Whirlpool | BSNF 8452 W | Setup and user guide | Whirlpool BSNF 8452 W Manualul utilizatorului

Whirlpool BSNF 8452 W Manualul utilizatorului
GHID DE REFERINŢĂ PENTRU UTILIZARE
ZILNICĂ
RO
Vă mulţumim că aţi achiziţionat un produs Whirlpool.
Pentru a beneficia de servicii complete de asistenţă,
vă rugăm să vă înregistraţi aparatul pe www.whirlpool.eu/register
Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu
atenţie ghidurile privind sănătatea şi
siguranţa, precum şi utilizarea şi
întreţinerea.
DESCRIEREA PRODUSULUI
APARATUL
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
1. Panoul de comandă
Compartimentul frigider
2. Iluminare cu LED-uri
3. Ventilator
4. Capacul ventilatorului şi zona
filtrului antibacterian
5. Rafturi
6. Raft pentru sticle
7. Cutie pentru brânzeturi+
Capac
8. Zonă de aer rece Multi-flow
9. Capacul senzorului
10. Compartimentul de răcire
(adecvat pentru carne şi peşte)
11. Plăcuţa cu date tehnice şi cu
numele comercial
12. Sertar pentru fructe şi legume
13. Separator de sertar pentru
frigider
14. Kit de reversibilitate pentru
uşă
15
16
6
7
17
18
19
20
21
22
1
23
24
25
15. Rafturi pe uşă
16. Suport pentru ouă
17. Semiraft pentru articole
mici
18. Separator pentru sticle
19. Raft pentru sticle
20. Garnitura uşii
Compartimentul congelator
20. Garniturile uşii
21. Sertar superior:
zona cea mai rece, adecvată
pentru
congelarea alimentelor
proaspete
22. Gheaţă rapidă/Recipiente
eutetice
23. Rafturi
24. Separator de sertar pentru
congelator
25. Sertarele congelatorului
PANOUL DE COMANDĂ
1
5
6
2
7
3
8
4
9
1. Buton OPRIRE ALARMĂ/
indicator ALARMĂ
2. CONTROLUL PROSPEŢIMII 6TH
SENSE
3. Butonul RĂCIRE RAPIDĂ
4. LED-URI TEMPERATURĂ
FRIGIDER
5. Buton MOD PARTY/buton
BLOCARE TASTE
6. ALARMĂ DE ÎNTRERUPERE A
CURENTULUI
7. Buton PORNIRE/STAND-BY
8. Indicator BLOCARE TASTE
9. Buton TEMPERATURĂ FRIGIDER
1
ACCESORII
SUPORT PENTRU OUĂ
CUTIA PENTRU BRÂNZETURI
RAFT PENTRU STICLE
SEPARATOR PENTRU STICLE
SEPARATOR DE SERTAR PENTRU
CONGELATOR
SEPARATOR DE SERTAR PENTRU
FRIGIDER
GHEAŢĂ RAPIDĂ
TĂVI PENTRU GHEAŢĂ RAPIDĂ/
RECIPIENTE EUTETICE
PRIMA UTILIZARE
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A APARATULUI
După ce aţi conectat aparatul la reţeaua electrică, acesta începe să
funcţioneze automat.
După pornirea aparatului, aşteptaţi cel puţin 4-6 ore înainte de a
introduce alimentele în frigider şi în compartimentul congelator.
UTILIZAREA ZILNICĂ
Când aparatul este racordat la reţeaua de alimentare cu energie
electrică, afişajul se luminează şi toate simbolurile apar pe acesta
timp de aproximativ 1 secundă. Valorile implicite (din fabrică) ale
setărilor pentru compartimentul frigider se aprind pe afişaj.
Consultaţi Ghidul de utilizare şi întreţinere, pentru detalii suplimentare
despre funcţii / consultaţi ultima pagină, pentru informaţii despre
obţinerea Ghidului de utilizare şi întreţinere
FUNCŢII
Funcţia PORNIRE/STAND-BY
Pentru a trece produsul în modul Stand-by, apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul Pornire/Stand-by, timp de 3 secunde. Toţi
indicatorii se sting, cu excepţia indicatorului Pornire/Stand-by.
Apăsaţi din nou pentru a reactiva aparatul.
AFIŞAJ INTELIGENT
Această funcţie opţională poate fi folosită pentru a economisi energia.
Pentru a activa funcția Afișaj inteligent, apăsați simultan butoanele
Temperatură frigider şi Mod Party timp de 3 secunde, până când se
emite un semnal sonor. Pentru a dezactiva funcţia, repetaţi procedura.
Reţineţi că această funcţie nu deconectează aparatul de la reţeaua de
alimentare cu energie electrică, ci doar reduce consumul de energie
necesar pentru funcţionarea afişajului extern.
2
Setarea TEMPERATURII
Pentru a regla temperatura din frigider, apăsaţi pe butonul Temperatură
frigider. Temperatura din frigider poate fi reglată între +2°C şi + 8°C,
după cum indică LED-urile pentru temperatura din frigider.
MOD PARTY
Apăsaţi pentru a activa/dezactiva funcţia Mod Party. Folosiţi
această funcţie pentru a răci băuturile în compartimentul
congelator.
Important: lăsaţi sticla în compartimentul congelator doar cât
timp funcţia este activă (30 de minute)
BLOCAREA TASTELOR
Pentru a bloca/debloca tastele panoului de comandă, apăsaţi
butonul Mod Party timp de 3 secunde: indicatorul Blocare taste va
fi afişat pentru scurt timp şi va fi emis un semnal acustic.
RO
CONTROLUL PROSPEŢIMII 6TH SENSE
Această funcţie se activează automat pentru a asigura condiţiile
optime de păstrare a alimentelor depozitate. Dacă există variaţii ale
temperaturii, funcţia Controlul prospeţimii 6th Sense recreează
imediat condiţiile ideale. Rezultatele sunt remarcabile: prospeţimea
este menţinută la valori optime în interiorul frigiderului pentru o
perioadă de timp de 4 ori mai mare.
Funcţia RĂCIRE RAPIDĂ
Prin utilizarea funcţiei Răcire rapidă, este posibil să se intensifice
răcirea în compartimentul frigider. Se recomandă să se utilizeze
această funcţie când se introduc cantităţi foarte mari de
alimente în compartimentul frigider. Apăsaţi butonul Răcire
rapidă pentru a activa funcţia Răcire rapidă. Când funcţia este
activată, indicatorul Răcire rapidă se aprinde. Funcţia se
dezactivează automat după 6 ore sau poate fi dezactivată
manual, apăsând din nou pe butonul Frigider °C.
VENTILATOR + FILTRU ANTIBACTERIAN
Ventilatorul îmbunătăţeşte distribuirea temperaturii în
compartimentul frigider, permiţând o conservare mai bună a
alimentelor depozitate.
Dacă aparatul este dotat cu un ventilator, acesta poate fi dotat
cu filtrul antibacterian.
Scoateţi-l din cutia aflată în sertarul pentru fructe şi legume şi
introduceţi-l în capacul ventilatorului, conform indicaţiilor din
imagine.
Instrucţiunile de înlocuire se găsesc în cutia filtrului.
BECUL FRIGIDERULUI
Sistemul de iluminare din interiorul compartimentului frigider
utilizează un bec cu LED-uri, care permite o iluminare mai bună,
precum şi un consum de energie foarte redus.
Dacă sistemul de iluminare cu LED-uri nu funcţionează, vă
rugăm să contactaţi serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare
pentru a-l înlocui.
Important: Becul din compartimentul frigider se aprinde când se
deschide uşa frigiderului. Dacă uşa este lăsată deschisă mai
mult de 10 minute, becul se va stinge automat.
TABELUL CU ALARME
TIP DE
ALARMĂ
Semnal
Cauză
Soluţie
Alarmă de uşă
deschisă
Alarma acustică este activată şi
indicatorul Alarmă clipeşte.
Închideţi uşa sau apăsaţi pe butonul Oprire
alarmă pentru a întrerupe alarma acustică.
Alarma de
temperatură
Alarma acustică este activată şi
indicatorul Alarmă rămâne activat.
Uşa frigiderului sau a congelatorului a
rămas deschisă mai mult de
2 minute.
Temperatura din interiorul
congelatorului nu este adecvată
Alarma Mod
Party
Indicatorul Mod Party clipeşte şi
alarma acustică este activată.
Alarma de
întrerupere
prelungită a
curentului
Defecţiune
Apăsaţi butonul Oprire alarmă; Alarma
acustică se opreşte, indicatorul Alarmă
rămâne activat până când este atinsă o
temperatură < -10°C.
Au trecut 30 de minute de la activarea
funcţiei Mod Party. Este timpul să
scoateţi sticla din congelator (pentru
mai multe detalii, consultaţi Ghidul de
utilizare şi întreţinere).
Pictograma pentru alarma de
Întreruperea prelungită a alimentării Apăsaţi butonul Oprire alarmă; Alarma
întrerupere a curentului rămâne
cu curent poate cauza creşterea
acustică se opreşte, indicatorul Alarmă
activă, iar indicatorul Alarmă clipeşte. temperaturii din interior la 0°C.
rămâne activat până când este atinsă o
temperatură < -10°C.
3 LED-uri centrale privind temperatura Defectarea produsului.
Contactaţi serviciul de asistenţă tehnică
din interiorul frigiderului clipesc pe
post-vânzare.
afişaj.
3
DEPOZITAREA ALIMENTELOR
ŞI A BĂUTURILOR
Legendă
ZONA TEMPERATĂ Recomandată pentru
depozitarea fructelor tropicale, conservelor,
băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor,
untului, gemurilor
ZONA RECE Recomandată pentru
depozitarea brânzei, laptelui, alimentelor de
consum zilnic, delicateselor, iaurtului
ZONA CEA MAI RECE Recomandată pentru
depozitarea mezelurilor, deserturilor
SERTAR PENTRU FRUCTE ŞI LEGUME
SERTAR ZONĂ CONGELARE
(ZONĂ RĂCIRE MAXIMĂ) Recomandată pentru
congelarea alimentelor proaspete/gătite.
SERTARELE CONGELATORULUI
Notă: Nuanţa de gri a legendei nu
corespunde culorii sertarelor
COMPARTIMENTUL FRIGIDER
Folosiţi recipiente din plastic reciclabil,
metal, aluminiu şi sticlă, precum şi folie
transparentă pentru a ambala alimentele.
Pentru lichidele şi alimentele care degajează
miros sau pot prinde miros sau gust, folosiţi
doar recipiente cu capac sau acoperiţi-le.
Dacă aveţi o cantitate mică de alimente de
păstrat în frigider, vă recomandăm să folosiţi
rafturile de deasupra sertarului pentru
fructe şi legume, având în vedere că aceasta
este zona cea mai rece din compartiment.
Întreţinere, curăţare şi depanare
Pentru procedurile de întreţinere, curăţare
şi depanare, consultaţi
Ghidul de utilizare şi întreţinere.
Ghidul de utilizare şi întreţinere poate fi
obţinut:
> de la serviciul de asistenţă tehnică postvânzare; număr de telefon, consultaţi
certificatul de garanţie.
> descărcare de pe site-ul web al Whirlpool
http://docs.whirlpool.eu
Alimentele care produc o cantitate mare de
gaz etilenic şi cele care sunt sensibile la
acest gaz, precum fructele, legumele şi
salata, trebuie să fie separate întotdeauna
sau ambalate pentru a nu se reduce durata
de depozitare; de exemplu, nu depozitaţi
roşii împreună cu kiwi sau varză.
Pentru a evita răsturnarea sticlelor, folosiţi
suportul pentru sticle (disponibil doar la
anumite modele).
Nu apropiaţi alimentele prea mult unele de
celelalte, pentru a permite circularea
corespunzătoare a aerului.
Congelatorul este locul ideal pentru
depozitarea produselor congelate, producerea
cuburilor de gheaţă şi congelarea alimentelor
proaspete.
Numărul maxim de kilograme de produse
alimentare proaspete care pot fi congelate
într-un interval de 24 de ore este indicat pe
plăcuţa cu date tehnice (…kg/24h).
Dacă dispuneţi de o cantitate mică de
alimente care trebuie depozitate în congelator,
vă recomandăm să folosiţi cele mai reci zone
ale compartimentului congelator,
corespunzătoare zonei din mijloc.
Contactarea serviciului de asistenţă tehnică
post-vânzare
Atunci când luaţi legătura cu reprezentanţii serviciului de asistenţă
tehnică post-vânzare, comunicaţi ambele numere de
pe autocolantul de service. http://www.whirlpool.eu
Informaţiile tehnice sunt specificate pe plăcuţa cu
datele tehnice de pe partea interioară a aparatului.
Marcă înregistrată Whirlpool®/Marcă comercială TM a grupului de societăţi Whirlpool © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Toate drepturile rezervate - http://www.whirlpool.eu
4
COMPARTIMENTUL CONGELATOR
n
ro
400010776126
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising