Whirlpool | WH1410 A+E | Instruction for Use | Whirlpool WH1410 A+E Használati útmutató

Whirlpool WH1410 A+E Használati útmutató
HU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• Győződjön meg arról, hogy a leolvasztási vizet elvezető
cső záródugója (ha van ilyen) a helyén van (D).
• A készülék optimális működése és az ajtó kinyitásakor
az esetleges sérülések elkerülése érdekében hagyjon
legalább 7 cm helyet a hátsó falnál és 7 cm helyet a
készülék oldalainál.
• Szerelje be a tartozékokat (ha vannak).
1
A. Fogantyú
B. Biztonsági zár (ha van)
C. Tömítés
D. A vízelvezető cső záródugója (típusfüggő)
E. Kezelőlap
F. Kosár (típusfüggő)
G. Kondenzátor (a készülék hátoldalán)
ÜZEMBE HELYEZÉS
• Lásd „A készülék használata előtti teendők” című
fejezetet.
• Vegye ki a készüléket a csomagolásból.
• Távolítsa el az ajtó és a készülék közé behelyezett
4 távtartót.
• Figyelem! A négy távtartó közül kettőt a
kondenzátorhoz, a készülék hátulján kialakított
műanyag alátámasztások vájatába kell behelyezni.
Ez azért fontos, hogy a készülék megfelelő távolságra
legyen a faltól.
2
3
4
1. Piros jelzőlámpa: a jelzőlámpa villogása riasztást jelez.
(lásd: „HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ”)
2. Kék jelzőlámpa: A „6th Sense” funkció (6. érzék)
automatikusan bekapcsol, a felhasználónak nem kell
kiválasztania azt, ezért a kék „Sense” jelzőlámpa (2)
folyamatosan világít. További műszaki részletekért
olvassa el a „6. érzék funkció” (6th Sense) című részt.
3. Zöld jelzőlámpák: azt jelzik, hogy a készülék működik,
és hogy a hőmérséklet be van állítva.
4. Hőmérséklet-állító gomb: A beállított hőmérséklet
módosítására, illetve a gyorsfagyasztási műveletek
aktiválására vagy inaktiválására használható.
Használat előtt tisztítsa meg a készülék belsejét.
A készülék bekapcsolása
• Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
• A zöld jelzőlámpa kigyullad („Normal”).
• A kék jelzőlámpa kigyullad („Sense”).
• A piros jelzőlámpa villogni kezd, ami azt jelzi, hogy
a készülék belsejében lévő hőmérséklet még nem
elég alacsony az élelmiszerek eltárolásához. A piros
jelzőlámpa a készülék bekapcsolását követő első hat
órában általában kikapcsol.
• Csak akkor tegye be az élelmiszereket a készülékbe,
amikor a piros jelzőlámpa már nem világít.
Megjegyzés:
A tömítés miatt a készülék ajtaja közvetlenül a bezárás
után nem nyitható ki mindjárt. A készülék ajtajának ismételt
kinyitásáig néhány percet várni kell.
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A hőmérséklet beállítása
Használja a megfelelő gombot (4) a kívánt hőmérséklet
beállításához. A hőmérséklet beállítását az alábbiak szerint
végezze:
• Nyomja meg többször a gombot (4). Minden
megnyomáskor a beállított hőmérséklet megváltozik, a
kijelzőn is látható sorrendben: „Normal”, „Eco” és „Max”
értékeket vesz fel.
• Válassza a „Max” beállítást, ha alacsonyabb tárolási
hőmérsékletet kíván beállítani.
• Ha a hűtőtér nincs teljesen tele élelmiszerrel, az „Eco”
beállítást javasoljuk: ez a beállítás optimalizálja az
energiafelhasználást.
A zöld jelzőlámpák (3) az alábbi ábra szerint mutatják a
kiválasztott beállítást:
Eco: nem túl alacsony hőmérséklet
(a bal oldali jelzőfény világít).
Normal: közepes hőmérséklet (a
jobb oldali jelzőfény világít).
Max.: rendkívül alacsony
hőmérséklet (mindkét jelzőfény
világít).
Shopping: Gyorsfagyasztás
(mindkét jelzőfény világít). Lásd a
„Friss élelmiszerek lefagyasztása”
című fejezetet.
Megjegyzés: A beállításokat elmenti a készülék a memóriába,
még áramszünet esetén is. A beállított hőmérsékleti érték
eléréséhez szükséges idő a klímafeltételektől és a beállított
hőmérséklettől függően változhat.
6. érzék funkció
A „6th Sense” funkció (6. érzék) mindig aktívan
szabályozza a berendezés belső hőmérsékletét, és
garantálja az optimális feltételeket.
A következő esetekben avatkozik be automatikusan:
• ajtónyitás
Ez a funkció minden olyan esetben aktiválódik, amikor
az ajtónyitás miatt megváltozik a készülék belső
hőmérséklete. A funkció annyi ideig marad aktív, amíg az
optimális működési feltételek helyre nem állnak.
• élelmiszer tárolása a fagyasztóban
Ez a funkció minden olyan esetben aktiválódik, amikor
egyszerre nagyobb mennyiségű élelmiszer kerül a
hűtőtérbe. A funkció egészen addig marad aktív, amíg az
újonnan behelyezett élelmiszereknek megfelelő optimális
fagyasztási feltételek helyre nem állnak, így biztosítva a
legjobb egyensúlyt a fagyasztási folyamat minősége és az
energiafelhasználás között.
Megjegyzés: A „6th Sense” funkció (6. érzék) időtartama
automatikusan kerül kiszámításra, és a készülék használati
módjától függően változhat.
ÉLELMISZEREK LEFAGYASZTÁSA
Friss élelmiszerek előkészítése lefagyasztáshoz
• Fagyasztás előtt csomagolja be és zárja le az
élelmiszereket a következőkbe: alufóliába, átlátszó
műanyag fóliába, vízzáró műanyag csomagolóanyagba,
fedővel ellátott polietilén tárolóedényekbe, illetve a
lefagyasztandó élelmiszereknek megfelelő úgynevezett
fagyasztóedényekbe.
• Fontos, hogy az élelmiszerek frissek, érettek és kiváló
minőségűek legyenek.
• A friss zöldségeket és gyümölcsöket lehetőség
szerint közvetlenül leszedés után fagyassza le, hogy
megőrizzék teljes eredeti tápértéküket, állagukat,
színüket és ízüket.
• Mindig hagyja a forró ételeket kihűlni, mielőtt betenné
őket a készülékbe.
kényelmes.
• Kisebb élelmiszer-mennyiségek behelyezésekor (az
adattáblán feltüntetett maximális fagyasztási teljesítmény
1/4-éig) a készülék működését a „6th Sense” funkció
(6. érzék) automatikusan vezérli, vagyis az üzemeltető
részéről semmilyen beavatkozásra nincs szükség.
• A készülék adattáblán feltüntetett maximális fagyasztási
kapacitását igénybe vevő, nagyobb élelmiszer-mennyiségek
lefagyasztásakor az alábbiak szerint kell eljárni:
1. Aktiválja a gyorsfagyasztás
funkciót legalább 24
órával azelőtt, hogy friss
élelmiszereket tenne a
készülékbe. Ehhez tartsa
megnyomva a (4) gombot kb. 3
másodpercig.
Sorban kigyulladnak a zöld
jelzőlámpák (3).
2. Helyezze be a lefagyasztandó
élelmiszereket a készülékbe,
majd 24 órán át tartsa zárva a
készülék ajtaját. Az élelmiszer
24 óra alatt átfagy.
A gyorsfagyasztás funkció a (4) gombbal manuálisan is
kikapcsolható.
Ha a gyorsfagyasztás funkciót nem manuálisan kapcsolja
ki, a funkció 50 óra elteltével automatikusan kikapcsol.
Friss élelmiszerek lefagyasztása
• A lefagyasztandó élelmiszereket úgy helyezze be, hogy
közvetlenül érintkezzenek a készülék függőleges falaival:
A) - lefagyasztandó élelmiszerek,
B) - már lefagyasztott élelmiszerek.
• A lefagyasztandó élelmiszereket úgy helyezze el,
hogy lehetőleg ne érintkezzenek a már lefagyasztott
élelmiszerekkel.
• Az optimális és gyorsabb lefagyasztás érdekében
ossza fel az élelmiszereket kisebb csomagokra; ez az
eljárás a lefagyasztott élelmiszerek felhasználásakor is
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
AZ ÉLELMISZEREK ELTÁROLÁSA
Lásd a készüléken lévő táblázatot.
A lefagyasztott élelmiszerek osztályozása
Helyezze a fagyasztott
HÓNAP
ÉTEL
élelmiszereket a készülékbe,
és osztályozza őket. A
szavatossági idő lejárata
előtti elfogyasztás biztosítása
érdekében a lefagyasztás
időpontját ajánlatos a
csomagoláson feltüntetni.
Tanács a fagyasztott
élelmiszerek tárolásához
Fagyasztott élelmiszerek vásárlásakor:
• A csomagolóanyagnak, illetve a doboznak sértetlennek
kell lennie, mert különben az élelmiszer megromolhat.
Ha a csomagolás felpuffadt, vagy nedvességfoltok
láthatók rajta, előfordulhat, hogy a tárolás nem
megfelelő körülmények között történt, és az élelmiszer
már elkezdett kiolvadni.
• A gyorsfagyasztott élelmiszereket mindig utoljára
vásárolja meg, szállításukhoz pedig használjon
A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA
A készüléket akkor érdemes leolvasztani, ha a falakon
képződött jégréteg vastagsága már 5-6 mm.
• Válassza le a készüléket az áramforrásról.
• Távolítsa el a készülékből az élelmiszereket, csomagolja
őket szorosan egymáshoz újságpapírba, és tárolja őket
hideg helyen vagy hűtőtáskában.
• Hagyja nyitva a készülék ajtaját.
• Húzza ki az elvezető
cső belső záródugóját
(típusfüggő).
• Húzza ki és az ábra
szerinti módon helyezze
el az elvezető cső külső
záródugóját (ha van).
• Helyezzen egy tálat
az elvezetőcsatorna
alá a maradék víz
összegyűjtéséhez. Ha van,
akkor használja a leválasztót.
• A leolvasztási folyamatot
felgyorsíthatja, ha egy spatulával leválasztja a jeget a
készülék faláról.
• Távolítsa el a készülék alján összegyűlt jeget.
• A készülék belső maradandó károsodásának
elkerülése érdekében ne használjon hegyes vagy
éles fémeszközöket a jég eltávolítására.
• Ne használjon dörzshatású anyagokat, és a
készülék belsejét ne melegítse mesterséges módon.
• Gondosan törölje szárazra a készülék belsejét.
• A leolvasztást követően tegye vissza a helyére a
záródugót.
hűtőtáskát.
• Amikor hazaér, azonnal tegye be a fagyasztott
élelmiszereket a készülékbe.
• Kerülje, illetve csökkentse minimálisra a hőmérsékletváltozásokat. Tartsa be a csomagoláson feltüntetett
szavatossági időt.
• Mindig tartsa be a csomagoláson jelzett tárolási utasításokat.
Megjegyzés:
A teljesen vagy részben kiolvadt ételeket azonnal
fogyassza el.
Ne fagyassza le újra az ételeket, hacsak nem főzte
meg azokat kiolvasztás után. Főzés után a kiolvasztott
élelmiszert vissza lehet fagyasztani.
Hosszabb áramkimaradás esetén:
• Ne nyissa ki a készülék fedelét, kivéve azt
az esetet, ha jégakkukat (ha vannak) tesz a
lefagyasztott élelmiszerek fölé a készülék
belsejének jobb és bal oldalán. Ezzel a módszerrel
lelassíthatja a hőmérséklet emelkedésének
folyamatát.
A FEDÉL IZZÓJÁNAK CSERÉJE (ha van ilyen a
készüléken)
• Válassza le a készüléket az
áramforrásról.
• Az ábrán jelzett sorrendet követve
vegye le az opálburkolatot.
• Csavarja ki az izzót, és cserélje le
egy ugyanolyan feszültségértékű
és teljesítményű új izzóra.
• Helyezze vissza a burkolatot,
és csatlakoztassa ismét a készüléket az elektromos
hálózathoz.
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
1. A piros jelzőlámpa villog.
• Áramkimaradás van?
• Éppen leolvasztási folyamat zajlik?
• Nemrég került friss étel a készülékbe?
• Megfelelően van a készülék ajtaja bezárva?
• A készülék hőforrás közelében található?
• Tiszta a szellőzőrács és a kondenzátor?
2. Az összes jelzőlámpa egyszerre villog.
• Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.
3. A készülék túlságosan zajos.
• A készülék teljesen vízszintesen áll?
• Nem érintkezik a készülék olyan bútordarabokkal vagy
tárgyakkal, amelyek rázkódást okozhatnak?
• Nem maradt rajta a csomagolás a készülék alján?
Megjegyzés: A hűtőrendszer felől érkező kotyogó hang a
kompresszor leállása után normális jelenségnek számít.
4. Egyik jelzőlámpa sem világít, és a készülék nem
működik.
• Áramkimaradás van?
• Jól be van dugva a hálózati csatlakozó a konnektorba?
• Nem sérült a hálózati kábel?
5. Egyik jelzőlámpa sem világít, de a készülék
működik.
• Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
6. A kompresszor folyamatosan jár.
• Nem tett forró élelmiszert a készülék belsejébe?
• A készülék ajtaja nem maradt túl sokáig nyitva?
• Nincs a készülék nagyon meleg helyiségben vagy
hőforrás közelében?
• Nem lett aktiválva a gyorsfagyasztás funkció? (A zöld
jelzőlámpák felváltva villognak)
7. A felső peremeken túl sok jég képződik.
• A leolvasztási vizet elvezető cső záródugói a helyükön vannak?
• A készülék ajtaja megfelelően van bezárva?
• Nem sérült meg vagy nem deformálódott el a készülék
ajtajának tömítése? (Lásd az „Üzembe helyezés” című
fejezetet.)
• A négy védőelem el lett távolítva? (Lásd az „Üzembe
helyezés” című fejezetet.)
8. Pára képződik a készülék külső falain.
• A páraképződés normális jelenségnek számít bizonyos
klímaviszonyok között (85% feletti páratartalom esetén),
vagy ha a készülék nedves vagy rosszul szellőző
helyiségben található. A páraképződés a készülék
teljesítményét egyáltalán nem befolyásolja.
9. A belső falakon képződő jégréteg nem egyenletes
vastagságú.
• Ez normális jelenségnek számít.
VEVŐSZOLGÁLAT
Mielőtt a vevőszolgálathoz fordul:
1. Próbálja meg egyedül elhárítani a hibát.
2. Kapcsolja be újra a készüléket, és ellenőrizze, hogy
a probléma továbbra is fennáll-e. Ha igen, húzza ki a
konnektorból a hálózati csatlakozót, és várjon kb. egy
órát, mielőtt ismét bekapcsolja a készüléket.
3. Ha a hiba továbbra is fennáll, értesítse a
vevőszolgálatot.
Adja meg az alábbiakat:
• a hiba jellegét,
• a készülék típusát,
• a szervizszámot (a készülék hátoldalára erősített táblán
olvasható SERVICE szó után álló számot)
• az Ön teljes címét;
• az Ön telefonszámát (a körzetszámmal együtt).
400011345036
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising