Whirlpool | BSF 9152 OX | Use and care guide | Whirlpool BSF 9152 OX Korisnički vodič

Whirlpool BSF 9152 OX Korisnički vodič
Vodič za zdravlje, sigurnost, upotrebu, održavanje i postavljanje
www.whirlpool.eu/register
HRVATSKI ............................................................3
2
HR
HRVATSKI
VODIČI ZA ZDRAVLJE, SIGURNOST, UPOTREBU, ODRŽAVANJE i POSTAVLJANJE
ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA
WHIRLPOOL.
Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć,
registrirajte svoj uređaj na adresi www.whirlpool.eu/register
Indeks
Vodič za zdravlje i sigurnost
SIGURNOSNE PREPORUKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ZAŠTITA OKOLIŠA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
IZJAVA O SUKLADNOSTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vodič za upotrebu i održavanje
OPIS PROIZVODA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
UREĐAJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
UPRAVLJAČKA PLOČA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TEHNIČKI PODACI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
VRATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
SVJETLO HLADNJAKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
POLICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ODJELJAK HLADNJAKA NO-FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ODMRZAVANJE ODJELJKA ZAMRZIVAČA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
DODATNI PRIBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
NAČIN UPOTREBE UREĐAJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PRVA UPOTREBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
MONTAŽA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SVAKODNEVNA UPOTREBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
SAVJETI ZA SPREMANJE NAMIRNICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
PREPORUKE U SLUČAJU DA SE UREĐAJ NE UPOTREBLJAVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
VODIČ ZA RJEŠAVANJE
PROBLEMA I POST-PRODAJNI
SERVIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
FUNKCIONALNI ZVUKOVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
POSTPRODAJNI SERVIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vodič za postavljanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3
Vodič za zdravlje i sigurnost
SIGURNOSNE
PREPORUKE
VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE
VAŠA SIGURNOST I SIGURNOST DRUGIH VRLO JE VAŽNA.
Sva sigurnosna upozorenja
daju posebne pojedinosti o
potencijalnim rizicima i navode
kako se može smanjiti opaOvaj priručnik i sam uređaj pru- snost od ozljeda, oštećenja i
žaju važna sigurnosna upozostrujnog udara koji može
renja koja morate pročitati i
nastati uslijed neprihvatljive
stalno ih se pridržavati.
upotrebe uređaja. Pažljivo se
pridržavajte uputa koje slijede.
Nepridržavanje ovih uputa
može dovesti do opasnosti.
Proizvođač se ne može smatrati odgovornim ni za kakva ošteOvo je simbol sigurnosnog
ćenja nastala uslijed nepoštivaupozorenja.
nja ovog vodiča.
Ovaj vas simbol upozorava na
Proizvođač odbija svaki oblik
potencijalne opasnosti koje
odgovornosti za ozljede osoba
mogu ubiti ili ozlijediti vas i
ili životinja ili oštećenje imovidruge osobe.
ne u slučaju nepoštivanja gore
Sve sigurnosne poruke prati
navedenih savjeta i mjera opresimbol sigurnosnog upozoreza.
nja i riječ OPASNOST ili UPOUpute čuvajte na dohvat ruke
ZORENJE. Ove riječi označava- radi budućih referenci.
ju sljedeće:
Eksplozivne tvari kao što su
spremnici raspršivača ne pohranjujte i ne upotrebljavajte
OPASNOST
benzin ili druge zapaljive tvari
u uređaju ili u njegovoj blizini.
Ukazuje na opasnu situaciju
Pri rastavljanju kućanskog
koja će, ako je ne izbjegnete,
uređaja onesposobite ga tako
prouzročiti tešku ozljedu.
da prerežete kabel za napajanje i uklonite vrata i police (ako
postoje) tako da se djeca ne
UPOZORENJE
mogu lako popeti u njega i
zaglaviti.
Ukazuje na opasnu situaciju
Ovaj kućanski aparat ne sadrži
koja bi, ako je ne izbjegnete,
kloroflorougljike (CFC). Sustav
mogla prouzročiti tešku ozljehlađenja sadrži R600a (HC).
du.
Kućanski aparati s izobutanom
(R600a): izobutan je prirodni
4
plin koji ne utječe negativno na
okoliš, ali je zapaljiv. Zbog toga
provjerite da cijevi rashladnog
sustava nisu oštećene. Posebnu pozornost obratite na
mogućnost oštećenja cijevi pri
čemu dolazi do pražnjenja
sklopa rashladnog sredstva.
C-pentan koristi se kao raspršujuće sredstvo u izolacijskoj
pjeni i spada u zapaljive plinove.
UPOZORENJE
Nemojte oštetiti cijevi rashladnog sustava uređaja.
UPOZORENJE
Ne upotrebljavajte mehanička,
električna ili kemijska sredstva
za ubrzavanje postupka odleđivanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.
UPOZORENJE
Ne upotrebljavajte električne
uređaje i ne stavljajte ih u
odjeljke uređaja osim ako ih
proizvođač nije izričito dozvolio.
UPOZORENJE
Ledomati i/ili uređaji za vodu
koji nisu izravno povezani s
dovodom vode moraju se
puniti samo pitkom vodom.
HR
načine primjene kao što su:
- kuhinje za osoblje u prodavaPazite da nema zapreka na
onicama, uredima i drugim
ventilacijskom otvoru na kućiobjektima u kojima se radi;
štu uređaja ili ugradbenom
- seoske kuće; upotrebljavaju ih
elementu.
i klijenti u hotelima, motelima i
u drugim stambenim objektima;
UPOZORENJE
- objekti koji nude smještaj i
Automatski ledomati i/ili uredoručak;
đaji za vodu moraju biti spojeni - ugostiteljstvo i slična upotrena dovod vode koji daje samo
ba koja ne uključuje malopropitku vodu, a kojemu je vrijed- daju.
nost tlaka vode između 0,17 i
0,81 MPa (1,7 i 8,1 bara).
Žarulja koja se nalazi u uređaju
posebno je namijenjena za
Kako bi se mogla zajamčiti
kućanske uređaje i nije prikladodgovarajuća ventilacija ostana za rasvjetu u kućanstvu
vite slobodan prostor s obje
(Uredba EZ 244/2009).
strane uređaja i iznad njega.
Udaljenost između stražnje
POSTAVLJANJE
stjenke uređaja i zida iza uređaja mora biti najmanje 50 mm.
Uređaj uključite tek kada završi
Smanjenje ovog razmaka
postupak postavljanja.
dovest će do veće potrošnje
proizvoda.
Postavljanje i održavanje mora
izvršiti kvalificirani tehničar
NAMJENSKA UPOTREBA
prema uputama proizvođača i
PROIZVODA
u skladu s lokalnim sigurnosnim propisima. Nemojte
Ovaj uređaj namijenjen je
popravljati ni zamjenjivati bilo
samo za upotrebu u kućankoji dio kućanskog uređaja
stvu. Upotreba uređaja u
osim ako se to izričito ne navoprofesionalne svrhe zabranjena di u korisničkom priručniku.
je.
Proizvođač otklanja bilo kakvu Nosite zaštitne rukavice pri
odgovornost za neprikladnu
skidanju ambalaže i postavljauporabu ili neispravno postav- nju uređaja.
ljeno upravljanje.
Uređaj morate iskopčati iz
Uređaj nije namijenjen za
napajanja prije obavljanja
rukovanje pomoću vanjskog
zahvata postavljanja.
mjerača vremena ili posebnog Nakon uklanjanja ambalaže s
sustava za daljinsko upravljauređaja provjerite da nije došlo
nje.
do oštećenja za vrijeme transporta. U slučaju problema,
Uređaj ne upotrebljavajte na
kontaktirajte distributera ili
otvorenom.
najbliži servis.
UPOZORENJE
Uređaj je namijenjen za upotrebu u kućanstvu te slične
Tijekom postavljanja pazite da
uređaj ne ošteti kabel za napa-
janje.
Dvije ili više osoba mora rukovati uređajem i postavljati ga.
Prilikom postavljanja uređaja
provjerite jesu li sve četiri
nožice stabilne te da stoje na
podu, podešavajući ih ako je
potrebno, a zatim pomoću
libele provjerite je li uređaj
savršeno poravnat.
Pričekajte najmanje dva sata
prije nego što uključite uređaj
da biste bili sigurni da je rashladni krug u punoj funkciji.
Pazite da se uređaj ne nalazi u
blizini izvora topline.
ELEKTRIČNA UPOZORENJA
Provjerite odgovara li napon
naznačen na nazivnoj pločici
onome u vašem domu.
Rasponi napajanja navedeni su
na nazivnoj pločici.
Prema propisima, uređaj mora
biti uzemljen.
Kako bi instalacija bila u skladu
s važećim sigurnosnim propisima, potrebna je višepolarna
sklopka s minimalnim razmakom između kontakata od 3
mm.
Ako se kabel za napajanje
ošteti morate ga zamijeniti
identičnim. Kabel za napajanje
smije zamijeniti samo kvalificirani tehničar u skladu s uputama proizvođača i važećim
sigurnosnim odredbama.
Obratite se ovlaštenom servisu.
Nakon postavljanja električni
dijelovi ne smiju biti dostupni
korisniku.
Električni kabel mora biti
5
dovoljno dug kako bi se uređaj,
nakon smještanja u element,
mogao priključiti na izvor
napajanja.
Ne upotrebljavajte produžne
kabele.
Ne povlačite kabel za napajanje.
Nemojte upotrebljavati višestruke adaptere za utikač ako
se na uređaju već nalazi utikač.
Ako su uređaji već opremljeni
utikačem, a utikač ne odgovara
vašoj utičnici, obratite se kvalificiranom tehničaru.
ST od 16 do 38
T od 16 do 43
PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU, SAMO ZA
VELIKU BRITANIJU I IRSKU
Zamjena osigurača.
Ako je mrežni kabel ovog
uređaja opremljen utikačem
osiguračem BS 1363A od 13 A,
za zamjenu osigurača na ovoj
vrsti utikača upotrijebite
A.S.T.A. osigurač, odobren za
BS 1362 i postupite kako slijedi:
Ako koristite diferencijalni
zaštitni prekidač (RCCB), upotrebljavajte samo model s
.
oznakom
Uređaj je namijenjen za rad na
mjestima s temperaturom
unutar raspona navedenog u
nastavku, prema klimatskom
razredu označenom na nazivnoj pločici.
Uređaj možda neće ispravno
raditi ako ga ostavite duže
vrijeme na temperaturi izvan
navedenog raspona.
Klimatski razred - Temperatura
okoline (°C)
SN od 10 do 32
N od 16 do 32
6
ISPRAVNA UPOTREBA
Odjeljak hladnjaka upotrebljavajte samo za čuvanje svježe
hrane, a odjeljak zamrzivača
samo za čuvanje smrznute
hrane, zamrzavanje svježe
hrane i izradu kocki leda.
Nemojte dodirivati uređaj bilo
kojim mokrim dijelom tijela ni
rukovati njime ako ste bosi.
Ovaj se uređaj ne smije stavljati
u pogon ako su njegov dovodni kabel ili utikač oštećeni, ako
pećnica ne radi ispravno, ili ako
je oštećena ili je pala na tlo. Ne
uranjajte električni kabel ili
utikač u vodu. Držite kabel za
napajanje podalje od vrućih
površina.
Utičnica/utikač (vrijedi za
obje zemlje)
Ako postojeći utikač nije prikladan za vašu utičnicu, kontaktirajte postprodajni servis za
daljnje upute. Ne pokušavajte
sami zamijeniti utikač. Ovaj
postupak mora izvršiti kvalificirani tehničar sukladno uputama proizvođača i važećim
sigurnosnim propisima.
1. Skinite poklopac s osigurača
(A) i izvadite osigurač (B).
2. Postavite zamjenski osigurač
od 13 A u poklopac osigurača.
3. Ponovo ih priključite.
Važno:
Poklopac osigurača mora se
ponovno postaviti prilikom
zamjene osigurača i ako je
poklopac izgubljen, osigurač se
ne smije koristiti dok se ne
postavi odgovarajuća zamjena.
Ispravna zamjena prepoznaje
se po boji umetka ili po boji u
reljefnom otisku teksta na dnu
utikača.
Zamjenske poklopce osigurača
možete nabaviti u lokalnoj
trgovini elektromaterijala.
Samo za Republiku Irsku
Često se primjenjuju informacije dane za Veliku Britaniju, ali
se koristi i treća vrsta utikača i
utičnice, odnosno 2-pinska
vrsta s bočnim uzemljenjem.
Izbjegavajte čuvanje neomotane hrane u izravnom dodiru s
unutarnjim površinama odjeljaka hladnjaka ili zamrzivača.
Uređaji mogu imati posebne
odjeljke za odlaganje namirnica.
Ako drugačije nije navedeno u
posebnoj knjižici proizvoda,
odjeljci se mogu uklanjati, a
izvedba ostaje ista.
Ne gutajte sadržaj (nije otrovan) vrećica za led (u nekim
modelima).
Ne jedite kocke leda ili ledene
lizalice odmah nakon vađenja
iz zamrzivača jer mogu izazvati
smrzotine.
Na proizvodima napravljenima
tako da upotrebljavaju filtar za
zrak unutar dostupnog poklopca ventilatora filtar će se uvijek
nalaziti u položaju za rad kad je
hladnjak u funkciji.
Staklene spremnike s tekućinom ne stavljajte u zamrzivač
HR
jer se mogu razbiti.
Ventilator (ako je uređaj opremljen) ne zaklanjajte namirnicama.
Nakon stavljanja hrane u hladnjak provjerite zatvaraju li se
vrata odjeljaka ispravno, pogotovo vrata zamrzivača.
Oštećenu brtvu treba što prije
zamijeniti.
SIGURNOST DJECE
Vrlo malu (0-3 godine) i malu
djecu (3-8 godina) treba držati
dalje od uređaja osim ako su
pod stalnim nadzorom.
Djeca starija od 8 godina i
osobe smanjenih fizičkih,
osjetilnih i mentalnih sposobnosti ili osobe bez dovoljnog
iskustva i znanja mogu koristiti
uređaj samo ako su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnom rukovanju uređajem te
ako razumiju potencijalne
opasnosti. Djeca se ne smiju
igrati uređajem. Djeca ne smiju
čistiti niti održavati uređaj bez
nadzora.
Čuvajte pakiranja (plastične
vrećice, polistiren itd.) izvan
dohvata djece.
ČIŠĆENJE
I ODRŽAVANJE
Uređaj morate iskopčati iz
napajanja prije čišćenja ili
radova održavanja.
Nikada nemojte upotrebljavati
opremu za čišćenje parom
ZAŠTITA
OKOLIŠA
ODLAGANJE AMBALAŽNOG
MATERIJALA
ODLAGANJE KUĆANSKIH
UREĐAJA NA OTPAD
Ambalažni materijal može se u
potpunosti reciklirati i označen
je simbolom recikliranja:
Ovaj uređaj proizveden je od
materijala koje se može
reciklirati ili ponovno iskoristiti.
Odložite ga na otpad u skladu
s lokalnim propisima o
odlaganju otpada.
Različiti dijelovi ambalaže
moraju se zbrinuti na
odgovarajući način i u skladu s
lokalnom zakonskim propisima
za odlaganje otpada.
Dodatne informacije o obradi,
oporabi i recikliranju
električnih kućanskih uređaja,
potražite u nadležnom
mjesnom uredu, službi za
skupljanje komunalnog otpada
ili trgovini u kojoj ste uređaj
kupili.
Ovaj uređaj je označen u
skladu s europskom direktivom
2012/19/EZ o električnom i
elektroničkom otpadu (WEEE).
Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda pomažete u
sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš
i ljudsko zdravlje do kojih bi
moglo doći u slučaju
neprimjerenog rukovanja
otpadom od ovog proizvoda.
Simbol na uređaju ili na
popratnoj dokumentaciji
označava da se ovaj
proizvod ne smije odlagati kao
nerazvrstani komunalni otpad,
nego ga treba odnijeti na
7
skupljalište za obradu
električnog i elektroničkog
otpada.
SAVJETI ZA UŠTEDU
ENERGIJE
Uređaj postavite u hladnoj,
dobro prozračenoj prostoriji
udaljenoj od svih izvora topline
(npr. radijator, štednjak itd.) i na
mjesto koje nije izravno
izloženo suncu. Ako je
potrebno, upotrijebite
izolacijsku ploču.
Kako bi se zajamčila
odgovarajuća ventilacije
slijedite upute za postavljanje.
Nezadovoljavajuća ventilacija
sa stražnje strane proizvoda
povećava potrošnju energije i
smanjuje učinkovitost hlađenja.
Na unutarnju temperaturu
uređaja može utjecati
temperatura okoline,
učestalost otvaranja vrata te
položaj uređaja. Pri
postavljanju temperature valja
uzeti u obzir te čimbenike.
Otvaranje vrata maksimalno
smanjite.
Zamrznutu hranu koju želite
odlediti stavite u hladnjak.
Niska temperatura zamrznutih
proizvoda hladi hranu u
hladnjaku.
Topla jela i pića ostavite da se
ohlade prije stavljanja u uređaj.
Položaj polica unutar hladnjaka
ne utječe na učinkovitost
upotrebe energije. Hrana bi se
na police trebala stavljati na
način koji osigurava pravilnu
cirkulaciju zraka (hrana se ne bi
smjela međusobno dodirivati,
a trebao bi i postojati razmak
između hrane i stražnje
stjenke).
Kapacitet pohranjivanja
zamrznute hrane možete
povećati uklanjanjem košara te,
ako je prisutna, police za
sprječavanje nakupljanja leda,
zadržavajući istu potrošnju
energije.
Proizvodi koji spadaju u razred
visoke energetske učinkovitosti
opremljeni su motorima visoke
učinkovitosti koji rade duže, ali
imaju nisku potrošnju energije.
Ne brinite se ako motor radi
duže vrijeme.
IZJAVA
O SUKLADNOSTI
Ovaj je uređaj napravljen za
čuvanje namirnica i proizveden
je u skladu s Uredbom (EZ) br.
1935/2004 .
8
Ovaj je uređaj izrađen,
proizveden i prodaje se u
skladu s:
› sigurnosnim ciljevima
Direktive o “niskom naponu”
2006/95/EZ (koja zamjenjuje
73/23/EEZ i naknadne dopune);
› zaštitnim zahtjevima
Direktive "EMC" 2004/108/EZ.
Električna sigurnost uređaja
može se jamčiti samo ako je
ispravno spojen na odobreni
sustav uzemljenja.
HR
Vodič za upotrebu i održavanje
OPIS
PROIZVODA
UREĐAJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
16
18
21
22
13
15
17
19
12 11
20
Odjeljak hladnjaka
1. Elektronička upravljačka ploča
/ jedinica svjetla
2. Police
3. Pretinac za boce
4. Kutija za sir + poklopac
5. Pokrov senzora
6. Odjeljak hladnjaka (najbolji za
meso i ribu)
7. Nazivna pločica s trgovačkim
nazivom
8. Pretinac za održavanje svježine
voća i povrća
9. Razdjelnik ladice hladnjaka
10. Komplet za promjenu smjera
otvaranja vrata
11. Duboke police u vratima
12. Polica za jaja
13. Polovica police za male predmete
14. Separator za boce
15. Polica za boce
16. Brtva na vratima
Odjeljak zamrzivača
16. Brtve na vratima
17. Pribor za sprječavanje nakupljanja leda
18. Ladice zamrzivača
19. Police
20. Razdjelnik ladice zamrzivača
21. Donja ladica najhladnijeg
područja
najbolja za zamrzavanje svježih
namirnica
22. Ladica za led
9
UPRAVLJAČKA PLOČA
1. LED indikatori (za prikaz trenutačne zadane vrijednosti temperature funkcije Brzo hlađenje)
2. Gumb BRZO HLAĐENJE /
gumb temperature
1
2
TEHNIČKI
PODACI
DIMENZIJE PROIZVODA
Visina
2010
mm
Širina
595
mm
Dubina
655
mm
NETO ZAPREMINA HLADNJAKA (L)
258
L
NETO ZAPREMINA ZAMRZIVAČA (L)
111
L
SUSTAV ZA ODMRZAVANJE
Hladnjak
Priručnik
Zamrzivač
Priručnik
VRIJEME PODIZANJA (H)
24
h
MOGUĆNOST ZAMRZAVANJA (KG/24H)
5,0
kg/24h
POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE (KWH/24H)
0,69
kwh/24h
RAZINA BUKE (DBA)
38
dba
ENERGETSKA KLASA
A++
10
HR
VRATA
REVERZIBILNOST VRATA
Napomena: Smjer otvaranja vrata može se promijeniti . Ako tu radnju izvrši Postprodajni servis, nije
pokrivena jamstvom. preporučuje se da dvije osobe
obave promjenu smjera okretanja vrata.
Slijedite upute u Vodiču za postavljanje.
SVJETLO
HLADNJAKA
Za sustav osvjetljenja u odjeljku hladnjaka upotrebljavaju se LED žarulje koje omogućuju bolje
osvjetljenje kao i vrlo nisku potrošnju.
Ako sustav LED svjetala ne radi, obratite se
servisu kako bi ih zamijenili.
Važno: Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje
se kada se otvore vrata hladnjaka . Ako vrata
ostanu otvorena dulje od 8 minute, svjetlo će
se automatski isključiti.
POLICE
Sve police, preklopna vratašca i košare koje se
izvlače
mogu se vaditi.
ODJELJAK HLADNJAKA
NO-FROST
Odmrzavanje odjeljka hladnjaka u potpunosti
je automatsko.
Pojava kapljica vode na stražnjoj unutarnjoj stjenci
odjeljka hladnjaka označava da je u tijeku
periodično automatsko odmrzavanje. Odleđena
voda automatski teče u odvod i potom sakuplja u
spremniku iz kojeg isparava.
11
ODMRZAVANJE ODJELJKA
ZAMRZIVAČA
Zamrzivač se mora odmrznuti jednom ili dva puta
godišnje ili kada je prisutna prevelika količina leda
(debljine 3 mm). Stvaranje leda je normalno.
Količina i brzina nakupljanja leda ovisi o uvjetima u
prostoriji i učestalosti otvaranja vrata.
Za odmrzavanje jedinice isključite proizvod i
izvadite namirnice.
Ostavite vrata zamrzivača otvorena, kako bi se led
otopio.
Na uređajima na slici samo izvucite
odljev odmrznute vode i
stavite spremnik ispod odvoda.
Kada postupak završi,
vratite odljev odmrznute vode.
Očistite unutrašnjost zamrzivača.
Isperite i do kraja
osušite.
Ponovno uključite uređaj i stavite namirnice
u unutrašnjost.
DODATNI PRIBOR
LADICA ZA JAJA
SEPARATOR ZA BOCE
LADICA ZA LED
PRIBOR ZA SPRJEČAVANJE
NAKUPLJANJA LEDA
KUTIJA ZA SIR
RAZDJELNIK LADICE
ZAMRZIVAČA
RAZDJELNIK LADICE
HLADNJAKA
12
NAČIN UPOTREBE
UREĐAJA
HR
PRVA UPOTREBA
NAČIN POKRETANJA UREĐAJA
Nakon priključivanja uređaja u struju on automatski
započinje s radom.
Nakon pokretanja uređaja pričekajte najmanje 4 – 6
sati prije stavljanja namirnica u uređaj.
PODEŠAVANJE TEMPERATURE
Uobičajena tvornička postavka uređaja za rad je
preporučena srednja temperatura.
Pojedinosti o podešavanju temperature potražite u
Vodiču za svakodnevnu upotrebu.
Kada je uređaj priključen na napajanje, sva svjetla su
uključena i sve ikone prikazuju se na zaslonu
približno 1 sekundu. Svijetle zadane (tvorničke)
vrijednosti postavki odjeljka hladnjaka.
Napomena: Prikazane zadane vrijednosti
odgovaraju prosječnoj temperaturi u cijelom
hladnjaku.
POSTAVLJANJE
POSTAVLJANJE JEDNOG UREĐAJA
Kako bi se mogla zajamčiti odgovarajuća ventilacija
ostavite slobodan prostor s obje strane uređaja i
iznad njega.
Udaljenost između stražnje stjenke uređaja i zida iza
uređaja mora biti najmanje 50 mm.
Smanjenje ovog razmaka dovest će do veće
potrošnje proizvoda.
POSTAVLJANJE RAZMAČNIKA
Razmačnike postavite na gornji i donji dio
kondenzatora (u skladu s crtežom) na stražnjem
dijelu uređaja.
50mm
50mm
13
SVAKODNEVNA UPOTREBA
KAKO POVEĆATI ZAPREMINU ODJELJKA
ZAMRZIVAČA
• vađenjem ladica kako bi se omogućilo spremanje
velikih proizvoda.
• stavljanjem namirnica izravno na police
zamrzivača.
• vađenjem dodatnog pribora koji se može skidati.
• Nemojte namirnicama blokirati područja izlaza
zraka (na stražnjoj stjenci i na dnu unutar
proizvoda).
• Sve police i košare koje se izvlače mogu se skidati.
• Na unutarnju temperaturu kućanskog aparata
mogu utjecati temperatura okoline, učestalost
otvaranja vratiju, kao i smještaj kućanskog aparata.
Pri postavljanju temperature valja uzeti u obzir te
čimbenike.
• Osim ako nije drugačije navedeno, dodatni pribor
uređaja ne može se prati u perilici posuđa.
FUNKCIJE
6TH SENSE
Ova funkcija omogućuje da se
optimalni uvjeti čuvanja (po pitanju
temperature i vlage) brzo dosegnu
unutar uređaja.
Funkcija 6th Sense automatski radi.
BRZO HLAĐENJE
Upotreba ove funkcije preporučuje se
prilikom stavljanja velike količine
namirnica u odjeljke hladnjaka i
zamrzivača.
Pomoću funkcije Brzo hlađenje može
se brzo povećati mogućnost hlađenja
u odjeljcima hladnjaka i zamrzivača.
Kako biste povećali mogućnost
hlađenja ostavite ventilator uključen.
Napomena: Funkcija Brzo hlađenje
treba se uključiti prije stavljanja svježih
namirnica koje treba zamrznuti u
odjeljak zamrzivača kako bi se
povećala mogućnost zamrzavanja.
ALARM OTVORENIH
VRATA
Alarm za otvorena vrata uključuje se
kada vrata ostanu otvorena dulje od 5
minute.
Alarm označava i treptanje LED svjetla
vrata.
Ako vrata ostanu otvorena dulje od 8
minute, isključuje se LED svjetlo vrata.
14
HR
SUSTAV ZA
SPRJEČAVANJE
NAKUPLJANJA LEDA
SUSTAV ZA SPRJEČAVANJE
NAKUPLJANJA LEDA olakšava
postupak odmrzavanja odjeljka
zamrzivača. Element STOP FROST
(slika 1) predviđen je za sakupljanje
dijela leda koji se nakupi u odjeljku
zaleđivača te se lako uklanja i čisti, a
time skraćuje odleđivanje unutar
odjeljka zaleđivača.
POSTUPAK ČIŠĆENJA
PRIBORA ZA
SPRJEČAVANJE
NAKUPLJANJA LEDA
– Otvorite vrata zamrzivača i izvadite
gornju ladicu (slika 2).
– Otpustite pribor za SPRJEČAVANJE
NAKUPLJANJA LEDA (slika 3) i izvadite
ga (slika 4),
pazeći da vam na padne na donju
staklenu policu.
Napomena: ako se element zaglavi ili
se otežano uklanja, nemojte ga
pokušavati na silu ukloniti, nego
izvršite potpuno odleđivanje odjeljka
zaleđivača.
– Zatvorite vrata odjeljka zamrzivača.
– Led s pribora skinite tako da ga
isperete tekućom vodom (ne vrućom)
(slika 5).
– Pribor ostavite da se osuši, a
plastične dijelove osušite mekom
krpom.
– Pribor vratite tako da stavite stražnju
stranu u izbočine sa slike 7-A, a potom
ponovno pričvrstite ručicu pribora na
gornje spone (slika 7-B).
– Vratite gornju ladicu i zatvorite vrata
odjeljka zamrzivača.
Pribor za SPRJEČAVANJE
NAKUPLJANJA LEDA može se očistiti
sam bez potpunog odleđivanja
odjeljka zamrzivača. Redovito čišćenje
pribora za SPRJEČAVANJE
NAKUPLJANJA LEDA smanjuje
potrebu za potpuno odleđivanje
odjeljka zamrzivača.
Za uklanjanje leda na priboru za
SPRJEČAVANJE NAKUPLJANJA LEDA
slijedite gore opisani postupak
čišćenja SUSTAVA ZA SPRJEČAVANJE
NAKUPLJANJA LEDA.
1
2
3
4
Click!!
5
7
6
A
B
ck!!
Cli
15
SAVJETI ZA SPREMANJE NAMIRNICA
ODJELJAK HLADNJAKA
Hladnjak je idealno mjesto za spremanje gotovih
jela, svježih i konzerviranih namirnica, mliječnih
proizvoda, voća, povrća i napitaka.
VENTILIRANJE
Prirodna cirkulacija zraka u odjeljku hladnjaka
rezultira područjima različite temperature.
Najhladnije područje je točno iznad pretinca za
održavanje svježine voća i povrća i na stražnjoj
stjenci. Najtoplije je na gornjem prednjem odjeljku.
Nedovoljna ventilacija dovodi do povećanja
potrošnje energije i smanjenje učinkovitosti
hlađenja.
Otvore za zrak ne prekrivajte namirnicama ili
drugim predmetima - oni su optimizirani za
ispravnu cirkulaciju zraka i očuvanje hrane.
NAČIN SPREMANJA HRANE I PIĆA
Za omatanje namirnica upotrebljavajte spremnike
od plastike, metala i stakla koji se mogu reciklirati i
folije za omatanje.
› Uvijek upotrebljavajte spremnike za tekućine ili
namirnice koje šire mirise ili mogu poprimiti miris ili
aromu ili nadjačati druge okuse.
› Namirnice koje ispuštaju veliku količinu etilena ili
one koje su osjetljive na taj plin kao što su voće,
povrće i salate uvijek se trebaju odvojiti i omotati
kako bi dulje zadržale svježinu tijekom čuvanja; na
primjer ne spremajte rajčice zajedno s kivijem ili
kupusom.
› Namirnice ne spremajte preblizu kako bi se
omogućila dovoljna cirkulacija zraka.
› Kako biste izbjegli prevrtanje boca možete
upotrijebiti držač za boce.
› Ako imate malu količinu namirnica koje trebate
spremiti u hladnjak, preporučujemo upotrebu
polica iznad pretinca za očuvanje svježine voća i
povrća jer je to najhladnije područje u odjeljku.
NAČIN SPREMANJA HRANE I PIĆA
› Na police hladnjaka: gotova jela, tropsko voće,
sireve, delikatese.
› U najhladnije područje (ono iznad pretinca za
očuvanje svježine voća i povrća): meso, ribu, hladne
nareske, torte.
16
› U pretinac za održavanje svježine voća i povrća:
voće, salatu, povrće.
› Na vrata: maslac, pekmeze, konzervirano povrće,
limenke, boce, kartonska pakiranja napitaka, jaja.
HR
Legenda
UMJERENO PODRUČJE
preporučuje se za spremanje
tropskog voća, limenki, napitaka,
jaja, umaka, konzerviranog
povrća, maslaca, pekmeza.
HLADNO PODRUČJE
preporučuje se za spremanje sira,
mlijeka, mliječnih proizvoda,
delikatesa, jogurta.
NAJHLADNIJE PODRUČJE
Preporučuje se za spremanje
hladnih narezaka, deserta.
LADICA ZA VOĆE I POVRĆE
LADICA PODRUČJA
ZAMRZAVANJA
(PODRUČJE MAKS HLADNOĆE)
Preporučuje se za zamrzavanje
svježih/skuhanih namirnica.
LADICE ZAMRZIVAČA
Napomena
Siva nijansa opisa ne odgovara
bojama ladica
17
ODJELJAK ZAMRZIVAČA
Zamrzivač je idealno mjesto za odlaganje
zamrznutih namirnica, izradu kockica leda i
zamrzavanje svježih namirnica u odjeljku
zamrzivača.
SAVJETI ZA ZAMRZAVANJE I ČUVANJE SVJEŽIH
NAMIRNICA
› Preporučujemo da označite naljepnicama i datirate
sve zamrznute namirnice. Dodavanje naljepnica
pomoći će vam u identificiranju namirnica te u tome
da znate kada se one trebaju upotrijebiti prije no što
se njihova kvaliteta umanji. Nemojte ponovno
zamrzavati odmrznute namirnice.
› Prije zamrzavanja svježe namirnice omotajte i
hermetički zatvorite u:
aluminijsku foliju, plastičnu foliju, nepropusna
plastična pakovanja, polietilenske posude s
poklopcima, posude za stavljanje hrane u zamrzivač
prikladne za zamrzavanje namirnica.
› Namirnice moraju biti svježe, zrele i prvorazredne
kvalitete kako bi se dobile zamrznute namirnice
visoke kvalitete.
Maksimalan broj kilograma svježih namirnica koje
se mogu zamrznuti u razdoblju od 24 sata naveden
je na nazivnoj pločici (…kg/24 h).
Ako imate malu količinu namirnica za odlaganje u
zamrzivaču preporučujemo upotrebu srednjeg
dijela.
› Svježe povrće i voće po mogućnosti treba
zamrznuti čim se ubere kako bi se sačuvala puna
izvorna hranjiva vrijednost, postojanost, boja i okus.
Meso i divljač ostavite da odleži dovoljno dugo prije
zamrzavanja.
› Tople namirnice uvijek pustite da se ohlade prije
no što ih stavite u zamrzivač.
› Potpuno ili djelomično odmrznute namirnice
odmah pojedite.
Namirnice nemojte ponovno zamrzavati osim ako
nakon prvog odmrzavanja nisu skuhane. Nakon
kuhanja odmrznute namirnice mogu se ponovno
zamrznuti.
› Nemojte zamrzavati boce s tekućinom.
› Funkciju brzog hlađenja upotrebljavajte za
ubrzavanje postupka zamrzavanja (pogledajte
Vodič za svakodnevnu upotrebu).
ZAMRZNUTA JELA: SAVJETI ZA KUPOVINU
stavite u zamrzivač.
Pri kupnji zamrznutih prehrambenih proizvoda:
› Ako su se namirnice odledile, pa makar i
djelomično, nemojte ih ponovno zamrzavati.
Konzumirajte ih u roku od 24 sata.
› Pazite da pakiranje nije oštećeno (zamrznuta hrana
u oštećenim pakiranjima može biti pokvarena). Ako
je pakiranje napuhano ili se vide vlažne mrlje, to
znači da proizvod nije čuvan u najpovoljnijim
uvjetima i moguće je da je već počeo odmrzavanje.
› Prilikom kupovine zamrznute namirnice uvijek
kupujte na kraju kupovine i prevezite ih u toplinski
izoliranim vrećicama.
› Čim stignete kući zamrznute namirnice odmah
18
› Promjene temperature izbjegavajte ili smanjite na
minimum. Poštujte datum roka trajnosti koji se
nalazi na pakiranju.
› Uvijek poštujte informacije o čuvanju navedene na
pakiranju.
HR
VRIJEME ČUVANJA
SMRZNUTE HRANE
МЕSО
GULAŠI
Govedina
mjeseci
8 - 12
Svinjetina, teletina
6-9
MLIJEČNI
PROIZVODI
Janjetina
6-8
Maslac
Zečetina
4-6
Mljeveno meso/
iznutrice
Kobasice
VOĆE
Jabuke
mjeseci
12
Marelice
8
6
Borovnice
8 - 12
Sir
3
Crni/crveni ribizl
8 - 12
2-3
Kiselo vrhnje
1-2
Višnje
10
1-2
Sladoled
2-3
Breskve
10
Jaja
8
Kruške
8 - 12
Šljive
10
PERAD
Meso, perad
mjeseci
2-3
Pile
5-7
JUHE I UMACI
Puretina
6
Juha
2-3
Maline
8 - 12
Divljač
2-3
Mesni umaci
2-3
Jagode
10
RAKOVI
Tijesto
1
Rabarbara
10
Školjke, rakovi, jastog 1 - 2
Ratatouille
8
Voćni sokovi (od
naranče, limuna,
grejpa)
4-6
Rakovi, jastog
1-2
KOLAČI I KRUH
1-2
Kruh
Torte (bez kreme)
1-2
4
Šparoge
Bosiljak
8 - 10
6-8
Torte (s kremom)
2-3
Mahune
12
2-3
Palačinke
1-2
Artičoke
8 - 10
3-4
Nekuhano tijesto
2-3
Brokula
8 - 10
Quiche
1-2
Prokulice
8 - 10
Pizza
1-2
Cvjetača
Mrkve
Celer
Gljive
Peršin
Paprike
8 - 10
10 - 12
6-8
8
6-8
10 - 12
Grašak
Grah
12
12
Špinat
Rajčice
12
8 - 10
Tikvice
8 - 10
ŠKOLJKE
Oštrige, očišćene
RIBA
“masna riba” (losos,
haringa, skuša)
“nemasna riba”
(bakalar, list)
POVRĆE
19
PREPORUKE U SLUČAJU
DA SE UREĐAJ NE UPOTREBLJAVA
ODSUTNOST/ODMOR
U slučaju dulje odsutnosti preporučuje se potrošiti
namirnice i isključiti uređaj kako bi se uštedjela
energija.
SELIDBA
1. Izvadite sve unutarnje
dijelove.
2. Dobro ih omotajte i pričvrstite ljepljivom
trakom kako ne bi lupale ili se izgubile.
3. Zavijte podesive nožice tako da ne dodiruju
površinu oslonca.
4. Vrata zatvorite i pričvrstite ljepljivom trakom, a
ljepljivom trakom pričvrstite i kabel za napajanje na
uređaj.
NESTANAK STRUJE
U slučaju nestanka struje nazovite lokalnog
dobavljača i pitajte koliko će nestanak trajati.
Napomena: Zapamtite da će puni uređaj dulje ostati
hladan od djelomično napunjenog.
Ako su kristali leda vidljivi na namirnicama one se
mogu ponovno zamrznuti iako će se možda
promijeniti okus i aroma.
Ako mislite da su namirnice u lošem stanju, najbolje
ih je baciti.
20
U slučaju nestanka struje koji traje do 24 sata.
Vrata uređaja držite zatvorenima. Time će se
omogućiti da spremljene namirnice ostanu hladne
što je moguće dulje.
U slučaju nestanka struje koji traje više od 24 sata.
Ispraznite odjeljak zamrzivača i smjestite namirnice
u prenosivi zamrzivač. Ako takav zamrzivač nije
dostupan i nema ni pakiranja umjetnog leda,
potrošite namirnice koje se najbrže kvare.
Ispraznite posudu za kockice leda.
HR
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE
Prije obavljanja bilo koje radnje održavanja ili
čišćenja, izvucite utikač iz utičnice ili isključite dovod
električne struje.
Nikada ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za
čišćenje. Nikada nemojte čistiti dijelove hladnjaka
zapaljivim tekućinama.
› Uređaj povremeno očistite krpom i otopinom
mlake vode i neutralnog deterdženta namijenjenog
za čišćenje unutrašnjosti hladnjaka.
› Vanjski dio uređaja i brtvu na vratima očistite
vlažnom krpom i osušite mekom krpom.
› Kondenzator na stražnjem dijelu uređaja treba
redovito čistiti usisavačem.
UPOZORENJE
Ne koristite uređaje za parno čišćenje.
Gumbi i zaslon upravljačke ploče ne smiju se čistiti
alkoholom ili sredstvima na bazi alkohola, već
suhom krpom.
Važno:
› Gumbi i zaslon upravljačke ploče ne smiju se čistiti
alkoholom ili sredstvima na bazi alkohola, već
suhom krpom.
› Cijevi sustava hlađenja nalaze se u blizini posude
za odleđivanje i mogu postati vruće. Povremeno ih
očistite usisačem.
Kako bi se omogućio stalan i pravila protok vode
odleđivanja, redovit čistite unutrašnjost ispusta na
stražnjem dijelu hladnjaka u blizini ladice za voće i
povrće pomoću isporučenog alata.
21
VODIČ ZA RJEŠAVANJE
PROBLEMA I POST-PRODAJNI
SERVIS
PRIJE KONTAKTIRANJA POSTPRODAJNOG
SERVISA...
Problemi u radu često su posljedica banalnih
uzroka, koje možete utvrditi i riješiti bez uporabe
bilo kakve vrste alata.
FUNKCIONALNI ZVUKOVI
Zvukovi koji dolaze iz uređaja normalni su jer on ima
brojne ventilatore i motore koji reguliraju rad i
automatski se uključuju i isključuju.
NEKI OD FUNKCIONALNIH ZVUKOVA MOGU SE
UBLAŽITI TAKO DA:
› poravnate uređaj i postavite ga na ravnu površinu.
› provjerite jesu li unutarnji sastavni dijelovi ispravno
postavljeni.
› razdvojite uređaj od namještaja i izbjegavate njihov
kontakt.
› provjerite da boce i spremnici ne dolaze u
međusobni doticaj.
NEKI OD FUNKCIONALNIH ZVUKOVA
KOJE MOŽETE ČUTI
Zvuk piskutanja kada uređaj
uključujete po prvi put ili nakon
duge pauze.
Zvuk grgljanja kada rashladna
tekućina ulazi u cijevi.
Zvuk BRRR stvara kompresor u
radu.
Zvuk zujanja kada se uključuje
ventil za vodu ili ventilator.
Zvuk pucketanja kada se
uključuje kompresor.
KLIK stvara termostat koji
podešava duljinu rada
kompresora.
22
HR
VODIČ ZA RJEŠAVANJE
KVAROVA
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
UREĐAJ NE RADI
Moguće je da je došlo do
problema s napajanjem uređaja.
› Provjerite je li kabel za napajanje
uključen u strujnu utičnicu
odgovarajućeg napon.
› Provjerite zaštitne uređaje i
osigurače električnog sustava u
domu
PRISUSTVO VODE U POSUDI
ZA SAKUPLJANJE VODE OD
ODMRZAVANJA
Ovo je uobičajeno kod vrućeg,
vlažnog vremena. Posuda se
može napuniti i do polovice.
› Provjerite je li uređaj poravnat
kako ne bi došlo do prelijevanja.
RUBOVI ELEMENTA UREĐAJA
KOJI DOLAZE U KONTAKT S
BRTVOM NA VRATIMA TOPLI
SU NA DODIR
To nije kvar.
To je uobičajeno kada je vruće i
kada je kompresor u radu.
SVJETLO NE RADI
Moguće je da treba zamijeniti
žarulju.
Možda je uređaj uključen/u stanju
pripravnosti
IZGLEDA DA MOTOR OSTAJE
PREDUGO UKLJUČEN
Vrijeme rada motora ovisi o
različitim čimbenicima:
učestalosti otvaranja vrata,
količini pohranjenih namirnica,
temperaturi prostorije,
podešavanju termostata.
› Provjerite rade li ispravno
zaštitni uređaje i osigurači
električnog sustava u domu.
› Provjerite je li kabel za napajanje
uključen u strujnu utičnicu
odgovarajućeg napona
› U slučaju kvara LED žarulja
korisnik mora nazvati servis za
zamjenu istom vrstom žarulja
koje su dostupne samo u našim
postprodajnim servisima ili kod
ovlaštenog distributera.
› Provjerite jesu li komande
uređaja ispravno postavljene.
› Provjerite da u uređaj nije
postavljena prevelika količina
namirnica.
› Provjerite da se vrata prečesto
ne otvaraju.
› Provjerite da se vrata ispravno
zatvaraju.
23
TEMPERATURA UREĐAJA JE
PREVISOKA
Razlozi tome mogu biti raznoliki
(pogledajte “Rješenja”)
› Provjerite da na kondenzatoru
(na stražnjem dijelu uređaja)
nema prašine i dlačica.
› Provjerite jesu li vrata ispravno
zatvorena.
› Provjerite je li brtva na vratima
ispravno postavljena.
› Tijekom vrućih dana ili ako je
soba topla, normalno je da motor
dulje radi.
› Ako su vrata uređaja dugo ostala
otvorena ili ste stavili velike
količine namirnica, motor će dulje
raditi kako bi ohladio
unutrašnjost uređaja.
VRATA SE PRAVILNO NE
ZATVARAJU I NE OTVARAJU
Razlozi tome mogu biti raznoliki
(pogledajte “Rješenja”)
› Provjerite da paketi namirnica ne
blokiraju vrata.
› Provjerite da se unutarnji dijelovi
ili automatski ledomat nalaze u
svom položaju.
› Provjerite da brtve na vratima
nisu prljave ili ljepljive.
› Provjerite da je uređaj poravnat.
24
HR
POSTPRODAJNI
SERVIS
PRIJE NEGO ŠTO
KONTAKTIRATE
POSTPRODAJNI SERVIS
1.
Pogledajte možete li sami riješiti problem uz
pomoć prijedloga danih u VODIČU ZA
OTKLANJANJE KVAROVA.
2.
Isključite i ponovno uključite uređaj kako biste
provjerili je li smetnja uklonjena.
AKO SE I NAKON NAVEDENIH PROVJERA KVAR I
DALJE JAVLJA, OBRATITE SE NAJBLIŽEM
POSTPRODAJNOM SERVISU
Za pomoć nazovite broj u knjižici jamstva ili slijedite
upute na web-mjestu www.whirlpool.eu
Uvijek navedite:
• kratki opis kvara;
• vrstu i točan model uređaja;
• servisni broj (broj iza riječi "Service" na nazivnoj
pločici). Servisni broj naveden je i u knjižici jamstva;
• svoju punu adresu;
• telefonski broj.
Ako je potreban popravak, obratite se ovlaštenom
postprodajnom servisu (kako bi se jamčila upotreba
originalnih rezervnih dijelova i ispravan popravak).
Proizvođač:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
25
Vodič za postavljanje
7
SERVIC E
26
1.
4x
C
B
A
1x
1x
HR
D
1x
min.
50 mm
2.
3.
27
4.
5.
6.
A
28
7.
8.
HR
9.
29
10.
11.
30
12.
13.
14.
15.
HR
A
31
16.
17.
B
18.
19.
A
A
32
B
HR
400010814092
Whirlpool® je registrirani robni žig tvrtke Whirlpool iz SAD-a.
001
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising