Whirlpool | WMSG 601 TK | Instruction for Use | Whirlpool WMSG 601 TK Kullanici rehberi

Whirlpool WMSG 601 TK Kullanici rehberi
Kullanma talimatları
ÇAMAŞIR MAKİNESİ
İçindekiler
TR
Türkçe,1
GB
English,13
TR
Montaj, 2-3
Ambalajın çıkartılması ve aynı seviyeye getirilmesi
Su ve elektrik bağlantıları
İlk yıkama
Teknik bilgiler
Bakım ve onarım, 4
Su ve elektrik kesilmesi
Çamaşır makinesin temizlenmesi
Deterjan haznesinin temizlenmesi
Kapak ve hazne bakımı
Pompanın temizlenmesi
Su besleme hortumunun kontrol edilmesi
Önlem ve öneriler, 5
WMSG 601
Genel güvenlik uyarıları
Atıkların tasfiye edilmesi
Cam kapağın açılması
Çamaşır makinesinin tanıtımı, 6-7
Kumanda paneli
Ekran
Bir çamaşır çevriminin çalıştırılması, 8
Yıkama çevrim ve seçenekleri, 9
Programlar tablosu
Yıkama seçenekleri
Deterjan ve çamaşır, 10
Deterjan dağıtma çekmecesi
Çamaşırın hazırlanması
Özel yıkama çevrimleri
Sorun giderme, 11
Teknik Servis, 12
1
Montaj
TR
! Bu kitapçığı gerektiği her an danışabilmeniz
için özenle saklayınız. Çamaşır makinesinin
satılması, devri veya nakli durumlarında
da, yeni sahibinin faydalanabilmesi için bu
kılavuz makineyle beraber saklanmalıdır.
! Talimatları dikkatlice okuyunuz; montaj,
kullanım ve güvenliğe ilişkin önemli bilgiler
içermektedir.
Sağlıklı bir dengeleme, çamaşır makinesine
sağlam bir duruş kazandıracağı gibi, çalışması
esnasındaki sarsıntı, gürültü ve hareketlilikleri
de önleyecektir. Zeminde moket veya halı
olması halinde, ayarı makinenin altında
havalandırma olabilecek şekilde yapınız .
Ambalajın çıkartılması ve aynı
seviyeye getirilmesi
Su besleme hortumunun takılması
Ambalajdan çıkartılması
1. Çamaşır makinesinin ambalajdan
çıkartılması.
2. Çamaşır makinesinin taşıma esnasında
hasar görmemiş olduğunu kontrol ediniz.
Hasar görmüş ise monte etmeyiniz. Satıcıya
başvurunuz.
3. Taşıma sırasında
arka tarafta bulunan
adet koruyucu vidayı
ve ara parçasıyla
birlikte buradaki
lastiği de çıkartınız
(bakınız şekil).
4. Delikleri ambalajda bulacağınız plastik
kapaklarla kapayınız.
5. Tüm parçaları muhafaza ediniz: çamaşır
makinesinin nakli gerektiği takdirde
takılmaları gerekmektedir.
! Ambalajlar çocuk oyuncağı değildir.
Cihazın aynı seviyeye getirilmesi
1. çamaşır makinesini düz ve sert bir
zemine yerleştiriniz, duvar veya mobilyalara
dayamayınız.
olmamalıdır.
2
2. Yerleştirilecek
zemin tam düz
değilse çamaşır
makinesinin vidalı
ön ayaklarını sıkarak
veya gevşeterek
dengeyi sağlayınız
(bkz. şekil); eğim
açısı, makinenin
üst tezgahına
göre 2° den fazla
Su ve elektrik bağlantıları
1. Tedarik borusunu 3/4 gaz vidalý
baðlantý kullanarak
bir soðuk su musluðuna baðlayýn (bkz.
þekil).
Baðlantýyý yapmadan
önce, suyu berraklaþana kadar akýtýnýz.
2. Su besleme
hortumunu arka
kısımının üst
sağ köşesinde
bulunan su girişine
vidalayarak makineye
bağlayınız (bkz.
şekil).
3. Hortumda katlanma ve ezilme olmamasına
dikkat ediniz.
! Musluğun su basıncının Teknik Veriler
tabelasında belirtildiği gibi olması gerekir
(bkz. yan sayfa).
! Besleme hortumunun boyu yetersizse
yetkili bir satıcı mağaza veya teknisyene
başvurunuz.
! Kesinlikle daha önceden kullanılmış hortum
kullanmayınız.
! Makine ile birlikte verilen hortumları kullanınız.
Tahliye hortumunun bağlanması
65 - 100 cm
Tahliye hortumunu
bükmeden zeminden
65 ila 100 cm
yukarıda yer alan pis
su borusuna veya
duvar tahliyesine
bağlayın;
! Uzatma kablosu veya çoklu priz kullanmayın.
! Kablo bükülmemeli veya sıkıştırılmamalıdır.
! Güç kablosu ve fisi sadece yetkili
teknisyenler tarafından degistirilmelidir.
Uyarı! Bu standartlara uyulmaması
durumunda sirket sorumlu tutulamaz.
İlk yıkama
Buna alternatif
olarak, makine
ile birlikte verilen
pis su borusunu
musluğa (şekle
bakınız) bağlayarak
lavabo veya küvetin
kenarına yerleştirin.
Hortumun serbest
kalan ucu suya
daldırılmamalıdır.
Ilk kullanimdan önce programlar tablosundaki
“Kendi kendini temizleme” Programi
(bkz. “Çamaşır makinesinin temizlenmesi”)
kullanarak çamasir olmadan deterjanla bir
yikama yapin.
Teknik bilgiler
Model
WMSG 601
Ölçüler
genişlik 59,5 cm
yükseklik 85 cm
derinlik 42,5 cm
Elektrik bağlantıları
Cihazı elektrik prizine takmadan önce,
aşağıdakilerden emin olun:
• Prizin topraklandıgından ve ilgili mevzuata
uygun oldugundan;
Kapasite
1 - 6 kg
Elektrik
bağlantıları
• Prizin teknik veri tablosunda gösterilmekte
olan maksimum cihaz elektrik yüküne
dayanıp dayanamayacagından (teknik veri
tablosuna bakiniz);
Su
bağlantıları
makine üstünde takılı olan
teknik veriler plakasına
bakınız.
max. su basıncı
1 MPa (10 bar)
min. su basıncı
0,05 MPa (0,5 bar)
tambur kapasitesi 40 litre
maksimum dakikada 1000
devire kadar
! Hortum eklerinin kullanımı önermiyoruz;
kesinlikle gerekliyse ek hortum orijinal hortum
ile aynı çapta olmalı ve uzunluğu 150 cm.
aşmamalıdır.
• Güç kaynagı voltajının teknik veri tablosunda
gösterilen degerlere uygun olup olmadigindan
(teknik veri tablosuna bakiniz);
• Elektrik prizinin çamaşır makinesinin fişi
ile uyumlu olup olmadığından emin olun.
Muhafazalı değilse, priz veya fişi değiştirin.
! Çamaşır makinesi kapalı alan olsa bile, evin
dışına yerleştirilmemelidir. Cihazın yağmur,
fırtına ve diğer hava koşullarına maruz
bırakılması son derece tehlikelidir.
! Çamaşır makinesi yerleştirildiğinde, elektrik
prizi kolay ulaşılabilir bir durumda olmalıdır.
Sıkma hızı
1061/2010 ve
1015/2010
sayýlý direktiflere
göre kontrol
programlarý
Program 3;
Pamuklu Standart 60°C.
Program 4;
Pamuklu Standart 40°C.
Bu makina aşağıda belirtilen
AB normlarına uygundur:
- 2004/108/CE (Elektromanyetik Uyum)
- 2012/19/EU
- 2006/95/CE (Alçak gerilim)
3
TR
Bakım ve onarım
TR
Su ve elektrik kesilmesi
Pompanın temizlenmesi
• Su musluğunu her yıkamadan sonra
kapatınız. Böylece çamaşır makinesinin su
tesisatının eskimesi engellenir, su kaçağı
tehlikesi ortadan kalkar.
• Bakım ve temizlik işlemleri esnasında
çamaşır makinesinin fişini çekiniz.
Çamaşır makinesinin pompası kendini
temizleyen bir özelliğe sahip olup, ayrıca
temizlik gerektirmez. Ancak, bazı küçük
cisimler (madeni para, düğme) pompanın alt
kısmındaki koruyucu bölmeye düşebilirler.
Çamaşır makinesinin temizlenmesi
• Dış gövde ve plastik aksam ılık su ve
sabunla ıslatılmış bir bez vasıtasıyla
temizlenebilir. Çözücü ve aşındırıcı maddeler
kullanmayınız.
• Çamaşır makinesinde tambur boşken
çalıştırılması gereken “Kendi kendini
temizleme” programı bulunmaktadır.
Deterjan (az kirli çamaşırlar için tavsiye
edilen miktarın %10’u kadar) veya çamaşır
makinesinin temizliği için kullanılan özel katkı
maddeleri, yıkama programında yardımcı
olarak kullanılabilir. 40 yıkamada bir “Kendi
kendini temizleme” programını çalıştırmanız
önerilir.
Programı devreye
sokmak için 5 saniye
A B
boyunca A ve B
tuşlarına aynı anda
basınız (bakınız
Şekil).
Program, otomatik
olarak başlayacak ve
yaklaşık 70 dakika
sürecektir. Devreyi
durdurmak için
BAÞLAT/DURDUR tuşuna basınız.
Deterjan haznesinin temizlenmesi
1
2
Hazneyi kaldırarak,
dışarıya doğru
çekmek suretiyle
çıkartınız (bkz. şekil).
Akar su altında
yıkayınız, bu
çekmecenin temizliği
sık sık yapılmalıdır.
Kapak ve hazne bakımı
• Kötü kokuların oluşmasını engellemek için
kapağı daima aralık bırakınız.
4
! Yıkama devresinin bitmiş olup olmadığını
kontrol ediniz ve fişini çekiniz.
Pompa koruyucu bölgesine erişebilmek için:
1. çamaşır
makinesinin ön
kapama panelini, bir
tornavida vasıtasıyla
çıkartınız (bkz. şekil);
2. makine kapağını
saatin ters yönünde
çevirerek sökünüz
(bkz. şekil). bir miktar
su gelmesi normaldir;
3. içini dikkatlice temizleyiniz;
4. kapağı vidalayınız;
5. paneli takarken, tam yerleştirmeden evvel,
kancaların yuvalara gelip gelmediğini kontrol
ediniz.
Su besleme hortumunun kontrol
edilmesi
Su besleme hortumunu, en azından senede
bir defa kontrol ediniz. Yarık veya çatlaklar
varsa değiştiriniz: yıkama esnasındaki
yüksek basınçlar ani patlamalara yol
açabilirler.
! Kesinlikle daha önceden kullanılmış hortum
kullanmayınız.
Önlemler ve püf noktaları
! Çamaşır makinesi uluslararası güvenlik standartlarına
uygun olarak projelendirilmiş ve üretilmiştir. Bu uyarılar
güvenlik amaçlı olup dikkatlice okunmalıdır.
Genel güvenlik uyarıları
• Makine meskenlerde kullanılmak üzere tasarlanmış
olup profesyonel kullanım amaçlı değildir.
• Bu
cihaz, eğer gözetim altında bulunuyorlar
ise veya güvenli şekilde ve ilişkin tehlikeler
göz önünde bulundurularak, cihazın kullanımı
hakkında uygun eğitim almışlar ise, 8 yaşından
büyük çocuklar ve fiziksel, duyusal veya mental
kapasitelerden yoksun veya yetersiz tecrübe
ve bilgiye sahip kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocuklar, cihaz ile oynamamalıdır. Bakım
ve temizlik işlemleri, denetimsiz çocuklar
tarafından gerçekleştirilmemelidir.
• Çamaşır makinesi yalnızca yetişkin kişiler tarafından
ve kullanma talimatına uygun olarak kullanılmalıdır.
• Cihaza ayaklarınız çıplakken yada elleriniz veya
ayaklarınız ıslak yada nemliyken dokunmayınız.
• Fişi prizden çekerken kablosundan değil fişin
kendisinden tutarak çekiniz.
• Makine çalışırken deterjan haznesini açmayınız.
• Tahliye suyuna el sürmeyiniz, yüksek ısıda olabilir.
• Kapağı, hiçbir şekilde zorlamayınız: istenmedik
açılmalara karşı olan güvenlik mekanizması arıza
yapabilir.
hükümlerini hatırlatmak amacıyla üstünde çarpı işareti
olan sepet sembolü verilmiştir.
Cihazların tasfiye edilmesi konusunda daha geniş bilgi
almak için cihaz sahiplerinin mevcut müşteri hizmetine
veya satış noktalarına başvurulması gerekir.
• Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü
Yönetmeliği.
• AEEE Yönetmeliğine uygundur.
Cam kapağın açılması
Elektrik kesildiğinde makine kapağını açamadığınız
zaman çamaşırları çıkarıp asmak istediğinizde aşağıdaki
gibi yapınız:
20
1. fişi prizden çekiniz.
2. makinenin içindeki
su seviyesinin makine
kapağından daha alçak
olmasını sağlayınız,
aksi takdirde A şeklinde
gösterildiği gibi bir kapta
toplanacak şekilde boşaltma
hortumu vasıtasıyla içindeki
suyu gideriniz.
3. çamaşır makinesinin
ön panelini, bir tornavida
vasıtasıyla, çıkartınız (bkz.
şekil).
• Arıza halinde onarmak amacıyla iç mekanizmaları
kurcalamayınız.
• Çocukların çalışır vaziyetteki makineye yaklaşmalarına
mani olunuz.
• Çalışma esnasında kapak ısınabilir.
• Taşınması gerektiğinde, bu işlemin, iki veya üç kişi
tarafından, azami dikkatle yapılması gerekir. Kesinlikle
tek başınıza yapmayınız, çünkü makine çok ağırdır.
• Çamaşırları yerleştirmeden evvel, sepetin boş
olduğundan emin olunuz.
Atıkların tasfiye edilmesi
• Ambalaj malzemelerinin tasfiye edilmesi: yerel yasalara
uyunuz, bu şekilde ambalajların geri dönüşümü
mümkün olur.
• Elektrik ve elektronik cihazların atıklarını değerlendirme
2012/19/EU sayılı Avrupa Konseyi direktifinde; beyaz
eşyaların kentsel katı atık genel yöntemi ile tasfiye
edilmemesi öngörülmüştür. Kullanılmayan cihazların,
madde geri kazanım ve geri dönüşüm oranını en
yüksek seviyeye yükseltmek, çevre ve insan sağlığına
olası zararları engellemek için ayrı ayrı toplanması
gerekir. Tüm ürünlerin üzerinde; ayrı toplama
4. şekilde gösterilen dilciğinden tutarak blokajından
çıkıncaya kadar dışarıya doğru çekiniz; aynı anda aºağı
doğru çekerek kapıyı açınız.
5. paneli takarken, tam yerleştirmeden evvel, kancaların
yuvalara gelip gelmediğini kontrol ediniz.
5
TR
Çamaşır makinesinin tanıtımı
TR
Kumanda paneli
TEMİZLEME
ŞEKLİ düğmesi
AÇMA/KAPAMA
dügmesi
SİCAKLİK
AYARİ dügmesi
SEÇİM düğmeleri ve
gösterge lambaları
EKRAN
Deterjan çekmecesi
YIKAMA
ÇEVRİMİ
SEÇİCİ DÖNER
DÜĞME
Deterjan çekmecesi: deterjan ve katkı maddelerini
dagıtmak için kullanılır (“Deterjan ve çamasır”’a bakınız).
AÇMA/KAPAMA
düğmesi: makineyi açmak ya da
kapatmak için bu tuşa kısa süreli basınız. Yeşil renkte
yanıp sönen BAÞLAT/DURDUR uyarı lambası makinenin
açık olduğunu gösterir. Makineyi çalışır vaziyetteyken
kapatmak için tuşu daha uzun, yaklaşık 3 saniye, basılı
tutmanız gerekir;hafifçe ya da yanlışlıkla basıldığında
makine kapanmaz. Makinenin çalışır vaziyetteyken
kapatılması devrede olan yıkama programını iptal eder.
PROGRAM SEÇME DÜGMESI
Istenilen yıkama çevrimini ayarlamak için kullanılır
(“Program ve yıkama çevrimi tablosu”’na bakınız).
SEÇİM düğmeleri ve gösterge lambaları: mevcut
seçenekleri seçmek için basın. Seçilen seçenek ile ilgili
gösterge ışığı açık kalacaktır.
TEMİZLEME ŞEKLİ
dügmesi: arzu edilen yıkama
yoğunluğunu seçmek için bu tuşa basınız
SİCAKLİK AYARİ
düğmesi: sıcaklığı düsürmek veya
tamamen iptal etmek için basın; değer ekranda görünür.
DEVIR AYARİ
dügmesi: Devir dügmesi: Sikma hizini
düsürmek veya tamamen iptal etmek için basin; deger
ekranda görünür.
ZAMAN AYARİ
düğmesi: seçilen yıkama çevrimi için
bir gecikmeli çalıştırma ayarlamak için basın: gecikme
süresi ekranda belirir.
6
DEVIR
AYARİ
düğmesi
ÇOCUK
KILIDI
düğmesi
BAÞLAT/DURDUR
düğmesi ve gösterge
lambası
ZAMAN
AYARİ
düğmesi
BAÞLAT/DURDUR düğmesi ve gösterge lambası:
yeşil lamba yavaşça yanıp sönünce istediğiniz yıkama
programını başlatmak için tuşa basınız. Yıkama programı
başladıktan sonra uyarı lambası yanık kalır. Seçilen
bir programın beklemeye alınması için aynı tuşa tekrar
basınız; uyarı lambası turuncu renkte yanıp sönecektir.
Sembol
yanık değilse makine kapağı açılabilir.
Yıkama programının kaldığı yerden devam etmesi için
aynı tuşa tekrar basınız.
ÇOCUK KILIDI düğmesi
: kontrol paneli etkin haline
getirmek için tuşu yaklaşık 2 saniye basılı tutmanız
gerekir. Sembol
açık ise; kontrol panelinin kilitli
olduğunu gösterir (AÇMA/KAPAMA tuşu hariç). Böylece
özellikle çocuklarınız varsa programın yanlışlıkla
değiştirilmesi engellenir. kontrol panelini etkisiz haline
getirmek için tuşu yaklaşık 2 saniye basılı tutmanız
gerekir.
Bekleme modu
Yeni enerji tasarrufu düzenlemeleri ile uyumlu bu çamaşır
makinesine herhangi bir faaliyet algılanmadığında 30
dakika içinde devreye sokulan otomatik bekleme sistemi
yerleştirilmiştir AÇMA/KAPAMA düğmesine bir süre basın
ve makinenin tekrar çalışmasını bekleyin.
Ekran
B
TR
A
C
Ekran makineyi programlarken çok yardımcı olur ve faydalı bilgiler sağlar.
Mevcut yıkama çevrimlerinin ve çalışan çevriminin kalan süresi bölüm A’da görünür; ZAMAN AYARİ seçeneği
ayarlanmışsa, seçili programın başlangıcı için geri sayım görünecektir.
Ilgili dügmeye basılması ayarlı yıkama çevrimi sırasında makine tarafından ulasılan maksimum sıkma hızını ve sıcaklık
degerlerini veya ayarlı yıkama çevrimi ile uyumlu ise en son seçilen degerleri görüntülemenize izin verir.
Seçilen ve çalismakta olan programin asamalari bölüm B’de ekrana gelir:
Yıkama
Durulama
Sıkma
Su Boşaltma
“Sıcaklık”, “Sıkma” ve “Zaman ayarı” (soldan çalısır) ile ilgili simgeler C bölümünde ekrana gelir.
“Sıcaklık” barları
ayarlı çevrim için seçilebilen maksimum sıcaklık seviyesini gösterir.
“Sıkma” barları
ayarlı çevrim için seçilebilen maksimum sıkma hızını gösterir.
“Zaman ayarı” sembolü
yandıgında, ayarlı “gecikmeli baslatma” degerinin ekranda gösterildigine isaret eder.
KAPI KİLİTLİ
gösterge lambası:
Yanan sembol kapagın kilitli oldugunu gösterir. Makinenin hasar görmesini önlemek için, kapagı açmadan önce sembol
sönene kadar bekleyin.
Bir program çalisirken kapagi açmak için, BAÞLAT/DURDUR düğmesine basın, KAPAK KİLİTLİ
sembolü kapalı ise,
kapak açılmayabilir.
7
Bir yıkama çevriminin çalıştırılması
TR
1. MAKİNEYİ AÇIN.
düğmesine basın, BAÞLAT/
DURDUR gösterge lambası yeşil renkte yavaş yavaş
yanıp sönecektir.
2. ÇAMAŞIRI YERLEŞTİRİN. Yan kapağı açın.
Aşağıdaki sayfada yer alan program ve yıkama
çevrimi tablosunda gösterilen maksimum yük değerini
aşmamaya dikkat ederek, çamaşırı yerleştirin.
3. DETERJANI ÖLÇÜP AYIRIN. Deterjan çekmecesini
çekip çıkarın ve deterjanı “Deterjan ve çamasır”’da
tanımlandıgı gibi ilgili bölmelere dökün.
4. KAPAĞI KAPATIN.
5. YIKAMA ÇEVRIMINI SEÇIN. Istenilen yıkama
çevrimini seçmek için YIKAMA ÇEVRIMI SEÇICI
döner dügmeyi kullanın. Sıcaklık ve s hızı her yıkama
çevrimi için ayrı ayrı ayarlıdır, bu degerlerde degisiklik
yapılabilir. Çevrim süresi ekranda gösterilecektir.
6. YIKAMA ÇEVRİMİNİ ÖZELLEŞTİRİN. İlgili düğmeleri
kullanın:
Sıcaklık ve/veya dönüş hızını değiştirin.
Makine, seçilen çevrimle uyumlu ise maksimum
sıcaklığı, seçilen çevrim için ayarlı dönüş hızı
değerlerini veya en son kullanılan ayarları otomatik
olarak görüntüler. Sıcaklık, soğuk Yıkama “OFF”
ayarına ulaşana kadar
düğmesine basılarak
düşürülebilir. Dönüş hızı, tamamen devre dışı
bırakılana kadar
düğmesine basılarak kademe
kademe azaltılabilir “OFF”. Bu düğmelere tekrar
basılırsa, maksimum değerler sıfırlanır.
! İstisna: 3 programı seçildiğinde sıcaklık derecesi
90°C ye kadar yükseltilebilir.
Gecikmeli çalıştırmanın ayarlanması.
Seçilen çevrim için gecikmeli başlatmayı ayarlamak
amacıyla, gerekli gecikme süresine ulaşana kadar
ilgili düğmeye tekrar tekrar basın. Bu seçenek
etkinleştirildiğinde,
sembolü ekranda yanacaktır.
Gecikmeli başlatma ayarını kaldırmak için “OFF”
yazısı ekranda görünene kadar düğmeye basın.
Arzu edilen yıkama yoğunluğunu ayarlayınız.
opsiyonu, çamaşırların kirlilik derecesine göre ve
arzu edilen yıkama yoğunluğunda yıkama işlemini en
uygun hale getirmemize olanak tanır.
Yıkama programını seçiniz, yıkama devri aynı
derecede kirli olan çamaşırlar için en uygun olan
“Normal” seviyede otomatik olarak ayarlanır,
(otomatik olarak “Narin” seviyede ayarlanan “Yünlüler”
için geçerli olmayan ayar).
Çok kirli çamaşırlar için cihaz “Yoğun” seviyeye
ulaşana kadar
tuşuna basınız. Bu seviye, yıkama
programının başlangıç aşamasında daha çok su ve
8
daha fazla mekanik hareket kullanılması sayesinde
yüksek verimde yıkama performansı sağlamaktadır ve
en inatçı lekeleri bile ortadan kaldırmaya elverişlidir.
Çamaşır suyu ile ya da çamaşır suyu olmadan
kullanılabilir.
Eğer beyazlatma işlemi gerçekleştirilmek istenir ise
makine ile birlikte verilen ilave hazneyi 4, hazne 1
içine koyunuz. Çamaşır suyu dozajını ayarlarken
orta seviyede gösterilen “max” seviyeyi geçmeyiniz
(bakınız şekil syf. 10).
Az kirli çamaşırlar veya en hassas kumaşlar için
“Narin” seviyesine ulaşana kadar
tuşuna basınız.
Hassas çamaşırlar için kusursuz yıkama sonuçlarını
garanti etmek için mekanik hareket azaltılacaktır.
Çevrim ayarlarını değiştirin.
• Seçimi etkinleştirmek için düğmeye basın, düğmeyle
ilgili gösterge lambası yanacaktır.
• Seçimi devre dışı bırakmak için düğmeye tekrar
basın, gösterge lambası kapanacaktır.
! Seçilen seçenek ayarlı yıkama çevirimi ile uyumlu
degilse, gösterge lambası yanıp sönecek ve seçenek
etkinlestirilmeyecektir.
! Seçilen seçenek önceki seçilenle uyumlu degilse,
seçilen ilk fonksiyonla ilgili gösterge lambası yanıp
sönecek ve sadece ikinci seçenek etkinlestirilecektir,
etkinlestirilen seçenegin gösterge lambası
aydınlatılacaktır.
! Seçenekler önerilen yük değerini ve/veya çevrim
süresini etkileyebilir.
7. YIKAMA ÇEVRİMİNİ BAŞLATIN. BAÞLAT/DURDUR
düğmesine basın. İlgili gösterge lambası sürekli yanık
kalacak şekilde yeşil dönecek ve kapak kilitlenecektir
(KAPAK KİLİTLİ
sembolü yanacaktır). Bir yıkama
çevrimini yürütüldüğü sırada değiştirmek için, BAÞLAT/
DURDUR düğmesini kullanarak çamaşır makinesini
duraklatın (BAÞLAT/DURDUR gösterge lambası
yavaş yavaş turuncu renkte yanıp sönecektir) ve
sonra istediğiniz çevrimi seçin ve BAÞLAT/DURDUR
düğmesine tekrar basın. Bir çevrim yürütülürken
kapağı açmak için, BAÞLAT/DURDUR düğmesine
basın, KAPAK KİLİTLİ
sembolü kapalı ise,
kapak açılmayabilir. Yıkama çevrimini yarıda
kesildiği noktadan başlatmak için, BAÞLAT/DURDUR
düğmesine tekrar basın.
8. YIKAMA ÇEVRİMİNİN SONA ERMESİ. Bu durum
“END” yazısı ekranda gösterilecektir, KAPAK KİLİTLİ
sembolü kapandığında, kapak açılabilir. Kapağı
açın, çamaşırı boşaltın ve makineyi kapatın.
! Başlamış olan bir yıkama çevrimini iptal etmek
istiyorsanız,
düğmesini basılı tutun. Çevrim
durdurulacak ve makine kapanacaktır.
Yıkama çevrim ve seçenekleri


3
3
-



6
Çevrim
süresi
-
Toplam su lt
Kalan nem %


TR
Enerji tüketimi kWh
Maks. yük
(kg)
Maks.
Sıcak
(°C)
Ana
Yıkama
Çamaşır
suyu
Yumuşatıcı
Yıkama çevrimi açıklaması
Deterjan ve katkı
maddeleri
Maks.
Hız
(dev/
dak.)
Ön
yıkama
Yıkama
çevrimleri
Programlar tablosu
-
-
170’
165’
62 1,04
50
230’
ÖZENLİ Temizlik
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
Leke Çıkarma
40°
1000 
60°
1000 
60°
1000 (3)
Pamuklu Standart 60° (1): çok kirli dayanıklı beyaz ve renkliler.
(Max. 90°)
Beyazlar
Pamuklu Standart 40° (2): çok kirli beyazlar ve hassas renkliler.
40°
1000
-



6
62 1,06
65
215’
60°
40°
800
800








3
3
44 0,70
44 0,47
40
38
105’
95’
Hassas Çamaşırlar
60°
40°
40°
30°
1000
1000
800
0

-






-




3
3
1
0,5
-
165’
140’
65’
75’
Hızlı Yıkama 60’: Az kirlenmiş giysileri hemen temizlemek için (elle
60°
1000
-

-

3,5
35
60’
-
170’
Sentetikler: çok kirlenmiş dayanıklı renkliler.
Sentetikler (4): kirlenmiş dayanıklı renkliler.
ÖZEL PROGRAMLAR
Anti - Alerji
Bebek Programı
Yünlüler: Yün, kaşmir vs.
10 yıkamayı gerektiren yün, ipek ve elbiseler için uygun değildir).
-
-
62 0,71
EKO PROGRAMLAR
11 Pamuklu Standart 20°: çok kirli beyazlar ve hassas renkliler.
20°
1000
-



6
12 Eko Pamuklu
Soğuk
su
-
-
1000
-

-

6
62 0,15
54
85’
13 Eko Sentetikler
Soğuk
su
800
-

-

2,5
48 0,06
25
70’
14 Eko Hızlı Yıkama 30’
Soğuk
su
800
-

-

2,5
71 0,04
32
30’
Durulama
-
1000
-
-
-

6
-
-
-
36’
Sıkma + Su Boşaltma
-
1000
-
-
-
-
6
-
-
-
16’
Ekran veya kitapçık üzerinde gösterilen devre süresi, standart şartlara göre hesaplanmış tahmini bir süredir. Geçerli olan süre, girişteki sıcaklık derecesi ve suyun
basıncı, ortam sıcaklığı, deterjan miktarı, yük miktarı ve tipi, yükün dengesi, seçilen ilave seçenekler gibi sayısız faktörlere göre değişiklik gösterebilmektedir.
1) 1061/2010 düzenlemesine uygun test yıkama çevrimi: 60°C sıcaklıkta yıkama çevrimi 3 yi seçin.
Bu devre, orta kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve 60°C’de yıkanabilir çamaşırlar üzerinde kullanılacak, kombine enerji ve su tüketimi
açısından en etkili devredir. Geçerli olan yıkama sıcaklık derecesi, belirtilen sıcaklık derecesinden farklı olabilir.
2) 1061/2010 düzenlemesine uygun test yıkama çevrimi: 40°C sıcaklıkta yıkama çevrimi 4 yi seçin.
Bu devre, orta kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve 40°C’de yıkanabilir çamaşırlar üzerinde kullanılacak, kombine enerji ve su tüketimi
açısından en etkili devredir. Geçerli olan yıkama sıcaklık derecesi, belirtilen sıcaklık derecesinden farklı olabilir.
3) 60 °C sıcaklıkta “Ön Yıkama” fonksiyonu etkinleştirilemez.
Bütün Test merkezleri için:
2) Pamuklular için kısa yıkama çevrimi: 40°C sıcaklıkta yıkama çevrimi 4 yi seçin.
4) Uzun sentetik programı: 40°C sıcaklıkta yıkama çevrimi 5’yi seçin.
Yıkama seçenekleri
Ekstra Durulama
Bu seçenek seçilerek, durulamanın verimliliği arttırılır ve
deterjanın iyice çıkarılması sağlanır. Özellikle hassas
ciltler için faydalıdır.
! Sonraki programlarda uygulanamaz: 6, 9, 14,
.
Ön Yıkama
Bu işlev seçildiğinde en dayanıklı lekeleri çıkarmak için
kullanılan ön yıkama gerçekleştirilir
Not: Mevcut olan hazneye deterjan koyunuz.
! Sonraki programlarda uygulanamaz: 3 (60°), 4, 6, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14,
,
.
9
Deterjan ve çamaşır
TR
Deterjan çekmecesi
Başarılı yıkama sonuçları aynı zamanda doğru miktarda
deterjan kullanımına bağlıdır: çok fazla deterjan ilave
edilmesi daha iyi bir yıkama ile sonuçlanmadığı gibi, cihazın
içerisinde birikir ve çevre kirliliğine katkıda bulunur.
! Beyaz pamuklu çamaşırlar, ön yıkama ve 60°C’den yüksek
sıcaklık derecesi ile yıkamalar için toz deterjan kullanınız.
! Deterjan ambalajı üzerinde aktarılan bilgileri takip ediniz.
! Çok fazla köpük yapacağından çitileme deterjanı
kullanmayın.
Deterjan çekmecesini açın
A
B
ve deterjan veya katkı
4
maddelerini aşağıdaki
şekilde dökün.
MAX
1
3
2
Bölüm 1: Ön yıkama
deterjanı (toz)
Deterjanı dökmeden
önce, ilave bölme 4’ün
çıkarıldığından emin olun.
Bölüm 2: Yıkama deterjanı (toz veya sıvı)
Sıvı deterjan kullanılması halinde doğru doz ayarlaması
için makinede gösterilen A kademesini kullanmanız
önerilir. Toz deterjan ile yıkamalarda B kademesini
kullanınız.
Bölüm 3: Katkı maddeleri (yumuşatıcı vs.)
Yumuşatıcı ızgaranın dışına taşmamalıdır.
ilave bölme 4: Çamaşır suyu
Çamaşırın hazırlanması
• Çamaşırı aşağıdakilere göre ayırın:
- etiketteki kumaş türü/sembole
- renge: renkli giysileri beyazlardan ayırın.
• Bütün cepleri boşaltın ve düğmeleri kontrol edin.
• Kurulama sırasında çamaşırın ağırlığını gösteren
“Programlar Tablosu”’’daki değerleri aşmayın.
Çamaşırınız ağırlığı ne kadardır ?
1 çarşaf 400-500 gr
1 yastık kılıfı 150-200 gr
1 masa örtüsü 400-500 gr
1 bornoz 900-1.200 gr
1 havlu 150-250 gr
Özel yıkama çevrimleri
Leke Çıkarma: Program 1, renkleri solmayan ve çok kirli
çamaşırların yıkanması için uygundur. Program, standart
sınıftan yüksek bir yıkama sınıfını garanti eder (A sınıfı).
Farklı renkteki çamaşırları bu programda yıkamayınız.
Toz deterjan kullanılması ve inatçı lekeler için özel katkı
maddeleri ile ön yıkama yapmanız önerilir.
Beyazlar: beyaz çamaşırları yıkama devresini kullanınız.
Program 2, zaman içinde beyaz parlaklığının korunması
için düşünülmüştür. Daha iyi sonuçlar için, toz deterjanın
kullanılması tavsiye edilir.
Anti-Alerji: Polen, mayt, kedi ve köpek tüyü gibi temel
alerjenleri ortadan kaldırmak için 6 programını kullanınız.
10
Bebek Programı: Bu program 7 çocuklara ve
bebeklere ait tipik kirleri yok ettiği gibi, bezlerde
deterjan kalmamasını sağlar ve böylece bebeklerin
hassas ciltlerine zarar vermez. Bu program, daha fazla
miktarda su kullanarak ve deterjana ilave edilen özel
hijyen sağlayıcı katkı maddelerinin etkisini optimize
ederek bakteri oranını azaltmak amacına yönelik
tasarlanmıştır.
Yünlüler: bu Hotpoint-Ariston çamaşır makinesinin
“Yünlüler” yıkama devresi, yıkama işlemi giysilerin etiketi
üzerinde aktarılan talimatlara ve elektrikli ev aletinin üretici
firması tarafından verilen talimatlara riayet ederek
gerçekleştirildiği sürece, “elde yıkanabilir” olarak
sınıflandırılan yünlü çamaşırların yıkanması için Woolmark
Company tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.
Hotpoint-Ariston, yıkama performanslarından ve su ve
elektrik tüketiminden dolayı Woolmark Company
tarafından Woolmark Apparel Care - Platinum sertifikasını
elde eden ilk çamaşır makinesi markasıdır. (M1128)
Hassas Çamaşılrar: Taşlı veya pullu giysiler gibi çok
hassas çamaşırları yıkamak için programını kullanınız 9.
İpekli kumaşları ve perdeleri yıkamak için programı
9 seçiniz ve
opsiyonunun “Narin” seviyesini
ayarlayınız.
Çamaşırları yıkamadan önce ters çevirmeniz ve küçük
parçaları hassas çamaşırların yıkanması için kullanılan
özel torba içerisine koymanız önerilir.
Daha iyi sonuçlar elde etmek için hassas çamaşırlara
özel sıvı deterjanın kullanılması önerilir.
Eko Programlar
Eco programlar, çevre için bir avantaja ve ekonomik
bir tasarrufa sahip daha az elektrik enerjisi kullanmayı
sağlayarak, düşük sıcaklıklarda etkili yıkama
performansları sunmaktadır.
Eco programlar (Eko Pamuklu 12, Eko Sentetikler 13 ve
Eko Hızlı Yıkama 30’ 14), farklı kumaş türleri ve az kirli
çamaşırlar için oluşturulmuştur.
En iyi sonucu garanti etmek için, sıvı bir deterjan
kullanmanızı öneririz; manşet, yaka ve lekeleri önceden
işleme tabi tutmanız tavsiye edilir.
Pamuklu Standart 20°C: kirli pamuklu çamaşırlar için
idealdir. 40°’de bir yıkama ile mukayese edilebilen,
soğuk suda da etkili olan performanslar, yinelenen ve
karşılaştırılan en yüksek hız varyasyonu ile çalışan
mekanik bir hareket ile sağlanır.
Yük dengeleme sistemi
Her dönüş çevriminden önce aşırı titreşimi önlemek ve
yükü tek bir yönde dağıtmak için, tambur yıkama dönüş
hızından biraz daha fazla olan bir hızda sürekli döner. Birkaç
denemeden sonra, yük doğru şekilde dengelenmezse,
makine düşük bir dönüş hızında döner. Yük çok dengesizse,
çamaşır makinesi döndürme yerine dağıtma işlemini uygular.
Gelişmiş yük dağılımı ve dengeyi desteklemek için, küçük
ve büyük giysilerin yük içerisinde karıştırılmasını öneririz.
Sorun giderme
Çamasır makineniz bazen çalısmayabilir. Teknik Destek Servis ile temas kurmadan önce (“Teknik Destek Servis”’ine bakınız),
asagıdaki listeyi kullanarak sorunun kolayca çözülüp çözülemeyeceginden emin olunuz.
Sorun:
Olası nedenleri / Çözümler:
Çamaşır makinesi çalışmıyor.
• Cihazın fişi prize düzgün bir şekilde takılmamıştır veya yeterli temas yoktur.
• Evde elektrik yoktur.
Yıkama çevrimi başlamadı.
•
•
•
•
•
Çamaşır makinesi kapağı düzgün şekilde kapatılmamıştır.
AÇMA/KAPAMA düğmesine basılmamıştır.
BAÞLAT/DURDUR düğmesine basılmamıştır.
Su musluğu açık değildir.
Gecikmeli bir çalıştırma ayarlanmıştır.
Çamasır makinesi su almıyor
(“H2O” yazısı ekranda yanıp
sönüyor).
•
•
•
•
•
•
Su giriş hortumu musluğa bağlanmamıştır.
Hortum bükülmüştür.
Su musluğu açık değildir.
Evde su yoktur.
Basınç çok düşüktür.
BAÞLAT/DURDUR düğmesine basılmamıştır.
Çamaşır makinesi sürekli su alıp,
tahliye ediyor.
• Tahliye hortumu yerden 65 ila 100 cm arasındaki bir yüksekliğe
yerleştirilmemiştir (“Montaj”’a bakınız).
• Hortumun boşta kalan ucu suyun altındadır (“Montaj”’a bakınız).
• Duvar tahliye sistemine havalandırma borusu takılmamıştır.
Bu kontrollerden sonra da hala sorun devam ederse, su musluğunu kapatın,
cihazı kapatın ve Teknik Destek Servisi ile temasa geçin. Ev binanın üst
katlarından birindeyse, çamaşır makinesinin sürekli su alıp tahliye etmesine
neden olan su drenajı ile ilgili bir sorun vardır. Bu güçlüğün giderilmesine
yardımcı olacak özel tahliye önleyici valfler mağazalarda satılmaktadır.
Çamaşır makinesi tahliye veya
dönüş yapmıyor.
• Yıkama çevrimi tahliyeyi içermemektedir: bazı çevrimler tahliye işleminin
manüel olarak etkinleştirilmesini gerektirir.
• Tahliye hortumu bükülmüştür (“Montaj”’a bakınız).
• Pis su borusu tıkanmıştır.
Sýkma sırasında çamaşır makinesi • Tamburun kilidi montaj sırasında doğru şekilde açılmamıştır (“Montaj”’a
çok titriyor.
bakınız).
• Makine dengeli değildir (“Montaj”’a bakınız).
• Çamaşır makinesi dolap ve duvar arasında sıkışmıştır (“Montaj”’a bakınız).
Çamaşır makinesi su sızdırıyor.
• Su giris hortumu düzgün sekilde takılmamıstır (“Montaj”’a bakınız).
• Deterjan dağıtma çekmecesi tıkalıdır (temizlik talimatları için, “Bakım ve
onarım”’a bakınız).
• Tahliye hortumu bükülmüştür (“Montaj”’a bakınız).
“Seçenek” ve BAÞLAT/DURDUR
• Makineyi kapatıp, fişini çekin, yaklaşık 1 dakika bekleyin ve daha sonra tekrar
gösterge lambaları hızlı hızlı yanıp
açın.
söner ve hata kodu ekranda belirir
Sorun devam ederse, Teknik Destek Servis’i ile temas kurun.
(örnegin : F-01, F-..).
Çok fazla köpük var.
• Deterjan çamaşır makinesi için uygun değildir (“çamaşır makineleri için” veya
“elde ve makinede yıkama” ya da benzeri bir yazının ekrana gelmesi gerekir).
• Çok fazla deterjan kullanılmıştır.
11
TR
Teknik Servis
TR
Teknik Servis ile temas kurmadan önce:
• Sorunu tek başınıza çözüp çözemeyeceğinizi kontrol edin (“Sorun Giderme”’ye bakınız);
• Sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol etmek için yıkama çevrimini yeniden başlatın;
• Bu durum söz konusu değilse, yetkili bir Teknik Destek Merkezi ile temasa geçin.
! Her zaman yetkili teknisyen yardımı talep edin.
Aşağıdaki bilgileri hazır durumda bulundurun:
• Sorunun türü;
• cihaz modeli (Mod.);
• seri numarası (S/N).
Bu bilgiler çamaşır makinesinin arkasına yapıştırılan künye levhasından veya kapağı açarak cihazın önünde de
bulunabilir.
Cihazın ömrü 10 yıldır.
Tüm Türkiye’de; Yetkili Teknik Servis, Orijinal Yedek Parça, Bakım Ürünlerimiz ve Garanti ile ilgili bilgi için:
0 212 444 50 10.
Ürün Verileri
12
Instructions for use
WASHING MACHINE
Contents
GB
English
GB
Installation, 14-15
Unpacking and levelling
Connecting the electricity and water supplies
The first wash cycle
Technical data
Care and maintenance, 16
Cutting off the water and electricity supplies
Cleaning the washing machine
Cleaning the detergent dispenser drawer
Caring for the door and drum of your appliance
Cleaning the pump
Checking the water inlet hose
Precautions and tips, 17
General safety
Disposal
Opening the porthole door manually
Description of the washing machine, 18-19
WMSG 601
Control panel
Display
Running a wash cycle, 20
Wash cycles and options, 21
Table of programmes and wash cycles
Wash options
Detergents and laundry, 22
Detergent dispenser drawer
Preparing the laundry
Special wash cycles
Troubleshooting, 23
Service, 24
13
Installation
GB
! This instruction manual should be kept in a
safe place for future reference. If the washing
machine is sold, transferred or moved, make
sure that the instruction manual remains with
the machine so that the new owner is able to
familiarise himself/herself with its operation
and features.
! Read these instructions carefully: they
contain vital information relating to the safe
installation and operation of the appliance.
in relation to the worktop, must not exceed 2°.
Levelling the machine correctly will provide
it with stability, help to avoid vibrations and
excessive noise and prevent it from shifting
while it is operating. If it is placed on carpet or
a rug, adjust the feet in such a way as to allow
a sufficient ventilation space underneath the
washing machine.
Unpacking and levelling
Connecting the water inlet hose
Connecting the electricity and
water supplies
Unpacking
1. Remove the washing machine from its
packaging.
2. Make sure that the washing machine has
not been damaged during the transportation
process. If it has been damaged, contact the
retailer and do not proceed any further with
the installation process.
3. Remove the
protective screws
(used during
transportation)
and the rubber
washer with the
corresponding
spacer, located on
the rear part of the
appliance (see figure).
4. Close off the holes using the plastic plugs
provided.
5. Keep all the parts in a safe place: you will
need them again if the washing machine
needs to be moved to another location.
! Packaging materials should not be used as
toys for children.
Levelling
1. Install the washing machine on a flat sturdy
floor, without resting
it up against walls,
furniture cabinets or
anything else.
2. If the floor is
not perfectly level,
compensate for
any unevenness
by tightening or
loosening the
adjustable front feet
(see figure); the angle of inclination, measured
14
clear.
figure).
1. Connect the inlet
hose by screwing it to
a cold water tap using
a 3/4 gas threaded
connection (see
figure).
Before performing
the connection, allow
the water to run freely
until it is perfectly
2. Connect the
inlet hose to the
washing machine by
screwing it onto the
corresponding water
inlet of the appliance,
which is situated on
the top right-hand
side of the rear part
of the appliance (see
3. Make sure that the hose is not folded over
or bent.
! The water pressure at the tap must fall within
the range of values indicated in the Technical
data table (see next page).
! If the inlet hose is not long enough, contact a
specialised shop or an authorised technician.
! Never use second-hand hoses.
! Use the ones supplied with the machine.
Connecting the drain hose
65 - 100 cm
Connect the drain
hose, without bending
it, to a drain duct or
a wall drain situated
between 65 and 100
cm from the floor;
! When the washing machine has been
installed, the electricity socket must remain
within easy reach.
! Do not use extension cords or multiple
sockets.
! The cable should not be bent or compressed.
! The power supply cable must only be
replaced by authorised technicians.
Warning! The company shall not be held
responsible in the event that these standards
are not observed.
alternatively, placed
it over the edge
of a basin, sink or
tub, fastening the
duct supplied to
the tap (see figure).
The free end of the
hose should not be
underwater.
The first wash cycle
Once the appliance has been installed, and
before you use it for the first time, run a
wash cycle with detergent and no laundry,
using wash cycle number “Auto Clean” (see
“Cleaning the washing machine”).
Technical data
! We advise against the use of hose
extensions; if it is absolutely necessary, the
extension must have the same diameter as the
original hose and must not exceed 150 cm in
length.
Model
WMSG 601
Dimensions
width 59.5 cm
height 85 cm
depth 42,5 cm
Electrical connections
Capacity
from 1 to 6 kg
please refer to the technical
Electrical
data plate fixed to the maconnections chine
maximum pressure
Water con- 1 MPa (10 bar)
minimum pressure
nections
0.05 MPa (0.5 bar)
drum capacity 40 litres
to 1000 rotations per
Spin speed up
minute
Test wash
cycles in
programme 3 ;
accordanCotton Standard 60°C.
ce with
programme 4 ;
directives
Cotton Standard 40°C.
1061/2010
1015/2010
Before plugging the appliance into the
electricity socket, make sure that:
• the socket is earthed and complies with all
applicable laws;
• the socket is able to withstand the
maximum power load of the appliance as
indicated in the Technical data table (see
opposite);
• the power supply voltage falls within the
values indicated in the Technical data table
(see opposite);
• the socket is compatible with the plug of
the washing machine. If this is not the case,
replace the socket or the plug.
! The washing machine must not be installed
outdoors, even in covered areas. It is
extremely dangerous to leave the appliance
exposed to rain, storms and other weather
conditions.
This appliance conforms to
the following EC Directives:
- 2004/108/EC (Electromagnetic Compatibility)
- 2006/95/EC (Low Voltage)
- 2012/19/EU
15
GB
Care and maintenance
GB
Cutting off the water and
electricity supplies
Caring for the door and drum of
your appliance
• Turn off the water tap after every wash cycle.
This will limit wear on the hydraulic system
inside the washing machine and help to
prevent leaks.
• Always leave the porthole door ajar in order
to prevent unpleasant odours from forming.
• Unplug the washing machine when cleaning
it and during all maintenance work.
The washing machine is fitted with a selfcleaning pump which does not require any
maintenance. Sometimes, small items (such as
coins or buttons) may fall into the pre-chamber
which protects the pump, situated in its bottom
part.
Cleaning the washing machine
• The outer parts and rubber components
of the appliance can be cleaned using a soft
cloth soaked in lukewarm soapy water. Do not
use solvents or abrasives.
• The washing machine has a “Auto Clean”
programme for its internal parts that must be
run with no load in the drum.
To help the wash cycle
you may want to use
A B
either the detergent
(i.e. a quantity 10%
the quantity specified
for lightly-soiled
garments) or special
additives to clean the
washing machine. We
recommend running a
cleaning programme every 40 wash cycles.
To start the programme press buttons A and
B simultaneously for 5 seconds (see figure).
The programme will start automatically and will
run for about 70 minutes. To stop the cycle
press the START/PAUSE button.
Cleaning the pump
! Make sure the wash cycle has finished and
unplug the appliance.
To access the pre-chamber:
1. using a
screwdriver, remove
the cover panel on
the lower front part of
the washing machine
(see figure);
2. unscrew the lid
by rotating it anticlockwise (see figure):
a little water may
trickle out. This is
perfectly normal;
Cleaning the detergent dispenser
drawer
1
2
Remove the dispenser
by raising it and
pulling it out (see
figure).
Wash it under running
water; this operation
should be repeated
frequently.
3. clean the inside thoroughly;
4. screw the lid back on;
5. reposition the panel, making sure the hooks
are securely in place before you push it onto
the appliance.
Checking the water inlet hose
Check the inlet hose at least once a year. If
there are any cracks, it should be replaced
immediately: during the wash cycles, water
pressure is very strong and a cracked hose
could easily split open.
! Never use second-hand hoses.
16
Precautions and tips
! This washing machine was designed and constructed
in accordance with international safety regulations. The
following information is provided for safety reasons and
must therefore be read carefully.
Opening the porthole door manually
General safety
• This appliance was designed for domestic use only.
•
This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children
without supervision.
• Do not touch the machine when barefoot or with wet or
damp hands or feet.
• Do not pull on the power supply cable when unplugging
the appliance from the electricity socket. Hold the plug
and pull.
• Do not open the detergent dispenser drawer while the
machine is in operation.
• Do not touch the drained water as it may reach
extremely high temperatures.
• Never force the porthole door. This could damage the safety
lock mechanism designed to prevent accidental opening.
• If the appliance breaks down, do not under any
circumstances access the internal mechanisms in an
attempt to repair it yourself.
• Always keep children well away from the appliance while
it is operating.
• The door can become quite hot during the wash cycle.
• If the appliance has to be moved, work in a group of two
or three people and handle it with the utmost care. Never
try to do this alone, because the appliance is very heavy.
• Before loading laundry into the washing machine, make
sure the drum is empty.
Disposal
• Disposing of the packaging materials: observe local
regulations so that the packaging may be re-used.
• The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical
and Electronic Equipment, requires that old household
electrical appliances must not be disposed of in the normal
unsorted municipal waste stream. Old appliances must
be collected separately in order to optimise the recovery
and recycling of the materials they contain and reduce the
impact on human health and the environment. The crossed
out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of
your obligation, that when you dispose of the appliance it
must be separately collected. Consumersshould contact
their local authority or retailer for information concerning
the correct disposal of their old appliance
GB
In the event that it is not possible to open the porthole
door due to a powercut, and if you wish to remove the
laundry, proceed as follows:
20
1. remove the plug from the
electrical socket.
2. make sure the water level
inside the machine is lower
than the door opening; if
it is not, remove excess
water using the drain hose,
collecting it in a bucket as
indicated in the figure.
3. using a screwdriver,
remove the cover panel on
the lower front part of the
washing machine (see figure).
4. pull outwards using the tab as indicated in the figure,
until the plastic tie-rod is freed from its stop position; pull
downwards and open the door at the same time.
5. reposition the panel, making sure the hooks are securely
in place before you push it onto the appliance.
17
Description of the washing
machine
GB
Control panel
TEMPERATURE
OPTION
button
buttons and
indicator lights
ON/OFF
CLEANING
ACTION
button
button
DISPLAY
Detergent dispenser drawer
WASH
CYCLE
SELECTOR
KNOB
SPIN
button
CHILD
LOCK
START/PAUSE button
and indicator light
button
DELAY
TIMER
button
Detergent dispenser drawer: used to dispense
detergents and washing additives (see “Detergents and
laundry”).
DELAYED START
button: press to set a delayed start
for the selected wash cycle; the delay period appears on
the display.
ON/OFF
button: press this briefly to switch the
machine on or off. The START/PAUSE indicator light which
flashes slowly in a green colour shows that the machine is
switched on. To switch off the washing machine during the
wash cycle, press and hold the button for approximately 3
seconds; if the button is pressed briefly or accidentally the
machine will not switch off.
If the machine is switched off during a wash cycle, this
wash cycle will be cancelled.
START/PAUSE button and indicator light: when the green
indicator light flashes slowly, press the button to start a
wash cycle. Once the cycle has begun the indicator light
will remain lit in a fixed manner. To pause the wash cycle,
press the button again; the indicator light will flash in an
amber colour. If the
symbol is not illuminated, the door
may be opened. To start the wash cycle from the point at
which it was interrupted, press the button again.
WASH CYCLE SELECTOR KNOB: used to set the
desired wash cycle (see “Table of programmes and wash
cycles”).
OPTION buttons and indicator lights: press to select the
available options. The indicator light corresponding to the
selected option will remain lit.
CLEANING ACTION button
wash intensity.
: to select the desired
TEMPERATURE
button: press to reduce or
completely exclude the temperature; the value appears on
the display.
SPIN
button: press to reduce or completely exclude
the spin cycle; the value appears on the display.
18
CHILD LOCK button
: to activate the control panel
lock, press and hold the button for approximately 2
seconds. When the symbol
is illuminated, the control
panel is locked (apart from the ON/OFF button). This
means it is possible to prevent wash cycles from being
modified accidentally, especially where there are children in
the home. To deactivate the control panel lock, press and
hold the button for approximately 2 seconds.
Standby mode
This washing machine, in compliance with new energy
saving regulations, is fitted with an automatic standby
system which is enabled after about 30 minutes if no
activity is detected. Press the ON-OFF button briefly and
wait for the machine to start up again.
Display
GB
B
A
C
The display is useful when programming the machine and provides a great deal of information.
The duration of the available wash cycles and the remaining time of a running cycle appear in section A; if the DELAYED
START option has been set, the countdown to the start of the selected wash cycle will appear.
Pressing the corresponding button allows you to view the maximum spin speed and temperature values attained by the
machine during the set wash cycle, or the values selected most recently, if these are compatible with the set wash cycle.
The “wash cycle phases” corresponding to the selected wash cycle and the “wash cycle phase” of the running wash cycle
appear in section B:
Main wash
Rinse
Spin
Pump out
The icons corresponding to “temperature”, “spin” and “delayed start” (working from the left) are displayed in section C.
The “temperature” bars
indicate the maximum temperature level which may be selected for the set cycle.
The “spin” bars
indicate the maximum spin level which may be selected for the set cycle.
The “delay” symbol , when lit, indicates that the set “delayed start” value has appeared on the display.
DOOR LOCKED
indicator light:
The lit symbol indicates that the door is locked. To prevent any damage, wait until the symbol turns off before opening the door.
To open the door while a cycle is in progress, press the START/PAUSE button; if the DOOR LOCKED
symbol is switched
off the door may be opened.
19
Running a wash cycle
GB
1. SWITCH THE MACHINE ON. Press the
button;
the START/PAUSE indicator light will flash slowly in a
green colour.
2. LOAD THE LAUNDRY. Open the porthole door.
Load the laundry, making sure you do not exceed
the maximum load value indicated in the table of
programmes and wash cycles on the following page.
3. MEASURE OUT THE DETERGENT. Pull out the
detergent dispenser drawer and pour the detergent into
the relevant compartments as described in “Detergents
and laundry”.
4. CLOSE THE DOOR.
5. SELECT THE WASH CYCLE. Use the WASH CYCLE
SELECTOR knob to select the desired wash cycle. A
temperature and spin speed is set for each wash cycle;
these values may be adjusted. The duration of the cycle
will appear on the display.
6. CUSTOMISE THE WASH CYCLE. Use the relevant
buttons:
Modify the temperature and/or spin
speed. The machine automatically displays the
maximum temperature and spin speed values set for
the selected cycle, or the most recently-used settings
if they are compatible with the selected cycle. The
temperature can be decreased by pressing the
button, until the cold wash “OFF” setting is reached.
The spin speed may be progressively reduced by
pressing the
button, until it is completely excluded
(the “OFF” setting). If these buttons are pressed again,
the maximum values are restored.
! Exception: if the 3 programme is selected, the
temperature can be increased up to a value of 90°C.
Setting a delayed start.
To set a delayed start for the selected cycle, press the
corresponding button repeatedly until the required delay
period has been reached. When this option has been
activated, the
symbol lights up on the display. To
remove the delayed start setting, press the button until
the text “OFF” appears on the display.
Set the desired wash intensity.
Option
makes it possible to optimise washing based
on the level of soil in the fabrics and on desired wash
cycle intensity.
Select the wash programme: the cycle will be
automatically set to “Normal” as optimised for garments
with an average level of soil (this setting is not applicable
to the “Wool” cycle, which is automatically set to
“Narin”).
For heavily-soiled garments press
button until
the “Yoğun” level is reached. This level ensures a
high-performance wash due to a larger quantity of
water used in the initial phase of the cycle and due to
increased drum rotation. It is useful when removing the
most stubborn stains.
20
It can be used with or without bleach. If you desire
bleaching, insert the extra tray compartment (4) into
compartment 1. When pouring in the bleach, be careful
not to exceed the “max” level marked on the central
pivot (see figure pag. 22).
For lightly-soiled garments or a more delicate treatment
of the fabrics, press
button until the “Narin” level is
reached. The cycle will reduce drum rotation to ensure
washing results that are perfect for delicate garments.
Modify the cycle settings.
• Press the button to enable the option; the indicator
light corresponding to the button will switch on.
• Press the button again to disable the option; the
indicator light will switch off.
! If the selected option is not compatible with the set
wash cycle, the indicator light will flash and the option
will not be activated.
! If the selected option is not compatible with a previously
selected one, the indicator light corresponding to the first
function selected will flash and only the second option will
be activated; the indicator light for the option which has
been activated will be illuminated.
! The options may affect the recommended load value
and/or the duration of the cycle.
7. START THE WASH CYCLE. Press the START/
PAUSE button. The corresponding indicator light will
turn green, remaining lit in a fixed manner, and the door
will be locked (the DOOR LOCKED
symbol will
be lit). To change a wash cycle while it is in progress,
pause the washing machine using the START/PAUSE
button (the START/PAUSE indicator light will flash slowly
in an amber colour); then select the desired cycle and
press the START/PAUSE button again.
To open the door while a cycle is in progress, press
the START/PAUSE button; if the DOOR LOCKED
symbol is switched off the door may be opened. Press
the START/PAUSE button again to restart the wash
cycle from the point at which it was interrupted.
8. THE END OF THE WASH CYCLE. This will be
indicated by the text “END” on the display; when the
DOOR LOCKED
symbol switches off the door may
be opened. Open the door, unload the laundry and
switch off the machine.
! If you wish to cancel a cycle which has already begun,
press and hold the
button. The cycle will be stopped
and the machine will switch off.
Wash cycles and options
Max. load (kg)
Residual dampness%


-


3
3
-
1000
(3)



6
1000
-



60°
40°
800
800






60°
40°
40°
30°
1000
1000
800
0

-




60°
1000
-
20°
1000
Cycle duration
Fabric
softener


Total water lt
Bleach
1000
1000
Energy consumptionkWh
Wash
GB
Prewash
Wash cycles
Table of programmes and wash cycles
-
-
170’
165’
62 1,04
50
230’
6
62 1,06
65
215’


3
3
44 0,70
44 0,47
40
38
105’
95’


-




3
3
1
0,5
-
165’
140’
65’
75’

-

3,5
35
60’
-



6
-
170’
1000
-

-

6
62 0,15
54
85’
800
-

-

2,5
48 0,06
25
70’
800
-

-

2,5
71 0,04
32
30’
Detergents
Description of the wash cycle
Max.
temp.
(°C)
Max.
speed
(rpm)
DAILY
1
2
3
4
5
5
40°
60°
60°
Cotton Standard 60° (1): heavily soiled whites and resistant
colours.
(Max. 90°)
Cotton Standard 40° (2): lightly soiled resistant and delica40°
Anti Stain
Whites
te colours.
Synthetics: heavily soiled resistant colours.
Synthetics (4): lightly soiled resistant colours.
SPECIALS
6
7
8
9
10
Anti allergy
Baby
Wool: for wool, cashmere, etc.
Delicates
Fast Wash 60’: to refresh normal soiled garments quickly (not
suitable for wool, silk and clothes which require washing by hand).
-
-
62 0,71
ECO PROGRAMMES
11 Cotton Standard 20°: lightly soiled resistant and delicate colours.
12 Eco Cottons
13 Eco Synthetics
14 Eco Fast 30’
Cold
Water
Cold
Water
Cold
Water
-
-
Rinse
-
1000
-
-
-

6
-
-
-
36’
Spin and Pump out
-
1000
-
-
-
-
6
-
-
-
16’
The length of cycle shown on the display or in this booklet is an estimation only and is calculated assuming standard working conditions. The actual duration can vary according to factors such as water temperature and pressure, the amount of detergent used, the amount and type of load inserted, load balancing and any wash options selected.
1) Test wash cycle in compliance with directive 1061/2010: set wash cycle 3 with a temperature of 60°C.
This cycle is designed for cotton loads with a normal soil level and is the most efficient in terms of both electricity and water consumption; it should be used for garments which can be
washed at 60°C . The actual washing temperature may differ from the indicated value.
2) Test wash cycle in compliance with directive 1061/2010: set wash cycle 4 with a temperature of 40°C.
This cycle is designed for cotton loads with a normal soil level and is the most efficient in terms of both electricity and water consumption; it should be used for garments which can be
washed at 40°C . The actual washing temperature may differ from the indicated value.
3) At 60 °C the “Prewash” function cannot be selected.
For all Test Institutes:
2) Long wash cycle for cottons: set wash cycle 4 with a temperature of 40°C.
4) Long wash cycle for synthetics: set wash cycle 5 with a temperature of 40°C.
Wash options
Extra Rinse
By selecting this option, the efficiency of the rinse is
increased and optimal detergent removal is guaranteed. It
is particularly useful for sensitive skin.
! It cannot be used in conjunction with wash cycles 6, 9,
14,
.
Prewash
If this function is selected, the pre-wash cycle will run; this
is useful for removing stubborn stains.
N.B.: Put the detergent in the relevant compartment.
! It cannot be used in conjunction with wash cycles
3 (60°), 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
,
.
21
Detergents and laundry
GB
Detergent dispenser drawer
Successful washing results also depend on the correct
dose of detergent: adding too much detergent will not
necessarily result in a more efficient wash, and may in
fact cause build up on the inside of your appliance and
contribute to environmental pollution.
! Use powder detergent for white cotton garments, for prewashing, and for washing at temperatures over 60°C.
! Follow the instructions given on the detergent packaging.
! Do not use hand washing detergents; they create too
much foam.
Open the detergent
A
B
dispenser drawer and pour
4
in the detergent or washing
additive, as follows.
MAX
1
compartment 1: Prewash detergent (powder)
Before pouring in the
detergent, make sure that
extra compartment 4 has
been removed.
compartment 2: Detergent for the wash cycle
(powder or liquid)
If liquid detergent is used, it is recommended that the
removable plastic partition A (supplied) be used for proper
dosage.
If powder detergent is used, place the partition into slot B.
compartment 3: Additives (fabric softeners, etc.)
The fabric softener should not overflow the grid.
Extra compartment 4: Bleach
3
2
Preparing the laundry
• Divide the laundry according to:
- the type of fabric/the symbol on the label
- the colours: separate coloured garments from whites.
• Empty all garment pockets and check the buttons.
• Do not exceed the listed values, which refer to the
weight of the laundry when dry:
see “Table of programmes and wash cycles”.
How much does your laundry weigh?
1 sheet 400-500 g
1 pillow case 150-200 g
1 tablecloth 400-500 g
1 bathrobe 900-1,200 g
1 towel 150-250 g
Special wash cycles
Anti Stain: the programme 1 is suitable to heavily-soiled
garments with resistant colours. It ensures a washing
class that is higher than the standard class (A class). When
running the programme, do not mix garments of different
colours. We recommend the use of powder detergent.
Pre-treatment with special additives is recommended if
there are obstinate stains.
Whites: use this cycle 2 to wash white clothes. The
programme is designed to maintain the brightness of white
clothes over time. Use powder detergent for best results.
Anti allergy: use programme 6 to remove major allergens
such as pollen, mites, cat’s and dog’s hair.
22
Baby: use the special wash cycle 7 to remove the soiling
typically caused by babies, while removing all traces of
detergent from nappies in order to prevent the delicate
skin of babies from suffering allergic reactions. The cycle
has been designed to reduce the amount of bacteria by
using a greater quantity of water and optimising the effect
of special disinfecting additives added to the detergent.
Wool: The wool wash cycle on this Hotpoint-Ariston
machine has been tested and approved by The Woolmark
Company for washing wool garments labelled as hand
washable provided that the garments are washed
according to the instructions on the garment label and
those issued by the manufacturer of this washing machine.
Hotpoint-Ariston is the first washing machine brand to be
approved by The Woolmark Company for Apparel CarePlatinum for its washing performance and consumption of
energy and water. (M1128)
In UK, Eire, Hong Kong and India the Woolmark trade
mark is a Certification trade mark.
Delicates: use programme 9 to wash very delicate
garments having strasses or sequins.
To wash silk garments and curtains select the cycle 9 and
set the “Narin” level from option
.
We recommend turning the garments inside out before
washing and placing small items into the special bag
for washing delicates. Use liquid detergent on delicate
garments for best results.
Eco cycles
The Eco Cycles assure energy saving by eliminating the
need of heating water and it’s an advantage both to your
energy bill and the environment! These innovative Eco
programmes (Eco Cottons 12, Eco Synthetics 13 and Eco
Fast 30’ 14) are available for various fabrics and different
quantity of garment; they have been designed to guarantee
a high cleaning action even at low temperature and can be
used for lightly to medium soiled loads. Eco Cycles give
the best results thanks to an intensified wash action, water
optimization and are carried out in the same average time
of a standard cycle. For the best washing results with Eco
Cycles we recommend the usage of a liquid detergent.
Cotton Standard 20° ideal for lightly soiled cotton loads. The
effective performance levels achieved at cold temperatures,
which are comparable to washing at 40°, are guaranteed by
a mechanical action which operates at varying speed, with
repeated and frequent peaks.
Load balancing system
Before every spin cycle, to avoid excessive vibrations
before every spin and to distribute the load in a uniform
manner, the drum rotates continuously at a speed which
is slightly greater than the washing rotation speed. If,
after several attempts, the load is not balanced correctly,
the machine spins at a reduced spin speed. If the load is
excessively unbalanced, the washing machine performs
the distribution process instead of spinning. To encourage
improved load distribution and balance, we recommend
small and large garments are mixed in the load.
Troubleshooting
Your washing machine could occasionally fail to work. Before contacting the Technical Assistance Service (see “ Service”),
make sure that the problem cannot be solved easily using the following list.
GB
Problem:
Possible causes / Solutions:
The washing machine does not
switch on.
• The appliance is not plugged into the socket fully, or not enough to make contact.
• There is no power in the house.
The wash cycle does not start.
•
•
•
•
•
The washing machine door is not closed properly.
The ON/OFF button has not been pressed.
The START/PAUSE button has not been pressed.
The water tap has not been opened.
A delayed start has been set.
The washing machine does not fill • The water inlet hose is not connected to the tap.
with water (the text “H2O” flashes • The hose is bent.
on the display).
• The water tap has not been opened.
• There is no water supply in the house.
• The pressure is too low.
• The START/PAUSE button has not been pressed.
The washing machine continuously • The drain hose is not fitted at a height between 65 and 100 cm from the floor
takes in and drains water.
(see “Installation”).
• The free end of the hose is under water (see “Installation”).
• The wall drainage system is not fitted with a breather pipe.
If the problem persists even after these checks, turn off the water tap, switch the
appliance off and contact the Technical Assistance Service. If the dwelling is on one
of the upper floors of a building, there may be problems relating to water drainage,
causing the washing machine to fill with water and drain continuously. Special antidraining valves are available in shops and help to prevent this inconvenience.
The washing machine does not
drain or spin.
• The wash cycle does not include draining: some cycles require the draining
process to be enabled manually.
• The drain hose is bent (see “Installation”).
• The drainage duct is clogged.
The washing machine vibrates a
lot during the spin cycle.
• The drum was not unlocked correctly during installation (see “Installation”).
• The washing machine is not level (see “Installation”).
• The washing machine is trapped between cabinets and walls (see “Installation”).
The washing machine leaks.
• The water inlet hose is not screwed on properly (see “Installation”).
• The detergent dispenser drawer is blocked (for cleaning instructions, see “Care
and maintenance”).
• The drain hose is not fixed properly (see “Installation”).
The “option” and START/PAUSE • Switch off the machine and unplug it, wait for approximately 1 minute and then
indicator lights flash rapidly and an switch it back on again.
error code appears on the display (e.g.: If the problem persists, contact the Technical Assistance Service.
F-01, F-..).
There is too much foam.
• The detergent is not suitable for machine washing (it should display the text “for
washing machines” or “hand and machine wash”, or the like).
• Too much detergent was used.
23
Service
195118839.00
11/2013 - Xerox Fabriano
GB
Before contacting the Technical Assistance Service:
• Check whether you can solve the problem alone (see “Troubleshooting”);
• Restart the wash cycle to check whether the problem has been solved;
• If this is not the case, contact an authorised Technical Assistance Centre.
! Always request the assistance of authorised technicians.
Have the following information to hand:
• the type of problem;
• the appliance model (Mod.);
• the serial number (S/N).
This information can be found on the data plate applied to the rear of the washing machine, and can also be found on the
front of the appliance by opening the door.
24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising