Whirlpool | PWTL1916 | Setup and user guide | Whirlpool PWTL1916 Brugervejledning

Whirlpool PWTL1916 Brugervejledning
DA
Oversigtsvejledning
TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT.
For at modtage en mere komplet assistance,
bedes du registrere dit produkt på
www.whirlpool.eu/register
Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.
Inden maskinen startes, skal transportbeslaget fjernes.
Se Installationsvejledningen for mere detaljerede instruktioner om, hvordan det fjernes.
BETJENINGSPANEL
1
2
3
4
5
6
Programvælger
Tasten “Start/Pause”
Tasten “Centrifug.”
Tasten “Udskudt start”
Tasten “Nulstilling“
Vaskefase
INDIKATORER
Åbent låg
Fejl: Kundeservice
Fejl: Vandfilter stoppet
Fejl: Mangler vand
Indhent oplysninger i afsnittet
“FEJLFINDING”, hvis der skulle opstå fejl
6
4
5
1
2
4
PROGRAMOVERSIGT
Energiforbrug
(kWh)
Total vand l
Anbefalet
vaskemiddel
Resterende
fugtighed % *
Max fyldning 6.0 kg
Vaskemidler og additiver
Strømforbrug i slukket tilstand 0.11 W / i standbytilstand 0.11 W
Max centri- Max
Hoved- SkylleTemperaturer
Varighed Forvask vask middel
fugeringsha- fyldProgram
(Minutstighed (o/ ning
ter)
Default Interval
(Kg)
min)
Bomuld
40°C
40 - 95°C
1000
6.0
135





64
0.75
48
Jeans
40°C
40°C
1000
4.0
104



–

–
–
–
Syntetisk
40°C
30 - 60°C
1000
3.0
110





47
0.50
40
Finvask
30°C
30 - 40°C
1000
1.5
41



–

–
–
–
Daglig vask
40°C
40°C
1000
3.0
60
–




–
–
–
Lynvask 15'
30°C
30°C
1000
3.0
15
–


–

–
–
–
Uld/Håndvask
40°C
- 40°C
1000
1.0
35
–


–

–
–
–
60°C
1000
6.0
240
–




62
0.90
48
3.0
130
–




62
0.78
31
40°C
1000
3.0
120
–




62
0.60
31
–
–
1000
6.0
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
1000
6.0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
eBomuld
60°C
Skylning +
Centrifugering
Centrifugere
Tømning
Pulver
Flydende
 Påkrævet dosering  Valgfri dosering
Bomuld
- Testvaskecyklusser i overensstemmelse med forordning 1061/2010
Disse er referenceprogrammerne for energimærket. Indstil disse vaskecyklusser med en
temperatur på 40°C eller 60°C. De er de mest effektive programmer hvad angår energi- og
vandforbrug ved vask af almindeligt snavset bomuldsvasketøj. Den reelle vandtemperatur kan
være forskellig fra den erklærede.
For alle prøve institutter
Lang vaskecyklus til bomuld: Indstil vaskecyklussen Bomuld med den temperatur på 40°C.
Langvarende syntetisk program: indstil vaskecyklussen Syntetisk ved en temperatur på 40°C.
PRODUKTBESKRIVELSE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Lågets håndtag
Låg
Betjeningspanel
Sæbeskuffe
Tromle
Vandfilter - bag dækslet
Løftestang (afhængigt af model)
Justerbare fødder (x2)
1.
3.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
Dette data kan være anderledes i dit hjem, pga. andre forhold så som vandtemperatur i
indløb, vandet tryk, etc. Den vejledende programvarighed henviser til programmernes
defaultindstilling, uden ekstrafunktioner.
*
Efter programmets afslutning og centrifugering ved den maksimale hastighed, i
programmets defaultindstilling
6th Sense - sensorteknologien tilpasser vand, energi og programmets varighed efter
mængden af vasketøj.
SÆBESKUFFE
Hovedvaskrum
Vaskemiddel til hovedvask, pletfjerner eller
skyllemiddel.
Forvaskrum
Vaskemiddel til forvasken.
Rum til skyllemiddel
Skyllemiddel. Flydende blegemiddel.
Blegemiddel.
Fyld kun skylle-, blegemiddel eller
stivelsesopløsning op til mærket “max”.
Udløserknap 
Tryk herpå, for at trække skuffen ud.

PROGRAMMER
PROGRAMAFSLUTNING
Følg altid anvisningerne på vaskemærket på vasketøjet
for at vælge det rette program til dit vasketøj. Den viste
værdi i karrets symbol er den maksimale temperatur, som
genstanden må vaskes ved.
Bomuld
Almindeligt til meget snavset kraftig bomuld.
Jeans
Vend tøjet inden vask og anvend et flydende vaskemiddel.
Syntetisk
Til vask af snavsede artikler af syntetiske fibre (så som polyester, polyakryl,
viskose, etc.) eller blandinger af bomuld/syntetisk.
Finvask
Til vask af sarte artikler. Det er en fordel at vende indersiden udad på
artiklerne, før vask.
Daglig vask
Til vask af let til normalt snavset, robust vasketøj af bomuld, hørlærred,
syntetiske fibre og blandede fibre.
Lynvask 15’
Program til opfriskning. Let brugt tøj af bomuld, kunstfibre og blandinger
med bomuld. Brug den laveste anbefalede vaskemiddelmængde.
Uld/Håndvask
Alle uldartikler kan vaskes på programmet “Uld”, også den med
etiketten “kun vask i hånden”. For at opnå de bedste resultater bør der
anvendes specialmidler og den maksimale mængde vasketøj må ikke
overskrides.
eBomuld
Til vask af normalt snavsede bomuldsvasketøj. Ved 40°C og 60°C er dette
standardbomuldsprogrammet og det mest effektive med hensyn til
vand- og energiforbrug.
Skylning + Centrifugering
Separat skylleprogram med kraftig centrifugering. For robust vasketøj.
Centrifugerer
Centrifugerer vasken og tømmer herefter vandet ud. For robust vasketøj.
Tømmer
Kun udtømning - ingen centrifugering.
Indikatoren “Låge open“ lyser op. Drej programvælgeren over i
positionen “O” og luk for vandhanen. Åbn låget og tromlen og tøm
maskinen. Lad låget stå åbent i et stykke tid, så maskinens indre kan
tørre. Efter cirka et kvarter vil vaskemaskinen slukke fuldstændigt, for at
spare energi.
Tryk på tasten “Nulstil” i mindst 3 sekunder,
for at annullere et igangsæt program før cyklussens afslutning. Vandet
udtømmes. Der kan gå et stykke tid, før du kan åbne låget.
FØRSTEGANGSBRUG
Vælg programmet “Syntetisk” med en temperatur på 60 °C, for at
eliminere eventuelle fremstillingsrester. Tilføj en smule vaskepulver
i hovedvaskrummet i sæbeskuffen (højst 1/3 af den mængde, der
anbefales af vaskemiddelproducenten til let snavset vasketøj). Start
programmet uden at fylde vasketøj i.
DAGLIG BRUG
Forbered vasketøjet i henhold til anbefalingerne i afsnittet “RÅD
OG TIP”. Fyld vasketøjet i, luk tromlens låge og kontroller, at den er
lukket korrekt. Hæld vaskemiddel og eventuelle additiver i. Følg
doseringsanbefalingerne på vaskemiddelpakken. Luk låget. Drej
programvælgeren over på det ønskede program og vælge om
nødvendigt ekstrafunktionerne. “Start/Pause” tastens indikator blinker
og indikatoren til den forindstillede centrifugeringshastighed tænder.
Hastigheden kan ændres ved at trykke på tasten “Centrifugering”
. Åbn hanen og tryk på knappen “Start/Pause” for at starte
vaskeprogrammet. Indikatoren “Start/Pause” tænder og lågen låses. På
grund af variationer af mængden af vasketøj og temperaturen på vandet
i indløb, beregnes den tilbageværende tid på ny i visse programfaser.
PAUSE ELLER ÆNDRING UNDER ET KØRENDE
PROGRAM
Tryk på tasten “Start/Pause” igen, for at sætte vaskecyklussen på
pause, indikatoren blinker. Vælg det eventuelle nye program, temperatur,
valgmuligheder eller centrifugeringens hastighed, hvis du vil ændre
disse indstillinger. Tryk på “Start/Pause“
knappen igen, for at starte
vaskecyklussen igen, fra det sted den blev afbrudt på. Du skal ikke tilføje
vaskemiddel til det nye program.
INDIKATOREN ÅBENT LÅG
Inden start og ved afslutningen af et program tænder kontrollampen
“Åbent låg” , for at vise, at låget kan åbnes. Låget er låst så længe
vaskeprogrammet kører og må på ingen måde forceres til at åbne. Hvis
du har behov for at åbne det hurtigt under et kørende program, for
eksempel for at fylde mere vasketøj i, eller for at tage vasketøj, som er
fyldt i ved en fejltagelse, ud skal du trykke på “Start/Pause“
tasten.
Hvis temperaturen ikke er for høj, tænder indikatoren “Åbent låg” . Der
kan gå et stykke tid, før du kan åbne låget. Tryk på “Start/Pause” , for
at fortsætte med programmet igen.
EKSTRAFUNKTIONER
! Hvis kombinationen af program og ekstrafunktion(er) ikke er mulig,
slukker indikatorerne automatisk.
! Uhensigtsmæssige kombinationer af funktioner fravælges automatisk.
Udskudt start
Tryk på tasten “Forsinket start” indtil angivelsen af den ønskede
forsinkelse tænder, hvis du vil have det markerede program til at starte
på et senere tidspunkt. Kontrollampen i tasten “Udskudt start” tænder,
og slukker når programmet starter. Nedtællingen af forsinkelsens tid
starter når der trykkes på tasten “Start/Pause” . Det forindstillede antal
af timer kan reduceres ved igen at trykke på tasten “Udskudt start” .
Brug ikke flydende vaskemiddel når denne funktion aktiveres. Drej
programvælgeren til en anden position, for at annullere den “Udskudte
start” .
Forvask
Kun til meget snavset vasketøj (for eksempel sand, kornet snavs). Forøger
cyklussens varighed med cirka 15 min. Brug ikke flydende vaskemiddel til
hovedvasken, hvis du aktiverer funktionen Forvask.
Hurtigvask
Tillader hurtigere vask ved at afkorte programmets varighed. Anbefales til
mindre mængder eller kun let snavset vasketøj.
Kraftigt skyl
Hjælper med at undgå rester af vaskemiddel i vasketøjet ved at forlænge
skyllefasen. Særlig velegnet til vask af babyvasketøj, for mennesker, der
lider af allergi og for områder med blødt vand.
Vandstop
Vasketøjet forbliver i det sidste skyllevand, uden at fortsætte til det
endelige centrifugeringsprogram, for at undgå at tøjet krøller, og
forhindre at farverne ændres. Denne mulighed anbefales særligt til
programmerne "Syntetisk", "Daglig vask" og "Finvask". Det er brugbart
hvis du ønsker at udsætte centrifugeringen til et senere tidspunkt, eller
hvis du kun ønsker at dræne vandet. Hvis du vælger "Vandstop"
, skal
du ikke lade vasketøjet ligge i blød for længe. Så snart apparatet stopper
i Vandstop, vil "Vandstop"
lampen på sekvensindikatorerne lyse, og
lampen ved siden af "Start/Pause"
knappen begynder at blinke.
Annuller "Vandstop"
muligheden:
Tryk på tasten “Start/Pause” ; programmet stopper automatisk med det
endelige centrifugeringsprogram for det nuværende vaskeprogram. Hvis
du ikke ønsker at centrifugere tøjet, skal du dreje programknoppen til
programmet "Dræn", og derefter trykke på "Start/Pause"
knappen.
Centrifugerer
Hvert program har en forindstillet centrifugeringshastighed. Tryk på
tasten “Centrifug.” , hvis du vil ændre centrifugeringshastigheden. Hvis
du vælger centrifugeringshastigheden “0” annulleres den afsluttende
centrifugering, men de mellemliggende centrifugeringer under
skylningen bibeholdes. Vandet udtømmes kun.
BLEGNING
Vask dit vasketøj med det ønskede program, Bomuld eller Syntetisk
, og hæld en passende mængde blegemiddel med klor i Skyllemidlets
rum (luk låget forsigtigt). Drej straks efter programmets afslutning
“Programvælgeren” over på det ønskede program, for at starte det og
eliminere enhver tilbageværende lugt af blegemiddel Du kan tilføje
skyllemiddel, hvis du vil. Hæld aldrig både blege- og skyllemiddel i
rummet på samme tid.
DA
Oversigtsvejledning
GODE RÅD OG TIPS
Sortér dit vasketøj efter
Type af stof/vaskeanvisning (bomuld, blandede fibre, syntetisk, uld, tøj
til håndvask). Kulørtvask (adskil farvet og hvidt tøj, vask nyt farvet tøj
separat). Skånevask (vask småt tøj – såsom nylonstrømper – og tøj med
kroge – såsom bh'er – i en stofpose eller pudebetræk med lynlås).
Tøm alle lommer
Genstande som mønter eller lightere kan beskadige vasketøjet samt
tromlen.
Apparatets indre
Hvis du aldrig eller sjældent vasker dit vasketøj ved 95°C, anbefaler vi, at
du ind imellem kører et program på 95°C uden vasketøj, med en smule
vaskemiddel, for at holde apparatets indre rent.
RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE
Ved rengøring og vedligeholdelse skal vaskemaskinen slukkes og stikket
tages ud. Brug ikke brandbare væsker til rengøring af vaskemaskinen.
Udvendig rengøring af maskinen
Brug en blød, fugtig klud til at rengøre de ydre dele af vaskemaskinen.
Brug ikke glas eller almindelige rensemidler, skurepulver eller lignende til
rengøring af betjeningspanelet - disse stoffer kan beskadige trykningen.
Sæbeskuffe
Rengør jævnligt, mindst tre-fire gange om året, for at undgå
vaskemiddelophobning:
Tryk på udløserknappen for at trække sæbeskuffen helt ud. Der kan
være en smule vand i skuffen, så du bør holde den vandret. Vask skuffen
under rindende vand. Du kan også tage vandlåsens hætte på bagsiden
af sæbeskuffen af. Sæt vandlåsens hætte på skuffen igen (hvis den er
taget af). Sæt skuffen i ved at føre de nedre faner i de relevante åbninger
i låget og skubbe skuffen mod låget, ind til den fastlåses. Kontrollér, at
sæbeskuffen er sat korrekt på plads.
Kontrol af forsyningsslangen
Undersøg jævnligt indløbsslangen for mørning og revner. Hvis den er
beskadiget, skal den udskiftes med en ny slange, der er tilgængelig
gennem vores serviceafdeling eller specialforhandler. Afhængigt af
slangetypen: Hvis indløbsslangen har en gennemsigtig belægning, skal
du regelmæssigt kontrollere, om farven intensiveres lokalt. Hvis ja, kan
slangen have en lækage og skal udskiftes. For aquastopslanger
(Om forudset): Kontrollér det lille sikkerhedsventilinspektionsvindue
(se pilen). Hvis det er rødt, blev aquastopfunktionen udløst, og slangen
skal udskiftes med en ny. For at skrue denne slange af skal du trykke på
udløserknappen (hvis tilgængelig), mens du skruer slangen af.
Rengøring af trådfiltrene i vandforsyningsslangen
Kontrollér og rengør jævnligt (mindst to-tre gange om året).
Luk hanen og skru indløbsslangen af hanen. Rengør det indre trådfilter
og skru indløbsslangen på vandhanen igen. Skru nu indløbsslangen
på bagsiden af vaskemaskinen af. Træk trådfilteret af vaskemaskinens
forbindelse med universaltænger og rens det. Montér trådfilteret igen og
skru indløbsslangen fast. Tænd for hanen og kontroller, at forbindelserne
er fuldstændig vandtætte.
Rengøring af vandfilteret / udtømning af resterende vand
Vaskemaskinen er udstyret med en selvrensende pumpe. Filteret
tilbageholder genstande såsom knapper, mønter, sikkerhedsnåle etc. som
er blevet efterladt i vasketøjet. Hvis du har brugt et varmt vaskeprogram,
skal du vente, indtil vandet er kølet af, før du udtømmer vandet. Rens
vandfilter regelmæssigt for at undgå, at vandet ikke kan løbe ud efter
vasken på grund af tilstopning af filteret. Hvis vandet ikke kan løbe ud,
viser indikatoren, at vandfilteret kan være tilstoppet.
Åben filterets dæksel med en mønt. Anbring en bred, flad beholder under
vandfilteret til opsamling af afløbsvandet. Drej langsomt filteret mod uret,
indtil vandet løber ud. Lad vandet strømme ud uden at fjerne filteret. Når
beholderen er fuld, skal du lukke vandfilteret ved at dreje det med uret.
Tøm beholderen. Gentag denne procedure, indtil alt vandet er udtømt.
Denne vaskemaskine er forsynet med forskellige automatiske sikkerhedsog feedbackfunktioner. Fjern derefter vandfilter ved at dreje det ud imod
uret. Rens vandfilteret (fjern rester i filteret og rengør det under rindende
vand) og filterrummet. Sørg for, at pumpehjulet (i sædet bag filteret) ikke
er tilstoppet. Indsæt vandfilteret og luk filterdækslet: Før du åbner lågen
som beskrevet i det følgende afsnit, henvises der til fejlen "Lågen er låst
med eller uden fejlindikation og programmet kører ikke". Sørg for at dreje
det så langt ind som muligt. For at teste vandfilterets vandtæthed, kan
du hælde 1 liter vand i tromlen og kontrollere, at vandet ikke løber ud fra
filteret. Luk herefter filterets dæksel.
Lågets pakning
Kontrollér jævnligt lågets pakning og rengør det ind i mellem med en
fugtig klud.
Udtagning af en genstand, som er faldet ind mellem tromlen og
kummen
Hvis den genstand ved et uheld falder ned mellem tromlen og kummen,
kan du tage den ud, ved hjælp af en af tromlens aftagelige løftere.
Træk vaskemaskinens stik ud. Tag vasketøjet ud af tromlen. Luk tromlens
klapper og drej den en halv omdrejning (billede a). Tryk på plastikenden
med en skruetrækker, og flyt manuelt løfteren fra venstre til højre (billede
b, c) så den falder ned i tromlen. Åbn tromlen. Du kan tage genstanden
ud gennem åbningen i tromlen. Montér løfteren igen, fra tromlens
inderside: Placér plastikspidsen over åbningen på højre side af tromlen
(billede d). Skub herefter plastikløfteren fra højre mod venstre, indtil den
er fastklemt. Luk tromlens klapper igen, drej tromlen en halv omdrejning
og kontroller bladets placering i alle dets forankringspunkter. Sæt
vaskemaskinens stik i igen.
a
b
c
d
TRANSPORT OG HÅNDTERING
Træk stikket ud, og luk vandhanen. Frakobl indløbsslangen fra
vandhanen, og fjern afløbsslangen fra din dræningspunkt. Hæld alt
vand ud af slangerne og vaskemaskinen og fastgør slangerne, så de
ikke kan tage skade under transporten. For at lette flytning af maskinen
kan du trække løftestangen foran forneden (hvis din model er udstyret
hermed) en smule udad. Træk vaskemaskinen ud til stoppet med foden.
Skub herefter løftestangen tilbage til den originale stabile position.
Montér transportbeslaget igen. Følg anvisningerne om hvordan man
fjerner transportbeslaget i MONTERINGSVEJLEDNINGEN i den modsatte
rækkefølge.
FEJLFINDING
Af visse årsager vil vaskemaskinen muligvis ikke altid kunne arbejde korrekt. Det anbefales at kontrollere, om man selv kan løse problemet ved at følge
den nedenstående liste, før man kontakter serviceafdelingen. Se desuden BRUGSVEJLEDNINGEN for at indhente flere oplysninger.
Anomalier:
Mulige årsager / Løsninger:
Vaskemaskinen drejer ikke og/eller
programmet starter ikke
•
•
•
Stikket er ikke sat i stikkontakten, eller ikke nok til at skabe kontakt.
Der har været et strømsvigt.
Låget er ikke korrekt lukket.
Vaskecyklussen starter ikke.
•
•
•
Der er ikke blevet trykket på knappen “Start/Pause”
Vandhanen er ikke åbnet.
Der er blevet indstillet en “Forsinket start” .
•
•
•
“Vandstop” funktionen er aktiveret (om forudset).
Programmet er blevet ændret - vælg det ønskede program igen og tryk på “Start/Pause” .
Apparatets sikkerhedssystem er blevet aktiveret (jfr. BRUGSVEJLEDNINGEN/ Beskrivelse af
fejlindikatorer).
•
•
Vaskemaskinen er ikke i plan.
Transportbeslaget er ikke blevet afmonteret Transportbeslaget skal fjernes, før maskinen tages i
brug.
•
Uafbalanceret fordeling af vasketøjet under centrifugering forhindrede centrifugeringsfasen,
for at undgå skader på vaskemaskinen. Derfor er vasketøjet stadig meget vådt. Årsagen for
ubalancen kan være: små mængder vasketøj (bestående af kun få temmelig store eller
absorberende artikler, f.eks. håndklæder), eller store/tunge artikler.
Undgå så vidt muligt små mængder vasketøj.
Tasten “Centrifugering.”
er indstillet på en lav centrifugeringshastighed.
Apparatet standser under programmet
og
“Start/Pause” kontrollampen blinker
Apparatet vibrerer
Centrifugeringens slutresultat er
utilfredsstillende. Vasketøjet er stadig
meget vådt. Indikatoren
“Centrifugering” blinker eller
centrifugeringens hastighedsindikator
blinker efter programmets afslutning
- afhængigt af model
•
•
•
Indikatoren “Kundeservice”
“Vandfilter stoppet”
tænder
“Mangler vand”
tænder
tænder
indikatoren
indikatoren
Alle kontrollamperne i
vaskefasens indikatorer tænder
.
•
Sluk maskinen, træk stikket ud af kontakten og vent i cirka 1 minut, før du tænder maskinen
igen.
Kontakt serviceafdelingen hvis problemet varer ved.
•
•
•
Vaskemaskinen tømmer ikke vand ud.
Rengør vandfilteret.
Se BRUGSVEJLEDNINGEN for at indhente flere oplysninger.
•
•
Apparatets vandforsyning mangler eller er utilstrækkelig.
Se BRUGSVEJLEDNINGEN for at indhente flere oplysninger.
•
•
Åbne tromleklapper.
Apparatet standser under programmet. Tromlens klapper er ikke blevet lukket korrekt. Tryk på
tasten “Nulstil” i mindst 3 sekunder og vent til indikatoren “Åben låge” tændes. Åbn låget
og luk tromlens klapper og vælg og start herefter det ønskede program igen. Kontakt vores
Kundeservice, hvis fejlen varer ved.
Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen, Databladet og Energidataene:
• Ved at besøge vores website - docs.whirlpool.eu
• Ved hjælp af QR-koden
• Eller som alternativ kontakte vores serviceafdeling (Telefonnummeret findes i garantihæftet).
Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.
XXXXX
400011386847
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising