Whirlpool | SW8 AM2 D XR | Setup and user guide | Whirlpool SW8 AM2 D XR Käyttöohjeet

Whirlpool SW8 AM2 D XR Käyttöohjeet
PIKAOPAS
SMART-NÄYTTÖ
Tällä lisätoiminnolla voidaan säästää energiaa. Smart-näyttö otetaan käyttöön
/ poistetaan käytöstä painamalla pikajäähdytys- ja lomapainikkeita
samanaikaisesti 3 sekunnin ajan, kunnes kuuluu äänimerkki. Näytön voi
kytkeä hetkellisestä takaisin käyttöön painamalla mitä tahansa painiketta.
Muista, että tämä toiminto ei kytke laitetta irti verkkovirrasta. Se pienentää
ainoastaan näytöstä aiheutuvaa virrankulutusta (katso Käyttöohjeet).
1
15
17
11
7
X
X
8
16
9
10
12
13
14
18
1. Käyttöpaneeli
2. Tärkeimmät LED-merkkivalot*
3. Tuuletin
4. Multi-flow-mallien merkkivalot*
5. Hyllyn jakaja*
6. Multi-flow-mallien kylmä alue*
7. Pulloteline*
8. Anturin suojakansi
9. Arvokilpi, jossa laitteen kauppanimi
10. Viileä osasto (paras säilytyspaikka lihalle ja kalalle)*
11. Hyllyalue
12. Hedelmä- ja vihanneslaatikko
13. Hedelmä- ja vihanneslaatikon jakaja*
14. Oven kätisyyden vaihtotarvikkeet*
15. Kananmuna-astia*
16. Pulloerotin*
17. Ovihyllyt
18. Oven tiiviste
* Tietyissä malleissa
LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN
Laite käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään
verkkovirtaan. Odota laitteen käynnistymisen jälkeen
ainakin 4–6 tuntia, ennen kuin asetat elintarvikkeita
laitteen sisälle. Kun laite kytketään sähköverkkoon,
näyttöön syttyy valo ja kaikki kuvakkeet näkyvät näytössä
noin 1 sekunnin ajan.
Jääkaappiosaston (tehtaan) oletusarvot tulevat näyttöön.
OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN
- katso lisätietoja laitteen mukana toimitettavista
käyttöohjeista (Versio 1)
Oven kätisyyden vaihtaminen onnistuu helpoiten
kahden henkilön toimesta. Oven kätisyyttä ei voida
vaihtaa, jos:
- mallissa on integroitu kahva
- mallin ovessa on lasipaneeli.
Varustelu, tekniset tiedot ja kuvat saattavat
vaihdella mallikohtaisesti.
PIKAJÄÄHDTYTYS -painike
Pikajäähdytystoiminnolla voidaan parantaa jääkaappiosaston jäähdytystehoa.
Tätä toimintoa kannattaa käyttää silloin, kun jääkaappiosastoon asetetaan
kerralla suuria määriä elintarvikkeita. Paina Pikajäähdytys-painiketta , kun
haluat ottaa pikajäähdytystoiminnon käyttöön. Kun toiminto on käytössä,
pikajäähdytyksen merkkivalo näkyy näytössä. Toiminto kytkeytyy pois päältä
automaattisesti 6 tunnin kuluttua, tai sen voi kytkeä pois päältä manuaalisesti
painamalla pikajäähdytyspainiketta uudelleen.
Huomaa: Kun 6th Sense Fresh Control -toiminto on poistettu käytöstä ja
Smart-näyttö otetaan käyttöön: näytön kaikki LED-merkkivalot sammuvat.
ON/STANDBY
Jos haluat asettaa laitteen valmiustilaan, paina
-painiketta 3 sekunnin
ajan. Kaikki kuvakkeet, paitsi On/Standby merkkivalo , sammuvat.
Laitteen voi kytkeä käyttöön uudelleen painamalla tätä painiketta (lyhyesti).
(katso Käyttöohjeet)
OVI AUKI HÄLYTYS -merkkivalo
(katso lisätietoja alla olevasta hälytystaulukosta)
HÄLYTYS -merkkivalo
(katso lisätietoja alla olevasta Hälytykset-taulukosta)
LÄMPÖTILAN NÄYTTÖ
PYSÄYTÄ HÄLYTYS -painike
Paina, kun haluat sammuttaa hälytysäänen.
LÄMPÖTILA-painike
Paina lämpötila -painiketta , kun haluat muuttaa lämpötilaa:
arvo vaihtuu järjestyksessä 8–2 °C välillä.
Huomaa: Näytössä näytettävät arvot vastaavat koko jääkaapin
keskimääräistä lämpötilaa.
TUULETIN
Tuuletin parantaa lämmön jakautumista laitteen sisällä, jolloin elintarvikkeet
säilyvät paremmin. Tuuletin on oletuksena päällä. Jos haluat poistaa
tuulettimen käytöstä, paina pikajäähdytys- ja ON/STANDBY
-painikkeita yhtä aikaa 3 sekunnin ajan, kunnes kuuluu äänimerkki ja “6th
Sense Fresh Control” -kuvake sammuu sen merkiksi, että tuuletin on
kytketty pois päältä. Voit kytkeä PUHALTIMEN käyttöön toistamalla edellä
kuvatun toimenpiteen. Laite antaa äänimerkin, ja kuvake syttyy.
Huomaa: Käyttöohjeiden ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ-osiossa on syitä,
miksi tuuletin saattaa kannattaa kytkeä pois päältä.
6TH SENSE FRESH CONTROL
Tämän toiminnon tarkoituksena on varmistaa automaattisesti
elintarvikkeiden optimaaliset säilytysolosuhteet. Jos haluat poistaa
“6th Sense Fresh Control” -toiminnon käytöstä, paina pikajäähdytys- ja
ON/STANDBY
-painikkeita yhtä aikaa 3 sekunnin ajan, kunnes kuuluu
äänimerkki ja “6th Sense Fresh Control” -kuvake sammuu sen merkiksi,
että toiminto on poistettu käytöstä. Toiminnon voi ottaa käyttöön uudelleen
toistamalla edellä kuvatun toimenpiteen.
LOMA-painike
Tämän toiminnon avulla voidaan alentaa laitteen virrankulutusta, jos
laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
Varmista ennen toiminnon kytkemistä, että kaikki pilaantuvat ruoat
on poistettu jääkaappiosastosta ja että ovi on suljettu huolellisesti,
koska jääkaapin lämpötila säädetään epämiellyttävien hajujen
muodostumisen estämiselle vaaditulle tasolle (+12 °C). Loma-tila
voidaan ottaa käyttöön / poistaa käytöstä painamalla Loma-painiketta
3 sekunnin ajan.
Kun toiminto on käytössä, sen merkkivalo näkyy näytössä ja
jääkaappiosaston lämpötila asetetaan normaalia korkeammaksi
(näytössä näkyy lämpötilan uusi asetus, +12 °C). Lämpötila-asetuksen
muuttaminen kytkee toiminnon automaattisesti pois käytöstä.
Huomaa: Toiminnon pois kytkeminen sammuttaa jääkaapin tuulettimen.
HÄLYTYKSET-TAULUKKO
HÄLYTYKSEN
TYYPPI
Varoitusmerkki
Syy
Ratkaisu
Ovi auki -hälytys
Äänimerkki käynnistyy. Hälytyksen merkkivalo
vilkkuu ja avoimesta ovesta
ilmoittava merkkivalo
on näkyvissä siihen asti kunnes ovi suljetaan (vaikka
muut hälytykset on nollattu)
Ovi on ollut avoinna yli 2 minuuttia.
Sulje ovi tai sammuta hälytysäänimerkki painamalla Pysäytä hälytys -painiketta.
Toimintahäiriö.
F-kirjain vilkkuu näytössä (°C).
Laitteen toimintahäiriö.
Ota yhteys huoltopalveluun.
GB
DK
SV
NO
FI
10/16 - Whirlpool® on Whirlpool-yritysryhmän rekisteröity tavaramerkki /TM - © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2015. Kaikki oikeudet pidätetään - http://www.whirlpool.eu
2
3
4
5
6
Painettu Italiassa
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen
käyttöä.
FI
19515221600
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising