Whirlpool | BSF 9152 OX | Use and care guide | Whirlpool BSF 9152 OX Használati útmutató

Whirlpool BSF 9152 OX Használati útmutató
Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató
www.whirlpool.eu/register
MAGYAR ..............................................................3
2
HU
MAGYAR
EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI,
HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI, valamint
ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ
KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT
VÁLASZTOTTA.
Ahhoz, hogy teljesebb támogatásban részesüljön,
kérjük, regisztrálja készülékét: www.whirlpool.eu/register
Tárgymutató
Egészségvédelmi és biztonsági útmutató
BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Használati és kezelési útmutató
A TERMÉK BEMUTATÁSA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KÉSZÜLÉK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KEZELŐPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
MŰSZAKI ADATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
AJTÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A HŰTŐSZEKRÉNY VILÁGÍTÁSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
POLCOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
JEGESEDÉSMENTES HŰTŐTÉR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A FAGYASZTÓTÉR LEOLVASZTÁSA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
TARTOZÉKOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ELSŐ HASZNÁLAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ÜZEMBE HELYEZÉS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
MINDENNAPI HASZNÁLAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ÉLELMISZER-TÁROLÁSI TANÁCSOK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
AJÁNLÁSOK ARRA AZ ESETRE, HA NEM HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS VEVŐSZOLGÁLAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
MŰKÖDÉSI ZAJOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
VEVŐSZOLGÁLAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Üzembe helyezési útmutató. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3
Egészségvédelmi és biztonsági útmutató
BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK
FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS.
A kézikönyv és a készülék
fontos biztonsági figyelmeztetéseket tartalmaz ezeket
olvassa el és minden alkalommal tartsa be.
Ez a szimbólum biztonsági
figyelmeztetést jelöl.
Olyan lehetséges veszélyekre
figyelmeztet, amelyek testi
sérülést vagy halált okozhatnak.A biztonsági üzenetek
előtt a biztonsági figyelmeztetés szimbólum és a VESZÉLY
vagy VIGYÁZAT szó látható. E
szavak jelentése:
VESZÉLY
Olyan veszélyes helyzetet jelez,
amely súlyos sérülést okoz, ha
nem kerülik el.
VIGYÁZAT
Olyan veszélyes helyzetet jelez,
amely súlyos sérülést okozhat,
ha nem kerülik el.Minden
biztonsági figyelmeztetésben
ismertetjük a szóban forgó
lehetséges kockázatot, és
jelezzük, hogyan csökkenthető
4
a készülék helytelen használatából eredő sérülés, kár vagy
áramütés veszélye. Szigorúan
tartsa be a következő utasításokat. Az utasítások be nem
tartása veszélyes helyzeteket
teremthet. Az útmutató be
nem tartásából eredő károkért
a gyártó nem vállal felelősséget. A fenti utasítások és óvintézkedések figyelmen kívül
hagyása esetén a gyártó nem
vállal felelősséget a személyeknek vagy állatoknak okozott
sérülésekért, illetve az anyagi
károkért. Tartsa kéznél az
útmutatót a későbbi felhasználás érdekében. Ne tároljon
robbanásveszélyes anyagokat
(pl. aeroszolos flakont) a készülékben vagy annak közelében.
Ne tegyen benzint vagy egyéb
gyúlékony anyagot a készülékbe vagy annak közelébe, illetve
ne használjon hasonlókat a
készülékben vagy annak közelében.
A készülék kiselejtezésekor
tegye azt használhatatlanná:
vágja le a tápkábelt, távolítsa el
az ajtókat és kihúzható elemeket (ha vannak), így elkerülhető, hogy a gyermekek könnyedén bemásszanak és a
készülékbe szoruljanak.
Ez a készülék nem tartalmaz
CFC-ket. A hűtőkör R600a (HC)
hűtőközeget tartalmaz.
Izobutánt (R600a) alkalmazó
készülékek: Az izobután olyan
földgáz, amely nem károsítja a
környezetet, viszont gyúlékony.
Ezért győződjön meg arról,
hogy nem sérültek-e a hűtőkör
csövei. Legyen fokozottan
körültekintő, amennyiben a
hűtőrendszer csövei sérültek.
A c-pentán egy gyúlékony gáz,
amelyet habosítóanyagként
használnak a szigetelőhabhoz.
VIGYÁZAT
Tilos a készülék hűtőkörének
csöveit megrongálni.
VIGYÁZAT
A leolvasztás felgyorsítása
érdekében kizárólag a gyártó
ajánlásait kövesse, és ne alkalmazzon egyéb mechanikus,
elektromos vagy vegyi módszereket.
VIGYÁZAT
Ne tegyen a készülékbe a
gyártó által ajánlottaktól eltérő
típusú elektromos berendezéseket, illetve ne használjon
ilyeneket.
VIGYÁZAT
A vízvezetékre nem közvetlenül csatlakoztatott jégkockakészítőt és/vagy vízadagolót
kizárólag ivóvízzel szabad
feltölteni.
HU
VIGYÁZAT
Hagyja szabadon a készülék
házán és a beépített részeken
lévő nyílásokat.
VIGYÁZAT
Az automata jégkockakészítőt
és/vagy vízadagolót kizárólag
olyan ivóvízhálózatra szabad
csatlakoztatni, amelynek nyomása a 0,17 és 0,81 MPa (1,7 és
8,1 bar) közötti tartományba
esik.
A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon üres helyet a
készülék két oldalánál, illetve a
készülék felett.
A készülék hátoldala és a
készülék mögötti fal között
legalább 50 mm távolságnak
kell lennie.
Ennél kisebb távolság esetén
nő a készülék energiafogyasztása.
úgymint:
– üzletekben, irodákban és
munkahelyeken lévő konyhákban;
– vidéki házakban, továbbá
hotelek, motelek és más lakókörnyezetek vendégei számára;
– panzió jellegű szálláshelyek
számára;
– vendéglátóipari és más
hasonló, nem kereskedelmi
környezetek számára.
A készülékben lévő izzót kifejezetten háztartási gépekhez
tervezték, ezért helyiségek
megvilágítására nem alkalmas
(244/2009/EK rendelet).
ÜZEMBE HELYEZÉS
A készüléket csak a megfelelő
üzembe helyezést követően
kapcsolja be.
ügyeljen, hogy a készülék ne
károsítsa a tápkábelt.
A készülék mozgatását és
üzembe helyezését két vagy
több személy végezze.
A készülék üzembe helyezése
során ügyeljen arra, hogy mind
a négy láb stabilan álljon a
padlón, és szükség esetén
állítsa be azokat. Vízmérték
segítségével ellenőrizze, hogy
a készülék tökéletesen vízszintesen áll-e.
A készülék bekapcsolása előtt
várjon legalább két órát, hogy
a hűtőrendszer tökéletes
hatásfokkal működjön.
Ügyeljen arra, hogy a készülék
közelében ne legyen hőforrás.
ELEKTROMOS ÁRAMMAL
KAPCSOLATOS FIGYELMEZA készülék beszerelését és
javítását képzett szakembernek TETÉSEK
kell végeznie a gyártó utasítáEllenőrizze, hogy a készülék
A TERMÉK
saival és a helyi biztonsági
RENDELTETÉSSZERŰ HASZelőírásokkal összhangban. Csak adattábláján feltüntetett feNÁLATA
akkor javítsa meg vagy cserélje szültségérték megegyezik-e a
ki a készülék egyes alkatrészeit, lakóhelyén rendelkezésre álló
A készüléket kizárólag háztarha az adott művelet szerepel a feszültséggel.
tási használatra tervezték. A
felhasználói kézikönyvben.
A tápfeszültség-tartományok a
készülék nem háztartási célú
felhasználása tilos.
A csomagolás eltávolítása és az készülék adattábláján vannak
feltüntetve.
A gyártó nem vállal felelősséüzembe helyezési műveletek
A készüléket az előírásoknak
get a helytelen használatból
során viseljen védőkesztyűt.
megfelelően földelni kell.
vagy a vezérlőelemek hibás
beállításából eredő károkért.
Mielőtt bármilyen szerelési mű- Az érvényben lévő biztonsági
veletet végezne, a készüléket le előírásoknak megfelelően a
beszereléshez egy többpólusú,
A készüléket nem szabad külső kell választani az elektromos
legalább 3 mm-es érintkezőtáidőzítő vagy távvezérlő rendhálózatról.
szerrel működtetni.
A kicsomagolás után ellenőriz- volságú kapcsoló szükséges.
ze, hogy a készülék sérült-e a
A sérült tápkábelt azzal egyenNe használja a készüléket a sza- szállítás során. Probléma eseértékű kábelre kell cserélni. A
badban.
tén vegye fel a kapcsolatot a
tápkábel cseréjét képzett
kereskedővel vagy a legközeszakembernek kell elvégeznie a
A készülék háztartási használebbi vevőszolgálattal.
gyártó utasításainak és az
latra, illetve hasonló
érvényben lévő biztonsági
felhasználási célra készült,
Az üzembe helyezés során
5
előírásoknak megfelelően.
Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos vevőszolgálattal.
tüntetve.
Előfordulhat, hogy a készülék
nem működik megfelelően, ha
hosszabb időn át az előírt
Beszerelés után az elektromos tartományon kívüli hőmérsékalkatrészeknek hozzáférhetetleten üzemelteti.
lennek kell lenniük a felhaszná- Klímaosztály Körny.hőm. (°C)
ló számára.
SN 10–32
A tápkábelnek elég hosszúnak N 16–32
kell lennie ahhoz, hogy a házba ST 16–38
beszerelt készüléket csatlakoz- T 16–43
tatni lehessen a hálózati aljzat- ELEKTROMOS CSATLAKOZhoz.
TATÁS NAGY-BRITANNIA ÉS
Ne használjon hosszabbítókáÍRORSZÁG ESETÉN
belt.
Biztosítékcsere.
Ne feszítse meg a tápkábelt.
Ha a készülék tápkábele BS
Ha a készülék csatlakozódugó- 1363A típusú, 13 A-es biztosítéval szerelt, ne használjon
kos csatlakozódugóval rendeltöbbdugaszos elosztót.
kezik, az ebben lévő biztosíték
cseréjekor használjon A.S.T.A.
Ha a készülék csatlakozódugó- által jóváhagyott, BS 1362
val szerelt, de az nem megfele- típusú biztosítékot, és a követlő a hálózati aljzathoz, kérje
kezők szerint járjon el:
képzett szakember segítségét.
Ne érjen a készülékhez nedves
testrésszel, és ne használja a
készüléket, ha mezítláb van.
Ne használja a készüléket
akkor, ha a hálózati tápkábel
vagy a villásdugó sérült, továbbá ha a készülék nem működik
megfelelően, vagy ha megsérült vagy leesett. A hálózati
tápkábelt, illetve a villásdugót
soha ne mártsa vízbe. A hálózati tápkábelt ne helyezze
meleg felületek közelébe.
Maradékáram áramköri megszakító (RCCB) használatakor
jelöléssel ellátott
csak a
típusokat használja.
A készüléket az alábbi hőmérsékleti tartományok közül
abban a klímaosztályban kell
üzemeltetni, amelynek jelzése
a készülék adattábláján fel van
6
azonosítható.
A csere biztosítékház a villamossági boltokban szerezhető
be.
Írország esetén
A Nagy-Britanniára vonatkozó
információ többnyire érvényes,
azonban használatban van egy
harmadik típusú (2 tüskés,
oldalsó földelőérintkezős)
csatlakozódugó és aljzat is.
Csatlakozóaljzat/dugasz
(mindkét ország esetén)
Ha a felszerelt csatlakozódugó
az Ön hálózati aljzatához nem
megfelelő, kérjük, további
útmutatásért forduljon a vevőszolgálathoz. Ne próbálja
meg egyedül kicserélni a
dugaszt. Ezt a műveletet szakképzett szerelőnek kell elvégeznie a gyártó utasításainak
és a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően.
HELYES HASZNÁLAT
1. Távolítsa el a biztosítékházat
(A) és a biztosítékot (B).
2. Helyezzen be egy új 13 A-es
biztosítékot a biztosítékházba.
3. Helyezze vissza mindkettőt a
csatlakozódugóba.
Fontos:
A biztosíték cseréjekor vissza
kell helyezni a biztosítékházat.
Ha elveszett, a csatlakozódugó
mindaddig nem használható,
amíg nem pótolja azt.
A megfelelő cserealkatrész a
betét színe, illetve a csatlakozódugó alján dombornyomott
betűkkel jelzett szín alapján
A hűtőteret kizárólag friss
élelmiszerek tárolására, a
fagyasztóteret pedig mélyhűtött ételek tárolására, friss
ételek lefagyasztására és
jégkockakészítésre használja.
A nem csomagolt élelmiszereket úgy helyezze el, hogy azok
ne érjenek hozzá a hűtőtér/
fagyasztótér falához.
A készülékek speciális rekeszekkel rendelkezhetnek az
élelmiszerek tárolásához.
Ha a készülékhez kapott tájékoztató másként nem rendelkezik, a rekeszek eltávolíthatók
anélkül, hogy a teljesítmény
csökkenne.
Ne nyelje le a jégakkuban lévő
(nem mérgező) folyadékot (ha
HU
a készülék jégakkuval rendelkezik).
Miután a jégkockákat vagy a
jégkrémet kivette a készülékből, ne fogyassza el azonnal,
mert fagyási sérüléseket szenvedhet.
Ha a készülék ventilátorának
burkolata alatt levegőszűrő
található, a szűrőnek a készülék
használata közben mindig a
helyén kell lennie.
A fagyasztótérben ne tároljon
folyadékot üvegedényekben,
mert az edények széttörhetnek.
A ventilátort (ha van) ne takarja
el élelmiszerekkel.
Az élelmiszerek behelyezése
után győződjön meg arról,
hogy a hűtőszekrény ajtajai –
különösen a mélyhűtő ajtaja
– megfelelően be vannak
zárva.
A sérült tömítést a lehető
leghamarabb ki kell cserélni.
A GYERMEKEK BIZTONSÁGA
A kisgyermekek (0–3 éves kor)
és gyermekek (3–8 éves kor)
állandó felügyelet nélkül nem
tartózkodhatnak a készülék
közelében.
A készüléket 8 éves vagy idősebb gyermekek, valamint
testi, érzékszervi vagy szellemi
fogyatékkal élő, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában
hozzá nem értő személyek
csak felügyelet mellett vagy a
készülék biztonságos használatára vonatkozó tájékoztatást
követően és a fennálló kockázatok megértése után használhatják. Ne engedje, hogy a
gyermekek játsszanak a készülékkel. Gyermekek csak felügyelet mellett végezhetnek
tisztítási és karbantartási műveleteket.
A csomagolóanyagot
(műanyag zacskók, polisztirolból készült elemek stb.) tartsa
gyermekek által nem elérhető
helyen.
TISZTÍTÁS
ÉS KARBANTARTÁS
A tisztítási és karbantartási
műveletek előtt a készüléket le
kell választani az elektromos
hálózatról.
Soha ne használjon gőzzel
tisztító berendezéseket.
KÖRNYEZETVÉDELMI
TANÁCSOK
A CSOMAGOLÓANYAGOK
ÁRTALMATLANÍTÁSA
A csomagolóanyag 100%-ban
újrahasznosítható, erre az
újrahasznosítást jelző
szimbólum utal:
A csomagolás egyes részeinek
hulladékkezelését
megfelelően, a hulladékok
ártalmatlanítására vonatkozó
helyi rendelkezések szerint kell
elvégezni.
HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEK
LESELEJTEZÉSE
Ez a készülék az elektromos és
elektronikus berendezések
hulladékairól szóló 2012/19/EK
Ez a készülék újrahasznosítható irányelv szerinti jelölésekkel
vagy újrafelhasználható
rendelkezik. A termék
anyagok felhasználásával
megfelelő hulladékkezelése
készült. Leselejtezésekor a helyi esetén elkerülhetők a
hulladékelhelyezési
környezetet és az emberi
szabályokkal összhangban
egészséget érintő esetleges
járjon el. Az elektromos
negatív következmények,
háztartási készülékek
amelyek a termék nem
kezelésére, hasznosítására és
megfelelő ártalmatlanítása
újrafeldolgozására vonatkozó
esetén fennállnak.
további információkért
A terméken vagy a kísérő
forduljon az illetékes helyi
dokumentációban
hatósághoz, a háztartási
látható szimbólum azt
hulladékok begyűjtését végző
jelzi, hogy a készülék nem
vállalathoz vagy az üzlethez,
kezelhető háztartási
ahol a készüléket vásárolta.
7
hulladékként, hanem egy
megfelelő, az elektromos és
elektronikus berendezések
újrahasznosítását végző
gyűjtőponton kell leadni.
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI
TANÁCSOK
A készülék beüzemelésére egy
száraz, jól szellőző helyiséget
válasszon hőforrásoktól (pl.
radiátortól, tűzhelytől stb.)
távol, olyan helyen, amelyet
nem ér közvetlenül napfény.
Igény szerint használjon
szigetelőlapot.
A megfelelő szellőzés
biztosítása érdekében kövesse
a beszerelési utasításokat. Ha a
készülék hátoldalánál nem
megfelelő a szellőzés, nő az
energiafogyasztás, és csökken
a hűtési hatékonyság.
A készülék belső
hőmérsékletét a környezeti
hőmérséklet, az ajtónyitások
gyakorisága, valamint a
készülék elhelyezkedése
befolyásolhatja. A hőmérséklet
beállításánál ezeket a
tényezőket figyelembe kell
venni.
Minél kevesebbszer nyissa ki az
ajtót.
elhelyezni a polcokon, hogy a
levegőzés megfelelő legyen
(ügyeljen arra, hogy az
élelmiszerek ne érjenek
egymáshoz, és tartson
megfelelő távolságot az
élelmiszerek, illetve a készülék
hátlapja között).
Várja meg, amíg a meleg
élelmiszerek és italok lehűlnek,
mielőtt betenné őket a
hűtőszekrénybe.
A magas energiaosztályú
termékek olyan, nagy
teljesítményű motorokkal
rendelkeznek, amelyek kisebb
energiafogyasztás mellett
hosszabb ideig maradnak
működőképesek. Nem kell
aggódnia, ha a motor hosszú
ideig folyamatosan üzemel.
A fagyasztott élelmiszerek
Kiolvasztáskor tegye a
tárolási kapacitásának növelése
fagyasztott élelmiszereket a
érdekében a kosarak és a
hűtőtérbe. A fagyasztott
jégtelenítő polcok
élelmiszerek alacsony
eltávolíthatók anélkül, hogy az
hőmérséklete lehűti a
energiafogyasztás
hűtőtérben lévő élelmiszereket. megváltozna.
A hűtőszekrényben lévő
polcok elrendezése nem
befolyásolja a hatékony
energiafelhasználást. Az
élelmiszereket úgy kell
MEGFELELŐSÉGI
NYILATKOZAT
A készüléket élelmiszerek
tárolására tervezték, és
megfelel az 1935/2004/EK
rendelet előírásainak.
8
A készülék tervezése, gyártása
és forgalmazása megfelel:
› az alacsony feszültségű
berendezésekről szóló
2006/95/EK irányelv biztonsági
előírásainak (amely irányelv a
73/23/EGK irányelv és annak
módosításainak helyébe
lépett);
› az elektromágneses
összeférhetőségről szóló
2004/108/EK irányelv védelmi
követelményeinek.
A készülék
elektromos biztonsága csak
úgy garantálható, ha azt
megfelelően csatlakoztatják
egy előírásszerűen földelt
hálózathoz.
HU
Használati és kezelési útmutató
A TERMÉK BEMUTATÁSA
KÉSZÜLÉK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
16
18
21
22
13
15
17
19
12 11
20
Hűtőtér
1. Elektronikus vezérlőpanel/
világítás
2. Polcok
3. Palackállvány
4. Sajttartó + fedél
5. Az érzékelő burkolata
6. Hidegebb tér (halak és húsok
számára ideális)
7. Adattábla a kereskedelmi
névvel
8. Rekesz a zöldségek és gyümölcsök frissen tartásához
9. Elválasztóelem a hűtőtér rekeszeihez
10. Ajtónyitás irányának megfordításához szükséges készlet
11. Ajtópolcok
12. Tojástartó
13. Rövid polc kisméretű tárgyakhoz
14. Elválasztóelem palackokhoz
15. Palacktartó
16. Ajtótömítés
Mélyhűtőtér
16. Ajtótömítések
17. Jégtelenítő tartozék
18. Fagyasztófiókok
19. Polcok
20. Elválasztóelem a fagyasztótér
rekeszeihez
21. Leghidegebb zóna az alsó
fiókban
ideális a friss élelmiszerek fagyasztásához
22. Jégkockatartó
9
VEZÉRLŐPANEL
1. LED jelzőfények (az aktuális
hőmérsékleti érték vagy a Gyorshűtés funkció jelzése)
2. GYORSHŰTÉS gomb /
Hőmérséklet gomb
1
2
MŰSZAKI
ADATOK
A TERMÉK MÉRETEI
Magasság
2010
mm
Szélesség
595
mm
Mélység
655
mm
HŰTŐ NETTÓ ŰRTARTALMA (L)
258
l
FAGYASZTÓ NETTÓ ŰRTARTALMA (L)
111
l
LEOLVASZTÓ RENDSZER
Hűtő
Kézi
Fagyasztó
Kézi
BEÜZEMELÉSI IDŐ (H)
24
h
FAGYASZTÁSI KAPACITÁS (KG/24 ÓRA)
5,0
kg/24 h
ENERGIAFOGYASZTÁS (KWH/24 ÓRA)
0,69
kWh/24 h
ZAJSZINT (DBA)
38
dba
ENERGIAOSZTÁLY
A++
10
HU
AJTÓ
MEGFORDÍTHATÓ AJTÓ
Megjegyzés: Az ajtónyitás iránya módosítható. Ha
ezt a műveletet a vevőszolgálat végzi, a munkára
nem terjed ki a garancia. Az ajtónyitás irányának
megfordítását javasolt két személynek végeznie.
Kövesse az üzembe helyezési útmutató utasításait.
A HŰTŐSZEKRÉNY VILÁGÍTÁSA
A hűtőtér világítása LED-ekkel történik, ami jobb
megvilágítást és rendkívül alacsony energiafogyasztást eredményez.
Ha a LED-es világítás nem működik, a csere
érdekében vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.
Fontos megjegyzés: A hűtőtér belső világítása
akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja. Ha
az ajtó 8 percnél hosszabb ideig marad nyitva,
a világítás automatikusan kikapcsol.
POLCOK
Az összes polc, eszköztartó elem és kihúzható kosár
kivehető.
JEGESEDÉSMENTES HŰTŐTÉR
A hűtőszekrény leolvasztása teljesen
automatikus.
Ha vízcseppek jelennek meg a hűtőtér belsejében a
hátlapon, ez azt jelzi, hogy az automatikus
leolvasztási fázis folyamatban van. A leolvasztott víz
automatikusan egy leeresztő nyílásba folyik, és
összegyűlik egy edényben, amelyből azután
elpárolog.
11
A FAGYASZTÓTÉR LEOLVASZTÁSA
A mélyhűtőt évente egyszer-kétszer kell
leolvasztani, illetve akkor, ha már túl sok zúzmara
képződött (3 mm vastag). A zúzmaraképződés
természetes jelenség.
A zúzmaraképződés mértéke és gyorsasága a külső
körülményektől és az ajtónyitások gyakoriságától
függ.
A készülék leolvasztásához kapcsolja ki azt, és vegye
ki az összes élelmiszert.
A zúzmara leolvadásának elősegítése érdekében
hagyja nyitva a mélyhűtő ajtaját.
Az ábrán látható készülékek esetében
húzza ki a leolvasztott víz kifolyóját, és
helyezzen egy edényt a kifolyó alá.
A művelet végeztével tegye vissza
a leolvasztott víz kifolyóját.
Tisztítsa ki a mélyhűtő belsejét. Öblítse át, és törölje
szárazra
alaposan.
Kapcsolja be a készüléket, és tegye be az
élelmiszereket.
TARTOZÉKOK
TOJÁSTARTÓ
ELVÁLASZTÓELEM
PALACKOKHOZ
JÉGKOCKATARTÓ
JÉGTELENÍTŐ TARTOZÉK
SAJTTARTÓ
ELVÁLASZTÓELEM A
FAGYASZTÓTÉR REKESZEIHEZ
ELVÁLASZTÓELEM A HŰTŐTÉR
REKESZEIHEZ
12
HU
A KÉSZÜLÉK
HASZNÁLATA
ELSŐ HASZNÁLAT
A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA
Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos
hálózathoz, az automatikusan működni kezd.
A készülék bekapcsolása után várjon legalább 4-6
órát, mielőtt az élelmiszert a készülékbe helyezné.
A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA
A készülék gyárilag az ajánlott közepes
hőmérsékletre van beállítva.
A hőmérséklet beállítására vonatkozó részletes
tudnivalókat lásd a Rövid használati útmutatóban.
Az elektromos hálózatra való csatlakoztatáskor a
kijelző világítani kezd, és körülbelül egy
másodpercre az összes ikon megjelenik a kijelzőn. A
hűtőtér beállításainak alapértelmezett (gyári) értékei
világítani kezdenek.
Megjegyzés: A megjelenített értékek a készülék
egészében mért átlaghőmérsékletet jelzik.
ÜZEMBE HELYEZÉS
EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE
A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon üres
helyet a készülék két oldalánál, illetve a készülék
felett.
A készülék hátoldala és a készülék mögötti fal
között legalább 50 mm távolságnak kell lennie.
Ennél kisebb távolság esetén nő a készülék
energiafogyasztása.
A TÁVTARTÓK BESZERELÉSE
Szerelje be a távtartókat a készülék hátoldalán a
kondenzátor felső és alsó részére (az ábra szerint).
50mm
50mm
13
MINDENNAPI HASZNÁLAT
A MÉLYHŰTŐTÉR KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE
• A nagyméretű élelmiszerek tárolásához vegye ki a
kosarakat.
• Az élelmiszereket közvetlenül a mélyhűtő polcaira
helyezze.
• Vegye ki a kiegészítő kivehető tartozékokat.
• Ne takarja el élelmiszerekkel a (készülék belsejének
hátsó falán és alján lévő) levegőkimeneti zónákat.
• Az összes polc és kihúzható kosár kivehető.
• A készülék belső hőmérsékletét a környezeti
hőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága, valamint
a készülék elhelyezkedése befolyásolhatja.
A hőmérséklet beállításánál ezeket a tényezőket
figyelembe kell venni.
• Eltérő jelölés hiányában a készülék tartozékai
mosogatógépben nem moshatók.
FUNKCIÓK
6TH SENSE
Ezzel a funkcióval gyorsan elérhetők
az optimális tárolási feltételek (a
hőmérséklet és a páratartalom
tekintetében) a készülék belsejében.
A "6th Sense" funkció automatikusan
működik.
GYORSHŰTÉS
A funkció használata akkor ajánlott, ha
nagyon nagy mennyiségű élelmiszert
helyez a hűtő- és a fagyasztótérbe.
A Gyorshűtés funkcióval növelhető a
hűtési kapacitás a hűtő- és
fagyasztótérben.
A hűtési kapacitás maximalizálása
érdekében hagyja bekapcsolva a
ventilátor kapcsolóját.
Megjegyzés: Kapcsolja be a
Gyorshűtés funkciót, mielőtt
lefagyasztandó friss élelmiszert helyez
a fagyasztótérbe, így maximalizálható
a fagyasztási kapacitás.
NYITOTT AJTÓRA
FIGYELMEZTETŐ
JELZÉS
Az „Ajtó nyitva” figyelmeztetés akkor
kapcsol be, ha az ajtó 5 percnél
tovább marad nyitva.
A figyelmeztetést az ajtó LED
jelzőfényének villogása jelzi.
Ha az ajtót több mint 8 percig nyitva
hagyja, az ajtó LED jelzőfénye
kikapcsol.
14
HU
JÉGTELENÍTŐ
RENDSZER
A JÉGTELENÍTŐ RENDSZER
megkönnyíti a fagyasztórekesz
kiolvasztását. A JÉGTELENÍTŐ tartozék
(1. ábra) összegyűjti a mélyhűtőtérben
képződő jeget, könnyen eltávolítható
és tisztítható, így csökkenti a
mélyhűtőtér belső részének
jégtelenítéséhez szükséges időt.
A JÉGTELENÍTŐ tartozékon képződött
A JÉGTELENÍTŐ
TARTOZÉK
TISZTÍTÁSA
- Nyissa ki a mélyhűtőtér ajtaját, és
távolítsa el a felső fiókot (2. ábra).
- Lazítsa ki a JÉGTELENÍTŐ tartozékot
(3. ábra), és vegye ki (4. ábra),
ügyelve arra, nehogy ráejtse az alatta
levő üvegpolcra.
Megjegyzés: ha a tartozék beszorult
vagy más ok miatt nehéz eltávolítani,
ne erőltesse az eltávolítást, hanem
hajtsa végre a mélyhűtőtér teljes
jégtelenítését.
- Csukja be a mélyhűtőtér ajtaját.
- A tartozékot nem forró folyóvíz alá
tartva jégtelenítse (5. ábra).
- Csöpögtesse le a tartozékot, és
szárítsa meg műanyag részeit egy
puha ronggyal.
- Hátsó részét a kiszögellő támaszokra
helyezve (7-A ábra) tegye vissza a
tartozékot, majd rögzítse a tartozék
fogantyúját a felette található
kapcsokhoz (7-B ábra).
- Helyezze vissza a felső fiókot, és
csukja be a mélyhűtőtér ajtaját.
A JÉGTELENÍTŐ tartozék
megtisztítható önmagában is, a
mélyhűtőtér teljes jégtelenítése
nélkül. A JÉGTELENÍTŐ tartozék
rendszeres tisztítása esetén ritkábban
kell végrehajtani a mélyhűtőtér teljes
jégtelenítését.
jég eltávolításához kövesse az
alábbiakban ismertetett tisztítási
eljárást.
1
2
3
4
Click!!
5
7
6
A
B
ck!!
Cli
15
ÉLELMISZER-TÁROLÁSI TANÁCSOK
HŰTŐTÉR
A hűtőszekrény készételek, friss és tartósított
élelmiszerek, tejtermékek, gyümölcsök, zöldségek
és italok tárolására szolgál.
SZELLŐZÉS
A hűtőtérben a levegő természetes áramlása
különböző hőmérsékletű zónákat eredményez. A
hőmérséklet közvetlenül a gyümölcsös és zöldséges
rekesz felett, illetve a készülék hátlapjánál a
legalacsonyabb. A hőmérséklet a hűtőtér elülső
felső részén a legmagasabb.
Ha a szellőzés nem megfelelő, az energiafogyasztás
nő, a hűtési teljesítmény pedig csökken.
Ne takarja el a szellőzőket élelmiszerrel vagy más
tárgyakkal – ezek biztosítják a levegő megfelelő
keringetését és az ételek megfelelő tárolását.
FRISS ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA
például ne tároljon együtt paradicsomot kivivel
vagy fejes káposztával.
Az ételek csomagolásához használjon
újrahasznosítható, műanyagból, fémből,
alumíniumból és üvegből készült tárolóedényeket,
illetve háztartási fóliát.
› Használjon zárt tárolóedényeket a folyadékokhoz
és azokhoz az élelmiszerekhez, amelyek erőteljes
szagokat/ízeket bocsáthatnak ki vagy vehetnek át,
illetve fedje be ezeket.
› A nagy mennyiségű etilént kibocsátó és az erre
érzékeny élelmiszereket (pl. gyümölcsök, zöldségek,
saláta) egymástól elkülönítve vagy becsomagolva
kell tárolni eltarthatóságuk megőrzése érdekében;
FRISS ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSI
HELYE
› A hűtőszekrény polcain: készételek,
déligyümölcsök, sajtok, csemegeáruk.
› A leghidegebb területen (a gyümölcsös és
zöldséges rekesz felett): húsok, halak, felvágottak,
16
› Ne tegye túl közel egymáshoz az élelmiszereket,
hogy a levegő megfelelően tudjon áramlani.
› Az üvegek felborulása megelőzhető a palacktartó
segítségével.
› Ha a hűtőtérben kis mennyiségű élelmiszert kíván
tárolni, javasoljuk, hogy a gyümölcsös és zöldséges
rekesz feletti polcokat használja, mivel a hűtőtérnek
ez a leghidegebb része.
torták.
› A gyümölcsös és zöldséges rekeszben:
gyümölcsök, saláták, zöldségek.
› Az ajtón: vajak, lekvárok, szószok, savanyúságok,
konzervek, üvegek, italos dobozok, tojások.
HU
Jelmagyarázat
MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ
ZÓNA Trópusi gyümölcsök,
konzervek, italok, tojás, szószok,
savanyúságok, vaj és lekvár
tárolásához javasoljuk.
HIDEG ZÓNA Sajt, tej,
mindennapi élelmiszerek,
csemegeáruk, joghurt
tárolásához ajánlott.
LEGHIDEGEBB ZÓNA
Felvágottak, desszertek
tárolásához ajánlott.
ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS
REKESZ
MÉLYHŰTÖTT ZÓNA REKESZE
(LEGHIDEGEBB ZÓNA) Friss/
elkészített ételek fagyasztásához
ajánlott.
FAGYASZTÓ REKESZEI
Megjegyzés
A jelmagyarázatban használt
szürke árnyalatok nem a rekeszek
valódi színét jelzik.
17
MÉLYHŰTŐTÉR
A mélyhűtő a fagyasztott ételek tárolására,
jégkockák készítésére és friss élelmiszerek
lefagyasztására használható.
A készülék adattábláján megtekinthető, hogy 24 óra
TANÁCSOK FRISS ÉLELMISZEREK
FAGYASZTÁSÁHOZ ÉS TÁROLÁSÁHOZ
› Javasoljuk, hogy minden fagyasztott ételt
címkézzen fel, és tüntesse fel rajtuk a dátumot. A
címkék segítségével azonosítani tudja az ételeket,
és láthatja rajtuk, hogy meddig kell felhasználnia
őket, mielőtt megromlanának. A felengedett
ételeket soha ne fagyassza le újra.
› Fagyasztás előtt csomagolja be és zárja le a friss
élelmiszereket a következők segítségével:
alufólia, folpack, levegő- és vízzáró műanyag zacskó,
fedővel ellátott polietilén tárolóedény, friss
élelmiszerek fagyasztásához megfelelő
fagyasztóedény.
alatt maximum hány kilogramm friss élelmiszer
lefagyasztása lehetséges (… kg/24 óra).
Ha csak kis mennyiségű élelmiszert kíván tárolni a
fagyasztóban, javasoljuk, hogy a középső zónát
használja.
› A friss zöldségeket és gyümölcsöket lehetőség
szerint közvetlenül a leszedés után kell
lefagyasztani, hogy megőrizzék teljes tápértéküket,
eredeti állagukat, színüket és ízüket. Egyes húsokat,
különösen a vadakat, lefagyasztás előtt érlelni kell.
› A forró ételeket hagyja kihűlni, mielőtt a
fagyasztóba tenné őket.
› A teljesen vagy részben kiolvadt ételeket azonnal
fogyassza el.
Ne fagyassza le újra az ételeket, hacsak nem főzte
meg azokat kiolvasztás után. Főzés után a
kiolvasztott élelmiszert vissza lehet fagyasztani.
› Ne fagyasszon le folyadékkal teli üvegeket.
› Ha jó minőségű fagyasztott élelmiszert kíván
készíteni, az élelmiszernek frissnek, érettnek és
kiváló minőségűnek kell lennie.
› Kérjük, hogy használja a gyorshűtés funkciót a
hűtési vagy fagyasztási folyamat meggyorsításához
(lásd a Rövid használati útmutatót).
VÁSÁRLÁSI TANÁCSOK FAGYASZTOTT
ÉLELMISZEREKHEZ
› Otthon azonnal tegye be a fagyasztott
élelmiszereket a mélyhűtőbe.
Fagyasztott élelmiszerek vásárlásakor:
› Ha az élelmiszer akár csak részben kiolvadt, ne
fagyassza le újra. 24 órán belül fogyassza el.
› Győződjön meg arról, hogy a csomagolás nem
sérült (előfordulhat, hogy a sérült csomagolású
élelmiszer megromlott). Ha a csomagolás felpuffadt
vagy nedvességfoltok láthatók rajta, előfordulhat,
hogy a tárolás nem megfelelő körülmények között
történt, és az élelmiszer már elkezdett kiolvadni.
› A fagyasztott élelmiszereket a vásárlás végén
vegye meg, és hőszigetelt hűtőtáskában szállítsa.
18
› Kerülje el vagy csökkentse minimálisra a
hőmérséklet-változásokat. Tartsa be a
csomagoláson feltüntetett szavatossági időt.
› Tartsa be a csomagoláson jelzett tárolási
utasításokat.
HU
FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK
ELTARTHATÓSÁGA
HÚS
PÖRKÖLT
Marha
hónap
8-12
Hús, szárnyas
Disznóhús, borjúhús
6-9
TEJTERMÉKEK
Bárány
6-8
Vaj
Nyúlhús
4-6
Darált hús/belsőség
Kolbász
GYÜMÖLCSÖK
Alma
hónap
12
Sárgabarack
8
6
Szeder
8-12
Sajt
3
Ribizli/fekete ribizli
8-12
2-3
Tejszín
1-2
Cseresznye
10
1-2
Jégkrém
Tojás
2-3
8
Csirke
Pulyka
5-7
6
LEVESEK ÉS SZÓSZOK
Leves
2-3
Őszibarack
Körte
Szilva
Málna
10
8-12
10
8-12
Szárnyasaprólék
2-3
Hússzósz
2-3
Eper
10
Pástétom
1
Rebarbara
10
8
Gyümölcslé (narancs,
citrom, grépfrút)
4-6
SZÁRNYAS
RÁKFÉLÉK
Puhatestűek, homár
1-2
Ratatouille
Rák, homár
1-2
TÉSZTAFÉLÉK ÉS
KENYEREK
KAGYLÓK
Osztriga (héjában)
ZÖLDSÉGEK
Kenyér
Sütemény (töltelék
nélkül)
1-2
4
Spárga
Bazsalikom
8-10
6-8
Torta
2-3
Bab
12
2-3
Palacsinta
1-2
Articsóka
8-10
3-4
Nyers tészta
2-3
Brokkoli
8-10
Lepény
1-2
Kelbimbó
8-10
Pizza
1-2
Karfiol
8-10
Répa
10-12
Zeller
6-8
Gomba
8
Petrezselyem
6-8
Paprika
10-12
Borsó
12
Futóbab
12
Spenót
12
Paradicsom
8-10
Cukkini
8-10
1-2
HAL
„Zsíros” (lazac, hering,
makréla)
„Sovány” (tőkehal,
nyelvhal)
hónap
2-3
19
AJÁNLÁSOK ARRA AZ ESETRE, HA NEM
HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET
TÁVOLLÉT / NYARALÁS
Hosszabb távollét esetén javasoljuk, hogy használja
fel az élelmiszert, és energiatakarékossági okokból
válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
KÖLTÖZÉS
1. Vegye ki az összes belső
alkatrészt.
2. Csomagolja be és rögzítse egymáshoz őket
ragasztószalaggal úgy, hogy ne ütődjenek
egymáshoz, és ne vesszenek el.
3. Csavarja vissza az állítható lábakat, hogy ne
érjenek hozzá a támasztófelülethez.
4. Zárja be az ajtót és rögzítse ragasztószalaggal,
majd rögzítse a csatlakozókábelt a készülékhez
szintén ragasztószalaggal.
ÁRAMSZÜNET
Áramkimaradás esetén hívja fel az áramszolgáltató
ügyfélszolgálatát, és kérdezze meg, milyen hosszú
ideig fog tartani az áramszünet.
Megjegyzés: Ne feledje, hogy a teljesen telepakolt
készülék hosszabb ideig tartja a hideget, mint a csak
részben feltöltött.
Ha még láthatók jégkristályok az élelmiszereken,
azok ismét lefagyaszthatók, bár elképzelhető, hogy
ízük és aromájuk romlik.
Ha az élelmiszer rossz állapotban van, a
legbiztosabb, ha kidobja.
20
24 óránál rövidebb áramkimaradás esetén.
Tartsa zárva a készülék ajtaját. Ezáltal a készülékben
lévő élelmiszerek a lehető leghosszabb ideig
hidegen maradnak.
24 óránál hosszabb áramkimaradás esetén.
Ürítse ki a mélyhűtőteret, és tegye az élelmiszereket
hordozható fagyasztóba. Ha nem rendelkezik ilyen
fagyasztódobozzal, és jégakkuk sem állnak
rendelkezésére, próbálja meg felhasználni a
könnyebben romló élelmiszereket.
Ürítse ki a jégkockatartót.
HU
TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS
VIGYÁZAT
A tisztítási vagy karbantartási műveletek
megkezdése előtt húzza ki a készülék tápkábelét a
csatlakozóaljzatból, vagy szüntesse meg a
tápellátást.
Soha ne használjon súrolószereket. Soha ne tisztítsa
a hűtőszekrény alkatrészeit gyúlékony folyadékkal.
› Időnként tisztítsa meg a készüléket kifejezetten
hűtőszekrények belsejének tisztítására szolgáló
semleges tisztítószeres, langyos vizes oldatba
mártott törlőkendővel.
› A készülék külső felületét és az ajtó tömítését
nedves ruhadarabbal tisztítsa, majd egy puha
ruhadarabbal törölje szárazra.
› A készülék hátoldalán lévő kondenzátort
rendszeresen meg kell tisztítani porszívóval.
VIGYÁZAT
Ne használjon gőzzel tisztító berendezéseket.
A gombok és a kezelőpanel kijelzője nem tisztítható
alkohollal vagy alkoholszármazékokkal; kizárólag
száraz törlőkendőt használjon.
Fontos:
› A gombok és a kezelőpanel kijelzője nem
tisztítható alkohollal vagy alkoholszármazékokkal;
kizárólag száraz törlőkendőt használjon.
› A hűtőrendszer csövei a leolvasztótálca közelében
találhatók, és felforrósodhatnak. Időnként tisztítsa
meg ezeket porszívóval.
Annak érdekében, hogy a leolvasztott víz
folyamatosan és megfelelően el tudjon távozni,
rendszeresen tisztítsa meg a hűtőszekrény
hátulján, a zöldséges és gyümölcsös rekesz
mellett található leeresztő nyílás belsejét a
mellékelt eszköz segítségével.
21
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
ÉS VEVŐSZOLGÁLAT
MIELŐTT A VEVŐSZOLGÁLATHOZ FORDUL...
A teljesítménnyel kapcsolatos problémák gyakran
olyan, apró dolgokból adódnak, amelyeket
mindenféle szerszám nélkül Ön is ki tud küszöbölni.
MŰKÖDÉSI ZAJOK
A készülék által kiadott zajok hozzátartoznak a
normál működéshez, mivel a berendezés a
teljesítményszabályozás érdekében számos
ENNEK ELLENÉRE A MŰKÖDÉS KÖZBEN
HALLHATÓ ZAJOK EGY RÉSZE CSÖKKENTHETŐ,
HA:
› a készüléket vízszintesen, egyenletes felületen
helyezi üzembe.
› elegendő szabad helyet hagy a készülék és a
bútorok között.
ventilátorral és motorral rendelkezik, amelyek
automatikusan be- és kikapcsolnak.
› ellenőrzi, hogy a belső alkatrészek megfelelően
vannak-e elhelyezve.
› ellenőrzi, hogy az üvegek és tárolóedények nem
érintkeznek-e egymással.
A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE KÖZBEN HALLHATÓ
ZAJOK
Sípoló hang, amikor első
alkalommal vagy hosszú idő után
kapcsolja be a készüléket.
Csörgedező hang, amikor a
hűtőfolyadék befolyik a csövekbe.
Zúgó hang, amikor a kompresszor
működik.
Búgó hang, amikor a vízszelep
vagy a ventilátor bekapcsol.
Recsegő hang, amikor a
kompresszor elindul.
Kattanó hang, amikor a
termosztát beállítja, milyen
gyakran kapcsoljon be a
kompresszor.
22
HU
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
Probléma
Lehetséges ok
Megoldás
A KÉSZÜLÉK NEM MŰKÖDIK
Lehetséges, hogy a készülék
elektromos tápellátásával van
gond.
› Ellenőrizze, hogy a tápkábel
működő, megfelelő feszültségű
konnektorba van-e
csatlakoztatva.
› Ellenőrizze a lakás elektromos
rendszerének védelmi
berendezéseit és biztosítékait.
VÍZ TALÁLHATÓ A
LEOLVASZTÓTÁLCÁBAN
Ez meleg, párás időben normális
jelenség. A tálca akár félig is tele
lehet.
› Győződjön meg arról, hogy a
készülék vízszintesen áll, nehogy
a víz kifolyjon.
A KÉSZÜLÉK AJTÓTÖMÍTÉSSEL
ÉRINTKEZŐ SZÉLEI
ÉRINTÉSKOR MELEGEK
Nem jelent meghibásodást.
Meleg időben és a kompresszor
működése esetén ez normális
jelenség.
NEM MŰKÖDIK A VILÁGÍTÁS
Lehetséges, hogy ki kell cserélni
az izzót.
Lehetséges, hogy a készülék
bekapcsolt/készenléti állapotban
van.
ÚGY TŰNIK, HOGY A MOTOR
TÚL HOSSZAN MŰKÖDIK
A motor működési ideje az
alábbiaktól függ: az ajtónyitások
száma, a tárolt élelmiszer
mennyisége, a helyiség
hőmérséklete, a hőmérsékletszabályozók beállítása.
› Ellenőrizze, hogy a lakás
elektromos rendszerének védelmi
berendezései és biztosítékai
megfelelően működnek-e.
› Ellenőrizze, hogy a tápkábel
működő, megfelelő feszültségű
konnektorba van-e
csatlakoztatva.
› Ha a LED-ek kiégtek, vegye fel a
kapcsolatot a vevőszolgálattal az
azonos típusú izzóra történő
csere érdekében, amely kizárólag
a vevőszolgálatnál vagy a
hivatalos forgalmazóknál
szerezhető be.
› Ellenőrizze, hogy a készülék
vezérlőelemei megfelelően
vannak-e beállítva.
› Ellenőrizze, hogy nem
helyezett-e nagy mennyiségű
élelmiszert a készülékbe.
› Ellenőrizze, hogy nem nyitják-e
ki túl gyakran az ajtót.
› Ellenőrizze, hogy az ajtó
megfelelően zár-e.
23
A KÉSZÜLÉK HŐMÉRSÉKLETE
TÚL MAGAS
Ennek különböző okai lehetnek
(lásd a „Megoldások” oszlopot)
› Ellenőrizze, hogy a (készülék
hátulján lévő) kondenzátor nem
túl poros, szennyezett-e.
› Ellenőrizze, hogy az ajtó
megfelelően be van-e csukva.
› Ellenőrizze, hogy az ajtó
tömítése megfelelő-e.
› Forró napokon vagy ha a
helyiségben meleg van, a motor
természetesen hosszabb ideig
működik.
› Ha a készülék ajtaja egy ideig
nyitva volt, vagy nagyobb
mennyiségű élelmiszert helyezett
a készülékbe, a motor hosszabb
ideig működik annak érdekében,
hogy a készülék belsejét lehűtse.
AZ AJTÓK NYITÁSA VAGY
ZÁRÁSA NEM MEGFELELŐ
Ennek különböző okai lehetnek
(lásd a „Megoldások” oszlopot)
› Ellenőrizze, hogy az élelmiszer
nem akadályozza-e az ajtó
csukását.
› Ellenőrizze, hogy a belső
alkatrészek és az automatikus
jégkockakészítő a megfelelő
helyen van-e.
› Ellenőrizze, hogy nincs-e
szennyeződés vagy ragadós
anyag az ajtótömítésen.
› Győződjön meg arról, hogy a
készülék vízszintesen áll.
24
HU
VEVŐSZOLGÁLAT
MIELŐTT A
VEVŐSZOLGÁLATOT HÍVNÁ
1.
Ellenőrizze, hogy a probléma megoldható-e a
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ részben ismertetett
javaslatok segítségével.
2.
Kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket, és
ellenőrizze, hogy a hiba továbbra is fennáll-e.
HA A FENTI LÉPÉSEK ELVÉGZÉSE UTÁN A HIBA
TOVÁBBRA IS FENNÁLL, LÉPJEN KAPCSOLATBA
A HELYI VEVŐSZOLGÁLATTAL
Ha segítségre van szüksége, hívja a
garanciafüzetben található telefonszámot, vagy
kövesse a www.whirlpool.eu weboldalon
megadott utasításokat.
Mindig adja meg:
• a hiba rövid leírását;
• a készülék típusát és pontos modellszámát;
• a szervizszámot (az adattáblán a „Service” szó után
látható). A szervizszám a garancialevélen is fel van
tüntetve;
• az Ön pontos címét;
• telefonszámát.
Ha bármilyen javításra van szükség, csak a hivatalos
vevőszolgálathoz forduljon (így biztosítható az
eredeti alkatrészek használata és a megfelelő
javítás).
Gyártó:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
25
Üzembe helyezési útmutató
7
SERVIC E
26
1.
4x
C
B
A
1x
1x
HU
D
1x
min.
50 mm
2.
3.
27
4.
5.
6.
A
28
7.
8.
HU
9.
29
10.
11.
30
12.
13.
14.
15.
HU
A
31
16.
17.
B
18.
19.
A
A
32
B
HU
400010814092
A Whirlpool® a Whirlpool, USA bejegyzett védjegye.
001
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising