Whirlpool | BSNF 8152 W | Use and care guide | Whirlpool BSNF 8152 W Használati útmutató

Whirlpool BSNF 8152 W Használati útmutató
Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési,
valamint üzembe helyezési útmutató
www.whirlpool.eu/register
magyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. oldal
2
HU
MAGYAR
EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI,
HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI, valamint
ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ
Köszönjük, hogy a Whirlpool termékét választotta!
Ahhoz, hogy teljesebb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja
készülékét: www.whirlpool.eu/register
Tárgymutató
Egészségvédelmi és biztonsági útmutató
BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Használati és kezelési útmutató
A TERMÉK BEMUTATÁSA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KÉSZÜLÉK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VEZÉRLŐPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
MŰSZAKI ADATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
AJTÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A HŰTŐSZEKRÉNY VILÁGÍTÁSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
POLCOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
VENTILÁTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
JEGESEDÉSMENTES HŰTŐTÉR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
TARTOZÉKOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ELSŐ HASZNÁLAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
MINDENNAPI HASZNÁLAT / FUNKCIÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ÉLELMISZER-TÁROLÁSI TANÁCSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
AJÁNLÁSOK ARRA AZ ESETRE, HA NEM HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS VEVŐSZOLGÁLAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
MŰKÖDÉSI ZAJOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
VEVŐSZOLGÁLAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Üzembe helyezési útmutató. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3
Egészségvédelmi és biztonsági útmutató
BIZTONSÁGI
AJÁNLÁSOK
FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS.
A kézikönyv és a készülék
fontos biztonsági figyelmeztetéseket tartalmaz – ezeket
olvassa el és minden alkalommal tartsa be.
Ez a szimbólum biztonsági
figyelmeztetést jelöl.
Olyan lehetséges veszélyekre
figyelmeztet, amelyek testi
sérülést vagy halált okozhatnak.
A biztonsági üzenetek előtt a
biztonsági figyelmeztetés
szimbólum és a VESZÉLY vagy
VIGYÁZAT szó látható. E szavak jelentése:
Olyan veszélyes helyzetet jelez,
amely súlyos sérülést okoz, ha
nem kerülik el.
Olyan veszélyes helyzetet jelez,
amely súlyos sérülést okozhat,
ha nem kerülik el.
Minden biztonsági figyelmeztetésben ismertetjük a szóban
forgó lehetséges kockázatot,
és jelezzük, hogyan csökkent4
hető a készülék helytelen
használatából eredő sérülés,
kár vagy áramütés veszélye.
Szigorúan tartsa be a következő utasításokat.
Az utasítások be nem tartása
veszélyes helyzeteket teremthet.
Az útmutató be nem tartásából
eredő károkért a gyártó nem
vállal felelősséget.
A fenti utasítások és óvintézkedések figyelmen kívül hagyása
esetén a gyártó nem vállal
felelősséget a személyeknek
vagy állatoknak okozott sérülésekért, illetve az anyagi károkért.
Tartsa kéznél az útmutatót a
későbbi felhasználás érdekében.
Ne tároljon robbanásveszélyes
anyagokat (pl. aeroszolos
flakont) a készülékben vagy
annak közelében. Ne tegyen
benzint vagy egyéb gyúlékony
anyagot a készülékbe vagy
annak közelébe, illetve ne
használjon hasonlókat a készülékben vagy annak közelében.
A készülék leselejtezésekor
tegye azt használhatatlanná:
vágja le a tápkábelt, távolítsa el
az ajtókat és kihúzható elemeket (ha vannak), így elkerülhető, hogy a gyermekek könnyedén bemásszanak és a
készülékbe szoruljanak.
Ez a készülék nem tartalmaz
CFC-ket. A hűtőkör R600a (HC)
hűtőközeget tartalmaz.
Izobutánt (R600a) alkalmazó
készülékek: Az izobután olyan
földgáz, amely nem károsítja a
környezetet, viszont gyúlékony. Ezért győződjön meg
arról, hogy nem sérültek-e a
hűtőkör csövei. Legyen fokozottan körültekintő, amennyiben a hűtőrendszer csövei
sérültek.
A C-pentán egy gyúlékony gáz,
amelyet habosítóanyagként
használnak a szigetelőhabhoz.
Tilos a készülék hűtőkörének
csöveit megrongálni.
A leolvasztás felgyorsítása
érdekében kizárólag a gyártó
ajánlásait kövesse, és ne alkalmazzon egyéb mechanikus,
elektromos vagy vegyi módszereket.
Ne tegyen a készülékbe a
gyártó által ajánlottaktól eltérő
típusú elektromos berendezéseket, illetve ne használjon
ilyeneket.
HU
A vízvezetékre nem közvetlenül csatlakoztatott jégkockakészítőt és/vagy vízadagolót
kizárólag ivóvízzel szabad
feltölteni.
Hagyja szabadon a készülék
házán és a beépített részeken
lévő nyílásokat.
Az automata jégkockakészítőt
és/vagy vízadagolót
kizárólag olyan ivóvízhálózatra
szabad csatlakoztatni, amelynek nyomása a 0,17 és 0,81
MPa (1,7 és 8,1 bar) közötti
tartományba esik.
A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon egy kis helyet a
készülék két oldalánál, illetve a
készülék felett.
A készülék hátulja és a fal
közötti távolság
legalább 50 mm legyen.
Ha ennél kisebb a távolság, a
készülék energiafogyasztása
megnő.
Ne használja a készüléket a sza- szállítás során. Problémák
badban.
esetén vegye fel a kapcsolatot
a kereskedővel vagy a legközeA készülék háztartási használebbi vevőszolgálattal.
latra, illetve hasonló
felhasználási célra készült,
Az üzembe helyezés során
úgymint:
ügyeljen arra, hogy a készülék
– üzletekben, irodákban lévő
ne károsítsa a tápkábelt.
és egyéb munkahelyi konyhák
számára;
A készülék mozgatását és
– vidéki házak, ill. hotelek,
üzembe helyezését két vagy
motelek és egyéb
több személy végezze.
lakókörnyezetek lakói számára;
– panzió jellegű szálláshelyek
A készülék üzembe helyezése
számára;
során ügyeljen arra, hogy mind
– vendéglátóipari és más
a négy láb stabilan álljon a
hasonló, nem kereskedelmi
padlón, és szükség esetén
környezetek számára.
állítsa be azokat. Vízmérték
segítségével ellenőrizze, hogy
A készülékben lévő izzót kifeje- a készülék tökéletesen vízszinzetten háztartási gépekhez
tesen áll-e.
tervezték, ezért helyiségek
megvilágítására nem alkalmas A készülék bekapcsolása előtt
(244/2009/EK rendelet).
várjon legalább két órát, hogy
a hűtőrendszer maximális
ÜZEMBE HELYEZÉS
hatásfokkal működjön.
A készüléket csak a megfelelő
üzembe helyezést követően
kapcsolja be.
A készülék beszerelését és
javítását képzett szakembernek
kell végeznie a gyártó utasításaival és a helyi biztonsági
A TERMÉK RENDELTETÉSSZERŰ előírásokkal összhangban. Csak
akkor javítsa meg vagy cserélje
HASZNÁLATA
ki a készülék egyes alkatrészeit,
ha az adott művelet szerepel a
A készüléket kizárólag háztarfelhasználói kézikönyvben.
tási használatra tervezték. A
készülék nem háztartási célú
A csomagolás eltávolítása és az
felhasználása tilos.
üzembe helyezési műveletek
A gyártó nem vállal felelőssésorán viseljen védőkesztyűt.
get a helytelen használatból
vagy a vezérlőelemek hibás
Mielőtt bármilyen szerelési műbeállításából eredő károkért.
veletet végezne, a készüléket le
A készüléket nem szabad külső kell választani az elektromos
hálózatról.
időzítő vagy távvezérlő rendA kicsomagolás után ellenőrizszerrel működtetni.
ze, hogy a készülék sérült-e a
Ügyeljen arra, hogy a készülék
közelében ne legyen hőforrás.
ELEKTROMOS ÁRAMMAL
KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK
Ellenőrizze, hogy a készülék
adattábláján feltüntetett feszültségérték megegyezik-e a
lakóhelyén rendelkezésre álló
feszültséggel.
A tápfeszültség-tartományok a
készülék adattábláján vannak
feltüntetve.
A készüléket az előírásoknak
megfelelően földelni kell.
Az érvényben lévő biztonsági
előírásoknak megfelelően a
beszereléshez egy többpólusú,
legalább 3 mm-es érintkezőtávolságú kapcsoló szükséges.
5
A sérült tápkábelt azzal egyenértékű kábelre kell cserélni. A
tápkábel cseréjét képzett
szakembernek kell elvégeznie
a gyártó utasításainak és az
érvényben lévő biztonsági
előírásoknak megfelelően.
Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos vevőszolgálattal.
A készüléket az alábbi hőmérsékleti tartományok közül
abban a klímaosztályban kell
üzemeltetni, amelynek jelzése
a készülék adattábláján fel van
tüntetve.
Előfordulhat, hogy a készülék
nem működik megfelelően, ha
hosszabb időn át az előírt
tartományon kívüli hőmérsékBeszerelés után az elektromos leten üzemelteti.
alkatrészeknek hozzáférhetetKlímaosztály Körny.hőm. (°C)
lennek kell lenniük a felhaszná- SN 10–32
ló számára.
N 16–32
A tápkábelnek elég hosszúnak ST 16–38
kell lennie ahhoz, hogy a házba T 16–43
beszerelt készüléket csatlakoztatni lehessen a hálózati aljzat- ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS NAGY-BRITANNIA ÉS
hoz.
ÍRORSZÁG ESETÉN
Ne használjon hosszabbítókábelt.
Biztosítékcsere.
Ha a készülék tápkábele BS
Ne feszítse meg a tápkábelt.
Ha a készülék csatlakozódugó- 1363A típusú 13 A-es biztosítékos csatlakozódugóval rendelval szerelt, ne használjon
kezik, az ebben lévő biztosíték
többdugaszos elosztót.
cseréjekor használjon A.S.T.A.
Ha a készülék csatlakozódugó- által jóváhagyott, BS 1362
val szerelt, de az nem megfele- típusú biztosítékot, és a következők szerint járjon el:
lő a hálózati aljzathoz, kérje
képzett szakember segítségét.
Ne érjen a készülékhez nedves
testrésszel, és ne használja a
készüléket, ha mezítláb van.
Ne használja a készüléket
akkor, ha a hálózati tápkábel
vagy a villásdugó sérült, továbbá ha a készülék nem működik
megfelelően, vagy ha megsérült vagy leesett. A hálózati
tápkábelt, illetve a villásdugót
soha ne mártsa vízbe. A hálózati tápkábelt ne helyezze
meleg felületek közelébe.
Maradékáram áramköri megszakító (RCCB) használatakor
jelöléssel ellátott
csak a
típusokat használja.
6
dugasz mindaddig nem használható, amíg megfelelő cseréről nem gondoskodott.
A megfelelő cserealkatrész a
betét színe, illetve a csatlakozódugó alján dombornyomott
betűkkel jelzett szín alapján
azonosítható.
A csere biztosítékház a villamossági boltokban szerezhető be.
Írország esetén
A Nagy-Britanniára vonatkozó
információ többnyire érvényes,
azonban használatban van egy
harmadik típusú (2 tüskés,
oldalsó földelőérintkezős)
csatlakozódugó és aljzat is.
Csatlakozóaljzat/dugasz
(mindkét ország esetén)
Ha a felszerelt csatlakozódugó
az Ön hálózati aljzatához nem
megfelelő, kérjük, további
útmutatásért forduljon a vevőszolgálathoz. Ne próbálja
meg egyedül kicserélni a
dugaszt. Ezt a műveletet szakképzett szerelőnek kell elvégeznie a gyártó utasításainak
és a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően.
HELYES HASZNÁLAT
1. Távolítsa el a biztosítékházat
(A) és a biztosítékot (B).
2. Helyezzen be egy új 13 A-es
biztosítékot a biztosítékházba.
3. Helyezze vissza mindkettőt a
dugaszba.
Fontos:
A biztosítékházat a biztosítékcserekor vissza kell helyezni, és
ha a biztosítékház elveszne, a
A hűtőteret kizárólag friss
élelmiszerek tárolására, a
fagyasztóteret pedig mélyhűtött ételek tárolására, friss
ételek lefagyasztására és
jégkockakészítésre használja.
A nem csomagolt élelmiszereket úgy helyezze el, hogy azok
ne érjenek hozzá a hűtőtér/
fagyasztótér falához.
A készülékek speciális rekeszekkel rendelkezhetnek az
élelmiszerek tárolásához.
Ha a készülékhez kapott füzet-
HU
ben erre vonatkozóan nincs
más utasítás, akkor a rekeszeket igény szerint eltávolíthatja.
Ne nyelje le a jégakkuban lévő
(nem mérgező) folyadékot (ha a
készülék jégakkuval rendelkezik).
Miután a jégkockákat vagy a
jégkrémet kivette a készülékből, ne fogyassza el azonnal,
mert fagyási sérüléseket szenvedhet.
Ha a készülék ventilátorának
burkolata alatt levegőszűrő
található, a szűrőnek a készülék
használata közben mindig a
helyén kell lennie.
A fagyasztótérben ne tároljon
folyadékot üvegedényekben,
mert az edények széttörhetnek.
A ventilátort (ha van) ne takarja
el élelmiszerekkel.
Az élelmiszerek behelyezése
után győződjön meg arról,
hogy a hűtőszekrény ajtaja –
különösen a mélyhűtő ajtaja
– megfelelően van bezárva.
A sérült tömítést a lehető
leghamarabb ki kell cserélni.
A GYERMEKEK BIZTONSÁGA
A kisgyermekeket (0–8 éves
korig) állandó felügyelet hiányában nem szabad a készülék
közelébe engedni.
A készüléket 8 éves vagy idősebb gyermekek, valamint
testi, érzékszervi vagy szellemi
fogyatékkal élő, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában
hozzá nem értő személyek
csak felügyelet mellett vagy a
készülék biztonságos használatára vonatkozó tájékoztatást
követően és a fennálló kocká-
zatok megértése után használhatják. Ne engedje, hogy a
gyermekek játsszanak a készülékkel. Gyermekek csak felügyelet mellett végezhetnek
tisztítási és karbantartási műveleteket.
A csomagolóanyagot
(műanyag zacskók, polisztirolból készült elemek stb.) tartsa
gyermekek által nem elérhető
helyen.
TISZTÍTÁS
ÉS KARBANTARTÁS
A tisztítási és karbantartási
műveletek előtt a készüléket le
kell választani az elektromos
hálózatról.
Soha ne használjon gőzzel
tisztító berendezéseket.
KÖRNYEZETVÉDELMI
TANÁCSOK
A csomagolóanyagok
ártalmatlanítása
A háztartási készülékek
kiselejtezése
A csomagolóanyag 100%-ban
újrahasznosítható, erre az
újrahasznosítást jelző
szimbólum utal:
Ez a készülék újrahasznosítható
vagy újrafelhasználható
anyagok felhasználásával
készült. Leselejtezésekor a helyi
hulladékelhelyezési
szabályokkal összhangban
járjon el.
A csomagolás egyes részeinek
hulladékkezelését
felelősségteljesen, a
hulladékok ártalmatlanítására
vonatkozó helyi rendelkezések
szerint kell elvégezni.
Az elektromos háztartási
készülékek kezelésére,
hasznosítására és
újrafeldolgozására vonatkozó
további információkért
forduljon az illetékes helyi
hatósághoz, a háztartási
hulladékok begyűjtését végző
vállalathoz vagy az üzlethez,
ahol a készüléket vásárolta.
Ez a készülék az elektromos és
elektronikus berendezések
hulladékairól szóló 2012/19/EK
irányelv szerinti jelölésekkel
rendelkezik.
A termék megfelelő
hulladékkezelése esetén
elkerülhetők a környezetet és
az emberi egészséget érintő
esetleges negatív
következmények, amelyek a
termék nem megfelelő
7
ártalmatlanítása esetén
fennállnak.
energiafogyasztás nő, a hűtési
hatékonyság pedig csökken.
A terméken vagy a kísérő
dokumentációban
látható szimbólum azt
jelzi, hogy a készülék nem
kezelhető háztartási
hulladékként, hanem egy
megfelelő, az elektromos és
elektronikus berendezések
újrahasznosítását végző
gyűjtőponton kell leadni.
A készülék belső
hőmérsékletét a környezeti
hőmérséklet, az ajtónyitások
gyakorisága, valamint a
készülék elhelyezkedése
befolyásolhatja. A hőmérséklet
beállításánál ezeket a
tényezőket figyelembe kell
venni.
Lehetőleg minél kevesebbszer
nyissa ki az ajtót.
energiatakarékossági
tanácsok
A készülék beüzemelésére egy
száraz, jól szellőző helyiséget
válasszon hőforrásoktól (pl.
radiátortól, tűzhelytől stb.)
távol, olyan helyen, amelyet
nem ér közvetlenül napfény.
Igény szerint használjon
szigetelőlapot.
A megfelelő szellőzés
biztosítása érdekében kövesse
a beszerelési utasításokat. Ha a
készülék hátoldalánál a
szellőzés nem megfelelő, az
energiafelhasználást. Az
élelmiszereket úgy kell
elhelyezni a polcokon, hogy a
levegőzés megfelelő legyen
(ügyeljen arra, hogy az
élelmiszerek ne érjenek
egymáshoz, és tartson
megfelelő távolságot az
élelmiszerek, illetve a készülék
hátlapja között).
A fagyasztott élelmiszerek
tárolási kapacitásának növelése
érdekében a kosarakat és a
jégtelenítő polcokat anélkül
távolíthatja el, hogy a készülék
energiafogyasztása
megváltozna.
Kiolvasztáskor tegye a
fagyasztott élelmiszereket a
hűtőtérbe. A fagyasztott
élelmiszerek alacsony
hőmérséklete lehűti a
A magas energiaosztályú
hűtőtérben lévő élelmiszereket. termékek olyan, nagy
teljesítményű motorokkal
Várja meg, amíg a meleg
rendelkeznek, amelyek kisebb
élelmiszerek és italok lehűlnek, energiafogyasztás mellett
mielőtt betenné őket a
hosszabb ideig maradnak
hűtőszekrénybe.
működőképesek. Nem kell
aggódnia amiatt, ha a motor
A hűtőszekrényben lévő
hosszú ideig folyamatosan
polcok elrendezése nem
üzemel.
befolyásolja a hatékony
MEGFELELŐSÉGI
NYILATKOZAT
A készüléket élelmiszerek
tárolására tervezték, és
megfelel az 1935/2004/EK
rendelet előírásainak.
8
A készülék tervezése, gyártása
és forgalmazása megfelel:
› az alacsony feszültségű
berendezésekről szóló
2006/95/EK irányelv biztonsági
előírásainak (amely irányelv a
73/23/EGK irányelv és annak
módosításainak helyébe
lépett);
› az elektromágneses
összeférhetőségről szóló
2004/108/EK irányelv védelmi
követelményeinek.
A készülék elektromos
biztonsága csak úgy
garantálható, ha azt
megfelelően csatlakoztatják
egy előírásszerűen földelt
hálózathoz.
HU
Használati és kezelési útmutató
A TERMÉK
BEMUTATÁSA
KÉSZÜLÉK
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
20
21
22
23
24
5
6
14
15
16
17
18
19
Hűtőtér
1. Ventilátor
2. Ventilátor burkolata és
antibakteriális szűrő
3. Elektronikus kezelőlap /
világítóegység
4. Polcok
5. Palackállvány
6. Sajttartó + fedél
7. Multi-flow hideglevegőkeringető terület
8. Az érzékelő burkolata
9. Hidegebb tér
(halak és húsok számára ideális)
10. Adattábla a kereskedelmi
névvel
11. Rekesz a zöldségek és
gyümölcsök frissen tartásához
12. Elválasztóelem a hűtőtér
rekeszeihez
13. Ajtónyitás irányának
megfordításához szükséges
készlet
14. Tojástartó
15. Ajtópolcok
16. Rövid polc kisméretű
tárgyakhoz
17. Elválasztóelem palackokhoz
18. Palacktartó
19. Ajtótömítés
Mélyhűtőtér
19. Ajtótömítések
20. Felső fiók: leghidegebb zóna
ideális a friss élelmiszerek
fagyasztásához
21. Gyors jégkockakészítés /
Eutektikus hűtés
22. Polcok
23. Elválasztóelem a fagyasztótér
rekeszeihez
24. Fagyasztófiókok
9
VEZÉRLŐPANEL
1
2
1. Jelzőfények
(az aktuális hőmérsékleti érték
vagy a Gyorshűtés
funkció jelzése)
2. Be/Készenlét gomb /
Hőmérséklet gomb
MŰSZAKI
ADATOK
A termék méretei
Magasság
1885
mm
Szélesség
595
mm
Mélység
655
mm
Hűtő nettó űrtartalma (l)
222
l
Fagyasztó nettó űrtartalma (l)
94
l
Leolvasztó rendszer
Hűtő
Automatikus
Fagyasztó
Automatikus
Beüzemelési idő (h)
24
h
Fagyasztási kapacitás (kg/24 óra)
4,0
kg/24 h
Energiafogyasztás (kWh/24 óra)
0,66
kWh/24 h
Zajszint (dba)
42
dba
Energiaosztály
A++
10
HU
AJTÓ
Megfordítható ajtó
Megjegyzés: Az ajtónyitás iránya módosítható. Ha ezt
a műveletet a vevőszolgálat végzi, a munkára nem
terjed ki a garancia.
Azt javasoljuk, hogy az ajtónyitás irányának
megfordítását két személy végezze.
Kövesse az Üzembe helyezési útmutató
utasításait.
A HŰTŐSZEKRÉNY
VILÁGÍTÁSA
A hűtőtér világítása LED-ekkel történik, ami jobb
megvilágítást és rendkívül alacsony
energiafogyasztást eredményez.
Ha a LED-es világítás nem működik, a csere
érdekében vegye fel a kapcsolatot a
vevőszolgálattal.
Fontos megjegyzés: A hűtőtér belső világítása akkor
kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja. Ha az ajtó 4
percnél hosszabb ideig marad nyitva, a világítás
automatikusan kikapcsol.
POLCOK
Az összes polc, eszköztartó elem és kihúzható kosár
eltávolítható.
VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLIS SZŰRŐ
A ventilátor segítségével egyenletesebb
hőmérséklet biztosítható a készülékben, így
hatékonyabban tárolhatók az élelmiszerek.
Megjegyzés: Ne takarja el élelmiszerekkel a
levegőbemenetet.
Ha a készülék rendelkezik ventilátorral, a ventilátort
antibakteriális szűrővel lehet felszerelni.
Vegye ki a frissen tartó
rekeszben található dobozból,
és illessze a ventilátor
burkolatába a képen látható
módon.
A csere menetének leírása a
szűrődobozban található.
JEGESEDÉSMENTES
HŰTŐTÉR
A hűtőtér leolvasztása teljesen automatikus.
A leolvasztott víz automatikusan a Multi-flow
mögötti leeresztő nyílásba folyik, és összegyűlik egy
edényben, amelyből elpárolog.
11
JEGESEDÉSMENTES
FAGYASZTÓTÉR
A jegesedésmentes fagyasztók hűtött levegőt
áramoltatnak a tárolóterületek körül, és
megakadályozzák a jégképződést, így egyáltalán
nincs szükség leolvasztásra.
A fagyasztott élelmiszerek nem tapadnak hozzá a
készülék falához, a címkék olvashatók maradnak, és
a tárolóterület is tiszta marad.
TARTOZÉKOK
TOJÁSTARTÓ
SAJTTARTÓ
PALACKTARTÓ
ELVÁLASZTÓELEM
PALACKOKHOZ
ELVÁLASZTÓELEM A
FAGYASZTÓTÉR
REKESZEIHEZ
ELVÁLASZTÓELEM A
HŰTŐTÉR REKESZEIHEZ
GYORSHŰTŐ REKESZ
JÉGKOCKA KÉSZÍTÉSÉHEZ
EUTEKTIKUS HŰTÉS / TÁL GYORS
JÉGKOCKAKÉSZÍTÉSHEZ
12
HU
A KÉSZÜLÉK
HASZNÁLATA
ELSŐ HASZNÁLAT
A KÉSZÜLÉK BEINDÍTÁSA
Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos
hálózathoz, az automatikusan működni kezd.
A készülék bekapcsolása után várjon legalább 4-6
órát, mielőtt az élelmiszert a készülékbe helyezné.
A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA
A készülék gyárilag az ajánlott közepes
hőmérsékletre van beállítva.
A hőmérséklet beállítására vonatkozó részletes
tudnivalókat lásd a Rövid
használati útmutatóban.
Az elektromos hálózatra való csatlakoztatáskor a
kijelző világítani kezd, és körülbelül egy
másodpercre az összes ikon megjelenik a kijelzőn. A
hűtőtér beállításainak alapértelmezett (gyári) értékei
világítani kezdenek.
Megjegyzés: A kijelzett értékek a hűtőszekrény
egészére
jellemző átlaghőmérsékletet
jelölik.
ÜZEMBE HELYEZÉS
EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE
A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon
helyet a készülék két oldalánál, illetve a készülék
felett.
A készülék hátulja
és a fal közötti távolság
legalább 50 mm legyen.
Ennél kisebb távolság esetén nő a
készülék energiafogyasztása.
A TÁVTARTÓK BESZERELÉSE
Szerelje be a távtartókat a kondenzátor felső és alsó
részére
(az ábra szerint), a készülék
hátoldalán.
50mm
50mm
13
MINDENNAPI HASZNÁLAT
A MÉLYHŰTŐTÉR KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE
• Nagyméretű élelmiszerek tárolásához vegye ki a
kosarakat.
• Helyezze az élelmiszereket közvetlenül a
mélyhűtő polcaira.
• Vegye ki a kiegészítő kivehető tartozékokat.
• Ne takarja el élelmiszerekkel a (készülék
belsejének hátsó falán és alján lévő)
levegőkimeneti zónákat.
• Az összes polc és kihúzható kosár kivehető.
• A készülék belső hőmérsékletét a környezeti
hőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága,
valamint a készülék elhelyezkedése
befolyásolhatja. A hőmérséklet beállításánál
ezeket a tényezőket figyelembe kell venni.
• Ha nincs másként meghatározva, a készülék
tartozékai mosogatógépben nem moshatók.
FUNKCIÓK
BE/KÉSZENLÉT
Ezzel a funkcióval bekapcsolhatja,
illetve készenléti üzemmódra állíthatja
a hűtőszekrényt. A készülék készenléti
üzemmódba állításához nyomja meg
és tartsa lenyomva 3 másodpercig
a Be/Készenlét gombot.
Minden hőmérsékletjelző kikapcsol.
Ha a készülék készenléti üzemmódban
van, a hűtőtérben lévő lámpa nem
világít.
Ne feledje, hogy ez a művelet nem
kapcsolja le a készüléket az
elektromos hálózatról.
Ha ismét be szeretné kapcsolni a
készüléket, egyszerűen csak nyomja
meg a Be/Készenléti állapot gombot.
6. ÉRZÉK FRISSEN
TARTÁS
Ezzel a funkcióval gyorsan elérhetők
az optimális tárolási feltételek (a
hőmérséklet és a páratartalom
tekintetében) a készülék belsejében.
A 6. érzék frissen tartás funkció
automatikusan működik.
GYORSHŰTÉS
FUNKCIÓ
A funkció használata akkor ajánlott, ha
nagyon nagy mennyiségű élelmiszert
helyez a hűtő- és a fagyasztótérbe.
A Gyorshűtés funkcióval növelhető a
hűtési kapacitás a hűtő- és
fagyasztótérben.
Megjegyzés: Kapcsolja be a Gyorshűtés
funkciót, mielőtt lefagyasztandó friss
élelmiszert helyez a fagyasztótérbe,
így maximalizálható a fagyasztási
kapacitás.
14
HU
NYITOTT AJTÓRA
FIGYELMEZTETŐ
JELZÉS
A figyelmeztető ikon villogni kezd, és
hangjelzés hallható. A figyelmeztetés
akkor kapcsol be, ha az ajtó 2 percnél
tovább marad nyitva.
Az ajtóval kapcsolatos figyelmeztetés
megszüntetéséhez csukja be a
készülék ajtaját, vagy nyomja meg
egyszer a figyelmeztetés-kikapcsoló
gombot a hangjelzés elnémításához.
GYORS
JÉGKOCKAKÉSZÍTÉS
JÉGKOCKÁK KÉSZÍTÉSE
Helyezze az üres jégkockatartókat a
fagyasztóba 24 órával a Gyors
jégkockakészítés funkció használata
előtt, hogy azok megfelelően
lehűljenek. A Gyorsfagyasztó tálcák
esetében a legjobb eredményt akkor
érheti el, ha azokat folyamatosan a
fagyasztóban tárolja, és a
hőmérsékletet állandó -18°C-ra vagy
hidegebbre állítja.
Vegye ki a Gyorsfagyasztó tálcákat
úgy, hogy maga felé húzza őket.
Tegye vissza a tetejét, majd helyezze
vissza a tálcákat a fagyasztó felső
fiókjában kialakított megfelelő
résekbe.
Ügyeljen arra, hogy ne folyjon ki a víz.
Vegye le a tetejét, és töltse fel a tálcát
ivóvízzel (maximum a tálca teljes
kapacitásának 2/3-áig).
Várjon legalább 30 percig, hogy
kialakuljanak a jégkockák (a folyamat
kissé tovább is tarthat, ha a tálcákat
közvetlenül az első használat után
használja).
A JÉGKOCKÁK KIVÉTELE
Amikor a jégkockák elkészültek,
vegye le a tálcák tetejét, és vegye ki a
jégkockákat.
15
A GYORSFAGYASZTÓ
TÁLCÁK HASZNÁLATA
JÉGAKKUKÉNT
16
A Gyorsfagyasztó tálcákat
áramkimaradás idején jégakkuként is
lehet használni az étel hidegen
tartására. Az optimális eredmény
érdekében helyezze ezeket a
fagyasztó felső rekeszében tárolt
élelmiszerek fölé. A tálcákat ebben a
helyzetben is lehet jégkockák
készítésére használni, bár az ehhez
szükséges idő hosszabb lehet.
HU
ÉLELMISZER-TÁROLÁSI TANÁCSOK
HŰTŐTÉR
A hűtőszekrény készételek, friss és tartósított
élelmiszerek, tejtermékek, gyümölcsök, zöldségek
és italok tárolására megfelelő.
SZELLŐZÉS
A hűtőtérben a levegő természetes áramlása
különböző hőmérsékletű zónákat eredményez. A
hőmérséklet közvetlenül a gyümölcsös és zöldséges
rekesz felett, illetve a készülék hátlapjánál a
legalacsonyabb. A hőmérséklet a hűtőtér elülső
felső részén a legmagasabb.
Ha a szellőzés nem megfelelő, az energiafogyasztás
nő, a hűtési teljesítmény pedig csökken.
Ne takarja el a szellőzőket élelmiszerrel vagy más
tárgyakkal –
ezek biztosítják a levegő megfelelő keringetését és
az ételek megfelelő tárolását.
FRISS ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA
› Az ételek csomagolásához használjon
újrahasznosítható műanyagból, fémből,
alumíniumból és üvegből készült tárolóedényeket,
illetve háztartási fóliát.
› Használjon zárt tárolóedényeket a folyadékokhoz
és azokhoz az élelmiszerekhez, amelyek erőteljes
szagokat/ízeket bocsáthatnak ki vagy vehetnek át,
illetve fedje be ezeket.
› A nagy mennyiségű etilént kibocsátó
és az erre érzékeny élelmiszereket (pl. gyümölcsök,
zöldségek, saláta) egymástól elkülönítve vagy
becsomagolva kell tárolni eltarthatóságuk
megőrzése érdekében; például ne tároljon együtt
paradicsomot kivivel vagy fejes káposztával.
› Ne tegye túl közel egymáshoz az élelmiszereket,
hogy a levegő megfelelően tudjon áramlani.
› Az üvegek felborulása megelőzhető a palacktartó
segítségével.
› Ha a hűtőtérben kis mennyiségű élelmiszert kíván
tárolni, javasoljuk, hogy a gyümölcsös és zöldséges
rekesz feletti polcokat használja, mivel a hűtőtérnek
ez a leghidegebb része.
› Ügyeljen arra, hogy ne takarja el a
szellőzőnyílásokat az élelmiszerrel.
FRISS ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSI
HELYE
› A hűtőszekrény polcain: készételek,
déligyümölcsök, sajtok, csemegeáruk.
› A leghidegebb területen (a gyümölcsös és
zöldséges rekesz felett): hús, hal, felvágott, torta
› A gyümölcsös és zöldséges rekeszben:
gyümölcsök, saláták,
zöldségek.
› Az ajtón: vajak, lekvárok, szószok, savanyúságok,
konzervek, üvegek, italos dobozok, tojások.
17
Jelmagyarázat
MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ
ZÓNA Déligyümölcs, konzerv,
italok, tojás, szósz, savanyúság,
vaj, lekvár tárolásához ajánlott.
HIDEG ZÓNA Sajt, tej,
mindennapi élelmiszerek,
csemegeáruk, joghurt
tárolásához ajánlott.
LEGHIDEGEBB ZÓNA Húsok,
desszertek tárolásához ajánlott.
ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS
REKESZ
MÉLYHŰTÖTT ZÓNA REKESZE
(LEGHIDEGEBB ZÓNA) Friss/
elkészített ételek fagyasztásához.
FAGYASZTÓ REKESZEI
Megjegyzés
A jelmagyarázatban használt
szürke árnyalatok nem a rekeszek
valódi színét jelzik.
18
HU
MÉLYHŰTŐTÉR
A mélyhűtő a fagyasztott ételek tárolására,
jégkockák készítésére és friss élelmiszerek
lefagyasztására használható.
A készülék adattábláján megtekinthető, hogy 24 óra
TANÁCSOK FRISS ÉLELMISZEREK
FAGYASZTÁSÁHOZ ÉS TÁROLÁSÁHOZ
› Javasoljuk, hogy minden fagyasztott ételt
címkézzen fel, és tüntesse fel rajtuk a dátumot. A
címkék segítségével azonosítani tudja az ételeket,
és láthatja rajtuk, hogy meddig kell felhasználnia
őket, mielőtt megromlanának. A felengedett
ételeket soha ne fagyassza le újra.
› Fagyasztás előtt csomagolja be és zárja le a friss
élelmiszereket a következők segítségével: alufólia,
folpack, levegő- és vízzáró műanyag zacskó, fedővel
ellátott polietilén tárolóedény, friss élelmiszerek
fagyasztásához megfelelő fagyasztóedény.
› Ha jó minőségű fagyasztott élelmiszert kíván
készíteni, az élelmiszernek frissnek, érettnek és
kiváló minőségűnek kell lennie.
vásárlási tanácsok fagyasztott
élelmiszerekhez
Fagyasztott élelmiszerek vásárlásakor:
alatt maximum hány kilogramm friss élelmiszer
lefagyasztása lehetséges (… kg/24 óra).
Ha csak kis mennyiségű élelmiszert kíván tárolni a
fagyasztóban, javasoljuk, hogy a mélyhűtőtér
leghidegebb részét, azaz a középső zónát használja.
› A friss zöldségeket és gyümölcsöket lehetőség
szerint közvetlenül a leszedés után kell
lefagyasztani, hogy megőrizzék teljes tápértéküket,
eredeti állagukat, színüket és ízüket. Egyes húsokat,
különösen a vadakat, lefagyasztás előtt érlelni kell.
› A forró ételeket hagyja kihűlni, mielőtt a
fagyasztóba tenné őket.
› A teljesen vagy részben kiolvadt ételeket azonnal
fogyassza el.
Ne fagyassza le újra az ételeket, hacsak nem főzte
meg azokat kiolvasztás után. Főzés után a
kiolvasztott élelmiszert vissza lehet fagyasztani.
› Ne fagyasszon le folyadékkal teli üvegeket.
› Használja a gyorshűtés funkciót
a hűtési vagy fagyasztási folyamat felgyorsításához
(lásd a Rövid használati útmutatót).
› Otthon azonnal tegye be a fagyasztott
élelmiszereket a mélyhűtőbe.
› Győződjön meg arról, hogy a csomagolás nem
sérült (előfordulhat, hogy a sérült csomagolású
élelmiszer megromlott). Ha a csomagolás felpuffadt
vagy nedvességfoltok láthatók rajta, előfordulhat,
hogy a tárolás nem megfelelő körülmények között
történt, és az élelmiszer már elkezdett kiolvadni.
› Ha az élelmiszer akár csak részben kiolvadt, ne
fagyassza le újra. 24 órán belül fogyassza el.
› A fagyasztott élelmiszereket a vásárlás végén
vegye meg, és hőszigetelt hűtőtáskában szállítsa.
› Tartsa be a csomagoláson jelzett tárolási
utasításokat.
› Kerülje el vagy csökkentse minimálisra a
hőmérséklet-változásokat. Tartsa be a
csomagoláson feltüntetett szavatossági időt.
19
FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK ELTARTHATÓSÁGA
Hús
Pörkölt
Marha
hónap
8 -12
Hús, szárnyas
Disznóhús, borjúhús
6-9
Tejtermékek
Bárány
6-8
Vaj
Nyúlhús
4-6
Darált hús, belsőség
Kolbász
Gyümölcsök
Alma
hónap
12
Sárgabarack
8
6
Szeder
8-12
Sajt
3
Ribizli/feketeribizli
8-12
2-3
Tejszín
1-2
Cseresznye
10
1-2
Jégkrém
2-3
Őszibarack
10
Tojás
8
Körte
8-12
Szilva
10
Szárnyas
hónap
2-3
Csirke
5-7
Levesek és szószok
Pulyka
6
Leves
2-3
Málna
8-12
Szárnyasaprólék
2-3
Hússzósz
2-3
Eper
10
Pástétom
1
Rebarbara
10
8
Gyümölcslé (narancs, 4-6
citrom, grépfrút)
Rákfélék
Puhatestűek, homár
1-2
Ratatouille
Rák, homár
1-2
Tésztafélék és
kenyerek
Kagylók
Osztriga (héjában)
Kenyér
Sütemény (töltelék
nélkül)
Torta
1-2
4
Spárga
Bazsalikom
8-10
6-8
2-3
Bab
12
2-3
Palacsinta
1-2
Articsóka
8-10
3-4
Nyers tészta
2-3
Brokkoli
8-10
Quiche
1-2
Kelbimbó
8-10
Pizza
1-2
Karfiol
8-10
Répa
10-12
Zeller
6-8
Gomba
8
Petrezselyem
6-8
Paprika
10-12
Borsó
12
Futóbab
12
Spenót
12
Paradicsom
8-10
Cukkini
8-10
1-2
Hal
„Zsíros” (lazac,
hering, makréla)
„Sovány” (tőkehal,
nyelvhal)
20
Zöldségek
AJÁNLÁSOK ARRA AZ ESETRE, HA
NEM HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET
TÁVOLLÉT / NYARALÁS
HU
Hosszabb távollét esetén javasoljuk, hogy használja
fel az élelmiszert, és energiatakarékossági okokból
válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
KÖLTÖZÉS
1. Vegye ki az összes belső alkatrészt.
2. Csomagolja be és rögzítse egymáshoz őket
ragasztószalaggal úgy, hogy ne ütődjenek
egymáshoz, és ne vesszenek el.
3. Csavarja vissza az állítható lábakat, hogy ne
érjenek hozzá a támasztófelülethez.
4. Zárja be az ajtót, és rögzítse ragasztószalaggal,
majd rögzítse a csatlakozókábelt a készülékhez
szintén ragasztószalaggal.
ÁRAMSZÜNET
Áramkimaradás esetén hívja fel az áramszolgáltató
ügyfélszolgálatát, és kérdezze meg, milyen hosszú
ideig fog tartani az áramszünet.
Megjegyzés: Ne feledje, hogy a teljesen telepakolt
készülék hosszabb ideig tartja a hideget, mint a csak
részben feltöltött.
Ha még láthatók jégkristályok az élelmiszereken,
azok ismét lefagyaszthatók, bár elképzelhető, hogy
ízük és aromájuk romlik.
Ha az élelmiszer rossz állapotban van, a
legbiztosabb, ha kidobja.
24 óránál rövidebb áramkimaradás esetén.
Tartsa zárva a készülék ajtaját. Ezáltal a készülékben
lévő élelmiszerek a lehető leghosszabb ideig
hidegen maradnak.
24 óránál hosszabb áramkimaradás esetén.
Ürítse ki a mélyhűtőteret, és tegye az élelmiszereket
hordozható fagyasztóba. Ha nem rendelkezik ilyen
fagyasztódobozzal, és jégakkuk sem állnak
rendelkezésére, próbálja meg felhasználni a
könnyebben romló élelmiszereket.
Ürítse ki a jégkockatartót.
21
TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS
A tisztítási vagy karbantartási műveletek
megkezdése előtt húzza ki a készülék tápkábelét a
csatlakozóaljzatból, vagy szüntesse meg a
tápellátást.
Soha ne használjon súrolószereket. Soha ne tisztítsa
a hűtőszekrény alkatrészeit gyúlékony folyadékkal.
› Időnként tisztítsa meg a készüléket kifejezetten
hűtőszekrények belsejének tisztítására szolgáló
semleges tisztítószeres, langyos vizes oldatba
mártott törlőkendővel.
› A készülék külső felületét és az ajtó tömítését
nedves ruhadarabbal tisztítsa, majd egy puha
ruhadarabbal törölje szárazra.
› A készülék hátoldalán lévő kondenzátort
rendszeresen meg kell tisztítani porszívóval.
22
Ne használjon gőzzel tisztító berendezéseket.
A gombok és a kezelőpanel kijelzője nem tisztítható
alkohollal vagy alkoholszármazékokkal; kizárólag
száraz törlőkendőt használjon.
Fontos:
› A gombok és a kezelőpanel kijelzője nem
tisztítható alkohollal vagy alkoholszármazékokkal;
kizárólag száraz törlőkendőt használjon.
› A hűtőrendszer csövei a leolvasztótálca közelében
találhatók, és felforrósodhatnak. Időnként tisztítsa
meg ezeket porszívóval.
HU
HIBAELHÁRÍTÁSI
ÚTMUTATÓ ÉS
VEVŐSZOLGÁLAT
MIELŐTT A VEVŐSZOLGÁLATHOZ FORDUL...
A teljesítménnyel kapcsolatos problémák gyakran
olyan apró dolgokból adódnak, amelyeket
mindenféle szerszám nélkül Ön is ki tud küszöbölni.
MŰKÖDÉSI ZAJOK
A készülék által kiadott zajok hozzátartoznak a
normál működéshez, mivel a berendezés a
teljesítményszabályozás érdekében számos
ventilátorral és motorral rendelkezik, amelyek
automatikusan be- és kikapcsolnak.
Ennek ellenére a működés közben hallható
zajok egy része csökkenthető, ha:
› a készüléket vízszintesen, egyenletes felületen
helyezi üzembe.
› ellenőrzi, hogy a belső alkatrészek megfelelően
vannak-e elhelyezve.
› elegendő szabad helyet hagy a készülék és a
bútorok között.
› ellenőrzi, hogy az üvegek és tárolóedények nem
érintkeznek-e egymással.
A készülék működése közben hallható
zajok
Sípoló hang, amikor első
alkalommal vagy hosszú idő után
kapcsolja be a készüléket.
Kotyogó hang, amikor a
hűtőfolyadék befolyik a csövekbe.
Zúgó hang, amikor a kompresszor
működik.
Zúgó hang, amikor a vízszelep
vagy a ventilátor aktiválódik.
Recsegő hang, amikor a
kompresszor elindul.
Kattanó hang, amikor a
termosztát beállítja, milyen
gyakran kapcsoljon be a
kompresszor.
23
HIBAELHÁRÍTÁSI
ÚTMUTATÓ
Probléma
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék nem működik
Lehetséges, hogy a készülék
elektromos tápellátásával van
gond.
› Ellenőrizze, hogy a tápkábel
működő, megfelelő feszültségű
konnektorba van-e csatlakoztatva.
› Ellenőrizze a lakás elektromos
rendszerének védelmi
berendezéseit és biztosítékait.
Víz található a
leolvasztótálcában
Ez meleg, párás időben normális
jelenség. A tálca akár félig is tele
lehet.
› Győződjön meg arról, hogy a
készülék vízszintesen áll, nehogy
a víz kifolyjon.
A készülék ajtótömítéssel
érintkező szélei
érintéskor melegek
Nem jelent meghibásodást.
Meleg időben és a kompresszor
működése esetén ez normális
jelenség.
Nem működik a világítás
Lehetséges, hogy ki kell cserélni
az izzót.
Lehetséges, hogy a készülék
bekapcsolt/készenléti állapotban
van.
Úgy tűnik, hogy a motor
túl hosszan működik
24
A motor működési ideje az
alábbiaktól függ: az ajtónyitások
száma, a tárolt élelmiszer
mennyisége, a helyiség
hőmérséklete, a hőmérsékletszabályozók beállítása.
› Ellenőrizze, hogy a lakás
elektromos rendszerének védelmi
berendezései és biztosítékai
megfelelően működnek-e.
› Ellenőrizze, hogy a tápkábel
működő, megfelelő feszültségű
konnektorba van-e csatlakoztatva.
› Ha a LED-ek kiégtek, vegye fel a
kapcsolatot a vevőszolgálattal az
azonos típusú izzóra történő csere
érdekében, amely kizárólag a
vevőszolgálatnál vagy a hivatalos
forgalmazóknál szerezhető be.
› Ellenőrizze, hogy a készülék
vezérlőelemei megfelelően
vannak-e beállítva.
› Ellenőrizze, hogy nem
helyezett-e nagy mennyiségű
élelmiszert a készülékbe.
› Ellenőrizze, hogy nem nyitják-e
ki túl gyakran az ajtót.
› Ellenőrizze, hogy az ajtó
megfelelően zár-e.
HU
A készülék hőmérséklete
túl magas
Ennek különböző okai lehetnek
(lásd a „Megoldások” oszlopot)
› Ellenőrizze, hogy a (készülék
hátulján lévő) kondenzátor nem
túl poros, szennyezett-e.
› Ellenőrizze, hogy az ajtó
megfelelően be van-e csukva.
› Ellenőrizze, hogy az ajtó
tömítése megfelelő-e.
› Forró napokon vagy ha a
helyiségben meleg van, a motor
természetesen hosszabb ideig
működik.
› Ha a készülék ajtaja egy ideig
nyitva volt, vagy nagyobb
mennyiségű élelmiszert helyezett
a készülékbe, a motor hosszabb
ideig működik annak érdekében,
hogy a készülék belsejét lehűtse.
Az ajtók nyitása vagy
zárása nem megfelelő
Ennek különböző okai lehetnek
(lásd a „Megoldások” oszlopot)
› Ellenőrizze, hogy az élelmiszer
nem akadályozza-e az ajtó
csukását.
› Ellenőrizze, hogy a belső
alkatrészek és az automatikus
jégkészítő a megfelelő helyen
van-e.
› Ellenőrizze, hogy nincs-e
szennyeződés vagy ragadós
anyag az ajtótömítésen.
› Győződjön meg arról, hogy a
készülék vízszintesen áll.
25
VEVŐSZOLGÁLAT
MIELŐTT A
VEVŐSZOLGÁLATOT HÍVNÁ
1.
Ellenőrizze, hogy a probléma megoldható-e a
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ részben ismertetett
javaslatok segítségével.
2.
Kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket, és
ellenőrizze, hogy a hiba továbbra is fennáll-e.
HA A FENTI LÉPÉSEK ELVÉGZÉSE UTÁN A HIBA
TOVÁBBRA IS FENNÁLL, LÉPJEN KAPCSOLATBA
A HELYI VEVŐSZOLGÁLATTAL
Ha segítségre van szüksége, hívja a
garanciafüzetben található telefonszámot, vagy
kövesse a weboldalon (www.whirlpool.eu)
megadott utasításokat.
Mindig adja meg:
• a hiba rövid leírását;
• a készülék típusát és pontos modellszámát;
• a szervizszámot (az adattáblán a „Service” szó után
látható). A szervizszám a garancialevélen is fel van
tüntetve;
• az Ön pontos címét;
• telefonszámát.
Ha bármilyen javításra van szükség, csak a hivatalos
vevőszolgálathoz forduljon (így biztosítható az
eredeti alkatrészek használata és a megfelelő
javítás).
26
HU
7
SERVICE
27
1.
4x
C
B
A
1x
1x
D
1x
min.
50 mm
2.
28
3.
4.
HU
5.
6.
A
29
7.
9.
30
8.
10.
HU
11.
31
12.
13.
14.
15.
A
32
16.
17.
HU
B
18.
19.
A
A
B
33
Whirlpool® Bejegyzett védjegy/TM A Whirlpool vállalatcsoport védjegye –
© Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Minden jog fenntartva. - http://www.whirlpool.eu
n
400010772455
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising