Whirlpool | BSNF 8999 PB | Setup and user guide | Whirlpool BSNF 8999 PB instrukcja

Whirlpool BSNF 8999 PB instrukcja
PL
PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc, należy zarejestrować swoje
urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/register
Przed użyciem tego urządzenia, należy
uważnie przeczytać Zasady
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
OPIS PRODUKTU
URZĄDZENIE
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
6
7
15
17
18
19
1
20
21
22
23
24
25
16
1. Panel sterowania
Komora chłodziarki
2. Oświetlenie LED
3. Wentylator
4. Obszar pokrywy wentylatora i filtra
antybakteryjnego
5. Półki
6. Półka na butelki
7. Pojemnik na sery + pokrywka
8. Tryb Multi-flow – strefa zimnego powietrza
9. Osłona czujnika
10. Komora Active 0° (aby żywność dłużej
zachowała świeżość)
11. Tabliczka znamionowa z handlową nazwą
urządzenia
12. Pojemnik na owoce i warzywa
13. Przegroda szuflady chłodziarki
14. Zestaw do zmiany mocowania drzwi
15. Półki drzwiowe
16. Pojemnik na jajka
17. Półeczka na niewielkie produkty
18. Przegródka do butelek
19. Półka na butelki
20. Uszczelka drzwiowa
Komora zamrażarki
20. Uszczelki drzwi
21. Szuflady zamrażarki
22. Tacka na lód
23. Półki
24. Przegroda szuflady zamrażarki
25. Środkowa szuflada: strefa najzimniejsza,
najlepsza do zamrażania świeżych produktów
1
PANEL STEROWANIA
1
2
3
4
5
6
7
8 9 10
21
22 23
Menu
11
12
13 14 15
16 17 18 19
20
1. Przycisk/kontrolka TEMPERATURY CHŁODZIARKI
2. WYŚWIETLACZ TEMPERATURY CHŁODZIARKI (°C)
3. Kontrolka TRYBU WAKACJE
4. WYŚWIETLACZ TEKSTOWY
5. Kontrolka KONTROLI ZAMRAŻANIA
6. WYŚWIETLACZ TEMPERATURY ZAMRAŻARKI (°C)
7. Przycisk TEMPERATURY ZAMRAŻARKI
8. Kontrolka alarmu ANTYBAKTERYJNEGO FILTRA
POWIETRZA
9. Kontrolka ALARMU AWARII ZASILANIA
10. Kontrolka ALARMU NIEPRAWIDŁOWEGO
DZIAŁANIA
11. Przycisk/kontrolka WŁ./TRYBU CZUWANIA
12. Przycisk/kontrolka SZYBKIE CHŁODZENIE
13. Przycisk/kontrolka TRYBU ACTIVE 0
14. Kontrolka TARYFA NOCNA
15. Przycisk MENU (aby uzyskać dostęp do funkcji
dodatkowych takich jak: Język, Tryb Party, Tryb
wakacje, Inteligentny wyświetlacz, Kontrola
zamrażania, Taryfa nocna)
16. Kontrolka 6TH SENSE FRESH CONTROL
17. Kontrolka STANU POŁĄCZENIA
18. Przycisk OK
19. Kontrolka TRYB PARTY
20. Przycisk/kontrolka BLOKADY PRZYCISKÓW
21. Przycisk/kontrolka SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA
22. Przycisk/kontrolka WYŁĄCZENIA ALARMU
23. Kontrolka ALARMU OTWARTYCH DRZWI
W tym panelu sterowania zastosowano innowacyjną technologię, która pomaga w skonfigurowaniu ustawień chłodziarki. Gdy opcja lub
funkcja jest uruchomiona, kontrolka świeci się w całości; gdy opcja jest dostępna ale nie wybrana, kontrolka jest podświetlona częściowo.
UWAGA: podczas ustawiania temperatury lub obsługi panelu sterowania, wszystkie przyciski są włączone. W celu zaoszczędzenia energii,
gdy panel sterowania nie jest używany, pokazuje on wyłącznie najistotniejsze informacje (ustawioną temperaturę, uruchomione opcje).
Za każdym razem, gdy konieczne jest użycie panelu sterowania i przejrzenie wszystkich funkcji, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk, aby
uaktywnić panel.
2
PL
AKCESORIA
POJEMNIK NA JAJKA
POJEMNIK NA SERY
PÓŁKA NA BUTELKI
PRZEGRÓDKA DO BUTELEK
PRZEGRODA SZUFLADY ZAMRAŻARKI
PRZEGRODA SZUFLADY CHŁODZIARKI
TACKA NA LÓD
PIERWSZE UŻYCIE
URUCHOMIENIE URZĄDZENIA
Po podłączeniu urządzenia do sieci, aby je włączyć, należy nacisnąć
przycisk Wł./Tryb czuwania. Po włączeniu urządzenia po raz
pierwszy, na wyświetlaczu pojawia się komunikat z prośbą o
wykonanie podstawowej konfiguracji (Ustawienie języka):
komunikat jest wyświetlany cyklicznie, w rożnych językach; Listę
języków można przewijać za pomocą przycisku Menu, a wybrany
język należy zatwierdzić przyciskiem OK.
WARUNKI KONIECZNE DLA UZYSKANIA
POŁĄCZENIA
Jeśli chłodziarka podłączona jest do Internetu, można ją
monitorować w dowolnym momencie, pod warunkiem włączenia
trybu Zdalnego Sterowania umożliwiającego obsługę urządzenia.
Patrz funkcja zdalnego sterowania. Aby używać tej funkcji
niezbędny jest:
– smartfon z systemem operacyjnym Android 4.3 (lub wyższym) z
ekranem o rozdzielczości 1280x720 (lub wyższej) lub tablet albo
smartfon z systemem operacyjnym iOS 8 (lub wyższym);
– router bezprzewodowy 2.4Ghz WiFi b/g/n podłączony do
Internetu (za pomocą urządzenia mobilnego należy sprawdzić
czy moc sygnału domowej sieci bezprzewodowej w pobliżu
urządzenia jest wystarczająco dobra).
Po ustawieniu języka panel sterowania uruchomi się w domyślniej
konfiguracji. Zostaną wyświetlone domyślne wartości ustawień dla
chłodziarki (5 °C) oraz dla komory zamrażarki (-18°C).
Po włączeniu urządzenia należy odczekać co najmniej 4–6 godzin
przed włożeniem żywności do chłodziarki i komory zamrażarki.
Zostają podświetlone domyślne (fabryczne) wartości ustawień
komory chłodziarki.
Aby korzystać z aplikacji konieczne jest:
– Sprawdzenie czy w pomieszczeniu, w którym zainstalowane jest
inteligentne urządzenie obecny jest sygnał domowej sieci
bezprzewodowej.
– Posiadanie urządzenia z systemem operacyjnym iOS (iPad/
iPhone) lub Android (smartfon)
– Pobranie na smartfona lub tablet darmowej aplikacji „Live”,
dostępnej na App store lub Google play i zainstalowanie jej na
tym urządzeniu.
– Akceptacja usługi (warunki prawne), aby móc korzystać z funkcji
oferowanych przez aplikację.
– Rejestracja chłodziarki i podłączenie jej do domowej sieci
bezprzewodowej.
Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji połączenia można
znaleźć w Instrukcji obsługi aplikacji lub Instrukcji obsługi i
konserwacji urządzenia.
3
CODZIENNA EKSPLOATACJAWięcej szczegółów na temat funkcji można znaleźć w Instrukcji obsługi i
FUNKCJE
WŁ./TRYB CZUWANIA
Aby ustawić tryb czuwania urządzenia, należy nacisnąć i
przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Wł./Trybu czuwania.
Wszystkie wskaźniki zostają wyłączone z wyjątkiem przycisku
Wł./Tryb czuwania.
Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć ten przycisk ponownie.
USTAWIENIE TEMPERATURY
TEMPERATURA CHŁODZIARKI
Aby ustawić temperaturę chłodziarki, nacisnąć przycisk
. Temperaturę chłodziarki można regulować
Chłodziarka °C
w zakresie od +2°C do + 8°C. O ustawieniu informują
Wyświetlacz Temperatury Chłodziarki (°C).
TEMPERATURA ZAMRAŻARKI
Aby ustawić temperaturę zamrażarki, nacisnąć przycisk Zamrażarka
. Temperaturę Zamrażarki można regulować w zakresie
°C
od -16°C do -24°C. O ustawieniu informują Wyświetlacz
Temperatury Zamrażarki (°C).
TRYB WAKACJE
Tę funkcję można włączyć, aby zmniejszyć zużycie energii przez
urządzenie przez dłuższy czas. Aby uruchomić tryb Wakacje,
należy wybrać funkcję z menu, ustawić >WŁ< i nacisnąć przycisk
OK, aby zatwierdzić wybór. Aby wyłączyć tę funkcję, powtórzyć
tę samą procedurę ustawiając >WYŁ<. Gdy ta funkcja jest
włączona, świeci się odpowiedni symbol, a na wyświetlaczu
chłodziarki pojawia się znak “–“. Zmiana temperatury powoduje
automatyczne wyłączenie tej funkcji.
Komora zamrażarki pracuje prawidłowo.
konserwacji urządzenia / na ostatniej stronie podano informacje w jaki
sposób można otrzymać Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia
INTELIGENTNY WYŚWIETLACZ
Ta opcjonalna funkcja pozwala oszczędzać energię. Aby
uruchomić funkcję Inteligentny Wyświetlacz, należy wybrać
funkcję z menu, ustawić >WŁ< i nacisnąć przycisk OK, aby
zatwierdzić wybór.
Po jej uruchomieniu świeci się wyłącznie logo 6th sense fresh
control, inne przyciski i wyświetlacze są wyłączone w celu
ograniczenia zużycia energii.
Aby wyłączyć tę funkcję, powtórzyć tę samą procedurę
ustawiając >WYŁ<. Należy pamiętać, że ta funkcja nie powoduje
odłączenia urządzenia od zasilania, a jedynie zmniejszenie
poboru mocy przez wyświetlacz zewnętrzny
Za każdym razem, gdy konieczne jest użycie panelu sterowania i
przejrzenie wszystkich funkcji, wystarczy nacisnąć dowolny
przycisk, aby uaktywnić panel.
KORZYSTANIE Z MENU
Po dotknięciu przycisku Menu uzyskuje się dostęp do
dodatkowych funkcji i ustawień:
1. Język
2. Tryb Party
3. Wakacje
4. Inteligentny wyświetlacz
5. Kontrola zamrażania
6. Taryfa nocna
7. Live
8. Wyjście
Po dotknięciu przycisku Menu, na wyświetlaczu pojawią się
opcje menu: można je przewijać za pomocą przycisku Menu
, wybierając i zatwierdzając przyciskiem OK
1. LANGUAGE
BLOKADA PRZYCISKÓW
Aby zablokować/odblokować przyciski na panelu sterowania,
należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Blokady
przycisków: przez krótki czas będzie wyświetlany wskaźnik
Blokady przycisków i włączy się sygnał dźwiękowy.
OK
button
MENU
button
3. Vacation
scroll menu
functions
Off
>On<
confirm your
choice
Aby wyjść z menu należy wybrać Wyjście i potwierdzić
przyciskiem OK lub po prostu poczekać (po upływie 10 sekund
panel sterowania automatycznie powróci do wyświetlania
domyślnych informacji).
4
PL
KONTROLI ZAMRAŻANIA
Kontrola zamrażania to zaawansowana technologia, która
pozwala na zredukowanie do minimum wahań temperatury w
komorze zamrażarki, dzięki innowacyjnemu systemowi obiegu
powietrza, całkowicie niezależnemu od obiegu chłodziarki.
Zredukowanie oparzelin mrozowych do 60%; żywność
zachowuje jakość i kolor świeżych produktów.
Aby uruchomić funkcję Kontroli zamrażania, należy wybrać
funkcję z menu, ustawić >WŁ< i nacisnąć przycisk OK, aby
zatwierdzić wybór. Aby wyłączyć tę funkcję, powtórzyć tę samą
procedurę ustawiając >WYŁ<. Ta funkcja działa prawidłowo w
określonym zakresie temperatur: od -22°C do -24°C. Podczas
działania funkcji Szybkiego zamrażania, funkcja "Kontroli
zamrażania" jest niedostępna, do czasu wyłączenia funkcji
Szybkiego zamrażania.
Funkcja 6TH SENSE FRESH CONTROL
Ta funkcja automatycznie zapewnia najlepsze warunki do
przechowywania żywności. W przypadku jakichkolwiek
odchyleń funkcja 6th Sense Fresh Control natychmiast
przywraca idealne warunki. Rezultat jest znakomity: produkty
umieszczone w dowolnym miejscu we wnętrzu chłodziarki
zachowują świeżość do 4 razy dłuższej.
SZYBKIE CHŁODZENIE
Za pomocą funkcji Fast Cool (Szybkie chłodzenie) można
zwiększyć wydajność chłodzenia komory chłodziarki. Użycie tej
funkcji jest zalecane, gdy do komory zamrażarki zostanie
włożona bardzo duża ilość żywności. Naciśnij przycisk Szybkiego
chłodzenia (Fast Cool) w celu włączenia funkcji Szybkiego
chłodzenia (Fast Cool). Włączenie funkcji jest sygnalizowane
włączeniem kontrolki Szybkiego chłodzenia. Funkcja zostaje
automatycznie wyłączona po 6 godzinach lub można ją
wyłączyć ręcznie, ponownie naciskając przycisk Szybkiego
chłodzenia.
TRYB PARTY
Funkcja Trybu Party pozwala na szybkie zamrażanie butelek z
napojami. Należy włożyć butelkę do komory zamrażarki, a
następnie wybrać w menu funkcję TRYB PARTY, uruchomić ją
ustawiając >WŁ< i nacisnąć przycisk OK zatwierdzający wybór.
Po uruchomieniu funkcji TRYB PARTY czas pozostający do
schłodzenia napoju pojawi się na wyświetlaczu. Po upływie tego
czasu chłodziarka wyemituje sygnał dźwiękowy informujący, że
napój jest gotowy - należy wyjąć butelkę z zamrażarki. Po
upływie tego czasu Tryb Party wyłącza się. Aby wyłączyć tę
funkcję wcześniej, należy powtórzyć tę samą procedurę,
wybierając w menu Tryb Party i ustawiając >WYŁ<. Zawsze
należy pamiętać o wyjęciu butelki z zamrażarki.
TARYFA NOCNA
Funkcja Taryfa Nocna pozwala na koncentrację zużycia energii
urządzenia poza godzinami szczytu (zwykle oznacza to godziny
nocne), kiedy energia dostępna jest w dużej ilości i jest tańsza
niż w trakcie dnia. Dotyczy to wyłącznie krajów, które różnicują
taryfy w oparciu o dzienny rozkład zapotrzebowania na energię
- należy sprawdzić plan taryfowy w lokalnym zakładzie
energetycznym.
Aby aktywować tę funkcję należy wejść do Menu, przewinąć
, a następnie potwierdzić
funkcje za pomocą przycisku Menu
i ustawiając
funkcję TARYFA NOCNA używając przycisku OK
>WŁ<. Aby wyłączyć tę funkcję, powtórzyć tę samą procedurę
ustawiając >WYŁ<.
Po włączeniu tej funkcji urządzenie automatycznie rozpoczyna
dostosowywanie poboru energii do czasu, tj. w nocy pobiera
więcej energii niż w ciągu dnia.
UWAGA: gdy włączona jest aplikacja Live i urządzenie jest
podłączone do Internetu, w aplikacji dostępna jest bardziej
zaawansowana wersja funkcji Taryfa Nocna: jest to tzw.
Inteligentne rozmrażanie, dzięki któremu w oparciu o plan
taryfowy użytkownika ustawiana jest najlepsza taryfa energii (w
tym przypadku opcja Taryfa Nocna w Menu chłodziarki jest
wyłączona).
SZYBKIE ZAMRAŻANIE
Zaleca się korzystanie z tej funkcji w przypadku wkładania
dużych ilości żywności do komory zamrażarki. Aby włączyć
funkcję Szybkiego zamrażania, na 24 godziny przed
zamrożeniem świeżej żywności należy nacisnąć przycisk
Zamrażarki (Freezer). Włączenie funkcji jest sygnalizowane
włączeniem kontrolki Szybkiego zamrażania. Po 24 godzinach
umieścić żywność przeznaczoną do zamrożenia w środkowej
części komory zamrażarki. Funkcja zostaje automatycznie
wyłączona po 48 godzinach lub można ją wyłączyć ręcznie,
ponownie naciskając przycisk Szybkiego chłodzenia.
5
KOMORA ACTIVE 0
Komora Active 0 służy do utrzymywania niskiej temperatury
i prawidłowego poziomu wilgoci, w celu zachowania świeżości
żywności (na przykład mięsa, ryb, wędlin) przez dłuższy czas.
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE KOMORY
Aby włączyć/wyłączyć komorę Active 0, należy nacisnąć
odpowiadający jej przycisk na panelu sterowania.
WENTYLATOR + ANTYBAKTERYJNY FILTR POWIETRZA
Wentylator zapewnia korzystniejszy rozkład temperatur w
komorze chłodziarki, a w konsekwencji, lepsze warunki
przechowywania artykułów spożywczych.
Jeśli urządzenie posiada wentylator, można go wyposażyć w filtr
antybakteryjny.
Należy go wyjąć z pudełka znajdującego się
w szufladzie na owoce i warzywa i umieścić
w
pokrywie wentylatora.
Sposób wymiany opisano w instrukcji
dołączonej w opakowaniu filtra.
Symbol filtra powietrza świeci się informując, że utracił on już
swoje właściwości i należy go wymienić. Filtr należy wymieniać
co 6 miesięcy. Interfejs użytkownika pokazuje informację
wizualnie, bez alarmu dźwiękowego. Na wyświetlaczu
tekstowym pojawia się komunikat „Wymienić filtr powietrza”. Po
wymianie filtra należy nacisnąć przycisk Wyłączenia Alarmu, aby
zresetować komunikat na wyświetlaczu tekstowym/kontrolkę
antybakteryjnego filtra powietrza.
SZYBKIE SPRAWDZENIE STANU POŁĄCZENIA
NA URZĄDZENIU
Kontrolka Stanu
Połączenia
miga szybko
miga wolno
świeci się w sposób ciągły
6
Opis stanu połączenia
Urządzenie wyszukuje
połączenie z routerem
Urządzenie jest połączone z
routerem, ale nie może
połączyć się z serwerem (na
przykład nie działa ADSL)
Urządzenie jest połączone z
serwerem i serwer rozpoznał
urządzenie
ZDALNE STEROWANIE
Jeśli chłodziarka podłączona jest do Internetu, można
ją monitorować i obsługiwać zdalnie wykorzystując
urządzenia mobilne (smartfon lub tablet).
Aby włączyć Zdalne Sterowanie należy:
•Upewnić się, że router jest włączony
•Wybrać z MENU :“7. LIVE” i potwierdzić, klikając na przycisk
•Wybrać “1. Konfiguracja” i potwierdzić, klikając na przycisk
•Nacisnąć przycisk WPS na routerze
•Upewnić się, że kontrolka Statusu Połączenia świeci się w
sposób ciągły
•Po wykonaniu tych czynności chłodziarka przechodzi w tryb
Zdalnego Sterowania i może być obsługiwana za pomocą
aplikacji.
Przy pomocy aplikacji Whirlpool do zdalnego sterowania
urządzeniem, można wykonać następujące czynności:
- sprawdzić chłodziarkę i włączyć wymagane opcje, również w
czasie pobytu poza domem
- zarządzać zapasami żywności i listą zakupów, otrzymując
powiadomienia o przeterminowanej żywności
- uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak na przykład
inteligentny tryb party
- optymalizować zużycie energii wykorzystując najlepszą taryfę
energetyczną
- uzyskać dostęp do dodatkowych informacji o jak najlepszym
użytkowaniu chłodziarki i porad dotyczących najlepszych
sposobów przechowywania
- otrzymywać informację o statusie chłodziarki w przypadku
alarmów. Podczas używania inteligentnego sterowania
urządzeniem wszystkie przyciski na interfejsie użytkownika są
aktywne.
Więcej informacji dotyczących sposobu rozmieszczania
żywności w urządzeniu, znajduje się w Instrukcji obsługi i
konserwacji urządzenia.
OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI
W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano diody
LED, które zapewniają lepszą widoczność przy jednoczesnym niskim
zużyciu energii.
Jeśli oświetlenie LED nie działa, w celu jego wymiany należy
skontaktować się z serwisem.
Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki jest włączane po
otwarciu drzwi chłodziarki. Jeśli drzwi pozostają otwarte przez
ponad 10 minut, oświetlenie jest automatycznie wyłączane.
PL
TABELA ALARMÓW
TYP ALARMU
Alarm
otwartych drzwi
Alarm temperatury
Alarm
antybakteryjnego
filtra powietrza
Alarm przedłużonej
awarii zasilania
Usterka
Sygnał
Przyczyna
Rozwiązanie
Zostaje włączony sygnał dźwiękowy Drzwi chłodziarki lub zamrażarki są
i miga kontrolka Alarmu
.
otwarte przez ponad 2 minuty.
Zamknąć drzwi lub nacisnąć przycisk
Wyłączenia Alarmu,
aby wyłączyć
sygnał dźwiękowy.
;
Wyświetlacz temperatury
Temperatura w komorze jest
Nacisnąć przycisk Wyłączenia Alarmu
sygnał dźwiękowy wyłączy się,
zamrażarki miga (°C) i kontrolka
nieprawidłowa
wyświetlacz temperatury (°C) zacznie
Alarmu jest włączona.
pozostanie
migać, a kontrolka Alarmu
włączona do chwili osiągnięcia
temperatury < -10°C.
Kontrolka Alarmu filtra
Antybakteryjny filtr powietrza
Wymienić Antybakteryjny filtr powietrza i
antybakteryjnego jest włączona
stracił ważność.
nacisnąć przycisk Alarmu, aby go
wyzerować.
;
Ikona Alarmu awarii zasilania świeci Długa przerwa w dopływie prądu, Nacisnąć przycisk Wyłączenia Alarmu
i
sygnał dźwiękowy się wyłączy,
mogąca spowodować wzrost
się, miga kontrolka Alarmu
wyświetlacz temperatury (°C),
temperatury wewnętrznej do 0°C. wyświetlacz temperatury (°C) zacznie
pozostanie
pokazując maksymalną
migać, a kontrolka Alarmu
włączona do chwili osiągnięcia
temperaturę, która wystąpiła
temperatury < -10°C.
podczas awarii zasilania.
Na wyświetlaczu miga litera "F” (°C). Usterka urządzenia.
Skontaktować się z serwisem.
7
PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
I NAPOJÓW
Legenda
STREFA UMIARKOWANEJ
TEMPERATURY Zalecana do
przechowywania owoców tropikalnych,
puszek, napojów, jajek, sosów, marynat,
masła, dżemu
STREFA NISKIEJ TEMPERATURY Zalecana
do przechowywania serów, mleka,
wyrobów mleczarskich, produktów
delikatesowych, jogurtów
STREFA NAJZIMNIEJSZA Zalecana do
przechowywania ryb, mięsa i wędlin. Gdy
funkcja Active 0° jest wyłączona, szuflada ta
może być używana do przechowywania
innych rodzajów żywności, jak również
zimowych owoców i deserów.
SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE
SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA
(STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY)
Zalecana do zamrażania świeżej /
gotowanej żywności.
SZUFLADY ZAMRAŻARKI
Uwaga: Odcienie szarości kolejnych pozycji
legendy nie odpowiadają kolorom szuflad
KOMORA CHŁODZIARKI
Używać pojemników wielokrotnego użytku
- plastikowych, metalowych, aluminiowych i
szklanych lub folii samoprzylegającej.
Żywność i napoje, które mogą wydzielać lub
przyjmować zapachy należy zawsze
przechowywać w zamkniętych pojemnikach
lub pod przykryciem.
Gdy w chłodziarce przechowywana jest
niewielka ilość żywności, zaleca się
korzystanie z półek nad pojemnikiem na
owoce i warzywa, ponieważ jest to
najzimniejszy obszar w komorze.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
ORAZ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Procedury konserwacji i czyszczenia
oraz rozwiązywanie problemów można
znaleźć
w Instrukcji obsługi i konserwacji
urządzenia.
Produkty żywnościowe wydzielające duże
ilości gazu etylenowego i produkty
wrażliwe na ten gaz, takie jak owoce,
warzywa, w tym sałaty, należy zawsze
umieszczać lub opakowywać osobno, aby
zapobiec skracaniu ich terminu
przydatności do spożycia; na przykład nie
przechowywać pomidorów razem z
owocami kiwi lub kapustą.
Aby zapobiec przewracaniu się butelek,
można umieścić je w specjalnym uchwycie
(występuje w wybranych modelach).
Aby zapewnić dostateczną cyrkulację
powietrza, nie należy przechowywać
> do pobrania ze strony internetowej
Whirlpool
http://docs.whirlpool.eu
Instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia
jest dostępna:
> w serwisie technicznym; pod numerem
telefonu zamieszczonym w karcie
gwarancyjnej.
artykułów spożywczych zbyt blisko siebie.
KOMORA ZAMRAŻARKI
Komora zamrażarki jest doskonałym
miejscem do przechowywania mrożonej
żywności, przygotowywania kostek lodu i
zamrażania świeżej żywności.
Maksymalny ciężar żywności, jaką można
zamrozić w ciągu doby, jest przedstawiony
na tabliczce znamionowej (… kg/24 godz.).
Jeśli w zamrażarce ma być przechowywana
niewielka ilość produktów zaleca się
umieszczenie ich w najzimniejszym miejscu
komory zamrażarki, tzn. w jej środkowej
części.
KONTAKT Z SERWISEM TECHNICZNYM
Kontaktując się z serwisem technicznym, należy
podać oba numery znajdujące się na naklejce
serwisowej. http://www.
whirlpool.com
Informacje techniczne podano
na tabliczce znamionowej
wewnątrz urządzenia.
Whirlpool jest zastrzeżonym znakiem towarowym Whirlpool USA
001
8
n
PL
400010794086
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising