Indesit | FT M11 72 EU | Setup and user guide | Indesit FT M11 72 EU Brukerhåndboken

Indesit FT M11 72 EU Brukerhåndboken
8
Hurtigveiledning
3’’
TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT.
For å motta en mer fullstendig assistanse, vær
vennlig å registrere produktet ditt på
www.whirlpool.eu/register
2
3
Les sikkerhetsinstruksene nøye før
du bruker apparatet.
h
4
KONTROLLPANEL
5
6
På/Av knapp (Reset hvis den trykkes ned
lenge)
2 Knott for valg av program
3 Start / Pause
7
1
Opsjonstaster*
4 Still Inn tørkenivå
5 Utsatt start
6 Tidsbestemt tørking
7 Program slutt
8 Hurtig (Tastsperre hvis den trykkes ned
NO
9
1
3’’
8
3’’
3
h
2
4
lenge)
9 Fresh care + (Lydløs hvis den trykkes ned lenge)
5
6
7
*Merk: noen modeller kan ha full setning i stedet for ikonene
INDIKATORER
Still inn tørkenivå:
Stryketørt Hengertørt - Skaptørt Ekstra tørt
Programfase:
Tørking - Nedkjøling - Program slutt
Tøm vanntanken Gjør rent dørfilteret Gjør rent Bunnfilter
Konsulter avsnittet feilsøking:
Feil: ring service. DEMO Demo modus.
FØRSTE BRUK
PROGRAM
Påse at vanntanken er riktig innført. Påse at tømmeslangen bak
på tørketrommelen er riktig festet, enten til tørketrommelens
vanntank, eller til husholdningens kloakksystem.
Tørketrommelen bør installeres i en omsluttende
romtemperatur på mellom 20 til 23°C for optimal ytelse. Men
den vil fungere i romtemperaturer mellom 14 og 30°C. Før du tar
tørketrommelen din i bruk, pass på at den har stått i loddrett
stilling i minst 6 timer.
Eco bomull
Maks. last*
Standard bomullsprogram, egnet til å tørke vanlig, vått
bomullstøy. Dette er det mest effektive programmet med hensyn til
energiforbruk ved tørking av bomullstøy. Verdiene på Energimerket er
basert på dette programmet.
Blandet
kg 4 Dette programmet er ideelt når både bomull og syntetiske
stoffer skal tørkes sammen.
Sengetøy
Maks. last*
For å tørke bomullslaken
Skjorter
kg 3 Dette programmet egner seg for bomullsskjorter eller skjorter i
bomull/syntetisk material
Sport
kg 4 For tørking av sportsklær fremstilt av syntetiske stoffer eller
bomull.
Dyner
For å tørke store plagg som én enkel dyne.
Jeans
kg 3 For å tørke jeans-tøy av bomull og plagg laget av slitesterkt
jeans-lignende materiale, som bukser og jakker.
Strykelett
Denne syklusen løsner på fibrene til plaggene og forbereder de
på stryking og sammenbretting; må ikke brukes for klær som
fremdeles er våte. Egnet for liten last med tøy i bomull eller
bomullsblandinger.
DAGLIG BRUK
Forholdsreglene som beskrives gjør det mulig å
opprettholde optimale forhold ved apparatet. Husk å tømme
vanntanken etter hvert tørkeprogram. Husk å gjøre filtrene
rene etter hvert tørkeprogram. (Konsulter avsnittet Pleie og
Vedlikehold).
1. Åpne døren og legg inn tøyet; respekter indikasjonene på merket
for pleie av tøyet og for maksimal last indikert i avsnittet med
programmer. Lommene må være tømte. Påse at tøyet ikke blir
sittende fast mellom døren og/eller dørens filter.
2. Lukk døren.
3. Trykk på tasten på/av.
4. Velg programmet på grunnlag av type skittentøy.
5. Velg opsjonene dersom det er nødvendig.
6. Trykk på knappen Start/Pause for å starte programmet.
7. Tørkeprogrammets slutt varsles ved et akustisk signal. En indikator
på kontrollpanelet varsler programmets slutt. Ta lasten ut
øyeblikkelig, dette hindrer at det danner seg skrukker på tøyet.
8. Slå av maskinen ved å trykke på knappen PÅ/Av, åpne opp døren
og ta ut tøyet. Dersom maskinen ikke slås av manuelt, etter
omtrent ett kvarter fra programmets slutt, vil apparatet slå seg av
automatisk for å spare energi.
Dersom en ikke utfører denne passasjen med det samme, har
noen maskiner og/eller noen programmer/opsjoner et system som
*MAKS. LAST 7 Kg (Tørr last)
hindrer at klærne skrukker seg. I noen timer, etter at tørkingen er
avsluttet, fortsetter kurven å rotere med jevne mellomrom, for å
Duseg
kanskrukker.
laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken,
Produktkortet
og Energidata ved:
hindre at det danner
xxxx
MERKER
FOR TØYPLEIE
besøkepå
vårt
nettsted
docs.whirlpool.eu
Ved strømstans må•en trykke
tasten
Start/Pause
for å starte
Kontroller alltid merkelappene, spesielt når du legger klær i
•
Ved å benytte QR-koden
programmet på nytt.
for første
gang. Nedenfor
•
Alternativt kan du kontakte vår Ettersalgsservicetørketrommelen
(se telefonnummeret
i garantiheftet).
Når du finnes de mest brukte
symbolene:
kontakter
vår
Ettersalgsservice,
vennligst
oppgi
kodene
du
fi
nner
på
produktets
typeskilt.
NÅR DØREN ÅPNES MENS PROGRAMMET PÅGÅR
xxxxxxxxxxxx
Mens programmet pågår er det mulig å åpne døren. Etter at en
har lukket døren igjen må en trykke på tasten Start/PAUSE for at
tørketrommelen skal fungerer på nytt.
Kan tørkes i tørketrommel.
Må ikke tørkes i tørketrommel.
Kan tørkes i tørketrommel – på høy varme.
Kan tørkes i tørketrommel – på lav varme.
Varigheten til disse programmene avhenger av mengden tøy,
type stoff, hastigheten ved sentrifugering til vaskemaskinen i
tillegg til ytterligere opsjoner som er valgt.
For modellene med display vises programmenes varighet på
kontrollpanelet. Tiden som gjenstår monitoreres kontinuerlig
mens programmet for tørking pågår for å vise det mest
nøyaktige anslaget.
Refresh
Kort program egnet til å friske opp tøy ved at det tilføres frisk
luft. Må ikke benyttes dersom tøyet fortsatt er vått.
Kan benyttes til en hvilken som helst dimensjon på lasten, men er
mest effektiv for liten last. Programmet varer i omtrent 20
minutter.
Hurtig 30'
kg 0,5
For å tørke bomullstøy som er sentrifugert ved høy hastighet i
vaskemaskin.
Kulørt
Maks. last*
Program for skånsom tørking egnet for kulørte plagg.
Silke
kg 0,5 Skånsom tørking av silkeplagg.
Ull kg 1 For å tørke klær av ull, anbefaler en å vri plaggene før
tørking. La de tykkeste kantene som fortsatt er fuktige tørke
normalt.
Finvask
kg 2 For tørking av delikat tøy som trenger skånsom behandling.
Syntetisk
kg 4 For tørking av tøy fremstilt av syntetiske fibrer.
OPSJONER
Etter at en har valgt program er det mulig å stille inn de
forskjellige opsjonene, dersom nødvendig.
Still Inn tørkenivå
Trykk flere ganger på den aktuelle knappen for å oppnå ulike
nivå for restfuktighet på tøyet. En indikator varsler nivået en
velger.
Stryketørt: en svært skånsom tørking. Nyttig for å være til
hjelp ved strykingen av plaggene rett etter at programmet er
avsluttet.
Hengertørt: et nivå spesielt beregnet på delikate plagg; klare
til å henges opp.
Skaptørt: tøyet er klart til å brettes sammen og legges i skapet.
Ekstra tørt: brukt for plagg som er klare til bruk når
programmet er avsluttet.
Tidsbestemt tørking
Denne opsjonen gjør det mulig å velge varigheten til
tørkingen. Trykk på den aktuelle knappen flere ganger for å stille
inn ønsket tørketid. En indikator, på kontrollpanelet, varsler tiden
en velger.
Utsatt start
h
Denne opsjonen gjør det mulig å stille inn en utsettelse for
programmets start.
Trykk på den aktuelle knappen flere ganger til du oppnår ønsket
utsettelse. Etter at du har oppnådd maksimal tid som kan
velges, vil du tilbakestille opsjonen ved å trykke nok en gang. En
indikator, på kontrollpanelet, varsler tiden en velger. Etter å ha
trykket på tasten start/pause: varsler maskinen tiden som gjenstår
før programmet starter.
Dersom en åpner døren, etter at en har lukket den, må en trykke
på knappen start/pause.
OPSJONENES KNAPPER
Disse knappene benyttes for å tilpasse programmet som er valgt
etter egne behov.
Ikke alle opsjonene er tilgjengelige for alle programmene. Noen
opsjoner er ikke kompatibile med andre som allerede er stilt inn.
Når de ikke er kompatibile varsles dette ved et akustisk signal og/
eller blinkende varsellamper. Dersom opsjonen er tilgjengelig,
vil indikatoren for den valgte opsjonen fortsette å lyse. Noen
opsjoner kan ligge igjen i minnet til programmet dersom de ble
valgt i tørkeprogrammet som tidligere ble utført.
Hurtig
Aktiverer raskere tørking.
Fresh care +
Dersom tøyet blir liggende igjen i trommelen etter at
programmet er avsluttet, utsettes det for spredning av bakterier.
Med denne opsjonen vil en kunne slå ned på denne spredningen
ved å kontrollere temperaturen og rotere kurven. Denne
behandlingen varer i maksimalt 6 timer etter at det innstilte
programmet er avsluttet. Denne opsjonen blir liggende i minnet
dersom den ble valgt i tørkeprogrammet som tidligere ble utført.
Dersom opsjonen brukes i kombinasjon med forsinket start,
vil antikrøllbehandlingen (lagt til ved at kurven med jevne
mellomrom roterer) også bli lagt til ved forsinkede start.
Tastsperre
Denne opsjonen gjør alle kontrollene til maskinen
utilgjengelige, med unntak av tasten på/av.
Når maskinen står på:
• for å aktivere opsjonen må en holde tasten inne helt til den
tilhørende indikatoren tennes.
• for å deaktivere opsjonen må en holde tasten inne helt til den
tilhørende indikatoren slukker.
Denne opsjonen blir liggende i minnet dersom den ble valgt i
tørkeprogrammet som tidligere ble utført.
Lydløs
Denne opsjonen gjør det mulig å deaktivere de akustiske
signalene til kontrollpanelet. Alarmene for funksjonsfeil forblir
værende aktive.
• for å aktivere opsjonen må tasten holdes nede helt til den
tilhørende indikatoren tennes.
• for å deaktivere opsjonen må tasten holdes nede helt til den
tilhørende indikatoren slukkes.
Program slutt
Denne opsjonen aktiverer et akustisk signal ved programmets
slutt. Aktiver den dersom du ikke er sikker på at du hører den
normale lyden ved programmets slutt. Denne opsjonen blir
liggende i minnet dersom den ble valgt i tørkeprogrammet som
tidligere ble utført.
Tørkesyklusen for ull for denne maskinen er godkjent av The Woolmark
Company for tørking av ullplagg med
vaskeanvisning “håndvask”, så lenge
som plaggene tørkes i henhold til
bruksanvisningen fra denne tørketrommelens produsent. Følg vaskeanvisningen på plagget for andre vaskeråd.
M1762 . Woolmark-symbolet er et merke som er sertifisert i flere land.
Hurtigveiledning
TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET INDESIT-PRODUKT.
PLEIE For
OGå VEDLIKEHOLD
motta en mer fullstendig assistanse, vær
TRANSPORT OG FLYTTING
NO
Les sikkerhetsinstruksene
nøye
du bruker
apparatet.
vennlig å registrere produktet
ditt på
Løft aldri tørketrommelen
vedfør
å holde
i topplaten.
Koble tørketrommelen
fra strømnettet
mens du utfører
www.indesit.eu/register
operasjonene for renhold og vedlikehold.
1. Trekk ut støpselet.
Tømming av vanntanken etter hvert program (se figur A). 2. Kontroller at dør og vanntank er riktig lukket.
Ta ut beholderen til tørketrommelen og tøm den i vasken eller 3. Dersom tømmeslangen er koplet til kloakksystemet
i annet utslipp som egner seg, sett den deretter riktig tilbake ditt, fest tommeslangen bak på tørketrommelen igjen (se
på plass. Bruk ikke tørketrommelen uten at du først har satt Installasjonsveiledningen- MONTERING).
beholderen tilbake på plass.
Gjør dørfilteret rent etter hvert program (se figur B).
Strømforbruk
Ta ut filteret og gjør det rent ved å eliminere eventuelle rester av
lo fra filteroverflaten ved å vaske det under rennende vann, eller
I modus: avslått (Po) Watt
0.50
ved å suge med en støvsuger. Du oppnår optimal ytelse hvis du
I
modus:
påslått
(Pl)
Watt
1.00
tørker alle filtrene før du setter dem tilbake på plass. Bruk ikke
tørketrommel uten at du først setter filteret på plass.
Programmer
Kg
kWh
Minutter
Hvordan fjerne dørfilteret:
7
1.61
180
Øko Bomull*
1. Åpne døren og dra filteret oppover.
3.5
1.03
126
2. Åpne filteret og gjør alle delen rene for lo. Plasser det riktig tilbake
Øko Bomull
på plass; påse at filteret er fullstendig på plass og står på linje med
Syntetisk
4
0.73
95
pakningen til tørketrommelen.
*Referanseprogram for Energimerket, dette programmet er egnet
Renhold av bunnfilteret når den aktuelle indikator
for tørking av normalt vått bomullstøy og er det mest effektive
tennes (se figur C).
programmet med hensyn til energiforbruk for bomullstøy.
Ta ut filteret og gjør det rent ved å eliminere rester etter lo fra
(Standardkonfigurasjon/forhåndsdefinert ved start).
overflaten til filteret ved å vaske det under rennende vann, eller
ved å suge med en støvsuger. En anbefaler uansett at dette
System med varmepumpe
filteret gjøres rent etter hvert program for å optimere
Varmepumpen inneholder drivhusgasser, som finnes i
prestasjonene ved tørking. Bruk ikke tørketrommelen uten at
en hermetisk forseglet enhet. Denne forseglede enheten
du først setter filteret på plass.
inneholder 0.18 kg gass R134a F. GWP = 1430 (1 t C02).
Hvordan fjerne bunnfilteret:
1. Åpne den nedre døren.
2. Ta tak i håndtaket og dra ut bunnfilteret.
3. Åpne veggen bak filteret og fjern eventuelt lo fra den
innvendige overflaten til nettet.
4. Gjør rent det nedre filterkammeret mens du unngår å komme
i direkte kontakt med platen.
5. Lukk igjen veggen bak på bunnfilteret og sett det på plass
mens du kontrollerer at det er perfekt integrert på sin plass.
6. Senk håndtaket til filteret og lukk igjen den nedre døren.
7. Påse at Kondensatordeksel er fritt.
Filtrene er vesentlige komponenter ved tørkingen. Deres
funksjon er å samle lo som dannes under tørkeprosessen.
Dersom filtrene tetter igjen, vil luftstrømmen gjennom
tørketrommelen svekkes vesentlig: tiden for tørking
forlenges, den bruker mer energi og tørketrommelen kan
skades. Hvis disse operasjonene ikke blir utført på riktig
måte er det mulig at tørketrommelen ikke starter.
PRODUKTBESKRIVELSE
1.
2.
3.
4.
Vanntank
Kondensatordeksel
Bunnfilter
Dørfilter
A
1
B
C
Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:
•
besøke vårt nettsted docs.indesit.eu
•
Ved å benytte QR-koden
•
Alternativt kan du kontakte vår Ettersalgsservice (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du
kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.
4
2
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
NO
Hurtigveiledning
TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT.
FEILSØKING
For å motta en mer fullstendig assistanse, vær
Les sikkerhetsinstruksene
nøye førerdu
bruker
apparatet.
vennlig å registrere
produktet ditt
på
Ved funksjonsfeil
må en kontrollere
tabellen
nedenfor før en kontakter
kundeservicen. Anomaliene
ofte
ubetydelige
og kan løses i
løpet avwww.whirlpool.eu/register
få minutter
Anomali
Mulig årsak
Støpselet er ikke satt inn i strømkontakten
Umulig å slå på Feil ved strømkontakten
tørketrommelen
Løsning
Sett støpselet inn i strømkontakten
Prøv å kople annet husholdningsapparat til samme kontakt. Bruk ikke
elektrisk utstyr som adaptere eller skjøteledninger ved tilkobling til
kontakten
Det har oppstått et strømbrudd
Vent til strømmen har kommet tilbake
Døren er åpen
Lukk døren
For maskinene med denne funksjonen: vent til tiden for utsettelse
som er stilt inn er over eller stans maskinen og utfør ny reset.
Konsulter avsnittet med Opsjoner.
Det er stilt inn en utsatt start for programmet.
Tørketrommelen
En har ikke trykket på tasten for Start/Pause for å Trykk på tasten for Start/Pause
starter ikke
starte programmet
Konsulter avsnittet med opsjoner, dersom tastsperren finnes må du
På maskinene med funksjonen tastsperre, er
fjerne denne opsjonen. Det er ikke tilstrekkelig å slå av maskinen for
denne opsjonen innført.
å fjerne denne opsjonen
Tørketidene er
svært lange
Det nødvendige vedlikeholdet er ikke vært
utført
Innstilt program, tid og/eller nivå for tørking
egner seg ikke for typen og mengden last som
er lagt inn i tørketrommelen.
Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold for å utføre operasjonene
som er beskrevet.
Plaggene er for våte
Utfør et vaskeprogram med raskere sentrifugeringshastighet for å
eliminere mest mulig vann.
Konsulter avsnittet med program for å finne ut den maksimale lasten
for hvert program.
Dersom det oppstår strømbrudd må en trykke på tasten for Start/
Pause for å starte programmet på nytt.
Det er mulig at tørketrommelen er for full
Programmet er Det kan ha oppstått et strømbrudd.
ikke avsluttet.
Indikatorene lyser eller blinker
Konsulter avsnittet med program og opsjoner for å finne programmet
og opsjonene som egner seg til typen last
Vanntank
Vanntanken er full
Tøm vanntanken Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold
Dørfilter
og/eller
bunnfilter*
Anomali ved strømmen av luft som er
nødvendig for at maskinen skal fungere
Gjør rent dørfilteret, bunnfilteret og kontroller at Kondensatordeksel
er fri. Dersom disse operasjonene ikke utføres på riktig måte, kan det
oppstå skade ved tørketrommelen.
Bunnfilter*
Bunnfilteret må gjøres rent
Gjør rent bunnfilteret Konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold.
DEMO
Syklusen varer
få minutter.
Tørketrommelen befinner seg i modaliteten
DEMO. Indikatoren for DEMO lyser.
Når en
skiftenøkkel
vises varsler
dette en
anomali.
Maskinens sensorer har registrert en anomali.
Fjern Demo modusen. Følgende handlinger må utføres
etterhverandre uten pause. Slå på maskinen og slå den deretter av
igjen. Trykk på tasten Start/Pause helt til du hører et akustisk signal.
Slå på maskinen igjen. Indikatoren “DEMO” blinker for deretter å
slukkes.
Slå av tørketrommelen og ta støpselet ut av strømkontakten. Åpne
øyeblikkelig opp døren og ta ut tøyet, slik at varmen reduseres. Vent
i omtrent 15 minutter. Koble tørketrommelen til strømnettet igjen,
legg inn tøyet og start tørkeprogrammet.
Dersom problemet vedvarer må du kontakte kundeservicen
og oppgi bokstavene og numrene som blinker på display.
For eksempel F3 og E2
*Merk: noen modeller er selvrensende; de er ikke utstyrt med bunnfilter, konsulter avsnittet for pleie og vedlikehold.
Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:
•
besøke vårt nettsted docs.whirlpool.eu
•
Ved å benytte QR-koden
•
Alternativt kan du kontakte vår Ettersalgsservice (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du
kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising