Whirlpool | BSNF 8152 W | Setup and user guide | Whirlpool BSNF 8152 W Brukerhåndboken

Whirlpool BSNF 8152 W Brukerhåndboken
NO
DAGLIG REFERANSE
VEILEDNING
Mange takk for at du har kjøpt et Whirlpool-produkt.
For å motta assistanse som er mer fullstendig,
må du registrere apparatet ditt på www.whirlpool.eu/register
Før du bruker apparatet ditt, les nøye
veiledningene Helse og Sikkerhet.
PRODUKTBESKRIVELSE
APPARAT
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
5
6
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Kjøleseksjon
1. Vifte
2. Viftens deksel og område for
antibakterielt filter
3. Elektronisk kontrollpanel / lysenhet
4. Hyller
5. Flaskehylle
6. Osteklokke + Lokk
7. Multi-flow kaldluftområde
8. Sensordeksel
9. Kjøligere seksjon (best for kjøtt og
fisk)
10. Typeplate med kommersielt navn
11. Frukt- og grønnsaksskuff
12. Skillevegg for skuff i kjøleskap
13. Sett for omhengsling av dører
14. Egghylle
15. Dørhyller
16. Halvbalkong for små ting
17. FLASKESKILLER
18. Flaskehylle
19. Dørtetningslist
Fryseseksjon
19. Dørtetningslister
20. Øvre skuff: kaldeste sone best for
frysing av fersk mat
21. Quick ice / Eutektiske
sammensetninger
22. Hyller
23. Skillevegg for skuff i fryser
24. Skuffer i fryseseksjon
KONTROLLPANEL
1. Indikator LED
(for å vise gjeldende
temperatursettpunkt eller Fast
Cooling-funksjonen)
2. On/Stand-By Knapp /
Temperaturknapp
1
2
1
TILBEHØR
EGGSKUFF
OSTEKLOKKE
FLASKEHYLLE
FLASKESKILLER
SKILLEVEGG FOR SKUFF I FRYSER
SKILLEVEGG FOR SKUFF I
KJØLESKAP
SEKSJON QUICK ICE
SKUFFER FOR EUTETISKE
SAMMENSETNINGER/HURTIG IS
(QUICK ICE)
FØRSTE GANGS BRUK
STARTE APPARATET
Etter at apparatet er tilkoblet strømnettet, starter det automatisk.
Vent i minst 4–6 timer før du legger matvarer i kjøleskapet og i
fryseren etter at du har satt i gang apparatet.
2
Når apparatet er koblet til strømnettet, tennes displayet og alle
symbolene vises i ca 1 sekund. Standardinnstillingene
(fabrikkinnstillinger) for kjøleskapets lys.
NO
DAGLIG BRUK
Se Veiledningen for Bruk og Pleie for ytterligere detaljer vedrørende
funksjoner/ se siste side for informasjon om hvordan få tak i Veiledningen
for Bruk og Pleie
FUNKSJONER
FAST COOLING funksjon
Bruken av funksjonen Fast Cooling anbefales for å øke
kapasiteten for nedkjøling/frysing i kjøleskap/fryserseksjonen når du plasserer store mengder matvarer i den.
ON/STANDBY-funksjon
For å sette produktet i Stand-by, trykk på og hold inne
On/Stand By-knappen i 3 sekunder. Alle indikatorene slås
av unntatt On/Standby-indikatoren.
For å aktivere Fast Cooling-funksjonen, trykk syklisk på
Temperaturknappen på kontrollpanelet til alle de 3
LED-lampene blinker og blir stående på.
Trykk igjen for å aktivere apparatet på nytt.
TEMPERATUR-innstilling
!
!
Trykk på Temperaturknappen på kontrollpanelet for å
regulere temperaturen fra det varmeste gjennom det lavere
til det kaldeste nivået.
Når temperaturknappen trykkes inn, endres temperaturen
syklisk.
Første gang apparatet settes i kontakten, er settpunktet på
medium stilling (fabrikkinnstilling).
Følgende tabell viser temperatursettpunktene:
høy temp.
middels høy temp.
Funksjonen deaktiveres automatisk etter 12 timer og går
tilbake til tidligere valgte settpunkt.
Funksjonen kan deaktiveres
manuelt ved å trykke på
!
Temperaturknappen på kontrollpanelet.
KJØLESKAPSLYS
Lyssystemet inne i kjøleseksjonen bruker lysdioder. Dette
gir et bedre lys samt meget lavt energiforbruk.
Hvis diodelyssystemet ikke virker, må du kontakte
serviceavdelingen for å få det skiftet.
Viktig: Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes. Hvis
døren holdes åpen i mer enn 8 minutter, slås lyset
automatisk av.
middels temp.
middels lav temp.
lav temp.
Fast Cooling
Led-lampe på
Diode av
Merk: Viste settpunkter tilsvarer
gjennomsnittstemperaturen i hele kjøleskapet.
6TH SENSE FRESH CONTROL
Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å
bevare maten.
VIFTE + ANTIBAKTERIELT FILTER
Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i
kjøleseksjonen, slik at maten
bevares bedre.
Dersom apparatet har en slik vifte,
kan det utstyres med
antibakterielt filter.
Ta det ut av boksen i
grønnsaksskuffen og sett det inn i
viftens deksel - som på bildet.
Fremgangsmåten for skifte av
filter står på filteresken.
TABELL MED ALARMER
ALARMTYPE
Signal
Årsak
Løsning
Alarm for åpen
dør
Kjøleskapslyset blinker.
Døren har vært åpen i mer enn 3 Lukk døren
minutter.
Alarm for åpen
dør
Lys i kjøleskap OFF.
Døren har vært åpen i mer enn 4 Lukk døren
minutter.
Funksjonsfeil
En av temperaturindikatorene blinker.
Produktfeil.
Ta kontakt med avdelingen for Etter-Salgs
Service
3
SLIK OPPBEVARER DU MAT
OG DRIKKEVARER
Forklaring
TEMPERERT SONE Anbefales for
oppbevaring av tropisk frukt, bokser,
drikker, egg, sauser, sylteagurk, smør,
syltetøy
KJØLESONE Anbefalt for oppbevaring av
ost, melk, hverdagsmat, delikatesser,
yoghurt
KALDESTE SONEAnbefalt for oppbevaring
av kjøttpålegg og desserter
FRUKT- OG GRØNNSAKSSKUFFEN
SKUFF I FRYSERSEKSJON
(MAKS. KJØLESONE) Anbefalt for å fryse
fersk/tilberedt mat.
VANLIGE SKUFFER I FRYSER
Merk: Den Grå tonen på tegnforklaringen
samsvarer ikke med fargen på skuffene
KJØLESKAPS-SEKSJON
Bruk beholdere av plast, metall, aluminium
og glass som kan resirkuleres, og pakk inn
maten i plastfolie.
Bruk alltid lukkede beholdere til væske og
matvarer med sterk lukt eller smak eller som
lett trekker til seg lukt eller smak.
Hvis du kun oppbevarer noen få matvarer i
kjøleskapet, anbefaler vi at du bruker
hyllene like over frukt- og grønnsaksskuffen,
siden dette er det kaldeste området i
seksjonen.
FRYSESEKSJON
Matvarer som frigjør store mengder
etylengass og de som er følsomme for
denne type gasser, som frukt, grønnsaker
og salat, må alltid oppbevares adskilt eller
pakkes inn slik at oppbevaringstiden ikke
reduseres; for eksempel må aldri tomater
plasseres sammen med kiwi eller kål.
Bruk en flaskeholder (gjelder kun enkelte
modeller) for å unngå at flasker velter.
Fryseren er det ideelle stedet å oppbevare
frossen mat, for å lage isbiter og for å fryse
fersk mat i fryserseksjonen.
Maksimalt antall kilogram med fersk mat
som kan fryses i løpet av 24 timer er angitt
på servicemerket (...kg/24 h).
Dersom du har lite mat som skal oppbevares
i fryseren, anbefaler vi at du bruker området
midt i fryseren.
Ikke sett matvarene så tett sammen at
luften ikke kan sirkulere ordentlig.
Vedlikehold og Rengjøring
og Problemløsning
For vedlikehold og rengjøring
og for Problemløsning se
Veiledningen for Bruk og Pleie.
Kontakte kundeservice
Oppgi begge numrene som står oppgitt på serviceklistremerket, når
du tar kontakt med kundeservice. http://www.whirlpool.eu
De tekniske opplysningene finner du på typeplaten
inne i apparatet.
Veiledningen for Bruk og Pleie kan du få
hos:
> Serviceavdelingen; telefonnummer se i
garantiheftet.
> nedlasting fra nettstedet til Whirlpool
http://docs.whirlpool.eu
Whirlpool® er et registrert varemerke for Whirlpool i USA.
001
4
n
NO
400010811395
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising