬
‫يمكن وضع خراطيم إدخال وإخراج الماء وكبل تزويد الكهرباء‬
‫باتجاه اليمين أو اليسار بهدف الحصول على أفضل تركيب ممكن‪.‬‬
‫*‬
‫متوفر في طرازات مختارة فقط‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪AR‬‬
‫الحماية من الفيضان‬
‫لتحاشي حدوث الفيضان‪ ،‬على ماكينة غسل األطباق أن‪:‬‬
‫ تكون مزودة بنظام خاص يقطع تزويد الماء في حال حدوث انحرافات‬‫أو تسربات من داخل الجهاز‪.‬‬
‫بعض الطرازات مزودة أيضا بجهاز األمان اإلضافي‬
‫‪ ،*New Acqua Stop‬الذي يضمن الحماية من الفيضان حتى في‬
‫حال تمزق خرطوم اإلدخال‪.‬‬
‫شريط مقاومة التكثيف*‬
‫بعد تركيب ماكينة غسل األطباق‪ ،‬افتح الباب والصق الشريط الشفاف الالصق تحت‬
‫الرف الخشبي بهدف حمايته من أي تكثيف يمكن أن يتكوّن‪.‬‬
‫نصيحة متعلقة بدورة الغسل األولى‬
‫بعد أن تم تركيب الجهاز‪ ،‬وقبل تشغيل دورة الغسيل األولى مباشرة‪ ،‬قم بملئ جرن‬
‫الملح بأكمله بالماء وأضف بعد ذلك فقط حوالي ‪ 1‬كغم من الملح(أنظر الفصل بعنوان‬
‫مادة الشطف المساعدة وملح التكرير)‪ .‬يمكن للماء أن ينسكب‪ :‬هذا أمر طبيعي وال يجب‬
‫االهتمام به‪ .‬اختر قيمة قساوة الماء (أنظر الفصل بعنوان مادة الشطف المساعدة وملح‬
‫تحذير‪ :‬فولطية خطرة!‬
‫التكرير)‪ - .‬بعد سكب الملح في الماكينة‪ ،‬سينطفئ مؤشر ‪. * LOW SALT‬‬
‫يجب عدم قطع خرطوم الماء بأي حال من األحوال ألنه يحتوي على‬
‫عناصر كهربائية حية‪.‬‬
‫إذا لم تتم تعبئة حاوية الملح‪ ،‬يمكن لمخفف الماء وعنصر التسخين أن يتلفا‪.‬‬
‫بيانات تقنية‬
‫التوصيالت الكهربائية‬
‫األبعاد‬
‫العرض ‪ 60‬سم‬
‫االرتفاع ‪ 85‬سم‬
‫العمق ‪ 60‬سم‬
‫قبل توصيل الجهاز بمقبس شبكة الكهرباء الرئيسية‪ ،‬تأكد من أن‪:‬‬
‫السعة‬
‫‪ 12‬إعداد مكان اعتيادي‬
‫مؤرض ويذعن لكل القوانين الواجب تطبيقها‪.‬‬
‫• المقبس ّ‬
‫ضغط تزويد الماء‬
‫‪)0.5 ÷ 10 bar( 1MPa ÷ 0.05‬‬
‫‪psi 145 – 7.25‬‬
‫فولطية تزويد‬
‫الطاقة‬
‫انظر لوحة البيانات في الجهاز‬
‫• المقبس يصمد أمام الطاقة القصوى في الجهاز‪ ،‬المشار إليها في لوحة البيانات‬
‫الموجودة في الجهة الداخلية من الباب (أنظر الفصل بعنوان وصف الجهاز)‪.‬‬
‫• الجهد الكهربائي في نطاق يتراوح بين القيم المشار إليها في لوحة البيانات الموجودة‬
‫في الجهة الداخلية من الباب‪.‬‬
‫• المقبس متوافق مع قابس الجهاز‪ .‬إذا لم يكن المقبس متوافقا مع القابس‪ ،‬اطلب من‬
‫فني مؤهل أن يقوم بتغييره (أنظر المساعدة); ال تستخدم كبالت اإلطالة أو المقابس‬
‫ّ‬
‫المتعددة‪.‬‬
‫بعد أن تم تركيب الجهاز‪ ،‬يجب أن يكون كبل تزويد الطاقة والمقبس الكهربائي‬
‫قابلين للوصول السهل‪.‬‬
‫على الكبل أال يكون معوجا أو مضغوطا‪.‬‬
‫إذا حدث تلف في كبل تزويد الطاقة‪ ،‬يجب تبديله من قبل المصنع أو مركز المساعدة‬
‫التقنية التابع له بهدف تحاشي أية مخاطر يُحتمل حدوثها‪( .‬أنظر المساعدة)‬
‫لن تتحمل الشركة أية مسؤولية في حال لم يتم احترام هذه التعليمات‪.‬‬
‫الطاقة اإلجمالية‬
‫المستهلكة‬
‫المصهر‬
‫انظر لوحة البيانات في الجهاز‬
‫انظر لوحة البيانات في الجهاز‬
‫تذعن ماكينة غسيل األطباق هذه للوائح السوق‬
‫األوروبية المشتركة التالية‪:‬‬
‫ ‪( 2006/95/EC‬فولطية منخفضة)‬‫ ‪( 2004/108/EC‬تطابق المغناطيسية‬‫الكهربائية)‬
‫ ‪( 2005/32/EC‬تسجيل تجاري‬‫‪)Ecodesign( )1275/2008‬‬
‫ ‪( 97/17/EC‬تصنيف)‬‫‪)WEEE( 2002/96/EC -‬‬
‫‪ECODESIGN REGULATION DW‬‬
‫برنامه شستشوی ‪) ECO‬اکو( يا اقتصادی برنامه استانداردی است که برچسب اطالعات انرژی بدان اشاره دارد؛ اين برنامه را می‬
‫توان برای شستن ظرف و ظروف با ميزان کثيفی عادی استفاده کرد و پربازده ترين برنامه از لحاظ مصرف انرژی و آب برای اين‬
‫نوع ظروف می باشد‪ .‬برای کاستن بيشتر مصرف آب‪ ،‬فقط زمانی ماشين ظرفشويی را روشن کنيد که کامالً پر باشد‪.‬‬
‫مصرف در حالت آماده بکار‪ :‬مصرف در حالت روشن مانده‪ :‬مصرف در حالت ‪ - 3 W‬خاموش ‪1,3 W‬‬
‫جدول اطالعات مصرف برنامه ھای اصلی‬
‫ﻣﻜﺜﻒ‬
‫ﻋﺎدي‬
‫‪25‬‬
‫ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ‬
‫اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﺳﺘﻬﻼك‬
‫اﻟﻤﻴﺎﻩ‬
‫آﻴﻠﻮوات‬
‫)ﻟﺘﺮ‪/‬اﻟﺪورة(‬
‫ﺳﺎﻋﺔ‪/‬اﻟﺪورة‬
‫‪16‬‬
‫‪1,60‬‬
‫‪16‬‬
‫‪1,30‬‬
‫اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ‬
‫)ﺣﺪ‬
‫أدﻧﻰ‪/‬اﻟﺪورة(‬
‫‪150‬‬
‫‪120‬‬
‫ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم**‬
‫اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ‬
‫اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﺳﺘﻬﻼك‬
‫)ﺣﺪ‬
‫اﻟﻤﻴﺎﻩ‬
‫آﻴﻠﻮوات‬
‫)ﻟﺘﺮ‪/‬اﻟﺪورة( أدﻧﻰ‪/‬اﻟﺪورة(‬
‫ﺳﺎﻋﺔ‪/‬اﻟﺪورة‬
‫‪135‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1,40‬‬
‫‪110‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1,10‬‬
‫* اطالعات برنامه به اعداد و ارقام ثبت شده در آزمايشگاه‪ ،‬مطابق با استاندارد اروپايی ‪ EN 50242‬اشاره دارد‪.‬‬
‫** اطالعات با ثبت اعداد و ارقام در زمان کار دستگاه و قرار گرفتن ظرف و ظروف کاربر در داخل آن بدست آمده اند‪.‬‬
‫وصف الجهاز‬
‫نظرة عامة‬
‫‪AR‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫الرف العلوي‬
‫ذراع الرشاش العلوي‬
‫حجرات قابلة للطي‬
‫ضابط ارتفاع الرف‬
‫الرف السفلي‬
‫ذراع الرشاش السفلي‬
‫سلة السكاكين‬
‫فلتر الغسل‬
‫حاوية الملح‬
‫حجرات مواد التنظيف ومادة الشطف المساعدة‬
‫لوحة البيانات‬
‫لوحة التحكم***‬
‫لوحة التحكم‬
‫مفتاح اختيار دورة‬
‫الغسل‬
‫مؤشر وزر‬
‫بدء‪/‬إيقاف مؤقت*‬
‫مؤشر انخفاض الملح‬
‫مؤشر الغسل‬
‫مؤشر إنهاء‬
‫زر ‪ON/OFF/‬‬
‫‪RESET‬‬
‫التجفيف مؤشر‬
‫*** في الطرازات المبنية تماما فقط‪.‬‬
‫* متوفر في طرازات مختارة فقط‪.‬‬
‫يمكن لرقم ونوع دورة الغسل وكذلك الخيارات أن تتغير وفقا لطراز ماكينة غسل األطباق‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫تحميل الرفوف‬
‫‪AR‬‬
‫قبل تحميل الرفوف‪ ،‬أزل كل فضالت الطعام عن األواني وقم بتفريغ‬
‫السوائل من الكؤوس والفناجين‪.‬‬
‫بعد تحميل الجهاز‪ ،‬تأكد أنه بإمكان أذرع الرشاش الدوران بحرية‪.‬‬
‫الرف العلوي‬
‫قم بتحميل هذا الرف باألواني الحساسة وخفيفة الوزن‪ :‬األكواب والكؤوس وأطباق‬
‫الفناجين وأطباق السلطة العميقة‪.‬‬
‫الرف السفلي وسلة السكاكين‬
‫يمكن للرف السفلي أن يحمل األواني‪ ،‬واألغطية‪ ،‬والصحون‪ ،‬وأطباق‬
‫السلطات‪ ،‬والسكاكين‪ ،‬وما إلى ذلك‪ .‬يجب وضع الصحون واألغطية الكبيرة‬
‫على جوانب الرف‪.‬‬
‫حجرات قابلة للطي وقابلة للضبط‬
‫العديد من طرازات ماكينة غسل األطباق مزودة بأجزاء يمكن طيها*‪ ،‬التي يمكن‬
‫استخدامها في وضع عمودي عند ترتيب الصحون أو في وضع أفقي عند ترتيب‬
‫األواني والمقاليات‪.‬‬
‫يمكن وضع الحجرات القابلة‬
‫للطي على ارتفاعات مختلفة‪،‬‬
‫وذلك للتحكم في ترتيب‬
‫األدواني على الرف‪ .‬يمكن‬
‫وضع كؤوس النبيذ بأمان في‬
‫الحجرات القابلة للطي‪ ،‬وذلك‬
‫بإدخال ساق كل كأس في‬
‫الفتحات المناسبة‪.‬‬
‫معايرة ارتفاع الرف العلوي‬
‫بهدف جعل ترتيب األواني أسهل‪ ،‬يمكن تحريك الرف العلوي إلى مستوى‬
‫مرتفع أو منخفض‪.‬‬
‫يمكن معايرة الرف العلوي بشكل أمثل عندما يكون الرف فارغا‪.‬‬
‫ال تقم برفع أو خفض الرف من جهة واحدة أبدا‪.‬‬
‫يمكن أن يتيغير نوع سلة السكاكين (تركيبية أو غير تركيبية) وفقا لطراز‬
‫ماكينة غسل األطباق‪ .‬يجب وضع السلة غير التركيبية فقط توضع في مقدمة‬
‫الرف السفلي‪.‬‬
‫وكل منهما تكون‬
‫مزودة بشبكة علوية‪،‬‬
‫من أجل ترتيب أفضل‬
‫للسكاكين‪.‬‬
‫السكاكين وسائر األدوات ذات األطراف الحادة يجب وضعها في سلة‬
‫السكاكين بحيث تكون رؤوسها متجهة إلى األسفل‪ ،‬أو يجب وضعها أفقيا في‬
‫الحجرات القابلة للطي على الرف العلوي‪.‬‬
‫افتح كوابح مساري التوجيه األيمن واأليسر‪ ،‬واسحب‬
‫الرف إلى الخارج؛ قم برفعه أو خفضه كما هو مطلوب‪،‬‬
‫أدخله على امتداد مسارات التوجيه حتى يتم موضعة‬
‫العجالت األمامية واقفل الكوابح (أنظر الرسم)‪.‬‬
‫إذا كان الرف مزودا بمقابض المسافة المزدوجة (أنظر‬
‫الرسم)‪ ،‬قم بسحب الرف العلوي إلى الخارج حتى يصل‬
‫إلى نقطة توقفه‪ ،‬امسك بالمقابض على جانبي الرف‬
‫واسحبه إلى األعلى أو إلى األسفل‪ ،‬ثم دعه يسقط ببطء‬
‫في مكانه‪.‬‬
‫العناصر التي ال يجب غسلها في ماكينة غسل األطباق‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫العناصر الخشبية‪ ،‬العناصر التي تحتوي على مقابض خشبية أو قرنية أو عناصر‬
‫ملصقة عليها‪.‬‬
‫العناصر المصنوعة من األلومنيوم‪ ،‬النحاس‪ ،‬النحاس األصفر‪ ،‬البيوتر أو القصدير‪.‬‬
‫العناصر المصنوعة من مادة بالستيكية غير مقاومة للحرارة‪.‬‬
‫األثريات أو الخزف الصيني المطلي يدويا‪.‬‬
‫الفضة األثرية (أنتيكا)‪ .‬على أية حال‪ ،‬يمكن للفضة غير األثرية أن تُغسل‬
‫في ماكينة غسل األطباق باستخدام دورة غسل ناعمة‪ ،‬شريطة أال يالمس‬
‫المعادن االخرى‪.‬‬
‫نحن نوصي باستخدام األواني آمنة االستخدام في ماكينة غسل األطباق‪.‬‬
‫*‬
‫متوفر في طرازات مختارة فقط‪ .‬الرقم و‪/‬أو الوضع يمكن أن يتغير‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫بدء التشغيل واالستخدام‬
‫تشغيل ماكينة غسل األطباق‬
‫‪AR‬‬
‫قياس مواد التنظيف‬
‫‪ .1‬افتح حنفية الماء‪.‬‬
‫‪ .2‬اضغط زر تشغيل‪/‬إيقاف تشغيل ‪ :‬ستضيء كل المؤشرات على لوحة التحكم‬
‫لبضع ثوان‪.‬‬
‫‪ .3‬افتح الباب واسكب الكمية المالئمة من مواد التنظيف (انظر أدناه)‪.‬‬
‫‪ .4‬قم بتحميل الرفوف (انظر تحميل الرفوف) واغلق الباب‪.‬‬
‫‪ .5‬اختر دورة الغسل بواسطة إدارة مفتاح اختيار دورة الغسل باتجاه عقارب‬
‫الساعة‪ :‬قم بمحاذاة النتوء الموجود على المفتاح مع الرقم أو الرمز المالئم لدورة‬
‫الغسيل المرغوب بها‪ .‬سيومض مؤشر بدء‪/‬إيقاف مؤقت‪.‬‬
‫‪ .6‬اختر خيارات الغسل* (أنظر المعلومات المجاورة)‪.‬‬
‫‪ .7‬قم بتشغيل دورة الغسيل بواسطة الضغط على زر بدء‪/‬إيقاف مؤقت؛ سيضيء‬
‫المؤشر وسيبقى مضاء بشكل ثابت‪ .‬سيضيء المؤشر المالئم لمرحلة الغسل ليشير‬
‫إلى أن دورة الغسل قد بدأت‪.‬‬
‫‪ .8‬عند انتهاء دورة الغسيل سيضي المؤشر ‪( END‬ضوء أخضر ثابت)‪ .‬قم‬
‫بإطفاء الجهاز بواسطة الضغط على زر تشغيل‪/‬إيقاف تشغيل‪ ،‬اقفل حنفية الماء‬
‫واسحب الجهاز من المقبس الكهربائي‪.‬‬
‫‪ .9‬انتظر بضع دقائق قبل إخراج األواني‪ ،‬لتحاشي الحروق‪ .‬قم بتفريغ الرفوف‪ ،‬ابدأ‬
‫بالمستوى األسفل‪.‬‬
‫للتوصل إلى أفضل النتائج من كل دورة غسل وتجفيف‪ ،‬يجب استخدام مواد‬
‫التنظيف المسحوقة‪ ،‬مادة الشطف المساعدة والملح‪.‬‬
‫ستنطفئ الماكينة خالل بعض الفترات من عدم النشاط‪ ،‬بهدف‬
‫تقليل االستهالك الكهربائي إلى الحد األدنى‪.‬‬
‫الحجرة ‪ :A‬مواد التنظيف للغسل‬
‫الحجرة ‪ :B‬مواد التنظيف المعدة لما قبل الغسل‬
‫تعتمد نتائج الغسل الجيدة أيضا على كمية مواد التنظيف الصحيحة التي يتم‬
‫استخدامها؛ تعدي كمية المواد المحددة ال ينتج عنه غسل أكثر جودة وهو يزيد من‬
‫تلويث البيئة‪.‬‬
‫استخدم مواد التنظيف المصنعة خصيصا لماكنات غسل األطباق‬
‫فقط‪.‬‬
‫ال تستخدم مواد الغسل السائلة‪.‬‬
‫يكون فائض رغوة‬
‫يمكن الستخدام مواد التنظيف الزائدة أن ّ‬
‫يبقى في الماكينة بعد انتهاء دورة الغسل‪.‬‬
‫يوصى باستخدام األقراص فقط للطرازات المزودة بخيار وظيفة األقراص‬
‫المتعددة‪.‬‬
‫‪ .1‬افتح الغطاء ‪ C‬بواسطة الضغط على‬
‫الزر ‪.D‬‬
‫‪ .2‬اسكب مواد التنظيف بعد مراجعة جدول‬
‫دورات الغسل‪:‬‬
‫لمواد التنظيف المسحوقة استخدم الحجرتين‬
‫‪ A‬و ‪.B‬‬
‫• ألقراص التنظيف‪ :‬عندما تحتاج دورة الغسيل‬
‫إلى قرص واحد‪ ،‬ضعه في الحجرة ‪ A‬واغلق‬
‫الغطاء؛ عندما تحتاج إلى قرصين‪ ،‬ضع القرص‬
‫تعديل دورة الغسل قيد التشغيل‬
‫إذا حدث خطأ خالل عملية اختيار دورة الغسل‪ ،‬من الممكن تغيير الدورة شريطة‬
‫أن تكون ما زالت في بدايتها‪ :‬بعد بدء دورة الغسل‪ ،‬قم بإطفاء ماكينة غسل األطباق‬
‫بواسطة الضغط على زر تشغيل‪/‬إيقاف التشغيل‪/‬إعادة تهيئة‪ .‬قم بتشغيلها مرة أخرى‬
‫بالضغط على الزر ذاته واختر دورة الغسل والخيارات المرغوب بها‪.‬‬
‫إضافة أواني إضافية‬
‫اضغط زر بدء‪/‬إعادة تهيئة (سيومض المؤشر المالئم)‪ .‬افتح الباب‪ ،‬تحاشى البخار‬
‫المتصاعد‪ ،‬وضع األواني داخل الجهاز‪ .‬اضغط زر بدء‪/‬إيقاف مؤقت (ضوء ثابت)‪:‬‬
‫ستبدأ دورة الغسل من النقطة التي تم اعتراضها‪.‬‬
‫الثاني على أرضية الجهاز‪.‬‬
‫‪ .3‬أزل بقايا مواد التنظيف من أطراف الحجرة واغلق الغطاء حتى يُسمع طرقة‪.‬‬
‫إذا تم ضغط زر بدء أو‪/‬إيقاف مؤقت بهدف إيقاف الماكينة مؤقتا‪ ،‬ستتعطل‬
‫دورة الغسل أو وظيفة البدء المؤجل *‬
‫(في حال تم اختيارها)‪.‬‬
‫في هذه المرحلة‪ ،‬ال يمكن تغيير دورة الغسل‪.‬‬
‫تعطيالت عرضية‬
‫في حال ُفتح الباب خالل دورة الغسل‪ ،‬أو إذا انقطع التيار الكهربائي‪ ،‬فستتوقف‬
‫الدورة‪ .‬سوف تتابع من النقطة التي تعطلت فيها عند اقفال الباب أو عودة الطاقة‬
‫الكهربائية‪.‬‬
‫*‬
‫متوفر في طرازات مختارة فقط‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫دورات الغسيل‬
‫‪AR‬‬
‫إذا كانت األواني متسخة قليال فقط‪ ،‬أو إذا تم شطفها بالماء قبل إدخالها إلى ماكينة غسل األطباق‪ ،‬قم بتقليل كمية مواد التنظيف المستخدمة‬
‫وفقا لذلك‪.‬‬
‫يمكن لرقم ونوع دورة الغسل وكذلك الخيارات أن تتغير وفقا لطراز ماكينة غسل األطباق‪.‬‬
‫تعليمات اختيار دورة الغسل‬
‫أطباق متسخة جدا وطناجر (يجب عدم‬
‫استخدامها مع العناصر الحساسة)‪.‬‬
‫الطناجر واألطباق المتسخة بشكل اعتيادي‪.‬‬
‫دورة غسل يومية اعتيادية‪.‬‬
‫أطباق ما قبل الغسل أثناء انتظار تعبئة‬
‫األطباق من الوجبة التالية‪.‬‬
‫دورة غسل ودية للبيئة مع مستويات‬
‫استهالك منخفض للطاقة‪ ،‬مالئم لآلنية‬
‫واألطباق‪.‬‬
‫أمثل للكميات الصغيرة من األواني‬
‫المتسخة بشكل عادي‪.‬‬
‫مواد التنظيف‬
‫(‪ = )A‬الحجرة ‪A‬‬
‫(‪= )B‬الحجرة ‪B‬‬
‫دورة الغسل‬
‫‪ .1‬مكثف‬
‫‪ .2‬عادي‬
‫‪ .3‬نقع‬
‫‪ .4‬اقتصادي*‬
‫دورات‬
‫الغسل التي‬
‫تحتاج إلى‬
‫تجفيف‬
‫مدة دورة‬
‫الغسل (التفاوت‬
‫‪)10%±‬‬
‫ساعات دقائق‬
‫’‪2:25‬‬
‫مسحوق‬
‫سائل‬
‫أقراص‬
‫‪ 30‬غم (‪)A‬‬
‫‪ 30‬ملليتر (‪)A‬‬
‫‪)A( 1‬‬
‫نعم‬
‫‪ 25‬غم (‪)A‬‬
‫‪ 5‬غم (‪)B‬‬
‫‪ 25‬ملليتر (‪)A‬‬
‫‪ 5‬ملليتر (‪)B‬‬
‫‪)A( 1‬‬
‫نعم‬
‫’‪1:50‬‬
‫ال‬
‫ال‬
‫ال‬
‫ال‬
‫’‪0:08‬‬
‫‪ 25‬غم (‪)A‬‬
‫‪ 5‬غم (‪)B‬‬
‫‪ 25‬ملليتر (‪)A‬‬
‫‪ 5‬ملليتر (‪)B‬‬
‫‪)A( 1‬‬
‫نعم‬
‫’‪2:55‬‬
‫‪ 25‬غم (‪)A‬‬
‫‪ 25‬ملليتر (‪)A‬‬
‫‪)A( 1‬‬
‫نعم‬
‫’‪1:20‬‬
‫‪ .5‬غسل نصف حمل‬
‫مالحظات‪:‬‬
‫لجعل قياس كمية مواد التنظيف أسهل‪ ،‬يجدر أن تتذكر أن‪:‬‬
‫‪ 1‬ملعقة صغيرة = ‪ 15‬غرام من المسحوق = حوالي ‪ 15‬ملليتر من السائل‪ 1 -‬ملعقة صغيرة = ‪ 5‬غرام من المسحوق= حوالي ‪ 5‬ملليتر من السائل‬
‫* دورة الغسل االقتصادية تتقيد بمواصفات ‪ .EN-50242‬على الرغم من أن مدتها أطول من مدة دورات الغسل األخرى‪ ،‬إال أنها تستخدم طاقة أقل وتحدث أقل ضررا للبيئة‪.‬‬
‫مالحظة لمختبرات الفحوص‪ :‬للمعلومات المتعلقة بشروط اختبارات المالءمة ‪ ، EN‬الرجاء إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان التالي‪:‬‬
‫‪ASSISTENZA_EN_LVS@indesitcompany.com‬‬
‫‪29‬‬
‫ملح التكرير ومادة الشطف المساعدة‬
‫استخدم المنتجات المصنعة خصيصا لماكنات غسل األطباق‬
‫فقط‪.‬‬
‫ال تستخدم الملح على شكل أقراص أو الملح الصناعي‪ ،‬أو سائل‬
‫الغسل‪.‬‬
‫اتبع التعليمات الموجودة على العبوة‪.‬‬
‫إذا تم استخدام منتج متعدد االستخدامات‪ ،‬ليس من الضروري إضافة مادة الشطف‬
‫المساعدة؛ على أية حال‪ ،‬نحن ننصح بأن تضيف الملح‪ ،‬وخاصة إذا كنت تعيش في‬
‫منطقة المياه فيها قاسية أو قاسية جدا‪ .‬اتبع التعليمات الموجودة على العبوة‪.‬‬
‫اإلنهاء)‪ .‬أصبح باإلمكان اآلن اختيار مستوى قساوة الماء‪ .‬هناك مستوى من قساوة الماء‬
‫لكل دورة غسل‪.‬‬
‫مثال‪ :‬دورة الغسل ‪ ،1‬مستوى قساوة الماء ‪1‬‬
‫دورة الغسل ‪ ،2‬مستوى قساوة الماء ‪ ،2‬وهكذا دواليك‪ ،‬حتى الحد األقصى من ‪*5‬‬
‫مستويات‪.‬‬
‫(المستوى االفتراضي لمخفف الماء هو ‪.)3‬‬
‫ للخروج من هذه الوظيفة‪ ،‬انتظر بضع ثوان أو اضغط أحد أزرار الخيارات *‪ ،‬أو قم‬‫بإيقاف تشغيل الماكينة باستخدام زر تشغيل‪/‬إيقاف تشغيل‪.‬‬
‫حتى عند استخدام األقراص متعددة االستخدامات‪ ،‬يجب أن يبقى درج الملح مليئا‪.‬‬
‫إذا لم تضف الملح أو مادة الشطف المساعدة‪ ،‬ستبقى مؤشرات‬
‫انخفاض الملح* وانخفاض مادة الشطف المساعدة * مضاءة‪.‬‬
‫ﺟﺪول ﻋﺴﺮ اﻟﻤﻴﺎﻩ‬
‫قياس مادة الشطف المساعدة‬
‫ﻣﻠﻴﻤﻮل‪/‬‬
‫ﻟﺘﺮ‬
‫درﺟﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻮى درﺟﺔ‬
‫اﻟﻌﺴﺮ‬
‫اﻟﻌﺴﺮ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻘﻴﺎس ﺑﺎﻟﻤﻘﻴﺎس‬
‫اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‬
‫اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ‬
‫‪ 7‬أﺷﻬﺮ‬
‫‪1 -0‬‬
‫‪10 -0‬‬
‫‪6 -0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 5‬أﺷﻬﺮ‬
‫‪2 -1,1‬‬
‫‪20 -11‬‬
‫‪11 -6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 3‬أﺷﻬﺮ‬
‫‪3 -2,1‬‬
‫‪30 -21‬‬
‫‪17 -12‬‬
‫‪3‬‬
‫ﺷﻬﺮﻳﻦ‬
‫‪6 -3,1‬‬
‫‪60 -31‬‬
‫‪34 -17‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 3/2‬أﺳﺎﺑﻴﻊ‬
‫‪9 -6,1‬‬
‫‪90 -61‬‬
‫‪50 -34‬‬
‫‪*5‬‬
‫ﻣﻦ درﺟﺔ ﺣﺮارة ‪ 0‬ﻣﺌﻮﻳﺔ وﺣﺘﻰ ‪ 10‬ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻳُﻨﺼﺢ ﺑﻌﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻠﺢ‪.‬‬
‫* ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ ‪ 5‬ﻗﺪ ﺗﻄﻮل اﻟﻔﺘﺮة‪.‬‬
‫** ﻣﻊ اﻟﻐﺴﻞ ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻴﻮم‪.‬‬
‫تجعل مادة الشطف المساعدة تجفيف األواني أسهل‪ ،‬ألن الماء يتبخر عن األسطح بسهولة‬
‫ولذلك فهو ال يترك خطوطا أو عالمات‪.‬‬
‫يجب تعبئة درج مادة الشطف المساعدة‪:‬‬
‫•سيضي مؤشر انخفاض الملح* على التحكم؛‬
‫‪ .1‬افتح الدرج بواسطة إدارة الغطاء (‪ )G‬بعكس‬
‫عقارب الساعة‪.‬‬
‫‪ .2‬اسكب مادة الشطف المساعدة وتأكد من أنها ال‬
‫تفيض عن الدرج‪ .‬إذا حدث ذلك‪ ،‬نظف ما انسكب‬
‫‪F‬‬
‫بواسطة خرقة جافة‪.‬‬
‫‪ .3‬أعد تركيب الغطاء في مكانه‪.‬‬
‫‪G‬‬
‫ال تسكب مادة الشطف المساعدة أبدا في قعر الجهاز مباشرة‪.‬‬
‫ضبط كمية مادة الشطف المساعدة‬
‫إذا لم تكن راضيا تماما عن نتائج التجفيف‪ ،‬يمكنك ضبط كمية مادة الشطف المساعدة‬
‫المستخدمة‪ .‬استخدم مفك إلدارة ضابط الكمية (‪ )F‬لواحد من األوضاع الـ ‪ 6‬المهيئة‬
‫مسبقا (الوضع االفتراضي معد لـ ‪:)4‬‬
‫• إذا وجدت أية خطوط على األواني‪ ،‬قم بإعداد نظام الضبط إلى رقم منخفض أكثر‬
‫(‪.)1-3‬‬
‫• إذا بقيت قطرات من الماء على األواني أو إذا بقيت بقع كلسية بعد انتهاء الدورة‪ ،‬قم‬
‫بإعداد الضابط إلى رقم أعلى (‪.)4-6‬‬
‫إعداد قساوة الماء‬
‫كل ماكينة غسل أطباق مزودة بمخفف للماء حيث أنه‪ ،‬باستخدام ملح التكرير المصمم‬
‫لهذا النوع من الجهاز ‪ ،‬يوفر ماء خاليا من الترسبات الكلسية الذي يتم استخدامه بعد ذلك‬
‫لغسل األواني‪.‬‬
‫تقدم ماكينة غسل األطباق هذه إعداد يساعد على خفض التلوث ويوفر المستوى األمثل‬
‫من إنجاز الغسل بما يتالءم مع مستوى قساوة الماء في منطقتك‪ .‬يمكن الحصول على هذه‬
‫المعلومات من المؤسسة التي تزود بيتك بالمياه‪.‬‬
‫ قم بإطفاء ماكينة الغسيل باستخدام زر بدء‪/‬إيقاف التشغيل ومن ثم افتح الباب‪.‬‬‫ قم بإعداد مفتاح اختيار دورة الغسل أوال إلى ‪ ,5‬ثم إلى دورة الغسل ‪ ,1‬ثم إلى دورة‬‫الغسل ‪ 5‬مرة أخرى‪.‬‬
‫‪ -‬اضغط زر تشغيل‪/‬إيقاف تشغيل؛ ستومض مؤشرات مرحلة الغسل (الغسل‪ ،‬التجفيف‪،‬‬
‫اﻟﻤﺪى‬
‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ**‬
‫ﻟﺤﺎوﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﻠﺢ‬
‫اﻷﺷﻬﺮ‬
‫(‪ = dH°‬القساوة مقاسة بدرجات ألمانية ‪ = f° -‬القساوة مقاسة بدرجات فرنسية ‪-‬‬
‫‪ = mmol/l‬مليمول لكل لتر)‬
‫قياس ملح التكرير‬
‫بهدف الحصول على أفضل النتائج الممكنة من استخدام دورة الغسل‪ ،‬تأكد من أن الدرج‬
‫ليس فارغا أبدا‪ .‬ملح التكرير يزيل الترسبات الكلسية من الماء‪ ،‬وهذا يمنع تكون البقع‬
‫على األواني‪.‬‬
‫درج الملح موجود في الجزء السفلي من ماكينة غسل األطباق (أنظر الوصف) ويجب‬
‫تعبئته‪:‬‬
‫• عندما ال يكون باإلمكان رؤية الطفاف االخضر* بالنظر على غطاء درج الملح‪.‬‬
‫• عندما يضيء مؤشر انخفاض الملح* على لوحة التحكم؛‬
‫‪ .1‬فك الرف السفلي وحرر غطاء الحاوية (بعكس اتجاه‬
‫عقارب الساعة)‪.‬‬
‫‪ .2‬في المرة األولى التي تفعل ذلك فيها‪ :‬امأل حاوية الماء حتى‬
‫طرفها العلوي‪.‬‬
‫‪ .3‬قم بموضعة القمع (أنظر الرسم) * وامأل حاوية الملح حتى‬
‫طرفها العلوي (يجب على الحاوية أن تحتوي على ما يعادل ‪ 1‬كغم)؛ إنه من الطبيعي أن‬
‫ينسكب بعض الماء إلى الخارج‪.‬‬
‫‪ .4‬أزل القمع* وامسح أية بقايا للملح عن الفتحة؛ اشطف الغطاء تحت ماء متدفق ثم أعد‬
‫تثبيته‪ ،‬بحيث يكون رأس الغطاء باتجاه األسفل‪ ،‬ليدع الماء يتدفق إلى الخارج من الشقوق‬
‫األربعة المرتبة على شكل نجمة في الجهة السفلية من الغطاء‪( .‬غطاء الملح بالطفاف‬
‫األخضر*)‬
‫ينصح بإنجاز هذه العملية في كل مرة تقوم فيها بإضافة الملح إلى الحاوية‪.‬‬
‫تأكد من أنه قد تم تثبيت الغطاء بقوة‪ ،‬بحيث ال يمكن لمواد التنظيف أن تدخل إلى الحاوية‬
‫خالل دورة الغسل (يمكن لذلك أن يلحق الضرر بمخفف الماء حيث ال يمكن إصالحه)‪.‬‬
‫عند الضرورة‪ ،‬قم بقياس الملح قبل دورة الغسل بحيث تتم إزالة أية مياه ملحية‬
‫انسكبت من درج الملح‪.‬‬
‫*‬
‫متوفر في طرازات مختارة فقط‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫‪AR‬‬
‫العناية والصيانة‬
‫‪AR‬‬
‫قطع إمدادات الماء والكهرباء‬
‫نظف فلتر إدخال الماء الموجود على مخرج الحنفية بشكل منتظم‪.‬‬
‫• قم بإقفال حنفية الماء بعد كل دورة غسل لتحاشي التسربات‪.‬‬
‫‪ -‬أقفل حنفية الماء‪.‬‬
‫• افصل الجهاز عن الكهرباء دائما عند تنظيفه أو أثناء أي عمل صيانة‪.‬‬
‫‪ -‬فك نهائية خرطوم إدخال الماء بشكل لولبي‪ ،‬أزل الفلتر ونظفه بعناية تحت الماء الجاري‪.‬‬
‫تنظيف ماكينة غسل األطباق‬
‫• يمكن تنظيف األسطح الخارجية في الماكينة ولوحة التحكم باستخدام خرقة غير‬
‫كاشطة مبللة بالماء‪ .‬ال تستخدم المنتجات المذيبة أو الكاشطة‪.‬‬
‫• يمكن إزالة أي بقع داخل الجهاز باستخدام خرقة مبللة بالماء والقليل من الخل‪.‬‬
‫‪ -‬أعد الفلتر وأعد تركيب خرطوم الماء في موضعه‪.‬‬
‫تنظيف الفالتر‬
‫مجموعة الفالتر مكونة من ثالثة فالتر معدة إلزالة األطعمة المتبقية من ماء الغسل ثم تعيد‬
‫تدوير الماء‪ .‬يجب تنظيفها إذا أردت الحصول على أفضل النتائج في كل غسلة‪.‬‬
‫منع الروائح الكريهة‬
‫نظف الفالتر بانتظام‪.‬‬
‫• أبق باب الجهاز مفتوحا قليال دائما بهدف تحاشي تكوّن الرطوبة وبقائها داخل‬
‫يجب عدم استخدام ماكينة غسل األطباق من دون فالتر‪ ،‬أو إذا كان الفلتر محررا‪.‬‬
‫الماكينة‪.‬‬
‫• نظف مطاط اإلحكام حول الباب وحجرات مواد التنظيف بشكل منتظم باستخدام‬
‫إسفنجة رطبة‪ .‬هذا سيمنع التصاق األطعمة على مطاط اإلحكام‪ ،‬وهو السبب‬
‫الرئيسي لتكون الروائح الكريهة‪.‬‬
‫تنظيف أذرع ّ‬
‫الرشاش‬
‫يمكن لبقايا الطعام أن تغطي أذرع الرشاش وأن تسد الثقوب المستخدمة لرش الماء‪.‬‬
‫• بعد عدة دورات غسل‪ ،‬افحص مجموعة الفالتر ونظفها إذا اقتضت الضرورة بشكل تام‬
‫تحت ماء جاري‪ ،‬باستخدام فرشاة غير معدنية واتبع التعليمات أدناه‪:‬‬
‫‪ .1‬أدر الفلتر األسطواني ‪ C‬بعكس اتجاه عقارب الساعة واسحبه إلى الخارج ( الرسم ‪.)1‬‬
‫‪ .2‬أزل الفلتر المخروطي ‪ B‬بتنفيذ قوة خفيفة على األلسنة الجانبية ( الرسم ‪.)2‬‬
‫‪ .3‬اسحب الفلتر المسطح المعدني المقاوم للصدأ ‪ ( A‬الرسم ‪.)3‬‬
‫‪ .4‬افحص الشبكة وأزل أية بقايا طعام‪ .‬ال تزل أبدا مضخة دورة الماء (العنصر األسود)‬
‫(الرسم ‪.)4‬‬
‫لذلك يوصى بفحص األذرع بين الحين واآلخر وتنظيفها بواسطة فرشاة صغيرة غير‬
‫معدنية‪.‬‬
‫يمكن تفكيك كال ذراعي الرشاش‪.‬‬
‫لتفكيك ذراع الرشاش العلوي‪ ،‬أدر حلقة اإلقفال‬
‫بعكس اتجاه عقارب الساعة‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫يجب إرجاع ذراع الرشاش العلوي بحيث تكون‬
‫‪2‬‬
‫الثقوب باتجاه األعلى‪.‬‬
‫يمكن إزالة ذراع الرشاش السفلي بواسطة‬
‫الضغط على األلسنة الجانبية وسحبه إلى‬
‫األعلى‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫بعد تنظيف الفالتر‪ ،‬أعد مجموعة الفالتر وثبتها بالوضع الصحيح؛ هذا األمر ضروري لألداء‬
‫الناجع لماكينة غسل األطباق‪.‬‬
‫تنظيف فلتر إدخال الماء*‬
‫إذا كانت خراطيم الماء جديدة أو أنه لم يتم استخدامها لفترة طويلة من الوقت‪ ،‬دع‬
‫الماء يجري فيها للتأكد من أنها نظيفة وخالية من األوساخ‪ ،‬قبل إنجاز التوصيالت‬
‫الضرورية‪ .‬إذا لم يتم توخي وسيلة الحذر هذه‪ ،‬فمن الممكن لمدخل الماء أن ينسد‬
‫وأن يتلف ماكينة غسل األطباق‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫ترك الماكينة من دون استخدام لفترات طويلة‬
‫• قم بقطع الجهاز عن التزويد الكهربائي وأقفل حنفية الماء‪.‬‬
‫• اترك باب الجهاز مفتوحا جزئيا‪.‬‬
‫• عند عودتك الستخدام الجهاز‪ ،‬قم بتشغيل دورة غسل بينما تكون ماكينة غسل األطباق‬
‫فارغة‪.‬‬
‫*‬
‫متوفر في طرازات مختارة فقط‪.‬‬
‫وسائل حذر ونصائح‬
‫تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه طبقا لمواصفات األمان العالمية سارية المفعول‪.‬‬
‫يتم تزويد التحذيرات التالية ألسباب وقائية ولذلك يجب قراءتها بعناية‪.‬‬
‫الوقاية العامة‬
‫• هذا الجهاز غير معد لالستخدام من قبل األشخاص (بمن فيهم األوالد) ذوي اإلعاقات‬
‫توفير الطاقة واحترام البيئة‬
‫توفير الماء والطاقة‬
‫• ابدأ دورة غسل عندما تكون ماكينة غسل األطباق ممتلئة‪ .‬أثناء اتنظار ماكينة غسل‬
‫األطباق حتى تمتلئ‪ ،‬تحاشى الروائح الكريهة باستخدام دورة النقع (أنظر دورات‬
‫الجسدية‪ ،‬النفسية أو العقلية‪ ،‬أو ممن لديهم تجربة قليلة ومعرفة محدودة‪ ،‬إال إذا تم‬
‫إرشادهم أو تدريبهم فيما يتعلق باستخدام الجهاز‪ ،‬من قبل شخص مسؤول عن أمانهم‪.‬‬
‫• يجب مراقبة األطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز‪.‬‬
‫الغسل)‪.‬‬
‫• أختر دورة غسل مالئمة لنوع األواني باستخدام جدول دورات الغسل‪:‬‬
‫‪ -‬لألطباق ذات مستوى االتساخ العادي‪ ،‬استخدم دورة الغسل االقتصادية‪ ،‬التي‬
‫• تم تصميم الجهاز لالستعمال البيتي داخل المنزل وهو غير مع ّد لالستعمال التجاري‬
‫تضمن استخدام مستويات منخفضة من استهالك الطاقة والماء‪.‬‬
‫أو الصناعي‪.‬‬
‫‪ -‬إذا كان الحمل أقل من الحمل االعتيادي‪ ،‬استخدم خيار نصف الحمل* (أنظر بدء‬
‫• يجب استخدام الجهازمن قبل البالغين فقط‪ ،‬لغسل األواني وفقا للتعليمات المدرجة في‬
‫هذا الدليل‪.‬‬
‫• يجب عدم تركيب الجهاز خارج المنزل‪ ،‬حتى وإن كان ذلك في مناطق مغطاة‪ .‬من‬
‫التشغيل واالستخدام)‪.‬‬
‫• إذا كان تعاقد التزويد الكهربائي لديك يوفر تفاصيل عن أوقات توفير الطاقة‪ ،‬قم‬
‫بتشغيل دورات الغسل خالل األوقات التي يكون فيها استهالك الطاقة أقل‪ ..‬زر البدء‬
‫الخطر جدا إبقاء الجهاز عرضة للشتاء والعواصف‪.‬‬
‫المؤجل* (أنظر بدء التشغيل واالستخدام) يساعدك على تنظيم دورات الغسل وفقا‬
‫• ال تلمس الجهاز وأنت حافي القدمين‪.‬‬
‫لذلك‪.‬‬
‫• عند فصل الجهاز عن الكهرباء‪ ،‬اسحب دائما القابس من مقبس الشبكة الرئيسية‪ ،‬ال‬
‫تسحب الكبل‪.‬‬
‫• يجب إقفال حنفية تزويد الماء ويجب إزالة القابس من المقبس الكهربائي قبل تنظيف‬
‫الجهاز أو تنفيذ أي عمل صيانة له‪.‬‬
‫• إذا تعطل الجهاز‪ ،‬ال تلمس بأي حال من األحوال‪ ،‬األجهزة الداخلية في محاولة‬
‫لتصليحها بنفسك‪.‬‬
‫مواد التنظيف الخالية من الفوسفات والكلورين تحتوي على إنزيمات‬
‫• نحن نوصي بشدة باستخدام مواد التنظيف التي ال تحتوي على الفوسفات أو الكلورين‪،‬‬
‫ألنها منتجات تلحق الضرر بالبيئة‪.‬‬
‫• توفر اإلنزيمات أداء ناجعا بشكل خاص بدرجات حرارة تعادل ‪ 50‬درجة مئوية‪،‬‬
‫ونتيجة لذلك يمكن لمواد التنظيف التي تحتوي على اإلنزيمات أن تستخدم مع دورات‬
‫• ال تلمس عنصر التسخين أبدا‪.‬‬
‫الغسل بدرجات حرارة منخفضة بهدف التوصل إلى نفس نتيجة دورة الغسل العادية‬
‫• ال تتكئ وال تجلس على باب الجهاز المفتوح‪ .‬يمكن لذلك أن يسبب انقالب الجهاز‪.‬‬
‫• يجب عدم إبقاء الباب مفتوحا ألنه يمكن أن يسبب عقبة خطرة‪.‬‬
‫• أبعد مواد التنظيف ومادة الشطف المساعدة عن متناول يد األوالد‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫بدرجة حرارة ‪ 65‬درجة مئوية ‪.‬‬
‫• لتحاشي تبذير مواد التنظيف‪ ،‬استخدم المنتج المالئم للكميات استنادا إلى توصيات‬
‫المصنع‪ ،‬قساوة الماء ومستوى األوساخ وكمية األواني التي يجب غسلها‪ .‬حتى ولو‬
‫• يجب عدم استخدام مواد التعبئة كألعاب لألوالد‪.‬‬
‫كانت قابلة لالستنفاذ الحيوي‪ ،‬فإن مواد التنظيف تحتوي على مكونات يمكن أن تغير‬
‫التوازن الطبيعي‪.‬‬
‫التخلص‬
‫• التخلص من مواد التعبئة‪ :‬تقيّد بالقوانين المحلية حيث يمكن لمواد التعبئة أن يعاد‬
‫تصنيعها‪.‬‬
‫• تنص التوجيهات األوروبية ‪‎2002‎/96/EC‬‏ المتعلقة باألجهزة الكهربائية‬
‫واإللكترونية التالفة (‪ )WEEE‬على أنه يجب عدم التخلص من األجهزة البيتية عن‬
‫طريق دورة النفايات البلدية الصلبة‪ .‬يتوجب جمع األجهزة التالفة على انفراد بهدف‬
‫تقليل كلفة إعادة استخدام المعادن الموجودة داخل الجهاز وتصنيعها‪ ،‬بينما يتم تحاشي‬
‫األضرار الممكنة للغالف الجوي والصحة العامة‪ .‬صندوق القمامة المشار إليه بعالمة‬
‫‘إكس‘ على كافة المنتجات هو لتذكير المالك بوجوب الجمع المنفرد للقمامة‪.‬‬
‫لمزيد من المعلومات المتعلقة بالتخلص الصحيح من األجهزة البيتية التالفة‪ ،‬يمكن‬
‫للمالكين االتصال بالخدمات العامة المزودة أو بتاجرهم المحلي‪.‬‬
‫*‬
‫متوفر في طرازات مختارة فقط‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫استكشاف المشاكل وحلها‬
‫‪AR‬‬
‫إذا لم يعمل الجهاز‪ ،‬وقبل استدعائك للمساعدة ابحث عن حل في القائمة التالية‪.‬‬
‫المشكلة‪:‬‬
‫ماكينة غسل األطباق ال تبدأ بالعمل‪.‬‬
‫األسباب المحتملة‪ /‬الحلول‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫الباب ال يغلق‬
‫لم يتم إ د خا ل ا لقا بس في ا لمقبس ا لكهر با ئي ‪ ،‬أ و لم يتم إ د خا له بما فيه ا لكفا ية ليحد ث تما سا‬
‫كهر با ئيا ‪ ،‬أ و أ ن ا لطا قة ا لكهر با ئية مقطو عة في ا لبيت ‪.‬‬
‫لم يتم إ غال ق با ب ما كينة غسل ا أل طبا ق بشكل تا م ‪.‬‬
‫تم إعداد بداية مؤجلة (انظر بدء التشغيل واالستخدام)‪.‬‬
‫• تم تحرير القفل‪ .‬اضغط على الباب بقوة حتى تسمع صوت “طقطقة”‪.‬‬
‫ال يتم تصريف الماء من ماكينة غسل‬
‫األطباق‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫لم تنته د و ر ة ما كينة غسل ا أل طبا ق بعد ‪.‬‬
‫خر طو م ا لتصر يف ملتو ( أ نظر " ا لتر كيب " ) ‪.‬‬
‫أ نبو ب ا لتصر يف مسد و د ‪.‬‬
‫ماكينة غسل األطباق تصدر الكثير من‬
‫الضجيج‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫ا أل طبا ق تتصا د م ببعضها ا لبعض أ و با ذ ر ع ا لر شا ش ‪.‬‬
‫األطباق والكؤوس مغطاة بطبقة بيضاء‬
‫رقيقة أو طبقة كلسية‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫مستو ى ملح ا لتنقية منخفض أ و أ ن إ عد ا د ا لكمية ال يال ئم قسا و ة ا لما ء ( أ نظر ما د ة ا لشطف ا لمسا عد ة‬
‫و ا لملح ) ‪.‬‬
‫لم يتم إ غال ق غطا ء حجر ة ا لملح بشكل صحيح ‪.‬‬
‫نفذ ت ما د ة ا لشطف ا لمسا عد ة أ و أ ن ا لكمية منخفضة جد ا ‪.‬‬
‫األواني مصنوعة من مواد غير الصقة‪.‬‬
‫يوجد على األطباق والكؤوس خطوط أو‬
‫بقع زرقاء‪.‬‬
‫•‬
‫مادة الشطف المساعدة أكثر مما يجب‪.‬‬
‫لم يتم تجفيف األواني بشكل تام‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تم ا ختيا ر د و ر ة غسل من د و ن بر نا مج تجفيف ‪.‬‬
‫نفذ ت ما د ة ا لشطف ا لمسا عد ة أ و أ ن ا لكمية منخفضة جد ا ( أ نظر ما د ة ا لشطف ا لمسا عد ة و ا لملح ) ‪.‬‬
‫األطباق غير نظيفة‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تم تحميل ا لر فو ف أ كثر مما‬
‫لم يتم تر تيب ا أل و ا ني بشكل‬
‫ال يمكن أل ذ ر ع ا لر شا ش أ ن‬
‫د و ر ة ا لغسل نا عمة أ كثر مما‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫لم يتم إ غال ق غطا ء حجر ة ما د ة ا لشطف ا لمسا عد ة بشكل صحيح ‪.‬‬
‫ا لفلتر متسخ أ و مسد و د ( أ نظر ا لعنا ية و ا لصيا نة ) ‪.‬‬
‫ماكينة غسل األطباق ال تسحب أي ماء‪ /‬جرس‬
‫إنذار حنفية مقفلة‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫يو جد ا نقطا ع في تز و يد ا لما ء في ا لبيت ‪.‬‬
‫خر طو م ا لتصر يف ملتو ( أ نظر " ا لتر كيب " ) ‪.‬‬
‫قم بفتح ا لحنفية و سيبد أ ا لجها ز بعد بضع د قا ئق ‪.‬‬
‫جرس إنذار خرطوم إدخال الماء‪/‬فلتر إدخال الماء‬
‫مسدود‬
‫•‬
‫(أضواء التجفيف واإلنهاء تومض)‪.‬‬
‫(أضواء الغسيل‪ ،‬التجفيف واإلنهاء‬
‫تومض)‪.‬‬
‫*‬
‫‪33‬‬
‫متوفر في طرازات مختارة فقط‪.‬‬
‫الفالتر مسدودة ببقايا الطعام‬
‫تم إنتاج كمية رغوة مفرطة‪ :‬لم يتم قياس مواد التنظيف بشكل صحيح أو أنها ال تالئم‬
‫االستخدام في ماكينات غسل األطباق (أنظر بدء التشغيل واالستخدام)‬
‫إعداد حجرة مادة الشطف المساعدة غير مرتفع بما فيه الكفاية‪.‬‬
‫يجب ( أ نظر تحميل ا لر فو ف ) ‪.‬‬
‫جيد ‪.‬‬
‫تتحر ك بحر ية ‪.‬‬
‫يجب ( أ نظر د و ر ا ت ا لغسيل ) ‪.‬‬
‫تم إنتاج كمية رغوة مفرطة‪ :‬لم يتم قياس مواد التنظيف بشكل صحيح‬
‫أو أنها ال تالئم االستخدام في ماكينات غسل األطباق (أنظر بدء‬
‫ا لتشغيل و ا ال ستخد ا م )‬
‫مستوى ملح التنقية منخفض (أنظر مادة الشطف المساعدة والملح)‪.‬‬
‫الجهاز مقفل ألنه لم يتم اتخاذ أي إجراء عندما بدأت المؤشرات بالوميض‪ .‬قم بإيقاف‬
‫تشغيل الماكينة باستخدام زر التشغيل‪/‬إيقاف التشغيل‪ ،‬افتح الحنفية وأعد تشغيل الماكينة بعد‬
‫بضع ثوان بواسطة الضغط على نفس الزر‪ .‬أعد برمجة الماكينة وكرر دورة الغسل‪.‬‬
‫قم بإطفاء الجهاز بواسطة الضغط على زر بدء‪/‬إيقاف التشغيل‪ .‬أقفل حنفية الماء لتحاشي‬
‫خطر الفيضان‪ ،‬أزل القابس من المقبس الكهربائي‪ .‬تأكد من أن فلتر إدخال الماء غير‬
‫مسدود بأوساخ مختلفة (أنظر فصل "العناية والصيانة")‪.‬‬
‫ﺩﺳﺗﻭﺭﺍﻟﻌﻣﻠﻬﺎی ﺭﺍﻫﺑﺭی‬
‫ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ‬
‫‪FA‬‬
‫ﻓﺎﺭﺳﯽ‪34 ،‬‬
‫ﻓﻬﺭﺳﺕ ﻣﻁﺎﻟﺏ‬
‫ﻧﺻﺏ‪35-36 ،‬‬
‫ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﻭ ﺗﺭﺍﺯ ﮐﺭﺩﻥ‬
‫ﻭﺻﻝ ﮐﺭﺩﻥ ﻟﻭﻟﻪ ﻫﺎی ﺁﺏ ﻭ ﺳﻳﻡ ﻫﺎی ﺑﺭﻕ‬
‫ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﻳﯽ ﺩﺭ ﺧﺻﻭﺹ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﺳﺗﺷﻭ‬
‫ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻓﻧﯽ‬
‫‪Ecodesign Regulation‬‬
‫ﻣﻌﺭﻓﯽ ﻭﺳﻳﻠﻪ‪37 ،‬‬
‫ﻧﻣﺎی ﮐﻠﯽ‬
‫ﺻﻔﺣﻪ ﮐﻧﺗﺭﻝ‬
‫ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺩﺭ ﻗﻔﺳﻪ ﻫﺎ‪38 ،‬‬
‫ﻗﻔﺳﻪ ﭘﺎﻳﻳﻥ‬
‫ﺳﺑﺩ ﻣﺧﺻﻭﺹ ﮐﺎﺭﺩ ﻭ ﭼﻧﮕﺎﻝ‬
‫ﻗﻔﺳﻪ ﺑﺎﻻ‬
‫ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺩﺍﺯی ﻭ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ‪39 ،‬‬
‫‪DFG 051‬‬
‫ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺩﺍﺯی ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻓﺷﻭﻳﯽ‬
‫ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﮔﻳﺭی ﻣﺎﻳﻊ ﺷﺳﺗﺷﻭ‬
‫ﮔﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺳﺗﺷﻭ‬
‫ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺳﺗﺷﻭ‪40 ،‬‬
‫ﺟﺩﻭﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺳﺗﺷﻭ‬
‫ﮐﻣﮏ ﺁﺑﮑﺷﯽ ﻭ ﻧﻣﮏ ﺗﺻﻔﻳﻪ ﺷﺩﻩ‪41 ،‬‬
‫ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﮔﻳﺭی ﻣﺎﺩﻩ ﮐﻣﮏ ﺁﺑﮑﺷﯽ‬
‫ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﮔﻳﺭی ﻧﻣﮏ ﺗﺻﻔﻳﻪ ﺷﺩﻩ‬
‫ﻧﮕﻬﺩﺍﺭی ﻭ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ‪42 ،‬‬
‫ﻗﻁﻊ ﮐﺭﺩﻥ ﻟﻭﻟﻪ ﻫﺎی ﺁﺏ ﻭ ﺳﻳﻡ ﻫﺎی ﺑﺭﻕ‬
‫ﺗﻣﻳﺯ ﮐﺭﺩﻥ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻓﺷﻭﻳﯽ‬
‫ﺟﻠﻭﮔﻳﺭی ﺍﺯ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ ﺑﻭﻫﺎی ﻧﺎﺧﻭﺷﺎﻳﻧﺩ‬
‫ﺗﻣﻳﺯ ﮐﺭﺩﻥ ﺑﺎﺯﻭﻫﺎی ﺁﺏ ﭘﺎﺵ‬
‫ﺗﻣﻳﺯ ﮐﺭﺩﻥ ﻓﻳﻠﺗﺭ ﺁﺏ ﻭﺭﻭﺩی‬
‫ﺗﻣﻳﺯ ﮐﺭﺩﻥ ﻓﻳﻠﺗﺭﻫﺎ‬
‫ﻋﺩﻡ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻓﺷﻭﻳﯽ ﺑﺭﺍی ﻣﺩﺕ ﻫﺎی ﻁﻭﻻﻧﯽ‬
‫ﻧﮑﺎﺕ ﻭ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﯽ‪43 ،‬‬
‫ﺍﻳﻣﻧﯽ ﮐﻠﯽ‬
‫ﺩﻭﺭ ﺍﻧﺩﺍﺧﺗﻥ‬
‫ﺻﺭﻓﻪ ﺟﻭﻳﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺭژی ﻭ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﺣﻳﻁ ﺯﻳﺳﺕ‬
‫ﻋﻳﺏ ﻳﺎﺑﯽ‪44 ،‬‬
‫نصب‬
‫‪FA‬‬
‫این دفترچه راهنما را برای استفاده های آتی در مکانی مطمئن‬
‫نگهداری کنید‪ .‬اگر ماشین ظرف شوئی را می فروشید‪ ،‬می بخشید یا‬
‫جابجا می کنید حتماً دفترچه راهنما را داخل آن بگذارید‪ ،‬تا صاحب جدید‬
‫بتواند از اطالعات آن استفاده کند‪.‬‬
‫لطفاً این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کنید‪ :‬این دفترچه حاوی‬
‫اطالعات بسیار مهمی درباره نصب صحیح‪ ،‬استفاده و نگهداری از ماشین‬
‫ظرف شوئی است‪.‬‬
‫اگر قرار است ماشین ظرف شویی را جابجا کنید‪ ،‬آنرا در وضعیت‬
‫ایستاده نگه دارید؛ اگر واقعاً ضرورت دارد‪ ،‬می توانید آنرا به سمت عقب‬
‫خم کنید‪.‬‬
‫این دستگاه به منظور استفاده در منازل و کاربری های مشابه مانند‬
‫موارد زیر طراحی شده است‪:‬‬
‫ آبدارخانه فروشگاه ها‪ ،‬دفاتر و سایر محیطهای کاری؛‬‫ خانه های واقع در مزارع و کشت زارها؛‬‫ استفاده توسط ساکنان هتلها‪ ،‬متلها و سایر محیطهای مسکونی؛‬‫‪ -‬مهمانسراهای کوچک اتاق و صبحانه (بد اند برکفست)‪.‬‬
‫قرار دادن دستگاه و تراز کردن‬
‫‪ .1‬ماشین را از کارتن و بسته بندی ها خارج کرده و چک کنید که در‬
‫حین حمل و نقل آسیب ندیده باشد‪.‬‬
‫اگر ماشین آسیب دیده است‪ ،‬آنرا نصب نکرده و با فروشنده تماس بگیرید‪.‬‬
‫وصل کردن شلنگ آب ورودی‬
‫• به یک نقطه اتصال مناسب آب سرد وصل کنید‪ :‬قبل از وصل کردن‬
‫شلنگ‪ ،‬بگذارید آب باز باشد تا شفاف گردد و ناخالصی ها و رسوبات‬
‫احتمالی در ماشین ظرف شوئی گیر نکنند؛ بعد از این کار‪ ،‬شلنگ آب‬
‫ورودی را محکم به یک شیر گازی سایز ‪ 3/4‬وصل کنید‪.‬‬
‫• به یک نقطه اتصال مناسب آب گرم وصل کنید‪ :‬اگر آب گرم لوله کشی‬
‫دارید (یعنی اگر سیستم گرمایش مرکزی با شوفاژ دارید) ماشین ظرف‬
‫شوئی را می توان به آن وصل کرد ولی به شرط آنکه دمای آب از‬
‫‪ 60‬درجه سانتیگراد بیشتر نباشد‪.‬‬
‫شلنگ را همانطور که برای آب سرد توضیح داده شود به شیر وصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫اگر شلنگ ورودی به اندازه کافی بلند نیست‪ ،‬به فروشگاه های لوازم‬
‫لوله کشی یا تکنسین های مجاز مراجعه کنید (بخش کمک را ببینید)‪.‬‬
‫فشار آب باید در محدوده مشخص شده در جدول اطلاعات فنی باشد‬
‫(اطالعات ضمیمه را ببینید)‪.‬‬
‫شلنگ نباید خم شده یا تحت فشار باشد‪.‬‬
‫وصل کردن شلنگ آب خروجی‬
‫شلنگ خروجی را (بدون اینکه آنرا خم کنید) به یک لوله فاضالب با قطر‬
‫حداقل ‪ 4‬سانتیمتر وصل نمایید‪.‬‬
‫‪ .2‬ماشین ظرف شویی به این ترتیب چک کنید‪ :‬آنرا طوری قرار دهید‬
‫که کنارها یا صفحه پشت آن با کابینت های مجاور یا حتی دیوار تماس‬
‫یابد تا صاف و تراز بودن آنرا ببینید‪ .‬این ماشین را می توان زیر کانتر یا‬
‫صفحات رویه کابینت قرار داد *(برگه دستورالعمل مونتاژ را ببینید)‪.‬‬
‫‪ .3‬ماشین ظرف شوئی را روی کفی تراز و محکم قرار دهید‪ .‬اگر کف‬
‫تراز نباشد‪ ،‬می توانید با تنظیم کردن پایه جلوی ماشین ظرف شویی آنرا‬
‫تراز کنید‪ .‬اگر ماشین ظرف شوئی بدرستی تراز شده باشد‪ ،‬پایدارتر بوده‬
‫و کمتر حرکت خواهد کرد و یا در حین کار کمتر ارتعاش و صدا تولید‬
‫خواهد نمود‪.‬‬
‫‪ .4‬ارتفاع پایه پشت را از جلوی ماشین* در بخش پایینی میانی ماشین ظرف‬
‫شوئی تنظیم کنید‪ ،‬برای باال بردن ارتفاع یک آچار تخت (قرمز رنگ) با‬
‫دهانه ‪ 8‬میلی متر را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید‪ ،‬برای کم‬
‫کردن ارتفاع در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت بچرخانید‪.‬‬
‫شلنگ خروجی باید در ارتفاع بین ‪ 40‬تا ‪ 80‬سنتیمتر از کف ‪ /‬سطحی که‬
‫ماشین ظرفشویی را روی آن قرار می دهید (‪ )A‬قرار گیرد‪.‬‬
‫قبل از اینکه شلنگ خروجی آب را به تخلیه فاضالب وصل کنید‪ ،‬درپوش‬
‫پالستیکی (‪ )B‬را بردارید‪.‬‬
‫وصل کردن لوله های آب و سیم های برق‬
‫وصل کردن آب و برق فقط باید توسط تکنسین های واجد صالحیت‬
‫انجام شود‪.‬‬
‫ماشین ظرف شویی نباید روی شلنگ آب یا سیم برق قرار داده شود‪.‬‬
‫برای وصل کردن ماشین ظرف شویی به شبکه آب رسانی از شلنگ‬
‫های نو استفاده شود‪.‬‬
‫از شلنگ های کهنه استفاده نکنید‪.‬‬
‫شلنگ های ورودی آب و کابل برق باید برای نصب بهتر در سمت چپ یا‬
‫راست قرار داده شوند‪.‬‬
‫* ﻓﻘﻁ ﻣﺧﺻﻭﺹ ﻣﺩﻝ ﻫﺎی ﺑﺭﮔﺯﻳﺩﻩ‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫محافظت در برابر سر ریز‬
‫برای اینکه مطمئن باشیم سر ریز روی نمی دهد‪ ،‬در ماشین ظرف شویی‪:‬‬
‫ یک سیستم مخصوص تعبیه شده است که در صورت بروز خرابی یا‬‫نشتی از داخل ماشین‪ ،‬آب را قطع می کند‪.‬‬
‫برخی از مدل ها دارای یک وسیله ایمنی اضافی با نام آکوا استاپ جدید*‪،‬‬
‫هستند که حتی در صورت پارگی شلنگ آب نمی گذارد آب سر ریز‬
‫گردد‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬ولتاژ خطرناک!‬
‫شلنگ آب ورودی را نباید تحت هیچ شرایطی برید چون قطعات برقی در‬
‫آن وجود دارند‪.‬‬
‫نوار آب بندی*‬
‫بعد از اینکه ماشین ظرف شویی را نصب کردید‪ ،‬در آنرا باز کرده و‬
‫نوار چسب شفاف را زیر قفسه چوبی بگذارید تا آب بندی شود‪.‬‬
‫راهنمایی در خصوص اولین برنامه شستشو‬
‫بعد از اینکه ماشین ظرف شویی را نصب کردید‪ ،‬و درست قبل از اولین‬
‫ً‬
‫کامال با آب پر کرده و فقط حدوداً ‪1‬‬
‫برنامه شستشو‪ ،‬مخزن نمک را‬
‫کیلوگرم نمک اضافه کنید (به بخش کمک آبکشی و نمک تصفیه شده‬
‫مراجعه کنید)‪ .‬آب ممکن است سر ریز کند‪ :‬این حالت طبیعی بوده و جای‬
‫نگرانی نیست‪ .‬میزان سختی آب را انتخاب کنید (بخش کمک آبکشی و‬
‫نمک تصفیه شده را ببینید)‪ - .‬بعد از اینکه نمک را در دستگاه ریختید‪،‬‬
‫چراغ نشانگر ‪( LOW SALT‬نمک کم است)* خاموش می شود‪.‬‬
‫اگر مخزن نمک را پر نکرده باشید‪ ،‬ممکن است سختی گیر آب و‬
‫المنت حرارتی آسیب ببینند‪.‬‬
‫اتصاالت برق‬
‫قبل از اینکه دوشاخه را به پریز وصل کنید‪ ،‬مطمئن شوید که‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪FA‬‬
‫اطالعات فنی‬
‫پریز ارت دارد و با قوانین و مقررات جاری سازگار است‪.‬‬
‫پریز می تواند حداکثر بار ماشین ظرف شوئی را تحمل کند‪ ،‬این مقدار‬
‫روی پالک ماشین ظرف شوئی که داخل در ماشین قرار دارد نوشته‬
‫شده است (به فصل معرفی ماشین ظرف شوئی مراجعه کنید)‪.‬‬
‫مقدار ولتاژ تغذیه در محدوده تعیین شده روی پالک ماشین که در‬
‫داخل در آن قرار دارد باشد‪.‬‬
‫پریز برای دوشاخه دستگاه مناسب باشد‪ .‬اگر چنین نبود‪ ،‬از یک‬
‫تکنسین مجاز بخواهید دوشاخه را عوض کنید (کمک رسانی را‬
‫ببینید)؛ از سیم های رابط یا چند پریز استفاده نکنید‪.‬‬
‫بعد از اینکه ماشین ظرف شویی نصب شد‪ ،‬سیم برق و پریز باید به‬
‫آسانی در دسترس باشند‪.‬‬
‫ابعاد‬
‫عرض ‪ 60‬سانتیمتر‬
‫ارتفاع ‪ 85‬سانتی متر‬
‫طول ‪ 60‬سانتی متر‬
‫ظرفیت‬
‫‪ 12‬جا‪-‬تنظیم استاندارد‬
‫فشار آب تغذیه‬
‫‪ 0,05 ÷ 1‬مگاپاسکال (‪ 0.5 ÷ 10‬بار)‬
‫‪ 7.25 – 145‬پوند بر اینچ مربع‬
‫ولتاژ برق تغذیه‬
‫به پالک ماشین ظرفشویی مراجعه شود‬
‫کل توان جذبی‬
‫به پالک ماشین ظرفشویی مراجعه شود‬
‫فیوز‬
‫به پالک ماشین ظرفشویی مراجعه شود‬
‫سیم نباید خم شده یا تحت فشار باشد‪.‬‬
‫این ماشین ظرفشویی با استانداردهای‬
‫اتحادیه اروپا به شرح زیر سازگاری دارد‪:‬‬
‫ ‪( 2006/95/EC‬ولتاژ پایین)‬‫ ‪( 2004/108/EC‬سازگاری‬‫الکترومغناطیسی)‬
‫ ‪( 2005/32/EC‬شماره ثبت‬‫‪( )1275/2008‬طراحی اقتصادی)‬
‫ ‪( 97/17/EC‬برچسب)‬‫‪)WEEE( 2002/96/EC -‬‬
‫اگر سیم برق آسیب ببیند‪ ،‬باید برای جلوگیری از خطرات احتمالی‬
‫از سازنده یا بخش کمک رسانی فنی بخواهید آنرا برای تان عوض کنند‪.‬‬
‫(بخش کمک رسانی را ببینید)‬
‫شرکت مسئول حوادثی نخواهد بود که در صورت عدم رعایت این‬
‫مقررات بوجود آمده اند‪.‬‬
‫‪ECODESIGN REGULATION DW‬‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮی ‪) ECO‬اﮐﻮ( یﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺮژی‬
‫ﺑﺪان اﺷﺎرﻩ دارد؛ ایﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮف و ﻇﺮوف ﺑﺎ ﻣیﺰان ﮐﺜیﻔﯽ ﻋﺎدی‬
‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد و ﭘﺮﺑﺎزدﻩ ﺗﺮیﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﺁب ﺑﺮای ایﻦ ﻧﻮع ﻇﺮوف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮای‬
‫ﮐﺎﺳﺘﻦ ﺑیﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﺁب‪ ،‬ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﺷیﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮیﯽ را روﺷﻦ ﮐﻨیﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﭘﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺼﺮف در ﺣﺎﻟﺖ ﺁﻣﺎدﻩ ﺑﮑﺎر‪ :‬ﻣﺼﺮف در ﺣﺎﻟﺖ روﺷﻦ ﻣﺎﻧﺪﻩ‪ :‬ﻣﺼﺮف در ﺣﺎﻟﺖ ‪ - W 3‬ﺧﺎﻣﻮش ‪W 1,3 :‬‬
‫ﺟﺪول اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی اﺻﻠﯽ‬
‫ﺷﺮایﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد*‬
‫ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی‬
‫)ﮐیﻠﻮوات‬
‫ﺳﺎﻋﺖ‪/‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(‬
‫‪16‬‬
‫‪1,60‬‬
‫‪16‬‬
‫‪1,30‬‬
‫ﻣﺼﺮف ﺁب‬
‫)ﻟیﺘﺮ‪/‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(‬
‫‪) INTENSIVE‬ﺷﺪیﺪ(‬
‫‪) NORMAL‬ﻋﺎدی(‬
‫ﻣﺪت زﻣﺎن‬
‫)دﻗیﻘﻪ‪/‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(‬
‫‪150‬‬
‫‪120‬‬
‫ﺷﺮایﻂ ﮐﺎرﺑﺮ**‬
‫ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی‬
‫)ﮐیﻠﻮوات‬
‫ﺳﺎﻋﺖ‪/‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(‬
‫‪1,40‬‬
‫‪1,10‬‬
‫ﻣﺼﺮف ﺁب‬
‫)ﻟیﺘﺮ‪/‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(‬
‫ﻣﺪت زﻣﺎن‬
‫)دﻗیﻘﻪ‪/‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪135‬‬
‫‪110‬‬
‫* اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ در ﺁزﻣﺎیﺸﮕﺎﻩ‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اروﭘﺎیﯽ ‪EN‬‬
‫‪ 50242‬اﺷﺎرﻩ دارد‪.‬‬
‫اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺛﺒﺖ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم در زﻣﺎن ﮐﺎر دﺳﺘﮕﺎﻩ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻇﺮف و ﻇﺮوف ﮐﺎرﺑﺮ در‬
‫ﺁن ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ‪ **.‬داﺧﻞ‬
‫‪36‬‬
‫ﻣﻌﺭﻓﯽ ﻭﺳﻳﻠﻪ‬
‫‪FA‬‬
‫ﻧﻣﺎی ﮐﻠﯽ‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫ﻗﻔﺳﻪ ﺑﺎﻻ‬
‫ﺑﺎﺯﻭی ﺁﺏ ﭘﺎﺵ ﺑﺎﻻ‬
‫ﻣﺣﻔﻅﻪ ﻫﺎی ﻣﺗﺣﺭک‬
‫ﺗﻧﻅﻳﻡ ﮐﻧﻧﺩﻩ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻔﺳﻪ‬
‫ﻗﻔﺳﻪ ﭘﺎﻳﻳﻥ‬
‫ﺑﺎﺯﻭی ﺁﺏ ﭘﺎﺵ ﭘﺎﻳﻳﻥ‬
‫ﺳﺑﺩ ﻣﺧﺻﻭﺹ ﮐﺎﺭﺩ ﻭ ﭼﻧﮕﺎﻝ‬
‫ﻓﻳﻠﺗﺭ ﺷﺳﺗﺷﻭ‬
‫ﻣﺧﺯﻥ ﻧﻣﮏ‬
‫ﻣﺧﺯﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﺷﻭﻳﻧﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﮐﻣﮏ ﺁﺑﮑﺷﯽ‬
‫ﭘﻼک ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ‬
‫ﺻﻔﺣﻪ ﮐﻧﺗﺭﻝ***‬
‫ﺻﻔﺣﻪ ﮐﻧﺗﺭﻝ‬
‫ﺩﮐﻣﻪ ﮔﺭﺩﺍﻥ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ‬
‫ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﺳﺗﺷﻭ‬
‫ﺩﮐﻣﻪ ‪) Start/Pause‬ﺷﺭﻭﻉ‪/‬‬
‫ﻣﮑﺙ( ﻭ ﭼﺭﺍﻍ ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ*‬
‫ﻧﻣﮏ ﮐﻡ ﺍﺳﺕ‬
‫ﭼﺭﺍﻍ ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ‬
‫‪End‬‬
‫ﭼﺭﺍﻍ ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ‬
‫ﭼﺭﺍﻍ ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ ﺷﺳﺗﺷﻭ‬
‫ﺧﺷﮏ ﮐﺭﺩﻥ‬
‫ﭼﺭﺍﻍ ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ‬
‫***ﻓﻘﻁ ﺩﺭ ﻣﺩﻝ ﻫﺎی ﮐﺎﺑﻳﻧﺗﯽ‪.‬‬
‫* ﻓﻘﻁ ﻣﺧﺻﻭﺹ ﻣﺩﻝ ﻫﺎی ﺑﺭﮔﺯﻳﺩﻩ‪.‬‬
‫ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﺗﻌﺩﺍﺩ ﻭ ﻧﻭﻉ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﺳﺗﺷﻭ ﻭ ﮔﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﺩﻝ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﻣﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺷﺩ‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫ﺩﮐﻣﻪ ‪ON/OFF/RESET‬‬
‫)ﺭﻭﺷﻥ‪/‬ﺧﺎﻣﻭﺵ‪/‬ﺭﻳﺳﺕ(‬
‫قرار دادن ظروف در قفسه ها‬
‫قبل از قرار دادن ظروف در قفسه ها‪ ،‬باقیمانده مواد غذایی را از ظروف‬
‫پاک کرده و مایعات را از شیشه ها و لیوان ها خالی کنید‪.‬‬
‫بعد از پر کردن ظروف در ماشین ظرف شویی‪ ،‬بازوهای آب پاش را امتحان‬
‫کنید چون باید بتوانند آزادانه دوران کنند‪.‬‬
‫قفسه باال‬
‫در این قفسه فقط ظروف سبک و ظریف بگذارید‪ :‬لیوان‪ ،‬فنجان‪ ،‬نعلبکی و کاسه‬
‫های ساالدخوری کم عمق‪.‬‬
‫قفسه پایین و سبد مخصوص کارد و چنگال‬
‫در قفسه پایین می توانید ماهیتابه‪ ،‬در ظروف‪ ،‬بشقاب‪ ،‬کاسه ساالدخوری‪ ،‬کارد‬
‫و چنگال و غیره قرار دهید‪ .‬بشقاب ها و در ظروف بزرگ بطور ایده آل باید‬
‫در کناره های قفسه قرار داده شوند‪.‬‬
‫محفظه های قابل تنظیم‬
‫برای راحتی قرار دادن کارد و‬
‫چنگال ها در کل قفسه‪ ،‬محفظه‬
‫های قابل تنظیم را می توان در‬
‫ارتفاع های مختلف قرار داد‪.‬‬
‫لیوان های مخصوص نوشیدنی‬
‫را می توان با اطمینان خاطر در‬
‫محفظه های قابل تنظیم قرار داد‪،‬‬
‫برای این کار پایه هر لیوان را‬
‫در شیارهای مربوطه قرار دهید‪.‬‬
‫برخی از مدل های ماشین ظرف شویی دارای محفظه های متحرک* هستند که‬
‫می توانید آنها را در وضعیت عمودی‪ ،‬اگر می خواهید بشقاب بگذارید یا در‬
‫وضعیت افقی‪ ،‬اگر می خواهید قابلمه‪ ،‬کاسه ساالدخوری و ماهیتابه بگذارید‪،‬‬
‫قرار دهید‪.‬‬
‫تنظیم ارتفاع قفسه باالیی‬
‫برای اینکه بتوانید ظرف و ظروف را هر چه آسانتر در داخل ماشین ظرف شویی‬
‫مرتب کنید می توانید قفسه باالیی را در ارتفاع باالتر یا پایین تر بگذارید‪.‬‬
‫سبد مخصوص کارد و چنگال بسته به مدل ماشین ظرف شویی می تواند‬
‫متفاوت باشد (مدوالر و غیر مدوالر)‪ .‬سبدهای غیر مدوالر باید فقط در جلوی‬
‫قفسه پایین قرار داده شوند‪.‬‬
‫برای اینکه قرار دادن‬
‫کارد و چنگال راحت‬
‫تر باشد‪ ،‬در باالی‬
‫هر دو شبکه ای تعبیه‬
‫شده است‪.‬‬
‫کاردها و سایر لوازم آشپزخانه که لبه های تیز دارند باید طوری در سبد‬
‫مخصوص کارد و چنگال قرار داده شوند که نوک تیز آنها به سمت پایین باشد‪،‬‬
‫یا اینکه آنها را در محفظه های متحرک در قفسه باال بگذارید‪.‬‬
‫*‬
‫ارتفاع قفسه باالیی قابل تنظیم است‪ ،‬زمانی که قفسه خالی است کار تنظیم‬
‫را انجام دهید‪.‬‬
‫هرگز قفسه را فقط به یک سمت بلند نکرده یا پایین نیاورید‪.‬‬
‫ترمزهای چپ و راست هادی ریل را باز کرده و قفسه‬
‫را بیرون بکشید؛ آنرا مطابق نیاز در ارتفاع باالتر یا‬
‫پایین تر بگذارید‪ ،‬سپس آنرا در امتداد ریل هل بدهید تا‬
‫چرخ های جلو در جای خود قرار بگیرند‪ ،‬حاال ترمزها‬
‫را ببندید (شکل را ببینید)‪.‬‬
‫اگر قفسه دارای دستگیره های دوبل باشد (شکل را‬
‫ببینید)‪ ،‬قفسه باالیی را بیرون بکشید تا به نقطه توقف‬
‫برسد‪ ،‬دستگیره ها را در کنار قفسه گرفته و به باال یا‬
‫پایین حرکت دهید‪ ،‬سپس به آرامی در جای خود بگذارید‪.‬‬
‫اقالمی که نباید آنها را در ماشین ظرف شویی شست‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫اشیاء چوبی‪ ،‬اشیاء دارای دسته های چوبی یا شاخی یا دارای قطعات چسبی‪.‬‬
‫اشیاء ساخته شده از آلومینیوم‪ ،‬مس‪ ،‬برنج‪ ،‬قلع یا مفرغ‪.‬‬
‫اشیاء ساخته شده از مواد پالستیکی غیر مقاوم در برابر گرما‪.‬‬
‫چینی های آنتیک یا نقاشی شده با دست‪.‬‬
‫نقره های آنتیک‪ .‬البته می توانید نقره های غیر آنتیک را با برنامه شستشوی‬
‫ظریف بشویید‪ ،‬به شرط آنکه با سایر فلزها تماس نداشته باشد‪.‬‬
‫توصیه می کنیم از ظروفی استفاده کنید که برای ماشین ظرف شویی مناسب باشند‪.‬‬
‫فقط مخصوص مدل های برگزیده‪ .‬تعداد و موقعیت می تواند متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫‪FA‬‬
‫ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺩﺍﺯی ﻭ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ‬
‫‪FA‬‬
‫ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺩﺍﺯی ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻓﺷﻭﻳﯽ‬
‫‪ .1‬ﺷﻳﺭ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺩﮐﻣﻪ ‪) ON/OFF‬ﺭﻭﺷﻥ‪/‬ﺧﺎﻣﻭﺵ( ﺭﺍ ﻓﺷﺎﺭ ﺩﻫﻳﺩ‪ :‬ﺗﻣﺎﻡ ﭼﺭﺍﻍ ﻫﺎی‬
‫ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ ﺻﻔﺣﻪ ﮐﻧﺗﺭﻝ ﺑﺭﺍی ﭼﻧﺩ ﺛﺎﻧﻳﻪ ﺭﻭﺷﻥ ﻣﯽ ﺷﻭﻧﺩ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺭﺩﻩ ﻭ ﻣﻘﺩﺍﺭ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺷﻭﻳﻧﺩﻩ ﺑﺭﻳﺯﻳﺩ )ﺯﻳﺭ ﺭﺍ ﺑﺑﻳﻧﻳﺩ(‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻅﺭﻭﻑ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻔﺳﻪ ﻫﺎ )ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺩﺭ ﻗﻔﺳﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺑﻳﻧﻳﺩ( ﻗﺭﺍﺭ‬
‫ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺑﻧﺩﻳﺩ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﺩﮐﻣﻪ ﮔﺭﺩﺍﻥ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﺳﺗﺷﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺕ ﺣﺭﮐﺕ ﻋﻘﺭﺑﻪ ﻫﺎی‬
‫ﺳﺎﻋﺕ ﺑﭼﺭﺧﺎﻧﻳﺩ ﺗﺎ ﻳﮏ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﺳﺗﺷﻭ ﺭﺍ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﻧﻳﺩ‪ :‬ﺑﺭﺍی ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﻳﮏ‬
‫ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺩﮐﻣﻪ ﮔﺭﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﺭﻭی ﺷﻣﺎﺭﻩ ﻳﺎ ﻋﻼﻣﺕ ﺁﻥ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺑﻳﺎﻭﺭﻳﺩ‪ .‬ﭼﺭﺍﻍ‬
‫ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ ‪) START/PAUSE‬ﺷﺭﻭﻉ‪/‬ﻣﮑﺙ( ﭼﺷﻣﮏ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺯﺩ‪.‬‬
‫‪ .6‬ﮔﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺳﺗﺷﻭ ﺭﺍ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﻧﻳﺩ* )ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺿﻣﻳﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﺑﻳﻧﻳﺩ(‪.‬‬
‫‪ .7‬ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻓﺷﺎﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﮐﻣﻪ ‪) START‬ﺷﺭﻭﻉ( ﺁﻏﺎﺯ ﮐﻧﻳﺩ؛ ﭼﺭﺍﻍ‬
‫ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ ﺭﻭﺷﻥ ﺷﺩﻩ ﻭ ﺛﺎﺑﺕ ﺭﻭﺷﻥ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺩ‪ .‬ﭼﺭﺍﻍ ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ ﻣﺗﻧﺎﻅﺭ ﺑﺎ‬
‫ﻣﺭﺣﻠﻪ ﺷﺳﺗﺷﻭ ﺭﻭﺷﻥ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ‪ ،‬ﻭ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ ﮐﻪ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﺳﺗﺷﻭ ﺷﺭﻭﻉ‬
‫ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ‪.‬‬
‫‪ .8‬ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﺳﺗﺷﻭ ﭼﺭﺍﻍ ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ ‪) END‬ﭘﺎﻳﺎﻥ( ﺭﻭﺷﻥ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ‬
‫)ﺛﺎﺑﺕ ﺭﻭﺷﻥ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺩ(‪ .‬ﺑﺎ ﻓﺷﺎﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﮐﻣﻪ ‪) ON/OFF‬ﺭﻭﺷﻥ‪/‬ﺧﺎﻣﻭﺵ(‬
‫ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻭﺵ ﮐﺭﺩﻩ‪ ،‬ﺷﻳﺭ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﺑﻧﺩﻳﺩ ﻭ ﺳﻳﻡ ﺑﺭﻕ ﺁﻧﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺭﻳﺯ‬
‫ﺑﮑﺷﻳﺩ‪.‬‬
‫‪ .9‬ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺑﺭﺩﺍﺷﺗﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﭼﻧﺩ ﺩﻗﻳﻘﻪ ﺻﺑﺭ ﮐﻧﻳﺩ‪ ،‬ﺩﺭ ﻏﻳﺭﺍﻳﻧﺻﻭﺭﺕ ﻣﻣﮑﻥ‬
‫ﺍﺳﺕ ﺩﭼﺎﺭ ﺳﻭﺧﺗﮕﯽ ﺷﻭﻳﺩ‪ .‬ﺣﺎﻻ ﻗﻔﺳﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻧﻳﺩ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺍﺯ ﻗﻔﺳﻪ‬
‫ﭘﺎﻳﻳﻧﯽ ﺷﺭﻭﻉ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﻣﺩﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺷﺧﺻﯽ ﻋﺩﻡ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺑﻁﻭﺭ ﺧﻭﺩﮐﺎﺭ‬‫ﺧﺎﻣﻭﺵ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻣﺻﺭﻑ ﺑﻳﻬﻭﺩﻩ ﺑﺭﻕ ﺟﻠﻭﮔﻳﺭی ﺷﻭﺩ‪.‬‬
‫ﺍﺻﻼﺡ ﻳﮏ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﺳﺗﺷﻭی ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺭﺍء‬
‫ﺍﮔﺭ ﺩﺭ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﺳﺗﺷﻭ ﺍﺷﺗﺑﺎﻩ ﮐﺭﺩﻳﺩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺁﻧﺭﺍ ﻋﻭﺽ ﮐﻧﻳﺩ‪،‬‬
‫ﺍﻟﺑﺗﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺷﺭﻁ ﮐﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺷﺭﻭﻉ ﺷﺩﻩ ﺑﺎﺷﺩ‪ :‬ﺩﺭﺳﺕ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺷﺭﻭﻉ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ‬
‫ﺷﺳﺗﺷﻭ‪ ،‬ﺩﮐﻣﻪ ‪) ON/OFF‬ﺭﻭﺷﻥ‪/‬ﺧﺎﻣﻭﺵ( ﺭﺍ ﻓﺷﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻳﺩ ﺗﺎ‬
‫ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﺧﺎﻣﻭﺵ ﺷﻭﺩ‪ .‬ﺑﺎ ﻓﺷﺎﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻣﺎﻥ ﺩﮐﻣﻪ ﻣﺎﺷﻳﻥ‬
‫ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻥ ﮐﻧﻳﺩ ﻭ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﮔﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎی ﺩﻟﺧﻭﺍﻩ ﺭﺍ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ‬
‫ﻧﻣﺎﻳﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﮔﻳﺭی ﻣﺎﻳﻊ ﺷﺳﺗﺷﻭ‬
‫ﺷﺳﺗﺷﻭی ﺧﻭﺏ ﺑﻪ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻘﺩﺍﺭ ﺻﺣﻳﺢ ﺷﻭﻳﻧﺩﻩ ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺍﮔﺭ ﺍﺯ‬
‫ﻣﻘﺩﺍﺭ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺷﺩﻩ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﻧﻳﺩ ﺷﺳﺗﺷﻭی ﺑﻬﺗﺭی ﻧﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﺩﺍﺷﺕ ﻭ‬
‫ﺑﻪ ﻣﺣﻳﻁ ﺯﻳﺳﺕ ﻫﻡ ﺁﺳﻳﺏ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﻓﻘﻁ ﺍﺯ ﺷﻭﻳﻧﺩﻩ ﻫﺎی ﻣﺧﺻﻭﺹ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺗﺣﺕ ﻫﻳﭻ ﺷﺭﺍﻳﻁﯽ ﺍﺯ ﺻﺎﺑﻭﻥ ﻣﺎﻳﻊ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﻭﻳﻧﺩﻩ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎﻋﺙ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﮐﻑ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ‬
‫ﺩﺭ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﺑﻣﺎﻧﺩ‪.‬‬
‫ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﺭﺹ ﻓﻘﻁ ﺑﺭﺍی ﻣﺩﻝ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍی ﮔﺯﻳﻧﻪ ﻗﺭﺹ‬
‫ﻫﺎی ﭼﻧﺩ ﻣﻧﻅﻭﺭﻩ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﺗﻭﺻﻳﻪ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ‪.‬‬
‫ﺑﺭﺍی ﺑﺩﺳﺕ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺩﺭ ﻫﺭ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﺳﺗﺷﻭ ﻭ ﺧﺷﮏ‬
‫ﮐﺭﺩﻥ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺩ ﺍﺯ ﭘﻭﺩﺭ ﺷﻭﻳﻧﺩﻩ‪ ،‬ﻣﺎﻳﻊ ﮐﻣﮏ ﺁﺑﮑﺷﯽ ﻭ ﻧﻣﮏ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﺭﺩ‪.‬‬
‫ﻣﺧﺯﻥ ‪ :A‬ﻣﺎﺩﻩ ﺷﻭﻳﻧﺩﻩ‬
‫ﻣﺧﺯﻥ ‪ :B‬ﺷﻭﻳﻧﺩﻩ ﭘﻳﺵ ﺷﺳﺗﺷﻭ‬
‫‪ .1‬ﺩﮐﻣﻪ ‪ D‬ﺭﺍ ﻓﺷﺎﺭ ﺩﻫﻳﺩ ﺗﺎ ﻗﺎﺏ ‪ C‬ﺑﺎﺯ‬
‫ﺷﻭﺩ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﻣﺭﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺩﻭﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﻬﻬﺎی‬
‫ﺷﺳﺗﺷﻭ ﺷﻭﻳﻧﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺭﻳﺯﻳﺩ‪:‬‬
‫• ﺑﺭﺍی ﺷﻭﻳﻧﺩﻩ ﭘﻭﺩﺭی ﺍﺯ ﻣﺧﺯﻥ ﻫﺎی ‪A‬‬
‫ﻭ ‪ B‬ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫• ﺑﺭﺍی ﺷﻭﻳﻧﺩﻩ ﻫﺎی ﻗﺭﺻﯽ‪ :‬ﺍﮔﺭ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ‬
‫ﻧﻳﺎﺯﻣﻧﺩ ‪ 1‬ﻗﺭﺹ ﺑﺎﺷﺩ‪ ،‬ﺁﻧﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺧﺯﻥ ‪ A‬ﻭ‬
‫ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻗﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﺑﻧﺩﻳﺩ؛ ﺍﮔﺭ ﻧﻳﺎﺯ ﺑﻪ ‪ 2‬ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺩ‪ ،‬ﻗﺭﺹ ﺩﻭﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻑ‬
‫ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺑﮕﺫﺍﺭﻳﺩ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺑﻘﺎﻳﺎی ﺷﻭﻳﻧﺩﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻟﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺧﺯﻥ ﺗﻣﻳﺯ ﮐﺭﺩﻩ ﻭ ﻗﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﺑﻧﺩﻳﺩ ﺗﺎ ﮐﻠﻳﮏ‬
‫ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺭﺩﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺿﺎﻓﯽ‬
‫ﺩﮐﻣﻪ ‪) START/PAUSE‬ﺷﺭﻭﻉ‪/‬ﻣﮑﺙ( ﺭﺍ ﻓﺷﺎﺭ ﺩﻫﻳﺩ )ﭼﺭﺍﻍ ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ‬
‫ﻣﺗﻧﺎﻅﺭ ﭼﺷﻣﮏ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺯﺩ(‪ .‬ﺩﺭ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻧﻳﺩ‪ ،‬ﻣﻭﺍﻅﺏ‬
‫ﺑﺎﺷﻳﺩ ﺑﺧﺎﺭ ﺷﻣﺎ ﺭﺍ ﻧﺳﻭﺯﺍﻧﺩ‪ ،‬ﺳﭘﺱ ﻅﺭﻭﻑ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻝ ﺑﮕﺫﺍﺭﻳﺩ‪ .‬ﺩﮐﻣﻪ‬
‫‪) START/PAUSE‬ﺷﺭﻭﻉ‪/‬ﻣﮑﺙ( )ﭼﺭﺍﻍ ﺛﺎﺑﺕ( ﺭﺍ ﻓﺷﺎﺭ ﺩﻫﻳﺩ‪ :‬ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ‬
‫ﺍﺯ ﻫﻣﺎﻥ ﻧﻘﻁﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﻭﻗﻔﻪ ﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩ ﺷﺭﻭﻉ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ‪.‬‬
‫ﺍﮔﺭ ﺩﮐﻣﻪ ‪) Start/Pause‬ﺷﺭﻭﻉ‪/‬ﻣﮑﺙ( ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﻣﮑﺙ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ‬
‫ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﻓﺷﺎﺭ ﺑﺩﻫﻳﺩ‪ ،‬ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﺳﺗﺷﻭ ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻠﻳﺕ ﺷﺭﻭﻉ‬
‫ﺗﺎﺧﻳﺭی* )ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﺷﺩﻩ ﺑﺎﺷﺩ( ﻣﻭﻗﺗﺎ ً ﻣﺗﻭﻗﻑ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ‪.‬‬
‫ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺣﺎﻟﺕ ﻧﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﺳﺗﺷﻭ ﺭﺍ ﻋﻭﺽ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﻭﻗﻔﻪ ﻫﺎی ﺗﺻﺎﺩﻓﯽ‬
‫ﺍﮔﺭ ﺩﺭ ﺣﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﺳﺗﺷﻭ ﺩﺭ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻧﻳﺩ‪ ،‬ﻳﺎ‬
‫ﺑﺭﻕ ﻗﻁﻊ ﺷﻭﺩ‪ ،‬ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺗﻭﻗﻑ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ‪ .‬ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺑﺳﺗﻪ ﺷﺩﻥ ﺩﺭ ﻭ ﻳﺎ‬
‫ﻭﺻﻝ ﺷﺩﻥ ﺑﺭﻕ ﺍﺯ ﻫﻣﺎﻥ ﻧﻘﻁﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺭﻭﻉ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ‪.‬‬
‫* ﻓﻘﻁ ﻣﺧﺻﻭﺹ ﻣﺩﻝ ﻫﺎی ﺑﺭﮔﺯﻳﺩﻩ‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺳﺗﺷﻭ‬
‫ﺍﮔﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﻓﻘﻁ ﮐﻣﯽ ﮐﺛﻳﻑ ﺷﺩﻩ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﻳﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺁﺏ ﮐﺷﻳﺩﻩ ﺍﻳﺩ‪ ،‬ﻣﻘﺩﺍﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﺷﻭﻳﻧﺩﻩ ﺭﺍ‬
‫ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺎ ً ﮐﺎﻫﺵ ﺩﻫﻳﺩ‪.‬‬
‫‪FA‬‬
‫ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﺗﻌﺩﺍﺩ ﻭ ﻧﻭﻉ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﺳﺗﺷﻭ ﻭ ﮔﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﺩﻝ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﻣﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺷﺩ‪.‬‬
‫دستورات انتخاب برنامه شستشو‬
‫ظروف و ماهیتابه های بسیار کثیف (نباید‬
‫برای اقالم ظریف استفاده شود)‪.‬‬
‫ظروف و ماهیتابه هایی با میزان کثیفی‬
‫عادی‪ .‬برنامه شستشوی استاندارد روزانه‪.‬‬
‫برنامه شستشو‬
‫پودر‬
‫مایع‬
‫قرص‬
‫‪ 30‬گرم (‪)A‬‬
‫‪ 30‬میلی لیتر (‪)A‬‬
‫‪)A( 1‬‬
‫بله‬
‫‪’2:25‬‬
‫‪ .1‬شدید‬
‫‪.2‬عادی‬
‫پیش شستشو برای ظروف در حینی که‬
‫منتظر تکمیل شدن بار با ظروف وعده‬
‫غذایی بعدی هستید‪.‬‬
‫‪ . 3‬آبکشی‬
‫برنامه شستشوی سازگار با محیط زیست‬
‫با مصرف انرژی کم‪ ،‬مناسب برای‬
‫ماهیتابه ها و ظروف‪.‬‬
‫‪ .4‬اکو*‬
‫برنامه مناسب برای مقدار کم ظروف که‬
‫در حد عادی کثیف شده اند‪.‬‬
‫ماده شوینده‬
‫(‪ = )A‬مخزن ‪A‬‬
‫(‪ = )B‬مخزن ‪B‬‬
‫مدت زمان‬
‫برنامه های‬
‫برنامه شستشو‬
‫شستشو‬
‫دارای خشک (با دقت ‪)±10%‬‬
‫ساعت دقیقه‬
‫کردن‬
‫‪ .5‬شستشو با‬
‫‪ .‬نصف بار‬
‫‪ 25‬گرم (‪)A‬‬
‫‪ 5‬گرم (‪)B‬‬
‫‪ 25‬میلی لیتر (‪)A‬‬
‫‪ 5‬میلی لیتر (‪)B‬‬
‫‪)A( 1‬‬
‫بله‬
‫‪’1:50‬‬
‫خیر‬
‫خیر‬
‫خیر‬
‫خیر‬
‫‪’0:08‬‬
‫‪ 25‬گرم (‪)A‬‬
‫‪ 5‬گرم (‪)B‬‬
‫‪ 25‬میلی لیتر (‪)A‬‬
‫‪ 5‬میلی لیتر (‪)B‬‬
‫‪ 25‬گرم (‪)A‬‬
‫‪ 25‬میلی لیتر (‪)A‬‬
‫‪)A( 1‬‬
‫‪)A( 1‬‬
‫بله‬
‫بله‬
‫‪’2:55‬‬
‫‪’1:20‬‬
‫ﻧﮑﺎﺕ‪:‬‬
‫ﻧﮑﺎﺕ ﺯﻳﺭ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﮔﻳﺭی ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺭ ﻣﻘﺩﺍﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﺷﻭﻳﻧﺩﻩ ﺩﺭ ﺫﻫﻥ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻳﺩ‪:‬‬
‫‪ 1‬ﻗﺎﺷﻕ ﻏﺫﺍﺧﻭﺭی = ‪ 15‬ﮔﺭﻡ ﭘﻭﺩﺭ = ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ً ‪ 15‬ﻣﻳﻠﯽ ﻟﻳﺗﺭ ﻣﺎﻳﻊ ‪ 1 -‬ﻗﺎﺷﻕ ﭼﺎﻳﺧﻭﺭی = ‪ 5‬ﮔﺭﻡ = ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ً ‪ 5‬ﻣﻳﻠﯽ ﻟﻳﺗﺭ ﻣﺎﻳﻊ‬
‫*ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﺳﺗﺷﻭی ﺍﮐﻭ )ﺍﮐﻭﻧﻭﻣﯽ=ﺍﻗﺗﺻﺎﺩی( ﺍﺯ ﻣﻘﺭﺭﺍﺕ ‪ EN-50242‬ﺗﺑﻌﻳﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ‪ .‬ﺍﮔﺭﭼﻪ ﻣﺩﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺭﺍی ﺍﻳﻥ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻁﻭﻻﻧﯽ ﺗﺭ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺭ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺳﺕ ﻭﻟﯽ‬
‫ﺍﻧﺭژی ﮐﻣﺗﺭی ﻣﺻﺭﻑ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﻭ ﮐﻣﺗﺭ ﺑﻪ ﻣﺣﻳﻁ ﺯﻳﺳﺕ ﺁﺳﻳﺏ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺩ‪.‬‬
‫ﻧﮑﺗﻪ ﺍی ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎی ﺳﻧﺟﺵ ﮔﺭ‪ :‬ﺍﮔﺭ ﺧﻭﺍﻫﺎﻥ ﺍﻁﻼﻋﺎﺗﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﻣﻘﺎﻳﺳﻪ ﺍی ﺳﻧﺟﺵ ﻫﺎی ‪ EN‬ﻫﺳﺗﻳﺩ‪ ،‬ﻟﻁﻔﺎ ً ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺍﻳﻣﻳﻝ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﻧﻳﺩ‪:‬‬
‫‪ASSISTENZA_EN_LVS@indesitcompany.com‬‬
‫‪40‬‬
‫ﮐﻣﮏ ﺁﺑﮑﺷﯽ ﻭ ﻧﻣﮏ ﺗﺻﻔﻳﻪ ﺷﺩﻩ‬
‫‪FA‬‬
‫ﻓﻘﻁ ﺍﺯ ﺷﻭﻳﻧﺩﻩ ﻫﺎی ﻣﺧﺻﻭﺹ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ‬
‫ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺍﺯ ﻧﻣﮏ ﺳﻔﺭﻩ ﻳﺎ ﻧﻣﮏ ﺻﻧﻌﺗﯽ‪ ،‬ﻳﺎ ﺻﺎﺑﻭﻥ ﻣﺎﻳﻊ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺍﺯ ﺩﺳﺗﻭﺭﺍﺕ ﻧﻭﺷﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺭﻭی ﺑﺳﺗﻪ ﺑﻧﺩی ﭘﻳﺭﻭی ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺍﮔﺭ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻣﺣﺻﻭﻝ ﭼﻧﺩ ﻣﻧﻅﻭﺭﻩ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ ﻧﻳﺎﺯی ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺭﺩﻥ ﻣﺎﺩﻩ‬
‫ﮐﻣﮏ ﺁﺑﮑﺷﯽ ﻧﻳﺳﺕ؛ ﺍﻣﺎ ﺗﻭﺻﻳﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ ﺣﺗﻣﺂ ً ﻧﻣﮏ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻧﻳﺩ‪ ،‬ﺑﺧﺻﻭﺹ‬
‫ﺍﮔﺭ ﺩﺭ ﻣﻧﻁﻘﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ ﺁﺏ ﺳﺧﺕ ﻳﺎ ﺧﻳﻠﯽ ﺳﺧﺕ ﺑﺎﺷﺩ‪ .‬ﺍﺯ‬
‫ﺩﺳﺗﻭﺭﺍﺕ ﻧﻭﺷﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺭﻭی ﺑﺳﺗﻪ ﺑﻧﺩی ﭘﻳﺭﻭی ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺍﮔﺭ ﻧﻣﮏ ﻳﺎ ﻣﺎﺩﻩ ﮐﻣﮏ ﺁﺑﮑﺷﯽ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﮑﻧﻳﺩ‪ ،‬ﭼﺭﺍﻍ ﻫﺎی ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ‬
‫‪) *LOW SALT‬ﻧﻣﮏ ﮐﻡ ﺍﺳﺕ( ﻭ ‪) *LOW RINSE AID‬ﻣﺎﺩﻩ‬
‫ﮐﻣﮏ ﺁﺑﮑﺷﯽ ﮐﻡ ﺍﺳﺕ( ﺭﻭﺷﻥ ﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﻣﺎﻧﺩ‪.‬‬
‫ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﮔﻳﺭی ﻣﺎﺩﻩ ﮐﻣﮏ ﺁﺑﮑﺷﯽ‬
‫ﻣﺎﺩﻩ ﮐﻣﮏ ﺁﺑﮑﺷﯽ ﺩﺭ ﺧﺷﮏ ﺷﺩﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﭼﻭﻥ ﺁﺏ ﺑﻬﺗﺭ ﺍﺯ‬
‫ﺭﻭی ﺳﻁﻭﺡ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﻭ ﻟﮏ ﻳﺎ ﺭﺩی ﺑﺭ ﺟﺎ ﻧﻣﯽ ﮔﺫﺍﺭﺩ‪.‬‬
‫ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﻣﺧﺯﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﺁﺑﮑﺷﯽ ﺑﺎﻳﺩ ﭘﺭ ﺷﻭﺩ‪:‬‬
‫• ﭼﺭﺍﻍ ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ ‪) *LOW RINSE AID‬ﻣﺎﺩﻩ ﮐﻣﮏ ﺁﺑﮑﺷﯽ ﮐﻡ ﺍﺳﺕ(‬
‫ﺭﻭی ﺻﻔﺣﻪ ﮐﻧﺗﺭﻝ ﺭﻭﺷﻥ ﺍﺳﺕ؛‬
‫‪ .1‬ﺩﺭ )‪ (G‬ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺕ ﻋﮑﺱ ﺣﺭﮐﺕ‬
‫ﻋﻘﺭﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺕ ﺑﭼﺭﺧﺎﻧﻳﺩ ﺗﺎ ﻣﺧﺯﻥ ﺑﺎﺯ‬
‫ﺷﻭﺩ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻣﺎﺩﻩ ﮐﻣﮏ ﺁﺑﮑﺷﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻝ ﻣﺧﺯﻥ‬
‫ﺑﺭﻳﺯﻳﺩ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺩﻫﻳﺩ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺧﺯﻥ‬
‫ﺳﺭﺭﻳﺯ ﮐﻧﺩ‪ .‬ﺍﮔﺭ ﭼﻧﻳﻥ ﺷﺩ‪ ،‬ﻓﻭﺭﺍً ﺳﺭﺭﻳﺯ ﺭﺍ‬
‫ﺑﺎ ﻳﮏ ﺗﺳﻣﺎﻝ ﺧﺷﮏ ﭘﺎک ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺩﺭ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﺟﺎی ﺁﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺑﻧﺩﻳﺩ‪.‬‬
‫ﻫﺭﮔﺯ ﻣﺎﺩﻩ ﮐﻣﮏ ﺁﺑﮑﺷﯽ ﺭﺍ ﻣﺳﺗﻘﻳﻣﺎ ً ﺩﺍﺧﻝ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﻧﺭﻳﺯﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺗﻧﻅﻳﻡ ﻣﻘﺩﺍﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﮐﻣﮏ ﺁﺑﮑﺷﯽ‬
‫ﺍﮔﺭ ﺍﺯ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺧﺷﮏ ﺷﺩﻥ ﺑﺩﺳﺕ ﺁﻣﺩﻩ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﻳﺳﺗﻳﺩ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﻣﻘﺩﺍﺭ ﻣﺎﺩﻩ‬
‫ﮐﻣﮏ ﺁﺑﮑﺷﯽ ﻣﻭﺭﺩ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﮐﻧﻳﺩ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﮏ ﭘﻳﭻ ﮔﻭﺷﺗﯽ‪ ،‬ﺗﻧﻅﻳﻡ‬
‫ﮐﻧﻧﺩﻩ ﻣﻘﺩﺍﺭ )‪ (F‬ﺭﺍ ﺭﻭی ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ‪ 6‬ﻣﻭﻗﻌﻳﺕ ﺍﺯ ﭘﻳﺵ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺷﺩﻩ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﻫﻳﺩ‬
‫)ﻣﻭﻗﻌﻳﺕ ﭘﻳﺵ ﻓﺭﺵ ‪ 4‬ﺍﺳﺕ(‪:‬‬
‫• ﺍﮔﺭ ﻟﮏ ﻭ ﺭﺩی ﺭﻭی ﻅﺭﻭﻑ ﻫﺳﺕ‪ ،‬ﺗﻧﻅﻳﻡ ﮔﺭ ﺭﺍ ﺭﻭی ﻋﺩﺩی ﭘﺎﻳﻳﻥ ﺗﺭ‬
‫)‪ (1-3‬ﺑﮕﺫﺍﺭﻳﺩ‪.‬‬
‫• ﺍﮔﺭ ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﺁﺏ ﺭﻭی ﻅﺭﻭﻑ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﻳﺎ ﻋﻼﻣﺕ ﻫﺎی ﺁﻫﮑﯽ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ‬
‫ﺍﺗﻣﺎﻡ ﺷﺳﺗﺷﻭ ﻣﺷﺎﻫﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﻧﺩ‪ ،‬ﺗﻧﻅﻳﻡ ﮔﺭ ﺭﺍ ﺭﻭی ﻋﺩﺩی ﺑﺎﻻﺗﺭ )‪(4-6‬‬
‫ﺑﮕﺫﺍﺭﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺳﺧﺗﯽ ﺁﺏ‬
‫ﻫﺭ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﻳﮏ ﺳﻳﺳﺗﻡ ﺳﺧﺗﯽ ﮔﻳﺭ ﺁﺏ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻣﮏ‬
‫ﺗﺻﻔﻳﻪ ﺷﺩﻩ ﻣﺧﺻﻭﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺭﺍی ﺍﻳﻥ ﻧﻭﻉ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻁﺭﺍﺣﯽ ﺷﺩﻩ‪ ،‬ﺁﺑﯽ ﺑﺩﻭﻥ ﺁﻫﮏ‬
‫ﺗﻬﻳﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﻭ ﺑﺭﺍی ﺷﺳﺗﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺍﻳﻥ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﺗﻧﻅﻳﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺗﻥ ﺁﻟﻭﺩﮔﯽ ﻭ ﺑﻬﻳﻧﻪ ﺳﺎﺧﺗﻥ‬
‫ﻋﻣﻠﮑﺭﺩ ﺷﺳﺗﺷﻭ ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺳﺧﺗﯽ ﺁﺏ ﻣﻧﻁﻘﻪ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ‪ .‬ﺍﻳﻥ‬
‫ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺍﺯ ﺷﺭﮐﺗﯽ ﮐﻪ ﺁﺏ ﻣﻧﺯﻝ ﺷﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﺗﻬﻳﻪ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﻓﺷﺎﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﮐﻣﻪ ‪) ON/OFF‬ﺭﻭﺷﻥ‪/‬ﺧﺎﻣﻭﺵ( ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻭﺵ ﮐﺭﺩﻩ ﻭ‬‫ﺩﺭ ﺁﻧﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺩﮐﻣﻪ ﮔﺭﺩﺍﻥ ‪) SELECT WASH CYCLE‬ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﺳﺗﺷﻭ( ﺭﺍ‬‫ﺭﻭی ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ‪ 5‬ﮔﺫﺍﺷﺗﻪ ﻭ ﺳﭘﺱ ﺭﻭی ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ‪ 1‬ﻭ ﺑﻌﺩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻭی ‪5‬‬
‫ﺑﮕﺫﺍﺭﻳﺩ‪.‬‬
‫‪-‬ﺩﮐﻣﻪ ‪) ON/OFF‬ﺭﻭﺷﻥ‪/‬ﺧﺎﻣﻭﺵ( ﺭﺍ ﻓﺷﺎﺭ ﺩﻫﻳﺩ؛ ﭼﺭﺍﻍ ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ‬
‫‪41‬‬
‫)ﺷﺳﺗﺷﻭ‪ ،‬ﺧﺷﮏ ﮐﺭﺩﻥ‪ ،‬ﭘﺎﻳﺎﻥ( ﭼﺷﻣﮏ ﻣﯽ ﺯﻧﺩ‪ .‬ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺳﺧﺗﯽ‬
‫ﺁﺏ ﺭﺍ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﻧﻳﺩ‪ .‬ﺑﺭﺍی ﻫﺭ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﺳﺗﺷﻭ ﻳﮏ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺳﺧﺗﯽ ﺁﺏ ﻫﺳﺕ‪:‬‬
‫ﻣﺛﺎﻝ‪ :‬ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﺳﺗﺷﻭ ‪ ،1‬ﺳﺧﺗﯽ ﺁﺏ ‪1‬‬
‫ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﺳﺗﺷﻭ ‪ ،2‬ﺳﺧﺗﯽ ﺁﺏ ‪ ،2‬ﻭ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺍﻳﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺩﺍﮐﺛﺭ ‪ *5‬ﻣﻘﺩﺍﺭ‪.‬‬
‫ﺗﻧﻅﻳﻡ ﭘﻳﺵ ﻓﺭﺽ ﺳﺧﺗﯽ ﮔﻳﺭ ﺁﺏ ﺭﻭی ‪ (3‬ﺍﺳﺕ‪.‬‬
‫ ﺑﺭﺍی ﺧﺭﻭﺝ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺣﺎﻟﺕ‪ ،‬ﭼﻧﺩ ﺛﺎﻧﻳﻪ ﺻﺑﺭ ﮐﺭﺩﻩ ﻳﺎ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﮐﻣﻪ ﻫﺎی‬‫ﮔﺯﻳﻧﻪ* ﺭﺍ ﻓﺷﺎﺭ ﺑﺩﻫﻳﺩ ﻳﺎ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻓﺷﺎﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﮐﻣﻪ ‪ON/OFF‬‬
‫)ﺭﻭﺷﻥ‪/‬ﺧﺎﻣﻭﺵ( ﺧﺎﻣﻭﺵ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺣﺗﯽ ﺍﮔﺭ ﺍﺯ ﻗﺭﺹ ﻫﺎی ﭼﻧﺩﻣﻧﻅﻭﺭﻩ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ ﺑﺎﻳﺩ ﻣﺧﺯﻥ ﻧﻣﮏ ﺭﺍ ﭘﺭ‬
‫ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫مدت زمان متوسط ظرفيت‬
‫مخزن نمک**‬
‫جدول سختی آب‬
‫سطح‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫*‪5‬‬
‫‪°dH‬‬
‫‪0-6‬‬
‫‪6 - 11‬‬
‫‪12 - 17‬‬
‫‪17 - 34‬‬
‫‪°fH‬‬
‫‪0 - 10‬‬
‫‪11 - 20‬‬
‫‪21 - 30‬‬
‫‪31 - 60‬‬
‫ماه‬
‫‪ 7‬ماه‬
‫‪ 5‬ماه‬
‫‪ 3‬ماه‬
‫‪ 2‬ماه‬
‫‪mmol/l‬‬
‫‪0-1‬‬
‫‪1,1 - 2‬‬
‫‪2,1 - 3‬‬
‫‪3,1 - 6‬‬
‫‪ 2/3‬ھفته‬
‫‪6,1 - 9‬‬
‫‪61 - 90 34 - 50‬‬
‫استفاده از نمک در مقادير بين ‪ 0°f‬تا ‪10°f‬توصيه نمی شود‪.‬‬
‫* اين تنظيم می تواند باعث شود مدت برنامه ھا کمی افزايش يابد‪.‬‬
‫** برای ‪ 1‬برنامه شستشو در روز‪.‬‬
‫)ﺩﺭﺟﻪ ‪ = dH‬ﺳﺧﺗﯽ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻣﻘﻳﺎﺱ ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ ‪ -‬ﺩﺭﺟﻪ ‪ = f‬ﺳﺧﺗﯽ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻣﻘﻳﺎﺱ‬
‫ﻓﺭﺍﻧﺳﻭی ‪ = mmol/l -‬ﻣﻳﻠﯽ ﻣﻭﻝ ﺩﺭ ﻟﻳﺗﺭ(‬
‫ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﮔﻳﺭی ﻧﻣﮏ ﺗﺻﻔﻳﻪ ﺷﺩﻩ‬
‫ﺑﺭﺍی ﺑﺩﺳﺕ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﺳﺗﺷﻭ‪ ،‬ﺣﺗﻣﺎ ً ﺩﻗﺕ ﮐﻧﻳﺩ ﮐﻪ‬
‫ﻣﺧﺯﻥ ﻫﺭﮔﺯ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺷﻭﺩ‪ .‬ﻧﻣﮏ ﺗﺻﻔﻳﻪ ﺷﺩﻩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺭﺳﻭﺑﺎﺕ ﺁﻫﮑﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺏ‬
‫ﺟﺩﺍ ﮐﻧﺩ‪ ،‬ﻭ ﺍﺯ ﺭﺳﻭﺏ ﮐﺭﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻭی ﻅﺭﻭﻑ ﺟﻠﻭﮔﻳﺭی ﻣﯽ ﮐﻧﺩ‪.‬‬
‫ﻣﺧﺯﻥ ﻧﻣﮏ ﺩﺭ ﺯﻳﺭ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ )ﺑﺧﺵ ﻣﻌﺭﻓﯽ ﺭﺍ ﺑﺑﻳﻧﻳﺩ(‬
‫ﻭ ﺑﺎﻳﺩ ﭘﺭ ﺷﻭﺩ‪:‬‬
‫• ﻫﺭﮔﺎﻩ ﻧﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺷﻧﺎﻭﺭ ﺳﺑﺯ * ﺭﺍ ﺻﺭﻓﺎ ً ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻣﺧﺯﻥ ﻧﻣﮏ‬
‫ﺑﺑﻳﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫• ﻣﻭﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﭼﺭﺍﻍ ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ ‪) LOW SALT‬ﻧﻣﮏ ﮐﻡ ﺍﺳﺕ( * ﺭﻭی ﺻﻔﺣﻪ‬
‫ﮐﻧﺗﺭﻝ ﺭﻭﺷﻥ ﺍﺳﺕ؛‬
‫‪ .1‬ﻗﻔﺳﻪ ﭘﺎﻳﻳﻥ ﺭﺍ ﺑﺭﺩﺍﺷﺗﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺧﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻧﻳﺩ )ﺩﺭ‬
‫ﺟﻬﺕ ﻋﮑﺱ ﺣﺭﮐﺕ ﻋﻘﺭﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺕ(‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﻳﺩ ﺑﺎﻳﺩ‪ :‬ﻣﺧﺯﻥ‬
‫ﺁﺏ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺕ ﺗﺎ ﻟﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺭ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻗﻳﻑ* )ﺷﮑﻝ ﺭﺍ ﺑﺑﻳﻧﻳﺩ( ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎی ﺻﺣﻳﺢ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ‬
‫ﻭ ﻣﺧﺯﻥ ﻧﻣﮏ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺕ ﺗﺎ ﻟﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺭ ﮐﻧﻳﺩ )ﺣﺩﻭﺩﺍً ‪ 1‬ﮐﻠﻳﻭﮔﺭﻡ ﻧﻣﮏ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎ‬
‫ﻣﯽ ﮔﻳﺭﺩ(؛ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻣﯽ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺑﻳﺭﻭﻥ ﻧﺷﺕ ﮐﻧﺩ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻗﻳﻑ* ﺭﺍ ﺑﺭﺩﺍﺷﺗﻪ ﻭ ﺑﻘﺎﻳﺎی ﻧﻣﮏ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﭘﺎک ﮐﻧﻳﺩ؛ ﺩﺭ ﻣﺧﺯﻥ ﺭﺍ ﺁﺏ‬
‫ﺑﮑﺷﻳﺩ ﻭ ﺳﭘﺱ ﺑﺑﻧﺩﻳﺩ‪ ،‬ﺳﺭ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻳﻥ ﺑﺎﺷﺩ ﺗﺎ ﺁﺏ ﺧﺭﻭﺟﯽ ﺑﺗﻭﺍﻧﺩ ﺍﺯ‬
‫ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺭﺯی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻝ ﺳﺗﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻳﻥ ﺩﺭ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻭﺩ‪) .‬ﺩﺭ ﻣﺧﺯﻥ‬
‫ﻧﻣﮏ ﺑﺎ ﺷﻧﺎﻭﺭ ﺳﺑﺯ*(‬
‫ﺗﻭﺻﻳﻪ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﻫﺭ ﺑﺎﺭ ﻧﻣﮏ ﺩﺭ ﻣﺧﺯﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺟﺎﻡ‬
‫ﺩﻫﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺩﺭ ﻣﺧﺯﻥ ﺭﺍ ﺳﻔﺕ ﺑﺑﻧﺩﻳﺩ‪ ،‬ﺗﺎ ﻣﺎﺩﻩ ﺷﻭﻳﻧﺩﻩ ﺩﺭ ﻁﻭﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﺳﺗﺷﻭ ﻭﺍﺭﺩ‬
‫ﻣﺧﺯﻥ ﻧﺷﻭﺩ )ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺳﺧﺗﯽ ﮔﻳﺭ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﻁﻭﺭ ﺩﺍﺋﻣﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ‬
‫ﺑﻳﻧﺩﺍﺯﺩ(‪.‬‬
‫ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺕ ﻟﺯﻭﻡ‪ ،‬ﻧﻣﮏ ﺭﺍ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﺳﺗﺷﻭ ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﮔﻳﺭی ﮐﻧﻳﺩ ﺗﺎ‬
‫ﻣﺣﻠﻭﻝ ﻧﻣﮑﯽ ﻧﺷﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺑﻳﺭﻭﻥ ﺍﺯ ﻣﺧﺯﻥ ﺯﺩﻭﺩﻩ ﺷﻭﺩ‪.‬‬
‫* ﻓﻘﻁ ﻣﺧﺻﻭﺹ ﻣﺩﻝ ﻫﺎی ﺑﺭﮔﺯﻳﺩﻩ‪.‬‬
‫ﻧﮕﻬﺩﺍﺭی ﻭ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ‬
‫ﻗﻁﻊ ﮐﺭﺩﻥ ﻟﻭﻟﻪ ﻫﺎی ﺁﺏ ﻭ ﺳﻳﻡ ﻫﺎی ﺑﺭﻕ‬
‫• ﺑﺭﺍی ﺟﻠﻭﮔﻳﺭی ﺍﺯ ﺑﺭﻭﺯ ﻧﺷﺗﯽ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﻫﺭ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﺳﺗﺷﻭ ﺷﻳﺭ ﺁﺏ‬
‫ﺭﺍ ﺑﺑﻧﺩﻳﺩ‪.‬‬
‫• ﻫﻣﻳﺷﻪ ﻣﻭﻗﻊ ﺗﻣﻳﺯ ﮐﺭﺩﻥ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻭ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﻧﮕﻬﺩﺍﺭی ﺳﻳﻡ‬
‫ﺑﺭﻕ ﺭﺍ ﺑﮑﺷﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺗﻣﻳﺯ ﮐﺭﺩﻥ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻓﺷﻭﻳﯽ‬
‫• ﺳﻁﻭﺡ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﻭ ﺻﻔﺣﻪ ﮐﻧﺗﺭﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺎ‬
‫ﻳﮏ ﺩﺳﺗﻣﺎﻝ ﻧﺭﻡ ﺗﺭ ﺗﻣﻳﺯ ﮐﺭﺩ‪ .‬ﺍﺯ ﺣﻼﻝ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻭﺍﺩ ﺳﺎﻳﻧﺩﻩ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ‬
‫ﻧﮑﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫• ﺑﺭﺍی ﺗﻣﻳﺯ ﮐﺭﺩﻥ ﻋﻼﻣﺕ ﻫﺎی ﺑﺟﺎ ﻣﺎﻧﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻝ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ‬
‫ﺍﺯ ﻳﮏ ﺩﺳﺗﻣﺎﻝ ﺗﺭ ﻭ ﮐﻣﯽ ﺳﺭﮐﻪ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﻓﻳﻠﺗﺭ ﺁﺏ ﻭﺭﻭﺩی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻳﺭ ﺑﻁﻭﺭ ﻣﺭﺗﺏ ﺗﻣﻳﺯ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ ﺷﻳﺭ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﺑﻧﺩﻳﺩ‪.‬‬‫ ﺳﺭ ﺷﻠﻧﮓ ﺁﺏ ﻭﺭﻭﺩی ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻧﻳﺩ‪ ،‬ﻓﻳﻠﺗﺭ ﺭﺍ ﺑﺭﺩﺍﺭﻳﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻗﺕ ﺯﻳﺭ ﺁﺏ ﺟﺎﺭی‬‫ﺑﺷﻭﻳﻳﺩ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻓﻳﻠﺗﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎی ﺧﻭﺩ ﮔﺫﺍﺷﺗﻪ ﻭ ﺷﻠﻧﮓ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﺑﻧﺩﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺗﻣﻳﺯ ﮐﺭﺩﻥ ﻓﻳﻠﺗﺭﻫﺎ‬
‫ﻣﺟﻣﻭﻋﻪ ﻓﻳﻠﺗﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻓﻳﻠﺗﺭ ﺗﺷﮑﻳﻝ ﺷﺩﻩ ﮐﻪ ﺫﺭﺍﺕ ﻏﺫﺍ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺷﺳﺗﺷﻭ ﺟﺩﺍ ﮐﺭﺩﻩ‬
‫ﻭ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﮔﺭﺩﺍﻧﺩ‪ .‬ﺍﮔﺭ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﺩﺭ ﻫﺭ ﺷﺳﺗﺷﻭ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺧﻭﺑﯽ ﺑﺩﺳﺕ‬
‫ﺁﻭﺭﻳﺩ ﺑﺎﻳﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﻣﻳﺯ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﻓﻳﻠﺗﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻁﻭﺭ ﻣﺭﺗﺏ ﺗﻣﻳﺯ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﺭﺍ ﻧﺑﺎﻳﺩ ﺑﺩﻭﻥ ﻓﻳﻠﺗﺭ‪ ،‬ﻳﺎ ﻓﻳﻠﺗﺭ ﺷﻝ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﺭﺩ‪.‬‬
‫ﺟﻠﻭﮔﻳﺭی ﺍﺯ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ ﺑﻭﻫﺎی ﻧﺎﺧﻭﺷﺎﻳﻧﺩ‬
‫• ﺑﺭﺍی ﺟﻠﻭﮔﻳﺭی ﺍﺯ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﺭﻁﻭﺑﺕ ﻭ ﻣﺣﺑﻭﺱ ﺷﺩﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻝ‬
‫ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﺑﮕﺫﺍﺭﻳﺩ‪.‬‬
‫• ﺁﺏ ﺑﻧﺩﻫﺎی ﺍﻁﺭﺍﻑ ﺩﺭ ﻭ ﻣﺧﺯﻥ ﻣﻭﺍﺩ ﺷﻭﻳﻧﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻁﻭﺭ ﻣﺭﺗﺏ ﺑﺎ ﻳﮏ‬
‫ﺍﺳﻔﻧﺞ ﺗﺭ ﺗﻣﻳﺯ ﮐﻧﻳﺩ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﺟﻣﻊ ﺷﺩﻥ ﻣﻭﺍﺩ ﻏﺫﺍﻳﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻝ‬
‫ﺁﺏ ﺑﻧﺩﻫﺎ ﺟﻠﻭﮔﻳﺭی ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ‪ ،‬ﺟﻣﻊ ﺷﺩﻥ ﻣﻭﺍﺩ ﻏﺫﺍﻳﯽ ﻋﺎﻣﻝ ﺍﺻﻠﯽ‬
‫ﺑﻭﺟﻭﺩ ﺁﻣﺩﻥ ﺑﻭﻫﺎی ﻧﺎﺧﻭﺷﺎﻳﻧﺩ ﺍﺳﺕ‪.‬‬
‫ﺗﻣﻳﺯ ﮐﺭﺩﻥ ﺑﺎﺯﻭﻫﺎی ﺁﺏ ﭘﺎﺵ‬
‫ﺑﻘﺎﻳﺎی ﻣﻭﺍﺩ ﻏﺫﺍﻳﯽ ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﺭﻭی ﺑﺎﺯﻭﻫﺎی ﺁﺏ ﭘﺎﺵ ﺳﻔﺕ ﺷﺩﻩ ﻭ ﺳﻭﺭﺍﺥ‬
‫ﻫﺎی ﺁﺏ ﭘﺎﺵ ﺭﺍ ﺑﺑﻧﺩﻧﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻣﻳﻥ ﺩﻟﻳﻝ ﺗﻭﺻﻳﻪ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﺑﺎﺯﻭﻫﺎی ﺁﺏ ﭘﺎﺵ‬
‫ﺭﺍ ﻫﺭ ﭼﻧﺩ ﻭﻗﺕ ﻳﮑﺑﺎﺭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺩ ﮐﺭﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺑﺭﺱ ﮐﻭﭼﮏ ﻏﻳﺭﻓﻠﺯی ﺗﻣﻳﺯ‬
‫ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺩﻭ ﺑﺎﺯﻭی ﺁﺏ ﭘﺎﺵ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬
‫ﺑﺭﺍی ﺑﺭﺩﺍﺷﺗﻥ ﺑﺎﺯی ﺁﺏ ﭘﺎﺵ ﺑﺎﻻ‪ ،‬ﺣﻠﻘﻪ‬
‫ﻗﻔﻠﯽ ﺁﻧﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺕ ﻋﮑﺱ ﺣﺭﮐﺕ ﻋﻘﺭﺑﻪ‬
‫ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺕ ﺑﮕﺭﺩﺍﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺑﺎﺯﻭی ﺁﺏ ﭘﺎﺵ ﺑﺎﻻ ﺭﺍ ﻁﻭﺭی ﺩﺭ ﺟﺎی‬
‫ﺧﻭﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺳﻭﺭﺍﺥ ﻫﺎی ﺁﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ‬
‫ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﻧﺩ‪.‬‬
‫ﺑﺭﺍی ﺑﻳﺭﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﺎﺯﻭی ﺁﺏ ﭘﺎﺵ ﭘﺎﻳﻳﻧﯽ‬
‫ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺯﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻧﺎﺭی ﺁﻧﺭﺍ ﻓﺷﺎﺭ‬
‫ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺷﻳﺩ‪.‬‬
‫• ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﭼﻧﺩ ﺑﺎﺭ ﺷﺳﺗﺷﻭ‪ ،‬ﻣﺟﻣﻭﻋﻪ ﻓﻳﻠﺗﺭ ﺭﺍ ﺑﺭﺭﺳﯽ ﮐﺭﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺕ ﻟﺯﻭﻡ‬
‫ﺁﻧﺭﺍ ﺯﻳﺭ ﺁﺏ ﺟﺎﺭی ﺑﻁﻭﺭ ﮐﺎﻣﻝ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺑﺭﺱ ﻏﻳﺭﻓﻠﺯی ﺗﻣﻳﺯ ﮐﻧﻳﺩ‪ ،‬ﺍﺯ ﺩﺳﺗﻭﺭﺍﺕ‬
‫ﺯﻳﺭ ﭘﻳﺭﻭی ﮐﻧﻳﺩ‪:‬‬
‫‪.1‬ﻓﻳﻠﺗﺭ ﺍﺳﺗﻭﺍﻧﻪ ﺍی ‪ C‬ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺕ ﻋﮑﺱ ﺣﺭﮐﺕ ﻋﻘﺭﺑﻪ ﻫﺎی ﺑﭼﺭﺧﺎﻧﻳﺩ ﻭ ﺑﻳﺭﻭﻥ‬
‫ﺑﮑﺷﻳﺩ )ﺷﮑﻝ ‪.(1‬‬
‫‪.2‬ﻓﻳﻠﺗﺭ ﻓﻧﺟﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﻓﺷﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻧﺎﺭی ﺁﻥ ﺑﻳﺭﻭﻥ ﺑﻳﺎﻭﺭﻳﺩ‬
‫)ﺷﮑﻝ ‪.(2‬‬
‫‪ .3‬ﻓﻳﻠﺗﺭ ﺻﻔﺣﻪ ﺍی ‪ A‬ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻭﻻﺩ ﺿﺩ ﺯﻧﮓ ﺭﺍ ﺑﻳﺭﻭﻥ ﺑﮑﺷﻳﺩ )ﺷﮑﻝ‬
‫‪.(3‬‬
‫‪ .4‬ﺗﻠﻪ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺩﻳﺩ ﮐﺭﺩﻩ ﻭ ﺑﻘﺎﻳﺎی ﻣﻭﺍﺩ ﻏﺫﺍﻳﯽ ﺭﺍ ﺗﻣﻳﺯ ﮐﻧﻳﺩ‪ .‬ﻫﺭﮔﺯ ﭘﻣپ‬
‫ﺷﺳﺗﺷﻭ ﺭﺍ ﺑﻳﺭﻭﻥ ﻧﻳﺎﻭﺭﻳﺩ )ﻗﺳﻣﺕ ﺳﻳﺎﻩ( )ﺷﮑﻝ ‪.(4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺗﻣﻳﺯ ﮐﺭﺩﻥ ﻓﻳﻠﺗﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺟﻣﻭﻋﻪ ﻓﻳﻠﺗﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎی ﺧﻭﺩ ﮔﺫﺍﺷﺗﻪ ﻭ ﺳﻔﺕ‬
‫ﮐﻧﻳﺩ؛ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﺭﺍی ﻧﮕﻬﺩﺍﺭی ﻭ ﺭﺍﻫﺑﺭی ﺑﻬﻳﻧﻪ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﺿﺭﻭﺭی‬
‫ﺍﺳﺕ‪.‬‬
‫ﺗﻣﻳﺯ ﮐﺭﺩﻥ ﻓﻳﻠﺗﺭ ﺁﺏ ﻭﺭﻭﺩی*‬
‫ﺍﮔﺭ ﺷﻠﻧﮓ ﻫﺎی ﺁﺏ ﻧﻭ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﻳﺎ ﺑﺭﺍی ﻣﺩﺕ ﻁﻭﻻﻧﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻧﺷﺩﻩ‬
‫ﺍﺳﺕ‪ ،‬ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺑﺭﻗﺭﺍﺭ ﮐﺭﺩﻥ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻫﺎی ﻻﺯﻡ ﻣﻁﻣﺋﻥ ﺷﻭﻳﺩ ﮐﻪ ﺁﺏ ﺗﻣﻳﺯ ﻭ‬
‫ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺩ‪ .‬ﺍﮔﺭ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﮑﻧﻳﺩ‪ ،‬ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﺑﻪ ﻗﺳﻣﺕ‬
‫ﻭﺭﻭﺩی ﺁﺏ ﺁﺳﻳﺏ ﺑﺭﺳﺩ ﻭ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﺧﺭﺍﺏ ﺷﻭﺩ‪.‬‬
‫ﻋﺩﻡ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻓﺷﻭﻳﯽ ﺑﺭﺍی ﻣﺩﺕ ﻫﺎی ﻁﻭﻻﻧﯽ‬
‫• ﺳﻳﻡ ﺑﺭﻕ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﺭﺍ ﮐﺷﻳﺩﻩ ﻭ ﺷﻳﺭ ﺁﺏ ﺁﻧﺭﺍ ﺑﺑﻧﺩﻳﺩ‪.‬‬
‫• ﺩﺭ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﺭﺍ ﻧﻳﻣﻪ ﺑﺎﺯ ﺑﮕﺫﺍﺭﻳﺩ‪.‬‬
‫• ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺷﺕ‪ ،‬ﺑﺎ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﻳﮏ ﺑﺎﺭ ﺷﺳﺗﺷﻭ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﻫﻳﺩ‪.‬‬
‫* ﻓﻘﻁ ﻣﺧﺻﻭﺹ ﻣﺩﻝ ﻫﺎی ﺑﺭﮔﺯﻳﺩﻩ‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫‪FA‬‬
‫ﻧﮑﺎﺕ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﯽ ﻭ ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﻳﯽ‬
‫‪FA‬‬
‫ﺍﻳﻥ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺗﺎﻧﺩﺍﺭﺩﻫﺎی ﺟﺎﺭی ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻠﻠﯽ ﺩﺭ‬
‫ﺯﻣﻳﻧﻪ ﺍﻳﻣﻧﯽ ﻁﺭﺍﺣﯽ ﻭ ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ‪ .‬ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺯﻳﺭ ﺑﺭﺍی ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺣﻔﻅ‬
‫ﺍﻳﻣﻧﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺩﻩ ﻭ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺳﺕ ﺑﺎ ﺩﻗﺕ ﻣﻁﺎﻟﻌﻪ ﺷﻭﻧﺩ‪.‬‬
‫ﺍﻳﻣﻧﯽ ﮐﻠﯽ‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ﺍﻳﻥ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﻧﺑﺎﻳﺩ ﺗﻭﺳﻁ ﺍﻓﺭﺍﺩی )ﻣﻥ ﺟﻣﻠﻪ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ( ﮐﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﻧﺎﺗﻭﺍﻧﯽ‬
‫ﻫﺎی ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺣﺳﯽ ﻳﺎ ﺫﻫﻧﯽ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺍﻧﺵ ﻭ ﺗﺟﺭﺑﻪ ﮐﻣﯽ ﺩﺍﺭﻧﺩ‬
‫ﺑﮑﺎﺭ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺷﻭﺩ ﻣﮕﺭ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺗﺣﺕ ﻧﻅﺎﺭﺕ ﺍﻳﻧﮑﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﻫﻧﺩ ﻭ‬
‫ﻳﺎ ﻓﺭﺩی ﮐﻪ ﻣﺳﺋﻭﻝ ﺍﻳﻣﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎﺳﺕ ﺩﺳﺗﻭﺭﺍﺕ ﮐﺎﻓﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ‬
‫ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﺩ‪.‬‬
‫ﺑﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺩ ﺗﺣﺕ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺑﺎﺯی ﻧﮑﻧﻧﺩ‪.‬‬
‫ﺍﻳﻥ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺻﺭﻓﺎ ً ﺑﺭﺍی ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻁﺭﺍﺣﯽ ﺷﺩﻩ ﻭ ﺑﺭﺍی ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ‬
‫ﻫﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻳﺎ ﺗﺟﺎﺭی ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ‪.‬‬
‫ﺍﻳﻥ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﻓﻘﻁ ﺑﺎﻳﺩ ﺗﻭﺳﻁ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺑﺯﺭﮔﺳﺎﻝ‪ ،‬ﻭ ﺑﺭﺍی ﺷﺳﺗﻥ‬
‫ﻅﺭﻭﻑ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺗﻭﺭﺍﻟﻌﻣﻠﻬﺎی ﺍﻳﻥ ﺩﻓﺗﺭﭼﻪ ﺭﺍﻫﻧﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ‬
‫ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺷﻭﺩ‪.‬‬
‫ﺍﻳﻥ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻧﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭ ﺑﻳﺭﻭﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ‪ ،‬ﺣﺗﯽ ﺍﮔﺭ ﺩﺭ ﻣﺣﻳﻁﯽ‬
‫ﭘﻭﺷﺵ ﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺩ ﻧﺻﺏ ﮐﺭﺩ‪ .‬ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﺩﺭ ﻣﻌﺭﺽ‬
‫ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻁﻭﻓﺎﻥ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺧﻁﺭﻧﺎک ﺍﺳﺕ‪.‬‬
‫ﺍﮔﺭ ﭘﺎ ﺑﺭﻫﻧﻪ ﻫﺳﺗﻳﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﺩﺳﺕ ﻧﺯﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺍﮔﺭ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﺳﻳﻡ ﺑﺭﻕ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﮑﺷﻳﺩ‪ ،‬ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺩﻭﺷﺎﺧﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺭﻳﺯ‬
‫ﺑﮑﺷﻳﺩ ﻧﻪ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺧﻭﺩ ﺳﻳﻡ ﺭﺍ ﺑﮑﺷﻳﺩ‪.‬‬
‫ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﺭﺍ ﺗﻣﻳﺯ ﮐﻧﻳﺩ ﻳﺎ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﻧﮕﻬﺩﺍﺭی‬
‫ﺭﻭی ﺁﻥ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺷﻭﺩ ﺑﺎﻳﺩ ﺷﻳﺭ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﺳﺗﻪ ﻭ ﺩﻭﺷﺎﺧﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺭﻳﺯ ﺑﺭﻕ‬
‫ﺟﺩﺍ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺍﮔﺭ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺗﺎﺩ‪ ،‬ﺗﺣﺕ ﻫﻳﭻ ﺷﺭﺍﻳﻁﯽ ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻧﻳﺩ‬
‫ﺑﻪ ﺑﺧﺷﻬﺎی ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺁﻥ ﺩﺳﺕ ﺑﺯﻧﻳﺩ ﻳﺎ ﺧﻭﺩﺗﺎﻥ ﺁﻧﺭﺍ ﺗﻌﻣﻳﺭ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﻫﺭﮔﺯ ﺑﻪ ﺍﻟﻣﻧﺕ ﺣﺭﺍﺭﺗﯽ ﺩﺳﺕ ﻧﺯﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﺗﮑﻳﻪ ﻧﺩﺍﺩﻩ ﻳﺎ ﺭﻭی ﺁﻥ ﻧﻧﺷﻳﻧﻳﺩ‪ :‬ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ‬
‫ﺑﺎﻋﺙ ﺑﺭﮔﺷﺗﻥ ﻭ ﺍﻓﺗﺎﺩﻥ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ‪.‬‬
‫ﺩﺭ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﻧﺑﺎﻳﺩ ﺑﺎﺯ ﮔﺫﺍﺷﺗﻪ ﺷﻭﺩ ﭼﻭﻥ ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﻣﺎﻧﻊ‬
‫ﺣﺭﮐﺕ ﺷﻭﺩ‪.‬‬
‫ﻣﻭﺍﺩ ﺷﻭﻳﻧﺩﻩ ﻭ ﮐﻣﮏ ﺁﺑﮑﺷﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﺳﺗﺭﺱ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺍﺯ ﻣﻭﺍﺩ ﺑﺳﺗﻪ ﺑﻧﺩی ﻧﺑﺎﻳﺩ ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﺳﺑﺎﺏ ﺑﺎﺯی ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﺭﺩ‪.‬‬
‫ﺻﺭﻓﻪ ﺟﻭﻳﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺭژی ﻭ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﺣﻳﻁ ﺯﻳﺳﺕ‬
‫ﺻﺭﻓﻪ ﺟﻭﻳﯽ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻭ ﺍﻧﺭژی‬
‫• ﻓﻘﻁ ﻣﻭﻗﻌﯽ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﺳﺗﺷﻭ ﺭﺍ ﺷﺭﻭﻉ ﮐﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﭘﺭ‬
‫ﺑﺎﺷﺩ‪ .‬ﻣﻭﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻧﺗﻅﺭ ﭘﺭ ﺷﺩﻥ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﻫﺳﺗﻳﺩ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ‬
‫ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺧﻳﺳﺎﻧﺩﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﺑﻭﻫﺎی ﻧﺎﺧﻭﺷﺎﻳﻧﺩ ﺟﻠﻭﮔﻳﺭی ﮐﻧﻳﺩ‬
‫)ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺳﺗﺷﻭ ﺭﺍ ﺑﺑﻳﻧﻳﺩ(‪.‬‬
‫• ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﺳﺗﺷﻭ ﺭﺍ ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻭﻉ ﻅﺭﻭﻓﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻳﺩ ﻭ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﮐﺛﻳﻔﯽ ﺁﻧﻬﺎ‬
‫ﺍﺯ ﺟﺩﻭﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺳﺗﺷﻭ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﻧﻳﺩ‪:‬‬
‫ ﺑﺭﺍی ﻅﺭﻭﻑ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﻋﺎﺩی ﮐﺛﻳﻑ ﻫﺳﺗﻧﺩ‪ ،‬ﺍﺯ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﺳﺗﺷﻭی‬‫ﺍﮐﻭ )ﺍﮐﻭﻧﻭﻣﯽ=ﺍﻗﺗﺻﺎﺩی( ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﻧﻳﺩ‪ ،‬ﺍﻳﻥ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺻﺭﻑ ﮐﻡ ﺍﻧﺭژی‬
‫ﻭ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ‪.‬‬
‫ ﺍﮔﺭ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﻅﺭﻑ ﻭ ﻅﺭﻭﻑ ﺷﻣﺎ ﺍﺯ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﮐﻣﺗﺭ ﺍﺳﺕ‪ ،‬ﮔﺯﻳﻧﻪ ﻧﺻﻑ‬‫ﺑﺎﺭ * ﺭﺍ ﻓﻌﺎﻝ ﮐﻧﻳﺩ )ﺑﺧﺵ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺩﺍﺯی ﻭ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺑﻳﻧﻳﺩ(‪.‬‬
‫• ﺍﮔﺭ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺑﺭﻕ ﺷﻣﺎ ﺣﺎﻭی ﺟﺯﻳﻳﺎﺗﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎی ﺻﺭﻓﻪ‬
‫ﺟﻭﻳﯽ ﺑﺭﻕ ﺍﺳﺕ‪ ،‬ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺕ ﻫﺎﻳﯽ ﺭﻭﺷﻥ ﮐﻧﻳﺩ‬
‫ﮐﻪ ﺗﻌﺭﻓﻪ ﭘﺎﻳﻳﻥ ﺗﺭی ﻣﺣﺳﺎﺑﻪ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ‪ .‬ﺑﺎ ﺩﮐﻣﻪ ‪Delayed Start‬‬
‫)ﺷﺭﻭﻉ ﺗﺎﺧﻳﺭی(* )ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺩﺍﺯی ﻭ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺑﻳﻧﻳﺩ( ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ‬
‫ﻫﺎی ﺷﺳﺗﺷﻭ ﺭﺍ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺩﻫﯽ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺷﻭﻳﻧﺩﻩ ﻫﺎی ﺁﻧﺯﻳﻡ ﺩﺍﺭ ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﻓﺳﻔﺎﺕ ﻭ ﮐﻠﺭ‬
‫• ﻗﻭﻳﺎ ً ﺗﻭﺻﻳﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ ﺍﺯ ﻣﻭﺍﺩ ﺷﻭﻳﻧﺩﻩ ﺍی ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﺣﺎﻭی ﻓﺳﻔﺎﺕ‬
‫ﻳﺎ ﮐﻠﺭ ﻧﻳﺳﺗﻧﺩ‪ ،‬ﭼﻭﻥ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺍﺩ ﺑﺭﺍی ﻣﺣﻳﻁ ﺯﻳﺳﺕ ﺧﻁﺭﻧﺎک ﻫﺳﺗﻧﺩ‪.‬‬
‫• ﺁﻧﺯﻳﻡ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻫﺎی ﺣﻭﻝ ﻭ ﺣﻭﻝ ‪ 50‬ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺗﻳﮕﺭﺍﺩ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﻣﻭﺛﺭ‬
‫ﺑﻭﺩﻩ‪ ،‬ﻭ ﺩﺭ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺷﻭﻳﻧﺩﻩ ﻫﺎی ﺁﻧﺯﻳﻡ ﺩﺍﺭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی‬
‫ﺷﺳﺗﺷﻭ ﺑﺎ ﺩﻣﺎی ﺁﺏ ﭘﺎﻳﻳﻥ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﺭﺩﻩ ﺗﺎ ﻧﺗﺎﻳﺟﯽ ﻣﺷﺎﺑﻪ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی‬
‫ﻋﺎﺩی ﺑﺎ ﺁﺏ ‪ 65‬ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﻳﺗﮕﺭﺍﺩ ﺑﺩﺳﺕ ﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬
‫• ﺑﺭﺍی ﺟﻠﻭﮔﻳﺭی ﺍﺯ ﻫﺩﺭ ﺭﻓﺗﻥ ﺷﻭﻳﻧﺩﻩ‪ ،‬ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺩﻳﺭ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﺑﺭ‬
‫ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻭﺻﻳﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺯﻧﺩﻩ‪ ،‬ﺳﺧﺗﯽ ﺁﺏ ﻭ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﮐﺛﻳﻔﯽ ﻅﺭﻭﻑ ﻭ ﺣﺟﻡ‬
‫ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﻧﻳﺩ‪ .‬ﺷﻭﻳﻧﺩﻩ ﻫﺎ ﺣﺗﯽ ﺍﮔﺭ ﺩﺭ ﻣﺣﻳﻁ ﺯﻳﺳﺕ ﺗﺟﺯﻳﻪ ﭘﺫﻳﺭ‬
‫ﺑﺎﺷﻧﺩ ﺣﺎﻭی ﻣﻭﺍﺩی ﻫﺳﺗﻧﺩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻁﺑﻳﻌﺕ ﺭﺍ ﺑﺭ ﻫﻡ ﺑﺯﻧﺩ‪.‬‬
‫ﺩﻭﺭ ﺍﻧﺩﺍﺧﺗﻥ‬
‫• ﺩﻭﺭ ﺍﻧﺩﺍﺧﺗﻥ ﻣﻭﺍﺩ ﺑﺳﺗﻪ ﺑﻧﺩی‪ :‬ﺍﺯ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﻣﺣﻠﯽ ﭘﻳﺭﻭی ﮐﻧﻳﺩ ﭼﻭﻥ ﻣﻣﮑﻥ‬
‫ﺍﺳﺕ ﺍﺯ ﻣﻭﺍﺩ ﺑﺳﺗﻪ ﺑﻧﺩی ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﻧﻧﺩ‪.‬‬
‫• ﻣﺻﻭﺑﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ ‪ EC/2002/96‬ﺩﺭ ﺧﺻﻭﺹ ﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺗﺎﺩﻩ‬
‫ﺑﺭﻗﯽ ﻭ ﺍﻟﮑﺗﺭﻭﻧﻳﮑﯽ )‪ (WEEE‬ﺑﻳﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﮐﻪ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺑﺎﻳﺩ‬
‫ﺩﺭ ﭼﺭﺧﻪ ﻋﺎﺩی ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﺩ ﺷﻬﺭی ﺩﻭﺭ ﺍﻧﺩﺍﺧﺗﻪ ﺷﻭﻧﺩ‪ .‬ﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ‬
‫ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺗﺎﺩﻩ ﺑﺎﻳﺩ ﺟﺩﺍﮔﺎﻧﻪ ﺟﻣﻊ ﺁﻭﺭی ﺷﻭﻧﺩ ﺗﺎ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ‬
‫ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺕ ﻣﻭﺍﺩ ﺩﺍﺧﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻬﻳﻧﻪ ﺷﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺩﻥ ﺧﺳﺎﺭﺕ ﻫﺎی‬
‫ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﻭ ﻭ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻋﻣﻭﻣﯽ ﺟﻠﻭﮔﻳﺭی ﺷﻭﺩ‪ .‬ﻋﻼﻣﺕ ﺳﻁﻝ ﺯﺑﺎﻟﻪ‬
‫ﺑﺎ ﻳﮏ ﺿﺭﺑﺩﺭ ﮐﻪ ﺭﻭی ﺗﻣﺎﻡ ﻣﺣﺻﻭﻻﺕ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺩﻳﻥ ﻣﻌﻧﯽ ﺍﺳﺕ‬
‫ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺏ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺑﺎﻳﺩ ﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ﻭ ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺕ ﻫﺎی ﺧﻭﺩ ﺩﺭ ﻗﺑﺎﻝ ﺗﻔﮑﻳﮏ‬
‫ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﻳﺕ ﮐﻧﺩ‪.‬‬
‫ﺑﺭﺍی ﮐﺳﺏ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺩﺭ ﺧﺻﻭﺹ ﺭﻭﺵ ﺻﺣﻳﺢ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﺩﺍﺧﺗﻥ‬
‫ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﯽ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎی ﻋﻣﻭﻣﯽ ﺫﻳﺭﺑﻁ ﻳﺎ ﻓﺭﻭﺷﻧﺩﻩ‬
‫ﻣﺣﻠﯽ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺻﺣﺑﺕ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫* ﻓﻘﻁ ﻣﺧﺻﻭﺹ ﻣﺩﻝ ﻫﺎی ﺑﺭﮔﺯﻳﺩﻩ‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫ﻋﻳﺏ ﻳﺎﺑﯽ‬
‫‪195082239.04‬‬
‫‪02/2013 pb - Xerox Fabriano‬‬
‫ﺍﮔﺭ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﻅﺭﻑ ﺷﻭﻳﯽ ﮐﺎﺭ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﺩ‪ ،‬ﺍﺑﺗﺩﺍ ﻭ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺗﻠﻔﻥ ﮐﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﺑﺧﺵ ﮐﻣﮏ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻧﻳﺩ ﺭﺍﻩ ﺣﻝ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﻬﺭﺳﺕ ﺯﻳﺭ ﺑﻳﺎﺑﻳﺩ‪.‬‬
‫ماشین ظرفشویی شروع به کار نمی کند یا‬
‫قابل کنترل نیست‬
‫دالیل احتمالی ‪ /‬راه حل ها‪:‬‬
‫ً‬
‫• دستگاه را با فشار دادن دکمه ‪( ON/OFF‬روشن‪/‬خاموش) خاموش کرده و بعد از حدودا یک دقیقه‬
‫آنرا روشن کنید و برنامه را از ابتدا شروع کنید‪.‬‬
‫• دستگاه درست به برق وصل نشده است‪.‬‬
‫• در ماشین ظرفشویی درست بسته نشده است‪.‬‬
‫مشکل‪:‬‬
‫در بسته نمی شود‬
‫• قفل باز شده است‪ .‬در را محکم فشار دهید تا صدای بسته شدن را بشنوید‪.‬‬
‫آبی از ماشین ظرفشویی تخلیه نمی شود‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ماشین ظرفشویی صدای خیلی زیادی تولید‬
‫می کند‪.‬‬
‫• ظروف بهم می خورند یا به بازوهای آبپاش تصادم می کنند‪.‬‬
‫• کف خیلی زیادی تولید شده است‪ :‬ماده شوینده را درست اندازه گیری نکرده اید یا ماده شوینده برای‬
‫ماشین ظرفشویی مناسب نیست (به فصل راه اندازی و استفاده مراجعه کنید)‪.‬‬
‫یک الیه سفید یا پسمانده های آهکی روی‬
‫بشقاب ها و لیوان ها وجود دارد‪.‬‬
‫• مقدار نمک تصفیه شده کم است یا تنظیم مقدار برای سختی آب شما مناسب نیست (به فصل آبکشی‬
‫و نمک مراجعه کنید)‪.‬‬
‫• در مخزن نمک را درست نبسته اید‪.‬‬
‫• ماده کمک آبکشی تمام شده یا مقدار آن کم است‪.‬‬
‫رد آب روی بشقاب ها و لیوان ها وجود‬
‫دارد یا به رنگ آبی کم رنگ در آمده اند‪.‬‬
‫• مقدار ماده کمک آبکشی خیلی زیاد است‪.‬‬
‫برنامه ماشین ظرفشویی به پایان نرسیده است‪.‬‬
‫شلنگ آب ورودی تا شده است (به فصل نصب مراجعه کنید)‪.‬‬
‫لوله فاضالب گرفته است‪.‬‬
‫پسمانده های مواد غذایی فیلتر را پر کرده اند‪.‬‬
‫ظروف خوب خشک نشده اند‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫برنامه شستشوی انتخابی فاقد قابلیت خشک کردن است‪.‬‬
‫ماده کمک آبکشی تمام شده یا مقدار آن کم است (به فصل ماده کمک آبکشی و نمک مراجعه کنید)‪.‬‬
‫تنظیم مخزن ماده کمک آبکشی مناسب نیست‪.‬‬
‫جنس ظروف از مواد نچسب یا پالستیک است‪.‬‬
‫ظروف تمیز نیستند‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫قفسه ها را بیش از حد پر کرده اید (به فصل قرار دادن ظروف در قفسه ها مراجعه کنید)‪.‬‬
‫ظروف را خوب نچیده اید‪.‬‬
‫بازوهای آبپاش نمی توانند آزادانه حرکت کنند‪.‬‬
‫برنامه شستشو ضعیف است (به فصل برنامه های شستشو مراجعه کنید)‪.‬‬
‫کف خیلی زیادی تولید شده است‪ :‬ماده شوینده را درست اندازه گیری نکرده اید یا ماده شوینده برای‬
‫ماشین ظرفشویی مناسب نیست (به فصل راه اندازی و استفاده مراجعه کنید)‪.‬‬
‫در مخزن ماده کمک آبکشی درست بسته نشده است‪.‬‬
‫فیلتر کثیف یا گرفته است (به فصل نگهداری و مراقبت از ماشین ظرفشویی مراجعه کنید)‪.‬‬
‫مقدار نمک تصفیه شده خیلی کم است (به فصل ماده کمک آبکشی و نمک مراجعه کنید)‪.‬‬
‫ماشین ظرفشویی آب نمی کشد ‪ -‬آالرم بسته •‬
‫•‬
‫بودن شیر آب‬
‫•‬
‫(چراغ نشانگر خشک کردن و پایان چشمک‬
‫•‬
‫می زند)‪.‬‬
‫آبی در لوله ها نیست‪.‬‬
‫شلنگ آب ورودی تا شده است (به فصل نصب مراجعه کنید)‪.‬‬
‫شیر را باز کنید‪ ،‬دستگاه بعد از چند دقیقه شروع بکار می کند‪.‬‬
‫چون بعد از شنیده شدن صدای بیپ هیچ عملی انجام نشده قفل دستگاه فعال شده است‪.‬‬
‫دستگاه را با دکمه ‪( ON/OFF‬روشن‪/‬خاموش) خاموش کنید‪ ،‬شیر را باز کنید و دستگاه را بعد از‬
‫‪ 20‬ثانیه و با فشار دادن همان دکمه روشن کنید‪ .‬دوباره به دستگاه برنامه داده و برنامه شستشو را‬
‫از ابتدا شروع کنید‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫آالرم شلنگ آب ورودی‪/‬فیلتر آب ورودی‬
‫گرفته است (چراغ نشانگر شستشو‪ ،‬خشک‬
‫کردن و پایان چشمک می زند)‪.‬‬
‫‪FA‬‬
‫• دستگاه را با فشار دادن دکمه ‪( ON/OFF‬روشن‪/‬خاموش) خاموش کنید‪ .‬شیر آب را ببندید تا‬
‫دستگاه سرریز نکند‪ ،‬دوشاخه را از پریز بکشید‪.‬‬
‫فیلتر آب ورودی را چک کنید تا ناخالصی ها آنرا پر نکرده باشند (به فصل “نگهداری و مراقبت”‬
‫مراجعه کنید)‪.‬‬
‫* فقط مخصوص مدل های برگزیده‪.‬‬
‫‪44‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising