Indesit | FT M11 72 EU | Setup and user guide | Indesit FT M11 72 EU Brugervejledning

Indesit FT M11 72 EU Brugervejledning
8
Oversigtsvejledning
3’’
TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT.
Registrér venligst dit produkt på
www.whirlpool.eu/register, for at modtage en
mere komplet assistance
2
Læs sikkerhedsanvisningerne med
omhu, før apparatet tages i brug. 3
h
4
BETJENINGSPANEL
5
6
Tændt/Slukket knap (Nulstilling ved langvarigt
tryk)
2 Programknap
3 Start/Pause
7
1
Tilvalgsknapper*
4 Indstil tørhed
5 Forsinket start
6 Tidsindstillet tørring
7 Program slut
8 Hurtigvask (Tastelås ved langvarigt tryk)
9 Fresh care+ (Ludløs ved langvarigt tryk)
DA
9
1
3’’
8
3’’
3
h
2
4
5
6
7
*Bemærk: visse modeller kunne have fuldt ud anførte betegnelser i stedet for ikoner
INDIKATORER
Indstil tørhed:
Strygetørt Hængetørt - Skabstørt Ekstra tørt
Cyklusfase:
Tørring - Afkøling - Program slut
Tøm vandtanken Rengør lågens filter Rengør bundfilteret Se afsnittet Fejlfinding:
Fejl: Kontakt service. DEMO Demo tilstand.
FØRSTEGANGSBRUG
PROGRAMMER
Kontrollér, at vandtanken er sat korrekt i. Kontrollér, at
afløbsslangen på bagsiden af tørretumbleren er fastgjort
korrekt, enten til tumblerens vandtank eller til hjemmets
spildevandssystem. Tørretumbleren skal installers i et rum med
omgivende temperatur på 20-23 °C for at opnå den bedste
ydeevne. Maskinen kan dog også anvendes, hvis temperaturen
er mellem 14 og 30 °C. Inden tørretumbleren tages i brug skal
man sikre sig, at den har stået i lodret position i mindst 6 timer.
Øko bomuld
Max påfyldning*
Standard bomuldsprogram, velegnet til normalt vådt
bomuldstøj. Det mest effektive program med hensyn til energiforbrug
til tørring af bomuldstøj. Energimærkatets værdier er baseret på dette
program.
Blandet
kg 4 Dette program er ideelt til at tørre alt bomuldstøj og syntetisk tøj
sammen.
Sengetøj
Max påfyldning*
For at tørre bomuldslagener.
Skjorter
kg 3 Dette program er egnet til skjorter der er lavet af bomuld eller
blandet bomuld/syntetisk.
Sport
kg 4 Til tørring af sportstøj af syntetiske fibre eller bomuld.
Dyner For at tørre fyldige artikler, såsom en enkelt dyne.
Jeans
kg 3 Til tørring af cowboytøj af bomuld samt tøj fremstillet af kraftigt
cowboystoflignende materiale, som f.eks. bukser og jakker.
Strygelet
Denne cyklus afspænder tøjets fibre og gør strygningen og
sammenlægningen nemmere; den må ikke anvendes med tøj der
stadig er vådt. Den er egnet til små fyldninger af tøj af bomuld eller
blandet bomuld.
DAGLIG BRUG
Forholdsreglerne som her beskrives, gør det muligt at
holde apparatet i en OPTIMAL tilstand. Man skal huske at
tømme tanken efter hver tørrecyklus. Man skal huske at gøre
filtrene rene efter hver tørrecyklus. (Se afsnittet Pleje og
Vedligeholdelse)
1. Åbn lågen og fyld vasketøjet i; respektér indikationerne der findes
på tøjmærkaterne og de maksimale vægtangivelser der findes
i programafsnittet. Lommerne skal tømmes. Vær sikker på at
vasketøjet ikke hænger fast i lågen og/eller lågens filter.
2. Luk lågen.
3. Tryk tasten Tændt/Slukket.
4. Vælg program alt afhængigt af vasketøjstype.
5. Vælg tilvalg hvis det er nødvendigt.
6. For at starte cyklussen, skal man trykke knappen Start/Pause.
7. Tørrecyklussens slut vises med et akustisk signal. En indikator på
betjeningspanelet, signalerer at cyklussen er fuldført. Ved straks at
tage vasketøjet ud, forebygger man at vasketøjet får folder.
8. Sluk maskinen ved at trykke tasten Tændt/Slukket, åbn lågen
og tag vasketøjet ud. Hvis maskinen ikke slukkes manuelt, vil
apparatet slukkes automatisk efter cirka et kvarters tid efter
cyklusslut, for at spare energi.
I tilfælde hvor denne sidste passage ikke udføres straks, er visse
*MAX PÅFYLDNING 7 Kg (Tør påfyldning)
maskiner og/eller visse programmer/tilvalg udstyret med et
antikrøl-system. Tromlen vil blive ved med at dreje i nogle timer efter
tørringens slut, med regelmæssige mellemrum, med formålet at
Du kanfolder.
downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen,
Databladet og Energidataene, ved at:
xxxx
VASKEMÆRKER
forebygge at der dannes
•
Besøge vores website docs.whirlpool.eu
I tilfælde af strømafbrydelse,
er
det
nødvendigt
at
trykke
tasten
Kontroller tøjets vaskemærker, inden de for første gang lægges
•
Ved hjælp af QR-koden
Start/Pause for genstarte
cyklussen.
i tørretumbleren.
Herunder
listes nogle af Når
de mest
•
Eller
som alternativ kontakte vores serviceafdeling
(Telefonnummeret
findes i garantihæftet).
du almindelige
symboler:
kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne
på dit produkts identifikationsskilt.
xxxxxxxxxxxx
ÅBNING AF LÅGEN UNDER CYKLUSSEN
Man kan åbne lågen under funktion. Når man har lukket lågen
igen, er det nødvendigt at trykke tasten Start/PAUSE igen for at
sætte tørretumbleren i funktion igen.
Kan tørretumbles.
Kan ikke tørretumbles.
Tørring ved høj temperatur.
Tørring ved lav temperatur.
Disse programmers varighed afhænger af den
påfyldningsmængde, tekstil-type og centrifugehastighed der
bruges i Jeres vaskemaskine og af andre yderligere valgte tilvalg.
På modellerne med display, vises cyklussens varighed på
betjeningspanelet. Den tilbageværende tid overvåges konstant
og ændres under tørrecyklussen, for at vise den bedst mulige
vurdering.
Opfriskning
Et kort program der er egnet til at opfriske fibre og tøj
gennem udsending af frisk luft. Det må ikke anvendes med tøj der
stadig er vådt.
Det kan anvendes på enhver fyldestørrelse, men det er mest
effektiv på små fyldninger. Cyklussen varer cirka 20 minutter.
Hurtigvask 30'
kg 0,5
For at tørre bomuldstøj der er centrifugeret med en høj
hastighed i vaskemaskinen.
Kulørt
Max påfyldning*
Tørreprogram der er egnet til kulørt tøj.
Silke
kg 0,5 Blid tørring af silketøj.
Uld kg 1 For at tørre tøj i uld. Det anbefales at omvende tøjet inden
tørring. Lad de tungeste sider, som ser ud til stadig at være
fugtige, tørre på en naturlig måde.
Skånevask
kg 2 Til tørring af fint vasketøj med behov for en blid behandling.
Syntetisk
kg 4 Til tørring af vasketøj med syntetiske fibre.
TILVALG
Når man har valgt et program, er det muligt at indstille de
forskellige tilvalg, hvis det skulle være nødvendigt.
Indstil tørhed
tryk den tilhørende knap flere gange, for at ændre
restfugtighedsniveauet på vasketøjet. En indikator signalerer
niveauet som man er ved at vælge.
Strygetørt: en meget skånsom tørring. Den er nyttig til at
hjælpe til tøjets strygning, lige efter cyklussens slut.
Hængetørt: et niveau der er udstuderet til sart tøj; så det er
klart til at blive hængt op.
Skabstørt: vasketøjet er klart til at blive lagt sammen og lagt i
skabet.
Ekstra tørt: bruges til tøj så det kan iføres efter cyklussens slut.
Tidsindstillet tørring
Dette tilvalg gør det muligt at vælge tørringens varighed. Tryk
den tilhørende knap flere gange for at indstille den tørringstid
man ønsker. En indikator på betjeningspanelet signalerer den tid
man er ved at vælge.
Forsinket start
h
Dette tilvalg gør det muligt at indstille en forsinkelse i forhold
til cyklussens start.
Tryk den tilhørende knap flere gange for at få den forsinkelse
man ønsker. Når man har fået den maksimalt indstillelige tid, vil
endnu et tryk på tasten gøre at tilvalget nulstilles. En indikator på
betjeningspanelet signalerer tiden som man er ved at vælge. Når
man har trykket tasten start/pause: vil maskinen signalere den
tilbageværende tid til cyklussens start.
I tilfælde af lågens åbning, efter lukning, skal man igen trykke
tasten start/pause.
Hurtigvask
Iværksætter en hurtigere tørring.
TILVALGSKNAPPER
Disse knapper bruges til at personalisere det valgte program
efter egne behov.
Det er ikke alle tilvalg der er tilgængelige til samtlige
programmer. Visse tilvalg er uforenelige med andre der
forinden er blevet indstillet. Uforeneligheden tydeliggøres
med et akustisk signal og/eller med blinkende indikatorer. Hvis
tilvalget er tilgængeligt, vil indikatoren der tilsvarer det valgte
tilvalg forblive tændt. Visse tilvalg kan forblive i programmets
hukommelse, hvis de var valgt i den forrige tørring.
Fresh care+
Hvis vasketøjet efterlades indeni tromlen efter at cyklussen
er endt, kan der opstå bakteriedannelse. Dette tilvalg gør det
muligt at forhindre denne dannelse, gennem temperaturkontrol
og tromlens rotation. Denne behandling har en varighed på
maksimalt 6 timer efter det indstillede programs slutning.
Tilvalget forbliver i hukommelsen, hvis det var valgt i den forrige
tørring.
Hvis dette tilvalg bruges sammen med en forsinket start, vil
antikrøl-behandlingen (gennem periodiske rotationer af tromlen)
også tilføjes den forsinkede start-fase.
Tastelås
Dette tilvalg gør at samtlige af maskinens taster bliver
utilgængelige, bortset fra tasten tændt/slukket.
Ved slukket maskine:
• for at aktivere tilvalget skal man holde tasten trykket, indtil at
den tilhørende indikator tændes.
• for at deaktivere tilvalget skal man holde tasten trykket, indtil at
den tilhørende indikator slukkes.
Tilvalget forbliver i hukommelsen, hvis det var valgt i den forrige
tørring.
Ludløs
Dette tilvalg gør det muligt at deaktivere betjeningspanelets
aksutiske signaler. Alarmerne for fejlfunktion forbliver aktive:
• for at aktivere dette tilvalg, skal man holde tasten trykket indtil at
den tilhørende indikator tændes.
• for at deaktivere tilvalget, skal man holde tasten trykket, indtil at
den tilhørende indikator slukkes.
Program slut
Dette tilvalg aktiverer et forlænget akustisk signal ved
programmets slutning. Det kan aktiveres hvis man ikke er sikker
på at høre lyden ved slutningen af det normale program. Tilvalget
forbliver i hukommelsen, hvis det var valgt i den forrige tørring.
Denne maskines uld-tørrecyklus er
blevet godkendt af The Woolmark Company til tørring af uldtøj mærket som
“håndvaskes”, forudsat at tøjet tørres i
henhold til instrukserne fra producenten af denne vaskemaskine. Følg tøjets
vaskeanvisning for andre vaskeinstrukser. M1762. Symbolet Woolmark er
et certificeret mærkat i mange lande.
Oversigtsvejledning
TAK FORDI DU HAR KØBT ET INDESIT PRODUKT.
PLEJE OG
VEDLIGEHOLDELSE
Registrér
venligst dit produkt på
TRANSPORT OG HÅNDTERING
DA
LæsLøft
sikkerhedsanvisningerne
med
omhu,den
føri apparatet
for at modtage
en rengøring og
Frakobl www.indesit.eu/register,
tørretumbleren elforsyningen
under
aldrig tørretumbleren ved
at holde
toppladen.tages i brug.
mere komplet assistance
vedligeholdelse.
1. Tag stikket ud af stikkontakten.
Tømning af vandtank efter hver cyklus (se figur A)
2. Kontrollér, at lågen og vandtanken er lukket ordentligt.
Træk tørretumblerens beholder ud og tøm den i en håndvask eller 3. Hvis afløbsslangen er forbundet til dit spildevandssystem skal
et andet egnet afløb, sæt den derefter i på korrekt måde igen. Brug afløbsslangen fastgøres på tørretumblerens bagside igen (jfr.
ikke tørretumbleren uden først at have sat tanken på plads igen. Installationsvejledningen).
Rengøring af lågens filter efter hver cyklus (se figurer B).
Strømforbrug
Træk filteret ud og gør det rent ved at fjerne eventuelle fnugrester fra filterets overflade, ved at skylle det under rindende
Slukket tilstand (Po) - Watt
0.50
vand eller støvsuge det med en støvsuger. For at sikre de bedste
Left on-tilstand (Pl) - Watt
1.00
resultater skal alle filtre tørres, inden de genmonteres. Brug ikke
tørretumbleren uden først at have sat filteret på plads igen.
Programmet
Kg
kWh
Minutter
Sådan fjernes lågens filter:
7
1.61
180
Øko Bomuld*
1. Åbn lågen og træk filteret opad.
2. Åbn filteret og gør det rent for fnug i alle dets dele. Sæt det
3.5
1.03
126
Øko Bomuld
korrekt i igen; vær sikker på at filteret er fuldstændigt sat i langs
Syntetisk
4
0.73
95
tørretumblerens pakning.
* Referenceprogram for energimærkning, programmet er
Rengøring af bundfilter når den tilsvarende indikator
egnet til tørring af normalt bomuldstøj, og det er det mest
tændes (se figurer C).
energieffektive program, hvad angår energiforbrug, til bomuldstøj.
Træk filteret ud og gør det rent ved at fjerne eventuelle fnug(Standardkonfiguration/Indledende standard).
rester fra filterets overflade, ved at skylle det under rindende
vand eller støvsuge det med en støvsuger. Det anbefales dog at
gøre dette filter rent efter hver anden cyklus, for at optimere
Varmepumpesystem
tørrepræstationerne. Brug ikke tørretumbleren uden først at
Varmepumpen indeholder drivhusgas, der indeholdes i en
have sat filteret på plads igen.
enhed der er hermetisk forseglet. Denne forseglede enhed
Sådan fjernes bundfilteret:
indeholder 0.18 kg gas R134a F. GWP = 1430 (1 t C02).
1. Åbn baglåge.
2. Tag om håndtaget og træk bundfilteret ud.
3. Åbn filterets bagerste væg og fjern eventuelle fnug fra nettets
indre overflade.
4. Gør bundfilterets rum rent, ved samtid at undgå direkte
kontakt med pladerne.
5. Luk igen bundfilterets bagerste væg og sæt det i igen, ved
samtid at tjekke at det sidder fuldstændigt perfekt på sin plads.
6. Sænk filterets håndtag og luk baglåge.
7. Vær sikker på at kondensatorlåget er frit.
Filtrene er nogle af tørretumblerens vigtigste bestanddele.
Deres funktion er at samle de fnug som dannes under
tørringen. I tilfælde hvor filtrene tilstoppes, vil luftstrømmen
indeni tørretumbleren alvorligt påvirkes: tørretiderne
forlænges, der forbruges mere energi og der kunne opstå
skader på tørretumbleren. Hvis disse handlinger ikke
foretages korrekt, kunne det ske at tørretumbleren ikke vil
starte.
PRODUKTBESKRIVELSE
1.
2.
3.
4.
Vandtank
Kondensatorlåg
Bundfilter
Lågens filter
A
1
B
C
Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen, Databladet og Energidataene, ved at:
•
Besøge vores website docs.indesit.eu
•
Ved hjælp af QR-koden
•
Eller som alternativ kontakte vores serviceafdeling (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du
kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.
4
2
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
DA
Oversigtsvejledning
TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT.
Registrér venligst dit produkt på
FEJLFINDING
Læs
sikkerhedsanvisningerne
med
omhu,
før apparatet
tages
www.whirlpool.eu/register,
for at man
modtage
en
I tilfælde
af fejlfunktion, skal man inden
kontakter
Servicen,
tjekke
den nedenstående tabel.
Ofte
er anomali
ikke alvorlig
ogi brug.
kan
mere komplet assistance
løses i løbet af få minutter.
Anomali
Mulig årsag
Stikket er ikke sat i strømudtaget
Tørretumbleren
tændes ikke
Der er problemer med strømudtaget
Der er strømafbrydelse.
Vent til at strømmen kommer igen.
Lågen er åben.
Luk lågen.
Ved maskiner med denne funktion: vent til at den indstillede
forsinkelsestid slutter eller sluk maskinen for at nulstille den. Se
afsnittet Tilvalg.
Programstarten har en indstillet forsinkelse.
Tørretumbleren
starter ikke
Tørretiderne er
meget lange
Løsning
Sæt stikket i strømudtaget
Prøv at tilslutte et andet husholdningsapparat til samme strømudtag.
Brug ikke elektriske tilslutningsanordninger til strømudtaget, såsom
adaptere eller forlængerledninger.
Tasten Start/Pause til at starte programmet er
ikke blevet trykket.
Tryk tasten Start/Pause.
På maskiner der er udstyrede med tastelåsfunktion, er dette tilvalg isat.
Se afsnittet tilvalg, hvis tastelåsen er tilstede, skal man fjerne dette
tilvalg. Det er ikke tilstrækkeligt at slukke maskinen, for at fjerne
dette tilvalg.
Se afsnittet om pleje og vedligeholdelse og udfør de beskrevne
handlinger.
Der er ikke blevet udført en passende
vedligeholdelse.
Det indstillede program, tid og/eller tørhed er
ikke egnede til den type eller mængde der er
fyldt i tørretumbleren.
Tøjet er alt for vådt.
Tørretumbleren kan eventuelt være overfyldt.
Programmet er Der har eventuelt været strømafbrydelse.
ikke endt.
Tændte eller blinkende indikatorer
Se afsnittet programmer og tilvalg, for at finde det tilvalg der er bedst
egnet til den type fyldning.
Udfør en maskinvask med et højere antal
centrifugeringsomdrejninger, for at fjerne den størst mulige
vandmængde.
Se afsnittet programmer for at tjekke den maksimale fyldning for
hvert program.
I tilfælde af strømafbrydelse, skal man trykke tasten Start/Pause for at
genstarte programmet.
Vandtank
Vandtanken er fuld.
Tøm vandtanken. Se afsnittet om pleje og vedligeholdelse.
Lågens filter
og/eller
bundfilter *
Anomali i luftstrømmen der er nødvendig til
maskinens funktion.
Bundfilter*
Bundfilteret har brug for blive gjort rent.
DEMO
Cyklussen varer
få minutter.
Tørretumbleren er i DEMO modalitet. DEMO
indikatoren er tændt.
Skruenøglens
tilstedeværelse
signalerer en
anomali.
Maskinens sensorer har opdaget en anomali.
Gør lågens filter og bundfilteret rent og tjek at kondensatorlåget
er frit. Hvis disse handlinger ikke foretages korrekt, kunne
tørretumbleren beskadiges.
Udfør rengøring af bundfilter. Se afsnittet om pleje og
vedligeholdelse.
Fjern Demo modaliteten. De følgende handlinger skal udføres efter
hinanden uden pause. Tænd og sluk derefter maskinen. Tryk tasten
Start/Pause indtil man hører et akustisk signal.
Tænd maskinen igen. "DEMO" indikatoren blinker og slukker derefter.
Sluk tørretumbleren og frakobl den elforsyningen. Åbn straks lågen
og tag tøjet ud, således at varmen kan fordampe. Vent i cirka 15
minutter. Tilslut igen tørretumbleren elforsyningen, fyld vasketøjet i
og genstart tørreprogrammet.
Hvis problemet vedvarer, skal man kontakte Servicen og
oplyse bogstaver og numre der blinker på displayet.
For eksempel F3 og E2
*Bemærk: visse modeller har selvrens; de er ikke udstyrede med bundfilter, se afsnittet pleje og vedligeholdelse.
Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen, Databladet og Energidataene, ved at:
•
Besøge vores website docs.whirlpool.eu
•
Ved hjælp af QR-koden
•
Eller som alternativ kontakte vores serviceafdeling (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du
kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising