Whirlpool | W6 OM3 4PS1 P | Setup and user guide | Whirlpool W6 OM3 4PS1 P Naudotojo gidas

Whirlpool W6 OM3 4PS1 P Naudotojo gidas
LT
Trumpasis vadovas
DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ GAMINĮ
Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti
pagalba, užregistruokite gaminį svetainėje
www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register
Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite saugos
instrukcijas.
PRODUKTO APRAŠYMAS
1
6
2
3
4
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
7
8
9
10
5
1. Valdymo skydelis
2. Ventiliatorius
3. Žiedinis kaitinimo elementas
(nesimato)
4. Lentynų laikikliai
(lygis nurodytas orkaitės
priekyje)
5. Durelės
6. Viršutinis kaitinimo elementas /
keptuvas
7. Lempa
8. Mėsos zondo įsmeigimo vieta
9. Duomenų lentelė
(nenuimkite)
10. Apatinis kaitinamasis
elementas
(nesimato)
VALDYMO PULTO APRAŠYMAS
1
2
3
4
1. ĮJUNGTI / IŠJUNGTI
Įjunkite arba išjunkite krosnelę ir
sustabdykite veikiančią funkciją.
2. TIESIOGINĖ PRIEIGA PRIE
FUNKCIJŲ
Greitai pasiekite funkcijas ir meniu.
3. NARŠYMO MYGTUKAS SU
MINUSO SIMBOLIU
Slinkite meniu ir sumažinkite
funkcijų nustatymus arba
reikšmes.
5
4. ATGAL
Grįžkite į ankstesnį ekraną.
Suteikia galimybę keisti
nustatymus gaminimo metu.
5. EKRANAS
6. PATVIRTINIMAS
Patvirtinkite funkcijos pasirinkimą
arba nustatytą reikšmę.
6
7
8
9
7. NARŠYMO MYGTUKAS SU
PLIUSO SIMBOLIU
Slinkite meniu ir didinkite funkcijų
nustatymus arba reikšmes.
8. TIESIOGINĖ PRIEIGA PRIE
PARINKČIŲ / FUNKCIJŲ
Greitai pasiekite funkcijas, trukmę,
nustatymus ir mėgstamiausius.
9. PALEIDIMAS
Paleiskite funkciją naudodami
nurodytus ar pagrindinius
nustatymus.
1
PRIEDAI
GROTELĖS
SURINKIMO PADĖKLAS KEPIMO SKARDA
Skirta maistui gaminti arba
naudoti kaip atramą
puodams, pyragų skardoms ir
kitiems gaminimo indams.
Naudojamos kaip orkaitės
padėklas kepant mėsą, žuvį,
daržoves, itališką duonelę ir
pan. arba kaip skysčių
surinkimo skarda, kai kepant
įstatoma po grotelėmis.
SLANKIOJANČIOS
GROTELĖS *
Kepti duonai ir kitiems
Palengvina priedų įstatymą ir
gaminiams iš tešlos, bet taip išėmimą.
pat ir kepsniams, žuviai folijoje
ir kt.
MĖSOS ZONDAS*
Skirtas pagrindinei
temperatūrai matuoti
gaminimo metu.
* Tik tam tikruose modeliuose
Atsižvelgiant į įsigytą modelį, priedų skaičius ir tipas gali skirtis.
Kitų priedų galima nusipirkti atskirai iš aptarnavimo po įsigijimo skyriaus.
GROTELIŲ IR KITŲ PRIEDŲ ĮSTATYMAS
Įstatykite groteles horizontaliai ir stumkite jas išilgai
skersinių grotelių. Įsitikinkite, kad aukštesnis grotelių
kraštas yra nukreiptas į viršų.
Kitus priedus, pvz., surinkimo padėklą ir kepimo
skardą, dėkite taip pat, kaip ir groteles.
SKERSINIŲ GROTELIŲ IŠĖMIMAS IR ĮSTATYMAS
• Norėdami išimti kreipiamąsias groteles, šiek
tiek pakelkite jas į viršų, tada atsargiai ištraukite
apatinę dalį iš įstatymo vietos: dabar galite išimti
lentynų laikiklius.
• Norėdami įstatyti skersines groteles, pirmiausia
įstatykite jas į viršutinę tvirtinimo vietą. Laikydami
pakeltas stumkite jas į orkaitės kamerą, tada
nuleiskite į apatinę įstatymo vietą.
SLANKIOJANČIŲ GROTELIŲ ĮSTATYMAS (JEI YRA)
Išimkite lentynų laikiklius iš orkaitės ir nuimkite
apsaugines plastikines dalis nuo slankiojančių
grotelių.
Viršutinį grotelių fiksatorių pritvirtinkite prie skersinių
grotelių ir nustumkite jį iki galo. Nuleiskite apatinį
fiksatorių į jo vietą.
2
Pritvirtinkite kreipiklį tvirtai įspausdami apatinę
fiksatoriaus dalį į lentynos kreipiklį. Patikrinkite, ar
skersinės grotelės gali judėti laisvai. Tuos pačius
veiksmus su skersinėmis grotelėmis atlikite kitoje
pusėje ir tame pačiame lygmenyje.
Atkreipkite dėmesį: Slankiojančias groteles galima įstatyti bet
kuriame lygmenyje.
MĖSOS ZONDO NAUDOJIMAS (JEI YRA)
Įkiškite mėsos zondą giliai į mėsą,
tik venkite kaulingų ar riebių
vietų. Jei kepate vištieną, įkiškite
galiuką krūtinėlės viduryje, tik
nepataikykite į tuščią ertmę.
Įdėkite maistą į orkaitę ir prijunkite
kištuką prie jungties orkaitės
gaminimo skyriaus dešinėje.
FUNKCIJOS
6th SENSE
Jos leidžia visiškai automatiškai ruošti visų tipų
maistą (lazaniją, mėsą, žuvį, daržoves, pyragėlius ir
pyragus, sūrius pyragėlius, duoną, picą).
Norėdami tinkamai pasinaudoti funkcija, vadovaukitės
atitinkamos gaminimo lentelės nurodymais.
COOK 4
Naudojama gaminant kelis patiekalus, kuriems
reikalinga ta pati gaminimo temperatūra ir gaminant
ant keturių lentynų tuo pačiu metu. Ši funkcija gali būti
naudojama kepant sausainius, pyragus, picą (taip pat ir
šaldytą) ir ruošiant visą patiekalą. Geriausius rezultatus
gausite tiksliai paisydami gaminimo lentelėje esančių
patarimų.
PRIV. ORO SR.
Naudojama gaminant kelis patiekalus, kuriems
reikalinga ta pati gaminimo temperatūra ir gaminant
ant kelių (daugiausia trijų) lentynų tuo pačiu metu. Šią
funkciją galima naudoti įvairiems patiekalams gaminti –
maisto kvapai nepersiduoda iš vieno maisto į kitą.
TRADICINIAI
•
•
•
•
KONVEKCINIS KEPIMAS
Naudojama gaminant mėsą ir kepant pyragus su
įdaru ant vienos lentynos.
TURBO GRILL
Didelių mėsos gabalų (kojų, jautienos ir vištienos
kepsnių) kepimas. Rekomenduojama įstatyti skysčių
surinkimo padėklą, kuriame susirinktų patiekalo
sultys: Skysčių surinkimo skardą įstatykite bet
kuriame lygmenyje po grotelėmis ir įpilkite į ją 500
ml geriamojo vandens.
UŽŠALD. KEP.
Funkcija automatiškai parenka tinkamiausią
gaminimo temperatūrą ir režimą 5 skirtingoms
šaldyto maisto rūšims. Orkaitės iš anksto įkaitinti
nereikia.
SPECIALIOSIOS FUNKCIJOS
»» MAXI COOKING
Funkcija automatiškai parenka geriausią
gaminimo režimą ir temperatūrą dideliems
mėsos gabalams (daugiau nei 2,5 kg) kepti.
Rekomenduojama gaminimo metu mėsą
apversti, kad ji tolygiai apskrustų. Naudinga
mėsą kartkartėmis aplaistyti, kad ji nesudžiūtų.
»» TEŠLOS KILD.
Optimalus saldžios arba pikantiškos tešlos
kildinimas. Kad tešla nesubliūkštų, funkcijos
neįjunkite, jei orkaitė vis dar karšta pasibaigus
kepimo ciklui.
»» ATŠILDYMAS
Paspartinamas maisto atšildymas. Maistą
padėkite ant vidurinės lentynos. Maistą palikite
pakuotėje, kad nedžiūtų jo išorė.
LT
»» LAIKYMAS ŠILTAI
Palaiko ką tik paruoštą maištą karštą ir traškų.
»» EKO KARŠTO ORO SRAUTAS
Tinka gaminant didelius mėsos gabalus su įdaru
ir mėsos filė ant vienos lentynėlės. Gaminamam
maistui neleidžia išdžiūti kintamas oro srautas.
Jei naudojama ši EKO funkcija, gaminimo metu
lemputė lieka išjungta. Kai naudojate EKO ciklą ir
norite optimizuoti energijos sąnaudas, orkaitės
durelių nederėtų varstyti gaminimo metu.
TRADIC. GAMIN.
Bet kokio patiekalo gaminimas tik ant vienos
lentynos.
GRILL
Naudojama ant grotelių kepti didkepsnius,
kebabus ir dešreles, gaminti daržoves ir užkepėles
ar paskrudinti duoną. Jei mėsą kepate ant grotelių,
naudokite skysčių surinkimo padėklą, kuriame
susirinktų patiekalo sultys: Skysčių surinkimo skardą
įstatykite bet kuriame lygmenyje po grotelėmis ir įpilkite
į ją 500 ml geriamojo vandens.
SPARTUSIS ĮKAIT.
Naudojama greitai įkaitinti orkaitę.
LAIKMAČIAI
Skirti funkcijų laiko reikšmėms redaguoti.
Skirtas stebėti laiką nesuaktyvinant funkcijos.
AUTOMATINIS ORKAITĖS VALYMAS – PYRO
Gaminimo metu išsiskyrę tiškalai pašalinami
naudojant itin aukštos temperatūros ciklą (apie 400
°C). Galimi du automatinio valymo ciklai: Visas ciklas
(Pyro) ir trumpesnis ciklas (Pyro Eco). Rekomenduojame
nuolatos naudoti trumpesnį ciklą, o kai orkaitė yra labai
nešvari – įjungti visą ciklą.
MĖGSTAMA
Greitai prieigai prie 10 mėgstamiausių funkcijų.
NUSTATYMAI
Krosnelės nustatymams reguliuoti.
Kai veikia EKO režimas, siekiant taupyti energiją, ekrano
šviesumas sumažėja po kelių sekundžių ir lemputė išsijungia
po 1 min. Ekranas įjungiamas automatiškai, kai tik
paspaudžiamas bet kuris mygtukas.
Kai DEMO REŽIMAS yra „On“, visos komandos yra aktyvios ir
meniu veikia, tačiau krosnelė nekaista. Jei norite išjungti šį
režimą, meniu NUSTATYMAI eikite į parinktį DEMO REŽIMAS ir
pasirinkite „Off“.
Pasirinkus ATKURTI GAM.PAR., gaminys išsijungia ir grįžtama
prie nustatymų, buvusių pirmojo įjungimo metu. Visi
nustatymai bus ištrinti.
3
NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ
1. PASIRINKITE KALBĄ
Pirmą kartą įjungus prietaisą, reikės nustatyti kalbą ir
laiką: Ekrane bus rodoma „English“ (anglų kalba).
English
Paspauskite arba ir slinkdami kalbų sąrašu pasirinkite
reikiamą kalbą.
Paspauskite ir patvirtinkite pasirinkimą.
Atkreipkite dėmesį: Paspaudus
, kalbą taip pat galima
pakeisti meniu NUSTATYMAI, pasirenkant parinktį KALBA.
2. NUSTATYKITE ENERGIJOS SĄNAUDAS
Orkaitė užprogramuota vartoti elektros galią, suderinamą
su namų tinklo parametrais, t. y. daugiau nei 3 kW (16):
Jei jūsų namuose vartojama mažesnės galios srovė, jums
reikės sumažinti reikšmę (13).
GALIA
Paspauskite arba ir pasirinkite 16 „Didelis“ arba 13
„Mažas“, tada patvirtinkite paspausdami .
3. NUSTATYKITE LAIKĄ
Pasirinkę galią, turėsite nustatyti laiką. Ekrane mirksės du
valandų skaitmenys.
paspauskite : Ekrane mirksės du minutėms skirti
skaitmenys.
Paspauskite arba , nustatykite minutes ir
patvirtindami paspauskite .
Atkreipkite dėmesį: Atsinaujinus elektros tiekimui, gali tekti
nustatyti laiką dar kartą. Paspauskite meniu NUSTATYMAI ir
.
pasirinkite LAIKRODIS
3.1 NUSTATYKITE LAIKĄ PRIJUNGTAME ĮRENGINYJE
Prijungtame įrenginyje laikrodžio laiką galima
automatiškai atnaujinti iš debesies.
Jei naudotojas nori pakeisti iš debesies gautą laikrodžio laiką,
įvest elementą „LAIKRODIS“ ir
reikia eiti į Nustatymų meniu
nustatyti laiką rankiniu būdu; tokiu atveju visi iš debesies
siunčiami automatiniai laikrodžio laiko atnaujinimai bus
ignoruojami.
4. ĮKAITINKITE ORKAITĘ
Iš naujos orkaitės gali sklisti nuo gamybos likęs
kvapas. Tai visiškai normalu. Kad pasišalintų gamybos
metu likę kvapai, prieš pradedant gaminti maistą,
rekomenduojama įkaitinti tuščią orkaitę. Tik prieš tai iš
orkaitės išimkite kartonines apsaugines dalis, apsauginę
plėvelę ir priedus. Orkaitę rekomenduojama įkaitinti iki
200 °C ir palikti veikti apytikriai vieną valandą, įjungus
kepimo funkciją su oro srautu (pvz., „Priverstinio oro
srautas" ar „Konvekcinis kepimas“).
Atkreipkite dėmesį: Panaudojus prietaisą pirmą kartą,
rekomenduojama išvėdinti kambarį.
LAIKRODIS
Paspauskite
arba
, nustatykite valandas ir
KASDIENIS NAUDOJIMAS
1. PASIRINKITE FUNKCIJĄ
Paspauskite
ir įjunkite orkaitę: ekrane bus rodoma
paskutinė naudota funkcija arba pagrindinis meniu.
Funkcijas galima pasirinkti paspaudus vieną iš
pagrindinių funkcijų piktogramų arba slenkant meniu.
Norėdami pasirinkti meniu elementą (ekrane rodomas
pirmas galimas elementas) paspauskite arba
ir pasirinkite pageidaujamą, tada paspauskite ir
patvirtinkite.
6. Laikymas šiltai
2. NUSTATYKITE FUNKCIJĄ
Pasirinkę reikiamą funkciją, galite pakeisti jos nustatymus.
Ekrane pasirodys nustatymai, kuriuos galima keisti eilės
tvarka. Paspaudus galima vėl pakeisti ankstesnį
nustatymą.
TEMPERATŪRA / KEPINTUVO LYGIS
TEMPERATŪRA
Kai ekrane mirksi reikšmė, naudodami arba ją
pakeiskite, tada patvirtinkite paspausdami ir pereikite
prie kitų nustatymų (jei reikia).
Taip pat galima nustatyti ir kepinimo lygį: Kepinant
galima naudoti vieną iš trijų nustatytųjų galios lygių: 3
(aukštas), 2 (vidutinis), 1 (žemas).
Atkreipkite dėmesį: Suaktyvinus funkciją temperatūros /
kepinimo lygį galima keisti naudojant arba .
TRUKMĖ
TRUKMĖ
Kai ekrane mirksi piktograma
, naudodamiesi arba
nustatykite reikiamą gaminimo laiką, tada paspauskite
4
ir patvirtinkite. Jei gaminimo procesą ketinate valdyti
patys, gaminimo laiko nustatyti nereikia (neribotas).
Patvirtinkite paspausdami arba
ir paleiskite funkciją.
Pasirinkę šį režimą negalite užprogramuoti atidėtos
paleisties.
Atkreipkite dėmesį: Paspausdami
galėsite reguliuoti
gaminimo metu nustatytą gaminimo laiką: paspauskite arba
, koreguokite laiką ir patvirtindami paspauskite .
PABAIGOS LAIKAS (PRADŽIOS ATIDĖJIMAS)
Naudojant daugelį funkcijų ir nustačius gaminimo laiką
galima atidėti funkcijos paleidimą užprogramavus
gaminimo pabaigos laiką. Ekrane rodomas pabaigos
laikas, o
piktograma mirksi.
PABAIGOS LAIKAS
Paspauskite arba ir nustatykite norimą gaminimo
pabaigos laiką, tada paspauskite , kad patvirtintumėte
ir suaktyvintumėte funkciją. Sudėkite maistą į orkaitę ir
uždarykite dureles: Praėjus nustatytam laikui, funkcija
įsijungs automatiškai, kad gaminimas būtų baigtas jūsų
nustatytu laiku.
Atkreipkite dėmesį: Naudojant atidėto paleidimo pradžios laiko
programavimo funkciją orkaitės įkaitinimo fazė išjungiama:
Orkaitė pamažu pasieks reikiamą temperatūrą, todėl gaminimo
laikas bus šiek tiek ilgesnis nei nurodyta gaminimo lentelėje. Kol
laukiate, galite paspausti arba ir koreguoti užprogramuotą
pabaigos laiką, arba galite paspausti ir pakeisti kitus
nustatymus. Jei paspausite , kad pamatytumėte informaciją,
turėsit galimybę perjungti pabaigos laiko ir trukmės parinktis.
. 6th SENSE
Ruošiant bet kokį maistą šios funkcijos automatiškai
parenka geriausiai troškinimui, kepinimui ar kepimui
tinkamą režimą, galingumą, temperatūrą ir trukmę.
Prireikus tiesiog nurodykite maisto ypatybes, kad
rezultatai būtų optimalūs.
SVORIS / AUKŠTIS
(APVALIOS SKARDOS SLUOKSNIAI)
KILOGRAMAI
Jei norite tinkamai nustatyti funkciją, vadovaukitės
ekrane pateikiamais nurodymais. Paraginti paspauskite
arba ir nustatykite reikiamą reikšmę, tada
patvirtinkite paspausdami .
PAGAMINIMO LYGIS / SKRUDINIMAS
Naudojantis kai kuriomis „6th Sense“ funkcijomis galima
reguliuoti pagaminimo lygį.
PAGAMINIMO LYGIS
Paraginti paspauskite arba ir pasirinkite
pageidaujamą lygį: pusžalis (-1) arba gerai paruoštas(+1).
Paspausdami arba
patvirtinkite ir paleiskite funkciją.
LT
Tokiu pačiu būdu naudojantis kai kuriomis „6th Sense“
funkcijomis galima reguliuoti apskrudinimo lygį: žemas
(-1) ir aukštas (+1).
3. PRADĖKITE FUNKCIJĄ
Bet kuriuo metu, jei numatytosios reikšmės atitinka
pageidaujamas arba, jei pritaikėte norimus nustatymus,
paspauskite
ir suaktyvinkite funkciją.
Pauzės fazės metu paspauskite
, jei norite praleisti šią
fazę
ir iškart paleisti funkciją.
Atkreipkite dėmesį: pasirinkus funkciją, ekrane bus rodomas
rekomenduojamas ir geriausiai kiekvienai funkcijai tinkantis lygis.
Jūs galite sustabdyti suaktyvintą funkciją bet kuriuo metu,
.
paspausdami
Jei krosnelė yra karšta, o funkcijai reikalinga konkreti
maksimali temperatūra, ekrane bus parodytas
pranešimas. Paspauskite ir grįžkite į ankstesnį ekraną,
pasirinkite kitą funkciją arba palaukite, kol ji atvės.
4. ĮKAITINIMAS
Kai kurios funkcijos naudoja įkaitinimo fazę: Kai funkcija
jau veikia, ekrane rodoma, kaip vykdomas įkaitinimas.
ĮKAITINIMAS
Pasibaigus šiai fazei pasigirs garso signalas, o ekrane
bus rodoma, kad orkaitė pasiekė nustatytą temperatūrą
ir būsite paraginti „ĮDĖKITE MAISTĄ“. Tada atidarykite
dureles, sudėkite maistą į orkaitę, uždarykite dureles ir
pradėkite gaminti paspausdami arba
.
Atkreipkite dėmesį: Jei maistą įdėsite į orkaitę dar nepasibaigus
įkaitinimo procesui, galite nusivilti gaminimo rezultatu. Jei
įkaitinimo fazės metu atidarysite dureles, įkaitinimas bus
sustabdytas.
Į bendrąjį gaminimo laiką nėra įtraukta įkaitinimo
fazė. Naudodamiesi arba galite bet kada pakeisti
pageidaujamą krosnelės temperatūrą.
5. GAMINIMO PRISTABDYMAS / MAISTO
APVERTIMAS ARBA TIKRINIMAS
Atidarius dureles gaminimas laikinai pristabdomas
išjungiant kaitinimo elementus.
Jei norite tęsti gaminimo procesą, uždarykite dureles.
Naudojant kai kurias „6th Sense“ funkcijas gaminimo metu
maistą reikia apversti.
APVERS. MAISTĄ
Pasigirs garso signalas, o ekrane bus rodoma, koks
veiksmas turi būti atliktas. Atidarykite dureles, atlikite
ekrane nurodomą veiksmą ir uždarykite dureles, tada
paspauskite
kad gaminimas būtų tęsiamas.
Likus 10 % gaminimo laiko orkaitė gali jus paraginti
patikrinti maistą tuo pačiu būdu.
5
PATIKR. MAISTĄ
1. TRADIC. GAMIN.
Pasigirs garso signalas, o ekrane bus rodoma, koks
veiksmas turi būti atliktas. Patikrinkite maistą, uždarykite
dureles ir paspauskite
arba , kad gaminimas būtų
tęsiamas.
Atkreipkite dėmesį: Paspauskite
, jei norite šiuos veiksmus
praleisti. Kitu atveju, jei nebus atliktas joks veiksmas, orkaitė tęs
gaminimo procesą.
6. GAMINIMO PABAIGA
Pasigirs garso signalas, o ekrane bus rodoma, kad
gaminimas baigtas.
Paspauskite arba ir pasirinkite funkciją, patvirtinkite
paspausdami , o tada paspauskite
ir suaktyvinkite.
. AUTOMATINIS ORKAITĖS VALYMAS NAUDOJANT
PIROLIZĘ (PYRO)
PABAIGA
Paspauskite , jei norite, kad gaminimas būtų tęsiamas
rankiniu būdu (neribojant laiko), arba paspauskite
ir pratęskite gaminimo laiką, nustatydami naują trukmę.
Abiem atvejais gaminimo parametrai bus išlaikyti.
SKRUDINIMAS
Naudojant tam tikras orkaitės funkcijas galima
paskrudinti maisto paviršių, tereikia baigus gaminti
įjungti kepinimo funkciją.
PASP.v SKRUD.
Kai ekrane rodoma susijusi žinutė, paraginti paspauskite
, kad būtų pradėtas penkių minučių skrudinimo
ciklas. Jei norite sustabdyti funkciją, bet kuriuo metu
paspauskite mygtuką
ir išjunkite orkaitę.
. MĖGSTAMA
Kai baigiasi gaminimo procesas, ekrane matysite raginimą
išsaugoti funkciją 1–10 mėgstamiausiųjų sąrašo padėtyje.
PRID. MĖGSTAMĄ?
Jei pageidaujate išsaugoti funkciją kaip mėgstamiausią, o
dabartinius jos nustatymus naudoti ateityje, paspauskite
arba, jei norite ignoruoti, paspauskite
.
Po to, kai paspaudėte , paspauskite arba , kad
pasirinktumėte eilės numerį, tada paspauskite ir
patvirtinkite.
Atkreipkite dėmesį: Jei atmintis pilna arba pasirinktas eilės
numeris jau užimtas, krosnelė paragins patvirtinti, kad norite
perrašyti ankstesnę funkciją.
Norėdami vėliau iškviesti išsaugotas funkcijas, spauskite
: Ekrane bus rodomas mėgstamiausių funkcijų sąrašas.
6
Nelieskite orkaitės vykstant pirolizės ciklui.
Pasirūpinkite, kad veikiant pirolizės ciklui (ir kol
išvėdinsite patalpą), prie orkaitės nebūtų vaikų ir
gyvūnų.
Jei norite naudotis funkcija, iš orkaitės išimkite visus
priedus, įskaitant ir skersines groteles. Jei orkaitė
įrengiama po kaitlente, pasirūpinkite, kad savaiminio
valymo funkcijos veikimo metu visi degikliai ar elektrinės
kaitlentės būtų išjungtos. Norėdami gerai nuvalyti, prieš
naudodami pirolizės funkciją, drėgna kempine pašalinkite
didžiausius nešvarumus. Pirolizės funkciją įjunkite, kai
prietaisas yra labai nešvarus arba gaminimo metu iš jo
sklinda nemalonus kvapas.
Paspauskite , kad ekrane būtų rodoma „Pyro“.
Pyro
Spausdami arba pasirinkite reikiamą ciklą, tada
paspauskite ir patvirtinkite. Kai pasirenkamas ciklas,
prireikus paspauskite arba ir nustatykite pabaigos
laiką (pradžios atidėjimą), tada paspauskite ir
patvirtinkite.
Nuvalykite dureles ir paraginus išimkite visus priedus,
tada uždarykite dureles, o baigus paspauskite
: orkaitėje bus pradėtas automatinio valymo ciklas,
o durelės automatiškai užsirakins: ekrane pasirodys
įspėjamasis pranešimas kartu su atgal skaičiuojamu laiku,
kuris rodo vykdomo ciklo būseną.
Ciklui pasibaigus durelės liks užrakintos, kol temperatūra
orkaitės viduje nepasieks saugaus lygio.
. MINUT. LAIK.
Išjungtos orkaitės ekraną galima naudoti kaip laikmatį.
Prieš įjungdami funkciją, įsitikinkite, kad orkaitė išjungta,
ir paspauskite arba : Ekrane mirksės piktograma .
Paspauskite arba ir nustatykite reikiamą laiko
trukmę, tada paspauskite ir suaktyvinkite laikmatį.
MINUT. LAIK.
Kai baigsis atgalinė minučių laikmačio atskaita, apie
pabaigą bus nurodoma ekrane ir pasigirs garso signalas.
Atkreipkite dėmesį: Minutinis laikmatis negali įjungti gaminimo
ciklo. Paspauskite arba , kad pakeistumėte nustatytą
laikmačio laiką.
Suaktyvinę minutinį laikmatį galėsite pasirinkite ir
suaktyvinti funkciją.
Paspauskite
ir įjunkite orkaitę, tada pasirinkite
reikiamą funkciją.
Įjungus funkciją laikmatis tęs atgalinę laiko atskaitą
neatsižvelgiant į funkciją.
Atkreipkite dėmesį: Šio etapo metu minutinis laikmatis, fone
vykdantis atgalinę atskaitą, nėra matomas (rodoma tik
piktograma). Jei norite pamatyti minutinio laikmačio ekraną,
ir sustabdykite tuo metu veikiančią funkciją.
paspauskite
. UŽRAKINTI
Jei norite užrakinti mygtukus, paspauskite ir mažiausiai
penkias sekundes palaikykite . Pakartokite šį veiksmą,
kai norėsite atrakinti mygtukus.
UŽRAKINTI
Atkreipkite dėmesį: Šią funkciją galima aktyvinti ir gaminant.
Saugumo sumetimais orkaitę galima išjungti bet kada palaikius
.
nuspaustą mygtuką
. MĖSOS ZONDO NAUDOJIMAS (JEI YRA)
Gamindami išmatuokite mėsos temperatūrą zondu,
kad būtų užtikrinta optimali jos gaminimo temperatūra.
Orkaitės temperatūra galis skirtis atsižvelgiant
į jūsų pasirinktą funkciją, bet gaminimas visada
užprogramuotas baigtis, kai yra pasiekiama nurodyta
temperatūra. Įstačius zondą pasigirsta signalas, o ekrane
parodoma „ZONDAS PRIJ.“.
LT
ZONDAS PRIJ.
Pasirinkite reikiamą funkciją („Tradic. Gamin.“, „Priv. oro
sr.“, „Konvekcinis kepimas“, „Turbogrill“, „Eko karšto oro
srautas“, „Maxi Cooking“, „6th Sense“: Ekrane paraginama
nustatyti numatytą zondo temperatūrą: Spausdami
arba ją nustatykite, tada paspauskite ir nustatykite
toliau nurodytus gaminimo parametrus.
Jei suprogramuojama, kad gaminimas būtų baigtas
pasiekus reikiamą temperatūrą, gaminimo laiko arba
gaminimo pabaigos laiko negalima nustatyti. Lemputė
liks šviesti tol, kol neišimsite zondo.
Jei zondą išimsite gaminimo metu, gaminimas bus
tęsiamas įprastiniu režimu (be laiko).
Pasigirs garso signalas, o ekrane bus parodyta, kad
zondas pasiekė reikiamą temperatūrą.
PABAIGA
Atkreipkite dėmesį: Jei vėliau norėsite pakeisti nustatymus,
spauskite arba , kad pasirinktumėte zondo temperatūrą,
arba spauskite , kad pasirinktumėte kitus nustatymus.
Garsinis signalas ir pranešimas perspės, jei naudojant zondą
negalima atlikti pasirinkto veiksmo. Tokiu atveju zondą išimkite.
7
RYŠIO PRIEIGA*
*: Rusijoje neveikia
SAID: 0123456789
MAC ID: 88:E7:45:67:89
Į mobilųjį įrenginį atsisiųskite programą „6th Sense Live“.
Programą galima atsisiųsti iš „iTunes“ arba „Google Play“.
Atsisiuntę vadovaukitės programos instrukcijomis ir
susikurkite paskyrą. Sukūrę paskyrą atidarykite programą ir
apatiniame kairiajame ekrano kampe paspauskite
,
kad pridėtumėte prie paskyros naują prietaisą.
SAID: 0123456789
MAC ID: 88:E7:45:67:89
Dėl integruotos „6th Sense Live“ funkcijos prietaisą galima
prijungti prie interneto. Naudodami programą „6th Sense
Live“ savo išmaniajame telefone / planšetėje, galite:
• stebėti prietaiso būseną
• nustatyti ir pradėti gaminimo ciklą
• pakeisti, modifikuoti arba sustabdyti vykdomą
gaminimo ciklą
• pasiekti papildomą turinį
• gauti prietaiso programinės įrangos automatinius
atnaujinimus
Kad būtų galima užmegzti ryšį, prietaisas turi būti
prijungtas prie namų tinklo maršruto parinktuvo ir
programos. Nustatymas atliekamas tik vieną kartą.
Procesą reikės pakartoti tik tuo atveju, jei pakeisite namų tinko
ypatybes (tinklo pavadinimą ir slaptažodį).
MINIMALŪS REIKALAVIMAI
Mobilusis įrenginys: „Android“ 1280 x 720 (ar didesniu)
ekranu arba „iOS“. Programos suderinamumą su „Android“
arba „iOS“ versija žr. programų parduotuvėje.
Belaidis maršruto parinktuvas: 2,4 Ghz „Wi-Fi“ b/g/n.
KAIP NUSTATYTI
Jei norite pasinaudoti šia funkcija, jums reikės:
mobiliojo įrenginio (išmaniojo telefono arba planšetinio
kompiuterio) ir prie interneto prijungto maršruto
parinktuvo. Naudodamiesi mobiliuoju įrenginiu
patikrinkite, ar belaidžio namų tinklo ryšys prie prietaiso
yra geras. Atliekant nustatymo procedūrą prietaisas
ir mobilusis įrenginys turi būti prijungti prie to paties
belaidžio ryšio tinklo.
Nuskaitykite prietaiso etiketėje esantį QR kodą ir programa
„6th Sense Live“ nurodys veiksmus, kuriuos turėsite atlikti,
kad procesas būtų užbaigtas.
Pastaba: Kai kuriais atvejais programa gali paraginti įvesti prietaiso
tipą: tokiu atveju pasirinkite Orkaitė.
Užmezgant ryšį ekrane bus parodyti keli pranešimai ir mirksės įvairios piktogramos; jei norite suprasti fone atliekamas
operacijas, skaitykite aprašymus toliau pateikiamoje lentelėje.
KĄ MATOTE EKRANE
REIKŠMĖ
VYKDYK. NAUD. IN
Rodomas pranešimas: Vykdyk. progr. instrukcijas.
Kai prasideda atgalinis dvidešimties minučių skaičiavimas, prietaisas bando užmegzti
ryšį su jūsų namų tinklu (maršruto parinktuvu).
mirksi greitai.
Wi-Fi piktograma
PALAUKITE
Rodomas pranešimas: Palaukite.
Jei ryšys su maršruto parinktuvu užmegztas, prietaisas bandys pasiekti programą
automatiškai, o jūs būsite paraginti palaukti.
mirksi lėtai.
Wi-Fi piktograma
PRIETAISAS PRIJU
8
Rodomas pranešimas: Prietaisas prijungtas.
Procesas užbaigtas sėkmingai. Prietaisas prijungtas.
nustoja mirksėti.
Wi-Fi piktograma
NAUDOTI PROGRAMĄ
Rodomas pranešimas: Naudoti programą registruoti produktą.
Vadovaukitės paskutinėmis programos instrukcijomis, kad užbaigtumėte registraciją
ir suteikite prietaisui pavadinimą. Taip galėsite jį greitai surasti programos pradžios
puslapyje.
RYŠIO KLAIDA
Rodomas pranešimas: Ryšio klaida.
Šis pranešimas gali būti rodomas kelias sekundes, jei prietaisui nepavyktų užbaigti
nustatymo procedūros per tam tikrą laiką. Po to prietaisas persijungia į budėjimo
išsijungia.
režimą ir „Wi-Fi“ piktograma
NUOTOLINIS VALDYMAS
Jei prietaisas prijungtas tinkamai, galima paspausti
piktogramą ir suaktyvinti nuotolinį valdymą.
Naudodamiesi mobiliuoju įrenginiu galėsite valdyti
orkaitę nuotoliniu būdu, siųsti įvestis ir prižiūrėti
gaminimo ciklus.
Kai gaminimo ciklas atsiunčiamas naudojantis
programa, ekrane kelias sekundes rodomas
pranešimas „Gautas ciklas“, o tada ciklas paleidžiamas.
LT
Jei norite nustatyti ryšį iš naujo, atlikite toliau
nurodytus veiksmus: NUSTATYMAI > RYŠIO MENU >
ATKURTI RYŠĮ > TAIP. Ekrane bus rodomas pranešimas
„Esate tikri?“. Jei paspausite , ryšys bus nustatytas
iš naujo. Galėsite iš naujo prijungti savo prietaisą (žr.
skyrių „Kaip nustatyti“).
PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS
Kai ryšiui sukonfigūruotas prietaisas veika budėjimo
režimu ir yra įjungtas „Wi-Fi“ priėmimas, pasirodžius
naujai programinės įrangos versijai prietaisas gali
atnaujinti ją automatiškai.
CIKLAS GAUTAS
IŠ NAUJO NUSTATYTI RYŠĮ
Pasinaudokite šia funkcija, jei pakeičiamos jūsų namų
tinklo ypatybės (tinklo pavadinimas arba slaptažodis).
Prieš nustatydami ryšį iš naujo, patikrinkite, ar galima
atkurti tinklo pavadinimą ir slaptažodį, kuriuos
naudojote jungdami prietaisą prie namų tinklo. Tokiu
atveju jums nereikės nustatyti ryšio iš naujo.
SOFTWARE UPDATE
Atnaujinimo metu ekrane rodomi atnaujinimo eigos
procentai.
Pastaba: Užtikrinkite, kad programinės įrangos atnaujinimo
proceso metu visada būtų įjungtas prietaiso mitinimo
tiekimas.
Atnaujinimo proceso metu valdymo skydelis neveikia.
DUK APIE RYŠĮ
Kurie „Wi-Fi“ protokolai yra palaikomi?
Įdiegtas „Wi-Fi“ adapteris palaiko „Wi-Fi“ b/g/n
Europos šalyse.
Būtini toliau nurodyti maršruto parinktuvo
nustatymai: 2,4 GHz įjungtas, „Wi-Fi“ b/g/n . DHCP ir
NAT suaktyvintas.
Ar yra skirtumų, jei naudojamas „Android“ arba
„iOS“ naudojantis išmanusis telefonas (arba
planšetinis kompiuteris)?
Galite naudoti operacinę sistemą, kurį jums patinka,
skirtumo nėra.
Ar galima naudoti susiejimą mobiliuoju 3G ryšiu, o
ne naudojant maršruto parinktuvą?
Taip, bet debesų paslaugos yra sukurtos nuolat
prijungtiems įrenginiams.
Kaip galėčiau patikrinti, ar mano namų interneto
ryšys veikia ir belaidžio ryšio funkcija yra įjungta?
Tinklo paiešką galite atlikti naudodamiesi išmaniuoju
įrenginiu. Prieš bandydami nepamirškite išjungti visų
kitų duomenų ryšių.
Kaip patikrinti, ar prietaisas prijungtas prie
belaidžio namų tinklo?
Eikite į maršruto parinktuvo konfigūraciją (žr.,
maršruto parinktuvo vadovą) ir patikrinkite, ar
prietaiso MAC adresas yra belaidžiu ryšiu prijungtų
įrenginių puslapio sąraše.
Kur rasti prietaiso MAC adresą ir SAID kodą?
Ant prietaiso yra lipdukas su QR kodu: Netoli QR kodo
turi būti nurodytas SAID kodas ir MAC adresas.
Jei norite gauti SAID kodą ir MAC adresą, valdymo
skydelyje galite paspausti NUSTATYMAI, tada
pereikite į ryšio meniu ir pasirinkite „MAC adresas“
arba „SAID kodas“.
Kaip patikrinti, ar prietaisas tinkamai prijungtas
prie programos?
Mobiliajame įrenginyje atidarykite programą „6th
Sense Live“ ir patikrinkite, ar jūsų prietaisas yra
matomas.
Ar yra kas nors, kas galėtų neleisti signalui pasiekti
prietaiso?
Patikrinkite, ar jūsų prijungti įrenginiai neišnaudoja
viso galimo interneto pralaidumo. Įsitikinkite, kad
„Wi-Fi“ naudojantys įrenginiai neviršija didžiausio
maršruto parinktuvo leidžiamo skaičiaus.
Koks atstumas turi būti tarp maršruto parinktuvo ir
įrenginio?
Paprastai „Wi-Fi“ signalas yra pakankamai stiprus,
kad galėtų veikti keliuose kambariuose, bet tai labai
priklauso nuo medžiagų, iš kurių pastatytos sienos.
Signalo stiprumą galite patikrinti padėję išmanųjį
prietaisą (prijungtą prie to paties namų tinklo) prie
įrenginio.
Kaip sužinoti savo belaidžio tinklo pavadinimą ir
slaptažodį?
Žr. maršruto parinktuvo dokumentus. Maršruto
parinktuvo etiketėje paprastai pateikiama
informacija, kuri yra būtina norint pasiekti įrenginio
sąrankos puslapį naudojant prijungtą įrenginį.
Ką daryti, jei mano maršruto parinktuvas naudoja
kaimynų „Wi-Fi“ kanalą?
Priverskite maršruto parinktuvą naudoti jūsų namų
„Wi-Fi“ kanalą.
9
Kaip patikrinti prietaiso „Wi-Fi“ ryšio būseną? Ar
galima išjungti „Wi-Fi ryšio priėmimą?
Šiame prietaise „Wi-Fi“ modulis yra ĮJUNGTAS pagal
numatytuosius nustatymus. „Wi-Fi“ būseną galima
pakeisti arba patvirtinti nuėjus į ryšio meniu ir
pasirinkus parinktį „Wi-Fi“ būsena“. Ekrane bus
parodyta esama būsena, kuri gali būti ĮJUNGTA arba
IŠJUNGTA.
Pastaba: Kai nutrūkus maitinimo tiekimui jis atkuriamas iš
naujo, „Wi-Fi“ nustatymai lieka nepakitę (ryšys su maršruto
parinktuvu ir programa) ir visada atkuriama buvusi nuotolinio
valdymo būsena.
Kaip pakeisti „Whirlpool“ paskyrą išlaikant
prijungtus prietaisus?
Galite sukurti naują paskyrą, bet prieš perkeldami
prietaisus į naują paskyrą nepamirškite pasiimti
prietaisų iš senosios paskyros.
Pakeičiau maršruto parinktuvą: ką turiu daryti?
Jei naujajame maršruto parinktuve pliksite tą patį
tinklo pavadinimą ir slaptažodį, nereikės nieko daryti,
o prietaisas prisijungs iš naujo automatiškai.
Kitu atveju, norėdami prijungti prietaisą prie naujojo
„Wi-Fi“ tinklo, programos pradžios puslapyje turėsite
paspausti
, kad iš naujo pridėtumėt prietaisą
prie savo paskyros.
Pastaba: Prieš tai nereikia pašalinti prietaiso iš jūsų paskyros.
Programos nurodymai padės prijungti prietaisą iš naujo.
„6th SENSE“ MAISTO GAMINIMO LENTELĖ
KIEKIS
APVERTIMAS
(GAMINANT)
0,5–3 kg
-
2
Kepsnys
0,6–2 kg **
-
3
Mėsainis
1,5–3 cm
3/5
5
MAISTO PRODUKTŲ KATEGORIJOS
LAZANIJA
Lazanija
Kepta jautiena
Kepimas - lėtas
gaminimas
Kepta kiauliena
0,6–2,5 kg **
Karka *
0,5–2,0 kg **
1,5–4 cm
Dešrelės ir dešros
MĖSA
Kepta ėriena
Kepta vištiena
3
3
2/3
5
3
Kepsnys
0,6–2,5 kg **
2
Koja
0,5–2,0 kg **
2
Visa
0,6–3 kg **
Visas, įdarytas *
0,6–3 kg **
1–5 cm
Filė ir krūtin.
Visas kalakut. - keptas
ŽUVIS
-
0,6–2,5 kg **
Kepta veršiena *
4
3
0,6–2 kg **
Kepsnys
LYGIS IR PRIEDAI
-
4
2
2
2/3
5
4
2
0,6–3 kg **
Kebabas
1 grotelės
1/2
5
4
Filė gabalėliai
0,5–3 cm
-
3
2
Šaldyta filė gabalėliai
0,5–3 cm
-
3
2
* Tik tam tikruose modeliuose. Šią funkciją galima naudoti tik kartu su mėsos zondu.
** Siūlomas kiekis.
PRIEDAI
10
Grotelės
Skysčių surinkimo
Orkaitės padėklas
skarda / kepimo arba
arba pyrago forma
orkaitės padėklas ant
ant grotelių lentynos
grotelių lentynos
Skysčių surinkimo
padėklas / kepimo
skarda
Surinkimo padėklas
su
500 ml vandens
Mėsos zondas
(jei yra)
KIEKIS
Bulvės
0,5–1,5 kg
-
3
Įdarytos daržovės
0,1–0,5 kg
-
3
Keptos daržovės
0,5–1,5 kg
-
3
Bulvės
1 padėklas
-
3
Pomidorai
1 padėklas
-
3
Pipirai
1 padėklas
-
3
Brokoliai
1 padėklas
-
3
Žiedinis kopūstas
1 padėklas
-
3
Kita
1 padėklas
-
3
0,5–1,2 kg
-
3
Sausainiai
0,2–0,6 kg
-
3
Plikyta tešla
1 padėklas
-
3
Pyragas
0,4–1,6 kg
-
3
Štrudelis
0,4–1,6 kg
-
3
Vaisinis pyragas
0,5- 2 kg
-
3
0,8–1,2 kg
-
2
60–150 g kiekviena
-
3
400–600 g kiekvienas
-
2
0,5- 2,0 kg
-
2
200–300 g kiekvienas
-
3
Plonas
apvalus padėklas
-
2
Storas
apvalus padėklas
-
2
MAISTO PRODUKTŲ KATEGORIJOS
Keptos daržovės
DARŽOVĖS
Daržovių apkepas
Biskv. pyragas
PYRAGAI
IR TEŠLOS
GAMINIAI
Pyragai ir pyragai su
įdarais
PIKANT. PYRAG. Pikant. pyragai
Bandelės
DUONA
LT
APVERTIMAS
(GAMINANT)
Sumuštinių kepaliukas formoje
Didelė duona
Prancūziški batonai
LYGIS IR PRIEDAI
2
PICA
Šaldytas
1–4 sluoksniai
-
4
2
5
3
1
5
3
2
1
* Tik tam tikruose modeliuose. Šią funkciją galima naudoti tik kartu su mėsos zondu.
** Siūlomas kiekis.
PRIEDAI
Grotelės
Skysčių surinkimo
Orkaitės padėklas
skarda / kepimo arba
arba pyrago forma
orkaitės padėklas ant
ant grotelių lentynos
grotelių lentynos
Skysčių surinkimo
padėklas / kepimo
skarda
Surinkimo padėklas
su
500 ml vandens
Mėsos zondas
(jei yra)
11
GAMINIMO LENTELĖ
RECEPTAS
FUNKCIJA
Mieliniai pyragai / Biskvitiniai
pyragaičiai
Įdaryti pyragai
(sūrio pyragas, štrudelis, obuolių
pyragas)
Sausainiai / trapios tešlos kepiniai
Pyragėliai / bandelės
Bandelės su įdaru
Morengai
Pica / duona / itališka duonelė
Pica (plonapadė, storapadė, itališka
duonelė)
Šaldyta pica
Pikantiški pyragai
(daržovių pyragas, apkepas su įdaru)
Užkandėlės / sluoksniuotos tešlos
krekeriai
Lazanija / apkepai su vaisiais ir sūriu /
kepti makaronai / makaronai su įdaru
Aviena / veršiena / jautiena / kiauliena
1 kg
FUNKCIJOS
12
Tradic. Gamin.
Priv. oro sr.
LENTYNA IR
PRIEDAI
ĮKAITINIMAS
TEMPERATŪRA (°C)
TRUKMĖ (MIN.)
Taip
170
30 - 50
2
Taip
160
30 - 50
2
Taip
160
30 - 50
4
Taip
160 – 200
30 - 85
3
Taip
160 – 200
35 - 90
4
Taip
150
20 - 40
3
Taip
140
30 - 50
4
Taip
140
30 - 50
4
1
Taip
135
40 - 60
5
3
Taip
170
20 - 40
3
Taip
150
30 - 50
4
Taip
150
30 - 50
4
1
Taip
150
40 - 60
5
3
Taip
180 - 200
30–40
3
Taip
180 - 190
35 - 45
4
1
Taip
180 - 190
35 - 45 *
5
3
Taip
90
110 - 150
3
Taip
90
130 - 150
4
1
Taip
90
140 - 160 *
5
3
Taip
190 - 250
15 - 50
2
Taip
190 - 230
20 - 50
4
1
Taip
220 - 240
25 - 50 *
5
3
Taip
250
10 - 15
3
Taip
250
10 - 20
4
1
Taip
220 - 240
15 - 30
5
3
Taip
180 - 190
45 - 55
3
Taip
180 - 190
45 - 60
4
1
Taip
180 - 190
45 - 70 *
5
3
Taip
190 - 200
20 - 30
3
Taip
180 - 190
20 - 40
4
1
Taip
180 - 190
20 - 40 *
5
3
Taip
190 - 200
45 - 65
3
Taip
190 - 200
80 - 110
3
Konvekcinis
kepimas
Grill
Turbo Grill
Maxi Cooking
1
1
Cook 4
1
1
1
1
1
1
1
1
Eko karšto oro
srautas
LT
RECEPTAS
FUNKCIJA
LENTYNA IR
PRIEDAI
ĮKAITINIMAS
TEMPERATŪRA (°C)
TRUKMĖ (MIN.)
-
170
110 - 150
2
Vištiena / triušiena / antiena 1 kg
Taip
200 - 230
50 - 100
3
Kalakutiena / žąsiena 3 kg
Taip
190 - 200
80 - 130
2
Taip
180 - 200
40 - 60
3
Taip
180 - 200
50 - 60
2
Skrebutis
-
3 (aukštas)
3-6
5
Žuvies filė gabalėliai, kepsniai
-
2 (vid.)
20 - 30 **
4
3
Dešrelės, kebabai, kiaulienos
šonkauliukai, mėsainiai
-
2–3 (vidutinė – aukšta)
15 - 30 **
5
4
Kepta vištiena 1–1,3 kg
-
2 (vid.)
55 - 70 ***
2
1
Ėriuko koja / kojos
-
2 (vid.)
60 - 90 ***
3
Keptos bulvės
-
2 (vid.)
35 - 55 ***
3
Daržovių apkepas
-
3 (aukštas)
10 - 25
3
Taip
135
50 - 70
5
4
3
1
Taip
170
50 - 70
5
3
2
1
Taip
210
40 - 60
5
3
2
1
Taip
190
40 - 120 *
5
3
1
Taip
190
40 - 120 *
5
4
2
Lazanija ir mėsa
Taip
200
50 - 100 *
4
1
Mėsa ir bulvės
Taip
200
45 - 100 *
4
1
Žuvis ir daržovės
Taip
180
30 - 50 *
4
1
Įdaryti dideli mėsos gabalai
-
200
80 - 120 *
3
Mėsos pjausniai
(triušiena, vištiena, ėriena)
-
200
50 - 100 *
3
Kepta kiauliena su paskrudusia odele
2 kg
Kepta žuvis / žuvis folijoje
(filė, visa)
Įdarytos daržovės
(pomidorai, cukinijos, baklažanai)
Sausainiai
Sausainiai
Pyragai
Pyragai
Apvali pica
Pica
Visas patiekalas: Vaisinis pyragas (5
lygis) / lazanija (3 lygis) / mėsa (1 lygis)
Visas patiekalas: Vaisinis pyragas (5
lygis) keptos daržovės (4 lygis) / lazanija
(2 lygis) / mėsos pjausniai (1 lygis)
Meniu
* Apytikris laikas: atsižvelgiant į skonį, maistą iš orkaitės galima
išimti ir kitu metu.
** Praėjus pusei gaminimo laiko maistą apverskite.
*** Praėjus dviem trečdaliams gaminimo laiko, maistą apverskite
(jei reikia).
PRIEDAI
Grotelės
1
KAIP SKAITYTI MAISTO GAMINIMO LENTELĘ
Lentelėje nurodyta tinkamiausia funkcija, priedai ir lygis, naudotinas
gaminant įvairius patiekalus. Gaminimo laikas prasideda nuo laiko,
kai produktas įdedamas į orkaitę, neįskaitant įkaitinimo laiko (jei jis
reikalingas). Gaminimo temperatūros ir laiko vertės yra tik
orientacinės, jos priklauso nuo maisto kiekio ir naudojamų priedų
tipo. Pradžioje naudokite mažiausias rekomenduojamas vertes ir, jei
maistas nepakankamai iškepęs, naudokite didesnes vertes.
Naudokite pateikiamus priedus ir rekomenduojame naudoti
tamsaus metalo kepimo skardas ir orkaitės padėklus. Taip pat galite
naudoti karščiui atsparius arba molinius indus, tačiau nepamirškite,
kad tada gaminimo laikas bus šiek tiek ilgesnis.
Skysčių surinkimo
Orkaitės padėklas
skarda / kepimo arba
arba pyrago forma
orkaitės padėklas ant
ant grotelių lentynos
grotelių lentynos
Skysčių surinkimo
padėklas / kepimo
skarda
Surinkimo padėklas
su
500 ml vandens
Mėsos zondas
(jei yra)
13
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Prieš vykdydami priežiūros arba
valymo darbus, įsitikinkite, kad
orkaitė atvėso.
Nenaudokite valymo garais
įrenginių.
Valydami nenaudokite abrazyvių
šveitiklių arba abrazyvių /
ėsdinančių valymo priemonių;
jos gali pažeisti prietaiso
paviršius.
IŠORINIAI PAVIRŠIAI
• Paviršius valykite drėgna mikropluošto šluoste.
Jei paviršiai labai nešvarūs, užlašinkite kelis lašus
neutralaus pH ploviklio. Nušluostykite sausa šluoste.
• Nenaudokite korozinių arba braižančių valiklių. Jei
tokių medžiagų atsitiktinai patenka ant prietaiso, jas iš
karto nuvalykite drėgna mirkopluošto šluoste.
VIDINIAI PAVIRŠIAI
• Kaskart panaudoję prietaisą, leiskite orkaitei atvėsti,
tada ją nuvalykite, kol ji dar šilta, kad pašalintumėte
susikaupusius nešvarumus ir dėmes, atsiradusias nuo
maisto likučių. Kad išgaruotų kondensatas, susidaręs
gaminant drėgną maistą, orkaitės dureles atidarykite,
o paviršius nuvalykite šluoste ar kempine.
DURELIŲ IŠĖMIMAS IR ĮSTATYMAS
1. Kai norėsite išimti dureles, atidarykite jas iki galo ir
nuleiskite laikomuosius įtaisus, kol jie atsilaisvins.
a
b
Mūvėkite apsaugines pirštines.
Prieš vykdant bet kokius
priežiūros darbus, orkaitę būtina
atjungti nuo elektros tinklo.
• Nuvalykite durelių stiklą tinkamu skystu plovikliu.
• Kad valyti būtų lengviau, orkaitės dureles galima
išimti.
PRIEDAI
Panaudoję priedus, juos iš karto užmerkite vandenyje su
plovikliu; jei jie karšti, juos suimkite mūvėdami orkaitės
pirštines. Maisto likučius lengvai nuvalysite šepetėliu arba
kempine.
3. Įstatydami dureles pastumkite jas link orkaitės,
sulygiuokite vyrių kabliukus tvirtinimo vietose ir
užfiksuodami viršutinę dalį.
4. Nuleiskite dureles, tada atidarykite iki galo. Nuleiskite
fiksatorius į pradinę padėtį: įsitikinkite, kad juos visiškai
nuleidote.
a
b
2. Uždarykite dureles. Dureles laikykite tvirtai abiem
rankom – nelaikykite suėmę už rankenos.
Išimkite dureles atlikdami jų uždarymo veiksmą ir šiek
tiek patraukdami į viršų, kad išlaisvintumėte iš
tvirtinimo vietos. Išimtas dureles paguldykite ant
minkšto paviršiaus.
~15°
b
Atsargiai paspauskite ir patikrinkite, ar fiksatoriai yra
tinkamoje padėtyje.
“CLICK”
a
5. Pabandykite uždaryti dureles ir patikrinkite, ar jos
lygiuojasi su valdymo skydeliu. Jei ne, pakartokite
prieš tai aprašytus veiksmus. Dureles galima sugadinti,
jei jos neatsidarinės tinkamai.
14
LEMPUTĖS KEITIMAS
1. Išjunkite orkaitę iš elektros tinklo.
2. Nuimkite lemputės gaubtelį, pakeiskite lemputę ir vėl
uždėkite gaubtelį.
3. Orkaitę prijunkite prie elektros tinklo.
LT
Atkreipkite dėmesį: Naudokite tik 20‑40 W/230 V G9 tipo T300°C
halogenines lemputes. Šio prietaiso viduje esanti lemputė skirta
naudoti tik buitiniuose prietaisuose; ji netinka patalpų
apšvietimui namuose (EB reglamentas 244/2009). Lempučių
įsigysite mūsų techninės priežiūros centre.
– Jei naudojate halogenines lemputes, nelieskite jų plikomis
rankomis, nes pirštų atspaudai gali jas pažeisti. Orkaitę galima
naudoti tik pritvirtinus lemputės gaubtelį.
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
PROBLEMA
GALIMA PRIEŽASTIS
SPRENDIMAS
Netiekiamas maitinimas.
Išjunkite iš elektros tinklo.
Patikrinkite, ar tinkle yra elektros energijos ir ar orkaitei
prijungtas elektros maitinimas.
Orkaitę išjunkite, vėl įjunkite ir patikrinkite, ar triktis
nepašalinta.
Ekrane rodoma „F“ raidė su skaičiais ar
raidėmis.
Orkaitės gedimas.
Orkaitę išjunkite, vėl įjunkite ir patikrinkite, ar triktis
nepašalinta.
Bandykite atlikti ATKURTI GAM.PAR. pasirinkę iš
NUSTATYMAI.
Kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą ir
nurodykite skaičių po raidės „F“.
Orkaitė nekaista.
Kai DEMO REŽIMAS yra „On“, visos
komandos yra aktyvios ir meniu
veikia, tačiau krosnelė nekaista.
Kas 60 sekundžių ekrane rodoma
DEMO REŽIMAS.
Pasirinkite „DEMO REŽIMAS“ iš NUSTATYMŲ meniu ir
pasirinkite „Off“ (išjungta).
Lemputė išsijungs.
„EKO“ ekonominis režimas „On“.
Meniu NUSTATYMAI pasirinkite EKO ir pasirinkite „Off“
(išjungta).
Neatsidaro durelės.
Vyksta valymo ciklas.
Prieš sudėdami maistą į orkaitę, palaukite, kol baigs veikti
funkcija arba orkaitė atvės.
Namuose nutrūko maitinimo tiekimas.
Neteisingi galios nustatymai.
Patikrinkite, ar namų tinklas atitinka daugiau nei 3 kW. Jei
ne, sumažinkite galią iki 13 amperų. Meniu „NUSTATYMAI“
pasirinkite „GALIA“ ir pasirinkite „Mažas“.
Orkaitė neveikia.
Programai nepavyko atpažinti prietaiso.
Prietaisui nepavyksta užmegzti stabilaus
ryšio su maršruto parinktuvu.
Patikrinkite, ar „Wi-Fi“ maršruto pariktuvas prijungtas prie
interneto.
Patikrinkite, ar prie prietaiso geras „Wi-Fi“ signalo
stiprumas.
Pabandykite iš naujo paleisti maršruto parinktuvą.
Žr. skyrių „DUK apie ryšį“.
Nėra ryšio su maršruto parinktuvu Jei pasikeitė namų belaidžio tinklo nustatymai, prisijunkite
arba programa.
prie tinklo vadovaudamiesi programos nurodymais.
Prietaisas neprijungtas.
Nustatymo procesą reikės pakartoti tik tuo atveju, jei
pakeisite namų tinko ypatybes (tinklo pavadinimą ir
Vidinė klaida.
slaptažodį).
„Wi-Fi“ išjungtas.
Maršruto parinktuvo nustatymai: NAT turi būti įjungtas, užkarda
ir DHCP turi būti tinkamai sukonfigūruoti. Palaikomas
(Žr. „Ryšio būsena“, paspauskite
ir
slaptažodžio šifravimas: WEP, WPA,WPA2. Jei norite išbandyti kitą
pereikite į ryšio meniu)
šifravimo tipą, žr. maršruto parinktuvo vadovą.
Operatoriaus nustatymai: jei interneto paslaugos teikėjas nustatė
galinčių jungtis prie interneto MAC adresų skaičių, gali nepavykti
prijungti prietaiso prie debesies. Įrenginio MAC adresas yra jo
unikalus identifikatorius. Jei prie interneto norite prijungti kitus
įrenginius (ne kompiuterius), dėl procedūrų kreipkitės į interneto
paslaugos teikėją.
15
PROBLEMA
GALIMA PRIEŽASTIS
Ekrane mirksi
Tai įprasta atliekant nustatymo procedūrą; jums reikia
palaukti, kol automatinė konfigūracija užbaigs procedūrą
Fone vyksta bandymas prisijungti.
(ji gali užtrukti kelias minutes).
Užmezgus ryšį piktograma nustos mirksėti.
Ryšys negalimas.
Patikrinkite, ar namų tinklas veikia tinkamai ir ar nebuvo
pakeistos jo ypatybės (pavadinimas ir slaptažodis)
piktograma.
Prietaisas prijungtas, tačiau negaliu jo
valdyti naudojantis programa.
Nuotolinis valdymas gali būti
išjungtas.
SPRENDIMAS
Valdymo skydelyje bakstelėkite nuotolinio valdymo
mygtuką ir suaktyvinkite nuotolinį valdymą
Saugos instrukcijas, naudotojo vadovą, gaminio duomenų lapą ir energijos sąnaudų duomenis
galite atsisiųsti:
•
Apsilankę svetainėje adresu docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
•
Naudodami QR kodą
•
Arba kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke).
Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus
kodus.
XXXXXXXXXX
XXX
XX
XXXXXX
XXXX
XX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Model: xxxXXXXxx
XXXXXX XXXXXX
XXXXXX
16
400011348075
XXXXX XXXXXXX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising