Whirlpool | W6 OM3 4PS1 P | Setup and user guide | Whirlpool W6 OM3 4PS1 P Kasutusjuhend

Whirlpool W6 OM3 4PS1 P Kasutusjuhend
ET
Kiirjuhend
TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE
Parema tugiteenuse saamiseks registreerige oma
seade aadressil www.whirlpool.eu/register
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi
ohutusjuhend.
TOOTE KIRJELDUS
1
6
2
3
4
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
7
8
9
10
5
1. Juhtpaneel
2. Ventilaator
3. Tsirkulaarne küttekeha
(pole nähtav)
4. Riiulisiinid
(taseme number on märgitud
ahju esiküljel)
5. Uks
6. Ülemine kütteelement / grill
7. Lamp
8. Lihatermomeetri sisestuskoht
9. Identimisplaat
(ärge eemaldage)
10. Alumine küttekeha
(ei ole näha)
JUHTPANEELI KIRJELDUS
1
2
3
4
1. ON / OFF
Ahju sisse- ja väljalülitamiseks või
aktiivse funktsiooni peatamiseks.
2. OTSEJUURDEPÄÄS
FUNKTSIOONIDELE
Kiirtee funktsioonide ja menüü
juurde.
3. NAVIGEERIMISNUPP MIINUS
Menüü kerimiseks ning funktsiooni
seadistuste ja väärtuste
vähendamiseks.
5
4. TAGASI
Tagasi eelmisele lehele minekuks.
Küpsetamise ajal on seadistusi
võimalik muuta.
5. EKRAAN
6. KINNITAGE
Valitud funktsiooni või seatud
väärtuse kinnitamiseks.
6
7
8
9
7. NAVIGEERIMISNUPP PLUSS
Menüü kerimiseks ning
funktsiooni seadete ja väärtuste
suurendamiseks.
8. LISAVÕIMALUSED /
OTSEJUURDEPÄÄS
FUNKTSIOONIDELE
Kiirtee funktsioonide, kestuse,
seadete ja lemmikute juurde.
9. KÄIVITAMINE
Funktsiooni käivitamiseks
määratud seadete või
põhiseadetega.
1
TARVIKUD
TRAATREST
NÕRGUMISPANN
KÜPSETUSPLAAT
LIUGSIINID *
Kasutage toiduvalmistamiseks
või toena pannide,
koogivormide ja muude
ahjukindlate esemete ja
küpsetusnõude jaoks
Kasutamiseks ahjuplaadina
liha, kala, köögiviljade,
foccaccia jms küpsetamisel või
siis küpsetusmahlade
kogumiseks asetatuna resti
alla.
Ahjusaia ja saiakeste
küpsetamiseks, aga ka liha,
kala küpsetuspaberis jms
valmistamiseks.
Tarvikute ahju panemist ja
ahjust välja võtmise
hõlbustamiseks.
LIHATERMOMEETER*
Toidu sisetemperatuuri
mõõtmiseks küpsetamise ajal.
* Saadaval ainult teatud mudelitel
Tarvikute arv ja tüübid võivad erineda sõltuvalt ostetud mudelist.
Muid tarvikuid saab eraldi juurde osta teenindusest.
RESTI JA MUUDE TARVIKUTE PAIGALDAMINE
Veenduge, et resti tõstetud äär on ülevalpool, ja
lükake rest rõhtsalt mööda riiulisooni ahju.
Muud tarvikud, nt nõrgumispann ja küpsetusplaat,
tuleb sarnaselt restiga rõhtsalt sisse lükata.
RIIULISIINIDE EEMALDAMINE JA
ÜMBERPAIGUTAMINE
• Riiulijuhikute eemaldamiseks tõstke juhikuid
ülespoole ja tõmmake õrnalt alumine osa oma
pesast välja: Nüüd saab siinid eemaldada.
• Riiulisiinide tagasipaigaldamiseks paigutage
kõigepealt oma pessa siinide ülemine osa. Hoidke
neid üleval, libistage küpsetuskambrisse, seejärel
laske alla oma kohale alumises pesas.
LIUGSIINIDE PAIGALDAMINE (KUI ON OLEMAS)
Eemaldage ahjust riiulisiinid ja liugsiinidelt kaitsev
plast.
Kinnitage siini ülemine klamber riiulisoone külge
ja libistage see nii kaugele, kui see liigub. Alandage
teine klamber asendisse.
2
Siini kinnitamiseks lükake klambri alumine osa
tugevalt vastu riiulisiini. Veenduge, et siinid liiguvad
vabalt. Korrake toimingut teisel samal tasemel asuval
riiulisiinil.
Pange tähele: Liugsiinid võib kinnitada ükskõik millisele
tasemele.
LIHATERMOMEETRI KASUTAMINE (KUI ON
OLEMAS)
Lükake toidusond sügavale liha
sisse, vältige konte ja rasvaseid
kohti. Linnuliha puhul torgake ots
rinnaku keskelt pikisuunas sisse,
vältige kehaõõnsusi.
Pange toit ahju ja ühendage pistik,
sisestades selle pessa, mis on ahju
küpsetussektsiooni paremas osas.
FUNKTSIOONID
6th SENSE
Need võimaldavad igat tüüpi toitude
täisautomaatset valmistamist (lasanje, liha, kala,
köögivili, koogid ja pagaritooted, soolased koogid, leib,
pitsa).
Selle funktsiooniga parima tulemuse saamiseks järgige
vastavas valmistustabelis toodud juhiseid.
COOK 4
Samal ajal erinevate roogade küpsetamiseks
neljal erineval tasandil sama temperatuuriga. Selle
funktsiooniga saab valmistada küpsiseid, kooke,
ümarpitsasid (ka külmutatud) ja terve söögikorra
valmistamiseks. Järgige parimate tulemuste
saavutamiseks küpsetustabelit.
SUNDÕHK
Samal ajal erinevate roogade küpsetamiseks
mitmel erineval tasandil (kuni kolmel), mis vajavad
valmimiseks sama temperatuuri. Seda funktsiooni saab
kasutada erinevate toitude samaaegseks küpsetamiseks,
ilma et ühe toidu lõhn või maitse kanduks üle teisele.
TRADITSIOONIL
•
•
•
•
KONVEKTSIOON
Liha, täidisega kookide küpsetamiseks ainult ühel
riiulil.
TURBO GRILL
Suurte lihatükkide (koivad, loomalihapraad,
kanad) grillimiseks. Soovitame asetada liha alla
nõrgumispanni küpsetusmahlade kogumiseks:
Paigutage nõrgumispann resti alla ükskõik millisele
tasandile ja valage sinna 500 ml vett.
KÜLMUTATUD
Funktsioon valib viit eri tüüpi külmutatud
valmistoitudele automaatselt parima
küpsetustemperatuuri ja -režiimi. Ahju ei ole vaja
eelkuumutada.
ERIFUNKTSIOONID
»» MAXI COOKING
Funktsioon valib automaatselt parima
küpsetusrežiimi ja temperatuuri suurte
lihatükkide küpsetamiseks (üle 2,5 kg). Mõlemalt
küljelt ühtlasema pruunistumise saavutamiseks
on soovitatav lihatükki küpsetamise ajal pöörata.
Hea oleks liha aeg-ajalt leemega üle valada, et
vältida selle kuivamist.
»» KERGITAMINE
Magusa või soolase taina paremaks
kergitamiseks. Kerkimise kvaliteedi tagamiseks
ärge aktiveerige seda funktsiooni, kui ahi on
eelmisest küpsetustsüklist veel kuum.
»» SULATAMINE
Külmutatud toidu sulatamise kiirendamiseks.
ET
Paigutage toit keskmisele ahjutasandile. Jätke
toit pakendisse, et vältida selle pealispinna
kuivamist.
»» SOOJASHOIDMINE
Äsja küpsetatud toidu sooja ja krõbedana
hoidmine.
»» SÄÄSTLIK SUNDÕHK
Ühel tasandil täidetud prae või fileelõikude
küpsetamine. Õrn ja hootine õhuringlus takistab
toidu kuivamist. Selle ÖKOFUNKTSIOONI
kasutamisel ei sütti küpsetamise ajal tuli.
Säästliku tsükli kasutamiseks ja seega voolutarbe
vähendamiseks ei tohi ahjuust avada enne, kui
toit on valmis.
TAVAPÄRANE
Mis tahes tüüpi roogade küpsetamine ainult ühel
ahjutasandil.
GRILL
Liha, kebabi ja vorstide grillimine, köögiviljade
gratineerimine või leiva röstimine. Grillimisel soovitame
asetada liha alla küpsetusmahlade kogumiseks
nõrgumispanni: Paigutage nõrgumispann resti alla
ükskõik millisele tasandile ja valage sinna 500 ml
joogivett.
EELKUUMUTUS
Ahju kiire eelkuumutamine.
TAIMER
Funktsiooni ajaväärtuste muutmiseks.
Aja arvestamiseks ilma funktsiooni käivitamata.
AUTOMAATNE AHJU PUHASTAMINE – PYRO
Küpsetuspritsmete eemaldamiseks väga kõrgel
temperatuuril (enam kui 400 °C). Saadaval on kaks
isepuhastustsüklit: täielik tsükkel (Pyro) ja lühem
tsükkel (Pyro Eco). Soovitame kasutada lühemat tsüklit
regulaarselt ja pikemat tsüklit ainult siis, kui ahi on väga
must.
LEMMIK
Kümne lemmikfunktsiooni loetelu kuvamiseks.
SEADED
Ahju seadistuste muutmiseks.
Kui ÖKOREŽIIM on aktiivne, vähendatakse ühe minuti pärast
ekraani heledust ja valgus kustub, et energiat kokku hoida. Kui
mõnele nupule vajutada, aktiveeritakse see automaatselt
uuesti.
Kui DEMOFUNKTSIOON on sisselülitatud, siis on kõik käsklused
aktiivsed ja menüüd kasutatavad, kuid ahi ei soojene. Selle
režiimi sisselülitamiseks minge SEADED DEMOFUNKTSIOONI
ja valige Väljas (Off).
Kui valite tehaseseadmete lähtestamise TEHASELÄHTESTUS,
siis lülitub seade välja ja seejärel taastatakse esimese lülituse
olek. Kõik seaded kustutatakse.
3
ESIMEST KORDA KASUTAMINE
1. KEELE VALIMINE
Seadme esimesel sisselülitamisel tuleb määrata keel
ja kellaaeg: Ekraanil kuvatakse inglise keel „English“.
English
Vajutage
või
, et liikuda mööda pakutavate
keelte loendit ja valige soovitud keel.
Valiku kinnitamiseks vajutage
.
Pange tähele: Keelt saab hiljem muuta, kui SEADED valida
.
KEEL, milleks vajutada
2. VÕIMSUSTARBE SEADMINE
Ahi on programmeeritud tarbima elektrit koguses,
mis vastab kodusele elektrivõrgule, mille nimivõimsus
on suurem kui 3 kW (16). Kui teie majapidamises
on võimalik tarbitav võimsus väiksem, tuleb seda
väärtust vähendada (13).
VÕIMSUS
Vajutage nuppu või , et valida 16 „Kõrge“ või 13
„Madal“, ja vajutage kinnitamiseks nuppu .
3. AJA SEADISTAMINE
Pärast võimsuse määramist tuleb sisestada kellaaeg:
Ekraanil vilguvad tunninäidu kaks numbrit.
KELL
Vajutage kellaaja määamiseks või
ja vajutage :
Ekraanil vilguvad minutinäidu kaks numbrit.
Vajutage minutite määamiseks või
ja vajutage
kinnitamiseks .
Pange tähele: Võimalik, et pärast pikemat voolukatkestust
tuleb kellaaeg uuesti seada. Valige SEADED KELL, milleks
.
vajutada
3.1 VALIGE ÜHENDATUD SEADMES AEG
Ühendatud seadmes saab kella aega automaatselt
pilvest värskendada.
Kui soovite muuta pilvest saadud kella aega, minge menüüsse
, valige „KELL“ ja sisestage aeg käsitsi; sellisel juhul
Seaded
eiratakse pilvest saadetud automaatset kella värskendust.
4. AHJU KUUMUTAMINE
Uus ahi võib eraldada tootmisest jäänud lõhnu:
see on täiesti tavapärane. Soovitame enne esimest
küpsetamist ahju tühjalt kuumutada, et eemalduksid
võimalikud lõhnad. Eemaldage ahju pealt kõik kile- ja
pappkatted ja seest kõik tarvikud. Kuumutage ahju
umbes tund aega 200 °C juures ja soovitavalt mõne
õhuringlust sisaldava funktsiooniga (nt Sundõhk või
Konvektsioonküpsetus).
Pange tähele: Pärast seadme esmakordset kasutamist on
soovitatav ruumi tuulutada.
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
1. FUNKTSIOONI VALIMINE
Ahju sisselülitamiseks vajutage
: ekraanile
kuvatakse viimane põhifunktsioon või peamenüü.
Funktsioonide valimiseks vajutage ühe
põhifunktsiooni ikooni või kerige läbi menüü.
Soovitud menüükirje valimiseks (ekraanil kuvatakse
esimene saadaval kirje) vajutage nuppu või ,
seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu .
6. Soojashoidmine
2. FUNKTSIOONI SEADETE MUUTMINE
Pärast soovitud funktsiooni valimist saab muuta
selle seadeid. Ekraanile kuvatakse järjekorras seaded,
mida saab muuta.
vajutamine võimaldab uuesti
eelnevat seadet muuta.
TEMPERATUUR / GRILLIMISE TASE
TEMPERATUUR
Kui väärtus ekraanil vilgub, vajutage muutmiseks
4
või
, ja seejärel vajutage kinnitamiseks
. Pärast
seda muutke järgnevaid seadeid (kui on võimalik).
Samamoodi on võimalik valida grillimise taset:
Grillimiseks on määratud kolm võimsustaset: 3
(kõrge), 2 (keskmine), 1 (madal).
Pange tähele: kui funktsioon on aktiveeritud, saab
temperatuuri / grillimise taset muuta nuppudega ja .
KESTUS
KESTUS
Kui ekraanil vilgub ikoon
saate soovitud
küpsetusaja määrata nuppudega või
ja
kinnitada nupuga
. Kui soovite küpsetamist käsitsi
juhtida (aeg määramata), ei pea te küpsetusaega
määrama: Vajutage kinnitamiseks või
ja
käivitage funktsioon. Selle režiimi valimisel ei saa
viitkäivitust programmeerida.
Pange tähele: Küpsetamise ajal saab määratud küpsetusaega
: vajutage muutmiseks või
ja seejärel
muuta nupuga
.
vajutage kinnitamiseks
LÕPUAEG (VIITSTART)
Arvukates funktsioonides saab pärast küpsetusaja
määramist kasutada funktsiooni viitkäivitust,
programmeerides küpsetamise lõpetamise aja.
Ekraanil kuvatakse lõpuaeg ja ikoon vilgub.
LÕPUAEG
Soovitud
üpsemise lõppemise aja seadmiseks
vajutage või
ja seejärel vajutage funktsiooni
kinnitamiseks ja aktiveerimiseks . Pange toit ahju ja
sulgege uks: Funktsioon hakkab tööle automaatselt
pärast arvutatud aja möödumist, et küpsetamine
lõppeks teie seatud ajal.
Pange tähele: Käivitamise viitaja programmeerimisel
keelatakse ahju eelsoojendus: Ahi jõuab soovitud
temperatuurini aegamisi, mis tähendab, et küpsetusaeg võib
olla natuke pikem, kui küpsetustabelis märgitud. Ootamise ajal
võite vajutada või , et muuta programmeeritud
lõpuaega, või vajutada muude seadete muutmiseks . Kui
vajutate teabe nägemiseks , on võimalik lülituda lõpuaja ja
kestuse vahel.
6th SENSE
Need funktsioonid valivad automaatselt parima
küpsetusrežiimi, temperatuuri ja kestuse kõigi
saadaolevate roogade valmistamiseks.
Vajaduse korral lihtsalt näidake lihtsalt toidu omadus,
et saavutada optimaalne tulemus.
KAAL / KÕRGUS (ÜMAR-ALUS-KIHID)
KILOGRAMMID
Funktsiooni õigeks seadistamiseks järgige ekraanil
kuvatavat, kui ahi annab märku, vajutage nuppu
või , et seada vajalik väärtus, ja seejärel vajutage
kinnitamiseks nuppu .
KÜPSUS / PRUUNISTAMINE
Osades režiimi 6th Sense funktsioonides on võimalik
reguleerida küpsustaset.
KÜPSUS
Vastava viiba kuvamisel vajutage nuppu või
, et valida soovitud tase vahemikus pooltoores (–1)
kuni küps (+1). Vajutage kinnitamiseks
või
ja
käivitage funktsioon.
ET
Kui see on funktsioonile lubatud, saab samal viisil
osades režiimi 6th Sense funktsioonides reguleerida
pruunistustaset vahemikus madal (–1) kuni kõrge
(+1).
3. FUNKTSIOONI KÄIVITAMINE
Kui vaikimisi väärtused on need, mida soovite, või
kui olete vajaminevad seadistused määranud, siis
vajutage funktsiooni käivitamiseks
.
Vajutage viitfaasi ajal nuppu
faasi
vahelejätmiseks,
et funktsioon kohe käivitada.
Pange tähele: Kui funktsioon on valitud, näitab ekraan iga
funktsiooni jaoks kõige sobivamat tasandit.
Võite aktiveeritud funktsiooni mis tahes ajal peatada, selleks
.
vajutage
Kui ahi on kuum ja funktsioon nõuab kindlat
maksimumtemperatuuri, kuvatakse ekraanil teade.
Vajutage eelmisele ekraanile naasmiseks
ja
valige mõni teine funktsioon või oodake täieliku
jahtumiseni.
4. EELKUUMUTAMINE
Mõnel funktsioonil on ahju eelsoojenduse etapp:
Pärast funktsiooni käivitamist näitab ekraan, et
eelsoojendus on aktiveeritud.
EELKUUMUTAM
Kui see faas on lõppenud, kõlab helisignaal ja ekraanil
viidatakse, et ahi on saavutanud valitud temperatuuri
ja toit tuleb ahju panna („LISAGE TOIT“). Nüüd
saate ukse avada, panna toidu ahju, sulgeda ukse ja
alustada küpsetamist, selleks vajutage
või
.
Pange tähele: Kui panete toidu ahju enne eelkuumutamise
lõppemist, võib see küpsetustulemusele halvasti mõjuda. Kui
eelsoojendamise ajal avatakse ahju uks, peatatakse
eelsoojendus.
Küpsetusaeg ei sisalda eelsoojenduse aega. Soovitud
sihttemperatuuri saab alati nupuga või muuta.
5. KÜPSETAMISE SEISKAMINE / PÖÖRAMINE VÕI
TOIDU KONTROLLIMINE
Ukse avamisel küpsetamine katkeb ajutiselt, kuna
küttelemendid lülitatakse välja.
Küpsetamise jätkamiseks sulgege uks.
Osad režiimi 6th Sense funktsioonid nõuavad toidu
pööramist küpsetamise ajal.
PÖÖRAKE TOITU
Kõlab helisignaal ja ekraan annab teada, et toiming
on valmis. Avage uks, sooritage ekraani palutud
toiming ja sulgege uks, seejärel vajutage küpsetamise
jätkamiseks
.
5
Sarnaselt eelnevaga kuvatakse 10% enne
kõpsetamise lõpuaega ekraanil viip, mis palub toitu
kontrollida.
KONTROLLIGE TOIT
Kõlab helisignaal ja ekraan annab teada, et toiming
on valmis. Kontrollige toitu, sulgege uks ja vajutage
küpsetamise jätkamiseks nuppu
või .
Pange tähele: Vajutage nende toimingute vahelejätmiseks
. Vastasel korral jätkab ahi küpsetamist, kui teatud aja
jooksul ühtegi toimingut ei tehta.
6. KÜPSETAMISE LÕPP
Kõlab helisignaal ja ekraan annab teada, et
küpsetamine on lõppenud.
LÕPP
Vajutage küpsetamise jätkamiseks manuaalrežiimis
(aeg määramata) nuppu
või vajutage nuppu
, et küpsetusaega uut kestust valides pikendada.
Mõlemal juhul säilitatakse küpsetusparameetrid.
PRUUNISTAMINE
Mõned funktsioonid võimaldavad toidu pealispinda
pruunistada ja käivitavad selleks pärast küpsetamise
lõppemist grilli.
v PRUUNISTUSEKS
Kui ekraanil kuvatakse vastav teade, vajutage
vajaduse korral nuppu viieminutilise
pruunistustsükli käivitamiseks. Võite funktsiooni mis
tahes ajal peatada, vajutades ahju väljalülitamiseks
nuppu
.
. LEMMIK
Kui küpsetamine on lõppenud, kuvatakse viip
funktsiooni salvestamiseks lemmikute loendisse
numbriga vahemikus 1 kuni 10.
LISAN LEMMIKUKS?
Kui soovite funktsiooni hetke seadetega lemmikuks
salvestada, vajutage
, muul juhul vajutage palve
eiramiseks
.
Pärast nupu vajutamist vajutage nuppu või , et
valida kohanumber, seejärel vajutage kinnitamiseks
nuppu .
Pange tähele: Kui kogu mälu on täis või valitud mälupesa on
juba kasutusel, palub ahi teil eelmise funktsiooni ülekirjutamist
kinnitada.
6
Salvestatud funktsioonide kuvamiseks vajutage
Ekraanile kuvatakse lemmikfunktsioonide loend.
:
1. TAVAPÄRANE
Funktsiooni valimiseks vajutage
või
, kinnitamiseks vajutage
, ja seejärel vajutage
aktiveerimiseks
.
. AUTOMAATPUHASTUS – PYRO
Ärge puudutage ahju pürolüüsitsükli ajal.
Hoidke tsükli PÜRO ajal lapsed ja loomad eemal
ja ärge laske neid ahjule ligi enne, kui ruum on
pärast tsükli lõppu õhutatud.
Ahjust tuleb enne funktsiooni käivitamist eemaldada
kõik tarvikud, kaasa arvatud riiulisiinid. Kui ahi on
paigaldatud pliidi alla, veenduge, et kõik põletid ja
elektrilised pliidiplaadid oleksid isepuhastusrežiimi
ajal välja lülitatud. Parima tulemuse saavutamiseks
eemaldage enne Pyro-funktsiooni kasutamist
niiske käsnaga kõige suurem mustus. Kasutage
pürolüüsifunktsiooni ainult siis, kui seade on väga
must või eritab küpsetamise ajal halba lõhna.
Vajutage nuppu , kuvamaks ekraanil Pürolüüs.
Pürolüüs
Vajutage nuppu või , et valida soovitud tsükkel,
seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu . Kui tsükkel
on valitud, vajutage aja (viitkäivitus) valimiseks
nuppu või ja vajutage kinnitamiseks nuppu .
Puhastage uks ja eemaldage kõik tarvikud viidatud
viisil, seejärel sulgege uks ja vajutage nuppu
, kui
olete valmis: ahi käivitab isepuhastustsükli ja uks
lukustub automaatselt: ekraanile kuvatakse hoiatus ja
mahaloendus, mis näitab tsükli edenemist.
Pärast tsükli lõppu jääb uks lukku, kuni temperatuur
küpsetuskambris on langenud ohutule tasemele.
. TAIMER
Kui ahi on välja lülitatud, saab ekraani kasutada
taimerina. Funktsiooni käivitamiseks veenduge, et
ahi on välja lülitatud, ja seejärel vajutage
või
:
Ekraanil vilgub ikoon.
Soovitud kestuse seadmiseks vajutage
või
ja
seejärel vajutage taimeri aktiveerimiseks
.
TAIMER
Kui minutilugeja on seatud aja lugemisel jõudnud
nulli, kõlab helisignaal ja ekraanile kuvatakse teade.
Pange tähele: Minutilugeja ei aktiveeri ühtegi
toiduvalmistamise tsüklit. Taimeriga valitud aja muutmiseks
vajutage nuppu või .
Kui minutilugeja on juba aktiveeritud, saate ka valida
ja aktiveerida mõne funktsiooni.
Vajutage nuppu
ahju sisselülitamiseks ja valige
siis soovitud funktsioon.
Kui funktsioon on käivitatud, jätkab taimer sellest
sõltumata aja arvestamist, mõjutamata funktsiooni
tööd.
Pange tähele: Selles faasis ei ole minutilugejat võimalik näha
(kuvatakse ainult ikoon ), mis jätkab taustal minutite
, et
lugemist. Minutilugeja ekraani leidmiseks vajutage
peatada hetkel aktiivne funktsioon.
. KLAHVILUKK
Klahvide lukustamiseks hoidke vähemalt 5 sekundit
all
. Nuppude avamiseks korrake toimingut.
KLAHVILUKK
Pange tähele: Selle funktsiooni saab aktiveerida ka
toiduvalmistamise ajal. Ohutuse tagamiseks on võimalik ahi
.
igal ajal välja lülitada, selleks vajutage
. LIHATERMOMEETRI KASUTAMINE
(KUI ON OLEMAS)
Termomeetriga saab küpsetamise ajal mõõta liha
sisetemperatuuri, et tagada optimaalse temperatuuri
saavutamine. Ahju temperatuur erineb olenevalt
valitud funktsioonist, aga küpsetamine on alati
programmeeritud lõppema, kui valitud temperatuur
on saavutatud. Kui olete termomeetri sisestanud,
aktiveerub helisignaal ja ekraanil kuvatakse „SOND
SISESTATUD“.
ET
SOND SISESTATUD
Valige ühilduvate funktsioonide seast
soovitud funktsioon (tavapärane, sundõhk,
konvektsioonküpsetus, turbogrill, säästlik sundõhk,
maxi-küpsetus, 6th Sense'i funktsioonid). Ekraaniviip
palub määrata termomeetri sihttemperatuuri.
Vajutage selle määramiseks nuppu või
ja vajutage nuppu , et määrata järgmised
küpsetusparameetrid.
Kuna küpsetamine on programmeeritud lõppema
valitud temperatuuri saavutamise korral, ei ole
võimalik küpsetusaega ega küpsetuse lõpuaega
määrata. Tuli jääb põlema kuni termomeetri
eemaldamiseni.
Kui termomeeter eemaldatakse küpsetamise ajal,
jätkub küpsetamine tavarežiimis (taimerita).
Kõlab helisignaal ja ekraanil viidatakse, kui
termomeeter on saavutanud soovitud temperatuuri.
LÕPP
Pange tähele: seadete hilisemaks muutmiseks vajutage
termomeetri temperatuuri muutmiseks nuppu või ja
muude seadete muutmiseks nuppu . Helisignaal ja teade
annavad teile märku, kui termomeetrit ei saa valitud
toiminguga koos kasutada. Sel juhul eemaldage termomeeter.
7
ÜHENDUVUS*
*: pole saadaval Venemaal
SAID: 0123456789
MAC ID: 88:E7:45:67:89
Laadige oma mobiilseadmesse rakendus 6th Sense
Live. Rakenduse saate alla laadida veebipoest iTunes
või Google Play.
Pärast allalaadimist järgige konto loomiseks
rakenduses kuvatud juhiseid. Kui olete loonud konto,
avage rakendus ja vajutage ekraanil all vasakul nuppu
, et lisada oma kontole uus seade.
SAID: 0123456789
MAC ID: 88:E7:45:67:89
Tänu funktsioonile 6th Sense Live saab seadme
ühendada internetti. Nutiseadmes saab rakendusega
6th Sense teha järgmist:
• jälgida seadme olekut
• seadistada ja käivitada küpsetustsüklit
• vahetada, muuta või seisata käimasolevat
küpsetustsüklit
• avada lisakirjeid
• hankida seadme tarkvara automaatvärskendusi
Ühenduvuse aktiveerimiseks peate seadme
ühendama oma koduvõrgu marsruuteri ja
rakendusega. Häälestusprotseduur tuleb läbi teha
vaid ühe korra.
Seda on uuesti vaja teha ainult siis, kui muudate koduvõrgu
atribuute (võrgu nimi ja parool).
MIINIMUMNÕUDED
Mobiilseade: Android eraldusvõimega 1280 x 720 (või
kõrgem) või iOS. Rakenduse ühilduvust Androidi ja
iOSi versioonidega vaadake rakenduste poest.
Raadiovõrgu marsruuter: 2,4Ghz WiFi b/g/n.
HÄÄLESTUS
Selle funktsiooni kasutamiseks vajate alljärgnevat:
mobiilseade (nutitelefon või tahvelarvuti) ja
internetiühendusega raadiovõrgu marsruuter.
Kontrollige oma mobiilseadmega, kas koduse
raadiovõrgu signaal on seadme juures hea.
Häälestusprotseduuri ajal peavad toode ja
mobiilseade olema ühendatud samasse raadiovõrku.
Skannige seadmel olevalt sildilt QR-kood, seejärel
juhendab rakendus 6th Sense Live teid läbi kõigi
protsessi etappide.
Märkus: Teatud juhtudel võib rakendus nõuda, et sisestaksite
seadme tüübi: sellisel juhul valige Ahi.
Ühenduse loomise ajal näete kuval mitmeid teateid ja erineva mustriga vilkuvaid ikoone; seadme taustal tehtud
toiminguid vaadake järgmises tabelis olevatest kirjeldustest.
KUVA
TÄHENDUS
JÄRGI KASUTUSJUH
Kuvateade: Järgi juhiseid rakendusest.
Selle 20 minuti pikkuse loenduse ajal püüan seade luua ühendust koduvõrguga
(marsruuter).
vilgub kiiresti.
WiFi-ikoon
PALUN OODAKE
Kuvateade: Palun oodake.
Kui ühendus marsruuteriga on loodud, püüab seade automaatselt saada sidet
rakendusega ja palub kasutajal oodata.
vilgub aeglaselt.
WiFi-ikoon
SEADE ON ÜHENDAT
KASUTA RAKENDUST
ÜHENDUSE VIGA
8
Kuvateade: Seade on ühendatud.
Kogu protsess õnnestus: seade on nüüd ühendatud.
lõpetab vilkumise.
WiFi-ikoon
Kuvateade: Kasuta rakendust toote registreerimiseks.
Järgige viimaseid rakenduses kuvatud juhiseid, et registreerimine lõpule viia, andes
seadmele nime. Seejärel on seda rakenduse avalehelt lihtne leida.
Kuvateade: Ühenduse viga.
Seda teadet võidakse mõne sekundi jooksul kuvada, kui seade ei saa
häälestusprotseduuri määratud aja jooksul lõpetatud. Seejärel läheb seade ooterežiimi
kustub.
ja WiFi-ikoon
KAUGJUHTIMINE
Kui seade on õigesti ühendatud, võite vajutada ikooni
, et aktiveerida kaugjuhtimine.
Saate oma mobiilseadmest ahju sisendeid saata ja
küpsetustsükleid juhtida.
Kui küpsetustsükkel saadetakse rakendusest,
kuvatakse mõneks sekundiks „TSÜKKEL VASTUV“,
seejärel tsükkel käivitatakse.
ET
Ühenduse lähtestamiseks valige: SEADED >
ÜHENDUVUSE MENÜÜ > LÄHTESTA ÜHENDUS > JAH.
Kuvatakse küsimus „Kindel?“. Kui vajutate nuppu
, siis ühendus lähtestatakse. Nüüd saate uuesti
seadmega ühenduse luua (vt jaotist „Häälestus“).
SOFTWARE UPDATE
Ooterežiimis seade, mille ühendus on juba
konfigureeritud ja WiFi aktiveeritud, saab tarkvara
automaatselt värskendada, kui saadaval on uuem
versioon.
TSÜKKEL VASTUV.
LÄHTESTA ÜHENDUS
See funktsioon on abiks, kui koduvõrgu atribuute on
muudetud (võrgu nimi või parool).
Enne ühenduse lähtestamist kontrollige, kas on
võimalik taastada võrgu nimi ja parool, mis olid
kasutusel seadme koduvõrguga ühendamise ajal. Sel
juhul ei ole ühendust vaja lähtestada.
SOFTWARE UPDATE
Kui värskendamine on pooleli, kuvatakse ekraanil
protsentuaalselt värskenduse edenemist.
Märkus: Veenduge, et seadme toiteallikas töötaks alati tarkvara
värskendamise ajal.
Tarkvara värskendamise ajal ei saa juhtpaneeli kasutada.
ÜHENDUVUSE KKK
Millised WiFi-protokollid on toetatud?
Paigaldatud WiFi-adapter toetab Euroopa riikides
protokolle WiFi b/g/n.
Nõutud on järgmised marsruuteri seaded: 2,4 GHz
lubatud, WiFi b/g/n, DHCP ja NAT aktiveeritud.
Kas on Androidi ja iOSi kasutamisel nutitelefonis
(või tahvelarvutis) on mingeid erinevusi?
Võite kasutada seda operatsioonisüsteemi, mida ise
eelistate, mingit vahet ei ole.
Kas ma saan marsruuteri asemel kasutada
mobiilseadme 3G-jagamisteenust?
Jah, kuid pilveteenused on mõeldud püsiühendusega
seadmete jaoks.
Kuidas kontrollida, kas minu kodune
internetiühendus ja raadiovõrk töötavad?
Saate oma raadiovõrku nutiseadmega otsida.
Inaktiveerige eelnevalt muud andmeühendused.
Kuidas kontrollida, kas seade on ühendatud minu
kodusesse raadiovõrku?
Avage marsruuteri konfiguratsioon (vt marsruuteri
juhendit) ja kontrollige, kas seadme MAC-aadress on
raadiovõrku ühendatud seadmete loendis.
Kust leida seadme MAC-aadress ja SAID-kood?
Seadmel on QR-koodiga kleebis: QR-koodi kõrvalt
leiate SAID-koodi ja MAC-aadressi.
Samuti on võimalik hankida SAID-kood ja MACaadress, kui vajutada juhtpaneelil nuppu SEADED,
siseneda menüüsse Ühenduvus ning tehes valiku
„MAC AADRESS“ või „SAID KOOD“.
Kuidas kontrollida, kas seade on rakendusega
õigesti ühendatud?
Avage mobiilseadmes rakendus 6th Sense Live ja
kontrollige, kas seade on selles nähtav.
Kas miski võib takistada signaali jõudmist
seadmeni?
Kontrollige, et võrku ühendatud seadmed ei kasutaks
ära kogu vaba ribalaiust. Kontrollige, et aktiivseid
WiFi-seadmeid ei oleks rohkem, kui marsruuter lubab.
Kui kaugel peaks marsruuter seadmest olema?
Üldjuhul on WiFi-signaal piisavalt tugev, et katta mitu
ruumi, kuid see oleneb suurel määral seinamaterjalist.
Signaalitugevust saate kontrollida, kui asetate
nutiseadme (samasse võrku ühendatud) seadme
kõrvale.
Kust vaadata oma raadiovõrgu nime ja parooli?
Vaadake marsruuteri dokumentatsiooni. Tavaliselt
on marsruuteril kleebis, mille on toodud teave,
mis on vajalik ühendatud seadmega marsruuteri
häälestuslehele minemiseks.
Mida teha, kui minu marsruuter kasutab
naabruskonna WiFi-kanalit?
Sundige marsruuter kasutama kodust WiFi-kanalit.
9
Kuidas kontrollida oma seadme WiFi olekut? Kas
WiFi-ühendus on võimalik välja lülitada?
WiFi-moodul on seadmes vaikimisi sisse lülitatud.
WiFi olekut on võimalik muuta või kontrollida, valides
menüüst Ühenduvus kirje „WIFI OLEK“. Ekraanil
kuvatakse praeguse oleku väärtus, kas ON või OFF.
Märkus: Kui toide taastub pärast elektrikatkestust, säilitab
WiFi-moodul oma seaded (ühenduse marsruuteri ja
rakendusega) ning kaugjuhtimise olek taastatakse alati.
Kuidas saan muuta oma Whirlpool kontot, jättes
seadmed ühendatuks?
Saate luua uue konto, kuid seadmed tuleb vanalt
kontolt enne uuele üleviimist eemaldada.
Muutsin oma marsruuterit: mida ma peaksin
tegema?
Kui saate alles hoida eelmise võrgu nime ja parooli,
siis pole vaja midagi teha, seade loob automaatselt
uuesti ühenduse.
Vastasel korral vajutage seadme uude WiFi-võrku
ühendamiseks rakenduse avalehel nuppu
, kuna
peate seadme uuesti oma kontole lisama.
Märkus: Te ei pea eelnevalt seadet oma kontolt eemaldama.
Rakendus juhendab teid läbi kogu ühenduse loomise
protsessi.
6th SENSE KÜPSETUSTABEL
TOIDUKATEGOORIAD
LASANJE
Lasanje
Praeliha
Röstitud loomaliha
Hamburger
Röst ja aeglane
küpsetamine
Röstitud sealiha
Röstitud kana
-
2
0,6–2 kg **
-
3
1,5–3 cm
3/5
5
0,6–2,5 kg **
Vars *
0,5–2,0 kg **
1,5–4 cm
TASE JA TARVIKUD
-
3
3
2/3
5
3
Praeliha
0,6–2,5 kg **
2
Jalg
0,5–2,0 kg **
2
Terve
0,6–3 kg **
Terve täidetud *
0,6–3 kg **
1–5 cm
-
4
2
2
2/3
5
4
2
0,6–3 kg **
Terve röstitud kalkun
4
3
0,6–2,5 kg **
Filee ja rinnak
KALA
0,5–3 kg
Praeliha
Röst. vasikaliha *
Röst. lambaliha
PÖÖRAMINE
(KÜPSETUSAJAST)
0,6–2 kg **
Vorstikesed
LIHA
KOGUS
Kebab
1 rest
1/2
5
4
Fileed
0,5–3 cm
-
3
2
Külmutatud fileed
0,5–3 cm
-
3
2
* Ainult teatud mudelitel. Funktsioon on saadaval ainult koos lihatermomeetriga.
** Soovituslik kogus.
TARVIKUD
10
Traatrest
Ahjuplaat või
koogivorm
traatrestil
Nõrgumispann/
küpsetusplaat
või ahjuplaat
traatrestil
Nõrgumispann /
küpsetusplaat
Nõrgumispann
500 ml veega
Lihatermomeeter
(kui on komplektis)
KOGUS
0,5–1,5 kg
-
3
Täidetud juurviljad
0,1–0,5 kg tk
-
3
Röstitud juurviljad
0,5–1,5 kg
-
3
Kartulid
1 alus
-
3
Tomatid
1 alus
-
3
Paprika
1 alus
-
3
Brokoli
1 alus
-
3
Lillkapsad
1 alus
-
3
Muu
1 alus
-
3
0,5–1,2 kg
-
3
0,2–0,6 kg
-
3
1 alus
-
3
Tort
0,4–1,6 kg
-
3
Struudel
0,4–1,6 kg
-
3
0,5–2 kg
-
3
0,8–1,2 kg
-
2
60–150 g tk
-
3
400–600 g tk
-
2
Suur leib
0,5-2,0 kg
-
2
Bagetid
200–300 g tk
-
3
Õhuke
ümar, alus
-
2
Paks
ümar, alus
-
2
TOIDUKATEGOORIAD
Kartulid
Röstitud juurviljad
KÖÖGIVILI
Gratäänitud juurviljad
Biskviitkook
Küpsised
Kondiitritooted
KOOGID JA
PAGARITOOTED Koogid ja täidisega
pirukad
Puuviljapirukas
SOOL. KOOGID
Soolased koogid
Kuklid
LEIB
ET
PÖÖRAMINE
(KÜPSETUSAJAST)
Võileiva viil ahjuvormis
TASE JA TARVIKUD
2
PITSA
1–4 kihti
Külmutatud
-
4
2
5
3
1
5
3
2
1
* Ainult teatud mudelitel. Funktsioon on saadaval ainult koos lihatermomeetriga.
** Soovituslik kogus.
TARVIKUD
Traatrest
Ahjuplaat või
koogivorm
traatrestil
Nõrgumispann/
küpsetusplaat
või ahjuplaat
traatrestil
Nõrgumispann /
küpsetusplaat
Nõrgumispann
500 ml veega
Lihatermomeeter
(kui on komplektis)
11
KÜPSETUSTABEL
RETSEPT
FUNKTSIOON
Kerkinud/biskviitkoogid
Täidisega koogid
(juustukook, struudel, õunapirukas)
Küpsised
Väiksed koogid / muffinid
Tuuletaskud
Besee
Pitsa/sai/focaccia
Pitsa (õhuke põhi, paks põhi,
plaadipirukas)
Sügavkülmutatud pitsa
Soolased pirukad
(juurviljapirukas, singi-koorepirukas)
Volovanid / lehttainast küpsised
Lasanje / lahtised pirukad / küpsetatud
pasta / cannelloni
Lambaliha/vasikaliha/loomaliha/sealiha
1 kg
FUNKTSIOONID
12
Tavapärane
Sundõhk
RIIUL JA
TARVIKUD
EELKUUMUTUS
TEMPERATUUR (°C)
KESTUS (MIN)
Jah
170
30 - 50
2
Jah
160
30 - 50
2
Jah
160
30 - 50
4
Jah
160 – 200
30 - 85
3
Jah
160 – 200
35 - 90
4
Jah
150
20 - 40
3
Jah
140
30 - 50
4
Jah
140
30 - 50
4
1
Jah
135
40 - 60
5
3
Jah
170
20 - 40
3
Jah
150
30 - 50
4
Jah
150
30 - 50
4
1
Jah
150
40 - 60
5
3
Jah
180 - 200
30 - 40
3
Jah
180 - 190
35 - 45
4
1
Jah
180 - 190
35 - 45 *
5
3
Jah
90
110 - 150
3
Jah
90
130 - 150
4
1
Jah
90
140 - 160 *
5
3
Jah
190 - 250
15 - 50
2
Jah
190 - 230
20 - 50
4
1
Jah
220 - 240
25 - 50 *
5
3
Jah
250
10 - 15
3
Jah
250
10 - 20
4
1
Jah
220 - 240
15 - 30
5
3
Jah
180 - 190
45 - 55
3
Jah
180 - 190
45 - 60
4
1
Jah
180 - 190
45 - 70 *
5
3
Jah
190 - 200
20 - 30
3
Jah
180 - 190
20 - 40
4
1
Jah
180 - 190
20 - 40 *
5
3
Jah
190 - 200
45 - 65
3
Jah
190 - 200
80 - 110
3
Konvektsioonküpsetus
Grill
Turbo Grill
MaxiCooking
1
1
Cook 4
1
1
1
1
1
1
1
1
Säästlik
sundõhk
ET
RETSEPT
FUNKTSIOON
RIIUL JA
TARVIKUD
EELKUUMUTUS
TEMPERATUUR (°C)
KESTUS (MIN)
-
170
110 - 150
2
Kana/küülik/part 1 kg
Jah
200 - 230
50 - 100
3
Kalkun/hani 3 kg
Jah
190 - 200
80 - 130
2
Jah
180 - 200
40 - 60
3
Jah
180 - 200
50 - 60
2
Röstleib ja -sai
-
3 (kõrge)
3-6
5
Kalafileed/-steigid
-
2 (keskmine)
20 - 30 **
4
3
Vorstid / kebab / ribi / kotletid
-
2–3 (keskmine –
kõrge)
15 - 30 **
5
4
Röstitud kana 1–1,3 kg
-
2 (keskmine)
55 - 70 ***
2
1
Lambakoot / -jalg
-
2 (keskmine)
60 - 90 ***
3
Ahjukartulid
-
2 (keskmine)
35 - 55 ***
3
Köögiviljagratään
-
3 (kõrge)
10 - 25
3
Jah
135
50 - 70
5
4
3
1
Jah
170
50 - 70
5
3
2
1
Jah
210
40 - 60
5
3
2
1
Jah
190
40 - 120 *
5
3
1
Jah
190
40 - 120 *
5
4
2
Lasanje ja liha
Jah
200
50 - 100 *
4
1
Liha ja kartulid
Jah
200
45 - 100 *
4
1
Kala ja köögivili
Jah
180
30 - 50 *
4
1
Täidetud praad
-
200
80 - 120 *
3
Lihalõigud (küülik, kana, lammas)
-
200
50 - 100 *
3
Krõbeda kamaraga seapraad (2 kg)
Küpsetatud kala / kala küpsetuspaberis
(filee, terve)
Täidetud köögiviljad
(tomatid, suvikõrvitsad, baklažaanid)
Küpsised
Küpsised
Tordid
Tordid
Ümmargune pitsa
Pitsa
Terve söögikord: Puuviljatort (tase 5) /
lasanje (tase 3) / liha (tase 1)
Terve söögikord: Puuviljatort (tase 5)
/ röstitud köögiviljad (tase 4) / lasanje
(tase 2) / lihalõigud (tase 1)
Menu
* Arvestuslik ajakulu. Toidu võib vastavalt isiklikule maitseeelistusele ahjust välja võtta erineval ajal.
** Pöörake toitu poole küpsetusaja möödudes.
*** Vajaduse korral pöörake toit ümber pärast 2/3 küpsetusaja
möödumist.
TARVIKUD
Traatrest
Ahjuplaat või
koogivorm
traatrestil
1
KUIDAS LUGEDA KÜPSETUSTABELIT
Tabelis on eri toitude küpsetamiseks sobivaimad funktsioonid,
tarvikud ja tasemed. Küpsetusaeg algab hetkest, kui toit
pannakse ahju, kuid ei sisalda eelsoojendamiseks kuluvat
aega. Küpsetustemperatuurid ja ajad on ligikaudsed ning
sõltuvad toidu kogusest ja kasutatavast tarvikust. Kasutage
alguses kõige madalamat soovituslikku seadet ja kui toit ei ole
piisavalt küps, siis kasutage kõrgemaid seadeid. Kasutage
kaasasolevaid tarvikuid ja eelistatavalt tumedat värvi metallist
koogivorme ja küpsetusplaate. Kasutada võib ka püreksklaasist
ja keraamilisi nõusid, kuid tuleb meeles pidada, et nende
kasutamisel on küpsetusajad veidi pikemad.
Nõrgumispann/
küpsetusplaat
või ahjuplaat
traatrestil
Nõrgumispann /
küpsetusplaat
Nõrgumispann
500 ml veega
Lihatermomeeter
(kui on komplektis)
13
PUHASTAMINE AND HOOLDAMINE
Enne hooldamist või puhastamist
veenduge, et ahi on maha
jahtunud.
Ärge kasutage
aurpuhastusseadmeid.
Ärge kasutage traatnuustikut,
abrasiivseid küürimispastasid
ega abrasiivseid/söövitavaid
puhastusvahendeid, kuna need
võivad kahjustada seadme pinda.
VÄLISPIND
• Puhastage välispindu ainult niiske
mikrokiudlapiga.
Kui see on väga must, lisage paar tilka neutraalse
pH-ga puhastusvahendit. Lõpetage puhastamine
kuiva lapiga.
• Ärge kasutage abrasiivseid või söövitavaid
puhastusvahendeid! Juhul kui mõni selline aine
peaks kogemata seadme pinnaga kokku puutuma,
pühkige seade kohe niiske mikrokiudlapiga
puhtaks.
SISEPIND
• Pärast iga kasutust laske ahjul jahtuda, seejärel
(soovitatavalt siis, kui ahi on veel soe) puhastage
see, eemaldades kõik toidujäägid ja -plekid. Suure
veesisaldusega toitude küpsetamisel tekkinud
kondensaadi kuivatamiseks laske ahjul täielikult
maha jahtuda ja seejärel kuivatage lapi või
käsnaga.
UKSE EEMALDAMINE JA TAGASI PAIGUTAMINE
1. Ukse eemaldamiseks tehke see lõpuni lahti, laske
fiksaatorid alla, kuni need on lukust lahti.
a
b
Kandke kaitsekindaid.
Enne mis tahes hooldustööd tuleb
ahi vooluvõrgust lahti ühendada.
• Puhastage ukseklaas sobiva vedela
puhastusvahendiga.
• Ust on võimalik puhastamise lihtsustamiseks
eemaldada.
TARVIKUD
Leotage tarvikuid pärast kasutamist pesuvees,
hoides neid kinni pajalappidega, juhul kui need on
veel kuumad. Toidujääke saab kergesti eemaldada
pesuharja või svammiga.
3. Ukse tagasipaigaldamiseks asetage see vastu
ahju, joondage hingede haagid pesadega ja
kinnitage ülemine osa oma pessa.
4. Laske uks alla ja seejärel avage täielikult.
Langetage fiksaatorid algasendisse tagasi.
Veenduge, et need liiguvad lõpuni alla.
a
b
2. Sulgege uks nii tihedalt kui võimalik. Võtke uksest
mõlema käega kõvasti kinni – ärge hoidke seda
käepidemest.
Ukse eemaldamiseks lükake seda edasi kinni,
tõmmates samal ajal ülespoole, kuni see oma
pesast lahti tuleb. Pange uks pehme pinna peale
ühele küljele maha.
~15°
Nihutage õrnalt, et veenduda, et fiksaatorid on
õiges asendis.
“CLICK”
b
a
5. Proovige ust sulgeda ja vaadake, et see oleks
juhtpaneeliga ühel joonel. Kui pole, korrake
ülalkirjeldatud toiminguid. Kui uks ei liigu
korralikult, võib see viga saada.
14
LAMBIPIRNI VAHETAMINE
1. Eemaldage ahi vooluvõrgust.
2. Eemaldage lambilt kate, asendage lambipirn ning
pange kate lambile tagasi.
3. Ühendage ahi uuesti elektrivõrku.
ET
Pange tähele: Kasutage ainult 20–40 W/230 ~ V tüüp G9,
T300°C halogeenlampe. Seadmes kasutatav lambipirn on
loodud spetsiaalselt kodumasinatele ja ei sobi kodus tubade
üldiseks valgustamiseks (EÜ määrus nr 244/2009). Pirnid on
saadaval teeninduses.
- Kui paigaldate halogeenpirni, ärge võtke pirnist paljaste
kätega kinni, kuna sõrmejäljed võivad seda kahjustada. Ärge
kasutage ahju enne, kui olete lambikatte tagasi pannud.
RIKKEOTSING
PROBLEEM
VÕIMALIK PÕHJUS
LAHENDUS
Voolukatkestus.
Vooluvõrgust lahti ühendatud.
Kontrollige, kas vool on olemas ja kas ahi on vooluvõrku
ühendatud.
Lülitage ahi välja ja uuesti sisse, et näha, kas viga püsib.
Ekraanil on kuvatud täht F ja selle järel
number või täht.
Ahju rikked.
Lülitage ahi välja ja uuesti sisse, et näha, kas viga püsib.
Prooovige teha „TEHASELÄHTESTUS“, mille saate valida
menüüst „SEADED“.
Võtke ühendust lähima teenindusega ja öelge neile F
tähele järgnev number.
Ahi ei lähe soojaks.
Kui DEMOFUNKTSIOON on
sisselülitatud, siis on kõik
käsklused aktiivsed ja menüüd
kasutatavad, kuid ahi ei soojene.
Iga 60 sekundi tagant kuvatakse
ekraanil tekst DEMO.
Valige SEADED suvand DEMO ja lülitage see välja.
Tuli kustub.
ÖKO-režiim on sisse lülitatud.
Valige menüüst SEADED suvand ÖKO ja lülitage see välja.
Uks ei avane.
Puhastusprotsess pooleli.
Oodake, kuni funktsioon lõpeb ja ahi maha jahtub.
Kodus läheb elekter ära.
Vale võimsusseade.
Kontrollige, kas teie kodune nimivõimsus on vähemalt
3 kW. Kui mitte, vähendage võimsus 13 amprini. Valige
menüüst SEADED suvand VÕIMSUS ja valige Madal.
Ahi ei tööta.
Kontrollige, kas WiFi-marsruuter on internetti ühendatud.
Kontrollige, kas WiFi-signaali tugevus seadme juures on
hea.
Proovige marsruuter lähtestada.
Puudub ühendus marsruuteri või Vt jaotis „Ühenduvuse KKK“.
Kui teie koduse raadiovõrgu seadeid on muudetud,
rakendusega.
looge rakenduses kuvatud juhiseid järgides võrguga uus
Seade pole ühendatud.
ühendus. Häälestus on uuesti vaja teha ainult siis, kui
Rakendus ei leia seadet.
Sisemine rike.
muudate koduvõrgu atribuute (nimi ja parool).
WiFi väljas.
Marsruuteri seaded: NAT peab olema sisse lülitatud, tulemüür ja
Seadmel ei õnnestu koduse marsruuteriga
DHCP peavad olema õigesti konfigureeritud. Toetatud parooli
stabiilset ühendust luua.
(Vt suvandi „Ühenduse olek“ väärtust: krüptimine: WEP, WPA, WPA2. Muud tüüpi krüptimise
ja valige menüü proovimiseks vaadake marsruuteri juhendit.
vajutage nuppu
ÜHENDUVUS)
Teenusepakkuja seaded: kui teie andmesideteenuse pakkuja on
fikseerinud internetti ühendatavate MAC-aadresside arvu, ei
pruugi seadmel olla võimalik pilvega ühendust luua. Seadme
MAC-aadress on kordumatu identifikaator. Küsige oma
andmesideteenuse pakkujalt, kuidas ühendada internetti muid
seadmeid peale arvutite.
Taustal püütakse ühendust luua.
Ekraanil vilgub ikoon
.
Ühendus ei ole saadaval.
See on häälestuse ajal normaalne käitumine; peate lihtsalt
ootama, kuni automaatne konfigureerimine protseduuri
lõpetab (võib kuluda mõni minut).
Kui ühendus on loodud, lõpetab ikoon vilkumise.
Kontrollige, kas koduvõrk töötab ja kas selle atribuudid
pole muutunud (nimi ja parool)
15
PROBLEEM
VÕIMALIK PÕHJUS
LAHENDUS
Seade on ühendatud, kuid ma ei saa
rakenduse kaudu sellega suhelda.
Kaugjuhtimine võib olla välja
lülitatud.
Puudutage juhtpaneelil kaugjuhtimise nuppu
aktiveerida kaugjuhtimine
Ohutus-, kasutusjuhendi, tootekirjelduse ja energiaandmed saab laadida alla järgmiselt:
•
Külastage meie veebilehte docs.whirlpool.eu
•
QR-koodi kasutamine
•
Teise võimalusena võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega (vt telefoninumbrit
garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote
andmeplaadil olevad koodid.
XXXXXXXXXX
XXX
XX
XXXXXX
XXXX
XX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
, et
Model: xxxXXXXxx
XXXXXX XXXXXX
XXXXXX
16
400011348075
XXXXX XXXXXXX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising