Whirlpool | BSNF 8452 W | Use and care guide | Whirlpool BSNF 8452 W Korisnički vodič

Whirlpool BSNF 8452 W Korisnički vodič
Vodič za zdravlje, sigurnost, upotrebu,
održavanje i postavljanje .
www.whirlpool.eu/register
HRVATSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
str .3
HR
HRVATSKI
VODIČI ZA ZDRAVLJE, SIGURNOST,
UPOTREBU, ODRŽAVANJE i POSTAVLJANJE
ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL.
Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć,
registrirajte svoj uređaj na adresi www.whirlpool.eu/register
Indeks
Vodič za zdravlje i sigurnost
SIGURNOSNE PREPORUKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ZAŠTITA OKOLIŠA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
IZJAVA O SUKLADNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vodič za upotrebu i održavanje
OPIS PROIZVODA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
UREĐAJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
UPRAVLJAČKA PLOČA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TEHNIČKI PODACI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
VRATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
SVJETLO HLADNJAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
POLICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
VENTILATOR + ANTIBAKTERIJSKI FILTAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ODJELJAK HLADNJAKA NO-FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ODJELJAK HLADNJAKA NO-FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
DODATNI PRIBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
NAČIN UPOTREBE UREĐAJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PRVA UPOTREBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SVAKODNEVNA UPOTREBA / FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
SAVJETI ZA SPREMANJE NAMIRNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
PREPORUKE U SLUČAJU DA SE UREĐAJ NE UPOTREBLJAVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA/POSTPRODAJNI SERVIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
FUNKCIONALNI ZVUKOVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
POSTPRODAJNI SERVIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vodič za postavljanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3
Vodič za zdravlje i sigurnost
SIGURNOST
PREPORUKE
VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE
VAŠA SIGURNOST I SIGURNOST DRUGIH VRLO JE VAŽNA.
daju posebne pojedinosti o
potencijalnim rizicima i navode
kako se može smanjiti opasnost od ozljeda, oštećenja i
Ovaj priručnik i sam uređaj pru- strujnog udara koji može
žaju važna sigurnosna upozonastati uslijed neprihvatljive
renja koja morate pročitati i
upotrebe uređaja. Pažljivo se
stalno ih se pridržavati.
pridržavajte uputa koje slijede.
Nepridržavanje ovih uputa
može dovesti do opasnosti.
Proizvođač se ne može smatrati odgovornim ni za kakva oštećenja nastala uslijed nepoštivaOvo je simbol sigurnosnog
nja ovog vodiča.
upozorenja.
Proizvođač odbija svaki oblik
Ovaj vas simbol upozorava na
odgovornosti za ozljede osoba
potencijalne opasnosti koje
ili životinja ili oštećenje imovimogu ubiti ili ozlijediti vas i
ne
druge osobe.
u slučaju nepoštivanja gore
Sve sigurnosne poruke prati
navedenih savjeta i mjera opresimbol sigurnosnog upozoreza.
nja i riječ OPASNOST ili UPOZORENJE. Ove riječi označava- Upute čuvajte na dohvat ruke
ju sljedeće:
radi budućih referenci.
kloroflorougljike (CFC). Sustav
hlađenja sadrži R600a (HC).
Kućanski aparati s izobutanom
(R600a): izobutan je prirodni
plin koji ne utječe negativno na
okoliš, ali je zapaljiv. Zbog toga
provjerite da cijevi rashladnog
sustava nisu oštećene. Posebnu
pozornost obratite na mogućnost oštećenja cijevi pri čemu
dolazi do pražnjenja sklopa
rashladnog sredstva.
C-pentan koristi se kao raspršujuće sredstvo u izolacijskoj
pjeni i spada u zapaljive plinove.
Nemojte oštetiti cijevi rashladnog sustava uređaja.
Eksplozivne tvari kao što su
spremnici raspršivača ne pohranjujte i ne upotrebljavajte
benzin ili druge zapaljive tvari
u uređaju ili u njegovoj blizini.
Ne upotrebljavajte mehanička,
električna ili kemijska sredstva
za ubrzavanje postupka odleđivanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.
Ukazuje na opasnu situaciju
koja bi, ako je ne izbjegnete,
mogla prouzročiti tešku ozljedu.
Pri rastavljanju kućanskog
uređaja onesposobite ga tako
da prerežete kabel za napajanje i uklonite vrata i police (ako
postoje) tako da se djeca ne
mogu lako popeti u njega i
zaglaviti.
Ne upotrebljavajte električne
uređaje i ne stavljajte ih u
odjeljke uređaja osim ako ih
proizvođač nije izričito dozvolio.
Sva sigurnosna upozorenja
Ovaj kućanski aparat ne sadrži
Ukazuje na opasnu situaciju
koja će, ako je ne izbjegnete,
prouzročiti tešku ozljedu.
4
HR
Ledomati i/ili uređaji za vodu
koji nisu izravno povezani s
dovodom vode moraju se
puniti samo pitkom vodom.
Pazite da nema zapreka na
ventilacijskom otvoru na kućištu uređaja ili ugradbenom
elementu.
Automatski ledomati i/ili uređaji za vodu moraju biti
spojeni na dovod vode koji
daje samo pitku vodu, a kojemu je vrijednost tlaka vode
između 0,17 i 0,81 MPa (1,7 i 8,1
bara).
Kako bi se mogla zajamčiti
odgovarajuća ventilacija ostavite slobodan prostor s obje
strane uređaja i iznad njega.
Udaljenost između stražnje
stjenke uređaja i zida
iza uređaja treba biti najmanje
50 mm prostora.
Smanjenje ovog razmaka
dovest će do veće potrošnje
proizvoda.
NAMJENSKA UPOTREBA
PROIZVODA
Ovaj uređaj namijenjen je
samo za upotrebu u kućanstvu. Upotreba uređaja u
profesionalne svrhe zabranjena
je.
Proizvođač otklanja bilo kakvu
odgovornost za neprikladnu
uporabu ili neispravno postavljeno upravljanje.
Uređaj nije namijenjen za
rukovanje pomoću vanjskog
mjerača vremena ili posebnog
sustava za daljinsko upravljanje.
Uređaj ne upotrebljavajte na
otvorenom.
Uređaj je namijenjen za upotrebu u kućanstvu te slične
načine primjene kao što su:
- kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim
prostorima okruženjima;
- seoska domaćinstva te goste
hotela, motela i drugih smještajnih objekata;
- objekti koji nude smještaj i
doručak;
- ugostiteljstvo i slična upotreba koja ne uključuje maloprodaju.
Žarulja koja se nalazi u uređaju
posebno je namijenjena za
kućanske uređaje i nije prikladna za rasvjetu u kućanstvu
(Uredba EZ 244/2009).
POSTAVLJANJE
Uređaj uključite tek kada završi
postupak postavljanja.
Postavljanje i održavanje mora
izvršiti kvalificirani tehničar
prema uputama proizvođača i
u skladu s lokalnim sigurnosnim propisima. Nemojte
popravljati ni zamjenjivati bilo
koji dio kućanskog uređaja
osim ako se to izričito ne navodi u korisničkom priručniku.
Nosite zaštitne rukavice pri
skidanju ambalaže i postavljanju uređaja.
Uređaj morate iskopčati iz
napajanja prije vršenja bilo
kakvog rada na postavljanju.
Nakon uklanjanja ambalaže s
uređaja provjerite da nije došlo
do oštećenja za vrijeme transporta. U slučaju problema,
kontaktirajte distributera ili
najbliži servis.
Tijekom postavljanja pazite da
uređaj ne ošteti kabel za napajanje.
Dvije ili više osoba mora rukovati uređajem i postavljati ga.
Prilikom postavljanja uređaja
provjerite jesu li sve četiri
nožice stabilne te da stoje na
podu, podešavajući ih ako je
potrebno, a zatim pomoću
libele provjerite je li uređaj
savršeno poravnat.
Pričekajte najmanje dva sata
prije nego što uključite uređaj
da biste bili sigurni da je rashladni krug u punoj funkciji.
Pazite da se uređaj ne nalazi u
blizini izvora topline.
ELEKTRIČNA UPOZORENJA
Provjerite odgovara li napon
naznačen na nazivnoj pločici
onome u vašem domu.
Rasponi napajanja navedeni su
na nazivnoj pločici.
Prema propisima, uređaj mora
biti uzemljen.
Kako bi instalacija bila u skladu
s važećim sigurnosnim propisima, potrebna je višepolarna
sklopka s minimalnim razmakom između kontakata od 3
mm.
Ako se kabel za napajanje
ošteti morate ga zamijeniti
identičnim. Kabel za napajanje
smije zamijeniti samo kvalificirani tehničar u skladu s uputa5
ma proizvođača i važećim
sigurnosnim odredbama.
Obratite se ovlaštenom servisu.
Nakon postavljanja električni
dijelovi ne smiju biti dostupni
korisniku.
Električni kabel mora biti
dovoljno dug kako bi se uređaj,
nakon smještanja u element,
mogao priključiti na izvor
napajanja.
Ne upotrebljavajte produžne
kabele.
Ne povlačite kabel za napajanje.
Nemojte upotrebljavati višestruke adaptere za utikač ako
se na uređaju već nalazi utikač.
Ako su uređaji već opremljeni
utikačem, a utikač ne odgovara
vašoj utičnici, obratite se kvalificiranom tehničaru.
Uređaj možda neće ispravno
raditi ako ga ostavite duže
vrijeme na temperaturi izvan
navedenog raspona.
Klimatski razred - Temperatura
okoline (°C)
SN od 10 do 32
N od 16 do 32
ST od 16 do 38
T od 16 do 43
PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU, SAMO ZA
VELIKU BRITANIJU I IRSKU
Zamjena osigurača.
Ako je mrežni kabel ovog
uređaja opremljen utikačem
osiguračem BS 1363A od 13 A,
za zamjenu osigurača na ovoj
vrsti utikača upotrijebite
A.S.T.A. osigurač, odobren za
BS 1362 i postupite kako slijedi:
Ako koristite diferencijalni
zaštitni prekidač (RCCB), upotrebljavajte samo model s
.
oznakom
Uređaj je namijenjen za rad na
mjestima s temperaturom
unutar raspona navedenog u
nastavku, prema klimatskom
razredu označenom na nazivnoj pločici.
6
Samo za Republiku Irsku
Često se primjenjuju informacije dane za Veliku Britaniju, ali
se koristi i treća vrsta utikača i
utičnice, odnosno 2-pinska
vrsta s bočnim uzemljenjem.
Utičnica/utikač (vrijedi za
obje zemlje)
Ako postojeći utikač nije prikladan za vašu utičnicu, kontaktirajte postprodajni servis za
daljnje upute. Ne pokušavajte
sami zamijeniti utikač. Ovaj
postupak mora izvršiti kvalificirani tehničar sukladno uputama proizvođača i važećim
sigurnosnim propisima.
ISPRAVNA UPOTREBA
Odjeljak hladnjaka upotrebljavajte samo za čuvanje svježe
hrane, a odjeljak zamrzivača
samo za čuvanje smrznute
hrane, zamrzavanje svježe
hrane i izradu kocki leda.
Nemojte dodirivati uređaj bilo
kojim mokrim dijelom tijela ni
rukovati njime ako ste bosi.
Ovaj se uređaj ne smije stavljati
u pogon ako su njegov dovodni kabel ili utikač oštećeni, ako
pećnica ne radi ispravno, ili ako
je oštećena ili je pala na tlo. Ne
uranjajte električni kabel ili
utikač u vodu. Držite kabel za
napajanje podalje od vrućih
površina.
možete nabaviti u lokalnoj
trgovini elektromaterijala.
1. Skinite poklopac s osigurača
(A) i izvadite osigurač (B).
2. Postavite zamjenski osigurač
od 13 A u poklopac osigurača.
3. Ponovo ih priključite.
Važno:
Poklopac osigurača mora se
ponovno postaviti prilikom
zamjene osigurača i ako je
poklopac izgubljen, osigurač se
ne smije koristiti dok se ne
postavi odgovarajuća zamjena.
Ispravna zamjena prepoznaje
se po boji umetka ili po boji u
reljefnom otisku teksta na dnu
utikača.
Zamjenske poklopce osigurača
Izbjegavajte čuvanje neomotane hrane u izravnom dodiru s
unutarnjim površinama odjeljaka hladnjaka ili zamrzivača.
Uređaji mogu imati posebne
odjeljke za odlaganje namirnica.
Ako drugačije nije navedeno u
posebnoj knjižici proizvoda,
odjeljci se mogu uklanjati, a
izvedba ostaje ista.
Ne gutajte sadržaj (nije otrovan) vrećica za led (u nekim
modelima).
Ne jedite kocke leda ili ledene
lizalice odmah nakon vađenja
iz zamrzivača jer mogu izazvati
smrzotine.
HR
Na proizvodima napravljenima tako da upotrebljavaju
filtar za zrak unutar dostupnog poklopca ventilatora
filtar će se uvijek nalaziti u
položaju za rad kad je hladnjak u funkciji.
Staklene spremnike s tekućinom ne stavljajte u zamrzivač
jer se mogu razbiti.
Ventilator (ako je uređaj opremljen) ne zaklanjajte namirnicama.
Nakon stavljanja hrane u hladnjak provjerite zatvaraju li se
vrata odjeljaka ispravno, pogotovo vrata zamrzivača.
Oštećenu brtvu treba što prije
zamijeniti.
SIGURNOST DJECE
Vrlo malu (0-3 godine) i malu
djecu (3-8 godina) treba držati
dalje od uređaja osim ako su
pod stalnim nadzorom.
Djeca starija od 8 godina i
osobe smanjenih fizičkih,
osjetilnih i mentalnih sposobnosti ili osobe bez dovoljnog
iskustva i znanja mogu koristiti
uređaj samo ako su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnom rukovanju uređajem te
ako razumiju potencijalne
opasnosti. Djeca se ne smiju
igrati uređajem. Djeca ne smiju
čistiti niti održavati uređaj bez
nadzora.
Čuvajte pakiranja (plastične
vrećice, polistiren itd.) izvan
dohvata djece.
ČIŠĆENJE
I ODRŽAVANJE
Uređaj morate iskopčati iz
napajanja prije čišćenja ili
radova održavanja.
Nikada nemojte upotrebljavati
opremu za čišćenje parom
ZAŠTITA
OKOLIŠA
ODLAGANJE AMBALAŽNOG
MATERIJALA
ODLAGANJE KUĆANSKIH
UREĐAJA NA OTPAD
Ambalažni materijal može se u
potpunosti reciklirati i označen
je simbolom recikliranja:
Ovaj uređaj proizveden je od
materijala koje se može
reciklirati ili ponovno iskoristiti.
Odložite ga na otpad u skladu
s lokalnim propisima o
odlaganju otpada.
Različiti dijelovi ambalaže
moraju se zbrinuti na
odgovarajući način i u skladu s
lokalnom zakonskim propisima
za odlaganje otpada.
Dodatne informacije o obradi,
oporabi i recikliranju
električnih kućanskih uređaja,
potražite u nadležnom
mjesnom uredu, službi za
skupljanje komunalnog otpada
ili trgovini u kojoj ste uređaj
kupili.
Ovaj uređaj je označen u
skladu s europskom direktivom
2012/19/EZ o električnom i
elektroničkom otpadu (WEEE).
Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda pomažete u
sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš
i ljudsko zdravlje do kojih bi
moglo doći u slučaju
neprimjerenog rukovanja
otpadom od ovog proizvoda.
Simbol na uređaju ili na
popratnoj dokumentaciji
označava da se ovaj
proizvod ne smije odlagati kao
nerazvrstani komunalni otpad,
nego ga treba odnijeti na
7
skupljalište za obradu
električnog i elektroničkog
otpada.
SAVJETI ZA UŠTEDU
ENERGIJE
Uređaj postavite u hladnoj,
dobro prozračenoj prostoriji
udaljenoj od svih izvora topline
(npr. radijator, štednjak itd.) i na
mjesto koje nije izravno
izloženo suncu. Ako je
potrebno, upotrijebite
izolacijsku ploču.
Kako bi se zajamčila
odgovarajuća ventilacije
slijedite upute za postavljanje.
Nezadovoljavajuća ventilacija
sa stražnje strane proizvoda
povećava potrošnju energije i
smanjuje učinkovitost hlađenja.
Na unutarnju temperaturu
uređaja može utjecati
temperatura okoline,
učestalost otvaranja vrata te
položaj uređaja. Pri
postavljanju temperature valja
uzeti u obzir te čimbenike.
Otvaranje vrata maksimalno
smanjite.
Zamrznutu hranu koju želite
odlediti stavite u hladnjak.
Niska temperatura zamrznutih
proizvoda hladi hranu u
hladnjaku.
Topla jela i pića ostavite da se
ohlade prije stavljanja u uređaj.
Položaj polica unutar hladnjaka
ne utječe na učinkovitost
upotrebe energije. Hrana bi se
na police trebala stavljati na
način koji osigurava pravilnu
cirkulaciju zraka (hrana se ne bi
smjela međusobno dodirivati,
a trebao bi i postojati razmak
između hrane i stražnje
stjenke).
Kapacitet pohranjivanja
zamrznute hrane možete
povećati uklanjanjem košara te,
ako je prisutna, police za
sprječavanje nakupljanja leda,
zadržavajući istu potrošnju
energije.
Proizvodi koji spadaju u razred
visoke energetske učinkovitosti
opremljeni su motorima visoke
učinkovitosti koji rade duže, ali
imaju nisku potrošnju energije.
Ne brinite se ako motor radi
duže vrijeme.
IZJAVA
O SUKLADNOSTI
Ovaj je uređaj napravljen za
čuvanje namirnica i proizveden
je u skladu s Uredbom (EZ) br.
1935/2004 .
8
Ovaj je uređaj izrađen,
proizveden i prodaje se u
skladu s:
› sigurnosnim ciljevima
Direktive o “niskom naponu”
2006/95/EZ (koja zamjenjuje
73/23/EEZ i naknadne dopune);
› zaštitnim zahtjevima Direktive
"EMC" 2004/108/EZ.
Električna sigurnost uređaja
može se jamčiti samo ako je
ispravno spojen na odobreni
sustav uzemljenja.
HR
Vodič za upotrebu i održavanje
OPIS
PROIZVODA
UREĐAJ
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
21
22
23
24
25
15
6
7
16
17
18
19
20
1
1. Upravljačka ploča
Odjeljak hladnjaka
2. LED svjetlo
3. Ventilator
4. Poklopac ventilatora i područje
antibakterijskog filtra
5. Police
6. Pretinac za boce
7. Kutija za sir + poklopac
8. Područje višestrukog protoka
hladnog zraka
9. Pokrov senzora
10. Odjeljak hladnjaka (najbolji za
meso i ribu)
11. Nazivna pločica s trgovačkim
nazivom
12. Pretinac za održavanje
svježine voća i povrća
13. Razdjelnik ladice hladnjaka
14. Komplet za promjenu smjera
otvaranja vrata
15. Duboke police u vratima
16. Polica za jaja
17. Polovica police za male
predmete
18. Separator za boce
19. Polica za boce
20. Brtva na vratima
Odjeljak zamrzivača
20. Brtve na vratima
21. Gornja ladica: najhladnije
područje
najbolja za zamrzavanje svježih
namirnica
22. Brzi led / Eutektik
23. Police
24. Razdjelnik ladice zamrzivača
25. Ladice zamrzivača
9
UPRAVLJAČKA
PLOČA
5
1
2
3
6
7
8
4
9
1. Gumb ZAUSTAVLJANJE
ALARMA /Indikator ALARMA
2. UPRAVLJANJE SVJEŽINOM 6TH
SENSE
3. Gumb BRZO HLAĐENJE
4. LED svjetla TEMPERATURE
HLADNJAKA
5. Gumb / tipka NAČINA RADA ZA
ZABAVU
Gumb ZAKLJUČAVANJE
6. Indikator ALARMA ZA SLUČAJ
NESTANKA STRUJE
7. Gumb UKLJ/STANJE
PRIPRAVNOSTI
8. Indikator ZAKLJUČAVANJA
TIPKI
9. Gumb TEMPERATURE
HLADNJAKA
TEHNIČKI PODACI
DIMENZIJE PROIZVODA
Visina
1885
mm
Širina
595
mm
Dubina
655
mm
NETO ZAPREMINA HLADNJAKA (L)
222
L
NETO ZAPREMINA ZAMRZIVAČA (L)
94
L
SUSTAV ZA ODMRZAVANJE
Hladnjak
Automatski
Zamrzivač
Automatski
VRIJEME PODIZANJA (H)
24
h
MOGUĆNOST ZAMRZAVANJA (KG/24H)
4,0
kg/24h
POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE (KWH/24H) 0,66
kwh/24h
RAZINA BUKE (DBA)
42
dba
ENERGETSKA KLASA
A++
10
HR
VRATA
REVERZIBILNOST VRATA
Napomena: Smjer otvaranja vrata može se
promijeniti. Ako tu radnju izvrši Postprodajni servis,
nije pokrivena jamstvom.
preporučuje se da dvije osobe obave promjenu
smjera okretanja vrata.
Slijedite upute u Vodiču za postavljanje.
SVJETLO HLADNJAKA
Za sustav osvjetljenja u odjeljku hladnjaka
upotrebljavaju se LED žarulje koje omogućuju bolje
osvjetljenje kao i
vrlo nisku potrošnju.
Ako sustav LED svjetala ne radi obratite se servisu
kako bi ih zamijenili.
Važno: Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje se kada
se vrata hladnjaka otvore. Ako vrata ostanu
otvorena dulje od 10 minute, svjetlo će se
automatski isključiti.
POLICE
Sve police, preklopna vratašca i košare koje se
izvlače mogu se skidati.
VENTILATOR + ANTIBAKTERIJSKI FILTAR
Ventilator poboljšava raspodjelu temperature
unutar proizvoda omogućujući bolje čuvanje
spremljenih namirnica.
Napomena: Ne stavljajte namirnice na područja
ulaza zraka.
Ako uređaj ima ventilator, on se može opremiti
antibakterijskom filtrom.
Izvadite ga iz kutije u ladici za
očuvanje svježine i umetnite u
poklopac ventilatora – kao što je
prikazano na slici.
Postupak zamjene nalazi se u
kutiji filtra.
ODJELJAK HLADNJAKA
NO-FROST
Odmrzavanje odjeljka hladnjaka u potpunosti je
automatsko.
Odleđena voda automatski teče u odvod skriven iza
višestrukog protoka i potom sakuplja u spremniku iz
kojeg isparava.
11
ODJELJAK HLADNJAKA
NO-FROST
Hladnjaci No frost omogućuju kruženje rashlađenog
zraka oko područja odlaganja i sprječavaju stvaranje
leda i time u potpunosti uklanjaju
potrebu odleđivanja.
Zaleđene namirnice ne lijepe se za stjenke, oznake
ostaju čitljive, a prostor za odlaganje uredan i čist.
DODATNI PRIBOR
LADICA ZA JAJA
KUTIJA ZA SIR
PRETINAC ZA BOCE
SEPARATOR ZA BOCE
RAZDJELNIK LADICE
ZAMRZIVAČA
RAZDJELNIK LADICE
HLADNJAKA
ODJELJAK ZA BRZU IZRADU
LEDA
12
EUTEKTIK/LADICE ZA BRZI
LED
NAČIN UPOTREBE
UREĐAJA
HR
PRVA UPOTREBA
NAČIN POKRETANJA UREĐAJA
Nakon priključivanja uređaja u struju on automatski
započinje s radom.
Nakon pokretanja uređaja pričekajte najmanje 4 – 6
sati prije stavljanja namirnica u uređaj.
PODEŠAVANJE TEMPERATURE
Uobičajena tvornička postavka uređaja za rad je
preporučena srednja temperatura.
Pojedinosti o podešavanju temperature potražite u
Vodiču za svakodnevnu upotrebu.
Kada je uređaj priključen na napajanje, sva svjetla su
uključena i sve ikone prikazuju se na zaslonu
približno 1 sekundu. Svijetle zadane (tvorničke)
vrijednosti postavki odjeljka hladnjaka.
Napomena: Prikazane zadane vrijednosti
odgovaraju prosječnoj temperaturi u cijelom
hladnjaku
POSTAVLJANJE
POSTAVLJANJE JEDNOG UREĐAJA
Kako bi se zajamčila odgovarajuća ventilacije
ostavite
slobodan prostor s obje strane i iznad uređaja.
Udaljenost između stražnje stjenke
uređaja i zida iza uređaja
treba biti najmanje 50 mm.
Smanjenje ovog razmaka dovest će
do veće potrošnje proizvoda.
POSTAVLJANJE RAZMAČNIKA
Postavite razmačnike na gornji i donji dio
kondenzatora (u skladu s crtežom) na stražnjem
dijelu
uređaja.
50mm
50mm
13
SVAKODNEVNA UPOTREBA
KAKO POVEĆATI ZAPREMINU ODJELJKA
ZAMRZIVAČA
• vađenjem ladica kako bi se omogućilo spremanje
velikih proizvoda.
• stavljanjem namirnica izravno na police
zamrzivača.
• vađenjem dodatnog pribora koji se može skidati.
• Nemojte namirnicama blokirati područja izlaza
zraka (na stražnjoj stjenci i na dnu unutar
proizvoda).
• Sve police i košare koje se izvlače mogu se skidati.
• Na unutarnju temperaturu kućanskog aparata
mogu utjecati temperatura okoline, učestalost
otvaranja vrata, kao i smještaj kućanskog aparata.
Pri postavljanju temperature valja uzeti u obzir te
čimbenike.
• Osim ako nije drugačije navedeno, dodatni pribor
uređaja ne može se prati u perilici posuđa.
FUNKCIJE
UKLJUČIVANJE/
MIROVANJE
Ova funkcija uključuje hladnjak/stavlja
ga u stanje mirovanje. Za stavljanje
proizvoda u stanje pripravnosti
pritisnite i 3 sekunde držite
pritisnutim gumb za uključivanje/
mirovanje.
Isključuju se svi indikatori osim
pozadinskog svjetla ikone Uklj/Stanje
pripravnosti kako bi označilo da je
uređaj u stanju pripravnosti.
Kada je uređaj u stanju mirovanja,
svjetlo u odjeljku hladnjaka ne radi.
Zapamtite da se ovom radnjom
isključuje napajanje uređaja.
Za ponovno uključivanje uređaja
jednostavno pritisnite i 3 sekunde
držite pritisnutim gumb za
uključivanje/stanje mirovanja.
PAMETNI ZASLON
Ova opcijska funkcija može se
upotrijebiti za uštedu energije.
Slijedite upute u Vodiču za
svakodnevnu upotrebu kako biste
uključili/
isključili funkciju.
Nakon uključenja pametnog zaslona,
isključuje se zaslon, osim indikatora
sustava za očuvanje svježine. Ako je
uključen pametni zaslon, za
podešavanje temperature ili za
upotrebu drugih funkcija, obavezno
uključite zaslon pritiskom na bilo koji
gumb.
Nakon približno 15 sekundi bez
obavljanja
bilo koje radnje zaslon se ponovno
isključuje i samo indikator sustava za
očuvanje svježine ostaje vidljiv.
Kada je funkcija isključena, ponovno
se obnavlja uobičajeni zaslon. Pametni
zaslon automatski se onemogućuje
nakon
nestanka struje. Zapamtite da ova
funkcija ne isključuje napajanje
uređaja već samo smanjuje potrošnju
energije vanjskog zaslona.
Napomena: Navedena potrošnja
energije uređaja odnosi se na rad s
uključenim pametnim zaslonom.
14
HR
SUSTAV ZA
OČUVANJE SVJEŽINE
Ova je funkcija automatski uključena
kako bi se omogućili optimalni uvjeti
za čuvanje spremljenih namirnica. Ako
ne postoje varijacije funkcija Pro Fresh
odmah obnavlja idealne uvjete.
Rezultati su izvanredni:
svježina se u cijeloj unutrašnjosti
hladnjaka održava na najboljoj razini
do 4 puta dulje.
BRZO HLAĐENJE
Upotreba ove funkcije preporučuje se
prilikom spremanja namirnica visoke
kvalitete u odjeljcima hladnjaka i
zamrzivača.
Upotreba funkcije brzo hlađenje može
se upotrijebiti za povećavanje
mogućnosti hlađenja u odjeljcima
hladnjaka i zamrzivača.
Napomena: Funkcija brzo hlađenje
treba se uključiti i prije stavljanja svježih
namirnica koje treba zamrznuti u
odjeljak zamrzivača kako bi se povećala
mogućnost zamrzavanja.
NAČIN RADA ZA
ZABAVU
Ovu funkciju upotrijebite za hlađenje
pića u odjeljku zamrzivača. 30 minuta
nakon odabira (vrijeme koje je
potrebno za hlađenje boce vina od
0,75 l, a da boca ne pukne), simbol
treperi, oglašava se zvučni signal:
izvadite bocu iz odjeljka zamrzivača i
pritisnite gumb za zaustavljanje
alarma kako biste onemogućili alarm.
Važno: bocu ne ostavljajte u odjeljku
zamrzivača dulje no što je potrebno
za hlađenje.
ZAKLJUČAVANJE
TIPKI
Ova funkcija sprječava da netko slučajno
promijeni postavke ili isključi uređaj.
Za zaključavanje tipki pritisnite na 3
sekunde gumb načina rada za zabavu
sve dok se na zaslonu prikazuje
indikator zaključavanja tipki i zvučni
signal ne potvrdi da je funkcija
odabrana. Nakon 3 sekunde isključuje
se indikator zaključavanja.
Kada je uključen, pritiskom na ostale
gumbe (osim gumba načina rada za
zabavu) uključuje se zvučni signal i na
zaslonu trepće indikator zaključavanja
tipki.
Svi alarmi mogu se isključiti kada je
uključena funkcija zaključavanja tipki.
Za otključavanje tipki slijedite isti
postupak sve dok se na zaslonu prikaže
indikator zaključavanja tipki i zvučni
signal ne potvrdi da je funkcija
isključena. Nakon 1 sekunde isključuje
se indikator.
ALARM NESTANKA
STRUJE
Proizvod je napravljen tako da nakon
nestanka struje automatski nadzire
temperaturu u hladnjaku kada se
obnovi dovod električne struje. Ako
temperatura u zamrzivaču prijeđe
razinu zamrzavanja ikona nestanka
struje i indikator alarma trepere i
oglašava se zvučni alarm kada
se obnovi dovod električne struje. Za
ponovno postavljanje alarma samo
jednom pritisnite gumb za ponovno
postavljanje alarma.
U slučaju uključivanja alarma za
nestanak struje, preporučuju se sljedeće
radnje:
• ako su namirnice u zamrzivaču
neodleđene, ali i dalje hladne, sve
namirnice iz zamrzivača trebaju se
premjestiti u odjeljak hladnjaka i pojesti
u roku od sljedeća 24 sata.
• ako su namirnice u zamrzivaču
zaleđene to znači da su se one otopile i
ponovno zamrznule kada se vratio
dovod električne struje čime se umanjio
okus, kvaliteta i hranjiva vrijednost, a
moguće je da više nisu sigurne.
Preporučuje se da se namirnice ne jedu
već da se baci cijeli sadržaj zamrzivača.
Alarm nestanka struje napravljen je
kako bi dao informaciju o kvaliteti
namirnica u zamrzivaču u slučaju
nestanka električne struje.
Ovaj sustav ne jamči kvalitetu ili
sigurnost namirnica i potrošačima se
preporučuje da se vode vlastitim
mišljenjem prilikom procjenjivanja
kvalitete namirnica u odjeljcima
zamrzivača i hladnjaka.
15
ALARM PREVISOKE
TEMPERATURE
Alarm se uključuje kada:
• se uređaj spaja na napajanje nakon
duljeg razdoblja nekorištenja.
• je temperatura u odjeljku zamrzivača
previsoka.
• količina namirnica u zamrzivaču
prelazi količinu navedenu na nazivnoj
pločici.
• su vrata zamrzivača predugo
otvorena.
• Za isključivanje zvuka alarma jednom
pritisnite gumb za zaustavljanje.
• Indikator alarma automatski se
isključuje kada temperatura u odjeljku
zamrzivača padne ispod -10°C.
ALARM OTVORENIH
VRATA
Alarm za otvorena vrata uključuje se
kada vrata ostanu otvorena dulje od 2
minute.
Zatvorite vrata ili pritisnite
zaustavljanje alarma kako biste
isključili zvučni alarm.
BRZI LED
IZRADA KOCKICA LEDA
Stavite prazne ladice za kockica leda u
zamrzivač 24 sata prije upotrebe
značajke brzi led kako biste ih ohladili.
Za najbolju učinkovitost ladica za brzi
led preporučuje se da ih stalno držite
u zamrzivaču i održavate postavku
temperature na -18°C ili hladnije.
Ladicu za brzi led izvadite tako da je
povučete prema sebi.
Umetnite poklopac u ladicu i vratite je
u posebne utore na vrhu ladice
zamrzivača. Pazite da ne prolijete
vodu.
Skinite poklopac i napunite ladicu
pitkom vodom (maksimalna razina =
2/3 ukupne zapremnine ladice).
VAĐENJE KOCKICA LEDA
Kada je led spreman, otvorite
poklopac i izvadite kockice.
16
Pričekajte najmanje 30 minuta dok se
kockice leda ne formiraju (ako se
ladice upotrebljavaju odmah nakon
prve upotrebe ovo može neznatno
dulje trajati).
HR
UPOTREBA LADICA
ZA BRZI LED KAO
EUTEKTIKA
Ladice za led mogu se upotrijebit kao
eutektik za održavanje namirnica
zamrznutima u slučaju nestanka
struje. Za njihovu najbolju upotrebu
stavite ih iznad spremljenih namirnica
na vrh ladice zamrzivača. U tom
položaju ladice se i dalje mogu
upotrebljavati za izradu kockica leda
no produljit će se vrijeme njihove
izrade.
17
SAVJETI ZA SPREMANJE NAMIRNICA
ODJELJAK HLADNJAKA
Hladnjak je idealno mjesto za spremanje gotovih
jela, svježih i konzerviranih namirnica, mliječnih
proizvoda, voća, povrća i napitaka.
VENTILIRANJE
Prirodna cirkulacija zraka u odjeljku hladnjaka
rezultira područjima različite temperature.
Najhladnije područje je točno iznad pretinca za
održavanje svježine voća i povrća i na stražnjoj
stjenci. Najtoplije je na gornjem prednjem odjeljku.
Nedovoljna ventilacija dovodi do povećanja
potrošnje energije i smanjenje učinkovitosti
hlađenja.
Otvore za zrak ne prekrivajte namirnicama ili
drugim predmetima oni su optimizirani za pravilnu cirkulaciju zraka i
čuvanje namirnica.
NAČIN SPREMANJA HRANE I PIĆA
› Za omatanje namirnica upotrebljavajte spremnike
od plastike, metala i stakla koji se mogu reciklirati i
folije za omatanje.
› Uvijek upotrebljavajte spremnike za tekućine ili
namirnice koje šire mirise ili mogu poprimiti miris ili
aromu ili nadjačati druge okuse.
› Namirnice koje stvaraju veliku količinu etilena
i one koje su osjetljive na taj plin kao što su voće,
povrće i salate uvijek se trebaju odvojiti i omotati
tako da se ne umanji njihovo vrijeme čuvanja; na
primjer ne spremajte rajčice zajedno s kivijem ili
kupusom.
› Namirnice ne spremajte preblizu kako bi se
omogućila dovoljna cirkulacija zraka.
› Kako biste izbjegli prevrtanje boca možete
upotrijebiti držač za boce.
› Ako imate malu količinu namirnica koje trebate
spremiti u hladnjak, preporučujemo upotrebu
polica iznad pretinca za očuvanje svježine voća i
povrća jer je to najhladnije područje u odjeljku.
› Pazite da namirnicama ne zatvorite otvore za zrak.
NAČIN SPREMANJA HRANE I PIĆA
› Na police hladnjaka: gotova jela, tropsko voće,
sireve, delikatese.
› U najhladnije područje (ono iznad pretinca za
očuvanje svježine voća i povrća): meso, ribu, hladne
nareske, torte
18
› U pretinac za održavanje svježine voća i povrća:
voće, salatu,
povrće.
› Na vrata: maslac, pekmeze, konzervirano povrće,
limenke, boce, kartonska pakiranja napitaka, jaja.
HR
Legenda
UMJERENO PODRUČJE
preporučuje se za spremanje
tropskog voća, limenki, napitaka,
jaja, umaka, konzerviranog
povrća, maslaca, pekmeza.
HLADNO PODRUČJE
preporučuje se za spremanje sira,
mlijeka, mliječnih proizvoda,
delikatesa, jogurta.
NAJHLADNIJE PODRUČJE
Preporučuje se za spremanje
hladnih narezaka, deserta.
LADICA ZA VOĆE I POVRĆE
LADICA PODRUČJA
ZAMRZAVANJA
(PODRUČJE MAKS HLADNOĆE)
Preporučuje se za zamrzavanje
svježih/skuhanih namirnica.
LADICE ZAMRZIVAČA
Napomena
Siva nijansa opisa ne odgovara
bojama ladica
19
ODJELJAK ZAMRZIVAČA
Zamrzivač je idealno mjesto za odlaganje zamrznutih
namirnica, izradu kockica leda i zamrzavanje svježih
namirnica u odjeljku zamrzivača.
Maksimalan broj kilograma svježih namirnica koje
se mogu zamrznuti u razdoblju od 24 sata naveden
je na nazivnoj pločici (…kg/24 h).
Ako imate malu količinu namirnica za odlaganje u
zamrzivaču preporučujemo upotrebu najhladnijeg
područja odjeljka zamrzivača koje odgovara
srednjem području.
SAVJETI ZA ZAMRZAVANJE I ČUVANJE SVJEŽIH
NAMIRNICA
› Preporučujemo da označite naljepnicama i datirate
sve zamrznute namirnice. Dodavanje naljepnica
pomoći će vam u identificiranju namirnica te u tome
da znate kada se one trebaju upotrijebiti prije no što
se njihova kvaliteta umanji. Nemojte ponovno
zamrzavati odmrznute namirnice.
› Prije zamrzavanja svježe namirnice omotajte i
hermetički zatvorite u: aluminijsku foliju, plastičnu
foliju, nepropusna plastična pakovanja, polietilenske
posude s poklopcima, posude za stavljanje hrane u
zamrzivač prikladne za zamrzavanje namirnica
› Namirnice moraju biti svježe, zrele i prvorazredne
kvalitete kako bi se dobile zamrznute namirnice
visoke kvalitete.
› Tople namirnice uvijek pustite da se ohlade prije
no što ih stavite u zamrzivač.
› Potpuno ili djelomično odmrznute namirnice
odmah pojedite.
› Namirnice nemojte ponovno zamrzavati osim ako
nakon prvog odmrzavanja nisu skuhane. Nakon
kuhanja odmrznute namirnice mogu se ponovno
zamrznuti.
› Nemojte zamrzavati boce s tekućinom.
› Upotrijebite funkciju za brzo hlađenje kako biste
ubrzali
postupak hlađenje ili zamrzavanja (pogledajte Vodič
za svakodnevni rad).
› Svježe povrće i voće po mogućnosti treba
zamrznuti čim se ubere kako bi se sačuvala puna
izvorna hranjiva vrijednost, postojanost, boja i okus.
Meso i divljač ostavite da odleži dovoljno dugo prije
zamrzavanja.
ZAMRZNUTA JELA: SAVJETI ZA KUPOVINU
Pri kupnji zamrznutih prehrambenih proizvoda:
› Pazite da pakiranje nije oštećeno (zamrznuta hrana
u oštećenim pakiranjima može biti pokvarena). Ako
je pakiranje napuhano ili se vide vlažne mrlje, to
znači da proizvod nije čuvan u najpovoljnijim
uvjetima i moguće je da je već počeo odmrzavanje.
› Prilikom kupovine zamrznute namirnice uvijek
kupujte na kraju kupovine i prevezite ih u toplinski
izoliranim vrećicama.
20
› Čim stignete kući zamrznute namirnice odmah
stavite u zamrzivač.
› Ako su se namirnice odledile, pa makar i
djelomično, nemojte ih ponovno zamrzavati.
Konzumirajte ih u roku od 24 sata.
› Promjene temperature izbjegavajte ili smanjite na
minimum. Poštujte datum roka trajnosti koji se
nalazi na pakiranju.
› Uvijek poštujte informacije o čuvanju navedene na
pakiranju.
HR
VRIJEME ČUVANJA
SMRZNUTE HRANE
МЕSО
mjeseci
GULAŠI
mjeseci
VOĆE
mjeseci
Govedina
8 - 12
Meso, perad
2-3
Jabuke
12
Svinjetina, teletina
6-9
MLIJEČNI
PROIZVODI
Marelice
8
Janjetina
6-8
Maslac
6
Borovnice
8 - 12
Zečetina
4-6
Sir
3
Crni/crveni ribizl
8 - 12
Mljeveno meso/
iznutrice
Kobasice
2-3
Kiselo vrhnje
1-2
Višnje
10
1-2
Sladoled
2-3
Breskve
10
Jaja
8
Kruške
8 - 12
Šljive
10
PERAD
Pile
5-7
JUHE I UMACI
Puretina
6
Juha
2-3
Maline
8 - 12
Divljač
2-3
Mesni umaci
2-3
Jagode
10
RAKOVI
Tijesto
1
Rabarbara
10
Školjke, rakovi, jastog 1 - 2
Ratatouille
8
Voćni sokovi (od
naranče, limuna,
grejpa)
4-6
Rakovi, jastog
KOLAČI I KRUH
1-2
ŠKOLJKE
Oštrige, očišćene
Kruh
1-2
Šparoge
8 - 10
Torte (bez kreme)
4
Bosiljak
6-8
Torte (s kremom)
2-3
Mahune
12
2-3
Palačinke
1-2
Artičoke
8 - 10
3-4
Nekuhano tijesto
2-3
Brokula
8 - 10
Quiche
1-2
Prokulice
8 - 10
Pizza
1-2
Cvjetača
8 - 10
Mrkve
10 - 12
Celer
6-8
Gljive
8
Peršin
6-8
Paprike
10 - 12
Grašak
12
Grah
12
Špinat
12
Rajčice
8 - 10
Tikvice
8 - 10
1-2
RIBA
“masna riba” (losos,
haringa, skuša)
“nemasna riba”
(bakalar, list)
POVRĆE
21
PREPORUKE U SLUČAJU
DA SE UREĐAJ NE UPOTREBLJAVA
ODSUTNOST/ODMOR
U slučaju dulje odsutnosti preporučuje se potrošiti
namirnice i isključiti uređaj kako bi se uštedjela
energija.
SELIDBA
1. Izvadite sve unutarnje
dijelove.
2. Dobro ih omotajte i pričvrstite ljepljivom trakom
kako ne bi lupale ili se izgubile.
3. Zavijte podesive nožice tako da ne dodiruju
površinu oslonca.
4. Vrata zatvorite i pričvrstite ljepljivom trakom, a
ljepljivom trakom pričvrstite i kabel za napajanje na
uređaj.
NESTANAK STRUJE
U slučaju nestanka struje nazovite lokalnog
dobavljača i pitajte koliko će nestanak trajati.
Napomena: Zapamtite da će puni uređaj dulje ostati
hladan od djelomično napunjenog.
Ako su kristali leda vidljivi na namirnicama one se
mogu ponovno zamrznuti iako će se možda
promijeniti okus i aroma.
Ako mislite da su namirnice u lošem stanju, najbolje
ih je baciti.
22
U slučaju nestanka struje koji traje do 24 sata.
Vrata uređaja držite zatvorenima. Time će se
omogućiti da spremljene namirnice ostanu hladne
što je moguće dulje.
U slučaju nestanka struje koji traje više od 24 sata.
Ispraznite odjeljak zamrzivača i smjestite namirnice
u prenosivi zamrzivač. Ako takav zamrzivač nije
dostupan i nema ni pakiranja umjetnog leda,
potrošite namirnice koje se najbrže kvare.
Ispraznite posudu za kockice leda.
HR
ČIŠĆENJE I
ODRŽAVANJE
Prije obavljanja bilo koje radnje održavanja ili
čišćenja, izvucite utikač iz utičnice ili isključite dovod
električne struje.
Nikada ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za
čišćenje. Nikada nemojte čistiti dijelove hladnjaka
zapaljivim tekućinama.
› Uređaj povremeno očistite krpom i otopinom
mlake vode i neutralnog deterdženta namijenjenog
za čišćenje unutrašnjosti hladnjaka.
› Vanjski dio uređaja i brtvu na vratima očistite
vlažnom krpom i osušite mekom krpom.
› Kondenzator na stražnjem dijelu uređaja treba
redovito čistiti usisavačem.
Ne koristite uređaje za parno čišćenje.
Gumbi i zaslon upravljačke ploče ne smiju se čistiti
alkoholom ili sredstvima na bazi alkohola, već
suhom krpom.
Važno:
› Gumbi i zaslon upravljačke ploče ne smiju se čistiti
alkoholom ili sredstvima na bazi alkohola, već
suhom krpom.
› Cijevi sustava hlađenja nalaze se u blizini posude
za odleđivanje i mogu postati vruće. Povremeno ih
očistite usisačem.
23
VODIČ ZA
VODIČ I POSTPRODAJNI
SERVIS
PRIJE KONTAKTIRANJA POSTPRODAJNOG
SERVISA...
FUNKCIONALNI
ZVUKOVI
Zvukovi koji dolaze iz uređaja normalni su jer on ima
brojne ventilatore i motore koji reguliraju rad i
Problemi u radu često su posljedica banalnih
uzroka, koje možete utvrditi i riješiti bez uporabe
bilo kakve vrste alata.
automatski se uključuju i isključuju.
NEKI OD FUNKCIONALNIH ZVUKOVA MOGU SE
UBLAŽITI TAKO DA:
› poravnate uređaj i postavite ga na ravnu površinu.
› provjerite jesu li unutarnji sastavni dijelovi ispravno
postavljeni.
› razdvojite uređaj od namještaja i izbjegavate njihov
kontakt.
› provjerite da boce i spremnici ne dolaze u
međusobni doticaj.
NEKI OD FUNKCIONALNIH ZVUKOVA
KOJE MOŽETE ČUTI
Zvuk piskutanja kada uređaj
uključujete po prvi put ili nakon
duge pauze.
Zvuk grgljanja kada rashladna
tekućina ulazi u cijevi.
Zvuk BRRR stvara kompresor u
radu.
Zvuk zujanja kada se uključuje
ventil za vodu ili ventilator.
Zvuk pucketanja kada se
uključuje kompresor.
KLIK stvara termostat koji
podešava duljinu rada
kompresora.
24
HR
VODIČ ZA
RJEŠAVANJE KVAROVA
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
UREĐAJ NE RADI
Moguće je da je došlo do
problema s napajanjem uređaja.
› Provjerite je li kabel za napajanje
uključen u strujnu utičnicu
odgovarajućeg napon.
› Provjerite zaštitne uređaje i
osigurače električnog sustava u
domu
PRISUSTVO VODE U POSUDI
ZA SAKUPLJANJE VODE OD
ODMRZAVANJA
Ovo je uobičajeno kod vrućeg,
vlažnog vremena. Posuda se
može napuniti i do polovice
› Provjerite je li uređaj poravnat
kako ne bi došlo do prelijevanja.
RUBOVI ELEMENTA UREĐAJA
KOJI DOLAZE U KONTAKT S
BRTVOM NA VRATIMA TOPLI
SU NA DODIR
To nije kvar.
To je uobičajeno kada je vruće i
kada je kompresor u radu.
SVJETLO NE RADI
Moguće je da treba zamijeniti
žarulju.
Možda je uređaj uključen/u stanju
pripravnosti.
IZGLEDA DA MOTOR OSTAJE
PREDUGO UKLJUČEN
Vrijeme rada motora ovisi o
različitim čimbenicima:
učestalosti otvaranja vrata,
količini pohranjenih namirnica,
temperaturi prostorije,
podešavanju termostata.
› Provjerite rade li ispravno
zaštitni uređaji i osigurači
električnog sustava u domu.
› Provjerite je li kabel za napajanje
uključen u strujnu utičnicu
odgovarajućeg napona
› U slučaju kvara LED žarulja
korisnik mora nazvati servis za
zamjenu istom vrstom žarulja
koje su dostupne samo u našim
postprodajnim servisima ili kod
ovlaštenog distributera.
› Provjerite jesu li komande
uređaja ispravno postavljene.
› Provjerite da u uređaj nije
postavljena prevelika količina
namirnica.
› Provjerite da se vrata prečesto
ne otvaraju.
› Provjerite da se vrata ispravno
zatvaraju.
25
TEMPERATURA UREĐAJA JE
PREVISOKA
Razlozi tome mogu biti raznoliki
(pogledajte “Rješenja”)
› Provjerite da na kondenzatoru
(na stražnjem dijelu uređaja)
nema prašine i dlačica.
› Provjerite jesu li vrata ispravno
zatvorena.
› Provjerite je li brtva na vratima
ispravno postavljena.
› Tijekom vrućih dana ili ako je
soba topla, normalno je da motor
dulje radi.
› Ako su vrata uređaja dugo ostala
otvorena ili ste stavili velike
količine namirnica, motor će dulje
raditi kako bi ohladio
unutrašnjost uređaja.
VRATA SE PRAVILNO NE
ZATVARAJU I NE OTVARAJU
Razlozi tome mogu biti raznoliki
(pogledajte “Rješenja”)
› Provjerite da paketi namirnica ne
blokiraju vrata.
› Provjerite da se unutarnji dijelovi
ili automatski ledomat nalaze u
svom položaju.
› Provjerite da brtve na vratima
nisu prljave ili ljepljive.
› Provjerite da je uređaj poravnat.
26
HR
POSTPRODAJNI
SERVIS
PRIJE NEGO ŠTO
KONTAKTIRATE
POSTPRODAJNI SERVIS
1.
Pogledajte možete li sami riješiti problem uz
pomoć prijedloga danih u VODIČU ZA
OTKLANJANJE KVAROVA.
2.
Isključite i ponovno uključite uređaj kako biste
provjerili je li smetnja uklonjena.
AKO SE I NAKON NAVEDENIH PROVJERA KVAR I
DALJE JAVLJA, OBRATITE SE NAJBLIŽEM
POSTPRODAJNOM SERVISU
Za pomoć nazovite broj u knjižici jamstva ili slijedite
upute na web-mjestu www.whirlpool.eu
Uvijek navedite:
• kratki opis kvara;
• vrstu i točan model uređaja;
• servisni broj (broj iza riječi "Service" na nazivnoj
pločici). Servisni broj naveden je i u knjižici jamstva;
• svoju punu adresu;
• telefonski broj.
Ako je potreban popravak, obratite se ovlaštenom
postprodajnom servisu (kako bi se jamčila upotreba
originalnih rezervnih dijelova i ispravan popravak).
27
7
SERVICE
28
1.
4x
C
B
A
1x
1x
HR
D
1x
min.
50 mm
2.
3.
29
4.
5.
6.
A
30
7.
8.
HR
9.
31
10.
11.
32
12.
13.
14.
15.
HR
A
33
16.
17.
B
18.
19.
A
A
34
B
HR
400010834981
Whirlpool® je registrirani zaštitni znak tvrtke Whirlpool iz SAD-a.
001
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising