Whirlpool | W6 OM3 4PS1 P | Setup and user guide | Whirlpool W6 OM3 4PS1 P Uživatelská příručka

Whirlpool W6 OM3 4PS1 P Uživatelská příručka
CS
Stručný návod k obsluze
DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK
WHIRLPOOL
Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj
výrobek na www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register
Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní
pokyny.
POPIS PRODUKTU
1
6
2
3
4
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
7
8
9
10
5
1. Ovládací panel
2. Ventilátor
3. Kruhové topné těleso
(není vidět)
4. Vodicí mřížky
(úroveň je vyznačena na přední
straně trouby)
5. Dvířka
6. Horní topné těleso / gril
7. Žárovka
8. Místo pro vložení teploměru do
masa
9. Identifikační štítek
(neodstraňujte)
10. Spodní topné těleso
(není vidět)
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU
1
2
3
1. ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT)
Zapnutí nebo vypnutí trouby
a přerušení nebo vypnutí aktivní
funkce.
2. FUNKCE RYCHLÉHO PŘÍSTUPU
Pro rychlý přístup k funkcím
a nabídce.
3. NAVIGAČNÍ TLAČÍTKO SE
ZNAMÉNKEM MINUS
Pro procházení nabídkou a snížení
parametrů nastavení nebo hodnot
dané funkce.
4
5
4. ZPĚT
Návrat na předcházející obrazovku.
Umožňuje změnit nastavení
v průběhu vaření.
5. DISPLEJ
6. POTVRZENÍ
Pro potvrzení vybrané funkce
nebo nastavené hodnoty.
6
7
8
9
7. NAVIGAČNÍ TLAČÍTKO SE
ZNAMÉNKEM PLUS
Pro procházení nabídkou a zvýšení
parametrů nastavení nebo hodnot
dané funkce.
8. VOLBY / FUNKCE RYCHLÉHO
PŘÍSTUPU
Pro rychlý přístup k funkcím, době
trvání, nastavení a oblíbeným
položkám.
9. START
Pro spuštění funkce pomocí
speciálního nebo základního
nastavení.
1
PŘÍSLUŠENSTVÍ
ROŠT
ODKAPÁVACÍ PLECH
PLECH NA PEČENÍ
POSUVNÉ DRÁŽKY *
Použití: k pečení pokrmů
nebo jako podložka pro
nádoby, dortové formy a jiné
žáruvzdorné nádobí.
Použití: jako plech pro účely
pečení masa, ryb, zeleniny,
chlebového pečiva typu
„focaccia“ atd. nebo
k zachycování uvolňujících se
šťáv, je-li umístěn pod rošt.
Použití: k pečení chleba
a pečiva, jakož i přípravě
pečeného masa, ryb
pečených v papilotě atd.
Pro usnadnění vkládání
a vyjmutí příslušenství.
SONDA DO MASA*
Je určena k měření teploty
uvnitř masa během pečení.
* Dostupné pouze u určitých modelů
Počet kusů a typ příslušenství se může v závislosti na zakoupeném modelu lišit.
V servisním středisku si můžete zakoupit další příslušenství.
VLOŽENÍ ROŠTU A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vložte mřížku horizontálně zasunutím do vodicích
roštů, přičemž se ujistěte, že strana se zvednutým
okrajem je otočená nahoru.
Další příslušenství, jako je např. odkapávací nebo
pečicí plech, se zasunují svisle, a to stejným
způsobem jako rošt.
DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ BOČNÍCH
VODICÍCH MŘÍŽEK
• Přejete-li si odstranit boční vodicí mřížky,
nazdvihněte je a poté lehce zatáhněte za spodní
část směrem ven z usazení: Nyní lze boční vodicí
mřížky vyjmout.
• Přejete-li si boční vodicí mřížky opět nasadit,
nejprve je nasaďte do jejich usazení v horní části.
Držte je zdvihnuté a zasuňte je do vnitřní části
trouby a poté posuňte směrem dolů do polohy pro
usazení v dolní části.
NASAZENÍ POSUVNÝCH DRÁŽEK
(JSOU-LI U MODELU)
Z trouby odstraňte boční vodicí mřížky a z posuvných
drážek ochranné fólie.
Připevněte horní sponu drážky k vodicí mřížce a suňte
ji po celé délce až na doraz . Druhou sponu uveďte do
její spodní polohy.
2
Aby byla vodicí mřížka dobře zajištěna, zatlačte
pevně spodní část spony oproti vodicí mřížce. Ujistěte
se, že drážkami lze volně pohybovat. Postupujte
stejně i na druhé straně vodicí mřížky v rámci stejné
výškové úrovně.
Upozornění: Posuvné drážky lze nainstalovat do kterékoli
úrovně.
POUŽITÍ SONDY DO MASA (POKUD JE VE VÝBAVĚ)
Zapíchněte sondu hluboko do
masa, přičemž se vyhněte kostem
a tučným místům. U drůbeže sondu
zapíchněte podélně do středu prsní
části a mimo dutinu.
Jídlo vložte do trouby a sondu
zapojte do zásuvky pomocí
přípojky, která se nachází na pravé
straně trouby.
ARTISAN
6th SENSE
Umožňuje automatické pečení všech druhů
jídla (lasagne, maso, ryby, zelenina, koláče a cukroví,
slané koláče, chléb, pizza).
Abyste použitím této funkce dosáhli co nejlepších
výsledků, řiďte se pokyny uvedenými v příslušné
tabulce příprav.
COOK 4
Slouží k současné přípravě několika různých
jídel, která vyžadují odlišnou teplotu pečení, na
čtyřech úrovních. Tato funkce se používá k pečení
sušenek, koláčů, kulaté pizzy (i mražené) a k přípravě
kompletního pokrmu. Pro dosažení nejlepších
výsledků se řiďte pokyny v tabulce pečení.
HORKÝ VZDUCH
Pro současnou přípravu různých pokrmů
vyžadujících stejnou teplotu na různých policích
(maximálně tři). U této funkce nedochází ke
vzájemnému přenosu vůní mezi jednotlivými jídly.
TRADIČNÍ FUNKCE
•
•
•
•
TRADIČ. PEČENÍ
Slouží k pečení masa či plněných koláčů pouze na
jedné úrovni.
TURBO GRILL
K pečení velkých kusů masa (kýt, rostbífů, kuřat).
K zachycení uvolňujících se šťáv doporučujeme
používat odkapávací plech: Plech umístěte na
kteroukoli úroveň dospod roštu a přidejte 500 ml
pitné vody.
ZMRAŽENÁ JÍDLA
Funkce automaticky zvolí nejlepší teplotu
i režim pečení pro 5 různých kategorií hotových
mražených jídel. Troubu nemusíte předehřívat.
SPECIÁLNÍ FUNKCE
» » MAXI PEČENÍ
Tato funkce automaticky vybere nejlepší režim
pečení a teplotu k upečení velkých kusů masa
(přes 2,5 kg). Během pečení maso obracejte,
aby rovnoměrně zhnědlo po obou stranách.
Doporučujeme maso občas polít, aby se moc
nevysušilo.
» » KYNUTÍ
Slouží k dosažení optimálního vykynutí
sladkého nebo slaného těsta. Chcete-li
zachovat kvalitu vykynutí, nezapínejte funkci,
pokud je trouba stále horká po dokončení
cyklu pečení.
» » ROZMRAZOVÁNÍ
Slouží k urychlení rozmrazování potravin.
Doporučujeme vložit jídlo do střední úrovně
drážek. Jídlo ponechte v původním obalu, aby
se povrch příliš nevysušil.
CS
» » UCHOVAT TEPLÉ
Slouží k udržení právě upečených jídel teplých
a křupavých.
» » EKO S HORKÝM VZDUCHEM
Pro pečení nadívaného masa a řízků na jedné
úrovni. Díky pozvolné a střídavé cirkulaci
vzduchu je jídlo chráněno před nadměrným
vysušením. Je-li úsporná funkce „EKO“ aktivní,
osvětlení zůstává během pečení vypnuté.
Při použití cyklu „EKO“, tedy při optimalizaci
spotřeby energie, by se dvířka trouby neměla
otevírat, dokud se pokrm zcela neupeče.
TRADIČNÍ
Slouží k pečení jakéhokoli jídla pouze na
jednom roštu.
GRILL
Ke grilování steaků, kebabů a uzenin, k zapékání
nebo gratinování zeleniny nebo k opékání topinek.
K zachycení uvolňujících se šťáv při grilování
masa doporučujeme použít odkapávací plech:
Plech umístěte na kteroukoli úroveň dospod roštu
a přidejte 500 ml pitné vody.
RYCHLÝ PŘEDEHŘEV
Pro rychlý předehřev trouby.
ČASOVÉ SPÍNAČE
Pro úpravu nastavení časových hodnot funkcí.
Pro dodržení času bez aktivace funkce.
AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ TROUBY –
PYROLÝZA
Pro odstranění nečistot z pečení pomocí cyklu při
velmi vysoké teplotě (nad 400 °C). K dispozici jsou
dva automatické cykly čištění: Úplný cyklus (Pyro)
a zkrácený cyklus (Pyro Eco). Doporučujeme vám
používat rychlejší cyklus v pravidelných intervalech
a kompletní cyklus pouze v případě silného
znečištění trouby.
OBLÍBENÉ
Pro vyvolání seznamu 10 oblíbených funkcí.
NASTAVENÍ
Pro přizpůsobení nastavení trouby.
Je-li aktivní úsporný režim „EKO“, jas displeje se za účelem
úspory energie ztlumí a světlo po uplynutí 1 minuty zhasne.
Při každém stisku tlačítka se automaticky znovu aktivuje.
Je-li zapnuta funkce „DEMO“, aktivní jsou všechny ovládací
prvky a nabídky, trouba však nehřeje. Pro deaktivaci tohoto
režimu vyberte v nabídce „NASTAVENÍ“ položku „DEMO“
a zvolte „Off“ (vypnout).
Výběrem položky „TOVÁRNÍ NASTAV.“ se spotřebič vypne
a vrátí se do režimu prvního zapnutí. Veškerá nastavení budou
vymazána.
3
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1. VOLBA JAZYKA
Při prvním zapnutí spotřebiče budete muset nastavit
jazyk a čas: Na displeji se zobrazí položka „English“.
English
K procházení seznamem dostupných jazyků stiskněte
nebo
a z nich vyberte ten, který požadujete.
Pro potvrzení své volby stiskněte
.
Upozornění: Jazyk lze následně změnit výběrem položky
„JAZYK“ v nabídce „NASTAVENÍ“, která je dostupná po stisknutí
.
2. NASTAVENÍ SPOTŘEBY ENERGIE
Trouba je naprogramována tak, aby spotřebovávala
takové množství elektrické energie, kolik umožňuje
domácí síť, která má hodnotu zatížení vyšší než 3 kW
(16): Pokud má vaše domácí síť nižší výkon, bude
třeba tuto hodnotu snížit (13).
VÝKON
Stiskněte
nebo
a zvolte 16 „High“ (vysoká
hodnota) nebo 13 „Low“ (nízká hodnota) a pro
potvrzení stiskněte
.
3. NASTAVTE ČAS
Po volbě výkonu bude třeba nastavit aktuální čas: Na
displeji budou blikat dvě číslice pro hodinu.
HODINY
Stiskněte
nebo
a nastavte aktuální hodinu.
Poté stiskněte
: Na displeji budou blikat dvě číslice
pro minuty.
Stiskněte
nebo
a nastavte aktuální stav minut
a pro potvrzení stiskněte
.
Upozornění: Čas může být nutné nastavit znovu po delším
výpadku napájení. V nabídce „NASTAVENÍ“ vyberte položku
.
„HODINY“, která je dostupná po stisknutí
3.1 NASTAVENÍ ČASU NA PŘIPOJENÉM
SPOTŘEBIČI
Čas na připojeném spotřebiči se může automaticky
aktualizovat podle cloudu.
Pokud chcete změnit čas přijímaný z cloudu, přejděte do
, klepněte na položku „HODINY“
nabídky nastavení
a nastavte čas ručně. V takovém případě budou případné další
aktualizace hodin z cloudu ignorovány.
4. ZAHŘÁTÍ TROUBY
Z nové trouby se mohou uvolňovat pachy, které
souvisejí s proběhlým procesem výroby: Jedná
se o zcela běžný jev. Před započetím vaření tedy
doporučujeme zahřát troubu prázdnou za účelem
odstranění jakéhokoli případného zápachu.
Z trouby odstraňte všechny ochranné kartóny nebo
fólie a vyjměte rovněž i veškeré uvnitř uložené
příslušenství. Přibližně na jednu hodinu zahřejte
troubu na 200 °C, ideální je funkce s cirkulací vzduchu
(např. funkce „Horký vzduch“ nebo „Tradiční pečení“).
Upozornění: Při prvním použití trouby doporučujeme prostor
větrat.
KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ
1. ZVOLTE FUNKCI
Pro zapnutí trouby stiskněte
: Na displeji se zobrazí
poslední probíhající hlavní funkce nebo hlavní nabídka.
Funkce lze vybrat stiskem ikony jedné z hlavních
funkcí nebo procházením nabídky: Pro výběr položky
z nabídky (na displeji se zobrazí první dostupná
položka) stiskněte nebo a zvolte požadovanou
položku. Pro potvrzení stiskněte .
6. Udržov. v teple
2. NASTAVENÍ FUNKCE
Nastavení můžete měnit po provedení výběru
požadované funkce. Na displeji se zobrazí nastavení,
které lze postupně měnit. Předchozí nastavení lze
opětovně změnit stisknutím
.
4
TEPLOTA / GRILL-ÚROV.VÝK.
TEPLOTA
Jakmile požadované hodnoty blikají na displeji,
stiskněte
nebo
pro provedení změny a poté, pro
potvrzení volby, stiskněte
a pokračujte v provádění
následujícího nastavení (je-li to možné).
Stejným způsobem lze nastavit úroveň grilu: Pro
grilování jsou definovány tři úrovně výkonu: 3
(vysoká), 2 (střední), 1 (nízká).
Upozornění: Po spuštění funkce lze teplotu / úroveň grilu
nebo
.
změnit pomocí
DOBA TRVÁNÍ
STUPEŇ PEČENÍ / ZAPÉKÁNÍ
U některých funkcí „6th Sense“ je možné nastavit
úroveň propečení.
CS
DOBA TRVÁNÍ
Jakmile ikona
bliká na displeji, stiskněte
nebo
pro nastavení požadované doby přípravy
a poté, pro potvrzení, stiskněte . Dobu pečení
nemusíte nastavovat, pokud si přejete pečení řídit
ručně (bez použití časovače): Stiskněte
nebo
pro potvrzení a aktivujte funkci. V tomto režimu nelze
naprogramovat odložený start.
Upozornění: Čas pečení, který jste nastavili během pečení,
: stiskněte
nebo
pro
můžete nastavit stisknutím
.
opravu a poté, pro potvrzení, stiskněte
ČAS UKONČENÍ (ODLOŽENÝ START)
Pokud jste nastavili čas pečení, můžete u mnoha
funkcí odložit spuštění funkce naprogramováním
času jejího ukončení. Na displeji se objeví čas
ukončení a současně bliká ikona
.
ČAS UKONČENÍ
Stiskněte
nebo
pro nastavení času, kdy si
přejete přípravu ukončit. Poté potvrďte stiskem
a funkci spusťte. Vložte pokrm do trouby a zavřete
dvířka: Funkce se spustí automaticky po určité době,
která byla vypočtena tak, aby příprava pokrmu byla
dokončena ve vámi nastaveném čase.
Upozornění: Naprogramování času spuštění odloženého
pečení deaktivuje fázi předehřívání trouby: Trouba dosahuje
požadované výše teploty postupně, což znamená, že doby
přípravy mohou být o něco delší, než je uvedeno v tabulce
pro tepelnou úpravu. Po dobu čekání můžete stisknout
a upravit čas ukončení programu, popřípadě
nebo
je za účelem
pro změnu dalšího nastavení. Stiskem
zobrazení informací možné přepínat mezi časem ukončení
a délkou trvání.
. 6th SENSE
Tyto funkce automaticky vybírají nejvhodnější režim
přípravy, teplotu a dobu trvání vaření nebo pečení
pro všechny dostupné pokrmy.
Pro dosažení optimálních výsledků jednoduše zadejte
charakteristiku potravin.
HMOTNOST / VÝŠKA (KULATÝ PLECH)
KILOGRAMY
Pro správné nastavení funkce se řiďte pokyny na
displeji. Po výzvě stiskněte
nebo
a nastavte
požadovanou hodnotu. Pro potvrzení následně
stiskněte .
STUPEŇ PEČENÍ
Po vyzvání stiskněte
nebo
a zvolte si
požadovanou úroveň od rare (-1) po well done (+1).
Pro potvrzení a spuštění funkce stiskněte
nebo
.
Stejným způsobem lze u některých funkcí 6th Sense
nastavit úroveň zezlátnutí, a to od nízké (−1) po
vysokou (+1).
3. SPUŠTĚNÍ FUNKCE
Pokud výchozí hodnoty odpovídají požadovaným,
popřípadě jakmile provedete požadovaná nastavení,
stiskněte
a kdykoli funkci aktivujte.
V průběhu doby odložení stiskněte
, čímž tuto fázi
přeskočíte,
a funkci spustíte okamžitě.
Upozornění: Po provedení výběru funkce se na displeji zobrazí
doporučení nejvhodnější úrovně každé funkce.
.
Zastavit spuštěnou funkci můžete stisknutím
Je-li trouba horká a funkce vyžaduje zvláštní
maximální teplotu, na displeji se zobrazí zpráva.
Stiskněte
pro návrat na předchozí obrazovku
a zvolte jinou funkci, popřípadě vyčkejte až do
úplného vychladnutí.
4. PŘEDOHŘEV
Některé funkce mají fázi předehřátí trouby: Po
spuštění funkce se na displeji zobrazí, že fáze
předehřátí byla aktivována.
PŘEDOHŘEV
Po ukončení této fáze zazní zvukový signál a displej
bude indikovat dosažení nastavené teploty
a zobrazovat pokyn „VLOŽTE JÍDLO“. V tomto
okamžiku otevřete dvířka, vložte jídlo do trouby,
zavřete dvířka a stiskem
nebo
zahajte pečení.
Upozornění: Vložení jídla do trouby před dokončením
předehřívání může nežádoucím způsobem ovlivnit konečný
výsledek. Otevřením dveří během fáze předehřátí se tato fáze
zastaví.
Čas pečení fázi předehřátí nezahrnuje. Pomocí
nebo
můžete vždy požadovanou teplotu změnit.
5. PŘERUŠENÍ PŘÍPRAVY / OTOČENÍ NEBO
KONTROLA JÍDLA
Otevřením dvířek dojde k dočasnému pozastavení
přípravy deaktivací vyhřívacích prvků.
Pokud si přejete proces přípravy obnovit, zavřete
dvířka.
Některé funkce 6th Sense mohou požadovat otočení
jídla během pečení.
5
OBRAŤTE JÍDLO
Zazní zvukový signál a displej bude indikovat
ukončení akce. Otevřete dvířka, proveďte akci
zobrazenou na displeji a dvířka zavřete. Pro
pokračování v pečení pak stiskněte
.
Stejným způsobem vás určitou dobu před
ukončením pečení (desetina doby) trouba vyzve
k překontrolování jídla.
ZKONTROLUJTE JÍD
Zazní zvukový signál a displej bude indikovat
ukončení akce. Zkontrolujte jídlo, uzavřete dvířka
a pro pokračování v přípravě stiskněte
nebo
.
Upozornění: Pro přeskočení těchto kroků stiskněte
. Pokud
nebude proveden žádný zásah, trouba bude po uplynutí
určité doby pokračovat v pečení.
6. KONEC PEČENÍ
Zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí, že je
pečení ukončeno.
KONEC
Stisknutím
budete pokračovat ve vaření s ručním
režimem (bez časovače). Stisknutím
prodloužíte
dobu vaření o nastavenou dobu. V obou případech
budou nastavené parametry pro přípravu zachovány.
ZAPÉKÁNÍ
Některé funkce trouby umožňují zlátnutí povrchu
pokrmu aktivací grilu těsně po dokončení pečení.
STISK v ZAPÉKÁNÍ
Když se na displeji zobrazí příslušná zpráva, v případě
potřeby stiskněte pro spuštění pětiminutového cyklu
zhnědnutí. Zastavit funkci a vypnout troubu můžete
kdykoliv stisknutím
.
. OBLÍBENÉ
Po ukončení přípravy vás displej vyzve k uložení funkce
na váš seznam oblíbených funkcí pod číslem 1 až 10.
PŘIDAT OBLÍBENÉ?
Přejete-li si uložit funkci jako oblíbenou a uchovat
aktuální nastavení pro použití v budoucnu, stiskněte
. V opačném případě tento požadavek ignorujte
stisknutím
.
Poté, co stisknete , stiskněte nebo a vyberte
číslo pozice. Následně pro potvrzení stiskněte .
6
Upozornění: Je-li paměť plná, nebo pokud je zvolené číslo již
obsazeno, trouba se vás dotáže na potvrzení přepsání
předchozí funkce.
Pro vyvolání funkcí, které jste uložili naposledy,
stiskněte
: Na displeji se zobrazí seznam vašich
oblíbených funkcí.
1. TRADIČNÍ
Pro výběr funkce stiskněte
nebo
, potvrďte
stiskem
a poté, pro spuštění, stiskněte
.
. AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ – PYROLYTICKÉ ČIŠTĚNÍ
Během cyklu pyrolytického čištění se trouby
nedotýkejte.
Během pyrolytického čištění a po skončení cyklu
udržujte děti a zvířata v bezpečné vzdálenosti od
trouby (dokud není dokončen cyklus větrání).
Před aktivací této funkce vyjměte z trouby
veškeré příslušenství, včetně bočních vodicích
mřížek. V případě, že je trouba instalovaná pod
varnou deskou, zkontrolujte, zda jsou během
samočisticího cyklu vypnuté hořáky či elektrické
ploténky. Pro dosažení dokonalých výsledků čistění
odstraňte vlhkou houbičkou před zapnutím funkce
pyrolytického čištění nejprve největší usazeniny.
Pokud je trouba silně znečištěna nebo se z ní při
pečení uvolňují nepříjemné pachy, doporučujeme
použít výhradně standardní funkci Pyrolytické čištění.
Stiskněte
, aby se na displeji zobrazila položka
„Pyro“.
Pyro
Stiskněte
nebo
pro výběr požadovaného cyklu
a následně, pro potvrzení, stiskněte . Jakmile jste
vybrali cyklus, můžete stisknout
nebo
a nastavit
čas ukončení (odložení startu). Poté potvrďte stiskem .
Podle pokynů vyčistěte dvířka a vyjměte veškeré
příslušenství. Po dokončení dvířka uzavřete a stiskněte
. Trouba spustí samočisticí cyklus a dvířka se
automaticky uzamknou: Na displeji se objeví výstražné
upozornění současně s odpočítáváním, které upřesňuje
stav průběhu cyklu.
Jakmile je cyklus dokončen, dvířka zůstanou zamknutá,
dokud se teplota uvnitř trouby nevrátí na přijatelnou
bezpečnou úroveň.
. MINUTKA
Když je trouba vypnutá, displej je možné používat
jako samostatný časový spínač. Pokud chcete funkci
aktivovat, ujistěte se, že trouba je vypnutá, a poté
stiskněte nebo : Na displeji bude blikat symbol .
K nastavení požadované doby stiskněte
a časový spínač aktivujte stiskem
.
CS
nebo
SONDA ZAVEDENA
MINUTKA
Po ukončení odpočítávání času nastaveného
na minutce zazní signál a na displeji se zobrazí
upozornění.
Upozornění: Minutka neaktivuje žádný z cyklů vaření/pečení.
Stiskněte nebo pro změnu času nastaveného na
časovém spínači.
Poté, co byla minutka aktivována, můžete vybrat
a spustit funkci.
Pro zapnutí trouby stiskněte
a následně vyberte
požadovanou funkci.
Po spuštění funkce časový spínač pokračuje nezávisle
v odpočtu a do samotné funkce nezasahuje.
Upozornění: Během této fáze není možné vidět minutku
(bude zobrazena pouze ikona ), která bude pokračovat
v odpočítávání na pozadí. Pro opětovné zobrazení minutky
, čímž zastavíte právě probíhající funkci.
stiskněte
. ZÁMEK KLÁVES
Pro uzamknutí tlačítek stiskněte a alespoň na pět
sekund podržte
. Stejným postupem klávesnici
odemknete.
ZÁMEK KLÁVES
Z kompatibilních funkcí vyberte tu, kterou si přejete
(Tradiční, Horký vzduch, Konvenční pečení, Turbogril,
Eco horký vzduch, Maxi Cooking, funkce šestého
smyslu – 6th Sense): Displeji vás vyzve k zadání cílové
teploty sondy: Pro její nastavení stiskněte
nebo
, následně
a nastavte následující parametry
pečení.
Vzhledem k tomu, že pečení je naprogramováno tak,
aby bylo ukončeno po dosažení požadované teploty,
není již možné nastavit délku pečení ani konkrétní čas
ukončení. Světlo zůstane svítit do té doby, než sondu
vyjmete.
Jestliže sondu během pečení vyjmete, proces bude
pokračovat v tradičním režimu (nenačasovaném).
Rozezní se zvukový signál a displej bude indikovat
dosažení požadované teploty sondy.
KONEC
Upozornění: Pro následnou změnu nastavení stiskněte
pro teplotu sondy, popřípadě pro další nastavení
nebo
. Prostřednictvím slyšitelného zvukového signálu
stiskněte
a zprávy budete informováni, pokud by použití sondy nebylo
s provedenou akcí kompatibilní. V takovém případě sondu
vyjměte.
Upozornění: Tuto funkci lze zapnout také během pečení.
Z bezpečnostních důvodů lze troubu kdykoliv vypnout
.
stisknutím
. POUŽITÍ SONDY DO MASA (JE-LI K DISPOZICI)
Použití teplotní sondy do masa vám umožňuje
měřit teplotu uvnitř pokrmu během přípravy,
abyste dosáhli optimální hodnoty. Teplota v troubě
se liší v závislosti na zvolené funkci, ale pečení je
naprogramováno tak, aby skončilo v okamžiku, kdy
je dosaženo zadané teploty. Jakmile sondu zavedete,
aktivuje se slyšitelný zvukový signál a na displeji se
objeví hlášení „Sonda zavedena“ (Probe Plugged).
7
KONEKTIVITA*
*: není dostupné v Rusku
SAID: 0123456789
MAC ID: 88:E7:45:67:89
Stáhněte si aplikaci 6th Sense Live do svého mobilního
zařízení. Aplikaci si můžete stáhnout ze služby iTunes
nebo Google Play.
Po stažení postupujte podle pokynů v aplikaci
a vytvořte si účet. Po vytvoření účtu otevřete aplikaci
a stiskněte
v levém spodním rohu obrazovky pro
přidání nového spotřebiče k účtu.
SAID: 0123456789
MAC ID: 88:E7:45:67:89
Díky funkci 6th Sense Live je možné váš spotřebič
připojit k internetu. Prostřednictvím aplikace 6th Sense
Live na chytrém telefonu / tabletu můžete:
• sledovat stav spotřebiče,
• nastavit a spustit cyklus pečení,
• změnit, upravit nebo zastavit probíhající cyklus
pečení,
• získat přístup k dalšímu obsahu,
• získat automatické aktualizace softwaru spotřebiče.
K dosažení konektivity je nutné úspěšně projít
procesem připojení spotřebiče k domácímu síťovému
routeru a aplikaci. Postup nastavení je potřeba provést
pouze jednou.
Bude nutné jej provést znovu, pouze pokud dojde ke změně
vlastností vaší domácí sítě (název sítě a heslo).
MINIMÁLNÍ POŽADAVKY
Mobilní zařízení: Android s rozlišením 1 280 × 720
(nebo vyšším) či iOS. V obchodě s aplikacemi naleznete
informaci o kompatibilitě aplikace s jednotlivými
verzemi Android nebo iOS.
Bezdrátový router: 2,4 GHz Wi-Fi b/g/n.
POSTUP NASTAVENÍ
Abyste mohli používat tuto funkci, budete potřebovat:
mobilní zařízení (chytrý telefon nebo tablet)
a bezdrátový router připojený k internetu. Pomocí
mobilního zařízení ověřte, že je signál vaší mobilní sítě
poblíž spotřebiče dostatečně silný. Během nastavení
musí být spotřebič a vaše mobilní zařízení připojeny ke
stejné bezdrátové síti.
Naskenujte QR kód ze štítku na spotřebiči. Aplikace 6th
Sense Live vás následně provede všemi kroky, které je
potřeba k dokončení procesu provést.
Poznámka: V některých případech vás aplikace může požádat
o zadání typu spotřebiče: v takovém případě vyberte položku
„Trouba“ (Oven).
Během připojování se na displeji objeví několik hlášení a ikony budou různými způsoby blikat; chcete-li vědět, jakou
akci spotřebič právě na pozadí provádí, vyhledejte si příslušný popis v následující tabulce.
CO VIDÍTE NA DISPLEJI
ŘIĎTE SE POKYNY
POČKEJTE PROSÍM
ZAŘÍZENÍ PŘIPOJE
POUŽITÍ APLIKACE
CHYBA PŘIPOJENÍ
8
VÝZNAM
Zobrazená zpráva: Řiďte se pokyny v aplikaci.
Během odpočítávaných 20 minut se spotřebič pokusí připojit k vaší domácí síti (router).
rychle bliká.
Ikona Wi-Fi
Zobrazená zpráva: Počkejte prosím.
Když je připojování k routeru dokončeno, spotřebič se sám pokusí připojit k aplikaci
a vyzve vás, abyste počkali.
pomalu bliká.
Ikona Wi-Fi
Zobrazená zpráva: Zařízení připojeno.
Všechny procesy byly úspěšně dokončeny: váš spotřebič je nyní připojen.
přestane blikat.
Ikona Wi-Fi
Zobrazená zpráva: Použití aplikace registrace výrobku.
Postupujte podle posledního pokynu v aplikaci k dokončení registrace a přidělte
spotřebiči název. Budete jej tak moci rychle najít na domovské stránce aplikace.
Zobrazená zpráva: Chyba připojení.
Pokud se spotřebiči nepodařilo nastavení dokončit v určitém časovém rozmezí, zobrazí
se na několik sekund tato zpráva. Spotřebič poté přejde do pohotovostního režimu
se vypne.
a ikona Wi-Fi
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Pokud je váš spotřebič řádně připojený, můžete
stisknout ikonu a aktivovat vzdálené ovládání.
Prostřednictvím mobilního zařízení tak budete
moci troubu ovládat vzdáleně, odesílat příkazy
a kontrolovat pečicí cykly.
Pokud ze spotřebiče odešlete pečicí cyklus, na displeji
se na několik sekund zobrazí informace „Přijatý
cyklus“ a poté se cyklus spustí.
CS
Při resetování připojení postupujte podle této
cesty: SETTINGS (nastavení) > CONNECTIVITY MENU
(nabídka konektivity) > RESET CONNECTION (reset
připojení) > YES (ano). Na displeji se zobrazí otázka
„Opravdu?“. Stisknutím se resetuje připojení. Nyní
můžete spotřebič znovu připojit (viz kapitola „Postup
nastavení“).
AKTUALIZACE SOFTWARU
Spotřebič s konfigurovaným připojením
a aktivovaným příjmem Wi-Fi může v pohotovostním
režimu automaticky aktualizovat software, je-li
k dispozici nová verze.
PŘIJATÝ CYKLUS
RESET PŘIPOJENÍ
Tuto funkci využijete v případě, že dojde ke změně
vlastností vaší domácí sítě (název sítě nebo heslo).
Před resetováním připojení ověřte, zda je možné
zachovat název sítě a heslo, které jste použili
k připojování spotřebiče do vaší domácí sítě.
V takovém případě by nebylo nutné připojení
resetovat.
SOFTWARE UPDATE
Během aktualizace se na displeji zobrazuje procento
dokončení.
Poznámka: Ujistěte se, že je během aktualizace softwaru
spotřebič trvale připojen k napájení.
Během aktualizace není možné pracovat s ovládacím
panelem.
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY KE KONEKTIVITĚ
Které Wi-Fi protokoly jsou podporovány?
Instalovaný adaptér Wi-Fi podporuje Wi-Fi b/g/n pro
evropské země.
Jsou vyžadována následující nastavení směrovače:
povoleno 2,4 GHz, Wi-Fi b/g/n, aktivováno DHCP a NAT.
Existují nějaké rozdíly mezi používáním chytrého
telefonu (nebo tabletu) s operačním systémem
Android nebo iOS?
Můžete použít libovolný operační systém, kterému
dáváte přednost.
Mohu použít sdílení mobilního internetu 3G namísto
směrovače?
Ano, ale cloudové služby jsou navrženy pro trvale
připojená zařízení.
Jak mohu zkontrolovat, zda funguje domácí připojení
k internetu a zda jsou povoleny funkce bezdrátového
připojení?
Vaši síť můžete vyhledávat prostřednictvím svého
inteligentního zařízení. Před pokusem deaktivujte
všechna ostatní datová připojení.
Jak mohu zkontrolovat, zda je spotřebič připojen
k mojí domácí bezdrátové síti?
Otevřete konfiguraci vašeho směrovače (viz příručka ke
směrovači) a zkontrolujte, zda je adresa spotřebiče MAC
uvedena na stránce připojených bezdrátových zařízení.
Kde najdu adresu spotřebiče MAC a kód SAID?
Na spotřebiči najdete štítek s QR kódem: U QR kódu
najdete kód SAID a adresu MAC.
Kód SAID a adresu MAC též získáte po stisknutí nabídky
SETTINGS (nastavení) na ovládacím panelu, vstupu do
nabídky Connectivity a volbou „MAC address“ či „SAID
code“.
Jak mohu zkontrolovat, zda je spotřebič řádně
připojen k aplikaci?
Na svém mobilním zařízení spusťte aplikaci 6th Sense
Live a zkontrolujte, zda je spotřebič viditelný.
Existuje něco, co může zabránit tomu, aby se signál
dostal ke spotřebiči?
Zkontrolujte, zda zařízení, která jste připojili,
nevyužívají celou dostupnou šířku pásma. Ujistěte se,
že vaše zařízení s povolenou síti Wi-Fi nepřekračují
maximální počet povolený směrovačem.
Jak daleko by měl být směrovač od spotřebiče?
Obvykle je signál Wi-Fi dostatečně silný, aby pokryl
několik místností, ale velmi to závisí na materiálu
stěn. Sílu signálu můžete zkontrolovat umístěním
chytrého zařízení (připojeného ke stejné domácí síti)
vedle spotřebiče.
Jak zjistím jméno a heslo mé bezdrátové sítě?
Podívejte se do dokumentace ke směrovači. Na
směrovači je obvykle štítek s informacemi, které
potřebujete k přístupu na stránku nastavení zařízení
prostřednictvím připojeného zařízení.
Co mám dělat, když můj směrovač používá kanál
sousední sítě Wi-Fi?
Nastavte směrovač tak, aby používal kanál vaší
domácí sítě Wi-Fi.
9
Jak mohu zkontrolovat stav Wi-Fi na svém
spotřebiči? Je možné vypnout příjem sítě Wi-Fi?
Modul Wi-Fi je v tomto spotřebiči ve výchozím
nastavení zapnutý. Stav Wi-Fi je možné změnit nebo
potvrdit v nabídce Connectivity a „WiFi Status“. Na
displeji se zobrazí aktuální stav – ON nebo OFF.
Poznámka: Při obnově napájení po výpadku si WiFi modul
zachová své nastavení (provázání s routerem či aplikací) a stav
vzdáleného ovládání bude obnoven.
Jak mohu změnit svůj účet Whirlpool, ale ponechat
své spotřebiče připojené?
Můžete si vytvořit nový účet, ale nezapomeňte
odebrat vaše spotřebiče ze starého účtu před jejich
přesunutím na váš nový účet.
Došlo ke změně u mého routeru: co musím udělat?
Pokud můžete v novém routeru zachovat název
a heslo předchozí sítě, poté nemusíte dělat nic,
spotřebič se automaticky znovu připojí.
Pokud potřebujete provést připojení k nové Wi-Fi
síti, stiskněte
na domovské stránce aplikace
a spotřebič znovu připojte ke svému účtu.
Poznámka: Spotřebič NEMUSÍTE nejprve ze svého účtu
odstranit. Aplikace vás provede procesem nového připojení.
TABULKA PEČICÍCH FUNKCÍ 6th SENSE
KATEGORIE POTRAVIN
LASAGNE
MNOŽSTVÍ
OTÁČENÍ
(Z DOBY PEČENÍ)
0,5–3 kg
–
2
0,6–2 kg **
–
3
1,5–3 cm
3/5
5
Lasagne
Pečeně
Hovězí pečeně
Hamburger
Pomalé pečení
Vepřové pečené
0,6–2,5 kg **
Kližka *
0,5–2,0 kg **
1,5–4 cm
Párky a klobásy
Jehněčí pečeně
Kuřecí pečeně
3
3
2/3
5
3
Pečeně
0,6–2,5 kg **
2
Stehno
0,5–2,0 kg **
2
Vcelku
0,6–3 kg **
Nadívané celé *
0,6–3 kg **
1–5 cm
Řízek a prso
–
4
2
2
2/3
5
4
2
0,6–3 kg **
Celá krůta-pečená
1 mřížka
1/2
5
4
Filety
0,5–3 cm
–
3
2
Zmražené filety
0,5–3 cm
–
3
2
Kebaby
RYBA
–
0,6–2,5 kg **
Telecí pečeně *
MASO
4
3
0,6–2 kg **
Pečeně
ÚROVEŇ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
* Jen u některých modelů. Funkci lze použít pouze v kombinaci se sondou do masa.
** Doporučené množství.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
10
Rošt
Pečicí plech
nebo dortová forma
na roštu
Odkapávací plech /
pečicí plech nebo
plech do trouby pro
pečení na roštu
Odkapávací plech /
plech na pečení
Odkapávací plech
s 500 ml vody
Sonda do masa
(je-li součástí)
MNOŽSTVÍ
0,5–1,5 kg
–
3
Plněná zelenina
0,1-0,5 kg cad
–
3
Pečená zelenina
0,5–1,5 kg
–
3
Brambory
1 plech
–
3
Rajčata
1 plech
–
3
Papriky
1 plech
–
3
Brokolice
1 plech
–
3
Květák
1 plech
–
3
Jiné
1 plech
–
3
0,5–1,2 kg
–
3
0,2–0,6 kg
–
3
1 plech
–
3
Koláč
0,4–1,6 kg
–
3
Závin
0,4–1,6 kg
–
3
0,5–2 kg
–
3
0,8–1,2 kg
–
2
60–150 g každý
–
3
400–600 g každý
–
2
0,5-2,0 kg
–
2
Bagety
200–300 g každý
–
3
Tenké
kulatý plech
–
2
Silné
kulatý plech
–
2
KATEGORIE POTRAVIN
Brambory
Pečená zelenina
ZELENINA
Gratinovaná zelenina
Piškotový koláč
Sušenky
KOLÁČE A
CUKROVÍ
Odpalované těsto
Cukroví & plněné
koláče
Plněný ovocný koláč
SLANÉ KOLÁČE Slané koláče
Žemle
CHLÉB
CS
OTÁČENÍ
(Z DOBY PEČENÍ)
Sendvič ve formě
Velký chléb
ÚROVEŇ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
2
PIZZA
1–4 vrstvy
Mražené
–
4
2
5
3
1
5
3
2
1
* Jen u některých modelů. Funkci lze použít pouze v kombinaci se sondou do masa.
** Doporučené množství.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Rošt
Pečicí plech
nebo dortová forma
na roštu
Odkapávací plech /
pečicí plech nebo
plech do trouby pro
pečení na roštu
Odkapávací plech /
plech na pečení
Odkapávací plech
s 500 ml vody
Sonda do masa
(je-li součástí)
11
TABULKA TEPELNÉ ÚPRAVY
RECEPT
FUNKCE
ROŠT
A PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘEDEHŘEV
TEPLOTA (°C)
DOBA TRVÁNÍ (MIN)
Ano
170
30 - 50
2
Ano
160
30 - 50
2
Ano
160
30 - 50
4
Ano
160 – 200
30 - 85
3
Ano
160 – 200
35 - 90
4
Ano
150
20 - 40
3
Ano
140
30 - 50
4
Ano
140
30 - 50
4
1
Ano
135
40 - 60
5
3
Ano
170
20 - 40
3
Ano
150
30 - 50
4
Ano
150
30 - 50
4
1
Ano
150
40 - 60
5
3
Ano
180 - 200
30 - 40
3
Ano
180 - 190
35 - 45
4
1
Ano
180 - 190
35 - 45 *
5
3
Ano
90
110 - 150
3
Ano
90
130 - 150
4
1
Ano
90
140 - 160 *
5
3
Ano
190 - 250
15 - 50
2
Ano
190 - 230
20 - 50
4
1
Ano
220 - 240
25 - 50 *
5
3
Ano
250
10 - 15
3
Ano
250
10 - 20
4
1
Ano
220 - 240
15 - 30
5
3
Ano
180 - 190
45 - 55
3
Ano
180 - 190
45 - 60
4
1
Ano
180 - 190
45 - 70 *
5
3
Ano
190 - 200
20 - 30
3
Ano
180 - 190
20 - 40
4
1
Ano
180 - 190
20 - 40 *
5
3
Lasagne / nákypy / zapékané těstoviny
/ cannelloni
Ano
190 - 200
45 - 65
3
Jehněčí / telecí / hovězí / vepřové 1 kg
Ano
190 - 200
80 - 110
3
Kynuté koláče / koláče z piškotového
těsta
Plněné moučníky
(cheesecake, závin, ovocný koláč)
Sušenky / linecké pečivo
Koláčky/muffiny
Odpalované pečivo
Pusinky
Pizza / chléb / chléb „focaccia“
Pizza (tenká, silná, focaccia)
Mražená pizza
Slané koláče
(zeleninové, quiche)
Pečivo z listového těsta
ARTISAN
12
Tradiční
Horký vzduch
Tradič. Pečení
Grill
Turbo Grill
Maxi Cooking
Cook 4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Eko s horkým
vzduchem
CS
RECEPT
FUNKCE
ROŠT
A PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘEDEHŘEV
TEPLOTA (°C)
DOBA TRVÁNÍ (MIN)
–
170
110 - 150
2
Kuře/králík/kachna 1 kg
Ano
200 - 230
50 - 100
3
Husa/krocan 3 kg
Ano
190 - 200
80 - 130
2
Ano
180 - 200
40 - 60
3
Ano
180 - 200
50 - 60
2
Toasty
–
3 (vysoké)
3-6
5
Rybí filety / řízky
–
2 (střední)
20 - 30 **
4
3
Klobásy / kebaby / žebírka /
hamburgery
–
2–3 (střední–vysoká)
15 - 30 **
5
4
Pečené kuře 1–1,3 kg
–
2 (střední)
55 - 70 ***
2
1
Jehněčí kýta / kýty
–
2 (střední)
60 - 90 ***
3
Pečeně brambory
–
2 (střední)
35 - 55 ***
3
Zapékaná zelenina
–
3 (vysoké)
10 - 25
3
Ano
135
50 - 70
5
4
3
1
Ano
170
50 - 70
5
3
2
1
Ano
210
40 - 60
5
3
2
1
Ano
190
40 - 120 *
5
3
1
Ano
190
40 - 120 *
5
4
2
Lasagne a maso
Ano
200
50 - 100 *
4
1
Maso a brambory
Ano
200
45 - 100 *
4
1
Ryby a zelenina
Ano
180
30 - 50 *
4
1
Nadívané maso
–
200
80 - 120 *
3
Naporcované maso
(králičí, kuřecí, jehněčí)
–
200
50 - 100 *
3
Vepřová pečeně s kůží 2 kg
Pečená ryba / v papilotě
(filety, vcelku)
Plněná zelenina
(rajčata, cukety, lilky)
Sušenky
Sušenky
Linecké koláče
Linecké
koláče
Pizza (kulatá)
Pizza
Kompletní jídlo: Ovocný koláč (úroveň
5) / lasagne (úroveň 3) / maso (úroveň
1)
Kompletní jídlo: Ovocný dort
(úroveň 5) / pečená zelenina
(úroveň 4) / lasagne (úroveň 2) / porce
masa (úroveň 1)
Nabídka
* Odhadovaná doba přípravy: Jídlo lze z trouby kdykoli
vytáhnout, záleží na vašich požadavcích.
** Po uplynutí poloviny doby pečení jídlo obraťte.
*** Po uplynutí dvou třetin doby pečení jídlo obraťte (je-li to
třeba).
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Rošt
Pečicí plech
nebo dortová forma
na roštu
1
JAK ČÍST TABULKU PEČICÍCH FUNKCÍ
Tabulka udává nejlepší funkci, příslušenství a úroveň, kterou je třeba použít pro
přípravu různých druhů jídel. Doba pečení se počítá od okamžiku vložení jídla
do trouby bez doby předehřátí (které je u některých receptů nutné). Teploty
a doby pečení mají pouze orientační charakter, neboť se odvíjejí od množství
jídla a použitého příslušenství. Nastavte nejprve nejnižší doporučené hodnoty
a není-li jídlo dostatečně propečené, teprve pak tyto hodnoty zvyšte. Použijte
dodané příslušenství a nejlépe tmavě zbarvené kovové dortové formy
a plechy na pečení. Můžete použít také nádoby a příslušenství z pyrexu nebo
kameniny, ale pamatujte, že se tím doba pečení mírně prodlouží.
Odkapávací plech /
pečicí plech nebo
plech do trouby pro
pečení na roštu
Odkapávací plech /
plech na pečení
Odkapávací plech
s 500 ml vody
Sonda do masa
(je-li součástí)
13
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před prováděním jakékoliv
údržby a čištění se ujistěte, že
trouba stihla vychladnout.
Nepoužívejte parní čističe.
Nepoužívejte drátěnku, drsné
houbičky ani abrazivní/žíravé
prostředky, neboť by tím mohlo
dojít k poškození povrchu
spotřebiče.
VNĚJŠÍ POVRCHY
• Povrchy čistěte vlhkou utěrkou z mikrovlákna.
Je-li velmi znečištěný, přidejte několik kapek pH
neutrálního čisticího prostředku. Nakonec je otřete
suchým hadříkem.
• Nepoužívejte korozivní ani brusné čisticí
prostředky. Jestliže se tyto prostředky přesto
nedopatřením dostanou do styku s troubou,
ihned potřísněný povrch otřete vlhkým hadříkem
z mikrovlákna.
VNITŘNÍ POVRCHY
• Po každém použití nechte troubu vychladnout
a poté ji vyčistěte, ideálně v době, když je ještě
stále teplá, aby bylo možné odstranit skvrny
a zbytky jídla. Za účelem vysušení jakéhokoli
kondenzátu vytvořeného v důsledku přípravy jídla
s vyšším obsahem vody nechejte troubu zcela
vychladnout a poté kondenzát setřete hadříkem
nebo houbou.
DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ DVÍŘEK
1. Přejete-li si dvířka demontovat, zcela je otevřete
a posouvejte západky směrem dolů, dokud
nedojde k jejich odjištění.
a
b
Používejte bezpečnostní
rukavice.
Před prováděním jakékoliv
údržby musí být trouba
odpojena od elektrické sítě.
• Sklo dveří očistěte vhodným tekutým
prostředkem.
• Pro usnadnění čištění lze dvířka vymontovat
z pantů.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Ihned po použití vložte příslušenství do roztoku
mycího prostředku na nádobí. Je-li ještě horké,
použijte kuchyňské chňapky. Zbytky jídel odstraníte
vhodným kartáčkem nebo houbičkou na nádobí.
3. Dvířka opět nasadíte tak, že je přiložíte k troubě,
nasměrujete háčky pantů oproti jejich usazení a do
příslušného usazení zajistíte i horní část.
4. Dvířka posuňte směrem dolů a poté je naplno
otevřete. Posuňte západky směrem dolů do jejich
původní polohy: Ujistěte se, že jste je posunuli
dolů až na doraz.
a
b
2. Dvířka dobře uzavřete. Pevně je držte oběma
rukama – nedržte je za rukojeť.
Dvířka snadno vysadíte tak, že je budete
nepřetržitě zavírat a současně za ně táhnout,
dokud se neuvolní z usazení. Odložte dvířka na
stranu na měkký povrch.
~15°
b
Správnou polohu západek zkontrolujete tak, že na
ně lehce zatlačíte.
“CLICK”
a
5. Zkuste dvířka zavřít a zkontrolujte, zda jsou
v jedné rovině s ovládacím panelem. Pokud tomu
tak není, výše uvedený postup opakujte: Pokud
dvířka správně nefungují, mohou se poškodit.
14
VÝMĚNA ŽÁROVKY TROUBY
1. Odpojte troubu od elektrické sítě.
2. Odstraňte kryt žárovky, vyměňte ji a nasaďte kryt
zpět.
3. Znovu připojte troubu k elektrické síti.
CS
Upozornění: Používejte pouze halogenové žárovky T300 °C,
20–40 W/230 V typu G9. Žárovka, kterou je spotřebič vybaven,
je speciálně navržena pro domácí spotřebiče a není vhodná
pro všeobecné osvětlení místností v domácnostech (směrnice
EU 244/2009). Žárovky lze zakoupit v servisním středisku.
– Používáte-li halogenové žárovky, nemanipulujte s nimi
holýma rukama, neboť otisky prstů je mohou poškodit.
Nepoužívejte troubu bez nainstalovaného krytu žárovky.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
PROBLÉM
MOŽNÁ PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
Přerušení napájení.
Odpojení od elektrické sítě.
Zkontrolujte, zda je síť pod napětím a zda je trouba
připojená k elektrickému napájení.
Vypněte a opět zapněte troubu. Zjistíte tak, zda porucha
stále trvá.
Na displeji je písmeno „F“ následované
číslem nebo písmenem.
Trouba je rozbitá.
Vypněte a opět zapněte troubu. Zjistíte tak, zda porucha
stále trvá.
Pokuste se obnovit „TOVÁRNÍ NASTAV.“ dostupné z nabídky
„NASTAVENÍ“.
Kontaktujte nejbližší centrum poprodejních služeb pro
zákazníky a uveďte číslo následující za písmenem „F“.
Trouba se nezahřívá.
Je-li zapnuta funkce „DEMO“,
aktivní jsou všechny ovládací
prvky a nabídky, trouba však
nehřeje.
Každých 60 sekund se na displeji
zobrazí nápis „DEMO“.
V nabídce „NASTAVENÍ“ vyhledejte možnost „DEMO“
a zvolte „Off“.
Světlo se zhasne.
Úsporný režim „EKO“ je „Zap“.
V nabídce „NASTAVENÍ“ vyhledejte možnost „EKO“ a zvolte
„Vyp“.
Dveře nelze otevřít.
Probíhá čisticí cyklus.
Vyčkejte, dokud funkce neskončí a trouba nevychladne.
Dojde k výpadku elektrické energie
v domě.
Chybné nastavení napájení.
Zkontrolujte, zda je zatížitelnost domácí sítě alespoň
3 kW. Pokud není, snižte výkon na 13 amperů. V nabídce
„NASTAVENÍ“ vyhledejte možnost „VÝKON“ a zvolte „NÍZKÝ“.
Trouba nefunguje.
Aplikace nerozpozná spotřebič.
Spotřebič nemůže navázat stabilní
připojení k domácímu routeru.
Chybí připojení k routeru či
k aplikaci.
Spotřebič není připojený.
Interní chyba.
Vypnutá Wi-Fi.
(Viz stav připojení, stiskněte
a přejděte do nabídky Connectivity)
Zkontrolujte, zda je Wi-Fi router připojený k internetu.
Zkontrolujte, že je v blízkosti spotřebiče dostatečně silný
signál Wi-Fi.
Zkuste provést restart routeru.
Viz oddíl „Často kladené otázky ke konektivitě“.
Pokud se změnilo nastavení vaší bezdrátové domácí sítě,
připojte se k síti znovu dle pokynů v aplikaci. Nastavení
bude nutné provést znovu, pouze pokud dojde ke změně
vlastností vaší domácí sítě (název a heslo).
Nastavení směrovače: Zapnutý NAT, správně nakonfigurovaný
firewall a DHCP. Podporovaná šifrování hesla: WEP, WPA, WPA2.
Pokud chcete vyzkoušet jiný typ šifrování, nahlédněte prosím do
příručky ke směrovači.
Nastavení operátora: Pokud váš poskytovatel internetových
služeb určil počet adres MAC, které se mohou připojit
k internetu, pravděpodobně nebudete moci připojit váš
spotřebič do cloudu. Adresa MAC zařízení je jeho jedinečný
identifikátor. Požádejte svého poskytovatele internetových
služeb o připojení jiných zařízení než počítačů k internetu.
15
PROBLÉM
MOŽNÁ PŘÍČINA
Na displeji bliká ikona
.
Na pozadí probíhají pokusy
o připojení.
Připojení není dostupné.
Spotřebič je připojený, ale nedaří se mi
s ním přes aplikaci komunikovat.
Je možné, že je vzdálené ovládání
vypnuté.
ŘEŠENÍ
Během nastavování je toto chování normální; vyčkejte do
dokončení automatické konfigurace (může to trvat několik
minut).
Po navázání připojení přestane ikona blikat.
Zkontrolujte, že domácí síť funguje řádně a že se její
vlastnosti nezměnily (název a heslo)
Klepněte na klávesu vzdáleného připojení
panelu a aktivujte vzdálené ovládání.
Bezpečnostní pokyny, návod k použití, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout
pomocí:
•
naší webové stránky docs‌.‌whirlpool‌.‌eu,
•
naskenování QR kódu
•
Případně kontaktujte náš poprodejní servis (telefonní číslo najdete v záručním listě). Kontaktujeteli naše středisko poprodejních služeb, uveďte prosím kódy nacházející se na identifikačním štítku
výrobku.
XXXXXXXXXX
XXX
XX
XXXXXX
XXXX
XX
na ovládacím
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Model: xxxXXXXxx
XXXXXX XXXXXX
XXXXXX
16
400011348075
XXXXX XXXXXXX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising